Biofag. Nr.3 august 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biofag. Nr.3 august 2013"

Transkript

1 Biofag Nr.3 august 2013

2 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen Forsidefoto: Hylde-Gøgeurt, Øland Jesper Ruggaard Mebus, 2013 Grafisk tilrettelæggelse: Indtryk, ISSN Oplag eksemplarer Biofag trykkes på Cyclus 100 % dansk genbrugspapir Annoncer Annoncer sendes elektronisk både til redaktionen og grafikeren Annoncepriser 1/1 side (143 x 203 mm) kr /2 side (143 x 90 mm) kr /4 side kr Særlig pris aftales for annonce på bagsiden eller indlagt løst annoncemateriale. Det skal ske efter aftale med redaktionen senest 14 dage før deadline. Alle priser er ekskl. moms. Indlæg Redaktionen modtager gerne indlæg til Biofag. Indlæg sendes til Den anvendte tekstbehandling skal være umiddelbar kompatibel til Word. Fotos leveres som tiff- eller jpg-filer med god opløsning f.eks. 300 dpi. Illustrationer skal være tegnet med sort streg. Husk figurtekster og kildeangivelser. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte indlæg og at læse korrektur på indlæg. Adresseændringer Ændringsformularen på foreningens hjemmeside på EMU en anvendes. Ændringer kan evt. fremsendes via til FaDBsekretariatet: Det er tilladt at citere Biofag med tydelig kildeangivelse. Meninger, der kommer til udtryk i Biofag, deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller foreningens bestyrelse. Foreningen af Danske Biologer Formand: Næstformand: Svend Erik Nielsen Jane Burkarl Redaktionen afsluttet Adresse: Biofag Lundingsgade Aarhus C Tlf Kasserer: Revisorer: Joan Ilsø Sørensen Kløvervangen Skødstrup Benny Silvert Jesper Ruggaard Mebus (FaDB-kurser)

3 Indhold: 4 Nyt fra bestyrelsen 5 Nyt fra fagkonsulenten 7 Biokonferencen Kurser på 8 Kontingentbetaling Evolution på Facefook 10 Hvorfor hører de unge ikke efter? 14 Nucleus vores eget forlag 18 Hvor kommer du fra? 22 Anmeldelse: Den Blå Planet 24 Invitation til DM i science Nu venter Bern forude 28 Kursus: Bioinformatik 30 Kursus: Fedt og fedme svend Erik Nielsen, 2013

4 Nyt fra bestyrelsen Af Svend Erik Nielsen, formand FaDB L 171 Mystisk overskrift, ligesom i 70 erne hvor rockjazz fusionsbandet Burning Red Ivanhoe udgav dobbelt albummet M 144. Mystisk og så alligevel ikke, L står nemlig for lovforslag. Med dette lovforslag som regeringen er kommet med, sidestilles matematik på b-niveau med de fire naturvidenskabelige fag på b- niveau. Stik mod forventningen med reformer som skulle styrke naturvidenskab. Antorini og co., har valgt det modsatte nemlig at svække naturvidenskab og i særdeleshed biologi på b-niveau, som mange jo vælger. En tak til Antorini og Østergaard skal dog lyde for de pæne, men intetsigende breve vi har modtaget. Skammeligt! Ikke nok med det meningsløse i, at biologi på A-niveau ikke er adgangsgivende, nu skal vi også til at trues på vort daglige brød. Og det til trods for at biologi er et af de fag i gymnasiet som er i rivende og konstant udvikling og i den grad kompetence givende. Tænk på, hvad elever og kursister udsættes for både med skriftlighed og eksperimenter for ikke at tale om den nye matematificering og alligevel tæller kompetencerne ikke for de er jo opnået i biologi! Skammeligt! Man kan med rette spørge hvorfor? Har samfundet virkelig råd til dette biologiske ressource spild? Måske skulle man kaste bolden over den de videregående uddannelser? Hvor er vore aftagerinstitutioner henne i debatten? Med dette i mente er vi ved at skrive et brev til netop aftagerinstitutionerne, i lighed med Geografilærerforeningen. I den forbindelse må man konstaterer, at det store arbejde som Den Politiske Tænketank har ydet på ingen måde har båret frugt. Ærgerligt! Nå, men for at gå over til noget positivt, så har FaDB fået positivt svar fra MBU på tre udviklingsprojekter: Et om farmakologi i biotek, et om hjernen og læring og et om studieretningsdidaktik. Går du med tanke om at være aktiv i forbindelse med fagets udvikling så er her en oplagt mulighed. Send mig en mail. En anden god ting er, at foreningen kursusaktivitet er kommet op i gear som i gamle dage og med mange deltagende kursister. Det vidner om en lyst og interesse for at udvikle sig fagligt. Dejligt! På forårsmødet i pædagogisk samarbejdsudvalg i GL, for de faglige foreninger, drøftede vi kommunikationen mellem forening og medlemmer. Man kan rolig sige, at vi er i FaDB er helt oppe på beatet. Vi har både fagblad, hjemmeside og er på facebook, MEN har vi den kommunikation som vi ønsker? Er alle disse formidlingsaktiviteter kun til for at bestyrelsen kan legitimerer sig? Eller er det for at foreningen kan vise sin berettigelse? Alle disse spørgsmål vil blive undersøgt i efteråret med en spørgeskemaundersøgelse fra GL. Tag godt imod den undersøgelse, det tager kun 5 min., men vi vil så gerne have jeres svar. Her i eksamenstiden overhørte jeg en frokostsamtale, hvor en af mine kemikollegaer spurgte en biologicensor, om han var medlem af den faglige forening. Hvortil biologen svarede "Nej hvorfor skulle jeg dog det?" Jeg 4

5 prøvede venlig men bestemt at fortælle om det gode ved at være, medlem af FaDB: Bladet med nyt fra fagkonsulenter, kurser og ikke mindst de mange gode idéer til eksperimenter som kommer i Biofag og i Biofag særnumre. Jeg nævnte, at det var vigtigt at være i et netværk og at kontingentet kunne trækkes fra i skat. Men nej han mente ikke det var noget for ham. Skammeligt! Det fik mig til at tænke på, at der ligger et stort ansvar på medlemmernes skuldre. Vi må blive bedre til at formidle kendskab til foreningen og dens arbejde til de nye som starter. I forlængelse heraf vil jeg kraftigt opfordre til, at man på skolerne landet rundt tager fat i en ny kollega og tropper op til året biokonference: Hjernen læring og hukommelse. Det vil være en oplagt start for nye kollegaer. Nå, men sommeren står for turen og hvad enten ferien tilbringes på cykel, i kano eller kajak eller med vandrestøvlerne på skal vi alle til at tælle skridt øhhhh jeg mener vi skal i gang med timetælleriet, hvad enten vi vil eller ej. Skammeligt! God sommer til alle Nyt fra fagkonsulenten Af Kresten Cæsar Torp Siden sidst har vi været gennem eksamensterminen, som jeg kort vil gøre status på her. De skriftlige prøver 1975 elever var til skriftlig prøve i biologi A ud af 2342 indstillede. I bioteknologi var 2081 elever til prøve ud af 2119 indstillede. Til sammenligning var der i 2012 henholdsvis 2046 og 1338 indstillede. Dvs. at vi står med et anseeligt antal elever der slutter deres studentereksamen med et biologisk fag på A-niveau. Der var meget positive tilbagemeldinger på opgavesættene fra censorerne i både biologi og bioteknologi. Sættene er behandlede i resultat af den indledende censur, som kan findes på ministeriets hjemmeside under prøver og eksamen, og de uddybes yderligere i evalueringsrapporten, som er på vej på hjemmesiden. Jeg vil gøre opmærksom på at opgavekommissionen i biologi reviderer typeordslisten, dvs. listen over spørgemåder i opgavesættene. Dels er der behov for en revision i lyet af 2010-læreplanen, dels er den forsøgt gjort mere elevrettet i sine formuleringer, og den refererer specifikt til bedømmelseskriterier. Jeg vil opfordre til at bruge den i undervisningen, og tale med eleverne om hvad der forventes. Jeg vil særligt fremhæve to aspekter, som også uddybes i evalueringen: Beskriv og forklar: Hvordan beskriver man struktureret, og hvordan giver man en faglig forklaring. Mht. det sidste er årsagsvirkningssammenhænge i forklaringen understreget i de reviderede typeord. Afbild og bestem: På baggrund af denne type spørgsmål er bl.a. brugen af modeller kommenteret. 5

6 Jeg vil samtidig opfordre jer til at give os feedback på tilretningen. Jeg vil benytte lejligheden til at uddele stor ros til opgavekommissionerne i biologi og bioteknologi for deres store og engagerede arbejde med de skriftlige sæt. I bioteknologi har udfordringen været at finde frem til opgavetyper med en identitet der er særlig for et nyt fag. Jeg røber vist ikke for meget ved at sige, at det ikke er rutinearbejde! I biologi har opgavekommissionen i det forløbne år produceret seks sæt, et reservesæt samt tre vejledende sæt mod normalt tre sæt og et reservesæt. Samtidig har kommissionen skullet finde en modus for opgavesættene der både inddrog nye elementer i opgaverne, og samtidig anlagde en vis forsigtighed i år. I løbet af det næste år optræder jeg sammen med dygtige kolleger et par steder i landet med kursuseftermiddage om bedømmelse af skriftlige opgaver og arbejdet med skriftlighed i undervisningen. Det sker i regi af regionerne, og er der ønsker om dette i flere regioner, så tal med jeres regionssekretærer om muligheden for et arrangement. Vi har et koncept, som er relativt nemt at sætte i værk. De mundtlige prøver I betragtning af antallet af henvendelser i forhold til antal gennemførte prøver, er det mit indtryk, at de mundtlige prøver er forløbet meget tilfredsstillende. De henvendelser jeg får, giver mig anledning til tre kommentarer: Undervisningsbeskrivelsen er eksamensgrundlaget og skal forklares, så både eksaminander og censorer forstår hvad der forventes til eksamen. Den skal også være så fyldestgørende, at censor kan opfylde sit hverv med at tilse at undervisningen har været i overensstemmelse med læreplanen. Prøvespørgsmål og bilag skal udformes, så eksaminanden kan demonstrere sin kunnen i forhold til bedømmelseskriterierne. Nærlæs derfor bedømmelseskriterierne i lyset af de faglige mål, og formulér spørgsmålene, så eksaminanden kan demonstrere sin kunnen på bilagene og ved at inddrage sit eksperimentelle arbejde. Ifølge eksamensbekendtgørelsen er der ikke begrænsninger for hvad eksaminanden må medbringe. Det gør det ekstra vigtigt, at eleverne i løbet af undervisningen lærer at fokusere på bilagene. Nogle spørger om eksaminander eksempelvis må lave en præsentation i powerpoint. Hvis det forleder elever til at tro, at de kan gennemgå spørgsmålet udenom bilagene, stiller man dem meget dårligt i forhold til bedømmelseskriterierne. SRP og SSO-censorer I løbet af efteråret vil der ske indberetning fra skolerne af censorer til SRP og SSO. Proceduren blev ændret sidste år, så skolerne indberetter censorer, og vi så indstiller blandt de indberettede. Jeg vil opfordre jer til at lade jer indberette. Som SRP- eller SSO-censor får man ca. 20 projekter som man censurerer. Ofte støder man på spændende projekter og eksperimentelt arbejde, som inspirerer til egen undervisning og egne elevers projekter. Det giver også erfaring med styrker og svagheder ved forskellige måder at formulere opgaverne. En SRP- eller SSO-censor skal have en passende undervisningserfaring og erfaring med at bedømme elever. Man skal også have plads til det ekstra arbejde der ligger i at give eleverne en seriøs bedømmelse indenfor seks uger efter modtagelse af projekterne, typisk i perioden midt december til vinterferie. Til slut vil jeg sige tak for godt kollegialt fællesskab i det forløbne skoleår. Jeg håber ferien giver anledning til store tanker og idéer til et nyt skoleår. Skriv gerne om dem her i bladet! 6

7 Biokonferencen 2013 Hjernen og læring Af Svend Erik Nielsen Præliminært program Torsdag den 26.09: Konferencen starter indkvartering og velkomst Frokost Jesper Mogensen: Den dynamiske hjerne i sundhed og sygdom Kaffepause og walk and talk Fagkonsulent for Biologi, Kresten Cæsar Torp Generalforsamling i Foreningen af Danske Biologer Festmiddag Overraskelse og socialt samvær Fredag den 27.09: Morgenmad Poul Jennum: Hjernens regulering af søvn og vågen. Betydning for sundhed og sygdom Karsten Kristiansen: Samspillet mellem tarmens bakterier og hjernen: Bestemmer tarmens bakterier vores handlinger? Frokost Signe Vangkilde: Forsøg og eksperimenter Kaffe og evaluering Kurser på Tid Sted Deltagerantal Tilmelding Tilmeldingsfrist Pris Arrangør Dissektionskursus Tirsdag den 5. november 2013 Sektion for Zoofysiologi (AU) og Skejby sygehus. Besked om lokale/mødested senere Min. 12, maks. 30 På foreningens hjemmeside: dk. Vælg FaDB kurser i menuen og find kurset på listen Mandag den 7. oktober 2013 Medlemmer af FaDB: 950 kr. Ikke-medlemmer: 1450 kr. (Incl. materialer og forplejning) FaDB kurser ved Ole Kunnerup drlund-gym.dk) i samarbejde med AU, Tobias Wang Tid Sted Deltagerantal Tilmelding Tilmeldingsfrist Pris Arrangør Byg og bryg november 2013 Rødkilde Gymnasium, Vejle Min. 25, maks. 30 På foreningens hjemmeside: Vælg FaDB kurser i menuen og find kurset på listen 15. oktober kr. (incl. Materialer, udstyrskit og forplejning): FaDB kurser ved Christian Rix og Svend Erik Nielsen 7

8 Kontingentbetaling 2013 Foreningen har fra i år valgt at sende kontingentopkrævninger ud til medlemmerne som vedhæftet fil i en mail, såfremt medlemmerne har registeret en mailadresse i foreningens kartotek. Dette har vi gjort for at spare omkostningerne til frimærker og udsendelse på papir. De få medlemmer der endnu ikke har registreret en mailadresse i kartoteket, har fået tilsendt opkrævningen som almindeligt post. Vi må opfordre til at alle medlemmer sørger for, at have oplyst en opdateret mailadresse i foreningens kartotek. Skulle du som medlem have overset opkrævningen i din mailboks (kan evt. også være afvist i et spamfilter), kan vi oplyse følgende betalingsoplysninger: Kontingent 2013, fuldtidsmedlemmer kr. 400,- Kontingent 2013, deltidsmedlemmer (ansat under 30 timer pr. uge), pensionister/efterlønnere, studerende samt medlemmer på orlov kr. 200,- Kontingentet kan indbetales til foreningens konto: Danske Bank, registreringsnummer 4317 kontonummer HUSK tydelig angivelse af navn samt evt. medlemsnummer/fakturanummer Hvis du er i tvivl om du allerede har betalt kontingentet for 2013, eller hvilke oplysninger du er registreret med i foreningens kartotek, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede via mail. Vi genfremsender også gerne opkrævningen via mail, hvis du ønsker det. FaDB-sekretariatet v. Birthe S. Villadsen, Ny foldelup Fin lille botanikerlup i solidt metalhus. 10x forstørrelse og linsediameter på 18 mm. Den synlige (aktive) del af linsen er dog 15 mm. Leveres i en praktisk lille plastæske Pr. stk.... kr. 39,00 ekskl. moms og forsendelse attraktiv pris A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tlf Viaduktvej Ølgod Fax Afd. Aarhus: Silkeborgvej 765 J 8220 Brabrand 8

9 Evolution på Facebook Evolution.dk og darwinarkivet.dk rykker nu på Facebook. Nu finder du nemt nyheder, debat, overskuelig tidslinje og direkte links til dybdegående artikler om alt, hvad du og dine elever har brug for at vide om evolution i aktuelt og historisk perspektiv. Perfekt til undervisningsbrug, AT-forløb og projektarbejde. Find os på facebook.com/evolution.dk 9

10 Hvorfor hører de unge ikke efter? Hvilke faktorer kan tænkes at påvirke motivationen for læring i naturvidenskab i gymnasiet Af Peter Windfeldt I min praksis som gymnasielærer i naturvidenskab (biologi, kemi og bioteknologi) på Nordfyns Gymnasium gennem 23 år, har jeg de seneste år oplevet en stigende grad af sårbarhed hos de unge samt en manglende motivation for at lære nyt og være fagligt nysgerrige. Deres modstandspotentiale bringes meget hurtigt i spil, hvilket, set fra et biologisk synspunkt jo er en hensigtsmæssig mekanisme sat ind i en evolutionær kontekst, men som i en læringsmæssig sammenhæng er mindre befordrende for udviklingen af de nødvendige kompetencer. Det har været frustrerende som underviser at opleve, at ens undervisning ikke var så frugtbar som tidligere, og dermed ikke medførte den samme form for læring hos de unge. Efter nogle år i dette nye spændingsfelt besluttede jeg mig for at grave et spadestik dybere og videreuddanne mig inden for den pædagogiske psykologi, for derigennem at få en bedre indsigt i, hvorfor og hvorledes den nye type unge var anderle- Svend Erik Nielsen,

11 des, end dem jeg havde undervist tidligere, hvor min undervisning og min måde at møde eleverne på havde fungeret tilfredsstillende i en lang årrække. Min PD-uddannelse i Pædagogisk Psykologi afsluttede jeg januar De sidste 6-7 år har jeg desuden interesseret mig for dreng/pige problematikken, da den daglige undervisning har budt på adskillige situationer gennem årene, hvor det tydeligt fremgår, at de to køn har forskelligt fokus, opfatter situationer forskelligt, har forskellige behov både fagligt og socialt, og derfor løser problemer forskelligt samt opfatter læreren forskelligt (afhængig af lærerens køn). Det medfører, at drenge og piger ikke agerer ens i klasserummet, og at de arbejder forskelligt ikke mindst i laboratoriet. Derfor tog jeg denne problematik op i mit studie tilbage i 2007, hvor min eksamensopgave netop omhandlede drenge og piger i undervisningen, og hvor jeg dels arbejdede med kønsopdelte og blandede grupper, og samtidig lavede jeg en anonym spørgeskemaundersøgelse i min daværende 3.g klasse, hvor kønnet var i fokus (Windfeldt, 2007). Tilbage i 2002 startede jeg en studiekreds sammen med en fysiklærer og en samfundsfagslærer fra mit eget gymnasium, hvor vi i to år havde fokus på Coorperative Learning (CL), en tanke som er startet helt tilbage i 1960 erne, men som blev videreudviklet af Johnson, Johnson og Holubec i 80 erne i Minneapolis, og hvor over 100 sammenlignende forskningsbaserede studier klart indikerede, at gennem et kvalificeret samarbejde i mindre grupper på 3-4 er det muligt at opnå en synergieffekt, således at man i gruppen opnår et højere fagligt niveau gennem en øget refleksion, end det ville være muligt at nå gennem et almindeligt gruppearbejde eller ved at arbejde alene (Johnson & Johnson & Holubec, 1993). I dag er denne måde at arbejde på kommet til Danmark, og professor i psykologi, Spencer Kagan fra Californien, har sammen med den danske lektor, Jette Stenlev fra Københavns Dag-og Aftenseminarium, udviklet og i 2006 udgivet en meget håndgribelig arbejdsbog om CL, som kan bruges på mange niveauer i vores undervisningssystem. Senere er der udviklet og udgivet fagspecifikke CL bøger til gymnasieskolen, hvor man har forsøgt at tage hensyn til fagenes læringsmæssige udfordringer. Udsagnet Learning science is talking science lægger samtidig op til, at klasseundervisning på traditionel vis i naturvidenskab i dag ikke er vejen frem mod refleksion og faglig fordybelse hos den enkelte elev (selvom det ud fra undersøgelser og elev udsagn stadig synes at finde sted en stor del af tiden), og da små faste grupper gennem længere tid synes at skabe den nødvendige tryghed for de unge, er læring via basisgrupper i den daglige undervisning en måde at imødekomme den nye type unge på, som besidder en skrøbelig identitetskerne, føler sig usikre, sårbare og har svært ved at komme til orde, når hele klassen lytter med. Desuden skaber det grobund for at udvikle samarbejdskompetencer, som er nødvendige at have for senere at kunne bestride et snart hvilket som helst job i dagens Danmark. Min egen empiri baseres i projektet på en spørgeskemaundersøgelse, der har fokus på trivsel og motivation i gymnasiet, og som har data dels fra min 1.d Biotek A (25 elever - 8 drenge & 17 piger) og fra min 2.d Biotek A (21 elever - 9 drenge & 12 piger). Sidstnævnte klasse har jeg lige overtaget fra en kollega i november 2012 grundet barselsorlov, og det er meningen at jeg følger 2.d hele vejen frem til eksamen i juni Derudover har jeg valgt at inddrage forskningsbaseret empiri af professor E L Deci, som ud fra sin Self Determination Theory (SDT) har gennemført 3 feltstudier på 801 studerende med fokuspunkterne i forbindelse med læring: Autonomi, Tilhørsforhold & Kompetence. 11

12 De teoretiske indgange til problematikken samt den foreliggende empiri kan bruges i andre sammenhænge end i gymnasiet, dvs i andre faglige sammenhænge end i naturvidenskab, samt på andre niveauer som f.eks. i folkeskolen og på videregående uddannelser. Teoretikerne som empirien (forskningsbaseret såvel som egen) holdes op imod er: Albert Bandura, Einar & Sidsel Skaalvik, Knud Illeris, Svend Brinkmann og Thomas Ziehe. Resumé af projektet Sammenfattende må jeg konkludere, at de unge i det senmoderne videnssamfund, hvor næsten alt er muligt, i gymnasiet udviser en større usikkerhed overfor aktiv deltagelse i undervisningen på klassen i forhold til i basisgrupperne, hvor de finder større tryghed, højere motivation og bedre mulighed for at komme til orde rent fagligt. Desuden viser det sig, at mange af vore elever kommer fra gymnasiefremmede hjem, hvorfor det kan være en stor udfordring at bryde den gymnasiale kode, når de starter i gymnasiet. Så angsten for at bringe sig selv i spil og således udstille sine evt manglende evner og dermed risikere at tabe ansigt overfor kammeraterne, synes mindre i basisgruppen end på klassen. Dette vil nu og fremover stille krav til læreren om en anden måde at undervise på og møde de unge på, hvis vores fælles læringsprojekt skal lykkes, således der skabes tryghed og dermed motivation for læring. De unge skal, som Ziehe udtrykker det, møde den gode anderledeshed. Dette kunne bl.a. nås gennem brug af Self-Determination Theory (SDT), hvor man har fokus på udviklingen af følelsen af autonomi, at udvikle og udnytte et tilhørsforhold (til gruppen) samt at opnå følelsen af en positiv selvkompetence som elev i læringssituationen, og dermed skal læreren bl.a. forholde sig til Banduras teori om Self-efficacy og samtidig inddrage Coorperativ Learning (CL) som et redskab, der er baseret på brugen af basisgrupper. Eller som vor kendte kernefysiker, oplægsholder og forfatter Peter Bastian i sin bog Mesterlære udtrykker sig, når han behandler emner som vertikal og horisontal opdragelse og det at fordybe sig: Vi ender med at have gravet halvtreds overfladiske huller i stedet for det ene, som når ned, hvor kilden springer. Oftest kuldsejler projektet, uden at vi har rykket os en tomme, og narcissismen og kynismen kommer styrkede ud af vore anstrengelser. Litteraturliste (for de nysgerrige) Bøger: Brinkmann, Svend (2009), Identitet, Forlaget KLIM Illeris, Knud (2009), Læring, 2. udgave, Roskilde Universitetsforlag Johnson, David m.fl. (1993), Circles of learning Coorporation in the classroom, Interaction Book Company, 4. udgave Kähler, Carl F (2012), Det kompetente selv introduction til Banduras teorier om selvkompetence og control, Frydenlund Skaalvik, Einar M & Sidsel (2007), Skolens læringsmiljø, Akademisk Forlag Ziehe, Thomas (2004), Øer af intensitet i et hav af rutine, Forlaget Politisk Revy Artikler & Eksamensopgaver: Anderman, L H & Leake, V S (2005), The ABCs of Motivation, Academic Research Library Deci, E L (2004), Motivation Learning, Performance and Persistence, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 87, No. 2, Ryan, M & Deci E L (2000), Self-Determination Theory and the Facilitation og Intrincic Motivation, Social Development, and Well-Being, American Psychologist, Vol. 55, No 1, Windfeldt, Peter (2007), Piger og drenge i gymnasiet, UCL-Eksamensopgave i Udviklings- og personlighedspsykologi Windfeldt, Peter (2011), Modstand mod og manglende motivation for læring i naturvidenskab i gymnasiet, UCL- Eksamensopgave i Pædagogisk Psykologi 12

13 13 Svend Erik Nielsen 2013

14 Nucleus vores eget forlag Af Jesper Ruggaard Mebus og Svend Erik Nielsen Biofagredaktionen har været en tur i Århus og besøgt forlaget Nucleus der holder til i Lundingsgade i det centrale Århus. Det er et sted der med forlagets succes efterhånden er blevet for småt og lager mv. er flyttet til steder, hvor der er mere plads og det er nemmere at komme til med store lastbiler. Men forlagets kontorer og personalet Direktør Birthe Møller Nielsen og Forlagsassistent Birthe Søndergaard Villadsen, It-redaktør Frank Grønlund Jørgensen og Redaktør Marianne Frøsig er stadigvæk at finde us C, i lokalerne på Lundingsgade Den dag vi dukkede op blev vi modtaget af Birthe og Birthe som udgør det faste fultidsansatte personale og som sådan er krumtappen i forlaget. Vi fik en snak om mangt og meget, om forlagets historie, om skiftet fra sort/hvide problematiserende bøger til farvestrålende lærebøger. Og de nye udfordringer om e-bøger og i-bøger. Forlaget blev startet af entusiastiske biologilærere der mente, at biologibøger skulle problematisere biologien i forhold til det omgivne samfund, og således blev Menneskets økologi, etologi og genetik til - de såkaldte MØEGbøger, der i forhold til fx Biologisk Forskning indeholdt artikler og udklip fra danske aviser, hvilket ikke var set før. Man kan faktisk sige, at meget af det vores biologi a eksamenssæt knytter sig til, er netop problematisering af biologi en tendens der kan spores helt tilbage til MØEG-bøgerne. Rent fysisk er forlaget startet i St. Sjørup på Norddjursland i nogle gamle landbrugsbygninger, men meget hurtigt blev pladsen for trang og forholdene for primitive så man flyttede til Århus, hvor man indtil for nylig havde lager og kontorer i et og alle bøgerne blev solgt via telefoniske henvendelser til og forsendelser fra forlaget. I dag foregår hovedparten af salget via butikken på forlagets hjemmeside nucleus. dk, mens de elektroniske udgivelser udgår fra portalen gymportalen.dk, hvor flere forlag har samlet deres elektroniske udgivelser til videresalg. Så forretningen er gået fra at være et lille garageforlag med adresse langt ude på landet til at være et storbyforlag med salg på internettet og decentralt lager. En del af det der kendetegner forlagets produktion i dag er de meget flotte illustrationer der i høj grad udgør den modelforståelse der er i biologi. Disse figurer blev allerede tidligt 14

15 Svend Erik Nielsen 2013 frikøbt og lagt gratis ud på nettet efter ønske fra brugerne bl.a. fra generalforsamlingerne i FaDB og på regionsekretærmøderne i FaDB s regi, hvilket har været til gavn efterhånden som de allerfleste undervisningslokaler har fået en projektor. Denne elektroniske adgang til materiale har nu udmøntet sig i e-bøger i pdf-format og der er i øjeblikket et arbejde i gang om at lave en i-bog fra grunden som får titlen Biologi i udvikling man kan læse et kapitel på Igen er figurerne udviklet så de er interaktivt forklarende. Forlaget er FaDB s som sammen med en lang række private anpartshavere blandt biologilærerne, driver forlaget som et foreningsforlag, idet FaDB s bestyrelse indstiller 4 medlemmer af foreningen til valg til Nucleus bestyrelse. FaDB s bestyrelse er repræsenteret med mindst ét medlem i Nucleus bestyrelse. Derfor er forlaget medlemmernes forlag og udgivelserne afspejler et fint samarbejde mellem FaDB og Nucleus. Når nogen taler om hvad biologifaget kan og om det overhovedet kan bruges til noget, bør man vise dem nogle af forlagets bøger. Det giver respekt. Ligeledes er Nucleus arkiv for FaDB og har bl.a. alle Biofag liggende (se billede for første nummer der er sket noget siden da!). Der er en del referater og fra gemmerne fandt vi billeder fra Store Sjørup, som kan ses som sort/ hvide illustrationer til teksten. 15

16 Bioteknologi 1-6 Seks temahæfter til bioteknologi er udkommet. Serien fås både som p- og e-bøger. På hjemmesiden er der opgaver og forsøgsvejledninger samt supplerende materialer enten udarbejdet af forfatterne eller i form af links til relevante tekster og videoer. Se mere på P-bog kr. 98 ekskl. moms. e-bog kr. 30, 1-årig elevlicens Bioteknologi 1 Tema 1: Cellernes kemi. Tema 2: DNA og DNAteknikker. 2009, 78 sider Bioteknologi 2 Tema 3: Fermentering og stofskifte. Tema 4: Enzymer og gensplejsning. 2010, 88 sider Bioteknologi 3 Tema 5: Planter som biokemiske fabrikker. Tema 6: Fra biogas til flybrændstof. 2010, 96 sider nucleus forlag lundingsgade Århus C

17 Ekstra materialer til Bioteknologi 6 på Under øvelser og opgaver findes 9 forskellige dokumenter der indeholder grundige vejledninger til alignment af genetiske sekvenser, sekvensanalyse ved hjælp af fylogenetiske træer, databasesøgning og online simulationer. Alle vejledninger er baseret på frit tilgængeligt software. Desuden indeholder dokumenterne udvalgte datasæt og opgaver der kan bruges i arbejdet med bogens to temaer. Materialerne er også tilgængelige via links fra e-bogens knapper. Bioteknologi 4 Tema 7: Infektionsbiologi. Tema 8: Blodets kemi. 2011, 99 sider Bioteknologi 5 Tema 9: Farmakologi og ny medicin. Tema 10: Stamceller. Tema 11: Nervesystemet og neurale proteser. 2011, 104 sider Bioteknologi 6 Bioinformatik Supplerende temabog til bioteknologi og biologi A/B. Tema 12: Molekylær evolution. Tema 13: Genetisk variation. 2012, 91 sider 17

18 Hvor kommer du fra? En undersøgelse af danskernes genetiske historie Af Frank Grønlund Jørgensen, Thomas Mailund, Mikkel Schierup & Peter C. Kjærgaard Forskere på Aarhus Universitet søger gymnasieklasser med biologi A til deltagelse i nyt spændende forskningsprojekt. Projektet er støttet med en bevilling fra ministeriet for børn og unge. Vi inviterer hermed danske gymnasieelever og deres lærere til en stor undersøgelse af danskernes genetiske historie. Vi tilbyder et integreret forløb med deltagende klasser og giver en mulighed for at arbejde med spændende problemstillinger i moderne genetisk forskning. Projektet er primært målrettet elever med biologi på A-niveau, men andre relevante studieretninger kan også komme i betragtning. Hvor kommer du fra? Spørgsmålet om hvor du kommer fra, hænger nøje sammen med hvem du er. Det er et spørgsmål der vedrører os alle og ligger dybt i vores identitetsfølelse. Men hvordan finder vi ud af, hvor vi kommer fra? Traditionelt tager vi udgangspunkt i livs- og slægtshistorie. I et større perspektiv bruger vi historiske kilder til at beskrive danskernes demografiske historie. Men i dag har vi fået et nyt redskab til rådighed, der kan give os konkrete svar på spørgsmål, vi tidligere kun kunne gætte os til. I det komplette genetiske materiale for en per son ligger spor af historien. På baggrund af de nyeste bioteknologiske metoder, statistiske analyser, historiske dokumenter og personlige historier tager vi eleverne med i fagudviklingen af en ny genetisk arkæologi. Resultatet vil blive en anden type svar på, hvor vi kommer fra. Gennem analyse af elevernes egen anonymiserede personhistoriske og genetiske data, udvalgt og behandlet efter de strengeste videnskabsetiske retningslinier, vil de selv være aktivt med til at skrive en ny type Danmarkshistorie. På baggrund af moderne genteknologi vil eleverne medvirke til at undersøge, hvordan deres egen familie og danskerne generelt har rejst rundt, og ultimativt beskrive den nuværende danske befolknings lange rejse og rute, siden Homo sapiens udvandrede fra Afrika for omkring år siden. Projektet understøtter aktuelle læreplaner Læreplanen for biologi A indeholder krav om inddragelse af bioinformatik, populationsgenetik og statistisk databehandling. Desuden skal eleverne arbejde med genetik, evolutionsbiologi samt bioetiske problemstillinger. Med deltagelse i projektet vil man bidrage til udviklingen af et unikt data- og undervisningsmateriale, som er yderst relevant i forhold til alle ovenstående kernestofområder. Projektet er et godt eksempel på et moderne forskningsområde hvor styrken i det tværfaglige samspil mellem matematik og biologi bliver tydeliggjort for eleverne. 18

19 Projektplan og målgruppe Projektet vil bestå af to faser. Fase 1 Indsamling og analyse af genetiske og personhistoriske data fra et repræsentativt udvalg af gymnasieklasser fra hele landet. Disse anonymiserede data vil blive lagt i en database, der kan bruges i undervisning og danne baggrund for tværfaglige projekter om genetik, historie og samfundsforhold. Fase 2 Udvikling af undervisningsmateriale med beskrivelse af analysemetoder, software til egen analyse af data og resultater, samt en oversigt over danskernes genetiske historie og geografi. Dette materiale vil blive stillet gratis til rådighed over internettet. Der er dermed også to målgrupper for projektet: de elever der deltager i selve udviklingen af projektet og de elever der i anden fase kommer til at bruge det udviklede materiale i undervisningssituationer. Første gruppe vil udforske deres egen arvemasse og dermed have et helt personligt forhold til undervisningsmaterialet. Deltagere fra første gruppe vil blive inviteret til introducerende og afsluttende arrangementer på Aarhus Universitet. Anden gruppe vil have et unikt materiale til rådighed i undervisningen til at analysere og diskutere alle aspekter og problemstillinger i forbindelse med at lave en genetisk danmarkshistorie. Alt materiale vil blive stillet til rådighed over internettet. Projektet vil endvidere danne udgangspunkt for en mindre særudstilling på det nye Moes- Jesper Ruggaard Mebus,

20 gaard Museum. Det vil indgå som et element i museets nye permanente udstilling om menneskets evolution, der står klar ved museets åbning i efterårsferien Projektet har en række mål: At lave et genetisk Danmarkskort, der viser hvordan danskerne har flyttet og stadig flytter rundt At involvere gymnasieelever direkte i den første sammenligning af Danmarks genetiske og nedskrevne historie At lave undervisningsmateriale gennem online ressourcer At lave et materiale som skoletjenesten på Moesgaard Museum kan bruge i forbindelse med besøg på museet At skabe stor medieopmærksomhed om projektet, hvilket vil gøre en positiv forskel for de medvirkende gymnasier At gøre genetisk forskning nærværende, spændende og sjov for gymnasieelever At afdramatisere hvad genetiske undersøgelser kan bruges til At inspirere og motivere gymnasieelever gennem faglig og personligt engagement. Hvem er vi? Gruppen bag projektet består af en gymnasielærer fra Tørring Gymnasium og tre forskere i human evolution fra Aarhus Universitet. Frank Grønlund Jørgensen har en forskningsbaggrund i biologi og bioinformatik inden han blev gymnasielærer i biologi og fysik. Mikkel Heide Schierup er professor på Center for Bioinformatik og Thomas Mailund er lektor samme sted. Begge er eksperter i populationsgenetik og statistisk behandling af genetiske data. Peter C. Kjærgaard er professor i evolutionstudier, videnskabshistoriker og ekspert i human evolution. Aarhusforskerne står også bag det nye Human Evolution Research Initiative på Aarhus Universitet. Hvordan kan vi deltage i projektet? Det er gratis for gymnasierne at deltage i projektet da alle nødvendige materialer til at genotype eleverne leveres af os. De deltagende skoler vil selv skulle dække transportudgifter i forbindelse med introduktions- og afslutnings-arrangementerne på Aarhus Universitet. Hvis du har et gymnasiehold der kunne være interesseret i at deltage i projektets første fase vil vi gerne have en tilkendegivelse om interesse hurtigst muligt. Interesseerklæringen er ikke bindende men garanterer heller ikke at man kommer til at deltage i projektets første fase. Vi vil i starten af det nye skoleår tage kontakt med yderligere information til alle der har meldt deres interesse for at deltage i projektet. Det er afgørende for projektets succes at der opnås en god geografisk spredning på de deltagende klasser så det kan desværre blive nødvendigt at udvælge blandt interesserede klasser for at opfylde dette kriterium. Vi håber at alle interesserede får mulighed for at deltage i projektet, men kan af ovennævnte grunde desværre ikke garantere dette. Interesserede bedes sende en til toerring-gym.dk med følgende informationer: Gymnasiets navn og adresse Lærerens navn og kontaktinformation Hvilket hold og klassetrin det drejer sig om samt antal elever på holdet Hvis du har spørgsmål til projektet er du også meget velkommen til at kontakte os på ovennævnte mailadresse. 20

Biofag. Nr.2 april 2013

Biofag. Nr.2 april 2013 Biofag Nr.2 april 2013 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen

Læs mere

Biofag. Nr.2 april 2011

Biofag. Nr.2 april 2011 Biofag Nr.2 april 2011 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Biofag. Nr.4 september 2014

Biofag. Nr.4 september 2014 Biofag Nr.4 september 2014 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer. FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/5, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik

Læs mere

Biofag. Nr.5 Novem ber 2009

Biofag. Nr.5 Novem ber 2009 Biofag Nr.5 Novem ber 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Biofag. Nr.5 november 2013

Biofag. Nr.5 november 2013 Biofag Nr.5 november 2013 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/5, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik

Læs mere

Biofag. Nr.5 november 2012

Biofag. Nr.5 november 2012 Biofag Nr.5 november 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik

Læs mere

Nr B.2 ioapril 2012 fag

Nr B.2 ioapril 2012 fag Biofag Nr.2 april 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Biofag. Nr.4 September 2009

Biofag. Nr.4 September 2009 Biofag Nr.4 September 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Biofag Nr.3 August 2009

Biofag Nr.3 August 2009 Biofag Nr.3 August 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Biofag. Nr.1 Februar 2010

Biofag. Nr.1 Februar 2010 Biofag Nr.1 Februar 2010 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Biofag. Nr.1 februar 2013

Biofag. Nr.1 februar 2013 Biofag Nr.1 februar 2013 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen

Læs mere

Biofag Nr.1 februar 2014

Biofag Nr.1 februar 2014 Biofag Nr.1 februar 2014 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/5, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen

Læs mere

Geo-Nyt 78. april 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Geo-Nyt 78. april 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Geo-Nyt 78 april 2013 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Niels Vinther formand Lønstrupvej 100 2720 Vanløse tlf. 24 88 10 94 niels.vinther@greve-gym.dk Birgit Sandermann Justesen næstformand Kollelevbakken

Læs mere

Biofag. Nr.1 februar 2011

Biofag. Nr.1 februar 2011 Biofag Nr.1 februar 2011 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

GISP. Nr. 151 Maj 2013

GISP. Nr. 151 Maj 2013 GISP Nr. 151 Maj 2013 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING IDRÆT Få gratis prøveperiode! Opret en profil på gyldendal-uddannelse.dk eller scan koden 8651 C-DET ER IDRÆT + B-FOR BEDRE IDRÆT i-bøger på

Læs mere

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60 februar-marts 2005 Det danske land er fuld af stednavne, som man kan lægge det ene eller andet i, foto: Laust Wium Olesen Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET

Læs mere

GISP. Nr. 155 September 2014

GISP. Nr. 155 September 2014 GISP Nr. 155 September 2014 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt B ny udgave af papirbogen og nu også ibog Idræt B idrætsteori behandler teoretiske emner som den moderne idræts historie, idrætten

Læs mere

184» december 2011. samfundsfagsnyt. Årets gang i bestyrelsen. foreningen af lærere i samfundsfag

184» december 2011. samfundsfagsnyt. Årets gang i bestyrelsen. foreningen af lærere i samfundsfag 184» december 2011 samfundsfagsnyt Indtryk fra GFK Årets gang i bestyrelsen Dansen om EURO en foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 185: 15.02.2012 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 37 / nummer 1 / februar / 2005 DFU: DANMARKS BEDSTE ARBEJDSPLADS?

PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 37 / nummer 1 / februar / 2005 DFU: DANMARKS BEDSTE ARBEJDSPLADS? PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 37 / nummer 1 / februar / 2005 DFU: DANMARKS BEDSTE ARBEJDSPLADS? PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 37

Læs mere

GISP. Nr. 148 Maj 2012

GISP. Nr. 148 Maj 2012 GISP Nr. 148 Maj 2012 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt...meget pædagogisk, med mange rigtig gode og overskuelige tabeller og figurer Malene Meincke om B-for bedre idræt i GISP 13869 Fås som

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin. september 2012 LÆS OGSÅ. Skal vi frygte e-bøgerne? Mød bibliotekernes nye direktør Kom overspringshandlingerne til livs

BibliotekaR. Fagmagasin. september 2012 LÆS OGSÅ. Skal vi frygte e-bøgerne? Mød bibliotekernes nye direktør Kom overspringshandlingerne til livs BibliotekaR forbundets Fagmagasin september 2012 08 LÆS OGSÅ Skal vi frygte e-bøgerne? Mød bibliotekernes nye direktør Kom overspringshandlingerne til livs Axiell er garant for dansk udvikling og support

Læs mere

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed.

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Mathias Lasgaard Signe Sofie Nielsen Julie Christiansen Rune Christensen Rikke Holm

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Fra Kierkegaard til Calvin Klein Gymnasietilværelser i 90erne en undersøgelse af 1997-studenternes danske stile

Fra Kierkegaard til Calvin Klein Gymnasietilværelser i 90erne en undersøgelse af 1997-studenternes danske stile Fredag den 9. maj 1997 satte alle landets studenter sig til deres lille arbejdsbord i gymnastiksale, aulaer og kantiner og åbnede et hæfte med tekster, billeder og opgaver til skriftlig dansk. Dette år

Læs mere

187» september 2012. samfundsfagsnyt USA. optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG

187» september 2012. samfundsfagsnyt USA. optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG 187» september 2012 samfundsfagsnyt USA optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG Deadline: Blad nr. 188: 15.11.2012 Indhold Redaktion: Marie-Louise Bach og Janne Bisgaard

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere