Nøgletal 2014 KVALITETSINDIKATORER. Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal 2014 KVALITETSINDIKATORER. Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler"

Transkript

1 Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler Nøgletal 2014 KVALITETSINDIKATORER Ventetider i ambulatoriet På Amager afsnittet er målet, at ventetiden skal være mindre end 30 minutter for 90 % af patienterne. På Hvidovre afsnittet er målet, at ventetiden skal være mindre end 30 minutter for 85 % af patienterne. Figur 1. Ventetider i ambulatoriet på afsnit Amager og afsnit Hvidovre for voksne og børn Søjlerne viser den procentdel af patienterne, som venter mindre end 30 minutter i de enkelte måneder. 1 af 43

2 Svartid på prøvesvar Målet er at 90 % af alle svar er afleveret indenfor den tid som ses i tabel 1 Prioritet Akut Fremskyndet Rutine Rutine, special analyser Mål for svartid Inden for min. afhængig af analysen Inden for 3 timer Inden for 5 timer Inden for en uge afhængig af analysen Tabel 1 Mål for svartider Figur 2. Svartider for henholdsvis akutte, fremskyndede og rutineundersøgelser 2 af 43

3 Afvigelsesrapporter Figur 3. Afvigelser på AmH og HvH. Utilsigtede hændelser (UTH) Figur 4. Utilsigtede hændelser (UTH) på AmH og HvH. Uddybende beskrivelser i bilag 2 UTH, AmH og HvH. 3 af 43

4 AFDELINGENS DRIFT Analysesvar (antal afgivne svar) og patientkontakter Afsnit Amager Afsnit Hvidovre Total Antal patientkontakter Antal analysesvar (se bilag 4) POCT analysesvar ABL, 20 apparater Indgår i antal ** (15 forskellige analyser) analysesvar bilag 4 Clinitek Status, 60 apparater Ikke optalt * (7 forskellige analyser) HemoCue 130 apparater Indgår i antal * (Glucose) analysesvar bilag 4 HemoCue 10 apparater Indgår i antal 6.050* (Hæmoglobin og WBC) analysesvar bilag 4 Antal POCT analyser Antal analysesvar inkl. POCT Funktionsundersøgelser EKG (Afsnit HvH servicerer kun Psyk. Afd.) Funktionsundersøgelser (Glukose- og laktosebelastning) Svedtest på børn Hørescreening på børn 6.627* Holter monitorering Lungefunktionsundersøgelser Lungefunktionsundersøgelser plus diffusion Lungefunktionsundersøgelser/spiron Tabel 2. Analyseproduktion, afsnit Amager og Hvidovre. *Optalt manuelt. ** En del optalt manuelt, resten indgår i analysesvarene, bilag 4 5 stk. ABL 835 og 7stk. ABL 90 er opkoblet til Labka II i af 43

5 Analysesvar Figur 5. Analysesvar eksklusiv POCT analyser HvH. Patientkontakter Figur 6. Patientkontakter af 43

6 Personaleforbrug Stillinger Antal Ledende overlæge 1 Overlæger 3 Reservelæger 2 Biokemikere 4 Ledende bioanalytiker 1 Afdelingsbioanalytikere 5 Bioanalytikere 104 Sekretærer 4 Personale i alt 124 Tabel 3. Personaleforbrug. Nye analysemetoder Analyseudstyr Analysemetoder Cobas 6000 P-25-OH-Vitamin D (D 2 + D 3 ) (analysen er taget i brug marts 2014 på AmH) Phadia 250 P-Penicillin V (c2)-ige P-Penicillin G (c1)-ige P-Ampicillin (c5)-ige P-Amoxicillin (c6)-ige P-Derm. Pteronyssinus (d1)-ige P-Derm. Farinae (d2)-ige P-Katteepithel (e1)-ige P-Hesteskæl (e3)-ige P-Hundeskæl (e5)-ige P-Hønseæggehvide (f1)-ige P-Komælk (f2)-ige P-Hønseæggeblomme (f75)-ige P-Cladosporium herbrarium (m2)-ige P-Eng-rottehale (g6)-ige P-Alternaria tenius (m6)-ige P-Birk (t3)-ige P-Grå bynke (w6)-ige ABL 835 Pleuravæske ph (PLVPH) Tabel 4. Nye analysemetoder. 6 af 43

7 ARBEJDSMILJØ Arbejdsskader Figur 7. Arbejdsskader 7 af 43

8 UNDERVISNING Studerende, praktikanter og andet sundhedspersonale Afsnit Amager Afsnit Hvidovre Bioanalytikerstuderende modul Bioanalytikerstuderende modul Bioanalytikerstuderende modul Bioanalytikerstuderende modul 6 og Bioanalytikerstuderende modul Bioanalytikerstuderende modul 11 2 Bioanalytikerstuderende modul Bioanalytikerstuderende modul Bioanalytikerstuderende modul Erhvervspraktikanter 4 3 Ingeniørstuderende 2 Løntilskudsjob/Aktiveringsjob 2 Undervisning i blodprøvetagning, POCT, EKG optagelse og CardioPerfect til andet sundhedspersonale Tabel 5. Antal sundhedspersonale fordelt på forskellige faggrupper EFTERUDDANNELSE OG UDVIKLING Det samlede tidsforbrug anvendt i afdelingen på efteruddannelse og kompetenceudvikling var 3551 timer, som svarer til ca. 1,9 årsværk. Derudover har der været anvendt resurser til praktisk træning. Forbrug af timer til kompetenceudvikling Figur 8. Forbrug af timer til efteruddannelsesaktiviteter fordelt på forskellige kategorier. 8 af 43

9 Uddannelsesaktiviteter/antal personer Uddannelsesaktivitet Antal personer Formaliseret uddannelse 5 Kurser 33 Brugermøder, kongresser, seminarer, studieture mm 23 Organisatoriske 6 Uddannelsesdage, temamøder mm 120 Tabel 6. Uddannelsesaktiviteter fordelt på antal personer. Uddannelsesaktiviteter Figur 9. Uddannelsesaktiviteter opgjort i timer af 43

10 BILAG 1 PUBLIKATIONSLISTE 1. Anholm C, Kumarathurai P, Klit MS, Kristiansen OP, Nielsen OW, Ladelund S, Madsbad S, Sajadieh A, Haugaard SB. Adding liraglutide to the backbone therapy of biguanide in patients with coronary artery disease and newly diagnosed type-2 diabetes (the AddHope2 study): a randomised controlled study protocol. BMJ Open. 2014;4:e Bendix L, Thinggaard M, Fenger M, Kolvraa S, Avlund K, Linneberg A, Osler M. Longitudinal changes in leukocyte telomere length and mortality in humans. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2014;69: Dedvisitsakul P, Jacobsen S, Svensson B, Bunkenborg J, Finnie C, Hägglund P. Glycopeptide enrichment using a combination of ZIC-HILIC and cotton wool for exploring the glycoproteome of wheat flour albumins. J Proteome Res 2014;13: Fenger M. Next generation genetics. Front Genet. 2014;5: Grynnerup AG, Lindhard A, Sørensen S. Recent progress in the utility of anti-müllerian hormone in female infertility. Curr Opin Obstet Gynecol 2014;26: Hansen YB, Damgaard A, Poulsen JH. Evaluation of NGAL TestTM on Cobas Scand J Clin Lab Invest 2014;74: Harder LM, Bunkenborg J, Andersen JS. Inducing autophagy: a comparative phosphoproteomic study of the cellular response to ammonia and rapamycin. Autophagy 2014;10: Hartwig TS, Sørensen S, Jørgensen FS. Are there characteristics of the false-negative cases from the first trimester combined screening programme for Down syndrome? Curr Opin Obstet Gynecol 2014;26: Husemoen LL, Skaaby T, Jørgensen T, Thuesen BH, Fenger M, Grarup N, Sandholt CH, Hansen T, Pedersen O, Linneberg A. MTHFR C677T genotype and cardiovascular risk in a general population without mandatory folic acid fortification. Eur J Nutr 2014;53: Husemoen LL, Skaaby T, Martinussen T, Jørgensen T, Thuesen BH, Kistorp C, Jeppesen J, Thyssen JP, Meldgaard M, Szecsi PB, Fenger M, Linneberg A. Investigating the causal effect of vitamin D on serum adiponectin using a Mendelian randomization approach. Eur J Clin Nutr 2014;68: Jaiswal JK, Lauritzen SP, Scheffer L, Sakaguchi M, Bunkenborg J, Simon SM, Kallunki T, Jäättelä M, Nylandsted J.S100A11 is required for efficient plasma membrane repair and survival of invasive cancer cells. Nat Commun 2014;5: Laursen HR, Siebner HR, Haren T, Madsen K, Grønlund R, Hulme O, Henningsson S. Variation in the oxytocin receptor gene is associated with behavioral and neural correlates of empathic accuracy. Front Behav Neurosci 2014;8: Karahasanovic A, Sørensen S, Nilas L. First trimester pregnancy-associated plasma protein A and human chorionic gonadotropin-beta in early and late pre-eclampsia. Clin Chem Lab Med 2014;52: Thorsen SU, Mortensen HB, Carstensen B, Fenger M, Thuesen BH, Husemoen L, Bergholdt R, Brorsson C, Pociot F, Linneberg A, Svensson J. No association between type 1 diabetes and genetic variation in vitamin D metabolism genes: a Danish study. Pediatr Diabetes 2014;15: Wueseke O, Bunkenborg J, Hein MY, Zinke A, Viscardi V, Woodruff JB, Oegema K, Mann M, Andersen JS, Hyman AA. The Caenorhabditis elegans pericentriolar material components SPD-2 and SPD-5 are monomeric in the cytoplasm before incorporation into the PCM matrix. Mol Biol Cell 2014;25: af 43

11 BILAG 2 UTH, AMH OG HVH Overskrift Hændelsessted Alvorlighedsgrad Art Prøver ikke taget, pt.ikke til stede Kir.gastro. Afsnit Alvorlig Præanalytisk Patientidentifikation, prøve uden mærkat, svar kunne ikke afgives på INR Pt. skal i forbindelse med overflytning til RH have 6 portioner blod med, men afdelingen kan ikke komme i kontakt med bioanalytiker, men tlf. nr. står på intranettet. Transporttid/ventetid af blodprøver på 3 timer Prøver ikke taget, venepunktur kunne ikke gennemføres Prøver ikke taget, venepunktur kunne ikke gennemføres Kardiologisk amb AH Kardiologisk sengeafsnit AH Alvorlig Alvorlig Præanalytisk IT kommunikation gastro-enhed, Moderat Præanalytisk portør eller KBA? Kir.gastro. Afsnit Moderat Præanalytisk Kir.gastro. Afsnit Moderat Præanalytisk Prøver ikke taget, pt. ikke til stede Kir.gastro. Afsnit Moderat Præanalytisk Prøver ikke taget, pt ikke til stede Med.gastro. Afsnit Moderat Præanalytisk Blå mærker efter prøvetagning i hæl Neonatal afsnit Moderat Præanalytisk Den kliniske afdeling har anvendt en forkert Gyn.Obstet. Afd. Moderat Præanalytisk prøvetagningsblanket ( i stedet for ) Burde være opdaget af vores bioanalytikere og være rettet. Er nu rettet i LABKA. Mærkater fra en anden pt. på Observationsafsnit Moderat Præanalytisk prøvetagningsglas, svar annulleres i LABKA AH Cerebrospinalvæske ikke modtaget på SSI, "reserveglas" fra andre lab kunne ikke findes. KBA HH Moderat Præanalytisk PSM udskiftes med citm på det biokemiske analysesystem (Cobas) på KBA, HH d Dette system er på samme server som Klinisk Biokemisk afdeling, Bispebjerg Hospital. Dermed er de analyser, vi sender til analysering på Bispebjerg, ved en fejl blevet betragtet som egne analyser og dermed ikke blevet registreret som sendeanalyser og blevet sorteret ud. Dette foregår i perioden 8.oktober til 3.november. Det drejer sig om 24 CA19-9, 9 triiodthyronin, 3 antitrypsin samt 1 ASAT analyse. Der er i alt 37 ptt., hvis prøver er blevet kasseret. Proceduren revideret og der SKAL udtages daglige mangellister fremover. Prøve til syfilis-undersøgelse bortkommet under transport fra KBA til KMA Prøvetagning fra hæl trods adgang via kateter, som afdelingens eget personale selv udtager fra Patientidentifikation, svar passer ikke til sygehistorie, svar mislykkes Prøver ikke taget, ingen prøver bestilt til akt. dato KBA Hvidovre Moderat IT kommunikation KBA/KMA Moderat Præanalytisk Børneafdelingen, Neonatal afsnit Mild Præanalytisk KBA Mild Præanalytisk Med.gastro. Afsnit Mild Præanalytisk 11 af 43

12 Overskrift Hændelsessted Alvorlighedsgrad Art Glemt sengehest efter prøvetagning, pt Ort.pæd.kir. Afd Mild Andet falder ud af sengen Gastal og BS kontrol 2 timer efter fødslen viste BS på 2,2 mmol/l, blev ikke set. Printeropsætningsproblem? Gynækologiskobstet. Afd. Mild Ved PKU opdages at blodet er tyndt. Hvordan kommer man videre? Det er aftalt, at Amme- og barselsambulatoriet, afsnit 444, tlf.: kontaktes i tilfælde af, at det vurderes, at der skal tages ekstra blodprøver på et barn i forbindelse med PKU (Bili, Hgb mv). Amme- og barselsambulatoriet tager aktion (har ansvaret). Forkert opbevaring af prøver til KBA, Glostrup Hospital Udstrygningspræparat sendes til malariaundersøgelse på KMA i stedet for til celleundersøgelse på Patologisk. Afd. Prøver ikke taget, PTB udskrevet, men prøver ikke taget? Prøver ikke taget, rekvisition udskrevet i Glostrup Fejl i tlf liste ved tlf henvendelse om høj INR Vagthavende bioanalytiker kunne ikke kontaktes ved aflevering af livsnødprøver, tlf havde slukket sig selv IT kommunikation Ammeamb Mild Præanalytisk KBA Hvidovre Mild Præanalytisk KBA Hvidovre Mild Præanalytisk Med.gastro. Afsnit Ingen skade Præanalytisk Kir.gastro. Afsnit Ingen skade Præanalytisk Hjerte-lungemed Afd. Klin. Biokemisk Afd. Ingen skade Ingen skade IT kommunikation IT kommunikation Pt i AK-beh. Meget svær at stikke, derfor lykkes det ikke altid at gennemføre prøvetagning, bioanalytiker gået uden at sige det? Mistanke om ombytning af 0 og 30 min prøve ved Synathen test, men prøverne modtages via en sendeliste (EDI), og de oprindelige prøvenumre anvendes, dvs fejlen må være sket på prøvetagningsstedet Afdelingen har en pt., der er meget vanskelig at stikke. Afd. mener, at der en procedure for, at bioanalytikere kan kontaktes døgnet rundt for at tage akutte prøver. Den findes ikke. ABL værdier på en pt. fra d kl.14:26 overføres først d kl. 00:24 pga en afbrydelse i kommunikationen mellem CIS og Aqure, som modtager resultaterne fra ABL. Når forbindelsen etableres igen, overføres de seneste målte værdier fra Aqure til CIS, men registreres i CIS efter modtagelsestidspunkt og ikke efter analysetidspunkt. Dette er nu ændret, således det ikke sker igen, hvis forbindelsen mellem Aqure og CIS har været nede i mere end 10 min. Årsagen var ikke en fejl i ABL. Inf.med. Ingen skade Præanalytisk Steno Diabetes center Traumatisk hjerneskade Ingen skade Ingen skade Præanalytisk Præanalytisk ITA Ingen skade IT kommunikation 12 af 43

13 Overskrift Hændelsessted Alvorlighedsgrad Art Pt. s doubletest er forsvundet. Men mere Ultralydklinikken Ingen skade Præanalytisk tyder på - i følge LABKA-, at pt. er gået uden at have fået taget prøven. Muligheden for at udføre risikovurdering for Downs syndrom inden for tidsvinduet 8-14 uger er ikke forpasset, idet en (ny) blodprøve vil kunne tages samme dag som nakkefoldsskanning. Svar på prøver rekv af 435 kan ikke ses af 541. Opsætning i LABKA forkert mht samtykke og fortrolige svar Gastroenheden Ingen skade IT kommunikation Patient indlagt på afsnit 229, som gentagne gange i perioden ikke har fået taget blodprøver, selvom de er bestilt i LABKA. Det skyldes, at der er oplyst forkert afsnitsadresse (afsnit 323 i stedet for 229) Gastroenheden Ingen skade IT kommunikation 13 af 43

14 BILAG 3 - ANALYSEUDSTYRSLISTE Apparaturlisten omfatter større apparatur, som tilhører Klinisk Biokemisk Afdeling, derudover servicerer afdelingen omkring 200 POCT udstyr på de kliniske afdelinger. Afsnit Amager Antal Apparatur Årstal 1 stk. BD Sedi stk. Cobas 6000 e stk. Cobas 6000 c stk. EKG Cardiofax stk. Sysmex stk. ABL stk. ACLTOP 500 CTS stk. AQT90 FLEX stk. EKG Cardiofax stk. Cobas 6000 c stk. EKG Cardioperfect stk. NOVA 8 CRT stk. SRS 20/II af 43

15 Afsnit Hvidovre Antal Apparatur (drift) Årstal 1 stk. Kone Lab stk. ABI 7500 Real Time PCR stk. Kryptor stk. CellaVision DM stk. ABI Prism 3130 Genetic Analyzer stk. Promega Maxwell oprensningsrobot stk. SYSMEX XE 5000 hæmatologiudstyr stk. Tosoh HPLC stk. BEP 2000 Advance stk. Cobas 6000 c stk. Cobas 6000 e stk. Monitor V 100 sænkningsinstrument stk. MPA EVO afpippeteringsinstrument stk. Atlantis og Asys Expert 96 ELISA udstyr stk. FACS Canto II stk. ACL TOP stk. Hydrasys II stk. Phadia stk. ABL serie stk. ABL serie stk. ABL serie stk ABL serie stk. Cobas PVT 471 og 512 præanlytisk udstyr stk GS 10 UV-Vis spektrofotometer stk. Promega Maxwell oprensningsrobot stk. SRS 20/II sænkningsapparat stk. SYSMEX TS-500 hæmatologiudstyr stk. SYSMEX XN 9000 transportsystem hæmatologiudstyr stk. SYSMEX XN-10 hæmatologiudstyr stk. Tempus 600 rørpost stk. Reflotron plus stk. PocH-100i stk. Tsoh HPLC 2014 Apparatur (forskning) 1 stk. Thermocykler stk. Äkta HPLC stk. Dionex 3000 HPLC stk. Elx50 ELISA Wash stk. Cobas 6000 c stk. Cobas 6000 e stk. Dionex 3000XRS HPLC system stk. Fragmentanalyzer (kapillær gel elektroforese) stk. HiSeq 1500 DNA sekventering stk. Q Exactive Plus massespektrometer stk. Shimatzo GL-MS stk. TSQ Vantage stk. GBOX, gel dokumentation og analyse stk. Quantstudio 6, real time PCR stk. Spectramax i3, Microplate reader stk. Qubit 2.0 Fluorometer fra Invitrogen til DNA koncentrationsmålinger stk. QIAvac 24 Plus fra Qiagen til oprensning af frit cirkulerende DNA af 43

16 BILAG 4 - ANALYSE- OG PRODUKTIONSLISTE GEN00046 ANA Screening RHB00185 Array-CGH analyse NPU19671 Asc-Albumin NPU26718 Asc-Amylase, pancreastype NPU18669 Asc-Creatininium;stofk NPU28837 Asc-Kerneholdige celler NPU19975 Asc-Laktatdehydrogenase NPU08671 Asc-Protein NPU17015 Asc-Triglycerid FAS00006 B- Kromosom undersøgelse Kennedy NPU02319 B(aB)-Hæmoglobin;(POC) NPU21598 B(kB)-Plasmodium NPU10162 B(nsB)-Hæmoglobin NPU09228 B(vB)-Pyruvat NPU21544 BasF(P)-Bas.fos. knogletype NPU21545 BasF(P)-Bas.fos. lever canaliculi NPU21546 BasF(P)-Bas.fos. leverendoteltype NPU21548 BasF(P)-Bas.fos. placentatype NPU21549 BasF(P)-Bas.fos. tarmtype NPU08838 Baso(B)-Inhaleret allerg. HR gruppe NPU10762 B-Atypiske celler NPU17191 B-Bacterium+fungus NPU17191 B-Bacterium+fungus (børnekolbe) NPU17191 B-Bacterium+fungus;taxon NPU01349 B-Basofilocytter RHB00823 B-Basofilocytter NPU01349 B-Basofilocytter NPU01349 B-Basofilocytter;(POC) NPU03972 B-Blastceller(uspec.) NPU02572 B-Bly RHS00134 B-CALR NPU19725 B-Ciclosporin RHB00595 B-CLLU-1 mrna ekspression RHB00204 BCR/ABL Diagnostik/Philadelphiakromosom ASS00171 B-DAN-HEP RHB00547 B-DNA diverse analyse til Molekylærgenetisk GEN00065 B-Ekstraprøve COGEN(Fuldblod) NPU01933 B-Eosinofilocytter NPU01933 B-Eosinofilocytter NPU01933 B-Eosinofilocytter;(POC) NPU01943 B-Erytroblaster NPU01960 B-Erytrocytter NPU01961 B-Erytrocytter, vol.fr af 43

17 B-Fagocyt screening for CGD (kronisk granulomatøs RHB00764 sygdom) NPU21406 B-Forlig(elekt.) B-Glucose-6-phosphat-1- DNK05443 dehydrogenase/hæmoglobin(fe) NPU12690 B-Human immundefektvirus 1(DNA) NPU02319 B-Hæmoglobin NPU02319 B-Hæmoglobin;(POC) RHB00596 B-IgHV Mutationsstatus NPU26883 B-Koagulation (Trombelastografi) HHL00062 B-Koagulation (Trombelastografi)(Projekt) NPU02593 B-Leukocytter NPU17053 B-Leukocytter (uspec.) NPU02593 B-Leukocytter;antalk.(POC) HHL00045 Blod til CSV-analyse SSI HHL00057 Blod til CSVBORRP KMA HHL00056 Blod til CSVHSVP KMA HHL00058 Blod til CSVVZVP KMA HHL00005 Blod til special analyse HHL00059 Blodprøvetagning til diverse formål NPU02636 B-Lymfocytter NPU02636 B-Lymfocytter NPU02636 B-Lymfocytter;(POC) NPU02668 B-Mangan RHB00582 B-Markørundersøgelse, Hæmatologisk NPU26631 B-Metamyelo.+Myelo.+Promyelocytter NPU03978 B-Metamyelocytter NPU02840 B-Monocytter NPU02840 B-Monocytter NPU02840 B-Monocytter;(POC) NPU16453 B-Mycobacterium(DNA) NPU03976 B-Myelocytter DNK05280 B-Neonatal screening gruppe NPU02902 B-Neutrofilocytter NPU02902 B-Neutrofilocytter NPU02902 B-Neutrofilocytter;(POC) NPU04708 B-Plasmocytter NPU03974 B-Promyelocytter RHB00761 B-Recent thymic emigrants (CD4posCD31pos) NPU08694 B-Reticulocytter NPU17589 B-Sedimentationsreaktion NPU19912 B-Tacrolimus NPU21528 B-T-lymphocytter(cytotox.) NPU21526 B-T-lymphocytter(helper) NPU21527 B-T-lymphocytter;antalk NPU03568 B-Trombocytter af 43

18 RHB00568 B-Trombocytter;(citrat mask) RHB00141 B-Udstrygningspræparat(farvet) AHL00005 B-Udstrygningspræparat(ufarvet) NPU26944 B-Vitamin B NPU19663 Csv-Albumin NPU09013 Csv-Aminosyre gruppe SAI00003 Csv-Autoimmun synaptisk encephalitis SAI00004 Csv-Autoimmun synaptisk encephalitis NPU17955 Csv-Bacterium+fungus NPU18320 Csv-Bilirubiner(semikvant) NPU17026 Csv-Cerebrospinalvæske farve HHL00046 CSV-Ekstra materiale NPU16080 Csv-Enterovirus SSI00701 CSV-Epstein-Barr virus kvantitativ;((dna)) NPU01962 Csv-Erytrocytter NPU02190 Csv-Glukose NPU12187 Csv-Herpes simplexvirus-antistof(igg);arb.stofk Csv-Herpes simplexvirus-antistof(igg/tot. NPU17653 IgG);rel.stofratio(Csv/P; 1 >1) NPU08626 Csv-Hæmoglobin+Hæmoglobinderivat NPU19812 Csv-Immunglobulin G;massek NPU19811 Csv-ImmunglobulinG-Index NPU17076 Csv-Immunglobulin-oligokloni NPU28838 Csv-Kerneholdige celler NPU04224 Csv-Klar før centrif NPU02545 Csv-Laktat NPU03276 Csv-Protein NPU03329 Csv-Pyruvat Csv-Varicella-zostervirus-antistof(IgG/tot. NPU16121 IgG);rel.stofratio(Csv/P; 1 >1) NPU27666 Cystev-Amylase, pancreastype;(ifcc 1998) RHS00143 Dansk Diabetes Database HHL00007 Diverse analyse (uspec prøvemateriale) RHB00139 DMSB Biobankprøver RHB00192 DNA oprensning (GR 5064) NPU27386 DNA(P)-RHD-gen;arb.indh.(0 1) NPU29508 DNA(spec.)-CALR-gen;sekv.var RHB00408 DNA(spec.)-CASR-gen;(Kontrol) NPU19257 DNA(spec.)-CASR-gen;(Ny familie) NPU19039 DNA(spec.)-CFTR-gen NPU19067 DNA(spec.)-F2-gen;(nukleotid 20210) NPU19068 DNA(spec.)-F5-gen;(Arg506Gln) NPU19079 DNA(spec.)-FMR1-gen NPU19111 DNA(spec.)-HFE-gen;(Ny familie) HEH00110 DNA(spec.)-Kromosom mikroarray NPU36715 DNA(spec.)-MCM6-gen;(-13910intron) af 43

19 NPU19135 DNA(spec.)-MEFV-gen HHL00053 DNA(spec.)-MEFV-gen;(kontrol) NPU19307 DNA(spec.)-MVK-gen DNA(spec.)-PMP22-gen(MIM );entitisk NPU19301 antal(0 1 2) NPU19176 DNA(spec.)-PRSS1-gen;(Ny familie) NPU19170 DNA(spec.)-SERPINA1-gen NPU19191 DNA(spec.)-SMN1-gen NPU19196 DNA(spec.)-SRY-gen RHB00767 DNA-Bryst og ovariecancer;(ngs Kontrol) RHB00766 DNA-Bryst og ovariecancer;(ngs liste, Ny familie) NPU19276 DNA-HFE-gen (CYS282TYR) NPU19275 DNA-HFE-gen (HIS63ASP) NPU26719 Drænv-Amylase, pancreastype NPU17043 Drænv-Bilirubiner NPU18645 Drænv-Kreatinin NPU21693 Duodv-Amylase, pancreastype NPU03815 Ecv-Base excess NPU03815 Ecv-Base excess NPU03815 Ecv-Base excess NPU03815 Ecv-Base excess NPU03815 Ecv-Base excess NPU03815 Ecv-Base excess NPU03815 Ecv-Base excess;(poc) RHS00021 Ekstra Blodprøve 2 x 9 ml til Vækst og Reproduktion HHL00008 Ekstra glas Citrat HHL00012 Ekstra glas Serum HHL00013 Ekstra glas Serum med gel NPU01964 Erc(B)-Erytrocytter (HbF-holdige) NPU01944 Erc(B)-Erytrocytvol. Middel [MCV] NPU18162 Erc(B)-Erytrocytvol. rel. spredning NPU27069 Erc(B)-Fedtsyreindhold gruppe NPU02153 Erc(B)-Galaktose-1-fosfatindhold NPU02321 Erc(B)-Hæmoglobin [MCHC] NPU02320 Erc(B)-Hæmoglobinindhold [MCH] NPU14046 Erc(B)-Protoporfyrin NPU18110 Erc(B)-Protoporfyrin gruppe NPU18109 Erc(B)-Protoporfyrin(Zn) NPU03356 Erc(B)-Reticulocytter RHB00207 Ercs(B)-6-Thioguanin nukleotid NPU20025 Ercs(B)-Complement+Immunglobulin NPU20024 Ercs(B)-Complement+Immunglobulin;(liste) HEH00002 Ercs(B)-EMA-bindingsfraktionsreduktion NPU21917 Ercs(B)-Erythrocyt D-antigen NPU01945 Ercs(B)-Erythrocyt-antigen af 43

20 NPU20200 Ercs(B)-Erythrocyt-antigen;(liste) RHB00205 Ercs(B)-Methotrexat.;stofk RHB00208 Ercs(B)-Methylerede Thiopurinmetabolitter NPU10202 Ercs(B)-Porphobilinogen deaminase NPU26696 Erythrocyt-antistof(P)-Forlig NPU26814 F-Calprotectin NPU29057 F-Hæmoglobin NPU01393 F-Hæmoglobin RHB00181 FISH CLL DNK35901 Foster-Down syndrom risiko DNK35902 Foster-Edwards syndrom risiko NPU28718 F-Pancreaselastase I;massefr NPU12224 F-Tarmpatogene bakterier NPU01473 Hb(aB)-Carbonmonoxidhæmoglobin;(POC) NPU02725 Hb(aB)-Methæmoglobin;(POC) NPU03011 Hb(aB)-O2 sat NPU03011 Hb(aB)-O2 sat.;(poc) NPU01473 Hb(B)-Carbonmonoxidhæmoglobin NPU01473 Hb(B)-Carbonmonoxidhæmoglobin;(POC) NPU04994 Hb(B)-Hæmoglobin A NPU27300 Hb(B)-Hæmoglobin A1c (IFCC) NPU04611 Hb(B)-Hæmoglobin A NPU10159 Hb(B)-Hæmoglobin E NPU04613 Hb(B)-Hæmoglobin F HEH00158 Hb(B)-Hæmoglobin variant HEH00159 Hb(B)-Hæmoglobin variant NPU03988 Hb(B)-Hæmoglobin, usædvanligt;taxon NPU02725 Hb(B)-Methæmoglobin NPU02725 Hb(B)-Methæmoglobin;(POC) NPU28828 Hb(cvB)-O2 sat HEH00155 Hb(Fe, B)-Hæmoglobin A1;Fe HEH00157 Hb(Fe, B)-Hæmoglobin F(Fe) HEH00156 Hb(Fe, b)-hæmolobin A2(Fe) NPU10161 Hb(Fe; B)-Hæmoglobin C(Fe);stoffr NPU10163 Hb(Fe; B)-Hæmoglobin D(Fe);stoffr NPU10158 Hb(Fe; B)-Hæmoglobin S(Fe);stoffr NPU10197 Hb(kB)-O2 sat NPU03013 Hb(tot.; ab)-oxyhæmoglobin NPU03013 Hb(tot.; ab)-oxyhæmoglobin;(poc) NPU10754 Hb(tot.; kb)-oxyhæmoglobin NPU10265 Hb(tot.; vb)-oxyhæmoglobin NPU10199 Hb(vB)-O2 sat RHB00563 HLA(B5701)-HLA-B5701 gentypebestemmelse NPU21374 HLA-A,B,C vævstypebestemmelse NPU21371 HLA-B27, Vævstypebestemmelse af 43

21 DNK35907 HLA-B27, Genotypning NPU21384 HLA-DR vævstypebestemmelse RHB00790 Insulintilfælde (IT) RHB00594 JAK2 mutationsanalyse (exon12) RHB00178 JAK2 Mutationsanalyser (V617F) RHB00027 Komplementfunktion, børn <5 år RHB00026 Komplementfunktion, patientalder >5 år RHB00186 Kromosomanalyse RHB00183 Kromosomanalyse, HÆM-ONK RHB00203 Kromosom-PCR NPU04107 LDH(P)-Laktatdehydrogenase NPU04108 LDH(P)-Laktatdehydrogenase NPU04109 LDH(P)-Laktatdehydrogenase NPU04110 LDH(P)-Laktatdehydrogenase NPU04111 LDH(P)-Laktatdehydrogenase NPU19675 Ledv-Albumin NPU08622 Ledv-Glukose NPU28839 Ledv-Kerneholdige celler NPU19977 Ledv-Laktatdehydrogenase NPU08672 Ledv-Protein GEN00020 LipidFraktion(CHOL,TRIG,LDL,VLDL,HDL) DNK05382 Lkc prot.-lysosomale enzymer(gr 1);(liste) NPU01825 Lkc prot-cystin NPU21523 Lkc(Asc)-Granulocytter NPU27311 Lkc(Asc)-Lymfocytter+monocytter NPU27306 Lkc(Csv)-Granulocytter NPU27307 Lkc(Csv)-Lymfocytter+monocytter NPU21524 Lkc(Ledv)-Granulocytter NPU27313 Lkc(Ledv)-Lymfocytter+monocytter GEN00082 Lkcs(B)-Erythroblaster;antalfr NPU16131 Lkcs(B)-Human immundefektvirus 1(DNA) NPU21790 Lymcs(B)-T-lymphocytter(cytotox.);antalfr NPU21785 Lymcs(B)-T-lymphocytter(helper);antalfr NPU21856 Lymcs(B)-T-lymphocytter(helper/cytotox) NPU21366 Lymfocytotoksiske antistoffer (HLA) NPU19131 Mannosebindende lektin (MBL) - Gentypebestemmelse Mannosebindende lektin (MBL) - Serumkoncentration, NPU19843 børn <5 år Mannosebindende lektin (MBL) Serumkoncentration, NPU19843 patientalder >5 år RHB00548 Metabolisk diverse analyse til Metabolisk Lab RHB00131 Metabolisk urinscreening RHB00187 Mosaikscreening RHB00179 MRD Undersøgelse NPU28835 Nyre-Calcium / Kreatinin ratio NPU08596 Nyre-Calcium / Kreatinin ratio af 43

22 DNK35131 Nyre-eGFR ml/min per 1.73m² DNK35131 Nyre-eGFR ml/min per 1.73m²(POC) NPU14048 Nyre-Kreatinin-clearance NPU01471 P(aB)-CO NPU01471 P(aB)-CO2;(POC) NPU21533 P(aB)-Glukose NPU21533 P(aB)-Glukose;(POC) NPU02409 P(aB)-Hydrogencarbonat;(aktuel; 37 C) NPU03230 P(aB)-Kalium;(POC) NPU03943 P(aB)-Laktat NPU03943 P(aB)-Laktat NPU03943 P(aB)-Laktat;(POC) NPU03429 P(aB)-Natrium;(POC) NPU01470 P(aB)-pCO2;(37 C POC) NPU01470 P(aB)-pCO2;(37 C) NPU12474 P(aB)-pH;(37 C POC) NPU12474 P(aB)-pH;(37 C) NPU08977 P(aB)-pO2;(37 C POC) NPU08977 P(aB)-pO2;(37 C) NPU28820 P(cvB)-pCO2;(37 C) NPU28824 P(cvB)-pH;(37 C) NPU28829 P(cvB)-pO2;(37 C) AHL00009 P(fPt)-3 døgns faste Insulinom udredning NPU19737 P(fPt)-CTx NPU10607 P(fPt)-Galdesalte NPU04152 P(fPt)-Gastrin NPU02497 P(fPt)-Insulin NPU18412 P(fPt)-Kolesterol NPU10157 P(fPt)-Kolesterol HDL NPU10171 P(fPt)-Kolesterol LDL NPU09256 P(fPt)-Kolesterol VLDL NPU04154 P(fPt)-Proinsulin NPU18005 P(fPt)-Proinsulin C-peptid NPU03620 P(fPt)-Triglycerid NPU12520 P(kB)-Base excess;(aktuel) NPU12485 P(kB)-CO NPU22127 P(kB)-Glukose (0 min) NPU22134 P(kB)-Glukose (120 min) NPU22128 P(kB)-Glukose (15 min) NPU22129 P(kB)-Glukose (30 min) NPU22130 P(kB)-Glukose (45 min) NPU22131 P(kB)-Glukose (60 min) P(kB)-Glukose alle tidspunkter NPU22126 P(kB)-Glukose kl NPU14264 P(kB)-Hydrogencarbonat;(aktuel; 37 C) af 43

Nøgletal 2012. Indhold. Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler

Nøgletal 2012. Indhold. Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler Nøgletal 2012 Indhold Kvalitetsindikatorer... 2 Ventetid i ambulatoriet... 2 Svartid på prøvesvar... 2 Afdelingens drift... 3 Analysesvar (antal

Læs mere

Nøgletal 2013. Indhold. Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler

Nøgletal 2013. Indhold. Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler Nøgletal 2013 Indhold Kvalitetsindikatorer... 2 Ventetider i ambulatoriet... 2 Svartid på prøvesvar... 2 Afvigelsesrapporter... 3 Utilsigtede hændelser

Læs mere

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2006. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2006. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Side 2 af 15 Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Skovagervej 2 8240 Risskov

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet

Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet Fødevareplatform Region Sjælland 14. januar 2010 Thomas Meinert Larsen, Lektor, Institut for Human Ernæring, Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Læs mere

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Lipoproteiner Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Grundforskning Risskov 1 Lipoproteiner og hyperlipidæmi

Læs mere

Har I overvejet en bioanalytiker?

Har I overvejet en bioanalytiker? Har I overvejet en bioanalytiker? Forside Kirsten Sønder; er som bioanalytiker ansat som eneste praksismedarbejder i solopraksis i Højbjerg. Har uddannet sig særligt til opfølgende samtaler og årskontroller

Læs mere

Specialevejledning for klinisk biokemi

Specialevejledning for klinisk biokemi j.nr. 7-203-01-90/23 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for klinisk biokemi Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 05 Specialebeskrivelse Klinisk biokemi er et tværgående

Læs mere

Vævstypelaboratoriet - Analyse liste - 09-04-2014. Analyse Liste Analyse Profiler Analyser AUTOIMMUNE

Vævstypelaboratoriet - Analyse liste - 09-04-2014. Analyse Liste Analyse Profiler Analyser AUTOIMMUNE Analyse Liste Analyse Profiler Analyser AUTOIMMUNE Analysenavn ahus, sekvensering af CFH, CFI og CD46 CD3, CD4, CD8-positive T-lymfocytter, antalskoncentration CD31 Recent thymic emigrants Crossmatch,

Læs mere

KPLL-nyt 2009-1 (Forår 2009)

KPLL-nyt 2009-1 (Forår 2009) KPLL-nyt 2009-1 (Forår 2009) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM TEST Reg.nr. 434 Indhold i dette nummer EEG undersøgelserne flytter til Glostrup filialen............................................................2

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner.

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner. Den Diagnostiske Samarbejdspartner erfaringer og muligheder Af Evy Ottesen og Helle Alsbæk Klinisk Biokemisk Afdeling, marts 2012 I 2008 åbnede der sig i Klinisk Biokemisk Afdeling en mulighed for at arbejde

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

Den 1. november 2010 er Bo Espensen begyndt som servicetekniker hos Triolab.

Den 1. november 2010 er Bo Espensen begyndt som servicetekniker hos Triolab. December 2010 Tak for i år År 2010 nærmer sig sin afslutning. Fra Triolab vil vi gerne benytte lejligheden til at takke jer alle for samarbejdet i årets løb. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde

Læs mere

Danish Consortium for Neuromuscular Diseases. Genomsekventering klinisk anvendelse

Danish Consortium for Neuromuscular Diseases. Genomsekventering klinisk anvendelse Danish Consortium for Neuromuscular Diseases Genomsekventering klinisk anvendelse Odense, 2. september, 2013 Jens Michael Hertz, MD, DMSc Professor, consultant Phone: +45 6541 3191 (dir.), or +45 2027

Læs mere

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2007. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2007. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Skovagervej 2 8240 Risskov 7789 3540

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Ledelsens evaluering for 2012

Ledelsens evaluering for 2012 Ledelsens evaluering for 2012 Forord 2012 har igen været et år, hvor kvalitetsarbejdet har været i fokus. Med besøg fra både DANAK, Arbejdstilsynet, Sundhedsstyrelsen og det eksterne surveyorkorps fra

Læs mere

Årsberetning 2014. Klinisk Biokemisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital. Klinisk Biokemisk Afdeling

Årsberetning 2014. Klinisk Biokemisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital. Klinisk Biokemisk Afdeling Årsberetning 2014 Klinisk Biokemisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Klinisk Biokemisk Afdeling Mail: kba@auh.rm.dk Foto: Kirsten Aarestrup Design: TuenMedia Redaktion: Ledende overlæge Lene Heickendorff

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår)

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL Signe Wildt Overlæge, Ph.d Køge Sygehus DSKE 17. marts 2015 Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi - DSGH Christian Lodberg Hvas Michael Dam

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme Sundhedseffekter Hjerte-kar-sygdomme Interessen for mejeriprodukter og hjerte-kar-sygdomme (CVD) har ofte fokus på mættet fedt. Det har været antaget, at fordi nogle mejeriprodukter indeholder mættede

Læs mere

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 1 SKUP i Danmark Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk www.skup.dk Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 2 SKandinavisk Utprøvning af laboratorieudstyr for Primærsektoren 3 Analysekvalitet i almen

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?!

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! ANTIFOSFOLIPID ANTISTOFSYNDROM BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital APS :: initial statement In general, apl

Læs mere

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D. 11-11-2013 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI INTRODUKTION Færøernes

Læs mere

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark TBE-fund i Danmark Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark Første tilfælde af TBE i DK 1953 Ugeskrift for læger 125:32:1098-1104 (1963) Baggrund for Freundts

Læs mere

VEST GØR AKUT-TEAM PERMANENTE

VEST GØR AKUT-TEAM PERMANENTE eller APb DEN DIAGNOSTISKE A M AR B EJ D 5 PART N ER Tekst og foto: Niels Stoktoft Overgaard // journalist VEST GØR AKUT-TEAM PERMANENTE Hospitalerne i Holstebro og Herning har succes med at udstationere

Læs mere

Laboratoriegrupper til datafangst. en manual. 31. oktober 2012 Bjarke Skov

Laboratoriegrupper til datafangst. en manual. 31. oktober 2012 Bjarke Skov Laboratoriegrupper til datafangst en manual Sådan bruges laboratoriegrupper Vælg laboratoriegruppe (shift F11) i laboratoriefanebladet Vælg den ønskede gruppe Herefter indtastes I felterne. Alle felter

Læs mere

årsberetning 2013 Klinisk biokemisk afdeling Rigshospitalet

årsberetning 2013 Klinisk biokemisk afdeling Rigshospitalet årsberetning 2013 Klinisk biokemisk afdeling Rigshospitalet Rigshospitalet Klinisk Biokemisk afdeling Fotos: Margit Grome & Hanne Nielsen Trykkeri & Design: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S indhold Forord...

Læs mere

Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet

Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet Annette Ekblond, cand.scient ph.d (humanbiolog) Laboratorieleder Kardiologisk Stamcellelaboratorium Kardiologisk Stamcellecenter Hjertecenteret Rigshospitalet

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

Next Generation Sequencing

Next Generation Sequencing Next Generation Sequencing For 60 år siden blev DNA opdaget. I øjeblikket afprøver vi NGS, og til sommer kører vi BRCA-gener med den nye metode I år er det 60 år siden, at DNA s struktur blev erkendt,

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling COSMIC PIXIBOG 1 2. UDGAVE Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen Sektion for Projekt og Udvikling 2 PIXIBOG Indhold Hvad skal gøres før nedlukning? Hvad skal gøres under

Læs mere

Praksisbeskrivelse, Trøjborg Lægehus, Trøjborgvej 60, st., 8200 Århus

Praksisbeskrivelse, Trøjborg Lægehus, Trøjborgvej 60, st., 8200 Århus Praksisbeskrivelse, Trøjborg Lægehus, Trøjborgvej 60, st., 8200 Århus Præsentation af praksis, læger og personale Velkommen! Trøjborg Lægehus, ydernr.: 070874, Trøjborgvej 60, st., 8200 Århus N, Tlf.:

Læs mere

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved

Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved Seneste revision 26.05.2010 Patientvejledning om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved 1 Hvad er arvelig hæmokromatose?

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers. Spørgsmål og svar 1 af 08.09.

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers. Spørgsmål og svar 1 af 08.09. Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers 1 Kontraktbilag 1 kravspecifikationer IT-tekniske krav Første spørgsmål i underpunkt 1.2 "Generelle

Læs mere

Personalenyt - nyansættelse. Juni 2010

Personalenyt - nyansættelse. Juni 2010 Juni 2010 God start til Triolab Nyt Vores nye nyhedsbrev har fået en god start! Rigtig mange af vores kunder har tilkendegivet, at de ønsker at modtage Triolab Nyt, og det er vi meget glade for! Vi vil

Læs mere

Implementering af HLA-DQ2 & HLA-DQ8 som undersøgelsesmetode for cøliaki

Implementering af HLA-DQ2 & HLA-DQ8 som undersøgelsesmetode for cøliaki Implementering af HLA-DQ2 & HLA-DQ8 som undersøgelsesmetode for cøliaki Louise Hjort Ladefoged Hold 5 BA 99835 Bioanalytikerunderviser Jette Kofod-Nielsen Cand.scient. Lektor Jesper Voldby Antal tegn inkl.

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Investormøde. 29. maj 2009

Investormøde. 29. maj 2009 Investormøde 29. maj 2009 Safe Harbor erklæring Denne præsentation indeholder udsagn vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder udviklede produkter og potentielle fremtidige produkter

Læs mere

WebReq, Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder.

WebReq, Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder. , Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder. Ib Johansen 1, Margit Rasmussen 2. 1, Center for Sundheds-telematik, MedCom, Rugaardsvej15,2.sal, 5000 Odense

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse Tværsektoriel Forskningsenhed Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse Oktober 2015 Titel: Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar 1/10 Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin

Læs mere

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen Michael Alifrangis Lektor Center for Medicinsk Parasitologi Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi micali@sund.ku.dk

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Ulighed i sundhed? Udfordringer i forbindelse med rekruttering til et tværsektorielt telemedicinsk diabetes studie

Ulighed i sundhed? Udfordringer i forbindelse med rekruttering til et tværsektorielt telemedicinsk diabetes studie Ulighed i sundhed? Udfordringer i forbindelse med rekruttering til et tværsektorielt telemedicinsk diabetes studie Telemedicinsk indsats ved Type 2 Diabetes en metode til fastholdelse efter endt rehabilitering?

Læs mere

Den danske indsats - status. Frede Olesen

Den danske indsats - status. Frede Olesen Den danske indsats - status Overordnet! Pakkeforløb har betydet kortere vente3der for mange pt. Godt!! Diagnosecentre bliver bedre og bedre nu mere end 15 i de 5 regioner! Læger og pa3enter gladere! Selve

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG KLINISK BIOKEMISK AFSNIT

KVALITETSHÅNDBOG KLINISK BIOKEMISK AFSNIT Klinisk Biokemisk Afsnit Diagnostisk Afdeling KVALITETSHÅNDBOG KLINISK BIOKEMISK AFSNIT Niklas Rye Jørgensen Specialeansvarlig overlæge Helle Lethmar Ledende bioanalytiker OVD-0003-3 Godkendt til ikrafttrædelse:

Læs mere

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008

Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008 Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008 Susanne Kjærgaard Overlæge, dr.med. Klinisk Genetisk Afdeling Udredning af det syge foster Anamnese Familieanamnese Klinisk undersøgelse

Læs mere

Bilag 4.2 !"# $% & ( ) * "+ 26-01-04 Side 1 af 57. Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord

Bilag 4.2 !# $% & ( ) * + 26-01-04 Side 1 af 57. Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord 26-01-04 Side 1 af 57 Bilag 4.2 Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord!"# $% & ' ( ) * "+ Hoveduddannelse ved Klinisk biokemisk Afdeling Århus Amtssygehus og Randers Centralsygehus 1. Indledning

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Artikelnavn Placeres på Specialfunktion Bemærkninger

Artikelnavn Placeres på Specialfunktion Bemærkninger Rekvireri ngs-nr. Fordeling af analyser Artikelnr. (fakturering) Artikelnavn Placeres på Specialfunktion Bemærkninger Speciale BIOKEMI Biokemi R419 63 SSA (Ro)/SSB (La) antistoffer (IgG) Gentofte Hospital,

Læs mere

Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi. Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk

Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi. Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi C3 Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Detaljeret - aktiveringsmekanismer - opbygning - effektorfunktioner (incl.

Læs mere

Formidling af bioanalytikerens faglighed - Sygeplejerskernes udbytte af undervisningen i betjening af ABL 725

Formidling af bioanalytikerens faglighed - Sygeplejerskernes udbytte af undervisningen i betjening af ABL 725 BIOANALYTIKERUDDANNSELEN Professionshøjskolen Metropol BACHELORPROJEKT JUNI 2010 Udarbejdet af: Mina Hanna (21.05.1986) Vejledere: Charlotte T. Voigt Pernille Munck Antal anslag: 69737 Kilde 1 :http://www.webanalyse-kurser.dk/wpcontent/billeder/webanalyse-undervisning.jpg

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00 Professionshøjskolen University College Nordjylland Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S Dato: 02.07.2010 Kl. 09.00 12.00 Case: Ane Andersen er 65 år. Hun har i 40 år været

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

PCOS. PCO: Historie. U kursus Gynækologi 2 2008

PCOS. PCO: Historie. U kursus Gynækologi 2 2008 PCOS U kursus Gynækologi 2 2008 SOS U-kursus 2008 PCOS: Lidt historie Livstidsperspektiv Kliniske fokusområder Diagnose Patofysiologi Behandling Prognostiske perspektiver (CVD) Klinisk resume PCO: Historie

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

VistA Venerea. en OPEN source EPJ. Martin Sølvkjær Jari Friis Jørgensen. Jari@symmetric.dk

VistA Venerea. en OPEN source EPJ. Martin Sølvkjær Jari Friis Jørgensen. Jari@symmetric.dk VistA Venerea en OPEN source EPJ Martin Sølvkjær Agenda Forhistorien Hvad er Vista? Hvorfor VistA? Hvad har vi lært? Hvad er potentialet? Og så er der nok ikke mere tid... Der var engang... En Venerea

Læs mere

Studiespørgsmål til nyrer og urinveje

Studiespørgsmål til nyrer og urinveje Studiespørgsmål til nyrer og urinveje 1. Beskriv nyrernes funktioner 2. Beskriv nyrernes udseende og placering i kroppen 3. Beskriv nyrernes makroskopiske opbygning, gerne v.h.a. en figur, der viser et

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Kamilla Lund Berthelsen 300884. Projektperiode: Uge 15-23 2010. Bioanalytikeruddannelsen Professionshøjskolen Metropol

Kamilla Lund Berthelsen 300884. Projektperiode: Uge 15-23 2010. Bioanalytikeruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Kamilla Lund Berthelsen 300884 Projektperiode: Uge 15-23 2010 Bioanalytikeruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Vejledere: Lise Hansen, Professionshøjskolen Metropol Pernille Munck, Hvidovre hospital,

Læs mere

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1 Page 1 of 38 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Kvalitetshåndbog Niveau: Politik Dokumentbrugere: KBA Redaktør: ILM Dokumentansvarlig: Ledelse Dokumentnummer: POL 1. 1.1 Version: 1 Godkendt af:

Læs mere

[ ] =10 7,4 = 40nM )

[ ] =10 7,4 = 40nM ) Syre og base homeostasen (BN kap. 9) Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Normal ph i arterielt plasma: 7,4 ( plasma H + [ ] =10 7,4 = 40nM ) o ECV indhold af H+: 40 nm (ph 7,4) x 15 l =600 nmol

Læs mere

Hvorfor er kost og ernæring vigtig?

Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Rehabilitering, forebyggelse af sygdom og (gen)indlæggelse God Mad- Godt Liv. Knudshoved 17.08.11 Mette Holst. Klinisk Sygeplejespecialist, MKS, Phd. Center for Ernæring

Læs mere

Diabetes i Danmark. Diabetes i Danmark. Milepæle DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE

Diabetes i Danmark. Diabetes i Danmark. Milepæle DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE Formandskab: Peter Rossing, forskningsleder, overlæge dr.med. Steno Diabetes Center Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør, cand.cur., E-MBA

Læs mere

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S Afdelingskoder A PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S AA1 AA2 AAM AB1L AB2L AD1 AD2 AE1L APFV Aatri Sengeafsnit, debuterende psykoser Sengeafsnit, kronisk skizofreni Akut modtageafsnit

Læs mere

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Årsberetning 2012 Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Titel: Årsberetning 2012, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG VED ORGANDONATION

VEJLEDNING TIL BRUG VED ORGANDONATION Anæstesiologisk afdeling R Nr.: RIT.15 Udarbejdet af: Allan Engquist Godkendt af: Ansvar: Allan Engquist VEJLEDNING TIL BRUG VED ORGANDONATION Målgruppe: Læger og sygeplejersker RIT Sidst ajourført den:

Læs mere

MCAD defekt; en lang rejse

MCAD defekt; en lang rejse MCAD defekt; en lang rejse Niels Gregersen Molekylær Medicinsk Forskningsenhed Klinisk Institut, Aarhus Universitet og Århus Universitetshospital, Skejby VLCAD EH HDH KT TFP MCAD SCAD LCAD EH HDH KT MCAD

Læs mere

ANALYSEFORTEGNELSE - KLINISK BIOKEMI ALFABETISK...

ANALYSEFORTEGNELSE - KLINISK BIOKEMI ALFABETISK... 170002-06 2.1 Forklaring til analysefortegnelse ANALYSEFORTEGNELSE - KLINISK BIOKEMI ALFABETISK... 3 Indledning... 3 Inddeling... 3 Overskrift... 3 Langt navn... 3 Egenskabskode... 3 Enhed... 3 Bestilling...

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN D E K S DEKS DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN Bio-Rad Laboratories

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Flettet surveyrapport

Flettet surveyrapport Flettet surveyrapport Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Teres Hospitalet Aarhus Akkreditering gyldig fra: 14-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus 26-06-2013

Læs mere

Forum for Underernæring

Forum for Underernæring Forum for Underernæring Brugerundersøgelse Region Hovedstaden: Friske data Dansk Selskab for Klinisk Ernæring: målsætning Kendte løsninger Drivkræfter endnu uden synderlig effekt: Viden Kvalitetssikring

Læs mere

Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon. Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby

Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon. Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby Baggrund Baggrund 3 Hjemmemonitorering af gravide?:

Læs mere

Værd at vide om hudpriktest

Værd at vide om hudpriktest 3 Hvad er allergi? Allergi er den hurtigst voksende folkesygdom. Omkring 20 % af befolkningen i Danmark lider af allergisk høfeber. De mest almindelige symptomer på høfeber er gener fra øjne og luftveje

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

Tiltrædelsesforelæsning professor, dr.med. Søren Jacobsen

Tiltrædelsesforelæsning professor, dr.med. Søren Jacobsen Forelæsning den 17. april 2012 Det Medicinske Selskab i København, Domus Medica SØREN JACOBSEN Professor, dr.med. Institut for Ortopædi og Intern Medicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Klinik for

Læs mere

Fosterovervågning. Lone Krebs Lone Hvidman. U- kursus december 2013

Fosterovervågning. Lone Krebs Lone Hvidman. U- kursus december 2013 Fosterovervågning Lone Krebs Lone Hvidman U- kursus december 2013 Cerebral Parese i Syd-Vest Sverige Hvorfor falder hyppigheden ikke? De gravide ændrer sig (ældre, tungere, mere syge)? Asfyksi er ikke

Læs mere

Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank

Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank Anbefalinger for henholdsvis blod- og vævsprøver til Dansk CancerBiobank er udarbejdet

Læs mere

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 + = Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 Jens-Ulrik Rosholm Overlæge, klin. lekt., ph.d. Geriatrisk afd. G, OUH Hvor stor betydning har medicin for delir? I Drugs is probably the most common cause for delirium

Læs mere