Uddannelse i noetisk livsfilosofi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse i noetisk livsfilosofi"

Transkript

1 Uddannelse i noetisk livsfilosofi - Uddannelses- og læringsplan Uddannelsestitel Vejleder i noetisk livsfilosofi. Diplomuddannelse Emneområde Noetisk livsfilosofi er en bred tværfaglig uddannelse, som omfatter naturvidenskaberne, livsvidenskaberne og åndsvidenskaberne. Her fokuseres der på undersøgelser, som indikerer, at mennesket er forbundet med naturen og verden, samt hvordan denne noetiske viden kan anvendes. Begrebet noetisk (nous) stammer fra antikkens græske filosofier, som var de første i Vesten, der undersøgte dette emneområde med videnskabelige metoder i bred forstand. Noetisk livsfilosofi består således af en teoretisk side og en praktisk side. Den praktiske side fokuserer på, hvilke konsekvenser noetiske verdensbilleder og livssyn har for individ og samfund. Etik og kommunikation spiller en væsentlig rolle i anvendelsen af et noetisk livssyn. Undervisning Uddannelsen består af 3. moduler á 5 undervisningsdage over 1½ år. Undervisningsdatoer: Modul 1. efterår 2015: 12/9, 26/9, 10/10, 17/10, 28/11. Modul 2.: undervisning i perioden marts til maj 2016 på lørdage. Modul 3.: undervisning i perioden september-november 2016 på lørdage. Tidspunkt: Underviser: Alex Riel. Sted: Sankt Peders Stræde 27B 3. sal, 1453 København K. 10 min. fra Nørreport St., 15 min. fra Københavns Hovedbanegård. Pris: 2600,- kr. pr. modul. Betaling kun for et modul af gangen. Man er tilmeldt, når indbetalingen er modtaget. Åbningstilbud: 1. modul 2200,- kr. ved tilmelding senest 1 april. 1

2 Tilmelding Tilmelding: send en til Center for noetisk livsfilosofi på eller ring på Efter din tilmelding er modtaget, bedes du indbetale kursusgebyr. Gebyret returneres ved afbud senest 14 dage før uddannelsesstart. Kontakt Alex Riel (uddannelsesansvarlig) på eller for yderligere spørgsmål. Indbetaling til konto i Danske bank: Husk navn på indbetalingen. Optagelseskrav Der kræves ingen forudsætninger for at deltage, men tid til at læse pensum, som forberedelse til hver undervisningsgang Pensum Pensumlitteratur. Alex Riel: Praktisk livsfilosofi (2009). Alex Riel: Mystik & videnskab (2009). Alex Riel: Bevidsthedens evolution (2014). Alex Riel: Noetisk naturfilosofi (2015). Supplerende litteratur der anbefales, men som ikke er obligatorisk: Mark D. Forman: En guide til integral psykoterapi (2014). Don E. Beck & Christopher C. Cowan: At mestre forandring (2015). Frederic Laloux: Fremtidens organisation (2015). Deltagerne får desuden alle slides fra undervisning som pdf. fil efter hver undervisningsdag. Eksamen Der er ingen eksamen, men man består ved at deltage i 4 ud af 5 undervisningsdage på hvert modul. Har man større fravær, kan man tilkøbe en personlig vejledningstime før eller efter undervisningen eller som Skypemøde til pris 300,-kr. Man kan højst have 2 tilkøb af disse møder på hvert modul. 2

3 Læringsmål og kompetencer Uddannelsen til vejleder i noetisk livsfilosofi har til formål, at deltageren formår at anvende de fem bevidsthedselementer, der under overskriften: Bevidst evolution er følgende: Livsfilosofier, bevidsthedsegenskaber, de fire livsrum, de fire meningsstande, samt psykoseksuelle poler/arketyper. Anvendelsesområderne er til dels kursistens eget liv og omverden. Kompetencen beror på metoder til at implementere nye noetiske perspektiver i hht. personlig udvikling, organisationsudvikling og samfundsudvikling. Individ og samfundsudvikling ses som uadskillelige. Med det noetiske menes der menneskets bevidsthedsforbindelse til kosmos. Et centralt læringsmål er, at kursisten får indblik i hvilke videnskabelige resultater, der ligger til grund for menneskets noetiske element, samt hvorledes noetiske metoder kan anvendes på individplan og på samfundsplan. Overordnet er læringsmålet, at kursisten kan forbedre evnen til at skabe mening på individ-og samfundsplan, samt på en nutidig og nuanceret måde anvende noetisk viden og metoder i forhold til de komplekse udfordringer, som nutidens mennesker og samfund står over for. Kernekompetencen er at anvende metoderne til at integrere synsvinkler og metoder på indvidplan og på samfundsplan. Med integral menes der evnen til at inkludere ud fra et evolutionært og holistisk udviklingsperspektiv. Det medfører evnen til at se sammenhænge, der hvor mange ser modsætninger. Arbejdsområder for vejledere i noetisk livsfilosofi Uddannelsen henvender sig generelt til alle, der arbejder med mennesker eller er interesseret i personlig udvikling. Det specielle ved denne uddannelse beror på det livsfilosofiske perspektiv, som er tværfagligt med udgangspunkt i integrale, filosofiske metoder. Man kan vælge at anvende uddannelsen som selvstændigt fag i form af filosofisk vejleder eller anvende den som et supplement til egen uddannelse. Det kan fx være som coach, terapeut, skolelærer, HR-afdeling, sygeplejerske, læge etc. Fællesnævneren er, at man formår at arbejde ud fra et større udviklingsperspektiv, som vi her kalder for bevidst evolution. Evnerne til at arbejde holistisk og tværfagligt styrkes, hvilket også styrker deltagerens egen faglighed. Ønsker man at arbejde specifikt, som filosofisk vejleder, med noetisk livsfilosofi som speciale, kan vi tilbyde rådgivning til yderligere træning, hvilket afhænger af den enkeltes kvalifikationer. 3

4 Oversigt over uddannelsens emner 1. modul: gennemgang af analyseredskaberne i noetisk livsfilosofi 1. Livsfilosofiernes evolution. Præsentation af livsfilosofiens struktur og udvikling gennem kulturhistorien med fokus på nutidens udvikling mod nye noetiske livsfilosofier. 2. Bevidsthedsegenskabernes evolution. Præsentation af bevidsthedsegenskaberne og deres kombinationer af typologier, samt deres relation til livsfilosofien. 3. De 4 livsrum. Præsentation af de 4 livsrum og deres betydning i relation til livsfilosofien og bevidsthedsegenskaberne. Anvendelse af livsrum som analyseredskab på individ- og samfundsplan. 4. De 4 meningstilstande. Præsentation af de fire meningstilstande. Deres betydning for overgange mellem livsfilosofierne. Anvendelse af meningstilstande som analyseredskab for forandring af mennesker og kulturer. 5. Den psykoseksuelle evolution. De seksuelle poler/arketyper og deres betydning for udviklingen af bevidsthedsegenskaber og livsfilosofier. En samlet oversigt over sammenhængen mellem de fem grundelementer bag noetisk livsfilosofi: seksuelle poler, livsfilosofierne, bevidsthedsegenskaberne, de 4 livsrum, og de 4 meningstilstande. 2. modul: Noetisk livsfilosofi og nye forskningsresultater 1. Virkelighedsopfattelser. Virkelighedsopfattelsernes betydning for menneskers liv. Nyere forskning fra naturvidenskaberne som indikerer behovet for nye noetiske virkelighedsopfattelser. Kvantefysikkens verdensbilleder, astronomi i hht. intelligent design-debatten. Evolutionsbiologiens betydning for vores virkelighedsopfattelser. 2. Eksistentiel identitet. Præsentation af eksistentielle temaer som præger menneskers liv. Bevidsthedsforskning. Hjerneforskning. Parapsykologisk forskning. Forskning i muligt liv efter døden. Reinkarnationsforskning. 3. Psykologisk identitet. Forskning i psykologiske identitetsopfattelser og betydningen af identitetsdannelsen, samt konsekvenser hvis denne svækkes. Forskning i udviklingen af identitetsdannelser hos voksne. 4. Kerneværdier. Forskning i kerneværdier og udvikling. Beskrivelse af noetiske kerneværdier. Anvendelse af kerneværdier i hht. personlig udvikling og i vejlederfunktioner. 4

5 5. Individuelle livsfilosofier og metaparadigmer. Åbne, lukkede, irrationelle, overrationelle livsfilosofier. Forsvarsmekanismer og livsfilosofier. 3. modul: Noetisk naturforståelse og livsvejledning 1. Noetisk naturfilosofi -1. Præsentation af forskellige hovedretninger inden for noetisk naturfilosofi med fokus på forholdet mellem menneske og verden. De noetiske naturfilosofiers udvikling i et historisk perspektiv fra antikken til nutiden. 2. Noetisk naturfilosofi -2. Præsentation af forskellige nutidige hovedretninger inden for noetisk naturfilosofi med fokus på deres syn på forholdet mellem menneske og verden. 3. Noetisk etik og kommunikation. Etiske retninger baseret på menneskets forbundethed med naturen. Kommunikationsmetoder der sætter fokus på menneskers forbundne identitet med naturen. Kommunikationsmidlernes forandring fra ydre apparater til indre bevidsthedsantenner. Anvendelse af etiske teorier via noetiske kommunikationsmetoder. 4. Noetisk organisation og samfundsudvikling. Noetiske samfundsbeskrivelser af den indre globalisering som grundlag for den ydre. Organisationers betydning for individets bevidsthedsudvikling og resultater med noetiske organisationsmetoder. 5. Den noetiske vejleders redskabskasse. En oversigt over de noetiske metoder. Den noetiske vejleders arbejdsområder med fokus på, hvordan den noetiske vejleder kan virke og bidrage til udvikling både på individplan og på samfundsplan. 5

6 Indholdsbeskrivelse 1. modul Gennemgang af analyseredskaberne i noetisk livsfilosofi 1. dag. Livsfilosofiernes evolution Her gives der en indføring i, hvad en livsfilosofi er, hvorfor vi har dem, og hvordan de anvendes. Livsfilosofiens struktur kortlægges med henblik på at vise, hvorledes mennesker skaber mening. Herefter gives der en oversigt over livsfilosofiernes udvikling historisk med fokus på overgangen til nye integrale livsfilosofier med noetisk indhold, samt hvilke forskellige veje evolutionen kan tænkes at tage fremover. Der argumenteres for, at kommende transpersonlige livsfilosofier synes at blive en evolutionær konsekvens af udviklingen. Via cases gives der praktiske eksempler på, hvordan mennesker anvender livsfilosofier i hverdagen, samt hvordan de nye noetiske og integrale livsfilosofier begynder at opstå i hht. de globale udfordringer, menneskeheden står over for. Kilder fra pensum: Praktisk livsfilosofi, s , Mystik & videnskab, s Bevidsthedens evolution, s , , dag. Bevidsthedsegenskabernes evolution Her præsenteres menneskers evner og deres udvikling i form af instinkter, følelser, intelligens og intuition. Bevidsthedsegenskaber ligger til grund for det, vi kalder for psyken. De udvikles evolutionært, og vi ser på hvad der udvikler dem, og hvorledes forskellige kombinationer af bevidsthedsegenskaber medfører forskellige menneskelige typologier. Vi ser på, hvorledes de skaber forskellige livsfilosofier. Bevidsthedsegenskaberne er vores evner, mens livsfilosofierne er vores fortolkninger. Samspillet mellem dem giver et dybere indblik i, hvordan menneskers evolutionære udviklingsprocesser forløber, samt de problematikker der kan opstå. Vi relaterer også denne udvikling til evolutionen af hjernen, og forsøger at give et præcist indblik i bevidsthedsegenskaberne bag det nye noetiske og integrale bevidsthedsniveau, som lige nu begynder at opstå flere steder på kloden. Via en række cases gives der eksempler på, hvorledes bevidsthedsegenskaberne manifesterer sig i hverdagen, i individ og samfund. Kilder fra pensum: Alex Riel: Praktisk livsfilosofi, s Alex Riel: Bevidsthedens evolution, s ,

7 3. dag. De fire livsrum De fire livsrum viser, hvor vi anvender vores bevidsthedsegenskaber og livsfilosofier. De fire livsrum viser, hvordan bevidsthed og legeme er forbundet, og hvordan individ og samfund er forbundet på hvert niveau i udviklingen. De er oprindeligt udviklet af den amerikanske filosof Ken Wilber og viser, hvorledes en sund udvikling beror på integration, dvs. inklusion af individ og samfund. En ubalanceret udvikling via disse livsrum forklarer, hvorfor individ og samfund ofte står over for udfordringer, der er svære at håndtere. De fire livsrum giver os et indblik i, hvordan et integralt individ og samfund kan fungere. De fire livsrum er netop det redskab, som viser, hvor man kan gøre hvad for at forandre sit eget liv eller samfundets processer og strukturer. Det vil blive belyst gennem cases. Kilder fra pensum: Alex Riel: Praktisk livsfilosofi, s Bevidsthedens evolution, s , 91, 107, 118, 131, 156, 182, 231, dag. De fire meningstilstande Meningstilstandene beskriver, hvordan livsfilosofier opleves. De fire meningstilstande viser ligeledes, hvordan overgangene mellem livsfilosofierne opleves af individet og i samfundet. De fire meningstilstande beskriver forandringsprocessernes struktur, og hvordan forandring opleves i deres forskellige faser. De beskriver også faserne bag læringsprocesser. Evnen til at forstå dem medfører, at man bedre kan forandre sig og lære af livets udfordringer. Når man ikke forstår livets meningstilstande, risikerer man at hænge fast i forvirringsfaser, barrierefaser eller at euforifasen løber af med os. De fire meningstilstande kan direkte ses hos andre, og mærkes følelsesmæssigt af individet, der oplever dem. På samfundsplan står de for processerne bag kulturelle forandringer og fremkomsten af nye verdensbilleder. Vi fokuserer på de fire meningstilstande i henhold til fremkomsten af nye noetiske livsfilosofier, og får dermed forståelse for hvordan nye verdensbilleder opleves. Meningstilstandene vil blive belyst via cases. Kilder fra pensum: Alex Riel: Praktisk livsfilosofi, s Alex Riel: Bevidsthedens evolution, s , 91-92, , , , , , dag. Den psykoseksuelle evolution Maskuline og feminine sider findes i både mænd og kvinder. De anskues her som mentale poler, der er identitetsskabende. De forandrer sig også evolutionært og skaber formentlig de dybeste motiver bag individets adfærd. Erkendelsen af, hvordan det maskuline og det feminine forandrer sig i individet og påvirker samfundet, bliver således afgørende for at forstå sig selv og andre mennesker. Det er ofte det mest ubevidste i vores selv. De seksuelle poler dirigerer vores behov, som manifesterer sig via bevidsthedsegenskaberne og livsfilosofierne. Forståelsen for den psykoseksuelle evolution bliver derfor afgørende for forståelsen af menneskelig udvikling. Det nye noetiske menneskesyn synes også at medføre en ny integrerende seksualitet, hvilket der her vil blive sat fokus på. Dette illustreres via en række cases. 7

8 Kilder fra pensum: Alex Riel: Bevidsthedens evolution, s modul Noetisk livsfilosofi og nye forskningsresultater 1. dag. Virkelighedsopfattelser Virkelighedsopfattelser sætter rammerne for menneskers formål med livet, ligegyldigt hvad man tror om verden. Derfor spiller de en central betydning for mennesker og samfund. Vi ser på, hvordan virkelighedsopfattelser forandrer sig i mennesker og i samfund. Der fokuseres på overgangen til de nye noetiske virkelighedsopfattelser, og hvorledes der findes empiri, som støtter dette skift. Emnerne er: den nye kvantefysiks betydning for nye verdensbilleder, astronomiens opdagelser af det evolutionære univers, intelligent design-debatten, den nye holistiske biologi. Der gives en oversigt over, hvordan man med forskellige noetiske verdensbilleder, kan fortolke videnskabernes resultater på nye meningsfulde måder. Vi afslutter med at se, hvorledes disse erfaringer kan medvirke til at forandre menneskers liv og påvirke samfund. Kilder fra pensum: Alex Riel: Mystik & videnskab, s , Alex Riel: Bevidsthedens evolution, s , 92-96, , , , , , dag. Eksistentiel identitet Den eksistentielle identitet omfatter, hvad vores eksistens egentlig er. Fx ånd eller energi eller lignende. Den eksistentielle identitet repræsenterer vores inderste selvforståelse, og de noetiske filosoffer har til alle tider fastholdt, at menneskets eksistens er mentalt forbundet med verden. Ny forskning i menneskets bevidsthed indikerer, at det meget vel kan passe. Vi gennemgår bevidsthedsforskningen via følgende emner: parapsykologi, forskning i liv efter døden og reinkarnationsforskning. Hjerneforskning og bevidsthedsfilosofi præsenteres. Forskellige noetiske bevidsthedssyn præsenteres. Der gives eksempler på, hvorledes skift i menneskers overbevisninger omkring deres eksistentielle identitet medfører væsentlige livsændringer. Der fokuseres på nutidens skift til en ny noetisk eksistentiel identitet. Kilder fra pensum: Alex Riel: Praktisk livsfilosofi, s Alex Riel: Mystik & videnskab, s Bevidsthedens evolution, s , 92-95, , , , , , dag. Psykologisk identitet Den psykologiske identitet omfatter, hvordan vi er. Fx indadvendt/udadvendt, har lavt eller højt selvværd etc. Psykologer beskriver ofte mennesket via henvisning til en kerneidentitet. Vi ser på den psykologiske identitets evolutionære udvikling med særlig fokus på det nye integrale menneske, og de metoder man anvender her. Forskellige terapiformer vil blive gennemgået og 8

9 sammenlignet med, hvordan integrale psykoterapeuter arbejder. En række cases anvendes til at belyse, hvordan det noetiske aspekt forholder sig til den psykologiske identitet, samt hvordan den psykologiske identitet kan forandres via personlig udvikling. Metoden livsfilosofisk spejling præsenteres. Kilder fra pensum: Alex Riel: Praktisk livsfilosofi, s Bevidsthedens evolution, s. 52, , , , , , , Supplerende litteratur: Mark D. Forman: En guide til integral psykoterapi (2014). 4. dag. Kerneværdier Kerneværdier repræsenterer menneskets forestillinger om, hvad et godt liv er. Kerneværdier omsætter livsfilosofien til konkrete målsætninger. Kerneværdier giver retning i livet. Vi ser på kerneværdiernes udvikling evolutionært, og på hvilke nye noetiske kerneværdier der er ved at opstå. Der gives et indblik i, hvordan man kan vejlede med indsigt i kerneværdier. Kursisterne præsenteres for test til at opdage deres egne kerneværdier og metoder til at afkode andre menneskers kerneværdier, samt hvordan de viser sig i samfundet. Der sættes fokus på integrale kerneværdier, og hvordan de kan anvendes i det nuværende samfund. Kilder fra pensum: Alex Riel: Praktisk livsfilosofi, s Bevidsthedens evolution, s. 52, , , , , , , Supplerende litteratur: Don E. Beck & Christopher C. Cowan: At mestre forandring (2015). 5. dag. Individuelle livsfilosofier og metaparadigmer På denne dag arbejder vi med de individuelle fortolkninger, som menneskers livsfilosofier består af. Vi ser på, hvilke risici der er for, at uhensigtsmæssige livsfilosofier hindrer udvikling. Der sættes fokus på, hvordan man kan vejlede i hht. irrationelle, overrationelle, lukkede eller ubevidste livsfilosofier. Det andet hovedtema er metaparadigmer, som viser, hvorledes flere forskellige livsfilosofier i individet og i samfundet skaber konfrontationer. Vi ser på, hvordan den noetiske vejleder arbejder med metaparadigmer via cases, samt via henvisning til aktuelle begivenheder i verden. Kilder fra pensum: Alex Riel: Praktisk livsfilosofi, s Alex Riel: Bevidsthedens evolution, s ,

10 3. modul Noetisk naturforståelse og livsvejledning 1. dag. Noetisk naturfilosofi -1 Dette emne omfatter filosoffer, der opfatter naturen (læs: verden) og mennesket som værende forbundet via bevidstheden. Hele den vestlige filosofi beror på sådanne noetiske filosoffers arbejde, og det moderne samfund er i høj grad et produkt af den tænkning, som blev udviklet her. Der gives en idehistorisk oversigt over de noetiske filosofiers historiske udvikling fra antikken og frem til det 20. århundrede. Hermed gives der indblik i forskellige noetiske naturfilosofier, som eksempler på måder at integrere natur og kultur på. Kilder fra pensum: Alex Riel: Noetisk naturfilosofi (2015). Sidetal følger. 2. dag. Noetisk naturfilosofi -2 Vi beskæftiger os her med nutidens noetiske naturfilosofier fra det 20. århundrede frem til i dag. Emnerne vil bl.a. være Alfred N. Whiteheads procesfilosofi, Pierre Teilhard de Chardins omegapunkt, Martinus kosmologi og Ken Wilbers integrale kosmologi. Der gives metoder til at overskue og kvalitetsvurdere naturfilosofier. Formålet med gennemgangen af noetiske naturfilosofier er at give vejlederen indblik i, hvordan natur og menneske kan være forbundet, samt hvilke implikationer det har for nutidens mennesker og samfund. Netop fordi alle menneskers livsfilosofier og alle samfund beror på virkelighedsopfattelser, er det vigtig for vejlederen at kunne tolke og afkode disse hos individer og samfund. Alle mennesker har således et forhold til naturen, som påvirker deres liv. Forholdet mellem virkelighedsopfattelser, menneskesyn og værdier vil være i centrum. Vejlederen får hermed indsigt i livsfilosofiske måder at anskue mennesker og samfund på, der ligger dybere end psykologisk selvindsigt. Kilder fra pensum: Alex Riel: Noetisk naturfilosofi (2015). Sidetal følger. 3. dag. Noetisk etik og kommunikation Videnskabernes indikationer om, hvorledes mennesket er forbundet med naturen, medfører et nyt etisk forhold mellem mennesker og klodens liv. Det evolutionære perspektiv giver etikken en plads i naturen og mennesket en formålsrettethed. Vi ser nærmere på, hvilke etiske målsætninger det medfører, og hvordan noetiske etiske principper kan anvendes i hverdagen. Praktisering af etik sker gennem kommunikation, hvor det nye forhold mellem mennesker og natur åbner op for andre måder at kommunikere på, som er i overensstemmelse med det evolutionære udviklingsperspektiv. Kommunikationen er her rettet mod menneskers livsfilosofier, med henblik på at optimere evnen til at begå sig i miljøer, hvor mennesker med forskellige livsfilosofier mødes. Det synes at være en global udfordring, at finde en etik og kommunikationsform, som omfatter alle mennesker på kloden. Vi lever i en global verden, hvor kommunikation på tværs af kulturer er 10

11 en del af hverdagen. Vi undersøger også nye kommunikationsformer direkte med naturen fx. via hjertets elektromagnetiske felt, biofotoner m.m, hvilket kan give en større naturoplevelse. Kilder fra pensum: Alex Riel: Mystik & videnskab, s Alex Riel: Praktisk livsfilosofi, s Alex Riel: Bevidsthedens evolution, s dag. Noetisk organisation og samfundsudvikling Værdier i organisationer og samfund spiller en væsentlig rolle i henhold til implementeringen af nye noetiske livsanskuelser. Vi ser på konceptet: bevidst evolution fra et organisations- og samfundsperspektiv, hvor hensigten er at vise, hvorledes dette også giver en dybere forståelse af kollektive fællesskaber. Viden om noetisk livsfilosofi kan derfor også anvendes organisatorisk. Det belyses, hvordan organisationer påvirker mennesker, og hvordan integrale organisationer kan gøre en afgørende forskel i nutidens samfund. Fokus er hermed på hvordan noetiske principper, værdier og metoder, kan implementeres i nutidens organisationer. Vi ser på organisationer, som allerede arbejder med noetiske principper og værdier, hvilket de har succes med, ikke blot på den økonomiske bundlinje, men særligt i henhold til medarbejdernes trivsel. Det skyldes deres inkluderende perspektiver. Vi arbejder med at konkretisere, hvordan et integralt og noetisk samfund fungerer, og hvordan man nu kan begynde at arbejde hen imod dette. Kilder fra pensum: Alex Riel: Praktisk livsfilsofi, s Alex Riel: Bevidsthedens evolution, s , Supplerende litteratur: Frederic Laloux: Fremtidens organisation (2015). 5. dag. Den noetiske vejleders redskabskasse Her opsamler vi på både teorier og metoder med henblik på at vise, at overskueligheden er styrken ved denne noetiske tilgang. Metoderne beror på at skabe sammenhænge og inkludere, hvilket giver overskuelighed i komplekse situationer. Vi arbejder med cases, hvor hele den sammenhængende metode anvendes. Vi ser på, hvor og hvordan filosofiske vejledere med noetiske metoder kan arbejde i nutidens samfund. Kilder fra pensum: Alex Riel: Praktisk livsfilosofi, s Alex Riel: Bevidsthedens evolution, s , 344, 387. Kontakt venligst Alex Riel (underviser og uddannelsesansvarlig) for yderligere spørgsmål. Alex Riel Cand. mag. filosofi, psykologi Tlf

Integral Bevidsthed En introduktion til integral filosofi

Integral Bevidsthed En introduktion til integral filosofi v/alex Riel Integral En introduktion til integral filosofi Den globale udfordring En vellykket globalisering er betinget af menneskehedens evner til at integreres indbyrdes og leve i overensstemmelse med

Læs mere

Noetisk livsfilosofi

Noetisk livsfilosofi Noetisk livsfilosofi Et livsgrundlag baseret på nye videnskabelige opdagelser, om forholdet mellem mennesket og kosmos Af Alex Riel Noetisk livsfilosofi repræsenterer nye måder at leve på, som beror på

Læs mere

Den dobbelte virkelighed

Den dobbelte virkelighed + 2015 - kurser 14. november Den dobbelte virkelighed Den dobbelte virkelighed 1 2 Dit sind Din bevidsthed Din eksistens +Velkommen til kurset Stifter og underviser Carsten Laursen Den dobbelte virkelighed

Læs mere

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk Integrativ NLP Practitioner og Master Practitioner Vi tilbyder nu en unik uddannelse, som kombinerer det bedste fra en NLP Practitioner og en NLP Master Practitioner med Enneagrammet indsat i en integral

Læs mere

Den Mystiske Virkelighed

Den Mystiske Virkelighed Den Mystiske Virkelighed V/Alex Riel To mysterier Den fysiske verden tages almindeligvis for givet, som rammen for vores sysler i hverdagen, og mange vil mene, at det er den egentlige virkelighed. Det

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

2016 - kursus Den dobbelte virkelighed Modulopbygget kursus for privatpersoner

2016 - kursus Den dobbelte virkelighed Modulopbygget kursus for privatpersoner 2016 - kursus Den dobbelte virkelighed Modulopbygget kursus for privatpersoner + lorem ipsum dolor sit amet Dit sind Din bevidsthed Din eksistens + Studieleder, Carsten Laursen Velkommen til den dobbelte

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

Liv efter døden? V/Alex Riel

Liv efter døden? V/Alex Riel Liv efter døden? V/Alex Riel Et-livs-kulturen Ifølge Martinus rummer døden livets største overraskelse til mennesket. Det gælder særligt det moderne intelligensdominerede menneske, der ikke længere kan

Læs mere

VIRKELIGHED DEN OVERRASKENDE HEMMELIGHED BAG HVORFOR NOGLE MENNESKER LEVER FANTASTISKE LIV & TILVÆRELSER - & HVORFOR ALT FOR MANGE MENNESKER IKKE GØR

VIRKELIGHED DEN OVERRASKENDE HEMMELIGHED BAG HVORFOR NOGLE MENNESKER LEVER FANTASTISKE LIV & TILVÆRELSER - & HVORFOR ALT FOR MANGE MENNESKER IKKE GØR "Der er en helt særlig årsag til at nogle mennesker lever bedre end andre. Det gode liv kræver nemlig god tænkning, god tænkning kræver en god filosofi - og god livsfilosofi får vi adgang til ved at lære

Læs mere

Strandby Skoleafdeling - Distrikt Nord

Strandby Skoleafdeling - Distrikt Nord Strandby Skoleafdeling - Distrikt Nord dok. 151559-15 Livsfilosofi og etik Formålet med faget er, at eleven opnår forståelse og indsigt i udvalgte livsfilosofier og etiske modeller, således at eleven kan

Læs mere

Kunstterapeutisk udviklingsforløb

Kunstterapeutisk udviklingsforløb Institut for kunstterapi Engelsholmvej 10, 7182 Bredsten tlf:26 14 95 44 E-mail: kunstterapi@kunstterapi.dk Kunstterapeutisk udviklingsforløb Sammenlagt 7 kurser á 4 dage Dette kursusforløb henvender sig

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk COACHINGUDDANNELSE FORLØB OM TEENAGECOACHING

Læs mere

Filosofisk psykoterapi i København

Filosofisk psykoterapi i København Filosofisk psykoterapi i København Hvem er du? Hvor vil du hen? Hvordan får du et meningsfuldt liv? Hvordan får du et liv uden lidelse og bekymringer? Vi kan alle sammen have brug for en guide til at finde

Læs mere

Opkvalificer din kommune til. flygtningeindsatsen

Opkvalificer din kommune til. flygtningeindsatsen Opkvalificer din kommune til flygtningeindsatsen I mange dele af kommunerne opstår der et behov for at håndtere arbejdet med flygtninge og give medarbejderne viden og kompetencer til at løse opgaven. UCSJ

Læs mere

Filosofisk terapi i København

Filosofisk terapi i København Filosofisk terapi i København Hvem er du? Hvor vil du hen? Hvordan får du et meningsfuldt liv? Hvordan får du et liv uden lidelse og bekymringer? Vi kan alle sammen have brug for en guide til at finde

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag. Fagets kerne er menneskers

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse 1/8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal

akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal INDLEDNING Det er nu anden gang, vi står her til dette forrygende arrangement, som vi kan takke Sara for eller hendes betragtelige organisationstalent

Læs mere

PSYKOLOGI 1. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 1. FORELÆSNING PSYKOLOGI 1. FORELÆSNING Introduktion af jer og mig Introduktion til bogen Pas på dig selv Grundbegreber i praktisk psykologi Begrebsafklaring om psykologi Socialpsykologi 1. del Litteratur er udvalgt

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål FÆLLES mål Forløbet om sprog tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) For mange mennesker opleves det som om den ydre verden vi lever

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Religion C. 1. Fagets rolle

Religion C. 1. Fagets rolle Religion C 1. Fagets rolle Faget religion beskæftiger sig hovedsageligt med eskimoisk religion og verdensreligionerne, og af disse er kristendom, herunder det eskimoisk-kristne tros- og kulturmøde, obligatorisk.

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse

Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse Specialdesignet Mindjuice Uddannelse inden for det socialfaglige og familiemæssige område. Uddannelsen er for dig, der ønsker at arbejde med par,

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta UDDANNELSESCENTER Marjatta-moduler Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta Strandvejen 11, DK 47 3 University College Sjælland (UCSJ) og Uddannelsescenter Marjatta (UCM) har

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER

UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER Naturhelbrederen Dit alternativ... UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER Clairvoyance er at kunne se et andet menneskes energifelt. Har du evnerne og lysten til at hjælpe

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Vendepunktet. Fra naturvidenskab til åndsvidenskab

Vendepunktet. Fra naturvidenskab til åndsvidenskab Vendepunktet Fra naturvidenskab til åndsvidenskab Præsentation Vi lever i en tidsalder hvor naturvidenskabernes verdensbilleder dominerer samfundets virkelighedsopfattelser og menneskesyn. 1 Big Bang-teorierne,

Læs mere

Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune

Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune Fælles Ansvar 2.0 Udkast behandlet af BSU 25. januar 2015 Forside Fælles Ansvar fælles indsats Version 2.0 Illustration Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Inderside

Læs mere

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelsen til Fysiologisk Hundemassør, er for dig der vil lære at massere egne og andres hunde og katte. Du kan bruge uddannelsen på dine egne dyr, på din arbejdsplads

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt de videregående uddannelser. Anvendt psykologisk leksikon 1. udgave, 2009

Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt de videregående uddannelser. Anvendt psykologisk leksikon 1. udgave, 2009 Psykologi Anvendt psykologi 5. udgave, 2007 ISBN 13 9788761619785 Forfatter(e) Bokforlaget Natur Och Kultur Bogen lægger vægt på en bred orientering i psykologien og skaber dermed overblik over de forskellige

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 3-2012 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk

COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk Foto: shutterstock.com Udvikling med Unge i centrum LÆR AT BRUGE DEN COACHENDE TILGANG I DIT ARBEJDE MED UNGE COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk Aalborg Ungdomsskole Godthåbsgade

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Det tværfaglige kulturprojekt i praksis 02 Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Målgruppe: Faglige medarbejdere i kulturforvaltninger og -institutioner Kultur inviteres i en kommunal sammenhæng stadig

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

M e n t o r. Diplomuddannelsen

M e n t o r. Diplomuddannelsen M e n t o r N e t v æ r k - u d d a n n e l s e Diplomuddannelsen Diplom uddannelse tonet til Mentordiplom uddannelse Målgruppen for en mentordiplomuddannelse er: Alle der har interesse i at kvalificere

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb)

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Bliv mere selvbevidst, og undgå stress Trænger du til forandring? Er det tid til at gøre en forskel i dit arbejds- og privatliv? Og ønsker du at blive en

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2017-2018 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på HRS Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Idéhistorie B Trine Korp Skovgaard 3. x/y vf3 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM 6 dage fordelt på 3 moduler Vi tager udgangspunkt i dig og dit lederskab Ledernes Leadership Program henvender sig

Læs mere

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden.

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden. Psykologi C 1. Fagets rolle Psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger

Læs mere

Introduktion til filosofi og ledelse

Introduktion til filosofi og ledelse Lektion 1: Introduktion til filosofi og ledelse Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Mandag d.19.august 11:30-12:30 Modulets teoretisk tematikker: Ledelsesfilosofi

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress.

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH APRIL - OKTOBER 2015 For professionelle, der

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform 1 Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform Lisbjerg lokaldistrikts fælles pædagogiske platform udtrykker og afspejler integrativt et fælles menneskesyn og fælles grundforståelse af børns og unges

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål. færdigheds- og vidensområder

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål. færdigheds- og vidensområder FÆLLES mål Forløbet om krop tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, idræt, samfundsfag, historie, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv There is no passion to be found playing small - in settling for a life that is less than the one you are capable of living. - Nelson Mandela Introduktion

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere