Levnedsmiddel & Fødevare Magasinet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Levnedsmiddel & Fødevare Magasinet"

Transkript

1 BJ Media Levnedsmiddel & Fødevare Magasinet Danmarks største magasin til Levnedsmiddel- og Fødevaresektoren Juni/Juli 2013 Markederne flytter sig flyt med! 90% af den fremtidige, globale vækst vil ligge udenfor Europa Side 06 > Fødevareiværksætteri Danmark er verdens tredje største fødevareklynge, og potentialet for iværksætteri i den biobaserede økonomi er enormt Fødevareskepsis Ny undersøgelse fortaget for Irma af YouGov viser, at til trods for, at 95% af danskerne handler på nettet, køber kun 10% dagligvarer Side 08 > Side 11 >

2 Supplier of advanced packaging and production equipment Mespack pouch packing machine H-180 The H-180 is a medium size horizontal form fill seal machine which produces pouches from a reel of flexible material. Supplier of advanced packaging and production equipment VC999 Tray Sealer program and High performance thermoforming machines Tray Sealing Machine medium size packaging volumes The new generation of high performance thermoforming machines, The i-series features a smooth, satin hand finish to exceed hygiene requirements with a high RA. FF Engineering ApS, Havremarken 7, 3520 Farum Telefon FF Engineering ApS, Marktoften 9A, 8464 Galten

3 Leder Tempora o mores... Hvilke tider, hvilke skikke, skriver Cicero år 63.f.Kr. Ja, der er ikke meget nyt under solen, men udviklingen ændrer sig i hele samfundet og med samfundet også erhvervslivet og med erhvervslivet også den del af erhvervslivet, der primært retter sig mod udlandet. Nye tider, nye skikke og nye ord! Omstillingsparathed, er et sådan nyt ord. Et nyt begreb vi ikke har lært at beherske endnu, men som er en forudsætning for større vækst på vore eksportmarkeder. Vi skal omstille os fra primært at være hjemmemarkedsorienteret til i højere grad, at være et eksportorienterende produktionssamfund. - Danmarks mindre virksomheder er ofte meget lokale i deres orientering. De kommer ikke i tilstrækkelig grad ud over grænserne, siger professor Stéphane Garelli fra businessskolen IMD til Mandag Morgen. - De seneste tre måneder er eksporten faldet med 1 pct. Den svage udvikling er forårsaget af afmatningen i den europæiske økonomi. Eksporten til nogle af Danmarks største eksportmarkeder er aftaget, siger cheføkonom Thomas Søby, fra Landbrug & Fødevarer til L&Fs Nyhedsbrev i sidste uge. Det betyder, som også antydet i Nyhedsbrevet, at danske fødevarevirksomheder i langt større grad må søge ud på verdensmarkedet for at finde afsætning til deres varer. Det er naturligvis ulig nemmere, at fokusere på vore nærmarkeder: England, Tyskland og Sverige, men når disse lande, som resten af EU, er ramt af den økonomiske krise, ja, så må der ændres på strategierne. Det er på de nye markeder der skal satses massivt i de kommende år. Ikke bare BRIK-landene, men også lande som Mexico, Indonesien og Tyrkiet er i en hastig udvikling hvad angår fødevareimport. For de der ikke magter, at angribe så store markeder er der andre nærmarkeder som f.eks. De Baltiske Lande og flere af de gamle øststater. Men lad mig gerne lave en smule gratis reklame for vores udenrigstjeneste, Udenrigsministeriet, ikke mindst deres glimrende publikation EKSPORTFOKUS, der udkommer 4 x om året med orientering om hvad der rører sig i den store verden. Et eks. fra sidste nummer er gode, gratis råd om finansieringsmuligheder på de central- og østeuropæiske markeder. Her er information, navn, adresse, mm. på folk på Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen, og der er orientering om mulighederne i Rumænien samt diverse invitationer til danske fødevareproducenter om at deltage i messer, udstillinger og andet til gavn for branchen. - Vi skal være der, hvor væksten er, siger handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr i det sidste nummer af magasinet, hvor hun også lægger vægt på, at mere end 90% af den globale økonomi kommer til at ligge udenfor Europa. - Danmark skal være blandt de bedste til at udnytte de muligheder, som globaliseringen giver til gavn for vækst og beskæftigelse, sige ministeren videre til magasinet. Verden og markederne flytter sig i disse år og vi er nødt til at flytte med. Af ansvarshavende redaktør Knud Meldgaard Læs bl.a. i dette nummer Rottebekæmpelsens lukkede dør - Rottebekæmpelsen bliver nu komplet, for det har aldrig tidligere været muligt at foretage en så effektiv og strategisk bekæmpelse af rotter i kloakken. Nu kan man sikre sig 100 %, at der ikke kommer rotter ind fra kloakken, siger teknisk chef Claus Schultz. Hurtigt fund af smittekilde Et nyt kit til hurtigere diagnostik kan forbedre mulighederne for hurtigt og effektivt at påvise og opklare fødevarebårne sygdomsudbrud som for eksempel salmonella. Forskningsprojektet har således både nationale og globale perspektiver. Side 04 > Side 10 > Vender sig mod nye vækstmarkeder Vi producerer ca. 25 millioner svin i Danmark om året og en væsentlig del går naturligvis til eksportmarkederne, men eksportmarkederne ændrer sig hastigt i disse år. De gamle nærmarkeder ligger under for den samme krise som resten af EU. Side 06 > Sukker og salt frem i lyset Fra dec bliver det lovpligtigt at mærke alle fødevarer i EU med det samlede indhold af sukker og salt, når den såkaldte næringsdeklaration bliver obligatorisk. Tidligere har man opereret med tre muligheder - ingen, en kort eller en lang næringsdeklaration. Side 14 > Udgiver: BJ Media, Tingaardsvej 4, Valore, DK-4130 Viby Sj., tlf , Redaktion: Ansv. Redaktør Knud Meldgaard Journalister: Viggo Mortensen og Sussie Munk Produktionskoordinator: Simon Busk Vestergaard Grafik: SvendborgTryk Annoncer: Forsidefoto: Jørgen Søby Tryk: SvendborgTryk Distribueres via Post Danmark til: Næringsmiddel- og fødevareindustrien, Producenter, Detail- og engrosbrancherne, Hoteller, kantiner og catering, Restauranter, Supermarkeder, Bioteknologisk virksomhed, laboratorier, Brancheorganisationer, Fagskoler, Den offentlige sektor, samt relaterede brancher ISSN: ISSN Online: Levnedsmiddel & Fødevare Magasinet påtager sig intet ansvar for anvendelse af uopfordret fremsendt redaktionel tekst, medmindre det er udtrykkeligt pointeret, at dette ikke er tilladt. L&F Magasinet påtager sig ikke ansvar for fejl, der måtte forekomme i såvel tekst som annonce. Erhvervsmæssig brug af avisens sider må kun finde sted efter forudgående skriftlig tilladelse fra L&F Magasinet. PROFIL er udtryk for, at teksten er udarbejdet og godkendt i samarbejde med den pågældende virksomhed.

4 Rottebekæmpelsens lukkede dør Ny dansk teknologi gør det muligt at garantere stop for indtrængende rotter fra kloaksystemet. Det sker ved at kombinere en elektronisk rottefælde med en rottespærre Af Allan Priess Poulsen Rotter i kloaksystemet behøver ikke længere udgøre en tikkende bombe under levnedsmiddelvirksomheder eller andre følsomme produktioner. Således gør en ny dansk opfindelse det muligt at spærre 100 procent af for rotters adgang til bygninger via kloakken. Det skaber mulighed for en helt ny og langt mere strategisk tilgang til rottebekæmpelse end tidligere. Fælden er udviklet af virksomheden Ratél i samarbejde med Rentokil Skadedyrskontrol. Den monteres i en kloakbrønd og fungerer ved, at rotten ved indgangen til brønden bliver ledt igennem et rør, hvor den bliver udsat for højspænding og aflivet i løbet af få sekunder. Herefter skylles den døde rotte ud med spildevandet. Samtidig fungerer fælden som rottespærre, selv hvis den skulle have været udsat for funktionssvigt som følge af eksempelvis oversvømmelse. - Rottebekæmpelsen bliver nu komplet, for det har aldrig tidligere været muligt at foretage en så effektiv og strategisk bekæmpelse af rotter i kloakken. Der er tale om en helt ny dimension, for indtil nu har man reelt famlet i blinde, hvad angår bekæmpelse af kloakrotter, mens man nu kan sikre 100 %, at der ikke kommer rotter ind fra kloakken, hvor fælden er opsat, forklarer Claus Schultz, der er teknisk chef i Rentokil Skadedyrskontrol samt formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer. En lukket dør Der eksisterer på verdensplan kun ét lignende produkt til bekæmpelse af rotter i kloakken. Det lyder navnet Wisetrap og fungerer ved, at rotterne bliver aflivet med spyd, når de passerer en sensor i kloakrøret. Wisetrap har som primært formål at slå rotter ihjel, mens de befinder sig i kloakken, men forhindrer ikke rotterne adgang fra kloaksystemet og videre ind i bygninger, når fælden lader eller er udsat for funktionssvigt. Det problem er nu elimineret med den nye fælde som følge af kombinationen af funktionerne rottefælde og rottespærre. Resultatet er total kontrol med, hvor det er muligt for rotter at trænge ind i en bygning via kloakken. - For rotten er Ratél at betragte som en lukket dør. Den form for sikkerhed er helt ny inden for rottebekæmpelse. Hvis man forestillede sig, at fælden blev monteret i hver eneste kloakbrønd i Danmark, ville rotterne kunne leve mellem to brønde, men aldrig kunne komme andre steder hen. På den måde er produktet faktisk løsningen på truslen om rotter fra kloaksystemet, fortæller Claus Schultz. Levnedsmiddelvirksomheders største skræk Særligt i forhold til levnedsmiddelvirksomheder er der noget at hente med den nye elektroniske rottefælde, påpeger den tekniske chef. Forklaringen er den simple, at levnedsmiddelvirksomheder af to hovedårsager er mere følsomme over for rotteangreb end andre. - Typisk er levnedsmiddelvirksomheders største skræk, at der bliver fundet bakterier eller skadedyr i forbindelse med deres Rotter kan overføre mindst 55 sygdomme til mennesker, herunder salmonella, E.Coli og den dødelige Weils syge. Rotter er bærere af lopper, mider og tæger, som kan være årsag til akutte allergiske reaktioner hos mennesker samt inficere eksempelvis fødevarer. Rotter er stort set altædende og kan gnave sig igennem alle materialer blødere end marmor. Rotter kan blandt andet gnave i elektriske installationer med kortslutninger og brand til følge. Rotter kan klemme sig igennem et hul på størrelse med en tokrone og løfte en rist på 1,5 kg. Rotter yngler hele året, og hunrotten får årligt mellem 4 og 7 kuld med gennemsnitligt 7 unger i hvert. Hunnen kan parre sig igen 18 timer efter fødslen, og ungerne er kønsmodne efter ca. 11 uger. I hver brunstperiode, der varer 6-10 timer, kan en hunrotte nå at parre sig gange hver parring varer kun 2-3 sekunder. - Rottebekæmpelsen bliver nu komplet, for det har aldrig tidligere været muligt at foretage en så effektiv og strategisk bekæmpelse af rotter i kloakken. Nu kan man sikre sig 100 %, at der ikke kommer rotter ind fra kloakken, hvor fælden er opsat, siger teknisk chef Claus Schultz produktion, fordi det kan lukke produktionen ned i dagevis. Af alle skadedyr er rotten faktisk det værste, for i og med det ikke er en mulighed at bruge gift i en levnedsmiddelvirksomhed, er man indvendigt udelukkende overladt til bekæmpelse med fælder. Den fremgangsmåde er meget besværlig og kan tage mange dage på grund af rottens neofobi, siger Claus Schultz med henvisning til den del af rottens natur, der gør den ekstremt mistænksom og forsigtig over for blandt andet nye fødeemner. - Levnedsmiddelvirksomheder er i virkeligheden dobbelt udsatte, for de leder jo rester af levnedsmidler ud i kloakken, og det virker så tiltrækkende på rotter, at der alene af den grund vil være flere rotter i de kloakafsnit, hvor levnedsmiddelvirksomhederne er placeret. Rotterne vil gerne have fat i de fødeemner, de kan lugte, så er der bare den mindste mulighed for det, trænger de op, og så er helvede løs, tilføjer han. Fordel ved audits Imidlertid er det med den elektroniske rottefælde nu muligt at lukke adgangen for indtrængende rotter fra kloaksystemet. Og det er interessant nyt for specielt levnedsmiddelvirksomheder på grund af industriens særlige forhold samt de sædvanligvis strenge krav fra omgivelserne. - Man kan sagtens gå rundt i sin levnedsmiddelvirksomhed og glæde sig over, hvor rent og pænt man har det, samtidig med at rotterne er på vej til at trænge op nedefra. Derfor er det en kæmpe fordel for virksomhederne, at de kan forhindre adgangen for rotter én gang for alle. Hvis man i sin dokumentation kan bevise, at man har sikret sig på den måde, vil virksomheden alt andet lige også stå i et bedre lys over for auditørerne, siger Claus Schultz. Ratél-fældens forreste spjæld er fremstillet af rustfrit stål og glasfiber, hvilket betyder, at rotter ikke kan gnave sig igennem den, ligesom de ikke kan løfte fælden på grund af den indbyggede envejslås. Fælden kan monteres, betjenes og demonteres fra overfladen uden nedstigning i kloakken og passer til alle typer og størrelser af kloakrør. Side 4 - Ny heder / Juni-Juli 201 3

5 HURTIG PRÆCIS TRANSPORT H.P. Therkelsen er en af Danmarks førende leverandører af effektive logistik- og transportløsninger med speciale i landevejstransport overalt i Europa. international featured standards IFS Logistics Hos H.P. Therkelsen lægger vi vægt på at være en logistikpartner, som styrker vores kunders konkurrenceevne. Både store og små kunder kan drage fordel af et samarbejde med H.P. Therkelsen, idet vi skaber tryghed i hele transportforløbet. Vores styrke er blandt andet: Vore mere end 200 dedikerede medarbejdere er eksperter i blandt andet transport af temperatur-r følsomme varer både frosne, kølede og ferske levnedsmidler, varmegods samt medicinalvarer. For os er enhver opgave af interesse og vi sætter en ære i at levere den bedste kundeservice i ethvert kundeforhold. Ønsker De at høre mere om de services vi kan tilbyde, er De velkommen til at kontakte os. H.P. Therkelsen A/S - Eksportvej 1 - DK-6330 Padborg - Tel

6 Markederne flytter sig flyt med! 90% af den nf frem tid idige ige,g lob ale vækst vil ligge ge ude nfor re Euro uropa Af redakt aktør Knu dm Meld gaa rd Vi producererr ca. 25 mil lioner svin id Danm anmark ark om året ogenvæsentlig del går naturligvis til eksportmarkederne, men eksportmarkederne ændrer sig hastigt i disse år. De gamle nærmarkeder som England, Tyskland og Sverige ligger under for den samme krise som resten af EU og det er derfor nødvendigt, at danske fødevareproducenter vender sig mod nye vækstmarkeder. Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og De Konservative har fokus på netop disse vækstmarkeder i den aftale om 70 millioner kroner, der netop er indgået om udmøntningen af vækstplanen. Der er fokus på BRIK landene samt Indonesien, Mexico, Sydafrika, Sydkorea, Tyrkiet, Vietnam og Tyskland i den 70 millioner kroners aftale der netop er indgået. I perioden 2014 og 2015 skal der fokus på dansk eksport til vækstmarkederne, skriver Landbrug & Fødevarer og adm. direktør, Søren Gade, følger op: - Det er de helt rigtige steder, der er fokuseret på i den nye aftale. For der er store eksportmuligheder i vækstlandene, og vi skal have os solidt placeret på de markeder hurtigst muligt. Vi er meget glade for den øgede bevilling til kollektiv eksportfremme, og fremadrettet må den gerne vokse yderligere. Øget fokus på finans iering ingsrå srådgi dgivn vni ning ng er ogs å rigt gtigt set, når vi tal er kom ompli cer ede væks kst mar keder, er, siger alt så direkt ektøre øren 24% af dansk ekspo sport De ligger ger ikke ke på den lade sid idei i landbrugs- og fødevareerhvervet. Ikke mindre end 24% af den samlede danske eksport står branchen for, men branchen har brug for eksperthjælp i både Udenrigsministeriet, ambassaderne og hos andre eksperter. Mulighederne på de nye markeder er legio, men det er problemerne også. Den forbruger vi skal satse på fremover i f.eks. Kina, er en helt anden og mere kritisk forbruger end vi har set tidligere. Forbrugerne i Kina og på de andre nye markeder forlanger en høj kvalitet, gennemskuelighed og ofte økologiske varer og det hele til en rimelig pris! Et af de produkter landbruget har haft stor succes med de senere år er rapsolie, hvor flere producenter har mangedoblet deres produktion for at kunne tilfredsstille et stadig større eksportmarked. Ikke mindst i BRIK-landene er der stor efterspørgsel og til forskel fra mange af dem vi konkurrerer med, så vil den nye middelklasse i BRIK-landene, gerne betale lidt mere for en god vare fra Danmark, der har et ry som leverandør af sikre fødevarer. Men på trods af dette skal der altså udvikles nye strategier, og hos Landbrug & Fødevarer satser man på at Vækstteam for Fødevarer kan hjælpe. - Vækstteam for Fødevarer anbefaler blandt Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr har i 2012 rejst kloden tynd og ikke mindst Kina har flere gange stået på dagsordenen. Her ses hun med Kinas handelsminister Chen Deming i Beijing andet, at der udar bej jdes en ekspo rts tstra tra ateg i for dansk fødev evare areeks eks por t. Her vi l d et være oplagt også at se på, hv or god t rus ust et repræsræs æsent atione rne på vækst marked ern rne e r til at råd give eo og gb istå åf føde var evi rksomh omhede ederne omkring gmark arked eds åbning og ek sport, siger Søren Gade videre. Bureaukrati og korruption Blandt de mange barrierer virksomhederne støder på ude i verden er (stadig) bureaukrati og korruption blandt de mest udbredte. I visse lande støder man på komplicerede og bureaukratiske beslutningssystemer, som også kan være præget af korruption. Herudover kan man opleve direkte handelshindringer i form af told-, import- og eksportrestriktioner, tekniske handelshindringer, intellektuelle ejendomsrettigheder, mv., siger handels- og investeringsminister, Pia Olsen Dyr, til magasinet EKSPORT- FOKUS. Både i erhvervet og i organisationerne er der enighed om, at en markant tilstedeværelse af det officielle Danmark har en stor betydning. Pia Olsen Dyhr har i 2012 rejst kloden tynd og ikke mindst Kina har flere gange stået på dagsordenen. - Kina er et utroligt vigtigt marked. Vi skal have succes i Kina, ellers får vi ikke opfyldt vores målsætning, siger ministeren videre til magasinet. Men ministeren understreger også, at indsatsen skal bredes ud. Der er et stort uudnyttet potentiale på flere markeder, som f. eks. Tyrkiet og Mexico og målet er, at den danske vareeksport i 2016 skal være steget med mindst 50% sammenlignet med Gå sammen Der bør altså være plads til en beskeden optimisme i dansk fødevareproduktion, men det kræver også, som tidligere nævnt, at vi flytter tankesættet ud af den hjemlige andegård og har den enkelte, mindre virksomhed ikke de økonomiske muligheder for at besøge de nye markeder - for det er nødvendigt - ja, og husk så på, at vi er et gammelt andelsland. Gå sammen ud i verden, der er plads til os og til de danske fødevarer! Side 6 - Ny heder / Juni-Juli 201 3

7 Ring til os på: Se mere på: Pris pr. vindue, inkl. åbne/lukke-lem og påmonteret insektnet fra: 560,- kr. ekskl. moms (700,- kr. inkl. moms). Pris ekskl. montering/levering. Hvad siger lovgivningen? I den private husholdning er der ingen lovgivning, men sundhedsmyndighederne stiller i dag store krav til hygiejnen på virksomheder og offentlige institutioner. Kravene fremgår af Bekendtgørelse om fødevarehygiejne Nr. 985 af 8. December 2003: 9, stk. 4 Vinduer, der kan åbnes ud mod omgivelserne, skal om nødvendigt forsynes med insektnet, der let kan fjernes og rengøres. 57 Der skal træffes passende foranstaltninger til forebyggelse mod og eventuelt bekæmpelse af insekter og andre skadedyr. Pris pr. netforsatsdør med vedligeholdelsesfri aluramme og sort glasfiber insektnet. Leveret efter mål til alle typer døre - indenfor normalstørrelse (dog max str. 100x234 cm) - i hvid eller brun: 1.400,- kr. ekskl. moms (1.750,- kr. inkl. moms). Pris ekskl. montering/levering. Ved specialstørrelse på døre indhent tilbud. Scan QR koden og læs mere om vore spændende og enestående produkter.

8 Fokus på venturekapital til fødevareiværksætteri Danmark er verdens tredje største fødevareklynge, og potentialet for iværksætteri i den biobaserede økonomi er enormt Af Mette Toft Christensen Vidensiværksætteri inden for fødevareområdet har kun i meget begrænset omfang eksisteret i Danmark, men de sidste par år har der været en stigende aktivitet inden for området, hvilket også afspejles i diverse investorers stigende interesse for investeringer inden for fødevareområdet. Derfor har Agro Business Park i regi af Future Food Innovation igen i år taget initiativ til European Food Venture Forum, der afholdes den 5. og 6. september i relation til Food Festival. European Food Venture Forum er ifølge Lars Visbech Sørensen, der er direktør i Agro Business Park, fint i tråd med anbefalingerne i regeringens Vækstteam for Fødevarer, der blandt andet peger på, at det er en væsentlig forudsætning for sektorens fremtidige udviklingsmuligheder, at der kan tiltrækkes kapital. Lovende kontakter Med det formål at søge kapital eller samarbejde med store virksomheder præsenterede 19 virksomheder deres koncept for investorer, industrieksperter og fødevarevirksomheder ved sidste års European Food venture Forum. En af dem var Morten Sloth Weidner, der er direktør i Asiros, som har identificeret et stof i danske bær, der har bedre virkning end medicin til at sænke kolesterol i blodet. Morten Weidner deltog i arrangementet med henblik på at skaffe finansiering til at få lavet de sidste tests og godkendelser inden en markedsintroduktion. - Vores deltagelse i arrangementet har bidraget positivt til vores netværks- og partneraktiviteter. Vi har fået lovende kontakter til potentielle investorer og kommercielle partnere, som vi vil arbejde videre med, udtaler Morten Weidner. På nuværende tidspunkt har 14 virksomheder allerede anmodet om lov til at præsentere på European Food Venture Forum Asiros har i øvrigt modtaget støtte fra Future Food Innovations Differentieringspulje, og European Food Venture Forum passer på den måde perfekt ind i Future Food Innovations øvrige aktiviteter. Styrkelse af innovationskraften Future Food Innovation skal styrke innovationskraften og sikre et internationalt konkurrencedygtigt fødevareerhverv. Det sker ved at bringe virksomheder, viden og brugere sammen, således at de udvikler og kommercialiserer nye innovative produkter. Future Food Innovation finansieres af Region Midtjylland samt EU, og konsortiet består af AgroTech, Teknologisk Institut, Aarhus Universitet (MAPP Centret og AU Food/ Foulum), VIFU og Agro Business Park. Future Food Innovation og formandsposten herfor er forankret hos Agro Business Park. Værterne for European Food Venture Forum er udover Future Food Innovation: Food Best, Invest in Denmark samt Aarhus Kommune. Enterprise Europe Network er partner, og Europe Unlimited er praktisk organisator. NYHED HYGHSPIN SKRUESPINDEL PUMPE Hyghspin pumpen er fremstillet til sanitære opgaver og er særlig velegnet til viskøse produkter samt skånsom produktbehandling. Pumpen er fremstillet i syrefast rustfri stål. Hos Alflow kan vi tilbyde Hyghspin som komplet enhed opbygget på fundament, inkl. gearmotor eller som kompakt udgave med motor direkte koblet til pumpen. Kapacitet op til 200 m 3 /h Tryk op til 25 bar (dob obb elt skrue udgave højere tryk) Aisi 316 rustfri stål med enke kelt eller dobbel be t akse seltæ tning ng Overfl rfla deb ehandl dling me d Jung -Ch romcarbide Op til 4000 r/min (CIP med samme pumpe) EHEDG, 3A og At ex godkendt, 1935/ 200 4, 10/ mm. Alflow Scandinavia servicerer primært det danske marked indenfor fødevare, kemi, farmaci samt vandbehandling med procesudstyr i form af ventiler, pumper, omrører, slanger, rør & fittings samt varmevekslere i rustfri stål og plast materialer. ådalen 9 dk-6600 vejen t: f: Side 8 - Ny heder / Juni-Juli 201 3

9 Revolution Revolution er en ny generation rotations-stempelpumper, fra Wright Flow Technologies, med unikke egenskaber og fordele i forhold til konventionelle rotations- stempel pumper. Et nyt unikt design kombinerer fordelene ved og rotationsstempel- og lobrotorpumper TASTE THE FUTURE 10 fagmesser under ét tag Køln, Red. af Viggo Mortensen Wright Flow Technologies har gennem mange år været førende indenfor rotationsstempel- og lobrotorpumper. De kender alt om betydningen af de hygiejniske standarder og den skånsomme produkt håndtering som fødevareindustrien/levnedsmiddelindustrien kræver. Det er på baggrund af denne viden at den ny-udviklet Revolution pumpe blev til. Høj driftssikkerhed og god økonomi Granzow A/S er en af Danmarks mest erfarne leverandører af pumpeteknik. Foruden et omfattende program af effektive pumpeløsninger til procesindustrien, er vores speciale fødevare-, slange-, membran- og højtrykspumper samt trykprøvningsanlæg op til bar. Opbygning af specialdesignede pumpestationer på eget værksted, kombineret med projektledelse. Eget lager samt effektivt serviceprogram med 24/7 tilkald sikrer høj driftssikkerhed. - Vores vision er at være blandt de førende leverandører indenfor kompressor-, automatik-, vakuum- og pumpeteknologi, samt at være kendt for vores høje kompetence, kvalitet og værdi skabende løsninger der sikrer vores kunder høj driftssikkerhed og god økonomi. ANUGA FINE FOOD Specialiteter fra hele verden! Om De ønsker at smage olivenolie af høj kvalitet på særudstillingen OliveOil Market eller chutneys, sojasaucer og cerealier: På den førende messe for delikatesser, gourmet mad og basis madvarer bliver business og networking en behagelig oplevelse. Revolution-familien: 7 Standardstørrelser på geardele 44 forskellige størrelser på pumper Tilslutninger fra ¾ op til 8 Klarer differenstryk op til 31 Bar Flow op til 190 m3/hr Kundefordele: Extra kraftig konstruktion med minimal spillerum/tætning Høj virkningsgrad og meget skånsom produkthåndtering Hygiejnisk og selvvdrænende design Forberedt for CIP og SIP Forskellige frontmonterede tætninger i modulopbygning Spulings-tæt og service-fri geardel Lavt lydniveau Rustfrie materialer og selvansugende konstruktion Mange valgmuligheder Applikationer: Medicinal & Bioteknik Fødevarer, Mejerier & Bryggerier Energi sektoren Fiskeindustri For yderligere information : Intermess ApS, Rådhusvej Charlottenlund Tlf Fax Køb Deres adgangskort online og spar op til 42 %! Nyheder / Juni-Juli Side 9 85x250_1-DK-Levnedsmiddel & Fodevare.indd :42

10 Hurtigt fund af smittekilde ved sygdomsudbrud Et nyt kit til hurtigere diagnostik kan forbedre mulighederne for hurtigt og effektivt at påvise og opklare fødevarebårne sygdomsudbrud som for eksempel salmonella. Forskningsprojekt med DTU Fødevareinstituttet, Statens Serum Institut, DNA Diagnostic A/S og CLC bio har således både nationale og globale perspektiver. Højteknologifonden støtter projektet med 9 millioner kroner Red. af Viggo Mortensen (Foto: DHD Multimedia Gallery) I dag kan der ofte gå op til flere uger, inden læger og dyrlæger kan få svar på hvilken type bakterie, der er skyld i opståede infektioner. Et konsortium bestående af DTU Fødevareinstituttet, Statens Serum Institut samt biotek-virksomhederne DNA Diagnostic og CLC bio vil udvikle et avanceret laboratorieprodukt, der kan påvise og typebestemme sygdomsfremkaldende bakterier i fødevarer og hos dyr i løbet af få dage. Det udviklede kit kan på en kost-effektiv måde hurtigt bestemme, hvilke bakterier der er årsag til for eksempel et udbrud af salmonella, og om flere individer er blevet smittet fra den samme fødevare. Parterne bruger den nyeste teknologi inden for DNA-sekventering, der gør det muligt at sekventere DNA fra mange bakterier i én prøve uden først at dyrke bakterierne. Dyrkning af bakterier forlænger i dag processen væsentligt. Fødevaresikkerhed = Folkesundhed Et brugervenligt, men avanceret software skal analysere de store mængder DNA-sekvensdata, og samlet vil processen give svar på, hvilke typer bakterier der er i prøven, og danne grundlag for sammenligning med fund i mulige smittekilder. - Ved at udvikle det nye analysekit vil læger og dyrlæger hurtigere kunne få svar og dermed hurtigere og mere effektivt påvise sygdomsudbrud og identificere mulige smittekilder. Herved bliver det muligt at begrænse udbruddets videre spredning. Danmark er i front med fødevaresikkerhed, og det nye projekt er endnu et skridt i retning af bedre fødevaresikkerhed og dermed folkesundhed - ikke kun i Danmark, men også i resten af verden, siger professor Jeffrey Hoorfar fra DTU Fødevareinstituttet. Udnytter Danmarks førende rolle - Projektet vil bidrage til at fremtidssikre diagnostik af fødevarebårne infektioner og opklaring af kilder til sygdomsudbrud. Projektet bidrager dermed til at løse den store udfordring, som nationale laboratorier i hele verden står overfor. Det sker, når de hidtidige langsomme metoder bliver udfaset og blandt andre hospitalslaboratorier overgår til simple DNA-baserede metoder, som forringer muligheden for at undersøge bakteriernes fingeraftryk, siger afsnitsleder Eva Møller Nielsen fra Statens Serum Institut. Konsortiet vil udnytte Danmarks førende rolle inden for fødevaresikkerhed og IT-løsninger til behandling af komplekse mængder sekvensdata. Sammen kan parterne etablere en samlet valideret løsning til problemstillingen. På verdensplan findes der ikke et tilsvarende produkt. De århusianske biotekvirksomheder DNA Diagnostic og CLC bio er kommercielle partnere i projektet. Begge virksomheder forventer, at projektet vil skabe flere innovative danske arbejdspladser og øget eksport. - Projektets mål om at udvikle og kombinere revolutionerende oprensningsteknologi med software til karakterisering og kvantificering af komplekse bakteriepopulationer er en spændende udfordring, hvor vi kan udnytte vores danske og internationale ekspertise fra beslægtede forskningsområder, udtaler CEO Thomas Knudsen fra CLC bio. Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi 1½-årig videreuddannelse på fuld tid Vil du et skridt videre? Med en professionsbachelor styrker du din faglige viden og kompetencer inden for: udvikling, planlægning og ledelse af kvalitets- og forsøgsprojekter bearbejdning og implementering af drifts- og forsøgsdata koordinering mellem forskellige faggrupper. Uddannelsen kan tages på engelsk. Læs mere om uddannelsen og jobmulighederne på eaaa.dk Side 10 - N y heder / Juni-Juli 201 3

11 Irma vil overvinde fødevareskepsis på nettet med kvalitetsnetbutik Ny stor undersøgelse fortaget for Irma af YouGov viser, at danskerne bruger tusindvis af kroner på ferierejser og elektronik, men personligt vil kontrollere kvaliteten af hver enkelt tomat, når der skal købes for 20 kr. grøntsager. Så til trods for, at 95 % af danskerne handler på nettet, køber kun 10 % dagligvarer. Irma vil nu gennembryde disse barrierer med en online dagligvarebutik, som sætter fokus på kvalitet, så danskerne kan komme i gang med at udnytte fordelene ved nethandel af dagligvarer Red. af Viggo Mortensen Danskerne har længe været tøvende over for at købe dagligvarer på nettet til trods for, at man er meget glad for at købe andre varer på nettet. Hovedårsagen har været, at man som køber har været usikker på kvaliteten af frugt og grøntsager. - Undersøgelsen viser, at danskerne er tvivlende over for kvaliteten af på frugt og grønt. Så hvis man virkelig vil have danskerne til at handle dagligvarer på nettet, så skal man sikre, at kvaliteten er i top. I Irma har vi i 126 år haft kvaliteten som det helt store fyrtårn i forhold til vores kunder. Derfor mener vi også, at vi for alvor kan få danskerne i gang med at købe dagligvarer på nettet, siger salgsdirektør Jacob Elsborg hos Irma. De adspurgte i undersøgelsen siger også, at hvis man skal handle på nettet, så skal leveringen være billig og varernes pris skal være konkurrencedygtig. - Hvis man vil realisere det store potentiale, der er for dagligvarer på nettet, så må man adressere hver eneste indvending forbrugerne har - og gøre noget ved det. Derfor vil vi altid have de samme priser og tilbud, som man kender fra vores fysiske butikker. Samtidig tilbyder vi levering i timeintervaller i en række områder, så man kan modtage varerne, når det passer ind, siger Jacob Elsborg. Mange fordele ved nethandel Det er især børnefamilier, som handler fødevarer på nettet, og her er fordele også indlysende. Man sparer tid og kan handle, når man har lyst. Folk der handler fødevarer på nettet sætter især pris på at få varerne leveret til døren (71%), handle når de har tid (frihed) (61%) og at det er tidsbesparende (53%). Især ældre sætter pris på levering til døren og kan lide at sammenligne priser. I undersøgelsen kan man også se, at fremtiden kan se lysere ud. Unge handler meget på nettet og køber varer for mellem kr. (62%). Hvis man kan lave en dagligvarebutik på nettet, som appellerer til de unge, kan man øge salget i fremtiden. - Tendensen er, at mere og mere handel flytter over på nettet. Fordelene er indlysende og Irma har gennem flere år været til stede på nettet med irmatorvet.dk, som nu har skiftet navn til Irma.dk, og nu suppleres det nuværende lager med et nyt moderne logistikcenter i Vallensbæk. Her bruger man de nyeste teknikker til at plukke og pakke varer, så alt bliver leveret friskt og med et minimum af fejl. Irma udvider også leveringsmuligheder, så kunder i Storkøbenhavn også kan få leveret mellem kl i timeintervaller. med det rette koncept kan man overvinde modstanden og for alvor få vist danskerne, hvor nemt det er at købe dagligvarer på nettet, slutter Jacob Elsborg. Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført interviews med danskere i alderen år i perioden april I Irma har vi i 126 år haft kvaliteten som det helt store fyrtårn i forhold til vores kunder. Derfor mener vi også, at vi for alvor kan få danskerne i gang med at købe dagligvarer på nettet, siger salgsdirektør Jacob Elsborg hos Irma Nyheder / Juni-Juli Side 11

12 Nyt fra Branchen Danskerne spiser markant mere fuldkorn Danskernes indtag af fuldkorn er steget markant siden Det gælder også andelen af danskere, der lever op til anbefalingen om at spise tilstrækkeligt fuldkorn. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet DTU Fødevareinstituttet har i samarbejde med Fuldkornspartnerskabet undersøgt, hvor meget fuldkorn danskerne spiser. Undersøgelsen viser, at danskernes indtag af fuldkorn er steget fra 32 gram per dag til 55 gram per dag. Børn spiser næsten lige så meget fuldkorn som voksne, mens drenge og mænd spiser lidt mere fuldkorn end piger og kvinder. - Vores undersøgelse peger i retning af, at danskerne ikke spiser mere brød og kornprodukter end tidligere. Stigningen skyldes i stedet, at fødevarer som almindeligt hvedebrød og pasta i dag har et højere indhold af fuldkorn, og at det er blevet nemmere at vælge fuldkornsprodukter i butikkerne, siger seniorrådgiver Heddie Mejborn fra DTU Fødevareinstituttet. Flere lever op til anbefalingerne Udover at danskerne i gennemsnit spiser mere fuldkorn, er andelen af danskere, der lever op til anbefalingen om at spise 75 gram fuldkorn per 10 megajoule også steget. Andelen er steget fra 6% til 27%, viser den nye undersøgelse. Flere børn end voksne spiser i dag tilstrækkeligt fuldkorn. Mere end en tredjedel af børnene lever op til anbefalingen mod en fjerdedel af de voksne. Tidligere var det kun 5% af børnene og 7% af de voksne, der levede op til anbefalingen. - Det er meget positivt, at flere danskere nu lever op til anbefalingerne om at spise nok fuldkorn. Fuld-korn indeholder vitaminer, mineraler og sundhedsfremmende stoffer, som er vigtige for at nedsætte risikoen for sygdomme som sukkersyge, hjerte-karsygdomme og visse former for kræft, siger Heddie Mejborn. Læs e-artiklen Danskernes fuldkornsindtag på: Mere økologi til Jylland Danskerne er det folkefærd i verden, der køber allermest økologisk. Størstedelen af de danske økologiske forbrugere bor dog øst for Storebælt. En ny økologisk kampagne skal få jyderne med på trenden Det Økologiske Måltid, der er en sammenslutning af økologiske ægproducenter, står bag kampagnen, der netop er skudt i luften. En kampagne der primært skal vække danskernes, og særligt jydernes, interesse for økologiske æg, og samtidigt skabe større opmærksomhed omkring økologiske varer generelt. - Danskerne har allerede taget økologi til sig. Vi kan mærke en øget efterspørgsel på vores økologiske æg over de sidste år, specielt i Tyskland er de vilde med vores økologiske æg. Men i Danmark er efterspørgslen størst øst for Storebælt, og den tendens vil vi gerne være med til at ændre, siger Henrik Madsen, der er salgsog marketingchef hos DANÆG A/S, Danmarks største skalægspakkeri, og talsperson på vegne af producentsammenslutningen. Økologi til jyske familier Det er specielt de jyske familier, der skal have øjnene op overfor de økologiske varer og ikke mindst æggets mange sundhedsmæssige fordele. Det skal blandt andet ske ved lækre opskrifter, producentportrætter, historien bag ægget, alt med udgangspunkt i det økologiske æg. - Vi ved, at de danske børnefamilier ønsker kvalitet. Og undersøgelser viser, at det er børnefamilierne, der har størst fokus på økologi, derfor vil vi gøre det endnu letter for dem at vælge økologisk ved at tilbyde dem nemme, hurtige og sunde madopskrifter, hvor økologiske æg indgår, siger Henrik Madsen. Kampagnen sigter desuden imod at give forbrugerne indsigt i livet som økologisk ægproducent og viden om hvordan de økologiske høner går og har det.. Øko æggets hjemmeside - Økologiske æg rummer meget mere end vigtige næringsstoffer og vitaminer. Det handler også om livsindstilling og den vil vi meget gerne give forbrugerne lov til at udforske og give dem et kig bag stalddøren, siger Henrik Madsen. Det økologiske æg har derfor fået sin egen hjemmeside, hvor danskerne kan gå på opdagelse i det økologiske æg samt menneskerne og hønerne bag. Hjemmesiden byder også på små film om økologi, konkurrencer, og ikke mindst masse af lækre opskrifter. Se mere på Nordens største kyllingevirksomhed er grundlagt Nu er det afgjort, at CapVest Equity Partners ( CapVest ) og Lantmännen ( Lantmännen ) danner et nyt førende selskab på kyllingemarkedet med over fem mia. SEK i omsætning. Det nye selskab, som får navnet Scandi Standard, har overtaget Danpo i Danmark og Kronfågelgruppen i Sverige fra Lantmännen og Cardinal Foods AS i Norge fra CapMan Konkurrencemyndighederne i Danmark, Sverige og Norge har nu godkendt aftalen mellem Lantmännen og CapVest. Med den nye ejerstruktur er de rette forudsætninger til stede for at udvikle forretningen yderligere. - At vi bygger en ny virksomhed er positivt for alle involverede. Vi skaber nu et godt grundlag for et samlet fokus på kyllingeforretningen. Vi samler nogle af Skandinaviens stærkeste varemærker, som tilsammen repræsenterer det hvide, sunde og miljøvenlige kyllingekød, som er helt i tråd med tiden. Vi får større muligheder for produktudvikling og innovation, som giver øget merværdi for kunder og forbrugere, siger Leif Bergvall Hansen, Koncernchef for det nye selskab. Unik høj standard - Vi har valgt Scandi Standard som navn på den nye koncern, idet vi er stolte over den høje standard, som skandinavisk kyllingeproduktion står for. I et internationalt perspektiv har vi en unik høj standard hvor f.eks. salmonellafrie produkter og antibiotikafrit foder er en selvfølgelighed. Vores opgave bliver også i fremtiden at levere lokalt produceret kylling af højeste kvalitet med fortsat stor fokus på kvalitet, dyreomsorg, fødevaresikkerhed og bæredygtighed, slutter Leif Bergvall Hansen. I det nye selskab vil CapVest kontrollere 52 procent af stemmerne og Lantmännen 48 procent. Side 12 - Nyt fra branchen / Juni-Juli 201 3

13 DU HAR OPGAVEN VI HAR LØSNINGEN Granzow præsenterer en Revolution fra Wright Flow Technologies Granzo zow A/S er en af Danmarks mest erfarne leverandører af pumpetek ekni k. Foruden et omfattende program af effekt ktiv ive pumpeløsninger til pr ocesindustrien, er vores speciale føde deva vare re-, bioteknik- og medicinalindustrien. Vi opbygger speciald ldes esignede pumpe pest stat atio ione r på eget værksted kombineret med effekt ktiv pro roje jekt ktlede dels e. Ege get lage ger samt effektivt serviceprog ogra ram sikr krer høj dri riftsi sikk kker hed. Revolution 44 forskellige pumpestørrelser 7 standardstørrelser på geardele Klarer differenstryk op til 31 Bar Flow op til 190 m 3 /hr Tilslutninger fra ¾ " op til 8 " Ejby Industrivej Glostrup T: Helge Nielsens Allé 6C 8723 Løsning Udstyr i rustfrit stål til levnedsmiddelindustrien Mød os på: FOODTECH ODT 2012 Messecenter sec ent er Herning ng november, e Hal J3, Stand d Nyheder / Juni-Juli Side 13

14 Sukker og salt frem i lyset Fra december 2016 er nye skrappe mærkningskrav fra EU fuldt gennemført til stor fordel for forbrugerne. Hos Varefakta gælder kravene allerede Red. af Viggo Mortensen Hører man til den store gruppe af danskere, der gerne vil spare på sukker og salt, så er der fremover hjælp at hente i varedeklarationerne. Fra december 2016 bliver det lovpligtigt at mærke alle fødevarer i EU med det samlede indhold af sukker og salt, når den såkaldte næringsdeklaration bliver obligatorisk. HJÆLPEN ER VED HÅNDEN - I dag kan det på mange deklarationer være vanskeligt at bestemme saltindholdet i en fødevare, fordi salt er angivet som natrium. Og der skal en omregning til, før man kender saltindholdet, siger direktør Helga Møller, Varefakta. En meget markant forbedring Helt præcist skal man gange (Foto: Sif Meinc cke ke) natriumindholdet med 2,5 for at finde ud af, hvor meget salt, der er i en vare. Men det gælder ikke for varer med Varefakta, der for længst har implementeret de nye skrappere EU-regler. Også det samlede sukkerindhold kommer til at fremgå tydeligt af næ ringsdeklarationen på alle fødevarer fremover. Det var ikke tilfældet tidligere. Varefakta lever af at udarbejde varedeklarationer og er den eneste uafhængige instans, der fører systematisk kontrol med, at deklarationerne holder, hvad de lover. - Set med forbrugerøjne er der ingen tvivl om, at de nye regler udgør en meget markant forbedring. Man kan ikke så let skjule oplysninger, som man har kunnet tidligere, siger Helga Møller. Fremover går det således ikke, at oplysningerne på pakken er praktisk talt ulæselige. Teksten skal være læsbar - Sådan har det altid været, men det har ikke tidligere været klart defineret, hvad det indebar. Nu er der krav til skriftstørrelse, siger Helga Møller, der også har godt nyt til allergikerne, som kan se frem til, at de såkaldte allergener bliver fremhævet f.eks. med understregning, andre typer eller anden farve. Typiske allergener kan være gluten, soja, nødder og skaldyr. FØDEVARE GODKENDT DETEKTERBAR skovle o.l. tlf Tvungen næringsdeklaration Den mest markante ændring vil nok blive tvungen næringsdeklaration. Tidligere har man opereret med tre muligheder - ingen, en kort eller en lang næringsdeklaration. Den går ikke længere. Nu skal alle varer med mærkes med næringsdeklaration uanset om det er slik, mælk, frostvarer eller kød. Ændringerne er vedtaget før den omfattende hestekødsskandale brød løs, som EU-reglerne ikke tager højde for. - Men i Varefakta er vi i øjeblikket ved at undersøge mulighederne for, hvordan Varefakta systematisk kan kontrollere, at kødindholdet svarer til dét, der bliver lovet i deklarationen, påpeger direktør Helga Møller, der foreløbig ser frem til en ventet udmelding fra myndighederne. - Varefakta er sat i verden for at give forbrugerne ærlige oplysninger, så de ikke bliver snydt, og det må man jo sige, at hestekødsskandalen har vist et behov for, slutter Helga Møller. NordicEngineering Process Equipment Fluids Solids Røreværker Centrifuger Filter tørrere Magnetdrevne røreværker Mikser systemer Pumper Pulver blandere Pulver tørrere Reaktorer Tanke Kolonner Systemløsninger Engineering Service Nordic Engineering DK-4000 Roskilde P.O. Box 212 Denmark Telephone Telefax

15 Folk I Farten Affugtning Vandbehandling Ny bestyrelsesformand i Agro Business Park A/S Ny formand er Jan Mousing, direktør i Landbrug & Fødevarer og adm. direktør i Videncentret for Landbrug. Jan Mousing glæder sig til opgaven og har store ambitioner på selskabets vegne. - Agro Business Park A/S har skabt en række spændende aktiviteter, som jeg gerne vil medvirke til at videreudvikle. For eksempel har Agro Business Park en unik evne til at fostre videnstunge iværksættervirksomheder. Flere af disse virksomheder og deres teknologier kan medvirke til at forstærke konkurrencekraften i landbruget og fødevareindustrien, og samtidig skaber iværksætterne nye jobs og vækst, siger Jan Mousing, der gerne ser Agro Business Parks kompetencer brugt i nye sammenhænge. Virksomheder på baggrund af viden - Det er vigtigt at styrke samarbejdet på tværs i den danske landbrugs- og fødevareklynge, så Agro Business Parks ressourcer kommer i spil i nye sammenhænge. Og her ser jeg store muligheder også i samarbejdet med Agro Food Park ved Aarhus, hvor Agro Business Park allerede er til stede. Det at skabe nye produkter, services og virksomheder på baggrund af viden bliver helt centralt både for landbruget og fødevareindustrien, men også for Danmark generelt, spår Jan Mousing og fortsætter: - Samtidig har Agro Business Park A/S allerede vist store evner til at skabe innovation, fx finansieret via EU-midler, der i fremtiden bliver en stadig vigtigere kilde til at finansiere innovation og forskning. Endelig har Agro Business Park A/S selv, via Agro Business Innovation A/S, adgang til risikovillig kapital. Jan Mousing afløser på formandsposten medlems- og kommunikationsdirektør Leif Nielsen, Landbrug & Fødevarer, der har valgt at udtræde af bestyrelsen, hvor han har siddet siden Udover Jan Mousing indtræder også Søren Porsbjerg, Landbrugschef, Nordea, og Ole Green, Strategisk udviklingschef, Kongskilde Industries A/S, som nye medlemmer i bestyrelsen for Agro Business Park A/S. betydelig bestyrelseserfaring fra HP, Novozymes, Vækstfonden, Unibrew og ikke mindst Niras, hvor han har arbejdet med beslægtede produkter og ydelser. Specialister i affugtning Stabilt og helt kontrolleret produktionsklima året rundt Løser problemer med is og rim ved køle-/fryserum Forkorter tørreprocesser Forbedret hygiejne og sikkerhed (HACCP) Løsninger til meget lavt dugpunkt - tlf Laboratorier & Laboratorieudstyr Slagteriudstyr HJÆLPEN ER VED HÅNDEN Ren vandbehandling til fødevareindustrien Varedeklaration VAREFAKTA Københavnsvej 106, H Roskilde Tlf.: Fax: Varedeklarationer til fødevarer, hunde- og kattefoder. Rådgivning om mærkning, herunder vildledning, anprisninger, nøglehul, fuldkorn, RI og GDA. Ny bestyrelsesformand for ALECTIA På generalforsamlingen den 23. april, blev Walther Thygesen præsenteret som ny formand for bestyrelsen i rådgivningsvirksomheden ALECTIA A/S. - Walther Thygesen har en stærk kommerciel forståelse og en særdeles succesfuld karriere fra en række ledende internationale teknologivirksomheder. Dét kombineret med et solidt kendskab til rådgivningsbranchen gør ham til den oplagte formand for ALECTIA s bestyrelse, udtaler formand for ALECTIA-Fonden Hans Peter Jensen. Walther Thygesens karriere har bragt ham over ledende stillinger i en række internationale teknologivirksomheder som Hewlett-Packard, Apple, Compaq og senest som administrerende direktør for Thrane & Thrane. Samtidig har Walter Thygesen en Der skal tænkes i ledelse og eksekvering Walther Thygesen er uddannet udviklingsingeniør fra DTU og har en MBA fra Stanford University i USA. - Der gælder samme krav til rådgivningsbranchen som til andre virksomheder: Der skal tænkes i ledelse og eksekvering, og jeg ser frem til, sammen med bestyrelsen og direktionen, at arbejde med disse perspektiver. Jeg anser ALECTIA for at have nogle meget klare styrkepositioner i rådgivningsmarkedet, udtaler Walther Thygesen. Walther Thygesen afløser Erik Hovgaard, der indtrådte i ALECTIA A/S bestyrelse i I 2004 blev Erik Hovgaard valgt som formand for bestyrelsen. Om sin tid i bestyrelsen udtaler Erik Hovgaard: - Det har været en spændende rejse, som har budt på både store udfordringer og store succeser. Gennem årene har ALECTIA udviklet sig til en ledende international rådgivningsvirksomhed og jeg ønsker virksomheden og dens medarbejdere alt det bedste i fremtiden. FØDEVARE GODKENDT DETEKTERBAR skovle o.l. tlf Dokumentation af holdbarhed og hygiejne Tlf Leverandørregister / Juni-Juli Side 15

16 Afsender: BJ Media, Tinggaardsvej 4, Valore, 4130 Viby Sj. Levnedsm Fødevare Magasinet marks største magasin til Levnedsmiddel- og Fødevaresektoren Marts / 2013 agasinpost SMP ID-nr Plastspannar 120 ml till 36 liter. Digitaltryck, Offset eller IML. Runda, ovala, fyrkantiga eller rektangulära. Flaskor / Dunkar 10 ml till 30 liter. Screentryck, Kundverktyg. PET 75 ml till 10 liter. Screentryck, Kundverktyg. Plastfat / IBCer Plastfat från 30 liter till 220 liter. IBCer från 640 till 1250 liter. Godkända enligt UN / UL / FDA. Sverige Tel Norge Tel Danmark Tel Finland Tel Sverige Box 57, Staffanstorp

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012

Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012 Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012 Af Heddie Mejborn, Karin Hess Ygil, Sisse Fagt, Ellen Trolle og Tue Christensen Afdeling for Ernæring, DTU Fødevareinstituttet DTU Fødevareinstituttet har i samarbejde

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Vækst og arbejdspladser

Vækst og arbejdspladser Vækst og arbejdspladser Differentieringspuljen (produkter, sporbarhed og emballage) Erhvervsrettede ph.d. er Internationalisering Konferencer og workshops Networking - fødevarenetværkene Formidling af

Læs mere

Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland

Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland Future Food Innovation Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland Formål At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før

Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før PRESSEMEDDELELSE oktober 2010 Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før Salget af fuldkornsprodukter med det genkendelige orange logo oplever en massiv vækst hos danskerne, som i stigende grad vælger

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Coop Danmark A/S Roskildevej 65, 2620 Albertslund

Coop Danmark A/S Roskildevej 65, 2620 Albertslund Kæder og grossister / COOP / Coop Danmark DIREKTIONEN Adm. Direktør Peter Høgsted Kopncerndirektør Jan Madsen Koncerndirektør Elise Brøchner Koncerndirektør, Per Toelstang KONCERNLEDELSE Nonfooddirektør

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi 12. februar 2014 Øget efterspørgsel efter mælk tvinger industrien på jagt efter nye innovative løsninger Den første hvide revolution har betydet, at Indien har

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Den Europæiske forbrugerorganisation BEUC gennemførte i juli 2012 en undersøgelse af forbrugernes holdning mm. til oprindelsesmærkning i Østrig, Sverige,

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell.

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell. Comwell Care Foods - konceptet bag Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof comwell.dk Hvad er det? Med Comwell Care Foods gør vi det nemmere for

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen Gør indtryk med hygiejneløsninger, der styrker din profil og viser at du drager omsorg for dine gæster og dine ansatte. en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen sensor nyt medlem

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Himmerlandskød case story

Himmerlandskød case story Case story Himmerlandskød A/S Himmerlandskød case story Catellae Farm & Food FAKTABOKS Sporbarhed fra ko til køledisk Ligesom vi danskere har et CPR-nummer, har dansk kvæg også et individuelt CKR-nummer.

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Digital forretning med succes

Digital forretning med succes Digital forretning med succes 5. september 2013 Agenda 9.05: e-commerce skal være en del af forretningsstrategien. Oplæg ved Per Rasmussen, bestyrelsesformand for FDIH (brancheforeningen for dansk e-handel)

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Foodtag Catellae Farm & Food. Foodtag. - Sådan kommer du i gang

Foodtag Catellae Farm & Food. Foodtag. - Sådan kommer du i gang Foodtag Catellae Farm & Food Foodtag - Sådan kommer du i gang Fokus på sporbarhed og fødevaresikkerhed 2 Catellae Farm & Food Dit nye værktøj HVAD ER FOODTAG? Med Foodtag får du det ideelle værktøj til

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS BRANCHENS HISTORIE 80érne: Pionertiden 90érne: Viden og Teknologi boom 00érne:

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

SuperBest Online. Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013

SuperBest Online. Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013 SuperBest Online Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013 E-handel Danskerne købte for i alt 54,7 mia. kr. på nettet i 2012 hvilket er rekord Hvilke forbrugerretninger og trends ser vi i markedet? Socio

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think!

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! INVITATION In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! Export Seminar about the Russian Market, Opportunities, Trends, Financing and Bottlenecks. October 22 nd & 23 rd, 2012 Copenhagen

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Hygiejne validering af Integralventil Delrapport 1

Hygiejne validering af Integralventil Delrapport 1 Hygiejne validering af Integralventil Delrapport 1 Dato Oktober 2013 Rekvirent Gellert Innovation ApS Rapport nr. 8001-050-01 Per Væggemose Nielsen IPU Bio- og FødevareTeknologi Søltofts Plads, Bygning

Læs mere

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015 Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren November 2015 Håndværksrådet inviterer i samarbejde med Eksportrådet din virksomhed med på et fælles eksportfremstød til Taiwan for

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Smør, margarine og olie 2 To spiseskefulde er nok 2 Spar især på det hårde fedt 2 Skrab brødet 3 Smid stegefedtet ud 3 Olie 4 Smør 4

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

Visionær projektudvikling af ejendomme

Visionær projektudvikling af ejendomme Visionær projektudvikling af ejendomme 2 Innovater er en know-how baseret virksomhed, som beskæftiger sig med projektudvikling af ejendomme samt udlejning og salg af erhvervs-, bolig og detailprojekter

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne Next step af erhvervets store kampagne Fremtiden er ikke så sort, som den har været LANDBRUG & FØDEVARER MEDLEMMER: Budskabet fra første del

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere