Nøgletal Indhold. Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal 2013. Indhold. Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler"

Transkript

1 Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler Nøgletal 2013 Indhold Kvalitetsindikatorer... 2 Ventetider i ambulatoriet... 2 Svartid på prøvesvar... 2 Afvigelsesrapporter... 3 Utilsigtede hændelser (UTH)... 3 Afdelingens drift... 4 Analysesvar (antal afgivne svar) og patientkontakter... 4 Analysesvar Patientkontakter Personaleforbrug... 5 Nyt analyseudstyr og nye analysemetoder... 6 Arbejdsmiljø... 6 Arbejdsskader... 6 Undervisning... 7 Studerende, praktikanter og andet sundhedspersonale... 7 Efteruddannelse og udvikling... 7 Forbrug af timer til kompetenceudvikling... 7 Uddannelsesaktiviteter/antal personer... 8 Uddannelsesaktiviteter Bilag 1 Publikationsliste... 9 Bilag 2 UTH, AmH og HvH Bilag 3 - Apparaturliste Afsnit Amager Afsnit Hvidovre Bilag 4 - Analyse- og produktionsliste af 43

2 KVALITETSINDIKATORER Ventetider i ambulatoriet På Amager afsnittet er målet, at ventetiden skal være mindre end 30 minutter for 90 % af patienterne. På Hvidovre afsnittet er målet, at ventetiden skal være mindre end 30 minutter for 85 % af patienterne. Figur 1. Ventetider i ambulatoriet på afsnit Amager og afsnit Hvidovre for voksne og børn Søjlerne viser den procentdel af patienterne, som venter mindre end 30 minutter i de enkelte måneder. Svartid på prøvesvar På Amager afsnittet er målene for svartid for prøvesvar på akutte, fremskyndede og rutine blodprøver, at 80 % af svarene skal være afleveret inden henholdsvis 60, 180 og 360 minutter. På Hvidovre afsnittet er kravene til svartid, at for akutte prøver skal 90 % af svarene være afleveret inden 45 minutter og 99 % inden 60 minutter. For fremskyndede prøver er kravet, at 90 % af svarene skal være afleveret inden 180 minutter og 99 % inden 300 minutter, og for rutineprøverne skal svar foreligge samme dag, hvis analyserne udføres dagligt og i eget laboratorium. En del akutte prøver håndteres fejlagtigt som fremskyndede/rutine prøver, fordi de ikke sendes til Klinisk Biokemisk Afdeling i akut-beholdere. Figur 2. Svartider for henholdsvis akutte, fremskyndede og rutineundersøgelser på afsnit Amager og afsnit Hvidovre. 2 af 43

3 Afvigelsesrapporter Figur 3. Afvigelser på AmH og HvH. Utilsigtede hændelser (UTH) Figur 4. Utilsigtede hændelser (UTH) på AmH og HvH. Uddybende beskrivelser i bilag 2 UTH, AmH og HvH. 3 af 43

4 AFDELINGENS DRIFT Analysesvar (antal afgivne svar) og patientkontakter Afsnit Amager Afsnit Hvidovre Total Antal patientkontakter Antal analysesvar (se bilag 4) POCT analysesvar ABL, 10 apparater (18 forskellige analyser) Clinitek Status, 60 apparater (7 forskellige analyser) HemoCue 130 apparater (Glucose) HemoCue 10 apparater (Hæmoglobin og WBC) Indgår i antal analysesvar bilag 4 * Ikke optalt * Indgår i antal analysesvar bilag 4 Indgår i antal analysesvar bilag 4 * *6.050 Antal POCT analyser Antal analysesvar inkl. POCT Funktionsundersøgelser EKG (Afsnit HvH servicerer kun Psyk. Afd.) Funktionsundersøgelser (Glukose- eller laktosebelastning) 8369 * Svedtest på børn 70 Hørescreening på børn *6297 Holter monitorering 266 Arbejds EKG 61 Lungefunktionsundersøgelser 153 Lungefunktionsundersøgelser plus diffusion 309 Lungefunktionsundersøgelser/spiron 52 Tabel 1. Analyseproduktion, afsnit Amager og Hvidovre. *Optalt manuelt. 4 af 43

5 Analysesvar Figur 4. Analysesvar eksklusiv POCT analyser HvH. Patientkontakter Figur 5. Patientkontakter Personaleforbrug Stillinger Antal Ledende overlæge 1 Overlæger 2 Reservelæger 2 Biokemikere 2 Ledende bioanalytiker 1 Afdelingsbioanalytikere 4 Bioanalytikere 102 Sekretærer 4 Personale i alt 121 Tabel 2. Personaleforbrug. 5 af 43

6 Nyt analyseudstyr og nye analysemetoder Analyseudstyr Analysemetoder Cobas 6000 P-25-OH-Vitamin D (D 2 + D 3 ) (analysen er flyttet fra Liassion til Cobas 6000) Cobas 6000 P-Gentamicin (analysen er overtaget fra HvH-KMA) Cobas 6000 P-Vancomycin (analysen er overtaget fra HvH-KMA) Cobas 6000 P- Gliacelleprotein (s100b) BEP 2000 P-Urokinase plasminogen aktivator surface receptor (SuPar) Tabel 3. Nyt analyseudstyr og analysemetoder. ARBEJDSMILJØ Arbejdsskader Figur 6. Arbejdsskader af 43

7 UNDERVISNING Studerende, praktikanter og andet sundhedspersonale Afsnit Amager Afsnit Hvidovre Bioanalytikerstuderende modul Bioanalytikerstuderende modul Bioanalytikerstuderende modul 5 6 Bioanalytikerstuderende modul 6 og Bioanalytikerstuderende modul 10 og Bioanalytikerstuderende modul Bioanalytikerstuderende modul Erhvervspraktikanter 5 5 Ingeniørstuderende 3 Sundhedsservicesekretærelever 1 HK i praktik 1 Løntilskudsjob/Aktiveringsjob 1 Undervisning i blodprøvetagning, POCT, EKG optagelse og CardioPerfect til andet sundhedspersonale Tabel 4. Antal sundhedspersonale fordelt på forskellige faggrupper EFTERUDDANNELSE OG UDVIKLING Det samlede tidsforbrug anvendt i afdelingen på efteruddannelse og kompetenceudvikling var 3766 timer, som svarer til ca. 2 årsværk. Derudover har der været anvendt resurser til praktisk træning. Forbrug af timer til kompetenceudvikling Figur 7. Forbrug af timer til efteruddannelsesaktiviteter fordelt på forskellige kategorier. 7 af 43

8 Uddannelsesaktiviteter/antal personer Uddannelsesaktivitet Antal personer Formaliseret uddannelse 1 Kurser 71 Brugermøder, kongresser mm 36 Organisatoriske 4 Uddannelsesdage, temamøder mm 120 Tabel 5. Uddannelsesaktiviteter fordelt på antal personer. Uddannelsesaktiviteter Figur 8. Uddannelsesaktiviteter opgjort i timer af 43

9 BILAG 1 PUBLIKATIONSLISTE 1. Bunkenborg J, Espadas G, Molina H. Cutting edge proteomics: benchmarking of six commercial trypsins. J Proteome Res. 2013;12: Fenger M. The enigma of adiponectin. Atherosclerosis. 2013;227: Skaaby T, Husemoen LL, Pisinger C, Jørgensen T, Thuesen BH, Rasmussen K, Fenger M, Rossing P, Linneberg A. Vitamin D status and 5-year changes in urine albumin creatinine ratio and parathyroid hormone in a general population. Endocrine. 2013;44: Skaaby T, Husemoen LL, Martinussen T, Thyssen JP, Melgaard M, Thuesen BH, Pisinger C, Jørgensen T, Johansen JD, Menné T, Carlsen B, Szecsi PB, Stender S, Fenger RV, Fenger M, Linneberg A. Vitamin D status, filaggrin genotype, and cardiovascular risk factors: a Mendelian randomization approach. PLoS One. 2013;8:e Thorsen SU, Mortensen HB, Carstensen B, Fenger M, Thuesen BH, Husemoen LL, Bergholdt R, Brorsson C, Pociot F, Linneberg A, Svensson J. No difference in vitamin D levels between children newly diagnosed with type 1 diabetes and their healthy siblings: a 13-year nationwide Danish study. Diabetes Care. 2013; 36:e Jørgensen P, Jacobsen P, Poulsen JH. Identifying the potential of changes to blood sample logistics using simulation. Scand J Clin Lab Invest. 2013; 73: Grynnerup AG, Lindhard A, Sørensen S. Anti-Müllerian hormone levels in salpingectomized compared with nonsalpingectomized women with tubal factor infertility and women with unexplained infertility. Acta Obstet Gynecol Scand. 2013;92: Nørgaard P, Wright D, Ball S, Newell P, Kirkegaard I, Petersen OB, Uldbjerg N, Tørring N, Jørgensen FS, Friis-Hansen L, Ekelund C, Tabor A, Sørensen S. Autocorrelation and cross-correlation between hcgβ and PAPP-A in repeated sampling during first trimester of pregnancy. Clin Chem Lab Med. 2013;51: Simonsen TS, Sørensen S, Ekelund C, Jørgensen FS; Danish Fetal Medicine Research Group. Prenatal characteristics of false negative cases from first-trimester screening of Down syndrome (trisomy 21). Prenat Diagn. 2013;33: Thorsen SU, Mortensen HB, Carstensen B, Fenger M, Thuesen BH, Husemoen LL, Bergholdt R, Brorsson C, Pociot F, Linneberg A, Svensson J. No difference in vitamin D levels between children newly diagnosed with type 1 diabetes and their healthy siblings: a 13-year nationwide Danish study. Diabetes Care. 2013;36:e Skaaby T, Husemoen LL, Pisinger C, Jørgensen T, Thuesen BH, Fenger M, Linneberg A. Vitamin D status and incident cardiovascular disease and all-cause mortality: a general population study. Endocrine. 2013; 43: af 43

10 12. von Kampen O, Buch S, Nothnagel M, Azocar L, Molina H, Brosch M, Erhart W, von Schönfels W, Egberts J, Seeger M, Arlt A, Balschun T, Franke A, Lerch MM, Mayerle J, Kratzer W, Boehm BO, Huse K, Schniewind B, Tiemann K, Jiang ZY, Han TQ, Mittal B, Srivastava A, Fenger M, Jørgensen T, Schirin-Sokhan R, Tönjes A, Wittenburg H, Stumvoll M, Kalthoff H, Lammert F, Tepel J, Puschel K, Becker T, Schreiber S, Platzer M, Völzke H, Krawczak M, Miquel JF, Schafmayer C, Hampe J. Genetic and functional identification of the likely causative variant for cholesterol gallstone disease at the ABCG5/8 lithogenic locus. Hepatology. 2013;57: Callesen L K, Justesen K. Billigere analyse med egne reagenser. Danske Bioanalytikere 2014; af 43

11 BILAG 2 UTH, AMH OG HVH Overskrift Hændelsessted Alvorlighedsgrad Art Mgl. reaktion på skæve blodprøver pga svar HvH Klin Afd Alvorlig Labka udskrives på forkert printer Prøveforbytning ved HIV konfirmatorisk HvH KBA Moderat Analytisk Prøve med to labnumre. Analysesvar slettet AmH KBA Moderat Præanalytisk inden afgivelse til rekvirent. Livsvigtig blodprøve blev ikke taget på nyfødt HvH KBA Moderat Præanalytisk barn. Barnet kunne ikke findes, og prøvetagning blev aflyst. Manglende TNT svar i 4-5 timer. Prøven bestilt HvH KBA Moderat Præanalytisk som fremskyndet. Svar afleveret inden 3 timer efter prøvemodtagelse. Skulle være bestilt som Haste Uafhentede prøver til KMA på Psykiatrisk HvH Klin Afd Moderat Præanalytisk Center Albumin på 2 g/l afgivet, ny prøve viste 41 g/l. HvH KBA Mild Analytisk Biologiske grænser rettes. Livsnød prøve til 339. Den kliniske afdeling HvH KBA Mild Præanalytisk kunne ikke komme igennem til vagthavende bioanalytiker, da telefonen kortvarigt var glemt på et toilet. Blodprøve ikke afsendt korrekt til Aalborg HvH KBA Mild Præanalytisk Manglende labka svar, men prøven ikke bestilt HvH Klin Afd Mild Præanalytisk Blodbanken ikke modtaget blodprøve til Bastest HvH Klin Afd Mild Præanalytisk Blodprøve ikke taget pga overflytning HvH Klin Afd Mild Præanalytisk Blodprøve er rutinemæssigt bestilt om aftenen HvH Klin Afd Mild Præanalytisk til næste dags morgen i afsnit 322 (kl.7:30). Patienten udvisiteres dog til stationært afsnit 321 inden prøvetagnings-tidspunkt. 2 transportbeholdere fundet tabt i en Mild Præanalytisk mellemgang, formentlig af en portør ABL -maskinen på AH i driftstop. Skyldes AmH KBA Ingen skade Analytisk fejlbetjening Generelt og aktuelt mangler der svar på dag til AmH KBA Ingen skade Postanalytisk dag blodprøver ved stuegangen på Amager Hospital Prøve ikke bestilt i LABKA, Pt fra AmH KBA Ingen skade Præanalytisk Sandholmlejren kunne ikke identificeres. Manglende sikker identifikation af pt i amb. HvH KBA Ingen skade Præanalytisk Manglende samarbejde mellem portører og HvH KBA Ingen skade Præanalytisk KBA mhp at bringe en blodprøve til Blodbanken. I forbindelse med pku tages også bilirubin uden HvH KBA Ingen skade Præanalytisk aftale med 546, da man ikke kunne komme igennem til 546 Variation i Na konc på hhv venøs og arteriel HvH KBA Ingen skade Præanalytisk prøve. Ingen analytisk forklaring, måske et præanalytisk problem Pt møder op i amb uden prøverne er bestilt, HvH KBA Ingen skade Præanalytisk man gætter sig til, hvad det kunne være pku seddel glemt hjemme af forældre på en HvH KBA Ingen skade Præanalytisk søndag, prøvetagning afvist Mistanke om at et barn er gul, prøve til bilirubin HvH KBA Ingen skade Præanalytisk tages uden aftale med barsel eller ammeamb Svar mislykket uden begrundelse (skyldtes de HvH Klin Afd Ingen skade Præanalytisk var for gamle) Der skulle have været bestilt C3D, men i stedet er bestilt CD3/CD4 HvH Klin Afd Ingen skade Præanalytisk 11 af 43

12 BILAG 3 - APPARATURLISTE Apparaturlisten omfatter større apparatur, som tilhører Klinisk Biokemisk Afdeling, derudover servicerer afdelingen omkring 150 POCT udstyr på de kliniske afdelinger. Afsnit Amager Antal Apparatur Årstal 1 stk. BD Sedi stk. Cobas 6000 e stk. Cobas 6000 c stk. EKG Cardiofax stk. Sysmex stk. ABL serie stk. ACLTOP 500 CTS stk. AQT90 FLEX stk. EKG Cardiofax stk. Cobas 6000 c stk. EKG Cardioperfect stk. NOVA 8 CRT af 43

13 Afsnit Hvidovre Antal Apparatur (drift) Årstal 1 stk. ABL serie stk. Kone Lab stk. ABI 7500 Real Time PCR stk. Kryptor stk. CellaVision DM stk. ABI Prism 3130 Genetic Analyzer stk. Promega Maxwell oprensningsrobot stk. SYSMEX XE 5000 hæmatologiudstyr stk. Tosoh HPLC stk. BEP 2000 Advance stk. Cobas 6000 c stk. Cobas 6000 e stk. Monitor V 100 sænkningsinstrument stk. MPA EVO afpippeteringsinstrument stk. Atlantis og Asys Expert 96 ELISA udstyr stk. FACS Canto II stk. ACL TOP stk. Hydrasys II stk. Phadia stk. ABL serie stk. ABL serie Apparatur (forskning) 1 stk. Thermocykler stk. Wallac Viktor 2 ELISA reader stk. Äkta HPLC stk. Dionex 3000 HPLC stk. Elx50 ELISA Wash stk. Fragtmentanalyzer (kapillær gel elektroforese) stk. Shimatzo GL-MS stk. TSQ Vantage stk. QExactive massespektometer stk. Dionex 3000XRS HPLC system stk. HiSeq 1500 DNA sekventering stk. Cobas 6000 c stk. Cobas 6000 e af 43

14 BILAG 4 - ANALYSE- OG PRODUKTIONSLISTE RHS x EDTArør med pt. til afd RHB00185 Array-CGH analyse NPU19671 Asc-Albumin NPU26718 Asc-Amylase, pancreastype NPU28837 Asc-Kerneholdige celler NPU08614 Asc-Kreatinin NPU19975 Asc-Laktatdehydrogenase NPU08671 Asc-Protein NPU17015 Asc-Triglycerid NPU02319 B(aB)-Hæmoglobin;(POC) NPU21598 B(kB)-Plasmodium NPU10162 B(nsB)-Hæmoglobin NPU09228 B(vB)-Pyruvat NPU21544 BasF(P)-Bas.fos. knogletype NPU21545 BasF(P)-Bas.fos. lever canaliculi NPU21546 BasF(P)-Bas.fos. leverendoteltype NPU21548 BasF(P)-Bas.fos. placentatype NPU21549 BasF(P)-Bas.fos. tarmtype BBH00012 B-Audiologisk DNA;(diverse analyser) NPU17191 B-Bacterium+fungus NPU17191 B-Bacterium+fungus (børnekolbe) NPU17191 B-Bacterium+fungus;taxon NPU01349 B-Basofilocytter NPU01349 B-Basofilocytter NPU01349 B-Basofilocytter;(POC) NPU03972 B-Blastceller(uspec.) NPU02572 B-Bly NPU19725 B-Ciclosporin RHB00595 B-CLLU-1 mrna ekspression RHB00204 BCR/ABL Diagnostik/Philadelphiakromosom ASS00171 B-DAN-HEP RHB00547 B-DNA diverse analyse til Molekylærgenetisk GEN00065 B-Ekstraprøve COGEN(Fuldblod) NPU01933 B-Eosinofilocytter NPU01933 B-Eosinofilocytter NPU01933 B-Eosinofilocytter;(POC) NPU01943 B-Erytroblaster NPU01960 B-Erytrocytter NPU01961 B-Erytrocytter, vol.fr B-Fagocyt screening for CGD (kronisk granulomatøs RHB00764 sygdom) NPU21406 B-Forlig(elekt.) B-Glucose-6-phosphat-1- DNK05443 dehydrogenase/hæmoglobin(fe) af 43

15 B-Glucose-6-phosphat-1- DNK35841 dehydrogenase/hæmoglobin(fe);molar kat.akt.(25 C) NPU12690 B-Human immundefektvirus 1(DNA) NPU02319 B-Hæmoglobin NPU02319 B-Hæmoglobin;(POC) RHB00596 B-IgHV Mutationsstatus NPU01789 Binyrebark-Kortisol sekr. gruppe;(tetracosactid i.v.) RHP00077 Biobank til analyse af Telomerlængde NPU26883 B-Koagulation (Trombelastografi) HHL00062 B-Koagulation (Trombelastografi)(Projekt) NPU02593 B-Leukocytter NPU17053 B-Leukocytter (uspec.) NPU02593 B-Leukocytter;antalk.(POC) HHL00045 Blod til CSV-analyse SSI HHL00057 Blod til CSVBORRP KMA HHL00056 Blod til CSVHSVP KMA HHL00058 Blod til CSVVZVP KMA HHL00005 Blod til special analyse HHL00059 Blodprøvetagning til diverse formål NPU02636 B-Lymfocytter NPU02636 B-Lymfocytter NPU02636 B-Lymfocytter;(POC) NPU02668 B-Mangan RHB00582 B-Markørundersøgelse, Hæmatologisk NPU26631 B-Metamyelo.+Myelo.+Promyelocytter NPU03978 B-Metamyelocytter NPU02840 B-Monocytter NPU02840 B-Monocytter NPU02840 B-Monocytter;(POC) NPU16453 B-Mycobacterium(DNA) NPU03976 B-Myelocytter DNK05280 B-Neonatal screening gruppe NPU02902 B-Neutrofilocytter NPU02902 B-Neutrofilocytter NPU02902 B-Neutrofilocytter;(POC) NPU04708 B-Plasmocytter NPU03974 B-Promyelocytter RHB00761 B-Recent thymic emigrants (CD4posCD31pos) NPU08694 B-Reticulocytter NPU17589 B-Sedimentationsreaktion NPU19912 B-Tacrolimus RHB00570 B-Thrombocytter;(citrat m. formaldehyd mask) NPU21528 B-T-lymphocytter(cytotox.) NPU21526 B-T-lymphocytter(helper) NPU21527 B-T-lymphocytter;antalk af 43

16 NPU03568 B-Trombocytter RHB00568 B-Trombocytter;(citrat mask) NPU03562 B-Trombocytvolumen (middel) AHL00005 B-Udstrygningspræparat(ufarvet) NPU26944 B-Vitamin B CD3, CD4, CD8-positive T-Lymphocyt, NPU21818 antalkoncentration NPU19663 Csv-Albumin SAI00003 Csv-Autoimmun synaptisk encephalitis NPU17955 Csv-Bacterium+fungus NPU18320 Csv-Bilirubiner(semikvant) NPU17026 Csv-Cerebrospinalvæske farve HHL00046 CSV-Ekstra materiale NPU16080 Csv-Enterovirus SSI00701 CSV-Epstein-Barr virus kvantitativ;((dna)) NPU01962 Csv-Erytrocytter NPU02190 Csv-Glukose NPU12423 Csv-Herpes simplexvirus(dna);arb.k.(0 1) NPU12187 Csv-Herpes simplexvirus-antistof(igg);arb.stofk Csv-Herpes simplexvirus-antistof(igg/tot. NPU17653 IgG);rel.stofratio(Csv/P; 1 >1) NPU08626 Csv-Hæmoglobin+Hæmoglobinderivat NPU19812 Csv-Immunglobulin G;massek NPU19811 Csv-ImmunglobulinG-Index NPU17076 Csv-Immunglobulin-oligokloni NPU27704 Csv-JC polyomavirus(dna);arb.k.(0 1) NPU28838 Csv-Kerneholdige celler NPU04224 Csv-Klar før centrif NPU02545 Csv-Laktat NPU03276 Csv-Protein NPU03329 Csv-Pyruvat NPU12682 Csv-Varicella-zostervirus;(DNA) NPU12681 Csv-Varicella-zostervirusantistof(IgG);rel.stofk.(Csv/P) NPU16121 Csv-Varicella-zostervirus-antistof(IgG/tot. IgG);rel.stofratio(Csv/P; 1 >1) NPU27666 Cystev-Amylase, pancreastype;(ifcc 1998) NPU27667 Cystev-Kreatinin RHP00070 DAKO-letkæde RHS00001 DAN-HEP Biobank til Alborg sygehus RHS00042 Dansk Cancer Biobank DCBB HHL00007 Diverse analyse (uspec prøvemateriale) RHB00139 DMSB Biobankprøver RHB00192 DNA oprensning (GR 5064) NPU37437 DNA(B)-NOTCH3-gen RHB00579 DNA(blod)-OPRENSNING af 43

17 NPU27386 DNA(P)-RHD-gen;arb.indh.(0 1) RHB00408 DNA(spec.)-CASR-gen;(Kontrol) NPU19257 DNA(spec.)-CASR-gen;(Ny familie) NPU19039 DNA(spec.)-CFTR-gen NPU19309 DNA(spec.)-CYP2C19-gen NPU19308 DNA(spec.)-CYP2D6-gen NPU19067 DNA(spec.)-F2-gen;(nukleotid 20210) NPU19068 DNA(spec.)-F5-gen;(Arg506Gln) NPU21394 DNA(spec.)-HLA-DQA1-gen;taxon NPU21395 DNA(spec.)-HLA-DQB1-gen;taxon NPU36715 DNA(spec.)-MCM6-gen;(-13910intron) NPU19135 DNA(spec.)-MEFV-gen HHL00053 DNA(spec.)-MEFV-gen;(kontrol) NPU19176 DNA(spec.)-PRSS1-gen;(Ny familie) NPU19170 DNA(spec.)-SERPINA1-gen NPU19196 DNA(spec.)-SRY-gen NPU19208 DNA(spec.)-WAS-gen AHL00007 DNA-Coeliaki vævstypeundersøgelse NPU26719 Drænv-Amylase, pancreastype NPU17043 Drænv-Bilirubiner NPU18645 Drænv-Kreatinin NPU19976 Drænv-Laktatdehydrogenase NPU21693 Duodv-Amylase, pancreastype NPU03815 Ecv-Base excess NPU03815 Ecv-Base excess;(poc) RHS00021 Ekstra Blodprøve 2 x 9 ml til Vækst og Reproduktion HHL00008 Ekstra glas Citrat HHL00009 Ekstra glas EDTA HHL00012 Ekstra glas Serum HHL00013 Ekstra glas Serum med gel GEN00130 Ekstraprøve til LMA NPU01964 Erc(B)-Erytrocytter (HbF-holdige) NPU01944 Erc(B)-Erytrocytvol. Middel [MCV] NPU18162 Erc(B)-Erytrocytvol. rel. spredning NPU27069 Erc(B)-Fedtsyreindhold gruppe NPU02321 Erc(B)-Hæmoglobin [MCHC] NPU02320 Erc(B)-Hæmoglobinindhold [MCH] NPU03356 Erc(B)-Reticulocytter RHB00207 Ercs(B)-6-Thioguanin nukleotid NPU20025 Ercs(B)-Complement+Immunglobulin NPU20024 Ercs(B)-Complement+Immunglobulin;(liste) HEH00002 Ercs(B)-EMA-bindingsfraktionsreduktion NPU21917 Ercs(B)-Erythrocyt D-antigen NPU01945 Ercs(B)-Erythrocyt-antigen NPU20200 Ercs(B)-Erythrocyt-antigen;(liste) af 43

18 RHB00205 Ercs(B)-Methotrexat.;stofk RHB00208 Ercs(B)-Methylerede Thiopurinmetabolitter NPU26696 Erythrocyt-antistof(P)-Forlig NPU26814 F-Calprotectin HHL00054 F-Elastase-1;massek NPU01393 F-Hæmoglobin RHB00181 FISH CLL NPU28718 F-Pancreaselastase I;massefr NPU12978 F-Parasit NPU12224 F-Tarmpatogene bakterier GLO00010 GLO Thyreoidea profil (Særaftale med KBA) NPU03011 Hb(aB)-O2 sat NPU03011 Hb(aB)-O2 sat.;(poc) NPU01473 Hb(B)-Carbonmonoxidhæmoglobin NPU01473 Hb(B)-Carbonmonoxidhæmoglobin;(POC) NPU27300 Hb(B)-Hæmoglobin A1c (IFCC) NPU03835 Hb(B)-Hæmoglobin A1c;(DCCT) NPU04613 Hb(B)-Hæmoglobin F NPU02326 Hb(B)-Hæmoglobintype gruppe NPU02725 Hb(B)-Methæmoglobin NPU02725 Hb(B)-Methæmoglobin;(POC) NPU28828 Hb(cvB)-O2 sat RHB00001 Hb(Fe; B)-Hæmoglobin A1c(Fe);(DCCT) NPU10197 Hb(kB)-O2 sat NPU03013 Hb(tot.; ab)-oxyhæmoglobin NPU03013 Hb(tot.; ab)-oxyhæmoglobin;(poc) NPU28833 Hb(tot.; cvb)-oxyhæmoglobin NPU10754 Hb(tot.; kb)-oxyhæmoglobin NPU10265 Hb(tot.; vb)-oxyhæmoglobin NPU10199 Hb(vB)-O2 sat RHB00563 HLA(B5701)-HLA-B5701 gentypebestemmelse NPU21371 HLA-B27, Vævstypebestemmelse DNK35907 HLA-B27, Genotypning RHB00594 JAK2 mutationsanalyse (exon12) RHB00178 JAK2 Mutationsanalyser (V617F) RHB00027 Komplementfunktion, børn <5 år RHB00026 Komplementfunktion, patientalder >5 år RHB00186 Kromosomanalyse RHB00203 Kromosom-PCR NPU08622 Ledv-Glukose NPU28839 Ledv-Kerneholdige celler NPU08672 Ledv-Protein DNK05382 Lkc prot.-lysosomale enzymer(gr 1);(liste) NPU21523 Lkc(Asc)-Granulocytter NPU27311 Lkc(Asc)-Lymfocytter+monocytter af 43

19 NPU27306 Lkc(Csv)-Granulocytter NPU27307 Lkc(Csv)-Lymfocytter+monocytter NPU21524 Lkc(Ledv)-Granulocytter NPU27313 Lkc(Ledv)-Lymfocytter+monocytter NPU16131 Lkcs(B)-Human immundefektvirus 1(DNA) NPU21790 Lymcs(B)-T-lymphocytter(cytotox.);antalfr NPU21785 Lymcs(B)-T-lymphocytter(helper);antalfr NPU21856 Lymcs(B)-T-lymphocytter(helper/cytotox) NPU21366 Lymfocytotoksiske antistoffer (HLA) RHS00113 MANET Validering af CGA NPU19131 Mannosebindende lektin (MBL) - Gentypebestemmelse NPU19843 Mannosebindende lektin (MBL) - Serumkoncentration, børn <5 år NPU19843 Mannosebindende lektin (MBL) Serumkoncentration, patientalder >5 år RHB00131 Metabolisk urinscreening RHB00187 Mosaikscreening NPU08596 Nyre-Calcium / Kreatinin ratio DNK35131 Nyre-eGFR ml/min per 1.73m² NPU14048 Nyre-Kreatinin-clearance NPU12518 P(aB)-Base excess;(aktuel) NPU01471 P(aB)-CO NPU01471 P(aB)-CO2;(POC) NPU21533 P(aB)-Glukose NPU21533 P(aB)-Glukose;(POC) NPU02409 P(aB)-Hydrogencarbonat;(aktuel; 37 C) NPU03230 P(aB)-Kalium;(POC) NPU03943 P(aB)-Laktat NPU03943 P(aB)-Laktat;(POC) NPU03429 P(aB)-Natrium;(POC) NPU01470 P(aB)-pCO2;(37 C POC) NPU01470 P(aB)-pCO2;(37 C) NPU12474 P(aB)-pH;(37 C POC) NPU12474 P(aB)-pH;(37 C) NPU08977 P(aB)-pO2;(37 C POC) NPU08977 P(aB)-pO2;(37 C) NPU28816 P(cvB)-Base excess (aktuel) NPU28820 P(cvB)-pCO2;(37 C) NPU28824 P(cvB)-pH;(37 C) NPU28829 P(cvB)-pO2;(37 C) NPU26878 P(Foster; kb)-ph;(37 C) NPU29359 P(Foster;kB)-Laktat AHL00009 P(fPt)-3 døgns faste Insulinom udredning NPU10607 P(fPt)-Galdesalte NPU10607 P(fPt)-Galdesalte af 43

20 NPU02497 P(fPt)-Insulin NPU18412 P(fPt)-Kolesterol NPU10157 P(fPt)-Kolesterol HDL NPU10171 P(fPt)-Kolesterol LDL NPU09256 P(fPt)-Kolesterol VLDL NPU04154 P(fPt)-Proinsulin NPU18005 P(fPt)-Proinsulin C-peptid NPU03620 P(fPt)-Triglycerid NPU12520 P(kB)-Base excess;(aktuel) NPU12485 P(kB)-CO NPU22089 P(kB)-Glukose NPU22127 P(kB)-Glukose (0 min) NPU22128 P(kB)-Glukose (15 min) NPU22129 P(kB)-Glukose (30 min) NPU22130 P(kB)-Glukose (45 min) NPU22131 P(kB)-Glukose (60 min) NPU22134 P(kB)-Glukose (120 min) NPU22127 P(kB)-Glukose NPU14264 P(kB)-Hydrogencarbonat;(aktuel; 37 C) NPU12481 P(kB)-pCO2;(37 C) NPU12490 P(kB)-pH;(37 C) NPU12500 P(kB)-pO2;(37 C) NPU02193 P(kB;fPt)-Glukose NPU04145 P(neonatal)-Bilirubiner NPU01472 P(vB)-CO NPU01472 P(vB)-CO NPU21532 P(vB)-Glukose (0 min) NPU21530 P(vB)-Glukose (120 min) NPU21530 P(vB)-Glukose (120 min) NPU14266 P(vB)-Hydrogencarbonat;(aktuel; 37 C) NPU03944 P(vB)-Laktat NPU10029 P(vB)-pCO2;(37 C) NPU03995 P(vB)-pH;(37 C) NPU12501 P(vB)-pO2;(37 C) NPU02195 P(vB; fpt)-glukose DNK35842 P(vB; fpt)-glukose(diag.) NPU01440 P-1,25-DiOH-Vitamin D(D3+D2) NPU02460 P-17-Hydroxyprogesteron NPU10267 P-25-OH-Vitamin D(D3+D2) (Ny analysemetode) NPU19851 P-3-Methoxyadrenalin frit NPU19852 P-3-Methoxynoradrenalin frit NPU21555 P-7-Dehydrocholesterol NPU18359 P-9-hydroxy-Risperidon;stofk NPU10801 P-Acajounød (f202)-ige DNK05053 P-ACE (Peptidyldipeptidase A) af 43

21 NPU29069 P-ACE (Peptidyldipeptidase A) RHB00704 P-Acethylcholinreceptor-antistof;(Alfa-3 nikotin) NPU18644 P-Acetone NPU18343 P-Acetylcholinreceptor-antistof(IgG) NPU28160 P-Acidic ribosomal protein antistof(igg) NPU26969 P-Acylkarnitiner+Karnitin gruppe NPU27391 P-Adalimumab-Ab NPU14459 P-Adenovirus(DNA) NPU19651 P-Alanintransaminase [ALAT] NPU19673 P-Albumin DNK05007 P-Aldolase NPU01135 P-Aldosteron NPU02043 P-alfa-1-Føtoprotein (Triple test) NPU19766 P-alfa-1-Føtoprotein NPU10814 P-Alternaria tenuis (m6)-ige NPU01157 P-Aluminium NPU09011 P-Aminosyre gruppe NPU01219 P-Amiodaron NPU01224 P-Amitriptylin;stofk NPU03927 P-Amitriptylin+Nortriptylin;stofk NPU03928 P-Ammonium NPU10815 P-Amoxicillin (c6)-ige NPU26720 P-Ampicillin (c5)-ige DNK05020 P-Amylase NPU10809 P-Amylase (k87)-ige NPU19653 P-Amylase pancreastype NPU19936 P-Amylase, makroform (0 1) DNK05159 P-Amylase, pancreastype DNK05157 P-Amylase, spyttype DNK05020 P-Amylase;kat.k NPU12018 P-ANA Symphony NPU10817 P-Ananas (f210)-ige NPU14558 P-ANCA-Screening;(liste) NPU10471 Pancr-Insulin-sekr(glukose p.o.)grp NPU10818 P-Andefjer (e86)-ige NPU12019 P-Androgen gruppe RHB00786 P-Androgen gruppe (5064GR, pæd) NPU01253 P-Androstendion NPU20189 P-Anion gap(ekskl. K+) NPU14177 P-Antidepressivum, tricyklisk NPU10007 P-Antitrombin (enz.);(is 93/768) NPU08952 P-Antitrombin (koag.) NPU10825 P-Appelsin (f33)-ige NPU27787 P-Ara h 1 (f422)-ige NPU27788 P-Ara h 2 (f423)-ige af 43

22 NPU27789 P-Ara h 3 (f424)-ige NPU27790 P-Ara h 8 (f352)-ige NPU27791 P-Ara h 9 (f427)-ige NPU27294 P-Aripiprazol+Dehydroaripiprazol;stofk NPU19654 P-Aspartattransaminase [ASAT] NPU20108 P-Aspergillius niger (m207) IgE NPU10831 P-Aspergillus fumigatus(m3)-ige NPU12971 P-Aspergillus(Ag) NPU22155 P-Aspergillus(galactomannan Ag);arb.k.(proc.) NPU09325 P-Aspergillus-antistof NPU09323 P-Atypisk pneumoni-antistof;(liste) NPU20110 P-Australsk pinje (t73) IgE SAI00004 P-Autoimmun synaptisk encephalitis NPU10834 P-Avocado (f96)-ige BHU00001 P-B12 Diagnostik NPU10835 P-Bagerigær (f45)-ige NPU10837 P-Banan (f92)-ige NPU14446 P-Bartonella henselae-antistof(igg);arb.stofk NPU14447 P-Bartonella henselae-antistof(igm);arb.stofk NPU14448 P-Bartonella quintana-antistof(igg);arb.stofk NPU14449 P-Bartonella quintana-antistof(igm);arb.stofk NPU14445 P-Bartonella-antistof;(liste) NPU20111 P-Basilikum (f269) - IgE NPU27783 P-Basisk fosfatase NPU28741 P-Basisk Phosphatase, knogletype;massek NPU17591 P-Benzodiazepiner NPU20112 P-Bermudagræs (g2) - IgE NPU28089 P-Bet v 1 (t215-1) - IgE NPU16397 P-beta-2-Glykoprotein 1-Ab(IgG) NPU16398 P-beta-2-Glykoprotein 1-Ab(IgM) NPU02817 P-beta-2-Mikroglobulin NPU01505 P-beta-Caroten NPU10841 P-Bigift (i1)-ige NPU17194 P-Bilirubin konjugeret NPU01366 P-Bilirubin ukonjugeret NPU01370 P-Bilirubiner NPU01370 P-Bilirubiner;(POC) NPU28402 P-Bindevævssygdom-relateret antistof;arb.stofk NPU12545 P-Binyrebark-antistof(IgG) NPU01379 P-Biotinidase;kat.k NPU10842 P-Birk (t3)-ige NPU10843 P-Birkefigen, gummitræ(k81)-ige NPU10844 P-Bladselleri (f85)-ige NPU10847 P-Blåmusling (f37)-ige NPU10850 P-Boghvedefrø (f11)-ige af 43

Nøgletal 2012. Indhold. Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler

Nøgletal 2012. Indhold. Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler Nøgletal 2012 Indhold Kvalitetsindikatorer... 2 Ventetid i ambulatoriet... 2 Svartid på prøvesvar... 2 Afdelingens drift... 3 Analysesvar (antal

Læs mere

Nøgletal 2014 KVALITETSINDIKATORER. Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler

Nøgletal 2014 KVALITETSINDIKATORER. Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler Nøgletal 2014 KVALITETSINDIKATORER Ventetider i ambulatoriet På Amager afsnittet er målet, at ventetiden skal være mindre end 30 minutter for 90

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2006. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2006. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Side 2 af 15 Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Skovagervej 2 8240 Risskov

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Har I overvejet en bioanalytiker?

Har I overvejet en bioanalytiker? Har I overvejet en bioanalytiker? Forside Kirsten Sønder; er som bioanalytiker ansat som eneste praksismedarbejder i solopraksis i Højbjerg. Har uddannet sig særligt til opfølgende samtaler og årskontroller

Læs mere

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Lipoproteiner Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Grundforskning Risskov 1 Lipoproteiner og hyperlipidæmi

Læs mere

Ledelsens evaluering for 2012

Ledelsens evaluering for 2012 Ledelsens evaluering for 2012 Forord 2012 har igen været et år, hvor kvalitetsarbejdet har været i fokus. Med besøg fra både DANAK, Arbejdstilsynet, Sundhedsstyrelsen og det eksterne surveyorkorps fra

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Specialevejledning for klinisk biokemi

Specialevejledning for klinisk biokemi j.nr. 7-203-01-90/23 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for klinisk biokemi Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 05 Specialebeskrivelse Klinisk biokemi er et tværgående

Læs mere

Første trimester screening

Første trimester screening Første trimester screening Charlo.e Ekelund, læge, PhD Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Rigshospitalet U- kursus 28.10.2014 Formål Screening test 6-7 uger PAPP- A og frit beta hcg 9-11 uger nakkefoldsskanning

Læs mere

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?!

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! ANTIFOSFOLIPID ANTISTOFSYNDROM BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital APS :: initial statement In general, apl

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Vævstypelaboratoriet - Analyse liste - 09-04-2014. Analyse Liste Analyse Profiler Analyser AUTOIMMUNE

Vævstypelaboratoriet - Analyse liste - 09-04-2014. Analyse Liste Analyse Profiler Analyser AUTOIMMUNE Analyse Liste Analyse Profiler Analyser AUTOIMMUNE Analysenavn ahus, sekvensering af CFH, CFI og CD46 CD3, CD4, CD8-positive T-lymfocytter, antalskoncentration CD31 Recent thymic emigrants Crossmatch,

Læs mere

Årsberetning 2014. Klinisk Biokemisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital. Klinisk Biokemisk Afdeling

Årsberetning 2014. Klinisk Biokemisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital. Klinisk Biokemisk Afdeling Årsberetning 2014 Klinisk Biokemisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Klinisk Biokemisk Afdeling Mail: kba@auh.rm.dk Foto: Kirsten Aarestrup Design: TuenMedia Redaktion: Ledende overlæge Lene Heickendorff

Læs mere

Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet

Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet Fødevareplatform Region Sjælland 14. januar 2010 Thomas Meinert Larsen, Lektor, Institut for Human Ernæring, Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Læs mere

Den 1. november 2010 er Bo Espensen begyndt som servicetekniker hos Triolab.

Den 1. november 2010 er Bo Espensen begyndt som servicetekniker hos Triolab. December 2010 Tak for i år År 2010 nærmer sig sin afslutning. Fra Triolab vil vi gerne benytte lejligheden til at takke jer alle for samarbejdet i årets løb. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Danish Consortium for Neuromuscular Diseases. Genomsekventering klinisk anvendelse

Danish Consortium for Neuromuscular Diseases. Genomsekventering klinisk anvendelse Danish Consortium for Neuromuscular Diseases Genomsekventering klinisk anvendelse Odense, 2. september, 2013 Jens Michael Hertz, MD, DMSc Professor, consultant Phone: +45 6541 3191 (dir.), or +45 2027

Læs mere

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark TBE-fund i Danmark Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark Første tilfælde af TBE i DK 1953 Ugeskrift for læger 125:32:1098-1104 (1963) Baggrund for Freundts

Læs mere

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2007. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2007. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Skovagervej 2 8240 Risskov 7789 3540

Læs mere

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen Michael Alifrangis Lektor Center for Medicinsk Parasitologi Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi micali@sund.ku.dk

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 1 SKUP i Danmark Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk www.skup.dk Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 2 SKandinavisk Utprøvning af laboratorieudstyr for Primærsektoren 3 Analysekvalitet i almen

Læs mere

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D. 11-11-2013 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI INTRODUKTION Færøernes

Læs mere

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår)

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner.

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner. Den Diagnostiske Samarbejdspartner erfaringer og muligheder Af Evy Ottesen og Helle Alsbæk Klinisk Biokemisk Afdeling, marts 2012 I 2008 åbnede der sig i Klinisk Biokemisk Afdeling en mulighed for at arbejde

Læs mere

VEST GØR AKUT-TEAM PERMANENTE

VEST GØR AKUT-TEAM PERMANENTE eller APb DEN DIAGNOSTISKE A M AR B EJ D 5 PART N ER Tekst og foto: Niels Stoktoft Overgaard // journalist VEST GØR AKUT-TEAM PERMANENTE Hospitalerne i Holstebro og Herning har succes med at udstationere

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Af Merete Berthu Damkjær, Anette Perslev og Finn Stener Jørgensen Biografi Merete Berthu Damkjær er cand.med. fra Københavns Universitet

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG KLINISK BIOKEMISK AFSNIT

KVALITETSHÅNDBOG KLINISK BIOKEMISK AFSNIT Klinisk Biokemisk Afsnit Diagnostisk Afdeling KVALITETSHÅNDBOG KLINISK BIOKEMISK AFSNIT Niklas Rye Jørgensen Specialeansvarlig overlæge Helle Lethmar Ledende bioanalytiker OVD-0003-3 Godkendt til ikrafttrædelse:

Læs mere

ANALYSEFORTEGNELSE - KLINISK BIOKEMI ALFABETISK...

ANALYSEFORTEGNELSE - KLINISK BIOKEMI ALFABETISK... 170002-06 2.1 Forklaring til analysefortegnelse ANALYSEFORTEGNELSE - KLINISK BIOKEMI ALFABETISK... 3 Indledning... 3 Inddeling... 3 Overskrift... 3 Langt navn... 3 Egenskabskode... 3 Enhed... 3 Bestilling...

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

KPLL-nyt 2009-1 (Forår 2009)

KPLL-nyt 2009-1 (Forår 2009) KPLL-nyt 2009-1 (Forår 2009) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM TEST Reg.nr. 434 Indhold i dette nummer EEG undersøgelserne flytter til Glostrup filialen............................................................2

Læs mere

KPLL-nyt 2007-2 (Maj 2007)

KPLL-nyt 2007-2 (Maj 2007) KPLL-nyt 2007-2 (Maj 2007) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Fra KPLL............................................................................................................1

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

årsberetning 2013 Klinisk biokemisk afdeling Rigshospitalet

årsberetning 2013 Klinisk biokemisk afdeling Rigshospitalet årsberetning 2013 Klinisk biokemisk afdeling Rigshospitalet Rigshospitalet Klinisk Biokemisk afdeling Fotos: Margit Grome & Hanne Nielsen Trykkeri & Design: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S indhold Forord...

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

Noninvasiv prænatal test er et gennembrud inden for prænatal screening

Noninvasiv prænatal test er et gennembrud inden for prænatal screening 2 Noninvasiv prænatal test er et gennembrud inden for prænatal screening Louise Stig Hornstrup 1, Louise Ambye 2, Steen Sørensen 2 & Finn Stener Jørgensen 1 Statusartikel 1) Ultralydklinikken, Gynækologisk

Læs mere

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH Kunsten at seponere Store Praksisdag 2014 Region H Hvornår og hvordan -værktøjer 08-01-2014 Farmakologisk Afdeling BBH 1 8. januar 2014 2 Kunsten at seponere Kunsten at seponere mest presserende -og udfordrende-

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Artikelnavn Placeres på Specialfunktion Bemærkninger

Artikelnavn Placeres på Specialfunktion Bemærkninger Rekvireri ngs-nr. Fordeling af analyser Artikelnr. (fakturering) Artikelnavn Placeres på Specialfunktion Bemærkninger Speciale BIOKEMI Biokemi R419 63 SSA (Ro)/SSB (La) antistoffer (IgG) Gentofte Hospital,

Læs mere

Personalenyt - nyansættelse. Juni 2010

Personalenyt - nyansættelse. Juni 2010 Juni 2010 God start til Triolab Nyt Vores nye nyhedsbrev har fået en god start! Rigtig mange af vores kunder har tilkendegivet, at de ønsker at modtage Triolab Nyt, og det er vi meget glade for! Vi vil

Læs mere

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1 Page 1 of 38 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Kvalitetshåndbog Niveau: Politik Dokumentbrugere: KBA Redaktør: ILM Dokumentansvarlig: Ledelse Dokumentnummer: POL 1. 1.1 Version: 1 Godkendt af:

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

Praksisbeskrivelse, Trøjborg Lægehus, Trøjborgvej 60, st., 8200 Århus

Praksisbeskrivelse, Trøjborg Lægehus, Trøjborgvej 60, st., 8200 Århus Praksisbeskrivelse, Trøjborg Lægehus, Trøjborgvej 60, st., 8200 Århus Præsentation af praksis, læger og personale Velkommen! Trøjborg Lægehus, ydernr.: 070874, Trøjborgvej 60, st., 8200 Århus N, Tlf.:

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Laboratoriegrupper til datafangst. en manual. 31. oktober 2012 Bjarke Skov

Laboratoriegrupper til datafangst. en manual. 31. oktober 2012 Bjarke Skov Laboratoriegrupper til datafangst en manual Sådan bruges laboratoriegrupper Vælg laboratoriegruppe (shift F11) i laboratoriefanebladet Vælg den ønskede gruppe Herefter indtastes I felterne. Alle felter

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers. Spørgsmål og svar 1 af 08.09.

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers. Spørgsmål og svar 1 af 08.09. Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers 1 Kontraktbilag 1 kravspecifikationer IT-tekniske krav Første spørgsmål i underpunkt 1.2 "Generelle

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar 1/10 Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme Sundhedseffekter Hjerte-kar-sygdomme Interessen for mejeriprodukter og hjerte-kar-sygdomme (CVD) har ofte fokus på mættet fedt. Det har været antaget, at fordi nogle mejeriprodukter indeholder mættede

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL Signe Wildt Overlæge, Ph.d Køge Sygehus DSKE 17. marts 2015 Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi - DSGH Christian Lodberg Hvas Michael Dam

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN D E K S DEKS DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN Bio-Rad Laboratories

Læs mere

Amendment 2 af 21. maj 2010

Amendment 2 af 21. maj 2010 Amendment 2 af 21. maj 2010 Vedrørende journal nr. 2612-3884 Eksisterende protokol Final version - Dato 19.12.2008 Protokolnummer: 7001, med Amendment 1 af 10. juli 2009 Nuværende tekst = teksten som den

Læs mere

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand ... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand Henrik Højgaard Rasmussen Overlæge Ph.d Leder af Center for Ernæring og Tarmsygdomme CET Medicinsk Gastroenterologisk afdeling Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse Tværsektoriel Forskningsenhed Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse Oktober 2015 Titel: Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Next Generation Sequencing

Next Generation Sequencing Next Generation Sequencing For 60 år siden blev DNA opdaget. I øjeblikket afprøver vi NGS, og til sommer kører vi BRCA-gener med den nye metode I år er det 60 år siden, at DNA s struktur blev erkendt,

Læs mere

Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank

Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank Anbefalinger for henholdsvis blod- og vævsprøver til Dansk CancerBiobank er udarbejdet

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

09/10. Kompetent. Synlig. Kommunikerende. Tema om bioanalytikeren som diagnostisk samarbejdspartner

09/10. Kompetent. Synlig. Kommunikerende. Tema om bioanalytikeren som diagnostisk samarbejdspartner 09/10 8 Kompetent. Synlig. Kommunikerende. Tema om bioanalytikeren som diagnostisk samarbejdspartner Har du også besluttet ALDRIG AT BLIVE GAMMEL? Har du tænkt over, om du har råd...? Bestil et tilbud

Læs mere

Implementering af HLA-DQ2 & HLA-DQ8 som undersøgelsesmetode for cøliaki

Implementering af HLA-DQ2 & HLA-DQ8 som undersøgelsesmetode for cøliaki Implementering af HLA-DQ2 & HLA-DQ8 som undersøgelsesmetode for cøliaki Louise Hjort Ladefoged Hold 5 BA 99835 Bioanalytikerunderviser Jette Kofod-Nielsen Cand.scient. Lektor Jesper Voldby Antal tegn inkl.

Læs mere

Sommereksamen 2013. Side 1 af 5

Sommereksamen 2013. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Sommereksamen 2013 Titel på kursus: Ernæring og fordøjelsessystemet Uddannelse: Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Semester: 2. semester Eksamensdato: 6. juni

Læs mere

Hvilke HPV tests siger evidensen, at vi skal anvende?

Hvilke HPV tests siger evidensen, at vi skal anvende? Dansk Cytologiforenings Årsmøde Odense, 8. marts 2014 Hvilke HPV tests siger evidensen, at vi skal anvende? Elsebeth Lynge, Matejka Rebolj, Sarah Preisler, Ditte Ejegod, Carsten Rygaard og Jesper Bonde

Læs mere

Beskrivelse af Akutsygeplejerskens funktionsområde i akutmodtagelsen Roskilde sygehus

Beskrivelse af Akutsygeplejerskens funktionsområde i akutmodtagelsen Roskilde sygehus Beskrivelse af Akutsygeplejerskens funktionsområde i akutmodtagelsen Roskilde sygehus Revideret af klinisk sygeplejespecialist Lis Rybjer November 2011 1. Akutmodtagelsen - Roskilde sygehus Akutmodtagelsen

Læs mere

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade CV 2002 2006: Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus 2006 2010: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2008 2010: Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Cand.Scient.San, Aarhus

Læs mere

Diabetes i Danmark. Diabetes i Danmark. Milepæle DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE

Diabetes i Danmark. Diabetes i Danmark. Milepæle DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE Formandskab: Peter Rossing, forskningsleder, overlæge dr.med. Steno Diabetes Center Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør, cand.cur., E-MBA

Læs mere

WebReq, Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder.

WebReq, Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder. , Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder. Ib Johansen 1, Margit Rasmussen 2. 1, Center for Sundheds-telematik, MedCom, Rugaardsvej15,2.sal, 5000 Odense

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

KIH egastro. E-Health. Sygeplejerskens rolle. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

KIH egastro. E-Health. Sygeplejerskens rolle. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH egastro Klinisk Integreret Hjemmemonitorering E-Health Sygeplejerskens rolle Herlev Universits Hospital i København IBD sygeplejerske: Dorte Marker Gastroenheden Overskrifter Disease course in IBD

Læs mere

Investormøde. 29. maj 2009

Investormøde. 29. maj 2009 Investormøde 29. maj 2009 Safe Harbor erklæring Denne præsentation indeholder udsagn vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder udviklede produkter og potentielle fremtidige produkter

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Chronisk lymfatisk leukæmi Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype CD19 +, CD5 +, CD23 + CD20 s/-, CD79b s/-, sig s/- Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype

Læs mere

PCOS. PCO: Historie. U kursus Gynækologi 2 2008

PCOS. PCO: Historie. U kursus Gynækologi 2 2008 PCOS U kursus Gynækologi 2 2008 SOS U-kursus 2008 PCOS: Lidt historie Livstidsperspektiv Kliniske fokusområder Diagnose Patofysiologi Behandling Prognostiske perspektiver (CVD) Klinisk resume PCO: Historie

Læs mere

HAT - Afrapportering fase 2 Celle- & Vævsprøver

HAT - Afrapportering fase 2 Celle- & Vævsprøver HAT - Afrapportering fase 2 Celle- & Vævsprøver Indhold 1) Introduktion... 2 Pilottest... 2 Behov og krav identificeret i fase 1.... 2 2) Beskrivelse af pilottesten: hvad er testet, hvordan?... 3 Hvad...

Læs mere

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Hjertedepression - og andre somatiske depressioner Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Liaison = Forbindelse Liaisonpsykiatrisk Enhed, Psykiatrisk Center København Tilsyn (ca. 1600/år) Somatoforme

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet

Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet Annette Ekblond, cand.scient ph.d (humanbiolog) Laboratorieleder Kardiologisk Stamcellelaboratorium Kardiologisk Stamcellecenter Hjertecenteret Rigshospitalet

Læs mere

Formidling af bioanalytikerens faglighed - Sygeplejerskernes udbytte af undervisningen i betjening af ABL 725

Formidling af bioanalytikerens faglighed - Sygeplejerskernes udbytte af undervisningen i betjening af ABL 725 BIOANALYTIKERUDDANNSELEN Professionshøjskolen Metropol BACHELORPROJEKT JUNI 2010 Udarbejdet af: Mina Hanna (21.05.1986) Vejledere: Charlotte T. Voigt Pernille Munck Antal anslag: 69737 Kilde 1 :http://www.webanalyse-kurser.dk/wpcontent/billeder/webanalyse-undervisning.jpg

Læs mere

Fremtidens bioanalytiker hvad skal vil du lave?

Fremtidens bioanalytiker hvad skal vil du lave? Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Fremtidens bioanalytiker hvad skal vil du lave? Fredag den 15. november 2013 kl. 9.00-15.45 Det er svært at spå Program især om fremtiden (Storm P)

Læs mere

[ ] =10 7,4 = 40nM )

[ ] =10 7,4 = 40nM ) Syre og base homeostasen (BN kap. 9) Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Normal ph i arterielt plasma: 7,4 ( plasma H + [ ] =10 7,4 = 40nM ) o ECV indhold af H+: 40 nm (ph 7,4) x 15 l =600 nmol

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

Sådan kan du nedbringe antallet af præanalytiske fejl

Sådan kan du nedbringe antallet af præanalytiske fejl Marts 2013 Sådan kan du nedbringe antallet af præanalytiske fejl Triolab kan nu tilbyde Lab.E.L. et nyt koncept, der automatisk håndterer klargøringen af kit til blodprøvetagning og effektivt nedbringer

Læs mere

Lederforum. 13. marts 2013

Lederforum. 13. marts 2013 Lederforum 13. marts 2013 Implement Consulting Group Fakta Etableret i 1996 300 ansatte, heraf 275 konsulenter Arbejder for offentlige og private virksomheder i Danmark, Norge og Sverige. Lokal repræsentation

Læs mere

Bilag 4.2 !"# $% & ( ) * "+ 26-01-04 Side 1 af 57. Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord

Bilag 4.2 !# $% & ( ) * + 26-01-04 Side 1 af 57. Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord 26-01-04 Side 1 af 57 Bilag 4.2 Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord!"# $% & ' ( ) * "+ Hoveduddannelse ved Klinisk biokemisk Afdeling Århus Amtssygehus og Randers Centralsygehus 1. Indledning

Læs mere