Key note lecture Tom van Gool. (TvG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Key note lecture Tom van Gool. (TvG)"

Transkript

1 1 Referat af Parasitologisk workshop, afholdt på Rigshospitalet 5. november 2012 Deltagerne startede med at præsentere sig selv. Key note lecture Tom van Gool. (TvG) TvG startede med en introduktion til parasitologiens historie i Holland, hvor parasitologien havde en stor bevågenhed under kolonitiden, og hvor, mange af de store parasitologer var ansat af Tobaksfirmaer. Efter dekoloniseringen blev parasitologien et mindre område i Holland, men fik sin opblomstring under AIDS epidemien, og igen med den store rejse og indvandreraktivitet, der er i landet. Aktuelt er TvGs afdeling en stor afdeling med 150 ansatte, 5 sektioner. Parasitologien alene har 11 ansatte, 2,5 bioanalytikere ansat i forskning, 5,5 bioanalytikere i rutinefunktioner, 2 akademikere, 1 MD og 1 phd. Afdelingen modtager mange prøver. De ser i gennemsnit 2 tilfælde/ugen med cutan leishmaniasis. De ser mange tilfælde med Isospora og Cyclospora Generel indledning om hvilke teknikker benyttes bedst i moderne parasitologi: Mikroskopi, dyrkning, antigen tests, serologi og molekylær diagnostik. Hver metode har sine fordele afhængig af hvilke parasitter, prøvemateriale og sygdomme der er tale om. Der findes meget få kommercielle serologi tests. På TvGs laboratorium har de udviklet deres egen ELISA til påvisning af schistosomaantistoffer og benytter desuden en fransk IHAT? Malariadiagnostik Ved malariadiagnostik er mikroskopi stadig den bedste metode, suppleret af nyere typer diagnostiske tests. Mikroskopi kan give et hurtigt svar indenfor en time. I vagten i benytter de typisk en kombination af en hurtigtest og udstrygningspræparat. Sidstnævnte er let at lære og specifik, i modsætning til dråbepræparat, der er sværere at mikroskopere for den uøvede. Den klasssike farvemetode er Giemsa, hvor præparatet farves minutter med en 4% og 8% koncentration. Der findes flere hurtige farvemetoder: Fields stain, der farver dråbepræparat på 2 minutter og Diff Quick Stain, der egentlig er en farvemetode fra hæmatologien, der kan farve udstrygningspræparater på 1 minut og efterfølgende tørres med hårtørrer. QBC er en meget følsom hurtigmetode, der er brugbar, hvis man har mange malariaprøver. Metoden benytter antikoaguleret blod opsamlet i kapillærrør, som efterfølgende centrifugeres. Røret indeholder acridinorange, som farver kerneholdige celler, dvs. leukocytter og røde blodlegemer

2 2 inficeret med malariaparasitter. Efter centrifugering kan man se en lysende orange buffycoat og små prikker i den røde del af røret, hvis der er malariaparasitter. Følsomheden er 1 parasit/ul. Testen kan udføres på 5 minutter og er 100 % specifik.. Dog ingen speciesidentifikation. Han omtalte herefter studie af sensitivitet af malaria mikroskopi kombineret med de forskellige metoder. Hvis 100 felter i tykdråbe præp sv 0,3 ul blod ses på 3 minutter og gold standard sættes til 800 felter sv. 2,4 ul blod set på 24 minutter fås som illustreret nedenfor Tykdråbe præp: Ved 200 felter farvet med Fields findes 98% pos. 100 felter farvet med Giemsa findes 98% 200 felter farvet med Giemsa fandt 100 % Udstrygning 5 min 94% QBC 100 %. Udstrygning finder typisk 150 parsitter/ul Ag tests: to bånd 1 specifikt falcifarum bånd: HRP2 og et allround malaria bånd med acceptabel følsomhed for P. vivax? LDH ICT (AG) Overordnet 91% P.falcifarum 99% P. vivax 75% Der findes mange forskellige AG-tests på markedet Overordnet set er man hos TvG nået frem til at malariamikroskopi i vagten bedst udføres med en kombination af Binax (Ag-test) og 5 minutters gennemsyn af tyndt udstrygningspræp, hvilket giver en sensitivitet på 99%, der skal sammenlignes med en sensitivitet på 91 % for Ag-test alene. PCR har kun begrænset rolle ved malaria diagnostik, primært ved dobbeltinfektion, ved lave parsitæmigrader, og hvor der skal skelnes mellem P. malariae og P knowlesi. TvG stilllede spørgsmål om, den herskende opfattelse at P. knowlesi, har en vis mortalitet overhovedet er korrekt, idet de artikler, der omtaler mortaliteten referer til hinanden, og når man går tilbage til den oprindelige artikel, har forfatterne ikke tilstrækkelig god separation mellem P. falcifarum og P. knowlesii infektioner. Al malariadiagnostik udført i vagten anbefales re-testet dagen efter, af en erfaren mikroskopør.

3 3 Fæcesparasitter Skal vi fortsat mikroskopere, eller er PCR den nye diagnostik for fæecesparasitter? PCR er en god analyse til at diagnosticere protozoer, men er ikke god til ormeæg, pga problemet med at oprense DNA og de mange forskellige orm, der findes. Det er ikke cost effektivt og man får ingen øget sensitivitet ved at lave PCR for orme. TvG argumenterede herefter for at der fortsat er behov for rutine diagnostik af helminther. Helminthinfestationer er stadig meget hyppigt forekommende udenfor de vestlige lande. I Holland rejser ca. 3 millioner mennesker udenfor Europa hvert år, og det kan ofte være svært at få en ordentlig rejseanamnese. Ridley koncentration er fortsat en god diagnostisk metode til protozoer og orm, men ikke lige sensitiv for alle. For Strongyloides, Schistosoma mansoni, S. haematobium og Fasciola hepatica er serologi mest sensitivt. De finder ca 1-2 pt/md, der er positiv for Strongyloides. TgV s lab sender et sæt på 3 rør (TFT) beregnet til fæcesprøver ud til pt. To rør er tilsat fixativ til Ridley koncentration (SAF) og et rør uden tilsætning. Der laves mikroskopi på alle 3 rør. Røret uden tilsætning bruges tillige til PCR. De laver en multiplex PCR, der detekterer Giardia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidier og Dientamoeba fragilis, men har også undersøgt for Blastocystis hominis med PCR Efter at 3-rør metoden blev indført øgedes sensitiviteten for Giardia/E. histolytica med 30% B. hominis med 98% (25 5 af alle pt. er positive) D. fragilis med 100 % (10% af alle pt.) DNA for protozoer kan være positiv op til 3 uger efter endt behandling, og kan ikke bruges som behandlingskontrol. Ag-tests for protozoer er generelt gode, men er de fleste steder erstattet af PCR. Man kunne evt. forestille sig en basal screening for faecesparasitter på det lille lab, ved hjælp af multiplex PCR for Giardia, E. histolytica, Cryptosporidium og D. fragilis, og en udvidet diagnostik på de større lab, med mikroskopi og PCR. En meget væsentlig ting, er at gøre klinikerne opmærksomme på, hvilke parasitter, der er undersøgt for, og at der kan være behov for yderligere diagnostik. Hos TgV laves rutinemæssigt : TFT (triple faeces diagnostik med rør tilsat SAF, ridley conc og PCR rutine for Giardia.

4 4 PÅ laboratoriet har man sammenlignet PCR og mikroskopi. (TFT) Parasit TFT PCR E. histolytica = = E. dispar = = D. fragilis =? = (90%) Giardia Cryptosporidiumr = = Blastocystis sp. =? = Cyclospora?? Isospora?? Cyclospora blev ikke kun fundet hos immunkompromitterede pt. De pt. der var mikroskopi negative for Giardia, men PCR positive, var ofte behandlet inden fæcesprøven blev taget eller udskilte kun få cyster, og PCR havde typisk en høj CT værdi på Til slut understregede TvG vigtigheden af at følge et kvalitetssikringsprogram, hvor han klart anbefalede UK Neqas. Rune Stensvold Kom ind på de forskellige aspekter af parasitologien, som alle har betydning, såsom, morfologi, transmission, udskillelse, patogenese, public health aspekter, epidemiologi og behandling. Den gamle state of the art er mikroskopi også på fikserede præparater og dyrkning Han diskuterede hvilke krav man må stille til en moderne parasitologisk diagnostik og til indsamling af prøvemateriale. I Danmark har vi ingen opgørelse over forekomst af parasitter, bortset fra malaria, hvorimod man i Sverige reporterer forekomst af 6 forskellige parasitter. I Sverige har man set udbrud af ccryptosporida, cyclospora og Microsporida. RS præsenterede en vision for human parasitologi i DK med standardiserede diagnostiske test og algoritmer for prøvebehandling, med nationalt samarbejde og overvågning og med øgning af parasitologisk forskning og udvikling. Han præsenterede en liste over hvilke PCR på faecesparasitdiagnostik der udbydes på SSI: Cryptosporidier, Giardia, Entamoeba sp, D. fraglis, Trichuris, Ascaris, Strongyloides, Taenia sp., microsporidier, cryptosporidier, Isospora belli, cyclospora. PCR er primært rettet mod 18s delen af det parasitære ribosom (kun protozoer?) RS præsenterede en sammenhæng mellem PCR og mikroskopi og dyrkning fundet på SSI blandt 889 prøver

5 5 PCR mik dyrkning Giardia 24 9 Cryptosporidium (ct>30) 16 0 Entamoeba hist. 4 1 Entamoeba dispar 2 1 Dientamoeba fragilis 167 NA Blastocystis hominis 19 64?? other 28 Dette udløste en diskussion omkring sensitivitet af mikroskopi. Der var kun 1 sample/pt. Samtidig er det vigtigt at kende parasitæmigraden og evt forudgående behandling før man med sikkerhed kan bruge tallene til en sammenligning af de to metoder. For fremtidige opgørelser af lignende slags ville en estimering af antal parasitter pr ul/faeces eller lign være nyttig. Og CT værdier giver en langt bedre mål for følsomheden af PCR. Kliniske oplysninger om pt. med hensyn til eksposition/ vedvarende diarré, ville også give en bedre mulighed for at vurdere brugbarheden af de forskellige metoder. Dette udløste en diskussion omkring indikationer og praevalenser. Blandt rejse ass, prøver fandtes helminther blandt 0,2%, svarende til 60 patienter, og Giardia hos 4 %. Fordelen ved PCR iflg RS: Bedre sensitivitet. Mindre hands on time. Direkte differentiering af E. histolytica og E. dispar. PCR finder ikke de apatogene parasitter, (betyder det noget?) Så udfordringer ved PCR er primært prøvemateriale, oprensning af DNA, beslutning om primerprober. Herefter almindelig diskussion om der er stemning for at nedsætte en landsdækkende arbejdsgruppe indenfor parasitologi, og hvad dens opgaver primært skal være. Forslag var etablering eller diskussion af algoritmer til brug ved parasitologisk diagnostik, og om hvilke indikatorer skal udløse hvad. (Visse steder i landet (Hillerød-Herlev) er man allerede i gang med at udvikle en total faeces algoritme). Desuden at etablere et overvågningssystem, samt samarbejde omkring forskningsprojekter og parasitologiske områder relevante for danske forhold. RS omtalte, at SSI gerne ville indgå i et samarbejde og bl.a. støtte opsætningen af rutinemetoder på de lokale KMAer, men at dette omvendt krævede, at SSI fik en eller anden form for håndgribelig opbakning og en klart defineret rolle. Maria Vang Johansen One Health MV fortalte om one health approach indenfor tropical neglected diseases og emerging zoonotic diseases, hvor den samme mikroorganismer forårsager sygdom både blandt dyr og mennesker og ofte store produktionstab i landbruget. WHO har iværksat one health projektet, der bygger på samarbejde mellem veterinærer og læger.

6 6 Der er 5 hovedinterventionsområder 1. Forebyggende kemoterapi 2. Intensiveret case management 3. Vektorkontrol 4. Vand, hygiejne og sanitet 5. Veterinær public health Mange steder er indsatsen forfejlet. Som eksempel brugte MV forekomst af Clonorchis sinensis, der er stigende generelt på grund af øget sushi spisning. Der findes måske 40 forskellige lever- og tarmikter og mennesket kan inficeres eller være bærere af flere af dem, men det er kun leverikter der giver symptomer. De to typer kan ikke adskilles ved mikroskopi, hvilke har ført til at man i Nordvietnam i 2009 har konstateret en forekomst ved mikroskopi af C. sinensis på 26 %. 2 år før fandt man med en bedre diagnostik kun 0.9% i samme område, så de 26 % omfatter formentlig mange andre species, men undersøgelsen har alligevel ført til at befolkningen i store områder i Nordvietnam er blevet behandlet med praziquanel. Et udtryk for, at man handler og spilder midler før man har forstået sygdommen til bunds. MV brugte cysticercosis som et eksempel på et stigende problem i Afrika, hvor man grundet befolkningstilvæksten der er 8 doblet siden 1950 mange steder har erstattet kvæghold med svinehold, Sygdommen er ukendt af befolkningen, på trods af kalkulationer, der siger at 56 millioner er døde alene ud fra symptomerne. Hertil kommer følgesygdomme, som ulykker, epilepsi, hovedpine og misdiagnoser. Prevalensen er ukendt, og cystiscercosis er ikke erkendt som human sygdom, men 30 % af epilepsitilfælkde i Afrika er muligvis forårsaget af cystiscercose. Sygdommen er ikke anmeldelsespligtigt. Der er dårlige diagnostiske muligheder i de afrikanske lande, hvor sygdommen er hyppig. De diagnostiske muligheder er til svinebrug: ELISA, copro-pcr og copro-elisa. Til humant brug: billeddiagnostik, AB-ELISA og Ag-ELISA. I Afrika bliver mange mennesker exponeret for praziquantel og imidazole, på grund af store behandlingskampagner for andre sygdomme. Dosis her er som regel ikke høj nok, til totalt at behandle cystiscercosis, og ofte er det et stort problem, da asymptomatiske patienter med cysticercosis ofte får symptomer ofte i form af epilepsi efter behandling- De største problemer i Afrika, der skal løses for at holde sygdommen under kontrol er: 1. M+angel på viden 2. Fødevaresikkerhed 3. Fødevaresikkerhed og kødkontrol har svære vilkår i Afrika, hvor kødet ofte sælges på åbne landsbymarkeder ved kødtræet eller lign. 4. Handels og butikssystemer er dårlige, ofte ikke eksisterende, hvilket vanskeliggør kontrol.

7 7 Sidste eksempel: Echinococcus multilocularis i Danmark, endnu et eksempel på manglende viden. Der er ingen systematisk indsamlet viden om E. multilocularis i Danmark. I 1994 fandtes antistoffer mod E. multilocularis hos 10 % (af danske ræve) og 3-4 /400 ræve fundet på Sjælland. Senere studie (hvornår? Og hvor?) fandt ingen tegn på E. multilocularis i 450 ræve. Derefter ingen studier indtil E. multilocularis findes hos 2 katte i Den er aldrig fundet hos hunde. I 2011 undersøgte man 300 ræve og 80 mårhunde og fandt E. multilocularis hos 1 ræv. Der er nu fundet tilfælde i Sverige, hvorefter man har startet en intensiv overvågning. Endnu ingen tiltag til systematisk overvågning I Danmark på trods af at fundet hos katte er højst bekymrende, idet dette markant øger risikoen for spredning, da katte samt deres afføring findes overalt. Som konklusion på præsentationen virker det rationelt at sikre et samarbejde mellem human og veterinær parasitologi i Danmark, måske med inspiration at hente Danmap samarbejdet på det bakteriologiske område. Eskild Petersen talte om behovet for fælles forskning indenfor parasitologien i Danmark. Først præsenterede han 4 cases med patienter med vanskeligt behandlelige tilfælde af Giardiasis. Han beskrev behandlingssvigt med metronidazol, albendazol, nitazoxanide, men med endeligt behandlingsrespon på tinidazol. Der kom forskellige forslag til forskningsprojekter: 1. Undersøgelser af antal udbrud af Giardia i børnehaver 2. Genotypning af cutan leischmaniasis 3. Børneorm resistens 4. Toxoplasmose, genotypning via sera, sammenholdt med alvorligheden af klinisk sygdom. Interessant, da folk i Vestafrika har langt hyppigere toxoplasmose øjensygdom end hvad tilfældet er herhjemme. SSI har sendt nogle genotyper til Frankrig, hvor nogle blev fundet til at være atypiske.. Herefter var der en lang diskussion om sensitivitet af fæecesdiagnostik, samt den klinisk betydning af low count forekomst. TgV argumenterede for, at det er vigtigt at rapportere cut off level ved PCR evt. med en semikvantitativ bemærkning, mens andre mente at det var tvivlsomt, om dette var brugbart for klinikerne, specielt da der ofte er tale om intermitterende udskillelse. Til slut en diskussion om den bedste metode til at finde Blastocystis, hvor TgV henviste til flere publikationer der omtaler gode resultater med Ridley koncentrationsmetoden. Jørgen Kurtzhals holdt derefter et indlæg om hæmoparasitter. Til rutinediagnostik er det tit et problem at tykdråbe præp og at udstrygning ikke har en tilstrækkelig høj kvalitet. Vi har ikke på nuværende tidspunkt en god metode til kvantificering af

8 8 inficerede erythrocytter. Tælling af parasitæmi følger en Poisson fordeling og kan svinge med 1,5 % parasitæmigrad ved tælling af 400 erythrocytter, selv hvis det er den samme person der tæller. Nøjagtigheden bliver ikke væsentligt forbedret selv om tæller 2000 erythrocytter. Dette giver aktuelt et problem, da WHO har ændret sine anbefalinger, således at det nu anbefales at give IVbehandling allerede ved en parasitæmigrad > 2 %. Flowcytometri og kvantitaiv ELISA af HRP2 fra P. falciparum er langt bedre til at give et kvantitativt mål, men er ikke en del af almindelig rutinediagnostik.. Ag analyse er ikke kvantitativ, specielt ikke HRP2 båndet. Iflg. TgV vil det generelle bånd (aldolase eller LDH båndet dog altid være positivt ved >1% parasitæmigrad for P.falciparum, og tykkelsen af båndet giver umiddelbart et bedre kvantitativt udtryk. Ag-test udføres mest pålideligt i lab, da forsøg på de kliniske afdelinger gav alt for mange tests uden kontrolbånd. JK sammenlignede herefter de forskellige metoder til malaria-diagnostik: Blandingsinfektioner med flere malariaparasitter risikere at blive overset, hvis man kører multiplex-pcr. Nogle Ag-tests kan være positive helt op til 4 uger efter vellykket behandling og kan således ikke benyttes til kontrol af behandlingsrespons. Det samme gælder PCR: Anbefalinger vedr. rutine diagnostik af malaria Klinisk afdeling: Tykdråbepræp og udstrygningpræp udført på den kliniske afdeling samt 3 ml EDTA blod til Ag test. Der skal tages 2 gange stryg, hvis patient fortsat har feber 3 gange. Iflg TgV er en gang nok hvis pt. har været syg 3 dage. Antikoaguleret blod er uegnet til tykdråbepræparater og udstryg. Der er ingen væsentlig forskel på, om der bruges venøst blod eller kapillærblod til udstryg. Det mikrobiologiske laboratorium: Antigentest og mikroskopi af udstrygningspræparat udføres i vagten. Næste dag udføres mikroskopi af dråbe og udstryg af en erfaren person. Der laves PCR på EDTA blod, hvis prøven er mikroskopi positiv. Hvis der skal skelnes mellem P. malariae og P. knowlesii laves individuel PCR og ikke multiplex. Diagnostik af leishmanias Der findes flere gode kommercielle metoder til påvisning af antistoffer mod Leishmania: (DiaMed_IT dipstick ab to RK 39) Mikroskopi Dyrkning PCR og sekventering 69% sens 84% sens 98% sens Henrik Vedel Nielsen HVN startede med et forslag til hvordan forholdet mellem de forskellige metoder til parasitologisk diagnostik vil ændre sig i fremtiden, hvor mængden af serologiske us vil være uændret, men en del Ag-test, mikroskopi og dyrkninger (??)vil være helt eller delvist overtaget af PCR, især vil mængden af dyrkninger nedsættes drastisk.

9 9 Derefter fremlagde han en oversigt over den serologi der udføres på SSI, og vanskeligheder ved tolkning af svarene. Der ses ofte krydsreaktion mellem forskellige helmiths. Det er uklart hvad en lav titer betyder. For mange af de serologiske analyser er sensitiviteten ikke tilstrækkeligt undersøgt. Han beskrev at man i Holland har fundet krydsreaktion mellem Filaria og Strongyloides. En del af de serologiske undersøgelser sendes ud af landet, typisk til Hamburg eller London, og man har derfor ikke altid baggrundsviden om opsætningen og validering af disse analyser. Det blev diskuteret hvor hurtigt, man har brug for et serologisk svar. (Uden konklusion) Specielt gjorde HVN grundigt rede for toxoplasmosediagnostikken. På SSI laver man IgG og IgM, ISAGA-IgM samt aviditetstest. Dyetesten er nedlagt, men hvis IgG titeteren er høj laver man i stedet udtitrering af serum, med henblik på et mere nøjagtigt titersvar. Desuden laves PCR på amnionvæske, spinalvæske og biopsier, dyrkning for toxoplasmose er nedlagt. Slutevaluering Man endte med en diskussion af hvorvidt det vil være en god idé at nedsætte en dansk parasitologisk gruppe, der skulle bestå af klinisk mikrobiologer, infektionsmedicinere, parasitologer og evt. andre interesserede. Som Arbejdsopgaver for en sådan gruppe blev foreslået: Oprettelse af et indrapporteringssystem af parasitinfektioner i Danmark, evt. med individuelle anmeldelser fra de enkelte laboratorier til SSI en gang årligt. Mulighed for udtræk fra MIBA. Udarbejdelse af et antal koder, der vil være evt. udtræk i MIBA lettere. Retningslinjer for parasitologisk diagnostik Hvordan skal vi håndtere diagnose af Malaria? Rune Stensvold foreslog, at SSI kunne være overordnet reference, der forsynede de øvrige laboratorier med probe- primer sæt og PCR programmer, samt overvågede forekomst af mutationer af betydning for analysen, samt fremkomst af nye parasitter eller varianter af de allerede kendte. Der var generel stemning for at nedsætte sådan er gruppe, og som medlemmer blev foreslået en fra hver afdeling. Lene Nielsen Overlæge, KMA Herlev

PED situationen i Europa

PED situationen i Europa PED situationen i Europa Anette Bøtner Dyrlæge Professor i beredskab for virussygdomme DTU Veterinærinstituttet København: Produktionssygdomme Lindholm: Eksotiske virus 3 Lindholm - eksotiske virussygdomme

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen Michael Alifrangis Lektor Center for Medicinsk Parasitologi Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi micali@sund.ku.dk

Læs mere

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er en tværgående, klinisk orienteret laboratorieafdeling under Odense Universitetshospital. Vi betjener sygehusafdelinger på OUH (Odense

Læs mere

Det veterinære beredskabs betydning og effektivitet i forhold til smitte til mennesker

Det veterinære beredskabs betydning og effektivitet i forhold til smitte til mennesker Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregå Uddannelser 2011-12 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise med real-time PCR og ELISA DVHS 3. maj 2013 Speciale af cand.med.vet. Camilla Bjørn Olesen 1 De næste 25 min Baggrund Formål

Læs mere

INFLUENZA SOM EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE AF MIBA DATA. Hanne-Dorthe Emborg og Marianne Voldstedlund

INFLUENZA SOM EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE AF MIBA DATA. Hanne-Dorthe Emborg og Marianne Voldstedlund INFLUENZA SOM EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE AF MIBA DATA Hanne-Dorthe Emborg og Marianne Voldstedlund DATA UDTRÆK FRA MIBA Generelle overvejelser Case definition Udtræksparametre Ønskede variable i udtræk Analyse

Læs mere

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller Notat om fejl i tal for Clostridium difficile d. 19. november 2015 Sammenfatning I september 2015 blev der fundet en fejl i kodningen af HAIBA s case definition, idet enkelte infektioner blev talt dobbelt.

Læs mere

Tarmsygdomme i klimastalden hvad fortæller sokkeprøverne os? DANVETs årsmøde 11. marts 2016 Fagdyrlæge Kirsten Jensen

Tarmsygdomme i klimastalden hvad fortæller sokkeprøverne os? DANVETs årsmøde 11. marts 2016 Fagdyrlæge Kirsten Jensen Tarmsygdomme i klimastalden hvad fortæller sokkeprøverne os? DANVETs årsmøde 11. marts 2016 Fagdyrlæge Kirsten Jensen Agenda Baggrunden for sokkeprøverne Hvorfor er de som de er? Sygdommene de diagnosticerer

Læs mere

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Denne retningslinje erstatter den tidligere version dateret d. 2. august 2016. Væsentligste ændringer

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Kapitel 7. Tuberkulose

Kapitel 7. Tuberkulose Kapitel 7. Tuberkulose Tuberkulose er en smitsom sygdom, som har været i stigning i Grønland siden midten af 1980 erne. Dette kan ses i figur 1 og tabel 1. Stigningen kulminerede i 2010 med 115 tilfælde

Læs mere

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Forslag til dansk screeningsalgoritme for CF 1. First tier: Alle nyfødte får målt immunoreaktiv trypsinogen (IRT) i den etablerede filterpapirblodprøve,

Læs mere

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal

Læs mere

Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning

Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning MISSION OG STRATEGI Mission, vision og strategiske indsatsområder Statens Serum Instituts (SSI) mission er: Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol

Læs mere

16S PCR til diagnostik af infektioner problemer og muligheder

16S PCR til diagnostik af infektioner problemer og muligheder 16S PCR til diagnostik af infektioner problemer og muligheder Marianne Voldstedlund Lisbeth Nørum Pedersen og Kurt Fuursted KMA, Skejby Sygehus Oversigt Indledning 16S PCR til klinisk brug. Generelle betragtninger.

Læs mere

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 171 Offentligt LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Robert Skov, overlæge Bakteriologisk Overvågning og Infektionshygiejne Statens Serum

Læs mere

Annette Hartvig Christiansen Sygeplejerske, Epidemiologisk afdeling, SSI

Annette Hartvig Christiansen Sygeplejerske, Epidemiologisk afdeling, SSI Annette Hartvig Christiansen Sygeplejerske, Epidemiologisk afdeling, SSI HIV overvågning i Danmark Hiv meldesystemet har fungeret siden 1.august 199. I henhold til Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af

Læs mere

Referat Møde i Mikroterm gruppen Sundhedsstyrelsen Torsdag 10/11-2011 kl. 12:30-15:50

Referat Møde i Mikroterm gruppen Sundhedsstyrelsen Torsdag 10/11-2011 kl. 12:30-15:50 Referat Møde i Mikroterm gruppen Sundhedsstyrelsen Torsdag 10/11-2011 kl. 12:30-15:50 Deltagere: Dennis, Brita, Palle, Marianne Afbud: Jørgen Prag, Camilla, Ulla Agenda: 12:30 12:35 Velkomst 12:35 12:45

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT Årsrapport: MRSA i Danmark 2012 Indledning Denne rapport beskriver kliniske og mikrobiologiske data samt epidemiologiske oplysninger for danske førstegangstilfælde med MRSA diagnosticeret i 2012. Et førstegangstilfælde

Læs mere

Den danske Malariastrategi anno 2008 Søfartsstyrelsens malaria vejledning udgivet 2001 er under revision. Følgende ændringer er undervejs:

Den danske Malariastrategi anno 2008 Søfartsstyrelsens malaria vejledning udgivet 2001 er under revision. Følgende ændringer er undervejs: Den danske Malariastrategi anno 2008 Søfartsstyrelsens malaria vejledning udgivet 2001 er under revision. Følgende ændringer er undervejs: Risikovurdering Personlig information Forebyggelse Diagnostik

Læs mere

Fordele og ulemper ved Immunocard STAT! CGE i forbindelse med detektionen af patogene parasitter i human fæces.

Fordele og ulemper ved Immunocard STAT! CGE i forbindelse med detektionen af patogene parasitter i human fæces. Fordele og ulemper ved Immunocard STAT! CGE i forbindelse med detektionen af patogene parasitter i human fæces. Pros and cons of Immunocard STAT! CGE in relation to the detection of pathogenic parasites

Læs mere

Urinmikroskopi i almen praksis

Urinmikroskopi i almen praksis Urinmikroskopi i almen praksis Charlotte N. Agergaard og Flemming Schønning Rosenvinge Læger KMA, OUH Dorthe Eva T. Hansen Bioanalytikerunderviser KBF, OUH Akut ukompliceret bakteriel cystitis Bakteriuri

Læs mere

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark TBE-fund i Danmark Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark Første tilfælde af TBE i DK 1953 Ugeskrift for læger 125:32:1098-1104 (1963) Baggrund for Freundts

Læs mere

DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr.

DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr. DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr. Oprindelsen af ordet diagnose er svær at finde, men på græsk betyder det igennem kundskab. Dia = gennem og gnosis = kundskab. Deler man ordet di agnose kan det

Læs mere

Årsrapport 2014. vedrørende laboratorieundersøgelser af materiale fra kvæg på DTU Veterinærinstituttet

Årsrapport 2014. vedrørende laboratorieundersøgelser af materiale fra kvæg på DTU Veterinærinstituttet Årsrapport 2014 vedrørende laboratorieundersøgelser af materiale fra kvæg på DTU Veterinærinstituttet Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Data... 1 2.1 Materialer... 1 2.2 Geografisk fordeling

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg)

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Dette spørgeskema er beregnet for alle folk, som mener at have pådraget sig Borreliose og evt. anden flåtbåren

Læs mere

Referat Landsdækkende uddannelsesråd Kl. Mikrobiologi

Referat Landsdækkende uddannelsesråd Kl. Mikrobiologi Referat Landsdækkende uddannelsesråd Kl. Mikrobiologi Sted: 18. april 2016 kl. 12-15, SSI, bygning 89, lok. 1 Til stede: Svend Ellermann-Eriksen (KMA Aarhus), Kurt Fuursted (SSI, PKL Øst), Ina Sleimann

Læs mere

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Rapport over forsøg finansieret af Fjerkræafgiftsfonden i projektåret 2007/2008 Forfattere: Lis Olesen,

Læs mere

Case 1 (ikke helt dagens emne) Graviditet. Case 1. Case 1. Case 1. Case 1 12/5/2011

Case 1 (ikke helt dagens emne) Graviditet. Case 1. Case 1. Case 1. Case 1 12/5/2011 (ikke helt dagens emne) Graviditet Infektion Kl 22.00: turvise smerter strækkende sig om i lænden Tentative diagnoser: 05-12-2011 Infektion og graviditet 2 Kl 22.00: turvise smerter strækkende sig om i

Læs mere

Revideret specialevejledning for klinisk mikrobiologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk mikrobiologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for klinisk mikrobiologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Normale celler og prøvens egnethed Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Anvendte cytologiske klassifikationer

Læs mere

MikroTerm-arbejdsgruppen møde 10/

MikroTerm-arbejdsgruppen møde 10/ MikroTerm-arbejdsgruppen møde 10/11-2011 Dagsorden 12:30 12:35 Velkomst 12:35 12:45 Gennemgang af regneark / fejl 12:45 13:15 Gennemgang af unikke disk 13:15 13:25 Gennemgang af OK m kommentar 13:25 13:40

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering De sidste 10 års store fremskridt indenfor gensekventeringsteknologi har gjort det muligt at

Læs mere

Hjerteorm hos hund (Angiostrongylus vasorum)

Hjerteorm hos hund (Angiostrongylus vasorum) Hjerteorm hos hund (Angiostrongylus vasorum) Indledning: Hjerteorm (Angiostrongylus vasorum) er i de senere år blevet et stadigt stigende problem i Danmark, især omkring Storkøbenhavn, Nordsjælland og

Læs mere

Hvad er så vigtigt ved målinger?

Hvad er så vigtigt ved målinger? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Spændende opdagelse i blodceller fra patienter med Huntingtons Sygdom Mængden af huntingtinprotein

Læs mere

Den gode mikrobiologiske rekvirering

Den gode mikrobiologiske rekvirering Fællesmøde Praktiserende læger 24. november 2015 Efter mødet suppleret med uddrag af Brugerhåndbogen for KMA om selvtagne vaginalpodninger til undersøgelse for Chlamydia trachomatis og gonokokker (på side

Læs mere

Specialevejledning for Klinisk mikrobiologi

Specialevejledning for Klinisk mikrobiologi Specialevejledning for Klinisk mikrobiologi Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde Den danske mikrobiologidatabase

Referat af repræsentantskabsmøde Den danske mikrobiologidatabase . 10. februar 2010 Referat af repræsentantskabsmøde Den danske mikrobiologidatabase Tid: 15. januar klokken 11.00-14.00 Sted: Bygning 23. Statens Serum Institut, Artillerivej 5, København S Fremmødte:

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

Anbefalinger af Kvalitetssikring af molekylære human papillomavirus (HPV) test på prøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening og opfølgning

Anbefalinger af Kvalitetssikring af molekylære human papillomavirus (HPV) test på prøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening og opfølgning Anbefalinger af Kvalitetssikring af molekylære human papillomavirus (HPV) test på prøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening og opfølgning Anbefalingerne er udarbejdet i arbejdsgruppe nedsat af

Læs mere

3. møde i Sundhedsstyrelsens Hygiejneudvalg

3. møde i Sundhedsstyrelsens Hygiejneudvalg REFERAT Emne 3. møde i s Hygiejneudvalg Mødedato Torsdag d. 11. juni 09, kl. 13-16 Sted, lokale 501 Deltagere Udvalgets faste medlemmer; listen findes i referat af d. 11 nov.08 Punkt 1. Velkomst, præsentation,

Læs mere

Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken FynCom MedCom International Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Denmark Phone (+45) 6543 2030 Fax (+45) 6543 2050 MedCom 24.01.07 J.nr.: Vor ref.: IJO Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Læs mere

Brug af kliniske kvalitetsdata. Jens Hillingsø, klinikchef, overlæge, ph.d., MPG Kirurgisk Klinik Ctx, Rigshospitalet

Brug af kliniske kvalitetsdata. Jens Hillingsø, klinikchef, overlæge, ph.d., MPG Kirurgisk Klinik Ctx, Rigshospitalet Brug af kliniske kvalitetsdata Jens Hillingsø, klinikchef, overlæge, ph.d., MPG Kirurgisk Klinik Ctx, Rigshospitalet Kvalitetsbegrebet Kvalitet Kvalitet: Egenskab ved en ydelse eller et produkt, der betinger

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

KPLL-nyt 2010-4 (jul - nytår)

KPLL-nyt 2010-4 (jul - nytår) 2010-4 (jul - nytår) Indhold i dette nummer Årets sidste klumme..............................................................................................1 Forhøjede PTH resultater........................................................................................2

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier Epidemiologi og biostatistik Diagnostik og screening Forelæsning, uge 5, Svend Juul Hvordan stiller man en diagnose? Symptomer - passive: patientens spontane rapport - aktive: svar på målrettede spørgsmål

Læs mere

Afholdt d. 17. november 2016

Afholdt d. 17. november 2016 Hvidovre Hospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, afsnit 445 Manipulation af tarmens mikrobiom til behandling af Clostridium difficile infektion et klinisk perspektiv Reservelæge, klinisk assistent Mahtab

Læs mere

Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen. onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00

Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen. onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00 Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen S5 onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00 Væsentligste hjælpemidler: Mappen, Dansk Laboratoriemedicin, Databog i fysik og kemi og lommeregner.

Læs mere

Validering af gramfarvning af bakterier

Validering af gramfarvning af bakterier Valideringsrapport Gramfarvning af bakterier Formålet med valideringen At dokumentere at KMA, OUHs kan anvende gramfarvning til at identificere grampositive og negative bakterier, samt karakterisere morfologi/lejring.

Læs mere

FUGLEINFLUENZA - en global trussel. Fup eller Fakta? Selskabet for Risikovurdering

FUGLEINFLUENZA - en global trussel. Fup eller Fakta? Selskabet for Risikovurdering FUGLEINFLUENZA - en global trussel Fup eller Fakta? Selskabet for Risikovurdering 16. Januar 2006 Steffen Glismann, overlæge Epidemiologisk afdeling Statens Serum Institut Influenza A virus 15 mulige

Læs mere

Clostridium difficile

Clostridium difficile Clostridium difficile Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 %

Læs mere

STØTTENOTER OG SUMMARISK OVERSIGT PARASITOLOGI. Efteråret Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi Aarhus Universitet

STØTTENOTER OG SUMMARISK OVERSIGT PARASITOLOGI. Efteråret Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi Aarhus Universitet STØTTENOTER OG SUMMARISK OVERSIGT PARASITOLOGI Efteråret 2010 Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi Aarhus Universitet 1 Vedr. pensum se: Pensum og læsevejledning til medicinsk mikrobiologi

Læs mere

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Biomarkører Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Hvad er en biomarkør? En biomarkør er: En karakteristik, som måles objektivt og vurderes som indikator for normale biologiske

Læs mere

FYSISKE MÅLINGER PÅ MÆLK

FYSISKE MÅLINGER PÅ MÆLK FYSISKE MÅLINGER PÅ MÆLK Fysiske målinger på mælk - Hvordan måler man, om koen er syg? 1 Introduktion til forsøget Yverbetændelse, også kaldet mastitis, er en ofte forekommende produktionssygdom hos malkekøer

Læs mere

Zoonotiske infektioner en trussel vi må forholde os til!

Zoonotiske infektioner en trussel vi må forholde os til! Zoonotiske infektioner en trussel vi må forholde os til! www.guzer.com/pictures/kid_pig_kiss.jpg ONE Health sundhedsfremmende for mennesker og dyr den 17. maj 2011 Professor Lars Erik Larsen Veterinærinstituttet;

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Modulbeskrivelse præsenterer de studerende til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale laboratoriefærdigheder herunder den til grundlæggende naturvidenskabelige teori. Undervisningen

Læs mere

Bilag 1 Checkliste for kompetencemål i Introduktionsuddannelsen på Klinik for Klinisk Mikrobiologi, Sydvestjysk Sygehus (SVS) Navn: CPR-nr.

Bilag 1 Checkliste for kompetencemål i Introduktionsuddannelsen på Klinik for Klinisk Mikrobiologi, Sydvestjysk Sygehus (SVS) Navn: CPR-nr. Bilag 1 Checkliste for kompetencemål i Introduktionsuddannelsen på Klinik for Klinisk Mikrobiologi, Sydvestjysk Sygehus (SVS) Navn: CPR-nr.: Stilling: Kompetencekrav Mål: Medicinsk ekspert: 1. Kunne varetage

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Diarré hos smågrise og slagtesvin

Diarré hos smågrise og slagtesvin Institut for Produktionsdyr og Heste, Sektion for produktion og Sundhed & Øvet A/S Diarré hos smågrise og slagtesvin Dyrlæge, Stud. Ph.D Nicolai Weber, Københavns Universitet Specialdyrlæge Ken Steen Pedersen,

Læs mere

Diagnostikken rundt på ½ time

Diagnostikken rundt på ½ time Diagnostikken rundt på ½ time af Charlotte Hoffmann-Timmol Nordic Manager, DVM Præanalytiske faktorer Hvor kan det gå galt? Patient forberedelse (faste, stress, motion) Blodprøvning (korrekt reagensglas,

Læs mere

Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg

Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg KvægInfo nr.: 1201 Dato: 26-08-2003 Forfatter: Søren Saxmose Nielsen Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg Af dyrlæge Søren Saxmose Nielsen Institut for Husdyrbrug

Læs mere

Biobankernes rolle i personlig medicin

Biobankernes rolle i personlig medicin Biobankernes rolle i personlig medicin Henrik Ullum, Biobanksenheden, Rigshospitalet Biobank Mit erfaringsgrundlag Det Danske Bloddonorstudie Foløbig 120.000 deltage følges prospektivt Region Hovedstadens

Læs mere

Nye diagnostiske muligheder ved tarminfektioner. DVHS November 2013 Chefforsker Ken Steen Pedersen, Afd. Veterinær Forskning og Udvikling

Nye diagnostiske muligheder ved tarminfektioner. DVHS November 2013 Chefforsker Ken Steen Pedersen, Afd. Veterinær Forskning og Udvikling Nye diagnostiske muligheder ved tarminfektioner DVHS November 2013 Chefforsker Ken Steen Pedersen, Afd. Veterinær Forskning og Udvikling Introduktion Baggrund og formål med indlæg VSP-rapport 42 med samlede

Læs mere

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Infektionsregistrering

Læs mere

Ansøgning til ABT-fonden

Ansøgning til ABT-fonden Ansøgning til ABT-fonden Formål At modernisere det kliniske meldesystem Elektronisk blanket 1515 til embedslæger og epidemiologisk afdeling, SSI Forventet afklaring før sommer 2011! Mail 28/6-2011 Kære

Læs mere

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK VELKOMMEN INDENFOR I BIOBANKEN SIDEN 2012 HAR DANMARK HAFT EN NATIONAL BIOBANK. Biobanken på Statens Serum Institut

Læs mere

Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007

Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007 Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007 Velkomst Elsebeth Tvenstrup Jensen, CAS, bød velkommen og redegjorde for baggrunden for mødet. Vejledningen har nu fungeret siden 31. oktober

Læs mere

Fostervandsprøve ve og moderkageprøve

Fostervandsprøve ve og moderkageprøve Fostervandsprøve ve og moderkageprøve U-kursus i føtalmedicin 2008 Teknik UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0,9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden

Læs mere

Jeg har i øvrigt lige en urin med

Jeg har i øvrigt lige en urin med Jeg har i øvrigt lige en urin med 12. september 2014 Jan Berg Gertsen, Overlæge Kirsten Paulsen, Afsnitsledende bioanalytiker Hvorfor er prøven taget? Symptomer? Hvornår, hvor og hvordan er prøven taget?

Læs mere

Susanne Mansdal Teamleder Mikrobiologisk laboratorium

Susanne Mansdal Teamleder Mikrobiologisk laboratorium Årsrapport 2012 31. marts 2013 Proj.nr. 2000207 SUM/JUSS Mikrobiologisk beredskab Sammendrag I projektet Mikrobiologisk beredskab sikres opdateret viden om mikrobiologiske analysemetoder. Virksomhederne

Læs mere

1 Idékatalog til øvelser: Bioanalytikeruddannelsen UCSJ, Parkvej 190, 4700 Næstved

1 Idékatalog til øvelser: Bioanalytikeruddannelsen UCSJ, Parkvej 190, 4700 Næstved 1 Idékatalog til øvelser: Bioanalytikeruddannelsen UCSJ, Parkvej 190, 2 Idékatalog til øvelser: Bioanalytikeruddannelsen UCSJ, Parkvej 190, Indhold Realtime PCR på β-actin... 3 CSI og retsgenetik... 3

Læs mere

Teknologi og patientperspektiv

Teknologi og patientperspektiv Teknologi og patientperspektiv Overlæge Beth Bjerregaard Patologiafdelingen, KBH. Amt Overlæge Marianne Lidang Patologiafdelingen, Århus Amt Beskrivelse af teknikken Konklusion af MTV rapporter og oversigtsartikler

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Årsberetning 2008 KLINISK MIKROBIOLOGISK AFDELING ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL INDLEDNING...4

Årsberetning 2008 KLINISK MIKROBIOLOGISK AFDELING ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL INDLEDNING...4 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 1. ORGANISATION...5 1.1. Afdelingens organisation...5 1.1.1. Afdelingsledelse...5 1.1.2. Forretningsudvalg...5 1.1.3. Ledergruppe...6 1.1.4. Delegation af ledelsesopgaver...6

Læs mere

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME ERFARING NR. 1717 Ledbetændelse, mavesår, PCV2, Helicobacter og PRRS blev i højere grad observeret hos slagtesvin end hos smågrise ved obduktion

Læs mere

CPO udbrud: erfaringer fra Region Nordjylland

CPO udbrud: erfaringer fra Region Nordjylland CPO udbrud: erfaringer fra Region Nordjylland Fagligt Forum 18. maj 2017 David Fuglsang-Damgaard, specialeansvarlig overlæge Klinisk Mikrobiologi, Aalborg Universitetshospital CPO udbrud/spredning i Region

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 8. oktober 2010

Repræsentantskabsmøde 8. oktober 2010 Repræsentantskabsmøde 8. oktober 2010 Agenda Kl. 11.00 Godkendelse af dagsorden Kl. 11.10 Status på MiBa Kl. 11.20 Aktiviteter i Miba, version 1 Kl. 11.25 Svarvisning og demonstration af WWBakt Kl. 12.15

Læs mere

Velkommen til workshop i lærings- og kvalitetsnetværket for antibiotika

Velkommen til workshop i lærings- og kvalitetsnetværket for antibiotika Region Hovedstaden Velkommen til workshop i lærings- og kvalitetsnetværket for antibiotika Centerdirektør Bettina Lundgren Ledende overlæge Hanne Rolighed Christensen 20. Januar 2017, Vilvorde Kursuscenter

Læs mere

Genetiske Aspekter af HCM hos Kat. - en introduktion til forskningsprojektet

Genetiske Aspekter af HCM hos Kat. - en introduktion til forskningsprojektet Genetiske Aspekter af HCM hos Kat - en introduktion til forskningsprojektet Cand. scient. Mia Nyberg, ph.d. stud. mnje@life.ku.dk IMHS, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Klinisk Biokemisk

Læs mere

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN Q feber klinisk vejledning Q feber skyldes infektion med den obligat intracellulære gram negative bakterie Coxiella burnetii. Q feber smitter især via inhalation eller tæt kontakt med smittet kvæg, får

Læs mere

Du er, hvad du spiser

Du er, hvad du spiser Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Accelererer mejeriprodukter Huntingtons Sygdom? Er der et link mellem indtaget af mælkeprodukter

Læs mere

MRSA. Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM

MRSA. Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus Stafylokokker Stafylokokker findes hos ca 50% af befolkningen 25% er permanent bærer

Læs mere

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus University Denmark Hvis vi skal lykkes

Læs mere

VEJLEDNING FOR KOMPE- PATOBANKEN VIA CYRES

VEJLEDNING FOR KOMPE- PATOBANKEN VIA CYRES VEJLEDNING FOR KOMPE- TENCECENTRENE TIL SØGNING I PATOBANKEN VIA CYRES Maj - 2012 Indholdsfortegnelse Generelt...2 Opsætning af parametre...3 Gem opsætning af parametre...5 Opsætning af Felter...5 Print...6

Læs mere

Forskningsopgave. Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis. Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow

Forskningsopgave. Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis. Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow Forskningsopgave Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow Marts 2011 Introduktion. Mænd, der henvender sig hos praktiserende læge med urethritissymptomer;

Læs mere

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik 2017 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle URINVEJENES ANATOMI OG MIKROBIOLOGI ASYMPTOMATISK BAKTERIURI Asymptomatisk bakteriuri Bakterier

Læs mere

Repræsentantskabsmøde. Den danske mikrobiologidatabase

Repræsentantskabsmøde. Den danske mikrobiologidatabase Til stede Henrik C Schønheyder, Aalborg Dennis Hansen, Hillerød Thøger Gorm Jensen, Odense Ram Dessau, Region Sjælland Svend Ellermann-Eriksen, Skejby Jens Otto Jarløv, Herlev Steen Hoffmann, SSI Michael

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

IN VITRO DIAGNOSTIKA

IN VITRO DIAGNOSTIKA IN VITRO DIAGNOSTIKA IN VITRO DIAGNOSTIKA udvikler, producerer og sælger in vitro diagnostika til klinisk mikrobiologi, veterinær diagnostik, fødevarekontrol samt miljø- og hygiejnekontrol i ind- og udland.

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

MOLEKYLÆR GENETIK - MCAD DEFICIENS - NEONATAL SCREENING

MOLEKYLÆR GENETIK - MCAD DEFICIENS - NEONATAL SCREENING MOLEKYLÆR GENETIK - MCAD DEFICIENS - NEONATAL SCREENING Brage Storstein Andresen Molekylær Medicinsk Forskningsenhed, Skejby Sygehus og Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet Nyfødt

Læs mere

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta?

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Fostervandsprøve og moderkageprøve UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? U-kursus i føtalmedicin 25 Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden Operatørens

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Sebivo Resumé En

Læs mere

Kjers. sygdom. Nyt fra forskningsfronten. Et studie der søger at påvise årsager til og behandling af denne hidtil uhelbredelige øjensygdom

Kjers. sygdom. Nyt fra forskningsfronten. Et studie der søger at påvise årsager til og behandling af denne hidtil uhelbredelige øjensygdom Kjers Nyt fra forskningsfronten sygdom Gitte Juul Almind Reservelæge, ph.d.-stud. Kennedy Centret Illustrationer: Mediafarm arvelig synsnerveskrumpning (ADOA - Autosomal Dominant Opticus Atrofi) Et studie

Læs mere

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Deltagelse i videnskabeligt forsøg om Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg? Det er frivilligt at deltage

Læs mere