Nøgletal Indhold. Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal 2013. Indhold. Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler"

Transkript

1 Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler Nøgletal 2013 Indhold Kvalitetsindikatorer... 2 Ventetider i ambulatoriet... 2 Svartid på prøvesvar... 2 Afvigelsesrapporter... 3 Utilsigtede hændelser (UTH)... 3 Afdelingens drift... 4 Analysesvar (antal afgivne svar) og patientkontakter... 4 Analysesvar Patientkontakter Personaleforbrug... 5 Nyt analyseudstyr og nye analysemetoder... 6 Arbejdsmiljø... 6 Arbejdsskader... 6 Undervisning... 7 Studerende, praktikanter og andet sundhedspersonale... 7 Efteruddannelse og udvikling... 7 Forbrug af timer til kompetenceudvikling... 7 Uddannelsesaktiviteter/antal personer... 8 Uddannelsesaktiviteter Bilag 1 Publikationsliste... 9 Bilag 2 UTH, AmH og HvH Bilag 3 - Apparaturliste Afsnit Amager Afsnit Hvidovre Bilag 4 - Analyse- og produktionsliste af 43

2 KVALITETSINDIKATORER Ventetider i ambulatoriet På Amager afsnittet er målet, at ventetiden skal være mindre end 30 minutter for 90 % af patienterne. På Hvidovre afsnittet er målet, at ventetiden skal være mindre end 30 minutter for 85 % af patienterne. Figur 1. Ventetider i ambulatoriet på afsnit Amager og afsnit Hvidovre for voksne og børn Søjlerne viser den procentdel af patienterne, som venter mindre end 30 minutter i de enkelte måneder. Svartid på prøvesvar På Amager afsnittet er målene for svartid for prøvesvar på akutte, fremskyndede og rutine blodprøver, at 80 % af svarene skal være afleveret inden henholdsvis 60, 180 og 360 minutter. På Hvidovre afsnittet er kravene til svartid, at for akutte prøver skal 90 % af svarene være afleveret inden 45 minutter og 99 % inden 60 minutter. For fremskyndede prøver er kravet, at 90 % af svarene skal være afleveret inden 180 minutter og 99 % inden 300 minutter, og for rutineprøverne skal svar foreligge samme dag, hvis analyserne udføres dagligt og i eget laboratorium. En del akutte prøver håndteres fejlagtigt som fremskyndede/rutine prøver, fordi de ikke sendes til Klinisk Biokemisk Afdeling i akut-beholdere. Figur 2. Svartider for henholdsvis akutte, fremskyndede og rutineundersøgelser på afsnit Amager og afsnit Hvidovre. 2 af 43

3 Afvigelsesrapporter Figur 3. Afvigelser på AmH og HvH. Utilsigtede hændelser (UTH) Figur 4. Utilsigtede hændelser (UTH) på AmH og HvH. Uddybende beskrivelser i bilag 2 UTH, AmH og HvH. 3 af 43

4 AFDELINGENS DRIFT Analysesvar (antal afgivne svar) og patientkontakter Afsnit Amager Afsnit Hvidovre Total Antal patientkontakter Antal analysesvar (se bilag 4) POCT analysesvar ABL, 10 apparater (18 forskellige analyser) Clinitek Status, 60 apparater (7 forskellige analyser) HemoCue 130 apparater (Glucose) HemoCue 10 apparater (Hæmoglobin og WBC) Indgår i antal analysesvar bilag 4 * Ikke optalt * Indgår i antal analysesvar bilag 4 Indgår i antal analysesvar bilag 4 * *6.050 Antal POCT analyser Antal analysesvar inkl. POCT Funktionsundersøgelser EKG (Afsnit HvH servicerer kun Psyk. Afd.) Funktionsundersøgelser (Glukose- eller laktosebelastning) 8369 * Svedtest på børn 70 Hørescreening på børn *6297 Holter monitorering 266 Arbejds EKG 61 Lungefunktionsundersøgelser 153 Lungefunktionsundersøgelser plus diffusion 309 Lungefunktionsundersøgelser/spiron 52 Tabel 1. Analyseproduktion, afsnit Amager og Hvidovre. *Optalt manuelt. 4 af 43

5 Analysesvar Figur 4. Analysesvar eksklusiv POCT analyser HvH. Patientkontakter Figur 5. Patientkontakter Personaleforbrug Stillinger Antal Ledende overlæge 1 Overlæger 2 Reservelæger 2 Biokemikere 2 Ledende bioanalytiker 1 Afdelingsbioanalytikere 4 Bioanalytikere 102 Sekretærer 4 Personale i alt 121 Tabel 2. Personaleforbrug. 5 af 43

6 Nyt analyseudstyr og nye analysemetoder Analyseudstyr Analysemetoder Cobas 6000 P-25-OH-Vitamin D (D 2 + D 3 ) (analysen er flyttet fra Liassion til Cobas 6000) Cobas 6000 P-Gentamicin (analysen er overtaget fra HvH-KMA) Cobas 6000 P-Vancomycin (analysen er overtaget fra HvH-KMA) Cobas 6000 P- Gliacelleprotein (s100b) BEP 2000 P-Urokinase plasminogen aktivator surface receptor (SuPar) Tabel 3. Nyt analyseudstyr og analysemetoder. ARBEJDSMILJØ Arbejdsskader Figur 6. Arbejdsskader af 43

7 UNDERVISNING Studerende, praktikanter og andet sundhedspersonale Afsnit Amager Afsnit Hvidovre Bioanalytikerstuderende modul Bioanalytikerstuderende modul Bioanalytikerstuderende modul 5 6 Bioanalytikerstuderende modul 6 og Bioanalytikerstuderende modul 10 og Bioanalytikerstuderende modul Bioanalytikerstuderende modul Erhvervspraktikanter 5 5 Ingeniørstuderende 3 Sundhedsservicesekretærelever 1 HK i praktik 1 Løntilskudsjob/Aktiveringsjob 1 Undervisning i blodprøvetagning, POCT, EKG optagelse og CardioPerfect til andet sundhedspersonale Tabel 4. Antal sundhedspersonale fordelt på forskellige faggrupper EFTERUDDANNELSE OG UDVIKLING Det samlede tidsforbrug anvendt i afdelingen på efteruddannelse og kompetenceudvikling var 3766 timer, som svarer til ca. 2 årsværk. Derudover har der været anvendt resurser til praktisk træning. Forbrug af timer til kompetenceudvikling Figur 7. Forbrug af timer til efteruddannelsesaktiviteter fordelt på forskellige kategorier. 7 af 43

8 Uddannelsesaktiviteter/antal personer Uddannelsesaktivitet Antal personer Formaliseret uddannelse 1 Kurser 71 Brugermøder, kongresser mm 36 Organisatoriske 4 Uddannelsesdage, temamøder mm 120 Tabel 5. Uddannelsesaktiviteter fordelt på antal personer. Uddannelsesaktiviteter Figur 8. Uddannelsesaktiviteter opgjort i timer af 43

9 BILAG 1 PUBLIKATIONSLISTE 1. Bunkenborg J, Espadas G, Molina H. Cutting edge proteomics: benchmarking of six commercial trypsins. J Proteome Res. 2013;12: Fenger M. The enigma of adiponectin. Atherosclerosis. 2013;227: Skaaby T, Husemoen LL, Pisinger C, Jørgensen T, Thuesen BH, Rasmussen K, Fenger M, Rossing P, Linneberg A. Vitamin D status and 5-year changes in urine albumin creatinine ratio and parathyroid hormone in a general population. Endocrine. 2013;44: Skaaby T, Husemoen LL, Martinussen T, Thyssen JP, Melgaard M, Thuesen BH, Pisinger C, Jørgensen T, Johansen JD, Menné T, Carlsen B, Szecsi PB, Stender S, Fenger RV, Fenger M, Linneberg A. Vitamin D status, filaggrin genotype, and cardiovascular risk factors: a Mendelian randomization approach. PLoS One. 2013;8:e Thorsen SU, Mortensen HB, Carstensen B, Fenger M, Thuesen BH, Husemoen LL, Bergholdt R, Brorsson C, Pociot F, Linneberg A, Svensson J. No difference in vitamin D levels between children newly diagnosed with type 1 diabetes and their healthy siblings: a 13-year nationwide Danish study. Diabetes Care. 2013; 36:e Jørgensen P, Jacobsen P, Poulsen JH. Identifying the potential of changes to blood sample logistics using simulation. Scand J Clin Lab Invest. 2013; 73: Grynnerup AG, Lindhard A, Sørensen S. Anti-Müllerian hormone levels in salpingectomized compared with nonsalpingectomized women with tubal factor infertility and women with unexplained infertility. Acta Obstet Gynecol Scand. 2013;92: Nørgaard P, Wright D, Ball S, Newell P, Kirkegaard I, Petersen OB, Uldbjerg N, Tørring N, Jørgensen FS, Friis-Hansen L, Ekelund C, Tabor A, Sørensen S. Autocorrelation and cross-correlation between hcgβ and PAPP-A in repeated sampling during first trimester of pregnancy. Clin Chem Lab Med. 2013;51: Simonsen TS, Sørensen S, Ekelund C, Jørgensen FS; Danish Fetal Medicine Research Group. Prenatal characteristics of false negative cases from first-trimester screening of Down syndrome (trisomy 21). Prenat Diagn. 2013;33: Thorsen SU, Mortensen HB, Carstensen B, Fenger M, Thuesen BH, Husemoen LL, Bergholdt R, Brorsson C, Pociot F, Linneberg A, Svensson J. No difference in vitamin D levels between children newly diagnosed with type 1 diabetes and their healthy siblings: a 13-year nationwide Danish study. Diabetes Care. 2013;36:e Skaaby T, Husemoen LL, Pisinger C, Jørgensen T, Thuesen BH, Fenger M, Linneberg A. Vitamin D status and incident cardiovascular disease and all-cause mortality: a general population study. Endocrine. 2013; 43: af 43

10 12. von Kampen O, Buch S, Nothnagel M, Azocar L, Molina H, Brosch M, Erhart W, von Schönfels W, Egberts J, Seeger M, Arlt A, Balschun T, Franke A, Lerch MM, Mayerle J, Kratzer W, Boehm BO, Huse K, Schniewind B, Tiemann K, Jiang ZY, Han TQ, Mittal B, Srivastava A, Fenger M, Jørgensen T, Schirin-Sokhan R, Tönjes A, Wittenburg H, Stumvoll M, Kalthoff H, Lammert F, Tepel J, Puschel K, Becker T, Schreiber S, Platzer M, Völzke H, Krawczak M, Miquel JF, Schafmayer C, Hampe J. Genetic and functional identification of the likely causative variant for cholesterol gallstone disease at the ABCG5/8 lithogenic locus. Hepatology. 2013;57: Callesen L K, Justesen K. Billigere analyse med egne reagenser. Danske Bioanalytikere 2014; af 43

11 BILAG 2 UTH, AMH OG HVH Overskrift Hændelsessted Alvorlighedsgrad Art Mgl. reaktion på skæve blodprøver pga svar HvH Klin Afd Alvorlig Labka udskrives på forkert printer Prøveforbytning ved HIV konfirmatorisk HvH KBA Moderat Analytisk Prøve med to labnumre. Analysesvar slettet AmH KBA Moderat Præanalytisk inden afgivelse til rekvirent. Livsvigtig blodprøve blev ikke taget på nyfødt HvH KBA Moderat Præanalytisk barn. Barnet kunne ikke findes, og prøvetagning blev aflyst. Manglende TNT svar i 4-5 timer. Prøven bestilt HvH KBA Moderat Præanalytisk som fremskyndet. Svar afleveret inden 3 timer efter prøvemodtagelse. Skulle være bestilt som Haste Uafhentede prøver til KMA på Psykiatrisk HvH Klin Afd Moderat Præanalytisk Center Albumin på 2 g/l afgivet, ny prøve viste 41 g/l. HvH KBA Mild Analytisk Biologiske grænser rettes. Livsnød prøve til 339. Den kliniske afdeling HvH KBA Mild Præanalytisk kunne ikke komme igennem til vagthavende bioanalytiker, da telefonen kortvarigt var glemt på et toilet. Blodprøve ikke afsendt korrekt til Aalborg HvH KBA Mild Præanalytisk Manglende labka svar, men prøven ikke bestilt HvH Klin Afd Mild Præanalytisk Blodbanken ikke modtaget blodprøve til Bastest HvH Klin Afd Mild Præanalytisk Blodprøve ikke taget pga overflytning HvH Klin Afd Mild Præanalytisk Blodprøve er rutinemæssigt bestilt om aftenen HvH Klin Afd Mild Præanalytisk til næste dags morgen i afsnit 322 (kl.7:30). Patienten udvisiteres dog til stationært afsnit 321 inden prøvetagnings-tidspunkt. 2 transportbeholdere fundet tabt i en Mild Præanalytisk mellemgang, formentlig af en portør ABL -maskinen på AH i driftstop. Skyldes AmH KBA Ingen skade Analytisk fejlbetjening Generelt og aktuelt mangler der svar på dag til AmH KBA Ingen skade Postanalytisk dag blodprøver ved stuegangen på Amager Hospital Prøve ikke bestilt i LABKA, Pt fra AmH KBA Ingen skade Præanalytisk Sandholmlejren kunne ikke identificeres. Manglende sikker identifikation af pt i amb. HvH KBA Ingen skade Præanalytisk Manglende samarbejde mellem portører og HvH KBA Ingen skade Præanalytisk KBA mhp at bringe en blodprøve til Blodbanken. I forbindelse med pku tages også bilirubin uden HvH KBA Ingen skade Præanalytisk aftale med 546, da man ikke kunne komme igennem til 546 Variation i Na konc på hhv venøs og arteriel HvH KBA Ingen skade Præanalytisk prøve. Ingen analytisk forklaring, måske et præanalytisk problem Pt møder op i amb uden prøverne er bestilt, HvH KBA Ingen skade Præanalytisk man gætter sig til, hvad det kunne være pku seddel glemt hjemme af forældre på en HvH KBA Ingen skade Præanalytisk søndag, prøvetagning afvist Mistanke om at et barn er gul, prøve til bilirubin HvH KBA Ingen skade Præanalytisk tages uden aftale med barsel eller ammeamb Svar mislykket uden begrundelse (skyldtes de HvH Klin Afd Ingen skade Præanalytisk var for gamle) Der skulle have været bestilt C3D, men i stedet er bestilt CD3/CD4 HvH Klin Afd Ingen skade Præanalytisk 11 af 43

12 BILAG 3 - APPARATURLISTE Apparaturlisten omfatter større apparatur, som tilhører Klinisk Biokemisk Afdeling, derudover servicerer afdelingen omkring 150 POCT udstyr på de kliniske afdelinger. Afsnit Amager Antal Apparatur Årstal 1 stk. BD Sedi stk. Cobas 6000 e stk. Cobas 6000 c stk. EKG Cardiofax stk. Sysmex stk. ABL serie stk. ACLTOP 500 CTS stk. AQT90 FLEX stk. EKG Cardiofax stk. Cobas 6000 c stk. EKG Cardioperfect stk. NOVA 8 CRT af 43

13 Afsnit Hvidovre Antal Apparatur (drift) Årstal 1 stk. ABL serie stk. Kone Lab stk. ABI 7500 Real Time PCR stk. Kryptor stk. CellaVision DM stk. ABI Prism 3130 Genetic Analyzer stk. Promega Maxwell oprensningsrobot stk. SYSMEX XE 5000 hæmatologiudstyr stk. Tosoh HPLC stk. BEP 2000 Advance stk. Cobas 6000 c stk. Cobas 6000 e stk. Monitor V 100 sænkningsinstrument stk. MPA EVO afpippeteringsinstrument stk. Atlantis og Asys Expert 96 ELISA udstyr stk. FACS Canto II stk. ACL TOP stk. Hydrasys II stk. Phadia stk. ABL serie stk. ABL serie Apparatur (forskning) 1 stk. Thermocykler stk. Wallac Viktor 2 ELISA reader stk. Äkta HPLC stk. Dionex 3000 HPLC stk. Elx50 ELISA Wash stk. Fragtmentanalyzer (kapillær gel elektroforese) stk. Shimatzo GL-MS stk. TSQ Vantage stk. QExactive massespektometer stk. Dionex 3000XRS HPLC system stk. HiSeq 1500 DNA sekventering stk. Cobas 6000 c stk. Cobas 6000 e af 43

14 BILAG 4 - ANALYSE- OG PRODUKTIONSLISTE RHS x EDTArør med pt. til afd RHB00185 Array-CGH analyse NPU19671 Asc-Albumin NPU26718 Asc-Amylase, pancreastype NPU28837 Asc-Kerneholdige celler NPU08614 Asc-Kreatinin NPU19975 Asc-Laktatdehydrogenase NPU08671 Asc-Protein NPU17015 Asc-Triglycerid NPU02319 B(aB)-Hæmoglobin;(POC) NPU21598 B(kB)-Plasmodium NPU10162 B(nsB)-Hæmoglobin NPU09228 B(vB)-Pyruvat NPU21544 BasF(P)-Bas.fos. knogletype NPU21545 BasF(P)-Bas.fos. lever canaliculi NPU21546 BasF(P)-Bas.fos. leverendoteltype NPU21548 BasF(P)-Bas.fos. placentatype NPU21549 BasF(P)-Bas.fos. tarmtype BBH00012 B-Audiologisk DNA;(diverse analyser) NPU17191 B-Bacterium+fungus NPU17191 B-Bacterium+fungus (børnekolbe) NPU17191 B-Bacterium+fungus;taxon NPU01349 B-Basofilocytter NPU01349 B-Basofilocytter NPU01349 B-Basofilocytter;(POC) NPU03972 B-Blastceller(uspec.) NPU02572 B-Bly NPU19725 B-Ciclosporin RHB00595 B-CLLU-1 mrna ekspression RHB00204 BCR/ABL Diagnostik/Philadelphiakromosom ASS00171 B-DAN-HEP RHB00547 B-DNA diverse analyse til Molekylærgenetisk GEN00065 B-Ekstraprøve COGEN(Fuldblod) NPU01933 B-Eosinofilocytter NPU01933 B-Eosinofilocytter NPU01933 B-Eosinofilocytter;(POC) NPU01943 B-Erytroblaster NPU01960 B-Erytrocytter NPU01961 B-Erytrocytter, vol.fr B-Fagocyt screening for CGD (kronisk granulomatøs RHB00764 sygdom) NPU21406 B-Forlig(elekt.) B-Glucose-6-phosphat-1- DNK05443 dehydrogenase/hæmoglobin(fe) af 43

15 B-Glucose-6-phosphat-1- DNK35841 dehydrogenase/hæmoglobin(fe);molar kat.akt.(25 C) NPU12690 B-Human immundefektvirus 1(DNA) NPU02319 B-Hæmoglobin NPU02319 B-Hæmoglobin;(POC) RHB00596 B-IgHV Mutationsstatus NPU01789 Binyrebark-Kortisol sekr. gruppe;(tetracosactid i.v.) RHP00077 Biobank til analyse af Telomerlængde NPU26883 B-Koagulation (Trombelastografi) HHL00062 B-Koagulation (Trombelastografi)(Projekt) NPU02593 B-Leukocytter NPU17053 B-Leukocytter (uspec.) NPU02593 B-Leukocytter;antalk.(POC) HHL00045 Blod til CSV-analyse SSI HHL00057 Blod til CSVBORRP KMA HHL00056 Blod til CSVHSVP KMA HHL00058 Blod til CSVVZVP KMA HHL00005 Blod til special analyse HHL00059 Blodprøvetagning til diverse formål NPU02636 B-Lymfocytter NPU02636 B-Lymfocytter NPU02636 B-Lymfocytter;(POC) NPU02668 B-Mangan RHB00582 B-Markørundersøgelse, Hæmatologisk NPU26631 B-Metamyelo.+Myelo.+Promyelocytter NPU03978 B-Metamyelocytter NPU02840 B-Monocytter NPU02840 B-Monocytter NPU02840 B-Monocytter;(POC) NPU16453 B-Mycobacterium(DNA) NPU03976 B-Myelocytter DNK05280 B-Neonatal screening gruppe NPU02902 B-Neutrofilocytter NPU02902 B-Neutrofilocytter NPU02902 B-Neutrofilocytter;(POC) NPU04708 B-Plasmocytter NPU03974 B-Promyelocytter RHB00761 B-Recent thymic emigrants (CD4posCD31pos) NPU08694 B-Reticulocytter NPU17589 B-Sedimentationsreaktion NPU19912 B-Tacrolimus RHB00570 B-Thrombocytter;(citrat m. formaldehyd mask) NPU21528 B-T-lymphocytter(cytotox.) NPU21526 B-T-lymphocytter(helper) NPU21527 B-T-lymphocytter;antalk af 43

16 NPU03568 B-Trombocytter RHB00568 B-Trombocytter;(citrat mask) NPU03562 B-Trombocytvolumen (middel) AHL00005 B-Udstrygningspræparat(ufarvet) NPU26944 B-Vitamin B CD3, CD4, CD8-positive T-Lymphocyt, NPU21818 antalkoncentration NPU19663 Csv-Albumin SAI00003 Csv-Autoimmun synaptisk encephalitis NPU17955 Csv-Bacterium+fungus NPU18320 Csv-Bilirubiner(semikvant) NPU17026 Csv-Cerebrospinalvæske farve HHL00046 CSV-Ekstra materiale NPU16080 Csv-Enterovirus SSI00701 CSV-Epstein-Barr virus kvantitativ;((dna)) NPU01962 Csv-Erytrocytter NPU02190 Csv-Glukose NPU12423 Csv-Herpes simplexvirus(dna);arb.k.(0 1) NPU12187 Csv-Herpes simplexvirus-antistof(igg);arb.stofk Csv-Herpes simplexvirus-antistof(igg/tot. NPU17653 IgG);rel.stofratio(Csv/P; 1 >1) NPU08626 Csv-Hæmoglobin+Hæmoglobinderivat NPU19812 Csv-Immunglobulin G;massek NPU19811 Csv-ImmunglobulinG-Index NPU17076 Csv-Immunglobulin-oligokloni NPU27704 Csv-JC polyomavirus(dna);arb.k.(0 1) NPU28838 Csv-Kerneholdige celler NPU04224 Csv-Klar før centrif NPU02545 Csv-Laktat NPU03276 Csv-Protein NPU03329 Csv-Pyruvat NPU12682 Csv-Varicella-zostervirus;(DNA) NPU12681 Csv-Varicella-zostervirusantistof(IgG);rel.stofk.(Csv/P) NPU16121 Csv-Varicella-zostervirus-antistof(IgG/tot. IgG);rel.stofratio(Csv/P; 1 >1) NPU27666 Cystev-Amylase, pancreastype;(ifcc 1998) NPU27667 Cystev-Kreatinin RHP00070 DAKO-letkæde RHS00001 DAN-HEP Biobank til Alborg sygehus RHS00042 Dansk Cancer Biobank DCBB HHL00007 Diverse analyse (uspec prøvemateriale) RHB00139 DMSB Biobankprøver RHB00192 DNA oprensning (GR 5064) NPU37437 DNA(B)-NOTCH3-gen RHB00579 DNA(blod)-OPRENSNING af 43

17 NPU27386 DNA(P)-RHD-gen;arb.indh.(0 1) RHB00408 DNA(spec.)-CASR-gen;(Kontrol) NPU19257 DNA(spec.)-CASR-gen;(Ny familie) NPU19039 DNA(spec.)-CFTR-gen NPU19309 DNA(spec.)-CYP2C19-gen NPU19308 DNA(spec.)-CYP2D6-gen NPU19067 DNA(spec.)-F2-gen;(nukleotid 20210) NPU19068 DNA(spec.)-F5-gen;(Arg506Gln) NPU21394 DNA(spec.)-HLA-DQA1-gen;taxon NPU21395 DNA(spec.)-HLA-DQB1-gen;taxon NPU36715 DNA(spec.)-MCM6-gen;(-13910intron) NPU19135 DNA(spec.)-MEFV-gen HHL00053 DNA(spec.)-MEFV-gen;(kontrol) NPU19176 DNA(spec.)-PRSS1-gen;(Ny familie) NPU19170 DNA(spec.)-SERPINA1-gen NPU19196 DNA(spec.)-SRY-gen NPU19208 DNA(spec.)-WAS-gen AHL00007 DNA-Coeliaki vævstypeundersøgelse NPU26719 Drænv-Amylase, pancreastype NPU17043 Drænv-Bilirubiner NPU18645 Drænv-Kreatinin NPU19976 Drænv-Laktatdehydrogenase NPU21693 Duodv-Amylase, pancreastype NPU03815 Ecv-Base excess NPU03815 Ecv-Base excess;(poc) RHS00021 Ekstra Blodprøve 2 x 9 ml til Vækst og Reproduktion HHL00008 Ekstra glas Citrat HHL00009 Ekstra glas EDTA HHL00012 Ekstra glas Serum HHL00013 Ekstra glas Serum med gel GEN00130 Ekstraprøve til LMA NPU01964 Erc(B)-Erytrocytter (HbF-holdige) NPU01944 Erc(B)-Erytrocytvol. Middel [MCV] NPU18162 Erc(B)-Erytrocytvol. rel. spredning NPU27069 Erc(B)-Fedtsyreindhold gruppe NPU02321 Erc(B)-Hæmoglobin [MCHC] NPU02320 Erc(B)-Hæmoglobinindhold [MCH] NPU03356 Erc(B)-Reticulocytter RHB00207 Ercs(B)-6-Thioguanin nukleotid NPU20025 Ercs(B)-Complement+Immunglobulin NPU20024 Ercs(B)-Complement+Immunglobulin;(liste) HEH00002 Ercs(B)-EMA-bindingsfraktionsreduktion NPU21917 Ercs(B)-Erythrocyt D-antigen NPU01945 Ercs(B)-Erythrocyt-antigen NPU20200 Ercs(B)-Erythrocyt-antigen;(liste) af 43

18 RHB00205 Ercs(B)-Methotrexat.;stofk RHB00208 Ercs(B)-Methylerede Thiopurinmetabolitter NPU26696 Erythrocyt-antistof(P)-Forlig NPU26814 F-Calprotectin HHL00054 F-Elastase-1;massek NPU01393 F-Hæmoglobin RHB00181 FISH CLL NPU28718 F-Pancreaselastase I;massefr NPU12978 F-Parasit NPU12224 F-Tarmpatogene bakterier GLO00010 GLO Thyreoidea profil (Særaftale med KBA) NPU03011 Hb(aB)-O2 sat NPU03011 Hb(aB)-O2 sat.;(poc) NPU01473 Hb(B)-Carbonmonoxidhæmoglobin NPU01473 Hb(B)-Carbonmonoxidhæmoglobin;(POC) NPU27300 Hb(B)-Hæmoglobin A1c (IFCC) NPU03835 Hb(B)-Hæmoglobin A1c;(DCCT) NPU04613 Hb(B)-Hæmoglobin F NPU02326 Hb(B)-Hæmoglobintype gruppe NPU02725 Hb(B)-Methæmoglobin NPU02725 Hb(B)-Methæmoglobin;(POC) NPU28828 Hb(cvB)-O2 sat RHB00001 Hb(Fe; B)-Hæmoglobin A1c(Fe);(DCCT) NPU10197 Hb(kB)-O2 sat NPU03013 Hb(tot.; ab)-oxyhæmoglobin NPU03013 Hb(tot.; ab)-oxyhæmoglobin;(poc) NPU28833 Hb(tot.; cvb)-oxyhæmoglobin NPU10754 Hb(tot.; kb)-oxyhæmoglobin NPU10265 Hb(tot.; vb)-oxyhæmoglobin NPU10199 Hb(vB)-O2 sat RHB00563 HLA(B5701)-HLA-B5701 gentypebestemmelse NPU21371 HLA-B27, Vævstypebestemmelse DNK35907 HLA-B27, Genotypning RHB00594 JAK2 mutationsanalyse (exon12) RHB00178 JAK2 Mutationsanalyser (V617F) RHB00027 Komplementfunktion, børn <5 år RHB00026 Komplementfunktion, patientalder >5 år RHB00186 Kromosomanalyse RHB00203 Kromosom-PCR NPU08622 Ledv-Glukose NPU28839 Ledv-Kerneholdige celler NPU08672 Ledv-Protein DNK05382 Lkc prot.-lysosomale enzymer(gr 1);(liste) NPU21523 Lkc(Asc)-Granulocytter NPU27311 Lkc(Asc)-Lymfocytter+monocytter af 43

19 NPU27306 Lkc(Csv)-Granulocytter NPU27307 Lkc(Csv)-Lymfocytter+monocytter NPU21524 Lkc(Ledv)-Granulocytter NPU27313 Lkc(Ledv)-Lymfocytter+monocytter NPU16131 Lkcs(B)-Human immundefektvirus 1(DNA) NPU21790 Lymcs(B)-T-lymphocytter(cytotox.);antalfr NPU21785 Lymcs(B)-T-lymphocytter(helper);antalfr NPU21856 Lymcs(B)-T-lymphocytter(helper/cytotox) NPU21366 Lymfocytotoksiske antistoffer (HLA) RHS00113 MANET Validering af CGA NPU19131 Mannosebindende lektin (MBL) - Gentypebestemmelse NPU19843 Mannosebindende lektin (MBL) - Serumkoncentration, børn <5 år NPU19843 Mannosebindende lektin (MBL) Serumkoncentration, patientalder >5 år RHB00131 Metabolisk urinscreening RHB00187 Mosaikscreening NPU08596 Nyre-Calcium / Kreatinin ratio DNK35131 Nyre-eGFR ml/min per 1.73m² NPU14048 Nyre-Kreatinin-clearance NPU12518 P(aB)-Base excess;(aktuel) NPU01471 P(aB)-CO NPU01471 P(aB)-CO2;(POC) NPU21533 P(aB)-Glukose NPU21533 P(aB)-Glukose;(POC) NPU02409 P(aB)-Hydrogencarbonat;(aktuel; 37 C) NPU03230 P(aB)-Kalium;(POC) NPU03943 P(aB)-Laktat NPU03943 P(aB)-Laktat;(POC) NPU03429 P(aB)-Natrium;(POC) NPU01470 P(aB)-pCO2;(37 C POC) NPU01470 P(aB)-pCO2;(37 C) NPU12474 P(aB)-pH;(37 C POC) NPU12474 P(aB)-pH;(37 C) NPU08977 P(aB)-pO2;(37 C POC) NPU08977 P(aB)-pO2;(37 C) NPU28816 P(cvB)-Base excess (aktuel) NPU28820 P(cvB)-pCO2;(37 C) NPU28824 P(cvB)-pH;(37 C) NPU28829 P(cvB)-pO2;(37 C) NPU26878 P(Foster; kb)-ph;(37 C) NPU29359 P(Foster;kB)-Laktat AHL00009 P(fPt)-3 døgns faste Insulinom udredning NPU10607 P(fPt)-Galdesalte NPU10607 P(fPt)-Galdesalte af 43

20 NPU02497 P(fPt)-Insulin NPU18412 P(fPt)-Kolesterol NPU10157 P(fPt)-Kolesterol HDL NPU10171 P(fPt)-Kolesterol LDL NPU09256 P(fPt)-Kolesterol VLDL NPU04154 P(fPt)-Proinsulin NPU18005 P(fPt)-Proinsulin C-peptid NPU03620 P(fPt)-Triglycerid NPU12520 P(kB)-Base excess;(aktuel) NPU12485 P(kB)-CO NPU22089 P(kB)-Glukose NPU22127 P(kB)-Glukose (0 min) NPU22128 P(kB)-Glukose (15 min) NPU22129 P(kB)-Glukose (30 min) NPU22130 P(kB)-Glukose (45 min) NPU22131 P(kB)-Glukose (60 min) NPU22134 P(kB)-Glukose (120 min) NPU22127 P(kB)-Glukose NPU14264 P(kB)-Hydrogencarbonat;(aktuel; 37 C) NPU12481 P(kB)-pCO2;(37 C) NPU12490 P(kB)-pH;(37 C) NPU12500 P(kB)-pO2;(37 C) NPU02193 P(kB;fPt)-Glukose NPU04145 P(neonatal)-Bilirubiner NPU01472 P(vB)-CO NPU01472 P(vB)-CO NPU21532 P(vB)-Glukose (0 min) NPU21530 P(vB)-Glukose (120 min) NPU21530 P(vB)-Glukose (120 min) NPU14266 P(vB)-Hydrogencarbonat;(aktuel; 37 C) NPU03944 P(vB)-Laktat NPU10029 P(vB)-pCO2;(37 C) NPU03995 P(vB)-pH;(37 C) NPU12501 P(vB)-pO2;(37 C) NPU02195 P(vB; fpt)-glukose DNK35842 P(vB; fpt)-glukose(diag.) NPU01440 P-1,25-DiOH-Vitamin D(D3+D2) NPU02460 P-17-Hydroxyprogesteron NPU10267 P-25-OH-Vitamin D(D3+D2) (Ny analysemetode) NPU19851 P-3-Methoxyadrenalin frit NPU19852 P-3-Methoxynoradrenalin frit NPU21555 P-7-Dehydrocholesterol NPU18359 P-9-hydroxy-Risperidon;stofk NPU10801 P-Acajounød (f202)-ige DNK05053 P-ACE (Peptidyldipeptidase A) af 43

21 NPU29069 P-ACE (Peptidyldipeptidase A) RHB00704 P-Acethylcholinreceptor-antistof;(Alfa-3 nikotin) NPU18644 P-Acetone NPU18343 P-Acetylcholinreceptor-antistof(IgG) NPU28160 P-Acidic ribosomal protein antistof(igg) NPU26969 P-Acylkarnitiner+Karnitin gruppe NPU27391 P-Adalimumab-Ab NPU14459 P-Adenovirus(DNA) NPU19651 P-Alanintransaminase [ALAT] NPU19673 P-Albumin DNK05007 P-Aldolase NPU01135 P-Aldosteron NPU02043 P-alfa-1-Føtoprotein (Triple test) NPU19766 P-alfa-1-Føtoprotein NPU10814 P-Alternaria tenuis (m6)-ige NPU01157 P-Aluminium NPU09011 P-Aminosyre gruppe NPU01219 P-Amiodaron NPU01224 P-Amitriptylin;stofk NPU03927 P-Amitriptylin+Nortriptylin;stofk NPU03928 P-Ammonium NPU10815 P-Amoxicillin (c6)-ige NPU26720 P-Ampicillin (c5)-ige DNK05020 P-Amylase NPU10809 P-Amylase (k87)-ige NPU19653 P-Amylase pancreastype NPU19936 P-Amylase, makroform (0 1) DNK05159 P-Amylase, pancreastype DNK05157 P-Amylase, spyttype DNK05020 P-Amylase;kat.k NPU12018 P-ANA Symphony NPU10817 P-Ananas (f210)-ige NPU14558 P-ANCA-Screening;(liste) NPU10471 Pancr-Insulin-sekr(glukose p.o.)grp NPU10818 P-Andefjer (e86)-ige NPU12019 P-Androgen gruppe RHB00786 P-Androgen gruppe (5064GR, pæd) NPU01253 P-Androstendion NPU20189 P-Anion gap(ekskl. K+) NPU14177 P-Antidepressivum, tricyklisk NPU10007 P-Antitrombin (enz.);(is 93/768) NPU08952 P-Antitrombin (koag.) NPU10825 P-Appelsin (f33)-ige NPU27787 P-Ara h 1 (f422)-ige NPU27788 P-Ara h 2 (f423)-ige af 43

22 NPU27789 P-Ara h 3 (f424)-ige NPU27790 P-Ara h 8 (f352)-ige NPU27791 P-Ara h 9 (f427)-ige NPU27294 P-Aripiprazol+Dehydroaripiprazol;stofk NPU19654 P-Aspartattransaminase [ASAT] NPU20108 P-Aspergillius niger (m207) IgE NPU10831 P-Aspergillus fumigatus(m3)-ige NPU12971 P-Aspergillus(Ag) NPU22155 P-Aspergillus(galactomannan Ag);arb.k.(proc.) NPU09325 P-Aspergillus-antistof NPU09323 P-Atypisk pneumoni-antistof;(liste) NPU20110 P-Australsk pinje (t73) IgE SAI00004 P-Autoimmun synaptisk encephalitis NPU10834 P-Avocado (f96)-ige BHU00001 P-B12 Diagnostik NPU10835 P-Bagerigær (f45)-ige NPU10837 P-Banan (f92)-ige NPU14446 P-Bartonella henselae-antistof(igg);arb.stofk NPU14447 P-Bartonella henselae-antistof(igm);arb.stofk NPU14448 P-Bartonella quintana-antistof(igg);arb.stofk NPU14449 P-Bartonella quintana-antistof(igm);arb.stofk NPU14445 P-Bartonella-antistof;(liste) NPU20111 P-Basilikum (f269) - IgE NPU27783 P-Basisk fosfatase NPU28741 P-Basisk Phosphatase, knogletype;massek NPU17591 P-Benzodiazepiner NPU20112 P-Bermudagræs (g2) - IgE NPU28089 P-Bet v 1 (t215-1) - IgE NPU16397 P-beta-2-Glykoprotein 1-Ab(IgG) NPU16398 P-beta-2-Glykoprotein 1-Ab(IgM) NPU02817 P-beta-2-Mikroglobulin NPU01505 P-beta-Caroten NPU10841 P-Bigift (i1)-ige NPU17194 P-Bilirubin konjugeret NPU01366 P-Bilirubin ukonjugeret NPU01370 P-Bilirubiner NPU01370 P-Bilirubiner;(POC) NPU28402 P-Bindevævssygdom-relateret antistof;arb.stofk NPU12545 P-Binyrebark-antistof(IgG) NPU01379 P-Biotinidase;kat.k NPU10842 P-Birk (t3)-ige NPU10843 P-Birkefigen, gummitræ(k81)-ige NPU10844 P-Bladselleri (f85)-ige NPU10847 P-Blåmusling (f37)-ige NPU10850 P-Boghvedefrø (f11)-ige af 43

Årsberetning 2014. Klinisk Biokemisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital. Klinisk Biokemisk Afdeling

Årsberetning 2014. Klinisk Biokemisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital. Klinisk Biokemisk Afdeling Årsberetning 2014 Klinisk Biokemisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Klinisk Biokemisk Afdeling Mail: kba@auh.rm.dk Foto: Kirsten Aarestrup Design: TuenMedia Redaktion: Ledende overlæge Lene Heickendorff

Læs mere

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2006. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2006. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Side 2 af 15 Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Skovagervej 2 8240 Risskov

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN D E K S DEKS DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN Bio-Rad Laboratories

Læs mere

Klinisk biokemi i almen medicin 2012 10 01 kl. 12.45-13.45 og 14.00-15.00. Disposition

Klinisk biokemi i almen medicin 2012 10 01 kl. 12.45-13.45 og 14.00-15.00. Disposition Klinisk biokemi i almen medicin 2012 10 01 kl. 12.45-13.45 og 14.00-15.00 Disposition Indledning ded Gode og Dårlige analyser Analysestatistik og priser Oplæg til webreq profiler til udvalgte kliniske

Læs mere

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2007. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2007. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Skovagervej 2 8240 Risskov 7789 3540

Læs mere

Årsberetning 2014. Officiel indvielse af Plasmaferesecentret - mandag 6. oktober 2014. Klinisk Immunologisk Afdeling Region Sjælland

Årsberetning 2014. Officiel indvielse af Plasmaferesecentret - mandag 6. oktober 2014. Klinisk Immunologisk Afdeling Region Sjælland Årsberetning 2014 Officiel indvielse af Plasmaferesecentret - mandag 6. oktober 2014 Klinisk Immunologisk Afdeling Region Sjælland Indholdsfortegnelse Året 2014. 3 Organisationen. 9 Lokaliteter... 12 Profil

Læs mere

Forord. Kære læser. DEKS er en serviceorganisation for jer. Brug os. Det er kun din fantasi der sætter grænser. Inger Plum Institutchef

Forord. Kære læser. DEKS er en serviceorganisation for jer. Brug os. Det er kun din fantasi der sætter grænser. Inger Plum Institutchef Forord Kære læser Det nye IT-system er færdigudviklet forstået således at alle funktioner i læsende stund er taget i brug. Vi ser herefter frem til at endnu flere EQA-programmer bliver elektroniske både

Læs mere

KPLL-nyt 2007-2 (Maj 2007)

KPLL-nyt 2007-2 (Maj 2007) KPLL-nyt 2007-2 (Maj 2007) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Fra KPLL............................................................................................................1

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING. Tillæg 2014 DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING. Tillæg 2014 DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER / I SUNDHEDSSEKTOREN Tillæg 2014 D E K S DEKS Bio-Rad Laboratories BIOPLEX 2200 There is an easier way Do away with labor-intensive

Læs mere

Forord. Kære læser. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef

Forord. Kære læser. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef Forord Kære læser NORIP Endnu et år har vi arbejdet videre med NORIP, det nordiske referenceintervalprojekt. Vi venter at DSKB snart kommer med en anbefaling af at indføre de fælles nordiske referenceintervaller.

Læs mere

Bilag 4.2 !"# $% & ( ) * "+ 26-01-04 Side 1 af 57. Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord

Bilag 4.2 !# $% & ( ) * + 26-01-04 Side 1 af 57. Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord 26-01-04 Side 1 af 57 Bilag 4.2 Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord!"# $% & ' ( ) * "+ Hoveduddannelse ved Klinisk biokemisk Afdeling Århus Amtssygehus og Randers Centralsygehus 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del 1

Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del 1 Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del 1 Side 3 Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del

Læs mere

Forord... 5. Ledergruppen i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi... 6. Beretning fra ledelsen... 7. Organisation og personale...

Forord... 5. Ledergruppen i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi... 6. Beretning fra ledelsen... 7. Organisation og personale... Årsberetning 2013 1 2 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Indholdsfortegnelse Forord... 5 Ledergruppen i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi... 6 Beretning fra ledelsen...

Læs mere

Nyt kursus for bioanalytikere i akutafdeling 09/13. Bliv en god sparringspartner: Bioanalytiker forbedrer teknik til udredning af lungecancer

Nyt kursus for bioanalytikere i akutafdeling 09/13. Bliv en god sparringspartner: Bioanalytiker forbedrer teknik til udredning af lungecancer 09/13 Bliv en god sparringspartner: Nyt kursus for bioanalytikere i akutafdeling //side 08 Bioanalytiker forbedrer teknik til udredning af lungecancer //side 12 Når børn med leukæmi skal have hurtigt svar

Læs mere

Kamilla Lund Berthelsen 300884. Projektperiode: Uge 15-23 2010. Bioanalytikeruddannelsen Professionshøjskolen Metropol

Kamilla Lund Berthelsen 300884. Projektperiode: Uge 15-23 2010. Bioanalytikeruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Kamilla Lund Berthelsen 300884 Projektperiode: Uge 15-23 2010 Bioanalytikeruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Vejledere: Lise Hansen, Professionshøjskolen Metropol Pernille Munck, Hvidovre hospital,

Læs mere

Metoder til vurdering af. nyrefunktion og proteinuri

Metoder til vurdering af. nyrefunktion og proteinuri Metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Overordnede rekommandationer til vurdering af nyrefunktion... 5 Kronisk nyreinsufficiens...

Læs mere

Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL)

Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL) Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL Landsdækkende database for patienter med kronisk nyresvigt Årsrapport 2012 Danish Nephrology Registry (DNR Annual Report 2012 Analyser udført af: Kompetencecenter

Læs mere

FORORD. Niels Høiby Claus Moser Helle Krogh Johansen Jørgen Kurtzhals Michael Tvede Claus Bohn Christiansen Annette Dreyer

FORORD. Niels Høiby Claus Moser Helle Krogh Johansen Jørgen Kurtzhals Michael Tvede Claus Bohn Christiansen Annette Dreyer FORORD Rigshospitalet betjenes med klinisk mikrobiologi af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) på Rigshospitalet. Denne brugervejledning 2014 beskriver afdelingens organisation, undersøgelsesrepertoire,

Læs mere

Forskningens Dag. Abstracts. Forskningens dag 27. maj 2009. Regionshospitalet. 27. maj 2009 kl. 13.00 16.00. Viborg, Skive, Kjellerup

Forskningens Dag. Abstracts. Forskningens dag 27. maj 2009. Regionshospitalet. 27. maj 2009 kl. 13.00 16.00. Viborg, Skive, Kjellerup Forskningens Dag Forskningens dag 27. maj 2009 27. maj 2009 kl. 13.00 16.00 Abstracts Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Kvalitets- og uddannelsesafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Læs mere

dbio? 02/15 Skal DEL AF DEN POLITISKE LEDELSE I // side 9 // side 11-17 // side 22 Analysen er aldrig bedre end prøven Minitema om vores blodprøver

dbio? 02/15 Skal DEL AF DEN POLITISKE LEDELSE I // side 9 // side 11-17 // side 22 Analysen er aldrig bedre end prøven Minitema om vores blodprøver 02/15 Skal DEL AF DEN POLITISKE LEDELSE I EN duvære dbio? Analysen er aldrig bedre end prøven Minitema om vores blodprøver // side 11-17 SYGENÆRVÆR Sådan har de sænket fraværet på Sygehus Lillebælt //

Læs mere

On the road 10/14. praksisbioanalytiker tog et sving i karrieren. Bert Asbild fortsat med i spidsen. SuPAR advarer om sygdom og død.

On the road 10/14. praksisbioanalytiker tog et sving i karrieren. Bert Asbild fortsat med i spidsen. SuPAR advarer om sygdom og død. 10/14 On the road praksisbioanalytiker tog et sving i karrieren // side 18 Bert Asbild fortsat med i spidsen // side 14 SuPAR advarer om sygdom og død // side 18 Visit our booth during CPH LabMed Exhibition,

Læs mere

50% 05/11. Prostatakræft kan være arvelig. af nyuddannede er ledige

50% 05/11. Prostatakræft kan være arvelig. af nyuddannede er ledige 05/11 Alle er i spil 50% af nyuddannede er ledige Medarbejdere og ledere i to klinisk mikrobiologiske afdelinger lever i uvished og bekymring. Skal den fusionerede afdeling ligge på Herlev eller Hillerød

Læs mere

FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD

FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD Årsrapport Forskningsrådet Sygehus Syd 2 ÅRSRAPPORT Forskningsrådet Sygehus Syd Indholdsfortegelse Indholdsfortegelse... 3 Forord... 5 FBE Anæstesi, Næstved Sygehus.... 6 FBE

Læs mere

Validation of f-calprotectin assay by ELISA

Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection- and extraction procedures. Karina Jensen BEP 2000 Advance ScheBo Quick-prep Quantum Blue Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection-

Læs mere

Slut med håndholdte prøver i Hillerød

Slut med håndholdte prøver i Hillerød 02/13 Slut med håndholdte prøver i Hillerød //side 10 og 13 Dyt båt her kommer (endnu) en robot //leder og side 26 Sårbare studerende skal støttes //side 28 Quality Every time! h O M E O F c E L L c U

Læs mere

Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri

Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri Dansk Nefrologisk Selskab Dansk Pædiatrisk Selskab Dansk Selskab for

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

Respekt 09/11. Stort afskedsinterview med Grethe Rønn. Blodprøvesvar inden for 1 time. Gentofte hædres med den Gyldne Skalpel

Respekt 09/11. Stort afskedsinterview med Grethe Rønn. Blodprøvesvar inden for 1 time. Gentofte hædres med den Gyldne Skalpel 09/11 Respekt Stort afskedsinterview med Grethe Rønn Blodprøvesvar inden for 1 time. Gentofte hædres med den Gyldne Skalpel Donorer strømmede til blodbanken efter Utøya Stil op som delegeret i Pensionskassen

Læs mere

Danske Bioanalytikere 2. maj 2008

Danske Bioanalytikere 2. maj 2008 05 08 Danske Bioanalytikere 2. maj 2008 500 kroner er nok til, at du kan flyve mere, når du bliver ældre Start din opsparing i dag...små penge bliver store www.freelars.dk Vil du se mere af verden, når

Læs mere

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1 Page 1 of 38 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Kvalitetshåndbog Niveau: Politik Dokumentbrugere: KBA Redaktør: ILM Dokumentansvarlig: Ledelse Dokumentnummer: POL 1. 1.1 Version: 1 Godkendt af:

Læs mere