FGC 313/323. Installationsmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FGC 313/323. Installationsmanual"

Transkript

1 FGC 313/323 Installationsmanual

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation Produktdokumentation...3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Anvendte symboler...3 Sikkerhedsvejledning...4 Kort vejledning... 5 Installationstjekliste... 5 Introduktion...6 Mekanisk installation...9 Installation i områder med eksplosionsfare...9 Installation i et udstyrsskab... 9 Montering af FGC en...9 FGC-diagrammer Elektrisk installation Strømforsyning Installation af elektriske forbindelser...11 Installation af niveauføler Pneumatisk føler LTU ma niveauføler ENM-10-niveauregulatorer Tilslutning af følere, kontakter og eksterne enheder Indledning...16 Ind- og udgange Strømforsyning til eksterne enheder Ekstramoduler Ledningsdiagram...21 Indledning...21 Bundkort AHH Undtagelser for bundkort AHH Fejlfinding Indledning...24 Strømforsyning Fasesvigt...24 Blokeret pumpe...25 Pumpesvigt Alarm...26 Specifikation for styreenhed...27 Strømforsyning Godkendelser og standarder Miljø Materiale...28 Databehandlingskraft FGC 313/323 Installationsmanual 1

4 Indholdsfortegnelse Brugerinterface...28 Digitale indgange Relæudgange Analog indgang...29 Terminaler Niveaufølertype, der skal anvendes Data for lille type Data for mellem type Data for stor type...29 Ekstraudstyr og tilbehør FGC 313/323 Installationsmanual

5 Læs dette kapitel inden installation Læs dette kapitel inden installation Før pumpestyreenheden FGC (Flygt General pump Controller) installeres, skal dette kapitel læses grundigt. Det indeholder generelle dokumentations-, sikkerheds- og garantioplysninger. Produktdokumentation Dokumentation, som leveres sammen med FGC en. Kontrollér, at denne manual passer til den leverede FGCversion (se indersiden af forsiden). Denne manual gælder for følgende versioner: Hardware: FGC 313/323 Displaykort: AIH1701 Rev Bundkort: AHH1701 Rev. 3.05, AHH1702 Rev Systemsoftware: 3.00 eller nyere Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren Alle myndighedsbestemmelser, lokale sundheds- og sikkerhedskrav skal overholdes. Alle farer i forbindelse med elektricitet skal undgås. Garanti Modifikationer eller ændringer af enheden/installationen må kun udføres i samråd med Xylem. Det er afgørende for overholdelse af kravene, at derkun anvendes originale reservedele og originalt tilbehør godkendt af producenten. Anvendelse af andre dele kan gøre garanti- eller erstatningskrav ugyldige. Anvendte symboler ADVARSEL: Sikkerhedsvejledning Personlig sikkerhed Elektrisk Hazard: Sikkerhedsvejledning Personlig sikkerhed farlig spænding. NOTICE: Vær opmærksom! Beskadigelse af apparatur eller komponenter FGC 313/323 Installationsmanual 3

6 Læs dette kapitel inden installation Sikkerhedsvejledning Elektrisk Hazard: Eltilslutningen skal udføres af en autoriseret elektriker. Al elinstallation skal udføres med udstyret frakoblet fra strømforsyningen, således at det ikke kan blive strømførende, samt i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Der skal være en ledningsadskiller i umiddel-bar nærhed af bygningsinstallationen, således at FGC en kan isoleres fra strømforsyningen. Denne ledningsadskiller skal være anbragt tæt på FGC en og være lettilgængelig for brugeren. Ledningsadskilleren skal være afmærket, så det er tydeligt, at den hører til FGC en. ADVARSEL: Overhold alle forholdsregler for betjening af elektrostatisk følsomt udstyr, før enheden åbnes. FGC en er særdeles godt beskyttet mod fugt og snavs, men skal altid installeres, således at den ikke i unødigt omfang udsættes for vand eller risikerer at blive beskadiget. En FGC må kun anvendes i henhold til fabrikantens anvisninger. Fabrikanten tillader ikke, at enheden ændres indvendigt. Denne manual skal altid opbevares sammen med den installerede enhed. Benyt kabler, der minimerer interferens fra elektriske og magnetiske felter. Sørg for, at kabelføringen yderligere minimerer inter-ferens. Af mulige kilder til denne type interferens kan nævnes relæspoler, elektromagnetiske ventiler, kontakter, tyristorenheder, jordstrøm og udladninger af statisk elektricitet. Modtagelighed over for interferens varierer også i henhold til det elektriske udstyr, dvs. som følge af faktorer såsom kabellængder, afskærmning, og hvorvidt udstyret har støjdæmpning. En god planlægning eliminerer mange problemer. 4 FGC 313/323 Installationsmanual

7 Kort vejledning Kort vejledning Installationstjekliste Dette er en kort installationstjekliste. Den er kun medtaget for nemheds skyld, og den kan på ingen måde erstatte FGC-installationsmanualen. Afkryds Installationstrin Installationen af FGC en skal planlægges, så: Alle farer i forbindelse med elektricitet undgås Sikkerhedsreglerne overholdes Garantireglerne overholdes FGC en ikke udsættes for unødig eksponering Interferens fra elektriske og magnetiske felter minimeres Sørg for, at strømforsyningen til FGC en er slukket. Kontrollér, at der anvendes en særskilt sikring til strømforsyningen. (Anbefalet) Sørg for, at strømforsyningen har overspændingsbeskyttelse. Hvis FGC en skal installeres i et udstyrsskab, skal det sikres, at driftstemperaturen hverken bliver for høj eller forlav. Monter FGC en. Sørg for, at der er en ledningsadskiller tæt ved FGC en, ogafmærk den, så det er tydeligt, at den hører til FGC en. Slut en jordleder til FGC en. Slut FGC en til både strømforsyningen og pumpen. Installer de ønskede niveaufølere i pumpebrønden. Slut niveaufølerne til FGC en. Hvis der anvendes en termisk kontakt til en pumpe, skal den sluttes til FGC en. Hvis ikke, skal det sikres, at der anbringes en ledningslus på indgangen til termisk kontakt i FGC en. Der kan sluttes én ekstern enhed, f.eks. en overløbsføler, til den generelle indgang i FGC en. Der kan sluttes én ekstern enhed, f.eks. en skylleventil, til den generelle udgang i FGC en. Der kan sluttes to eksterne enheder, f.eks. et varmelegeme og et modem, til FGC ens strømforsyninger til eksterne enheder. Installer eventuelle ekstra moduler i FGC en, f.eks.backupbatterimodulet. Yderligere oplysninger Kapitel Læs dette kapitel inden installation, især Sikkerhedsvejledning. Kapitel Installation i områder med eksplosionsfare. Kapitel Strømforsyning. Kapitel Overspændingsbeskyttelse. Kapitel Installation i et udstyrsskab. Kapitel Montering af FGC en. Kapitel Sikkerhedsvejledning. Kapitel Jording. Kapitel Installation af elektriske forbindelser. Kapitel Installation af niveauføler. Kapitel Installation af niveauføler og Indog udgange. Kapitel Ind- og udgange. Kapitel Ind- og udgange. Kapitel Generelt udgangssignal. Kapitel Strømforsyning til eksterne enheder. Kapitel Ekstramoduler. FGC 313/323 Installationsmanual 5

8 Kort vejledning Afkryds Installationstrin Kontrollér, at tilslutninger er korrekt foretaget. Tænd for hovedstrømforsyningen Konfigurer FGC en. Yderligere oplysninger Kapitel Introduktion. Introduktion I det følgende får du en kort introduktion til, hvordan du kommer i gang med FGC en efter installationen. Den er kun medtaget for nemheds skyld, og den kan på ingen måde erstatte FGC-brugerhåndbogen. (Nedenstående figur viser frontpanelet på en lille FGC med display) Hand-0-Auto-kontakt 1. Lysdiode for pumpestatus 2. Lysdiode for højt niveau 3. Trykknapper 4. Display 5. Lysdiode for tændt/slukket 6. Hand-0-Auto-kontakt 7. Lysdiode for pumpesvigt Flyt Hand-0-Auto-kontakten til en pumpe over i nul-position. (Dvs. at kontakten hverken skal stå på H eller A ). I tilfælde af to pumper skal begge kontakter flyttes over i nulposition. Dette vil blokere pumperne og for-hindre, at de starter. Det er nyttigt under den indledende konfiguration. Valg af sprog Når FGC en startes første gang, vises følgende idisplayet: Gør følgende for at fortsætte: 6 FGC 313/323 Installationsmanual

9 Kort vejledning 1. Tryk gentagne på denne knap, indtil displayet viser det ønskede sprog, f.eks. dansk. 2. Tryk på denne knap for at gemme det valgte sprog. Displayet viser Værdi gemt og ændrer nu sproget til det angivne sprog. Navigering til en menu For at konfigurere og anvende FGC en er det nødvendigt at vide, hvordan man navigerer til en menu, og hvordan man ser og om nødvendigt ændrer dens værdi. Gør følgende for at fortsætte: Tryk gentagne på knappen, indtil displayet viser følgende: Ændring af en parameterværdi Generelt vises følgende oplysninger i en menu: Menunavn, f.eks. SERVICE. Menuindikator, f.eks. 13. Denne indikator vises kun i tresekunder. Parameterværdi, f.eks. Nej. Gør følgende for at fortsætte: 1. Tryk på denne knap for at ændre værdien i den viste Service-menu(13). 2. Tryk gentagne på denne knap, indtil den ønskede værdi vises, f.eks. Ja. 3. Tryk på denne knap for at gemme ændringerne. Displayet viser Værdi gemt og dernæst den nye værdi:. Parameterværdien er blevet ændret. NOTICE: For at indtaste tekst eller en numerisk værdi kan det være nødvendigt at gentage trin 2 til trin 3, indtil hele værdien er angivet. (Se brugermanualen til FGC for at få yderligere oplysninger om menuer). FGC 313/323 Installationsmanual 7

10 Kort vejledning Konfiguration af FGC en For at tilpasse installationen skal FGC en konfigureres. Diagrammet nedenfor beskriver oprettelsen af en basis-konfiguration. Kontrollér, at du har valgt Ja i menuen Service (13) A Digitale vipper Hvordan måles vandstanden i pumpebrønden? Analog niveauføler Vælg Digital i menuen Kontrolmodus (15_) B C, D Vælg Analog i menuen Kontrolmodus (15_) E, F Stopvippe Vælg Stop vippe i menuen Stop betingelse (15_3) Hvordan standses pumpen? B, C Stop efter et tidsrum Vælg Drifttid i menuen Stop betingelse (15_3) B, D Indtast følerens måleområde i menuen Måleområde (15_1) Om nødvendigt kan du indtaste en regulering for vippen i menuen Kalibrering (15_2) Vælg "Ja" i menuen Parameter (6) E, F E, F A Indtast pumpens driftstid i menuen Driftstid (15_4) B, D Indtast, hvornår pumpen skal starte i menuen Startniveau 1 (8_) Indtast, hvornår pumpen skal stoppe i menuen Stopniveau 1 (8_1) G G IHvis der anvendes to pumper, skal der indtastes et andet startniveau i menuen Startniveau 2 (8_2) G Hvis der anvendes to pumper, skal der indtastes et andet stopniveau i menuen Stopniveau 2 (8_3) G Vælg "Ja" i menuen Parameter (6) A Indtast, hvornår der genereres en alarm for højt niveau i menuen Højt niveau (8_4) G Indtast den maksimale pumpestrøm i menuen Høj strøm (10_) H Basiskonfigurationen er nu gennemført, og pumperne er klar til brug. Sæt Hand-0-Auto-kontakten på FGC-frontpanelet i stillingen A. Hvis du har to pumper, skal du flytte begge kontakter over i stillingen A. I FGC brugerhåndbogen finder du oplysninger om betjening samt indstillingsmuligheder. I, J Se brugermanualen til FGC for at få yderligere oplysninger: A Kapitlet Konfigurationsstart B Kapitlet Konfiguration af niveaukontakter C Kapitlet Brug af en kontakt for stopniveau D Kapitlet Standsning af en pumpe efter et stykke tid E Kapitlet Tryk- eller pneumatiske niveaufølere F Kapitlet Ultrasonisk niveauføler G Kapitlet Start, standsning og høje niveauer H Kapitlet Maks. motorstrøm til en pumpe I Kapitlet Yderligere konfiguration J Kapitlet Grundlæggende drift 8 FGC 313/323 Installationsmanual

11 Mekanisk installation Mekanisk installation Installation i områder med eksplosionsfare ADVARSEL: FGC en må ikke installeres i miljøer med eksplosions- eller brandfare. I Installation af niveauføler findes oplysninger om installation af niveaufølerne isådanne miljøer. Når en pumpe installeres i et eksplosivt miljø, skal dens termokontakter tilsluttes. Installation i et udstyrsskab Montering af FGC en Kontrollér, at driftstemperaturen i skabet er mellem 0 og 45 C. Skabet vil normalt skulle opvarmes om vinteren, hvis det er anbragt udendørs eller i lignende kolde omgivelser. Temperaturen i skabet kan blive for høj omsommeren, hvis ventilationen er utilstrækkelig. Opvarmning af udstyrsskabet anbefales også for at undgå kondensdannelse. FGC en monteres med skruer. C A B Sådan monteres FGC en: 1. Løsn de fire skruer, der holder frontlåget (Apåfiguren ovenfor). 2. Afmonter frontlåget(b). 3. Afmærk de fire hulplaceringer til skruerne(c). 4. Bor skruehullerne med et 2-mm bor. 5. Spænd FGC en op mod væggen. Hullerne i bunden har Ø 4,5mm. En hensigtsmæssig skruestørrelse er is 4 mm(c). 6. Anbring frontlåget på FGC en(b). 7. Fastspænd de fire skruer, der holder frontlåget(a). FGC 313/323 Installationsmanual 9

12 Mekanisk installation FGC-diagrammer Lille FGC: Mellem FGC: Stor FGC: 10 FGC 313/323 Installationsmanual

13 Elektrisk installation Elektrisk installation Strømforsyning Der skal anvendes en særskilt sikring til beskyttelse af strømforsyningen til FGC en. Flygt anbefaler anvendelse af en automatisk afbryder, som virker på alle poler. Kabler, som transmitterer forskellige typer signaler (f.eks. analoge og digitale signaler), skal føres separat. Strøm- og signalkabler må aldrig føres tæt på hinanden. Hvis lysdioden for fasesvigt på bundkortet lyser konstant, betyder det, at de indgående faser er forbundet i forkert sekvens, eller at der mangler en fase. Hvis en pumpe fra Flygt forbindes i overensstemmelse med vejledningen i elektrisk forbindelse, vil dens rotationsretning imidlertid altid være korrekt. NOTICE: Hvis der tilsluttes en pumpe af et andet mærke, skal rotationsretningen altid kontrolleres, også selv om lysdioden for fasesvigt ikke lyser. Jording Der skal sluttes en jordleder til terminal2. Se også Ledningsdiagram. Jordlederen skal sluttes til den bedst mulige jord, såsom en jordet monteringsplade eller et jordspyd. Husk, at jordlederen skal være så kort som muligt. Alle kabelskærmene skal være jordforbundet. Overspændingsbeskyttelse Flygt anbefaler, at strømforsyningsenheden udstyres med en overspændingsbeskyttelse (med lynafledning). Eftersom dette vil gøre FGC en mindre følsom over for overspænding, vil enheden kunne anvendes i hårdere driftsmiljøer. Beskyttelsen skal serieforbindes med strømforsyningen, fortrinsvis til en separat jord, såsom et jordspyd, selv om tilslutning til strømskinnen med jord nogle gange kan være tilstrækkelig. Der skal anvendes en leder på 6 10 mm² til at forbinde overspændings-beskyttelsen med jord. Installation af elektriske forbindelser Installation af mellem eller stor type Installation af lille type Eftersom FGC en fås i tre forskellige udgaver (lille, mellemstor og stor), kan den elektriske installations-procedure variere meget. Hvis den 3-fasede 400 V tilsluttes uden nulindgang, kan terminal 11 og 12 ikke forsyne eksterne enheder med 230 V. Se også Strømforsyning til eksterne enheder. Hvis der tilsluttes anden indgangsspænding end den, derer angivet i denne vejledning, skal du kontakte en autoriseret Flygt forhandler vedrørende udgangs-spændingerne fra terminal 11 og 12. De mellemstore og store FGC-udgaver leveres med eldiagrammer over tilslutning til netforsyningen. De beskrives ikke yderligere i denne manual. I det følgende beskrives tilslutning af netspænding til pumpen. Der er fire muligheder: Tilslutning af 3-faset 400 V AC (uden nulindgang) Tilslutning af 3-faset V AC (med nulindgang) Tilslutning af 3-faset 230 V AC Tilslutning af enkeltfaset V AC FGC 313/323 Installationsmanual 11

14 Elektrisk installation Tilslutning af lille type:3-faset 400 V AC (uden nulindgang) Pump 1 Pump 2 K NO A1 K NO A1 K1 K2 A T1 T2 T3 14 NO T1 T2 T3 U V W U V W 14 NO A2 3~ V, 50/60 Hz Power Supply 400 VAC, three phase Pump, 400 VAC Three phase Tilslutning af lille type:3-faset 230 V AC Pump 1 Pump 2 K NO A1 K NO A1 K1 K2 A T1 T2 T3 14 NO T1 T2 T3 U V W U V W 14 NO A2 3~ V, 50/60 Hz L1 L3 L2 Power Supply 230 VAC, three phase Pump, 230 VAC Three phase Tilslutning af lille type:3-faset V AC (med nulindgang) 12 FGC 313/323 Installationsmanual

15 Elektrisk installation Pump 1 Pump 2 K NO A1 K NO A1 K1 K2 A T1 T2 T3 14 NO T1 T2 T3 U V W U V W 14 NO A2 3~ V, 50/60 Hz L1 L2 L3 N Power Supply VAC, three phase Pump, VAC Three phase Tilslutning af lille type:enkeltfaset V AC Pump 1 Pump 2 K NO A1 K NO A1 K1 K2 A T1 T2 T3 14 NO T1 T2 T3 U V W U V W 14 NO A2 1~ V, 50/60 Hz L N N L Power Supply VAC, single phase Pump, VAC Single phase FGC 313/323 Installationsmanual 13

16 Installation af niveauføler Installation af niveauføler Pneumatisk føler LTU 301 Installation i pumpebrønden. Den åbne klokke må ikke installeres i miljøer med eksplosions- eller brandfare. Figuren herunder viser installation af den åbne klokke ipumpebrønden. Åben klokke For at forhindre gas fra pumpebrønden i at samles ifgc en er føleren forseglet. Kontrollér, at føleren ikke indeholder fremmedlegemer. Kontrollér, at der ikke ansamles faste partikler nederst ibrønden uden føleren. Yderligere oplysninger om installation i pumpebrønden findes i drifts- og installationsmanualen til pumpen. Tilslutning til FGC en Installer niveauføleren LTU301 i FGC en, og slut derefter føleren til den analoge indgang i FGC en. Se også Analogt indgangssignal ma niveauføler Installation i pumpebrønden ma niveau-føleren kan installeres i miljøer med eksplosions- eller brandfare, hvis der anvendes en ekstern Exbarriere. Yderligere oplysninger om installation i pumpebrønden findes i drifts- og installationsmanualen til pumpen. Tilslutning til FGC en Slut 4-20 ma niveauføleren til den analoge indgang i FGC en. Se også Analogt indgangssignal. Følerkappen skal forbindes med jordstikket på FGC en som vist på diagrammet. ENM-10-niveauregulatorer Installation i pumpebrønden. ENM-10-niveauregulatorer kan installeres i miljøer med eksplosions- eller brandfare, forudsat at der anvendes enegensikker Ex-barriere. 14 FGC 313/323 Installationsmanual

17 Installation af niveauføler Figuren herunder viser installation af ENM10niveau-regulatorer i pumpebrønden Kontakt for højt niveau 2. Kontakt for startniveau 2 3. Kontakt for startniveau 1 4. Kontakt for stopniveau Yderligere oplysninger om installation i pumpebrønden findes i drifts- og installationsmanualen til pumpen. Tilslutning til FGC en Slut ENM-10-niveau-regulatorerne til de digitale indgange i FGC en. Seogså Digitale indgangssignaler. Tilnormal drift anvendes den blå og sorte ledning Blå ledning 2. Sort ledning Slut f.eks. en kontakt for højt niveau til den digitale indgang for højt niveau. FGC 313/323 Installationsmanual 15

18 Tilslutning af følere, kontakter og eksterne enheder Tilslutning af følere, kontakter og eksterne enheder Indledning Portinvertering I dette kapitel beskrives følgende tilslutninger: Indgangssignaler fra digitale niveaukontakter, analoge niveaufølere og eksterne enheder Udgangssignaler til eksterne enheder Strømforsyninger til eksterne enheder Oplysninger om terminalplaceringer på bundkortet findes også i Ledningsdiagram. Digitale indgangssignaler kan inverteres i softwaren, så en kontakts funktion kan ændres fra lukket til åben eller omvendt. Indstilling 0 angiver, at der ikke er foretaget nogen invertering. Dette er standardtilstanden, der for de fleste indgange er normalt åben, selv om nogle er normalt lukket. Se symbolerne på ledningsdiagrammet og kredsløbskortet. Normalt åben Normalt lukket Ind- og udgange Digitale indgangssignaler Tilslut den digitale indgang som følger: Termisk kontakt til pumpe 1 sluttes til terminal 16 og 17. Anvendes den ikke, skal det sikres, at der anbringes en ledningslus på denne indgang. Termisk kontakt til pumpe 2 sluttes til terminal 18 og 19. Anvendes den ikke, skal det sikres, at der anbringes en ledningslus på denne indgang. En ekstern enhed (generel indgang) kan sluttes til terminal 20 og 21. Mulighederne er: Blokeringssignal Overløbsføler Ekstern enhed, der genererer alarmer Kontakt, der anvendes sammen med en personalealarm Kontakt for stopniveau sluttes til terminal 22 og 23. Kontakt for startniveau 1 sluttes til terminal 22 og 24. Kontakt for startniveau 2 sluttes til terminal 25 og 26. Kontakt for højt niveau sluttes til terminal 25 og FGC 313/323 Installationsmanual

19 Tilslutning af følere, kontakter og eksterne enheder NOTICE: Terminal 22 er en fælles terminal for både kontakt for stopniveau og kontakt for startniveau1. Terminal 25 er en fælles terminal for både kontakt for startniveau 2 og kontakt for højt niveau. Terminals Thermo contact Pump 1 Thermo contact Pump 2 General input Stop level switch Start level 1 switch Start level 2 switch High level switch Analogt indgangssignal Alle analoge input, dvs. analoge niveaufølere, skal sluttes til termina l Indgangen har sin egen strømforsyning og kan bære en maks. samlet belastning på 18 V. Pneumatisk føler LTU 301 I figuren herunder vises tilslutningen af den pneumatiske føler LTU 301. Signaturforklaring: 1 = Sort (-) 3 = Rød (+) 2 = Hvid mA ma niveauføler I figurerne herunder vises tilslutningen af 4 20 ma niveauføleren. Der er to muligheder: Tilslutning uden zenerbarriere Tilslutning med zenerbarriere Signaturforklaring: 1 = Afskærmning 3 = Rød 2 = Sort 4 = Zenerbarriere Tilslutning uden zenerbarriere: FGC 313/323 Installationsmanual 17

20 Tilslutning af følere, kontakter og eksterne enheder mA Tilslutning med zenerbarriere: mA Generelt udgangssignal Den generelle udgang er et spændingsfrit skifterelæ, der maks. kan belastes med 250 V AC (5 A). Der kan sluttes en ekstern enhed til denne udgang. Mulighederne er: Alarmsignal til aktivering af en hørbar eller synlig alarmenhed Skylleventil Signal til nulstilling af en ekstern enhed Den generelle udgang strømforsyner ikke den eksterne enhed. Denne skal forsynes fra en anden kilde. Alarmsignal NOTICE: Terminalnumre og deres tilslutning er ændret fra FGC serie I til FGC serie II. Slut den eksterne enhed til terminal 13 og 14: Slut strømforsyningsledningen (V AC eller V DC) til terminal 13. Slut den anden ledning til terminal FGC 313/323 Installationsmanual

21 Kontrollér, at der ikke sluttes noget til terminal 15. Tilslutning af følere, kontakter og eksterne enheder ~/+ Når udgangen er: passivt, sluttes relæet mellem terminal 13 og 15. aktiveret, eller hvis strømforsyningen er slukket, sluttes relæet mellem terminal 13 og 14. Passive output Active output ~/+ ~/+ Skylleventil eller nulstillingssignal Slut den eksterne enhed til terminal 13 og 15: Slut strømforsyningsledningen (V AC eller V DC) til terminal 13. Slut den anden ledning til terminal 15. Kontrollér, at der ikke sluttes noget til terminal ~/+ Når udgangen er: passiv, eller hvis strømforsyningen er slukket, sluttes relæet mellem terminal 13 og 14. aktiveret, sluttes relæet mellem terminal 13 og 15. Passive output Active output ~/+ ~/+ Strømforsyning til eksterne enheder FGC en er forsynet med strømforsyning til eksterne enheder. Én med en udgang på V AC (maks. 4 A). Denne strømforsyning kan f.eks. anvendes til at drive et varmelegeme. Én med en udgang på 24 V DC (maks. 10 W). Denne strømforsyning kan f.eks. anvendes til at drive et modem. FGC 313/323 Installationsmanual 19

22 Tilslutning af følere, kontakter og eksterne enheder Tilslut en: V AC ekstern enhed til termina l Bemærk, at nullederen skal tilsluttes. Se også Installation af lille type. 24 V DC ekstern enhed til terminal ~ N External device V AC - + External device 24 V DC Ekstramoduler Ekstramoduler skal bestilles særskilt, f.eks. backup-batterimodulet. Yderligere oplysninger om: Tilgængelige moduler findes i den tekniske specifikation for FGC en. Installation af et modul findes i den dokumentation, der leveres med modulet. 20 FGC 313/323 Installationsmanual

23 Ledningsdiagram Ledningsdiagram Indledning Der findes to bundkortudgaver: AHH 1701: Dette bundkort anvendes til at styre 1 eller 2 pumper. Layoutet fremgår af nedenstående figur, og indholdet findes i Bundkort AHH AHH 1702: Dette bundkort anvendes til at styre 1 pumpe med en netforsyning på 400 V (uden nulindgang). Layoutet er det samme som for AHH 1701, dog med visse undtagelser. Disse findes i Undtagelser for bundkort AHH Pump 1 Pump 2 P10 F1 P5 F2 P K1 13 NO A K2 13 NO A1 C2 K1 K2 C T1 T2 T3 U V W P3 14 NO A T1 T2 T3 U V W P4 14 NO P8 A2 Phase fail Power on High level Running Blocked Failure Pump 1 L1 L2 L3 L4 L5 L6 Pump 2 C5 C C AHH1701 rev VAC Max 4A General output Thermocontaccontact Input Thermo- General Pump1 Pump2 24 VDC Max 10W 4-20mA P1 P2 P7 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 P9 I9 Bundkort AHH 1701 Placerin g Beskrivelse Termina l Strøm P1 Strømforsyning, 3-faset og nul: V AC eller 1-faset V AC, 50/60 Hz.Ekstern hovedsikring (medfølger ikke ved levering): maks. 25 A. 1 5 P2 Jordterminal: 5 stk., 6 mm P3 P4 Tilslutning, pumpe 1. Maks. 12 A Tilslutning, pumpe 2. Maks. 12 A FGC 313/323 Installationsmanual 21

24 Ledningsdiagram Placerin g Beskrivelse Termina l P5 Strømtransformer, pumpe 1 P6 Strømtransformer, pumpe 2 P7 Forsyning til ekstern enhed, V AC/4 A P8 Sikring F3: T4 AH til forsyning til ekstern enhed P9 Strømforsyning 24 V DC til eksterne enheder, f.eks. modemmer P10 Backupbatterimodul: 11,1 V, 1500 mah (ekstra) I/O I1 Generel udgang, spændingsfri kontakt, maks. 250 V AC/5 A I2 I3 Termisk kontaktindgang til pumpe 1. Anvendes den ikke, skal det sikres, at der anbringes en ledningslus på denne indgang. Termisk kontaktindgang til pumpe 2. Anvendes den ikke, skal det sikres, at der anbringes en ledningslus på denne indgang I4 Generel indgang I5 I6 I7 I8 Kontaktindgang for stopniveau(terminal 22 er en fælles terminal for både kontakt for stopniveau og kontakt for startniveau1). Kontaktindgang for startniveau1 (Terminal 22 er en fælles terminal for både kontakt for stopniveau og kontakt for startniveau 1). Kontaktindgang for startniveau2 (Terminal 25 er en fælles terminal for både kontakt for startniveau2 og kontakt for højtniveau). Kontaktindgang for højt niveau (Terminal 25 er en fælles terminal for både kontakt for startniveau2 og kontakt for højtniveau). 22, 23 22, 24 25, 26 25, 27 I9 Analog niveaufølerindgang, 4 20 ma Stik C1 C2 C3 C4 C5 Stik til Hand-0-Auto-kontakter og nulstillingsknap Stik til displayenhed Stik til ekstraudstyr, f.eks. LON-modul, timetæller, relækort eller kommunikationsmodul Teksthukommelse Processor Lysdiode L1 L2 L3 L4 Lysdiode for fasesvigt Tændt diode angiver forkert faseforbindelse eller en manglende fase Indikator for tændt/slukket Indikator for alarm for højt niveau Indikator for kørende pumpe 22 FGC 313/323 Installationsmanual

25 Ledningsdiagram Placerin g L5 L6 Beskrivelse Indikator for blokeret pumpe Indikator for pumpesvigt Termina l Undtagelser for bundkort AHH 1702 Placerin g Beskrivelse Terminal P1 Strømforsyning, 3-faset uden nul: 400 V AC, 50/60 Hz.Ekstern hovedsikring (medfølger ikke ved levering): maks. 16 A. 1 5 P4 Der er ingen tilslutning for pumpe 2. P6 Der er ingen transformer for pumpe 2. P7 Der er ingen forsyning til en ekstern enhed. L4 Der er kun en indikator for kørende pumpe for pumpe1, ikke for pumpe 2. L5 Der er kun en indikator for blokeret pumpe for pumpe1, ikke for pumpe 2. L6 Der er kun en indikator for pumpesvigt for pumpe1, ikke for pumpe 2. FGC 313/323 Installationsmanual 23

26 Fejlfinding Fejlfinding Indledning Oplysninger om brug af menuerne i FGC en, f.eks. visning af en menuværdi eller alarmloggen, findes ibrugermanualen til FGC. Tryk på denne knap for at godkende en alarm. Strømforsyning Problem: (FGC s frontdæksel) Lysdiode for tændt/slukket lyser ikke. (Bundkort) Grøn lysdiode (benævnt Strømforsyning) lyser ikke. Tjekliste: 1. Hvis netforsyningen er slukket, skal den eksterne netkontakt og hovedsikring kontrolleres. 2. Hvis fejlen ikke kan findes ved at følge ovenstående vejledning, kontaktes en FLYGT serviceagent. Fasesvigt Problem: (FGC s frontdæksel) Lysdiode for pumpestatus blinker rødt konstant. (Bundkort) Rød lysdiode (benævnt Fasesvigt) lyser konstant. Der forekommer et fasesvigt, når de indgående faser tilsluttes i forkert rækkefølge, eller hvis der mangler en fase. Tjekliste: 1. Lysdioden kan kortvarigt blinke rødt, hvis pumpe-starten er forsinket. Tryk på denne knap: Hvis lysdioden fortsætter med at blinke rødt, er der et fasesvigt. Hvis lysdioden holder op med at blinke rødt, er der ingen fasesvigt. (Spring resten over). 2. Kontrollér, at der ikke mangler en fase, og at faserne er tilsluttet i korrekt rækkefølge. Se også: Installation af mellem eller stor type Installation af lille type 24 FGC 313/323 Installationsmanual

27 Fejlfinding 3. Godkend alarmen, når problemet er udbedret. Lysdioderne skal holde op med at blinke rødt eller lyse konstant. 4. Hvis fejlen ikke kan findes ved at følge ovenstående vejledning, kontaktes en FLYGT serviceagent. Blokeret pumpe Problem: (FGC s frontdæksel) Lysdiode for pumpestatus lyser rødt konstant. (Bundkort) Rød lysdiode (benævnt Blokeret) lyser konstant. Tjekliste: 1. Hvis pumpen ikke starter: a. Kontrollér, at Hand-0-Auto-kontakten står i stillingen A. b. Kontrollér, at Auto er valgt i menuen P1 status (7_) eller P2 status (7_1). 2. Hvis pumper starter, mens lysdioden lyser rødt konstant, kontaktes en FLYGT serviceagent. Pumpesvigt Problem: (FGC s frontdæksel) Lysdiode for pumpesvigt lyser rødt konstant. (Bundkort) Rød lysdiode (benævnt Svigt) lyser konstant. Tjekliste: 1. Kontrollér, om alarmloggen indeholder alarmen Højtemperatur, P1 eller P2. 2. Hvis der ikke findes en sådan alarm i alarmloggen, erden termiske kontakt ikke brudt. Kontakt en Flygt serviceagent. I modsat fald er den termiske kontakt i motorviklingen brudt pga. høj temperatur. (Kontakten er normalt lukket). a. Kontrollér, at den termiske kontakt er forbundet som vist i eldiagrammet. Se også Ledningsdiagram på side16. (Hvis den termiske kontakt ikke anvendes, skal det sikres, at der anbringes en ledningslus på indgangen). b. Kontrollér, om pumpen er beskadiget, f.eks. leje- eller viklingsfejl. c. Kontrollér, om pumpehjulet sidder fast. d. Godkend alarmen, når problemet er udbedret. Lysdioderne skal holde op med at lyse konstant. FGC 313/323 Installationsmanual 25

FGC 313/323. Tekniske specifikationer

FGC 313/323. Tekniske specifikationer FGC 313/323 Tekniske specifikationer Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Specifikation for styreenhed...2 Produkt... 2 Betegnelse...2 Strømforsyning... 2 Godkendelser og standarder... 3 Miljø...3

Læs mere

FGC 211. Tekniske specifikationer

FGC 211. Tekniske specifikationer FGC 211 Tekniske specifikationer Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Flygt-pumpestyreenhed...2 Produkt... 2 Beskrivelse...2 Strømforsyning... 2 Godkendelser og standarder... 2 Miljø...2 Materiale...3

Læs mere

APP 521. Installationsmanual

APP 521. Installationsmanual APP 521 Installationsmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 2 Indledning... 2 Produktdokumentation...2 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 2 Garanti...

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

FGC 211. Installations-, betjeningsog. vedligeholdelsesmanual

FGC 211. Installations-, betjeningsog. vedligeholdelsesmanual FGC 211 Installations-, betjeningsog vedligeholdelsesmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion og sikkerhed... 3 Introduktion...3 Sikkerhed...3 Sikkerhedsterminologi og symboler...3

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Installationsvejledning ME301-2

Installationsvejledning ME301-2 Installationsvejledning ME301-2 Version 1.0, maj 2013 Praktiske råd 1. Gem vigtige numre S/N xxxxxx +xx xx xx xx xx S/N xxxxxx Serienummerets placering på enheden. GSM-nummer og enhedens serienummer findes

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL

Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL ecocirc PRO varmtvandspumper til husstande. Brugs områder. De nye ecocirc PRO

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING ATI-transferpanel GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER > Dette system skal altid installeres og tages i brug af kompetent og kvalificeret personale. > Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af autoriseret og

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

Udskiftning af CPU-modul

Udskiftning af CPU-modul Teknisk brugervejledning 2017.08.28 60427-6 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse Dette er et CPU-modul inkl. display til en staldcomputer. 2 Montagevejledning 2.1 Gem eksisterende opsætning

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Phocos CXM Fjerndisplay for laderegulator CXN Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Side 1 Generelle funktioner. CXM Fjerndisplayet er designet til visning Panel strøm, forbrugs strøm og

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

QUICKGUIDE multiguard Klima

QUICKGUIDE multiguard Klima QUICKGUIDE multiguard Klima Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Acti 9 Hovedkatalog 2012. Funktions tilbehør

Acti 9 Hovedkatalog 2012. Funktions tilbehør Acti 9 Hovedkatalog 2012 Funktions tilbehør Relæer Transmittering af tidsforsinkelser anvendes i servicesektoren og industribygninger til små automatiske kontrolsystemer: ventilation, opvarmning, animering,

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line B (DK) Med spændingssammenligning

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line B (DK) Med spændingssammenligning Installations- og idriftsættelsesvejledning Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line Synkronisering af generator til samleskinne Med spændingssammenligning Statisk synkronisering Indikation af status

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

FGC 211. Installations- og brugermanual

FGC 211. Installations- og brugermanual FGC 2 Installations- og brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 3 Indledning... 3 Sikkerhedsbestemmelser for ejer/operatør...3 Garanti... 3 Anvendte

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere