Nr. 02 April Årgang 03 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING FOKUS PÅ FORANDRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 02 April Årgang 03 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING FOKUS PÅ FORANDRING"

Transkript

1 Nr. 02 April Årgang FOKUS PÅ FORANDRING

2 HVAD SKAL DER TIL? Forandring er folkeoplysningens vilkår. Det er faktisk det eneste, der ikke ser ud til at ændre sig fremover. Og nye vilkår stiller nye krav til vores evne til at finde nye løsninger, omstille os og fungere i nye sammenhænge. Heldigvis bliver vi ikke ved fødslen forsynet med ti kvalifikationer og en pose kompetencer, som vi så må få til at slå til efter bedste evne. Mennesket har en enestående evne til omstilling, fordi vi lærer gennem hele livet. Det kræver imidlertid, at vi har adgang til at tilegne os ny viden og nye kompetencer, når vi har brug for det. Det gælder inden for folkeoplysningen som andre steder. Hvis vi i folkeoplysningen fortsat skal kunne tilbyde folk adgang til de kompetencer, de har brug for i deres livsforløb, kræver det, at vi ikke bare følger med, men er på forkant med udviklingen. Vi skal stå parat og gøre deltagerne opmærksomme på, at vi har tilbud, de kan bruge i deres hverdag. Og når hverdagen forandrer sig, må vores tilbud afspejle dette. Det betyder, at det er slut med at se tilbage, når vi skal beslutte os for, hvordan vi skal gøre tingene fremover. Vi er nødt til at orientere os i en ny virkelighed og forsøge at spå om, hvad fremtiden bringer. Det er grunden til, at Dansk Folkeoplysnings Samråds debat om fremtidens folkeoplysning tog afsæt i en række fremtidsfacts eller udviklingstræk, der kendetegner den verden og det samfund, vi skal forholde os til. Når samfundet omkring os organiserer sig på nye måder, må vi sørge for at gøre det samme. Lige som erhvervslivet må vi være parate til at arbejde på tværs af gamle grænser, og lige som på arbejdsmarkedet må vi indstille os fra faste tider til projektorienteret arbejde. Når kommunerne bliver lagt sammen til større enheder, organiserer vi os lokalt i folkeoplysningscentre. Vi skal ud på arbejdspladserne med vores arbejdsmarkedstilbud, vi skal lægge vores tilbud til børnefamilierne i weekenderne, når de har mulighed for at deltage, og vi skal oprette en fælles portal for folkeoplysningen, så enhver har mulighed for at orientere sig og finde det tilbud, der svarer bedst til vedkommendes behov. Vi skal redefinere begrebet folkeoplysning, så det igen får et indhold, folk kan identificere sig med. Vi skal blive bedre til at dokumentere, hvad vi kan, og vi skal være synlige for deltagerne og beslutningstagerne, når og hvor de har brug for os. Det er bare nogle af de mange gode og konstruktive forslag, der er fremkommet som resultat af debatten om fremtidens folkeoplysning. Organisationerne har vist udsyn og en vilje til samarbejde, der ikke kan forklares udelukkende med et fælles kulturhistorisk udgangspunkt. Men der er stadig lang vej igen, og de mange forslag skal afprøves gennem debat ude i de enkelte organisationer. Først når vi mødes igen den 2. juni på Kolle Kolle, hvor det hele startede, kan vi danne os et indtryk af, hvor store konsekvenser debatten kan få for fremtidens folkeoplysning. Den enkelte organisation må gøre sig klart, i hvor høj grad den ønsker at bekende sig et fælles værdisæt for folkeoplysningen, hvor meget den vil satse på lokalt, nationalt og internationalt samarbejde med andre organisationer, og hvilken rolle, den ønsker, at Dansk Folkeoplysnings Samråd skal spille i fremtiden. Når vi ved det, må vi i DFS omstille os, så vi prioriterer vores indsats rigtigt og kan imødekomme medlemsorganisationernes krav til en moderne paraplyorganisation for folkeoplysningen. Side 2

3 INDHOLD Forsidetegning Claus Bigum Fokus på Folkeoplysning er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39E, 2. tv København V Redaktion: Formand Eva Møller (ansv.) Redaktør Marie Clemmesen Freelancejournalist Hans Stavnsager Sekretariatsleder Christel Schaldemose Konsulent Flemming Gjedde Henvendelse til redaktionen: Tlf DFS s politik er udtrykt i lederen og artikler, hvor det er direkte angivet. Øvrige artikler udtrykker ikke nødvendigvis DFS s synspunkter. Eftertryk og citat af artikler er tilladt med kildeangivelse. Redaktionen er afsluttet 22. marts Fokus på Folkeoplysning udkommer seks gange om året. Nr. 3, årg. 3 udkommer 7. juni Deadline er 10. maj Oplag stk. ISSN nr Grafik og layout Lund & Mus, tlf.: Tryk CT Grafisk, tlf.: Side 4 Side 5 Side 6 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Forandringens vinde blæser Folkeoplysningen bygger nye grundpiller, der kan modstå forandringens hårde vinde. Vitaminer til debatten Materialet til debatten om fremtidens folkeoplysning skaber grundlag for, at også den lokale folkeoplysning kan give sig i kast med de vigtige spørgsmål. Med eller uden dirigent Det bliver ikke nemt for folkeoplysningen at finde et nyt ståsted, vurderer Johan Peter Paludan, direktør for Instituttet for Fremtidsforskning. Debatten i DOF Landsstyrelsen i Dansk Oplysnings Forbund tog fat i debatten om fremtiden til mødet i marts. Folkeoplysning i en folkeopløsningstid Folket eksisterer ikke, og det kunstige udtryk folkeoplysning har overlevet sig selv og mistet sin relevans, mener reklamemanden Holger Wilcks, der har kigget på debatmaterialet. DFS og realkompetenceprojektet Samrådet er gået aktivt ind i arbejdet med at afdække, hvordan vi kan validere kompetencer, som er erhvervet ved deltagelse i folkeoplysning. Det udvidede kompetencebegreb Kompetence er andet og mere end blot formelle faglige kvalifikationer. Stadig på vej Der er stadig mange problemer i Letland, som folkeoplysningen kan være med til at løse, skriver Mogens Lange fra Det Danske Kulturinstitut i Riga. 02 APRIL 2004 Side 3

4 T E M A FORANDRINGENS VINDE BLÆSER AF PER PALUDAN HANSEN MEDLEM AF DFS S VEDTÆGTSUDVALG OG ARBEJDSGRUPPEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING Dansk Folkeoplysnings Samråd bygger sammen med medlemsorganisationerne nye grundpiller for folkeoplysningen, der kan modstå forandringens hårde vinde. medvirke til at sikre et bedre brand for folkeoplysningen. Vi har blandt andet forholdt os til det faktum, at Dansk Folkeoplysnings Samråd ikke havde det fornødne beredskab eller slagkraft til at forhindre, at regering og Folketing vedtog forandringer i folkeoplysningsloven for 2 år siden. Vilkårene for den folkeoplysende virksomhed har forandret sig markant i de seneste år. For flere organisationsformer er tilskud blevet nedsat eller omlagt. Men ikke alene har skolerne og foreningerne oplevet ændrede tilskudsvilkår. Deltagerne og brugernes adfærd er også under forandring. I takt med at Danmark er trådt ind i videns- eller informationssamfundet om man vil, er ønskerne og kravene til folkeoplysningen nemlig også ved at omforme sig. Under overskriften: Fremtidens folkeoplysning har bestyrelsen derfor sat en debat i gang blandt Samrådets medlemsorganisationer om, hvordan folkeoplysningen kan og skal udvikles for at leve op til de krav, som den vil blive stillet overfor i fremtiden. Den proces der stadig er i gang kan karakteriseres som et serviceeftersyn af folkeoplysningens samlede virksomhed. Debatprocessen har til sigte at forholde sig til folkeoplysningens image i befolkningen, i medierne og hos politikerne. Debatforløbet er tænkt som en inspiration til overvejelser i egen organisation, om organisationens egen virksomhed, men også til overvejelse blandt hele den folkeoplysende verden. Kan vi og bør vi indrette vores virksomhed på en anden måde for at kunne give folkeoplysningen et bedre image? Det er ikke alene folkeoplysningen bredt set, der er sat til debat. Bestyrelsen i Dansk Folkeoplysnings Samråd har også drøftet, hvordan Samrådet kan GRUNDPILLER TIL FORNYELSE Som led i debatprocessen har der været afholdt en række konferencer i efteråret 2003, hvor repræsentanter for medlemsorganisationerne har drøftet folkeoplysningens udfordringer. Første resultatet af diskussionerne er et debatoplæg, der i dette forår er udsendt til medlemsorganisationerne. Debatten rundes af på en konference den 2. juni Andet resultat bliver et politikpapir, der skal udformes på baggrund af diskussionerne på konferencen. Politikpapiret skal indeholde de politiske indsatsfelter og arbejdsformer, som skal være grundlaget for Samrådet indsats i fremtiden. Politikpapiret skal ikke stå alene. Som et supplement til de politiske ændringer, har bestyrelsen lagt op til organisatoriske ændringer i Samrådets vedtægter. Disse ændringer foreslås gennemført i to tempi. Første runde med de mere tekniske vedtægtsændringer er på dagsordenen på Samrådets repræsentantskabsmøde den 15. april Næste fase, som bl.a. vil indeholde forslag til justeringer af formålsparagraffen, er planlagt til drøftelse på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Samrådet i efteråret. Vedtægtsændringerne skal sammen med politikpapiret fungere som organisatoriske og politiske organisatoriske grundpiller i fornyelsen og styrkelsen af folkeoplysningen i de kommende år. Målet med hele denne proces, inklusive det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, er at kunne geare den samlede folkeoplysning til fremtidens udfordringer, fra deltagere såvel som medier og politikere. Side 4

5 T E M A VITAMINER TIL DEBATTEN AF HANS STAVNSAGER JOURNALIST Debatten om fremtidens folkeoplysning har været i gang mange steder i landsorganisationerne i det seneste år. Med et nyt debatmateriale fra DFS er der nu gode muligheder for, at også den lokale folkeoplysning kan give sig i kast med de vigtige spørgsmål. Som mange læsere af Fokus på Folkeoplysning sikkert har lagt mærke til, er der kommet et fyldigt debatmateriale ud fra Dansk Folkeoplysnings Samråd til medlemsorganisationerne om fremtidens folkeoplysning. Materialet er både en opsamling på de fem konferencer, der blev afholdt om emnet i efteråret, og samtidig er det (forhåbentlig) en inspiration til lokale debatter i den enkelte medlemsorganisation i de kommende måneder. Planen er nemlig, at hele forløbet vil blive samlet op på en fælles konference i forsommeren, og at eventuelle konkrete beslutninger om samrådets arbejde og aktiviteter så kan træffes inden udgangen af Debatmaterialet kan måske ved første øjekast virke omfattende og lidt uoverskueligt, og der er da heller ingen tvivl om, at det indeholder mange problemstillinger og åbne spørgsmål. Sådan må det nu engang være, når det er en midtvejsopsamling på et forløb, der involverer både mange organisationer og mange personer med hver deres holdninger og ideer. Men alligevel skinner der nogle klare temaer igennem, som næsten med sikkerhed vil blive genstand for debat og konklusioner også i resten af forløbet. FIRE TEMAER Helt grundlæggende er der fire temaer, som debatmaterialet peger på. Det drejer sig om værdigrundlag, organisationsformer, kommunikation og målgrupper. I forhold til værdigrundlaget rejser man bl.a. spørgsmålet, om folkeoplysningen overhovedet har et fælles værdigrundlag i dag og hvis den har, hvad det så består af? Man kan nemlig også argumentere for, at det er den enkelte folkeoplysende organisation, der skal definere sit eget værdigrundlag, og at der slet ikke er behov for en fælles ramme på dette område. På organisationssiden handler spørgsmålene ikke mindst om den lokale organisering af folkeoplysningen. Man kan f.eks. overveje, om tiden er inde til fusioner lokalt, så der bliver færre udbydere af folkeoplysning, og der har også tidligere i debatten været forslag fremme om at lave folkeoplysningens hus eller lignende i det enkelte lokalområde. Kommunikationsmæssigt har mange indtil nu i debatten peget på behovet for at opruste, så den brede befolkning og ikke mindst politikerne ved, hvad folkeoplysningen står for, og hvad den bidrager med til samfundet. En sådan kommunikation kræver imidlertid også en fælles forståelse af, hvad det er for et budskab, der skal sælges. Og endelig har målgrupperne fyldt meget i den hidtidige debat. Ideelt set vil vi jo gerne levere folkeoplysning til hele befolkningen, men vi ved også godt, at de forskellige befolkningsgrupper på mange områder bliver mere og mere forskellige, hvorfor vi er nødt til at overveje, hvem vi først og fremmest vil henvende os til. Selvfølgelig indeholder materialet også mange andre spørgsmål og problemstillinger end de her nævnte, men hvis man tager udgangspunkt i de fire hovedtemaer, kan man være rimelig sikker på at ramme ind i kernen af den debat, der i øjeblikket foregår bredt i de folkeoplysende organisationer. Debatmaterialet kan findes på DFS hjemmeside på Det kan også fås i trykt form ved henvendelse til sekretariatet. 02 APRIL 2004 Side 5

6 T E M A MED ELLER UDEN DIRIGENT AF JOHAN PETER PALUDAN DIREKTØR PÅ INSTITUTTET FOR FREMTIDSFORSKNING Det bliver ikke nemt for en bevægelse med så lang en fortid at finde et nyt ståsted. Alene navnet folkeoplysning er en udfordring, mener Johan Peter Paludan, der har læst materialet fra debatten om fremtidens folkeoplysning. Jeg har længe ment, at Orpheus kammerorkester måtte være enhver dirigents mareridt. De, der kender klassisk musik og orkestret vil vide, at de spiller guddommeligt og uden dirigent! Dette kom jeg til at tænke på, da jeg blev bedt om at tage stilling til det hidtidige forløb i Fremtidens Folkeoplysning et debatforløb. Det er jo aldeles urimeligt, at dette er blevet gennemført og i hvert fald indtil videre gennemført så godt uden brug af Instituttet for Fremtidsforskning. Jeg har prøvet at berolige mig selv. I al beskedenhed har jeg gennem årene en del gange i foredragsform udtalt mig om folkeoplysningens fremtidsperspektiver, og jeg kan nikke genkendende til de fleste af de betragtninger, der fremføres i materialet. Jeg kan derfor bilde mig ind, at jeg indirekte har været medvirkende. Mine scenarienavne har været: Dannelse, uddannelse og underholdning, men det passer jo meget godt til de pointeringer, der ligger i debatforløbets scenarier om medborgerskab, del af etableret uddannelsessystem og fritidstilbud. Netop når man befinder sig på det uddannelsesmæssige område, skal man jo glæde sig over, at nu kan de selv, selv om det selvfølgelig rejser et andet spørgsmål: hvad skal Instituttet for Fremtidsforskning så leve af? Så vidt jeg kan se, har man både i tilrettelæggelse af forløbet, dets struktur og gennemførelsen af de enkelte dele fat omkring, hvad der skal tages fat i, og da den stillede opgave som nævnt var at vurdere det hidtidige forløb, kunne det være fristende at gøre kort proces og sige: 10 med pil op ad. Hvorfor ikke 13? Fordi der skal være lidt plads til Instituttet for Fremtidsforskning. Så nemt går det imidlertid nok ikke. Jeg vil derfor i det følgende fremlægge nogle betragtninger, som jeg er blevet mindet om ved at gennemlæse materialet. Det bliver lidt efter det princip, Margaret Thatcher brugte i interviews: nu siger jeg, hvad jeg mener, og så kan vi altid putte nogle spørgsmål ind bagefter. FORANDRINGENS HAST Der omtales en lang række tendenser kaldet fremtidsfacts. De er alle relevante og dækkende. En overgang under læsningen tænkte jeg: nu har jeg dem, men så dukkede tidsfaktoren op alligevel. Jeg kunne måske nok have ønsket en uddybning. Det er ikke kun den manglende tid, der er en udfordring for folkeoplysningen, men også hvad man kunne kalde fritidens stigende uforudsigelighed. Når mennesker går fra at have en arbejdstid til at have en arbejdsopgave med dertil hørende deadline, er det vanskeligere at kunne møde til tiden. Den overordnede tendens er imidlertid selve forandringens hast. Det er den, der er den egentlige synder, og som overhovedet gør den selvransagelse, folkeoplysningen er ude i, nødvendig. Jeg har for nylig i anden sammenhæng gjort mig til talsmand for, at hvis kultur er vaner, og værdier er præferencer, er der i et statisk samfund overensstemmelse mellem kultur og værdier. Værdier er nødvendige. Ellers kan man ikke vælge, men i et statisk samfund vælger man ubevidst, dvs. som man plejer. Når folkeoplysningen derfor er nødt til at tænke i værdier, skyldes det, at man ikke længere kan køre på autopilot, og så må man tage bevidst stilling til, hvad man så vil i den nye situation. Om man så nogensinde kan nå frem til en ny ligevægtssituation, hvor der igen er overensstemmelse mellem kultur og værdier, er nok diskutabelt. Det vil forudsætte en mere rolig udvikling, end den der karakteriserer nutiden. Side 6

7 FRA FOLK TIL SITUIDER Diskussionen om værdier rejser så vidt jeg kan se to spørgsmål: hvilke værdier? og skal de være fælles? For at tage det sidste spørgsmål først kan man jo starte med at overveje, hvor fælles værdierne har været, siden det har været og i visse kredse stadig anses for nødvendigt at organisere sig efter partipolitiske linier. Springer vi let og elegant hen over det, kan man sige, at der har været en fælles værdi, der ligger i selve navnet folkeoplysning at oplyse de brede masser. Formuleringen er valgt bevidst vrængende for at understrege det problematiske, herunder det problematiske i selve begrebet folkeoplysning. Der var engang, hvor man kunne bilde sig ind, at der var en minoritet, der vidste noget, og som kunne prøve på at bibringe den brede hob viden og dannelse det var nemlig engang synonymer. Det var tæt på at være det, der nedsættende kaldes tankpasserpædagogik : tomme kar skal fyldes. Denne elitære holdning er unægtelig kommet noget i miskredit. Vi lever i en irrationel tid, hvor argumentet jeg føler kan slå alle andre argumenter af banen, hvorfor vi alle er blevet eksperter, mens de rigtige eksperter er kommet i skammekrogen. Denne holdning er også kommet i miskredit, fordi der ikke længere er et folk eller rettere: mennesker ønsker ikke at være folk. 02 APRIL 2004 Side 7

8 Forfatteren Peter Poulsen filosoferede for nogle år siden over begrebet folk og argumenterede for, at når man henviste til folket, henviste man til et postuleret flertal. Det er tankevækkende at prøve at sætte flertal i stedet for folk. Flertalsbibliotekerne, flertalstinget, flertalsagtig, det konservative flertalsparti og ja flertalsoplysning. Mennesker i dag ønsker ikke at blive betragtet som en del af et bredt flertal. De mener med rette eller urette at de er unikke individer. Det ser endda ud til at blive værre. Mennesker synes på vej fra at være individer til at være situider, dvs. situationsbestemte. Man bevæger sig således fra ikke at være en del af folket, over ikke at være en del af et segment til at ville have lov til at være inkonsistent: man er en ting på arbejdet, en anden ting i hjemmet og en tredje ting i uddannelsessammenhæng. Derfor har folkeoplysning alene i sit navn en udfordring og tager man folket ud af begrebet, kan man spørge, om der er behov for fælles værdier. SAMMEN ELLER HVER FOR SIG Tilbage som argument for fælles værdier bliver da, at hvis man vil stå sammen og opleves som stående sammen, kan man i det eksisterende informationssamfund med al dens larm ikke klare sig uden, for da bliver man ikke hørt, og vi vil jo alle gerne have opmærksomhed (og bevillinger). Dette rejser så igen spørgsmålet om man nødvendigvis skal stå samlet. Det mener de måske i Dansk Folkeoplysnings Samråd, men derfor behøver det jo ikke at være rigtigt. Det fremgår af de tre udarbejdede scenarier, som jo udspalter tre sider af den folkeoplysningsmæssige virkelighed, at man allerede nu skræver over et bredt værdisæt; så bredt, at man kan spørge, om bukserne holder og holder i fremtiden? Man kunne i lyset af de tre udarbejdede scenarier overveje, om man skulle lave tre yderligere scenarier. De kunne være: 1. Vi går hver til vores Folkeoplysningen som sådan opløses, men alle de mennesker, der allerede i dag øver en professionel uddannelsesindsats, danner et netværk, der udfylder det hul, der findes i uddannelsessystemet mellem de offentlige og de private (efter)uddannelsestiltag. Samtidig kan den del af den tidligere folkeoplysning, der har erfaring i at fylde menneskers fritid fokusere på dette område og hæmningsløst kaste sig ud i, hvad der måtte være oppe i tiden: astrologi eller auramassage, nu hvor pedigrør ikke har tidligere tiders appel. Det bliver markedsbestemte og betalte aktiviteter med eventuelt offentlig tilskud til mennesker, som samfundet ønsker at holde væk fra gaden. De, der dyrker opdragelse til medborgerskab, kan slå sig sammen med EU-oplysende aktiviteter og dermed måske fastholde deres offentlige tilskud. 2. Vi lukker butikken Det folkeoplysende som begreb er fortidigt. Det hul, der måtte findes i uddannelssesssystemet mellem det offentlige og de private, kan sagtens fyldes af det offentlige og det private. Opdragelse kan man knap nok udøve overfor børn og slet ikke voksne. Fritiden må mennesker virkelig selv finde ud af at få til at gå. 3. Vi bliver enige om et fælles værdisæt og en fokuseret aktivitet Det er nok det sværeste scenarie at realisere, da det forudsætter, at viljerne bøjes mod hinanden, og vanskeligere at man bliver enige om at skrotte visse dele af det, der i dag befinder sig under folkeoplysningsparaplyen. Uden en mere fokuseret aktivitet går det næppe. Dette er blot nogle forslag, og nemt er det ikke for en bevægelse med så lang en fortid at skulle finde et nyt ståsted. Ovenstående skal ikke opfattes som utidig indblanding fra en fremtidsforsker, selv om Instituttet for Fremtidsforskning da er til rådighed, men det med fremtiden kan man åbenbart selv. Side 8

9 T E M A DEBATTEN I DOF AF HANS STAVNSAGER Foto: Robin Kristiansen Dansk Oplysnings Forbunds landsstyrelse kom vidt I nogle organisationer foregår debatten om fremtidens folkeoplysning mest lokalt, mens det andre steder først og fremmest er i landsorganisationen, at man bruger tid og kræfter på de mange spørgsmål og udfordringer, som folkeoplysningen står overfor. Men fælles for alle initiativerne er et ønske om at finde svar, der kan bruges af det folkeoplysende fællesskab i årene fremover. En vinterkold søndag i starten af marts var det Dansk Oplysnings Forbunds landsstyrelse, der havde sat debatten på dagsordenen. Og selv om punktet lå sidst på dagsordenen, var der stadig mange holdninger og synspunkter, som skulle deles med de øvrige deltagere. Et af de mest grundlæggende punkter i debatten var spørgsmålet om, hvem og hvad vi egentlig mener med vi, når vi f.eks. siger, at formålet med hele kampagnen om folkeoplysningens fremtid er, at vi skal være i stand til at overleve også i fremtiden. Betyder dette vi folkeoplysningen som idé og tradition, mens den enkelte organisation, aftenskole, forening eller lignende måske er mindre vigtig? Eller lægger vi i vi et også, at organisationerne og strukturerne skal overleve på samme vis, som de fungerer i dag? Et andet gennemgående punkt i debatten var diskussionen om, hvor vidtgående og dybe de forandringer, som vi oplever i vores samfund i dag, i virkeligheden er. Det blev f.eks. fremhævet, at folkeoplysningen kan føre sin anetavle helt tilbage til Platons akademi, og at de principper, der har vist sig holdbare i godt år, også nok skal vise sig at fungere i fremtiden. På tilsvarende vis blev det også påpeget, at der rent deltagermæssigt aldrig har været så mange brugere af folkeoplysningen som i disse år, og at snakken om krise derfor skal tages med et stort gran salt. omkring, da de i marts diskuterede fremtidens folkeoplysning. Bagefter udtrykte flere deltagere ønske om at kunne fortsætte debatten lokalt og i andre sammenhænge. TILSKUD ELLER FULD FRIHED Men selv om man kan diskutere, hvor store og grundlæggende forandringerne i vores samfund er, så var der enighed om, at der sker noget med det moderne menneske i det moderne samfund, som tvinger os til hele tiden at overveje, om det, vi gør, er det rigtige. Og i den forbindelse blev det ikke mindst nævnt som et problem, at det politiske system har så lille forståelse for de eksperimenter, som folkeoplysningen har brug for for at udvikle sig. Tværtimod går trenden fra politisk hold mod mere kontrol og snævrere rammer for virksomheden, hvilket harmonerer dårligt med den omstillingsparathed, der er et uomgængeligt krav til folkeoplysningen i dag. På den baggrund kom flere i debatten også ind på, om folkeoplysningen måske i nogle tilfælde køber de offentlige tilskud for dyrt. Med nedskæringerne på ikke mindst aftenskoleområdet er de offentlige tilskud kommet til at fylde en væsentlig mindre del af budgettet end tidligere, så spørgsmålet er, om man i hvert fald på nogle aktivitetsområder helt skal sige nej til tilskuddet fra det offentlige for til gengæld at få den fulde frihed til selv at tilrettelægge det, man laver. Det kræver selvfølgelig, at man kan finde deltagere, der vil betale den fulde pris. Men flere var inde på, at de seneste års prisstigninger om ikke andet har vist, at der er mange, der er villige til at betale en ordentlig pris for folkeoplysning hvis kvaliteten vel at mærke er i orden. Formiddagens debat kom altså vidt omkring, og bagefter udtrykte flere deltagere ønske om at kunne fortsætte både lokalt og i andre sammenhænge. Og det er måske næsten det vigtigste resultat, der kan komme ud af debatforløbet om fremtidens folkeoplysning: At folkeoplysere både lokalt og i landsorganisationerne bliver opmærksomme på og får en fælles forståelse af de udfordringer, som vi står overfor. Det er i hvert fald første skridt på vejen mod at finde de nødvendige løsninger. 02 APRIL 2004 Side 9

10 T E M A FOLKEOPLYSNING I EN FOLKEOPLØSNINGSTID AF HOLGER WILCKS WILCKS.DK Vi kan ikke kommunikere os ud af, at folkeoplysningen er en tabt sag. Folket eksisterer ikke, og det kunstige udtryk folkeoplysning har overlevet sig selv og mistet sin relevans. Alligevel eksisterer der stadig et spinkelt håb, mener reklamemanden Holger Wilcks Man kan med rette spørge sig selv, hvad en repræsentant for folkeformørkelsen i form af reklame laver i et blad, der uden antydning af selvironi skriver folkeoplysning med stort F. Men er det ikke symptomatisk for både organisationer og mennesker, at de griber til desperate midler i desperate tider? Selv den mest hardcore skeptiker sniger sig jo til krystalhealing efter devisen det kan jo aldrig skade, når kræften banker på. Så det er vel heller ikke så sært, at en organisation i eksistentiel krise forsøger sig med mumbo-jumbo fra branchen for glitter og glathed. I hvert fald blev jeg bedt om at reflektere lidt over spørgsmålet: Folkeoplysning og fremtiden fra en reklamemands synspunkt. Holder folkeoplysning? Kan sagen sælges og til hvem? Well, først og fremmest er den enkle sandhed, at folkeoplysningen i første omgang har lige så lidt brug for reklame- og managementkonsulenter, som et demokratisk Danmark har for et monarki. Man kan lave nok så mange værdiseminarer og trykke nok så mange flotte brochurer, men i sidste ende står ét faktum tilbage: Folkeoplysning er en tabt sag. Derfor kan man heller ikke kommunikere sig ud af problemerne. Og slet ikke som i seneste højskoleeksempel, hvor man har en så kriminelt forkert opfattelse af sin målgruppe, at man tror, at de højskolesøgende unge har noget tilfælles med køen foran rekrutteringsboderne for Popstars. Kommunikationen er hverken problemet eller løsningen. FOLKET ER DØDT Siger man folkeoplysning, siger man også, at der eksisterer et folk, der har behov for at blive oplyst for dets eget bedste. Nu burde det være unødvendigt at sige det, men på den anden side kan det ikke gentages ofte nok: Folket eksisterer ikke. Nok kan store dele af Danmark samles, når det kommer til visse nationale begivenheder, men derfra og så til at sige, at vi har et folkefællesskab, er der meget langt. Uanset om man lever sit liv mellem lottokuponer og læsning af kändisugeblade, eller mellem falafelbaren og fredagsbønnen, har man langt mere tilfælles med andre i samme situation i andre lande end med sin nabo. Side 10

11 Dermed er det også sagt, at folkeoplysningen i dag ikke længere har en fælles sag for en fælles målgruppe. Udgangspunktet er ikke længere en oplysning af bondestanden. Vi har et af verdens højeste uddannelsesniveauer, og borgerne kan vælge mellem et hav af konkurrerende tilbud, hvoraf folkeoplysningen blot er et. Det er i den virkelighed, hvori organisationerne under Dansk Folkeoplysning Samråd skal finde deres ståsted. FÆLLES SAG EN ILLUSION Folkeoplysningen største problem er måske selvskabt og bunder blot i en misforstået opfattelse af sin egen eksistensberettigelse. Mellem afgrunden i tankerne om fri oplysning til frie borgere og virkeligheden ude i hverdagen, hvor langt de fleste former for tilbud allerede for længst har lagt det folkeoplysende på hylden og i stedet koncentreret sig om at give brugerne, hvad de vil have: Tilbud der i en eller anden form hjælper folk med at følge tidens mantra om at komme videre og udvikle sig. Det gælder f.eks. de højskoler, der på glittet papir tilbyder opskriften på succes, og det gælder deres fundamentalistiske modpol, der mest af alt ønsker sig, at alt var som i de gode gamle dage. Om de vil være ved det eller ej, er begge blot banale eksempler på positionering i markedet. Problemet med det kunstige udtryk folkeoplysning er vel blot, at det har overlevet sig selv og mistet sin relevans. Så spørgsmålet, man bør stille sig selv, er ikke: Holder folkeoplysning? Kan sagen sælges og til hvem?, som jeg blev bedt om at besvare i denne artikel. Et mere relevant spørgsmål ville være: Har folkeoplysningsbevægelsen en fremtid? Mit klare svar er nej. Derfor er det nærliggende at anbefale, at man hurtigst muligt nedlægger DFS. Ikke blot fordi samrådet jo i sin tid blev oprettet for at beskytte os mod onde tyskere, der mig bekendt forlod landet for snart 60 år siden, og man siden har famlet efter en grund til at eksistere. Vigtigere er det, at en nedlæggelse en gang for alle vil gøre op med illusionen om, at medlemsorganisationerne er samarbejdende kolleger, når de reelt er konkurrenter, der kæmper om en egoistisk og individfokuseret forbrugers opmærksomhed. JAGTEN PÅ EN VÆRDIG SAG Nu er jeg trods alt ikke så naiv, at jeg tror, at en organisation vil opløse sig selv, blot fordi en ukendt reklamefidus vrænger, at den ikke har nogen eksistensberettigelse. Så lad mig i hast give et par bud på en mere dansk løsning i form af et mudret og inkonsekvent kompromis. Én mulig vej er jo at indstille jagten på folkeoplysningens fremtid og finde sin berettigelse i blot at være en paraply- og brancheorganisation, der især varetager medlemmernes interesser i forhold til de offentlige pengekasser. Naturligvis er det både relevant og vigtigt. Og mon ikke man kunne udføre det arbejde endnu bedre, hvis man koncentrerede alle ressourcer om den indsats i stedet for at flagre ud på en jagt efter den tabte folkeoplysning? En anden vej ville være at støve sit oprindelige formål af, stramme det op og tage det for pålydende. Oprindeligt lød det vist: at fremme det frie folkeoplysende arbejde blandt det danske folk og støtte alle bestræbelser for udbredelse af kendskab til dansk sprog, natur, kultur og egenart. Det er jo et mission statement med en klarhed, mangen en virksomhed ville misunde. Skal den missionsbeskrivelse gøres praktisk anvendeligt i dag, kræver det naturligvis en holdning til, hvad dansk sprog, natur, kultur og egenart egentlig er i et multietnisk samfund. Og her ligger måske netop den værdige sag, folkeoplysningen kunne trænge til. Giv dog Morten Korch nostalgikerne lidt modspil og tag jer af de reelle uddannelsesproblemer, der er i store dele af befolkningen i dag. 02 APRIL 2004 Side 11

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Velkomst v/formand Helga Kolby Kristiansen Velkommen til alle og mange tak til Askov Højskole. Velkommen til Årsmøde 2013. Og selvfølgelig skal der lyde

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring Spektrum 05/2014 Årgang 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi Fra tobak til kunst Spektrum et helt nyt blad for DOF s medlemmer Brug

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 At rejse er at lære Madskolen Jorden Rundt Årsberetninger TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 s 2 LEDER Folkeoplysning uden grænser Fora består af over 150 foreninger, som hver dag afholder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2009 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 - dfs@dfs.dk - www.dfs.dk

Læs mere

forskning social 3 / 2011 oktober Nyt fra SFI

forskning social 3 / 2011 oktober Nyt fra SFI Nyt fra SFI social 3 / 2011 oktober forskning 2 Social forskning 3 / 2011 indhold Kronikken 3 4 5 6 8 10 11 12 14 16 Guuuud, er du murer?! Ny undersøgelse om kvinder og lavtløn Kan skilsmisseforældre tvinges

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

ungdomsforskning ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen

ungdomsforskning ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen Redaktør Niels Ulrik Sørensen Formgivning Liselotte Klint Anja Vinther

Læs mere

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 Ensomme gamle mænd Grundloven til debat Vision for folkeoplysningen TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 s 2 LEDER Du kan kende os på, at vi vil dig noget! Forleden landede kulturministerens

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere