Professionel svampe- og insektbekæmpelse. bedre miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionel svampe- og insektbekæmpelse. bedre miljø"

Transkript

1 Professionel svampe- og insektbekæmpelse

2

3 Produktguide hvad skal jeg bruge Forebyggelse og bekæmpelse råd/svamp Forebyggelse og bekæmpelse ægte hussvamp Forebyggelse og bekæmpelse trænedbrydende insekter PROTOX BIOX AbScent Lugtfjerner BRUGES TIL Forebyggelse af råd/svamp Afrensning af skimmelsvamp Afrensning af skimmelvamp på vandret beton Forebyggelse af skimmelsvamp Forsegling af skimmelsvamp Fjernelse af dårlig lugt Fjernelse af bakterievækst Glas, plast og anden ikke sugende bund ANVENDES PÅ Fliser, beton, tegl etc. Tapet Puds og murværk Gipsplader Træ, krydsfiner etc. Læs mere om de enkelte produkters anvendelsesområder i brochuren eller på

4 PROTOXSVAMP er et professionelt og effektivt middel til behandling mod angreb af svamp i træ- og murværk. Midlet er let at bruge og belaster ikke arbejdsmiljøet. PROTOXSVAMP er et farveløst svampemiddel på vandbasis. Det har en lav malkode (00-1) og skal ikke klassifieres for sundheden. Med PROTOXSVAMP kan du derfor nemt forbedre dit arbejdsmiljø under bekæmpelse af svampeskader. PROTOXSVAMP er godkendt af Miljøstyrelsen til bekæmpelse og forebyggelse af bl.a. Ægte Hussvamp, Gul Tømmersvamp, Hvid Tømmersvamp, Korkhat og andre træ ødelæggende svampearter i bygninger både ude og inde. Midlet er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler (reg. nr ). Indeholder ikke borsyre. Traditionelle borsyremidler kan tiltrække fugt med angreb af skimmelsvamp til følge. Her er endnu en fordel ved PROTOXSVAMP, idet midlet har en direkte hæmmende effekt over for skimmelsvampe. PROTOXSVAMP er testet på to internationale anerkendte testinstitutter: State Forest Technology Research Station, Gembloux, Schweitz EMPA, St. Gallen, Schweitz. Test er udført efter godkendte EN-standarder (EN 113, EN 73+EN113, EN84+EN113). Midlet er specielt testet som bekæmpelsesmiddel mod Ægte Hussvamp i murværk. BRUGSANVISNING PROTOXSVAMP er nemt at benytte. Det kan påføres med almindeligt sprøjteudstyr og kræver ikke opvarmning for at kunne benyttes i sprøjte ved lave temperaturer. Bekæmpelse af svampeangreb i murværk: Kraftigt angrebet og svækket murværk fjernes. På murværk, som skal behandles, bankes pudslaget af, og fuger udkradses i en dybde af 2-3 cm. Svampemycelium på muroverfladen afbrændes om nødvendigt med blæselampe. Det angrebne murværk stryges eller sprøjtes med PROTOXSVAMP. Muren udfuges umiddelbart efter, og behandllingen gentages med samme mængde PROTOXSVAMP. Herefter berappes eller pudses muren. Såfremt kraftigt angrebet murværk ikke fjernes, bør der omkring det angrebne område indlægges en beskyttelsesmembran med PROTOXSVAMP enten ved behandling af»stribevis«nedtaget murværk eller ved imprægnering med imprægneringsventiler. Forbrug/murværk: Bekæmpende behandling: 0,75 liter PROTOXSVAMP / m 2 Forebyggende behandling: 0,5 liter PROTOXSVAMP / m 2 Bekæmpelse og forebyggelse af svampeangreb i træværk: Træværk med lettere angreb af svamp kan beskyttes ved påførsel af PROTOXSVAMP. Stærkere angrebne steder fjernes, og tilbageværende træ og snitflader mættes med PROTOXSVAMP. Nyt træ skal være tørt og mættes med PROTOXSVAMP før det sættes ind i stedet for det fjernede træværk. Alternativt kan benyttes træ, der er trykimprægneret efter NTR (Nordisk Træbeskyttelsesråd) klasse AB. Mætning af nyt træ udføres bedst ved injicering med imprægneringsventiler. Protox kan levere imprægnerings-ventiler til trykinjicering i forskellige størrelser. De bores ind med ca cm afstand afhængig af træog murværkets beskaffenhed. Alternativt foretages dypning, og/eller gentagne strygninger eller sprøjtninger. Forbrug/træværk: Bekæmpende behandling: 0,5 liter PROTOXSVAMP / m 2 Forebyggende behandling: 0,25 liter PROTOXSVAMP / m 2 Efterbehandling: På ren og tør bund vil der efter grunding med PROTOXSVAMP kunne overfladebehandles med de fleste overfladeprodukter. Det anbefales dog at afprøve produktet til den konkrete opgave. Kvalitetssikring: PROTOXSVAMP er tilsat et flourescerende sporstof, der lyser op ved belysning med UV-lys. Der kan desuden foretages kemisk analyse på aktivstofindholdet. Sikkerhed: Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning. Sikkerhedsdatabladet kan hentes på eller rekvireres telefonisk. Salg: Se forhandlerliste på PRODUKTDATA Leveringsform: 1 ltr., 2,5 ltr., 5 ltr., 3x5 ltr. og 20 ltr. plastdunke. Fortynding: PROTOXSVAMP er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere. Påføring: Med pensel, ved sprøjtning eller dypning. På grund af den lave viskositet, kan almindelig have/rygsprøjte anvendes. Omrøring: Ja. Anvendelsestemperatur: > 5 C. Tørretid: Ca. 8 timer ved 20 C på porøs overflade. ph: ca. 7. Lugt: Let olieagtig. Rengøring: Værktøj rengøres med vand og sæbe. Opbevaring: Opbevares frostfrit. Holdbarhed: Holdbar i mindst 2 år i uåbnet emballage. Bortskaffelse: Tom emballage kan bortskaffes med dagrenovation. Arbejdsmiljø: MAL kode 00-1.

5 PROTOXSKIMMEL er et professionelt og effektivt middel til forebyggelse mod angreb af skimmelsvampe. Midlet er let at bruge. PROTOXSKIMMEL er et farveløst skimmelmiddel på vandbasis. Det har en lav mal-kode (00-1) og er ikke klassificeret som farligt, sundhedsskadeligt eller lign. Med PROTOXSKIMMEL kan du derfor nemt forbedre dit arbejdsmiljø. PROTOXSKIMMEL er velegnet til at forebygge vækst og misfarvning af skimmelsvampe på porøse overflader såsom fugtigt træ, gips, beton, eternitplader, murværk, tapet mv. Det forebygger og bekæmper desuden misfarvning udendørs på træ, fliser mv. Protoxskimmel er velegnet til forebyggelse af skimmelvækst på kuldebroer i boligen, på fugtige bygningsmaterialer samt bygningsdele, der periodisk bliver våde. Typiske problemsteder er tagspær og tagfinér i tagrum med dårlig ventilation, kondens på tagfinér på grund af underafkøling, fugtige og uisolerede fundamenter i kældre mv. PROTOXSKIMMEL har ingen afgasning til indeklimaet. Forbrug: 0,15-0,25 liter/m 2, afhængig af træets sugeevne. Sikkerhed: Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning. Sikkerhedsdatabladet kan hentes på eller rekvireres telefonisk. Ventilation: Sørg for god udluftning i udtørringsperioden. Salg: Se forhandlerliste på PROTOXSKIMMEL PROTOXSVAMP Fig 1: Effekt af Protoxskimmel (og Protoxsvamp) mod skimmelvækst efter 16 måneder (april august 2004) BRUGSANVISNING PROTOXSKIMMEL er nemt at benytte der bruges enten pensel, sprøjtning eller dypning. Såfremt der allerede er opstået misfarvning og vækst af skimmelsvampe, bør den angrebne overflade desinficeres ell. nedvaskes med HYSAN eller BIOX inden påføring af Protoxskimmel. Eventuelt kombineres med mekanisk afrensning som isafrensning, sandblæsning, fræsning eller lign., inden der behandles med PROTOXSKIMMEL. Indendørs bør overflader afrenses, så de er mindst lige så rene som overflader, der ikke er angrebet af skimmelsvampe ( ProClean - grøn farve, max. 10 kolonier ved aftryk på kontaktaftryksplader, ATP < 100 ell. Mykometer < 25). Inden døre bør behandling begrænses til mindre overflader. En afgasningsrapport fra Eurofins Miljø viser dog at der ikke afgives sundhedsskadelige stoffer til indeklimaet. Hvis PROTOXSKIMMEL påføres en nypudset overflade, kan der være risiko for en gul farvereaktion på den pudsede overflade. Efter brug af PROTOXSKIMMEL udendørs, skal der efterbehandles, når emnet er tørt. Det bør ske inden for en måned. Der benyttes en pigmenteret og vandafvisende overfladebehandling. Efter brug af PROTOXSKIMMEL kan der behandles med de fleste overfladeprodukter. Det er dog brugerens eget ansvar at afprøve produktet til den konkrete opgave. PRODUKTDATA Leveringsform: 0,5 ltr. spray, 2,5 ltr., 5 ltr., 3x5 ltr. og 20 ltr. plastdunke. Fortynding: PROTOXSKIMMEL er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere. Påføring: Med pensel, ved sprøjtning eller dypning. Omrøring: Ja. Anvendelsestemperatur: > 5 C. Tørretid: 8 timer v. 20 C på sugende bund. På mindre sugende underlag og ved lavere temperaturer må påregnes længere tørretid. Påføring på ikke sugende overflader såsom glas, plastik, glaserede fliser m.v., kan medføre en vis hindedannelse efter tørring som er vanskelig at fjerne - se afsnit Rengøring. ph: ca. 9. Lugt: Lugtsvag, efter udtørring ingen lugt. Rengøring: Værktøj rengøres med vand og sæbe. Evt. optørret spild kan forsøges fjernet med grundrens, acetone mv. Opbevaring: Opbevares frostfrit. Holdbarhed: PROTOXSKIMMEL er holdbar i mindst 2 år i uåbnet emballage. Bortskaffelse: Tom emballage kan bortskaffes med dagrenovationen. Arbejdsmiljø: MAL kode 00-1.

6 PROTOXINSEKT er et professionelt middel til at bekæmpe angreb af insekter i træværk. Det anvendes til behandling af nyt og gammelt træværk i forbindelse med angreb af træborende insekter, herunder Almindelige Borebiller (Anobium punctatum) og Husbukke (Hylutrupes bajulus). PROTOXINSEKT er et farveløst og vandbaseret bekæmpelsesmiddel med en mal-kode på Midlet er godkendt af Miljøstyrelsen til at forebygge og bekæmpe træborende insekter i træværk. Protoxinsekt er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler (reg. nr ) Protoxinsekt er testet efter godkendte EN-standarder (EN 46-47, EN 49-1/2, EN 73) jf. DS (dansk standard/en Testene omfatter afprøvninger af midlets evne til at tilintetgøre levende insektlarver i træet, trænge ind i træets overflade, modstå ældning mm. Hvor fuldimprægnering af træet måtte skønnes nødvendigt, f.eks. i forbindelse med angreb af husbukke, kan dette udføres med imprægneringsventiler. Kontakt os for nærmere information i disse tilfælde. Forbrug: Nyt træ: 0,25 liter/m 2 Gammelt træ: 0,50 liter/m 2 Sikkerhed: Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning. Sikkerhedsdatabladet kan hentes på eller rekvireres telefonisk. Kvalitetssikring: PROTOXINSEKT er tilsat et flourescerende stof der lyser op ved belysning med UV-lampe. Salg: Se forhandlerliste på BRUGSANVISNING PROTOXINSEKT kan anvendes til bekæmpelse og forebyggelse af alle typer træborende insekter i tagkonstruktioner, krybekældre, facadebeklædninger, møbler eller hvor der måtte forefindes træ i bygningen. Brug af PROTOXINSEKT medfører en mindre rejsning på ubehandlet træ. Man må derfor regne med en afslibning af overfladen, hvis det efterfølgende skal males. Såfremt møbeltræ tidligere er behandlet med andre produkter som bejdse, voks eller andet bør der foretages en prøvebehandling på et mindre synligt sted for at sikre der ikke sker en reaktion med den tidligere påførte overfladebehandling. Malede/lakerede overflader skal renses af til råt træ, da PROTOXINSEKT ikke kan trænge igennem malingsfilmen. PROTOXINSEKT påføres nemt med almindeligt sprøjteudstyr og det kræver ikke opvarmning for at kunne benyttes ved lave temperaturer. Træværket rengøres omhyggeligt inden behandlingen påbegyndes. Kan påføres med pensel, sprøjtning eller dypning. Ved påføring med pensel eller sprøjte bør behandlingen gentages 2-3 gange hver gang til mætningspunktet. PRODUKTDATA Leveringsform: 0,5 ltr. spray, 2,5 ltr., 5 ltr., 3x5 ltr. og 20 ltr. plastdunke samt 200 ltr. plasttromler. Fortynding: PROTOXINSEKT er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere. Påføring: Med pensel, ved sprøjtning eller dypning. Omrøring: Ikke nødvendig. Anvendelsestemperatur: > 5 C. Tørretid: 8 timer ved 20 C. ph: ca. 8. Lugt: Svag. Rengøring: Med vand og sæbe. Opbevaring: Opbevares frostfrit. Holdbarhed: ProtoxInsekt er holdbar mindst 3 år fra produktionsdato. Bortskaffelse: Tom emballage kan bortskaffes med dagrenovationen. Arbejdsmiljø: Mal kode 00-3.

7 PROTOX AKVAGRUND er et professionelt og effektivt middel til behandling mod angreb af trænedbrydende svampe og blåsplint i udendørs træværk. PROTOX AKVAGRUND er testet mod både blåsplint, råd og svamp og lever op til de strenge krav til effektivitet (EN 84, EN 73, EN 152.1). Derudover forebygger midlet også mod skimmelvækst. PROTOX AKVAGRUND er et godkendt træbeskyttelsesmiddel (MST nr ) beregnet til alt nyt og gammelt, ubehandlet træværk udendørs. Arbejdsmiljø PROTOX AKVAGRUND er et farveløst træbeskyttelsesmiddel på vandbasis. Det har en lav mal-kode (00-1) og er ikke klassificeret som farligt, sundhedsskadeligt eller lign. Med PROTOX AKVAGRUND kan du derfor nemt forbedre dit arbejdsmiljø. Forsegling af skimmelsvamp udendøre: Ved svært tilgængelige skimmelangreb på udendørs bygningsdele, kan PROTOX AKVAGRUND med fordel anvendes til at forsegle skimmelsvampeangrebet og forebygge mod nye angreb af skimmelvækst. Forbrug: 0,15-0,25 liter/m 2, afhængig af træets sugeevne. Sikkerhed: Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning. Sikkerhedsdatabladet kan hentes på eller rekvireres telefonisk. Ventilation: Sørg for god udluftning under påføring og i udtørringsperioden. Salg: Se forhandlerliste på BRUGSANVISNING PROTOX AKVAGRUND er et vandigt træbeskyttelsesmiddel til førstegangsbehandling af nyt og gammelt træ der skal beskyttes mod råd, svamp og blåsplint, f.eks. vinduer, døre, beklædninger, tagudhæng, vindskeder, hegn, carporte m.m. PROTOX AKVAGRUND påføres med pensel, sprøjte, ved dypning eller via påføringsmaskine. Temperaturen skal ved påføring og tørring være over 5 C og den relative luftfugtighed under 80%. Træet må ikke have en træfugtighedsprocent på mere end 18%. Ved afdrypning af behandlet træ skal der sørges for opsamling af midlet, således at jord, vandløb og lignende ikke forurenes. Efterbehandling: Overflader af PROTOX AKVAGRUND behandlet træ, som udsættes for vejrligets påvirkninger, skal beskyttes med en overfladebehandling, der løbende vedligeholdes i henhold til producentens anvisninger. Alle normalt i handelen forekommende produkter til udendørs træværk vil kunne anvendes. PRODUKTDATA Leveringsform: 2,5 ltr., 5 ltr. og 20 ltr. plastdunke. Desuden i 200 ltr. tromle. Fortynding: PROTOX AKVAGRUND er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere. Påføring: Med pensel, ved sprøjtning eller dypning. Omrøring: Ja. Anvendelsestemperatur: > 5 C. Tørretid: Berøringstør: Ca. 1-2 timer. Overmalbar: Ca. 24 timer (ved 23 C/60% RF). ph: ca. 9. Lugt: Lugtsvag. Efter udtørring ingen lugt. Rengøring: Værktøj rengøres med vand og sæbe umiddelbart efter brug. Opbevaring: Opbevares frostfrit. Holdbarhed: PROTOX AKVAGRUND er holdbar i mindst 2 år i uåbnet emballage. Bindemiddel: Acrylmodificeret Alkyd. Bortskaffelse: Tom emballage kan bortskaffes med dagrenovationen. Arbejdsmiljø: MAL kode 00-1.

8 HYSAN er et effektivt og brugervenligt skimmel- og lugtfjerningsmiddel indeholdende stabiliseret klordioxid. HYSAN er enkel at bruge, og kræver blot en almindelig havesprøjte og en halvstiv børste. Klordioxid reagerer med skimmelsvampen og bliver nedbrudt, mens overskydende klordioxid bliver nedbrudt af sollys. En afrensning med HYSAN efterlader derfor ingen kemikalier i indemiljøet. Ved sværere angreb, og ved desinfektion af bakterie- og virusangreb kan HYSAN anvendes i aktiveret form. Dette kræver uddannelse. Med HYSAN er der ingen begrænsning på det behandlede areals størrelse, da der ikke efterlades sundhedsskadelige kemiske rester i bygningen, jf. indeklima rapport (www.protox.dk). Arbejdsmiljø HYSAN er ikke faremærket, og arbejdet med HYSAN indebærer ingen særlige farer. Dog anbefaler vi altid at man i forbindelse med arbejde med skimmelinficerede overflader som minimum anvender et partikelfilter (P), ved længerevarende arbejde med HYSAN bør dette P filter suppleres med et B2/P3 kombinationsfilter. Arbejdet med aktiveret HYSAN kræver brug af beskyttelsesudstyr og brug af B2 filter. Miljø Den frigivne klordioxid er meget reaktiv og reagerer øjeblikkeligt med skimmelsvampen, medens et eventuelt overskud meget hurtigt nedbrydes af sollys. 24 timer efter endt afrensning med HYSAN er alt klordioxid nedbrudt og det eneste der efterlades i indemiljøet er en ganske svag opløsning af køkkensalt. Da HYSAN ikke efterlader kemi, har produktet ingen forebyggende effekt mod genvækst af skimmelsvamp. Hvis der er fare for genopfugtning, så bør der afsluttes med en behandling med PROTOXSKIMMEL. Forbrug: Ved fortynding 1:1 med vand ca. 0,5 ltr. /m 2. ANVENDELSESOMRÅDER Skimmelsanering: HYSAN anvendes i en op til 1:4 fortynding med vand til fjernelse af skimmelsvamp. For fremgangsmåde se venligst skimmelafrensningsmanual på Lugtsanering: En afrensning af overfladen med HYSAN vil normalt fjerne den ubehagelige lugt af skimmel. I vanskelligt tilgængelige områder, som lave krybekældre, ventilationskanaler etc. kan en tågesprøjtning med HYSAN fjerne den dårlige lugt. HYSAN kan ligeledes anvendes til fjernelse af ubehagelig lugt af døde dyr (og mennesker), bakterievækst, sod, afføring, opkast etc. I sådanne tilfælde anvendes en direkte gennemvædning af det ildelugtende område med HYSAN evt. kombineret med en tågesprøjtning. Se også ABSCENT Lugtfjerner. Desinfektion efter opstigende kloakvand, oversvømmelser etc. I forbindelse med opstigende kloakvand og andre oversvømmelser hvor der er fare for smitte fra bakterier, vira og andre mikroorganismer. Til desinfektion i sådanne tilfælde anvendes aktiveret HYSAN. Arbejdet med aktiveret HYSAN kræver uddannelse henvendelse direkte til Protox herom. PRODUKTDATA Leveringsform: 0.5 ltr. færdigblandet spray, 0.5 ltr., 2.5 ltr., 5 ltr., 3x5 ltr., 20 ltr. plastdunk med koncentrat. Fortynding: Max. 1 dele Hysan til 3 dele vand. Påføring: Se skimmelafrensnings manual på Omrøring: Nej. Anvendelsestemperatur: > 5 C. Tørretid: Efter endt anvendelse ventileres rummet. Efter 24 timer vil de sidste rester af klordioxid være nedbrudt. ph: >7 før aktivering. Lugt: Svag lugt af klor (svømmehal), Efter aktivering kraftig irriterende kloragtig. Rengøring: Det anvendte udstyr skylles med rent vand. Bemærk at der kan opstå korrosion af følsomme metaller. Opbevaring: Skal opbevares køligt og gerne mørkt, må ikke udsættes for temperaturer over 50 C, eller blandes med sure produkter. Tåler frost. Holdbarhed: Holdbar op til 1 år efter produktionsdatoen. Efter aktivering max. 1 måned. Bortskaffelse: Tom emballage kan bortskaffes med dagrenovationen. Arbejdsmiljø: Ikke aktiveret Hysan kan anvendes uden særlig uddannelse. Aktiveret Hysan kræver uddannelse.

9 PROTOX BIOX BIOX er et professionelt middel der effektivt dræber skimmelsvamp, bakterier, virus og alger. BIOX er særligt velegnet til afrensning og desinfektion af skimmelsvamp på store betonoverflader og bakterievækst efter opstigende kloakvand og andre oversvømmelser. BIOX er i leveringsformen en stabiliseret opløsning af klordioxid, der inden anvendelsen aktiveres gennem tilsætning af en aktivator. Derved sker der en frigørelse af klordioxid der derefter er tilstede som en opløst gas. BIOX har en meget hurtig reaktionstid. Efter aktivering desinficerer BIOX effektivt ved en kontakttid på kun 60 sekunder, dette giver en hurtig og dermed meget økonomisk desinfektion af selv store betonflader. Behandlingen efterlader ingen ubehagelige lugtgener. Der efterlades heller ingen sundhedsskadelige kemiske rester på de behandlede overflader. BIOX er derfor særdeles velegnet i lokaler, hvor der lægges vægt på et sundt indeklima. Læs altid sikkerhedsdatabladet grundigt inden brug. Den nyeste udgave kan altid hentes på Miljø: Den store fordel ved anvendelse af klordioxid til desinfektion er, at det overskud af stoffet der ikke bliver omsat ved selve desinfektionen, bliver meget hurtigt nedbrudt til ilt og salt af dagslysets indhold af UV lys. 1-2 timer efter endt desinfektion er ethvert spor af klordioxid derfor væk, og det eneste der er efterladt er en ganske svag opløsning af almindeligt køkkensalt. Ved korrekt anvendelse af BIOX afleveres derfor et område der er desinficeret, og som samtidig er fuldstændig fri for efterladt kemi. Da BIOX ikke efterlader kemi, har produktet ingen forebyggende virkning. Ønskes en forebyggende virkning skal der efter desinfektionen anvendes f.eks. PROTOXSKIMMEL. Forbrug: 0,5-1 liter/m 2. ANVENDELSESOMRÅDER BIOX anvendes til afrensning af skimmel- og bakterievækst på vandrette betonflader (gulve, terrændæk o.lign.). Arbejdet udføres normalt af to personer. En der fordeler det aktiverede produkt ved hjælp af en vandkande med spreder, og en der med en blød kost styrer væsken, så der opnås en kontakttid på 60 sekunder. En kontakttid på 60 sekunder er tilstrækkelig til at sikre en fuldstændig desinfektion af betonoverfladen. I øvrigt henvises til skimmelafrensningsmanual på Arbejdsmiljø og Sikkerhed: Arbejdet med aktiveret BIOX kræver uddannelse, derfor sælges BIOX kun til kunder der har gennemgået den nødvendige uddannelse hos Protox. I aktiveret BIOX findes klordioxiden som gas, derfor sker der ved brugen en fordampning af det ikke forbrugte klordioxid, og da den arbejdshygiejniske grænseværdi for klordioxid er 0,1 ppm, så skal der ved arbejdet anvendes åndedrætsværn med filtre af typen B2 mod sure gasser, gerne kombineret med partikelfilter (P) der beskytter mod støv og skimmelrester. Man skal desuden ved anvendelsen af BIOX i dybt liggende kældre være opmærksom på faren for iltmangel. PRODUKTDATA: Leveringsform: 20 ltr. plastdunke, aktivator medleveres. Fortynding: BIOX anvendes ufortyndet, skal aktiveres inden brug. Påføring: Overfladen støvsuges for løstsiddende støv og snavs, aktiveret BIOX påføres derefter med en almindelig vandkande med spreder. Væskefronten styres med en almindelig værkstedskost. Omrøring: Efter tilsætning af aktivator foretages en let omrystning af dunken. Anvendelsestemperatur: > 5 C. Tørretid: Efter endt desinfektion ventileres rummet og efter 1-2 timer vil de sidste rester af klordioxid være nedbrudt. ph: > 7 før aktivering. Lugt: Før aktivering svag kloragtig. Efter aktivering - kraftig irriterende kloragtig. Rengøring: Det anvendte udstyr skylles med rent vand. Korrosion/blegning: Der kan opstå korrosion af følsomme metaller og blegning på farvede tekstiler. Opbevaring: Skal opbevares køligt og gerne mørkt, må ikke udsættes for temperaturer over 50 C eller blandes med sure produkter. Tåler frost. Holdbarhed: Op til 1 år efter produktionsdatoen, efter aktivering max. holdbar 1 måned. Bortskaffelse: Tom emballage kan bortskaffes med dagrenovationen. Arbejdsmiljø: Anvendelse af produktet kræver gennemført uddannelse hos Protox.

10 PROTOXMILLE er et effektivt desinfektionsmiddel baseret på brintperoxid/hydrogenperoxid. PROTOXMILLE er meget enkel at bruge, idet produktet blot skal påføres med f.eks. en havesprøjte. Ved kontakt med aktiv skimmelsvamp eller bakterier skummer produktet op, idet der frigives ilt. Frigivelsen af ilt dræber svampe og bakterier, og der efterlades ingen kemi på overfladen eller i rummet. PROTOXMILLE er helt lugtløs og frigiver ingen sundhedsskadelige gasser. PROTOXMILLE er særligt velegnet til desinfektion efter opstigende kloakvand, oversvømmelse mv. Arbejdsmiljø: PROTOXMILLE er helt lugtløs, og frigiver ingen farlige gasser, hvorfor et almindeligt støvfilter til tilbageholdelse af skimmelrester er tilstrækkeligt ved arbejdet. PROTOXMILLE er stærkt ætsende, derfor skal der ved arbejdet bæres tætsluttende heldragt med hætte, gummistøvler, handsker og ansigtsskærm se nærmere herom i sikkerhedsbladet på PROTOXMILLE er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 899 af 16/08/2011, og må kun sælges til professionelle, ligesom der er regler for opbevaring af produktet. Miljø: Det eneste der frigives ved brugen af PROTOXMILLE er ilt. Der afgasses ingen farlige stoffer til luften, og der efterlades ingen kemi i rummet. Da PROTOXMILLE ikke efterlader kemi i overfladen har produktet ingen forebyggende effekt mod genvækst af skimmelsvamp. Hvis der er fare for genopfugtning, så bør der forebygges med PROTOXSKIMMEL. BRUGSANVISNING Skimmelsanering: PROTOXMILLE anvendes ufortyndet på aktive skimmelsvampe angreb. Til påføringen anbefales en haveeller rygsprøjte. Normalt vil PROTOXMILLE med det samme skumme op, som tegn på at udviklingen af ilt er i gang. Hvis angrebet er meget tørt og svampen dermed er inaktiv så kan det forekomme at denne opskumning IKKE finder sted. Hvis ikke produktet skummer op, så sker der ingen desinfektion. I sådanne situationer anbefales HYSAN/BIOX. Hvis området med skimmelangreb er meget vådt, vil PROTOXMILLE ikke kunne trænge ordentligt ind i overfladen, og derfor kan der på trods af opskumning være problemer med effektiviteten. I sådanne tilfælde skal der anvendes en halvstiv nylonbørste til at bearbejde overfladen med, på samme måde som ved anvendelsen af HYSAN. Desinfektion efter opstigende kloakvand, oversvømmelser etc.: PROTOXMILLE er effektiv mod bakterier og virus, og kan derfor anvendes til desinfektion efter opstigende kloakvand, oversvømmelser med overfladevand etc. Efter udpumpning af vandet afrenses overfladerne som nævnt under skimmelsanering. Det er vigtigt, at reaktionen får lov til at løbe til ende, d.v.s. alt skummet er forsvundet af sig selv. Desinfektion med hydrogenperoxid er en relativ langsom proces. Evt. kan det være nødvendigt at gennemføre behandlingen 2 gange for at være sikker på desinfektionseffekten. PRODUKTDATA Leveringsform: 20 ltr. plastdunk. Fortynding: PROTOXMILLE er klar til brug og må ikke fortyndes. Påføring: Påføres med havesprøjte. Det kan være nødvendigt at skrubbe overfladen med en halvstiv nylonbørste for at få en effektiv afrensning. Omrøring: Nej. Anvendelsstemperatur: > 5 C. Tørretid: Som vand. ph: ca. 5. Lugt: Lugtfri. Rengøring: Det anvendte udstyr skylles med rent vand. Opbevaring: Skal opbevares køligt og gerne mørkt, må ikke udsættes for temperaturer over 50 C eller blandes med alkaliske produkter. Tåler frost. Holdbarhed: Holdbar op til 1 år efter produktionsdatoen. Bortskaffelse: Tømt emballage kan, efter en grundig skylning med rent vand, bortskaffes med dagrenovationen. Arbejdsmiljø: Produktet er stærkt ætsende, læs sikkerhedsdatabladet grundigt før brug.

11 PROTOXFORSEGLER er et produkt beregnet til forsegling af skimmelsvampeangreb på steder hvor en desinfektion og afrensning ikke er mulig. PROTOXFORSEGLER indkapsler skimmelsvampen og sikrer at den ikke længere kan afgive sporer og partikler til indeluften. PROTOXFORSEGLER er med sit meget lave indhold af fungicider helt problemfrit at anvende i indemiljøet. Omvendt betyder det lave fungicidindhold at PROTOX- FORSEGLER har meget begrænset forebyggende egenskaber. Derfor skal fugtkilden være fjernet og skimmelangrebet udtørret. Forbrug: 0,15-0,25 liter/m 2, afhængig af underlagets sugeevne. Kvalitetssikring: PROTOXFORSEGLER kan på bestilling leveres med en røbefarver, der kan dokumentere at overfladen er behandlet, og at skimmelangrebet er forseglet. Salg: Se forhandlerliste på ANVENDELSESOMRÅDER PROTOXFORSEGLER er udviklet til forsegling af svært tilgængelige skimmelsvampeangreb i indemiljøet. Herunder støvforekomster indeholdende skimmelsvampesporer. Hvis det på nogen måde er muligt skal skimmelsvampeangreb naturligvis altid fjernes og desinficeres (Hysan/Biox), men i nogle situationer er det ikke muligt uden at omkostningerne bliver uacceptabelt høje. Hvis forseglingsløsningen vælges, så skal fugtkilden være fjernet og området tørret ud til normal fugt. Løst materiale indeholdende skimmelsvampesporer støvsuges så godt som muligt. Derefter påføres PROTOXFORSEGLER med en almindelig havesprøjte eller tågesprøjte. I utilgængelige hulrum kan sprøjterøret med fordel forlænges, så man kan komme helt ud i hjørnerne. PROTOXFORSEGLER har et meget lavt indhold af fungicider og indeholder ingen organiske opløsningsmidler og kan derfor uden betænkning bruges overalt inde i boligen. Er der behov for at forsegle skimmelangreb i udeområdet (lofter, krybekældre o.lign) anbefales Protox Akvagrund der indeholder mere fungicid, og som derfor har en større forebyggende effekt. På grund af PROTOXFORSEGLER s meget lave indhold af fungicid har produktet kun en meget begrænset forebyggende effekt. Ved anvendelse af PROTOXFORSEGLER skal man være opmærksom på, at på grund af det høje bindemiddelindhold, så vil der opbygges en film, der kan fungere som (utilsigtet) dampspærre. PRODUKTDATA Leveringsform: 5 og 20 ltr. plastdunk. Fortynding: PROTOXFORSEGLER er klar til brug og må ikke fortyndes. Påføring: Påføres bedst med havesprøjte. Omrøring: Bør omrøres/omrystes inden brug. Anvendelsetemperatur: > 5 C. Tørretid: 8 timer ved 20 C på sugende bund. På mindre sugende underlag og ved lavere temperaturer må påregnes længere tørretid (påføring på ikke sugende overflader såsom glas, plastik, glaserede fliser m.v., kan medføre en vis hindedannelse efter tørring som er vanskelig at fjerne se afsnit Rengøring). ph: ca. 8. Lugt: Lugtsvag. Rengøring: Det anvendte udstyr rengøres med vand og sæbe umiddelbart efter brug. Opbevaring: Skal opbevares frostfrit. Holdbarhed: PROTOXFORSEGLER er holdbar mindst 2 år i uåbnet emballage. Bortskaffelse: Tømt emballage kan bortskaffes med dagrenovationen. Arbejdsmiljø: PROTOXFORSEGLER er ikke faremærket og indeholder ingen organiske opløsningsmidler (meget lav VOC). MAL kode 00-1.

12 AbScent Lugtfjerner ABSCENT Lugtfjerner er et meget effektivt produkt til fjernelse af de fleste restlugte efter røg (brandskade/tobak), mug/skimmel, urin, afføring, døde dyr/mennesker etc. ABSCENT Lugtfjerner er meget enkel at bruge. Inderposen hænges op, og luftens fugtighed får kemikalierne i posen til at reagere, hvorved der udvikles klordioxid. Klordioxid nedbryder de ildelugtende stoffer og fjerner på den måde den dårlige lugt. ABSCENT Lugtfjerner indeholder ikke parfume eller andre duftstoffer der kan maskere den dårlige lugt. rummene forsegles for uvedkommende. Lugtsaneringen kontrolleres efter ca. 1 måned og forsættes evt. indtil lugten er forsvundet. Lugt fra visse røggasser dannet af fx. pvc, nylon mv. kan være meget vanskelige at neutralisere. Sikkerhedsregler: Ved normal brug udvikles der ikke klordioxid i mængder der overstiger den arbejdshygiejniske grænseværdi på 0,1 ppm. Det frarådes dog at opholde sig i længere tid i rum hvor der foretages lugtsanering med ABSCENT Lugtfjerner. Udviklingen af klordioxid kræver en luftfugtighed på minimum 50%. AbScent må ikke komme i kontakt med flydende vand, da der derved vil forekomme en meget kraftig udvikling af klordioxid. Guide til valg af poseantal: 1 pose Rum på m 3, både, campingvogne, biler, skabe, kryberum, loftsrum, ventilationskanaler mv. 2-3 poser Rum på m poser Rum på m 3 ANVENDELSEOMRÅDER Sommerhus/bil/båd/campingvogn: Inden campingvogn/båd/sommerhus lukkes af for vinteren ophænges et passende antal ABSCENT Lugtfjerner poser (se skema for valg af antal poser). Gennem 1-3 måneder udvikler disse klordioxid, der forhindre den indelukkede lugt. Metoden kan også bruges ved dårlig lugt i f.eks. en rygerbil, eller ved lugten af glemte/fordærvede fødevarer i campingvogn/båd her vil 1-2 ugers brug af ABSCENT Lugtfjerner normalt løse problemet. Tekstiler/fodtøj/møbler: Det ildelugtende emne placeres i et mindre rum/skab og 1 ABSCENT Lugtfjerner pose hænges op. Efter 1 uge kontrolleres resultatet. Huse/boliger: Lugtproblemer fra urin, afføring, døde dyr/mennesker her fjernes så vidt muligt årsagen til den dårlige lugt. Det kan være nødvendigt at udskifte gulvbrædder, indskud, forskallingsbrædder etc. Tilgængelige områder kan afvaskes med Hysan, og evt. kan HYSAN anvendes til tågesprøjtning. Den restlugt der derefter er tilbage kan fjernes ved ophængning af et passende antal ABSCENT Lugtfjerner poser. Sodlugt efter brandskade: Inden lugtsanering påbegyndes, fjernes brandskadede bygningsdele. Der foretages derefter en grundig afvaskning af tilgængelige overflader med HYSAN efterfulgt af en tågesprøjtning. Der afsluttes med ophængning af et passende antal ABSCENT Lugtfjerner poser, hvorefter PRODUKTDATA Leveringsform: Pose med 10 g leveret i luft- og lystæt yderpose. Anvendelse: Yderposen åbnes og inderposen hænges op eller lægges i en skål. Anbringes så højt som muligt. Anvendelsestemperatur: Ingen krav, men luftfugtigheden skal være > 50%. Lugt: Svag kloragtig (svømmehal) når der er aktivitet i posen. Spild: Inderposen skal IKKE åbnes, skulle det ske ved et uheld samles indholdet op med handsker på og anbringes i en udendørs skraldespand. Hænder og tøj vaskes med vand og sæbe. Opbevaring: Skal opbevares tørt og køligt i originalemballagen indtil brug. Holdbarhed: 1 år efter produktionsdagen. Bortskaffelse: Brugte poser kan bortskaffes med dagrenovationen. Arbejdsmiljø: Ved overholdelse af anvendelsesbeskrivelsen (se udvikles der ikke klordioxid i mængder over den arbejdshygiejniske grænseværdi. Blegning: ABSCENT Lugtfjerner -poserne må aldrig lægges direkte på et bord, en hylde, på tekstiler eller lign. da de vil forårsage en blegning. Korrosion: Længerevarende påvirkning af metaller kan forårsage korrosionsdannelse.

13 Notater

14 Notater

15 Protox Håndbogen din guide til svampe-, skimmel- og insektbekæmpelse Protox har udgivet en overskuelig og professionel håndbog om svampe-, skimmel og insektbekæmpelse. Med klare billeder og kortfattede tekster hjælper Protox Håndbogen dig til at bestemme, hvad der forårsager angrebet, og hvordan det kan bekæmpes. Protox har mange års erfaring og ekpertise i udvikling af bekæmpelsesmidler samt rådgivning og uddannelse af håndværkere, ejendomsinspektører m.fl. Få mere info på: Protox Håndbogen Kontakt os og få håndbogen tilsendt NYT Fabriksvej 19. DK-6000 Kolding. Telefon Scan via din smartphone

16 Insekt-, svampe- og skimmelsvampebekæmpelse PROTOX beskæftiger sig med udvikling og salg af midler til bekæmpelse og forebyggelse af svampe-, skimmelsvampe- og insektangreb på bygningsmaterialer. Disse midler bliver hovedsageligt brugt og videredistribueret af professionelle brugere og rådgivere, som arkitekter, entreprenører, håndværkere, bygningskonsulenter, rådgivende ingeniører mv. Sparring omkring svampe- og indeklimaproblemer I forbindelse med salg af en række specialprodukter til insektsvampe- og skimmelsvampebekæmpelse kan PROTOX hjælpe med professionel sparring omkring miljørigtig anvendelse, arbejdsmiljøspørgsmål og løsningsforslag til konkrete insekt-, svampe- og skimmelsvampeproblemer. Protox aps Fabriksvej Kolding Telefon

Professionel svampe- og insektbekæmpelse. bedre miljø

Professionel svampe- og insektbekæmpelse. bedre miljø Professionel svampe- og insektbekæmpelse Produktguide hvad skal jeg bruge Forebyggelse og bekæmpelse råd/svamp Forebyggelse og bekæmpelse ægte hussvamp Forebyggelse og bekæmpelse trænedbrydende insekter

Læs mere

MANUAL for brug af HYSAN og BIOX ved skimmelafrensning 06/09/07 Kontakt: Protox telefon 75504022 Vers.1

MANUAL for brug af HYSAN og BIOX ved skimmelafrensning 06/09/07 Kontakt: Protox telefon 75504022 Vers.1 AFRENSNING af SKIMMELSVAMP, BAKTERIER mv. med HYSAN OG BIOX Hvorfor HYSAN ell. BIOX? Begge produkter er indeklimaneutrale og afgasser derfor ingen stoffer til indeluften efter optørring i modsætning til

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Skimmelsvamp i boliger

Skimmelsvamp i boliger Skimmelsvamp i boliger Byggeskadefondens orienteringsmøde oktober/november 2006 v. Ole Munck www.protox.dk Forudsætninger for skimmelvækst kst Skimmelsvampesporer Fugt > 80% RF Kan gro påp materialet Normal

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

Træbeskyttelse med lang holdbarhed

Træbeskyttelse med lang holdbarhed Træbeskyttelse med lang holdbarhed ÅR Unik varmereflekterende træbeskyttelse med køleeffekt, der reflekterer solens varme og skadelige infrarøde (IR) stråler Se alt om COOLINGPAINT på coolingpaint.dk SOLENS

Læs mere

Konsekvens ved fugt i bygninger. Dennis Rugtved Thomsen Goritas

Konsekvens ved fugt i bygninger. Dennis Rugtved Thomsen Goritas Konsekvens ved fugt i bygninger Dennis Rugtved Thomsen Goritas Goritas 15 medarbejdere Administrative Ingeniører Konstruktører Laboranter Biologer 2 afdelinger Ballerup Kolding (laboratorium) Goritas -

Læs mere

Ikke egnet til påføring på maling, der indeholder syntetisk harpiks, samt gips og andre ikkemurværksoverflader.

Ikke egnet til påføring på maling, der indeholder syntetisk harpiks, samt gips og andre ikkemurværksoverflader. PRODUKTDATABLAD MV MURVÆRKS IMPRÆGNERING MV Murværks Imprægnering er et brugsklart, vandbaseret vandafvisende middel, der indeholder silan/siloxan, til beton- og murværksoverflader. MV Murværks Imprægneringforringer

Læs mere

Overfladebehandling af udendørs træværk

Overfladebehandling af udendørs træværk Overfladebehandling af udendørs træværk t Anbefale af pr Nemt og effektivt... Naturligvis ll e AFRENSNING OLIERING RENGØRING ofe s sio n e p 2 fe s l sio n e l e An f befalet a ro Indhold Grundafrensning......................

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

1. man fremstiller giftige stoffer eller produkter..

1. man fremstiller giftige stoffer eller produkter.. Meddelelse i henhold til 25, stk. 1, nr. 2 og 3 i lov om Kemiske stoffer og produkter jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996. Vejledning se side 2. Virksomhedens art navn indehaver adresse kommune

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Wood Care 1 Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at træ der er Collstrop imprægneret, er effektivt beskyttet mod råd og svamp i årevis.

Læs mere

0 0-1 CARNALIN TRANSP. AUR-012

0 0-1 CARNALIN TRANSP. AUR-012 AURORA DEVELOPMENT ApS DK 8660 Skanderborg Tel. +45 86 57 03 33 Fax. +45 86 57 04 44 e-mail aurora@c.dk AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA OPDAT 010110 PRODUKT

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Kærlig træpleje i over 100 år. Wood Care

Kærlig træpleje i over 100 år. Wood Care Kærlig træpleje i over 100 år Træbeskyttelse gennem GENERATIONER Collstrop navnet kan føres helt tilbage til 1757, hvor den unge Andreas Lauesen, der senere ændrer sit efternavn til Collstrop, tager fra

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010

Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010 Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010 Lofter: Backers Hvid Ekstra 5 Vægge: Scotte 20 Råhvid Træværk: Elegant Glans 40, RAL 9010 BECKERPLAST 5 EXTRA Beckerplast

Læs mere

0 0-1 SILKEVOKS TRANSPARENT AUR-010

0 0-1 SILKEVOKS TRANSPARENT AUR-010 AURORA DEVELOPMENT DK 8660 Skanderborg Tel. +45 86 57 03 33 Fax. +45 86 57 04 44 e-mail aurora@c.dk AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA PRODUKT BESKRIVELSE

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL DANFUGESAND DANFUGESTENMEL Skal opbevares tørt DANFUGESAND til betonstensbelægninger DANFUGESTENMEL til betonsten, chaussesten og brostensbelægninger www.danfugesand.dk DANFUGESAND Lug ud i kemikalierne

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol Vores hjem beskyttes af Concrobium Skimmelkontrol www.ecocare.dk EcoCare Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 74 42 47 50 Fax: +45 74 42 47 86 Mobil: +45 40 21 47 87 ecocare@c.dk > afrenser

Læs mere

0 0-1 CARNALIN HVID AUR-112

0 0-1 CARNALIN HVID AUR-112 AURORA DEVELOPMENT ApS Box 481 - DK 8660 Skanderborg Tel. +45 86 57 03 33 Fax. +45 86 57 04 44 AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORADATA PRODUKT BESKRIVELSE OG

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

0 0-1 OLIEVOKS V.S.O.P.-II AUR-013

0 0-1 OLIEVOKS V.S.O.P.-II AUR-013 AURORA DEVELOPMENT ApS DK 8660 Skanderborg Tel. +45 86 57 03 33 Fax. +45 86 57 04 44 e-mail aurora@c.dk AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA PRODUKT BESKRIVELSE

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. holder længere!

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. holder længere! T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R holder længere! 2 T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at når træet er

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

PRODUKTDATABLAD MV SYRE ERSTATNING

PRODUKTDATABLAD MV SYRE ERSTATNING PRODUKTDATABLAD MV SYRE ERSTATNING MV Syre Erstatning er et effektivt og sikkert alternativ til syreholdige forbindelser til rensning af murstens-, flise- og betonoverflader. MV Syre Erstatning renser

Læs mere

Malinger som er velegnet på træ udendørs

Malinger som er velegnet på træ udendørs Malinger som er velegnet på træ udendørs Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse

Læs mere

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA.

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrende vandig maling til væg og loft med yderst gode spærrende/isolerende egenskaber. Afhængigt af gennemslagets karaktér påføres et eller to lag. Glansen er mat

Læs mere

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Skimmelsanering Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Drift og vedligehold. Drift og vedligehold. LIP Klinkerens. LIP Klinkevask. LIP Klinkeolie VÅDRUMSPROJEKTERING

Drift og vedligehold. Drift og vedligehold. LIP Klinkerens. LIP Klinkevask. LIP Klinkeolie VÅDRUMSPROJEKTERING Ved aflevering/overdragelse af det samlede byggeprojekt til bygherren er det normalt, at bygherren modtager et samlet drifts- og vedligeholdelsesmateriale med alle nødvendige oplysninger om bygningens

Læs mere

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis TRIP TRAP WOODCARE Udendørs plejeprodukter Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis 1 Det naturlige valg Træ skal ikke overfladebehandles; det skal styrkes og beskyttes indefra. Denne

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: Borup Møbel- og Træbeskytter+ Reg. Nr.: 179-82 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De Montagevejledning: Brænderum vare nr. 16632-1 Grundmål: 198x198 cm. 2050 2868 2170 1980 2170 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der

Læs mere

Kan ikke udbedre skader forårsaget af forkert brug af rensemidler, der indeholder flussyre.

Kan ikke udbedre skader forårsaget af forkert brug af rensemidler, der indeholder flussyre. PRODUKTDATABLAD MV MANGAN FJERNER MV Mangan Fjerner er et specialprodukt til rensning af murværk, som effektivt fjerner grønne vanadium-pletter, der almindeligvis findes i brungule eller hvide mursten.

Læs mere

0 0-1 FRESCOLUD AUR-014

0 0-1 FRESCOLUD AUR-014 AURORA DEVELOPMENT DK 8660 Skanderborg Tel. +45 86 57 03 33 Fax. +45 86 57 04 44 e-mail aurora@c.dk DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA OPDAT 010110 PRODUKT BESKRIVELSE

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

Værd at vide om BioRid

Værd at vide om BioRid Overfladebelægningen der effektivt og varigt stopper vækst af skimmelsvampe på grund af tørre overflader. 1.0. Generelt om angreb af skimmelsvampe 1.1. Forholdsregler til imødegåelse af skimmelsvampe 1.2.

Læs mere

Udemaling tilbud. Udemaling tilbud

Udemaling tilbud. Udemaling tilbud Udemaling tilbud Vore allerbedste tilbud på udendørs produkter. Vandig eller oliebaseret træbeskyttelse, tagmaling m.m. Også facademaling til stærke priser Her gør du en god handel.. PENSELSÆT LUXUS 3

Læs mere

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Omfangsvurdering i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Denne omfangsvurdering beskriver den nødvendige rengøring af bygningsdele og konstruktioner for at opnå et rent og lugtfrit resultat

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Overfladebehandling af udendørs træværk

Overfladebehandling af udendørs træværk Overfladebehandling af udendørs træværk AFRENSNING OLIERING RENGØRING Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis Indhold Grundafrensning.................. 4 af ældre havemøbler Rengøring.....................

Læs mere

EN 1366-4:2006 + A1:2010

EN 1366-4:2006 + A1:2010 DK Produkt Information: PU Brandskum 588 Brandhæmmet polyurethanskum, testet iht EN 1366-4 Produktbeskrivelse & anvendelse: PU Brandskum 588 er en professionel brandhæmmet 1-komponent polyuretanskum. Produktet

Læs mere

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Skimmelsvampe i boliger v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Hvad omfatter Byggeskadefonden? Offentligt støttede boligbyggerier efter 1986: Byggerier ca. Boliger ca. Almene familieboliger 3.800 85.000 Ældreboliger

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i private haver herunder indkørsler, fortove, havegange og terrasser.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i private haver herunder indkørsler, fortove, havegange og terrasser. DKXXXXXXXXA 200 ml Rækker til 645 m 2 Holder arealet ukrudtsfrit i 3-4 mdr. Bekæmper alt ukrudt blade & rødder Forhindrer nyt ukrudt i at spire frem Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm.

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. 1900 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der noget, eller

Læs mere

Construction Metodebeskrivelse

Construction Metodebeskrivelse Construction Metodebeskrivelse Standsning af opstigende fugt med SikaMur -InjectoCream A5 folder Ny.indd 1 19-02-2008 11:16:58 Indhold 1. Forbehandling...3 2. Boring af huller...3 3. Murtype...4 4. Klargøring

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

Tillægsvejledning. Linolie

Tillægsvejledning. Linolie Tillægsvejledning Linolie September 2015 1 Linolie på Dinesen gulve Douglas, Pine, Oak Dinesen planker leveres altid ubehandlede og skal efter lægning afslibes og grundbehandles. Det er vigtigt at overveje

Læs mere

LIP 22 Epoxy LÆGGE-OG FUGESYSTEM FOR SYREFASTE OG SYRETÆTTE FUGER.

LIP 22 Epoxy LÆGGE-OG FUGESYSTEM FOR SYREFASTE OG SYRETÆTTE FUGER. LIP 22 Epoxy SYREFASTE LÆGGE- OG FUGEMASSER Lokalirriterende Anmeldt og tildelt PR.NR. Kodenummer 00-5 LÆGGEMASSE OG FUGEMASSE FORBRUG TEKNISKE DATA ANVENDELSESOMRÅDER Producent: LIP Bygningsartkler A/S

Læs mere

Vitagro professionel drivhusgødning

Vitagro professionel drivhusgødning Revisionsdato: 14. februar 2012 1. Udgave. Side 1 af 5 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Produkttype: Vitagro professionel drivhusgødning Gødning. Leverandør: Bayer A/S Bayer Environmental

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 29-11-2007 Revision: 29-11-2007 / HBN Erstatter den: 13-03-2007 Anvendelse:

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

Fugematerialer. Alt til nybyg og renovering

Fugematerialer. Alt til nybyg og renovering Fugematerialer Alt til nybyg og renovering 08 AcryKit Fugning af revner i beton, murværk og pudsede overflader Malkode 00-1 1 Acryl fugemasse Fugning af indvendige døre/vinduer, gipsplader, mellem loft,

Læs mere

Værd at vide om GrafoTherm Eksteriør

Værd at vide om GrafoTherm Eksteriør Produktinformation GrafoTherm Eksteriør Værd at vide om GrafoTherm Eksteriør GrafoTherm Eksteriør er baseret på ekspanderet vulkansten og arbejder parallelt med naturen Generelt om Kondens og begroning

Læs mere

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT Dekorativ og slidstærk gulvbelægning / epoxymaling Underlag: beton, puds, murværk, keramik Garager 1. Grunder: BS 2000 2. Toplag BS 3000 Hobbyrum 3. Mønster flager

Læs mere

afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø

afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø 244 afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø Indhold: 15.1 Kvalitet, sikkerhed og miljø...246 15.2 Politikker og mål...247 15.3 Miljøklasser og -påvirkninger..248-249 15.4 Sikkerhedsanvisninger...250-251

Læs mere

LOP-A Boligspray mod lopper

LOP-A  Boligspray mod lopper LOP-A Boligspray mod lopper Sådan bruges LOP-A Boligspray Hvor: Spray, hvor lopperne befinder sig, dvs. i tæpper, hundekurven, møbler, revner og sprækker. LOP-A er en effektiv loppespray, som bekæmper

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

0 0-1 CERAFIN HVID AUR-099

0 0-1 CERAFIN HVID AUR-099 AURORA DEVELOPMENT ApS 8660 Skanderborg Tel. +45 86 57 03 33 Fax. +45 86 57 04 44 e-mail aurora@c.dk AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA OPDAT 010110 PRODUKT

Læs mere

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner.

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner. RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING altaner.dk 1 Tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens mange oplevelses rige timer. Vi har i denne vedligeholdelses

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

God Energirådgivning hvordan?

God Energirådgivning hvordan? God Energirådgivning hvordan? Potentielle indeklimaproblemer i energirenoverede bygninger v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer

Læs mere

0 0-1 PANELBEJDSE HVID AUR-011

0 0-1 PANELBEJDSE HVID AUR-011 AURORA DEVELOPMENT ApS DK 8660 Skanderborg Tel. +45 86 57 03 33 Fax. +45 86 57 04 44 e-mail aurora@c.dk AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA OPDAT 010110

Læs mere

Plejevejledning til oliebehandlede og voksbehandlede gulve

Plejevejledning til oliebehandlede og voksbehandlede gulve Plejevejledning til oliebehandlede og voksbehandlede gulve C D E Vælg det rigtige plejesystem til dit gulv. Plejevejledning til oliebehandlede gulve Plejevejledning til oliebehandlede og voksbehandlede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt

Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Undervisningsministeriet, Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Bygge/anlæg og industri (BAI) i samarbejde med faglærer Jill Valsgard,

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15112005 Udarbejdet den: 15112005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Paint Remover. 20 lag. tæller for. Fremstillet til professionelle formål. Fjerner effektivt avancerede coating systemer og blyholdig maling

Paint Remover. 20 lag. tæller for. Fremstillet til professionelle formål. Fjerner effektivt avancerede coating systemer og blyholdig maling Fjerner op til 20 lag Når yde lsen tæller lig r a v ns ing a ø j Mil muler for by Professional-Strength Paint Malingsfjerner Remover Paint Remover Fjerner effektivt avancerede coating systemer og blyholdig

Læs mere

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata.

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata. Teknisk datablad Version: 01.07 Sika Primer MB Sika Primer MB Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve Construction Produktbeskrivelse Anvendelse Sika Primer MB er en 2-komponent, opløsningsmiddelfri,

Læs mere

Deklaration af præstation I henhold til CPR, regulativ (EU)N 305/2011. Soudal Akryl Prof. Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3

Deklaration af præstation I henhold til CPR, regulativ (EU)N 305/2011. Soudal Akryl Prof. Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3 Deklaration af præstation Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3 Reference No: 230868 Unik identifikations kode af produkt-typen: Tiltænkt anvendelse eller anvendelser af konstruktions produktet: Fugemasse

Læs mere

Sammen forebygger vi influenzaen!

Sammen forebygger vi influenzaen! Oxivir Diversey s mest effektive desinfektionsmiddel til alle overflader - afgørende i kampen mod influenza Hvorfor skal overflader desinficeres? Influenzavirus kan leve på overflader op til 2 timer. Derfor

Læs mere