Forandringer på arbejdspladsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forandringer på arbejdspladsen"

Transkript

1 Styrk de menneskelige ressourcer Skab overskud Forandringer på arbejdspladsen

2 Indhold Forandringer på arbejdspladsen 3 Brug værktøjet 3 Overblik 4 Hvorfor forandringsledelse? 4 Ny definition af tryghed 4 Lederens udfordring 5 Metoder 6 Inddragelse af medarbejdere 6 Metode: Den påskønnende løsningsmetode 7 Positivt fokus 7 1. Find ind til det, der giver liv 8 2. Påskøn dine medarbejderes indsats 8 3. Fokuser på det, der går godt 9 4. Lav en handlingsplan oversæt idealerne til handling 9 Metode: 360 graders evaluering 10 Ledelsesværktøj til personaleevaluering og præstationsforbedringer 10 Et alsidigt værktøj graders Evaluering i praksis 12 Fase 1 Afklaring af formål 12 Fase 2 Workshop 1 14 Fase 3 Dataindsamling og -behandling 14 Fase 4 Workshop 2 Feedback 16 Fase 5 Opfølgningsdag 17 Inspiration til kvalitativ spørgeramme 18 Eksempler på interne kompetencer 20 Hvem bør deltage 20 Professionelle systemer 21 Værktøjer til handling Nye krav og udfordringer er dagens orden på danske arbejdspladser. På godt og ondt. I en travl hverdag kan det sætte arbejdsmiljøet under pres. Dette hæfte er en del af en serie procesværktøjer, Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration har udgivet. Formålet er at sætte fokus på, hvordan arbejdspladserne kan styrke de menneskelige ressourcer på arbejdspladserne. Værktøjerne er udformet som redskaber til ledelsesniveauet på arbejdspladserne. Men de kan også bruges som inspiration til dialog i samarbejdsudvalget og sikkerhedsorganisationen på arbejdspladsen. Serien behandler seks temaer, de fleste arbejdspladser på et tidspunkt skal evne at tackle: Forandringer på arbejdspladsen Manglende indflydelse Den vanskelige samtale Fravær og personalegennemtræk For stort arbejdspres Konflikthåndtering Hvis du vil vide mere 23

3 Forandringer på arbejdspladsen Brug værktøjet Dette værktøj kan hjælpe dig med at: gøre en omstillingssituation til et fælles anliggende, som involverer alle på din arbejdsplads sikre, at de nødvendige ændringer bliver gennemført under hensigtsmæssige og strukturerede rammer forberede medarbejderne på nye krav, der stilles til dem sikre medarbejderne en følelse af tryghed, engagement og indflydelse, hvorved frustrationer, usikkerhed og mistrivsel kan reduceres og undgås Inspiration til ledelse under forandring Procesværktøjet er ikke en udtømmende kogebog, men giver nogle forklaringer og idéer til inspiration og handlemuligheder, som lederen selv må tilpasse situationen. Procesværktøjet giver først et overblik over, hvorfor forandringer er nødvendige, og hvad de gør ved mennesker. Dernæst præsenteres en række råd til, hvordan lederen kan håndtere forandringer, så han eller hun får medarbejderne med sig, og ingen så vidt muligt bliver ofre. Forandringer på arbejdspladsen 3

4 Overblik Hvorfor forandringsledelse? Ny definition af tryghed Behovet for forandringsledelse udspringer af, at forandringstakten og omstillingskravene er stærkt stigende i vores samfund. Forhold som ændringer i marked og teknologi og samfundsmæssige krav presser de fleste organisationer til forandring. Besparelser, ansættelsesstop, øget arbejdsbyrde, fusioner, krav om omorganisering, nye ledere og medarbejdere m.m. er blot nogle eksempler på, hvad en forandring kan indebære. I mange tilfælde opfattes forandring som en trussel mod det trygge. Man ved, hvad man har, men ikke hvad man får. Tryghed og sikkerhed er i mange medarbejderes optik centrale elementer i et godt arbejdsmiljø. En forandring behøver ikke være ekstern givet eller påtvungen, men kan også komme indefra i forsøget på at gøre organisationen parat til omstilling. Det er således en leders opgave at vænne sin arbejdsplads til forandringer ved løbende at tage initiativer, der gør medarbejderne mere fleksible og robuste. Der er behov for at omdefinere begrebet tryghed. Mange år i rollen som lønmodtager og gammeldags ledelse har hensat nogle medarbejdere i en mental tilstand, der minder om den tryghed, et barn skal føle: Der bliver sørget for dem på arbejdspladsen, de får at vide, hvad de skal og får veldefinerede arbejdsopgaver. De skal ikke bekymre sig om, hvad der sker i omverdenen, og hvad der kunne true arbejdspladsen. Er der problemer, er det ledelsens opgave at tage sig af dem. Men denne form for tryghed er direkte farlig for voksne. Det nye tryghedsbegreb handler om at være med i beslutningerne, at være velinformeret, at have forestillinger om, hvad der er i vente, og hvad det værste, der kan ske, er, så man kan tage bestik af det. Det gælder også om at udvikle sin kompetence løbende, så man dels er uundværlig på sin arbejdsplads og dels kan få arbejde et andet sted. Dette værktøj kan hjælpe dig med at bygge bro mellem den ventede omstilling og tryghedsfølelsen blandt dine medarbejdere. At fremme følelsen af tryghed blandt medarbejderne sikrer, at forandringen kan modtages med velvilje og måske endda som en positiv udfordring. Forandring Ledelse Tryghed og velvære 4 Forandringer på arbejdspladsen

5 Lederens udfordring Lederens store udfordring i dag er at hjælpe medarbejderne til selv at følge med i udviklingen, opdage behovet for forandring, indse hvilke indsatser, der er nødvendige, og bidrage til at udforme forandringsprocessen. Lederen skal være klar over, at nogle af hans medarbejdere risikerer at blive ofre i forandringsprocessen: Nogle bliver måske afskediget, nogle forflyttet, nogle får andre opgaver. Offer-rollen er uværdig. Og det er dårlig ledelse, hvis nogen af ens medarbejdere bliver ofre. Det er lederens opgave at give dem handlemuligheder i alle situationer. I nogle tilfælde ved ledere mere end medarbejderne. Denne viden skal de ikke holde for sig selv, men dele ud af så medarbejderne kan tænke med. Hvis lederne ikke ved, hvad der foregår, bør de delagtiggøre deres medarbejdere i, hvad de tror igen for at sætte tanker i gang og give medarbejderne nogle handlemuligheder. Det kan godt være, at der er forretningshemmeligheder (f.eks. om forestående salg af virksomheden, om fusion, besparelser, nedlæggelse etc.), men det bør ikke forhindre, at man på interne møder på afdelings- og kontorniveau åbent kan drøfte forskellige scenarier. Man kan som leder godt sige: ja, jeg ved ikke noget, men jeg tror, der er tre muligheder: Den mest sandsynlige er efter min mening, men det kan også være, at etc. Her er det undvigende adfærd at sige sådan noget som det er et politisk spørgsmål, det må jeg ikke udtale mig om, ingen kommentarer, jeg kan kun henholde mig til den udmelding, der er kommet fra den øveste ledelse, etc. Råd til lederen i en omstillingssituation For lederen gælder følgende generelle råd i en omstillingssituation: Inddrag dine medarbejdere og lyt til deres bekymringer. Undgå envejskommunikation (dvs. at det bare er dig, der informerer ) Vær opmærksom på dine medarbejderes signaler og besvar deres spørgsmål, så de ikke efterlades i tvivl om, hvad forandringen kan betyde for dem og deres situation Undgå at udskyde begrundelserne for, hvorfor omstillingen er nødvendig. Vær ærlig over for medarbejderne med hensyn til, hvad forandringen bunder i Vær ansvarsbevidst og undgå at skyde ansvaret væk ved at udtale det er ikke mig, der har fundet på det eller det er et politisk spørgsmål. At skyde ansvaret væk forstærker usikkerheden blandt medarbejderne Find stærke fortalere for omstillingen, der kan hjælpe dig med at få ændringerne igennem Undgå dækningsløse tryghedsaftaler. Det er vigtigt, at du taler åbent om såvel positive som negative konsekvenser af ændringerne. Der er ingen grund til at skjule mulige udfald, men derimod giver bevidstheden om mulige negative konsekvenser medarbejderne mulighed for at forberede sig mentalt. Pludselige negative konsekvenser kan føre til mistillid og oprør blandt medarbejderne Hvis der er behov for personalereduktion, er der ingen grund til at gemme denne nyhed til sidste øjeblik. Sig det, som det er. Men det er vigtigt, at principperne herfor bliver drøftet, så du sikrer dig, at medarbejderne har mulighed for at forberede sig på ændringerne Forandringer på arbejdspladsen 5

6 Metoder Inddragelse af medarbejdere Det anbefales at bruge metoder, som sikrer inddragelse af alle medarbejdere. Der vil altid være nogle medarbejdere, der helst er fri, og man kan altid indvende, at der ikke er tid til at inddrage alle pga. den daglige drift. To metoder til forandring Når vi i det efterfølgende foreslår to forskellige metoder, hænger det sammen med, at man grundlæggende kan gribe omstilling an på to måder: Fokus på styrker og muligheder (appreciative inquiry eller påskønnende løsningsmetode) Fokus på omverdenens krav (360 værktøj) I nogle situationer er det bedre at gøre det ene fremfor det andet. F.eks. hvis en arbejdsplads har følt sig meget plaget af forandringer, og mange af dens medarbejdere er begyndt at føle sig forfulgt og er kommet i forsvarsposition, så er den sidstnævnte bedre til at starte med. Ærlighed betaler sig Et succesfuldt forandringsforløb, hvor medarbejderne føler sig informeret, inddraget og fortrøstningsfulde, forudsætter, at lederen er ærlig, viser engagement og ikke er står tilbage for at synliggøre forandringens konsekvenser. Ærlighed fører til tillid, ikke blind tillid, men tillid til, at man som medarbejder får de nødvendige oplysninger for at kunne tage bestik af og være med til at forme sin fremtid. Hertil er der at sige, at alle ikke behøver at være inddraget lige meget. De procesværktøjer, der nævnes efterfølgende, kræver at kun nogle få medarbejdere (nøglemedarbejdere, ildsjæle og andre særligt ressourcefulde medarbejdere) inddrages meget, mens det store flertal høres og får lejlighed til at kommentere og foreslå forbedringer ved udvalgte lejligheder. I omstillingsprocessen gælder det altid om at skabe bred forståelse for, hvad udviklingen kræver, og nødvendigheden af en forandringsproces. Endvidere gælder det altid om at inddrage medarbejdere i udformningen af forandringsprocessen og dens gennemførelse. Information Inddragelse Kommunikation Forandring Succesfuld omstilling Engagement Ærlighed Tillid 6 Forandringer på arbejdspladsen

7 Metode: Den påskønnende løsningsmetode Positivt fokus Den påskønnende løsningsmodel ( Appreciative inquiry ) beskriver, hvordan du kan håndtere forandringssituationen gennem en positiv proces. I stedet for at stirre dig blind på problemer og barrierer, der vanskeliggør omstillingen, er det værd at fremhæve positive aspekter, der flytter organisationens fokus fra problem til løsning. Problemorienteret metode Påskønnende interview Definere problemer Opstille mål og lægge strategier Mest fokus på det, der ikke fungerer Kun udvikling, når der identificeres problemer Mindreværdskompleks Finde ind til det, der giver liv Bygge på eksisterende kvaliteter og ressourcer Fokus på det, der går godt Udvikle organisationen fra den sunde kerne, styrke, udvide og udbrede det, der går godt Styrket identitet Som leder er dine medarbejderes indtryk af forandringen styret af, hvorledes du griber situationen an. Du har således en indflydelse på, om forandringen modtages som et problem eller en positiv udfordring. Mange arbejdspladser har lidt under mange skibe i søen og en utilstrækkelig kommunikation om formålet med forandringer. Medarbejderne føler, at de mange forandringer er en kritik af deres arbejde. De er ikke længere motiverede for den problemorienterede metode (der i for sig er udmærket og bestemt ikke død). Fire principper Den påskønnende metode bygger på fire principper: 1 Find ind til det, der giver liv 2 Påskøn dine medarbejderes indsats 3 Fokuser på det, der går godt 4 Lav en handlingsplan oversæt idealerne til handling Forandringer på arbejdspladsen 7

8 Metode: Den påskønnende løsningsmetode 1. Find ind til det, der giver liv 2. Påskøn dine medarbejderes indsats Det, der giver liv i en organisation, er det, der bringer det bedste frem i folk. Det livgivende i enhver organisation er af unik karakter og kan være alt fra ideelle arbejdsformer, særlige personligheder til det at være en del af et dynamisk team. Det er vigtigt, at organisationen udvikles fra sin sunde kerne, hvorefter det sunde forstærkes og gradvis udvides. Dine medarbejdere kan svare på, hvad det er, hvis du f.eks. spørger: Hvad bringer det bedste frem i dig på vores arbejdsplads eller: Når du glæder dig til at komme på arbejde, hvad er det så for eksempel der gør dig glad? Der skabes positiv energi på en arbejdsplads, når medarbejderne føler, at deres indsats bliver værdsat. At rose medarbejderne styrker deres motivation og energi til at blive ved. Det hjælper dig også med at skabe gode relationer til dine kolleger og vil også hjælpe dig i situationer, hvor du har brug for opbakning og støtte fra medarbejderne. Generelt kan du påskønne medarbejdere f.eks. på følgende måder: Vis dem interesse. Vis dem, at du ved, hvad de laver, hvem de samarbejder med, etc. Giv dem feedback. Fortæl dem f.eks. i en udviklingssamtale, hvad du vil bede dem blive ved med ( bevar dit gode humør og dit gode forhold til kollegerne ), hvad du vil bede dem holde igen med ( dit engagement gør dig nok indimellem lidt dominerende, prøv at vente med at tage ordet, indtil andre har sagt noget ), og hvad du vil bede dem begynde på ( hidtil har du tilsyneladende ikke givet dig tid til dette, men vi har brug for dit bidrag ) Sørg for at aftale nogle deadlines og kvalitetsmål med dine medarbejdere, som på én gang er udfordrende og realistisk opnåelige, og ros dem så for at have levet op til deres løfter Hils på dem hver dag. Brug deres navne, når du hilser på dem. ( Hej, Anna! ) Hvis du er humørsvingende, så styr dig. At lade dit dårlige humør gå ud over tilfældige medarbejdere ved bryskhed, irritable reaktioner, ligegyldighed etc. er meget, meget belastende. Tænk hver dag ved arbejdets start: Hvordan kan jeg bidrage til, at mine medarbejdere glæder sig til at komme på arbejde igen i morgen? 8 Forandringer på arbejdspladsen

9 3. Fokuser på det, der går godt 4. Handlingsplan fra idealer til handling I en traditionel omstillingsproces spørger vi f.eks.: Hvordan kan vi forbedre effektiviteten? I den påskønnende løsningsmodel spørger vi ind på en anden måde: Hvornår er vi effektive?, Hvilke betingelser har vist sig at være til stede, når vi er effektive? Inddrag medarbejderne og fokuser på mulighederne i forandringssituationen. Spørg: Når vi nu alligevel skal lave om, er der også noget, der skal blive bedre. Hvad kunne det være? Sørg for, at dine medarbejdere selv får lov til at udtrykke og formulere det, som de kan se af positive aspekter. At medarbejderne er med til at definere visioner og idealer for organisationen, giver arbejdspladsen en stærk identitetsfølelse Lad medarbejderne komme med bud på hvilke kvaliteter, karakteristika og særlige træk, der bør kendetegne jeres organisation. Det kan være kvaliteter som samarbejde, loyalitet, effektivitet, kundetilfredshed osv. På den måde er dine medarbejdere selv involveret i at udvikle en organisatorisk model, der lever op til deres egne idealer. Ved hjælp af denne proces vil dine medarbejdere selv kunne definere og realisere omstillingens nødvendighed Efter at have fået idealerne på plads skal der startes en dialog på din arbejdsplads. Dialogen skal medvirke til at sætte virkeligheden op mod idealerne, så det bliver tydeligt, hvor der er behov for indsats og forandring. Er der områder, hvor eksempelvis samarbejdet fungerer særligt godt så læg sammen med dine medarbejdere en plan for, hvordan denne positive egenskab kan bredes ud i resten af organisationen. Dialogen er central for at nå frem til, hvordan dele af organisationen kan få samarbejdet til at fungere, og hvorfor andre ikke kan. Omstillingsprocessen I en omstillingsproces bør du understrege, at der er meget at bygge på (underforstået: Det, I har gjort hidtil, har ikke været forkert), og at du tror på medarbejdernes potentiale (underforstået: I kan mere og andet, end I hidtil har gjort). Spørg f.eks. medarbejderne: Hvad kan vi med rette være stolte af? Hvilke kulturtræk, kompetencer etc. skal vi bevare og have med i rygsækken, når vi begiver os ud på den nye vej? Hvad nyt står vi overfor? Hvorfor har vi gode forudsætninger for at klare det nye? Forandringer på arbejdspladsen 9

10 Metode: 360 Graders Evaluering Ledelsesværktøj til personaleevaluering og præstationsforbedringer 360 Graders Evaluering er en af flere metoder til at iværksætte forandringstiltag med udgangspunkt i krav fra organisationens interessenter. (Andre metoder er f.eks. interessentundersøgelser med opfølgning, brugertilfredshedsundersøgelser). Når du præsenteres for netop denne metode, er det, fordi du dels kan bruge metoden selv i en forenklet udgave, der præsenteres i det efterfølgende dels også kan anvende et licenseret materiale af samme navn: 360 Graders Evaluering, hvilket dog kræver konsulentbistand. Sammenlignet med den traditionelle evalueringsform ser forskellen sådan ud: Traditionel feedback Supervisor Chef 360 Graders Feedback Supervisor Chef Mig Kolleger Team Statusbillede Metoden giver et helhedsorienteret statusbillede af Mig Interne kunder Eksterne kunder organisationens præstationer, sådan som de opfattes af interne og eksterne kunder og af de enkelte medarbejdere og ledere. I en tid hvor teamwork erstatter hierarki, og den enkelte medarbejder i høj grad søger mening og indflydelse på sin egen situation, giver 360 Graders Feedback nogle unikke muligheder for at skabe deltagelse og commitment. Feedback fra troværdige kolleger og kunder motiverer bedst medarbejderne til større forandringsfleksibilitet! Kernen i værktøjet er, at virksomheden og medarbejdernes præstationer og udviklingspotentiale vurderes fra flere vinkler. 360 Graders Evaluering betyder, at alle ansatte kan få feedback på deres præstationer fra nærmeste kolleger, kunder, team-medlemmer og andre afdelinger. Evalueringsformen fokuserer således på at gøre forbedringer til såvel et individuelt som et fælles anliggende. Motivation til forandring Praksis har vist, at principperne omkring 360 Graders Feedback spiller en væsentlig rolle for organisationens evne til at motivere medarbejdernes accept af forandringer, netop fordi tilbagemeldinger fra flere interessenter opfattes mere troværdige, objektive og værdifulde. Medarbejderne er langt stærkere motiveret til at forandre adfærd, når respekt og anerkendelse ikke kun kommer fra lederen men også fra ligeværdige kolleger, kunder og øvrige interne afdelinger. 10 Forandringer på arbejdspladsen

11 Et alsidigt værktøj 360 Graders Feedback er et alsidigt værktøj, der har mange anvendelsesmuligheder: Intern benchmarking måle forbedringer og effekt af udviklingstiltag Kundefokus sætte fokus på hvordan vi skaber mere værdi for vores kunder og for hinanden Organisatorisk læring og udvikling vi kan lære internt af hinanden, når vi får en objektiv måling på, hvor vi har succes, og hvor vi kan blive bedre Personlig udvikling og læring fokus på hvordan personen udfører job (adfærd), og hvad han/hun opnår (resultater) Kompetenceudvikling identifikation af hvilke kernekompetencer, der fremover vil være nødvendige at udvikle for at sikre virksomhedens/organisationens konkurrencedygtighed Teambuilding sammensætning af effektive teams Lederudvikling som leder får du en værdifuld feedback, som kan bruges til din egen faglige og personlige udvikling Processen giver syn for sagn og giver dig mulighed for at basere dine ændringstiltag på et fælles grundlag, som berettiger og letter eventuelle forandringstiltag. Dette faktum har stor betydning både i forhold til at implementere ændringerne og at øge motivationen, da alle inddrages i at give og modtage konstruktiv feedback. 360 Graders Feedback identificerer de væsentligste udviklingsområder for organisationen som helhed, for teams og enkeltpersoner i forhold til individuelle og organisatoriske målsætninger. Derfor er der et væsentligt element af kompetenceudvikling i en sådan proces. 360 Graders Feedback proces sætter fokus på: Interne samarbejdsrelationer og arbejdsklima Effektivitet og behov for kvalitetsforbedringer Kundeorientering Målrettet uddannelse og træning samt bedre udbytte af disse aktiviteter Den adfærd, som er vigtig i forhold til at gøre et godt job i dagligdagen Medarbejdernes egne stærke sider og områder som kan udvikles Forandringer på arbejdspladsen 11

12 Metode: 360 Graders Evaluering 360 Graders Evaluering i praksis Her følger forslag til, hvordan du i praksis kan etablere en 360 Graders Feedback proces, som sikrer kundefokus, medarbejderindflydelse og engagement. Målet er at sætte fokus på, hvilke krav omverdenen stiller til jer som organisation og hvilke konsekvenser disse får for jeres præstationsniveau og jeres nuværende og fremtidige kompetencer. Forløbet, der omfatter samtlige dine medarbejdere, ser grafisk således ud: Program for workshop inklusiv forberedelses- og opfølgningsdag Fase 1 Formålsafklaring Medarbejderinformation Fase 2 Workshop 1 Nedsæt projektteams Definér spørgeramme Fase 3 Dataindsamling og -bearbejdning Fase 4 Workshop 2 Feedback + Handlingsplaner Fase 5 Workshop 3 Opfølgningsdag uge 1 uge 2 uge 3 uge 6 uge 11 Hver fase har en række aktiviteter, som er forklaret nærmere nedenfor. Du kan vælge to indgangsvinkler til processen: Før du starter, er det vigtigt, du har overblik over de 5 faser, og at du får gennemtænkt, hvad du ønsker at opnå, hvordan du vil gennemføre processen, hvordan du vil anvende resultaterne, og ikke mindst hvordan du vil følge op. Som en 1-dags workshop med en opfølgningsdag, hvor du fokuserer på forbedringsområder, og hvor du introducerer principperne og tankegangen bag 360 Graders Feedback. Det gælder om at skabe interesse og forståelse blandt medarbejderne, så du kan få hul på konkrete problemstillinger Som en strategisk længerevarende proces, hvor du løbende og konsekvent arbejder med feedback til at implementere en forandringsproces. Her vil første workshop fungere som et kick-off seminar 12 Forandringer på arbejdspladsen

13 Fase 1 Afklaring af formål Intern markedsføring Meningen er, at hele projektet startes så effektfuldt som muligt, og derfor må du planlægge hver fase. Det er væsentligt, at du overvejer, hvordan du vil sælge projektet internt. Dine overvejelser bør bygge på de mål og strategier, som er lagt for organisationen/afdelingen, sammenkoblet med de områder, hvor du mener forandring er tiltrængt. Afhold en informationsdag for medarbejderne og fortæl om formålet, forventninger til resultaterne af processen og de fordele, det giver jer alle. Gennemgå fasernes indhold, som beskrevet her, og afsæt datoer for workshops. Husk at fortælle, hvordan resultaterne vil blive anvendt. Det skaber tryghed og tillid. Afklaring Spørgsmål du bør afklare inden processen: Hvorfor gør vi det her? Hvilke forandringer vil jeg opnå? Hvilken adfærd og hvilke kompetencer ønsker jeg at fokusere på? Hvilke interessenter (kunder, øvrige interne afdelinger) skal inddrages? Hvordan vil jeg præsentere feedback, og hvordan vil jeg gennemføre den efterfølgende udviklingsfase? Kan jeg få hjælp til træning og uddannelse fra personaleafdelingen? Forandringer på arbejdspladsen 13

14 Metode: 360 Graders Evaluering Fase 2 Workshop 1 Fase 3 Dataindsamling og -behandling Valg af interessenter og udarbejdelse af spørgerammer På denne workshop diskuterer I hvilke områder, I gerne vil have feedback på med henblik på at opnå større kundefokus. I skal også afklare hvilke interessenter, der skal indgå i analysen samt hvorfor. Her er dit forarbejde omkring formålet væsentligt, da du skal kunne koble jeres analyse til de mål, der er sat for din organisation. Afhængig af antallet af medarbejdere, der direkte deltager i projektet, kan det være en god idé at lade medarbejderne arbejde i mindre grupper og siden lade hver gruppe rapportere i fælles forum. De i fase 2 udarbejdede spørgerammer danner nu grundlag for interviews og informationsindsamling, som omfatter: Egen besvarelse af spørgsmålene: Lad alle deltagerne besvare spørgsmålene individuelt og anonymt, gerne på papir. Husk at besvare spørgsmålene selv, før I stiller dem til kunderne og samarbejdspartnere. Spørgsmål til interne og eksterne kunder: Indhent information ved at foretage telefoninterview. Det er ofte det nemmeste. Vær omhyggelig med at notere kundens feedback og afkryds på skemaerne. Udvalgte projektteams gennemfører indsamling og systematisering af feedback fra interessenter. Her sammentælles besvarelserne, og afvigelser i egen score og kundernes score oplistes. Resultaterne kopieres og udleveres til alle deltagere på workshop nr Forandringer på arbejdspladsen

15 Brainstormingproces Et god metode er at gennemføre en brainstormingproces, hvor alle bidrager til, hvem I skal spørge, og hvad I skal spørge om. Hvad vil vi gerne spørge kunderne om? Samtlige idéer opstilles på en flip-over, så de er synlige for alle. Husk reglerne for brainstorming: enhver form for kritik er bandlyst i denne fase. Prioriter efterfølgende spørgsmålene og vær sikker på at I spørger til områder, I selv har indflydelse på og dermed mulighed for at gøre noget ved. I kan for eksempel sortere de fremkomne spørgsmål i to grupper: En gruppe, der indeholder de områder, I selv har indflydelse på, og en anden gruppe med alle de områder, som I umiddelbart ikke selv kan gøre noget ved. Sidste gruppe kan bruges i en senere proces, hvor I kan inddrage andre interessenter og sammen med dem identificere løsninger. Beslut hvem I vil spørge Eksempelvis: Hvilke interne kunder (afdelinger eller funktioner) og/eller eksterne kunder er vigtige at inddrage? Pas på, at I ikke favner for mange, men vælg dem, som I samarbejder tættest med om at løse kundeorienterede problemstillinger i hverdagen. Udarbejd mini-spørgeramme Opdel medarbejderne i mindre grupper og lad dem udarbejde en minispørgeramme ud fra gruppen af spørgsmål, I selv kan håndtere. Husk at udforme spørgsmålene, så de er nemme at forstå, og så de kan besvares af interessenterne. Idéer hertil kan du finde senere i afsnittet. Lad grupperne præsentere deres spørgerammer og beslut i fællesskab, hvilke spørgsmål der skal indgå i den endelige spørgeramme. Husk at debattere jeres valg undervejs. Nedsæt projektteams Find frivillige medarbejdere, som skal forestå den praktiske del af informationsindsamlingen og databehandlingen. Lad denne projektgruppe renskrive og kopiere de endelige skemaer til afkrydsning. Afklar hvilke medarbejdere, der skal indgå i forskellige opgaver i fase 4; interviewe, indsamle og renskrive. Frivillighedsprincippet er det bedste. Afsæt i alt 1 2 dag til workshoppen Forandringer på arbejdspladsen 15

16 Metode: 360 Graders Evaluering Fase 4 Workshop 2 Feedback Indholdet her bygger på de resultater, som kom ud af fase 3. Målet med workshoppen er: At sammenligne egen score og kundens score og diskutere baggrunden for eventuelle afvigelser At besvare spørgsmålet: Hvad er de kritiske kompetencer, vi skal beherske, for at levere en god service, der imødekommer kundernes behov i fremtiden? På workshoppen bør I registrere områder, hvor I er stærke (efterlever kundernes krav), og hvor I er svage (modsætninger i opfattelse). Skriv områderne op på en flip-over. Bed også grupperne registrere de områder, som kunderne i fremtiden lægger vægt på, men som I endnu ikke tager højde for. Grupperne bør hver især diskutere, hvilke konsekvenser det har for jeres fremtidige kompetencer ved at besvare spørgsmålet: Hvilke kompetencer skal vi styrke for at imødegå kundens forventninger? Også disse kompetencer kan kategoriseres eventuelt efter samme hovedoverskrifter igen. Forslag til, hvad disse kompetencer kan være, kan du få eksempler på sidst i dette afsnit. Præsentation Grupperne præsenterer og diskuterer deres bud på indsatsområder og kompetencer i fælles forum. Valg af indsatsområder problemløsning På baggrund af præsentationerne ovenfor udvælges i fællesskab 3-5 indsatsområder på baggrund af følgende kriterier: Problemet skal være højt prioriteret af kunderne Problemet skal kunne løses af jer selv Det skal kunne løses relativt hurtigt (max. to måneder) Løsningen af problemerne kræver ingen større investeringer Oplist desuden gruppernes forslag til, hvilke kernekompetencer det kræver af jer som medarbejdere og team. Hent inspiration fra de forslag, som er indkommet fra medarbejderne under gruppearbejdet i ovenstående. En måde kan være at etablere en coach for hver funktion/team, som står til rådighed med vejledning i det daglige. En anden kan være at lade en afdeling eller en enkelt person dele ud af sin viden og give inspiration i form af et indlæg på jeres faste personalemøder. Mulighederne er mange. Det væsentlige er, at det er medarbejderne, der kommer med forslagene. Diskussion af resultaterne Gruppearbejde: Diskuter i grupperne de områder, hvor I scorer forskelligt i forhold til interessenterne, som udgør indsatsområderne. Lad grupperne identificere årsagerne til denne forskel og lad dem kategorisere årsagerne i hovedoverskrifter. Eksempelvis kan de vælge følgende: Samarbejde Kommunikation Ledelse Ressourcetildeling Viden & personlige kompetencer 16 Forandringer på arbejdspladsen

17 Fase 5 Opfølgningsdag Præsentation Lad hver gruppe præsentere sine forslag til handlingsplaner og giv feedback i fælles forum. Beslut sammen, hvordan I vil følge op på de udvalgte indsatsområder, og hvilken handlingsplan I vil følge. Konsensus er væsentligt for at sikre ejerskab. Deleger aktiviteterne fra handlingsplanen til projektteams, der hver har en projektansvarlig. De projektansvarlige har til opgave at følge aktiviteterne og at registrere problemer og fremgang. Også dette danner input til jeres opfølgningsdag. Afslut med en kort evaluering af dagen, opremsning af de indsatsområder, I har valgt at fokusere på, og aftal en opfølgningsdag. Afsæt 1 hel dag. På opfølgningsdagen gøres status på de iværksatte projekter og evalueres i forhold til opstillede målepunkter. Overvej følgende spørgsmål: Hvordan gik workshoppen? Hvad var godt og hvad var skidt? Hvad er status på de 3 indsatsområder? Hvilke forbedringer har I opnået? Hvordan skal I arbejde videre? (eventuelt revidering af indsatsområder)? Hvornår vil I måle og evaluere igen? I bør også aftale, hvad der skal ske videre frem med de områder af handlingsplanen, hvor der ikke er opnået tilfredsstillende resultat. Eventuelt kan I udarbejde en ny handlingsplan, der sikrer, at I fastholder de opnåede resultater. Aftal, hvordan I fremover vil gøre status, og om I vil fortsætte alternativt udvide analysens omfang. Afsæt 1 2 dag. Handlingsplaner udarbejdes Gruppearbejde: Hver gruppe besvarer og udarbejder input til en handlingsplan for hvert af de 3-5 indsatsområder. Løsningsforslagene skal imødekomme kriterierne: Specifikke, målelige, opnåelige, relevante og tidsbundne. Forslagene skal være konkrete i relation til, hvordan disse aktiviteter skal gennemføres Der skal være angivet en acceptabel tidshorisont for, hvornår aktiviteterne skal være gennemført Grupperne skal også diskutere forslag til målelige indikatorer, som viser, hvornår I har nået målene (input til jeres opfølgningsdag) Diskuter, hvordan I kan udvikle de personlige og faglige kompetencer, som vil være relevante for at imødekomme kundens nuværende og fremtidige krav Forandringer på arbejdspladsen 17

18 Metode: 360 Graders Evaluering Inspiration til kvalitativ spørgeramme Udformning af spørgsmål og spørgeramme Hovedreglen er at gøre det enkelt. Her er et eksempel på en kvalitativ spørgeramme. Skalaen kan f.eks. være: 5 = Meget vigtigt/yderst tilfredsstillende 1 = Helt uvæsentligt/helt utilfredsstillende Når I spørger, skal I give en række valgmuligheder, og I skal skelne mellem to grundlæggende forhold: Vigtighed: Hvad I synes, er det vigtigste blandt valgmulighederne? Performance: Hvor gode I er til at gøre det, I finder vigtigst? Eksempler Spørgsmål til interne og/eller eksterne kunder: Hvor godt efterlever vi kundens forventninger? Spørgsmål (vigtighed) Hvorfor? Hvad lægger du/i mest vægt på i vores samarbejde? Hvor vigtigt er det på en skala fra 1 til 5? Eksempel: Hvad lægger I mest vægt på i vores samarbejde? a) at vi reagerer hurtigt på forespørgsler b) at behandlingstiden er kortere og mere effektiv c) at vi håndterer så mange forespørgsler som muligt via d) at vi giver svar på standardspørgsmål via vores website Svar: c) At I anvender som kommunikationsvej. Vurderet på en skala fra 1-5, hvor vigtigt er det, at vi anvender denne metode Svar: 5 Hvorfor? Svar: Fordi der ofte er tale om, at jeg selv står i en hastesituation og skal bruge svar her og nu. Spørgsmål (performance) Hvorfor? På en skala fra 1-5, hvor godt synes du vi lever op til forventningerne? Eksempel: På en skala fra 1-5, hvor gode synes du, vi er til at anvende til at give svar? Svar: 2 Hvorfor scorer du os kun til 2? Svar: Fordi jeg ofte oplever, at jeg skal vente flere dage, før I vender tilbage med svar pr. brev. Når jeg så får svar fra jer, så er det mangelfuldt. 18 Forandringer på arbejdspladsen

19 Spørgsmål til kolleger: Hvordan tror vi, at vi selv efterlever kundens forventninger? Som du kan se, er det meningen at sammenligne kundernes feedback med det feedback, du får fra medarbejderne. I nedenstående eksempel er der basis for en diskussion af, hvordan man kan løfte kundeservice ved at anvende internettet som kommunikation omkring personlige forespørgsler. Spørgsmål (vigtighed) Hvorfor? Hvad tror du, kunderne lægger mest vægt på i samarbejdet? Hvor vigtigt tror du, det er for kunderne? Eksempel: Hvad tror du, kunderne lægger mest vægt på i samarbejdet? a) at vi reagerer hurtigt på forespørgsler b) at behandlingstiden er kortere og mere effektiv c) at vi håndterer så mange forespørgsler som muligt via d) at vi giver svar på standardspørgsmål via vores website Svar: c) at vi håndterer så mange forespørgsler via som muligt. På en skala fra 1-5, hvor vigtigt tror du, det er for kunderne? Svar: 5 Hvorfor? Svar: Jeg hører ofte kunderne sige, at de gerne så, at vi brugte internettet oftere I vores kundebehandling. (Husk at spørge ind til de samme parametre, som du gør til kunderne). Spørgsmål (performance) Hvorfor? På en skala fra 1-5, hvor godt synes du, vi lever op til kundens forventninger Eksempel: På en skala fra 1-5, hvor gode synes du, vi er til at svare kunderne pr. ? Svar: 2 Hvorfor scorer du os kun til 2? Svar: Fordi vi ofte ikke tilbyder kunden denne mulighed, og fordi nogle af os ikke har tradition for at kommunikere med kunden pr. , men snarere pr. brev. Forandringer på arbejdspladsen 19

20 Metode: 360 Graders Evaluering Eksempler på interne kompetencer Hvem bør deltage Nedenfor finder du en række interne kompetencer, som I kan anvende, når I skal diskutere udvikling af fremtidige kompetencer: Lytter til kunderne Reagerer hurtigt på kundebehov og kundeønsker Giver konstruktiv feedback og er løsningsorienteret Kommunikerer åbent deler information og viden med kolleger Er god til at håndtere konflikter på en konstruktiv måde Har professionel ekspertise Organiserer arbejdet er effektiv Indfører forbedringer af det daglige arbejde på eget initiativ Motiverer kolleger på en positiv måde Overholder aftaler er pålidelig Er troværdig Tager beslutninger, når det er relevant Er fair over for andre Forudser problemer og kommer med forslag til forbedringer Sætter teamets interesser over egne interesser Er åben over for nye forslag, også dem man ikke selv har foreslået Følger op Tager initiativ og er selvstændig Respekterer andres behov og forskelligheder Søger konsensus Gennemfører du mini-versionen, så inddrag alle medarbejdere i din afdeling. Er det en større organisatorisk proces, kan du vælge at iværksætte 360 Graders Evaluering som et pilotprojekt baseret på frivillighed. Her er det en god idé at inddrage samarbejdsudvalg, repræsentanter fra personaleafdelingen og medarbejdere med pondus. Det er med andre ord vigtigt, at du sammensætter et stærkt projektteam, der kan være med til at sælge idéen om 360 Graders Feedback internt. Du kan også overveje muligheden af at inddrage jeres interessenter i den del af workshoppen, hvor I skal diskutere og afklare, hvad der skal spørges om. I større processer kan det ligeledes være vigtigt at inddrage hjælp fra eksterne konsulenter til at facilitere de mange processer og sikre objektiviteten. Listen her kan indeholde meget andet. Det er Jer der bestemmer, hvad der er relevant. 20 Forandringer på arbejdspladsen

360 Graders Evaluering

360 Graders Evaluering 360 Graders Evaluering 20.04.06 Metoden giver et helhedsorienteret statusbillede af organisationens præstationer, sådan som de opfattes af interne og eksterne kunder og af de enkelte medarbejdere og ledere.

Læs mere

360 Graders Evaluering

360 Graders Evaluering 360 Graders Evaluering 20.04.06 Metoden giver et helhedsorienteret statusbillede af organisationens præstationer, sådan som de opfattes af interne og eksterne kunder og af de enkelte medarbejdere og ledere.

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Styrk de menneskelige ressourcer Skab overskud Den vanskelige samtale Indhold Den vanskelige samtale 3 Brug værktøjet 3 Inspiration til lederen 3 Overblik 4 Hvorfor er samtalen vanskelig? 4 Det interessante

Læs mere

Forandringsledelse Medarbejdere er ikke imod forandring, de er imod at blive forandret Hvilke udfordringer står forandringsledelse overfor i dag?

Forandringsledelse Medarbejdere er ikke imod forandring, de er imod at blive forandret Hvilke udfordringer står forandringsledelse overfor i dag? Forandringsledelse Steen Hildebrandt og Søren Brandi udgav i januar 2005 bogen Ledelse af forandring. 2005 var det tidspunkt hvor både dansk erhvervsliv og den offentlige sektor i Danmark mere end nogensinde

Læs mere

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 STØRRELSE UDVÆLGELSE LEDELSE ARBEJDSSTIL TILGANG FORM TEAM Begrænset Afgørende Delt eller skiftende Dialog og vidensdeling Mangfoldighed Koordinering Dynamik og interaktion

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang Oplæg fra jer! Litteratur til i dag Vigtigt? Spørgsmål? Refleksioner?

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Dansk Handel & Service. Forandring med succes. Et ledelsesværktøj

Dansk Handel & Service. Forandring med succes. Et ledelsesværktøj Dansk Handel & Service Forandring med succes Et ledelsesværktøj Indholdsfortegnelse: [ 1 ] Hvad kan du bruge forandringsværktøjet til... 5 [ 2 ] Vigtige fokus områder i en forandringsproces... 5 [ 2.1

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER 1 FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER Vejledning til lederen Udarbejdet af HR-afdelingen, Sygehus Sønderjylland, november 2011 Inspiration fra bogen Styrkebaseret ledelse Dansk Psykologisk forlag

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013 Resultater for: René Svendsen Rapportspecifikationer Svarprocent Inviterede Gennemførte 100% 1 1 92% 12 11 100% 1 1-0 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces 24.04.08 Når virksomheden melder forandringer ud til medarbejderne, er aktiv involering af mellemlederne en kritisk succesfaktor. Af Helle Petersen

Læs mere

GØR DET BEDRE SOM NY LEDER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling

GØR DET BEDRE SOM NY LEDER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM NY LEDER Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE Som ny leder er et af en række dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på www.dufkeresult.dk

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering arbejdspladsvurdering En inspiration til at komme i gang med arbejdspladsvurderingen af det psykiske arbejdsmiljø baseret på dialog 1kost&ernæringsforbundet Snak om arbejdsmiljøet Tekst: Tina Juul Rasmussen

Læs mere