Veddelev Grundejerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Veddelev Grundejerforening"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling 2016 i Veddelev Grundejerforening og Veddelev Vejlaug Torsdag d. 10. november 2016 kl i VSB klubhus på Veddelev havn 1. Valg af dirigent Frank Høyer Rasmussen blev foreslået af bestyrelsen og valgt til dirigent. Frank indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 2. Fremlæggelse af Bestyrelsens beretning for året Formanden Piet Jansen fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år: Igen i år kan bestyrelsen konstatere, at det har været et travlt og godt år med mange vellykkede aktiviteter og opgaver og resultater i Veddelev Grundejerforening. Vi har igen opnået gode resultater på flere af vores mærkeområder. Bestyrelsen har med tilfredshed registreret god opbakning i vores arbejde på flere felter. Det er naturligt nødvendigt for, at vi også i fremtiden kan nå langt til gavn for hele Veddelev. Det vil jeg naturligvis fortælle mere om i min beretning. Vi har også igen oplevet god opbakning til vores arrangementer for grundejerforeningens medlemmer, som derfor er blevet meget vellykkede. Vi har i det forløbne år gennemført følgende aktiviteter, som har været vellykkede for vores medlemmer og med tilslutning fra VSB, hvis klubhus vi derfor har kunnet benytte til arrangementer: I januar måned havde vi igen en Irsk aften med Friendly Folk gruppen med fællesspisning og godt irsk øl og irsk kaffe. I februar måned var der desværre ikke et Fastelavnsarrangement med tøndeslagning, som vi sidst havde i Der var ikke frivillige hænder nok til, at vi kunne gennemføre det. Men måske kan det lykkes for Facebookgruppen Veddelevs Børn i 2017 I begyndelsen maj måned blev badebroen igen sat op. Den har igen været meget benyttet, især i den sidste del af sommeren 2016, som blev helt fantastisk. Sidst i maj måned havde vi Naturvandring ad den nyåbnede sti ud til Høje klint. Det var Roskilde kommunes biolog Mogens Vincents, som fortalte om naturen derude og frøerne og padderne i det nye udgravede vandhul på den gamle skydebane. Der blev afsluttet med fælles kaffebord oppe på toppen af klinten. I juni var der Skt. Hans aften på Nordstranden. Det vil sige, at der var fakkeltog og et stort bål. Men inden båltale og underholdning med fællessang kom i gang styrtede regnen ned, så vi måtte opgive denne del af arrangementet. Vi håber på bedre vejr næste år. Veddelev Grundejerforening

2 Sidst i september måned blev badebroen taget ind, da der blev varslet den første efterårsstorm og højvande. Bade broen blev dækket til med presenninger og beskyttet mod vinterens regn og sne. Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen har igen haft 7 bestyrelsesmøder i årets løb, hvor vi har planlagt vore aktiviteter, og behandlet konkrete driftsopgaver vedrørende eksempelvis badebro, nordsti m.m. Vi har også drøftet forskellige emner i forhold til Veddelev området og Roskilde kommune, samt henvendelser fra foreningens medlemmer. Som altid er der også tid til hyggelig snak om løst og fast om, hvad der sker her i Veddelev. Veddelev pjecen Vores Veddelev pjece blev udsendt i foråret i en 2016 udgave til alle beboerne her i Veddelev. Udover en masse gode og praktiske oplysninger, lykkedes det igen at få omtalt alle de planlagte arrangementer i 2016, samt den planlagte Irske aften i februar Det er naturligvis bestyrelsens ambition at lave en ny pjece i Irsk aften med Friendly Folks Arrangementet blev afholdt i januar måned Det blev igen en munter aften. Desværre var deltagerantallet faldet lidt i forhold til de tidligere år. Aftenen bød på fællesspisning, inden vi gik i gang med den irske musik og muntre viser. Programmet bød på flere sange, som deltagerne kunne synge med på. Maden var god, og rigelig. Og så var der masser irsk og engelsk øl, samt Irsk kaffe, som deltagerne tydeligvis satte stor pris på. Stemningen var god og der var både applaus og ekstranumre. Besætningen var udvidet med en sangerinde, hvilket var meget populært Roskilde kommunes Grøn-blå Strategiplan i Veddelev Dette projekt har vi efterhånden hørt og talt om flere gange i løbet af de senere år. Projektet er nu nærmest afsluttet, idet stien op til Høje klint blev anlagt, og at der er blevet opsat bænke og et bord deroppe, så man kan nyde udsigten. Indhegningen til kreaturer er også blevet udvidet, og der har i år været udsat flere fredsommelige Galloway stude derinde. Desværre er lågerne stadig lukket på grund af bekymringer hos forpagteren, som har køerne gående i indhegningen, pga. mulige løsgående hunde. Det var meget naturligt, at naturvandringen i 2016 gik ad det nyåbnede område op til Høje klint. Naturvandringen i maj måned Naturvandringen i 2016 startede ved den gamle havn, som ligger i bunden af den nye lystbådehavn. Undertegnede formand fortalte først om den gamle havns historie og siden om badebroen og det røde hus historie. Huset har vi i flere år arbejdet på at få adgang til, hvilket nu er lykkedes. Ude ved det gamle hegn på Nordstranden, som nu var blevet åbnet, blev et rødt bånd klippet over i fællesskab af en af de ældste deltagere, Vagn Jensen fra Nakskovvej, samt Jan Ulslevs unge datter Lea. Derfra gik turen op over klinten med Roskilde kommunes biolog Morten Vincents, som fortalte om projektet og om stedets planter og dyreliv. Oppe på toppen af klinten ventede der kaffe og kage, samt en smuk udsigt med solnedgang. Veddelev Grundejerforening side 2 af 12

3 Badebroen - sat op i starten af maj måned Badebroen blev igen i år sat op af vores entreprenør Sea Service fra Humlebæk. Den nye pontonflåde, som lå på havnen blev lagt ud, som en badeplatform et stykke fra badebroen på et sted hvor dybden er omkring 1 meter. Mange børn har haft stor glæde ved at kravle op på den i sommer. Vores nye vippe for enden af broen viste sig i efteråret, da badebroen blev taget op, at have fået nogle alvorlige revner på undersiden. Udover tidens tand er det nok sandsynligt, at det også skyldes overbelastning af for mange store drenge på vippen samtidigt. Vi vil til næste år dels foretage en reparation, dels endevende vippen, hvorved den vil blive kortere og dermed mindre belastet. Til orientering, så koster en ny vippe omkring kr. Der har sidst på sommeren været klager over, at trapperne under vandet har været glatte pga. algevækst. Det vil vi gøre noget ved i 2017 ved, at der bliver sat tæppe på trinene, som der var på de gamle trætrapper. Der vil også komme et gelænder på den sidste trappe. Sankt Hans aften 2016 Det blev ikke en smuk, men en strålende aften. Bålet var ekstra stort i år og brændte flot, da det var blevet antændt af de mange unge i fakkeltoget, som udgik fra den gamle vandingsdam. Derefter var det slut, idet et heftigt regnvejr satte en effektiv stopper for både visesang og båltalen. Alle de fremmødte nærmest flygtede hjem i tørrevejr. Det eneste positive er at sige at nu har vi en ubrugt båltaler til næste års Skt. Hans. Wellnesscenter på Brinchhjemmet. Forslaget om etablering af et stort wellness center på den grund, hvor Brinchhjemmet ligger i dag, blev fyldigt omtalt på sidste års generalforsamling. Fortsættelsen og afslutningen på sagen fulgte sidste vinter i Roskilde Kommunes Økonomiudvalgs møde, hvor projektet blev besluttet endeligt skrinlagt. Dette skete ikke mindst på baggrund af den store aktive indsats, som blev ydet fra beboere og Grundejerforeningen herude, senest i form af protester og fremmøde ved borgermødet og igennem en politisk indsats overfor byrådet. Vigen Strandpark De foregående år har vi måttet beskæftige os meget med Vigen Strandpark og Roskilde Campingplads, og kommunens forsøg på at ændre lokalplanen. Kommunens forsøg på at lægge en del af Strandparken ind under Campingpladsen mislykkedes, ikke mindst takket være Naturstyrelsens indsigelser. I den forløbne sommer har vi ikke registreret nye problemer med færdslen gennem Strandparken til havnen. Det eneste, som vi har måttet beskæftige os med, er en ansøgning om dispensation fra lokalplanen for, at Campingpladsen kan få lov til at opstille 30 m2 store beboelsesvogne i den rydning, hvor der er afsat plads til 12 campinghytter. Hverken størrelse eller udseende opfylder lokalplanen. Det gjorde både vi og andre naturligvis indsigelser imod. Slutresultatet blev en dispensation, hvor der i stedet for 6 kunne opføres 4 hytter i træ på hver 30m2. Disse hytter er opført i dette efterår. Risø s depot af radioaktivt affald. Spørgsmålet om den fremtidige opbevaring af Risø s depot af lav radioaktivt affald er stadig et varmt emne, selvom det befinder sig i en dyb politisk syltekrukke. I 2016 besluttede politikerne i Folketinget sig for at sætte en opgave i gang, hvor man skulle undersøge mulighederne for etableringen af et 100 års mellemlager. Herved kom Risø og Roskilde med i spillet igen. Veddelev Grundejerforening side 3 af 12

4 Som tidligere orienteret om har Veddelev Grundejerforening fået rollen som den lokale borgergruppe på linie med de borgergrupper, som er etableret de 6 andre steder i landet, hvor der har været overvejelser om at etablere et dybt slutdepot. I tilslutning til arbejdet med at undersøge en mulig 100 års mellemlagerløsning har Ministeriet for Uddannelse og Forskning nedsat et kontakt- og dialogforum mellem ministeriet, diverse ekspert institutioner, kommuner og så 4 borgergrupperepræsentanter, hvoraf 1 blev udpeget og tildelt os her i Roskilde. Det blev så formanden for Veddelev grundejerforening, der fik opgaven at deltage i dette forum. Der har siden juni måned været afholdt 3 møder. Referater og materialet herfra kan findes på uddannelses og forskningsministeriets hjemmeside. Vi skal nok sørge for at lægge link hertil på nettet. Det bemærkes, at Danmark - i modsætning til de øvrige A-kraft lande - ikke har noget egentligt højradioaktivt affald. Alt det højradioaktive materiale fra vores forsøgsreaktorer på Risø er returneret til USA. Det var en del af den oprindelige kontrakt. Derfor er det kun mellem- og lavradioaktivt affald, der i dag opbevares på Risø. Det lavradioaktive affald som fremkommer i dag stammer for en stor dels vedkommende fra nedbrydningen af reaktoranlæggene på Risø. Det opbevares i dag i solide stålcontainere af forskellige størrelser, som er placeret i en ny tør og ren hal. I modsætning hertil er Risø s gamle lager i en ret dårlig forfatning. Den gamle lagerhal indeholder ca tønder, som rækker helt tilbage til 1960 erne. De opbevares i en stålpladehal af nogenlunde samme type lader af bølgeblik, som anvendes i landbruget. De gamle tønder ruster langsomt i den utætte og fugtige bygning. Dertil kommer, at bygningen kun ligger ca. 2,35 m over fjordniveau. Dvs. lagerbygningen er end ikke stormflodsikret. Som borgergruppe vil vi fortsat følge sagen og om muligt presse på for en løsning med hensyn til det gamle lager. I løber af 2016 er vi blevet opmærksom på, at der udover det radioaktive materiale, som tidigere har været drøftet befinder sig en mængde primært miljøfarligt affald fra et uranudvindingsforsøg, som man gennemførte på i Risø i Det er der aldrig blevet ryddet op efter. Det handler primært om ton overskydende malmaffald fra Kvanefjeldet på Grønland. Endvidere om tons fint formalet procesaffald. Alt affaldet opbevares i det frie udsat for vejr og ikke mindst nedbør, som langsomt udvasker natriumflourid, som er en miljøgift, samt en række tungmetaller, herunder uran m.v. ud i Roskilde fjord. Det mener vi er på tide at få stoppet, samt at i det hele taget at komme i gang med at få ryddet op. Næste og foreløbigt sidste møde holdes i december måned. Der forventes dog afholdt flere møder i 2017, inden kontaktforum bliver færdige Veddelev grundejerforenings Kommende arrangementer i 2017 Februar - Irsk aften fredag d. 3 februar 2017 D. 3 februar har vi igen inviteret den dansk-irske musik trio Friendly Folk til at spille og synge irske folkesange og viser gennem en hyggelig aften. Igen i 2017 håber vi på en udvidelse til trioen med sangerinden. Arrangementet bliver som sædvanlig indledt med god mad og mulighed Veddelev Grundejerforening side 4 af 12

5 for at købe noget godt irsk og engelsk øl. Invitationen vil blive udsendt straks efter nytår. Yderligere detaljer kommer også på vores hjemmeside Skal vi fejre Fastelavn i 2017? Fastelavn falder i 2017 på søndag d. 26 februar. Såfremt der er medlemmer, som er parate til at gøre en indsats for Veddelevs børn, kan der sandsynligvis holdes tøndeslagning her i VSB s klubhus. Maj Opsætning af badebroen og naturvandringen I starten af maj måned sættes badebroen op igen og de ivrige morgenbadere, kan så få det kolde gys igen. Senere i maj måned er der igen en aften med naturvandring. Emnet og programmet i 2017 er endnu ikke afgjort. Juni Det er Skt. Hans aften fredag d. 23 juni Igen bliver der fakkeloptog, bål og båltaler på denne forhåbentligt smukke sommer aften i Båltaleren er som sædvanligt en overraskelse, medens resten af arrangementet bliver i henhold til traditionerne her i Veddelev. Websitet: På vores hjemmeside på tilstræber vi at viderebringe information og nyheder om, hvad der foregår i Veddelev. Desuden kan man hente diverse informationer om Veddelev Grundejerforening, Veddelev Antennelaug og andre foreninger og virksomheder med relation til Veddelev. Vi kan til stadighed følge, at der er mange besøg på hjemmesiden. Vi er også tilstede på Facebooke med profilen Veddelev GF. Herudover findes der en privat Facebookgruppe, som hedder Veddelevs Børn Hvis der er nogen, der ligger inde med informationer om arrangementer på halvøen eller materiale, som kan være af interesse for andre i Veddelev, så modtager webmasteren det gerne - gerne i elektronisk form. Historisk materiale og ikke mindst gamle fotografier fra Veddelev har naturligvis en særlig interesse for mange beboere i Veddelev. Veddelev pjecen i 2016 indeholdt på midteropslaget et kort med de officielle stier i Veddelev. Kortet vil i øvrigt blive lagt på hjemmesiden. Beretning for Veddelev Vejlaug I vejlauget har vi i efteråret 2016 taget fat i at få renoveret flisebelægningerne på den side af Lollandsvejene, som ikke blev istandsat i forbindelse med nedgravningen af luftledningerne for et par år siden. Vi nåede i efteråret at få rettet op og udskiftet knækkede og dårlige fliser på de 4 veje, Nakskovvej, Nystedvej, Rødbyvej og Guldborgvej. Så løb vejlaugets kasse som forudset tom for hensatte midler. Udover fliserenoveringen skal der også flere steder foretages en reparation af asfaltborten mellem fliserækken og kantstenen. Vi har fået et tilbud herpå, samt bestilt arbejdet. Men vi må konstatere, at det nåede man ikke i år før vinteren startede. Men der bliver tid hertil til foråret. Veddelev Grundejerforening side 5 af 12

6 Det betyder, at vi forventer først at kunne blive færdige med denne opgave i Peter vil under kassererens beretning redegøre nærmere for økonomien i projektet og hvad, hver enkelt vej og parcel skal betale. Men vi fortsætter i 2017 med de 3 sidste veje, når der igen er penge i vejlaugets kasse. Herudover er der udført rensning af vejbrøndene på alle vejene under vejlauget. På Nordstien er der beskåret pyramidepopler, så de fortsat kan fremstå som stynede. Herudover er græs og brændenælder langs stien blevet slået to gange i løbet af sommeren. Vinteren i gav kun stort snefald i november måned. Senere på vinteren fik vi yderligere brug for snerydning nogle få gange. Heldigvis har vi en god snerydningsaftale med entreprenøren Stig Frandsen, så vi altid får ryddet vejene så hurtigt, som det er muligt, når de er færdige med de store stamveje. Jeg vil også gøre opmærksom på, at vi har en aftale med firma SLP ( om, at man kan få ryddet sit fortov og evt. indkørsel for sne til en favorabel pris. Se nærmere herom på Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år. Status fra sikringsudvalget. Frank Rasmussen som har været den drivende kraft omkring etableringen af Nabonetværket Din Alarm og de 4 orienteringsmøder, som blev afholdt i foråret Der deltog i møderne omkring 100 medlemmer, som kom for at høre nærmere om Nabonetværket og App en Din alarm. Der er i løbet af det forløbne år kommet 160 medlemmer af netværket. Antallet af opsatte Webkameraer er noget lavere. Det er vigtigt, at så mange som muligt er med på App en. For hver vej, hvor tilslutningen når 50% bliver der opsat et blåt skilt med Nabonetværk ved indkørslen til vejen. Der er i øjeblikket 3-4 veje, som opfylder denne betingelse. Med hensyn til antallet af indbrud, så ligger det fortsat uacceptabelt højt. Det ser ud til at indbrudstyvene er gået udenom de huse, hvor er er opsat videoalarmer. Dette uanset om det er fra et kommercielt alarmselskab eller det er fra Din Alarm Nabonetværket. Det er desværre således, at når antallet at videoalarmer går op vil indbrudstyvene koncentrere sig om de resterende huse, hvor der ikke er alarmer opsat. Spørgsmål til beretningen: Spørgsmål vedrørende affaldet på Risø: Det er bekymrende, at man ikke ved hvor farligt affaldet på Risø er - Burde man ikke lægge pres på politikerne - evt. via en høring og tv-dækning - Det er tilsyneladende småt med at nogen tager ansvar. Svar: Generelt er det Dansk Dekommissionering, som tager sig af opgaven med sikkerheden omkring opbevaringen af affaldet på Risø. Det gør de efter min opfattelse langt hen ad vejen med hensyn til det strålingssikkerhedsmæssige på tilfredsstillende og kompetent vis. Da det handler om flere forskellige aktiviteter og depoter, er der flere sider af denne sag. Der er bl.a. forskellige niveauer af farlighed i de opbevarede tønder i den gamle dårlige hal, som er opsamlet igennem 50 år. En del af dem har muligvis nu et lavt strålingsniveau efter de mange år. Såfremt man målte på dem i dag, kunne de måske lægges direkte i et kontrolleret deponi. Men der er ikke klarhed over indholdet af de enkelte tønder. Veddelev Grundejerforening side 6 af 12

7 Det nye affald fra nedbrydningen af de gamle reaktorer og Hot-Cell anlægget opbevares som beskrevet under gode sikre forhold. Problemet med affaldet fra forsøgene med uranudvinding er, at man ikke har fået ryddet endeligt op efter nu 30 år. Værre er det, at man tilsyneladende ikke har nogen konkrete planer herfor. Dette har man oplyst til ministeriets dialogforum. I Roskilde kommune har emnet været oppe på møde i miljøudvalget på det seneste. Processen omkring miljø oprydningen efter uranforsøgene kan forhåbentligt siges at blive startet med 30 års forsinkelse. Vi har generelt et interessefælleskab med kommunen - men desværre har de åbenlyst ikke passet deres tilsynspligt ift. Risø og den ikke radioaktive del miljøforureningen derude. Men de reagerer tilsyneladende aktivt nu. En beboer oplyste, at den gamle tromle lagerhal på Risø er bygget i 80'erne. Indholdet i hallen er underkastet tilsyn fra Statens Institut for Strålingsbeskyttelse. Affaldet opbevares efter hans opfattelse på betryggende vis, omend det nok trænger til at blive ompakket. Der er nogle isotoper, som man nemt kan analysere for - Men der er også nogle, som man ikke umiddelbart kan analysere for. Man ved, at der er lidt af hvert i de tønder, men det er ikke nemt at fastlægge. Formanden oplyste, at ministeriet udover kontaktforum tillige har udpeget et ekspertudvalg, som skal svare på spørgsmål omkring affaldet fra Risø. Alle borgere i Danmark kan stille spørgsmål til panelet. Piet Jansen har bl.a. stillet nogle spørgsmål om mulighederne for gennem moderne analysemetoder at kunne undersøge og frigive en del af det gamle tromlelager til almindelig deponi, som det sker i dag sker med affaldet fra nedrivningen af reaktorerne. Spørgsmål: Kunne man arrangere en rundvisning, så vi, der bor i nærheden, kan blive oplyste og blive klogere på de faktiske forhold. Til en sådan rundvisning kunne det være relevant, at der var tekniske eksperter for forskellige områder, som ville kunne svare på spørgsmål. Svar: Bestyrelsen vil gerne påtage sig at arrangere en sådan rundvisning hos Dansk Dekommissionering, og det forventes at de vil være positive over for et sådant initiativ, idet de allerede har holdt flere af den slags arrangementer. Forslag om, at man kunne overveje i forbindelse med udsendelsen af Veddelev pjecen i 2017 at vedlægge en informationspjece omkring dekommissioneringen af RISØ. Spørgsmål om Campingpladsen, stier og de grønne områder. Hertil blev der spurgt om, hvorvidt de tiltag, som forpagteren har foretaget sig på det seneste, er i overensstemmelse med lokalplan, herunder fx fjernelse af naturhegn, opstilling af bygning mv. Der er sat nyt ståltrådshegn op og plantet buske omkring hegnet, og det ser pænt ud, mente en anden. Sidste år var der en diskussion med kommunen omkring vinteropbevaring af campingvogne på campingpladsen. Kommunen meddelte, da man havde kontaktet dem om, at det er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. William fik da besked på at fjerne campingvognene - og antallet at campingvogne blev reduceret til 2 private vogne sidste år. Problemet er det samme i år - at der synes at blive foretaget vinteropbevaring af campingvogne - men William har endnu ikke svaret kommunen på deres henvendelse. Veddelev Grundejerforening side 7 af 12

8 Cykelbommen for enden af skolestien er efterhånden ved at være skjult af bevoksning. Forslag om at få entreprenøren, som rydder sne på fortove hos enkelte beboere, til også at rydde sneen på skolestien, hvis ikke kommunen vil at gøre det. Det blev bekræftet, at skolestien fra Svaleøvej dvs. mellem husene hidtil er blevet fejet af beboeren. Svar: Det er tilsyneladende efter aftale med kommunen da bl.a. materielgården har udført beskæringsarbejdet og bidraget med udstyr. Umiddelbart set er der ikke noget her der strider mod lokalplanen. Der har også været en diskussion på havnens område omkring beskæring af egetræer og da matriklen hvorpå havnen ligger, tilhører Veddelev Grundejerforening, er det i sidste ende Grundejerforeningen, der bestemmer om træernes beskæring. Vedrørende bevoksningen ved cykelbommen for enden af cykelstien og snerydningen af skolestien til Svaløvej, må vi tage det op med kommunen. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for v. kassereren Peter Falland. Herunder regnskab for både Veddelev Grundejerforening og Veddelev Vejlaug. Regnskabet med detaljeret specifikation, samt budgetforslag for kan findes på Under Vejlauget fremlagde kassereren et detaljeret regnskab for den indtil nu udførte fortovsrenovering på Lollandsvejene, samt budget for færdiggørelsen. Der er foretaget fliseopretning på de første 4 Lollandsveje (Nakskovvej, Rødbyvej, Nystedvej og Guldborgvej), men asfaltarbejdet, som består af asfaltborten mellem kantstenen og fliserne, udestår og skal gennemføres næste år. Ligeledes udestår de to sidste Lollandsveje mht. både fliseopretning og asfalt. Det tilhørende detaljerede regnskab for både den gennemførte og den planlagte del af fliseopretningsprojektet på Lollandsvejene blev gennemgået. Dette regnskab lægges på hjemmesiden. Efter et par afklarende spørgsmål blev de to regnskaber godkendt. 4. Fremlæggelse af budget for , og fastsættelse af kontingent og indskud og bevillinger, v/ kasserer Peter Falland. Kontingentet foreslås uændret. Budget for Veddelev Vejlaug, samt fastsættelse af bidrag til renovering, vedligehold og snerydning. Som svar på spørgsmål blev det oplyst: Vedrørende planer for renovering af Ringøvej efter nedlæggelse af vandledninger, at Ringøvej og nabovejene er med i et andet vejlaug (Eleorevej m.fl.vejes vejlaug) Vedrørende hvor gammel skal man være for at slippe med et pensionistkontingent - Mindst en af ejerne af huset skal være folkepensionist (>65 år). 5. Indkomne forslag: Forslag fra bestyrelsen om leje og udnyttelse af det Røde hus på Nordstranden. Bestyrelsen bemyndiges til at gå videre med forslag og planer om at indgå i en halvpart i lejemålet af det Røde hus i en 3-årig lejekontrakt sammen med Elleoresamfundet. Hovedformålet Veddelev Grundejerforening side 8 af 12

9 hermed er i lejeperioden at etablere faciliteter for vore medlemmer i tilslutning til vores badebro. Der skal i forbindelse hermed nedsættes et arbejdsudvalg af bestyrelsen og medlemmer med særlig interesse for badebroen og huset med henblik på at organisere en istandsættelse og drift af lokalerne. Der skal herunder installeres et elektronisk låsesystem, hvortil man kan købe en nøgle. Undersøge mulighederne for en etablering af en underforening under Veddelev Grundejerforening Veddelev Badeklub, der herefter kan stå for både drift og vedligehold af det Røde hus og badebroen. Det er tanken at denne klub skal være en forening, som muligvis også kan optage medlemmer, som ikke er medlemmer af Veddelev Grundejerforening. Bestyrelsen vil arbejde for på længere sigt bevares dvs. efter de 3 års leje af det Røde hus, samt at det grønne område på Nordstranden bevares som offentligt tilgængeligt område. Dette kan enten ske i form at en fortsat leje af staten eller en kommunal overtagelse. Forslaget blev fremlagt af formanden tilligemed overheads af bygningen og en plan for bygningens nuværende indretning, samt opdelingen mellem den del som Elleoresamfundet skal have, og den del, som vi i VGF skal overtage: Baggrundsinformation: Veddelev Grundejerforening har pr. 1 oktober 2016 sammen med foreningen Elleoresamfundet erhvervet en foreløbig 3-årig lejekontrakt på det Røde hus på Nordstranden ved Badebroen. Huset har fra 1970 til 2014 været klubhus for FDF spejderne i Veddelev. De sidste 2 år har Elleoresamfundet lejet huset til oplægning af deres grej fra Elleugen i august måned. Denne lejekontrakt er udløbet og skal nu forlænges for en 3-årig periode. Husets videre skæbne er herefter uvis, idet Bygningsstyrelsen arbejder ud fra det synspunkt, at huset skal rives ned. Det Røde hus har oprindeligt været skivedepot for Roskilde Garnison, da der var skydebaner herude indtil Fra 1970 og indtil 2014 tilhørte huset FDF spejderne i Veddelev. Da FDF-troppen blev nedlagt for 2 år siden, blev huset givet tilbage til staten, som via Risø ejer hele det gamle skydebaneareal, der i dag udgør hele det grønne område på Nordstranden, Vi har sammen med Foreningen Elleoresamfundet ved forhandling med Bygningsstyrelsen nu opnået, at huset kan lejes for en 3-årig periode. Elleoresamfundet vil anvende det lille skur ved badebroen og de sydligste lokaler i det store hus. Formålet for Veddelev Grundejerforening med at indgå i en leje af det Røde hus er, at vi hermed vil kunne få mulighed for at udnytte de faciliteter, som findes i huset, der ligger lige ved Grundejerforeningens badebro. Vores halvdel af lejemålet vil primært omfatte det store klublokale på ca. 30 m2 mod nord, køkken og de to toiletter og baderum, samt en del af et fællesrum til opbevaring. Lokalerne i den sydlige del får Elleorefolkene rådigheden over. Det samlede hus er på 212m2. Selve bygningen er, efter at huset blev genopbygget efter en brand i 1975, i en rimelig stand med et tæt tag, isolering og gode vinduer. Yderbeklædningen mod syd og enkelte andre steder trænger til et eftersyn. Indvendigt skal der gøres grundigt rent og males i toiletter og baderum. Resten kan komme hen ad vejen. Bestyrelsen vil gerne invitere medlemmerne til på generalforsamlingen at komme med ideer og forslag omkring vore muligheder for anvendelser. Hermed nogle af de ideer, som har været fremlagt og drøftet i bestyrelsen: 1. Adgang til toiletter og omklædning for både badende medlemmer og andre, som kan købe sig adgang via en elektronisk lås. 2. Mulighed for forskellige foreningsaktiviteter i forbindelse med huset. 3. Klublokale og faciliteter til medlemmers arrangementer på Nordstranden. Dette kunne også være familiesammenkomster og børnefødselsdage m.v. Behovet vides i høj grad at være tilstede Veddelev Grundejerforening side 9 af 12

10 4. Udlån af klublokale og faciliteter til børnehaver, SFO og fritidshjem i dagtiden. Behovet vides i høj grad at være tilstede, idet Veddelev Nordstrand har været et yndet udflugtsmål flere gange om ugen i sommerhalvåret. Roskilde kommune skal naturligvis inddrages heri og være med til at finansiere driften af huset. 5. Udlån til f.eks. vinter- og morgenbadere og Roskilde vinterbadeforening. 6. Andre muligheder? Såfremt dette skal kunne realiseres, er det nødvendigt, at der udover Grundejerforeningens bestyrelse blandt medlemmerne nedsættes et arbejdsudvalg. Det vil sandsynligvis vise sig at være nødvendigt, at der dannes en Veddelev Bro og Badeklub enten under Veddelev Grundejerforening eller som en tilknyttet associeret selvstændig forening. Økonomi - Ifølge den modtagne lejekontrakt skal der ikke betales nogen leje for huset. Brugerne skal alene betale for udgifter til el, vand, samt vedligehold af bygninger og installationer. Disse basisudgifter vurderes at udgøre et beløb, som er under kr/år. Herudover er der desværre et problem med, at pumpen i afløbsbrønden har stået stille i flere år og derfor ikke virker i dag. Omkostningerne ved at få den i drift igen kan beløbe sig til et beløb på kr. Det skønnes herunder, at det kan koste kr at få taget pumpen op og renset brønden og rørsystemet. Dette kan billiggøres, såfremt vi kan finde en sponsor, som vil hjælpe os hermed. Restbeløbet foreslås i givet fald taget af vores hensatte midler. Ved etablering af aktiviteter og udlån af huset er det en forudsætning, at dette på årsbasis kommer til at hvile økonomisk i sig selv, dvs. indtægter og udgifter kommer til at balancere og således ikke belaster Veddelev Grundejerforenings økonomi. Diskussion af forslaget Der var herefter en livlig debat med spørgsmål og kommentarer, som her er gengivet i notatform: Det er et godt forslag - og jeg går gerne ind i arbejdet Betænkelighed om renholdelse om sommeren - skal der ansættes nogen hertil - og hvordan skal administration af kortene foregå? Der skal sælges mange kort for at få det til at hvile i sig selv. Svar: Ja - Det er noget af det, som arbejdsudvalget skal gå i dybden med - men vi forventer, at der skal være en ansat, da toiletterne skal rengøres og ses efter dagligt. Vi har i bestyrelsen valgt ikke at gå nærmere i dybden med detaljerne, før vi vidste, om der var opbakning bag projektet i Grundejerforeningen. I forbindelse med lån af huset skal den, der låner huset skal være ansvarlig for huset. Godt forslag men bare det ikke omfatter mulighed for larmende familiefester. (kommentar: Det tillader lejekontrakten ikke) Benny Hansen bad bestyrelsen være opmærksom på, at Bygningsstyrelsen i henhold til hans egne personlige erfaringer kunne være meget stride at arbejde sammen med. De 3 år, der ligger i kontrakten, er måske den absolutte grænse for vores lejemål - de kan meget vel tænkes, at komme om 3 år og vælte huset eller hæve lejebeløbet til et niveau, som i det tilfælde, som han kendte til, ikke var til at betale. Investeringer i huset skal derfor ses i forhold til de 3 år alene. Det er et godt projekt - men jeg mener det skal være for grundejerne og ikke for folk der kommer fra alle mulige steder. Vi skal ikke tiltrække flere. Godt og spændende forslag med masser af gode ting i - relevant for hele Veddelev inkl. landsbygaden - vil gerne være med i arbejdsudvalget. Det er meget moderne med automatisk indtjekning, så vi kan sikkert hente erfaringer forskellige steder fra - Vil gerne være med i arbejdsudvalget. - Er det kun om sommeren at huset skal være åbent? Svar: Det er forudsat, at toiletterne kun skal være åbne om sommeren, samtidig med at badebroen er opsat. Man kan overveje hvorvidt huset kunne benyttes af medlemmerne til mindre sammenkomster Veddelev Grundejerforening side 10 af 12

11 Et medlem, som havde været med i FDF, da de havde huset: FDF erfaring med at bruge lokalet i forbindelse med naturbørnehave var, at det gav en god indtægt, og at det var mest til anvendelse om formiddagen. Piet: - vi har i forhandlingerne med Bygningsstyrelsen skrevet, at vi på sigt er interesseret i at købe huset. Kunne man dele projektet i 2 - toiletterne for sig og rummet bagved for sig selv. - Vi skal ikke bruge ressourcer på at trække flere ud til området - Der er behov for at styre det på en ordentlig måde. - I hvilket tidsrum skal det bageste rum kunne anvendes. Der er andre fra Roskilde, der har presset på for at komme ind i projektet. Dirigenten bemærkede, at der vil være en del, som skal håndteres i arbejdsudvalget - det som Grundejerforeningens bestyrelse har bragt på banen, er at vi kan gøre noget for huset eller også kan vi lade andre gøre noget ved det. Hvordan projektet skal realiseres, hvis det skal realiseres - det skal arbejdsudvalget tage stilling til. Formanden oplyste som svar på et spørgsmål om kontrakten, at den skal underskrives indenfor kort tid, og at vi derfor skal beslutte os nu i dag. Det kan ikke vente. De der ønskede det, fik herefter lejlighed til at se kontrakten. Herefter var der en række spørgsmål og kommentarer til økonomien, som man fandt ikke var tilstrækkeligt belyst. Bestyrelsen oplyste, at man naturligvis ville indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, såfremt der skulle dannes en Bro og Badeklub, eller hvis budgetforudsætningerne ikke kunne holde. At vi i dag skal sige ja eller nej til at få adgang til brug af huset, hvilket betyder, at vi kan tilslutte os kontrakten og dermed påtager os en mindre forpligtelse for husets udvendige vedligeholdelse. At den udgift, vi påtager os nu, er vedligeholdelse af de udvendige rammer, samt nogle minimale driftsomkostninger til el og vand. Piet oplyste at der i forbindelse med underskrift af kontrakten, skulle foretages en detaljeret gennemgang med fotografering af huset sammen med Bygningsstyrelsen. Dette således at husets tilstand er kendt og dokumenteret på forhånd. Hvordan er det forsikringsmæssige? Hvad er omkostningen for de 3 år? Elleorefolkene har påtaget sig at kigge på forsikring, og det indgår også i kontrakten, hvor der står, at udlejer holder brandforsikringen. Dirigenten sammenfattede: Vi skal stemme om, hvorvidt vi skal få kontrol over huset uden de store omkostninger - under kr. om året i basisudgifter. Knud Rasmussen fremsatte som et sammendrag af debatten følgende ændringsforslag til beslutning: Bestyrelsen bemyndiges til at underskrive lejekontrakten og igangsætte arbejdsudvalget, som skal fremsætte forslag på en ekstraordinær generalforsamling senest april Dette svarer til punkt 1 og 2 (uden låsesystemet) samt 4. Der kan ikke igangsættes nogen forbedringsaktiviteter. Følgende forslag blev herefter sat til afstemning: Bestyrelsen bemyndiges til at underskrive lejekontrakten og igangsætte arbejdsudvalget, som skal fremsætte forslag på en ekstraordinær generalforsamling senest april Dette svarer til forslagets punkt 1 og 2 (uden låsesystemet) samt 4. Der kan ikke igangsættes nogen forbedringsaktiviteter. Bestyrelsen bemyndiges til at gå videre med forslag og planer om at indgå i en halvpart i lejemålet af det Røde hus i en 3-årig lejekontrakt sammen med Elleoresamfundet. Hovedformålet hermed er i lejeperioden at etablere faciliteter for vore medlemmer i tilslutning til vores badebro. Veddelev Grundejerforening side 11 af 12

12 Der skal i forbindelse hermed nedsættes et arbejdsudvalg af bestyrelsen og medlemmer med særlig interesse for badebroen og huset med henblik på at organisere en istandsættelse og drift af lokalerne. Bestyrelsen vil arbejde for på længere sigt dvs. efter de 3 år, at leje af det Røde hus bevares, samt at det grønne område på Nordstranden bevares som offentligt tilgængeligt område. Dette kan enten ske i form at en fortsat leje af staten eller en kommunal overtagelse. 6. Valg af bestyrelse: På valg i år er: Peter Falland, Nakskovvej 12 (genvalgt) Pia Szendei, Rødbyvej 16 (genvalgt) Jan Ulslev Petersen, Bandholmvej 10 (genvalgt) 7. Valg af bestyrelses suppleanter: Knud Rasmussen (genvalgt) Maria Hovmøller (Nyvalg) 8. Valg af revisorer: Niels Skovgaard (genvalgt) Anette Garsdal (genvalgt) 9. Valg af revisor suppleanter: Jens Sylvest, (genvalgt) Allan Grønbæk, (nyvalgt) 10. Eventuelt Herefter var der ikke flere spørgsmål eller kommentarer. Dirigenten takkede forsamlingen for en god og rolig generalforsamling. Formanden takkede herefter dirigenten for en kompetent ledelse af generalforsamlingen. Pia Szendei Referent Frank Rasmussen Dirigent Piet Jansen Formand Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig og har følgende sammensætning for : Formand: Piet Jansen Næstformand: Jan Ulslev Pedersen Sekretær: (midlertidigt vakant) Kasserer: Peter Falland Pia Szendei Maria Hovmøller (indtrådt, da Michael Kaas Mortensen er udtrådt efter generalforsamlingen) Rene Gyldvig Svend Erik Nielsen Vejlaugsudvalg: (Piet Jansen og Maria Hovmøller) Nordstrand og badebroudvalg: (Piet Jansen og Peter Falland) Det røde hus - arbejdsudvalg: (fra bestyrelsen: Knud Rasmussen (tovholder), Piet Jansen, Jan Ulslev Pedersen og Maria Hovmøller) Veddelev Grundejerforening side 12 af 12

Veddelev GrundejerForening. Veddelevpjecen 2016

Veddelev GrundejerForening. Veddelevpjecen 2016 Veddelev GrundejerForening Veddelevpjecen 2016 Støt op om vores lokalområde - vær medlem af vores Grundejerforening www.veddelev.dk Aftenvandring i Veddelev 2016 En forårsoplevelse af naturen i Veddelev

Læs mere

Veddelev Grundejerforening

Veddelev Grundejerforening Veddelev Grundejerforening Generalforsamling 2015 - Referat Tid: Torsdag 19. november 2015 Sted: VSB klubhus Deltagerantal: ca. 36 Dagsorden og referat 1. Valg af dirigent Poul Larsen blev foreslået og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Veddelevpjecen 2014. Støt op om vores lokalområde - vær medlem af vores Grundejerforening. www.veddelev.dk

Veddelevpjecen 2014. Støt op om vores lokalområde - vær medlem af vores Grundejerforening. www.veddelev.dk Veddelevpjecen 2014 Støt op om vores lokalområde - vær medlem af vores Grundejerforening www.veddelev.dk Roskilde kommune inviterer borgere i Veddelev, Himmelev og Roskilde: Vigen Strandpark 2014 - Borgermøde

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Veddelev Grundejerforening, WWW.veddelev.dk

Veddelev Grundejerforening, WWW.veddelev.dk Referat af ordinær generalforsamling i Veddelev Grundejerforening den 5 januar 2011 1. Valg af dirigent: Poul Larsen blev valgt som dirigent. Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Veddelev Grundejerforening www.veddelev.dk

Veddelev Grundejerforening www.veddelev.dk Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 30. januar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent Per Juel Hansen blev valgt som dirigent. 2. Fremlæggelse af beretninger Beretningen for grundejerforeningen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015

Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015 Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015 Vi var ialt 21 deltagere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Hanne Olsen blev valgt som dirigent og hun bekræftede, at generalforsamlingen var

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Grundejerforeningens Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 19. marts 2014.

Referat af Grundejerforeningens Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 19. marts 2014. Referat af Grundejerforeningens Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 19. marts 2014. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk Referat fra 48. generalforsamling i Strandgårdens Grundejerforening søndag den 19 juni på Fårevejle Golf Hotel. 1. Valg af dirigent Formanden Gitte Troensegaard, Ringbakken bød velkommen og foreslog på

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015.

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Grundejerforeningen Kysing Næs Nord

Grundejerforeningen Kysing Næs Nord Grundejerforeningen Kysing Næs Nord Bestyrelse pr. 22. maj 2016 Formand. Knud Høgh Knudsen knud@hoeghknudsen.dk Mob: +45 20 70 94 00 Fokusområder: Samarbejdspartnere Næstformand. Carsten Juste carsten.juste@post.tele.dk

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 28. april 2005, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var i alt 29 husstande: 3, 5, 12, 21, 23, 24, 40, 48, 56, 58, 60,

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening Sted: Sognegården, Strib Tid: 9. marts 2012, kl. 19.30 Fremmødte: 55 stemmeberettigede fordelt på 33 parceller DAGSORDEN 1. Valg af dirigent: Kai

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Ny Hammersholt 21. marts 2016

Ny Hammersholt 21. marts 2016 GRUNDEJERFORENINGEN HAMMERSHOLT VILLABY e-mail: hammersholt.villaby@gmail.com Hjemmeside: http://sites.google.com/site/hammersholtvillaby/ Cvr.: 34747431 Ny Hammersholt 21. marts 2016 Referat fra ordinær

Læs mere

Bestyrelsen gik en lille tur!

Bestyrelsen gik en lille tur! Dagsorden 8/9 2006 1 Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2005 og budget for 2007. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Orientering om en lille aftentur

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Vedtægter. for. (bc37)

Vedtægter. for. (bc37) Vedtægter for Badmintonclubben af 19 (bc) 1 Navn, hjemsted og formål 11 Klubbens navn er (BC) Dens hjemsted er Københavns Kommune, og dens postadresse er, 2300 København S 12 Klubben er gennem Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009 Risskov den 28. april 2009 Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009 1. Valg af Referent. Torben nr. 41 blev valgt som referent. 2. Valg af dirigent. John nr. 31 blev valgt som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere