Nøgletal 2014 KVALITETSINDIKATORER. Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal 2014 KVALITETSINDIKATORER. Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler"

Transkript

1 Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler Nøgletal 2014 KVALITETSINDIKATORER Ventetider i ambulatoriet På Amager afsnittet er målet, at ventetiden skal være mindre end 30 minutter for 90 % af patienterne. På Hvidovre afsnittet er målet, at ventetiden skal være mindre end 30 minutter for 85 % af patienterne. Figur 1. Ventetider i ambulatoriet på afsnit Amager og afsnit Hvidovre for voksne og børn Søjlerne viser den procentdel af patienterne, som venter mindre end 30 minutter i de enkelte måneder. 1 af 43

2 Svartid på prøvesvar Målet er at 90 % af alle svar er afleveret indenfor den tid som ses i tabel 1 Prioritet Akut Fremskyndet Rutine Rutine, special analyser Mål for svartid Inden for min. afhængig af analysen Inden for 3 timer Inden for 5 timer Inden for en uge afhængig af analysen Tabel 1 Mål for svartider Figur 2. Svartider for henholdsvis akutte, fremskyndede og rutineundersøgelser 2 af 43

3 Afvigelsesrapporter Figur 3. Afvigelser på AmH og HvH. Utilsigtede hændelser (UTH) Figur 4. Utilsigtede hændelser (UTH) på AmH og HvH. Uddybende beskrivelser i bilag 2 UTH, AmH og HvH. 3 af 43

4 AFDELINGENS DRIFT Analysesvar (antal afgivne svar) og patientkontakter Afsnit Amager Afsnit Hvidovre Total Antal patientkontakter Antal analysesvar (se bilag 4) POCT analysesvar ABL, 20 apparater Indgår i antal ** (15 forskellige analyser) analysesvar bilag 4 Clinitek Status, 60 apparater Ikke optalt * (7 forskellige analyser) HemoCue 130 apparater Indgår i antal * (Glucose) analysesvar bilag 4 HemoCue 10 apparater Indgår i antal 6.050* (Hæmoglobin og WBC) analysesvar bilag 4 Antal POCT analyser Antal analysesvar inkl. POCT Funktionsundersøgelser EKG (Afsnit HvH servicerer kun Psyk. Afd.) Funktionsundersøgelser (Glukose- og laktosebelastning) Svedtest på børn Hørescreening på børn 6.627* Holter monitorering Lungefunktionsundersøgelser Lungefunktionsundersøgelser plus diffusion Lungefunktionsundersøgelser/spiron Tabel 2. Analyseproduktion, afsnit Amager og Hvidovre. *Optalt manuelt. ** En del optalt manuelt, resten indgår i analysesvarene, bilag 4 5 stk. ABL 835 og 7stk. ABL 90 er opkoblet til Labka II i af 43

5 Analysesvar Figur 5. Analysesvar eksklusiv POCT analyser HvH. Patientkontakter Figur 6. Patientkontakter af 43

6 Personaleforbrug Stillinger Antal Ledende overlæge 1 Overlæger 3 Reservelæger 2 Biokemikere 4 Ledende bioanalytiker 1 Afdelingsbioanalytikere 5 Bioanalytikere 104 Sekretærer 4 Personale i alt 124 Tabel 3. Personaleforbrug. Nye analysemetoder Analyseudstyr Analysemetoder Cobas 6000 P-25-OH-Vitamin D (D 2 + D 3 ) (analysen er taget i brug marts 2014 på AmH) Phadia 250 P-Penicillin V (c2)-ige P-Penicillin G (c1)-ige P-Ampicillin (c5)-ige P-Amoxicillin (c6)-ige P-Derm. Pteronyssinus (d1)-ige P-Derm. Farinae (d2)-ige P-Katteepithel (e1)-ige P-Hesteskæl (e3)-ige P-Hundeskæl (e5)-ige P-Hønseæggehvide (f1)-ige P-Komælk (f2)-ige P-Hønseæggeblomme (f75)-ige P-Cladosporium herbrarium (m2)-ige P-Eng-rottehale (g6)-ige P-Alternaria tenius (m6)-ige P-Birk (t3)-ige P-Grå bynke (w6)-ige ABL 835 Pleuravæske ph (PLVPH) Tabel 4. Nye analysemetoder. 6 af 43

7 ARBEJDSMILJØ Arbejdsskader Figur 7. Arbejdsskader 7 af 43

8 UNDERVISNING Studerende, praktikanter og andet sundhedspersonale Afsnit Amager Afsnit Hvidovre Bioanalytikerstuderende modul Bioanalytikerstuderende modul Bioanalytikerstuderende modul Bioanalytikerstuderende modul 6 og Bioanalytikerstuderende modul Bioanalytikerstuderende modul 11 2 Bioanalytikerstuderende modul Bioanalytikerstuderende modul Bioanalytikerstuderende modul Erhvervspraktikanter 4 3 Ingeniørstuderende 2 Løntilskudsjob/Aktiveringsjob 2 Undervisning i blodprøvetagning, POCT, EKG optagelse og CardioPerfect til andet sundhedspersonale Tabel 5. Antal sundhedspersonale fordelt på forskellige faggrupper EFTERUDDANNELSE OG UDVIKLING Det samlede tidsforbrug anvendt i afdelingen på efteruddannelse og kompetenceudvikling var 3551 timer, som svarer til ca. 1,9 årsværk. Derudover har der været anvendt resurser til praktisk træning. Forbrug af timer til kompetenceudvikling Figur 8. Forbrug af timer til efteruddannelsesaktiviteter fordelt på forskellige kategorier. 8 af 43

9 Uddannelsesaktiviteter/antal personer Uddannelsesaktivitet Antal personer Formaliseret uddannelse 5 Kurser 33 Brugermøder, kongresser, seminarer, studieture mm 23 Organisatoriske 6 Uddannelsesdage, temamøder mm 120 Tabel 6. Uddannelsesaktiviteter fordelt på antal personer. Uddannelsesaktiviteter Figur 9. Uddannelsesaktiviteter opgjort i timer af 43

10 BILAG 1 PUBLIKATIONSLISTE 1. Anholm C, Kumarathurai P, Klit MS, Kristiansen OP, Nielsen OW, Ladelund S, Madsbad S, Sajadieh A, Haugaard SB. Adding liraglutide to the backbone therapy of biguanide in patients with coronary artery disease and newly diagnosed type-2 diabetes (the AddHope2 study): a randomised controlled study protocol. BMJ Open. 2014;4:e Bendix L, Thinggaard M, Fenger M, Kolvraa S, Avlund K, Linneberg A, Osler M. Longitudinal changes in leukocyte telomere length and mortality in humans. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2014;69: Dedvisitsakul P, Jacobsen S, Svensson B, Bunkenborg J, Finnie C, Hägglund P. Glycopeptide enrichment using a combination of ZIC-HILIC and cotton wool for exploring the glycoproteome of wheat flour albumins. J Proteome Res 2014;13: Fenger M. Next generation genetics. Front Genet. 2014;5: Grynnerup AG, Lindhard A, Sørensen S. Recent progress in the utility of anti-müllerian hormone in female infertility. Curr Opin Obstet Gynecol 2014;26: Hansen YB, Damgaard A, Poulsen JH. Evaluation of NGAL TestTM on Cobas Scand J Clin Lab Invest 2014;74: Harder LM, Bunkenborg J, Andersen JS. Inducing autophagy: a comparative phosphoproteomic study of the cellular response to ammonia and rapamycin. Autophagy 2014;10: Hartwig TS, Sørensen S, Jørgensen FS. Are there characteristics of the false-negative cases from the first trimester combined screening programme for Down syndrome? Curr Opin Obstet Gynecol 2014;26: Husemoen LL, Skaaby T, Jørgensen T, Thuesen BH, Fenger M, Grarup N, Sandholt CH, Hansen T, Pedersen O, Linneberg A. MTHFR C677T genotype and cardiovascular risk in a general population without mandatory folic acid fortification. Eur J Nutr 2014;53: Husemoen LL, Skaaby T, Martinussen T, Jørgensen T, Thuesen BH, Kistorp C, Jeppesen J, Thyssen JP, Meldgaard M, Szecsi PB, Fenger M, Linneberg A. Investigating the causal effect of vitamin D on serum adiponectin using a Mendelian randomization approach. Eur J Clin Nutr 2014;68: Jaiswal JK, Lauritzen SP, Scheffer L, Sakaguchi M, Bunkenborg J, Simon SM, Kallunki T, Jäättelä M, Nylandsted J.S100A11 is required for efficient plasma membrane repair and survival of invasive cancer cells. Nat Commun 2014;5: Laursen HR, Siebner HR, Haren T, Madsen K, Grønlund R, Hulme O, Henningsson S. Variation in the oxytocin receptor gene is associated with behavioral and neural correlates of empathic accuracy. Front Behav Neurosci 2014;8: Karahasanovic A, Sørensen S, Nilas L. First trimester pregnancy-associated plasma protein A and human chorionic gonadotropin-beta in early and late pre-eclampsia. Clin Chem Lab Med 2014;52: Thorsen SU, Mortensen HB, Carstensen B, Fenger M, Thuesen BH, Husemoen L, Bergholdt R, Brorsson C, Pociot F, Linneberg A, Svensson J. No association between type 1 diabetes and genetic variation in vitamin D metabolism genes: a Danish study. Pediatr Diabetes 2014;15: Wueseke O, Bunkenborg J, Hein MY, Zinke A, Viscardi V, Woodruff JB, Oegema K, Mann M, Andersen JS, Hyman AA. The Caenorhabditis elegans pericentriolar material components SPD-2 and SPD-5 are monomeric in the cytoplasm before incorporation into the PCM matrix. Mol Biol Cell 2014;25: af 43

11 BILAG 2 UTH, AMH OG HVH Overskrift Hændelsessted Alvorlighedsgrad Art Prøver ikke taget, pt.ikke til stede Kir.gastro. Afsnit Alvorlig Præanalytisk Patientidentifikation, prøve uden mærkat, svar kunne ikke afgives på INR Pt. skal i forbindelse med overflytning til RH have 6 portioner blod med, men afdelingen kan ikke komme i kontakt med bioanalytiker, men tlf. nr. står på intranettet. Transporttid/ventetid af blodprøver på 3 timer Prøver ikke taget, venepunktur kunne ikke gennemføres Prøver ikke taget, venepunktur kunne ikke gennemføres Kardiologisk amb AH Kardiologisk sengeafsnit AH Alvorlig Alvorlig Præanalytisk IT kommunikation gastro-enhed, Moderat Præanalytisk portør eller KBA? Kir.gastro. Afsnit Moderat Præanalytisk Kir.gastro. Afsnit Moderat Præanalytisk Prøver ikke taget, pt. ikke til stede Kir.gastro. Afsnit Moderat Præanalytisk Prøver ikke taget, pt ikke til stede Med.gastro. Afsnit Moderat Præanalytisk Blå mærker efter prøvetagning i hæl Neonatal afsnit Moderat Præanalytisk Den kliniske afdeling har anvendt en forkert Gyn.Obstet. Afd. Moderat Præanalytisk prøvetagningsblanket ( i stedet for ) Burde være opdaget af vores bioanalytikere og være rettet. Er nu rettet i LABKA. Mærkater fra en anden pt. på Observationsafsnit Moderat Præanalytisk prøvetagningsglas, svar annulleres i LABKA AH Cerebrospinalvæske ikke modtaget på SSI, "reserveglas" fra andre lab kunne ikke findes. KBA HH Moderat Præanalytisk PSM udskiftes med citm på det biokemiske analysesystem (Cobas) på KBA, HH d Dette system er på samme server som Klinisk Biokemisk afdeling, Bispebjerg Hospital. Dermed er de analyser, vi sender til analysering på Bispebjerg, ved en fejl blevet betragtet som egne analyser og dermed ikke blevet registreret som sendeanalyser og blevet sorteret ud. Dette foregår i perioden 8.oktober til 3.november. Det drejer sig om 24 CA19-9, 9 triiodthyronin, 3 antitrypsin samt 1 ASAT analyse. Der er i alt 37 ptt., hvis prøver er blevet kasseret. Proceduren revideret og der SKAL udtages daglige mangellister fremover. Prøve til syfilis-undersøgelse bortkommet under transport fra KBA til KMA Prøvetagning fra hæl trods adgang via kateter, som afdelingens eget personale selv udtager fra Patientidentifikation, svar passer ikke til sygehistorie, svar mislykkes Prøver ikke taget, ingen prøver bestilt til akt. dato KBA Hvidovre Moderat IT kommunikation KBA/KMA Moderat Præanalytisk Børneafdelingen, Neonatal afsnit Mild Præanalytisk KBA Mild Præanalytisk Med.gastro. Afsnit Mild Præanalytisk 11 af 43

12 Overskrift Hændelsessted Alvorlighedsgrad Art Glemt sengehest efter prøvetagning, pt Ort.pæd.kir. Afd Mild Andet falder ud af sengen Gastal og BS kontrol 2 timer efter fødslen viste BS på 2,2 mmol/l, blev ikke set. Printeropsætningsproblem? Gynækologiskobstet. Afd. Mild Ved PKU opdages at blodet er tyndt. Hvordan kommer man videre? Det er aftalt, at Amme- og barselsambulatoriet, afsnit 444, tlf.: kontaktes i tilfælde af, at det vurderes, at der skal tages ekstra blodprøver på et barn i forbindelse med PKU (Bili, Hgb mv). Amme- og barselsambulatoriet tager aktion (har ansvaret). Forkert opbevaring af prøver til KBA, Glostrup Hospital Udstrygningspræparat sendes til malariaundersøgelse på KMA i stedet for til celleundersøgelse på Patologisk. Afd. Prøver ikke taget, PTB udskrevet, men prøver ikke taget? Prøver ikke taget, rekvisition udskrevet i Glostrup Fejl i tlf liste ved tlf henvendelse om høj INR Vagthavende bioanalytiker kunne ikke kontaktes ved aflevering af livsnødprøver, tlf havde slukket sig selv IT kommunikation Ammeamb Mild Præanalytisk KBA Hvidovre Mild Præanalytisk KBA Hvidovre Mild Præanalytisk Med.gastro. Afsnit Ingen skade Præanalytisk Kir.gastro. Afsnit Ingen skade Præanalytisk Hjerte-lungemed Afd. Klin. Biokemisk Afd. Ingen skade Ingen skade IT kommunikation IT kommunikation Pt i AK-beh. Meget svær at stikke, derfor lykkes det ikke altid at gennemføre prøvetagning, bioanalytiker gået uden at sige det? Mistanke om ombytning af 0 og 30 min prøve ved Synathen test, men prøverne modtages via en sendeliste (EDI), og de oprindelige prøvenumre anvendes, dvs fejlen må være sket på prøvetagningsstedet Afdelingen har en pt., der er meget vanskelig at stikke. Afd. mener, at der en procedure for, at bioanalytikere kan kontaktes døgnet rundt for at tage akutte prøver. Den findes ikke. ABL værdier på en pt. fra d kl.14:26 overføres først d kl. 00:24 pga en afbrydelse i kommunikationen mellem CIS og Aqure, som modtager resultaterne fra ABL. Når forbindelsen etableres igen, overføres de seneste målte værdier fra Aqure til CIS, men registreres i CIS efter modtagelsestidspunkt og ikke efter analysetidspunkt. Dette er nu ændret, således det ikke sker igen, hvis forbindelsen mellem Aqure og CIS har været nede i mere end 10 min. Årsagen var ikke en fejl i ABL. Inf.med. Ingen skade Præanalytisk Steno Diabetes center Traumatisk hjerneskade Ingen skade Ingen skade Præanalytisk Præanalytisk ITA Ingen skade IT kommunikation 12 af 43

13 Overskrift Hændelsessted Alvorlighedsgrad Art Pt. s doubletest er forsvundet. Men mere Ultralydklinikken Ingen skade Præanalytisk tyder på - i følge LABKA-, at pt. er gået uden at have fået taget prøven. Muligheden for at udføre risikovurdering for Downs syndrom inden for tidsvinduet 8-14 uger er ikke forpasset, idet en (ny) blodprøve vil kunne tages samme dag som nakkefoldsskanning. Svar på prøver rekv af 435 kan ikke ses af 541. Opsætning i LABKA forkert mht samtykke og fortrolige svar Gastroenheden Ingen skade IT kommunikation Patient indlagt på afsnit 229, som gentagne gange i perioden ikke har fået taget blodprøver, selvom de er bestilt i LABKA. Det skyldes, at der er oplyst forkert afsnitsadresse (afsnit 323 i stedet for 229) Gastroenheden Ingen skade IT kommunikation 13 af 43

14 BILAG 3 - ANALYSEUDSTYRSLISTE Apparaturlisten omfatter større apparatur, som tilhører Klinisk Biokemisk Afdeling, derudover servicerer afdelingen omkring 200 POCT udstyr på de kliniske afdelinger. Afsnit Amager Antal Apparatur Årstal 1 stk. BD Sedi stk. Cobas 6000 e stk. Cobas 6000 c stk. EKG Cardiofax stk. Sysmex stk. ABL stk. ACLTOP 500 CTS stk. AQT90 FLEX stk. EKG Cardiofax stk. Cobas 6000 c stk. EKG Cardioperfect stk. NOVA 8 CRT stk. SRS 20/II af 43

15 Afsnit Hvidovre Antal Apparatur (drift) Årstal 1 stk. Kone Lab stk. ABI 7500 Real Time PCR stk. Kryptor stk. CellaVision DM stk. ABI Prism 3130 Genetic Analyzer stk. Promega Maxwell oprensningsrobot stk. SYSMEX XE 5000 hæmatologiudstyr stk. Tosoh HPLC stk. BEP 2000 Advance stk. Cobas 6000 c stk. Cobas 6000 e stk. Monitor V 100 sænkningsinstrument stk. MPA EVO afpippeteringsinstrument stk. Atlantis og Asys Expert 96 ELISA udstyr stk. FACS Canto II stk. ACL TOP stk. Hydrasys II stk. Phadia stk. ABL serie stk. ABL serie stk. ABL serie stk ABL serie stk. Cobas PVT 471 og 512 præanlytisk udstyr stk GS 10 UV-Vis spektrofotometer stk. Promega Maxwell oprensningsrobot stk. SRS 20/II sænkningsapparat stk. SYSMEX TS-500 hæmatologiudstyr stk. SYSMEX XN 9000 transportsystem hæmatologiudstyr stk. SYSMEX XN-10 hæmatologiudstyr stk. Tempus 600 rørpost stk. Reflotron plus stk. PocH-100i stk. Tsoh HPLC 2014 Apparatur (forskning) 1 stk. Thermocykler stk. Äkta HPLC stk. Dionex 3000 HPLC stk. Elx50 ELISA Wash stk. Cobas 6000 c stk. Cobas 6000 e stk. Dionex 3000XRS HPLC system stk. Fragmentanalyzer (kapillær gel elektroforese) stk. HiSeq 1500 DNA sekventering stk. Q Exactive Plus massespektrometer stk. Shimatzo GL-MS stk. TSQ Vantage stk. GBOX, gel dokumentation og analyse stk. Quantstudio 6, real time PCR stk. Spectramax i3, Microplate reader stk. Qubit 2.0 Fluorometer fra Invitrogen til DNA koncentrationsmålinger stk. QIAvac 24 Plus fra Qiagen til oprensning af frit cirkulerende DNA af 43

16 BILAG 4 - ANALYSE- OG PRODUKTIONSLISTE GEN00046 ANA Screening RHB00185 Array-CGH analyse NPU19671 Asc-Albumin NPU26718 Asc-Amylase, pancreastype NPU18669 Asc-Creatininium;stofk NPU28837 Asc-Kerneholdige celler NPU19975 Asc-Laktatdehydrogenase NPU08671 Asc-Protein NPU17015 Asc-Triglycerid FAS00006 B- Kromosom undersøgelse Kennedy NPU02319 B(aB)-Hæmoglobin;(POC) NPU21598 B(kB)-Plasmodium NPU10162 B(nsB)-Hæmoglobin NPU09228 B(vB)-Pyruvat NPU21544 BasF(P)-Bas.fos. knogletype NPU21545 BasF(P)-Bas.fos. lever canaliculi NPU21546 BasF(P)-Bas.fos. leverendoteltype NPU21548 BasF(P)-Bas.fos. placentatype NPU21549 BasF(P)-Bas.fos. tarmtype NPU08838 Baso(B)-Inhaleret allerg. HR gruppe NPU10762 B-Atypiske celler NPU17191 B-Bacterium+fungus NPU17191 B-Bacterium+fungus (børnekolbe) NPU17191 B-Bacterium+fungus;taxon NPU01349 B-Basofilocytter RHB00823 B-Basofilocytter NPU01349 B-Basofilocytter NPU01349 B-Basofilocytter;(POC) NPU03972 B-Blastceller(uspec.) NPU02572 B-Bly RHS00134 B-CALR NPU19725 B-Ciclosporin RHB00595 B-CLLU-1 mrna ekspression RHB00204 BCR/ABL Diagnostik/Philadelphiakromosom ASS00171 B-DAN-HEP RHB00547 B-DNA diverse analyse til Molekylærgenetisk GEN00065 B-Ekstraprøve COGEN(Fuldblod) NPU01933 B-Eosinofilocytter NPU01933 B-Eosinofilocytter NPU01933 B-Eosinofilocytter;(POC) NPU01943 B-Erytroblaster NPU01960 B-Erytrocytter NPU01961 B-Erytrocytter, vol.fr af 43

17 B-Fagocyt screening for CGD (kronisk granulomatøs RHB00764 sygdom) NPU21406 B-Forlig(elekt.) B-Glucose-6-phosphat-1- DNK05443 dehydrogenase/hæmoglobin(fe) NPU12690 B-Human immundefektvirus 1(DNA) NPU02319 B-Hæmoglobin NPU02319 B-Hæmoglobin;(POC) RHB00596 B-IgHV Mutationsstatus NPU26883 B-Koagulation (Trombelastografi) HHL00062 B-Koagulation (Trombelastografi)(Projekt) NPU02593 B-Leukocytter NPU17053 B-Leukocytter (uspec.) NPU02593 B-Leukocytter;antalk.(POC) HHL00045 Blod til CSV-analyse SSI HHL00057 Blod til CSVBORRP KMA HHL00056 Blod til CSVHSVP KMA HHL00058 Blod til CSVVZVP KMA HHL00005 Blod til special analyse HHL00059 Blodprøvetagning til diverse formål NPU02636 B-Lymfocytter NPU02636 B-Lymfocytter NPU02636 B-Lymfocytter;(POC) NPU02668 B-Mangan RHB00582 B-Markørundersøgelse, Hæmatologisk NPU26631 B-Metamyelo.+Myelo.+Promyelocytter NPU03978 B-Metamyelocytter NPU02840 B-Monocytter NPU02840 B-Monocytter NPU02840 B-Monocytter;(POC) NPU16453 B-Mycobacterium(DNA) NPU03976 B-Myelocytter DNK05280 B-Neonatal screening gruppe NPU02902 B-Neutrofilocytter NPU02902 B-Neutrofilocytter NPU02902 B-Neutrofilocytter;(POC) NPU04708 B-Plasmocytter NPU03974 B-Promyelocytter RHB00761 B-Recent thymic emigrants (CD4posCD31pos) NPU08694 B-Reticulocytter NPU17589 B-Sedimentationsreaktion NPU19912 B-Tacrolimus NPU21528 B-T-lymphocytter(cytotox.) NPU21526 B-T-lymphocytter(helper) NPU21527 B-T-lymphocytter;antalk NPU03568 B-Trombocytter af 43

18 RHB00568 B-Trombocytter;(citrat mask) RHB00141 B-Udstrygningspræparat(farvet) AHL00005 B-Udstrygningspræparat(ufarvet) NPU26944 B-Vitamin B NPU19663 Csv-Albumin NPU09013 Csv-Aminosyre gruppe SAI00003 Csv-Autoimmun synaptisk encephalitis SAI00004 Csv-Autoimmun synaptisk encephalitis NPU17955 Csv-Bacterium+fungus NPU18320 Csv-Bilirubiner(semikvant) NPU17026 Csv-Cerebrospinalvæske farve HHL00046 CSV-Ekstra materiale NPU16080 Csv-Enterovirus SSI00701 CSV-Epstein-Barr virus kvantitativ;((dna)) NPU01962 Csv-Erytrocytter NPU02190 Csv-Glukose NPU12187 Csv-Herpes simplexvirus-antistof(igg);arb.stofk Csv-Herpes simplexvirus-antistof(igg/tot. NPU17653 IgG);rel.stofratio(Csv/P; 1 >1) NPU08626 Csv-Hæmoglobin+Hæmoglobinderivat NPU19812 Csv-Immunglobulin G;massek NPU19811 Csv-ImmunglobulinG-Index NPU17076 Csv-Immunglobulin-oligokloni NPU28838 Csv-Kerneholdige celler NPU04224 Csv-Klar før centrif NPU02545 Csv-Laktat NPU03276 Csv-Protein NPU03329 Csv-Pyruvat Csv-Varicella-zostervirus-antistof(IgG/tot. NPU16121 IgG);rel.stofratio(Csv/P; 1 >1) NPU27666 Cystev-Amylase, pancreastype;(ifcc 1998) RHS00143 Dansk Diabetes Database HHL00007 Diverse analyse (uspec prøvemateriale) RHB00139 DMSB Biobankprøver RHB00192 DNA oprensning (GR 5064) NPU27386 DNA(P)-RHD-gen;arb.indh.(0 1) NPU29508 DNA(spec.)-CALR-gen;sekv.var RHB00408 DNA(spec.)-CASR-gen;(Kontrol) NPU19257 DNA(spec.)-CASR-gen;(Ny familie) NPU19039 DNA(spec.)-CFTR-gen NPU19067 DNA(spec.)-F2-gen;(nukleotid 20210) NPU19068 DNA(spec.)-F5-gen;(Arg506Gln) NPU19079 DNA(spec.)-FMR1-gen NPU19111 DNA(spec.)-HFE-gen;(Ny familie) HEH00110 DNA(spec.)-Kromosom mikroarray NPU36715 DNA(spec.)-MCM6-gen;(-13910intron) af 43

19 NPU19135 DNA(spec.)-MEFV-gen HHL00053 DNA(spec.)-MEFV-gen;(kontrol) NPU19307 DNA(spec.)-MVK-gen DNA(spec.)-PMP22-gen(MIM );entitisk NPU19301 antal(0 1 2) NPU19176 DNA(spec.)-PRSS1-gen;(Ny familie) NPU19170 DNA(spec.)-SERPINA1-gen NPU19191 DNA(spec.)-SMN1-gen NPU19196 DNA(spec.)-SRY-gen RHB00767 DNA-Bryst og ovariecancer;(ngs Kontrol) RHB00766 DNA-Bryst og ovariecancer;(ngs liste, Ny familie) NPU19276 DNA-HFE-gen (CYS282TYR) NPU19275 DNA-HFE-gen (HIS63ASP) NPU26719 Drænv-Amylase, pancreastype NPU17043 Drænv-Bilirubiner NPU18645 Drænv-Kreatinin NPU21693 Duodv-Amylase, pancreastype NPU03815 Ecv-Base excess NPU03815 Ecv-Base excess NPU03815 Ecv-Base excess NPU03815 Ecv-Base excess NPU03815 Ecv-Base excess NPU03815 Ecv-Base excess NPU03815 Ecv-Base excess;(poc) RHS00021 Ekstra Blodprøve 2 x 9 ml til Vækst og Reproduktion HHL00008 Ekstra glas Citrat HHL00012 Ekstra glas Serum HHL00013 Ekstra glas Serum med gel NPU01964 Erc(B)-Erytrocytter (HbF-holdige) NPU01944 Erc(B)-Erytrocytvol. Middel [MCV] NPU18162 Erc(B)-Erytrocytvol. rel. spredning NPU27069 Erc(B)-Fedtsyreindhold gruppe NPU02153 Erc(B)-Galaktose-1-fosfatindhold NPU02321 Erc(B)-Hæmoglobin [MCHC] NPU02320 Erc(B)-Hæmoglobinindhold [MCH] NPU14046 Erc(B)-Protoporfyrin NPU18110 Erc(B)-Protoporfyrin gruppe NPU18109 Erc(B)-Protoporfyrin(Zn) NPU03356 Erc(B)-Reticulocytter RHB00207 Ercs(B)-6-Thioguanin nukleotid NPU20025 Ercs(B)-Complement+Immunglobulin NPU20024 Ercs(B)-Complement+Immunglobulin;(liste) HEH00002 Ercs(B)-EMA-bindingsfraktionsreduktion NPU21917 Ercs(B)-Erythrocyt D-antigen NPU01945 Ercs(B)-Erythrocyt-antigen af 43

20 NPU20200 Ercs(B)-Erythrocyt-antigen;(liste) RHB00205 Ercs(B)-Methotrexat.;stofk RHB00208 Ercs(B)-Methylerede Thiopurinmetabolitter NPU10202 Ercs(B)-Porphobilinogen deaminase NPU26696 Erythrocyt-antistof(P)-Forlig NPU26814 F-Calprotectin NPU29057 F-Hæmoglobin NPU01393 F-Hæmoglobin RHB00181 FISH CLL DNK35901 Foster-Down syndrom risiko DNK35902 Foster-Edwards syndrom risiko NPU28718 F-Pancreaselastase I;massefr NPU12224 F-Tarmpatogene bakterier NPU01473 Hb(aB)-Carbonmonoxidhæmoglobin;(POC) NPU02725 Hb(aB)-Methæmoglobin;(POC) NPU03011 Hb(aB)-O2 sat NPU03011 Hb(aB)-O2 sat.;(poc) NPU01473 Hb(B)-Carbonmonoxidhæmoglobin NPU01473 Hb(B)-Carbonmonoxidhæmoglobin;(POC) NPU04994 Hb(B)-Hæmoglobin A NPU27300 Hb(B)-Hæmoglobin A1c (IFCC) NPU04611 Hb(B)-Hæmoglobin A NPU10159 Hb(B)-Hæmoglobin E NPU04613 Hb(B)-Hæmoglobin F HEH00158 Hb(B)-Hæmoglobin variant HEH00159 Hb(B)-Hæmoglobin variant NPU03988 Hb(B)-Hæmoglobin, usædvanligt;taxon NPU02725 Hb(B)-Methæmoglobin NPU02725 Hb(B)-Methæmoglobin;(POC) NPU28828 Hb(cvB)-O2 sat HEH00155 Hb(Fe, B)-Hæmoglobin A1;Fe HEH00157 Hb(Fe, B)-Hæmoglobin F(Fe) HEH00156 Hb(Fe, b)-hæmolobin A2(Fe) NPU10161 Hb(Fe; B)-Hæmoglobin C(Fe);stoffr NPU10163 Hb(Fe; B)-Hæmoglobin D(Fe);stoffr NPU10158 Hb(Fe; B)-Hæmoglobin S(Fe);stoffr NPU10197 Hb(kB)-O2 sat NPU03013 Hb(tot.; ab)-oxyhæmoglobin NPU03013 Hb(tot.; ab)-oxyhæmoglobin;(poc) NPU10754 Hb(tot.; kb)-oxyhæmoglobin NPU10265 Hb(tot.; vb)-oxyhæmoglobin NPU10199 Hb(vB)-O2 sat RHB00563 HLA(B5701)-HLA-B5701 gentypebestemmelse NPU21374 HLA-A,B,C vævstypebestemmelse NPU21371 HLA-B27, Vævstypebestemmelse af 43

21 DNK35907 HLA-B27, Genotypning NPU21384 HLA-DR vævstypebestemmelse RHB00790 Insulintilfælde (IT) RHB00594 JAK2 mutationsanalyse (exon12) RHB00178 JAK2 Mutationsanalyser (V617F) RHB00027 Komplementfunktion, børn <5 år RHB00026 Komplementfunktion, patientalder >5 år RHB00186 Kromosomanalyse RHB00183 Kromosomanalyse, HÆM-ONK RHB00203 Kromosom-PCR NPU04107 LDH(P)-Laktatdehydrogenase NPU04108 LDH(P)-Laktatdehydrogenase NPU04109 LDH(P)-Laktatdehydrogenase NPU04110 LDH(P)-Laktatdehydrogenase NPU04111 LDH(P)-Laktatdehydrogenase NPU19675 Ledv-Albumin NPU08622 Ledv-Glukose NPU28839 Ledv-Kerneholdige celler NPU19977 Ledv-Laktatdehydrogenase NPU08672 Ledv-Protein GEN00020 LipidFraktion(CHOL,TRIG,LDL,VLDL,HDL) DNK05382 Lkc prot.-lysosomale enzymer(gr 1);(liste) NPU01825 Lkc prot-cystin NPU21523 Lkc(Asc)-Granulocytter NPU27311 Lkc(Asc)-Lymfocytter+monocytter NPU27306 Lkc(Csv)-Granulocytter NPU27307 Lkc(Csv)-Lymfocytter+monocytter NPU21524 Lkc(Ledv)-Granulocytter NPU27313 Lkc(Ledv)-Lymfocytter+monocytter GEN00082 Lkcs(B)-Erythroblaster;antalfr NPU16131 Lkcs(B)-Human immundefektvirus 1(DNA) NPU21790 Lymcs(B)-T-lymphocytter(cytotox.);antalfr NPU21785 Lymcs(B)-T-lymphocytter(helper);antalfr NPU21856 Lymcs(B)-T-lymphocytter(helper/cytotox) NPU21366 Lymfocytotoksiske antistoffer (HLA) NPU19131 Mannosebindende lektin (MBL) - Gentypebestemmelse Mannosebindende lektin (MBL) - Serumkoncentration, NPU19843 børn <5 år Mannosebindende lektin (MBL) Serumkoncentration, NPU19843 patientalder >5 år RHB00548 Metabolisk diverse analyse til Metabolisk Lab RHB00131 Metabolisk urinscreening RHB00187 Mosaikscreening RHB00179 MRD Undersøgelse NPU28835 Nyre-Calcium / Kreatinin ratio NPU08596 Nyre-Calcium / Kreatinin ratio af 43

22 DNK35131 Nyre-eGFR ml/min per 1.73m² DNK35131 Nyre-eGFR ml/min per 1.73m²(POC) NPU14048 Nyre-Kreatinin-clearance NPU01471 P(aB)-CO NPU01471 P(aB)-CO2;(POC) NPU21533 P(aB)-Glukose NPU21533 P(aB)-Glukose;(POC) NPU02409 P(aB)-Hydrogencarbonat;(aktuel; 37 C) NPU03230 P(aB)-Kalium;(POC) NPU03943 P(aB)-Laktat NPU03943 P(aB)-Laktat NPU03943 P(aB)-Laktat;(POC) NPU03429 P(aB)-Natrium;(POC) NPU01470 P(aB)-pCO2;(37 C POC) NPU01470 P(aB)-pCO2;(37 C) NPU12474 P(aB)-pH;(37 C POC) NPU12474 P(aB)-pH;(37 C) NPU08977 P(aB)-pO2;(37 C POC) NPU08977 P(aB)-pO2;(37 C) NPU28820 P(cvB)-pCO2;(37 C) NPU28824 P(cvB)-pH;(37 C) NPU28829 P(cvB)-pO2;(37 C) AHL00009 P(fPt)-3 døgns faste Insulinom udredning NPU19737 P(fPt)-CTx NPU10607 P(fPt)-Galdesalte NPU04152 P(fPt)-Gastrin NPU02497 P(fPt)-Insulin NPU18412 P(fPt)-Kolesterol NPU10157 P(fPt)-Kolesterol HDL NPU10171 P(fPt)-Kolesterol LDL NPU09256 P(fPt)-Kolesterol VLDL NPU04154 P(fPt)-Proinsulin NPU18005 P(fPt)-Proinsulin C-peptid NPU03620 P(fPt)-Triglycerid NPU12520 P(kB)-Base excess;(aktuel) NPU12485 P(kB)-CO NPU22127 P(kB)-Glukose (0 min) NPU22134 P(kB)-Glukose (120 min) NPU22128 P(kB)-Glukose (15 min) NPU22129 P(kB)-Glukose (30 min) NPU22130 P(kB)-Glukose (45 min) NPU22131 P(kB)-Glukose (60 min) P(kB)-Glukose alle tidspunkter NPU22126 P(kB)-Glukose kl NPU14264 P(kB)-Hydrogencarbonat;(aktuel; 37 C) af 43

Årsberetning 2014. Klinisk Biokemisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital. Klinisk Biokemisk Afdeling

Årsberetning 2014. Klinisk Biokemisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital. Klinisk Biokemisk Afdeling Årsberetning 2014 Klinisk Biokemisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Klinisk Biokemisk Afdeling Mail: kba@auh.rm.dk Foto: Kirsten Aarestrup Design: TuenMedia Redaktion: Ledende overlæge Lene Heickendorff

Læs mere

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2006. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2006. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Side 2 af 15 Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Skovagervej 2 8240 Risskov

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN D E K S DEKS DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN Bio-Rad Laboratories

Læs mere

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2007. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2007. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Skovagervej 2 8240 Risskov 7789 3540

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING. Tillæg 2014 DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING. Tillæg 2014 DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER / I SUNDHEDSSEKTOREN Tillæg 2014 D E K S DEKS Bio-Rad Laboratories BIOPLEX 2200 There is an easier way Do away with labor-intensive

Læs mere

Kamilla Lund Berthelsen 300884. Projektperiode: Uge 15-23 2010. Bioanalytikeruddannelsen Professionshøjskolen Metropol

Kamilla Lund Berthelsen 300884. Projektperiode: Uge 15-23 2010. Bioanalytikeruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Kamilla Lund Berthelsen 300884 Projektperiode: Uge 15-23 2010 Bioanalytikeruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Vejledere: Lise Hansen, Professionshøjskolen Metropol Pernille Munck, Hvidovre hospital,

Læs mere

Årsberetning 2014. Officiel indvielse af Plasmaferesecentret - mandag 6. oktober 2014. Klinisk Immunologisk Afdeling Region Sjælland

Årsberetning 2014. Officiel indvielse af Plasmaferesecentret - mandag 6. oktober 2014. Klinisk Immunologisk Afdeling Region Sjælland Årsberetning 2014 Officiel indvielse af Plasmaferesecentret - mandag 6. oktober 2014 Klinisk Immunologisk Afdeling Region Sjælland Indholdsfortegnelse Året 2014. 3 Organisationen. 9 Lokaliteter... 12 Profil

Læs mere

Klinisk biokemi i almen medicin 2012 10 01 kl. 12.45-13.45 og 14.00-15.00. Disposition

Klinisk biokemi i almen medicin 2012 10 01 kl. 12.45-13.45 og 14.00-15.00. Disposition Klinisk biokemi i almen medicin 2012 10 01 kl. 12.45-13.45 og 14.00-15.00 Disposition Indledning ded Gode og Dårlige analyser Analysestatistik og priser Oplæg til webreq profiler til udvalgte kliniske

Læs mere

Forord. Kære læser. DEKS er en serviceorganisation for jer. Brug os. Det er kun din fantasi der sætter grænser. Inger Plum Institutchef

Forord. Kære læser. DEKS er en serviceorganisation for jer. Brug os. Det er kun din fantasi der sætter grænser. Inger Plum Institutchef Forord Kære læser Det nye IT-system er færdigudviklet forstået således at alle funktioner i læsende stund er taget i brug. Vi ser herefter frem til at endnu flere EQA-programmer bliver elektroniske både

Læs mere

Bilag 4.2 !"# $% & ( ) * "+ 26-01-04 Side 1 af 57. Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord

Bilag 4.2 !# $% & ( ) * + 26-01-04 Side 1 af 57. Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord 26-01-04 Side 1 af 57 Bilag 4.2 Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord!"# $% & ' ( ) * "+ Hoveduddannelse ved Klinisk biokemisk Afdeling Århus Amtssygehus og Randers Centralsygehus 1. Indledning

Læs mere

Forord. Kære læser. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef

Forord. Kære læser. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef Forord Kære læser NORIP Endnu et år har vi arbejdet videre med NORIP, det nordiske referenceintervalprojekt. Vi venter at DSKB snart kommer med en anbefaling af at indføre de fælles nordiske referenceintervaller.

Læs mere

Validation of f-calprotectin assay by ELISA

Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection- and extraction procedures. Karina Jensen BEP 2000 Advance ScheBo Quick-prep Quantum Blue Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection-

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del 1

Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del 1 Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del 1 Side 3 Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del

Læs mere

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Antal sider: Tegn uden mellemrum Modul 14 Bachelorprojekt 67 sider 68786 tegn Anders Blomsen Født: 10. september 1985 Klinisk vejleder: Martin Skygge

Læs mere

Forord... 5. Ledergruppen i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi... 6. Beretning fra ledelsen... 7. Organisation og personale...

Forord... 5. Ledergruppen i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi... 6. Beretning fra ledelsen... 7. Organisation og personale... Årsberetning 2013 1 2 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Indholdsfortegnelse Forord... 5 Ledergruppen i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi... 6 Beretning fra ledelsen...

Læs mere

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1 Page 1 of 38 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Kvalitetshåndbog Niveau: Politik Dokumentbrugere: KBA Redaktør: ILM Dokumentansvarlig: Ledelse Dokumentnummer: POL 1. 1.1 Version: 1 Godkendt af:

Læs mere

KPLL-nyt 2007-2 (Maj 2007)

KPLL-nyt 2007-2 (Maj 2007) KPLL-nyt 2007-2 (Maj 2007) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Fra KPLL............................................................................................................1

Læs mere

Nyt kursus for bioanalytikere i akutafdeling 09/13. Bliv en god sparringspartner: Bioanalytiker forbedrer teknik til udredning af lungecancer

Nyt kursus for bioanalytikere i akutafdeling 09/13. Bliv en god sparringspartner: Bioanalytiker forbedrer teknik til udredning af lungecancer 09/13 Bliv en god sparringspartner: Nyt kursus for bioanalytikere i akutafdeling //side 08 Bioanalytiker forbedrer teknik til udredning af lungecancer //side 12 Når børn med leukæmi skal have hurtigt svar

Læs mere

Introduktionsprogram til Vikarkorpset på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Introduktionsprogram til Vikarkorpset på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Introduktionsprogram til på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Velkommen til s timelønnede team vi ser frem til et konstruktivt og positivt samarbejde. Du bedes læse dette introduktionsprogram og derefter

Læs mere

50% 05/11. Prostatakræft kan være arvelig. af nyuddannede er ledige

50% 05/11. Prostatakræft kan være arvelig. af nyuddannede er ledige 05/11 Alle er i spil 50% af nyuddannede er ledige Medarbejdere og ledere i to klinisk mikrobiologiske afdelinger lever i uvished og bekymring. Skal den fusionerede afdeling ligge på Herlev eller Hillerød

Læs mere

04/11. Når patienten er torturoffer. Ny afdeling i Odense har opsat successamler. HER2: Den biologiske sladrehank i kampen mod brystkræft

04/11. Når patienten er torturoffer. Ny afdeling i Odense har opsat successamler. HER2: Den biologiske sladrehank i kampen mod brystkræft 04/11 Når patienten er torturoffer HER2: Den biologiske sladrehank i kampen mod brystkræft Ny afdeling i Odense har opsat successamler Imagine innovating the science of histopathology Dedicated to Histopathology

Læs mere

On the road 10/14. praksisbioanalytiker tog et sving i karrieren. Bert Asbild fortsat med i spidsen. SuPAR advarer om sygdom og død.

On the road 10/14. praksisbioanalytiker tog et sving i karrieren. Bert Asbild fortsat med i spidsen. SuPAR advarer om sygdom og død. 10/14 On the road praksisbioanalytiker tog et sving i karrieren // side 18 Bert Asbild fortsat med i spidsen // side 14 SuPAR advarer om sygdom og død // side 18 Visit our booth during CPH LabMed Exhibition,

Læs mere

1.0. Status og nyheder fra DEKS

1.0. Status og nyheder fra DEKS 1.0 Status og nyheder fra DEKS 1998 har været et godt år for DEKS. De basale programmer har fungeret sufficient. Flere nye unikke programmer blev udviklet og implementeret. Methylmalonat og homocystein

Læs mere

Dav til den diagnostiske samarbejdspartners nye kollega

Dav til den diagnostiske samarbejdspartners nye kollega 09/12 Dav til den diagnostiske samarbejdspartners nye kollega Farvel til centrifugering i praksis Flere penge, dårligere vilkår uden overenskomst otocols?an inefficient labbottleneck ls?an inefficient

Læs mere

Forskningens Dag. Abstracts. Forskningens dag 27. maj 2009. Regionshospitalet. 27. maj 2009 kl. 13.00 16.00. Viborg, Skive, Kjellerup

Forskningens Dag. Abstracts. Forskningens dag 27. maj 2009. Regionshospitalet. 27. maj 2009 kl. 13.00 16.00. Viborg, Skive, Kjellerup Forskningens Dag Forskningens dag 27. maj 2009 27. maj 2009 kl. 13.00 16.00 Abstracts Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Kvalitets- og uddannelsesafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Læs mere

DBCG READ TOP2A - DBCG 07-READ

DBCG READ TOP2A - DBCG 07-READ DBCG Danish Breast Cancer Cooperative Group DBCG (Sponsor) Navn Godkendelse Medicinsk udvalg DBCG 07-READ 19.06.2006 Patologiudvalg 24.01.2007 Forretningsudvalg 28.11.2005 Godkendelser Etisk komite H-D-2008-009

Læs mere

Slut med håndholdte prøver i Hillerød

Slut med håndholdte prøver i Hillerød 02/13 Slut med håndholdte prøver i Hillerød //side 10 og 13 Dyt båt her kommer (endnu) en robot //leder og side 26 Sårbare studerende skal støttes //side 28 Quality Every time! h O M E O F c E L L c U

Læs mere

8 Børnelæger: Vi forsætter med sukkervand til spædbørn 10/10. Nyresten. Center Of Excellence Nu skal patienten kun gå ind ad én dør

8 Børnelæger: Vi forsætter med sukkervand til spædbørn 10/10. Nyresten. Center Of Excellence Nu skal patienten kun gå ind ad én dør 10/10 8 Børnelæger: Vi forsætter med sukkervand til spædbørn 10 Center Of Excellence Nu skal patienten kun gå ind ad én dør 14 rundt Nyresten som knive der vrides i maven Har du også besluttet ALDRIG AT

Læs mere

Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9

Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9 Center for Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Forretningsudvalget

Læs mere

17 Nordisk kongres i humangenetik

17 Nordisk kongres i humangenetik 07/09 Dit brusebad kan gøre dig syg Oplever du vold i dit arbejde så anmeld det! Blodprøver med elektronisk booking offentlig navlesnorsbank på Rigshospitalet? juli 2009 4 news 05-10 PATIENTEN OG BIOANALYTIKEREN

Læs mere