Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder"

Transkript

1 Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder MCPP Anders Johansen, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab. Miljøingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen. Hydrogeolog Hasse Milter, Region Sjælland. dichlorprop Senior Scientist Ulrich Bay Gosewinkel og ph.d.-stud. Tue K. Nielsen, Aarhus Universitet. Civilingeniør Katerina Tsitonaki, civilingeniør Sandra Roost, projektleder Kresten Andersen, geolog Lars C. Larsen og civilingeniør Nina Tuxen, Orbicon A/S. Sphingomonas

2 oversigt Hvorfor anvende mikroorganismer til oprensning af pesticid punktkildeforureninger? Laboratorie-undersøgelse af potentialet for oprensning af MCPP punktkilder i jord. In situ bioaugmentering af dichlorprop i kombination med ilttilførsel. Opsamling.

3 Ellegaard-Jensen et al., 2014 Hvorfor anvende mikroorganismer til oprensning af pesticid punktkilde-forureninger? Kan være et godt/billigere alternativ til dyre afværge-foranstaltninger. Kan hjælpe med at opfylde betingelserne for, at et givent pesticid bio-nedbrydes i jorden. Mikroorganismer der producerer de enzymer, der er nødvendige for nedbrydning af pesticidet. Elementært ilt tilstede, til at støtte den mikrobielle nedbrydning er nogle gange nødvendig. Næringsstoffer (N, P, Fe, osv.) må ikke være begrænsende for mikroorganismerne. De nødvendige enzymer, der er forudsætningen for en total mineralisering, kan ofte være fordelt i flere forskellige organismer (synergetisk nedbrydning).

4 Laboratorieundersøgelse af potentialet for biologisk oprensning af MCPP punktkildeforurening Formål: studere MCPP-nedbrydning i jordprøver fra dybereliggende jordlag, på en tidligere industrigrund forurenet med phenoxysyre-herbicider (MCPP, MCPA). Spørgsmål: Kan tilførsel af nitrat fungere som alternativ elektron-acceptor for mikroorganismerne og øge deres nedbrydning af MCPP, når ilt er begrænset? Kan tilførsel af en kulstofkilde booste mikroorganismernes aktivitet og dermed øge nedbrydning af MCPP? Jordkerne blev udtaget i 2-11 m dybde.

5 Jordprøver blev udtaget ned igennem borekernen og opbevaret lufttæt og på køl indtil forsøg. Jord (opslemninger) fra 3, 4.5 og 6 m dybde blev udsat for følgende behandlinger: kontrol: vand org. kulstof: glukose elektron acc.: nitrat kombination: glukose + nitrat Der blev også tilført nedbryder-bakterier

6 Målinger: Potentiel MCPP mineralisering i jord, fra de tre dybder, blev målt vha. 14 C-mærket MCPP, hvor udvikling af 14 C-CO 2 indikerer MCPPmineraliseringen. N 2 O som indikation af denitrifikation (nitrat-reduc. betingelser)

7 Glukose formindskede altid mineraliseringen af MCPP Mineralisering af MCPP i tre subjorde ved nitrat-reducerende betingelser WATER GLUCOSE Nitrat forøgede mikroorganismerne nedbrydning af MCPP i 4,5 m jordprøver ift. kontroller Kombinationen af glukose og nitrat forøgede ikke mineraliseringen af MCPP Mineralization of 14 C-MCPP (%) m 4.5-m 6-m NITRATE 3-m 4.5-m 6-m GLUCOSE+NITRATE Denitrifikation foregik i alle jordlag Time (d)

8 Mineralisering af MCPP, efter tilførsel af to nedbryder bakterier (ved reducerende betingelser, nitrat tilført) (tre gentagelser vist) 10 Substantielle denitrifikations-rater Høj variation i kapacitet til at mineralisere MCPP? Måske pga. lave tætheder af bakterier i (<10 4 CFU/g) Dette er et problem, hvis nedbrydningen af pesticidet foretages af flere forskellige arter af bakterier/svampe, der forekommer i lavt antal chancen for at de mødes er for lav! Mineralization of 14 C-MCPP (%) 50 A D B C?? Control E Pseudomonas Erg Sphingomonas F MH N 2 O production (ppm) Time (d)

9 Undersøgelse af potentialet for biologisk oprensning af MCPP punktkildeforurening i laboratorieforsøg Konklusioner Tilførsel af næringsstoffer (fx N) kan i visse tilfælde øge MCCPnedbrydningsraten. Tilførsel af en let-omsættelig organisk kulstofkilde kan formindske nedbrydningsraten drastisk. Tilførsel af en specifik nedbryder-bakterie kan øge nedbrydningsraten betydeligt.

10 In situ bioaugmentering af dichlorprop punktkildeforurening på Skeltofte på Lolland Potentiale for at øge nedbrydningen af phenoxysyrer i dybereliggende jordlag ved tilførsel af ilt + en specifik nedbryderbakterie (Sphingomonas herbicidovorans MH). Foreløbige resultater AU, ORBICON, Region Sjælland, MST

11 Region Sjællands aktiviteter Region Sjælland har udført afværgeforanstaltninger i form af afværgepumpning til afskæring af fanen Der er udført flere forureningsundersøgelser ved Skelstofte til kortlægning af forureningen og opsporing af hotspot. Der er fundet indhold af dichlorprop på op til 140 µg/l i det øverste sandlag

12 Konceptuel model

13 Iltning Iltning og bioaugmentering (Sphingomonas MH) Målinger: O 2 koncentration i grundvandet, antal dyrkbare bakterier (CFU), bakteriel diversitet (NG 16S DNA sequensing), mineraliserings potentiale, expression af nedbryder gener

14 Ilt-tilførsel vha. diffuser Diffuseren installeres i bunden af sandlaget i injektionsboringerne uden gruskastning. Diffuseren tillader en langsom og jævn tilførsel af meget små iltbobler. Dermed sikres en høj opløsning i vandet og en mindre fortrægning af porevandet

15 Udtagning af vandprøver på lokaliteten

16 Resultater fra Iltmålinger for felt 2 Hurtig iltgennembrud i de øverste filtre Ilt-koncentrationerne er generelt noget lavere (~1/3) i felt 1

17 Sphingomonas (CFU/ml) Kolonne-eksperiment til estimering af, hvor mange Sphingomonas MH celler der overlever, og bevæger sig i jorden (fra 9 m dybde). Ca Sphingomonas herbicidovorans MH celler blev tilført til toppen af kolonnen til T cm 4 cm Svarer til ~30% af tilførte MH Time (h) Sphingomonas MH overlever i mere end >100 h og transporteres (mindst) over små afstande

18 Antal dyrkbare bakterier i udvalgte vandprøver udtaget på lokalitet (boring M4 og M5, to dybder). Der er dyrket bakterier på to medier (TSA, R2A) ,1 TSA R2A 0,1 TSA R2A 0,1 TSA R2A M4-1 5,9E+04 1,0E+05 8,0E+04 2,3E+05 1,1E+04 1,0E+04 M4-2 2,9E+04 6,1E+04 1,5E+04 9,0E+03 2,0E+03 5,0E+03 M5-1 2,1E+04 6,7E+04 2,9E+04 1,0E+04 9,0E+03 6,0E+03 M5-2 3,8E+04 5,4E+04 na na 1,0E+03 na Antal bakterier er altså generelt meget lavt, hvilket kan være et problem mht. forekomst af nedbryder-gener.

19 Resultater fra 16S sekventering af bakterielle samfund i vandprøver. En god indikation af antal bakteriearter (15-20) i jorden Meget lav diversitet 20 taksonomiske enheder M m dybde, M4-2 9 m dybde 0,5 m fra injektion M m dybde, M5-2 9 m dybde 1.0 m fra injektion

20 Tilførsel af nedbryderbakterie Sphingomonas MH tilført til 10 8 celler per ml jordvæske (svarende til ca. 300 liter i alt). Kvalitetscheck viser at kulturen mineraliserer 5-10 % af en dichlorprop opløsning (1 mg/l) i løbet af et døgn. MH spundet ned og vasket i PBS buffer (5 C) og tilført samme dag.

21 Potentiel mineralisering af dichlorprop i vandprøver Ingen mineralisering i prøver fra samtlige moniteringsbrønde i efteråret 2014 før tilførsel af Sphingomonas MH. Mineraliseringen kan dog gå i gang efter mange uger, så prøverne vil blive målt fortløbende. Måling af potentiel mineralisering af dichlorprop i vandprøver fra Skeltofte

22 Udpladning af bakterier fra vandprøver ca. 3 uger efter tilførsel af Sphingomonas MH. Bemærk de gule kolonier, der sandsynligvis er den tilførte stamme. Kolonier med denne farve vokser ikke frem i Felt-1. Antallet af gule kolonier indikerer, at der var Sphingomonas MH per ml i den brønd, hvor de blev tilført. I nærmeste brønde måltes Potentiel mineraliserings assay viste tilsvarende at ca. 1% af det tilførte dichlorprop blev mineraliseret på 4 dage (prøver fra tilførsels-brønd).

23 Konklusioner Når in situ nedbrydnings-kapacitet mangler, er det sandsynligvis nødvendigt, at tilføre den i form af mikroorganismer med de nødvendige gener for at initiere processen. Lav mikrobiel tæthed i subjorde befordrer ikke synergetisk nedbrydning af persistente kontaminanter. Foreløbige resultater (overlevelse, transport, mineralisering) fra Skeltofte feltforsøg indikerer, at bioaugmentering i kombinaion med ilt-tilførsel kan være en mulig oprensningsteknik. Tak!

24 Tak til Projektledelse forsøgsdesign og feltarbejde Sandra Roost, Katerina Tsitonaki Kresten LB Andersen, Nina Tuxen, Thomas Larsen, Kresten Andersen Bygherre og finansiering Hasse Milter, Roman Koscianscki Finansiering Katrine Smith Analyser og feltarbejde Anders Johansen, Tue K Nielsen, Ulrik Gosewinkel 16. marts

Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering som afværgeteknik. Miljøprojekt nr. 1445, 2012

Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering som afværgeteknik. Miljøprojekt nr. 1445, 2012 Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering som afværgeteknik Miljøprojekt nr. 1445, 2012 Titel: Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering

Læs mere

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Lok. nr. 461-169, Rugårdsvej 234-238, 5210 Odense NV Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Pilotforsøg - Hovedrapport 2007, november Oprensning af klorerede

Læs mere

Titel: Anaerob deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer Forfattere: Poul L. Bjerg, Maria H. Hansen, Camilla Christiansen, Charlotte

Titel: Anaerob deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer Forfattere: Poul L. Bjerg, Maria H. Hansen, Camilla Christiansen, Charlotte Titel: Anaerob deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer Forfattere: Poul L. Bjerg, Maria. ansen, amilla hristiansen, harlotte Scheutz og Mette M. Broholm Udgivelsesår: 2006 Tryk: Vester Kopi,

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

Appendix til Afværgekatalog

Appendix til Afværgekatalog Appendix til Afværgekatalog Teknik og Administration Nr. 1 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Appendix til Afværgekatalog 1.1. Brugervejledning 2. Matrix for projekteringsparametre og afværgemetoder 2.1 Beskrivelse

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg

Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg Bilag 10 Notat om Høfde 42, April 2009 Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg Claus Jørgensen og Anke Oberender DHI Indhold 1 INDLEDNING 8 1.1

Læs mere

Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand rensning af olieforurenet jord

Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand rensning af olieforurenet jord Miljøprojekt Nr. 860 2003 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand rensning af olieforurenet jord Ole Stang og Søren Jensen Jord Miljø A/S Miljøstyrelsen

Læs mere

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Bilag 14 1 Skitseprojekt, Høfde 42, december 2008 UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Claus Kirkegaard, Loren Ramsay, Claus Jørgensen DGE/Alectia/DHI 2 Indhold

Læs mere

Jordforurening.info. Samarbejde. Indhold. Leder. 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland. 4 Indtryk fra Battellekonference.

Jordforurening.info. Samarbejde. Indhold. Leder. 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland. 4 Indtryk fra Battellekonference. Indhold 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland 4 Indtryk fra Battellekonference i USA 7 Kort info 8 Beregning af indeklimabidrag fra forureninger under bygninger 18 Artikelovervågning Leo Ellgaard 3529

Læs mere

Natur og overfladevand

Natur og overfladevand INDHOLD 2 Pesticiddatabasen 6 Forureninger vi aldrig fandt 10 Kort Info 11 DNAPL samarbejdsprojekt mellem DTU og RH 14 Strategi og undersøgelsesmetoder for karakterisering af DNAPL i moræneler Jordforurening.info

Læs mere

Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades

Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades Risikovurdering af restforurening med olie/benzin ved offentlig indsats efter jordforureningsloven 01-09-2009 Version 1.1.4 Rekvirent Rådgiver

Læs mere

Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering

Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering Miljøprojekt Nr. 833 2003 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering Jægersborg Allé, Gentofte Christian

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Vandrensning- revideret udgave

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Vandrensning- revideret udgave Bilag 12 1 Notat om Høfde 42, Januar 2009 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Vandrensning- revideret udgave Peter Balslev ALECTIA 2 Indhold 1 INDLEDNING 6 1.1 BAGGRUND 6 1.2 FORMÅLET

Læs mere

Digital Forvaltning er blevet et nyt mål for den offentlige sektor. I det sene forår og den tidlige sommer kom der en række rapporter og udredninger

Digital Forvaltning er blevet et nyt mål for den offentlige sektor. I det sene forår og den tidlige sommer kom der en række rapporter og udredninger A V J AVJinfo Nr. 6/7-2001 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø, Fax: 3529 8300 Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf: 3529 8157 E-mail lak@arf.dk

Læs mere

Mikrobiel kvalitet og desinfektion

Mikrobiel kvalitet og desinfektion 20 Mikrobiel kvalitet og desinfektion Grundvand og overfladevand, der anvendes som råvand på vandværker, indeholder altid mikroorganismer i forskellige koncentrationer. Drikkevand indeholder således som

Læs mere

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Miljøprojekt nr. 1413 2012

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Miljøprojekt nr. 1413 2012 Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone Miljøprojekt nr. 1413 2012 Titel: Redaktion: Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation

Læs mere

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingsted 11. - 12. marts 2014

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingsted 11. - 12. marts 2014 VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING Vingsted 11. - 12. marts 2014 2014 Indholdsfortegnelse Side Spor 1 (side 3 26) In-situ afværge (modul 1) Direct Push High-Pressure Jet Injection Method for Delivery

Læs mere

Aktiviteterne i projektet har koncentreret sig om følgende tre underprojekter:

Aktiviteterne i projektet har koncentreret sig om følgende tre underprojekter: Rapport over projekt: Udbredelse af lugtstofferne geosmin og MIB i danske dambrug DFFE J. nr. 335-3-43 Oversigt over aktiviteter i projektet Aktiviteterne i projektet har koncentreret sig om følgende tre

Læs mere

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013 VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013 2013 Indholdsfortegnelse Side Spor 1 (side 1 22) Fagsession 1: Eksport af dansk know-how inden for jord og grundvand eksempler,

Læs mere

ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN

ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN Region Hovedstaden, Koncern Miljø ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN Juli 2010 Region Hovedstaden, Koncern Miljø ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup

Læs mere

KEMISKE STOFFER. Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet

KEMISKE STOFFER. Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet KEMISKE STOFFER Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet Titel: Forfatter: Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet Rambøll Danmark A/S Emneord: Grundvand, farlighed,

Læs mere

Det mest overordnede indtryk er, at udfordringerne

Det mest overordnede indtryk er, at udfordringerne INDHOLD 2 Avancerede molekylærbiologiske metoder til dokumentation af naturlig nedbrydning 8 Flyfoto i 3-D-stereo på skærmen 13 11 år med kvalitetsstyring på jordforureningsområdet 15 Indeklimapåvirkning

Læs mere

Nedbrydningsrate, umættet zone

Nedbrydningsrate, umættet zone Nedbrydningsrate, umættet zone Definition af nedbrydningsrate, umættet zone Nedbrydningsraten i den umættede zone er i denne beskrivelse defineret som: Massen af stof der nedbrydes pr. dag pr. kg jord

Læs mere

NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Udbyder: Region Midtjylland NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet pr. 20. januar 2011 vedr. EU-udbud nr. 2010-148563: Demonstrationsforsøg

Læs mere

At give den gas i laboratoriet

At give den gas i laboratoriet At give den gas i laboratoriet Af: Bo Elberling & Anders Michelsen 22 TEMA // At give den gas i laboratoriet Fig. 1. Zackenberg i 2013 hvor en række permafrostkerner blev hjembragt for at undersøge, i

Læs mere

KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER

KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER II.1 Indledning Vi drikker grundvand Konsensus om at beskytte grundvandet Vandets kredsløb Omkostninger for producenter og forbrugere Fokus på pesticider

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale Danmarks jordbund passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale om jordforurening Videncenter for jordforurening og geografilærerforeningen for gymnasiet og hf BIRGIT SANDERMANN JUSTESEN LARS

Læs mere

Jordforurening.info. Leder. Efteruddannelse INDHOLD

Jordforurening.info. Leder. Efteruddannelse INDHOLD INDHOLD 2 7 14 15 22 Er poreluftmålinger egnede i forhold til kortlægning af olieforureninger? Offentlige arkiver og andre kilder til kortlægning af gamle lossepladser Kort Info Nye værktøjer til bedre

Læs mere

DEMONSTRATIONSPROJEKT OM BASISK HYDROLYSE OG BIOLOGISK NEDBRYDNING VED HØFDE 42. PERSPEKTIVER, UNDERSØGELSER OG FORELØBIGE RESULTATER

DEMONSTRATIONSPROJEKT OM BASISK HYDROLYSE OG BIOLOGISK NEDBRYDNING VED HØFDE 42. PERSPEKTIVER, UNDERSØGELSER OG FORELØBIGE RESULTATER DEMONSTRATIONSPROJEKT OM BASISK HYDROLYSE OG BIOLOGISK NEDBRYDNING VED HØFDE 42. PERSPEKTIVER, UNDERSØGELSER OG FORELØBIGE RESULTATER Civilingeniør Claus Kirkegaard Geolog, ph.d. Lars Elkjær Dansk Geo-servEx

Læs mere