NYHEDSBREV FOR SOCIALDEMOKRATERNE I STRUER KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV FOR SOCIALDEMOKRATERNE I STRUER KOMMUNE"

Transkript

1 A NYHEDSBREV FOR SOCIALDEMOKRATERNE I STRUER KOMMUNE Nr. 22 September årgang Leder Utøya i vore hjerter To tårne. Undergrundsbanen. Lufthavne. Lige gruopvækkende er det hver gang, gale terrorister uvarslet bringer deres dagsorden til blodig virkelighed. Men en uanseelig ø i en fjord? Pludselig så vi, at selv en udkant med grønne træer kunne blive et lige så oplagt terrormål som centrale menneskemagneter i verdens største byer. 22. juli blev ufattelig og chokerende for alle, der har et hjerte, der evner at banke for andre. Norges statsminister Jens Stoltenberg har berettiget høstet megen anerkendelse for sin måde at håndtere det ufattelige på. Alle forstod, at han talte som ét medmenneske til et andet. Der er blevet sagt og skrevet så meget om udåden, at disse to spalter vel egentlig ikke tjener andet formål end gentagelsens kunst. Men netop dét må så være formålet: At gentage og endnu engang perspektivere en begivenhed, hvis kølvand skvulper af gråd, angst og panik. Vi hører det gang på gang: Opgiv ikke ytringsfriheden. Terror skal ikke have lov at bremse demokratiets udfoldelse. Husk lige dette i øvrigt helt rigtige budskab, når jeg nu citerer DSU-formand Peter Hummelgaard Thomsen: Stoltenberg kunne have valgt at plædere for endnu mere terrorlovgivning, endnu mere kontrol og begrænsning. Men han gjorde det stik modsatte af, hvad George Bush, Anders Fogh og alle de andre ledere gjorde efter 11. september: Han bad os tænke på, hvor meget had, der findes i sådan en gerningsmand, og på hvor meget kærlighed, vi selv rummer og stille de to ting op overfor hinanden. [ ] Midt i det tragiske og midt i sorgen fik han sat nogle menneskelige pejlemærker op, der kan inspirere os unge i arbejdet for den kommende politiske linje. Uden at forklejne efterretningstjenesternes prisværdige indsats må vi erkende, at selv den mest gennemgribende overvågning kan være som en hullet si. Omvendt kan vi ikke bare give efter for frygten og udleve demokratiet uden kontrol, for så kommer sværdet til at hænge i et endnu tyndere hestehår over nakken. At finde balancen er mere end svært. Optimismen og troen på en lysere fremtid har alligevel altid været elementer, der drev menneskeheden fremad. Socialdemokratiet og fagbevægelsen har eksempelvis altid arbejdet for åbenhed og tillid mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Ikke uden kampe, naturligvis, men med troen på menneskers eksistentielle ligeværd. At man godt kan forvente noget af hinanden uden kontrollens øjne i nakken. At man med tillid kan få andre til at gå til verdens ende for én. Naivt? Ubrugelig ideologì? Når nu den verdensomspændende terror viser sit hæslige ansigt? Netop da har vi ikke noget valg. I solidaritet med massakrens ofre må vi tvinge os selv ind i kampen for de demokratiske udfoldelsesmuligheder, man så let tager for givet. Demokratiet skal ikke kvæles i selv nok så velmenende sikkerhedsforanstaltninger, der kan vise sig at blive så omklamrende og mistænkeliggørende for fredelige mennesker, at det igen bliver aktuelt at kæmpe for basale rettigheder. Kæmp for alt, hvad du har kært. 1 /CB Gruppeformanden har ordet Et spændende og udfordrende efterår Der mangler aldrig udfordrende opgaver i et spændende politisk liv, men i dette efterår står vi foran to endog meget store opgaver. 1. Vi skal endelig have et længe ventet folketingsvalg og efterfølgende en ny socialdemokratisk ledet regering med Helle Thorning som statsminister! Efter 10 år med en borgerlig regering trænger vi godt nok til at se nye ansigter på ministerposterne og endnu mere trænger vi til en ny og solidarisk politik. Vores største og vigtigste - opgave i Struer Kredsen er at få valgt Rasmus Lynghøj til folketinget. Vi har kandidaten med den rette indstilling og karisma. Vi skal lægge en klar strategi for, hvordan det lykkes og så arbejde målbevidst for at vi kommer i mål. Lad os klart og tydeligt fremhæve, at Rasmus vil have meget større mulighed for at fremføre vort områdes problemer - og få indflydelse på politikken i en regeringsbærende gruppe end sygehuspartiet nogensinde kommer i nærheden af. Desuden vil vores holdning til regionernes fremtid eller mangel på samme netop i vort område helt sikkert også få en ganske betydelig indflydelse på valgets resultat. 2. Struer Kommunes budget De første tal vi har set

2 indikerer endnu en svær budgetlægning, hvor der mangler rigtig mange millioner for at få budgettet til at hænge sammen. Vi er godt i gang med arbejdet, og jeg føler lyst til her at rose vores direktion og andre medarbejdere for et godt stykke forarbejde. De har lyttet til vores politiske signaler og har anvist ca. 2/3 af de nødvendige besparelser. Vel at mærke besparelser som ikke direkte berører de varme hænder indenfor vore kerneydelser, men derimod besparelser indenfor administration og effektiviseringer på anden vis. Vi har fået et nyt værktøj til opgaveløsningen i år et såkaldt Mulighedskatalog. Et katalog hvor medarbejdere anbefaler forskellige muligheder for ændringer/besparelser primært på områder, der i mindre grad har borgerefterspørgsel. Det vil vi arbejde videre med de kommende uger. Efter at vi helt nødvendigt og retfærdigt satte skatten op sidste år, er dette helt sikkert ikke en mulighed i år. Besparelser er den eneste farbare vej uanset om vi kalder det ved rette navn eller kalder det optimeringer, effektiviseringer eller trimme organisationen. Den socialdemokratiske byrådsgruppe vil sammen med vore samarbejdspartnere være garant for, at besparelserne sker så skånsomt som muligt og med den bedst opnåelige sociale profil. Jeg glæder mig til en konstruktiv dialog med interesserede medlemmer, i forskellige fora, de kommende uger. John Christoffersen Gruppeformand, Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe. Ny i redaktionen Christen Birkebæk er indgået som tredje redaktør af Nyhedsbrevet. På socialdemokraterne struers generalforsamling den 28. februar i år, blev Christen indvalgt i bestyrelsen, som repræsentant for området, der tidligere var dækket af Thyholm forening. Efterfølgende blev han foreningens PRansvarlig, og indtrådte derfor som en naturlig ting i redaktionen af Nyhedsbrevet. Regional udviklingsplan i efteråret 2011 Af Henning Gjellerod, regionsmedlem I dette efterår færdiggøres arbejdet med en ny regionaludviklingsplan. Den første blev til for fire år siden, og det er ikke for meget at sige, at tilblivelsen skete i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med regionens 19 kommuner. Planen har allerede vist sin styrke. Den pegede entydigt på nødvendigheden af motorvejen Herning til Holstebro N., og der er ikke tvivl om, at der nu er større håb om, at denne motorvejstrækning bliver en realitet. Længere ude i fremtiden ligger en vej- og/eller baneforbindelse over Kattegat. Men hvor det for fire år siden kom som overraskelse, at Christen er ikke helt ukendt med redaktionsarbejde idet han, under sin tid på seminariet i Nørre Nissum var medlem af skolebladets redaktion. Christen blev medlem af Socialdemokratiet midt i halvfemserne og var i en periode fra medlem af bestyrelsen i Lemvig partiforening. Efter endt uddannelse var Christen i en periode på 8 år ansat som lærer på Koldings tredje største skole, indtil han i 2010 tog springet til den langt mindre Thyholm Friskole, og samtidig flyttede til Thyholm. Vi ønsker Christen velkommen i redaktionen. Steffen Guldfeldt Madsen og Bent Kruuse man turde tænke på noget sådant, så diskuteres det nu helt åbent, og det er almindeligt anerkendt, at skal landet for alvor bindes tæt sammen, så er forbindelsen nødvendig. I udvalget for Regional udvikling arbejdes der lige nu på højtryk med planen. Udfordringerne er bestemt ikke blevet mindre i de forgangne fire år. Den globale økonomiske krise er en realitet, og endnu har vi ikke helt fattet omfanget af den. Ej heller har vi nogen anelse om, hvor længe den vil vare, og endnu sværere er det at spå om, hvordan verden vil se ud om 20 år. Dette skal imidlertid ikke forhindre de 19 kommuner sammen med Region Midtjylland her og nu at udpege de områder, vi finder mest passende at styrke med henblik på at skabe vækst og udvikling i livskvalitet og forbedrede eksistensvilkår for befolkningen i Region Midtjylland både i og udenfor Århus. (Fortsættes næste side nederst ) Læs mere på 2

3 Bag forhænget Er tiden løbet fra den fedtede blyant i stemmeboksen? Kommentar af Chr. Birkebæk P1-programmet Harddisken behandlede i uge 32 et emne, som nok de færreste tænker over i forbindelse med det tilstundende folketingsvalg. I valgøjemed rettes fokus forståeligt nok imod det indholdsmæssige, partiernes værdier og spekulationer omkring en kommende regeringsdannelse. Det er naturligvis helt berettiget, men hvad med selve afstemningsproceduren? Harddisken fokuserer som navnet antyder på det itmæssige, og i en tid, hvor det falder de fleste ganske naturligt at gå i banken hjemme fra skrivebordet via internettet, var det interessante overvejelser, der lød i æteren i omtalte udgave af programmet. Når vi stemmer, foregår det på et valgsted bag et forhæng, hvor der hænger en blyant i en snor, hvorefter der må sættes ét kryds på en meterlang stemmeseddel. Men hvorfor egentlig så omstændeligt? Teknisk kunne der vel nok laves om på dén afstemningsform, så enhver frit kunne sidde derhjemme ved computeren og afgive sin personlige stemme. Begrebet sofavælger kunne sågar få en positiv betydning! Man ville være fri for kødannelse foran stemmeboksen, og måske ville den elektroniske afstemningsform appellere i højere grad til unge mennesker? I Estland gør man sådan. Ganske vist har vælgerne fortsat mulighed for fysisk at bevæge sig hen på valgstedet og sætte deres kryds, men stadig flere benytter sig af internetbaseret stemmeafgivelse. Man kan endda nå at ombestemme sig, idet man har en hel uge til at stemme i; der kan stemmes lige så mange gange, man lyster, men teknisk er det (selvsagt) så viseligt indrettet, at kun den senest afgivne stemme tæller. Desuden betyder det ikke så meget, at der bliver længere mellem valgstederne. Imidlertid bør man gå forsigtigt til værks, hvis en lignende afstemningsform tænkes indført i Danmark. Ser man på stemmeprocenten er den mere end flot. Dét ville den givetvis vedblive at være, men bør den demokratiske proces ikke kræve lidt mere end blot et klik med musen? Valgdagen har sin egen sitrende stemning. På valgstedet møder man sine medborgere, og selvom det kan forekomme påtaget gammeldags, består der en særlig rituel, fællesskabsbetonet handling, når valgkortet afleveres, forhænget trækkes for og den halvfedtede blyant beder dig tage personlig stilling som et led i dét demokrati, du lever i. Under kontrollerede former er du sikker på at kunne afgive din stemme i al hemmelighed; lige fra 1849 en højt besunget detalje i demokratiets vitalitet. Teoretisk og det kan da godt være, at det virkelig ér rent teoretisk? kan det ikke udelukkes, at nogen kikker den enkelte vælger over skulderen derhjemme ved computeren. I princippet vil nogen kunne blive presset til at itstemme på et parti eller en kandidat, som de egentlig ikke ønsker valgt ind? Vi kommer heller ikke udenom, at it-valg ville kræve bekostelige krypteringer og alligevel indebære risiko for hackerangreb. I skrivende stund kendes valgdatoen endnu ikke, men sikkert og vist er det, at valgdagen begynder med en fremvisning af de tomme stemmeurner, så enhver ved selvsyn kan konstatere, at hér fuskes ikke! Hejs flaget for demokratiet og lad os beholde den fedtede blyant et par årtier endnu. (Fortsat fra forrige side) Regional udviklingsplan... Vi ved: At vi fortsat skal studere og finde løsninger for tilpasningen af infrastrukturen, at der skal gøres noget på uddannelsesområdet hele vejen rundt - i folkeskolen, i ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet og der forestår en lang debat om, hvordan vi gør det bedst muligt, at der skal fokuseres på omstillingsparathed og ditto evne på hele arbejdsmarkedet, at miljøerne for innovation skal analyseres, bearbejdes og forbedres overalt, hvor sådanne findes, og at der skal satses og udvikles på de felter, som vi mener, vi er gode til og kan blive bedre til, hvis vi bærer os rigtigt ad. Dette arbejde skal færdiggøres og vedtages i løbet af 2012, og vi gør 3 det i fuld alvor, også selvom Lars Løkke R. nu truer med helt at lukke regionerne i løbet af Forhåbentlig og formentlig kommer han ikke igennem med det. Formentlig og forhåbentlig får han lov til at pakke sammen og se verden fra en helt anden synsvinkel.

4 Vi skal ha gang i Danmark Af Rasmus Lynghøj, Struers og Thyholms folketingskandidat De seneste 10 år har været en politisk ørkenvandring. VKO har siddet tungt på magten. Vi kan nu gøre status og konstatere, at Danmark er gået i stå. Væksten halter af sted. Langtidsledighed og ungdomsarbejdsløshed er igen blevet et stort problem (ligesom sidste gang de borgerlige var ved magten i 1980 erne). Danmark har de seneste år tabt op mod arbejdspladser. Hver eneste dag, Lars Løkke venter med at udskrive valg, mister vi muligheden for at sikre nye arbejdspladser og skabe ny vækst. Ideologisk korstog Regeringen og Dansk Folkeparti har med en kæmpe spareplan sendt en chokkur gennem dansk økonomi. Samtidig har regeringen givet store, ufinansierede skattelettelser, der har slået et stort milliardhul i kassen. De står klar med flere nedskæringer og flere skattelettelser, hvis de vinder valget. De vil fortsætte det ideologiske korstog, hvor de vil nedbryde det danske, socialdemokratiske velfærdssamfund, som vi kender det, og skabe et forsikringssamfund efter amerikansk forbillede, hvor enhver er sin egen lykkes smed. Vi tror på fællesskabet Socialdemokraterne vil en anden vej. Vi tror på fællesskabet, og vi vil forsvare den skandinaviske velfærdsmodel, hvor alle danskere har de samme rettigheder og pligter uanset formue, hudfarve og køn. Vi skal ha gang i Danmark igen. Vi skal igangsætte renoveringer af skoler, plejehjem og veje. De lokale virksomheder skal igen have fyldt ordrebøgerne. Erhvervslivet skal have bedre muligheder for at afskrive nye investeringer i maskiner. Det skaber alt sammen arbejdspladser. Vi må bidrage mere på arbejdsmarkedet, så vi øger den gennemsnitlige arbejdstid. Dermed kan vi skrotte regeringens nedskæringer på bl.a. uddannelse, efterløn og dagpenge. Vi skal investere massivt i uddannelse flere unge skal have en uddannelse. Hvis Danmark skal tilbage på sporet, har vi brug for en ny regering. Følg Rasmus i valgkampen på hans hjemmeside: Ny kæmperegion er fejlskud LokalDemokraten bringer en forkortet version af Rasmus Lynghøjs indlæg i Dagbladet 18. august: Region Midtjylland er alt for stor og udemokratisk. Alligevel vil Lars Løkke og partiet Venstre have endnu mindre demokrati og en endnu større sygehusregion. Hvis det står til statsministeren, skal den nye sygehusenhed centreres omkring Århus Universitetshospital, og vi skal i Vestjylland nu også til at kæmpe om sundhedstilbuddene med Aalborg, Hjørring og Skagen (!). Den nye kolos skal drives af en bestyrelse uden direkte, demokratisk valg. Vi har brug for at lave mindre ikke større regionale enheder. Vi skal have delt Region Midtjylland op, så vi bliver herre i eget hus. I Vestjylland har vi et fælles udgangspunkt og en fælles identitet. Det skal være en fælles, vestjysk opgave at løse vores udfordringer og beslutte, hvor sygehuse og sundhedstilbud skal placeres. På langt sigt er det en Region Vestjylland, der skal til, hvis vi skal sikre demokrati og trygge, nære sundhedstilbud i vores område. Jeg er faktisk overbevist om, at det også vil være det bedste for østjyderne. Så bliver de fri for de der vestjyder, der aldrig giver op. For vi giver aldrig op. Igen et flueben Da borgmester Niels Viggo Lynghøj den 18. august klippede den røde snor og indviede Aktivcenter Struer blev endnu et valgløfte opfyldt. Foto: Bent Kruuse 4 Lokaldemokrabaten filosoferer Statsministeren har meldt ud, at DF ikke kommer med i en kommende blå regering. Det er ren symbolik. For hvis blå blok har flertal efter valget, kan DF blot fortsætte 10 års tradition med at lede Danmark - uden at være i regering.

5 Apollon indbyder medlemmer af socialdemokraterne struer til forpremiere på dokumentarfilmen Svend et åbenhjertigt indblik i den store socialdemokrats liv og død TIRSDAG 13. SEPTEMBER KL. 16:45 har bestyrelsen reserveret en biografsal til partiforeningens medlemmer samt ledsager. Apollon tilbyder en rabat på 20% på den ordinære billetpris, således at du kan nyde denne film i en lukket forsamling for 68 kr. Tilmelding foregår pr. til (skriv venligst SVEND i titelfeltet) eller pr. telefon direkte til biografen: UDDRAG FRA FILMOMTALEN: Da en alvorlig kræftsygdom ikke længere kan ignoreres, er det tid for Svend Auken at kikke på sit politiske livsværk; tid til at gøre regnskabet op og lægge det frem, så dem, der kommer efter, kan fortsætte. Og her er Anne Regitze Wivel tilstede som den kærlige og opmærksomme, lyttende og nærværende ledsager. Hun er til stede med sit kamera, og sammen skaber de tre, Svend, Anne og kameraet, filmen. 5 Oh, nostalgi At enhederne i samfundet overalt har vokseværk for at kunne fungere er en kendt sag. Det gælder kommuner og regioner, hvilket igen sætter sit aftryk på skoler og sygehuse. Og det gælder partiforeninger. Tilbage i februar fik socialdemokraterne struer vokseværk som følge af mindre partiforeningers nedlæggelse. Som en kuriositet skrues tiden for en stund tilbage til dengang, hvor den lille skole i din by ikke var smart og dyr og ny; en enkelt lærer underviste her Mandag d. 19. Januar 1925 afholdtes et Møde i Uglev Kro for at søge dannet en Socialdemokratisk Forening for Søndbjerg-Odby. Fra Hvidbjerg var indbudt Medlemmer af Foreningen der; blandt andre Baneformand Thomasen, som valgtes til at lede Mødet. Der indtegnedes straks 30 Medlemmer, 2 Kvinder og 28 Mænd. Til Formand foresloges Postbud Anton Pedersen, Uglev, og Fisker Jens Lyng, Tambohus, ved skriftlig Afstemning valgtes Jens Lyng. Det vedtoges at lade Bestyrelsen bestaa af 5 Medlemmer, til disse valgtes Anton Pedersen, Husejer Niels Seerup, Hellerød, Ejendomskommisionær P. Houmark, Serup, samt Fisker Edvard Iversen, Søndbjerg. Som Supleanter valgtes Ungkarl Osvald Povlsen, Serup, Banearbejder Senius Baaby, Odby, henholdsvis som første, anden og tredje. Til Revisorer valgtes Banearbejder Thomas Baaby, Uglev, og Fabriksarbejder Philip Lyng, Uglev, med Banearbejder Jens Olsen som Suppleant. Til at repræsentere Foreningen ved Kredsorganisationens Møder valgtes Senius Baaby og Anton Pedersen. Som Repræsentanter til Thisted Socialdemokrat valgtes Skomager Pedersen, Uglev og Fisker Poul Pedersen Poulsen, Serup. Til Fanebærer valgtes Jens Olsen. Således en ny forenings penneførte protokol. Længe før fusionen til en fælles Thyholm-forening! /CB

6 Visdomsord En gammel indianer fortalte sine børnebørn: "I ethvert menneskes liv er der en frygtelig kamp. En kamp mellem to ulve. Den ene: frygt, vrede, misundelse, grådighed, arrogance, selvmedlidenhed, nag og bedrag. Den anden: Glæde, kærlighed, ydmyghed, tillid, gavmildhed, sandhed og medfølelse." Et af børnene spurgte: "Bedstefar, hvilken ulv vinder?" Den gamle så ham i øjnene og svarede: "Den, du fodrer" Kilde: Google "Hører du nogen kalde på store og stærke mænd, da er det tiden at samle alle de svage igen." (Carl Scharnberg, "Politiske digte" 1976) Danmark har brug for en ny regering, der kan sætte en ny politisk kurs. En kurs hvor vi skaber vækst og job igen. En kurs hvor vi genrejser vores fælles velfærd og investerer i sundhed og uddannelse, og som bekæmper den stadig stigende ulighed og fattigdom. Det har vi gjort før. Sidste gang Socialdemokraterne overtog regeringsmagten var det i en tid med stigende ledighed og underskud på statsbudgetterne. Det fik vi vendt, så der blev skabt nye job og skabt en sund og robust økonomi på en fair og solidarisk måde. Det kan vi gøre igen. Ingen kan være i tvivl om, at valget nærmer sig. Som bekendt skal der senest i november 2011 afholdes folketingsvalg i Danmark. Og som meningsmålinger- Danmark skal videre Klar til at gå i aktion.(arkivfoto) ne viser, bliver det en meget spændende og tæt valgkamp. Struer-Lemvigkredsen er parat til valgkamp med kampagner, der skal sikre en valgsejr til Socialdemokraterne. Når valget udskrives opfordres alle til at bakke op om vores kandidat Rasmus Lynghøj, der kan bruge al den hjælp vi kan yde, så vi kan få den nye regering, vi har ventet så længe på. Samtidig vil du møde andre glade og engagerede menneske som dig selv. Mød op i jeres partiforeninger samme aften som statsministeren, Lars Løkke Rasmussen, har trykket på knappen. Vi få brug for dig til at ophængning af plakater, omdeling af foldere o.m.a. Annelise Knudsen Formand Struer-Lemvig kredsen Hver gang finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) bliver stillet et spørgsmål om finanspolitik, svarer han altid med, hvilken økonomisk katastrofe Danmark bliver ført ud i, når Helle Thorning Schmidt (S) og Villy Søvndal (SF) overtager regeringsmagten. Et desperat forsøg på at vende opmærksomheden bort fra VKO samarbejdets forfejlede finanspolitik. Ingen træer vokser ind i himlen Men så forleden, netop da USA havde vedtaget en finanspolitik, der skulle redde landet fra statsbankerot, og Claus Hjort blev spurgt hvad det betød for Danmark, kom han med en redegørelse, der straks fik en til at tænke, at han kan åbenbart være saglig og snakke dansk finanspolitik, uden at bringe S og SF s fortrædeligheder på banen. Men nej, ingen træer vokser ind i himlen. 2 der har en mening!!! Helt uden relation til emnet, fik han endnu en gang, inden interviewet var slut, nået at lire den sædvanlige remse af. Det leder unægtelig tanken hen på den romerske statsmand Marcus Pocius Cato med tilnavnet Censor (234 f. kr. 149 f.kr.), der efter hvert møde sagde: I øvrigt mener jeg, Karthago bør ødelægges. bk Marcus Pocius Cato mente Karthago burde ødelægges & Claus Hjort Frederiksen mener S og SF kører Danmark i sænk økonomisk 6

7 socialdemokraterne struer Mandag den 6. september kl Struer Kommunes budget Den 20. september har byrådet 1. behandling af Struer Kommunes budget for På mødet vil byrådsgruppen orientere om det fremlagte budget, inden det på byrådsmødet den 11. oktober endelig vedtages. Mød frem og deltag i debatten, Ønsker du at kirken forsat skal være en folkekirke, og ikke en kirke for de få, men en kirke der har plads til alle, en kirke der ledes af et demokratisk valgt råd, som er åben for mange forskellige aktiviteter? I dag hvor Kommuner og Regioner bliver store, og der bliver længere til alting så vil kirken og lokalsamfundet omkring kirken få støre betydning, derfor er det vigtig at demokratiet i forbindelse med valg til menighedsråd får endnu støre opmærksomhed. Jeg mener derfor at det er meget vigtigt at vi i Socialdemokratiet opstiller et stærkt hold til menighedsvalget i Der skal vælges 12 personer i det MEDLEMSMØDE Fælleshuset, Gimsinghoved 3, Struer Bestyrelsen Menighedsrådsvalg i nye menighedsråd, så vi skal helst opstille en liste med 10 navne, derfor er det vigtig allerede nu at finde de kandidater der skal på listen. Så hvis du/i har lyst eller kender en eller flere der kunne tænkes at ville med på listen, er I meget velkommen til at kontakte mig. I Struer sogn bliver der kampvalg til menighedsrådet, det er en fast tradition, og i den socialdemokratiske gruppe er vi overbevist om at det giver støre interesse for arbejdet i menighedsrådet. Venlig hilsen Jens Erik Sørensen Højlundparken Struer Sakset fra andre blade LIV & lidt mere (Sommer 2011) Den borgerlige regering har ikke forvaltet sin magt i overensstemmelse med det, der er mine almindelige krav til moral og anstændighed. Men jeg kan også blive nervøs ved alternativet. Oppositionen synes at være blevet stærk ved at sige det samme som regeringen. Jeg har en ubehagelig fornemmelse af at man for at få regeringsmagten har været nødt til at sælge ud af alt det, som man skulle have brugt magten til. Sagt af skuespilleren Flemming Jensen i interview i Liv & lidt mere, udgivet af LO Faglige Seniorer. Højskolebladet (Juli 2011) Engang var Venstre et liberalt parti og Socialdemokratiet et socialistisk, men lige nu kramper de sig sammen i et socialliberalt miskmask, hvilket gør at det er umuligt, at påvirke noget gennem sin stemme. Som en god ven og radikal folketingspolitiker engang sagde så er Danmark et demokrati, fordi vi her kan stemme på lige præcis det socialliberale parti, vi har lyst til. Asser Amdisen, forstander på Ryslinge Højskole, i HØJSKOLEBLA- DETs kommentatorpanel under overskriften: Danmarks dyreste realityshow - eller Lars vs Helle. Med henvisning til det kommende folketingsvalg. Lokaldemokrabaten filosoferer Det er ikke af politiske grunde at de borgerlige vil nedlægge regionerne. Forklaringen er at 4 ud af 5 regioner, har socialdemokratisk formand. Kun én region har en V-formand. Ligeledes har rød blok flertal i 4 ud af 5 regioner. 7

8 Socialdemokraterne i Struer Kommune socialdemokraterne struer Orla B. Pedersen Kasserer Dorthe Ryø Medlemsansvarlig Henriette Pedersen Byrådsgruppen John Christoffersen DSU Struer-Thyholm Lars Møller Pedersen Folketingskandidat Rasmus Lynghøj Aktivitetskalender September Mandag Gruppemøde - Rådhuset mødelokale 3 Tirsdag Byrådsmøde - Byrådssalen Budget 1. behandling Mandag Medlemsmøde Se annonce andet sted i Nyhedsbrevet LokalDemokrAten Redaktion: Steffen Guldfeldt Madsen Christen Birkebæk Ekspedition Bent Kruuse Rolighedsvej Struer Oktober Mandag Gruppemøde - Rådhuset mødelokale 3 Tirsdag Byrådsmøde - Byrådssalen. Budget vedtagelse November Mandag Gruppemøde - Rådhuset mødelokale 3 Tirsdag Byrådsmøde - Byrådssalen December Mandag Gruppemøde - Rådhuset mødelokale 3 Tirsdag Byrådsmøde - Rådhuset Ansvarshavende: Orla B. Pedersen Næste nummer udkommer: 15. november 2011 Deadline: 25. oktober 2011 Tryk: 3F Holstebro Oplag 300 Den gamle Redakteurs Klumme af Bent Kruuse Når kommunerne svigter Kommunalreformen trænger til et tjek. Med jævne mellemrum kan vi i pressen høre om sager, hvor der er sket svigt overfor børn. Forfærdende sager, hvor voksne har handlet uforsvarligt over for børn. For de sager, der har fået pressens, og dermed offentlighedens, bevågenhed gælder, at det er kommunerne der har svigtet. Det viser sig, at selvom der har været klare advarsler om, at noget er galt, har de berørte kommuner undladt at reagere. Kommunerne har efterfølgende, når de alvorlige overgreb overfor børn er kommet frem, været gode til at stå frem og beklage og undskylde. Men er det godt nok? Nej, selvfølgelig ikke - slet ikke set i lyset af, at de ikke Indholdet i Klummen er alene klummeskriverens ansvar har taget ved lære af tidligere skræmmende eksempler. Hver gang en ny sag har set dagens lys, følger der et fast ritual, hvor den minister der har ansvaret for området, står frem og siger at det er forfærdeligt og det skal der gøres noget ved. Svaret er oftest, (også inden for andre ressortområder), at loven er god nok, men nu vil alle kommuner få et brev med en henstilling fra ministeren. Samtidig træder folketingsmedlemmer frem og forlanger lovændringer. Efterhånden bygger vores lovgivning på hovså-løsninger. Der efterlyses tålmodighed til at afprøve vedtagne love, inden nye vedtages. Jeg tror ikke min hukommelse svigter mig, når jeg kan huske at 8 engang kunne regering og opposition - ofte på kompromisser - lave love, med langtidsholdbarhed. Tilbage til de mange sager om svigt. Hvorfor sker det og har nogen undersøgt hvorfor? Måske skulle man se på den kommunale struktur efter kommunalreformen. I oplægget blev dengang nævnt kommuner med omkring indbyggere som idealet, men kommunerne kunne ikke blive store nok og nu har de mistet overblikket. Større kommuner skulle betyde flere opgaver til kommunerne, men noget tyder på, at nogle opgaver er for store til, at kommunerne kan klare dem. Så måske kunne et tjek af den kommunale struktur være en opgave, når vi snart får en ny regering. Uanset sammensætning. Og kommunerne kan igen handle ansvarligt.

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

2011 bliver et spændende og meget afgørende år for vores parti. På partikontoret glæder vi os til at lave valgkamp sammen med Jer.

2011 bliver et spændende og meget afgørende år for vores parti. På partikontoret glæder vi os til at lave valgkamp sammen med Jer. December 2010 Kære ven Året er ved at rinde ud, og jeg vil gerne sige tak til alle Jer i organisationen for jeres store arbejde. Uden en velkørende organisation kunne vi ikke køre kampagner og sprede de

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Lars Løkke Rasmussens tale.

Lars Løkke Rasmussens tale. Lars Løkke Rasmussens tale. Det er en stærk Lars Løkke Rasmussen, der kommer op på talerstolen i Marienborg den 1. Januar 2011. Jeg syntes ikke, at Lars normalt er en mand der høster ros som den store

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012 NOVEMBER 2012 SÆR NUMMER Nyhedsbrevet Socialdemokraterne i Kalundborg Connie Stølås Født 14.januar 1948 Død 27. oktober 2012 Connie bisættes fra Gørlev Kirke Lørdag den 3. november kl. 13. SIDE 2 Vi har

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Nye standpunkter og 2020-forlig

Nye standpunkter og 2020-forlig En kommentar fra Kritisk Debat Nye standpunkter og 2020-forlig Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 15. april 2011 Man kan ikke tage patent på bevingede ord. Det gælder også politikere. Derfor behøver

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19. Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.30 Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

I morgen stemmer Danmark

I morgen stemmer Danmark I morgen stemmer Danmark Hvem må stemme? og hvordan stemmer man? Side 1 af 9 Lektion 1: Hvem kan stemme? Opgave 1 Instruktion: Match synonymerne Ord og udtryk fra teksten 1. valgkort 2. afstemningsdagen

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Tale til 1. maj 2015 1 Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Og på den anden side - Lars Løkke - hånd i hånd med DF. Hvordan kan

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Dagsorden for generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Carsten blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere.

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. Beretning 2015 2015 var bestemt ikke noget godt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var året, hvor vi senest den 15. september

Læs mere

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009 Medlemsbrev RADIKALE VENSTRE v/torben Ringsø Jensen Børglumvej 87 st. th. 7400 Herning Tlf.: 22 73 11 58 22. oktober 2008 Kære Radikale medlem Temamøde om Herning Kommunes økonomi Orientering og drøftelse

Læs mere

Parti og vælgeradfærd - synopsis

Parti og vælgeradfærd - synopsis Parti og vælgeradfærd synopsis Indledning: Siden januar 2015 har Socialdemokratiet ført en kapagne-offensiv under titlen Det Danmark du kender, der er blevet beskyldt for at være nationalpopulistisk og

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Annette Lind. November 2012. Kære modtager af mit nyhedsbrev. Indhold

Annette Lind. November 2012. Kære modtager af mit nyhedsbrev. Indhold Annette Lind November 2012 Indhold Indledning 1 12.500 akutjob på vej til de langtidsledige 3 Kære modtager af mit nyhedsbrev I morges vågnede jeg op til en sejr til demokratiet. Barack Obama har genvundet

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

Har fagbevægelsen glemt sin rolle?

Har fagbevægelsen glemt sin rolle? Har fagbevægelsen glemt sin rolle? LO s beskæftigelseskonference maj 2005 Per Schultz Jørgensen Tak for indbydelsen! Anledningen: et interview med mig i Weekendavisen der er tale om et værdiskred..der

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4 Kære medlem Af Formand Frede S Pedersen Politisk set har det været et mærkeligt år, hvor vi i lang tid stod klar til at gå i valgkamp. Desværre vekslede Liberal Alliance så politiske holdninger med ministerposter,

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Ministrenes karakterbog 2012 TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Feltperiode: Den 4.-11. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Septuagesima 24. januar 2016

Septuagesima 24. januar 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Brug dine talenter! Salmer: 744, 263, 276; 714, 209,1 373 Evangelium: Matt. 25,14-30 "Godt, du gode og tro tjener" Gud har i dåben givet os nogle meget store gaver: genfødslen

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

2.s.e.påske.B Johs 10,22-30 Salmer: Jeg har en slags tro, der handler meget om taknemmelighed. Og om tilgivelse.

2.s.e.påske.B Johs 10,22-30 Salmer: Jeg har en slags tro, der handler meget om taknemmelighed. Og om tilgivelse. 2.s.e.påske.B. 2016 Johs 10,22-30 Salmer: 754-448-674 342-482-233 Jeg har en slags tro, der handler meget om taknemmelighed. Og om tilgivelse. Hvis der er noget, der er svært, eller som jeg synes er umuligt

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Lizette Risgaard Lokale taler 1. maj 2011 (morgen)

Lizette Risgaard Lokale taler 1. maj 2011 (morgen) Lizette Risgaard Lokale taler 1. maj 2011 (morgen) Kære venner. Det er dejligt igen at mødes med jer, også på en tidlig/smuk 1. maj og i år en 1. maj, hvor det er endnu vigtigere, at vi taler om, hvilken

Læs mere

ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"?

ER S + SF LOVLIGT UNDSKYLDT I AT FØRE BLÅ POLITIK? 1 Kommentar ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"? Intro: Den røde regering tegner fremover til kun at ville føre blå politik. Men nu raser debatten om, hvorvidt man er lovligt undskyldt

Læs mere

242 LLR. Andreas_Karker_LLR_CONTENT.indd 242 12/11/14 11.47

242 LLR. Andreas_Karker_LLR_CONTENT.indd 242 12/11/14 11.47 »Lad os nu se, hvad der sker,«siger Søren Gade under middagen. Ligesom mange andre er Eyvind Vesselbo efterhånden overbevist om, at Løkke vil trække sig. Til Søren Gade siger han:»du er den eneste, der

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Jonas Dahls tale 1. Maj 2011 Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Det var også her jeg holdt min første 1. Maj tale for

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere