Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D."

Transkript

1 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI

2 INTRODUKTION Færøernes befolkningstal og geografiske placering har lagt naturlige begrænsninger på kapaciteten af de lokale forskningsinstitutioner. Den færøske miljø- og sundhedssektor, fødevareindustrien og universitetet har derfor benyttet udenlandske analyser til at komplementere de lokale kompetencer. Nylige politiske initiativer har fokuseret på at oprette og udvikle lokale kompetencer, der pris- og kvalitetmæssigt kan konkurrere med udlandet, samtidigt med at den lokale placering vil give fordele i forhold til sikkerhed, kvalitetskontrol og interaktivitet, samt forkorte transporttider. Et af disse initiativer er åbningen af granskarasetrið inova. GRANSKARASETRIÐ INOVA Granskarasetrið inova er et moderne laboratoriekompleks, hvor forskningsinstitutioner kan leje sig ind. Faciliteten er ejet af Vinnuframi, mens P/F inova, der er et privat firma stiftet af ni af Færøernes største virksomheder, står for driften. Granskarasetrið inova åbnede i juni 2013, og har på nuværende tidspunkt ti lejemål ud af ca. 19 pladser i laboratorierne. Disse 10 lejemål inkluderer Náttúruvísindadeildin på Fróðskparsetur Føroya, Fiskaaling, Havsbrún, Landssjúkrahúsið og Ílegusavnið, som tilsammen udgør et unikt forskningsmiljø med repræsentanter fra både offentlige og private institutioner. Vinnuframi har fra politisk hold fået afsat en sum penge til at anskaffe avancerede instrumenter, som gennem inova vil blive stillet til rådighed for det færøske forskningsmiljø. Disse instrumenter vil muliggøre forskning på internationalt niveau, hvilket både vil gøre Granskarasetrið inova mere attraktivt for mulige samarbejdspartnere samt øge muligheden for international finansiering af færøsk forskning. FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Vinnuframi, har foretaget en undersøgelse af arten, omfanget og omkostningerne af analyser foretaget i udlandet på færøske prøver. Undersøgelsen identificerer hvilke typer af analyser i udlandet der er efterspurgt fra Færøerne, og vil blive benyttet som et værktøj af det udvalg, som skal prioritere anskaffelsen af instrumenter til granskarasetrið inova. Undersøgelsen kan ydermere benyttes i fremtidige diskussioner om forskningsmiljøet på Færøerne, specifikt mht. lokal vs. udenlandsk kapacitet og kompetence. 1

3 METODIK En serie interviews med institutioner og virksomheder på Færøerne, som kunne tænkes at rekvirere analyser i udlandet eller supplere prøver til udenlandsk forskning blev foretaget i perioden august september Hver enkelt institution oplyser frivilligt og i fuld fortrolighed om antal, pris og art af de analyser, der bliver foretaget på deres prøver i udlandet på årsbasis, helst så detaljeret som muligt. De rå data, som generelt er pakkepriser, behandles ved hjælp af prislister fra de udenlandske udbydere for at klarlægge omfanget og prisen af de enkelte eksperimenttyper. De data, hvor det ikke er muligt at identificere pris/type kategoriseres som uspecificeret. Fremgangsmåden sikrer, at resultatet af undersøgelsen er et snapshot af den aktuelle import af analyser. På grund af undersøgelsens frivillige natur må det fundne forbrug af udenlandske analyser anses for at være en minimumsværdi, da data fra institutioner, der ikke vælger at deltage, naturligvis ikke figurerer i undersøgelsen. EKSEMPLER PÅ ANALYSER REKVIRERET I UDLANDET For at give en ide om hvilke analyser, der foretages på færøske prøver i udlandet, er tre eksempler anført nedenfor: 1. Blodprøver, der testes for CTD (Carnitine Transporter Deficiency) med massespektroskopi (MS). 2. Laksefoder, der testes for Salmonella med polymerase chain reaction (PCR). 3. DNA, der sekventeres for at bestemme sammenhængen mellem genetik og sygdomme. DATA KATEGORIER De indsamlede data er opdelt i analyser foretaget for henholdsvis offentlige og private institutioner i 2012, da oplysningerne om dette år er mest komplette. Derudover er de følgende kategorier brugt til at opdele datasættet: 1. Rutine prøver: prøver, som udtages regelmæssigt, og hvor volumen forventes at være nogenlunde stabilt fra år til år. Eksempler på rutineundersøgelser er diagnostik fra hospitaler eller tests for salmonella i fødevarer. 2

4 2. Forskning: Analyser der foretages som del af projekter, som generelt løber over korte årrækker. Volumen kan derfor variere meget fra år til år. Et eksempel på disse er studiet af PFC-indholdet i blodprøver fra et udsnit af den færøske befolkning. Analyser i færøske forskningsprojekter er ofte finansieret af de udenlandske samarbejdspartnere, og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis en egentlig udgift for det færøske samfund. 3. Akkreditering: et kvalitetsstempel, der sætter strenge krav til forsøgs-protokoller, indretningen af faciliteter og uddannelsen af brugerne af instrumenterne. Akkreditering er ofte nødvendigt for det private erhvervsliv, især når det gælder rutineprøver. Da de fleste kommercielle laboratorier er akkrediterede er det ikke alle analyser foretaget i et sådan laboratorium, hvor akkrediteringen er nødvendig. RESULTATER I dette afsnit bliver resultaterne af undersøgelsen præsenteret i oversigter af værdien af analyser foretaget i 2012 for henholdsvis offentlige institutioner og private virksomheder. Afsnittet afsluttes af en oversigt over værdien af de anvendte typer af analyser. OFFENTLIGE INSTITUTIONER En oversigt af værdien af analyser foretaget i udlandet for offentlige institutioner i 2012 kan ses i tabel 1 og figur 1. Af den samlede værdi på ca kr., udgør rutineopgaver ca. 65%, mens forskningsprojekter står for de resterende 35%. Som bemærket i metodikafsnittet er flertallet af analyserne i forskningsprojekterne finansieret af de udenlandske samarbejdspartnere. Analyser rekvireret i udlandet af offentlige institutioner for private virksomheder er opført i den private kategori, og figurerer derfor ikke i den offentlige kategori. Tabel 1: Værdien af analyser foretaget i udlandet for offentlige institutioner i 2012 Type Værdi (kr.) diagnostik i sundhedssektor miljøfremmede stoffer Forskning, gensekventering Forskning, miljøfremmede stoffer Forskning, carnitin I alt

5 Værdien af udenlandske analyser foretaget for offentlige institutioner i 2012: kr. miljøfremmede Forskning, stoffer miljøfremmede stoffer diagnostik i sundhedssektor Forskning, Gensekventering Forskning, Carnitin Figur 1: Illustrering af værdien af analyser foretaget i udlandet for offentlige institutioner i 2012 PRIVATE VIRKSOMHEDER En oversigt af værdien af analyser foretaget i udlandet for offentlige institutioner i 2012 kan ses i tabel 2 og figur 2. Af den samlede værdi på ca kr. udgør rutineopgave ca. 90%, mens forskningsprojekter står for de resterende 10%. Analyser rekvireret i udlandet af offentlige institutioner for private virksomheder er opført i denne kategori, og figurerer derfor ikke i den offentlige kategori. Tabel 2: Værdien af analyser foretaget i udlandet for private virksomheder i 2012 Type Værdi (kr.) miljøfremmede stoffer medicinrester protein, fedtsyrer etc diagnosticering Forskning, andet I alt

6 Medicinrester Værdien af udenlandske analyser foretaget for private institutioner i 2012: kr. Forskning, andet Diagnosticering Protein, fedtsyrer etc. miljøfremmede stoffer Figur 2: Illustrering af værdien af analyser foretaget i udlandet for private virksomheder i 2012 ANALYSER En oversigt af værdien af analyse-typer foretaget i udlandet for offentlige institutioner og private virksomheder i 2012 kan ses i tabel 3 og figur 3. Af den samlede værdi på ca kr., udgør akkrediterede analyser ca. 65%, mens ikke-akkrediterede analyser står for de resterende 35%. Som bemærket i metodik-afsnittet, er det ikke alle akkrediterede analyser, hvor akkrediteringen er en nødvendighed. Typerne af analyser, som er blevet identificeret i denne undersøgelse er: Gensekventering, bruges til kortlægning af arveanlæg Massespektroskopi (MS), bruges bl.a. til diagnostik og miljøundersøgelser Polymerase Chain Reaction (PCR), opformerer DNA, bruges bl.a. til diagnostik Atom absorption spektroskopi (AAS), bruges til at bestemme metal koncentrationer Immunoassay, bruges til diagnostik, måler koncentration af molekyle vha. antistof ImmunoCAP, bruges til allergi-test Selektiv vækst, bruges til diagnostik vha. bakterievækst i selektive medier High-performance liquid chromatograhy (HPLC), bruges bl.a. astaxanthin analyser Gas chromatography (GC), bruges bl.a. fedtsyre-profiler 5

7 Tabel 3: Værdien af analyse-typer foretaget i udlandet i 2012 Type Værdi (kr.) Gensekventering MS AAS Akkrediteret uspecificeret diagnostik Akkrediteret immunoassay Akkrediteret MS Akkrediteret Selektiv vækst Akkrediteret PCR Akkrediteret ImmunoCAP Akkrediteret HPLC Akkrediteret GC I alt Da massespektroskopi optræder både akkrediteret og ikke-akkrediteret, er det totale volumen af MS analyser omkring kr. Værdien af analyse-typer foretaget i udlandet i 2012: kr. Gensekventering AAS Akkrediteret uspecificeret diagnostik MS Akkrediteret MS Akkrediteret PCR Akkrediteret ImmunoCAP Akkrediteret immunoassay Akkrediteret Selektiv vækst Akkrediteret HPLC Akkrediteret GC Figur 3: Illustrering af værdien af analyse-typer foretaget i udlandet for offentlige institutioner og private virksomheder i

8 KONKLUSION Undersøgelsen viser, at værdien af analyser af færøske prøver foretaget i udlandet i 2012 var ca kr. Undersøgelsen identificerede de bredt anvendelige typer af analyser som færøske institutioner og virksomheder rekvirerer fra udlandet i størst omfang. Muligheden for at flytte analyserne til Færøerne afhænger af mange faktorer, men værdien kan ses som et potentiale. GENSEKVENTERING Gensekventering er en teknik der bl.a. kan bruges til at identificere risikofaktorer for arvelige sygdomme eller differentiere mellem fiskestammer. Anskaffelse af et next-generation gen-sekventerings instrument, som muliggør hurtig og præcis sekventering, koster i omegnen af kr. Værdien af gensekventering foretaget på færøske prøver i 2012 er ca kr. MASSESPEKTROSKOPI Massespektroskopi er en teknik, som bl.a. kan bruges til at identificere miljøfremmede stoffer, næringsstofprofiler for madvarer og til diagnosticering i sundhedsøjemed. Anskaffelse af et massespektrometer med høj kapacitet, som vil kunne muliggøre større forskningsprojekter med mange prøver, koster i omegnen af kr. Værdien af massespektroskopi foretaget på færøske prøver i 2012 er ca kr. PCR PCR er en teknik, hvor DNA kan opformeres til høj koncentration. Den er især brugbar til at identificere mikroorganismer eller DNA sekvenser. PCR benyttes også i forbindelse med kloning af gener. Et Real-Time PCR instrument, der vil kunne komplementere de fleste relevante forskningsprojekter, kan anskaffes for omkring kr. Værdien af PCR analyser foretaget på færøske prøver i 2012 er ca kr. 7

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND MICHAEL FESTER Titel Rideklubber i Danmark En undersøgelse af foreningerne i Dansk Ride Forbund Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere

Evaluering af Forskningsdatabasen

Evaluering af Forskningsdatabasen Biblioteksstyrelsen November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk 1. Forord 1 2. Evalueringens formål, organisering og metode 2 2.1

Læs mere

NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Hindringer for byggebranchens udvikling

Hindringer for byggebranchens udvikling Hindringer for byggebranchens udvikling spørgeskemaundersøgelse af byggebranchen Birgitte Festersen, Henrik Jensen og Joe Jensen Aalborg Universitet 4. semester Byggeledelse 30 03 2010 Forord Denne rapport

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Potentialer for standardisering og vækst

Potentialer for standardisering og vækst Potentialer for standardisering og vækst 1549:02 Erhvervsstyrelsen August 2013 Forfattere: Martin H. Thelle Claus Frelle-Petersen Tine Jeppesen 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 1 Introduktion 7 2

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Nyhedsbrev nr. 3, februar 2006 Introduktion Det er med glæde, at vi her kan præsentere vores tredje nyhedsbrev til alle familierne, som deltager i projektet

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009 Salmonellahandlingsplan - svin 2009 2013 August 2009 1 Indledning...4 2 Sammendrag...5 3 Status og udvikling i handlingsplaner...6 4 Initiativer i EU...7 5 Multiresistent Salmonella DT104...8 6 Mål for

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

INDLEDNING 2 RESUMÉ 5 DELUNDERSØGELSE 1 SOCIAL IKT PÅ BOSTEDER OG I KOMMUNALE/REGIONALE FORVALTNINGER 12. Rundbordssamtaler med videnspersoner 12

INDLEDNING 2 RESUMÉ 5 DELUNDERSØGELSE 1 SOCIAL IKT PÅ BOSTEDER OG I KOMMUNALE/REGIONALE FORVALTNINGER 12. Rundbordssamtaler med videnspersoner 12 Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark Afsluttende rapport oktober 2012 September 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 2 RESUMÉ 5 DELUNDERSØGELSE 1 SOCIAL IKT PÅ BOSTEDER OG I KOMMUNALE/REGIONALE

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT 1 NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Rapportens formål... 1 1.2 Analysedesign...

Læs mere

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON De sidste 5 års store teknologiske gennembrud har gjort, at vi i dag nemt og økonomisk

Læs mere

GTS-institutternes markedsposition

GTS-institutternes markedsposition Publikationen indeholder to dele: Innovationspresset på danske virksomheder - GTS-nettets anbefalinger GTS-institutternes markedsposition og potentiale - baggrundsanalyse Om publikationen Denne publikation

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Tiltag der kan sikre en mere effektivt og samarbejdsorienteret relation mellem industri og det offentlige sundhedsvæsen ved gennemførelsen

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere