KOMPETENCEKURSUS I VIRKSOMHEDSFORSTÅELSE OG - RÅDGIVNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMPETENCEKURSUS I VIRKSOMHEDSFORSTÅELSE OG - RÅDGIVNING"

Transkript

1 KOMPETENCEKURSUS I VIRKSOMHEDSFORSTÅELSE OG - RÅDGIVNING Fra kreditgivere til rådgivere Udviklingsledelse fra pionervirksomhed til netværksorganisation Notat nr. 2 Udarbejdet af Mogens Sparre, Institut for erhvervsstudier

2 Udviklingsledelse fra pionervirksomhed til netværksorganisation Kilde: Freidrick Glasl & Bernard Lievegoed, ISBN Indledning For 26 år siden havde jeg en nyfødt søn, som endnu ikke havde taget sit første skridt. En dag fandt jeg en fantastisk anordning - en rød gåvogn, som en baby kunne sidde i og så skubbe sig frem i huset. Barnet kunne nu blive mobil - længe inden det havde lært at gå. Tiden gik, og barnet kom i børnehave. En dag blev vi kaldt ned i børnehaven. Vores søn havde problemer med at kommunikere med de andre børn, og han var lidt klodset i sin adfærd. At han så havde mellemørebetændelse og deraf nedsat hørelse fremmede ikke ligefrem sagen. Drengen blev sendt til en nærmere undersøgelse hos en adfærdsekspert. Som forældre var vi naturligvis skuffede over vores drengs start på livet. Stor blev vores forbavselse, da denne ekspert kunne konkludere - at vores dreng havde haft en brist i sin udvikling. Eksperten kunne mange år efter fortælles os forældre, at vores barn havde sprunget sit kravlestadie over. Ihukommende den flotte, røde gåvogn, måtte vi bekræfte, at drengen faktisk var gået direkte fra vognen og op og gå. Drengen var blevet en tumbler. Et opretningsprogram blev straks iværksat, og den manglende udvikling blev indhentet. Her til sommer 2007 forlader tumbleren Aalborg Universitet som civilingeniør. Er din organisation en tumbler? Fuldstændig analog med menneskets udviklingsfaser har Glasl & Lievegoed en teori om, at alle organisationer skal gennemleve nogle udviklingsfaser for at blive levedygtige virksomheder. Hver fase har sine fortrin og læring. Som konsulent har vi adgang til mange virksomheder, og i mange af disse kan man faktisk spore manglende udviklingstrin, helt analog med sønnen med det manglende udviklingstrin. Analogt med mennesket kan der heldigvis også iværksættes opretningsprogrammer, som kan rette op på evt. udviklingsskader.

3 I forbindelse med IT-boblens brist så man rigtig mange organisationer forsvinde som dug for solen, idet de netop var organisatoriske tumblere. Der var ingen substans i organisationerne, og der var intet beredskab, der kunne modstå de eksterne rystelser. Fornyelse skal komme indefra organisatorisk læring Professor Steen Hildebrandt 1 siger, at håndtaget til en organisations udvikling sidder indvendigt. Menneskene i organisationen skal bære forandringen. Menneskene i organisationen skal formulere sin fremtidsvision, og uden en stærk vision for en fremtid - ingen udvikling. Mennesket i organisationerne er organisationernes energi. Ledelse må altid ses i en sammenhæng med et organisationsudviklings niveau. Professor B. Lievegoed lagde i midten af 1900-tallet med udgangspunktet i socialøkologien grunden til en teori, som vi her beskriver. Socialøkologien kan karakteriseres som et holistisk syn på udvikling og ledelse på individ-, gruppe- og organisationsniveau. Organisationen ses som værende i stand til at udfolde og forandre sig som sociale organismer med sin egen natur. De grundlæggende elementer i socialøkologien er: 1. Menneske og virksomhed lever i en polaritet mellem det synlige og det usynlige 2. Den menneskelige sjæl er en trefoldighed af tænkning, følelse og vilje 3. En virksomhed udvikler sig og modnes gennem hhv. en pionerfase, en differentieringsfase, en integrationsfase og en associationsfase 4. Udviklingsområderne i virksomheden er en indbyrdes treklang af kapital, (herunder mennesker) organisation og marked 5. Ledelseskvaliteterne har forskellig fokus afhængig af organisationens udviklingsstadium 6. Konflikter ses som udviklingsmuligheder og sygdomsrisici 7. Ledelse og udvikling er en uendelig sløjfeformet proces af iagttagelser, forståelse, intentioner og handlinger. 1

4 Vi begriber med vores begreber (Citat Steen Hildebrandt) Jo flere ens begreber vi har, jo bedre bliver vi til at begribe, hvad der sker i organisationen. Det er så skræmmende enkelt og alligevel så kompliceret på én gang. Udsagnet understøtter, at man forsøger at skabe plads for interne kompetenceforløb i organisationerne, fordi man så kan udnytte, at alle har de samme begreber. En læring om en organisations naturlige udviklingsforløb og med den dertil hørende ledelsesudvikling er en grundlæggende læring, som rigtig mange organisationer desværre ikke besidder. Ledere skal uddannes og udvikles. De traditionelle uddannelser skal yde deres bidrag her, men også de skulle meget gerne udvikles, for de bidrager i øjeblikket med stor set snævre faglige dimensioner. Vi må forvente, at virksomhederne og de øvrige involverede parter omkring virksomhederne samlet set må tilegne sig nye læringsparadigmer, således at organisationerne i stadig højere grad skaber sine egne ledere med de fælles begreber. De syv væsenelementer med tilhørende subsystemer En organisation består i dag af 7 forbundne elementer, i det efterfølgende kaldet: organisationens 7 væsenselementer. Væsenelement Subsystem 1. Identitet Kulturel subsystem 2. Politikker, strategier, programmer 3. Struktur 4. Mennesker, grupper klima, ledelse Det sociale subsystem 5. Enkeltfunktioner, organer 6. Processer, forløb Det tekniske subsystem 7. Fysiske midler

5 Udviklingsfaser i en virksomhed Pionerfasen Pionervirksomheden er sin rendyrkede form en virksomhed, som stadig ledes af dens grundlægger. Den opstår gennem et menneskes skabende gerning. En foretagsom entrepreneur som i sin personlighedsstruktur retter iagttagelse og fantasi mod konkrete behov i erhvervslivet. Pioneren har en god idé, et godt håndværk eller bare et udækket behov. Pioneren er lederen og idéskaberen. Værdierne og reglerne fastsættes af pioneren, ofte helt ubevist. Normalt ledes en pionervirksomhed meget autokratisk, og dette er som hovedregel socialt acceptabelt og fornuftigt, fordi denne pioner som regel har satset alt på at skabe denne organisation. Pioneren har ofte karisma, han arbejder under en heldig stjerne, han kender alle i organisationen samt alle de aktiviteter og processer, der er. Pioneren kommunikerer direkte, og alle kender hinanden. Man er nærmest som én stor familie. Pionerfasens alvorlige svagheder: Konflikter i familien og mellem familieinteresser Ukendskab til de egentlige produktionsomkostninger Fastlåst markedssituation. Nye markeder opdyrkes sjældent Nepotisme - bestemte familiemedlemmer skal have en ledende stilling i organisationen, også selv om de ikke har de rette kompetencer Panisk angst for ekstern finansiering gennem kapitalmarkedet Kommunikation og fleksibilitet bliver sjældent udviklet i takt med organisationen vokser Når organisationen vokser falder effektiviteten, pga. pionerens manglende evne til uddelegering. Pionerfasens ledelsesstil Mange pionervirksomheder har ikke tilstrækkeligt fokus på ledelse, og det er yderst sjældent at se en pioner med formelle ledelseskompetencer. Ledelsen er i bedste fald værdibaseret, som er det modsatte af regelbaseret ledelse. Værdierne der ledes efter er pionerens værdier. Hvad fatter gør, er altid det rigtige. Hvad kendertegner de pionervirksomheder, du kender?

6 Differentieringsfasen Det logiske svar på den overmodne pionervirksomhed hedder Scintific Management. Nye metoder skal erstatte den personlige ledelsesstil. I differentieringsfasen dannes der nu mellemledere, og man begynder at lave stillingsbeskrivelser, personalehåndbog, arbejdsbeskrivelser, kvalitetssikring, procedurer osv. Nøgleord fra differentieringsfasen: Arbejdsdeling Autoritet og ansvar Disciplin Kun én overordnet Ken én leder pr. opgave Personlige interesser skal underordnes virksomhedens interesser God aflønning af medarbejderne Centralisering Hierarkisk struktur Sikkerhed i medarbejdernes stilling Initiativ Korpsånd. Med andre ord er det en mekanisering, standardisering, specialisering, koordinering og formalisering, der gennemføres. Differentieringsfasen er med andre ord: Rational i stedet for intuitiv Mekanisk i stedet for organisk Upersonlig i stedet for personrelateret Systematisk i stedet for situativ. Kriserne i differentieringsfasen: Stivnet organisation Koordinationsproblemer Linie-stabsproblemer

7 Motivation Silodannelse Besparelsesrunder Lean-projekter. Virksomheden er udviklet fra en personlighed til en velsmurt maskine. Integrationsfasen For en organisation i integrationsfasen drejer sig om nu også at få det sociale subsystem inden for virksomheden til at blomstre. Vi skal nu skabe en overordnet mission og stærk vision. En organisation i denne fase begynder at samarbejde med andre organisationer og skaber partnerskaber. Organisationerne koncentrerer sig om egne kernekompetencer og bliver god til at udnytte andres kompetencer. Supply Chain Management er begreber, man anvender. Man handler mere intelligent i overensstemmelse med helheden. Integrationsfasen er baseret på et menneskebillede, efter hvilket ethvert menneske kan og vil udvikle. Man bruger ressourcer på at skabe læring og udvikling. Organisationen arbejder med værdikæder, og man fokuserer på interne uddannelsesforløb og strategiprocesser, og virksomheden har begreber som strategisk varsling, lederudvikling osv. Pleje af eksterne relationer og marketing bliver nye fokusområder.

8 Pinonerfasen Virksomheden som én familie Vores værdier er pionerens Vores struktur er ikke eksisterende Vi kender alle hinanden Vi har ingen regler Alt for vores kunder Karismatisk og autoritær ledelse Fleksible medarbejdere Improvisation Fare: Kaos Vilkårlighed Uselvstændige medarbejdere Pionerfasen: At give impulser til en uformel organisation mennesker: Er karakteriseret ved: 1. Arbejdsomhed, spontanitet 2. En stor familie 3. Direkte kommunikation 4. Personrelateret organisationsstil 5. Medarbejder med all-round-funktioner 6. Improviseret arbejdsstil 7. Håndværkerkulturen 8. Opgave til opgave Socialt : Uformelle konstruktioner, samhørighed. Vi-følelse. Kulturelt : Teknisk : Identitet: Politikker: Struktur : En stor familie. Personificering. Underordnet betydning Personlig identitet, trofasthed Mål og idealer implicitte og intuitive, trofasthed, kreativitet, spontanitet Hverken formalisering eller fastlagt struktur, fleksibilitet. Randproblemer: System

9 Differentieringsfasen Vi sælger det, som er godt for os Vi tænker i egne kasser Vi har struktur Vi er funktionsopdelt Dirigerende ledelse Medarbejderne tilpasser sig organisationen Planlægning udførelse kontrol Hver silo passer sit ISO -systemer Fare : Selvstændige kongeriger med egne dagsordnen Overdreven formalisering Bureaukrati, - for bureaukratiets skyld Stivhed og træghed Differentieringsfasen: At opbygge et apparat, der kan beherskes og styres Er karakteriseret ved: 1. Gennemsigtighed, styrbarhed, orden (personalehåndbog) 2. Sagsorientering og organiserende ledelse 3. Rationel opgavedeling og specialisering (stillingsbeskrivelser) 4 Mekanisering og standardisering 5 Koordination 6 Formalisering 7 saglig nødvendighed Socialt : Kulturelt: Teknisk: Identitet : Politikker : Struktur : Formelle aspekter står i forgrunden Virksomheden som et konstrueret apparat, materielle symboler, ritualer Præger tænkning på alle områder Rationel definition. Tænker indefra indefra og ud. Magnegement, styrbarhed, orden Formalisering funktionel inddeling, ledelsesniveauer, Specialisering

10 Integrationsfasen Vi løser kundernes problemer. Nyttigt er hvad der nytter vores kunder Vi styre efter visioner, mål og strategier frem for regler. Vi indgår i netværk Interaktive funktioner, teams,autonome gruppe og cost centre. Situationsbestemt ledelse. Medarbejderne planlægge og udføre egenkontrol. Fare: Tendenser til solohandlinger Vi vil selv, og på bekostning af helheden Strategien for strategien skyld Integrationsfase: At udvikle en universel organisme Er karakteriseret ved: 1. bevidst arbejde med mission og vision 2. orientering mod kunderne/brugernes behov 3. pleje af relationer (internt og eksternt) 4. blanding af formel og uformel struktur 5. teams 6. initiativer, ansvar, selvorganisation, deltagernde 7. demokratisk situationsbestemt ledelse 8. strategisk personale udvikling 9. jobberigelse 10. blød teknologi Socialt : Kulturelt: Teknisk: Identitet: Politikker: Struktur: Det sociale bliver bærer af organisations-udviklingen af menneskene Virksomheden som levende organisme. Bevidst reflekteret og udformet kultur med personlig symboler. Betragtes som ligeværdig med de to øvrige systemer Bevidst arbejde på mission, ideal. Orienteret mod behov. Deltagende, gennemarbejdet kommunikeret. Initiativer, ansvar, selvorganisation. Blanding af formel og uformel struktur, føderativ sammenknytting af virksomhedsområdet relatere til kunde/produkt grupper.

11 Associationsfasen En virksomhedsbiotop: Skæbnefælleskab, forbindelse til omverdenen. Langfristet politik, tillid og samarbejde Struktueret samarbejde med mange eksterne associative former. Integreret funktioner Evnen til omgang med konflikter Procesansvar og autonome teams Fare : Magtblokke ved hjælp af strategiske alliancer Stat i staten Forandring i organisationer Hvor er vores virksomhed placeret? DIFFERENTIERINGSFASEN INTEGRATIONSFASEN PIONERFASEN ASSOCIATIONSFASEN Frit efter : Udviklingsledelse af Glasl & Lievegoed

Power In and Around Organizations

Power In and Around Organizations Side 1 af 23 Power In and Around Organizations Henry Mintzberg Kap 8-14 (Kap 1-3 er dog medtaget for forståelse og fuldstændighed) Kapitel 1: Magt (Power) Direkte oversat til det danske sprog er dette

Læs mere

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget...

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... 5 4.2.2 Formuleringsprocessen... 6 4.2.3 Top 20 over

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d.

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. 2009 Steen Juul Hansen Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Et personligt afklaringsværktøj til medarbejdere i staten Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: Hvad har du med? 5 Dine kompetencer 6 Dit

Læs mere

Speciale Diplomuddannelse i ledelse

Speciale Diplomuddannelse i ledelse Speciale Diplomuddannelse i ledelse Speciale Medledende teams Tegn på opgave: 117.486 tegn med mellemrum. Studerende: Lars Præcius studienummer CDL1028. Vejleder: Bo Vestergaard. Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Søren Christensen. Frivillige organisationer: Generationsskifte sætter værdier og praksis på spil 1

Søren Christensen. Frivillige organisationer: Generationsskifte sætter værdier og praksis på spil 1 Søren Christensen Frivillige organisationer: Generationsskifte sætter værdier og praksis på spil 1 Generationsskiftet Et generationsskifte i en frivillig organisation er ofte en kompliceret og dramatisk

Læs mere

Brug dit brand. Mary Jo Hatch Majken Schultx (2009) Brug dit brand. den 20-01-2013 kl. 4:38 Søren Moldrup side 1 af 10 sider

Brug dit brand. Mary Jo Hatch Majken Schultx (2009) Brug dit brand. den 20-01-2013 kl. 4:38 Søren Moldrup side 1 af 10 sider Mary Jo Hatch Majken Schultx (2009) Brug dit brand den 20-01-2013 kl. 4:38 Søren Moldrup side 1 af 10 sider Forord & indledning Et corporate brand er et af de vigtigste strategiske aktiver, en virksomhed

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Et turbulent forandringsperspektiv. HD 6. semester Seminarhold nr. 4 Institut for organisation og ledelse. Forandringsledelse

Et turbulent forandringsperspektiv. HD 6. semester Seminarhold nr. 4 Institut for organisation og ledelse. Forandringsledelse HD 6. semester Seminarhold nr. 4 Institut for organisation og ledelse Forfatter: Lars Peder Jespersen Vejleder: Jørgen Filtenborg Forandringsledelse Et turbulent forandringsperspektiv Handelshøjskolen

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling

Strategisk kompetenceudvikling 1 Strategisk kompetenceudvikling Sådan opbygger du strategisk kompetenceudvikling i din virksomhed! Niels J. Skaarup 2 Strategisk kompetenceudvikling er én af en serie praktiske, enkle og overskuelige

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Indledning og problemformulering

Indledning og problemformulering Indledning og problemformulering Jeg har fået nyt job i IT- og Telestyrelsen. Stillingen er knyttet til kontaktcenteret for www.borger.dk. Opgaverne er, sammen med 7 kolleger, at besvare spørgsmål fra

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan.

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan. Fase 1: Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan Oktober 2008 Arbejdspapir

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

COACHING - en introduktion til læring og udvikling

COACHING - en introduktion til læring og udvikling Elsebet Frydendal Pedersen COACHING - en introduktion til læring og udvikling DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-127 2005 ISBN 87-7877-197-8 COACHING - en introduktion til læring og udvikling

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere