Dato og forløbsplan MDI efterår Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi."

Transkript

1 Anita Monnerup Pedersen Studiekoordinator for Ledelse og organisation Dato og forløbsplan MDI efterår 2013 Ledelse og organisation Professionsinstituttet KLEO ledelse og organisationsudvikling 31. maj 2013 Menighedernes daginstitutioner Dato- og forløbsplan[1].doc Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi. Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS) Jf. gældende studieordning. Formål Modulet Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer Formålet er at skærpe din opmærksomhed omkring og forståelse af interne og eksterne organisatoriske relationers betydning for og sammenhæng med ledelsesmæssige og organisatoriske tiltag i egen organisation. Du arbejder derfor på et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med forskelli- ge organisationsforståelser og - teorier. Hensigten er, at du tilegner sig kompetencer til at forstå og forholde sig reflekterende til, hvordan centrale or- ganisatoriske udfordringer i egen organisation kan tilføres mening på forskellig vis. Gennem iagttagelser og refleksioner af forskellige organisationsfor- ståelser, - teorier, - former, - strategier og - koncepter og dermed forbundne ledelsesdiskurser udvikles de studerendes forståelse af hvordan organisati- oner, og i særdeleshed deres egen, kan/ville kunne ordne sit forhold til sig selv og sin omverden i forskellige strukturelle, kulturelle og processuelle Side 1 af 6

2 perspektiver. Du inddrager derfor problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre egen læring og udvikling i egen organisation. Kick- off eftermiddag: D.30. august 2013 kl i MDI, Enghavevej 31, 1674 Kbh. V. Tid Uge onsdag 25. sep. torsdag 26. sep. Aktivitet Undervisningsdag 1 og 2 Modulet indledes med to sammenhængende undervisningsdage samt en fælles introduktion for holdene Hvordan egen organisation og dens omverden kan iagttages - styringsparadigmer og koordinationsformer Der fokuseres på, hvordan egen organisation og dens omverdensrelationer kan iagttages og forstås i forhold til forskellige organi- sationsforståelser, - teorier, - former, - strategier og - koncepter og dermed forbundne ledelsesdiskurser, herunder i særdeleshed i forhold til et komplekst organisationsbegreb, som er konsistent med et samfund i konstant forandring. Der arbejdes med at forstå og iagttage, hvad forskellige styringsparadigmer producerer i egen organisation og hvorledes forskellige styringsteknologier ska- ber betingelser for ledelse. : Hvordan kan jeg forstå og iagttage egen organisation? Hvilke styringsparadigmer er fremherskende i egen organisation og hvad betyder de for forandring og udvikling i organisationen? Hvorledes kan lederen håndtere styringsteknologier i egen organisation? Uge 40 torsdag 3. okt Undervisningsdag 3. Modulet indledes med fremlæggelse og videndeling i relation til feltarbejde i egen organisation Forandringsprocesser i en kompleks organisatorisk kontekst Tjek ind for dagen: Tænk på en vellykket forandringsproces fra egen praksis (Refleksion i grupper) Side 2 af 6

3 Der fokuseres på, hvordan ledelse af udviklings- og forandringsprocesser foregår i en kompleks organisatorisk kontekst, hvor be- tydningen af beslutninger, fortællinger og fortolkninger om offentlige og private virksomheders identitet konstant er til forhand- ling og genforhandling. Hvad er særlige træk ved gode forandringsprocesser i egen praksis? Hvilke diskurser, fortællinger og kommunikationsformer er fremherskende i egen organisation? På hvilken måde kan der arbejdes med dem i relation til kommunens ledelsesværdier? Uge 41 Tirsdag 8. okt. Undervisningsdag 4. Kompleksitet som en ressource Der arbejdes med at udvikle de studerendes kompetencer til at forstå, reflektere, forhandle og handle strategisk i forhold til det organisatoriske krydspres af fortællinger, fortolkninger og værdier med henblik på at forstå og anvende kompleksiteten som en mulig ressource. Hvad er den foretrukne historie i samspillet med dine styringsaktører (interessenter)? Uge 41 Torsdag 10. okt. Kl Uge 43 Mandag 21. okt. Fælles skrive- og vejledningsdage Aflevering af opgave Side 3 af 6

4 24. oktober Mundtlig eksamen på baggrund af skriftlig opgave Delmodul 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS) Jf. gældende studieordning. Formål Modulet Ledelse og organisation 2: Organisation, styring og strategi Formålet er at skærpe din opmærksomhed omkring og forståelse af de interne og eksterne organisatoriske relationers betydning for og sammenhæng med vilkår for strategisk ledelse og styring i egen organisation. Du arbejder derfor på et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med, hvordan for- skellige organisationsteorier og - forståelser konstituerer forskellige betydninger af selve organisationsbegrebet og skaber forskellige vilkår for strate- gisk ledelse og styring. Hensigten er, at udvikle dine kompetencer til at forstå og reflektere forholdet mellem en række aktuelle centrale forståelser af og begreber om strategisk ledelse og styring. Du tilegner dig derved kompetencer til at forstå og forholde sig reflekterende til, hvordan konkrete stra- tegiske og styringsmæssige udfordringer form af f.eks. strategiske beslutninger, strategiprocesser, styringskoncepter og - værktøjer kan/ville kunne til- føres mening i den organisatoriske kompleksitet og i særdeleshed i egen organisation. Du inddrager derfor problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre egen læring og udvikling i egen organisation. Uge 47 Torsdag 21. nov. Undervisningsdag 1 Strategisk ledelse i et samfund i konstant forandring Der fokuseres på, hvordan strategisk ledelse og styring af organisationer kan iagttages og forstås i forhold til forskellige organisati- onsforståelser, - teorier, - former, - strategier og - koncepter og dermed forbundne ledelsesdiskurser, herunder i særdeleshed i for- hold til et komplekst organisationsbegreb, som er konsistent med et samfund i konstant forandring, kendetegnet ved nye former for selvstyring og styring på afstand. Side 4 af 6

5 Afklaring og udforskning af egen strategisk ledelse og sammenhængen til kommunens strategi? Hvad ønsker jeg som leder at ska- be? Og hvad skal jeg gøre op med? Uge 48 Tirsdag 26. nov. Uge 49 Tirsdag 3. dec. Undervisningsdag 2 Strategisk udvikling med interessenter, arenaer og netværk Der fokuseres på forskelligt historisk forankrede tænkninger, teorier, koncepter og værktøjer analyse- strategier og praksisser ved- rørende strategiske ledelse og styring, herunder på betydningen af valg/fravalg af forskellige strategiske og styringsmæssige per- spektiver på egen organisation. : Hvordan lyder din nyeste udgave af din vision? og hvad skaber du med den? På hvilke måder kan du forstå og anvende teorien og netværk i forhold til dine interessenter? Undervisningsdag 3. De mange arenaer og deres strategier, styringsparadigme og fortællinger Der arbejdes med at udvikle de studerendes kompetencer til at forstå og håndtere strategisk ledelse og styring af organisationer i en kompleks organisatorisk kontekst, hvor betydningen af strategiske beslutninger og styringsparadigmer, fortællinger og fortolk- ninger konstant er til forhandling og genforhandling. Undersøgelse af de 8 arenaer og deres karakteristika for efterfølgende at udarbejde en plan for anvendelse af dem i forhold til strategisk ledelse Uge 49 Torsdag den 5. dec Skriveværksted og vejledningsdag Opgaveværksted. Problemformulering Arbejde med den skriftlige opgave. Side 5 af 6

6 Uge 50 Tirsdag 10. dec Uge 50 Torsdag 12. dec Undervisningsdag 4. At forstå kultur i organisationer som en strategisk og styringsmæssig ressource Der arbejdes med at udvikle de studerendes kompetencer til at forstå, reflektere og handle strategisk i forhold organisationskultu- ren. Der fokuseres på at forstå kultur ud fra en funktionalistisk og en symbolsk fortolkende position. : Mindre kulturanalyse i egen organisation Skriveværksted og vejledningsdag Opgaveværksted. Metodemæssig brush- up. Arbejde med den skriftlige opgave. Uge 51 Fredag 20. december Aflevere opgave, eksamen består kun af en skriftlig karakter Tilbagemelding senest 3 uger efter Side 6 af 6

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2012

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2012 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2012 AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende, Formålet med denne brochure er at give

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE

DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE EFTERÅR 2010 Metode Modulet er et tilbud til de studerende på Diplomuddannelsen i Ledelse, der ikke har et grundlæggende kendskab til videnskabsteori

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af 20 a i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet)

Lovtidende A. I medfør af 20 a i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) Lovtidende A Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd (certificeringsbekendtgørelsen) I medfør af 20 a i lov om

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål...

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1)

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) For studerende som begynder modulet i 2011 Modulet Ledelse og Organisation 1: Organisation

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Forår 2013

UniQ kompetenceudvikling Forår 2013 UniQ kompetenceudvikling Forår 2013 AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende, Formålet med denne brochure er at give

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune Kompetenceudvikling - projektplan Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune 1 Indhold Formål og baggrund... 3 Målgruppe og varighed... 3 Grafisk oversigt over forløbet år 1... 4 Læringsmål for Ledelse

Læs mere

Vejledning til Projektopgaver

Vejledning til Projektopgaver Vejledning til Projektopgaver Denne vejledning har til hensigt at forventningsafstemme form og indhold i dine projektopgaver til Compass certificeringsprogram. Ønsker du herudover at benytte dine projektopgaver

Læs mere

Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching

Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching Studievejledning med undervisningsplan Efterår 2012 Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching 10 ECTS point Diplomuddannelse i ledelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere