Vævstypelaboratoriet - Analyse liste Analyse Liste Analyse Profiler Analyser AUTOIMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vævstypelaboratoriet - Analyse liste - 09-04-2014. Analyse Liste Analyse Profiler Analyser AUTOIMMUNE"

Transkript

1 Analyse Liste Analyse Profiler Analyser AUTOIMMUNE

2 Analysenavn ahus, sekvensering af CFH, CFI og CD46 CD3, CD4, CD8-positive T-lymfocytter, antalskoncentration CD31 Recent thymic emigrants Crossmatch, autolog Crossmatch, begge veje Crossmatch, en vej (donorspecifik) donorprøve Crossmatch, en vej (donorspecifik) recipientprøve Cytopl. Perforin- og Granzymmålling Cøliaki Vævstypebestemmelse DNA-præparation Frys Celler, heparinglas Frys Celler, medieglas FRYS PLASMA Frys Serum Genrearrangement af TCR/IgH-gener. Biopsi Genrearrangement af TCR/IgH-gener. Blod. Genrearrangement af TCR/IgH-gener. Marv. Genrearrangement af TCR/IgH-gener. Pleuravæske. Genrearrangement af TCR/IgH-gener. Spinalvæske. HLA klasse 1 specifikke antistoffer (Luminex) HLA klasse 2 specifikke antistoffer (Luminex) HLA klasse I gentypebestemmelse HLA klasse II gentypebestemmelse HLA-A,B,C vævstypebestemmelse HLA-associeret Narkolepsi HLA-B27 gentypebestemmelse HLA-B5701 gentypebestemmelse HLA-DR vævstypebestemmelse IL-12/IFN-g aksen, cytokinprofil efter stimulering Kimærisme separeret CD15. Blod Kimærisme separeret CD15. Marv Kimærisme separeret CD19. Blod Kimærisme separeret CD19. Marv Kimærisme separeret CD3. Blod Kimærisme separeret CD3. Marv Kimærisme separeret CD4. Blod Kimærisme separeret CD4. Marv Kimærisme separeret CD8. Blod Kimærisme separeret CD8. Marv Kimærisme usepareret. Blod Kimærisme usepareret. Marv Komplementfunktion, børn <5år Komplementfunktion, patientalder > 5år Lymfocytotoksiske antistoffer (HLA) Lymfocytstimulationsundersøgelse, børn < 2 år Lymfocytstimulationsundersøgelse, patientalder > 10 år Lymfocytstimulationsundersøgelse, patientalder 2-10år Mannosebindende lektin (MBL) Gentypebestemmelse Mannosebindende lektin (MBL) Serumkoncentration, børn <5år Mannosebindende lektin (MBL) Serumkoncentration, patientalder >5år Markørundersøgelse, immundefekt Markørundersøgelse, leukæmi, biopsi Markørundersøgelse, leukæmi, blod Markørundersøgelse, leukæmi, marv Markørundersøgelse, leukæmi, vævsvæske MRD FLOW, detektion af minimal residual sygdom. Blod MRD FLOW, detektion af minimal residual sygdom. Marv LABKA AHUSSEK CD348 CD31CD4 CRMAUTO CRM2VEJ CRMDON CRMREC PERGRAN COELIAKV DNAPRAEP FRYSHEP FRYMED FRYSPLAS FRYSSER GENRBIO GENRB GENRM GENRPLE GENRSPI HLAANTI1 HLAANTI2 HLA1GEN HLA2GEN HLA1VAEV HLANARKOL HLAB27GEN HLAB57 HLADR CYTPROFIL KIMCD15B KIMCD15M KIMCD19B KIMCD19M KIMCD3B KIMCD3M KIMCD4B KIMCD4M KIMCD8B KIMCD8M KIMUSEPB KIMUSEPM KOMPLU5 KOMPLO5 LYMFTOX LSTMU2 LSTMO10 LSTMO2 MBLGEN MBLSERU5 MBLSERO5 MRKID MRKLBI MRKLB MRKLM MRKLVV MRDFCSB MRDFCSM

3 MRD, PCR, detektion af minimal residual sygdom. Blod MRD, PCR, detektion af minimal residual sygdom. Marv Sekvensanalyse af kendt mutation (familie us.) Sekvensering af AICDA Sekvensering af BTK (cdna) (Brutons hypogammaglobulinaemi) Sekvensering af C1q Sekvensering af C1r Sekvensering af C2 (deletionsdetektion) Sekvensering af C6 (deletionsdetektion) Sekvensering af CD3D (T-/B+/NK+ SCID) Sekvensering af Faktor H (ahus, faktor H defekt) Sekvensering af IL12RB Sekvensering af IL7Ralfa (T-/B+/NK+ SCID) Sekvensering af IRAK4 Sekvensering af NEMO Sekvensering af Properdin (PFC) Sekvensering af RAB27a (Griscelli syndrom TP 2) Sekvensering af STAT3 (autosomal dominant hyper IgE syndrom) Sekvensering af TACI Somatisk hypermutation, undersøgelse for STAT1 Phosphorylering STAT5 Phosphorylering T-, B-, NK- celler, antalskoncentration Toll like receptor signalering Trombocyt X match Trombocyt-funktionsmarkør-undersøgelse. Patientalder >5 år Trombocyt-gentypebestemmelse (HPA) Trombocytantistof, i serum MRDPCRB MRDPCRM FAMSEK DNAAICDA BTKSEK C1QSEK DNAC1R DNAC2 DNAC6 DNACD3D DNACHF IL12RBSEK DNAIL7R IRAK4SEK DNAIKBKG DNAPFC RB27SEK STAT3SEK TACISEK SHM PHOSP_STAT1 PHOSP_STAT5 TBNK TLRSTIM TXMATCH TRBFKTO5 HPAGEN TRBABS

4 Analyse Profil ahus, genetisk udredning Antistofundersøgelse Bloddonor BMDC-Donor Dendritcellevaccination Diagnostik DR2 (narcolepsi) Diagnostisk HLA-B27 Hjerte-lungetransplantationspt. Hjertetransplantationspatient HU-pt Immundefekt (lunge pt.) Immundefekt: 1. undersøgelse, Børn 0-2 år Immundefekt: 1. Undersøgelse, Børn 2-5 år Immundefekt: 1. undersøgelse, Børn 5-10 år Immundefekt: 1. undersøgelse, Børn over 10 år og voksen Immundefekt: Opfølgende undersøgelse, Børn 0-2 år Immundefekt: Opfølgende undersøgelse, Børn 2-5 år Immundefekt: Opfølgende undersøgelse, Børn 5-10 år Immundefekt: Opfølgende undersøgelse, Børn over 10 år og voksen KMD til register KMT-pt forus <15 år / kontrolmarv KMT-pt's udvalgt ubesl.do.forus KMT-pt.: 1.us. KMT-pt.: 2.us. KMT-pt.:forus. KMT-pt: autolog KMT-pt:. efter transplantation KMT-pt s familieundersøgelse: 1.us. KMT-pt s udvalgt fam. donor: forus. KMT-pt s udvalgt familiedonor: 2.us Leukæmi: diagnose/recidiv, Biopsi Leukæmi: diagnose/recidiv, Blod Leukæmi: diagnose/recidiv, Marv Levende familie leverdonor Levertransplantationspatient til venteliste Lungetransplantationspatient til venteliste Lymfocytotoxisk antistofus.(hla) MBL Mini-KMT-blod Mini-KMT-marv Nekrodonor (Danmark) Nekrodonor (milt) Nekrodonor (udland) Neonataltrombocytopeni, barn Neonataltrombocytopeni, Mater Nyre-levertransplantationspt. Nyre-pt's udvalgt donor ægtef.forus Nyre-pt's ægtefælle 1.us. Nyre-pt's ægtefælle 2.us. Nyre-pt.: 1.us. Nyre-pt.: 2.us. Nyre-pt: forus Nyre-pt s familieundersøgelse:1.us. Nyre-pt s udvalgt fam.donor: 2.us. Nyre-pt s udvalgt fam.donor:forus. Paneldonor Refraktær Trombocytopeni (HLA forligelige trombocyt-transfusioner) Thrombocyt Panel donor Trombocyt donorer (Trombaferese donorer) PROFIL KODE KODE65 KODE2 KODE3 KODE4 KODE5 KODE6 KODE7 KODE8 KODE9 KODE10 KODE19 KODE14 KODE13 KODE12 KODE11 KODE18 KODE17 KODE16 KODE15 KODE20 KODE21 KODE30 KODE22 KODE23 KODE24 KODE25 KODE26 KODE27 KODE28 KODE29 KODE33 KODE32 KODE31 KODE34 KODE35 KODE36 KODE37 KODE38 KODE39 KODE40 KODE41 KODE42 KODE43 KODE60 KODE61 KODE45 KODE53 KODE51 KODE52 KODE46 KODE47 KODE44 KODE48 KODE49 KODE50 KODE54 KODE63 KODE56 KODE64

5 Trombocytopeni Trombopati (Nedsat trombocytfunktion) KODE59 KODE62

6 Analyse navn ANCA (IgG) (semikvant) gruppe P-Acidic ribosomal protein-antistof(igg) P-beta-2-Glycoprotein 1-antistof P-beta-2-Glykoprotein 1-antistof(IgG) P-beta-2-Glykoprotein 1-antistof(IgM) P-Bindevævssygdom-relateret antistof (IgG) P-Centromere B-antistof(IgG) P-Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4-antistof (IgG) P-Cykllisk citrullineret peptid-antistof (IgG) P Deamideret gliadin peptid-antistof(iga) P Deamideret gliadin peptid-antistof(igg) P-DNA(dobbeltstrenget)-antistof(IgG) P-DNA(dobbeltstrenget)-antistof(IgG) ( ) P-DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC1-antistof (IgG) P-Exosome component 10-antistof(IgG) P-Glomerulær basalmembran-antistof(igg) P-Histidin-tRNA-ligase(Jo1)-antistof (IgG) P-Histon-antistof (IgG) P-Myeloperoxidase-antistof (IgG) P-Nucleært antigen-antistof (mønster, imm.flu.;liste) P-Nucleært antigen-antistof; arb.stofk. (liste) P-Proliferating cell nuclear antigen-antistof (IgG) P-Proteinase 3-antistof (IgG) P-Proteinase 3-antistof (IgG) P-Reno-pulmonalt syndrom-antistof(igg) (liste) P-Rheumafaktor (IgA) P-Rheumafaktor (IgM) P-Ribonucleoprotein U1(70 kda+a+c)-antistof (IgG) P-rRNA 2 -Omrthyltransferase fibrillarin-antistof(igg) P-Scleroderma(Scl-70)-antistof(IgG) P-Sjögrensyndrom A-antistof(IgG) P-Sjögrensyndrom A-antistof(IgG);(Ro-52) P-Sjögrensyndrom A-antistof(IgG);(Ro-60) P-Sjögrensyndrom B-antistof(IgG) P-Smith s-antistof (IgG) P-Transglutaminase-antistof(IgA) P-Transglutaminase-antistof(IgG) IUPAC KODE RHB00781 NPU16401 NPU28160 NPU17671 NPU16397 NPU16398 NPU28402 NPU26644 NPU28386 NPU19947 NPU28173 NPU28161 NPU16393 NPU04172 NPU28389 NPU28387 NPU12552 NPU26642 NPU12559 NPU12036 NPU09330 NPU09331 NPU12584 NPU12573 NPU28335 NPU14558 NPU12581 NPU21730 NPU26646 NPU28388 NPU46643 NPU12564 NPU18242 NPU18243 NPU12567 NPU26647 NPU14566 NPU18189

7 ANALYSE: ahus, sekvensering af CFH, CFI og CD46 LABKA KODE: AHUSSEK HENVISNING Udføres kun efter aftale PRØVEMATERIALE Blod i 1 stk. lilla9s (EDTA, 9ml) SÆRLIGE FORHOLD VED PRØVETAGNING Udføres kun efter aftale SVARTID 5-6 uger UNDERSØGELSE Undersøgelsen "ahussek" indeholder sekvensering af complementgenerne CFH (MIM: , Komplement faktor H), CFI (MIM: , Komplement faktor I) og CD46 (MIM: , Membran cofaktor protein, MCP), der har betydning for prognosen ved nyretransplantation af patienter med atypisk hæmolytisk uremisk syndrom. Mutationer i komplement faktor H og I er associeret med en stor risiko for relaps, mens graft-overlevelsen er god hos patienter med MCP mutationer såfremt de ikke transplanteres med en familiedonor med samme mutation. Eventuelle familiedonorer til patienter med påvist MCP-mutation, kan udredes for denne med analysen "sekvensanalyse kendt mutation" Arvegangen er autosomal dominant med inkomplet penetrans, forandringerne medfører oftest ikke mangel, men funktionel detfekt. INDIKATION Patienter med atypisk HUS (shiga-toxin negativ, behandlingsresistent hæmolytisk uremisk syndrom) udredes før stillingtagen til nyretransplantation Analysen kan også anvendes til patienter med Membranoproliferativ glomerulonefrit tp II (MPGN II) TEKNIK Sanger sekvensering med BigDye technologi på PCR-amplificeret DNA af alle exons og konsensus splice sites i generne for CFH, CFI og MCP. MLPA analyse til undersøgelse af kopinummervariation i CFH og CFH-relaterede gener (undersøgelse for ikke-homolog rekombination)

8

9 ANALYSE: CD3, CD4, CD8-positive T-lymfocytter, antalskoncentration LABKA KODE: CD348 PRØVEMATERIALE Blod i 1 stk. KLM-115. (Lilla2H, 2ml EDTA) FORSENDELSE Blodprøverne opbevares ved ca. 20oC, og skal være på Vævstypelaboratoriet hurtigst muligt og senest 24 timer efter prøvetagning. Fredage og dag før Helligdag skal prøven være på VTL senest kl. 10 NB: Undtagen prøver fra Grønland/ Færøerne SÆRLIGE FORHOLD VED PRØVETAGNING Fredage og dag før Helligdag skal prøven være på VTL senest kl. 10 SVARTID Svar afgives som kumulerede svar, sædvanligvis indenfor 1-2 arbejdsdage. UNDERSØGELSE Flowcytometrisk antalskoncentration af CD4-positive T-lymfocytter. Samtidig tælles CD3- og CD8-positive T-lymfocytter. INDIKATION Monitorering af knoglemarvsrecipienter og patienter med immundefekt, herunder HIV-positive patienter.

10 ANALYSE: CD31 Recent thymic emigrants LABKA KODE: CD31CD4 PRØVEMATERIALE Blod i 1 stk. KLM-115. (LillaH2, 2ml EDTA) FORSENDELSE Glassene opbevares ved ca. 20oC efter tapningen. Blodprøverne skal være på Vævstypelaboratoriet hurtigst muligt og senest 24 timer efter prøvetagning. Fredage og dag før helligdag skal prøven være på VTL senest kl. 11. SVARTID 1-2 dage

11 ANALYSE: Crossmatch, autolog LABKA KODE: CRMAUTO PRØVEMATERIALE Blod i 2 stk. Rød4G, (3,5 ml serum i gelglas) og 3 stk. KLM-165 (Gul6S, 6ml Citratglas) FORSENDELSE Blodprøverne opbevares ved ca. 20 C, og skal være på Vævstypelaboratoriet hurtigst muligt og senest 24 timer efter prøvetagning. SVARTID 2-3 dage UNDERSØGELSE Undersøgelse Analyserer om pt.'s serum indeholder antistoffer mod egne celler (autoantistoffer)

12 ANALYSE: Crossmatch, begge veje LABKA KODE: CRM2VEJ PRØVEMATERIALE Blod i 2 stk. Rød4G, (3,5 ml serum i gelglas) og 2 stk. KLM-165 (Gul6S, 6ml Citratglas) UNDERSØGELSE Undersøgelse Viser om recipientens serum indeholder antistoffer mod donors celler samt om donors serum indeholder antistoffer mod recipientens celler. Indikation Donor og patient undersøges før knoglemarvstransplantation

13 ANALYSE: Crossmatch, en vej (donorspecifik) donorprøve LABKA KODE: CRMDON PRØVEMATERIALE Blod i 3 stk KLM-165 (Gul6S, 6ml Citratglas) UNDERSØGELSE Undersøgelse: Viser om recipientens serum indeholder antistoffer mod donors celler. Indikation Udføres ved transplantation med solide organer (nyre, hjerte, lunge og lever)

14 ANALYSE: Crossmatch, en vej (donorspecifik) recipientprøve LABKA KODE: CRMREC PRØVEMATERIALE Blod i 2 stk. Rød4G, (3,5 ml serum i gelglas) UNDERSØGELSE Undersøgelse: Viser om recipientens serum indeholder antistoffer mod donors celler. Indikation Udføres ved transplantation med solide organer (nyre, hjerte, lunge og lever)

15 ANALYSE: Cytopl. Perforin- og Granzymmålling LABKA KODE: PERGRAN PRØVEMATERIALE Blod i 1 stk. KLM166 (Rød10SP, 10 ml medieglas)

16 ANALYSE: Cøliaki Vævstypebestemmelse LABKA KODE: COELIAKV PRØVEMATERIALE Lilla3S (3ml EDTA-blod) UNDERSØGELSE Der undersøges for positivitet for vævstyperne: HLA-DQB1*02 HLA-DQB1*03:02 HLA-DQA1*02 HLA-DQA1*05 INDIKATION Udredning for Cøliaki TEKNIK PCR med sekvens specifik priming (SSP-PCR) BEMÆRKNINGER Fortolkningsvejledning: HLA-DQ2 (serologi) svarer til HLA-DQB1*02 HLA-DQ8 (serologi) svarer til HLA-DQB1*03:02 HLA-DQA1*05 i kombination med HLA-DQB1*02 støtter diagnosen cøliaki. HLA-DQB1*03:02 støtter diagnosen cøliaki. HLA-DQA1*02 i kombination med HLA-DQB1*02 ses kun sjældent ved cøliaki, og underbygger derfor kun svagt diagnosen cøliaki.

17 Det samme gælder HLA-DQA1*05 uden samtidig tilstedeværelse af HLA-DQB1*02. Fravær af HLA-DQA1*05:01, HLA-DQB1*02 eller HLA-DQB1*03:02 er normalt ikke foreneligt med diagnosen cøliaki.

18 ANALYSE: DNA-præparation LABKA KODE: DNAPRÆP PRØVEMATERIALE Blod i 1 stk KLM-114 (Lilla9S, 9 ml EDTA-glas) UNDERSØGELSE DNA-præparation fra blod, oprensede celler eller væv TEKNIK Udføres ved enten saltfældning eller vha. DNA-bindende magnetiske beads (Promega, Maxwell system)

19 ANALYSE: Frys Celler, heparinglas LABKA KODE: FRYSHEP PRØVEMATERIALE Blod i 3 stk. KLM-129 (Grøn9S, 9ml heparinglas)

20 ANALYSE: Frys Celler, medieglas LABKA KODE: FRYMED PRØVEMATERIALE Blod i 2 stk. KLM-166 (Rød10SP, Medieglas) ALTERNATIVE RØR 3 stk KLM-129 (Grøn9S, 9ml Heparin)

21 ANALYSE: FRYS PLASMA LABKA KODE: FRYSPLAS PRØVEMATERIALE Lilla9S (9 ml EDTA)

22 ANALYSE: Frys Serum LABKA KODE: FRYSSER PRØVEMATERIALE 2 stk. Rød4G, (3,5 ml serum i gelglas)

23 ANALYSE: Genrearrangement af TCR/IgH-gener. Biopsi LABKA KODE: GENRBIO PRØVEMATERIALE 2 stk klm 166 (Rød10SP, Medieglas) ALTERNATIVE RØR 1 stk. KLM-114. (Lilla9S, 9 ml EDTA-glas) UNDERSØGELSE Detektion af klonale TCR/IgH genrearrangementer. Malign, klonal expansion indenfor både T- og B-celle linierne kan identificeres ved tilstedeværelse af klonalt rearrangement indenfor TCR og Ig-generne. Ved B-celle-linie malignitet ses der ofte klonalt rearrangement på tværs af linie-specificitet. Ved T-celle-linie malignitet ses primært linie-specifikke, klonale genrearrangementer, men tilfælde med klonalt Ig-rearrangement, specielt ufuldstændigt IgH-DJ rearrangement, kan forekomme. INDIKATION Diagnostik af lymfoide leukæmier og lymfomer. Identifikation af klonalt rearrangement med henblik på at følge behandling med MRD-PCR TEKNIK Analysen foretages med "Fluroscensmærket fragmentanalyse", hvor klonalitet påvises ved tilstedeværelse af en dominerende PCR fragmentstørrelse. Klonaliteten kan derefter evt. verificeres ved "Sekvensbaseret analyse". Analyse-repertoiret er fuldstændigt for markørerne IgH, TCR, TCR og TCR, hvorimod Ig kun analyseres for ufuldstændigt Ig derearrangement. På trods af et bredt analyse-repertoire, vil der være tilfælde, hvor en TCR/Ig-klonalitet ikke kan påvises.

24 ANALYSE: Genrearrangement af TCR/IgH-gener. Blod. LABKA KODE: GENRB PRØVEMATERIALE 1 stk. KLM-114. (Lilla9S, 9 ml EDTA) FORSENDELSE Blodprøverne opbevares ved ca. 20 C, og skal være på Vævstypelaboratoriet hurtigst muligt og senest 24 timer efter prøvetagning UNDERSØGELSE Detektion af klonale TCR/IgH genrearrangementer. Malign, klonal expansion indenfor både T- og B-celle linierne kan identificeres ved tilstedeværelse af klonalt rearrangement indenfor TCR og Ig-generne. Ved B-celle-linie malignitet ses der ofte klonalt rearrangement på tværs af linie-specificitet. Ved T-celle-linie malignitet ses primært linie-specifikke, klonale genrearrangementer, men tilfælde med klonalt Ig-rearrangement, specielt ufuldstændigt IgH-DJ rearrangement, kan forekomme. INDIKATION Diagnostik af lymfoide leukæmier og lymfomer. Identifikation af klonalt rearrangement med henblik på at følge behandling med MRD-PCR TEKNIK Analysen foretages med "Fluroscensmærket fragmentanalyse", hvor klonalitet påvises ved tilstedeværelse af en dominerende PCR fragmentstørrelse. Klonaliteten kan derefter evt. verificeres ved "Sekvensbaseret analyse". Analyse-repertoiret er fuldstændigt for markørerne IgH, TCR, TCR og TCR, hvorimod Ig kun analyseres for ufuldstændigt Ig derearrangement. På trods af et bredt analyse-repertoire, vil der være tilfælde, hvor en TCR/Ig-klonalitet ikke kan påvises.

25 ANALYSE: Genrearrangement af TCR/IgH-gener. Marv. LABKA KODE: GENRM PRØVEMATERIALE 2 ml marvaspirat i 2 stk. KLM-166. (Rød10SP, Medieglas) ALTERNATIVE RØR 1 stk KLM-114 (9ml EDTA, Lilla9s) FORSENDELSE Blodprøverne opbevares ved ca. 20 C, og skal være på Vævstypelaboratoriet hurtigst muligt og senest 24 timer efter prøvetagning UNDERSØGELSE Detektion af klonale TCR/IgH genrearrangementer. Malign, klonal expansion indenfor både T- og B-celle linierne kan identificeres ved tilstedeværelse af klonalt rearrangement indenfor TCR og Ig-generne. Ved B-celle-linie malignitet ses der ofte klonalt rearrangement på tværs af linie-specificitet. Ved T-celle-linie malignitet ses primært linie-specifikke, klonale genrearrangementer, men tilfælde med klonalt Ig-rearrangement, specielt ufuldstændigt IgH-DJ rearrangement, kan forekomme. INDIKATION Diagnostik af lymfoide leukæmier og lymfomer. Identifikation af klonalt rearrangement med henblik på at følge behandling med MRD-PCR TEKNIK Analysen foretages med "Fluroscensmærket fragmentanalyse", hvor klonalitet påvises ved tilstedeværelse af en dominerende PCR fragmentstørrelse. Klonaliteten kan derefter evt. verificeres ved "Sekvensbaseret analyse". Analyse-repertoiret er fuldstændigt for markørerne IgH, TCR, TCR og TCR, hvorimod Ig kun analyseres for ufuldstændigt Ig derearrangement. På trods af et bredt analyse-repertoire, vil der være tilfælde, hvor en TCR/Ig-klonalitet ikke kan påvises.

26 ANALYSE: Genrearrangement af TCR/IgH-gener. Pleuravæske. LABKA KODE: GENRPLE PRØVEMATERIALE 1 stk. KLM-114. (Lilla9S, 9ml EDTA) FORSENDELSE Blodprøverne opbevares ved ca. 20 C, og skal være på Vævstypelaboratoriet hurtigst muligt og senest 24 timer efter prøvetagning UNDERSØGELSE Detektion af klonale TCR/IgH genrearrangementer. Malign, klonal expansion indenfor både T- og B-celle linierne kan identificeres ved tilstedeværelse af klonalt rearrangement indenfor TCR og Ig-generne. Ved B-celle-linie malignitet ses der ofte klonalt rearrangement på tværs af linie-specificitet. Ved T-celle-linie malignitet ses primært linie-specifikke, klonale genrearrangementer, men tilfælde med klonalt Ig-rearrangement, specielt ufuldstændigt IgH-DJ rearrangement, kan forekomme. INDIKATION Diagnostik af lymfoide leukæmier og lymfomer. Identifikation af klonalt rearrangement med henblik på at følge behandling med MRD-PCR TEKNIK Analysen foretages med "Fluroscensmærket fragmentanalyse", hvor klonalitet påvises ved tilstedeværelse af en dominerende PCR fragmentstørrelse. Klonaliteten kan derefter evt. verificeres ved "Sekvensbaseret analyse". Analyse-repertoiret er fuldstændigt for markørerne IgH, TCR, TCR og TCR, hvorimod Ig kun analyseres for ufuldstændigt Ig derearrangement. På trods af et bredt analyse-repertoire, vil der være tilfælde, hvor en TCR/Ig-klonalitet ikke kan påvises.

27 ANALYSE: Genrearrangement af TCR/IgH-gener. Spinalvæske. LABKA KODE: GENRSPI PRØVEMATERIALE 1 stk. KLM-114. (Lilla9S, 9ml EDTA) FORSENDELSE Blodprøverne opbevares ved ca. 20 C, og skal være på Vævstypelaboratoriet hurtigst muligt og senest 24 timer efter prøvetagning UNDERSØGELSE Detektion af klonale TCR/IgH genrearrangementer. Malign, klonal expansion indenfor både T- og B-celle linierne kan identificeres ved tilstedeværelse af klonalt rearrangement indenfor TCR og Ig-generne. Ved B-celle-linie malignitet ses der ofte klonalt rearrangement på tværs af linie-specificitet. Ved T-celle-linie malignitet ses primært linie-specifikke, klonale genrearrangementer, men tilfælde med klonalt Ig-rearrangement, specielt ufuldstændigt IgH-DJ rearrangement, kan forekomme. INDIKATION Diagnostik af lymfoide leukæmier og lymfomer. Identifikation af klonalt rearrangement med henblik på at følge behandling med MRD-PCR TEKNIK Analysen foretages med "Fluroscensmærket fragmentanalyse", hvor klonalitet påvises ved tilstedeværelse af en dominerende PCR fragmentstørrelse. Klonaliteten kan derefter evt. verificeres ved "Sekvensbaseret analyse". Analyse-repertoiret er fuldstændigt for markørerne IgH, TCR, TCR og TCR, hvorimod Ig kun analyseres for ufuldstændigt Ig derearrangement. På trods af et bredt analyse-repertoire, vil der være tilfælde, hvor en TCR/Ig-klonalitet ikke kan påvises.

28 ANALYSE: HLA klasse 1 specifikke antistoffer (Luminex) LABKA KODE: HLAANTI1 PRØVEMATERIALE Blod i 2 stk. Rød4G, (3,5 ml serum i gelglas) FORSENDELSE Blodprøverne og skal være på Vævstypelaboratoriet hurtigst muligt og senest 24 timer efter prøvetagning. SVARTID 1-2 uger UNDERSØGELSE Forekomst af specifikke HLA klasse I antistoffer. Analysen påviser kun IgG antistoffer. Analysen påviser både komplement og ikke-komplement aktiverende antistoffer. INDIKATION 1. Undersøgelse for forekomst af donorspecifikke HLA antistoffer ved mistanke om humoral afstødning efter transplantation. 2. Undersøgelse for donorspecifikke HLA antistoffer forud for transplantation. 3. Udredning af patienter, der er fundet positive ved screen for HLA antistoffer. 4. Udredning af patienter, der er kandidater til navlesnorstransplantation. TEKNIK Luminex teknologi.

29 ANALYSE: HLA klasse 2 specifikke antistoffer (Luminex) LABKA KODE: HLAANTI2 PRØVEMATERIALE Blod i 2 stk. Rød4G, (3,5 ml serum i gelglas) FORSENDELSE Blodprøverne og skal være på Vævstypelaboratoriet hurtigst muligt og senest 24 timer efter prøvetagning. SVARTID 1-2 uger UNDERSØGELSE Forekomst af specifikke HLA klasse II antistoffer. Analysen påviser kun IgG antistoffer. Analysen påviser både komplement og ikke-komplement aktiverende antistoffer. INDIKATION 1. Undersøgelse for forekomst af donorspecifikke HLA antistoffer ved mistanke om humoral afstødning efter transplantation. 2. Undersøgelse for donorspecifikke HLA antistoffer forud for transplantation. 3. Udredning af patienter, der er fundet positive ved screen for HLA antistoffer. 4. Udredning af patienter, der er kandidater til navlesnorstransplantation. TEKNIK Luminex teknologi.

30 ANALYSE: HLA klasse I gentypebestemmelse LABKA KODE: HLA1GEN HENVISNING Undersøgelsen udføres kun efter aftale PRØVEMATERIALE Blod i 1 stk. KLM-114. (Lilla9S, 9ml EDTA) FORSENDELSE Blodprøverne opbevares ved ca. 20 C, og skal være på Vævstypelaboratoriet hurtigst muligt og senest 24 timer efter prøvetagning. SÆRLIGE FORHOLD VED PRØVETAGNING Undersøgelsen udføres kun efter aftale SVARTID 4-10 arbejdsdage efter prøvemodtagelse. UNDERSØGELSE HLA-Klasse I gentypebestemmelse omfatter undersøgelse for en lang række HLA-A,B,C gener med forskellige DNA teknikker (PCR og sekventering). INDIKATION Udredning af HLA-forligelighed ved knoglemarvstransplantation, specielt med ubeslægtet donor. TEKNIK Sekvensspecifik priming (SSP-PCR) eller Sekvensering (SBT) afhængig af typekombinationen

31 ANALYSE: HLA klasse II gentypebestemmelse LABKA KODE: HLA2GEN HENVISNING Undersøgelsen udføres kun efter aftale PRØVEMATERIALE Blod i 1 stk. KLM-114. (Lilla9S, 9ml EDTA) FORSENDELSE Blodprøverne opbevares ved ca. 20oC, og skal være på Vævstypelaboratoriet hurtigst muligt og senest 24 timer efter prøvetagning. SÆRLIGE FORHOLD VED PRØVETAGNING Undersøgelsen udføres kun efter aftale SVARTID 4-10 arbejdsdage efter prøvetagning. UNDERSØGELSE HLA-Klasse II gentypebestemmelse omfatter undersøgelse for en lang række HLA-DR, HLA-DQ gener med forskellige DNA teknikker (PCR og sekventering). INDIKATION Udredning af HLA-forligelighed ved knoglemarvstransplantation. TEKNIK Sekvensspecifik priming (SSP-PCR) eller Sekvensering (SBT) afhængig af typekombinationen

32 ANALYSE: HLA-A,B,C vævstypebestemmelse LABKA KODE: HLA1VÆV HENVISNING Undersøgelsen udføres kun efter aftale PRØVEMATERIALE Blod i 1 stk 9 ml EDTA-glas (lilla9s) FORSENDELSE Blodprøverne opbevares ved ca. 20oC, og skal være på Vævstypelaboratoriet hurtigst muligt og senest 24 timer efter prøvetagning. SÆRLIGE FORHOLD VED PRØVETAGNING Undersøgelsen udføres kun efter aftale SVARTID 1 uge UNDERSØGELSE Undersøgelse HLA-A,B,C vævstypebestemmelse omfatter undersøgelse for en lang række HLA-ABC (klasse I) antigener. Indikation 1. Patienter med kronisk nyresvigt, der skal tilmeldes Scandiatransplant til nyretransplantation. Desuden familiemedlemmer til sådanne patienter, hvis familienyretransplantation er aktuel, eller undertiden for at definere pt.s type nærmere. 2. Patienter, der skal transplanteres med andre solide organer. 3. Patienter der skal transplanteres med knoglemarv. Familiemedlemmer til patienter, hvor knoglemarvstransplantation med familiedonor kan komme på tale. 4. Mulige ubeslægtede donorer, hvor dette er aktuelt. 5. Patienter, der har eller kan forventes at få lymfocytotoksiske antistoffer, og som skal behandles med (HLA-forligelige) trombocytprodukter. 6. Patienter hvor der er tvivl om diagnosen Behcets syndrom.

33

34 ANALYSE: HLA-associeret Narkolepsi LABKA KODE: HLANARKOL

35 ANALYSE: HLA-B27 gentypebestemmelse LABKA KODE: HLAB27GEN PRØVEMATERIALE Lilla3S, c SVARTID Udføres 1 gang ugentligt, svartid 8-10 dage UNDERSØGELSE Genomisk identificering af HLA typen B-27, analysen svares som positiv eller negativ INDIKATION Diagnostik af MB. Bechterew TEKNIK PCR-SSP BEMÆRKNINGER Analysen kan være falsk positiv hvis pt. har typen HLA-B*27:59N, HLA-B*37:02, HLA-B*47:04 eller HLA-B*47:05. Frekvensen af disse alleler er meget lav, hvorfor dette ikke vurderes at have særlig betydning ved anvendelse af analysen i diagnostik sammenhæng. Vævstypelaboratoriet er akkrediteret af EFI (European federation for Immunogenetics) til HLA-typebestemmelse ved diagnostik og transplantationsudredning.

36 ANALYSE: HLA-B5701 gentypebestemmelse LABKA KODE: HLAB57 PRØVEMATERIALE Lilla2H (2 ml EDTA) SVARTID Køres en gang i ugen, svartid 1-1½uge UNDERSØGELSE Påviser tilstedeværelse af typen HLA-B*5701 INDIKATION Screening for hypersensitivitet før behandling med Abacavir TEKNIK Sekvens specifik priming (SSP_PCR)

37 ANALYSE: HLA-DR vævstypebestemmelse LABKA KODE: HLADR HENVISNING Undersøgelsen udføres kun efter aftale PRØVEMATERIALE 1 stk. EDTA-glas KLM-114 (Lilla9S) FORSENDELSE Blodprøverne opbevares ved ca. 20oC, og skal være på Vævstypelaboratoriet hurtigst muligt og senest 24 timer efter prøvetagning. SÆRLIGE FORHOLD VED PRØVETAGNING Undersøgelsen udføres kun efter aftale SVARTID 1-2 arbejdsdage efter prøvetagning. UNDERSØGELSE Undersøgelse HLA-DR vævstypebestemmelse omfatter undersøgelse for en lang række HLA-DR og HLA-DQ (klasse II) antigener. I forbindelse med transplantation skal typebestemmelsen foretages 2 gange på prøver taget uafhængigt af hinanden. Indikation 1. Patienter med kronisk nyresvigt, der skal tilmeldes Scandiatransplant til nyretransplantation. Desuden familiemedlemmer til sådanne patienter, hvis familienyretransplantation er aktuel, eller undertiden for at definere pt.s type nærmere. 2. Patienter, der skal transplanteres med andre solide organer. 3. Patienter der skal transplanteres med knoglemarv. Familiemedlemmer til patienter, hvor knoglemarvstransplantation med familiedonor kan komme på tale. 4. Mulige ubeslægtede donorer, hvor dette er aktuelt. 5. Patienter, hvor der er tvivl om diagnosen narkolepsi.

38 ANALYSE: IL-12/IFN-g aksen, cytokinprofil efter stimulering LABKA KODE: CYTPROFIL HENVISNING Udføres kun efter aftale PRØVEMATERIALE 1 stk KLM-129 (Grøn9S, 9 ml heparinglas) ALTERNATIVE RØR 2 stk KLM-166 (rød10sp, Medieglas) FORSENDELSE Prøven opbevares ved stuetemperatur og skal modtages på Vævstypelaboratoriet senest klokken 10 og senest 24 timer efter prøvetagning

39 ANALYSE: Kimærisme separeret CD15. Blod LABKA KODE: KIMCD15B PRØVEMATERIALE 2 stk KLM 114 (Lilla9S, 9 ml EDTA) FORSENDELSE Marv/blodprøverne opbevares ved ca. 20oC, og skal være på Vævstypelaboratoriet hurtigst muligt og senest 24 timer efter prøvetagning. SVARTID 5-10 arbejdsdage UNDERSØGELSE Efter knoglemarvstransplantation kan der foretages undersøgelse af "take" af knoglemarven, dvs. en undersøgelse af, om patientens celler er af donor eller recipient oprindelse Som forberedelse til kimærismeundersøgelse analyseres donor- og recipientprøve (før-kmt) i 11 mikrosattelit-markørsystemer, hvorefter to informative markører udvælges som grundlag for de efterfølgende analyser. Kimærismeundersøgelse udføres på usepareret blod eller marvprøve, eller på prøvemateriale separeret i forskellige cellepopulationer: CD15 granulocytter CD4 T-celler CD8 T-celler CD3 T-celler CD19 B-celler samt evt. andet efter aftale, kontakt molekylærbiolog Hans Madsen tlf. (3545) 7848 INDIKATION Patienter efter KMT Mistanke om Maternel engraftment

40 Mistanke om blandet kimærisme efter organ-tx TEKNIK Fluorochromkoblet fragmentanalyse (GeneScan)

41 ANALYSE: Kimærisme separeret CD15. Marv LABKA KODE: KIMCD15M PRØVEMATERIALE 2 stk KLM 114 (Lilla9S, 9 ml EDTA) UNDERSØGELSE Efter knoglemarvstransplantation kan der foretages undersøgelse af "take" af knoglemarven, dvs. en undersøgelse af, om patientens celler er af donor eller recipient oprindelse Som forberedelse til kimærismeundersøgelse analyseres donor- og recipientprøve (før-kmt) i 11 mikrosattelit-markørsystemer, hvorefter to informative markører udvælges som grundlag for de efterfølgende analyser. Kimærismeundersøgelse udføres på usepareret blod eller marvprøve, eller på prøvemateriale separeret i forskellige cellepopulationer: CD15 granulocytter CD4 T-celler CD8 T-celler CD3 T-celler CD19 B-celler samt evt. andet efter aftale, kontakt molekylærbiolog Hans Madsen tlf. (3545) 7848 INDIKATION Patienter efter KMT Mistanke om Maternel engraftment Mistanke om blandet kimærisme efter organ-tx TEKNIK Fluorochromkoblet fragmentanalyse (GeneScan)

42 ANALYSE: Kimærisme separeret CD19. Blod LABKA KODE: KIMCD19B PRØVEMATERIALE 2 stk KLM 114 (Lilla9S, 9 ml EDTA) UNDERSØGELSE Efter knoglemarvstransplantation kan der foretages undersøgelse af "take" af knoglemarven, dvs. en undersøgelse af, om patientens celler er af donor eller recipient oprindelse Som forberedelse til kimærismeundersøgelse analyseres donor- og recipientprøve (før-kmt) i 11 mikrosattelit-markørsystemer, hvorefter to informative markører udvælges som grundlag for de efterfølgende analyser. Kimærismeundersøgelse udføres på usepareret blod eller marvprøve, eller på prøvemateriale separeret i forskellige cellepopulationer: CD15 granulocytter CD4 T-celler CD8 T-celler CD3 T-celler CD19 B-celler samt evt. andet efter aftale, kontakt molekylærbiolog Hans Madsen tlf. (3545) 7848 INDIKATION Patienter efter KMT Mistanke om Maternel engraftment Mistanke om blandet kimærisme efter organ-tx TEKNIK Fluorochromkoblet fragmentanalyse (GeneScan)

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar 1/10 Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin

Læs mere

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL Signe Wildt Overlæge, Ph.d Køge Sygehus DSKE 17. marts 2015 Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi - DSGH Christian Lodberg Hvas Michael Dam

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. spædbarns ALL. Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år

Børnecancerfonden informerer. spædbarns ALL. Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år i spædbarns ALL Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år Spædbarns ALL Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, november

Læs mere

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Chronisk lymfatisk leukæmi Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype CD19 +, CD5 +, CD23 + CD20 s/-, CD79b s/-, sig s/- Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved

Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved Seneste revision 26.05.2010 Patientvejledning om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved 1 Hvad er arvelig hæmokromatose?

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Specialet varetager endvidere immunologiske undersøgelser, herunder forligelighedsundersøgelser

Specialet varetager endvidere immunologiske undersøgelser, herunder forligelighedsundersøgelser !"!##$ % & % '& Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandling på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. transplantation af bloddannende stamceller hos børn

Børnecancerfonden informerer. transplantation af bloddannende stamceller hos børn i transplantation af bloddannende stamceller hos børn transplantation af bloddannende stamceller hos børn Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, januar 2012. Princippet

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008

Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008 Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008 Susanne Kjærgaard Overlæge, dr.med. Klinisk Genetisk Afdeling Udredning af det syge foster Anamnese Familieanamnese Klinisk undersøgelse

Læs mere

Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi. Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk

Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi. Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi C3 Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Detaljeret - aktiveringsmekanismer - opbygning - effektorfunktioner (incl.

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Implementering af HLA-DQ2 & HLA-DQ8 som undersøgelsesmetode for cøliaki

Implementering af HLA-DQ2 & HLA-DQ8 som undersøgelsesmetode for cøliaki Implementering af HLA-DQ2 & HLA-DQ8 som undersøgelsesmetode for cøliaki Louise Hjort Ladefoged Hold 5 BA 99835 Bioanalytikerunderviser Jette Kofod-Nielsen Cand.scient. Lektor Jesper Voldby Antal tegn inkl.

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION SYD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL OG SKEJBY SYGEHUS

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION SYD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL OG SKEJBY SYGEHUS UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION SYD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL OG SKEJBY SYGEHUS 1. Indledning Klinisk immunologi er et lægevidenskabeligt

Læs mere

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR?

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? Nogle donorer opfatter donortapningen som et sundhedstjek. Det bør man imidlertid aldrig gøre, idet en tapning under ingen omstændigheder

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

12. Ordliste A Abdomen Allogen transplantation med stamceller AML Androgener Antibiotika Anæmi Angina Pectoris Aplastisk anæmi

12. Ordliste A Abdomen Allogen transplantation med stamceller AML Androgener Antibiotika Anæmi Angina Pectoris Aplastisk anæmi 12. Ordliste A Abdomen: Bughulen. Allogen transplantation med stamceller: Transplantation med stamceller fra en donor ALL: Akut lymfatisk leukæmi. AML: Akut myeloid (myeloblastær) leukæmi, en type af akut

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse. Udredningen foregår på

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

Tiltrædelsesforelæsning professor, dr.med. Søren Jacobsen

Tiltrædelsesforelæsning professor, dr.med. Søren Jacobsen Forelæsning den 17. april 2012 Det Medicinske Selskab i København, Domus Medica SØREN JACOBSEN Professor, dr.med. Institut for Ortopædi og Intern Medicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Klinik for

Læs mere

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Re- eksamen 2014 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?!

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! ANTIFOSFOLIPID ANTISTOFSYNDROM BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital APS :: initial statement In general, apl

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

Rekommandationer for knoglemarvstransplantation

Rekommandationer for knoglemarvstransplantation Rekommandationer for knoglemarvstransplantation Denne oversigt er udarbejdet af Dansk Hæmatologisk Selskabs transplantationsudvalg. Konklusioner og de vigtigste referencer udvalget har anvendt præsenteres

Læs mere

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom.

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Anbefalingerne udarbejdede af: Overlæge,Dr.Med.BirgitGuldhammerSkov.BispebjergHospital,PatologiskAfdeling. Professor,overlægeMogensVyberg.AalborgUniversitetshospital,PatologiskInstitut.

Læs mere

Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet

Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet Annette Ekblond, cand.scient ph.d (humanbiolog) Laboratorieleder Kardiologisk Stamcellelaboratorium Kardiologisk Stamcellecenter Hjertecenteret Rigshospitalet

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Danish Consortium for Neuromuscular Diseases. Genomsekventering klinisk anvendelse

Danish Consortium for Neuromuscular Diseases. Genomsekventering klinisk anvendelse Danish Consortium for Neuromuscular Diseases Genomsekventering klinisk anvendelse Odense, 2. september, 2013 Jens Michael Hertz, MD, DMSc Professor, consultant Phone: +45 6541 3191 (dir.), or +45 2027

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON De sidste 5 års store teknologiske gennembrud har gjort, at vi i dag nemt og økonomisk

Læs mere

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde.

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde. KLAMYDIA HOS SØER Dyrlæge Flemming Thorup Ø-vet s årsmøde. Sørup Herregård. 27. januar 2015 okt. 94-95 apr. 95-96 okt. 95-96 apr. 96-97 okt. 96-97 apr. 97-98 okt. 97-98 apr. 98-99 okt. 98-99 apr. 99-2000

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet

Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet Exiqons cloud-løsning hjælper forskere med at analysere og forstå genomics og big data Hvad er genomics? Genomics er

Læs mere

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål...

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Problemformulering:... 4 Begrebsdefinitioner... 4 Teori... 5 HTR... 5 Trombocytter... 6 AB0 antistoffer... 7 Saltvands teknik... 8 Glas- /Mikrotiterpladermetoden...

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

Kredsløbsorganer Blod, lymfe og immunforsvar

Kredsløbsorganer Blod, lymfe og immunforsvar Kredsløbsorganer - Blod, lymfe og immunforsvar 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Kredsløbsorganer Blod, lymfe og immunforsvar Opgavesamlingen, der er lagt ud på internettet til

Læs mere

Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen. Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL

Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen. Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL 1 Årsager til Hæmokromatose Primær, hereditær, genetisk HFE hæmokromatose (HH) Sekundær

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

JACOB & PHILIP S IMMUNOLOGI KOMPENDIUM

JACOB & PHILIP S IMMUNOLOGI KOMPENDIUM JACOB & PHILIP S IMMUNOLOGI KOMPENDIUM Kompendiet er skrevet i panik mellem jul og nytår 2000 lige før mikro eksamen, derfor er der en del fejl, som vi ikke har haft tid til at rette i, men vi håber at

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

Genetisk udredning af det syge foster

Genetisk udredning af det syge foster Genetisk udredning af det syge foster Kursus i Føtal Medicin 2014 Susanne Kjærgaard Overlæge, dr.med. Kromosomlaboratoriet Klinisk Genetisk Afdeling Udredning af det syge foster Anamnese Familieanamnese

Læs mere

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C ALLERGISKE LIDELSER ved Frits Frandsen Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

KAPITEL 4. Immuntoksikologi. Otto Melchior Poulsen Gunnar Damgård Nielsen Leila Allermann Hansen

KAPITEL 4. Immuntoksikologi. Otto Melchior Poulsen Gunnar Damgård Nielsen Leila Allermann Hansen KAPITEL 4 Otto Melchior Poulsen Gunnar Damgård Nielsen Leila Allermann Hansen 146 Et velfungerende immunforsvar spiller en essentiel rolle ved beskyttelse mod infektionssygdomme, kræft og allergi. Påvirkninger,

Læs mere

Anlægsbærerscreening for cystisk fibrose

Anlægsbærerscreening for cystisk fibrose 20 år efter at CF-genet blev fundet, er der i Danmark stadig ikke indført tilbud om Anlægsbærerscreening for cystisk fibrose AF ERIK WENDEL, CFF Allerede i 1981 hørte CF-familiene professor Marianne Schwartz,

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I SKRIFTLIG MEDICINSK GENETIK Medicin, 2. semester Odontologi, 2. semester Molekylær Biomedicin, 3. semester 27. maj 2011 (2 timer)

ORDINÆR EKSAMEN I SKRIFTLIG MEDICINSK GENETIK Medicin, 2. semester Odontologi, 2. semester Molekylær Biomedicin, 3. semester 27. maj 2011 (2 timer) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I SKRIFTLIG MEDICINSK GENETIK

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Parvovirus B19 infektioner Klinik og diagnostik

Parvovirus B19 infektioner Klinik og diagnostik Parvovirus B19 infektioner Klinik og diagnostik Inge Panum 28-2-2012 1 Sygehistorie (1) 9.7.2008: 15 årig dreng m. IDDM indlægges med kløende udslet på forfladen af brystet samt i ansigt af el dagen før

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid 1 Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

Triolab har fået ny profilbrochure. Klotdetektion: vidste du dette? September 2013

Triolab har fået ny profilbrochure. Klotdetektion: vidste du dette? September 2013 September 2013 Triolab har fået ny profilbrochure Det er med stor fornøjelse, at vi her kan præsentere Triolabs nye profilbrochure! I den nye brochure kan du se, hvem vi er, hvilke leverandører vi repræsenterer,

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

IM-H12 Type I allergi Modul b10 E08

IM-H12 Type I allergi Modul b10 E08 IM-H12 Type I allergi (kapitel 19, Abbas et al.) Type I allergi kendetegnet ved Ig-E-medieret allergi og ofte benævnt akut allergi (immediate hypesensitivity) gennemgås med vægt på forskellige typer af

Læs mere

A-plasma som det nye universalplasma - Antistoftitreringer af plasma fra A-donorer Professionsbachelorprojekt- modul 14

A-plasma som det nye universalplasma - Antistoftitreringer af plasma fra A-donorer Professionsbachelorprojekt- modul 14 A-plasma som det nye universalplasma - Antistoftitreringer af plasma fra A-donorer Professionsbachelorprojekt- modul 14 Udarbejdet af Bachelorstuderende: Anne-Marie Thommerup Kaasing Kristensen Forsøg

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

Patterns of Single-Gene Inheritance

Patterns of Single-Gene Inheritance Patterns of Single-Gene Inheritance Mendels 1. lov: hvis en mand er heterozygot, Aa, vil halvdelen af sædcellerne indeholde A, halvdelen a. hvis en kvinde er heterozygot, vil halvdelen af ægcellerne ligeledes

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Nyhedsbrev nr. 3, februar 2006 Introduktion Det er med glæde, at vi her kan præsentere vores tredje nyhedsbrev til alle familierne, som deltager i projektet

Læs mere

Virusinfektioner hos gravide og neonatale

Virusinfektioner hos gravide og neonatale Virusinfektioner hos gravide og neonatale Aspekter ved infektionsdiagnostik Inge Panum Problematiske virusinfektioner i forbindelse med graviditet og fødsel Parvovirus B19 Rubella virus Cytomegalovirus

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Brugsanvisning. PCR-amplifikation og sekventering af HLA-klasse I- og II-loci. Versionsnr.: 13.0 Udfærdigelsesdato: Juli 2013

Brugsanvisning. PCR-amplifikation og sekventering af HLA-klasse I- og II-loci. Versionsnr.: 13.0 Udfærdigelsesdato: Juli 2013 Brugsanvisning PCR-amplifikation og sekventering af HLA-klasse I- og II-loci Versionsnr.: 13.0 Udfærdigelsesdato: Juli 2013 EC REP Conexio Genomics Pty Ltd Qarad bvba 8/31 Pakenham St Cipalstraat 3 Fremantle

Læs mere

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Professionsbachelorprojekt 2012 Bioanalytikeruddannelsen VIA university college Produceret af Nanna Haahr Vorsaa (99906) I perioden

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D. 11-11-2013 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI INTRODUKTION Færøernes

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION NORD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, SKEJBY SYGEHUS

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION NORD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, SKEJBY SYGEHUS UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION NORD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, SKEJBY SYGEHUS 1. Indledning Klinisk immunologi er et lægevidenskabeligt laboratoriespeciale

Læs mere

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark TBE-fund i Danmark Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark Første tilfælde af TBE i DK 1953 Ugeskrift for læger 125:32:1098-1104 (1963) Baggrund for Freundts

Læs mere

Sygehistorie. 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der. betydelige pruritus. Angiv: manan.dk

Sygehistorie. 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der. betydelige pruritus. Angiv: manan.dk Sygehistorie 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der forværring i sygdommen, med betydelige pruritus. Angiv: Diagnose-forslag? Behandlings-forslag? Diagnose: Atopisk dermatit

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Har vi haft et vidunderligt efterår efter den triste og kolde sommer

Har vi haft et vidunderligt efterår efter den triste og kolde sommer 1 December 2011 I dette blad kan du læse om: Sæt kryds i kalenderen den 17. april 2012 Temamødet i Randers og herunder Den Hæmatologiske blodbank Nordisk møde i Stockholm og herunder Indvielse af navlesnorsblodbank

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus CB2-aktiverende lægemiddel forbedrer overlevelse og symptomer

Læs mere

MALLORCA, 12. til 26. juni 2010. En fantastisk tur, tak til La Vida Kærlig hilsen alle deltagere.

MALLORCA, 12. til 26. juni 2010. En fantastisk tur, tak til La Vida Kærlig hilsen alle deltagere. MALLORCA, 12. til 26. juni 2010 En fantastisk tur, tak til La Vida Kærlig hilsen alle deltagere. Tina og Radenka Kosoric Hall Lukas 5 år, Kirstin 10 år. Odense kosoric-hall@webspeed.dk Lukas elsker at

Læs mere

IMMUNSYSTEMET - EN OVERSIGT

IMMUNSYSTEMET - EN OVERSIGT IMMUNSYSTEMET - EN OVERSIGT Thorkild Steenberg 2015 Hovedtræk af immunsystemet Immunsystemets opgave er - dels at forebygge - dels at uskadeliggøre fremmede organismers (dvs bakterier, vira, parasiter

Læs mere

Investormøde. 29. maj 2009

Investormøde. 29. maj 2009 Investormøde 29. maj 2009 Safe Harbor erklæring Denne præsentation indeholder udsagn vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder udviklede produkter og potentielle fremtidige produkter

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Testis cancer kort behandlingsvejledning

Testis cancer kort behandlingsvejledning Testis cancer kort behandlingsvejledning Baggrund Tumorer i testiklen udgår i 95% af tilfældene fra germinalcellerne. Germinalcelletumorer kan også opstå udenfor gonaderne specielt svarende til midtliniestrukturer

Læs mere

neuroblastom Børnecancerfonden informerer

neuroblastom Børnecancerfonden informerer neuroblastom i neuroblastom Der findes ingen kendt årsag til at sygdommen opstår, ej heller i de tilfælde, hvor sygdommen er medfødt. Kun i meget sjældne tilfælde kan der findes en øget risiko for, at

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1 Eksamensbesvarelse 16. januar 2007 Karakteren 02 Opgave 1 Mitokondrierne danner energi til cellens eget brug ATP ADP energi(atp) Cellekernen indeholder vores genetiske arvemateriale DNA. I en celle er

Læs mere

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Loven om kunstig befrugtning U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Christina & Dennis Christina 26 år, Dennis 29 år, ingen fælles børn, 3 års uhonoreret grav-ønske Henvender sig på privat

Læs mere

Sammenhæng mellem ydelse, immunforsvar og risiko for produktionssygdomme

Sammenhæng mellem ydelse, immunforsvar og risiko for produktionssygdomme Dansk Kvægs Årsmøde 2003, tirsdag 25 februar Muligheder og begrænsninger for høj ydelse Tema arrangeret af Danmarks JordbrugsForskning Sammenhæng mellem ydelse, immunforsvar og risiko for produktionssygdomme

Læs mere

Forfattergruppen er nedsat af Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, Dansk Selskab for Infektions medicin og Dansk Neurologisk Selskab

Forfattergruppen er nedsat af Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, Dansk Selskab for Infektions medicin og Dansk Neurologisk Selskab Lyme Borreliose Klinik, diagnostik og behandling Forfattere Ram B. Dessau, Jette M. Bangsborg, Tove Ejlertsen, Klaus Hansen, Anne-Mette Lebech, Christian Østergaard Forfattergruppen er nedsat af Dansk

Læs mere

Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank

Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank Anbefalinger for henholdsvis blod- og vævsprøver til Dansk CancerBiobank er udarbejdet

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Next Generation Sequencing

Next Generation Sequencing Next Generation Sequencing For 60 år siden blev DNA opdaget. I øjeblikket afprøver vi NGS, og til sommer kører vi BRCA-gener med den nye metode I år er det 60 år siden, at DNA s struktur blev erkendt,

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere