Nøgletal 2014 KVALITETSINDIKATORER. Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal 2014 KVALITETSINDIKATORER. Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler"

Transkript

1 Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler Nøgletal 2014 KVALITETSINDIKATORER Ventetider i ambulatoriet På Amager afsnittet er målet, at ventetiden skal være mindre end 30 minutter for 90 % af patienterne. På Hvidovre afsnittet er målet, at ventetiden skal være mindre end 30 minutter for 85 % af patienterne. Figur 1. Ventetider i ambulatoriet på afsnit Amager og afsnit Hvidovre for voksne og børn Søjlerne viser den procentdel af patienterne, som venter mindre end 30 minutter i de enkelte måneder. 1 af 43

2 Svartid på prøvesvar Målet er at 90 % af alle svar er afleveret indenfor den tid som ses i tabel 1 Prioritet Akut Fremskyndet Rutine Rutine, special analyser Mål for svartid Inden for min. afhængig af analysen Inden for 3 timer Inden for 5 timer Inden for en uge afhængig af analysen Tabel 1 Mål for svartider Figur 2. Svartider for henholdsvis akutte, fremskyndede og rutineundersøgelser 2 af 43

3 Afvigelsesrapporter Figur 3. Afvigelser på AmH og HvH. Utilsigtede hændelser (UTH) Figur 4. Utilsigtede hændelser (UTH) på AmH og HvH. Uddybende beskrivelser i bilag 2 UTH, AmH og HvH. 3 af 43

4 AFDELINGENS DRIFT Analysesvar (antal afgivne svar) og patientkontakter Afsnit Amager Afsnit Hvidovre Total Antal patientkontakter Antal analysesvar (se bilag 4) POCT analysesvar ABL, 20 apparater Indgår i antal ** (15 forskellige analyser) analysesvar bilag 4 Clinitek Status, 60 apparater Ikke optalt * (7 forskellige analyser) HemoCue 130 apparater Indgår i antal * (Glucose) analysesvar bilag 4 HemoCue 10 apparater Indgår i antal 6.050* (Hæmoglobin og WBC) analysesvar bilag 4 Antal POCT analyser Antal analysesvar inkl. POCT Funktionsundersøgelser EKG (Afsnit HvH servicerer kun Psyk. Afd.) Funktionsundersøgelser (Glukose- og laktosebelastning) Svedtest på børn Hørescreening på børn 6.627* Holter monitorering Lungefunktionsundersøgelser Lungefunktionsundersøgelser plus diffusion Lungefunktionsundersøgelser/spiron Tabel 2. Analyseproduktion, afsnit Amager og Hvidovre. *Optalt manuelt. ** En del optalt manuelt, resten indgår i analysesvarene, bilag 4 5 stk. ABL 835 og 7stk. ABL 90 er opkoblet til Labka II i af 43

5 Analysesvar Figur 5. Analysesvar eksklusiv POCT analyser HvH. Patientkontakter Figur 6. Patientkontakter af 43

6 Personaleforbrug Stillinger Antal Ledende overlæge 1 Overlæger 3 Reservelæger 2 Biokemikere 4 Ledende bioanalytiker 1 Afdelingsbioanalytikere 5 Bioanalytikere 104 Sekretærer 4 Personale i alt 124 Tabel 3. Personaleforbrug. Nye analysemetoder Analyseudstyr Analysemetoder Cobas 6000 P-25-OH-Vitamin D (D 2 + D 3 ) (analysen er taget i brug marts 2014 på AmH) Phadia 250 P-Penicillin V (c2)-ige P-Penicillin G (c1)-ige P-Ampicillin (c5)-ige P-Amoxicillin (c6)-ige P-Derm. Pteronyssinus (d1)-ige P-Derm. Farinae (d2)-ige P-Katteepithel (e1)-ige P-Hesteskæl (e3)-ige P-Hundeskæl (e5)-ige P-Hønseæggehvide (f1)-ige P-Komælk (f2)-ige P-Hønseæggeblomme (f75)-ige P-Cladosporium herbrarium (m2)-ige P-Eng-rottehale (g6)-ige P-Alternaria tenius (m6)-ige P-Birk (t3)-ige P-Grå bynke (w6)-ige ABL 835 Pleuravæske ph (PLVPH) Tabel 4. Nye analysemetoder. 6 af 43

7 ARBEJDSMILJØ Arbejdsskader Figur 7. Arbejdsskader 7 af 43

8 UNDERVISNING Studerende, praktikanter og andet sundhedspersonale Afsnit Amager Afsnit Hvidovre Bioanalytikerstuderende modul Bioanalytikerstuderende modul Bioanalytikerstuderende modul Bioanalytikerstuderende modul 6 og Bioanalytikerstuderende modul Bioanalytikerstuderende modul 11 2 Bioanalytikerstuderende modul Bioanalytikerstuderende modul Bioanalytikerstuderende modul Erhvervspraktikanter 4 3 Ingeniørstuderende 2 Løntilskudsjob/Aktiveringsjob 2 Undervisning i blodprøvetagning, POCT, EKG optagelse og CardioPerfect til andet sundhedspersonale Tabel 5. Antal sundhedspersonale fordelt på forskellige faggrupper EFTERUDDANNELSE OG UDVIKLING Det samlede tidsforbrug anvendt i afdelingen på efteruddannelse og kompetenceudvikling var 3551 timer, som svarer til ca. 1,9 årsværk. Derudover har der været anvendt resurser til praktisk træning. Forbrug af timer til kompetenceudvikling Figur 8. Forbrug af timer til efteruddannelsesaktiviteter fordelt på forskellige kategorier. 8 af 43

9 Uddannelsesaktiviteter/antal personer Uddannelsesaktivitet Antal personer Formaliseret uddannelse 5 Kurser 33 Brugermøder, kongresser, seminarer, studieture mm 23 Organisatoriske 6 Uddannelsesdage, temamøder mm 120 Tabel 6. Uddannelsesaktiviteter fordelt på antal personer. Uddannelsesaktiviteter Figur 9. Uddannelsesaktiviteter opgjort i timer af 43

10 BILAG 1 PUBLIKATIONSLISTE 1. Anholm C, Kumarathurai P, Klit MS, Kristiansen OP, Nielsen OW, Ladelund S, Madsbad S, Sajadieh A, Haugaard SB. Adding liraglutide to the backbone therapy of biguanide in patients with coronary artery disease and newly diagnosed type-2 diabetes (the AddHope2 study): a randomised controlled study protocol. BMJ Open. 2014;4:e Bendix L, Thinggaard M, Fenger M, Kolvraa S, Avlund K, Linneberg A, Osler M. Longitudinal changes in leukocyte telomere length and mortality in humans. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2014;69: Dedvisitsakul P, Jacobsen S, Svensson B, Bunkenborg J, Finnie C, Hägglund P. Glycopeptide enrichment using a combination of ZIC-HILIC and cotton wool for exploring the glycoproteome of wheat flour albumins. J Proteome Res 2014;13: Fenger M. Next generation genetics. Front Genet. 2014;5: Grynnerup AG, Lindhard A, Sørensen S. Recent progress in the utility of anti-müllerian hormone in female infertility. Curr Opin Obstet Gynecol 2014;26: Hansen YB, Damgaard A, Poulsen JH. Evaluation of NGAL TestTM on Cobas Scand J Clin Lab Invest 2014;74: Harder LM, Bunkenborg J, Andersen JS. Inducing autophagy: a comparative phosphoproteomic study of the cellular response to ammonia and rapamycin. Autophagy 2014;10: Hartwig TS, Sørensen S, Jørgensen FS. Are there characteristics of the false-negative cases from the first trimester combined screening programme for Down syndrome? Curr Opin Obstet Gynecol 2014;26: Husemoen LL, Skaaby T, Jørgensen T, Thuesen BH, Fenger M, Grarup N, Sandholt CH, Hansen T, Pedersen O, Linneberg A. MTHFR C677T genotype and cardiovascular risk in a general population without mandatory folic acid fortification. Eur J Nutr 2014;53: Husemoen LL, Skaaby T, Martinussen T, Jørgensen T, Thuesen BH, Kistorp C, Jeppesen J, Thyssen JP, Meldgaard M, Szecsi PB, Fenger M, Linneberg A. Investigating the causal effect of vitamin D on serum adiponectin using a Mendelian randomization approach. Eur J Clin Nutr 2014;68: Jaiswal JK, Lauritzen SP, Scheffer L, Sakaguchi M, Bunkenborg J, Simon SM, Kallunki T, Jäättelä M, Nylandsted J.S100A11 is required for efficient plasma membrane repair and survival of invasive cancer cells. Nat Commun 2014;5: Laursen HR, Siebner HR, Haren T, Madsen K, Grønlund R, Hulme O, Henningsson S. Variation in the oxytocin receptor gene is associated with behavioral and neural correlates of empathic accuracy. Front Behav Neurosci 2014;8: Karahasanovic A, Sørensen S, Nilas L. First trimester pregnancy-associated plasma protein A and human chorionic gonadotropin-beta in early and late pre-eclampsia. Clin Chem Lab Med 2014;52: Thorsen SU, Mortensen HB, Carstensen B, Fenger M, Thuesen BH, Husemoen L, Bergholdt R, Brorsson C, Pociot F, Linneberg A, Svensson J. No association between type 1 diabetes and genetic variation in vitamin D metabolism genes: a Danish study. Pediatr Diabetes 2014;15: Wueseke O, Bunkenborg J, Hein MY, Zinke A, Viscardi V, Woodruff JB, Oegema K, Mann M, Andersen JS, Hyman AA. The Caenorhabditis elegans pericentriolar material components SPD-2 and SPD-5 are monomeric in the cytoplasm before incorporation into the PCM matrix. Mol Biol Cell 2014;25: af 43

11 BILAG 2 UTH, AMH OG HVH Overskrift Hændelsessted Alvorlighedsgrad Art Prøver ikke taget, pt.ikke til stede Kir.gastro. Afsnit Alvorlig Præanalytisk Patientidentifikation, prøve uden mærkat, svar kunne ikke afgives på INR Pt. skal i forbindelse med overflytning til RH have 6 portioner blod med, men afdelingen kan ikke komme i kontakt med bioanalytiker, men tlf. nr. står på intranettet. Transporttid/ventetid af blodprøver på 3 timer Prøver ikke taget, venepunktur kunne ikke gennemføres Prøver ikke taget, venepunktur kunne ikke gennemføres Kardiologisk amb AH Kardiologisk sengeafsnit AH Alvorlig Alvorlig Præanalytisk IT kommunikation gastro-enhed, Moderat Præanalytisk portør eller KBA? Kir.gastro. Afsnit Moderat Præanalytisk Kir.gastro. Afsnit Moderat Præanalytisk Prøver ikke taget, pt. ikke til stede Kir.gastro. Afsnit Moderat Præanalytisk Prøver ikke taget, pt ikke til stede Med.gastro. Afsnit Moderat Præanalytisk Blå mærker efter prøvetagning i hæl Neonatal afsnit Moderat Præanalytisk Den kliniske afdeling har anvendt en forkert Gyn.Obstet. Afd. Moderat Præanalytisk prøvetagningsblanket ( i stedet for ) Burde være opdaget af vores bioanalytikere og være rettet. Er nu rettet i LABKA. Mærkater fra en anden pt. på Observationsafsnit Moderat Præanalytisk prøvetagningsglas, svar annulleres i LABKA AH Cerebrospinalvæske ikke modtaget på SSI, "reserveglas" fra andre lab kunne ikke findes. KBA HH Moderat Præanalytisk PSM udskiftes med citm på det biokemiske analysesystem (Cobas) på KBA, HH d Dette system er på samme server som Klinisk Biokemisk afdeling, Bispebjerg Hospital. Dermed er de analyser, vi sender til analysering på Bispebjerg, ved en fejl blevet betragtet som egne analyser og dermed ikke blevet registreret som sendeanalyser og blevet sorteret ud. Dette foregår i perioden 8.oktober til 3.november. Det drejer sig om 24 CA19-9, 9 triiodthyronin, 3 antitrypsin samt 1 ASAT analyse. Der er i alt 37 ptt., hvis prøver er blevet kasseret. Proceduren revideret og der SKAL udtages daglige mangellister fremover. Prøve til syfilis-undersøgelse bortkommet under transport fra KBA til KMA Prøvetagning fra hæl trods adgang via kateter, som afdelingens eget personale selv udtager fra Patientidentifikation, svar passer ikke til sygehistorie, svar mislykkes Prøver ikke taget, ingen prøver bestilt til akt. dato KBA Hvidovre Moderat IT kommunikation KBA/KMA Moderat Præanalytisk Børneafdelingen, Neonatal afsnit Mild Præanalytisk KBA Mild Præanalytisk Med.gastro. Afsnit Mild Præanalytisk 11 af 43

12 Overskrift Hændelsessted Alvorlighedsgrad Art Glemt sengehest efter prøvetagning, pt Ort.pæd.kir. Afd Mild Andet falder ud af sengen Gastal og BS kontrol 2 timer efter fødslen viste BS på 2,2 mmol/l, blev ikke set. Printeropsætningsproblem? Gynækologiskobstet. Afd. Mild Ved PKU opdages at blodet er tyndt. Hvordan kommer man videre? Det er aftalt, at Amme- og barselsambulatoriet, afsnit 444, tlf.: kontaktes i tilfælde af, at det vurderes, at der skal tages ekstra blodprøver på et barn i forbindelse med PKU (Bili, Hgb mv). Amme- og barselsambulatoriet tager aktion (har ansvaret). Forkert opbevaring af prøver til KBA, Glostrup Hospital Udstrygningspræparat sendes til malariaundersøgelse på KMA i stedet for til celleundersøgelse på Patologisk. Afd. Prøver ikke taget, PTB udskrevet, men prøver ikke taget? Prøver ikke taget, rekvisition udskrevet i Glostrup Fejl i tlf liste ved tlf henvendelse om høj INR Vagthavende bioanalytiker kunne ikke kontaktes ved aflevering af livsnødprøver, tlf havde slukket sig selv IT kommunikation Ammeamb Mild Præanalytisk KBA Hvidovre Mild Præanalytisk KBA Hvidovre Mild Præanalytisk Med.gastro. Afsnit Ingen skade Præanalytisk Kir.gastro. Afsnit Ingen skade Præanalytisk Hjerte-lungemed Afd. Klin. Biokemisk Afd. Ingen skade Ingen skade IT kommunikation IT kommunikation Pt i AK-beh. Meget svær at stikke, derfor lykkes det ikke altid at gennemføre prøvetagning, bioanalytiker gået uden at sige det? Mistanke om ombytning af 0 og 30 min prøve ved Synathen test, men prøverne modtages via en sendeliste (EDI), og de oprindelige prøvenumre anvendes, dvs fejlen må være sket på prøvetagningsstedet Afdelingen har en pt., der er meget vanskelig at stikke. Afd. mener, at der en procedure for, at bioanalytikere kan kontaktes døgnet rundt for at tage akutte prøver. Den findes ikke. ABL værdier på en pt. fra d kl.14:26 overføres først d kl. 00:24 pga en afbrydelse i kommunikationen mellem CIS og Aqure, som modtager resultaterne fra ABL. Når forbindelsen etableres igen, overføres de seneste målte værdier fra Aqure til CIS, men registreres i CIS efter modtagelsestidspunkt og ikke efter analysetidspunkt. Dette er nu ændret, således det ikke sker igen, hvis forbindelsen mellem Aqure og CIS har været nede i mere end 10 min. Årsagen var ikke en fejl i ABL. Inf.med. Ingen skade Præanalytisk Steno Diabetes center Traumatisk hjerneskade Ingen skade Ingen skade Præanalytisk Præanalytisk ITA Ingen skade IT kommunikation 12 af 43

13 Overskrift Hændelsessted Alvorlighedsgrad Art Pt. s doubletest er forsvundet. Men mere Ultralydklinikken Ingen skade Præanalytisk tyder på - i følge LABKA-, at pt. er gået uden at have fået taget prøven. Muligheden for at udføre risikovurdering for Downs syndrom inden for tidsvinduet 8-14 uger er ikke forpasset, idet en (ny) blodprøve vil kunne tages samme dag som nakkefoldsskanning. Svar på prøver rekv af 435 kan ikke ses af 541. Opsætning i LABKA forkert mht samtykke og fortrolige svar Gastroenheden Ingen skade IT kommunikation Patient indlagt på afsnit 229, som gentagne gange i perioden ikke har fået taget blodprøver, selvom de er bestilt i LABKA. Det skyldes, at der er oplyst forkert afsnitsadresse (afsnit 323 i stedet for 229) Gastroenheden Ingen skade IT kommunikation 13 af 43

14 BILAG 3 - ANALYSEUDSTYRSLISTE Apparaturlisten omfatter større apparatur, som tilhører Klinisk Biokemisk Afdeling, derudover servicerer afdelingen omkring 200 POCT udstyr på de kliniske afdelinger. Afsnit Amager Antal Apparatur Årstal 1 stk. BD Sedi stk. Cobas 6000 e stk. Cobas 6000 c stk. EKG Cardiofax stk. Sysmex stk. ABL stk. ACLTOP 500 CTS stk. AQT90 FLEX stk. EKG Cardiofax stk. Cobas 6000 c stk. EKG Cardioperfect stk. NOVA 8 CRT stk. SRS 20/II af 43

15 Afsnit Hvidovre Antal Apparatur (drift) Årstal 1 stk. Kone Lab stk. ABI 7500 Real Time PCR stk. Kryptor stk. CellaVision DM stk. ABI Prism 3130 Genetic Analyzer stk. Promega Maxwell oprensningsrobot stk. SYSMEX XE 5000 hæmatologiudstyr stk. Tosoh HPLC stk. BEP 2000 Advance stk. Cobas 6000 c stk. Cobas 6000 e stk. Monitor V 100 sænkningsinstrument stk. MPA EVO afpippeteringsinstrument stk. Atlantis og Asys Expert 96 ELISA udstyr stk. FACS Canto II stk. ACL TOP stk. Hydrasys II stk. Phadia stk. ABL serie stk. ABL serie stk. ABL serie stk ABL serie stk. Cobas PVT 471 og 512 præanlytisk udstyr stk GS 10 UV-Vis spektrofotometer stk. Promega Maxwell oprensningsrobot stk. SRS 20/II sænkningsapparat stk. SYSMEX TS-500 hæmatologiudstyr stk. SYSMEX XN 9000 transportsystem hæmatologiudstyr stk. SYSMEX XN-10 hæmatologiudstyr stk. Tempus 600 rørpost stk. Reflotron plus stk. PocH-100i stk. Tsoh HPLC 2014 Apparatur (forskning) 1 stk. Thermocykler stk. Äkta HPLC stk. Dionex 3000 HPLC stk. Elx50 ELISA Wash stk. Cobas 6000 c stk. Cobas 6000 e stk. Dionex 3000XRS HPLC system stk. Fragmentanalyzer (kapillær gel elektroforese) stk. HiSeq 1500 DNA sekventering stk. Q Exactive Plus massespektrometer stk. Shimatzo GL-MS stk. TSQ Vantage stk. GBOX, gel dokumentation og analyse stk. Quantstudio 6, real time PCR stk. Spectramax i3, Microplate reader stk. Qubit 2.0 Fluorometer fra Invitrogen til DNA koncentrationsmålinger stk. QIAvac 24 Plus fra Qiagen til oprensning af frit cirkulerende DNA af 43

16 BILAG 4 - ANALYSE- OG PRODUKTIONSLISTE GEN00046 ANA Screening RHB00185 Array-CGH analyse NPU19671 Asc-Albumin NPU26718 Asc-Amylase, pancreastype NPU18669 Asc-Creatininium;stofk NPU28837 Asc-Kerneholdige celler NPU19975 Asc-Laktatdehydrogenase NPU08671 Asc-Protein NPU17015 Asc-Triglycerid FAS00006 B- Kromosom undersøgelse Kennedy NPU02319 B(aB)-Hæmoglobin;(POC) NPU21598 B(kB)-Plasmodium NPU10162 B(nsB)-Hæmoglobin NPU09228 B(vB)-Pyruvat NPU21544 BasF(P)-Bas.fos. knogletype NPU21545 BasF(P)-Bas.fos. lever canaliculi NPU21546 BasF(P)-Bas.fos. leverendoteltype NPU21548 BasF(P)-Bas.fos. placentatype NPU21549 BasF(P)-Bas.fos. tarmtype NPU08838 Baso(B)-Inhaleret allerg. HR gruppe NPU10762 B-Atypiske celler NPU17191 B-Bacterium+fungus NPU17191 B-Bacterium+fungus (børnekolbe) NPU17191 B-Bacterium+fungus;taxon NPU01349 B-Basofilocytter RHB00823 B-Basofilocytter NPU01349 B-Basofilocytter NPU01349 B-Basofilocytter;(POC) NPU03972 B-Blastceller(uspec.) NPU02572 B-Bly RHS00134 B-CALR NPU19725 B-Ciclosporin RHB00595 B-CLLU-1 mrna ekspression RHB00204 BCR/ABL Diagnostik/Philadelphiakromosom ASS00171 B-DAN-HEP RHB00547 B-DNA diverse analyse til Molekylærgenetisk GEN00065 B-Ekstraprøve COGEN(Fuldblod) NPU01933 B-Eosinofilocytter NPU01933 B-Eosinofilocytter NPU01933 B-Eosinofilocytter;(POC) NPU01943 B-Erytroblaster NPU01960 B-Erytrocytter NPU01961 B-Erytrocytter, vol.fr af 43

17 B-Fagocyt screening for CGD (kronisk granulomatøs RHB00764 sygdom) NPU21406 B-Forlig(elekt.) B-Glucose-6-phosphat-1- DNK05443 dehydrogenase/hæmoglobin(fe) NPU12690 B-Human immundefektvirus 1(DNA) NPU02319 B-Hæmoglobin NPU02319 B-Hæmoglobin;(POC) RHB00596 B-IgHV Mutationsstatus NPU26883 B-Koagulation (Trombelastografi) HHL00062 B-Koagulation (Trombelastografi)(Projekt) NPU02593 B-Leukocytter NPU17053 B-Leukocytter (uspec.) NPU02593 B-Leukocytter;antalk.(POC) HHL00045 Blod til CSV-analyse SSI HHL00057 Blod til CSVBORRP KMA HHL00056 Blod til CSVHSVP KMA HHL00058 Blod til CSVVZVP KMA HHL00005 Blod til special analyse HHL00059 Blodprøvetagning til diverse formål NPU02636 B-Lymfocytter NPU02636 B-Lymfocytter NPU02636 B-Lymfocytter;(POC) NPU02668 B-Mangan RHB00582 B-Markørundersøgelse, Hæmatologisk NPU26631 B-Metamyelo.+Myelo.+Promyelocytter NPU03978 B-Metamyelocytter NPU02840 B-Monocytter NPU02840 B-Monocytter NPU02840 B-Monocytter;(POC) NPU16453 B-Mycobacterium(DNA) NPU03976 B-Myelocytter DNK05280 B-Neonatal screening gruppe NPU02902 B-Neutrofilocytter NPU02902 B-Neutrofilocytter NPU02902 B-Neutrofilocytter;(POC) NPU04708 B-Plasmocytter NPU03974 B-Promyelocytter RHB00761 B-Recent thymic emigrants (CD4posCD31pos) NPU08694 B-Reticulocytter NPU17589 B-Sedimentationsreaktion NPU19912 B-Tacrolimus NPU21528 B-T-lymphocytter(cytotox.) NPU21526 B-T-lymphocytter(helper) NPU21527 B-T-lymphocytter;antalk NPU03568 B-Trombocytter af 43

18 RHB00568 B-Trombocytter;(citrat mask) RHB00141 B-Udstrygningspræparat(farvet) AHL00005 B-Udstrygningspræparat(ufarvet) NPU26944 B-Vitamin B NPU19663 Csv-Albumin NPU09013 Csv-Aminosyre gruppe SAI00003 Csv-Autoimmun synaptisk encephalitis SAI00004 Csv-Autoimmun synaptisk encephalitis NPU17955 Csv-Bacterium+fungus NPU18320 Csv-Bilirubiner(semikvant) NPU17026 Csv-Cerebrospinalvæske farve HHL00046 CSV-Ekstra materiale NPU16080 Csv-Enterovirus SSI00701 CSV-Epstein-Barr virus kvantitativ;((dna)) NPU01962 Csv-Erytrocytter NPU02190 Csv-Glukose NPU12187 Csv-Herpes simplexvirus-antistof(igg);arb.stofk Csv-Herpes simplexvirus-antistof(igg/tot. NPU17653 IgG);rel.stofratio(Csv/P; 1 >1) NPU08626 Csv-Hæmoglobin+Hæmoglobinderivat NPU19812 Csv-Immunglobulin G;massek NPU19811 Csv-ImmunglobulinG-Index NPU17076 Csv-Immunglobulin-oligokloni NPU28838 Csv-Kerneholdige celler NPU04224 Csv-Klar før centrif NPU02545 Csv-Laktat NPU03276 Csv-Protein NPU03329 Csv-Pyruvat Csv-Varicella-zostervirus-antistof(IgG/tot. NPU16121 IgG);rel.stofratio(Csv/P; 1 >1) NPU27666 Cystev-Amylase, pancreastype;(ifcc 1998) RHS00143 Dansk Diabetes Database HHL00007 Diverse analyse (uspec prøvemateriale) RHB00139 DMSB Biobankprøver RHB00192 DNA oprensning (GR 5064) NPU27386 DNA(P)-RHD-gen;arb.indh.(0 1) NPU29508 DNA(spec.)-CALR-gen;sekv.var RHB00408 DNA(spec.)-CASR-gen;(Kontrol) NPU19257 DNA(spec.)-CASR-gen;(Ny familie) NPU19039 DNA(spec.)-CFTR-gen NPU19067 DNA(spec.)-F2-gen;(nukleotid 20210) NPU19068 DNA(spec.)-F5-gen;(Arg506Gln) NPU19079 DNA(spec.)-FMR1-gen NPU19111 DNA(spec.)-HFE-gen;(Ny familie) HEH00110 DNA(spec.)-Kromosom mikroarray NPU36715 DNA(spec.)-MCM6-gen;(-13910intron) af 43

19 NPU19135 DNA(spec.)-MEFV-gen HHL00053 DNA(spec.)-MEFV-gen;(kontrol) NPU19307 DNA(spec.)-MVK-gen DNA(spec.)-PMP22-gen(MIM );entitisk NPU19301 antal(0 1 2) NPU19176 DNA(spec.)-PRSS1-gen;(Ny familie) NPU19170 DNA(spec.)-SERPINA1-gen NPU19191 DNA(spec.)-SMN1-gen NPU19196 DNA(spec.)-SRY-gen RHB00767 DNA-Bryst og ovariecancer;(ngs Kontrol) RHB00766 DNA-Bryst og ovariecancer;(ngs liste, Ny familie) NPU19276 DNA-HFE-gen (CYS282TYR) NPU19275 DNA-HFE-gen (HIS63ASP) NPU26719 Drænv-Amylase, pancreastype NPU17043 Drænv-Bilirubiner NPU18645 Drænv-Kreatinin NPU21693 Duodv-Amylase, pancreastype NPU03815 Ecv-Base excess NPU03815 Ecv-Base excess NPU03815 Ecv-Base excess NPU03815 Ecv-Base excess NPU03815 Ecv-Base excess NPU03815 Ecv-Base excess NPU03815 Ecv-Base excess;(poc) RHS00021 Ekstra Blodprøve 2 x 9 ml til Vækst og Reproduktion HHL00008 Ekstra glas Citrat HHL00012 Ekstra glas Serum HHL00013 Ekstra glas Serum med gel NPU01964 Erc(B)-Erytrocytter (HbF-holdige) NPU01944 Erc(B)-Erytrocytvol. Middel [MCV] NPU18162 Erc(B)-Erytrocytvol. rel. spredning NPU27069 Erc(B)-Fedtsyreindhold gruppe NPU02153 Erc(B)-Galaktose-1-fosfatindhold NPU02321 Erc(B)-Hæmoglobin [MCHC] NPU02320 Erc(B)-Hæmoglobinindhold [MCH] NPU14046 Erc(B)-Protoporfyrin NPU18110 Erc(B)-Protoporfyrin gruppe NPU18109 Erc(B)-Protoporfyrin(Zn) NPU03356 Erc(B)-Reticulocytter RHB00207 Ercs(B)-6-Thioguanin nukleotid NPU20025 Ercs(B)-Complement+Immunglobulin NPU20024 Ercs(B)-Complement+Immunglobulin;(liste) HEH00002 Ercs(B)-EMA-bindingsfraktionsreduktion NPU21917 Ercs(B)-Erythrocyt D-antigen NPU01945 Ercs(B)-Erythrocyt-antigen af 43

20 NPU20200 Ercs(B)-Erythrocyt-antigen;(liste) RHB00205 Ercs(B)-Methotrexat.;stofk RHB00208 Ercs(B)-Methylerede Thiopurinmetabolitter NPU10202 Ercs(B)-Porphobilinogen deaminase NPU26696 Erythrocyt-antistof(P)-Forlig NPU26814 F-Calprotectin NPU29057 F-Hæmoglobin NPU01393 F-Hæmoglobin RHB00181 FISH CLL DNK35901 Foster-Down syndrom risiko DNK35902 Foster-Edwards syndrom risiko NPU28718 F-Pancreaselastase I;massefr NPU12224 F-Tarmpatogene bakterier NPU01473 Hb(aB)-Carbonmonoxidhæmoglobin;(POC) NPU02725 Hb(aB)-Methæmoglobin;(POC) NPU03011 Hb(aB)-O2 sat NPU03011 Hb(aB)-O2 sat.;(poc) NPU01473 Hb(B)-Carbonmonoxidhæmoglobin NPU01473 Hb(B)-Carbonmonoxidhæmoglobin;(POC) NPU04994 Hb(B)-Hæmoglobin A NPU27300 Hb(B)-Hæmoglobin A1c (IFCC) NPU04611 Hb(B)-Hæmoglobin A NPU10159 Hb(B)-Hæmoglobin E NPU04613 Hb(B)-Hæmoglobin F HEH00158 Hb(B)-Hæmoglobin variant HEH00159 Hb(B)-Hæmoglobin variant NPU03988 Hb(B)-Hæmoglobin, usædvanligt;taxon NPU02725 Hb(B)-Methæmoglobin NPU02725 Hb(B)-Methæmoglobin;(POC) NPU28828 Hb(cvB)-O2 sat HEH00155 Hb(Fe, B)-Hæmoglobin A1;Fe HEH00157 Hb(Fe, B)-Hæmoglobin F(Fe) HEH00156 Hb(Fe, b)-hæmolobin A2(Fe) NPU10161 Hb(Fe; B)-Hæmoglobin C(Fe);stoffr NPU10163 Hb(Fe; B)-Hæmoglobin D(Fe);stoffr NPU10158 Hb(Fe; B)-Hæmoglobin S(Fe);stoffr NPU10197 Hb(kB)-O2 sat NPU03013 Hb(tot.; ab)-oxyhæmoglobin NPU03013 Hb(tot.; ab)-oxyhæmoglobin;(poc) NPU10754 Hb(tot.; kb)-oxyhæmoglobin NPU10265 Hb(tot.; vb)-oxyhæmoglobin NPU10199 Hb(vB)-O2 sat RHB00563 HLA(B5701)-HLA-B5701 gentypebestemmelse NPU21374 HLA-A,B,C vævstypebestemmelse NPU21371 HLA-B27, Vævstypebestemmelse af 43

21 DNK35907 HLA-B27, Genotypning NPU21384 HLA-DR vævstypebestemmelse RHB00790 Insulintilfælde (IT) RHB00594 JAK2 mutationsanalyse (exon12) RHB00178 JAK2 Mutationsanalyser (V617F) RHB00027 Komplementfunktion, børn <5 år RHB00026 Komplementfunktion, patientalder >5 år RHB00186 Kromosomanalyse RHB00183 Kromosomanalyse, HÆM-ONK RHB00203 Kromosom-PCR NPU04107 LDH(P)-Laktatdehydrogenase NPU04108 LDH(P)-Laktatdehydrogenase NPU04109 LDH(P)-Laktatdehydrogenase NPU04110 LDH(P)-Laktatdehydrogenase NPU04111 LDH(P)-Laktatdehydrogenase NPU19675 Ledv-Albumin NPU08622 Ledv-Glukose NPU28839 Ledv-Kerneholdige celler NPU19977 Ledv-Laktatdehydrogenase NPU08672 Ledv-Protein GEN00020 LipidFraktion(CHOL,TRIG,LDL,VLDL,HDL) DNK05382 Lkc prot.-lysosomale enzymer(gr 1);(liste) NPU01825 Lkc prot-cystin NPU21523 Lkc(Asc)-Granulocytter NPU27311 Lkc(Asc)-Lymfocytter+monocytter NPU27306 Lkc(Csv)-Granulocytter NPU27307 Lkc(Csv)-Lymfocytter+monocytter NPU21524 Lkc(Ledv)-Granulocytter NPU27313 Lkc(Ledv)-Lymfocytter+monocytter GEN00082 Lkcs(B)-Erythroblaster;antalfr NPU16131 Lkcs(B)-Human immundefektvirus 1(DNA) NPU21790 Lymcs(B)-T-lymphocytter(cytotox.);antalfr NPU21785 Lymcs(B)-T-lymphocytter(helper);antalfr NPU21856 Lymcs(B)-T-lymphocytter(helper/cytotox) NPU21366 Lymfocytotoksiske antistoffer (HLA) NPU19131 Mannosebindende lektin (MBL) - Gentypebestemmelse Mannosebindende lektin (MBL) - Serumkoncentration, NPU19843 børn <5 år Mannosebindende lektin (MBL) Serumkoncentration, NPU19843 patientalder >5 år RHB00548 Metabolisk diverse analyse til Metabolisk Lab RHB00131 Metabolisk urinscreening RHB00187 Mosaikscreening RHB00179 MRD Undersøgelse NPU28835 Nyre-Calcium / Kreatinin ratio NPU08596 Nyre-Calcium / Kreatinin ratio af 43

22 DNK35131 Nyre-eGFR ml/min per 1.73m² DNK35131 Nyre-eGFR ml/min per 1.73m²(POC) NPU14048 Nyre-Kreatinin-clearance NPU01471 P(aB)-CO NPU01471 P(aB)-CO2;(POC) NPU21533 P(aB)-Glukose NPU21533 P(aB)-Glukose;(POC) NPU02409 P(aB)-Hydrogencarbonat;(aktuel; 37 C) NPU03230 P(aB)-Kalium;(POC) NPU03943 P(aB)-Laktat NPU03943 P(aB)-Laktat NPU03943 P(aB)-Laktat;(POC) NPU03429 P(aB)-Natrium;(POC) NPU01470 P(aB)-pCO2;(37 C POC) NPU01470 P(aB)-pCO2;(37 C) NPU12474 P(aB)-pH;(37 C POC) NPU12474 P(aB)-pH;(37 C) NPU08977 P(aB)-pO2;(37 C POC) NPU08977 P(aB)-pO2;(37 C) NPU28820 P(cvB)-pCO2;(37 C) NPU28824 P(cvB)-pH;(37 C) NPU28829 P(cvB)-pO2;(37 C) AHL00009 P(fPt)-3 døgns faste Insulinom udredning NPU19737 P(fPt)-CTx NPU10607 P(fPt)-Galdesalte NPU04152 P(fPt)-Gastrin NPU02497 P(fPt)-Insulin NPU18412 P(fPt)-Kolesterol NPU10157 P(fPt)-Kolesterol HDL NPU10171 P(fPt)-Kolesterol LDL NPU09256 P(fPt)-Kolesterol VLDL NPU04154 P(fPt)-Proinsulin NPU18005 P(fPt)-Proinsulin C-peptid NPU03620 P(fPt)-Triglycerid NPU12520 P(kB)-Base excess;(aktuel) NPU12485 P(kB)-CO NPU22127 P(kB)-Glukose (0 min) NPU22134 P(kB)-Glukose (120 min) NPU22128 P(kB)-Glukose (15 min) NPU22129 P(kB)-Glukose (30 min) NPU22130 P(kB)-Glukose (45 min) NPU22131 P(kB)-Glukose (60 min) P(kB)-Glukose alle tidspunkter NPU22126 P(kB)-Glukose kl NPU14264 P(kB)-Hydrogencarbonat;(aktuel; 37 C) af 43

Nøgletal 2012. Indhold. Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler

Nøgletal 2012. Indhold. Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler Nøgletal 2012 Indhold Kvalitetsindikatorer... 2 Ventetid i ambulatoriet... 2 Svartid på prøvesvar... 2 Afdelingens drift... 3 Analysesvar (antal

Læs mere

Nøgletal 2013. Indhold. Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler

Nøgletal 2013. Indhold. Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler Nøgletal 2013 Indhold Kvalitetsindikatorer... 2 Ventetider i ambulatoriet... 2 Svartid på prøvesvar... 2 Afvigelsesrapporter... 3 Utilsigtede hændelser

Læs mere

Udbud af Automatiseret 24-7 laboratorium

Udbud af Automatiseret 24-7 laboratorium Udbud af Automatiseret 24-7 laboratorium Klinisk Biokemisk Afdeling i Det Nye Universitetshospital (DNU) Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA), Aarhus Universitetshospital (AUH) tager nye lokaler på Det Nye

Læs mere

Formålet er at beregne takster for afdelingens ydelser. Ydelserne omfatter analyser og funktionsundersøgelser.

Formålet er at beregne takster for afdelingens ydelser. Ydelserne omfatter analyser og funktionsundersøgelser. beregning for KBAs ydelser Ved Ledende overlæge Jørgen Hjelm Poulsen Klinisk Biokemisk Afdeling, Hvidovre Hospital 28.12.2012 Formål og principper: Formålet er at beregne takster for afdelingens ydelser.

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2014

Nordjysk Praksisdag 2014 Nordjysk Praksisdag 2014 - Skæve laboratorieværdier Case En 55 årig kvinde som er træt, kommer i klinikken til en screening Lidt kataralsk, lidt hoste, føler sig lidt varm men har ikke haft feber Får ingen

Læs mere

On going. Profiler til specialer Lokalkoder Harmonisering Grænse til andre specialer. Order sets. KIA KMA Div andre (genetisk, bonko ect)

On going. Profiler til specialer Lokalkoder Harmonisering Grænse til andre specialer. Order sets. KIA KMA Div andre (genetisk, bonko ect) On going Profiler til specialer Lokalkoder Harmonisering Grænse til andre specialer KIA KMA Div andre (genetisk, bonko ect) Order sets Alvor Der oprettes kun nye analyser, som er bydende nødvendige ved

Læs mere

GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT

GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT 1. MÅLGRUPPER OG ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1.1 Analyser og undersøgelser... 2 1.1.1 Prioritering og svartider... 2 1.1.2 Rekvirering... 3 1.1.3 Blodprøvetagning

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling Årsberetning 2008 OUH, Svendborg Sygehus

Klinisk Biokemisk Afdeling Årsberetning 2008 OUH, Svendborg Sygehus Indhold Side 1. Årsberetning 2008, sammenfatning... 3 2. Aktiviteter... 4 2.1. Patientkontakter, analyser og andre undersøgelser... 4 2.2. Laboratoriekonsulentordningen... 5 2.3. Undervisning af studerende...

Læs mere

DU KAN FÅ PDF-FIL AF ARTIKLERNE VED AT SKRIVE TIL REDAKTIONEN.

DU KAN FÅ PDF-FIL AF ARTIKLERNE VED AT SKRIVE TIL REDAKTIONEN. ARTIKLER MED RESULTATER BASERET PÅ INTER99-DATA. DU KAN FÅ PDF-FIL AF ARTIKLERNE VED AT SKRIVE TIL REDAKTIONEN. ANDRE RESULTATER Resumé af artikel af Husemoen L.L., Thomsen T.F., Fenger M., Jørgensen HL

Læs mere

Nøgletal Ventetider i ambulatorierne Målet, at ventetiden skal være mindre end 30 minutter for 90 % af patienterne.

Nøgletal Ventetider i ambulatorierne Målet, at ventetiden skal være mindre end 30 minutter for 90 % af patienterne. Procent Procent Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospital Nøgletal 2016 KVALITETSINDIKATORER Ventetider i ambulatorierne Målet, at ventetiden skal være mindre end 30 minutter for 90 % af patienterne.

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling Årsberetning 2007

Klinisk Biokemisk Afdeling Årsberetning 2007 Indhold Side 1. Årsberetning 2007,...3 2. Aktiviteter...4 2.1. Patientkontakter, analyser og andre undersøgelser...4 2.2. Prøvetagning i patientens hjem...5 2.3. Dialogmøder med afdelinger...5 2.4. Analyser

Læs mere

Alere 2016 SPECIALGRUPPER 1 DKK EKSKL. MOMS. Specialgrupper

Alere 2016 SPECIALGRUPPER 1 DKK EKSKL. MOMS. Specialgrupper Alere 2016 SPECIALGRUPPER 1 DKK EKSKL. MOMS Specialgrupper Follo Futura HÅNDKONTAKT T/FOLLO LEJER Håndkontakt til Follo lejer. 670-004230 1 Stk 914,00 LEJEPAPIRHOLDER, METAL, T/FOLLO Lejepapirholder, metal

Læs mere

Laboratorieanalyser hvad går galt?

Laboratorieanalyser hvad går galt? Laboratorieanalyser hvad går galt? Kvalitetsvurdering ved blodprøvetagning håndtering af materialer utilsigtede hændelser ved parakliniske prøver Hvordan sikrer vi prøvematerialets kvalitet? Hvem skal

Læs mere

DEKS informerer April

DEKS informerer April Dette DEKS informerer indeholder: Laboratoriestamdata Nyt EQA-program, hurtig tilmelding Bilirubin og ABL Clostridium difficile fra UKNEQAS, program 3776 UK Nye komponenter og ændringer i HK-kontrolmaterialerne

Læs mere

Nøgletal Ventetider i ambulatoriet Målet, at ventetiden skal være mindre end 30 minutter for 90 % af patienterne.

Nøgletal Ventetider i ambulatoriet Målet, at ventetiden skal være mindre end 30 minutter for 90 % af patienterne. Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler Nøgletal 2015 KVALITETSINDIKATORER Ventetider i ambulatoriet Målet, at ventetiden skal være mindre end 30 minutter for 90 % af patienterne. Figur

Læs mere

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2006. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2006. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Side 2 af 15 Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Skovagervej 2 8240 Risskov

Læs mere

Varenummer Enhed Pris pr. stk. 84030970 1 Stk 60,00. CONTOUR NEXT TEST CONTOUR NEXT Glukosetest. Til Contour XT glukoseapparat.

Varenummer Enhed Pris pr. stk. 84030970 1 Stk 60,00. CONTOUR NEXT TEST CONTOUR NEXT Glukosetest. Til Contour XT glukoseapparat. Blod-analyse BAYER CONTOUR XT GLUKOSEAPPARAT Bayer Contour XT Glukoseapparat inkl. fingerprikker og 5 tests. 84030970 1 Stk 60,00 CONTOUR NEXT TEST CONTOUR NEXT Glukosetest. Til Contour XT glukoseapparat.

Læs mere

Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen. Ledende overlæge Akutafdelingen

Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen. Ledende overlæge Akutafdelingen Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Sygehusplanen Nyt koncept for modtagelse af akutte patienter Holbæk, Slagelse, Køge og Nykøbing Falster blev de 4 akutsygehuse

Læs mere

Metodeblad for D-vitamin

Metodeblad for D-vitamin List Metodeblad for D-vitamin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Calcifediol+25-Hydroxyergocalciferol (Vitamin D2+D3);stofk. Indikation Forberedelse af patient

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin

Metodeblad for P- Proinsulin Quality Sheet Metodeblad for P- Proinsulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

Sundhedsfagligt Råd Klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Temadag

Sundhedsfagligt Råd Klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Temadag Billeddiagnostisk Afdeling Hillerød - Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afsnit Sundhedsfagligt Råd Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Temadag 19-10-2015 1 Billeddiagnostisk Afdeling Hillerød - Klinisk

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering De sidste 10 års store fremskridt indenfor gensekventeringsteknologi har gjort det muligt at

Læs mere

Præanalytiske forhold

Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold Ann Jepsen & Lotte Foegt Poulsen & Yokelin Chan Temadag 2012 Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold er de faktorer der kan påvirke analyseresultatet før f r blodprøvetagning,

Læs mere

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Blodglukoserapportkbjo Page 1 23.08.2002. VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Baggrund: Type 2 diabetes er en folkesygdom i betydelig vækst, og der er i dag mere end 200.000 danskere

Læs mere

Betingelse for analyseudførelse

Betingelse for analyseudførelse 1 Betingelse for analyseudførelse 1. at der er en rekommandation fra kompetent faglig side, videnskabeligt selskab eller 2. Cochrane review, der dokumenterer nytteeffekt 3. klar problemstilling hvis det

Læs mere

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er en tværgående, klinisk orienteret laboratorieafdeling under Odense Universitetshospital. Vi betjener sygehusafdelinger på OUH (Odense

Læs mere

Genetiske Aspekter af HCM hos Kat. - en introduktion til forskningsprojektet

Genetiske Aspekter af HCM hos Kat. - en introduktion til forskningsprojektet Genetiske Aspekter af HCM hos Kat - en introduktion til forskningsprojektet Cand. scient. Mia Nyberg, ph.d. stud. mnje@life.ku.dk IMHS, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Klinisk Biokemisk

Læs mere

Hvad influerer på analyseresultaterne? Efterår 2015

Hvad influerer på analyseresultaterne? Efterår 2015 Hvad influerer på analyseresultaterne? En træt patient hos den praktiserende læge En 6 årig mandlig patient klager over træthed. Der måles B- hæmoglobin hos den praktiserende læges og resultatet siger:

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Afdeling og gruppemedlemmer. Klinisk og teoretisk vejleder

Afdeling og gruppemedlemmer. Klinisk og teoretisk vejleder Afdeling og gruppemedlemmer BA emne Klinisk og teoretisk vejleder KBF Sara, Lena, Antesar og Ilhan En undersøgelse der påviser om brugen af sommerfuglekanyle kan ændre kvaliteten af prøvematerialet i forhold

Læs mere

DU KAN FÅ PDF-FIL AF ARTIKLERNE VED AT SKRIVE TIL REDAKTIONEN.

DU KAN FÅ PDF-FIL AF ARTIKLERNE VED AT SKRIVE TIL REDAKTIONEN. ARTIKLER MED RESULTATER BASERET PÅ INTER99-DATA. DU KAN FÅ PDF-FIL AF ARTIKLERNE VED AT SKRIVE TIL REDAKTIONEN. KOST Resumé af artikel af Toft U., Kristoffersen L.H., Lau C., Borch-Johnsen K. og Jørgensen

Læs mere

DSKB efterårsmøde 6. november 2015

DSKB efterårsmøde 6. november 2015 DSKB efterårsmøde 6. november 2015 Søren Ladefoged overlæge, dr.med. ph.d. Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri

Læs mere

Gældende fra: April 2014 (Hold SB512) Version: Endelig Side 1 af 5

Gældende fra: April 2014 (Hold SB512) Version: Endelig Side 1 af 5 Molekylærbiologiske analyser og teknikker har viden om teorien og principperne bag udvalgte molekylærbiologiske analyser og teknikker Analyser og analyseprincipper på biomolekylært, celle- og vævs- samt

Læs mere

WebQuality. Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis. Aarhus Universitetshospital

WebQuality. Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis. Aarhus Universitetshospital WebQuality Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis EXAM Reg. nr. 450 Kræft- og Inflammationscentret Praksis-teamet på KBA AUH Overlæge Birgitte Brock Afdelingsbioanalytiker Laboratoriefaglig

Læs mere

Terminer Kontinuerlig brug med månedlig indrapportering af resultater.

Terminer Kontinuerlig brug med månedlig indrapportering af resultater. Pakningsvedlæg, version 7 HK07 Biokemi, Human langtidskontrol Januar 2012 HK07 Biochemistry Human Longterm EQA serum Programkode: 2069 DK Formål HK07 er et eksternt humant kvalitetskontrolmateriale, EQA-materiale,

Læs mere

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Lipoproteiner Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Grundforskning Risskov 1 Lipoproteiner og hyperlipidæmi

Læs mere

Mængde HK12 Biokemi findes i æsker á 8 glas. Hvert glas rekonstituteres til 5 ml.

Mængde HK12 Biokemi findes i æsker á 8 glas. Hvert glas rekonstituteres til 5 ml. HK12 Biokemi, Human langtidskontrol HK12 Biokemi, Human langtidskontrol HK12 Biochemistry Human Longterm EQA serum Marts2013 Pakningsvedlæg, version 6 Programkode: 2097 DK Formål HK12 Biokemi er et eksternt

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

Den gode mikrobiologiske rekvirering

Den gode mikrobiologiske rekvirering Fællesmøde Praktiserende læger 24. november 2015 Efter mødet suppleret med uddrag af Brugerhåndbogen for KMA om selvtagne vaginalpodninger til undersøgelse for Chlamydia trachomatis og gonokokker (på side

Læs mere

2.3 Parakliniske undersøgelser

2.3 Parakliniske undersøgelser Ansvarlig: Lægerne Bjerre og Jacobsen Godkendt: 17-08-2016 Godkendt af: Lægerne Bjerre og Jacobsen Træder i kraft: 16-08-2016 Version: 2 Revideres senest: 16-08-2019 2.3 Parakliniske undersøgelser Formål

Læs mere

FÆRRE STIK I PATIENTERNE

FÆRRE STIK I PATIENTERNE FÆRRE STIK I PATIENTERNE En dataanalyse af forbruget af klinisk biokemiske analyser på Bornholm FÆRRE STIK I PATIENTERNE En dataanalyse af forbruget af klinisk biokemiske analyser på Bornholm Udarbejdet

Læs mere

Proteiner: en introduktion. Modul 1; F13 Rolf Andersen, 18/2-2013

Proteiner: en introduktion. Modul 1; F13 Rolf Andersen, 18/2-2013 Proteiner: en introduktion Modul 1; F13 Rolf Andersen, 18/2-2013 4 facts om proteiner Proteiner udgør én af de vigtigste stofgrupper i vores organisme; de varetager en lang række forskellige funktioner.

Læs mere

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr LKO temadag 2012 POC udstyr hvor der anvendes Kuvette/Kasette/Strips/Kapillærrør Fyldning af kuvetter/strips/kapillærrør Skal fyldes helt op, der må ikke

Læs mere

StOP - Standard Operating

StOP - Standard Operating StOP - Standard Operating Procedures Patientflow - FF-Abdominal/Inflammation Laboratorier Version 1.3 25. februar 2011 Indhold 1. Metode...... 1 2. Patientflow - Laboratorier... 3 2.1 Flow Laboratorieprøver,

Læs mere

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Patientgrundlag Kun patienter med en indlæggelse eller et ambulant forløb med skizofrenidiagnose og uden tillægskoden for mental observant indgår i grundlaget

Læs mere

Hospitalsledelsen. Klinisk Biokemisk Afdeling. Høringssvar

Hospitalsledelsen. Klinisk Biokemisk Afdeling. Høringssvar Hospitalsledelsen Klinisk Biokemisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Klinisk Biokemisk Afdeling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 5600 www.vest.rm.dk Høringssvar FAKTA

Læs mere

Det rette team betaler sig

Det rette team betaler sig Det rette team betaler sig Ifølge en optælling, foretaget af Praktiserende Lægers Organisation, var der pr. maj 2017 5149 personer ansat som hjælpepersonale i praksissektoren. Heraf 230 bioanalytikere.

Læs mere

KPLL-nyt 2008-2 (Efterår 2008)

KPLL-nyt 2008-2 (Efterår 2008) KPLL-nyt 2008-2 (Efterår 2008) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

KPLL-nyt 2012-1 (sommer)

KPLL-nyt 2012-1 (sommer) KPLL-nyt 2012-1 (sommer) Indhold i dette nummer Kære kolleger... 1 Allergianalyser via WebReq... 2 Vitamin D... 3 HbA1c til diagnostik af type 2 Diabetes... 4 Ny adgang til patientens laboratoriesvar fra

Læs mere

Svarark, eksamen modul 2.3 Juni 2011. Spørgsmål Svar Spørgsmål Svar 1 c 7 a 2 a 8 a 3 b 9 a 4 d 10 e 5.1 a 11 d 5.2 c 12 d 5.

Svarark, eksamen modul 2.3 Juni 2011. Spørgsmål Svar Spørgsmål Svar 1 c 7 a 2 a 8 a 3 b 9 a 4 d 10 e 5.1 a 11 d 5.2 c 12 d 5. Svarark, eksamen modul 2.3 Juni 2011 Spørgsmål Svar Spørgsmål Svar 1 c 7 a 2 a 8 a 3 b 9 a 4 d 10 e 5.1 a 11 d 5.2 c 12 d 5.3 e 13 b 6 d 14 d Opgave 15 En 50-årig kvinde har haft gestationel DM under to

Læs mere

Hvad måler vi? Centrale Enhed for Kvalitetssikring af Praksissektoren (CEK)

Hvad måler vi? Centrale Enhed for Kvalitetssikring af Praksissektoren (CEK) Hvad måler vi? Centrale Enhed for Kvalitetssikring af Praksissektoren (CEK) Centrale Enhed for Kvalitetssikring af Praksissektoren (CEK) Baggrund I forbindelse med beslutning om at Region Hovedstadens

Læs mere

Er gravides referenceintervaller anderledes?

Er gravides referenceintervaller anderledes? Graviditet Er gravides referenceintervaller anderledes? Af Anna Klajnbard og Nina Palmgren Colov Biografi Anna Klajnbard er speciallæge i gynækologi og obstetrik i 2005. Hun var ansat som obstetrisk afdelingslæge

Læs mere

Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan

Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan Henrik L. Jørgensen Klinisk Biokemisk Afdeling Bispebjerg Hospital GUM - definitioner Standard uncertainty Uncertainty of the result of a measurement

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Henvendelse Jeg har fået et spørgsmål vedr. indikator 2a og b: Svar Svar: Nej, I har helt ret. Datadefinitionerne er blevet

Læs mere

Har I overvejet en bioanalytiker?

Har I overvejet en bioanalytiker? Har I overvejet en bioanalytiker? Forside Kirsten Sønder; er som bioanalytiker ansat som eneste praksismedarbejder i solopraksis i Højbjerg. Har uddannet sig særligt til opfølgende samtaler og årskontroller

Læs mere

PRØVETAGNING. i PRAKSIS

PRØVETAGNING. i PRAKSIS PRØVETAGNING i PRAKSIS... en kort vejledning i prøvetagning, håndtering og forsendelse Udleveres til praksis f.eks. i forbindelse med undervisning af praksispersonale Klinisk Biokemisk Afdeling, Svendborg

Læs mere

Center of Excellence Silkeborg

Center of Excellence Silkeborg Center of Excellence Silkeborg Fremtidens Diagnostik Diagnostisk Center i Silkeborg Ulrich Fredberg Lancet Neurol. 2009 Mar;8(3):235-43. Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor

Læs mere

Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning

Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning Elsebet Østergaard Overlæge, Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet Formand, Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Genetisk rådgivning og udredning før

Læs mere

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Forslag til dansk screeningsalgoritme for CF 1. First tier: Alle nyfødte får målt immunoreaktiv trypsinogen (IRT) i den etablerede filterpapirblodprøve,

Læs mere

Brugervejledning: prænatal genetisk analyse og analyser på aborter og dødfødte.

Brugervejledning: prænatal genetisk analyse og analyser på aborter og dødfødte. OUH - Klinisk Genetik, OUH - 2 KERNEYDELSER - 2.01 Almene forløb - 2.01.16 Præanalyse - 2.01.16.01 Vejledninger til diverse prøvetagninger Klinisk Genetik, OUH Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Opgave 1 Listeria. mørkviolette bakteriekolonier, se figur 1a. og b. 1. Angiv reaktionstypen for reaktion. 1 vist i figur 1b.

Opgave 1 Listeria. mørkviolette bakteriekolonier, se figur 1a. og b. 1. Angiv reaktionstypen for reaktion. 1 vist i figur 1b. Opgave 1 Listeria Bakterien Listeria monocytogenes kan være sygdomsfremkaldende for personer, der i forvejen er svækkede. For at identificere Listeria kan man anvende indikative agarplader. Her udnyttes

Læs mere

Stik, skæreuheld og sprøjt (JMNN-75GCSP)

Stik, skæreuheld og sprøjt (JMNN-75GCSP) "Stik, skæreuheld og sprøjt" http://bbhinet/bbhinet/bbh-retning.nsf/printview/a1dd1b345d916e7fc12573240... Side 1 af 1 27-07-2007 Udgiver: H:S / BBH / Anæstesi- og Operationsafdeling Z Stik, skæreuheld

Læs mere

Biomarkører. Lars P. Nielsen Professor, overlæge Speciallæge i klinisk mikrobiologi, Statens Serum Ins>tut, Biomarkørlaboratoriet. LPN@ssi.

Biomarkører. Lars P. Nielsen Professor, overlæge Speciallæge i klinisk mikrobiologi, Statens Serum Ins>tut, Biomarkørlaboratoriet. LPN@ssi. Biomarkører Lars P. Nielsen Professor, overlæge Speciallæge i klinisk mikrobiologi, Statens Serum Ins>tut, Biomarkørlaboratoriet. LPN@ssi.dk Biomarkører Molekyler, som afspejler forekomst og udvikling

Læs mere

Vævstypelaboratoriet - Analyse liste - 09-04-2014. Analyse Liste Analyse Profiler Analyser AUTOIMMUNE

Vævstypelaboratoriet - Analyse liste - 09-04-2014. Analyse Liste Analyse Profiler Analyser AUTOIMMUNE Analyse Liste Analyse Profiler Analyser AUTOIMMUNE Analysenavn ahus, sekvensering af CFH, CFI og CD46 CD3, CD4, CD8-positive T-lymfocytter, antalskoncentration CD31 Recent thymic emigrants Crossmatch,

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

Tips og ideer til Web-Labka april 2007

Tips og ideer til Web-Labka april 2007 Tips og ideer til Web-Labka april 2007 Efter at I har brugt Web-Labka siden oktober 2006, har vi et par tips og ideer til Navn og CPR-nummer side 2-3 Rekvirering side 4-6 herunder: analysesøgning via system

Læs mere

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen DATABLADE Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2010-06-18 Godkendt udskrift nr. Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER... 2 4. ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE... 2 4.1

Læs mere

Vejledning til eksterne rekvirenter om prøver til analyse eller opbevaring på Kennedy Centret

Vejledning til eksterne rekvirenter om prøver til analyse eller opbevaring på Kennedy Centret Side 1 af 5 Vejledning til eksterne rekvirenter om prøver til analyse eller opbevaring på Kennedy Centret Før og ved Jeres prøvetagning: 1. Hvem kan rekvirere vore analyser? Læger på danske hospitalsafdelinger,

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Oversigt over holdbarhed for komponenter, der kan rekvireres af praksis, som analyseres på Herlev og Gentofte Hospital

Oversigt over holdbarhed for komponenter, der kan rekvireres af praksis, som analyseres på Herlev og Gentofte Hospital Oversigt Hæmatologi - fuldblod... 2 Hæmatologi plasma... 3 Væske- og elektrolytbalance... 3 Syre/base- og oxygenstatus... 4 Hæmostase... 4 Organmarkører... 5 Sporstoffer og vitaminer... 5 Metabolisme...

Læs mere

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing.

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing. VALIDERINGSRAPPORT COBAS e411 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 21-9-23 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn... 2 2.3

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

Specialeansøgning for Klinisk biokemi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for Klinisk biokemi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for Klinisk biokemi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Holstebro SOR ID: 6081000016005 CVR: Geografisk lokalitet: 171000016912 P R: Kravopfyldelse for funktioner Placering og erfaring

Læs mere

KPLL-nyt 2010-4 (jul - nytår)

KPLL-nyt 2010-4 (jul - nytår) 2010-4 (jul - nytår) Indhold i dette nummer Årets sidste klumme..............................................................................................1 Forhøjede PTH resultater........................................................................................2

Læs mere

Diagnostikken rundt på ½ time

Diagnostikken rundt på ½ time Diagnostikken rundt på ½ time af Charlotte Hoffmann-Timmol Nordic Manager, DVM Præanalytiske faktorer Hvor kan det gå galt? Patient forberedelse (faste, stress, motion) Blodprøvning (korrekt reagensglas,

Læs mere

Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken FynCom MedCom International Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Denmark Phone (+45) 6543 2030 Fax (+45) 6543 2050 MedCom 24.01.07 J.nr.: Vor ref.: IJO Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid List Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin C-peptid;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder

Læs mere

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Eva Hoseth Specialeansvarlig overlæge Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd KLINIK KVINDE-BARN OG URINVEJSKIRURGI AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Retningslinjer for

Læs mere

Maria og bioanalytikeren

Maria og bioanalytikeren Maria og bioanalytikeren Maria får undersøgt sine nyrer Af: Anette Riis og Martina Jürs Anette Riis og Martina Jürs Maria og bioanalytikeren Maria får undersøgt sine nyrer Copyright 2015 Danske Bioanalytikere

Læs mere

OUH Hæmostasevagt hvem, hvordan, hvornår, hvorfor? Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH

OUH Hæmostasevagt hvem, hvordan, hvornår, hvorfor? Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH OUH Hæmostasevagt hvem, hvordan, hvornår, hvorfor? Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH AGENDA En hæmostasevagt på OUH? Tilgængelige analyser på KBF DOAK case Svært blødende patienter

Læs mere

Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens

Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens hos voksne Der findes ikke optimale klinisk biokemiske eller andre metoder til undersøgelse af binyrebarken. Kliniske informationer er derfor

Læs mere

Metodeblad for HbA1C på Tosoh

Metodeblad for HbA1C på Tosoh Quality Sheet Metodeblad for HbA1C på Tosoh C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Prøvehåndtering og forsendelse

Læs mere

Metodeblad for P-Insulinantistof

Metodeblad for P-Insulinantistof Quality Sheet Metodeblad for P-Insulinantistof C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin-antistof; arb.stofk.(proc.) Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet

Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet Fødevareplatform Region Sjælland 14. januar 2010 Thomas Meinert Larsen, Lektor, Institut for Human Ernæring, Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Læs mere

Specialevejledning for Klinisk Biokemi

Specialevejledning for Klinisk Biokemi Bilag 17/2014 Specialevejledning for Klinisk Biokemi Denne specialevejledning er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Optimeret diagnostik af kolorektalkræft - immunochemical faecal occult blood tests (ifobt) i almen praksis.

Optimeret diagnostik af kolorektalkræft - immunochemical faecal occult blood tests (ifobt) i almen praksis. Optimeret diagnostik af kolorektalkræft - immunochemical faecal occult blood tests (ifobt) i almen praksis. Case Peter Jensen, 48 år. Anlægsgartner. Tidligere rask. Ryger. Gennem den sidste måned haft

Læs mere

BioPorto. Investorpræsentation

BioPorto. Investorpræsentation BioPorto Investorpræsentation Safe Harbor erklæring Denne præsentation indeholder udsagn vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder udviklede produkter og potentielle fremtidige produkter

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal.

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Udfordringer og muligheder. Erfaringer fra DANBIO Dansk Reumatologisk Database Merete Lund Hetland, MD, PHD, DMSc, ass. professor The

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Klinisk Immunologisk Afdeling/Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod

Læs mere

Klinisk Biokemisk Laboratorium

Klinisk Biokemisk Laboratorium Klinisk Biokemisk Laboratorium www.labrisskov.dk Generel vejledning Version 4 2010 Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Generel vejledning Dokumentnr. D040.01 Version 004

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling

Klinisk Biokemisk Afdeling Årsberetning 2011 Klinisk Biokemisk Afdeling NØRREBROGADE 44 8000 AARHUS C TAGE-HANSENS GADE 2 8000 AARHUS C BRENDSTRUPGÅRDSVEJ 100 8200 AARHUS N OLOF PALMES ALLE 49 8200 AARHUS N Aarhus Universitetshospital

Læs mere

MC5 3-kant problematikken

MC5 3-kant problematikken 1. Siden sidst, herunder godkendelse af referat 2. Oplæg til flow af rekvisitioner og prøver til klinisk biokemi, mikrobiologi og immunologi samt servicelaboratorier. Udgangspunkt i region SDK Rekv. svar

Læs mere

Valideringsrapport Sysmex XE

Valideringsrapport Sysmex XE VAL-3001-2 Klinisk Biokemisk Afdeling Klinisk Biokemisk Afdeling Valideringsrapport Sysmex XE Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2009-01-20 Godkendt udskrift nr. Henrik L. Jørgensen Overlæge, ph.d. Karina

Læs mere

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014 Velkommen til LKO temadag 4. marts 2014 Præanalytiske forhold ved prøvetagning Yokelin Chan Habibah Larsen Afdeling KBF Odense Universitetshospital Præanalytiske forhold Definition: Korrekt blodprøvetagning

Læs mere

Metodeblad for P-GAD65- Ab

Metodeblad for P-GAD65- Ab Sheet Metodeblad for P-GAD65- Ab C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Glutamatdecarboxylase(GAD65)-antistof;arb.stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d.

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Antal analysesvar per år fra KBA BBH

Læs mere

Viral encefalitis. Claus Bohn Christiansen Afd. læge Ph.d. HD Klinisk mikrobiologisk afd, Rigshospitalet

Viral encefalitis. Claus Bohn Christiansen Afd. læge Ph.d. HD Klinisk mikrobiologisk afd, Rigshospitalet Viral encefalitis Claus Bohn Christiansen Afd. læge Ph.d. HD Klinisk mikrobiologisk afd, Rigshospitalet 2 BMJ Case Reports 2013; Harshwardhan Jain 1 3 Learning points Rabies is an endemic in the Indian

Læs mere