Biofag. Nr.3 august 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biofag. Nr.3 august 2013"

Transkript

1 Biofag Nr.3 august 2013

2 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen Forsidefoto: Hylde-Gøgeurt, Øland Jesper Ruggaard Mebus, 2013 Grafisk tilrettelæggelse: Indtryk, ISSN Oplag eksemplarer Biofag trykkes på Cyclus 100 % dansk genbrugspapir Annoncer Annoncer sendes elektronisk både til redaktionen og grafikeren Annoncepriser 1/1 side (143 x 203 mm) kr /2 side (143 x 90 mm) kr /4 side kr Særlig pris aftales for annonce på bagsiden eller indlagt løst annoncemateriale. Det skal ske efter aftale med redaktionen senest 14 dage før deadline. Alle priser er ekskl. moms. Indlæg Redaktionen modtager gerne indlæg til Biofag. Indlæg sendes til Den anvendte tekstbehandling skal være umiddelbar kompatibel til Word. Fotos leveres som tiff- eller jpg-filer med god opløsning f.eks. 300 dpi. Illustrationer skal være tegnet med sort streg. Husk figurtekster og kildeangivelser. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte indlæg og at læse korrektur på indlæg. Adresseændringer Ændringsformularen på foreningens hjemmeside på EMU en anvendes. Ændringer kan evt. fremsendes via til FaDBsekretariatet: Det er tilladt at citere Biofag med tydelig kildeangivelse. Meninger, der kommer til udtryk i Biofag, deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller foreningens bestyrelse. Foreningen af Danske Biologer Formand: Næstformand: Svend Erik Nielsen Jane Burkarl Redaktionen afsluttet Adresse: Biofag Lundingsgade Aarhus C Tlf Kasserer: Revisorer: Joan Ilsø Sørensen Kløvervangen Skødstrup Benny Silvert Jesper Ruggaard Mebus (FaDB-kurser)

3 Indhold: 4 Nyt fra bestyrelsen 5 Nyt fra fagkonsulenten 7 Biokonferencen Kurser på 8 Kontingentbetaling Evolution på Facefook 10 Hvorfor hører de unge ikke efter? 14 Nucleus vores eget forlag 18 Hvor kommer du fra? 22 Anmeldelse: Den Blå Planet 24 Invitation til DM i science Nu venter Bern forude 28 Kursus: Bioinformatik 30 Kursus: Fedt og fedme svend Erik Nielsen, 2013

4 Nyt fra bestyrelsen Af Svend Erik Nielsen, formand FaDB L 171 Mystisk overskrift, ligesom i 70 erne hvor rockjazz fusionsbandet Burning Red Ivanhoe udgav dobbelt albummet M 144. Mystisk og så alligevel ikke, L står nemlig for lovforslag. Med dette lovforslag som regeringen er kommet med, sidestilles matematik på b-niveau med de fire naturvidenskabelige fag på b- niveau. Stik mod forventningen med reformer som skulle styrke naturvidenskab. Antorini og co., har valgt det modsatte nemlig at svække naturvidenskab og i særdeleshed biologi på b-niveau, som mange jo vælger. En tak til Antorini og Østergaard skal dog lyde for de pæne, men intetsigende breve vi har modtaget. Skammeligt! Ikke nok med det meningsløse i, at biologi på A-niveau ikke er adgangsgivende, nu skal vi også til at trues på vort daglige brød. Og det til trods for at biologi er et af de fag i gymnasiet som er i rivende og konstant udvikling og i den grad kompetence givende. Tænk på, hvad elever og kursister udsættes for både med skriftlighed og eksperimenter for ikke at tale om den nye matematificering og alligevel tæller kompetencerne ikke for de er jo opnået i biologi! Skammeligt! Man kan med rette spørge hvorfor? Har samfundet virkelig råd til dette biologiske ressource spild? Måske skulle man kaste bolden over den de videregående uddannelser? Hvor er vore aftagerinstitutioner henne i debatten? Med dette i mente er vi ved at skrive et brev til netop aftagerinstitutionerne, i lighed med Geografilærerforeningen. I den forbindelse må man konstaterer, at det store arbejde som Den Politiske Tænketank har ydet på ingen måde har båret frugt. Ærgerligt! Nå, men for at gå over til noget positivt, så har FaDB fået positivt svar fra MBU på tre udviklingsprojekter: Et om farmakologi i biotek, et om hjernen og læring og et om studieretningsdidaktik. Går du med tanke om at være aktiv i forbindelse med fagets udvikling så er her en oplagt mulighed. Send mig en mail. En anden god ting er, at foreningen kursusaktivitet er kommet op i gear som i gamle dage og med mange deltagende kursister. Det vidner om en lyst og interesse for at udvikle sig fagligt. Dejligt! På forårsmødet i pædagogisk samarbejdsudvalg i GL, for de faglige foreninger, drøftede vi kommunikationen mellem forening og medlemmer. Man kan rolig sige, at vi er i FaDB er helt oppe på beatet. Vi har både fagblad, hjemmeside og er på facebook, MEN har vi den kommunikation som vi ønsker? Er alle disse formidlingsaktiviteter kun til for at bestyrelsen kan legitimerer sig? Eller er det for at foreningen kan vise sin berettigelse? Alle disse spørgsmål vil blive undersøgt i efteråret med en spørgeskemaundersøgelse fra GL. Tag godt imod den undersøgelse, det tager kun 5 min., men vi vil så gerne have jeres svar. Her i eksamenstiden overhørte jeg en frokostsamtale, hvor en af mine kemikollegaer spurgte en biologicensor, om han var medlem af den faglige forening. Hvortil biologen svarede "Nej hvorfor skulle jeg dog det?" Jeg 4

5 prøvede venlig men bestemt at fortælle om det gode ved at være, medlem af FaDB: Bladet med nyt fra fagkonsulenter, kurser og ikke mindst de mange gode idéer til eksperimenter som kommer i Biofag og i Biofag særnumre. Jeg nævnte, at det var vigtigt at være i et netværk og at kontingentet kunne trækkes fra i skat. Men nej han mente ikke det var noget for ham. Skammeligt! Det fik mig til at tænke på, at der ligger et stort ansvar på medlemmernes skuldre. Vi må blive bedre til at formidle kendskab til foreningen og dens arbejde til de nye som starter. I forlængelse heraf vil jeg kraftigt opfordre til, at man på skolerne landet rundt tager fat i en ny kollega og tropper op til året biokonference: Hjernen læring og hukommelse. Det vil være en oplagt start for nye kollegaer. Nå, men sommeren står for turen og hvad enten ferien tilbringes på cykel, i kano eller kajak eller med vandrestøvlerne på skal vi alle til at tælle skridt øhhhh jeg mener vi skal i gang med timetælleriet, hvad enten vi vil eller ej. Skammeligt! God sommer til alle Nyt fra fagkonsulenten Af Kresten Cæsar Torp Siden sidst har vi været gennem eksamensterminen, som jeg kort vil gøre status på her. De skriftlige prøver 1975 elever var til skriftlig prøve i biologi A ud af 2342 indstillede. I bioteknologi var 2081 elever til prøve ud af 2119 indstillede. Til sammenligning var der i 2012 henholdsvis 2046 og 1338 indstillede. Dvs. at vi står med et anseeligt antal elever der slutter deres studentereksamen med et biologisk fag på A-niveau. Der var meget positive tilbagemeldinger på opgavesættene fra censorerne i både biologi og bioteknologi. Sættene er behandlede i resultat af den indledende censur, som kan findes på ministeriets hjemmeside under prøver og eksamen, og de uddybes yderligere i evalueringsrapporten, som er på vej på hjemmesiden. Jeg vil gøre opmærksom på at opgavekommissionen i biologi reviderer typeordslisten, dvs. listen over spørgemåder i opgavesættene. Dels er der behov for en revision i lyet af 2010-læreplanen, dels er den forsøgt gjort mere elevrettet i sine formuleringer, og den refererer specifikt til bedømmelseskriterier. Jeg vil opfordre til at bruge den i undervisningen, og tale med eleverne om hvad der forventes. Jeg vil særligt fremhæve to aspekter, som også uddybes i evalueringen: Beskriv og forklar: Hvordan beskriver man struktureret, og hvordan giver man en faglig forklaring. Mht. det sidste er årsagsvirkningssammenhænge i forklaringen understreget i de reviderede typeord. Afbild og bestem: På baggrund af denne type spørgsmål er bl.a. brugen af modeller kommenteret. 5

6 Jeg vil samtidig opfordre jer til at give os feedback på tilretningen. Jeg vil benytte lejligheden til at uddele stor ros til opgavekommissionerne i biologi og bioteknologi for deres store og engagerede arbejde med de skriftlige sæt. I bioteknologi har udfordringen været at finde frem til opgavetyper med en identitet der er særlig for et nyt fag. Jeg røber vist ikke for meget ved at sige, at det ikke er rutinearbejde! I biologi har opgavekommissionen i det forløbne år produceret seks sæt, et reservesæt samt tre vejledende sæt mod normalt tre sæt og et reservesæt. Samtidig har kommissionen skullet finde en modus for opgavesættene der både inddrog nye elementer i opgaverne, og samtidig anlagde en vis forsigtighed i år. I løbet af det næste år optræder jeg sammen med dygtige kolleger et par steder i landet med kursuseftermiddage om bedømmelse af skriftlige opgaver og arbejdet med skriftlighed i undervisningen. Det sker i regi af regionerne, og er der ønsker om dette i flere regioner, så tal med jeres regionssekretærer om muligheden for et arrangement. Vi har et koncept, som er relativt nemt at sætte i værk. De mundtlige prøver I betragtning af antallet af henvendelser i forhold til antal gennemførte prøver, er det mit indtryk, at de mundtlige prøver er forløbet meget tilfredsstillende. De henvendelser jeg får, giver mig anledning til tre kommentarer: Undervisningsbeskrivelsen er eksamensgrundlaget og skal forklares, så både eksaminander og censorer forstår hvad der forventes til eksamen. Den skal også være så fyldestgørende, at censor kan opfylde sit hverv med at tilse at undervisningen har været i overensstemmelse med læreplanen. Prøvespørgsmål og bilag skal udformes, så eksaminanden kan demonstrere sin kunnen i forhold til bedømmelseskriterierne. Nærlæs derfor bedømmelseskriterierne i lyset af de faglige mål, og formulér spørgsmålene, så eksaminanden kan demonstrere sin kunnen på bilagene og ved at inddrage sit eksperimentelle arbejde. Ifølge eksamensbekendtgørelsen er der ikke begrænsninger for hvad eksaminanden må medbringe. Det gør det ekstra vigtigt, at eleverne i løbet af undervisningen lærer at fokusere på bilagene. Nogle spørger om eksaminander eksempelvis må lave en præsentation i powerpoint. Hvis det forleder elever til at tro, at de kan gennemgå spørgsmålet udenom bilagene, stiller man dem meget dårligt i forhold til bedømmelseskriterierne. SRP og SSO-censorer I løbet af efteråret vil der ske indberetning fra skolerne af censorer til SRP og SSO. Proceduren blev ændret sidste år, så skolerne indberetter censorer, og vi så indstiller blandt de indberettede. Jeg vil opfordre jer til at lade jer indberette. Som SRP- eller SSO-censor får man ca. 20 projekter som man censurerer. Ofte støder man på spændende projekter og eksperimentelt arbejde, som inspirerer til egen undervisning og egne elevers projekter. Det giver også erfaring med styrker og svagheder ved forskellige måder at formulere opgaverne. En SRP- eller SSO-censor skal have en passende undervisningserfaring og erfaring med at bedømme elever. Man skal også have plads til det ekstra arbejde der ligger i at give eleverne en seriøs bedømmelse indenfor seks uger efter modtagelse af projekterne, typisk i perioden midt december til vinterferie. Til slut vil jeg sige tak for godt kollegialt fællesskab i det forløbne skoleår. Jeg håber ferien giver anledning til store tanker og idéer til et nyt skoleår. Skriv gerne om dem her i bladet! 6

7 Biokonferencen 2013 Hjernen og læring Af Svend Erik Nielsen Præliminært program Torsdag den 26.09: Konferencen starter indkvartering og velkomst Frokost Jesper Mogensen: Den dynamiske hjerne i sundhed og sygdom Kaffepause og walk and talk Fagkonsulent for Biologi, Kresten Cæsar Torp Generalforsamling i Foreningen af Danske Biologer Festmiddag Overraskelse og socialt samvær Fredag den 27.09: Morgenmad Poul Jennum: Hjernens regulering af søvn og vågen. Betydning for sundhed og sygdom Karsten Kristiansen: Samspillet mellem tarmens bakterier og hjernen: Bestemmer tarmens bakterier vores handlinger? Frokost Signe Vangkilde: Forsøg og eksperimenter Kaffe og evaluering Kurser på Tid Sted Deltagerantal Tilmelding Tilmeldingsfrist Pris Arrangør Dissektionskursus Tirsdag den 5. november 2013 Sektion for Zoofysiologi (AU) og Skejby sygehus. Besked om lokale/mødested senere Min. 12, maks. 30 På foreningens hjemmeside: dk. Vælg FaDB kurser i menuen og find kurset på listen Mandag den 7. oktober 2013 Medlemmer af FaDB: 950 kr. Ikke-medlemmer: 1450 kr. (Incl. materialer og forplejning) FaDB kurser ved Ole Kunnerup drlund-gym.dk) i samarbejde med AU, Tobias Wang Tid Sted Deltagerantal Tilmelding Tilmeldingsfrist Pris Arrangør Byg og bryg november 2013 Rødkilde Gymnasium, Vejle Min. 25, maks. 30 På foreningens hjemmeside: Vælg FaDB kurser i menuen og find kurset på listen 15. oktober kr. (incl. Materialer, udstyrskit og forplejning): FaDB kurser ved Christian Rix og Svend Erik Nielsen 7

8 Kontingentbetaling 2013 Foreningen har fra i år valgt at sende kontingentopkrævninger ud til medlemmerne som vedhæftet fil i en mail, såfremt medlemmerne har registeret en mailadresse i foreningens kartotek. Dette har vi gjort for at spare omkostningerne til frimærker og udsendelse på papir. De få medlemmer der endnu ikke har registreret en mailadresse i kartoteket, har fået tilsendt opkrævningen som almindeligt post. Vi må opfordre til at alle medlemmer sørger for, at have oplyst en opdateret mailadresse i foreningens kartotek. Skulle du som medlem have overset opkrævningen i din mailboks (kan evt. også være afvist i et spamfilter), kan vi oplyse følgende betalingsoplysninger: Kontingent 2013, fuldtidsmedlemmer kr. 400,- Kontingent 2013, deltidsmedlemmer (ansat under 30 timer pr. uge), pensionister/efterlønnere, studerende samt medlemmer på orlov kr. 200,- Kontingentet kan indbetales til foreningens konto: Danske Bank, registreringsnummer 4317 kontonummer HUSK tydelig angivelse af navn samt evt. medlemsnummer/fakturanummer Hvis du er i tvivl om du allerede har betalt kontingentet for 2013, eller hvilke oplysninger du er registreret med i foreningens kartotek, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede via mail. Vi genfremsender også gerne opkrævningen via mail, hvis du ønsker det. FaDB-sekretariatet v. Birthe S. Villadsen, Ny foldelup Fin lille botanikerlup i solidt metalhus. 10x forstørrelse og linsediameter på 18 mm. Den synlige (aktive) del af linsen er dog 15 mm. Leveres i en praktisk lille plastæske Pr. stk.... kr. 39,00 ekskl. moms og forsendelse attraktiv pris A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tlf Viaduktvej Ølgod Fax Afd. Aarhus: Silkeborgvej 765 J 8220 Brabrand 8

9 Evolution på Facebook Evolution.dk og darwinarkivet.dk rykker nu på Facebook. Nu finder du nemt nyheder, debat, overskuelig tidslinje og direkte links til dybdegående artikler om alt, hvad du og dine elever har brug for at vide om evolution i aktuelt og historisk perspektiv. Perfekt til undervisningsbrug, AT-forløb og projektarbejde. Find os på facebook.com/evolution.dk 9

10 Hvorfor hører de unge ikke efter? Hvilke faktorer kan tænkes at påvirke motivationen for læring i naturvidenskab i gymnasiet Af Peter Windfeldt I min praksis som gymnasielærer i naturvidenskab (biologi, kemi og bioteknologi) på Nordfyns Gymnasium gennem 23 år, har jeg de seneste år oplevet en stigende grad af sårbarhed hos de unge samt en manglende motivation for at lære nyt og være fagligt nysgerrige. Deres modstandspotentiale bringes meget hurtigt i spil, hvilket, set fra et biologisk synspunkt jo er en hensigtsmæssig mekanisme sat ind i en evolutionær kontekst, men som i en læringsmæssig sammenhæng er mindre befordrende for udviklingen af de nødvendige kompetencer. Det har været frustrerende som underviser at opleve, at ens undervisning ikke var så frugtbar som tidligere, og dermed ikke medførte den samme form for læring hos de unge. Efter nogle år i dette nye spændingsfelt besluttede jeg mig for at grave et spadestik dybere og videreuddanne mig inden for den pædagogiske psykologi, for derigennem at få en bedre indsigt i, hvorfor og hvorledes den nye type unge var anderle- Svend Erik Nielsen,

11 des, end dem jeg havde undervist tidligere, hvor min undervisning og min måde at møde eleverne på havde fungeret tilfredsstillende i en lang årrække. Min PD-uddannelse i Pædagogisk Psykologi afsluttede jeg januar De sidste 6-7 år har jeg desuden interesseret mig for dreng/pige problematikken, da den daglige undervisning har budt på adskillige situationer gennem årene, hvor det tydeligt fremgår, at de to køn har forskelligt fokus, opfatter situationer forskelligt, har forskellige behov både fagligt og socialt, og derfor løser problemer forskelligt samt opfatter læreren forskelligt (afhængig af lærerens køn). Det medfører, at drenge og piger ikke agerer ens i klasserummet, og at de arbejder forskelligt ikke mindst i laboratoriet. Derfor tog jeg denne problematik op i mit studie tilbage i 2007, hvor min eksamensopgave netop omhandlede drenge og piger i undervisningen, og hvor jeg dels arbejdede med kønsopdelte og blandede grupper, og samtidig lavede jeg en anonym spørgeskemaundersøgelse i min daværende 3.g klasse, hvor kønnet var i fokus (Windfeldt, 2007). Tilbage i 2002 startede jeg en studiekreds sammen med en fysiklærer og en samfundsfagslærer fra mit eget gymnasium, hvor vi i to år havde fokus på Coorperative Learning (CL), en tanke som er startet helt tilbage i 1960 erne, men som blev videreudviklet af Johnson, Johnson og Holubec i 80 erne i Minneapolis, og hvor over 100 sammenlignende forskningsbaserede studier klart indikerede, at gennem et kvalificeret samarbejde i mindre grupper på 3-4 er det muligt at opnå en synergieffekt, således at man i gruppen opnår et højere fagligt niveau gennem en øget refleksion, end det ville være muligt at nå gennem et almindeligt gruppearbejde eller ved at arbejde alene (Johnson & Johnson & Holubec, 1993). I dag er denne måde at arbejde på kommet til Danmark, og professor i psykologi, Spencer Kagan fra Californien, har sammen med den danske lektor, Jette Stenlev fra Københavns Dag-og Aftenseminarium, udviklet og i 2006 udgivet en meget håndgribelig arbejdsbog om CL, som kan bruges på mange niveauer i vores undervisningssystem. Senere er der udviklet og udgivet fagspecifikke CL bøger til gymnasieskolen, hvor man har forsøgt at tage hensyn til fagenes læringsmæssige udfordringer. Udsagnet Learning science is talking science lægger samtidig op til, at klasseundervisning på traditionel vis i naturvidenskab i dag ikke er vejen frem mod refleksion og faglig fordybelse hos den enkelte elev (selvom det ud fra undersøgelser og elev udsagn stadig synes at finde sted en stor del af tiden), og da små faste grupper gennem længere tid synes at skabe den nødvendige tryghed for de unge, er læring via basisgrupper i den daglige undervisning en måde at imødekomme den nye type unge på, som besidder en skrøbelig identitetskerne, føler sig usikre, sårbare og har svært ved at komme til orde, når hele klassen lytter med. Desuden skaber det grobund for at udvikle samarbejdskompetencer, som er nødvendige at have for senere at kunne bestride et snart hvilket som helst job i dagens Danmark. Min egen empiri baseres i projektet på en spørgeskemaundersøgelse, der har fokus på trivsel og motivation i gymnasiet, og som har data dels fra min 1.d Biotek A (25 elever - 8 drenge & 17 piger) og fra min 2.d Biotek A (21 elever - 9 drenge & 12 piger). Sidstnævnte klasse har jeg lige overtaget fra en kollega i november 2012 grundet barselsorlov, og det er meningen at jeg følger 2.d hele vejen frem til eksamen i juni Derudover har jeg valgt at inddrage forskningsbaseret empiri af professor E L Deci, som ud fra sin Self Determination Theory (SDT) har gennemført 3 feltstudier på 801 studerende med fokuspunkterne i forbindelse med læring: Autonomi, Tilhørsforhold & Kompetence. 11

12 De teoretiske indgange til problematikken samt den foreliggende empiri kan bruges i andre sammenhænge end i gymnasiet, dvs i andre faglige sammenhænge end i naturvidenskab, samt på andre niveauer som f.eks. i folkeskolen og på videregående uddannelser. Teoretikerne som empirien (forskningsbaseret såvel som egen) holdes op imod er: Albert Bandura, Einar & Sidsel Skaalvik, Knud Illeris, Svend Brinkmann og Thomas Ziehe. Resumé af projektet Sammenfattende må jeg konkludere, at de unge i det senmoderne videnssamfund, hvor næsten alt er muligt, i gymnasiet udviser en større usikkerhed overfor aktiv deltagelse i undervisningen på klassen i forhold til i basisgrupperne, hvor de finder større tryghed, højere motivation og bedre mulighed for at komme til orde rent fagligt. Desuden viser det sig, at mange af vore elever kommer fra gymnasiefremmede hjem, hvorfor det kan være en stor udfordring at bryde den gymnasiale kode, når de starter i gymnasiet. Så angsten for at bringe sig selv i spil og således udstille sine evt manglende evner og dermed risikere at tabe ansigt overfor kammeraterne, synes mindre i basisgruppen end på klassen. Dette vil nu og fremover stille krav til læreren om en anden måde at undervise på og møde de unge på, hvis vores fælles læringsprojekt skal lykkes, således der skabes tryghed og dermed motivation for læring. De unge skal, som Ziehe udtrykker det, møde den gode anderledeshed. Dette kunne bl.a. nås gennem brug af Self-Determination Theory (SDT), hvor man har fokus på udviklingen af følelsen af autonomi, at udvikle og udnytte et tilhørsforhold (til gruppen) samt at opnå følelsen af en positiv selvkompetence som elev i læringssituationen, og dermed skal læreren bl.a. forholde sig til Banduras teori om Self-efficacy og samtidig inddrage Coorperativ Learning (CL) som et redskab, der er baseret på brugen af basisgrupper. Eller som vor kendte kernefysiker, oplægsholder og forfatter Peter Bastian i sin bog Mesterlære udtrykker sig, når han behandler emner som vertikal og horisontal opdragelse og det at fordybe sig: Vi ender med at have gravet halvtreds overfladiske huller i stedet for det ene, som når ned, hvor kilden springer. Oftest kuldsejler projektet, uden at vi har rykket os en tomme, og narcissismen og kynismen kommer styrkede ud af vore anstrengelser. Litteraturliste (for de nysgerrige) Bøger: Brinkmann, Svend (2009), Identitet, Forlaget KLIM Illeris, Knud (2009), Læring, 2. udgave, Roskilde Universitetsforlag Johnson, David m.fl. (1993), Circles of learning Coorporation in the classroom, Interaction Book Company, 4. udgave Kähler, Carl F (2012), Det kompetente selv introduction til Banduras teorier om selvkompetence og control, Frydenlund Skaalvik, Einar M & Sidsel (2007), Skolens læringsmiljø, Akademisk Forlag Ziehe, Thomas (2004), Øer af intensitet i et hav af rutine, Forlaget Politisk Revy Artikler & Eksamensopgaver: Anderman, L H & Leake, V S (2005), The ABCs of Motivation, Academic Research Library Deci, E L (2004), Motivation Learning, Performance and Persistence, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 87, No. 2, Ryan, M & Deci E L (2000), Self-Determination Theory and the Facilitation og Intrincic Motivation, Social Development, and Well-Being, American Psychologist, Vol. 55, No 1, Windfeldt, Peter (2007), Piger og drenge i gymnasiet, UCL-Eksamensopgave i Udviklings- og personlighedspsykologi Windfeldt, Peter (2011), Modstand mod og manglende motivation for læring i naturvidenskab i gymnasiet, UCL- Eksamensopgave i Pædagogisk Psykologi 12

13 13 Svend Erik Nielsen 2013

14 Nucleus vores eget forlag Af Jesper Ruggaard Mebus og Svend Erik Nielsen Biofagredaktionen har været en tur i Århus og besøgt forlaget Nucleus der holder til i Lundingsgade i det centrale Århus. Det er et sted der med forlagets succes efterhånden er blevet for småt og lager mv. er flyttet til steder, hvor der er mere plads og det er nemmere at komme til med store lastbiler. Men forlagets kontorer og personalet Direktør Birthe Møller Nielsen og Forlagsassistent Birthe Søndergaard Villadsen, It-redaktør Frank Grønlund Jørgensen og Redaktør Marianne Frøsig er stadigvæk at finde us C, i lokalerne på Lundingsgade Den dag vi dukkede op blev vi modtaget af Birthe og Birthe som udgør det faste fultidsansatte personale og som sådan er krumtappen i forlaget. Vi fik en snak om mangt og meget, om forlagets historie, om skiftet fra sort/hvide problematiserende bøger til farvestrålende lærebøger. Og de nye udfordringer om e-bøger og i-bøger. Forlaget blev startet af entusiastiske biologilærere der mente, at biologibøger skulle problematisere biologien i forhold til det omgivne samfund, og således blev Menneskets økologi, etologi og genetik til - de såkaldte MØEGbøger, der i forhold til fx Biologisk Forskning indeholdt artikler og udklip fra danske aviser, hvilket ikke var set før. Man kan faktisk sige, at meget af det vores biologi a eksamenssæt knytter sig til, er netop problematisering af biologi en tendens der kan spores helt tilbage til MØEG-bøgerne. Rent fysisk er forlaget startet i St. Sjørup på Norddjursland i nogle gamle landbrugsbygninger, men meget hurtigt blev pladsen for trang og forholdene for primitive så man flyttede til Århus, hvor man indtil for nylig havde lager og kontorer i et og alle bøgerne blev solgt via telefoniske henvendelser til og forsendelser fra forlaget. I dag foregår hovedparten af salget via butikken på forlagets hjemmeside nucleus. dk, mens de elektroniske udgivelser udgår fra portalen gymportalen.dk, hvor flere forlag har samlet deres elektroniske udgivelser til videresalg. Så forretningen er gået fra at være et lille garageforlag med adresse langt ude på landet til at være et storbyforlag med salg på internettet og decentralt lager. En del af det der kendetegner forlagets produktion i dag er de meget flotte illustrationer der i høj grad udgør den modelforståelse der er i biologi. Disse figurer blev allerede tidligt 14

15 Svend Erik Nielsen 2013 frikøbt og lagt gratis ud på nettet efter ønske fra brugerne bl.a. fra generalforsamlingerne i FaDB og på regionsekretærmøderne i FaDB s regi, hvilket har været til gavn efterhånden som de allerfleste undervisningslokaler har fået en projektor. Denne elektroniske adgang til materiale har nu udmøntet sig i e-bøger i pdf-format og der er i øjeblikket et arbejde i gang om at lave en i-bog fra grunden som får titlen Biologi i udvikling man kan læse et kapitel på Igen er figurerne udviklet så de er interaktivt forklarende. Forlaget er FaDB s som sammen med en lang række private anpartshavere blandt biologilærerne, driver forlaget som et foreningsforlag, idet FaDB s bestyrelse indstiller 4 medlemmer af foreningen til valg til Nucleus bestyrelse. FaDB s bestyrelse er repræsenteret med mindst ét medlem i Nucleus bestyrelse. Derfor er forlaget medlemmernes forlag og udgivelserne afspejler et fint samarbejde mellem FaDB og Nucleus. Når nogen taler om hvad biologifaget kan og om det overhovedet kan bruges til noget, bør man vise dem nogle af forlagets bøger. Det giver respekt. Ligeledes er Nucleus arkiv for FaDB og har bl.a. alle Biofag liggende (se billede for første nummer der er sket noget siden da!). Der er en del referater og fra gemmerne fandt vi billeder fra Store Sjørup, som kan ses som sort/ hvide illustrationer til teksten. 15

16 Bioteknologi 1-6 Seks temahæfter til bioteknologi er udkommet. Serien fås både som p- og e-bøger. På hjemmesiden er der opgaver og forsøgsvejledninger samt supplerende materialer enten udarbejdet af forfatterne eller i form af links til relevante tekster og videoer. Se mere på P-bog kr. 98 ekskl. moms. e-bog kr. 30, 1-årig elevlicens Bioteknologi 1 Tema 1: Cellernes kemi. Tema 2: DNA og DNAteknikker. 2009, 78 sider Bioteknologi 2 Tema 3: Fermentering og stofskifte. Tema 4: Enzymer og gensplejsning. 2010, 88 sider Bioteknologi 3 Tema 5: Planter som biokemiske fabrikker. Tema 6: Fra biogas til flybrændstof. 2010, 96 sider nucleus forlag lundingsgade Århus C

17 Ekstra materialer til Bioteknologi 6 på Under øvelser og opgaver findes 9 forskellige dokumenter der indeholder grundige vejledninger til alignment af genetiske sekvenser, sekvensanalyse ved hjælp af fylogenetiske træer, databasesøgning og online simulationer. Alle vejledninger er baseret på frit tilgængeligt software. Desuden indeholder dokumenterne udvalgte datasæt og opgaver der kan bruges i arbejdet med bogens to temaer. Materialerne er også tilgængelige via links fra e-bogens knapper. Bioteknologi 4 Tema 7: Infektionsbiologi. Tema 8: Blodets kemi. 2011, 99 sider Bioteknologi 5 Tema 9: Farmakologi og ny medicin. Tema 10: Stamceller. Tema 11: Nervesystemet og neurale proteser. 2011, 104 sider Bioteknologi 6 Bioinformatik Supplerende temabog til bioteknologi og biologi A/B. Tema 12: Molekylær evolution. Tema 13: Genetisk variation. 2012, 91 sider 17

18 Hvor kommer du fra? En undersøgelse af danskernes genetiske historie Af Frank Grønlund Jørgensen, Thomas Mailund, Mikkel Schierup & Peter C. Kjærgaard Forskere på Aarhus Universitet søger gymnasieklasser med biologi A til deltagelse i nyt spændende forskningsprojekt. Projektet er støttet med en bevilling fra ministeriet for børn og unge. Vi inviterer hermed danske gymnasieelever og deres lærere til en stor undersøgelse af danskernes genetiske historie. Vi tilbyder et integreret forløb med deltagende klasser og giver en mulighed for at arbejde med spændende problemstillinger i moderne genetisk forskning. Projektet er primært målrettet elever med biologi på A-niveau, men andre relevante studieretninger kan også komme i betragtning. Hvor kommer du fra? Spørgsmålet om hvor du kommer fra, hænger nøje sammen med hvem du er. Det er et spørgsmål der vedrører os alle og ligger dybt i vores identitetsfølelse. Men hvordan finder vi ud af, hvor vi kommer fra? Traditionelt tager vi udgangspunkt i livs- og slægtshistorie. I et større perspektiv bruger vi historiske kilder til at beskrive danskernes demografiske historie. Men i dag har vi fået et nyt redskab til rådighed, der kan give os konkrete svar på spørgsmål, vi tidligere kun kunne gætte os til. I det komplette genetiske materiale for en per son ligger spor af historien. På baggrund af de nyeste bioteknologiske metoder, statistiske analyser, historiske dokumenter og personlige historier tager vi eleverne med i fagudviklingen af en ny genetisk arkæologi. Resultatet vil blive en anden type svar på, hvor vi kommer fra. Gennem analyse af elevernes egen anonymiserede personhistoriske og genetiske data, udvalgt og behandlet efter de strengeste videnskabsetiske retningslinier, vil de selv være aktivt med til at skrive en ny type Danmarkshistorie. På baggrund af moderne genteknologi vil eleverne medvirke til at undersøge, hvordan deres egen familie og danskerne generelt har rejst rundt, og ultimativt beskrive den nuværende danske befolknings lange rejse og rute, siden Homo sapiens udvandrede fra Afrika for omkring år siden. Projektet understøtter aktuelle læreplaner Læreplanen for biologi A indeholder krav om inddragelse af bioinformatik, populationsgenetik og statistisk databehandling. Desuden skal eleverne arbejde med genetik, evolutionsbiologi samt bioetiske problemstillinger. Med deltagelse i projektet vil man bidrage til udviklingen af et unikt data- og undervisningsmateriale, som er yderst relevant i forhold til alle ovenstående kernestofområder. Projektet er et godt eksempel på et moderne forskningsområde hvor styrken i det tværfaglige samspil mellem matematik og biologi bliver tydeliggjort for eleverne. 18

19 Projektplan og målgruppe Projektet vil bestå af to faser. Fase 1 Indsamling og analyse af genetiske og personhistoriske data fra et repræsentativt udvalg af gymnasieklasser fra hele landet. Disse anonymiserede data vil blive lagt i en database, der kan bruges i undervisning og danne baggrund for tværfaglige projekter om genetik, historie og samfundsforhold. Fase 2 Udvikling af undervisningsmateriale med beskrivelse af analysemetoder, software til egen analyse af data og resultater, samt en oversigt over danskernes genetiske historie og geografi. Dette materiale vil blive stillet gratis til rådighed over internettet. Der er dermed også to målgrupper for projektet: de elever der deltager i selve udviklingen af projektet og de elever der i anden fase kommer til at bruge det udviklede materiale i undervisningssituationer. Første gruppe vil udforske deres egen arvemasse og dermed have et helt personligt forhold til undervisningsmaterialet. Deltagere fra første gruppe vil blive inviteret til introducerende og afsluttende arrangementer på Aarhus Universitet. Anden gruppe vil have et unikt materiale til rådighed i undervisningen til at analysere og diskutere alle aspekter og problemstillinger i forbindelse med at lave en genetisk danmarkshistorie. Alt materiale vil blive stillet til rådighed over internettet. Projektet vil endvidere danne udgangspunkt for en mindre særudstilling på det nye Moes- Jesper Ruggaard Mebus,

20 gaard Museum. Det vil indgå som et element i museets nye permanente udstilling om menneskets evolution, der står klar ved museets åbning i efterårsferien Projektet har en række mål: At lave et genetisk Danmarkskort, der viser hvordan danskerne har flyttet og stadig flytter rundt At involvere gymnasieelever direkte i den første sammenligning af Danmarks genetiske og nedskrevne historie At lave undervisningsmateriale gennem online ressourcer At lave et materiale som skoletjenesten på Moesgaard Museum kan bruge i forbindelse med besøg på museet At skabe stor medieopmærksomhed om projektet, hvilket vil gøre en positiv forskel for de medvirkende gymnasier At gøre genetisk forskning nærværende, spændende og sjov for gymnasieelever At afdramatisere hvad genetiske undersøgelser kan bruges til At inspirere og motivere gymnasieelever gennem faglig og personligt engagement. Hvem er vi? Gruppen bag projektet består af en gymnasielærer fra Tørring Gymnasium og tre forskere i human evolution fra Aarhus Universitet. Frank Grønlund Jørgensen har en forskningsbaggrund i biologi og bioinformatik inden han blev gymnasielærer i biologi og fysik. Mikkel Heide Schierup er professor på Center for Bioinformatik og Thomas Mailund er lektor samme sted. Begge er eksperter i populationsgenetik og statistisk behandling af genetiske data. Peter C. Kjærgaard er professor i evolutionstudier, videnskabshistoriker og ekspert i human evolution. Aarhusforskerne står også bag det nye Human Evolution Research Initiative på Aarhus Universitet. Hvordan kan vi deltage i projektet? Det er gratis for gymnasierne at deltage i projektet da alle nødvendige materialer til at genotype eleverne leveres af os. De deltagende skoler vil selv skulle dække transportudgifter i forbindelse med introduktions- og afslutnings-arrangementerne på Aarhus Universitet. Hvis du har et gymnasiehold der kunne være interesseret i at deltage i projektets første fase vil vi gerne have en tilkendegivelse om interesse hurtigst muligt. Interesseerklæringen er ikke bindende men garanterer heller ikke at man kommer til at deltage i projektets første fase. Vi vil i starten af det nye skoleår tage kontakt med yderligere information til alle der har meldt deres interesse for at deltage i projektet. Det er afgørende for projektets succes at der opnås en god geografisk spredning på de deltagende klasser så det kan desværre blive nødvendigt at udvælge blandt interesserede klasser for at opfylde dette kriterium. Vi håber at alle interesserede får mulighed for at deltage i projektet, men kan af ovennævnte grunde desværre ikke garantere dette. Interesserede bedes sende en til toerring-gym.dk med følgende informationer: Gymnasiets navn og adresse Lærerens navn og kontaktinformation Hvilket hold og klassetrin det drejer sig om samt antal elever på holdet Hvis du har spørgsmål til projektet er du også meget velkommen til at kontakte os på ovennævnte mailadresse. 20

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde!

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! De danske deltagere ved åbningsceremonien i det smukke Kulturcasino

Læs mere

Rapport fra 25. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Indonesien d. 6.-13. juli 2014: Endnu engang et fint resultat til Danmark!

Rapport fra 25. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Indonesien d. 6.-13. juli 2014: Endnu engang et fint resultat til Danmark! Rapport fra 25. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Indonesien d. 6.-13. juli 2014: Endnu engang et fint resultat til Danmark! De danske deltagere ved afslutningsceremonien på Bali Nusa Dua

Læs mere

Rapport fra 22. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Taipei, Taiwan d. 10.-17. juli 2011

Rapport fra 22. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Taipei, Taiwan d. 10.-17. juli 2011 Rapport fra 22. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Taipei, Taiwan d. 10.-17. juli 2011 De danske studenter lige inden åbningsceremonien i Taipei, Taiwan: Fra venstre ses Johan Nitschke, Liane

Læs mere

Rapport fra 26. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Danmark d. 12.-19. juli 2015. To bronzemedaljer og 1 merit til Danmark

Rapport fra 26. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Danmark d. 12.-19. juli 2015. To bronzemedaljer og 1 merit til Danmark Rapport fra 26. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Danmark d. 12.-19. juli 2015 To bronzemedaljer og 1 merit til Danmark IBO i Aarhus 19. juli 2015. Fra venstre: Karen Yang (Bronze), Anders

Læs mere

Biologi A stx, juni 2010

Biologi A stx, juni 2010 Biologi A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt

Læs mere

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget.

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget. Biologi B 1. Fagets rolle Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder såvel

Læs mere

Slutrapport til Region Hovedstaden

Slutrapport til Region Hovedstaden 14. februar 2013 Slutrapport til 1. Fakta om projektet Projektets navn: Bioteknologi i gymnasiet i Projektperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Projektets finansiering: Tilskud fra : 9,65 mio.

Læs mere

Immunologisk bioinformatik - et undervisningsprojekt til de danske gymnasier

Immunologisk bioinformatik - et undervisningsprojekt til de danske gymnasier Immunologisk bioinformatik - et undervisningsprojekt til de danske gymnasier Isa Kirk Biotech Academy Institut for Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet 2. november 2010 1 Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Biologi B

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Dyr i bevægelse. Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018. Naturhistorisk Museum Århus

Dyr i bevægelse. Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018. Naturhistorisk Museum Århus Dyr i bevægelse Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018 Naturhistorisk Museum Århus 2 Indhold Dyr i bevægelse...4 Udvikling og sammenhæng...5 Lige ind i fællesmål og de fire naturlige delkompetencer...5

Læs mere

Rapport fra 23. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Singapore d. 8.-15. juli 2012

Rapport fra 23. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Singapore d. 8.-15. juli 2012 Rapport fra 23. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Singapore d. 8.-15. juli 2012 De danske studenter lige inden åbningsceremonien i Singapore: Fra venstre ses Frederik V. Holck, Pernille

Læs mere

Invitation til at bidrage

Invitation til at bidrage Invitation til samskabelse af bogen INNOVATIV UNDERVISNING I DEN DANSKE FOLKESKOLE -den første samskabende konference for innovativ undervisning 21.-22. januar 2016 i København Invitation til at bidrage

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D MANDAG BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Hurtigt overblik Strækker sig fra biokemi og cellelære til sundhed og økologi.

Hurtigt overblik Strækker sig fra biokemi og cellelære til sundhed og økologi. Bioteknologi BioAktivator 1. udgave, 2014 ISBN 13 9788761635846 Forfatter(e) Troels Wolf, Henrik Falkenberg, Peder K. Gasbjerg, Henning Troelsen, Annette Balle Sørensen, Chris Østergaard, Bodil Junker

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C MANDAG FYSIK 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D1 9.00 9.30 Ankomst i Fysisk

Læs mere

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet Biokemi 1 kemi bioteknologi bioinformatik laboratoriearbejde

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Aarhus Universitetsforlag Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Redigeret af Inge Kaufmann og Søren

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2016/2017, eksamen maj/juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding HF &

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe

Naturvidenskabelig faggruppe Naturvidenskabelig faggruppe Fagkonsulenter for faggruppen: Kresten C. Torp, biologi Lars Andersen, geografi Keld Nielsen, kemi Fra forsøg til læreplan 2010 Nyt fag ved reformen i 2005 Efterfølgende debat

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet Nyhedsbrev om studieområdet på htx Tema: Prøven i studieområdet Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen April 2011 1 Hvorfor dette nyhedsbrev? I juni 2010 kom der som bekendt en ny læreplan for studieområdet.

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten

Nyt fra fagkonsulenten Nyt fra fagkonsulenten Kære kolleger Siden det meget beskedne nyt jeg udsendte i august-nummeret af Noter, er der sket lidt, der gør det relevant med et opfølgende nyhedsbrev, der ikke kan vente til at

Læs mere

KEMI GYMNASIE/HF/VUC

KEMI GYMNASIE/HF/VUC KEMI GYMNASIE/HF/VUC K HAASE FORLAG WWW.HAASE.DK Velkommen På de næste sider præsenteres BASISKEMI, som på nuværende tidspunkt har overgået mange salgsrekorder. Det er derfor, vi med sindsro kalder systemet

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

FAGKONSULENTEN'S RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI C

FAGKONSULENTEN'S RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI C FAGKONSULENTEN'S RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI C GENERELT VEDR. EKSAMEN 2016 Helt overordnet afholdes eksamen i psykologi på baggrund af læreplanerne i psykologi samt eksamensbekendtgørelsen. Psykologi

Læs mere

Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde

Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde Samspilskursus for hf d. 20.-22. januar 2014 Program, hjemmeopgaver og litteraturliste Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde Kursussted: Hotel LEGOLAND, Aastvej 10, DK-7190 Billund, Tel. + 45 7533

Læs mere

Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård.

Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård. Rådgivning med succes Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Inden for rådgivningsfaget er der i disse år en stærkt stigende opmærksomhed på personlige egenskaber

Læs mere

Kemi-lærerdag. 5 April 2013

Kemi-lærerdag. 5 April 2013 Kemi-lærerdag 5 April 2013 Program 9:45 Registrering 10:00 Velkomst. Frank Jensen, Institut for Kemi 10:15 Skyer i jordens atmosfære Merete Bilde, Professor, Institut for Kemi 11:00 Kaffe 11:30 På sporet

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning

Prøver Evaluering Undervisning Prøver Evaluering Undervisning Biologi og geografi Maj-juni 2011 Indhold Indledning 2 Formålet med de digitale afgangsprøver i biologi og geografi 2 Biologi 2 Geografi 3 Opgavekonstruktion og parallelopgaver

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni skoleår 15/16 Institution Marie Kruses Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx. Biologi

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Naturfagslærerens håndbog

Naturfagslærerens håndbog Erland Andersen (red.) Lisbeth Bering Iben Dalgaard Jens Dolin Sebastian Horst Trine Hyllested Lene Beck Mikkelsen Christian Petresch Jan Sølberg Helene Sørensen Karsten Elmose Vad Naturfagslærerens håndbog

Læs mere

Grundbog: Falkenberg, H. m.fl. 2014. BioAktivator (i-bog). Systime, 1. udg., 1. opl.

Grundbog: Falkenberg, H. m.fl. 2014. BioAktivator (i-bog). Systime, 1. udg., 1. opl. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016, eksamen maj/juni 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Øget samspil med det biologisk område mindre med fysik i dag Kemi bør arbejde på bedre samspil med fysik (især B-niveauerne) uden at miste samarbejdet

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

Grundbog: Marianne Frøsig m.fl., Biologi i Udvikling (BiU), i-bogen, Nucleus 2014

Grundbog: Marianne Frøsig m.fl., Biologi i Udvikling (BiU), i-bogen, Nucleus 2014 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2017/2018, eksamen december 2017 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE

NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE Netbrev nr. 20 Marts 2014 NYT FRA UVM UDVIKLINGSPLANEN FASE 3 Undervisningsministeriet har for nylig udmeldt 3. fase af Udviklingsplanen, der fortsat har fokus

Læs mere

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed:

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed: Til din Life Science virksomhed: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste, potentielle medarbejder, der gennem hele sin uddannelse har haft skarp fokus på det bioteknologiske arbejdsmarked:

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

Håndbog og retningslinjer

Håndbog og retningslinjer Håndbog og retningslinjer - for nye studenterundervisere ved Det rullende Universitet Aarhus Universitet Velkommen til Det rullende Universitet Denne håndbog er tiltænkt nye og nuværende ansatte ved Det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Dec jan 11/12 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx Biologi C Inger Klit Schierup Hold 2.c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Kursuskatalog efteråret 2010

Kursuskatalog efteråret 2010 P. E. Eriksensvej 1-8850 Bjerringbro www.nvhus.dk Kursuskatalog efteråret 2010 Hvad skal jeg i natur og teknik? Bioteknologi i grundskolen Edvotek Anvendelsesorienteret bioteknologi i gymnasiet Arbejdsmåder

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Læseplan for faget biologi

Læseplan for faget biologi Læseplan for faget biologi Undervisningen i biologi bygger bl.a. på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: De levende

Læs mere

PÆDAGOGISK. Kvalitet i dagplejen. Landskonference 2015

PÆDAGOGISK. Kvalitet i dagplejen. Landskonference 2015 PÆDAGOGISK Kvalitet i dagplejen Landskonference 2015 Indhold Forord 3 Propgram for Landskonference 2015 7 Velkomst v. Jakob Sølvhøj 7 Børns følelsesmæssige udvikling 7 Didaktik i dagplejen 8 0-2-årige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns

Læs mere

De femårige gymnasieforløb. i Gentofte Kommune

De femårige gymnasieforløb. i Gentofte Kommune De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE 2015 Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse. Det er derfor med stor glæde, at vi sender tilbuddet om det femårige gymnasieforløb ud til

Læs mere

ʺIKT i de klassiske fagʺ

ʺIKT i de klassiske fagʺ Lille afsluttende rapport om udviklingsprojektet ʺIKT i de klassiske fagʺ 1. januar 2008 31. marts 1009 Arbejdsgruppe: Anne Bisgaard Vase, Odder Gymnasium Rikke Forsberg, Marselisborg Gymnasium Chresteria

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D MANDAG - BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2007-1 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Det

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Motivation, innovation, Lean og læring 4.-6. februar 2016 i Nyborg DSB kursuscenter Fyrvej 1 5800 Nyborg Torsdag den 4. Februar 09.00: Registrering, kaffe/the

Læs mere

Kom til digitale inspirationsdage

Kom til digitale inspirationsdage Kom til digitale inspirationsdage GRATIS deltagelse med fuld forplejning Vi kommer rundt i hele landet også til en by i nærheden af dig! Digitale inspirationsdage vi kommer også til en by nær Dig! 24.

Læs mere

Almen studieforbedelse hvordan?

Almen studieforbedelse hvordan? Almen studieforbedelse hvordan? EKSAMEN 2016 Læs folderen grundigt FØR UNDER EFTER Du har lavet din synopsis. Sørg for at bruge vejlederne, mens du kan! Altså indtil synopsen er afleveret. Derefter er

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Engelskfaget i stx udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 Studieområdet Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 ISBN 13 9788761683557 Forfatter(e) Barbara Kjær-Hansen, Kasper Asklund Analyse af kultur

Læs mere

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 29.09.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE Vi elsker det,

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE Klasse/hold: 7A Skoleår: 12/13 Lærer: Cecilie Handberg CJ Årsplanen er dynamisk. Dvs. at der i årets løb kan foretages ændringer, og årsplanen er derfor at betragte som

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2012 Ungdomsuddannelser DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

NYHEDER FRA MINISTERIET

NYHEDER FRA MINISTERIET 6.OKTOBER 2015 NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLOGI NYHEDER FRA MINISTERIET Siden sidst har Danmark fået ny regering og ny minister Ellen Trane Nørby. Vores ministerium har også fået nyt navn. Det hedder

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

VELKOMMEN TIL DET RULLENDE UNIVERSITET

VELKOMMEN TIL DET RULLENDE UNIVERSITET VELKOMMEN TIL DET RULLENDE UNIVERSITET Velkomst og præsentation af Det rullende Universitet v. Jeppe Bergh Torp og 14 15.00: INTRODUKTION til DrU Konceptet: Universitetsstuderende overtager undervisning

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning.

Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning. 1 Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning. Introduktion Projektarbejde er en arbejdsform eller arbejdsmetode. Arbejdet forgår i dette tilfælde i grupper, ud fra en formuleret problemstilling

Læs mere

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2016

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2016 Bioteknologi 216 Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx Maj juni 216 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 216 Hermed udsendes

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere