STATU S- O G Å RSRA PPO RT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATU S- O G Å RSRA PPO RT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab"

Transkript

1 12 STATU S- O G Å RSRA PPO RT Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme 1

2 Indholdsfortegnelse Forord Forord... 2 Bestyrelse... 6 Specifikke Sygdomsgrupper... 7 De Philadelphia-Negative Kroniske Myeloproliferative Neoplasier (Essentiel Trombocytose, Polycythæmia Vera, Primær Myelofibrose - MPNs)... 7 Kronisk Myeloid Leukæmi Hypereosinofilt syndrom Systemisk mastocytose Patologigruppen Klinisk database Molekylærbiologi Som de foregående år har 2012 for DSKMS været præget af en spændende udvikling med fortsættelse af igangværende forskningsprojekter og start af nye. Alle projekter har været/er karakterisereret ved et meget dynamisk og inspirerende tværfagligt og translationelt forskningssamarbejde med brobygning mellem klinik, hæmatopatologi, cytogenetik og molekylærbiologi. To velbesøgte halvårsmøder har været afholdt. Ved forårsmødet var temaet MPNs med fokus på Interferon in The Treatment of MPNs med gæsteforelæsning ved professor Heinz Gisslinger, Wien samt gæsteforelæsning ved professor Jurgen Thiele, Køln over temaet Early Prefibrotic Myelofibrosis. Begge foredrag understøttede konceptet vedr. tidlig behandling af disse sygdomme med interferon-alpha, som også er indbygget i den danske DALIAH-protokol. I efteråret blev afholdt et fælles MDS/MPN-møde hvor Allogeneic Stem Cell Transplantation in MDS/Myelofibrosis var temaet. Gæsteforelæser var professor Joachim Deeg, Seattle. Eet historisk og meget stort tiltag indenfor MPN-forskning og DSKMS var åbningen af DALIAHprotokollen i februar Det er det første danske multicenterstudie indenfor MPNs og det første internationale studie, som fra diagnosetidspunktet i et randomiseret design sammenligner effekt, sikkerhed og bivirkningsprofil mellem Pegasys (Roche) og PegIntron (Merck) til patienter under 60 år og til patienter over 60 år er en tredje arm med hydrea. Molekylærbiologiske (bl.a. genekspressions/ epigenom/snp-studier) og livskvalitetsmonitorering indgår i DALIAH-protokollen. Inklusionen af patienter forløber særdeles tilfredsstillende med foreløbig 75 inkluderede patienter med nydiagnostiseret ET, PV eller hyperproliferativ MF. Meget glædeligt er studiet blevet støttet med kr fra den fælles forskningspulje mellem Region Sjælland og Region Syddanmark. Den internationale multicenterprotokol A Pilot Study of Vorinostat in The Treatment of Essential Thrombocythemia and Polycythemia Vera er afsluttet. De kliniske resultater blev forelagt som oral præsentation (Christen Lykkegaard Andersen) ved ASH i Atlanta, December 2012 og manuskript er indsendt. Indsamling af biomateriale i studiet giver nu enestående muligheder for molekylærbiologiske studier, herunder bl.a. genekspressionstudier (klinisk genetisk afd., OUH), epigenomstudier (epigenomlab, RH) og i et samarbejde med bl.a. Peter Campbell, Sanger Institute, Cambridge, vil blive udført exom sekventering. Cytokinprofiler er analyseret i et samarbejde med professor Julia Sidenius Johansen, reumatologisk afd., Herlev Hospital, og databearbejdning pågår. På ASH blev i samarbejde med Mayo Clinic, Arizona, US også præsenteret en poster med livskvalitetsdata på UK-patienter i undersøgelsen. I et samarbejde med Dansk Telemedicin blev Ph. d-forløbet Livskvalitetsstudier ved Kronisk Myeloid Cancer, indledt 1. maj 2012 ved hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus (læge Nana Brochmann). I sit design er studiet internetbaseret og således nyt og innovativt. I projektet er inkluderet ca. 100 patienter og i efteråret 2013 vil blive aktiveret en landsdækkende tværsnitsundersøgelse i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab. Det danske design for internetbaseret livskvalitetsmonitorering, som giver mulighed for simpelt, reproducerbart og papirløst at indhente en meget komplet signatur for den enkelte patient, har fået national og international bevågenhed bl.a. med artikel i Temanummer under Kræftens Bekæmpelse og invitation fra EHA til at holde et foredrag vedr. Danish Design for Internet-Based Quality of Life Assessment in Hematological Diseases. Christen Lykkegaard Andersen har også holdt foredrag om emnet i Dublin inviteret af professor Frank Giles, HRB Clinical Research Facility Galway. På hæmatologisk afd, Odense Universitetshospital (OUH), er indledt et spændende Ph.d-forløb ved 3

3 Ph.d studerende Sarah Farmer med titlen Myeloproliferative Neoplasms and Bone Structure og det 1ste epidemiologiske studie blev præsenteret som poster ved ASH. Hovedbudskabet er, at MPN-patienter har en øget risiko for frakturer måske affødt af en ændret knoglemetabolisme, som vil blive yderligere belyst i Ph.d- studiet. I 2012 blev afholdt workshop No.2 med professor Jurgen Thiele som led i Ann Madelungs hæmatopatologi-ph.d-forløb, som vil afdække helt nye aspekter vedr. sygdomsenheden Præfibrotisk myelofibrose. I 2012 blev indsatsen i et forskningsår på Rigshospitalet for lægestuderende Ajenthen Ranjan af sluttet med indsendelse af et manuskript baseret på gennemgang af den internationale litteratur vedr. arvelighed ved myeloproliferativ cancer, og mere konkret beskrivelse for modeller for arvegang ved de komplekse sygdomme. Artiklen er publiceret: Ranjan A, Penninga E, Jelsig A, Hasselbalch H, Bjerrum OW : Inheritance of the chronic myeloproliferative neopalsms. A systematic review. Clinical Genetics 2013; 83: MPN-famileundersøgelser pågår, og der er i dag indsamlet et stort dansk materiale, som har identificeret 50 danske familier med MPN-sygdom. Læge Ajenthen Ranjan er koordinator af disse studier, som også er tæt koblet til sideløbende tvillingestudier i samarbejde med Dansk Tvillingeregister i Odense (professor Kaare Christensen). Gruppen har således identificeret ca, 350 tvillingepar, hvor den ene har MPN-sygdom. I 2013/2014 planlægges kliniske follow-up studier ( bla. komorbiditetsstudier, herunder kroniske inflammationssygdomme og anden cancer såvel hæmatologisk som non-hæmatologisk ) samt molekylærbiologsike studier på kohorten. I 2012 blev afsluttet en opgørelse af bloddonorer i Østdanmark omfattende over tapninger med henblik på at afklare, om der blandt donorkorpset var en øget forekomst af myeloproliferativ cancer, herunder om den værdifulde bloddonor aktivitet ved regelmæssig venesectio kunne bidrage til at sløre forekomst af især polycytæmia vera, eller eventuelt stimulere til udvikling af sygdommen. Resultatet viste, at det ikke var tilfældet, men at der efter individuel vurdering kan være behov for at undersøge bloddonorer med forhøjet blodprocent nærmere for f.eks. polycytæmi, men også for sukkersyge og forhøjet blodtryk. Arbejdet er blevet præsenteret ved American Blood Centers Journal Club november 2012 og ved International Congress of the International Society for Blood Transfusion i Mexico juli Artiklen er offentliggjort. K. Magnussen, H. C. Hasselbalch, H. Ullum & O. W. Bjerrum: Characterization of blood donors with high haemoglobin concentration. Vox Sanguis 2013, 104: På hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus, og hæmatologisk afd., OUH, blev i 2012 gennemført 2 kandidatspecialeforløb med formålet at opgøre resultaterne af interferonbehandling ved MPNs. I alt ca. 150 patienter blev gennemgået og dette datamateriale har sammen med datamateriale fra landets øvrige hæmatologiske afd. nu dannet grundlaget for sammenskrivning af det størst publicerede materiale med JAK2V617F-positive patienter ( ca. 110) fulgt under langtids-ifn-behandling (> 1 år). Manuskript er indsendt til publikation. I det forløbne år er det mangeårige samarbejde med Klinisk Genetisk Afdeling, OUH blevet yderligere styrket vedr. bl.a. globale genekpressionsstudier og 5 arbejder er nu foreløbig publiceret, heraf 3 i Samtidig er indledt samarbejde med professor Ulla Vogel, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø vedr. SNPs samt professor Bjørn Nexø, Institut for Human Genetik, Århus vedr. studier af humant endogent retrovirus som patogenetisk faktor ved MPNs. I 2012 blev også indledt et kandidatspecialeforløb ved hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus vedr. Low-Burden JAK2V617 in Patients with Essential Thrombocythemia, Polycythemia Vera and Myelofibrosis. Stud med. Cecilie Rank har indsamlet komplette kliniske og biokemiske data på i alt ca. 550 patienter fra landets hæmatologiske afdelinger. En interimanalyse blev i oktober præsenteret oralt ved internationalt COST -møde i Billund. Patientpopulationen vil tjene som meget værdifuldt grundmateriale for prospektive studier af JAK2V617F-mutationsbyrdens udvikling hos patienter med lav-byrde JAK2V617F dels den spontane udvikling men også effekten af antiinflammatorisk behandling på JAK2V617-allelbyrden ( herunder statiner, interferon og JAK2-inhibitor). Manuskript er under arbejdelse. I 2012 blev ligeledes afsluttet et kandidatspecialeforløb vedr. Chronic Nephropathy in Patients with Essential Thrombocythemia, Polycythemia Vera and Myelofibrosis. Opgørelsen danner bl.a. basis for et prospektivt studie af komorbiditetstyngden ved MPNs, som vil opstarte i et tværfagligt samarbejde mellem bl.a. kliniske afdelinger på Roskilde Sygehus. I november 2012 blev fremsendt ansøgning til KRIS om anvendelse af JAK1-2-inhibitoren Jakavi i behandling af patienter med myelofibrose ledsaget af symtomgivende splenomegali og/eller hypermetabole symptomer. I forlængelse af ovenstående livskvalitetsstudier ved MPNs har KRIS - KoordineringsRådet for Ibrug-tagning af Sygehusmedicin, Danske regioner - også prioriteret området livskvalitet i sin godkendelse af JAK1-2 inhibitoren Jakavi. Således forventer KRIS, at alle patienter, som sættes i Jakavi-behandling får monitoreret deres livskvalitet. I 2011/2012 blev på forkant udarbejdet en Behandlingsinstruks for Anvendelse af Jakavi udsendt til alle landets hæmatologiske afdelinger -, som netop sikrer, at alle patienter bliver registreret. Inden patienten indleder behandling med Jakavi bedes hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus derfor kontaktet med henblik på livskvalitetsmonitorering (Ph.d-studerende Nana Brochmann Mortensen, dk, forskningssekretær Drea Eskildsen Stenbæk eller undertegnede regionsjaelland.dk ; ). I 2012 blev i alt ca. 25 patienter sat i behandling med Jakavi herhjemme på ca. 15 patienter er indsamlet biomateriale til molekylærbiologiske studier. I 2013 er således planlagt et Ph.d.-forløb ved hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus med fokus på molekylærbiologiske studier og immuncellestudier hos patienter i JAK2-inhibitor behandling dels som monoterapi og dels i kombinationsbehandling med interferon-alpha2 og statiner. I Ph.d.forløbet er planlagt en opgørelse af danske MPN patienter i Jakavi-behandling forventeligt ca. 50 (75) i Indenfor CML er i Nordisk CML-regi (NCMLSG) udarbejdet en protokol, som genføder anvendelsen af interferon-alpha2 i kombination med tyrosinkinase-hæmmer-behandling. Protokollen forventes aktiveret i Andre protokollerede studier er i støbeskeen, herunder også i et europæisk multicenterstudie mhp ophør med Glivec-behandling hos udvalgte patienter i komplet og langvarig molekylærbiologisk remission. MPNs hjemmeside - bliver løbende redigeret. Den kliniske database for MPNs går ind i sit 3je leveår og er et uændret højt prioriteret satsningsområde, hvor vi vedvarende skal sikre en høj dækningsgrad. I 2013 håber vi at få en landsdækkende organisation af indsamling af biomateriale optimalt ved opkobling på Dansk Cancer Biobank. Året blev også et skilsmisseår. MDS blev udskilt fra DSKMS for fremover at blive en del af AMLstudiegruppen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at overbringe en stor tak til vores MDS-brødre og søstre for et mangeårigt spændende og inspirerende samarbejde. Vi ønsker jer alt det bedste i jeres nye blomsterhave. Slutteligt vil jeg gerne takke vores sponsorer, som har bidraget til, at det har været muligt for DSKSM at afholde møder i Med venlig hilsen Hans Carl Hasselbalch 4 5

4 Følgende har bidraget til udarbejdelsen af Årsrapporten 2012: Reservelæge Christen Lykkegaard Andersen, Rigshospitalet / Roskilde Sygehus 1. Reservelæge ph.d. Thomas Stauffer Larsen, Odense Universitetshospital Overlæge ph.d. Hanne Vestergaard, Odense Universitetshospital Overlæge dr.med. Ole Weis Bjerrum, Rigshospitalet Overlæge ph.d. Jesper Stentoft, Århus Universitetshospital Ledende molekylærbiolog Niels Pallisgaard, Vejle Sygehus Bestyrelse Hans Carl Hasselbalch, Roskilde Sygehus - formand Christen Lykkegaard Andersen, Rigshospitalet / Roskilde Sygehus sekretær og kasserer Hanne Vestergaard, Odense Universitetshospital Ole Weis Bjerrum, Rigshospitalet Torben Mourits-Andersen, Esbjerg Sygehus Dorthe Rønnov Jessen, Vejle Sygehus Signe Ledou, Herlev Hospital Niels Pallisgaard, Vejle Sygehus Suppleanter Morten Krogh Jensen, Herlev Hospital Specifikke Sygdomsgrupper De Philadelphia-Negative Kroniske Myeloproliferative Neoplasier (Essentiel Trombocytose, Polycythæmia Vera, Primær Myelofibrose - MPNs) af Hans Carl Hasselbalch, Thomas Stauffer Larsen, Christen Lykkegaard Andersen Året blev indledt med et historisk og meget stort tiltag indenfor MPN-forskning, og DSKMS, nemlig åbningen af DALIAH-protokollen i februar måned. Som beskrevet andetsteds er det første danske multicenterstudie indenfor MPNs og det første internationale studie, som fra diagnosetidspunktet i et randomiseret design sammenligner effekt, sikkerhed og bivirkningsprofil mellem Pegasys (Roche) og PegIntron (Merck) til patienter under 60 år og til patienter over 60 år er en tredje arm med hydrea. I protokollen indgår desuden molekylærbiologiske studier (bl.a. genekspressions/epigenom/snpstudier) samt livskvalitetsmonitorering. Patientinklusionen forløber overordentlig tilfredsstillende med foreløbig ca. 80 inkluderede patienter med nydiagnostiseret ET, PV eller hyperproliferativ MF. Studiets infrastruktur er blevet støttet med kr. fra den fælles forskningspulje mellem Region Sjælland og Region Syddanmark. Multicenterprotokollen A Pilot Study of Vorinostat in The Treatment of Essential Thrombocythemia and Polycythemia Vera er afsluttet. De kliniske resultater blev forelagt som oral præsentation (Christen Lykkegaard Andersen) ved ASH i Atlanta, December 2012 og manuskript er indsendt. I 2013 vil indsamlet biomateriale (blod) blive analyseret med forskellige molekylærbiologiske teknikker, herunder bl.a. genekspressionstudier (i samarbejde med klinisk genetisk afd., OUH), epigenomstudier (i samarbejde med epigenomlab, RH) og i et samarbejde med bl.a. Peter Campbell, Sanger Institute, Cambridge, er planlagt targeted / exom sekventering. I et samarbejde med professor Julia Sidenius Johansen, reumatologisk afd., Herlev Hospital er cytokinprofiler blevet analyseret og databearbejdning pågår. Ph. d-forløbet Livskvalitetsstudier ved Kronisk Myeloid Cancer blev indledt 1. maj 2012 ved hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus (læge Nana Brochmann Mortensen). Indsamlingen af livskvalitetsdata er internetbaseret og foreløbig er inkluderet ca. 100 patienter. I efteråret 2013 vil en landsdækkende tværsnitsundersøgelse blive aktiveret i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab. Det danske design for internetbaseret livskvalitetsmonitorering, som giver mulighed for simpelt, reproducerbart og papirløst at indhente en meget komplet signatur for den enkelte patient, har fået national og international bevågenhed bl.a. med artikel i Temanummer under Kræftens Bekæmpelse og Christen Lykkegaard Andersen har fået invitation fra EHA til at holde et foredrag vedr. Danish Design for Internet-Based Quality of Life Assessment in Hematological Diseases. Christen Lykkegaard Andersen har også holdt foredrag om emnet i Dublin inviteret af professor Frank Giles, HRB Clinical Research Facility Galway. På ASH blev i samarbejde med Mayo Clinic, Arizona, US også præsenteret en poster med livskvalitetsdata på UK-patienter i vorinostatundersøgelsen. Et andet spændende Ph.d-forløb blev aktiveret på hæmatologisk afd, Odense Universitetshospital (OUH) ved Ph.d studerende Sarah Farmer med titlen Myeloproliferative Neoplasms and Bone Structure. Det 1ste epidemiologiske studie blev præsenteret som poster ved ASH med hovedbudskabet, at MPN-patienter har en øget risiko for frakturer måske affødt af en ændret knoglemetabolisme, som vil blive yderligere belyst i Ph.d- studiet. 6 7

5 I 2011 blev konceptet early prefibrotic myelofibrosis cementeret og den 1ste workshop blev afholdt i efteråret 2011 arrangeret af Ph.d-studerende Ann Madelung på patologisk afdeling, Herlev Sygehus med deltagelse af danske hæmatopatologer, en svensk hæmatopatolog og det hele orchestreret af professor Jurgen Thiele, Køln. I juni 2012 blev workshop No. 2 afholdt. Det foreløbige dataanalysearbejde aftegner nogle meget overraskende resultater, som det bliver meget spændende at følge, idet de synes at afdække helt nye aspekter vedr. sygdomsenheden Præfibrotisk myelofibrose. I dette samarbejde indgår også Stem Cell Lab, hæmatologisk afd. Lund Universitet. Lægestuderende Ajenthen Ranjan afsluttede i 2012 sit forskningsår på Rigshospitalet vedr. arvelighed ved myeloproliferativ cancer med publikation af manuskriptet : A Ranjan, Penninga E, Jelsig A, Hasselbalch H, Ole Weis Bjerrum: Inheritance of the chronic myelopro-liferative neoplasms. A systematic review. Clinical Genetics 2013; 83: Manuskriptet er baseret på gennemgang af den internationale litteratur, og beskrivelse for modeller for arvegang ved MPNs. I 2013 vil MPN-famileundersøgelser blive fortsat, og der er i dag indsamlet et stort dansk materiale, som har identificeret 50 danske familier med MPN-sygdom. Læge Ajenthen Ranjan er koordinator af disse studier. Til studiet er koblet sideløbende tvillingestudier i samarbejde med Dansk Tvillingeregister i Odense (professor Kaare Christensen). 350 tvillingepar er identificeret, hvor den ene har MPN-sygdom. Kliniske follow-up studier (bla. komorbiditetsstudier, herunder kroniske inflammationssygdomme og anden cancer såvel hæmatologisk som non-hæmatologisk ) er planlagt i 2013/2014 sammen med molekylærbiologsike studier på kohorten. For mange år siden blev i et svensk studie beskrevet en øget forekomst af polycythæmia vera blandt bloddononer. Med baggrund i bl.a. den kliniske observation, at nogle PV-patienter i flere klinikker oplyste at have været tidligere bloddonorer blev igangsat en opgørelse af bloddonorer i Østdanmark omfattende over tapninger med henblik på at afklare, om der blandt donorkorpset var en øget forekomst af myeloproliferativ cancer, herunder om bloddonoraktivitet ved regelmæssig venesectio kunne bidrage til at sløre forekomst af især polycytæmia vera eller eventuelt stimulere til udvikling af sygdommen. Undersøgelsen blev afsluttet i 2012 og viste, at det ikke var tilfældet, men at der efter individuel vurdering kan være behov for at undersøge bloddonorer med forhøjet blodprocent nærmere for f.eks. polycytæmi, men også for sukkersyge og forhøjet blodtryk. Arbejdet blev præsenteret ved American Blood Centers Journal Club November 2012 og ved International Congress of the International Society for Blood Transfusion i Mexico juli Artiklen er offentliggjort. K. Magnussen, H. C. Hasselbalch, H. Ullum & O. W. Bjerrum: Characterization of blood donors with high haemoglobin concentration. Vox Sanguis 2013, 104: På hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus, og hæmatologisk afd., OUH, blev i 2012 gennemført 2 kandidatspecialeforløb med formålet at opgøre resultaterne af interferonbehandling ved MPNs. I alt ca. 150 patienter blev gennemgået og dette datamateriale danner sammen med datamateriale fra landets øvrige hæmatologiske afd. nu grundlaget for sammenskrivning af det størst publicerede materiale med JAK2V617F-positive patienter (ca. 110) fulgt under langtids-ifn-behandling (> 1 år). Manuskript forventes indsendt foråret internationalt COST -møde i Billund. Patientpopulationen vil være et særdeles værdifuldt grundmateriale for prospektive studier af JAK2V617F-mutationsbyrdens udvikling hos patienter med lavbyrde JAK2V617F dels den spontane udvikling men også effekten af antiinflammatorisk behandling på JAK2V617-allelbyrden (herunder statiner, interferon og JAK2-inhibitor). Manuskript er under udarbejdelse. I 2012 blev også afsluttet et kandidatspecialeforløb vedr. Chronic Nephropathy in Patients with Essential Thrombocythemia, Polycythemia Vera and Myelofibrosis. Opgørelsen danner bl.a. basis for et prospektivt studie af komorbiditetstyngden ved MPNs, som vil opstarte i 2013 et tværfagligt samarbejde mellem bl.a. kliniske afdelinger på Roskilde Sygehus. En meget stor terapeutisk landvinding i 2012 var godkendelsen fra KRIS om ibrugtagning af JAK1-2 inhibitoren Jakavi til behandling af patienter med myelofibrose ledsaget af symtomgivende splenomegali og/eller hypermetabole symptomer. I forlængelse af ovenstående livskvalitetsstudier ved MPNs har KRIS - KoordineringsRådet for Ibrug-tagning af Sygehusmedicin, Danske Regioner - også prioriteret området livskvalitet i sin godkendelse af JAK1-2 inhibitoren Jakavi. Således forventer KRIS, at alle patienter, som sættes i Jakavi-behandling får monitoreret deres livskvalitet. I 2011/2012 blev på forkant udarbejdet en Behandlingsinstruks for Anvendelse af Jakavi udsendt til alle landets hæmatologiske afdelinger -, som netop sikrer, at alle patienter bliver registreret. Inden patienten indleder behandling med Jakavi bedes hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus derfor kontaktet med henblik på livskvalitetsmonitorering (Ph.d-studerende Nana Brochmann Mortensen, forskningssekretær Drea Eskildsen Stenbæk eller undertegnede ; I alt ca. 25 patienter er foreløbig sat i behandling med Jakavi herhjemme på ca. 15 patienter er indsamlet biomateriale til molekylærbiologiske studier. I 2013 er således planlagt et Ph.d.-forløb ved hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus med fokus på molekylærbiologiske studier og immuncellestudier hos patienter i JAK-inhibitor behandling dels som monoterapi og dels i kombinationsbehandling med interferon-alpha2 og statiner. I Ph.d.forløbet er planlagt en opgørelse af danske MPN patienter i Jakavi-behandling forventeligt ca. 50 (75) i Som også nævnt i Årsrapporten 2011 er Danmark repræsenteret i det nye Europæiske Netværk (COST BM0902) Network of Experts in the Diagnosis of Myeloproliferative Disorders (MPD), hvor Niels Pallisgaard og Hans Hasselbalch sidder i styregruppen. Der er etableret fire arbejdsgrupper, hvor ét af arbejdsområderne er standardisering af JAK2V617F-analysen og samarbejde om de sjældne mutationer. Som led i standardiseringssamarbejdet blev i november 2012 indsamlet blodprøver på 10 patienter på Roskilde Sygehus som umiddelbart herefter blev rundsendt til europæiske laboratorier. Netværket råder over nogle få Short Term Scientific Mission udvekslingsstipendier, der kan søges af yngre forskere. I 2012 er det mangeårige samarbejde med Klinisk Genetisk Afdeling, OUH blevet yderligere styrket vedr. bl.a. globale genekpressionsstudier og 5 arbejder er nu foreløbig publiceret, heraf 3 i Samtidig er indledt samarbejde med professor Ulla Vogel, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø vedr. SNPs samt professor Bjørn A Nexø, Institut for Human Genetik, Århus vedr. studier af human endogent retrovirus som patogenetisk faktor ved MPNs. I 2012 indledte stud. med. Cecilie Rank sit kandidatspecialeforløb ved hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus vedr. Low-Burden JAK2V617 in Patients with Essential Thrombocythemia, Polycythemia Vera and Myelofibrosis. Et komplet klinisk og biokemisk datasæt på i alt ca. 550 patienter fra landets hæmatologiske afdelinger er indsamlet og en interimanalyse blev i oktober 2012 præsenteret oralt ved 8 9

6 Publikationer Ph-Negative MPNs i Peer Reviewed : 1. Andersen CL, Hasselbalch HC, Grønbæk K. Lack of somatic mutations in the catalytic domains of CREBBP and EP300 genes implies a role for histone deacetylase inhibition in myeloproliferative neoplasms. Leuk Res 2012;36(4): Skov V, Larsen TS, Thomassen M, Riley CH, Jensen MK, Bjerrum OW, Kruse TA, Hasselbalch HC. Increased Gene Expression of Histone Deacetylases in Patients with Philadelphia-Negative Chronic Myeloproliferative Neoplasms. Leuk Lymphoma 2012;53(1): Hasselbalch HC. Perspectives on chronic inflammation in essential thrombocythemia, polycythemia vera, and myelofibrosis: is chronic inflammation a trigger and driver of clonal evolution and development of accelerated atherosclerosis and second cancer? Blood 2012;119(14): Andersen CL, Kristensen TK, Severinsen MT, Møller MB, Vestergaaard H, Bergmann OJ, Hasselbalch HC, Bjerrum OW. Systemic mastocytosis - a systematic review. Dan Med J. 2012,59(3):A Kjær L, Westman M, Riley CH, Høgdall E, Bjerrum OW, Hasselbalch HC. A highly sensitive quantitative real-time PCR assay for determination of mutant JAK2 exon 12 allele burden. PLoS One 2012;7(3):e Magnussen K, Hasselbalch HC, Ullum H, Bjerrum OW. Characterization of blood donors with high haemoglobin concentration. Vox Sang 2012 [Epub ahead of print]. 7. Skov V, Thomassen M, Riley CH, Jensen MK, Bjerrum OW,Kruse TA, Hasselbalch HC, Larsen TS. Gene expression profiling with principal component analysis depicts the biological continuum from essential thrombocythemia over polycythemia vera to myelofibrosis. Exp Hematol 2012;40(9): Andre publikationer 1. Andersen CL. Øget Livskvalitet Via Cyberspace. Tæt på Kræft Nov;4:14-18 Posters 1. Andersen CL. A Phase II Study of Vorinostat (MK-0683) in Patients with Polycythemia Vera and Essential Thrombocythemia. Forskningens Dag, Region Sjælland, Andersen CL. A Phase II Study of Vorinostat (MK-0683) in Patients with Polycythemia Vera and Essential Thrombocythemia. Phd.-dag Københavns Universitet Maj 2012, København. 3. Andersen CL. A Phase II Study of Vorinostat (MK-0683) in Patients with Polycythemia Vera and Essential Thrombocythemia. MOMED SummerSchool Juni 2012, Hillerød. 4. Andersen CL, McMullin MF, Ejerblad E, Zweegman S, Harrison CN, Fernandes S, Bareford D, Knapper S, Samuelsson J, Löfvenberg E, Linder O, Andreasson B, Ahlstrand E, Jensen MK, Bjerrum OW, Vestergaard H, Larsen H, Klausen TW, Mourits-Andersen T, Hasselbalch H. A Phase II Study of Vorinostat (MK-0683) in Patients with Polycythemia Vera and Essential Thrombocythemia Blood (ASH Annual Meeting Abstracts) 2012;120: Andersen CL, McMullin MF, Emanuel RM, Dueck AC, Bareford D, Harrison CN, Hasselbalch H, Knapper S, Geyer HL, Mesa RA. Symptom Burden Among PV and ET Patients Receiving A Novel Histone Deacetylase inhibitor: Findings From a Open-Label Phase II Study. Blood (ASH Annual Meeting Abstracts) 2012;120: Ranjan A, Penninga E, Jelsig AM, Hasselbalch HC, Bjerrum OW. Inheritance of the chronic myeloproliferative neoplasms. A systematic review. Clin Genet 2012 [Epub ahead of print]. 9. Skov V, Larsen TS, Thomassen M, Riley CH, Jensen MK, Bjerrum OW, Kruse TA, Hasselbalch HC. Molecular profiling of peripheral blood cells from patients with polycythemia vera and related neoplasms: Identification of deregulated genes of significance for inflammation and immune surveillance. Leuk Res 2012;36(11): Hasselbalch HC. Chronic inflammation as a promoter of mutagenesis in essential thrombocythemia, polycythemia vera and myelofibrosis. Leuk Res 2012 [Epub ahead of print]. Non-Peer-Reviewed 1. Andersen CL. Eosinofili. Best Practice Hæmatologi 2012;3: Brochmann N, Andersen CL, Hasselbalch H. Livskvalitet hos patienter med kronisk myeloproliferativ neoplasi. Best Practice Hæmatologi 2012;5:

7 Kronisk Myeloid Leukæmi Den største organisatoriske begivenhed i Danmark på CML området var nedsættelse af et Fagudvalg for medicinsk behandling af patienter med kronisk myeloid leukæmi under RADS. Udvalget har ved en række møder gennemgået litteraturen vedrørende medicinsk behandling af CML og på baggrund heraf udfærdiget behandlingsvejledninger, der så har været udgangspunkt for et udbud af primærbehandlingen ved CML. Med hensyn til detaljer henvises til behandlingsvejledningen på RADS hjemmeside. Udvalgets konklusion var at de tre registrerede tyrosinkinaseinhibitorer alle med baggrund i foreliggende evidens ville kunne anvendes som primær behandling af debuterende CML i kronisk fase hos de fleste patienter. I enkelte situationer er der belæg for at foretrække et bestemt præparat, og det vil fortsat være muligt. Vi kender ikke resultatet af det efterfølgende udbud endnu. Uanset resultatet må man imødese at en del patienter skifter behandling inden for de første år, enten på grund af utilfredsstillende effekt eller på grund af uacceptable bivirkninger. Dette forhold vil vanskeliggøre monitoreringen af medicinforbruget ved sygdommen. Internationalt har der været forventelig opmærksomhed på modningen af data inden for de store randomiserede undersøgelser af anden generations tyrosinkinaseinhibitorer versus første generation. Observationstiden på ENESTnd og Dasision, som også indbefatter danske patienter, er nu i abstract publiceret form nået op på 3-4 år. Bedømt på surrogatmarkører holder de nye stoffer deres fordelagtige effekt, mens der endnu ikke er signifikant forskel i overall survival. Som noget nyt argumenteres med betydelig styrke for ændring af de succesdefinerende surrogatmarkører. Særligt 3 måneders værdien for molekylært respons tildrager sig interesse, og de nordamerikanske NCN guidelines har allerede adopteret paradigmet. I det mindste formelt set er dette på én gang banebrydende og bekymrende. Det vil betyde at de store Fase 3 undersøgelsers primære endepunkter er forældede, og at patienterne i deres imatinib kontrol-arme ikke længere vil være behandlede i henhold til guidelines. Studiernes resultater vil dermed være mere vanskelige at generalisere. Samtidig er det formentlig sådan at der ikke vil blive gennemført yderligere fase 3 undersøgelser, og at helt basale spørgsmål vedrørende primær behandling af CML ikke længere kan besvares evidensbaseret. Et aspekt som for få år siden slet ikke tildrog sig interesse er muligheden for seponering af behandling hos de bedst responderende patienter. Imidlertid har resultaterne fra det franske STIM studium som proof-of-concept haft stor betydning for den fremadrettede forskningsinteresse. Den omstændighed at 40 procent af selekterede imatinib-behandlede patienter, forudsat dybt molekylært respons og mindst 3 års behandling, kunne ophøre vedvarende med behandling har gjort at der nu inkorporeres stop-strategier i selv firmasponsorerede protokoller. I Danmark forberedes deltagelse i EURO- SKI, som er et akademisk studium sponsoreret af universitetet i Mannheim med betydelig indflydelse fra den nordiske gruppe NCMLSG. Konsoliderende behandling med interferon er fortsat også et varmt emne. NCMLSG s studium NordCML002 citeres ganske flittigt internationalt sammen med det større franske studium, se forrige årsrapport. NCMLSG forbereder nu kombinationsstudier med interferon og dasatinib som primærbehandling og med nilotinib og interferonbehandling som sekundærbehandling, sidstnævnte i samarbejde med HOVON-gruppen. De danske molekylærbiologer har arbejdet energisk med standardisering af BCR-ABL analysen og er på nuværende tidspunkt ganske tæt på helt ensartet procedure. Da laboratorierne samtidig er kalibrerede efter laboratoriet i Mannheim til den internationale skala IS ganske vist på lidt forskellige tidspunkter kan vi snart i Danmark glæde os over en meget ensartet dokumenteret behandlingskvalitet for alle patienter. Kalibreringen er både omstændelig og kostbar, og forhåbentlig findes der snart validerede industrielt fremstillede kalibratorer. Hypereosinofilt syndrom af Christen Lykkegaard Andersen Året 2012 var spændende for gruppen. Katrine Brandt Mortensen afsluttede sit forskningsår ved transplantationsafsnittet 4043 ved Rigshospitalet og har netop indsendt et flot manuskript omkring den eosinofile granulocyts rolle ved kronisk Graft-versus-Host Disease. Titlen er: The Prevalence and Prognostic Value of Concomitant Eosinophilia in Chronic Graft-versus-host Disease after Myeloablative Stem Cell Transplantation. I samarbejde med Forskningsenhenden for Almen Praksis i København er den eosinofiles rolle forsøgt belyst fra en epidemiologisk vinkel ved leddegigt, hæmatologisk kræft og solide tumores. Ved hjælp af et stort datasæt (The Copenhagen Differential Count Study Database CopDiff) er ca individers differentialtællinger undersøgt for eosinofili og de nævnte outcomes. Artikler er netop færdiggjort og vil blive indsendt i marts I samarbejde med Klinisk Biokemisk afdeling, Rigshospiltalet fortsættes studiet Humane Eosinofile Granulocytters Genekspression. Oprenset DNA fra eosinofile granulocytters fra 8 patienter med idiopatisk hypereosinofilt syndrom er ved at blive gen-sekventeret. Vi håber igennem dette studie at blive klogere på, hvad, der driver disse celler i denne sygdom. Systemisk mastocytose Hanne Vestergaard, Ole Weis Bjerrum og Marianne Tang Severinsen Aktiviteter Året indledtes på fornem vis med en fælles publikation i Danish Medical Journal: Systemic mastocytosis a systematic review. Der er en fornemmelse af, at statusartiklen har øget opmærksomheden på sygdommen, idet der flere steder i landet ses af et øget antal henvisninger grundet mastocytose. Håndtering af patienter med systemisk mastocytose kræver en tværfaglig indsats, hvilket arrangeres på forskellig vis i de forskellige regioner, men ofte med de hæmatologiske afdelinger som koordinator for udredning og behandling. I Odense er der etableret et formaliseret, murstensløst mastocytosecenter (MastOUH), der er tilknyttet det europæiske ECNM. MastOUH havde ved udgangen af 2012 havde tilknyttet 85 voksne patienter med systemisk mastocytose, - heraf kun 5 i systemisk behandling. På andre hæmatologiske afdelinger er der etableret et samarbejde mellem forskellige specialafdelinger, og antallet af patienter, der følges på de enkelte afdelinger er forskelligt. Det er svært at komme med et eksakt bud på antallet af patienter med systemisk mastocytse i Danmark af to årsager: 1) der er ikke en central registrering af disse patienter, og 2) diagnosen systemisk mastocytose kræver oftest udførelse af en knoglemarvsundersøgelse, i henhold til WHO kriterierne fra 2008, hvilket ikke udføres systematisk alle steder. Af kommende aktiviteter i DSKMS regi kan nævnes, at der er overvejelser omkring etablering af et dansk register for patienter med mastcellesygdom. Dette register kan give mulighed for yderligere at beskrive mastcellesygdomme og følge de patienter, som for de flestes vedkommende har en god prognose med en kronisk sygdom. Et register vil desuden give mulighed for at samle oplysninger om behandling og forebyggelse som er en vigtig opgave og fremadrettet skabe et grundlag for endnu mere rationel klinisk håndtering. Der er ingen internationale registre for mastcellesygdomme. Der er ikke en dansk patientforening

8 Nordisk samarbejde Indenfor flere andre hæmatologiske emner er der etableret et nordisk samarbejde, og med baggrund i et ønske om et tilsvarende netværk for mastocytoseinteresserede læger, var der et indledende møde i 2010 med Hans Hagglund, Karolinska Instituttet, som initiativtager. I maj måned 2011 afholdtes det første nordiske mastocytosemøde i Stockholm blandt interesserede fra Finland (1), Norge (4), Sverige (12) og Danmark (2). Deltagerne havde forskellig baggrund inden for hæmatologi, dermatologi / allergologi, anæstesi, genetik, patologi og psykologi. Erfaringer med organisation, diagnostik og behandling af mastocytose blev drøftet som grundlag for herefter at planlægge udarbejdelse af Nordiske guidelines. Efterfølgende gik arbejdet imidlertid noget i stå, men der er netop i skrivende stund taget initiativ til et nordisk mastocytosemøde i Odense ultimo januar 2013 med det formål at få klarlagt retningslinierne for nordiske guidelines og få fordelt opgaverne. De nordiske guidelines forventes offentliggjort elektronisk og frit tilgængelige i løbet af Publikationer Systemic mastocytosis a systematic review Christen Lykkegaard Andersen, Thomas Kielsgaard Kristensen, Marianne Tang Severinsen, Michael Boe Møller, Hanne Vestergaard,Olav J. Bergmann, Hans Carl Hasselbalch og Ole Weis Bjerrum. Dan Med J 59/3, March 2012, 1-6. Circulating KIT D816V mutation positive non-mast cells in peripheral blood is characteristic of indolent systemic mastocytosis. Kielsgaard Kristensen, Thomas; Broesby-Olsen, Sigurd; Vestergaard, Hanne; Bindslev-Jensen, Carsten; Møller, Michael Boe Møller. European Journal of Haematology, Vol. 89, Nr. 1, , s Adult-onset systemic mastocytosis in monozygotic twins with KIT D816V and JAK2 V617F mutations. Broesby-Olsen S, Kristensen TK, Møller MB, Bindslev-Jensen C, Vestergaard H. J Allergy Clin Immunol Sep;130(3): Mastocytose - klassifikation, udredning og behandling. Hanne Vestergaard, feb 2012 Mødedeltagelse Hanne Vestergaard ECNM September, Wien Patologigruppen af Signe Ledou Nielsen Medlemmer Overlæge Michael Boe Møller, Afd. for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital. Overlæge Birgitte Preiss, Afd. for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospita.. Overlæge Henrik Bondo, Klinisk patologisk afdeling, Næstved Sygehus. Reservelæge Ann Brinch Madelung, Klinisk patologisk afdeling, Næstved Sygehus. Overlæge Inger Merete Stamp, Klinisk patologisk afdeling, Næstved Sygehus. Molekylærbiolog Michael Bzorek, Klinisk patologisk afdeling, Næstved Sygehus. Overlæge Trine Plesner, Patologiafdelingen Århus universitetshospital. Overlæge Henrik Mertz, Patologiafdelingen Aalborg Sygehus. Overlæge Erik Clasen-Linde, Patologiafdelingen Rigshospitalet. Professor, overlæge Elisabeth Ralfkjær, Patologiafdelingen Rigshospitalet. Afdelingslæge Lene D. Sjø, Patologiafdelingen Rigshospitalet. Overlæge Birgitte Ravn Juul, Patologiafdelingen Rigshospitalet. Overlæge Anne Falensteen, Patologiafdelingen, Herlev Hospital. Overlæge Signe Ledou Nielsen, Patologiafdelingen, Herlev Hospital. Kommisorium Patologgruppen opererer under Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme (DSKMS) med det formål at fremme forskning indenfor patologiske aspekter af kroniske myeloide sygdomme, samt bidrage til ensartet diagnostik af kroniske myeloide sygdomme i henhold til WHO s retningslinier. Møder i 2012 Patologigruppen har ikke afholdt separate møder i Workshop med Jürgen Thiele d juni 2012 i forbindelse med Ph.d projektet: New Histopathological Tools in Essential Thrombocythaemia, Polycythaemia Vera, and Primary Myelofibrosis. A combined morphometric, immunohistochemical and molecular study Deltagere: Ann Madelung, Patologisk afdeling, Næstved Henrik Bondo, Patologisk afdeling, Næstved Inger Stamp, Patologisk afdeling, Næstved Signe Ledou Nielsen, Patologisk afdeling, Herlev Anne Falensteen, Patologisk afdeling, Herlev Helle Knudsen, Patologisk afdeling, Herlev Preben Løvgreen, Patologisk afdeling, Roskilde Mats Ehinger, Patologisk afdeling, Lund, Sverige Hans Hasselbalch, Hæmatologisk afdeling, Roskilde Nana B. Mortensen, Hæmatologisk afdeling, Roskilde Rasmus Dahl-Sørensen, Hæmatologisk afdeling, Roskilde Jürgen Thiele, tidl. Dept. of Pathology, Köln, Tyskland 14 15

9 Publikationer 2012 Adult-onset systemic mastocytosis in monozygotic twins with KIT D816V and JAK2 V617F mutations. Broesby-Olsen S, Kristensen TK, Møller MB, Bindslev-Jensen C, Vestergaard H. Journal of Allergy and Clinical Immunology (J Allergy Clin Immunol) 2012 Sep;130(3): Systemic mastocytosis is uncommon in KIT D816V mutation positive core-binding factor acute myeloid leukemia. Kristensen T, Preiss B, Broesby-Olsen S, Vestergaard H, Friis L, Møller MB. Leukemia & Lymphoma (Leuk Lymphoma) 2012 Jul;53(7): Circulating KIT D816V mutation-positive non-mast cells in peripheral blood are characteristic of indolent systemic mastocytosis. Kristensen T, Broesby-Olsen S, Vestergaard H, Bindslev-Jensen C, Møller MB European Journal of Haematology (Eur J Haematol) 2012 Jul;89(1):42-6. Systemic mastocytosis - A systematic review. Andersen CL, Kristensen TK, Severinsen MT, Møller MB, Vestergaard H, Bergmann OJ, Hasselbalch HC, Bjerrum OW. Danish Medical Journal (Dan Med J) 2012 Mar;59(3):A4397. Klinisk database af Christen Lykkegaard Andersen Der henvises i øvrigt til for Kliniske Databasers selvstændige årsrapport. Vi noterer os, at registreringskvaliteten i både 2010 og 2011 på landsplan er over 90%, hvilket er acceptabelt, men samtidigt bemærker vi, at enkelte afdelinger ikke opnår de ønskede 90%. Korttidsmortaliteten efter diagnose (såvel 30 som 180 dage) er sammenlignelig mellem afdelinger og år og er i øvrigt forventelig ganske lav, - 0,7% og 3,5% i 2011, 1,1% og 3,9% i 2010 for henholdsvis 30 og 180- dages mortalitet. Det skal anføres, at de kroniske myeloproliferative neoplasier er kendetegnet ved netop at være kroniske hvorfor kortidsmortalitet sjældent er den væsentlige kliniske udfordring hos disse patienter. Andelen af udførte cytogenetiske og molekylærbiologiske undersøgelser antager ligeså > 90% på landsplan, hvilket afspejler en national tidssvarende strategi i udredningen af disse sygdomme, men som det gælder for registreringskvaliteten bemærker vi, at enkelte afdelinger ikke opnår tilfredsstillende andele. Da 2012 var DSKMS første årsrapport for Kliniske Databaser og kun indeholdt data fra 2 år mener vi, at det er for præmaturt at foretage større kliniske anbefalinger og/eller forslag til kvalitetsforbedringer, men andelen af registreringer og brug af cytogenetik/ molekylærbiologi ved udredning skal overstige 90%, - det vil vi arbejde for. Molekylærbiologi af Niels Pallisgaard Den nationale kliniske molekylærhæmatologiske arbejdsgruppe har i 2012 afholdt et forårs- og efterårsmøde, begge i Odense. Hovedemnerne har været overgang til international skala (IS) for BCR-ABL måling og øget følsomhed i analyserne. Den nationale standardiserede laboratorieprotokol til kvantitativ BCR-ABL målinger er implementeret i næsten alle de udførende laboratorier. Standardisering af kvantitativ JAK2-V617F har ikke de samme udfordringer da de danske laboratorier stort set anvender samme protokol og en kalibrering af analysen afventer resultatet af the europæiske IQ-control studie (Inter-laboratory quality control study) organiseret af COST MPN-EuroNet og hvor Vejle Sygehus er tovholder. CML Danmark har anvendt skalaen K562 ækvivalenter til måling af BCR-ABL af historiske grunde. Dette har fungeret godt, men europæiske rekommandationer og protokoller anvender i stigende grand PCR måling af BCR-ABL som parameter og her angives BCR-ABL niveauet i procent på den internationale skala (IS). Da der er en forskel på gange mellem K562 ækvivalenter og IS kan dette give anledning til forvirring det vil derfor være vigtigt at skifte til IS i Danmark. Vejle Sygehus og Rigshospitalet er ved årsskiftet 2012/13 gået over til afgive BCR-ABL rutinesvar i IS og det forventes at de andre danske laboratorier følger efter i løbet af Den molekylærhæmatologiske arbejdsgruppe overvejer at opdatere den nationale laboratorieprotokol ved at udskifte referencegenet B2M med BCR. Dette referencegen bliver internationalt benyttet i større udstrækning end B2M og det vil give nogle fordele blandt andet en øget mulighed for anvendelse nyligt lancerede kommercielle reference materialer til kalibrering af analysen fra det europæiske Institute of Reference Material and Measurements og fra Asuragen. Vejle Sygehus er med støtte fra Novartis startet et IS standardisering pilotstudie sammen med Rigshospitalet og IHL Aarhus, hvor den nuværende metode (qpcr) sammenlignes med digital PCR (dpcr) og forskellige reference materialer. Baseret på erfaringerne fra pilotstudiet forventes studiet udvidet til et nordisk studie med invitation om deltagelse af laboratorier tilknyttet den nordiske CML gruppe

10 Det blev i 2012 vist at et tidligt behandlingsrespons med et BCR-ABL niveau over eller under 10 %IS ved 3 måneder eller 1 %IS ved 6 måneder er prædiktivt (Early molecular and cytogenetic response is predictive for long-term progression-free and overall survival in chronic myeloid leukemia, Hanfstein B et al (2012) Leukemia) og da dette forventes at indgå i de kommende ELN rekommandationer, bliver laboratoriernes evne til nøjagtigt at måle dette vigtig. Følsomheden i BCR-ABL analyserne ligger for de fleste laboratorier i Danmark typisk på omkring 0,01 %IS (MR4.0). Der vil for flere protokoller være behov for større følsomhed (MR4.5-MR5.0) og for at levere dette rutinemæssigt skal der arbejdes med optimeringen, men dette vil afhænge af lokale forhold og instrumentering. MPN European Leukemia Net (ELN) har i sammenlignet forskellige JAK2 V617F qpcr analyser på forskellige analyseplatforme og har konkluderet (artikel indsendt) at den dansk udviklede analyse ( Larsen assay ) og som anvendes til rutine brug i Danmark anbefales som benchmark analysis. COST MPN-EuroNet (www.mpneuronet.eu) afholdt i 2012 sin femte workshop marts i Belfast og Danmark var vært for 6. workshop, der blev afholdt i Legoland konference center oktober, med Vejle Sygehus som arrangør. Hans Hasselbalch Roskilde, Lasse Kjær, Herlev, Cecilie Rank, Roskilde, og Niels Pallisgaard, Vejle holdt indlæg på disse møder. COST MPN-EuroNet afholdt en europæisk træningsskole Mutation detection in MPN, from Theory to Practice 9-11 maj 2012 i Nîmes, Frankrig hvor der var dansk deltagelse (Lasse Kjær, Herlev, kursist og Niels Pallisgaard, Vejle Sygehus, forelæser og instruktør). Kurset gentages i maj for maksimalt 10 deltagere og hvor der vil være et antal stipendier til rådighed. I begyndelse af 2012 blev det klart at det europæiske Institute of Reference Material and Measurements af licensmæssige grunde ikke kunne gå ind i udviklingen af et JAK2-V617F reference materiale, der kunne anvendes i det planlagte MPN-EuroNet IQ-control studie. Der blev nedsat en arbejdsgruppe under MPN-EuroNet med dansk deltagelse (Niels Pallisgaard) der skulle løse denne opgave. Der blev udviklet flere forslag og efter on-site testning på Bio-Rads laboratorium, Paris september blev det besluttet det udviklede materiale fra Vejle Sygehus skulle anvendes. COST MPN-EuroNet lancerede derefter i november 2012 det første europæiske JAK2 V617F kalibrerings- og kvalitetsstudie og hvor der er deltagelse af 25 laboratorier fra 13 europæiske lande og organiseret af Vejle Sygehus i samarbejde med Roskilde Sygehus. Resultaterne er planlagt præsenteret på COST MPN-EuroNet 7. workshop april, Ohrid, Makedonien og på EHA, Stockholm

11

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Klinisk Database Årsrapport 2011 Styregruppens medlemmer Hans Carl Hasselbalch, Roskilde Sygehus - formand Christen Lykkegaard Andersen, Roskilde

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab

STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 10 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bestyrelse 3 Specifikke Sygdomsgrupper

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab

STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 11 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Bestyrelse 4 Specifikke Sygdomsgrupper

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg DALIAH

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg DALIAH Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg DALIAH Forsøgets titel: Dansk Studie af Lav-Dosis Interferon Alpha vs Hydroxyurea i Behandlingen af Ph- Negative Kroniske Myeloide Neoplasier

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010 1 Thomas Kristensen Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder Historik 2006: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastrukturen for den

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk myeloid leukæmi (CML)

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk myeloid leukæmi (CML) Behandlingsvejledning for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Registreringsvejledning: Myeloproliferative sygdomme (MPN) og Myelodysplasi (MDS) Hvilke personer skal registreres?: Alle patienter som diagnosticeres med en myeloproliferativ sygdom eller myelodysplasi

Læs mere

Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme

Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme Godkendt : 08.11.2014 Arbejdsgruppens medlemmer: Medlemmer udpeget af DSMG: Susanne Eriksen Boonen (Klinisk Genetisk Afdeling,

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

1. Proteomforskning indenfor cancerområdet i Winsløwparken v. professor Henrik Ditzel og Rikke Raaen Lund

1. Proteomforskning indenfor cancerområdet i Winsløwparken v. professor Henrik Ditzel og Rikke Raaen Lund Afdeling: Udarbejdet Tina Thorsell Mikkelsen og Niels Hæmatologisk Afd. X af: Abildgaard Journal nr.: E-mail: tina.thorsell.mikkelsen@ouh.regionsyddanmark.dk www.ouh.dk Dato: 28. april 2011 Telefon: 65411637

Læs mere

Kroniske Myeloide sygdomme. National Årsrapport 2012

Kroniske Myeloide sygdomme. National Årsrapport 2012 Kroniske Myeloide sygdomme National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

Hæm DMCG Årsberetning 2015

Hæm DMCG Årsberetning 2015 Hæm DMCG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Hæmatologisk DMCG fælles forum (hæmdmcg) Dansk Studiegruppe for Kronisk Myeloid Sygdom (DSKMS) Dansk Lymfomgruppe (DLG) Dansk

Læs mere

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Mere skræddersyet behandling til patienterne

Mere skræddersyet behandling til patienterne Af Christian K. Thorsted / Foto Ole Ziegler Dansk CancerBiobank: Mere skræddersyet behandling til patienterne Dansk CancerBiobank skal være med til at forbedre diagnostik og behandling af cancer syg domme

Læs mere

1. januar december 2013

1. januar december 2013 1. januar 2013 31. december 2013 1 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

FYPA Nyhedsbrev. April 2014

FYPA Nyhedsbrev. April 2014 April 2014 Tak for et godt og spændende årsmøde! Den 13.-15. marts 2014 afholdt Dansk Patologiselskab og Patologiafdelingen, Herlev Hospital, årsmøde på Konventum, LOskolen i Helsingør. Temaet var Multidisciplinært

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Kroniske Myeloide sygdomme. National årsrapport 2014

Kroniske Myeloide sygdomme. National årsrapport 2014 Kroniske Myeloide sygdomme National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Status og perspektiver for behandling af de kroniske myeloproliferative neoplasier

Status og perspektiver for behandling af de kroniske myeloproliferative neoplasier 2 Status og perspektiver for behandling af de kroniske myeloproliferative neoplasier Lukas Frans Ocias 1, Morten Orebo Holmström 2, Caroline Hasselbalch Riley 3, Christen Lykkegaard Andersen 2, Dorte Rønnov-Jessen

Læs mere

OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital

OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital v/ Mette Møller Andreasen Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. Odense Universitetshospital Hvem er jeg? Mette Møller Andreasen Qvinde 43 år

Læs mere

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts 2012 Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet Dansk Kræftforsknings Forum Infrastruktur for klinisk kræftforskning - arbejdsgruppe

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og en status

Læs mere

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at:

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at: Idet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) takker for muligheden for at bidrage med input til fremtidens forskningsbehov og potentialer, følger nedenfor den strategi som for os synes centralt

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

hæmdmcg Årsberetning 2014

hæmdmcg Årsberetning 2014 hæmdmcg Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Hæmatologisk DMCG fælles forum (hæmdmcg) Dansk Studiegruppe for Kronisk Myeloid Sygdom (DSKMS) Dansk Lymfomgruppe (DLG) Dansk

Læs mere

Gode rammer for hjerterehabilitering

Gode rammer for hjerterehabilitering Gode rammer for hjerterehabilitering - et partnerskabsprojekt Juni # 01 2008 Af projektleder Anne Sophie Hensgen Strejke strejke strejke Siden midten af april 2008 har hele sundhedssektoren været påvirket

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående

Læs mere

REHABILITERING af patienter med lungekræft

REHABILITERING af patienter med lungekræft REHABILITERING af patienter med lungekræft Arbejdsgruppen består af...2 Kommisorium...2 Arbejdsmetode...2 Lovgivning og opgaver...2 Formål med lungekræftrehabilitering...4 Rehabilitering starter den dag,

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing,

Læs mere

7. semester Efterår 2009/10 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 1 Hold A og Hold B 2 grupper Revideret:

7. semester Efterår 2009/10 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 1 Hold A og Hold B 2 grupper Revideret: 7. semester Efterår 2009/10 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 1 Hold A og Hold B 2 grupper Revideret: 29.10.09 1. udgave 8.15-9.00 9.15-10.00 10.15-11.00 11.15-12.00 MANDAG d. 4/1

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC Stepped care Allan Jones Cand. Psych., PhD., CPsychol. Lektor I klinisk psykologi og Forskningsleder PSYDOC. Syddansk Universitet E-mail: ajones@health.sdu.dk Stepped-care Der er en fortsat stigning i

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

DSKB efterårsmøde 6. november 2015

DSKB efterårsmøde 6. november 2015 DSKB efterårsmøde 6. november 2015 Søren Ladefoged overlæge, dr.med. ph.d. Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri

Læs mere

BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer

BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer Julia S. Johansen Onkologisk afd. og Medicinsk afd. Herlev Hospital Ten Leading Cancer Types for Estimated New

Læs mere

set fra almen praksis

set fra almen praksis Tidlig kræftdiagnostik og radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor, Ph.D. Research Unit for General Practice Center for Research in Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

7. semester Efterår 2012 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51 Hold A og Hold B 2 grupper Eksamen 18/1-2013

7. semester Efterår 2012 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51 Hold A og Hold B 2 grupper Eksamen 18/1-2013 7. semester Efterår 2012 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51 Hold A og Hold B 2 grupper Eksamen 18/1-2013 MANDAG d. 17/12 TIRSDAG d. 18/12 ONSDAG d 19/12 TORSDAG d 20/12 FREDAG d.

Læs mere

Biobankernes rolle i personlig medicin

Biobankernes rolle i personlig medicin Biobankernes rolle i personlig medicin Henrik Ullum, Biobanksenheden, Rigshospitalet Biobank Mit erfaringsgrundlag Det Danske Bloddonorstudie Foløbig 120.000 deltage følges prospektivt Region Hovedstadens

Læs mere

Børn og unge som pårørende

Børn og unge som pårørende Børn og unge som pårørende Konsensuskonference ved DMCG-PAL årsmøde 5. marts 2014 Gruppens medlemmer Herdis Hansen, Hospicechef og medlem af Koordinationsgruppen Dorte Mathisen, fysioterapeut og medlem

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Danish Comprehensive Cancer Center. et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv

Danish Comprehensive Cancer Center. et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Hvorfor et DCCC? Udvikling på kræftområdet: 30% flere kræfttilfælde i 2025 Vil øge efterspørgslen på sundhedsydelser

Læs mere

Referat af 12. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 20. juni 2013

Referat af 12. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 20. juni 2013 05-07-2013 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 48418/12 Referat af 12. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 20. juni 2013 Tilstedeværende medlemmer af RADS Svend Hartling

Læs mere

Emil Aarestrup. Anæmier, generel inddeling og udredning. De hyppigste anæmisygdomme - mangelanæmier - hæmolytiske anæmier - aplastisk.

Emil Aarestrup. Anæmier, generel inddeling og udredning. De hyppigste anæmisygdomme - mangelanæmier - hæmolytiske anæmier - aplastisk. 7. semester Forår 2012 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 22 Hold A og 2 grupper MANDAG d. 28/5 2. pinsedag TIRSDAG d. 29/5 ONSDAG d 30/5 TORSDAG d 31/5 FREDAG d. 1/6 Introduktion

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

7. semester Forår 2015, Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 22 ( )

7. semester Forår 2015, Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 22 ( ) 7. semester Forår 2015, Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 22 (3513601) 8.15-9.00 Mandag d. 25/5 2. pinsedag Tirsdag d. 26/5 Onsdag d. 27/5 MMI Torsdag d. 28/5 Fredag d. 29/5 9.15-10.00

Læs mere

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Kræftrehabilitering Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Temadage om kræftrehabilitering. Danske Fysioterapeuter 5.-6. december 2011 Hvorfor er kræftrehabilitering på dagsordenen?

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Nyt fra DID Dansk Intensiv Database Intensivsymposium 27. januar 2017 Christian Fynbo Christiansen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk epidemiolog for Dansk Intensiv Database Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011

Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011 02-12-2011 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 54388/11 Thomas Birk Andersen Tel. 24 47 35 75 Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011 E-mail: tad@regioner.dk

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft

Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft I lyset af den hastige udvikling inden for området humant papillomvirus (HPV) med mulighed for såvel

Læs mere

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt.

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666080 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 17018021 Sagsbeh..: CLUN Spørgsmål

Læs mere

NEXT onkologisk og hæmatologisk pilotcenter Fase 1 Enheden Rigshospitalet

NEXT onkologisk og hæmatologisk pilotcenter Fase 1 Enheden Rigshospitalet NATIONAL EXPERIMENTAL THERAPY PARTNERSHIP NEXT onkologisk og hæmatologisk pilotcenter Fase 1 Enheden Rigshospitalet Ulrik Lassen, professor, overlæge, ph.d. Fase 1 Enheden, onkologisk klinik, Rigshospitalet

Læs mere

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa Fagudvalget Lars Vedel Kessing (formand) professor, overlæge, dr.med. Dansk Psykiatrisk Selskab René Ernst Nielsen, Konst. 1. reservelæge i psykiatri, ph.d. Region Nordjylland Erik Roj Larsen, Uddannelsesansvarlige

Læs mere

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi Nyheder fra LYLE: FOKUS PÅ LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI 15. SEPTEMBER 15. september er den dag, vi i Danmark sætter særlig fokus på LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI. 15. september er den internationale dag for lymfekræft

Læs mere

Recessiv (vigende) arvegang

Recessiv (vigende) arvegang 10 Recessiv (vigende) arvegang Anja Lisbeth Frederiksen, reservelæge, ph.d., Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Tilrettet brochure udformet af Guy s and St Thomas Hospital, London, Storbritanien;

Læs mere

NEXT NYHEDSBREV #5 2016

NEXT NYHEDSBREV #5 2016 Page 1 of 5 View this email in your browser NEXT NYHEDSBREV #5 2016 Velkommen til det 5. nyhedsbrev fra NEXT National Experimental Therapy Partnership. ESMO 2016 I KØBENHAVN Kronprinsesse Mary, ESMO's

Læs mere

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR)

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Arbejdet med at samle alle danske børnecancerpatienter i Dansk Børnecancer Register (DBCR) blev påbegyndt 1/9 2004 ved stud. med. Agnethe Vale Nielsen (under

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder.

Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder. Deltagerinformation Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder. Vi vil spørge, om du vil deltage

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

SENOMAC-studiet. Overlevelse og aksilrecidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden aksilrømning

SENOMAC-studiet. Overlevelse og aksilrecidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden aksilrømning SENOMAC-studiet Overlevelse og aksilrecidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden aksilrømning Et randomiseret studie af patienter med sentinel node makrometastaser Tove Filtenborg Tvedskov SENOMAC

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017.

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2013 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 2010 Start alle patienter

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Hyppighed Risikofaktorer Behandlingseffekt Prognose

Hyppighed Risikofaktorer Behandlingseffekt Prognose Hvad laver kliniske epidemiologer? Fastlæggelse af: Hyppighed Risikofaktorer Behandlingseffekt Prognose for klinisk definerede patientgrupper (fx. cancer, diabetes, lungebetændelse, ) Epidemiologiske begreber

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

2. Medicinrådets formål Medicinrådets formål kan opsummeres som følgende tre punkter:

2. Medicinrådets formål Medicinrådets formål kan opsummeres som følgende tre punkter: N O T A T Modelbeskrivelse for ny medicinorganisation 1. Indledning Dette notat beskriver modellen for en ny medicinorganisation, som bygger videre på erfaringerne fra regionernes to eksisterende medicinråd,

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV)

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) DECV Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Referat af 11. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) torsdag den 25. april 2013

Referat af 11. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) torsdag den 25. april 2013 16-05-2013 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 48418/12 Referat af 11. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) torsdag den 25. april 2013 Tilstedeværende medlemmer af RADS Svend Hartling (formand),

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

Historisk. Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne

Historisk. Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere