Biofag. Nr.3 august 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biofag. Nr.3 august 2013"

Transkript

1 Biofag Nr.3 august 2013

2 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen Forsidefoto: Hylde-Gøgeurt, Øland Jesper Ruggaard Mebus, 2013 Grafisk tilrettelæggelse: Indtryk, ISSN Oplag eksemplarer Biofag trykkes på Cyclus 100 % dansk genbrugspapir Annoncer Annoncer sendes elektronisk både til redaktionen og grafikeren Annoncepriser 1/1 side (143 x 203 mm) kr /2 side (143 x 90 mm) kr /4 side kr Særlig pris aftales for annonce på bagsiden eller indlagt løst annoncemateriale. Det skal ske efter aftale med redaktionen senest 14 dage før deadline. Alle priser er ekskl. moms. Indlæg Redaktionen modtager gerne indlæg til Biofag. Indlæg sendes til Den anvendte tekstbehandling skal være umiddelbar kompatibel til Word. Fotos leveres som tiff- eller jpg-filer med god opløsning f.eks. 300 dpi. Illustrationer skal være tegnet med sort streg. Husk figurtekster og kildeangivelser. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte indlæg og at læse korrektur på indlæg. Adresseændringer Ændringsformularen på foreningens hjemmeside på EMU en anvendes. Ændringer kan evt. fremsendes via til FaDBsekretariatet: Det er tilladt at citere Biofag med tydelig kildeangivelse. Meninger, der kommer til udtryk i Biofag, deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller foreningens bestyrelse. Foreningen af Danske Biologer Formand: Næstformand: Svend Erik Nielsen Jane Burkarl Redaktionen afsluttet Adresse: Biofag Lundingsgade Aarhus C Tlf Kasserer: Revisorer: Joan Ilsø Sørensen Kløvervangen Skødstrup Benny Silvert Jesper Ruggaard Mebus (FaDB-kurser)

3 Indhold: 4 Nyt fra bestyrelsen 5 Nyt fra fagkonsulenten 7 Biokonferencen Kurser på 8 Kontingentbetaling Evolution på Facefook 10 Hvorfor hører de unge ikke efter? 14 Nucleus vores eget forlag 18 Hvor kommer du fra? 22 Anmeldelse: Den Blå Planet 24 Invitation til DM i science Nu venter Bern forude 28 Kursus: Bioinformatik 30 Kursus: Fedt og fedme svend Erik Nielsen, 2013

4 Nyt fra bestyrelsen Af Svend Erik Nielsen, formand FaDB L 171 Mystisk overskrift, ligesom i 70 erne hvor rockjazz fusionsbandet Burning Red Ivanhoe udgav dobbelt albummet M 144. Mystisk og så alligevel ikke, L står nemlig for lovforslag. Med dette lovforslag som regeringen er kommet med, sidestilles matematik på b-niveau med de fire naturvidenskabelige fag på b- niveau. Stik mod forventningen med reformer som skulle styrke naturvidenskab. Antorini og co., har valgt det modsatte nemlig at svække naturvidenskab og i særdeleshed biologi på b-niveau, som mange jo vælger. En tak til Antorini og Østergaard skal dog lyde for de pæne, men intetsigende breve vi har modtaget. Skammeligt! Ikke nok med det meningsløse i, at biologi på A-niveau ikke er adgangsgivende, nu skal vi også til at trues på vort daglige brød. Og det til trods for at biologi er et af de fag i gymnasiet som er i rivende og konstant udvikling og i den grad kompetence givende. Tænk på, hvad elever og kursister udsættes for både med skriftlighed og eksperimenter for ikke at tale om den nye matematificering og alligevel tæller kompetencerne ikke for de er jo opnået i biologi! Skammeligt! Man kan med rette spørge hvorfor? Har samfundet virkelig råd til dette biologiske ressource spild? Måske skulle man kaste bolden over den de videregående uddannelser? Hvor er vore aftagerinstitutioner henne i debatten? Med dette i mente er vi ved at skrive et brev til netop aftagerinstitutionerne, i lighed med Geografilærerforeningen. I den forbindelse må man konstaterer, at det store arbejde som Den Politiske Tænketank har ydet på ingen måde har båret frugt. Ærgerligt! Nå, men for at gå over til noget positivt, så har FaDB fået positivt svar fra MBU på tre udviklingsprojekter: Et om farmakologi i biotek, et om hjernen og læring og et om studieretningsdidaktik. Går du med tanke om at være aktiv i forbindelse med fagets udvikling så er her en oplagt mulighed. Send mig en mail. En anden god ting er, at foreningen kursusaktivitet er kommet op i gear som i gamle dage og med mange deltagende kursister. Det vidner om en lyst og interesse for at udvikle sig fagligt. Dejligt! På forårsmødet i pædagogisk samarbejdsudvalg i GL, for de faglige foreninger, drøftede vi kommunikationen mellem forening og medlemmer. Man kan rolig sige, at vi er i FaDB er helt oppe på beatet. Vi har både fagblad, hjemmeside og er på facebook, MEN har vi den kommunikation som vi ønsker? Er alle disse formidlingsaktiviteter kun til for at bestyrelsen kan legitimerer sig? Eller er det for at foreningen kan vise sin berettigelse? Alle disse spørgsmål vil blive undersøgt i efteråret med en spørgeskemaundersøgelse fra GL. Tag godt imod den undersøgelse, det tager kun 5 min., men vi vil så gerne have jeres svar. Her i eksamenstiden overhørte jeg en frokostsamtale, hvor en af mine kemikollegaer spurgte en biologicensor, om han var medlem af den faglige forening. Hvortil biologen svarede "Nej hvorfor skulle jeg dog det?" Jeg 4

5 prøvede venlig men bestemt at fortælle om det gode ved at være, medlem af FaDB: Bladet med nyt fra fagkonsulenter, kurser og ikke mindst de mange gode idéer til eksperimenter som kommer i Biofag og i Biofag særnumre. Jeg nævnte, at det var vigtigt at være i et netværk og at kontingentet kunne trækkes fra i skat. Men nej han mente ikke det var noget for ham. Skammeligt! Det fik mig til at tænke på, at der ligger et stort ansvar på medlemmernes skuldre. Vi må blive bedre til at formidle kendskab til foreningen og dens arbejde til de nye som starter. I forlængelse heraf vil jeg kraftigt opfordre til, at man på skolerne landet rundt tager fat i en ny kollega og tropper op til året biokonference: Hjernen læring og hukommelse. Det vil være en oplagt start for nye kollegaer. Nå, men sommeren står for turen og hvad enten ferien tilbringes på cykel, i kano eller kajak eller med vandrestøvlerne på skal vi alle til at tælle skridt øhhhh jeg mener vi skal i gang med timetælleriet, hvad enten vi vil eller ej. Skammeligt! God sommer til alle Nyt fra fagkonsulenten Af Kresten Cæsar Torp Siden sidst har vi været gennem eksamensterminen, som jeg kort vil gøre status på her. De skriftlige prøver 1975 elever var til skriftlig prøve i biologi A ud af 2342 indstillede. I bioteknologi var 2081 elever til prøve ud af 2119 indstillede. Til sammenligning var der i 2012 henholdsvis 2046 og 1338 indstillede. Dvs. at vi står med et anseeligt antal elever der slutter deres studentereksamen med et biologisk fag på A-niveau. Der var meget positive tilbagemeldinger på opgavesættene fra censorerne i både biologi og bioteknologi. Sættene er behandlede i resultat af den indledende censur, som kan findes på ministeriets hjemmeside under prøver og eksamen, og de uddybes yderligere i evalueringsrapporten, som er på vej på hjemmesiden. Jeg vil gøre opmærksom på at opgavekommissionen i biologi reviderer typeordslisten, dvs. listen over spørgemåder i opgavesættene. Dels er der behov for en revision i lyet af 2010-læreplanen, dels er den forsøgt gjort mere elevrettet i sine formuleringer, og den refererer specifikt til bedømmelseskriterier. Jeg vil opfordre til at bruge den i undervisningen, og tale med eleverne om hvad der forventes. Jeg vil særligt fremhæve to aspekter, som også uddybes i evalueringen: Beskriv og forklar: Hvordan beskriver man struktureret, og hvordan giver man en faglig forklaring. Mht. det sidste er årsagsvirkningssammenhænge i forklaringen understreget i de reviderede typeord. Afbild og bestem: På baggrund af denne type spørgsmål er bl.a. brugen af modeller kommenteret. 5

6 Jeg vil samtidig opfordre jer til at give os feedback på tilretningen. Jeg vil benytte lejligheden til at uddele stor ros til opgavekommissionerne i biologi og bioteknologi for deres store og engagerede arbejde med de skriftlige sæt. I bioteknologi har udfordringen været at finde frem til opgavetyper med en identitet der er særlig for et nyt fag. Jeg røber vist ikke for meget ved at sige, at det ikke er rutinearbejde! I biologi har opgavekommissionen i det forløbne år produceret seks sæt, et reservesæt samt tre vejledende sæt mod normalt tre sæt og et reservesæt. Samtidig har kommissionen skullet finde en modus for opgavesættene der både inddrog nye elementer i opgaverne, og samtidig anlagde en vis forsigtighed i år. I løbet af det næste år optræder jeg sammen med dygtige kolleger et par steder i landet med kursuseftermiddage om bedømmelse af skriftlige opgaver og arbejdet med skriftlighed i undervisningen. Det sker i regi af regionerne, og er der ønsker om dette i flere regioner, så tal med jeres regionssekretærer om muligheden for et arrangement. Vi har et koncept, som er relativt nemt at sætte i værk. De mundtlige prøver I betragtning af antallet af henvendelser i forhold til antal gennemførte prøver, er det mit indtryk, at de mundtlige prøver er forløbet meget tilfredsstillende. De henvendelser jeg får, giver mig anledning til tre kommentarer: Undervisningsbeskrivelsen er eksamensgrundlaget og skal forklares, så både eksaminander og censorer forstår hvad der forventes til eksamen. Den skal også være så fyldestgørende, at censor kan opfylde sit hverv med at tilse at undervisningen har været i overensstemmelse med læreplanen. Prøvespørgsmål og bilag skal udformes, så eksaminanden kan demonstrere sin kunnen i forhold til bedømmelseskriterierne. Nærlæs derfor bedømmelseskriterierne i lyset af de faglige mål, og formulér spørgsmålene, så eksaminanden kan demonstrere sin kunnen på bilagene og ved at inddrage sit eksperimentelle arbejde. Ifølge eksamensbekendtgørelsen er der ikke begrænsninger for hvad eksaminanden må medbringe. Det gør det ekstra vigtigt, at eleverne i løbet af undervisningen lærer at fokusere på bilagene. Nogle spørger om eksaminander eksempelvis må lave en præsentation i powerpoint. Hvis det forleder elever til at tro, at de kan gennemgå spørgsmålet udenom bilagene, stiller man dem meget dårligt i forhold til bedømmelseskriterierne. SRP og SSO-censorer I løbet af efteråret vil der ske indberetning fra skolerne af censorer til SRP og SSO. Proceduren blev ændret sidste år, så skolerne indberetter censorer, og vi så indstiller blandt de indberettede. Jeg vil opfordre jer til at lade jer indberette. Som SRP- eller SSO-censor får man ca. 20 projekter som man censurerer. Ofte støder man på spændende projekter og eksperimentelt arbejde, som inspirerer til egen undervisning og egne elevers projekter. Det giver også erfaring med styrker og svagheder ved forskellige måder at formulere opgaverne. En SRP- eller SSO-censor skal have en passende undervisningserfaring og erfaring med at bedømme elever. Man skal også have plads til det ekstra arbejde der ligger i at give eleverne en seriøs bedømmelse indenfor seks uger efter modtagelse af projekterne, typisk i perioden midt december til vinterferie. Til slut vil jeg sige tak for godt kollegialt fællesskab i det forløbne skoleår. Jeg håber ferien giver anledning til store tanker og idéer til et nyt skoleår. Skriv gerne om dem her i bladet! 6

7 Biokonferencen 2013 Hjernen og læring Af Svend Erik Nielsen Præliminært program Torsdag den 26.09: Konferencen starter indkvartering og velkomst Frokost Jesper Mogensen: Den dynamiske hjerne i sundhed og sygdom Kaffepause og walk and talk Fagkonsulent for Biologi, Kresten Cæsar Torp Generalforsamling i Foreningen af Danske Biologer Festmiddag Overraskelse og socialt samvær Fredag den 27.09: Morgenmad Poul Jennum: Hjernens regulering af søvn og vågen. Betydning for sundhed og sygdom Karsten Kristiansen: Samspillet mellem tarmens bakterier og hjernen: Bestemmer tarmens bakterier vores handlinger? Frokost Signe Vangkilde: Forsøg og eksperimenter Kaffe og evaluering Kurser på Tid Sted Deltagerantal Tilmelding Tilmeldingsfrist Pris Arrangør Dissektionskursus Tirsdag den 5. november 2013 Sektion for Zoofysiologi (AU) og Skejby sygehus. Besked om lokale/mødested senere Min. 12, maks. 30 På foreningens hjemmeside: dk. Vælg FaDB kurser i menuen og find kurset på listen Mandag den 7. oktober 2013 Medlemmer af FaDB: 950 kr. Ikke-medlemmer: 1450 kr. (Incl. materialer og forplejning) FaDB kurser ved Ole Kunnerup drlund-gym.dk) i samarbejde med AU, Tobias Wang Tid Sted Deltagerantal Tilmelding Tilmeldingsfrist Pris Arrangør Byg og bryg november 2013 Rødkilde Gymnasium, Vejle Min. 25, maks. 30 På foreningens hjemmeside: Vælg FaDB kurser i menuen og find kurset på listen 15. oktober kr. (incl. Materialer, udstyrskit og forplejning): FaDB kurser ved Christian Rix og Svend Erik Nielsen 7

8 Kontingentbetaling 2013 Foreningen har fra i år valgt at sende kontingentopkrævninger ud til medlemmerne som vedhæftet fil i en mail, såfremt medlemmerne har registeret en mailadresse i foreningens kartotek. Dette har vi gjort for at spare omkostningerne til frimærker og udsendelse på papir. De få medlemmer der endnu ikke har registreret en mailadresse i kartoteket, har fået tilsendt opkrævningen som almindeligt post. Vi må opfordre til at alle medlemmer sørger for, at have oplyst en opdateret mailadresse i foreningens kartotek. Skulle du som medlem have overset opkrævningen i din mailboks (kan evt. også være afvist i et spamfilter), kan vi oplyse følgende betalingsoplysninger: Kontingent 2013, fuldtidsmedlemmer kr. 400,- Kontingent 2013, deltidsmedlemmer (ansat under 30 timer pr. uge), pensionister/efterlønnere, studerende samt medlemmer på orlov kr. 200,- Kontingentet kan indbetales til foreningens konto: Danske Bank, registreringsnummer 4317 kontonummer HUSK tydelig angivelse af navn samt evt. medlemsnummer/fakturanummer Hvis du er i tvivl om du allerede har betalt kontingentet for 2013, eller hvilke oplysninger du er registreret med i foreningens kartotek, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede via mail. Vi genfremsender også gerne opkrævningen via mail, hvis du ønsker det. FaDB-sekretariatet v. Birthe S. Villadsen, Ny foldelup Fin lille botanikerlup i solidt metalhus. 10x forstørrelse og linsediameter på 18 mm. Den synlige (aktive) del af linsen er dog 15 mm. Leveres i en praktisk lille plastæske Pr. stk.... kr. 39,00 ekskl. moms og forsendelse attraktiv pris A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tlf Viaduktvej Ølgod Fax Afd. Aarhus: Silkeborgvej 765 J 8220 Brabrand 8

9 Evolution på Facebook Evolution.dk og darwinarkivet.dk rykker nu på Facebook. Nu finder du nemt nyheder, debat, overskuelig tidslinje og direkte links til dybdegående artikler om alt, hvad du og dine elever har brug for at vide om evolution i aktuelt og historisk perspektiv. Perfekt til undervisningsbrug, AT-forløb og projektarbejde. Find os på facebook.com/evolution.dk 9

10 Hvorfor hører de unge ikke efter? Hvilke faktorer kan tænkes at påvirke motivationen for læring i naturvidenskab i gymnasiet Af Peter Windfeldt I min praksis som gymnasielærer i naturvidenskab (biologi, kemi og bioteknologi) på Nordfyns Gymnasium gennem 23 år, har jeg de seneste år oplevet en stigende grad af sårbarhed hos de unge samt en manglende motivation for at lære nyt og være fagligt nysgerrige. Deres modstandspotentiale bringes meget hurtigt i spil, hvilket, set fra et biologisk synspunkt jo er en hensigtsmæssig mekanisme sat ind i en evolutionær kontekst, men som i en læringsmæssig sammenhæng er mindre befordrende for udviklingen af de nødvendige kompetencer. Det har været frustrerende som underviser at opleve, at ens undervisning ikke var så frugtbar som tidligere, og dermed ikke medførte den samme form for læring hos de unge. Efter nogle år i dette nye spændingsfelt besluttede jeg mig for at grave et spadestik dybere og videreuddanne mig inden for den pædagogiske psykologi, for derigennem at få en bedre indsigt i, hvorfor og hvorledes den nye type unge var anderle- Svend Erik Nielsen,

11 des, end dem jeg havde undervist tidligere, hvor min undervisning og min måde at møde eleverne på havde fungeret tilfredsstillende i en lang årrække. Min PD-uddannelse i Pædagogisk Psykologi afsluttede jeg januar De sidste 6-7 år har jeg desuden interesseret mig for dreng/pige problematikken, da den daglige undervisning har budt på adskillige situationer gennem årene, hvor det tydeligt fremgår, at de to køn har forskelligt fokus, opfatter situationer forskelligt, har forskellige behov både fagligt og socialt, og derfor løser problemer forskelligt samt opfatter læreren forskelligt (afhængig af lærerens køn). Det medfører, at drenge og piger ikke agerer ens i klasserummet, og at de arbejder forskelligt ikke mindst i laboratoriet. Derfor tog jeg denne problematik op i mit studie tilbage i 2007, hvor min eksamensopgave netop omhandlede drenge og piger i undervisningen, og hvor jeg dels arbejdede med kønsopdelte og blandede grupper, og samtidig lavede jeg en anonym spørgeskemaundersøgelse i min daværende 3.g klasse, hvor kønnet var i fokus (Windfeldt, 2007). Tilbage i 2002 startede jeg en studiekreds sammen med en fysiklærer og en samfundsfagslærer fra mit eget gymnasium, hvor vi i to år havde fokus på Coorperative Learning (CL), en tanke som er startet helt tilbage i 1960 erne, men som blev videreudviklet af Johnson, Johnson og Holubec i 80 erne i Minneapolis, og hvor over 100 sammenlignende forskningsbaserede studier klart indikerede, at gennem et kvalificeret samarbejde i mindre grupper på 3-4 er det muligt at opnå en synergieffekt, således at man i gruppen opnår et højere fagligt niveau gennem en øget refleksion, end det ville være muligt at nå gennem et almindeligt gruppearbejde eller ved at arbejde alene (Johnson & Johnson & Holubec, 1993). I dag er denne måde at arbejde på kommet til Danmark, og professor i psykologi, Spencer Kagan fra Californien, har sammen med den danske lektor, Jette Stenlev fra Københavns Dag-og Aftenseminarium, udviklet og i 2006 udgivet en meget håndgribelig arbejdsbog om CL, som kan bruges på mange niveauer i vores undervisningssystem. Senere er der udviklet og udgivet fagspecifikke CL bøger til gymnasieskolen, hvor man har forsøgt at tage hensyn til fagenes læringsmæssige udfordringer. Udsagnet Learning science is talking science lægger samtidig op til, at klasseundervisning på traditionel vis i naturvidenskab i dag ikke er vejen frem mod refleksion og faglig fordybelse hos den enkelte elev (selvom det ud fra undersøgelser og elev udsagn stadig synes at finde sted en stor del af tiden), og da små faste grupper gennem længere tid synes at skabe den nødvendige tryghed for de unge, er læring via basisgrupper i den daglige undervisning en måde at imødekomme den nye type unge på, som besidder en skrøbelig identitetskerne, føler sig usikre, sårbare og har svært ved at komme til orde, når hele klassen lytter med. Desuden skaber det grobund for at udvikle samarbejdskompetencer, som er nødvendige at have for senere at kunne bestride et snart hvilket som helst job i dagens Danmark. Min egen empiri baseres i projektet på en spørgeskemaundersøgelse, der har fokus på trivsel og motivation i gymnasiet, og som har data dels fra min 1.d Biotek A (25 elever - 8 drenge & 17 piger) og fra min 2.d Biotek A (21 elever - 9 drenge & 12 piger). Sidstnævnte klasse har jeg lige overtaget fra en kollega i november 2012 grundet barselsorlov, og det er meningen at jeg følger 2.d hele vejen frem til eksamen i juni Derudover har jeg valgt at inddrage forskningsbaseret empiri af professor E L Deci, som ud fra sin Self Determination Theory (SDT) har gennemført 3 feltstudier på 801 studerende med fokuspunkterne i forbindelse med læring: Autonomi, Tilhørsforhold & Kompetence. 11

12 De teoretiske indgange til problematikken samt den foreliggende empiri kan bruges i andre sammenhænge end i gymnasiet, dvs i andre faglige sammenhænge end i naturvidenskab, samt på andre niveauer som f.eks. i folkeskolen og på videregående uddannelser. Teoretikerne som empirien (forskningsbaseret såvel som egen) holdes op imod er: Albert Bandura, Einar & Sidsel Skaalvik, Knud Illeris, Svend Brinkmann og Thomas Ziehe. Resumé af projektet Sammenfattende må jeg konkludere, at de unge i det senmoderne videnssamfund, hvor næsten alt er muligt, i gymnasiet udviser en større usikkerhed overfor aktiv deltagelse i undervisningen på klassen i forhold til i basisgrupperne, hvor de finder større tryghed, højere motivation og bedre mulighed for at komme til orde rent fagligt. Desuden viser det sig, at mange af vore elever kommer fra gymnasiefremmede hjem, hvorfor det kan være en stor udfordring at bryde den gymnasiale kode, når de starter i gymnasiet. Så angsten for at bringe sig selv i spil og således udstille sine evt manglende evner og dermed risikere at tabe ansigt overfor kammeraterne, synes mindre i basisgruppen end på klassen. Dette vil nu og fremover stille krav til læreren om en anden måde at undervise på og møde de unge på, hvis vores fælles læringsprojekt skal lykkes, således der skabes tryghed og dermed motivation for læring. De unge skal, som Ziehe udtrykker det, møde den gode anderledeshed. Dette kunne bl.a. nås gennem brug af Self-Determination Theory (SDT), hvor man har fokus på udviklingen af følelsen af autonomi, at udvikle og udnytte et tilhørsforhold (til gruppen) samt at opnå følelsen af en positiv selvkompetence som elev i læringssituationen, og dermed skal læreren bl.a. forholde sig til Banduras teori om Self-efficacy og samtidig inddrage Coorperativ Learning (CL) som et redskab, der er baseret på brugen af basisgrupper. Eller som vor kendte kernefysiker, oplægsholder og forfatter Peter Bastian i sin bog Mesterlære udtrykker sig, når han behandler emner som vertikal og horisontal opdragelse og det at fordybe sig: Vi ender med at have gravet halvtreds overfladiske huller i stedet for det ene, som når ned, hvor kilden springer. Oftest kuldsejler projektet, uden at vi har rykket os en tomme, og narcissismen og kynismen kommer styrkede ud af vore anstrengelser. Litteraturliste (for de nysgerrige) Bøger: Brinkmann, Svend (2009), Identitet, Forlaget KLIM Illeris, Knud (2009), Læring, 2. udgave, Roskilde Universitetsforlag Johnson, David m.fl. (1993), Circles of learning Coorporation in the classroom, Interaction Book Company, 4. udgave Kähler, Carl F (2012), Det kompetente selv introduction til Banduras teorier om selvkompetence og control, Frydenlund Skaalvik, Einar M & Sidsel (2007), Skolens læringsmiljø, Akademisk Forlag Ziehe, Thomas (2004), Øer af intensitet i et hav af rutine, Forlaget Politisk Revy Artikler & Eksamensopgaver: Anderman, L H & Leake, V S (2005), The ABCs of Motivation, Academic Research Library Deci, E L (2004), Motivation Learning, Performance and Persistence, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 87, No. 2, Ryan, M & Deci E L (2000), Self-Determination Theory and the Facilitation og Intrincic Motivation, Social Development, and Well-Being, American Psychologist, Vol. 55, No 1, Windfeldt, Peter (2007), Piger og drenge i gymnasiet, UCL-Eksamensopgave i Udviklings- og personlighedspsykologi Windfeldt, Peter (2011), Modstand mod og manglende motivation for læring i naturvidenskab i gymnasiet, UCL- Eksamensopgave i Pædagogisk Psykologi 12

13 13 Svend Erik Nielsen 2013

14 Nucleus vores eget forlag Af Jesper Ruggaard Mebus og Svend Erik Nielsen Biofagredaktionen har været en tur i Århus og besøgt forlaget Nucleus der holder til i Lundingsgade i det centrale Århus. Det er et sted der med forlagets succes efterhånden er blevet for småt og lager mv. er flyttet til steder, hvor der er mere plads og det er nemmere at komme til med store lastbiler. Men forlagets kontorer og personalet Direktør Birthe Møller Nielsen og Forlagsassistent Birthe Søndergaard Villadsen, It-redaktør Frank Grønlund Jørgensen og Redaktør Marianne Frøsig er stadigvæk at finde us C, i lokalerne på Lundingsgade Den dag vi dukkede op blev vi modtaget af Birthe og Birthe som udgør det faste fultidsansatte personale og som sådan er krumtappen i forlaget. Vi fik en snak om mangt og meget, om forlagets historie, om skiftet fra sort/hvide problematiserende bøger til farvestrålende lærebøger. Og de nye udfordringer om e-bøger og i-bøger. Forlaget blev startet af entusiastiske biologilærere der mente, at biologibøger skulle problematisere biologien i forhold til det omgivne samfund, og således blev Menneskets økologi, etologi og genetik til - de såkaldte MØEGbøger, der i forhold til fx Biologisk Forskning indeholdt artikler og udklip fra danske aviser, hvilket ikke var set før. Man kan faktisk sige, at meget af det vores biologi a eksamenssæt knytter sig til, er netop problematisering af biologi en tendens der kan spores helt tilbage til MØEG-bøgerne. Rent fysisk er forlaget startet i St. Sjørup på Norddjursland i nogle gamle landbrugsbygninger, men meget hurtigt blev pladsen for trang og forholdene for primitive så man flyttede til Århus, hvor man indtil for nylig havde lager og kontorer i et og alle bøgerne blev solgt via telefoniske henvendelser til og forsendelser fra forlaget. I dag foregår hovedparten af salget via butikken på forlagets hjemmeside nucleus. dk, mens de elektroniske udgivelser udgår fra portalen gymportalen.dk, hvor flere forlag har samlet deres elektroniske udgivelser til videresalg. Så forretningen er gået fra at være et lille garageforlag med adresse langt ude på landet til at være et storbyforlag med salg på internettet og decentralt lager. En del af det der kendetegner forlagets produktion i dag er de meget flotte illustrationer der i høj grad udgør den modelforståelse der er i biologi. Disse figurer blev allerede tidligt 14

15 Svend Erik Nielsen 2013 frikøbt og lagt gratis ud på nettet efter ønske fra brugerne bl.a. fra generalforsamlingerne i FaDB og på regionsekretærmøderne i FaDB s regi, hvilket har været til gavn efterhånden som de allerfleste undervisningslokaler har fået en projektor. Denne elektroniske adgang til materiale har nu udmøntet sig i e-bøger i pdf-format og der er i øjeblikket et arbejde i gang om at lave en i-bog fra grunden som får titlen Biologi i udvikling man kan læse et kapitel på Igen er figurerne udviklet så de er interaktivt forklarende. Forlaget er FaDB s som sammen med en lang række private anpartshavere blandt biologilærerne, driver forlaget som et foreningsforlag, idet FaDB s bestyrelse indstiller 4 medlemmer af foreningen til valg til Nucleus bestyrelse. FaDB s bestyrelse er repræsenteret med mindst ét medlem i Nucleus bestyrelse. Derfor er forlaget medlemmernes forlag og udgivelserne afspejler et fint samarbejde mellem FaDB og Nucleus. Når nogen taler om hvad biologifaget kan og om det overhovedet kan bruges til noget, bør man vise dem nogle af forlagets bøger. Det giver respekt. Ligeledes er Nucleus arkiv for FaDB og har bl.a. alle Biofag liggende (se billede for første nummer der er sket noget siden da!). Der er en del referater og fra gemmerne fandt vi billeder fra Store Sjørup, som kan ses som sort/ hvide illustrationer til teksten. 15

16 Bioteknologi 1-6 Seks temahæfter til bioteknologi er udkommet. Serien fås både som p- og e-bøger. På hjemmesiden er der opgaver og forsøgsvejledninger samt supplerende materialer enten udarbejdet af forfatterne eller i form af links til relevante tekster og videoer. Se mere på P-bog kr. 98 ekskl. moms. e-bog kr. 30, 1-årig elevlicens Bioteknologi 1 Tema 1: Cellernes kemi. Tema 2: DNA og DNAteknikker. 2009, 78 sider Bioteknologi 2 Tema 3: Fermentering og stofskifte. Tema 4: Enzymer og gensplejsning. 2010, 88 sider Bioteknologi 3 Tema 5: Planter som biokemiske fabrikker. Tema 6: Fra biogas til flybrændstof. 2010, 96 sider nucleus forlag lundingsgade Århus C

17 Ekstra materialer til Bioteknologi 6 på Under øvelser og opgaver findes 9 forskellige dokumenter der indeholder grundige vejledninger til alignment af genetiske sekvenser, sekvensanalyse ved hjælp af fylogenetiske træer, databasesøgning og online simulationer. Alle vejledninger er baseret på frit tilgængeligt software. Desuden indeholder dokumenterne udvalgte datasæt og opgaver der kan bruges i arbejdet med bogens to temaer. Materialerne er også tilgængelige via links fra e-bogens knapper. Bioteknologi 4 Tema 7: Infektionsbiologi. Tema 8: Blodets kemi. 2011, 99 sider Bioteknologi 5 Tema 9: Farmakologi og ny medicin. Tema 10: Stamceller. Tema 11: Nervesystemet og neurale proteser. 2011, 104 sider Bioteknologi 6 Bioinformatik Supplerende temabog til bioteknologi og biologi A/B. Tema 12: Molekylær evolution. Tema 13: Genetisk variation. 2012, 91 sider 17

18 Hvor kommer du fra? En undersøgelse af danskernes genetiske historie Af Frank Grønlund Jørgensen, Thomas Mailund, Mikkel Schierup & Peter C. Kjærgaard Forskere på Aarhus Universitet søger gymnasieklasser med biologi A til deltagelse i nyt spændende forskningsprojekt. Projektet er støttet med en bevilling fra ministeriet for børn og unge. Vi inviterer hermed danske gymnasieelever og deres lærere til en stor undersøgelse af danskernes genetiske historie. Vi tilbyder et integreret forløb med deltagende klasser og giver en mulighed for at arbejde med spændende problemstillinger i moderne genetisk forskning. Projektet er primært målrettet elever med biologi på A-niveau, men andre relevante studieretninger kan også komme i betragtning. Hvor kommer du fra? Spørgsmålet om hvor du kommer fra, hænger nøje sammen med hvem du er. Det er et spørgsmål der vedrører os alle og ligger dybt i vores identitetsfølelse. Men hvordan finder vi ud af, hvor vi kommer fra? Traditionelt tager vi udgangspunkt i livs- og slægtshistorie. I et større perspektiv bruger vi historiske kilder til at beskrive danskernes demografiske historie. Men i dag har vi fået et nyt redskab til rådighed, der kan give os konkrete svar på spørgsmål, vi tidligere kun kunne gætte os til. I det komplette genetiske materiale for en per son ligger spor af historien. På baggrund af de nyeste bioteknologiske metoder, statistiske analyser, historiske dokumenter og personlige historier tager vi eleverne med i fagudviklingen af en ny genetisk arkæologi. Resultatet vil blive en anden type svar på, hvor vi kommer fra. Gennem analyse af elevernes egen anonymiserede personhistoriske og genetiske data, udvalgt og behandlet efter de strengeste videnskabsetiske retningslinier, vil de selv være aktivt med til at skrive en ny type Danmarkshistorie. På baggrund af moderne genteknologi vil eleverne medvirke til at undersøge, hvordan deres egen familie og danskerne generelt har rejst rundt, og ultimativt beskrive den nuværende danske befolknings lange rejse og rute, siden Homo sapiens udvandrede fra Afrika for omkring år siden. Projektet understøtter aktuelle læreplaner Læreplanen for biologi A indeholder krav om inddragelse af bioinformatik, populationsgenetik og statistisk databehandling. Desuden skal eleverne arbejde med genetik, evolutionsbiologi samt bioetiske problemstillinger. Med deltagelse i projektet vil man bidrage til udviklingen af et unikt data- og undervisningsmateriale, som er yderst relevant i forhold til alle ovenstående kernestofområder. Projektet er et godt eksempel på et moderne forskningsområde hvor styrken i det tværfaglige samspil mellem matematik og biologi bliver tydeliggjort for eleverne. 18

19 Projektplan og målgruppe Projektet vil bestå af to faser. Fase 1 Indsamling og analyse af genetiske og personhistoriske data fra et repræsentativt udvalg af gymnasieklasser fra hele landet. Disse anonymiserede data vil blive lagt i en database, der kan bruges i undervisning og danne baggrund for tværfaglige projekter om genetik, historie og samfundsforhold. Fase 2 Udvikling af undervisningsmateriale med beskrivelse af analysemetoder, software til egen analyse af data og resultater, samt en oversigt over danskernes genetiske historie og geografi. Dette materiale vil blive stillet gratis til rådighed over internettet. Der er dermed også to målgrupper for projektet: de elever der deltager i selve udviklingen af projektet og de elever der i anden fase kommer til at bruge det udviklede materiale i undervisningssituationer. Første gruppe vil udforske deres egen arvemasse og dermed have et helt personligt forhold til undervisningsmaterialet. Deltagere fra første gruppe vil blive inviteret til introducerende og afsluttende arrangementer på Aarhus Universitet. Anden gruppe vil have et unikt materiale til rådighed i undervisningen til at analysere og diskutere alle aspekter og problemstillinger i forbindelse med at lave en genetisk danmarkshistorie. Alt materiale vil blive stillet til rådighed over internettet. Projektet vil endvidere danne udgangspunkt for en mindre særudstilling på det nye Moes- Jesper Ruggaard Mebus,

20 gaard Museum. Det vil indgå som et element i museets nye permanente udstilling om menneskets evolution, der står klar ved museets åbning i efterårsferien Projektet har en række mål: At lave et genetisk Danmarkskort, der viser hvordan danskerne har flyttet og stadig flytter rundt At involvere gymnasieelever direkte i den første sammenligning af Danmarks genetiske og nedskrevne historie At lave undervisningsmateriale gennem online ressourcer At lave et materiale som skoletjenesten på Moesgaard Museum kan bruge i forbindelse med besøg på museet At skabe stor medieopmærksomhed om projektet, hvilket vil gøre en positiv forskel for de medvirkende gymnasier At gøre genetisk forskning nærværende, spændende og sjov for gymnasieelever At afdramatisere hvad genetiske undersøgelser kan bruges til At inspirere og motivere gymnasieelever gennem faglig og personligt engagement. Hvem er vi? Gruppen bag projektet består af en gymnasielærer fra Tørring Gymnasium og tre forskere i human evolution fra Aarhus Universitet. Frank Grønlund Jørgensen har en forskningsbaggrund i biologi og bioinformatik inden han blev gymnasielærer i biologi og fysik. Mikkel Heide Schierup er professor på Center for Bioinformatik og Thomas Mailund er lektor samme sted. Begge er eksperter i populationsgenetik og statistisk behandling af genetiske data. Peter C. Kjærgaard er professor i evolutionstudier, videnskabshistoriker og ekspert i human evolution. Aarhusforskerne står også bag det nye Human Evolution Research Initiative på Aarhus Universitet. Hvordan kan vi deltage i projektet? Det er gratis for gymnasierne at deltage i projektet da alle nødvendige materialer til at genotype eleverne leveres af os. De deltagende skoler vil selv skulle dække transportudgifter i forbindelse med introduktions- og afslutnings-arrangementerne på Aarhus Universitet. Hvis du har et gymnasiehold der kunne være interesseret i at deltage i projektets første fase vil vi gerne have en tilkendegivelse om interesse hurtigst muligt. Interesseerklæringen er ikke bindende men garanterer heller ikke at man kommer til at deltage i projektets første fase. Vi vil i starten af det nye skoleår tage kontakt med yderligere information til alle der har meldt deres interesse for at deltage i projektet. Det er afgørende for projektets succes at der opnås en god geografisk spredning på de deltagende klasser så det kan desværre blive nødvendigt at udvælge blandt interesserede klasser for at opfylde dette kriterium. Vi håber at alle interesserede får mulighed for at deltage i projektet, men kan af ovennævnte grunde desværre ikke garantere dette. Interesserede bedes sende en til toerring-gym.dk med følgende informationer: Gymnasiets navn og adresse Lærerens navn og kontaktinformation Hvilket hold og klassetrin det drejer sig om samt antal elever på holdet Hvis du har spørgsmål til projektet er du også meget velkommen til at kontakte os på ovennævnte mailadresse. 20

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde!

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! De danske deltagere ved åbningsceremonien i det smukke Kulturcasino

Læs mere

Rapport fra 23. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Singapore d. 8.-15. juli 2012

Rapport fra 23. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Singapore d. 8.-15. juli 2012 Rapport fra 23. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Singapore d. 8.-15. juli 2012 De danske studenter lige inden åbningsceremonien i Singapore: Fra venstre ses Frederik V. Holck, Pernille

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

KEMI GYMNASIE/HF/VUC

KEMI GYMNASIE/HF/VUC KEMI GYMNASIE/HF/VUC K HAASE FORLAG WWW.HAASE.DK Velkommen På de næste sider præsenteres BASISKEMI, som på nuværende tidspunkt har overgået mange salgsrekorder. Det er derfor, vi med sindsro kalder systemet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Ditte H. Carlsen

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning Osteproduktion Vejledning Generelt vedrørende lærervejledningen en herunder er beskrevet tværfagligt for fagene kemi, biologi og bioteknologi. Som udgangspunkt er forløbets niveau tænkt som C-niveau for

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Har du talent? Tilbud til elever med særlige talenter eller særlige interesser

Har du talent? Tilbud til elever med særlige talenter eller særlige interesser Har du talent? Tilbud til elever med særlige talenter eller særlige interesser 2013-2014 Har du talent? Eller en særlig interesse? Som elev/kursist på Fredericia Gymnasium har du mange muligheder for at

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

27611 Eksamen Sommer 2007

27611 Eksamen Sommer 2007 - Side 1 af 10-27611 Eksamen Sommer 2007 Dette sæt indeholder 4 opgaver. En online version af opgavesættet vil være tilgængeligt fra kursets lektionsplan, under selve eksamen (25. Maj 2007 klokken 9:00

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Børnekonferencen 2015

Børnekonferencen 2015 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 49 Offentligt Børnekonferencen 2015 Ida Schwartz Rasmus Alenkær Gry Rambusch Steen Wackerhausen Benny Andersen Thomas Adelskov Vibe Klarup Voetmann

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 Velkommen til Faglige dage! Inklusion/ integration på arbejdspladsen er hovedtemaet for dette års Faglige dage, hvor vi vil komme omkring emner

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Børnekonferencen 2013

Børnekonferencen 2013 Børnekonferencen 2013 Lisbeth Zornig Andersen Per Larsen Anne-Dorte Hestbæk Morten Ejrnæs Per Schultz Jørgensen Lene Kamm Lola Jensen Karen Hækkerup Benny Andersen Velkommen til Børnekonferencen 2013 Den

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR -Pædagigisk problem eller mulighed? Hallo hører du efter, hvad jeg siger?. Har du ikke

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013/2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi A Ditte H. Carlsen

Læs mere

Kursus i ekstern finansiering

Kursus i ekstern finansiering Kursus i ekstern finansiering Byggecentrum - Middelfart 4. - 6. oktober 2010 Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte www.aeu.dk Kursus i ekstern finansiering Målgruppe Formål Form/indhold

Læs mere

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 29.09.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE Vi elsker det,

Læs mere

Biofag. Nr.4 september 2012

Biofag. Nr.4 september 2012 Biofag Nr.4 september 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus Uddannelse Htx Fag og niveau Valgfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx bic Hans Jørgen Madsen Hold 2.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ KONFERENCE SCANDIC ODENSE 17.03.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK LÆRE OG FORSTÅ - PERFORME OG BESTÅ De unge får tudet ørerne fulde af, at de skal komme

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Biofag. Nr.2 april 2011

Biofag. Nr.2 april 2011 Biofag Nr.2 april 2011 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Læring gennem dialog og samarbejde

Læring gennem dialog og samarbejde 9/30/09 side 1 Læring gennem dialog og samarbejde Det flerstemmige og dialogiske klasserum Cooperative Learning Lisbeth Pedersen - konsulent ved UC Lillebælt, konsulent ved IFPR Lektor ved IBC Kolding

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Laborantdagene 2012 nyeste teknologi og projektledelse i centrum

Laborantdagene 2012 nyeste teknologi og projektledelse i centrum 2-dages konference d. 2. og 3. maj 2012 Laborantdagene 2012 nyeste teknologi og projektledelse i centrum Få nyeste viden om mikro- og nanosensorer Få indblik i mulighederne med Danmarks nye store biobank

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere Rapport for Projekt Anvendelsesorientering i naturvidenskabelige fag Ribe Katedralskole Projektnr.: 129635 Sagsnr.: 049.65L.391 Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Min største udfordring ved at holde oplæget var at jeg ville prøve at holde det på dansk. Mit modersmål er engelsk, og det med at skulle tale et fremmedsprog

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Prøven i faget idræt

Prøven i faget idræt Prøven i faget idræt http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf14/okt/141001%20proevevejl edning%20idraet%20september%202014.pdf 1 Den aktuelle situation Prøve i idræt (Hurra!) fra juni 2015 Prøven

Læs mere

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER Flere unge behøver hjælp og støtte. Er ungdomslivet blevet mere udfordrende, eller skrøbeliggør vi de unge? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 25. november 2014 UNGDOMSLIV

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Børnekonferencen 2014

Børnekonferencen 2014 Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 119 Offentligt Børnekonferencen 2014 Søren Langager Jill Mehlbye Stine Bosse Benny Andersen Anna Prip Steen Wackerhausen Margrethe Vestager Lisbeth Zornig Andersen

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013 Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Sommerskole. Greve Privatskole

Sommerskole. Greve Privatskole Sommerskole Greve Privatskole 30. juni - 4. juli 2014 SOMMERSKOLE I STORKØBENHAVN TalentCampDK afholder sommerskole i uge 27 på Greve Privatskole. Du modtager denne invitation, fordi din faglærer eller

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere