Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2014/15 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx Biologi B Liat Romme Thomsen Hold 2.i Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Cellen - livets byggesten Diabetes - en folkesygdom Dine gener - din arv Forplantning og hormonforstyrrende stoffer Skoven - et økosystem Nervesystemet og rusmidler Puls - et aktivt liv Evolution Når bakterierne bliver resistente Side 1 af 17

2 Titel 1 Cellen - livets byggesten (efterår 2013) Celletyper, prokaryote og eukaryote celler, cellemembranen, transportprocesser. Biologiens FG - Fysiologi. Skadhede m.fl. KATS 2008 s Avisen.dk d. 15/1-07: Kvinde døde af vanddruk. Mikroskopiering af celler Osmose hos kartoffelceller (fælles rapport på klassen) Væsentligste arbejdsformer Demo-forsøg: Diffusion (vand + frugtfarve) Osmose (gær + salt) 3 blokke á 95 min biologi som videnskabsfag formulere og analysere biologiske problemstillinger med anvendelse af biologiske fagudtryk, såvel i kendte som i nye sammenhænge gennemføre observationer og undersøgelser og tilrettelægge eksperimenter såvel i laboratoriet, herunder vurdere risikomomenter ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologisk faglige emner, herunder inddrage etiske/holdningsmæssige forhold Klasseundervisning/gruppearbejde/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 2 af 17

3 Titel 2 Diabetes - en folkesygdom (efterår 2013-forår 2014) Næringsstoffer, fordøjelse, enzymer, energistofskifte (glukose), hormoner, diabetes. yubio (ebog): Kapitlerne: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.5, 3.3, (til slutningen af s. 188), (s fig. 4.4.), 6.1, 6.2 (minus ), 6.3.1, 6.4.1, 6.6.1, 6.6.2, 16.1, 16.2, 16.3, Viden Om - Diabetes, fremtidens største dræber. DR 2009 Kulhydrater er andet end hvidt sukker (smage forskellige kulhydrater) Forsøg med spytamylase Påvisning af kuldioxid i udåndingsluften Måling af blodglukose (Rapport) Kostanalyse (fra nv) 12 blokke á 95 min opbygning og biologisk betydning af kulhydrater, fedtstoffer og proteiner energiproduktion i forbindelse med kulhydraternes cellulære omsætning udvalgte dele af menneskets fysiologi, herunder hormonelle reguleringssystemer respiration enzymers opbygning og funktion eksempler på undersøgelses- og analysemetoder inden for området fysiologi biologiens betydning i lokale og globale sammenhænge biologi som videnskabsfag formulere og analysere biologiske problemstillinger med anvendelse af biologiske fagudtryk, såvel i kendte som i nye sammenhænge gennemføre observationer og undersøgelser og tilrettelægge eksperimenter såvel i laboratoriet, herunder vurdere risikomomenter ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser opsøge og vurdere information vedrørende sundhed, medicin og bioteknologi demonstrere viden om fagets identitet og metoder vurdere konkrete biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og globalt plan formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologisk faglige emner, herunder Side 3 af 17

4 Væsentligste arbejdsformer inddrage etiske/holdningsmæssige forhold Klasseundervisning/gruppearbejde/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 4 af 17

5 Titel 3 Dine gener - din arv (forår 2014) DNAs opbygning, genetisk arv, proteinsyntesen, bioteknologiske metoder (gensplejsning, genetiske fingeraftryk) yubio (ebog), Skadhede og Selchau, Kapitel 19, 20, , 21.6, fig.6.16, Danskernes akademi på DR2: De hormonforstyrrende stoffer påvirker vores reproduktion. Foredrag ved professor Tina Kold Jensen Væsentligste arbejdsformer Oprensning af DNA fra kiwi Blodtypebestemmelse (Rapport) Det virtuelle laboratorium (gensplejsning; insulin) 10 blokke á 95 min overordnet opbygning og biologisk betydning af DNA eksempler på nedarvningsprincipper, herunder eksempler på arvelige sygdomme hos mennesket eksempler på bioteknologiske metoder og deres anvendelse gennemføre observationer, undersøgelser og enkle eksperimenter under hensyntagen til almindelig laboratoriesikkerhed bearbejde og fortolke biologiske data formidle resultater fra biologiske undersøgelser i form af journaler og rapporter analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller indhente og vurdere biologisk information fra forskellige kilder demonstrere viden om fagets identitet og metoder vurdere konkrete eksempler på anvendelse af biologisk viden udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge med inddragelse af relevante faglige begreber have faglig baggrund for stillingtagen og handlen i forbindelse med egne og samfundsmæssige problemstillinger med biologisk indhold. Klasseundervisning/gruppearbejde/virtuelle arbejdsformer/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 5 af 17

6 Titel 4 Forplantning og hormonforstyrrende stoffer (forår 2014) Mandlige og kvindelige kønskarakterer, kønshormoner, menstruationscyklus, hormonforstyrrende stoffer. yubio (ebog), Skadhede og Selchau, Kapitel yubio (ebog), Skadhede og Selchau, Kapitel 6.7. Graviditetstest af urin Mikroskopi af ovarie og testikel (præparater) Undersøgelse af sædceller (i mikroskop) Undersøgelse af giftigheden af hårshampoo (dafnier som forsøgsdyr) (Rapport) Andet: Oplæg i grupper om et hormonforstyrrende stof 10 blokke á 95 min udvalgte dele af menneskets fysiologi eksempler på bioteknologiske metoder og deres anvendelse eksempler på undersøgelses- og analysemetoder inden for fysiologi formulere og analysere biologiske problemstillinger med anvendelse af biologiske fagudtryk, såvel i kendte som i nye sammenhænge gennemføre undersøgelser og tilrettelægge eksperimenter i laboratoriet, herunder vurdere risikomomenter ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser analysere og vurdere artikler med biologisk indhold opsøge og vurdere information vedrørende miljø, sundhed, medicin og bioteknologi demonstrere viden om fagets identitet og metoder vurdere konkrete biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og globalt plan formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologisk faglige emner, herunder inddrage etiske/holdningsmæssige forhold have faglig baggrund for stillingtagen og handlen i forbindelse med egne og samfundsmæssige problemstillinger med biologisk indhold Side 6 af 17

7 Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/gruppearbejde/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 7 af 17

8 Titel 5 Skoven - et økosystem (efterår 2014) Blomsterplanters opbygning, økosystemer, fødekæder, trofisk niveau, primær- og sekundærproduktion, energistrømmer, succession, habitat og niche, den begrænsende faktor. yubio (ebog), Skadhede og Selchau, Fotosyntesen: Kapitel 18.3 (minus ) Grundlæggende økologi: Kapitel 26.1, 26.3 (minus midt til spalte midt (om "Iltmetoden"), 26.4, Stofkredsløb: Kapitel 27.1, 27.3, (kulstofkredsløbet), (kvælstofkredsløbet) Jordbund og plantefysiologi: 28.2, , 28.4 (minus ) Skoven: Kapitel 29.5 (minus om tropisk rengskov) yubio (ebog), Skadhede og Selchau, Kapitel Bestemmelse af en plante Mikroskopi af bladtværsnit og spalteåbninger Primærproduktionsbestemmelse hos enårige planter Vegetationsundersøgelse (raunkiærcirkel-metoden, bestemmelse af naturtypen, beregning af similaritetsindeks) Faunaundersøgelse (uddrivning af dyr ved berlese, vurdering af skovbundstype med makrodyrmetoden) Adskillelse af pigmenter fra planters kloroplaster (Rapport) Ca. 17 blokke, inkl. ekskursion til Mols Bjerge Økologi, herunder undersøgelse af et økosystem Succession, energistrømme og C- og N-kredsløb i udvalgte økosystemer Eksempler på undersøgelses- og analysemetoder inden for området økologi respiration, fotosyntese biologiens betydning i lokale og globale sammenhænge biologi som videnskabsfag formulere og analysere biologiske problemstillinger med anvendelse af biologiske fagudtryk, såvel i kendte som i nye sammenhænge gennemføre observationer og undersøgelser og tilrettelægge eksperimenter såvel i laboratoriet som i felten, herunder vurdere risikomomenter ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier Side 8 af 17

9 Væsentligste arbejdsformer analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser analysere og vurdere artikel med biologisk indhold opsøge og vurdere information vedrørende miljø demonstrere viden om fagets identitet og metoder vurdere konkrete biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og globalt plan formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologisk faglige emner Klasseundervisning/gruppearbejde/feltundersøgelse/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 9 af 17

10 Titel 6 Nervesystemet og rusmidler (efterår 2014) Nervecellen, aktionspotentiale, synapsen, transmitterstoffer, rusmidler, afhængighed, alkohol som rusmiddel. yubio (ebog), Skadhede og Selchau, S (til "Sanseceller") + s (til "Læring") Rusmidlernes biologi, Rindom, S (fra "Selvmedicinering") + s (fra "Agonister og antagonister" til "Rusmidler") yubio (ebog), Skadhede og Selchau, s (afsnit 8.1.6) + s (om Alkohol) Rusmidlernes biologi, Rindom, s (til "Hvorfor bliver vi afhængige...) + s Afhængighedens gåde (DR Viden Om) Måling af nerveimpulshastighed (med håndtryk) Måling af reaktionstid med lineal Er din hjerne højre- eller venstre-dominant? Stroop-test Alkohols destabilisering af biologiske membraner (Rapport) 10 blokke á 95 min udvalgte dele af menneskets fysiologi, herunder neurologiske reguleringssystemer eksempler på bioteknologiske metoder og deres anvendelse eksempler på undersøgelses- og analysemetoder inden for området fysiologi biologi som videnskabsfag bioetiske problemstillinger. formulere og analysere biologiske problemstillinger med anvendelse af biologiske fagudtryk, såvel i kendte som i nye sammenhænge gennemføre observationer og undersøgelser og tilrettelægge eksperimenter såvel i laboratoriet som i felten, herunder vurdere risikomomenter ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser opsøge og vurdere information sundhed og medicin demonstrere viden om fagets identitet og metoder Side 10 af 17

11 vurdere konkrete biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt plan formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologisk faglige emner, herunder inddrage etiske/holdningsmæssige forhold have faglig baggrund for stillingtagen og handlen i forbindelse med egne og samfundsmæssige problemstillinger med biologisk indhold. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/gruppearbejde/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 11 af 17

12 Titel 7 Puls - et aktivt liv (forår 2014 AT, efterår 2014 hovedforløb og AT, forår 2015 AT) Blodets bestanddele, hæmotokritværdi, epo (fra AT-forløbet Kroppen ), lungerne, gasudveksling, hjertet, puls, blodtryk, energiproduktion, respiration, gæring, højdefysiologi yubio (ebog), Skadhede og Selchau, Kapitel , 2.5 (læst i AT-forløbet Kroppen ), , (minus s om ATPasers opbygning) yubio (ebog), Skadhede og Selchau, Kapitel , (læst i ATforløbet Kroppen ). yubio (ebog), Skadhede og Selchau, Kapitel 2.9 (læst i AT-forløb i forbindelse med studieturen) Søndergaard (2004): Mennesket i højden. Side Søndergaard og Frandsen (red.). Ekstremsport og den menneskelige fysiologi. Frydenlund. (læst i AT-forløb i forbindelse med studieturen) Måling af hæmatokritværdi (fra AT-forløbet Kroppen ) Måling af puls og blodtryk (Rapport) Måling af vitalkapacitet Conconi-test (fra AT-forløbet OL ) Dissektion af pattedyrhjerte Andet: Besøg på Steno Museet (Udstillingen Kære krop - svære krop ) Ca. 8 blokke + 5,5 blokke fra tre AT-forløb energiproduktion i forbindelse med kulhydraternes cellulære omsætning udvalgte dele af menneskets fysiologi eksempler på bioteknologiske metoder og deres anvendelse respiration og gæring eksempler på undersøgelses- og analysemetoder inden for området fysiologi biologi som videnskabsfag formulere og analysere biologiske problemstillinger med anvendelse af biologiske fagudtryk, såvel i kendte som i nye sammenhænge tilrettelægge eksperimenter i laboratoriet analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde analysere og vurdere artikler med biologisk indhold Side 12 af 17

13 Væsentligste arbejdsformer opsøge og vurdere information vedrørende miljø, sundhed, medicin og bioteknologi demonstrere viden om fagets identitet og metoder formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologisk faglige emner, herunder inddrage etiske/holdningsmæssige forhold Klasseundervisning/gruppearbejde/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 13 af 17

14 Titel 8 Evolution (efterår 2014-forår 2015) Livets opståen, evolution, naturlig selektion, seksuel selektion, handicapprincippet, menneskets udvikling, kreationisme, bioinformatik, fylogeni, dotplots, DNAsekventering, gel-elektroforese. yubio (ebog), Skadhede og Selchau, (Det første liv), 24.3 (Evolution), 24.5 (Bioinformatik), (Gel-elektroforese) yubio (ebog), Skadhede og Selchau, Kapitel 24.4 (Menneskets evolution) gynmnasiebios - grundbog 2, Bruun & Petersenm Gyldendal s (Om seglcelleanæmi) Viden Om (DR): The missing link Caminalcules (opstille kladogram over opdigtede væsener ved undersøgelse af deres morfologi ) Diagnosticering af seglcelleanæmi (Rapport) Menneskedyret (virtuel øvelse fra Statens Naturhistoriske Museum) Herunder forsøg til opgave med matematik: Fokus på genetik og evolution i biologi og chi-i-anden test i matematik. Naturlig selektion af bønner (forsøg med bønner på farvet papir) Forsøg over Mendels anden lov med majs Ca. 12 blokke á 95 min eksempler på bioteknologiske metoder og deres anvendelse evolutionsteori, herunder betydningen af samspillet mellem arv og miljø eksempler på undersøgelses- og analysemetoder inden for områderne evolution biologiens betydning i lokale og globale sammenhænge biologi som videnskabsfag formulere og analysere biologiske problemstillinger med anvendelse af biologiske fagudtryk, såvel i kendte som i nye sammenhænge gennemføre observationer og undersøgelser og tilrettelægge eksperimenter såvel i laboratoriet, herunder vurdere risikomomenter ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle Side 14 af 17

15 Væsentligste arbejdsformer resultater fra biologiske undersøgelser opsøge og vurdere information vedrørende sundhed, medicin og bioteknologi demonstrere viden om fagets identitet og metoder vurdere konkrete biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og globalt plan formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologisk faglige emner, herunder inddrage etiske/holdningsmæssige forhold Klasseundervisning/gruppearbejde/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 15 af 17

16 Titel 9 Når bakterierne bliver resistente (forår 2015) Bakteriers opbygning, immunsystemets opbygning og funktion, sygdomsfremkaldende bakterier, antibiotika, resistens, bakterievækst. yubio (ebog), Skadhede og Selchau, Kap fig. 1.8 yubio (ebog), Skadhede og Selchau, Kap i Yubio (minus og 5.3.5). yubio (ebog), Skadhede og Selchau, Kap Min indre læge https://www.youtube.com/watch?v=fyhshvt9h3y Hæmning af bakterievækst (Rapport) Kimfald og podning Andet: Gruppeoplæg om en sygdomsfremkaldende bakterie Ca. 10 blokke á 95 min prokaryote cellers opbygning og funktion eksempler på bioteknologiske metoder og deres anvendelse biologiens betydning i lokale og globale sammenhænge biologi som videnskabsfag bioetiske problemstillinger. formulere og analysere biologiske problemstillinger med anvendelse af biologiske fagudtryk, såvel i kendte som i nye sammenhænge gennemføre observationer og undersøgelser og tilrettelægge eksperimenter såvel i laboratoriet som i felten, herunder vurdere risikomomenter ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser analysere og vurdere artikler med biologisk indhold opsøge og vurdere information vedrørende miljø, sundhed, medicin og bioteknologi demonstrere viden om fagets identitet og metoder vurdere konkrete biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og globalt plan Side 16 af 17

17 Væsentligste arbejdsformer formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologisk faglige emner, herunder inddrage etiske/holdningsmæssige forhold have faglig baggrund for stillingtagen og handlen i forbindelse med egne og samfundsmæssige problemstillinger med biologisk indhold Klasseundervisning/gruppearbejde/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 17 af 17

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Ditte H. Carlsen

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx bioteka Ruth Bluhm/Hans Jørgen Madsen 3i bioteka Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Biologi C Lærer(e) Hold Mark Goldsmith

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Biologi C Anna Muff

Læs mere

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus Uddannelse Htx Fag og niveau Valgfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC, Thisted afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe- toårigt hf, niveau C Rene Günter,

Læs mere

Spørgsmål 1. Immunforsvaret. Spørgsmål 2. Kulhydrater

Spørgsmål 1. Immunforsvaret. Spørgsmål 2. Kulhydrater Spørgsmål 1 Immunforsvaret Gør rede for immunforsvarets opbygning og funktion. Analyser immunforsvarets respons på en virusinfektion og inddrag en metode til påvisning af sygdomme. Forklar endvidere formålet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution HF uddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 14/15, eksamen maj-juni 15 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF

Læs mere

Spørgsmål nr.1. Alkohol. Spørgsmål 2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Menneskets evolution

Spørgsmål nr.1. Alkohol. Spørgsmål 2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Menneskets evolution Spørgsmål nr.1 Alkohol Med udgangspunkt i det vedlagte bilagsmateriale skal du holde et kort oplæg om hvordan alkohol påvirker nervesystemet. Analyser artiklerne og udvælg det biologisk relevante indhold,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Biologi B, stx Lene H. Nielsen og Odd Frederiksen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013/14 Institution VUC Vest, Esbjerg Afdeling, Eksamens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution HF uddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution

Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution Beskriv hvordan livet er opstået og gør rede for opbygningen af hhv. eukaryoter og prokaryoter. Gør rede for Lamarck og Darwin evolutionsteorier

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-juni 2015 Institution Vestegnen hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Lene

Læs mere

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Forløb 1: Intro & Metode Introduktion til Naturvidenskabelig Faggruppe, naturvidenskabelig metode og til fagene. Hvordan arbejder man naturvidenskabeligt?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni, skoleår 10/11 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Hf 2 Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe,

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE PÅ HF 2013-14

NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE PÅ HF 2013-14 NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE PÅ HF 2013-14 Nf-lærerne aftaler indbyrdes, hvem der introducerer klassen for det samlede forløb ved skoleårets start, og herunder hvem der fremlægger en samlet plan for eleverne

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

yubio Genetik og genteknologi Fysiologi 30 kapitler 1412 sider 1283 figurer & fotos

yubio Genetik og genteknologi Fysiologi 30 kapitler 1412 sider 1283 figurer & fotos Økoli Biokemi yubio 30 kapitler 1412 sider 1283 figurer & fotos Alt til bioliundervisningen! 4 bøger samlet i én! Kan købes samlet, hver for sig eller i kombination Til evigt eje el. tidsbegrænset Klassesæt

Læs mere

Med udgangspunkt i vedlagt materiale skal du holde et oplæg om celler og deres evolutionære udvikling.

Med udgangspunkt i vedlagt materiale skal du holde et oplæg om celler og deres evolutionære udvikling. Eksamensspørgsmål maj-juni 2014 Biologi B 4cbibmf1, Lisbet Heerfordt NB! Der kan ske ændringer af eksamensspørgsmålene, hvis censor beder om det. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort i holdets

Læs mere

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Nr. 1. Fra gen til protein. Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis transskription

Læs mere

Inspirationshæfte Videre efter HF

Inspirationshæfte Videre efter HF Inspirationshæfte Inspirationshæfte Videre efter HF Udgiver: Projekt Videre efter HF Udgivelsesår: 2013 Foto: Projektets egne medarbejdere Design: Stormes Grafisk Få yderligere information om projekt Videre

Læs mere

biologi undervisningsmaterialer

biologi undervisningsmaterialer biologi undervisningsmaterialer Bioteknologi På vej Bioteknologi 4 Tema 7: Infektionsbiologi. Tema 8: Blodets kemi. Udkommer maj 2011. Bioteknologi 1 Indholdet er pædagogisk og godt forklaret, og det virker

Læs mere

Naturfag på Lilleskolen Odense Fagbeskrivelse

Naturfag på Lilleskolen Odense Fagbeskrivelse Naturfag på Lilleskolen Odense Fagbeskrivelse - 1 - Naturfag på Lilleskolen Odense Fagbeskrivelse Det naturfaglige arbejde 3 Helheden i naturfag 4 De 10 hovedområder 4 Naturfag og rejserne 5 Arbejdsformen

Læs mere