RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS"

Transkript

1 RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER LEDELSE

2 RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende pres på ressourcerne og et behov for at håndtere stadig mere komplekse opgaver, der går på tværs af faglige funktioner, afdelinger og organisationer. Det stiller krav om at udvikle og lede indsatser, der skaber mere sammenhæng i kerneydelsen. På konferencen Relationel koordination i praksis stiller vi skarpt på denne problematik. Vel mødt til en spændende dag, hvor der både er stof til eftertanke og redskaber til værktøjskassen til alle, der arbejder med ledelse af forandringer i offentlige organisationer. Konferenceleder Carsten Hornstrup Relationel koordination er en teori og et sæt af arbejdsformer, der er anerkendt som en effektiv måde at synliggøre de relationer og kommunikative processer, der er afgørende for, om komplekse tværfaglige og tværorganisatoriske arbejdsprocesser lykkes. Tænkningen er udviklet af professor Jody Gittell, og hun skyder dagen igang med at præsentere inspirationen samt det forskningsmæssige grundlag, som er fundamentet i hendes og andres arbejde med relationel koordination. Professor Gittells forskning peger på syv specifikke faktorer i relationer og kommunikation, som er afgørende for kvalitet, effektivitet og medarbejdernes arbejdsglæde. Ud over Gittell vil en række praktikere præsentere deres arbejde med at videreudvikle og anvende relationel koordination i praksis.

3 PROGRAM Ankomst, registrering og morgenmad Velkomst Relationel koordination v/jody Hoffer Gittell (Oplægget foregår på engelsk) Relationel koordination er en teori og et sæt af arbejdsformer, der er anerkendt som en effektiv måde at synliggøre de relationer og kommunikative processer, der er afgørende for, om komplekse tværfaglige og tværorganisatoriske arbejdsprocesser lykkes. Tænkningen er udviklet af professor Jody Gittell, som i sit oplæg vil præsentere inspirationen samt det forskningsmæssige grundlag bag hendes og andres arbejde med relationel koordination Pause Jody Hoffer Gittell fortsat Frokost Workshops runde Pause Workshops runde Afrunding af konferencen og tak for i dag WORKSHOPS Ved tilmelding bedes du/i angive, hvilke to af de fem workshops du/i ønsker at deltage i. Angiv det ved at skrive eksempelvis Workshop: A og B i kommentarfeltet i tilmeldingsformularen, hvis du ønsker tilmelding til workshop A og B. (Der er et begrænset antal pladser på de enkelte workshops, og fordelingen sker efter først-til-mølle-princippet ) WORKSHOP A Relationel koordination og social kapital to alen ud af et stykke? v/ Karen Albertsen, seniorforsker og partner, TeamArbejdsliv Social kapital har i flere år fået stor opmærksomhed i mange danske virksomheder. På det seneste har begrebet om relationel koordination blandet sig på paletten over ønskede udviklingsscenarier. Er social kapital og relationel koordination to sider af samme sag, eller bidrager de forskelligt til forståelsen af samarbejdet? Og hvilken

4 indflydelse har de hver især på medarbejdernes trivsel og involvering på arbejdspladsen? Med udgangspunkt i resultater fra forskningsprojektet Relationel koordinering i hverdagsrehabilitering om samarbejde i ældreplejen i fem danske kommuner, diskuterer vi på workshoppen forholdet mellem de to begreber, og hvilke perspektiver det rejser for praksis på arbejdspladserne. WORKSHOP B Fair proces som forandringsværktøj v/bo Vestergaard, Ledelses- og organisationskonsulent, UCN act2learn LEDELSE & HR, overlægerne Charlotte Buch Gøthgen Jenna Ibsen, Aalborg Universitetshospital samt seniorforsker Kasper Edwards, DTU. Ledelsens evne til at skabe ejerskab til forandringsprocesser hænger i høj grad sammen med evnen til at engagere organisationens medlemmer i at udvikle og afprøve løsninger i praksis. Det er en vigtig nøglefaktor for medarbejdernes villighed og evne til at implementere løsninger i praksis. Forskningen viser, at kun en ud af tre forandringsindsatser lykkes med at skabe merværdi for organisationen. Men hvis mellemledere og medarbejderne selv udvikler og afprøver løsninger, lykkes det otte ud af ti gange. På denne workshop præsenteres modellen Fair proces, som er en praktisk teori og et forløbsstyringsværktøj, der er målrettet til at understøtte forandringsarbejdet blandt de ledere, der er tættest på medarbejderne. Der åbnes desuden for en diskussion af forandringsværktøjet. Overlægerne Charlotte Buch Gøthgen og Jenna Ibsen fortæller, hvordan de har brugt relationel koordinering og fair proces til at bygge bro mellem afdelinger og styrke kerneydelsens kvalitet og effektivitet. Seniorforsker Kasper Edwards, DTU, stod for følgeforskningen i Danmarks største relationel koordineringsprojekt. Kasper Edwards har konstateret en exceptionel høj succesrate for delprojekterne og giver et forskningsbaseret bud på faktorerne bag den høje succesrate. WORKSHOP C Strategisk relationel ledelse opbygning af forandringskapacitet v/carsten Hornstrup, chefkonsulent i Hornstrup & Partners og direktør i Generator Ledelse Forandringer er en del af hverdagen i alle typer af organisationer, og derfor bliver vores evne til at lede i dette flow af små og store forandringer mere og mere central. Som resultat af Carstens forskning i en systemisk tilgang til at lede forandringer har han udviklet et nyt teoretisk fundament og en række praksisværktøjer til at skabe fundamentet for en organisatorisk forandringskapacitet. Nogle af de centrale elementer har fokus på at øge den organisatoriske sammenhængskraft og at udvikle den strategiske kompetence blandt ledere og medarbejdere. I denne workshop vil Carsten præsentere en række modeller og værktøjer, der hjælper ledere til at analysere og udvikle organisationens forandringskapacitet. I workshoppen bliver der også mulighed for at diskutere ledelse og forandring.

5 WORKSHOP D Udvikling af kompetencer til social kapital og relationel koordination v/ Eva Thoft, seniorkonsulent, TeamArbejdsliv og Anni Nørgaard Jensen, arbejdsmiljøkonsulent, Slagelse Kommune Alle taler om, at de gerne vil have mere social kapital og god relationel koordination, for det betyder bedre trivsel og bedre resultater. Men hvordan kan man gøre det? Slagelse Kommune har sat et visionært projekt i gang. Målet er at bibringe arbejdspladserne kompetencer til at udvikle deres sociale kapital. Det er et nytænkende projekt. I stedet for at sende medarbejdere og ledere på kurser bliver de sat til at spille et spil, som er tæt knyttet til deres praksis. Et spil der ikke bare er overstået på en dag, men varer syv til otte måneder. Til gengæld indgår spillets opgaver så vidt mulig i tæt tilknytning til de aktiviteter, der i forvejen foregår på arbejdspladsen. Spillet er stadig i udvikling og bliver pt. testet på en række af kommunens arbejdspladser. I workshoppen vil konsulent Eva Thoft og Anni Nørgaard Jensen præsentere spillet. Workshoppens deltagere får mulighed for at afprøve en eller to af opgaverne, og på den baggrund diskuterer vi spillets potentiale. WORKSHOP E. Relationel koordination og netværksledelse v/ Hannah Fjælstad, chefkonsulent Kommunernes Landsforening De kommunale organisationer har alle et behov for at koordinere forskellige faglige perspektiver for at kunne levere en ydelse, der opleves relevant af borgere og brugere. Der er ingen tvivl om, at der er behov for at udvikle organisationerne så de kan møde dette behov. Én af de måder, som mange kommuner har erfaringer med, er matrixorganisationen, hvor en række opgaver projektgøres og ledes i en særlig organisering uden om driften. Denne løsning gør det muligt at løse opgaver på andre måder, end hvis de havde været en del af driften. På den anden side har det for mange skabt en udfordring i at forbinde projekternes erfaringer og løsninger med driftens rutiner og praksis. I denne workshop præsenterer Albertslund Kommune en anden løsning på udfordringen i den relationelle koordinering: Netværksstruktur koblet til driften. Og de nøjes ikke med koordinering mellem faglige perspektiver de udvider med inddragelse af borgerperspektivet. Fra Albertslund Kommune deltager: Kommunaldirektør Jette Runchel Netværksdirektør Tordis Vilidur Chefkonsulent Mette Horsgaard Netværksstruktur i Albertslund Kommune: Ny tilgang skaber nye handlinger nye handlinger skaber ny tilgang

6 PRÆSENTATION OPLÆGS- OG WORKSHOPHOLDERE Jody Hoffer Gittell er professor i management ved The Heller School for Social Policy and Management ved Brandeis University i Boston. Hun er desuden Director of The Relational Coordination Research Collaborative. Gittell er ophavskvinden til teorien om relationel koordination, der involverer god kommunikation og relationer på tværs af faggrænser, funktioner og afdelinger. Hendes forskning viser, hvordan evnen til at koordinere bidrager til forbedring af effektivitet, produktivitet og kvalitet. Gittell s teori og forskning demonstrerer sammenhængen mellem relationel koordination og performance, og hvordan organisationer kan understøtte relationel koordination gennem forbedringer af arbejdsgange og processer. Karen Albertsen er seniorforsker, konsulent og partner i TeamArbejdsliv Aps. Hun er uddannet psykolog og har i det meste af sit forskningsliv arbejdet med psykisk arbejdsmiljø. Hun har publiceret en lang række artikler om psykisk arbejdsmiljø i internationale og nationale tidsskrifter. Karen Albertsen er leder af forskningsprojektet Relationel koordinering i hverdagsrehabilitering, og medlem af Research Advisory Committee ved Relational Coordination Research Collaborative, som er professor Gittells videncenter ved Brandeis University. TeamArbejdsliv Aps er forskningscenterpartner i videncentret. Bo Vestergaard er ledelses- og organisationskonsulent i UCNact2learn, forfatter og partner i Relational Coordination Research Collaborative ved Brandeis University. Bo Vestergaard har fået international udmærkelse for fair proces-tilgangen på Academy of Management i 2012 samt fået bragt et uddrag i Harvard Business Review. Fair proces bruges som forandringsledelsesværktøj i Projekt relationel koordinering, der er Danmarks største forskningsbaserede interventionsprojekt med afsæt i professor Jody Hoffer Gittells teori. Carsten Hornstrup er chefkonsulent i Hornstrup og Partners og partner i Relational Coordination Research Collaborative ved Brandeis University. Carsten har mange års erfaring med ledelses- og organisationsudvikling og er forfatter til en lang række bøger og artikler om ledelse og organisationsudvikling. Hans nyeste bog Strategisk relationel ledelse systemisk ledelse af forandringer, 2013, bygger på hans forskning, som har fokus på, hvordan organisationer kan opbygge en strategisk forandringskapacitet. Bogen bygger bl.a. på professor Jody Hoffer Gittells teori om relationel koordination. Eva Thoft er arbejdsmiljø- og udviklingskonsulent i TeamArbejdsliv Aps. Eva arbejder med projekter om social kapital og relationel koordination på både offentlige og private arbejdspladser. Hun er medforfatter til bøgerne Ledelse med social kapital, 2010 og Hvidbog om virksomhedens sociale kapital, 2008 samt en række andre materialer om social kapital. Hun rådgiver og designer projekter, der sætter fokus på arbejdspladsens sociale kapital, ligesom hun udvikler materialer og metoder om temaet.

7 Anni Nørgaard Jensen har en master i Miljø- og Arbejdsmiljøledelse, og hun er arbejdsmiljøkonsulent i Center for HR og Udvikling i Slagelse Kommune. Anni er med til at udvikle spillet om social kapital og relation koordination samt involveret i implementering og formidling af spillet. Hun har arbejdet med arbejdsmiljø i 18 år som tilsynsførende i Arbejdstilsynet samt som arbejdsmiljøkonsulent og sikkerhedsleder i private og offentlige virksomheder. Hannah Fjælstad er chefkonsulent i Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed. Hannah arbejder med lederudvikling, organisationsudvikling samt med coaching af ledere eller ledelsesgrupper. Desuden arbejder hun med analyser og beskrivelser af organisatoriske processer som grundlag for vurderinger og anbefalinger. Hannah anvender en systemisk arbejdsform anvendt gennem tilrettelæggelse af procesforløb med høj inddragelse af såvel ledere som personale i organisationen. PRAKTISKE OPLYSNINGER TID kl PRIS Kr ,- + moms. Prisen inkluderer forplejning. RABAT 10 % ved fem eller flere deltagere fra samme ansættelsessted og fakturering på samme EAN-nr. STED Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense KONFERENCELEDER Carsten Hornstrup STATUS: Åben for tilmeldinger AFMELDING Eventuel afmelding skal ske skriftligt og inden Afmelding herefter medfører fuld betaling. YDERLIGERE INFO Lars Hansen, tlf

8 LEDELSE

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation I de seneste år har der fra mange sider i Danmark været en stor interesse for begrebet Relationel Koordinering, som sætter fokus på

Læs mere

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Årgang 5, nummer 1, 2014

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Årgang 5, nummer 1, 2014 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Årgang 5, nummer 1, 2014 SYSTEMISK SOCIALKONSTRUKTIONISTISK ANERKENDENDE STYRKEBASERET NARRATIVT 1 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER --->

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> KOMPLEKSITET LEADERSHIP KompleKsitet i organisationer teamfacilitator management ORDEN LOKAL GLOBAL teamleader

Læs mere

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT INDHOLD 05 06 09 09 10 12 15 18 22 26 29 30 Forord LOKE - Ny uddannelse for ledelser Bag om LOKE Deltagere i LOKE LOKE

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

ledelse - velfærdsreformer og kompleksitet

ledelse - velfærdsreformer og kompleksitet ledelse - velfærdsreformer og kompleksitet KL s Ledertræf 10.09.2013 kære leder Stort set alle velfærdsområder er under omstilling, og tiden for standardiserede pakkeløsninger er ovre. På skoleområdet,

Læs mere

Fra begreb til bundlinje, hvordan øger vi den relationelle koordinering - Evalueringsrapport

Fra begreb til bundlinje, hvordan øger vi den relationelle koordinering - Evalueringsrapport Fra begreb til bundlinje, hvordan øger vi den relationelle koordinering - Evalueringsrapport Udarbejdet af Seniorforsker Kasper Edwards, DTU Management Engineering Marts 2014 Projektet er støttet af Center

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI

UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK ROBUSTE UNGE De unge i Danmark har ikke fået det nemmere. Tværtimod er deres mentale trivsel kun gået

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

At arbejde med social kapital

At arbejde med social kapital At arbejde med social kapital - kortlægning af eksisterende erfaringer Rapport udarbejdet for BrancheArbejdsmiljøRådene Social & Sundhed, Undervisning & Forskning samt Finans / Offentlig Kontor & Administration

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR

- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR FlipDK 2015 - EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 26.03.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK FlipDK 2015 - EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING Med Flipped

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

Inspiration til tillid og samarbejde

Inspiration til tillid og samarbejde Inspiration til tillid og samarbejde De statslige arbejdspladser skal være i top, når det kommer til kvalitet, effektivitet og medarbejdertrivsel. Skal de være det, kræver det et godt samarbejde på arbejdspladsen

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere