REJSEN TIL AMERIKA. Spændende oplevelser for det danske hold til Den XII. Verdensjamboree 1967 i ldaho, USA TEKST OG FOTOS : LEIF PALTORP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REJSEN TIL AMERIKA. Spændende oplevelser for det danske hold til Den XII. Verdensjamboree 1967 i ldaho, USA TEKST OG FOTOS : LEIF PALTORP"

Transkript

1

2 BPs HUS Jørgen Rostgård Jensen, der er lærer på Starehe Boys' Centre i Nairobi, fortæller her om BP's hus i Nyeri. Starehe Boys' Centre modtager bl. a. støtte fra Spejderhjælpen. Det må sikkert være velkendt for alle spejdere, at Baden Powell var engelsk af fødsel, men det er langtfra sikkert, at det er lige så kendt, at han tilbragte en meget stor del af sit liv i Kenya. Kenya regnede han for øvrigt selv for sit andet hjem. Når jeg skal være ærlig, og det skal man jo, så må jeg nok hellere indrømme, at jeg så sandelig heller ikke anede det mindste herom, førend jeg kom ud til Kenya. Min egen spejdertid blev for det meste i 2. søspejdertrop Gry«tilbragt med klargørelsen af både, og jeg var måske nok lidt doven, når det kom til det mere almindelige spejderarbejde. Dog vil det sikkert føre for vidt at omtale alt, hvad jeg ikke har gjort, - og jeg vil hellere fortælle lidt om, hvad jeg har gjort: Ret hurtigt efter min ankomst til Kenya, nærmere betegnet Nairobi, blev jeg af gode venner gjort opmærksom på, at BP havde tilbragt meget af sit liv her, hvilket f. eks. har givet sig udslag i, at man i Nairobi har bygget et hus, som hedder Baden Powell House. Det ligger lige midt i byen, lige op til den kenyanske parlamentsbygning. Man kommer til huset ad en lille sidegade, så hvis man ikke er informeret på forhånd om dets tilstedeværelse, - tja, så kommer man meget nemt til at overse det. l dette hus opbevares en mængde ting, som har tilknytning til BP. Der er således en mængde af hans skrifter og sidst, men langt fra mindst, en udsøgt samling af hans tegninger og malerier. Alt dette vil jeg dog komme nærmere ind på senere, mens jeg nu vil omtale selve det sted, hvar BP tilbragte sine sidste år. Dette sted hedder»paxtu«og ligger ca. 100 miles nord for Nairobi i en lille by, som hedder Nyeri. Når besøgende er på vej til Outspan Hotel i Nyeri, kommer de pludselig ansigt til ansigt med et skilt, som er fæstnet til et pebertræ ved et vejsving. Dette skilt bærer indskriften»paxtu«. The Outspan har masser af gæster - f. eks. de, som er på forretningsrejse eller de, som holder ferie her, - eller de, som bruger hotellet som hovedkvarter, før end de drager afsted til de verdensberømte»treetops«(et sted, hvor der er bygget hytter og platforme, således at man kan betragte de vilde dyr om natten, når de kommer for at drikke. (Det var for øvrigt her, den nuværende dronning Elisabeth af Storbritannien modtog budskabet om sin fars død), eller de, som kommer med det ene formål, at de ønsker at se»paxtu«, det sidste hjem, som BP havde. BP besøgte for første gang Østafrika, der består af landene Kenya, Uganda og Tanzania, i 1906, og han nedfældede sine indtryk både i ord og tegninger i en bog, Sketehas in Mafeking and East Africa, som blev udgivet så tidligt som i Han kom ikke tilbage til Østafrika før end sent i 1935, hvor han kom for at inspicere spejderlejre, som man havde organiseret overalt i landet. Han besøgte samtidig sin gamle ven, Major E. Sherbrooke Walker, som havde været BP's første privatsekretær efter grundlæggelsen af spejderbevægelsen, og som for øvrigt stadigvæk er i besiddelse af det første»spejdermedlemskort, der nogensinde er udstedt. Eric Walker havde bygget The Outspan og det langt mere berømte»treetops<<. BP blev endnu en gang meget betaget af the wonderful views over the plains to the bold snowpeak of Mount Kenya«, som han første gang havde beskrevet efter besøget i 1906, og da han af sin læge blev beordret til at»tage den lidt med ro«i vinteren 1937, drog han straks afsted til Nyeri.»Da han forlod os,«skrev Eric Walker i sin bog»treetops Hotel<<, hvori han beskrev BP's afrejse fra Kenya 1938,»var han på vej til at blive gammel.<< Han var faktisk 81. BP skrev selv:»jo nærmere jeg kommer til Nyeri, jo nærmere kommer jeg til lyksaligheden. Jeg kommer tilbage for at tilbringe resten af min tid på The Outspan.<< Fortsættes længere inde i bladet 142

3 REJSEN TIL AMERIKA Spændende oplevelser for det danske hold til Den XII. Verdensjamboree 1967 i ldaho, USA TEKST OG FOTOS : LEIF PALTORP Forsidebilledet: Fra Rykol. Foto Tonner Bru un de Neergaard. SPEJDERNES MAGASIN Udg ivet af Det Danske Spejderkorps Ansvarshavende redaktør Fuldmægtig Axel Skylv Udsigten 18, 2820 Gentofte Tl f (G E) 2719 Ekspedition al korpsets blade Ko rpskontoret Fryden dalsvej 32, 1809 København V Tlf. (01 ) Indhold: Side BP ' s hus i Kenya 142 Rejsen til Amerika 1 beretning om Jamboreen i ldaho 143 Kulsøbåd (fortsat fra sidste nr.) 148 En jernalderdør rekonstrueres af Ermelund revers 150 Spejder jul Opfinderklubben 153 Majoriak - blad for grønlandske spejdere 153 Jungle nyt 154 Spejder Tidende 156 Æ ressiden 158 Læserbreve 158 Regnskab på en prakt isk måde 159 Bill eder fra verdensjamboreen 160 Trykt i C lemenstrykkeriet, Arhus Det var med meget spændte forventninger de 162 danske spejdere og førere fra de to korps satte sig op i den kæmpestore jetmaskine i Københavns lufthavn i Kastrup. Gennem lang tid - uendelig lang tid syntes nogle, havde man set frem til denne dag, den 20. juli Men forventningerne blev ikke skuffet - det blev»alle tiders tur«. Allerede fra starten var eventyret med. Det er ikke hver dag et fly af typen Boing 707 gæster Danmal k. Det var vort fly. Imponerende i størrelse, behagelig at flyve med, service, kvalitet. Op langs Norges kyst, ud over havet, tværs over Island, der skjulte sig beskedent under skyerne, men så kom Grønland. Solen strålede, og det store land med dybblå fjorde og søer, kridhvide isfjelde, gletchere og høje tinder åbenbarede sig i al sin skønhed. Videre igen over iskolde have til Canada, ned til Staternes grænse og før man tænkte sig om, landede World Airways store fly i Oakland Internationale lufthavn i Californien efter 10 1 h t i mes nonstop-flyvning. Foden på amerikansk grund. Eventyret fortsatte. Her var stor modtagelse. Først og fremmest af alle de mange dansk-amerikanske værter, der havde tegnet sig og glædede sig til at tage sig af spejderne i 3 begivenhedsrige døgn. Dernæst repræsentanter for de lokale amerikanske spejdere med distriktschefen og hans assistenter i spidse n. men også Oaklands borgmester og andre notabiliteter var mødt frem. Adskillige taler og varme velkomstord blev fremsat og de amerikanske spejderes»originale«sækkepibeorkester's toner blandede sig lifligt med vore lurers dybe klang. Herefter overtog værtsfolkene»ansvaret«for de danske spejdere, der to og to blev indkvarteret i hele San Francisco området. Der er ikke grænser for, hvad der b lev oplevet. Den fascinerende bydel Chinatown, hvor alt og alle er kinesere, den morsomme tandhjulssporvogn " Th e Cable C ar«, hvor man hellere end gerne må hænge udenpå, b lev naturligvis også prøvet. Man gik i de store varehuse og beundrede måske her især afdelingen for TV, hvor man samtidig kunne se staten Californiens 6-7 forskellige programmer i FARVE TV. Der blev kørt ture i den meget smukke omegn, der blev inviteret til parties - man blev simpelthen forkælet af disse rare dansk-amerikanere, der nød dette at få et frisk pust hjemmefra. At drengene også nød det og oplevede med åbne øjne og øren - undertiden også med åben mund - er helt givet. Under opholdet i denne måske verdens mest kosmopolitiske by med de mange skyskrabere, blev der afholdt en " fodboldkamp«. Vi troede faktisk hjemmefra, at der skulle 143

4 Det s tore Boing 707 jetfly tager os op i Ka strup Den morsomme Cable Car San Francisco spilles en rigtig fodboldkamp, men det vi ste sig, at det var danskamerikanernes old-boys hold, der stillede op i usædvanl ige fodbolddragter. Ikke desto mi nd re spilledes der på livet løs, men resultat et skjuler sig i mørke. Det var vistnok spejde rn e, der vandt... Et imponerende stort militærork ester spillede før kampen og under en indmarch, der faktisk imponerede amerikanerne meget. Der kan man se... det havde vi aldrig haft lejlighed til at prøve på' En heldags sightseeing-tur var også på programmet under San Franc isco-opholdet. Spej dern e og en del af værtsfolkene kørte ud til MUIR WOODS, der er en af de nationalparker, der er oprettet til beskyttelse af de enorme Redwoods, nogle kæmpetræer, der let bliver over 100 meter høj e, se lvom deres rodnet kun går 2 meter ned i j orden. Man skulle lægge nakken godt tilbage i den skov. Ligeledes blev»månedalen«besøgt. Her er Californi ens store vindistrikt, hvor en meget stor rødvin sproduktion foregår. Her er Jack Londons grav og her foregår hans berømte roman af sam me navn. Her springer også en varm kilde. En veritabel geiser opsender en høj stråle af 130 graders varmt vand fra jordens indre. Når det er kø let godt 100 grader ned, ledes det in d i et svømmebassin. Her boltrede spejderne sig og blev kølet af. Det var nemlig ca. 40 grader varmt i so len den dag. Men vi skul le videre. Farvel til San Francisco, til Golden Gate broen, til den store Bay Bridge med de 17 kørebaner foroven og 17 forneden, f arve l til al le de elskværdige væ rtsfolk, der overlæssede spejderne med gaver, og goddag til 5 store og meget komfortable G reyhound busser med aircondition, toilet, m.m. bagerst i vognen og nogle ualm indelig hyg- gelige og flinke chauffører, der helt og holdent >g ik ind på spøgen«og legede spejdere i den t id, vi var samm en. K l. 17 om eftermiddagen gik farten ud af de utallige Freeways ud af storbyen, gennem Sacramento, over Nevadas grænse, gennem den store bjergkæde Sierra Nevada og stop midt om natten i spillebyen Reno. Hvis man aldrig har set neonlys, så skal man ikke begynde med Reno, for så bliver man blændet. Alle facader er sim pelthen et orgie af neon i all e farver og i ustandselig bevægelse. Her omsættes millioner af gode dollars ved spill e borde og i systemer af en hver art. Vi havde ikke tid til spil og vandt (e ll er tabte) derfor intet. Videre gennem natten til Winnemucca, hvor chaufførskiftet tog 1'h min ut. Solopgangen kom ved grænsen til staten Utah, og så gik det ud over de endeløse saltsletter, hvor man afholder hastighedsprøver for ra- Vi boede i S-mands hytter i Yellowstone Park Et stort militæ rorkester spillede ved paraden før fodboldkampen i San Francisco 144

5 cer- og eksperimentalbiler. Så langt øjet rakte, hvidt, hvidt salt - et vinterlandskab i mange graders varme. Ankomsten til Salt Lake City var hovedkuls. Næppe havde vi forladt busserne, før al le blev placeret på et af spærret og reserveret område på fortovet på hovedgaden. Det var nemlig st at ens 120-års jubilæumsdag, og det blev naturligvis f ejret på behørig vis med en f antastisk nbig Parade«. Det er ret ukendt for os, men ganske ofte anvendt i Amerika. En uendelig ræ kke elegant pyntede vogne med tableauer fra Utahs historie, b landet med ligesom staben ved en audiens på byens rådhus fik overrakt»den Gyldne Nøgle«. Det kæmpemæssige»bigham Cobber Mine«- verdens største hul i jorden, var besøget værd. H er udvindes 4 1 h % af hele verdens kobberforbrug. l terrasser på s i derne af dette enorme krater arbejdes der på at fravriste jorden rigdomme. Endelig var der naturligvis også badning i den store saltsø, hvor vandet holder en saltkæ mpestore orkestre fra statens skoler, afdelinger af cowboys - farver, musik, fest, et prægtigt skue, der næsten t og vejret fra spejderne. H is t og her satte man sig ned i f o rtovskanten - det var næsten alt for meget oven på den lange køretur på godt 1500 km. Men der skete meget andet under o pholdet i Mormonstatens hovedstad. Igen var spejderne indkvarteret to og to. Denne gang i amerikanske spejderhjem. Nu så vi li ge pludselig amerikanske hj em fra en anden side. He r i st aten er næsten all e mormoner, der f o r os danske er en lidt usædvanlig reli- gion. En af serværdighederne i Salt Lake City er således alverdens mormoners helligdom, Tabern aklet, der e r et kompleks af bygn inger grupperet om Templet. He rtil har kun særligt udvalgte adgang - og dem hørte vi ikke til. Vi fik forevist og grundigt forklaret al le de ting, vi så, mormonernes historie og trængsler og hallen med verdens største orgel med piber. En aften var vi gæst er ved et stort friluftsspil, der som en musical i lyd, lys og masseoptrin levendegj orde mormonernes hi storie. En modtagelse på stat ens Capitol hørte også med til programmet, Vi fik overladt en meget fin kollegiebygning på Utahs universitet i Logan Her var det ikke rart at soppe, og her stank af svovl Man skulle skylles grundigt af efter badet i Salt Lake Fæ ringerne blev meget tørstige i den stærke varme Vandet var kogende, lurkis - og dybt! TF-møde Templet Salt Lake City på pladsen foran Busserne har gjort holdt i Wallace ldaho procent på 28! Man skal ikke kaste sig ud i det, for får man saltvand i øjnene, sv ider det i t emm elig lang tid. Man skal også sørge for at blive skyll et grundigt af efter det»forfriskende«bad, e ll ers er man hvid af saltkryst alle r. Vi blev i st at en Utah de næste par døgn. Den smukt beliggende mindre by Logan blev næste opho ld. Første døgn var indkvartering amerikanske spejde rhj em, men næste dag drog he le holdet til staten Utah's universitet - for først e gang var al le samlet. Vi fik overladt en fløj af en af de talrige kollegi ebygninger. Under udmærkede forhold boede vi en hel lang dag og slappede grundigt af oven på de talrige oplevelser, vi allerede havde haft. Det var ikke alene dejligt - det var i høj grad påkrævet. En kantine med meget høj kapacit et hører til vore gode minder fra dette unive rsit etsophold. De store busser forlod Utah og 145

6 kørte nordpå og drejede ind i staten ldaho. l byen ldaho Falls kom vi ud for en overraskelse. Vi skulle stoppe en time for at spise frokost. Det gik ikke stille af. Rygtet om vor ankomst var ilet i forvejen og byen havde forberedt en stor modtagelse. ldaho Falls borgmester og sherif var af dansk herkomst, hvilket de tydeligt ønskede at gøre opmærksom på. Der blev holdt taler, TV interviewede, sheriffen kørte spejderne rundt i byen i den flotte bil med store sølvstjerner på vogndøren og en masse røde blinklys alle vegne. Besøget sluttede med en rundtur i byen med et byrådsmedlem som guide i hver bus og med sheriffen forrest med blinkende røde lanterner, som skaffede vore busser passage overalt - jo, der var stil over det. Igen nordpå og ind i staten Wyoming til et af turens højdepunkter, Yellowstone National Park. Dette store naturreservat dækker et område på størrelse med Sjælland, men absolut meget forskelligt fra vor landsdel. Her er alt hvad angår naturfænomener samlet på eet sted. Vi blev det første døgn indkvarteret i Old Faithful, et overnatningscenter, der har navn efter den største geiser i området. Den fik vi set i aktion. Den springer med en ca. 75 meter høj kogende vandsøjle hvert 69. minut døgnet rundt, år efter år. Et imponerende syn! Men hvad var ikke imponerende her i dette mærkelige stykke land. Vi så store områder med dampende sprudlende, sprøjtende, sivende, Der dannedes mærkelige kalkstensformationer ved geiserne piblende kilder alle vegne. Kogende krystalklart, turkisfarvet vand i umiddelbar nærhed af den store azurblå, iskolde sø. Terrasseformede varme kilder i alle regnbuens farver. Udgåede træer dannede fantastiske formationer, når de rakte deres døde grene i afmægtig protest mod himlen. Et overnaturligt landskab på jorden. Og dyrene. Dem var der mange af, og igen for os usædvanlige. Bjørne i stort tal kom ned til vejene gennem parken og tiggede mad af bilisterne, der gerne stoppede og smed godbidder ud til dem. De så temmelig fredelige ud, men det er sikkert, at skindet bedrager. Bliver disse bamser irriterede eller forskrækkede, er de absolut ikke pålidelige, hvad den store ulykkesprocent vidner om. Vi holdt os på ærbødig afstand, men adskillige spejdere fik gode billeder af»fritvoksende«bjørne. De sjove, næsvise og nysgerrige små Chipmunks, kendt fra Walt Disneys talrige tegnefilm om Chip og Chap, pilede rundt mellem vor udrustning og pippede højt af fryd. Jordegern, store ærværdige elgsdyr, ørne - alle slags dyr optrådte på denne arena i frihedsdressur vel vidende, at de var beskyttede mod alle overgreb af parkens love. De to næste døgn boede holdet i Fi shing Bridge - et andet af de store centre. Indkvarteringen foregik patruljevis i små træhytter, cabins, med plads til 8. Vældig godt og praktisk. Der var en lille brændeovn, som vi undrede os over, da vi ankom, men da temperaturen skiftede fra ca. 40 graders varme om dagen og ned til minus 2-3 om natten, forandrede vi hurtigt mening om de hyggelige små ovne. Yellowstone ligger jo ca meter over havet, derfor den store forskel. Men alt f år en ende, og det gjorde Yellowstone Park også, selvom vi godt kunne være blevet der mange dage endnu. Vi skulle videre op til byen Missaula i staten Montana. Her var igen forberedt indkvartering i spejderhjem og det fungerede igen perfekt. Det var hyggelige, rare mennesker, der gjorde alt, for at de danske spejdere skulle befinde sig godt. Igen i busserne for at køre den sidste etape til rejsens egentlige formål: Verdensjamboreen i ldaho. Læs om selve jamboreen i næste nr. 146

7 UNDSKYLD! Egentlig skulle her have stået et referat af tropsturen den august. l stedet bringer vi, som en service til jer, en række undskyldninger, der er anvendelige, når man ikke kommer til et eller andet spejderarrangement Af hensynsfuldhed er navne ne på dem, der brugte disse undskyldninger lørdag den 19., ikke medtaget. var ikke kommet fra skole. sku ll e bort. var ved at læse en tyk bog. var til fodbold. var på vej med skib ti l Grønland. skul le til fest om aftenen. skulle til stævnemøde. havde noget vigtigt, han skulle slå op i telefonbogen. havde glemt det. va r ikke hjemme. troede, at det nok blev regnvejr. havde brækket armen. va r til svømmestævne. skul le hvile ud efter ferien. sku ll e t i l håndboldkamp. holdt fødselsdag. havde gæster fra udlandet. var på besøg hos en kammerat. En ke lte af d isse er frit opfundet, men det er der nok osse nogle af dem, der ikke skulle være det, der er. De 6, der ikke havde undskyldninger, mødtes og blev enige om at nøjes med at tage ud om søndagen. Der kom osse en del flere. Der blev rykket 6 ulveunger op, som vi byder ve lkommen og håber, de vil være mere fantasifulde, når de skal hitte på undskyldninger. Søren i APPSI-STAMMEN' s blad. Kalvandsorden Struer sø For de frimærke-interesserede.ja.m.o R II!I!! 9 o 5 ~.. ~ ' F,~ST DAY OF ISSUE - Allermest doven Det skete efter en marchtur under e stor spejderøvelse forleden. Tropsføreren avde opfordret si n trætte trop ti l at smide s1g i græsset og rigtig slappe af. Lad mig nu se, hvem der er allermest oven foreslog han spe iderne. Jamen, hvordan skal vi konstatere det. når vi allesammen ligger ned, protesterede e l gisk hoved. ven! - Hvordan det? - Jo, f o eg ligger jeg gider ikke flytte m i>j'----'~ LANDSGILDETING ESBJERG SCT. G E O~GS GilDER NE l D AN MARK.:. po~d.ernos.. v.c;as1n Udciett>cn lb Gent..:Jfto 147

8 SKOVMÆND Redigeret af JØRN HElKEL VINTHER TEKST OG TEGNINGER : HARTVIG Kulsøb åd (fortsat fra sidste nummer) De langsgående lister (essing, knæk liste og sideliste) fremstilles som kølen. Men da disse lister skal bøjes i to p laner, må de slidses op som et kryds, hvorved der f ås fire >> tun ger«. Inden man bøjer essin gen, må man udføre taphullerne for spanterne, og for at sikre sig, at sideog knækliste ikke forskubber sig, må man i spanterne ud fo r listerne indsætte små dyvler, der rager c a. 1 cm ud. l side- og knækl ister udføres et hak, der passer til spant erne, samt bores et hul, der passer til dyvlerne. Under bådens samling sikrer man nogle af disse samlinger med en let besnøring, der kan fjernes, når bådhuden er spændt på. Bøjningen påbegyndes med essin gen, idet man tager de to samhørende stykker i hver ende ad gangen.det gælder om, at bøjningen forløber smukt og ens i begge sider, og det gøres ved, at man tildanner passende spi lere ensartet i begge sider mellem stævn og essing samt mellem essingslisterne indbyrdes. Listerne strammes ind til spi lerne med drejerbesnøringer som vist. (Hvis stævnen viser tendens til at rette sig ud under denne behandling, må man spænde en drejerbesnøring mellem stævnspids og første spantfæste). For at opslidsningen ikke skal skride fra hinanden, må man med mell emrum lægge en besnørin g, der kan holde»tungerne < sammen. Nu lader man essingen tørre op i den givne facon. Ugen efter limer man som ved stævnen og spænder op igen. Siden bøj er man knæk liste og sideliste på sam me måde. Når alle listerne er færdigbøjede og limede, kan man tilpasse m e ~ sin grørstykker ved enderne og bore huller gennem disse og stæv- nen, så vingeboltene kan sættes i. Nu tilpasses et smukt svunget kohorn i stævnspidserne. Selvfølgelig kan man også her benytte messingrørstykker, men hornene er me re typiske og er med til at give båden et interessant udseende. Aretoldene udføres som kjeiper. De er et lån fra vikin gebådene og Nydarnbåden og ser godt ud. Are n holdes på plads med en lædersnor. Sædet midtskibs kan udføres af f 1-- so~ ==l 148

9 et stykke krydsfiner med to kantlister, der griber ned over de to midtskibs biter, men smukkere og bedre vil det være at udføre dem som en ramme udfyldt af fletværk af kokosgarn eller møbelgjord. Dørken eller trædelisterne kan helt enkelt laves af pile -eller hasselkæppe, man skærer der, hvor sejladsen begynder, og som man smider væk efter brugen, det letter transporten. Man kan også udføre dem som rullemåtter af tonkingstænger (blomsterpinde). Man kan konstruere specielle sæder for og agter til dem, der padler, men det er mere enkelt blot at sidde på sin sovepose. Bådhuden udføres af den allerede omtalte nylonpressenning. Hvis ikke l allerede har anskaffet jer material et, kan l skrive til korpskontoret og prøve at bestille det der. Hvis nemlig der kommer tilstrækkelig mange bestillinger, vil vi selv købe en rulle og kan derved spare jer for en del af udgifterne, idet det da kan hjemkøbes ret billigt. Men skriv omgående. Tildannelsen af bådhuden begynder med, at man stiller det færdige skrog over presenningen. Begynd midtskibs med at løfte presenningen op til esssingen. Lav en lille fold på stoffet og stik med et merlespir eller en skomagersyl et hul igennem folden og stram stoffet op til essingen med en stærk nylonsnor. Stoffet skal være meget stramt og foldes således, at det mangler ca. 'h cm i at kunne nå op til essingens underside. Nu fortsætter man til begge sider fra midten med at folde, stikke hul og stramme op, idet man binder for hver c a. 1 O cm, indtil man når bøjningen ved stævnene. He r må folden gøres stadig større, og man må for at få huden jævn lægge nogle folder på begge sider. Folderne skal vende in dad. Af det stof, der bliver for meget i stævnene klipper man små strimler på cå. 5 cm bredde, og disse klæbes nu hen over folderne på indersiden med kontaktlim, efter at man først har renset limstedet med sandpapir el ler benzin. På ydersiden klæber man ligeledes en lodret strimmel hen over hele folden, så den bliver jævn. Endelig forstærker man kølen i hele dens længde fra stævnspids til stævnspids med en ca. 10 cm bred strimmel af stoffet.striml en kan tages på tværs i flere stykker. Forstærkn ingen limes på med kontaktlim. l stævnene må man gøre strimlen gradvis smal lere til ca. 5 cm, og for at den skal føje sig jævnt, må man klippe små v-formede indhak i kanten. Når bådhuden er sm ukt tilpasset over det hele, tager man den af og klæber folden langs essingen med kontaktlim. Derefter bringes huden til sej l- el ler sadelmageren, så han kan slå messingøjer i kanten der, hvor hullerne er prikket. Øjerne skal være ca. 10 mm i diameter. Det er tilrådeligt, at båden opbevares opspændt og med huden på. Derved undgår man lettest, at bøjningerne retter sig ud, eller at træet slår sig. Arerne udføres af gran el ler lærk. De hugges ud af en rafte, der akkurat kan give det ønskede mål. Det stærkeste træ sidder nemlig yderst hos gran. Efter tørringen pudses årerne helt glatte, og man kan da forsyne dem med dekoration i sort tusch e ller anden farve. Derefter lakeres åren flere gange med god bådlak, så holder den sig let, idet man undgår, at den bliver vandtrukken. Padle rn e udføres enten af asketræ eller poppel. Man kløver træet ud af et stykke rundtræ, der kan give to padler. Den runde side hugges bort, og det fremkomne bræt tildannes som tegningen. Måske forekommer den viste padel alt for spids. Næsten alle naturfolks padler ser sådan ud - ingen tilfældighed. Den spidse form giver lydløs padling og den bedste udnyttelse af roerens kræfter. Tilbage er nu egentlig kun at ønske god tur.et en kelt råd til sidst: medbring for en sikkerheds skyld altid lappegrej i form af nylonpressenning og kontaktlim. Vær ikke et fæ: brug redningsvest. Under sejlads: så snart man nærmer sig grundt vand, stikker man et ben udenbords og st år ud af båden. Kølen må aldrig berøre bunden. Husk også dette: ethvert større vandløb er offentligt, og selv om det ikke er almindeligt, at man sejler der, har man ret til det. Har en grundejer opstemningsret, har han tillige pligt til at lade sejlende bære deres grej forbi dæmningen. Bredden af ethvert større vandløb er offentligt indtil en meter fra vandkanten. Man har altså lov til at lægge ind til bredden overalt, men man må naturligvis ikke bivuakere eller lign. uden tilladelse. God sejlads. Hartvig. 149

10 EN JERNALDERDØR REKONSTRUERES AF ERMELUND ROVERS AF BIJU, ERMELUND TROP En fortsættelse af artiklen i Magasinet aug.-sep. nr. side 110 Efter at vi havde fundet ud af målene på døren (11 O X 120 X 4 cm), gik vi over på tømmerpladsen og fandt et par egnede egeplanker. Af disse savede vi 3 stykker ud. Da stammerne havde en tykkelse på ca. 7 cm, måtte vi først gå i gang med at hugge dem tyndere med en skarøkse. Dette benævnes skalhugning. l løbet af et par weekends stod plankerne i en tykkelse pa de ca. 4 cm, og vi kunne gå i krig med samlingen af døren. Vi begyndte først med at lige den tynde side af ved hj ælp af en økse og et st emm ejern (vi b rugte overhovedet ingen høvl t il døren). Dernæst udvalgte vi to planker, der passede godt sammen, til at sidde ved siden af hinanden. Nu skulle der laves huller i plankerne til dumlinger og svalehaler. Dette krævede en stor portion tålmodighed og nøjagtighed, idet hullerne i hver plan- ke skulle sidde overfor hullerne i den anden planke, ellers vil le det være fuldstændig umuligt at få dumlingerne til at trække p lankerne sam men. Dette er nemlig dumlingernes funktion, medens svalehalern e fastholder plankern e. Figur nr. 1 giver forhåbentlig et klart billede af princippet i samligen. Billede nr. 1 viser så hullerne og udskæringerne til svalehaler in natura. Endvidere har vi he r prøve- En dørplanke i dørfyldningen Døren helt færdig " :. ~g~~~~ j ~ - <: -... ~.,. - :"1 c- ~ ~ - =~ c

11 Fotomontagen fra jamboreen på bagsiden af dette og foregående nummer skyldes C EDDE, - også kaldet Christian Clausen, som er redaktør af KFUMspejdernes blad»væbneren<<. opsat den først færdige planke i dørfyldningen. Her kan l se, hvordan dørens øverste kant krummer således, at den passer i dørkarmens krumning og fals. Således fik vi samlet de to første planker, og samlingen af den sidste planke til de to foregående forløb på nøjagtig den samme måde som ovenfor beskrevet. Hertil skal dog bemærkes, at vi prøvesamlede hele døren, førend vi bankede svalehalerne i. Under samlingen af de to første planker skete der det beklagelige, at en svalehale var blevet en lille smule skæv, hvorved den fik plankens nederste del til at flække, men dumlingen holdt den heldigvis stadig sammen. Så var der ikke andet at gøre end at sætte en forstærkning tværs over de to planker, herved blev den ønskede stabilitet genoprettet. Ved den næste samling af plankerne blev svalehalerne savet bedre ud, og der skete intet. Så fik døren den sidste afpudsning (lidt mere skalhugning) og blev rundet helt fint af i toppen. Herefter ser dørens forside ud som på billede nr. 2. Nu mangler vi kun at få den sat rigtig op i dørfyldningen med dørtræ og en eller anden form for døroplukning. Som l kan se på billede nr. 2, har vi nået en >> lille«smule i løbet af sommeren. Dette billede er taget en gang i slutningen af juli måned, hvor vi havde fået lavet halvdelen af væggen færdig. l slutnin gen af august mangler vi kun at rejse 7 m væg af den sidste langside. HER ER SPEJDERJULS FORSIDE-- Her er førstedagskuverten fra røvernes Grøn landsekspedition Læs om denne næste nummer GLÆD DIG! 151

12 BPs HUS l KENYA (fortsat fra side 142) Eric Walker fortsætter:»og dernæst bad han os om at bygge ham et hus, førend han kom tilbage, for, som han selv sagde det, tredje og sidste gang. Han udpegede et sted i haven.»hvad,<< sagde BP,»vil det koste at bygge et lille hus med en stue, stor veranda, to soveværelser og to badeværelser og to kaminer? «Eric Walker :»Jeg foretog en hurtig beregning kvadratfod å. 1 O shs pr. stk. bl iver shs. Han solgte derefter aktier fra vort lille firma, og for disse penge byggede vi huset, møblerede det og anlagde til ham en privat have, med masser af farvestråelende blomster og med et springvand og et fuglebad lige foran verandaen. Vi diskuterede, hvad vi skulle kalde huset og spekulerede på et utal af navne. Det endte med, at han sagde:»hjemme kaldte jeg mit hus Pax, fordi vi købte det på våbenstilstandsdagen efter den første verdenskrig. Jeg tror, jeg vil kalde mit hus her >Pax, too«(pax, også). Og herefter blev huset aldrig betegnet som andet end Paxtoo eller Paxtu. Da BP og Lady BP i 1937 fejrede deres sølvbryllup, havde drenge- og pigespejdere over hele verden samlet sammen til en gave til dem, og i tilknytning hertil skrev BP i >The Scouter<< i maj 1938 : >Vi har anvendt en del af vores sølvbryllupsgave til at bygge os et hus i Nyeri. Vi har kaldt det Paxtu, idet det vil være vort andet Pax, og for øvrigt også en erindring om spejderbevægelsens store gavmildhed... «l oktober 1938 vendte han tilbage til Nyeri, for at bo i Paxtu - og han forlod herefter aldrig Østafrika igen. Selve huset ser stadigvæk ud nu, som da det blev bygget, idet mukuti-taget er nu blevet erstattet med et bliktag, og haven, som efterhånden var blevet overgroet og tilgroet, er igen gjort i orden, således at man kan se springvandet og fuglebadet igen. BP har givet en beskrivelse af huset til en ven i Han skrev således: >Vi sidder her i konstant solskin, ikke en eneste gang, siden vi kom for 4 måneder siden, har der ikke været solskin til morgenmaden på verandaen. Jeg vedlægger et billede af den >> hytte«, som vi har bygget, og kan tilføje, at vi finder den i alle måder tilfredsstillende. Stuen i midten, med hele forsiden, som ved hjælp af forskydelige døre kan åbnes. På hver side af den et soveværelse med bad, toilet osv. Bagved tjenestefolkenes kvarterer og en skjult vej til hotellet, som ligger175m borte, fra hvilket vi får alle vore måltider. Vi har varmt og koldt vand, elektrisk lys og varme, en vidunderlig have og en fantastisk udsigt hen over skoven og savannen op til Mount Kenya med dets snedækkede top.«her døde BP 8. januar Nutildags kommer mange mennesker fra alle egne af verden for at besøge BP's hus, og for at lette dem adgangen hertil, har Kenyas spejdere anbragt det i begyndelsen omtalte skilt samt en mindeplade. På skiltet står der blot Paxtu, mens mindepladen har dette indhold: >> PAXTU«dette hus blev bygget til LORD BADEN-POWELL OF GILWELL grundlæggeren af spejderbevægelsen, som boede her fra oktober 1938 intil sin død den 8.de januar BP ligger begravet ganske tæt ved på den lokale lille kirkegård. 152

13 OPFINDER CD KWBBENV MINUTUR Her er et vækkeur til kontrol af bagetid, kogning af æg etc. Uret»går«på regnvand e l. andet alkalifattigt vand. En gang indstillet, voser det tiden meget nøjagtigt. Indsendt af: Søren Schmidt, Svanevej 12, Vojens Lav en pakistansk stol Materialer: Bambus eller alm. træ. Udføres efter tegningen med 4 ben og 4 løse tværpinde, der udføres med kegle-stubformet ende, således at de kommer til at kl em me i hullerne. Sædet udføres af svært snor el. tyndt reb, der kan flettes i mange mønstre. (Der flettes på begge leder). Her er jeres julegave til TF! Hvorfor skal TF, det sølle forfrosne skind, altid fryse på lejr. Vis j e r som rigtige spejdere - vær god mod andre - og lav ham en seng. Udføres af bambus el. evt. svært træ. (træ bøjes, det gør bambus ikke) CM Patruljebiblioteket Her er en ide, som dovne trops- og patruljebibliotekarer med mange bøger nok skal lære at sætte pris på. Man bruger det samme system som bibliotekerne anvender til faglitteraturen, blot med andre numre. Hvis man har to bøger om samme emne, anbringes de selvfølgelig i samme gruppe, men på hele numre. F.eks.: 01.0 Orientering - Hylkedarn 02.0 Patruljen arbejder med orientering. Denne regel bryder jeg dog, hvis jeg har to bøger i samme serie. l samme gruppe går man ned til decimal tal også: 70.0 Patruljesærpræg - Roland CM --to..r l o f1 ) Sengen kan skilles ad, så han sagtens kan have den på nakken. Bunden flettes med tyndt reb. Forslagene stammer fra Nie ls Anton Dam, der arbejder i Santalmissionen i Øst Pakistan Tips til patruljemøder Roland 70.2 Tips til patruljeture Roland ideer til patruljemøder Roland N år man een gang har lavet en sådan liste, behøver oplysningerne om hvem der har lånt bogen, hvilken bog der er tale om, samt afleveringsdagen kun at indeholde tal. F.eks.: / Indsendt af: Niels Dreijer, Tropsbibliotekar, Virum trop. mqjoriak' GRØNLANDSK SPEJDERBLAD Man har længe savnet et rigtigt blad for grønlandske spejdere, fordi så mange forhold er anderledes på Grønland end i det øvrige Danmark. Dette ønske er nu blevet opfyldt med bladet Majoriak, som udsendes til alle g rønl andske spejdere, uanset hvilket korps de tilhører. Formålet er at give tips og ideer til spejdersporten under de specielle grønlandske forhold. Bladet redigeres af lærer Christian Clausen, Ellum, som i forvejen er redaktør af KFUM-spejdernes blad Væbneren. En g rønlandsk lærer lnoraq Olsen oversætter til grønlandsk, da bladet er dobbeltsproget. Navnet betyder: Den, der stræber opad. Her ser l forsiden af det første nummer. 153

14 REDIGERET AF KAREN HJORTH jungle nyt SYG? Det var dejligt vejr, solen skinnede, og det var meget varmt at ligge i sengen. Men det måtte Søren, for han havde halsbetændelse. De t havde han nok fået, fordi han havde været for længe i vandet. Han havde frosset, men det var alligevel svært at tage sig sammen til at komme op af vandet, når man nu havde det så sjovt. Men nu lå han altså i sengen og råbte hele tiden på sin mor:»mor, må jeg få en sodavand?- Har vi ikke en spændende bog? Hvornår er der fjernsyn?«hans mor var meget tålmodig, men til sidst blev hun træt af at opvarte ham, og da hun syntes, Søren havde det bedre, inviterede hun et par af hans kammerater på besøg. Peter og Lars kom larmende, og Sørens mor måtte tysse lidt på dem. Det var lidt svært at finde på noget at lege, da Søren jo skulle blive i sengen, 1 en de fandt ud af, at Sørens seng kunne være en flyveplads, så kunne de lande der med deres maskiner. De morede sig godt, og der gik en times tid på den måde, men så begyndte de at kede sig. Peter kom så til at tænke på, at han havde noget ler derhjemme og smuttede af sted efter det. Sørens mor gik i byen så længe, nu var der jo nogen til at underholde Søren. Da hun kom hjem, ventede der hende en overraskelse. Søren, Peter og Lars havde været meget flittige med leret. De havde lavet en hel jungle fuld af dyr, og de havde anbragt det hele på Sørens dyne. Hvor så den ud. Sørens mor slog hænderne sammen, men hun kunne alligevel ikke få sig til at skælde ret meget ud, for junglen var så flot. Derimod mente hun nok, at Søren kunne stå lidt op nu, så han kunne komme lidt ud i det gode vejr. Han var lidt øm i benene, men det var alligevel dejligt med frisk luft og solskin. Lille konkurrence 9 Kan det være rigtigt, at alle ulveungerne her har været der, hvor de siger, de har været i sommer? Tikki har været i Nykøbing på Bornholm. Numa har været ved Vordingborg på Sjælland. Rikki har set kirken med de 5 tårne i Roskilde. Ikki har sejlet til Akirkeby. Paw lå i telt på toppen af Himmelbjerget.

15 SOMMER- LEJR Billederne er fra Arhus TORSDAG Torsdag den 21. april kom vi til søspejdernes hytte ca. kl Det blæste meget, og det var en kold blæst. Fra kl til kl havde vi fri. Vi fik lov til at lave lige, hvad vi ville. Bagefter skulle vi spise vore madpakker, som vi havde haft med hjemme fra, og vores drikkelse. LØRDAG Om morgenen kom Weinreich og sagde, at nu skulle vi op at gøre morgengymnastik. Da vi var færdige med det, skulle vi vaske os og hejse flaget. Efter morgenmaden skulle vi gøre rent og skrælle kartofler, og nogle havde fri lige til middag. Nu skulle vi i skoven og finde ting i naturen. Vi fandt mange ting i skoven - kogler, der var spist af egern, mus og spætte, og mange fjer. Efter skovturen havde vi fri, til vi skulle spise til aften. Nu skulle vi i seng. FREDAG Om morgenen vågnede vi og stod op med det samme, men det var ved 6-tiden - så vi skulle gå i seng igen, så snart en af førerne så det, for vi måtte ikke stå op før kl. 8, hvor vi skulle vaske os. Efter at vi havde vasket os, skulle vi hejse flaget op, og der sang vi»der er ingenting,der maner«. Nu skulle vi spise morgenmad i en halv time. Efter morgenmaden skulle vi have OLYMPIADE. Da vi var lige ved at være færdige med OLYMPIADEN, kom der nogle drenge og spurgte, om vi ville lege. Det ville vi gerne. Da vi havde ledt efter dem en halv times tid, gav vi op, for vi kunne ikke finde dem. Så spiste vi til middag. Bagefter skulle vi spille fodbold. Men det gik ikke ret længe, for de store»lossede«så meget, så vi ikke kunne spille. Efter aftensmaden kom forældrene til lejrbål. Der opførte vi nogle sketcher. Sana, brun bande, III Skjoldungeflok, Holbæk. 155

16 . REDIGERET AF HENRY CHRISTENSEN EGETROPPENS SOMMERLEJR 1967 : MOLS RUNDT MED HESTEVOGN TF skriver: Vognen har vi fået foræret, og vi har selv sat den i stand, malet den i tropsfarverne og fået lavet prærievogspressenning - hesten derimod måtte vi låne. Det var en år gammel nordbagge ved navn )) Klaus((' en meget skikkelig hest, (bortset fra den næstsidste dag, hvo r den stak af fra os fra Kalø ti l Rønde - men vi fik ham fat igen). Vi havde al bagagen læsset i vognen og gik selv bagefter - en af patruljerne var transportpatrulje, dvs. de skulle sørge for læsning af vognen, alt vedrørende hest og vogn og lægge kusk til. De andre patruljer var henholdsvis proviantpatrulje og turhavende Turen gik fra Hornslet ti l Kalø, hvor vi overnattede på den samme lej rplads som korps lejren 1913, derfra over Femmøller ti l Ebe ltoft, hvor vi bl.a. va r inde og se vægterne om aftenen - med alle mand i vognen uden bagage. Fra Ebeltoft til Toggerbo, hvor vi ho ldt sti lle en dag. Dagen efter var vi på patruljeture gennem Mols Bjerge og overnattede ved Ag ri ; næste dag va r vi inde at se og høre om den israelske samling i Agri præstegård for derefter at gå t il Kalø, hvor vi overnattede endnu en gang, før vi sluttede af i Hornslet. Vi var i alt 23 af sted, kun en kun ne ikke få ferie i dette t idsrum, e llers havde troppen været fuldtal l ig. Vor hestevogn står nu til patrulejrnes af benyttelse t i l patruljeture, dog må de selv skaffe hesten. HYTTEINDVIELSE l STRUER Struer trop og flok indviede lørdag den 2. september en fin ny hytte.den er beliggende tæt op t i l den store Klosterhede p lantage ca. 7 km fra Struer. Afdelingerne erhvervede for ca. 3 år siden et 3 tdr. land stort areal, der er delv is bevokset - et rigtigt spejderterræn. - For 2 år siden startedes byggeriet, som for største partens vedkommende er udført af to gæve TA ' er (tømre rl ærlinge), et par skovmænd, hjælpsomme rådsmedlemmer samt spejdere. Hytten, der er beregnet til weekend-brug for patruljer, samt trop- og f lokture, er på 60 m' i norsk bjælkehyttestil med græstørv på taget. Indvendig består hytten af et stort rum med pejs, og der e r lagt megen vægt på en god isolering, så overnatning nemt kan foregå på gulvet. Byggeomkostningerne er på ca kr., hvoraf det skønnes at b l ive en gæld på ca kr., når det endel ige regnskab forel igger; så også på den front er der gjort en indsats i de sidste år. Nu glæder vi os rigtigt t il at skulle tage hytten i brug og få gode spejderdage der og i omegnen. Eigil. Atter en afdeling under eget tag Guderup flok og t rop har samm en med KFUK fået sti llet en de l af kommun ens gård.. Sjel lerupgård«til rådighed. Spejderne har se lv indrettet lokalern e og resultatet er gode, rummel ige lokale r, der er velegnede ti l formålet. Magasinet siger ti l lykke! Fra sygehusbarak til moderne spejdercenter Lidt af et moderne eventyr, således kan man godt betegne Valdemar Sejrs d ivisions nye spejderhus " Egebjerg c. For fe m år siden lå noget af det som en sygehusbarak i Fåborg, og nu er den blevet til et meget moderne, he lt ))up to date(( samlingssted for spejdere. ') Eventyret cc be gyndte med at divisionen fik omtalte barak t il budt for en lille sum penge, og man gik i gang med at finde en grund. Det var den fø rste vanske l ige opgave, som dog lykkedes til sidst oppe på Egebjerg Banker, lige nord for O llerup, midt i en skøn natur med fredet område lige bag ved. Grunden var ikke b i lli~, men stedet så betagende, at man slog t il. En spejderfar, nuværende formand for Set. Jørgens trop og f lok, arkitekt John A ndersen, fik en finger med i spillet, og arkitektblyan ten kom frem. Resultatet var en tegning af et fu ldt moderne spejderhu s med stor pejsestue, sovesal, fø rerl oka ler, køkken (der i dag nok er det mest mode rn e monterede spejderkøkken), bad og toi letter. Trods økonomiske betænke ligheder gik man i gang, og ma n var så optimistiske at tro, at samt l ige spejdere, førere, rådsmed lemmer og fo rældre stod bag proj ektet og vi lle lægge arbejdskraft til. Men det b lev kun en li lle fast trofast kerne, under ledelse af arkitekt A ndersen, der tog fat og holdt ud ti l huset stod fæ rdigt. Et kæmpearbejde i 5 år - hver weekend og mange aftner b lev brugt, megen sved og mange vable r fulgte med, men man gav ikke op. På god gamme ldags spejdervis fu ldførte man det, man var begyndt på, og gjorde alle skeptikere ti l skamme. Da den festl ige indvielse fandt sted fø rst i maj måned i år, blev der sagt mange anerkendende ord, og megen tak og ros b lev uddelt. Også Thorkild G lad havde lovord, kun med den kritiske bemærkning, at Egebjerg va r næsten altfor flot. 156

17 Nu kom den smarte nye vinterhue Korpset havde holdt Egebjerg over dåben forinden ved at henlægge ulveprimi i påsken der 1 og mon ikke man fremover holder fast ved dette sted for førertræning i ulvearbejdet. Korpset har udbygget stedet ved at købe yderligere 3 tdr. land, således at lejrpladsområdet næsten dækker 4 tdr. land. Allerede i sommer var der nogle fl okke, der henlagde deres sommerlejr til Egebjerg, og vi håber, at mange følger efter. Vel mødt på EGEBJERG. Hyttevagten Guldsmed W. Spangenberg, Gerritsgade, Svendborg, står til rådighed med alle oplysninger. AMØBER Der var engang en Høgepatrulje, der fandt ud af, at troppen godt kunne have flere medlemmer. De bestemte sig til at gøre noget ved det. Så inviterede hø gene hver sin ))ikke spejder«til et patruljemøde. De havde det så sjovt, at alle gæsterne meldte sig i troppen. Patruljen som nu var blevet dobbelt så stor, delte sig i to, den ene tog navnet Spurvehøg og den anden kaldte sig Hønsehøg for at vise, hvor de stammede fra. Høgene brugte akkurat sa mme måde at formere sig på som amøberne. Som du ved er amøben et encellet dyr, der vokser og vokser 1 og når den når en bestemt størrelse, deler den sig i to fuldvoksne amøber. Hver af dem begynder et nyt liv for sig selv, og snart er også de to så store, at de deler sig. "WIG WAM«l. Højbjerg. dejlig varm, ren uld, f iks strikket model med skygge. Kan vendes så den også varmer ørerne. Blå til ulve khaki ti l spejder kr. 12,50 SPEJDERSKOEN svært Juchtenlæder, randsyet, begsøm, 90 dages garanti for gennemslidning -den stærkeste sko på markedet str. 33 kr. 70,00 s tr kr. 80,00 str kr. 90,00 str kr. 99,00 str kr. 106,00 SKOLESKOEN en stærk randsyet sko. Velegnet som både skole og vandresko, men i en lidt billigere udførelse str kr. 64,00 s tr kr. 67,00 VAN DRESTØVLER SKISTØVLER flere modellerfra kr. 49,85 SPANSKE STØVLER ruskind, prof i l sål kr. 73,50 SPEJDERSTØVLEN kraftig, randsyet, profilsål kr. 98,50 FJ ELOSTØVLER lækker kvalitet, skindforet kr. 143,50 Vinterhue, anorak knickers og fornuftigt fodtøj- så er du rigtigt påklædt Med dette blad følger Depotets julekatalog, med de sidste nyheder og mange gode ideer til julegaver, - derfor gem det! Det Danske Spejderkorps Depot Nørre Farinnagsgade 39 København K Telt. PA 452& Odense: Klostervej 19 Telt. (09) Jl.rhus C: Frederiksgade 69 Telf. (06) Aalborg: Borgergade 5 Telt. (08) Depotet er korpsets egen forretning og giver bonus til korpsets afdelinger 157

18 Ø riddere 7. A arhu s trop PF Tommy Falch Olesen Birkholm trop PF Jens Aarby 1. Hellig Anders John Andersberg Peer Skårup V irum trop PF Michael Prasz PF Erik Helweg Larsen 1. Højbjerg trop PF Mogens Bang Henrik Iversen Fårup trop SM Peter Aqest 1. Korsør trop PF Jars Vedel PF Erik Brøndel PF Jørgen Svare Pedersen.spejdere 11. Odense PF Thomas Broue PF Henning Søndergård Virum trop N iels B ri.inner Anders Høyer Finn Fieran Fårup trop SM Peter Aqest SM H enning S. Larsen 1. Højbjerg trop PF Mogens Bang 1. Hellig Anders trop John Andersberg Peer Skårup Carsten Roth Jens C h r. Hansen Cort Adelers trop PF Micael Nord 1. Brønshøj trop PA Søren Garns! Birkholm trop PF Jens Hofman 2. Frederikshavn PF Henrik Rei ne rt Søren lsbak Knudsen Kent Christensen 1. Korsør trop PF Erik Brøndel PF Lars Vede l PF Jørgen Svare Pedersen PA Karl Tidman ~væbnere 11. Odense trop PF Henning Søndergaard Virum trop PA Anders Høyer Jørgen H arder Peter G. H asen 7. Aarhus trop Mogens Jørgensen Jørgen B. Nielsen 1. Nyboder trop PF Jesper Pedersen PF Palle Torndal PF Jørgen Smith PF Jan Larsen 1. Bispebjerg trop PF Ralph Sigurskjeld 1. Varde trop Jens Peen 1. Korsør trop Peter Nielsen PA Karl Tidman Per Sørensen PF Erik B rø ndel Jan Petersen Jens Theil Snaphanerne PF Jens Nielsen Aalborghus trop Mikael H ermansen.vandringer 100 km 1. Køge trop PF Jørgen Jørgensen PF Peter E. N ielsen 1. Vanløse trop PF Frank Simonsen PA Peter Vig Jensen Gert Jespersen Søren Nicolajsen Pe r Bøj den Struer trop PF To rst en Thomsen PF Jørgen Melchiors PA Kaj Møl ler Ande rsen 2. Frederikshavn Niels Erik Thomsen Jan Bøgh Hans Peter N ie lse n Jim Erik Lantz 2. Thisted trop PF Poul Brandt PA Bo Andersen H enning Ch rist ensen Jan M. Jensen Johnny Jørgensen Carsten R. N ielsen 90 km 1. Køge trop PF Jørgen Jørgensen PF Peter E. Nielsen 75 km Cort Adelers trop PF Anders Jespersen 60 km PF Niels Skov Beck Jes Pedersen Benny Bøg Bakmand N iels Aage Poulsen 7. Aarhus Jan Clemens Niels Jørgen Hvidberg 5. Frederiksberg trop PF Bjarne Wigh PA Per Flodin Vikingernes trop SM Gerner Hoppe PF Jørgen Hoppe PF Oleg Rasmussen Kerm Schoop 1. Bispebjerg trop PF Ralph Sigurskjeld PF Peter Ulmann Sørensen PF N iels Erik Thomsen Jim Erik Lentz 2. Thisted trop Kurt Andersen 1. Korsør trop Jan Petersen PF Lars Vedel Patrulj eduelighedstegnet Opdagelsesrejsende Vildkalle Vi rum trop 0301<M 30 km 10 ulve fra Gram flok 11 ulve fra H ellevad f lok 10 ulve fra Mariager flok 7 ulve fra Prins Borrit s f lok 11 ulve fra Erme lund flok 5 ulve fra Nybyggernes flok fy\ springende \Ul ulv Springende ulv Sheeta, Prins Borrits f lok EN SPEJDER ER HJÆLPSOM! Set. Joh ans fl ok sku ll e på sommerlej r og fik af et råd smedlem anbefalet»alle t iders hytte«nær Kolding. Da ti den kom, d ro g vi glade og tilfre d se af sted, men ak, da vi ankom til hytten, eller >) hønsehuset (, som vore ulve meget hurt ig t >> døbte(( det, va r d et et frygteligt syn, d er mø dte os. Nu er jeg se lv >>gamme l (( Kol d ingspejder og tog derfor straks sammen med en af assistenterne til Ko ld ing for at opsøge nogle»gamle spejderkamme rater, men ikke en traf vi hjemme. Til sidst g ik vi på po l itistationen, og her fandt vi, ved hjælp af en flink politibetjent, frem til kolonn echef Ib Henriksen. Vi ringede ham op, og straks var han parat til at hjælpe os. Han bad os køre ud til sin bopæl, imens skull e han så p røve at finde en hytte til os. Det var svært, men til sidst lykkedes det hos KFUM-spejderne. Transporten fra den ene hytte til den anden havde Ib også sørget fo r ved at ringe til en anden spejder og et rådsmed lem. Ib skulle hente nøglen hos en KFU M-spejder, og han kom så selv med, så der va r en vogn til, til at transport ere u lve i. Den nye hytte va r heldigvis alle tiders - og på d enne måde b l ev vor sommerlejr reddet. Vi sky lder de hjælpsomme førere fra Koldi ng - isæ r f ra KFU M - en stor tak. ÆDEGILDER A l ice, Set. Joh? flok. Da jeg læste Thom as Hansens indlæg om ædegilder, blev jeg på en måde ærgerlig. Tænk at seks drenge kan tillade sig uden dårlig samvittighed at spise for omkring hundrede kroner. Er folks børn virke l ig ikke så fornuftige nu til dags, at de kan bruge de hundrede kroner på en bedre måde. l stedet for at frådse med mad mens andre fo lk skriger af sult, skul le de have sendt pengene ti l RØDE KORS, RED BARNET eller en anden organisation. ANONYME BREVE Pierre, Arhus. opt ages ikke i Magasinet. Du må gerne skrive under med et >>mærke((, et fornavn e ll e r øgenavn, men hvi s du ikke ti ll ige overfor Magasinet opgiver dit rigtige navn og adresse, kan vi mening! ikke offentliggøre din 158

19 på en praktisk måde Fører du patruljens regnskab eller nøjes du med dit eget»husholdningsregskab, så er her en praktisk regnskabsopstilling, der kan bruges af alle - uden forudgående bogholderuddannelse. Du skal have fat i en kolonnebog med 3 kolonner. Evt. kan du strege kolonnerne ind selv. Kolonnerne benævnes : IND, UD og REST, og i det viste eksempel på en side fra en patruljeregnskabsbog kan du se, hvorledes kolonnerne anvendes. Hver gang, der går penge ind i kassen, noteres beløbet i IND-kolonnen, idet den nye kassebeholdning samtidig anføres i REST-kolonnen. Når penge går ud af kassen, noteres beløbet i UD-kolonnen, og her anføres også samtidig REST-kolonnen hvor mange penge, der derefter er til rest i kassen. Du har hele tiden føling med hvor mange penge, der skal være i kassen - det viser REST-kolonnen. Bruger du en ny side for hver måned, kan du for at få overblik over hvor mange penge, der er gået ind og ud af kassen i månedens "'"' ;/'"-n..c: -d ~'lu y d ~c -'6,-o/ ~~d ~. /~y ~7"1/ ~ P",W 2,/<> Zf'v S-&4<.-L-- /2,.12 pr ~/' ~--"t'-/~,&~./.{'- %- - r7r-- 67 ~1'-" ~.u. - '7{- ~.e-7~ u - 1'{-- :H~.7/ r ~~ /h-7d- ~~ Y,/. ~ /3-,1~ r;/~_) /.. - -;; r -.v: ;r. ~-r - t?t:.< zr. - :i) u r.- ~ "'./'""r- /O - h ~2 /<>/.?".#o r~~ løb, tillige foretage en samm en tælling af IND- og UD kolonnerne. Hver gang du starter på en ny side, noterer du på første linie man begyndte på en ny side. ~ u-.r r 2.2. overførsel af den foregående sides restbeløb. l eksemplet her sku lle man altså overføre kr. 35,22, hvis 159

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania Program til: Destination: Tanzania Varighed: 20 dage Program start: Sommer, 2016 * Program slut: Sommer, 2016 * * Datoerne er ikke fastlaget, dette er blot et eksempel, så derfor kan tidspunkterne for

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Skovkontrakten. Skovkontrakten lyder sådan:

Skovkontrakten. Skovkontrakten lyder sådan: Skovkontrakten Skovkontrakten, den er vigtig! Alle dyr og nisser har skrevet under på den, og har lovet at holde den. Hvis der er en eller anden der bryder den, vil ingen af de andre have noget med dem

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com 1 Copyright: Eventyrligvis Spillepladen ligger her: www.eventyrligvis.dk Man kan gå ind på min facebook side og der printe eller downloade spillepladen via

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Nyhedsbrev Porsgaard

Nyhedsbrev Porsgaard Nyhedsbrev Porsgaard November 2012 Dato 26 november Teater Punkter af særlig interesse: Teater Igen i år var Juelsminde skolecenter med blandt de teaterstykker, der blev udvalgt til at gå videre. Vi skulle

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Guldhvalpen. Dorte Marcussen

Guldhvalpen. Dorte Marcussen Guldhvalpen Dorte Marcussen GULDHVALPEN Tekst og tegning Dorte Marcussen Udgivet i ét eksemplar i 1981 Til Frida og Karla 2013 Forlaget Muffin Der var uro i hundekennelen Hundens Fryd. Freja havde været

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Christian Bruuns jul 1917.

Christian Bruuns jul 1917. Christian Bruuns jul 1917. Oversat til nudansk og med nutidig retskrivning står der: D. 25./12. 1917. Kære forældre og søster. Vil hurtigt skrive et par ord inden middag. Det var altså den fjerde juleaften

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering...side 3 Problemfase...side 3 Analysefase.side 4 Løsningsfase side 4 Produktionsfase.side 5 Konklusionsfase...side 7 Logbog..side 8 Onsdag 24. oktober.side 8 Onsdag

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

ER DENNE HISTORIE SAND?

ER DENNE HISTORIE SAND? ER DENNE HISTORIE SAND? Dette er en bog om h å b. Men set i lyset af det postyr, der tidligere er opstået i forbindelse med udgivelsen af erindringer, der har indeholdt tvivlsomme fakta, er det rimeligt

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Dag 6 Island d. 7/8-2016

Dag 6 Island d. 7/8-2016 Dag 6 Island d. 7/8-2016 Vi vågnede op til en tør og flot morgen, dvs. nogle gange sover børnene længe, men de kommer også sent i seng. I stedet for at tage Ringvejen rundt, ville vi krydse via F-vejene,

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Hvor vigtig at akvarie er i vatter? Indsendt af Rasmus Mikkelsen Dec :14

Hvor vigtig at akvarie er i vatter? Indsendt af Rasmus Mikkelsen Dec :14 Hvor vigtig at akvarie er i vatter? Indsendt af Rasmus Mikkelsen - 15. Dec 2010 21:14 Hej Har lige samlet mit nye Mark II 530 akvarie bord Men der er jo ingen steder man kan justere højden så bordet kommer

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo ---

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo --- Deltagere: Michelle, Marianne R, Pernille, Michael og Ove Personale: Rita, Karen og Kurt Mandag den 26. juli. Dagen begyndte tidligt med bad og morgenmad. Kurt pakkede bussen medens der blev spist morgenmad.

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Rikke. - på tur i skoven

Rikke. - på tur i skoven Rikke - på tur i skoven Med denne børnebog om Rensdyret Rikke ønsker Odense Renovation at præsentere begrebet affald for børnehavebørn. Bogen kan bruges som optakt til, at børnene skal på tur omkring børnehaven

Læs mere

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?)

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?) Hej GCK Det hele startede i maj måned, hvor en kollega kom og spurgte, om jeg ville med en tur til Italien for at køre MTB - det tilbud kunne jeg ikke sige nej til. Vi skulle bo i byen Bormio, der ligger

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

SPAR 25% på opholdet, hvis du rejser i 2017 og senest en måned efter bestilling. Kenya bag facaden

SPAR 25% på opholdet, hvis du rejser i 2017 og senest en måned efter bestilling. Kenya bag facaden SPAR 25% på opholdet, hvis du rejser i 2017 og senest en måned efter bestilling. Kenya bag facaden - unik safari i Kenya Nairobi Amboseli Lake Naivasha Lake Elementaita Lake Nakuru Masai Mara På denne

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Harzen 2010 Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Vi lagde ud fredag formiddag sol og 22 grader og havde besluttet os for at starte til venstre op af bakke, men B holdet stod

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen.

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Så altså, Batman kedede sig. Hmm, tænkte han, jeg ringer da

Læs mere

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden På kælkebakken I morgen er det juleaften. Det bliver en rigtig hvid jul med sne, klar himmel og frostvejr. Lissom et billede jeg har set på forsiden af et af mors juleblade. Jeg er ude at kælke på den

Læs mere

Karla og Gert skal på ferie. Kapitel 1. Kapitel 2.

Karla og Gert skal på ferie. Kapitel 1. Kapitel 2. Karla og Gert skal på ferie. To personer ankommer i skib til Mombasa i Kenya. De skal møde en person på Hotel Royal. Her får de udleveret et kort over dele af det centrale Afrika. Kapitel 1. Mig og min

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport Lundø Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) gennemfører i 2013 uanmeldte

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Simon og Viktoria på skovtur

Simon og Viktoria på skovtur Simon og Viktoria på skovtur En fantasihistorie tegnet og fortalt af eleverne i 3.klasse på Rønnebæk skole 2009 Simon og Viktoria gik en tur ud i skoven. Og så så de en giraf og de så også en løve. De

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften.

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften. Vilja, mor og morfar bor på en gård, der ligger øverst oppe på en bakke. Herfra løber Vilja ned ad stien, når hun skal i skole. Når skolen er slut, maser hun igen op ad bakken, træt og sulten. Om vinteren

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Velkommen til Aleris-Hamlet. Malebog

Velkommen til Aleris-Hamlet. Malebog Velkommen til Aleris-Hamlet Malebog Du kan læse bogen sammen med din mor og far og høre lidt om, hvordan det er at være på hospitalet. Bagefter kan du male tegningerne. I dag skal du på hospitalet og opereres.

Læs mere

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent Du må være med! -1 Den, der altid kommer for sent Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Havenisserne flytter ind

Havenisserne flytter ind Havenisserne flytter ind Om havenisserne flytter ind I løbet af de sidste par år er flygtningestrømmen fra krigshærgede- og katastrofeområder vokset støt. For os, der bor i den her del af verden, er det

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere