Fælles samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering. For Region Midtjylland og tilhørende kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering. For Region Midtjylland og tilhørende kommuner"

Transkript

1 Fælles samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering For Region Midtjylland og tilhørende kommuner Godkendt af Sundhedsstyregruppen den 4. november 2015 med ikrafttræden 1. december 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Aftalens parter Baggrund Formål Organisering af det tværsektorielle samarbejde Betegnelser for sundhedsfaglige personalegrupper Pleje.net Ansvar og opgaver i telemedicinsk sårvurdering... 7 Kommunen... 7 Hospital... 8 Almen praksis... 8 Svartid... 9 Akutte tilfælde Henvisning og visitation Inklusionskriterier for henvisning til hospital Visitation til pleje.net og indhentelse af samtykke Oprettelse og afslutning i pleje.net Oprettelse af sår Afslutning af sår Sår der behandles tværsektorielt Sår der behandles monosektorielt Kommunikations- og dokumentationspraksis i pleje.net Anvendelse af pleje.net Patientinddragelse Indlæggelse eller kommunal aflastning Data i pleje.net Notat Nyt sår Tidsinterval for dokumentation i pleje.net Skrive- og læserettigheder i pleje.net Juridiske forhold Brugeradgang til pleje.net Autorisation

3 8.3 Dataansvar Support Fælles Sårsupport Referencer Bilag Lokale aftaler i klyngerne Oversigt over specialer på sårområdet i Region Midtjylland

4 1. Aftalens parter Denne samarbejdsaftale er gældende for de fem klynger i Region Midtjylland: Aarhusklyngen, Midtklyngen, Randersklyngen, Vestklyngen og Horsensklyngen. 2. Baggrund Med afsæt i National handlingsplan for udbredelse af Telemedicin (2012) er telemedicinsk sårvurdering implementeret i alle landets kommuner og regioner og overgået til drift pr. 31. august Telemedicinsk sårvurdering understøtter og forbedrer samarbejdet på sårområdet mellem den kommunale hjemmesygepleje, hospitalet og almen praksis. Den fælles samarbejdsaftale beskriver kommunikation, dokumentation og samarbejde mellem parterne i arbejdet med telemedicinsk sårvurdering omkring diabetiske fodsår og venøse bensår, der behandles tværsektorielt. I et fremtidig perspektiv vil samarbejdet med fordel kunne inkludere flere sårtyper. Samarbejdsaftalen erstatter de fem samarbejdsaftaler, der blev udarbejdet og godkendt i i de enkelte klynger i perioden marts-juni Den fælles samarbejdsaftale forankres i Sundhedsaftalen i Region Midtjylland. Aftalen er godkendt på Sundhedsstyregruppens møde 4. november Aftalen træder i kraft pr. 1. december 2015 og revideres i forbindelse Sundhedsaftalen, senest i Formål Formålene med den fælles samarbejdsaftale er: At understøtte samarbejdet om patienter med sår på tværs af kommuner, hospitaler og almen praksis At formalisere, tydeliggøre og ensrette samarbejdsrelationerne omkring telemedicinsk sårvurdering for herigennem at optimere udredning og behandling i samarbejdet mellem sektorer At sikre hensigtsmæssige arbejdsgange og sikker kommunikation mellem sektorer og sundhedspersoner, så patienterne får den rette behandling At sikre at patienter med sår, som modtager telemedicinsk sårvurdering får bedst mulig behandling, opnår hurtigere sårheling, samt generelt oplever et velkoordineret og sammenhængende behandlingsforløb. 4

5 Den fælles samarbejdsaftale rammesætter det ansvar og de forpligtelser, som kommuner og hospitaler har i forbindelse med telemedicinsk sårvurdering og anvendelsen af pleje.net. 4. Organisering af det tværsektorielle samarbejde I telemedicinsk sårvurdering indgår hhv. patienter, sårsygeplejersker og sygeplejersker i kommuner, sårsygeplejersker, sygeplejersker samt læger på hospitaler som de centrale parter i det tværsektorielle samarbejde. Telemedicinsk sårvurdering er organiseret i et samarbejde mellem alle 19 kommuner og 5 hospitalsenheder i regionen. Særlig relevante hospitalsafdelinger på sårområdet er: Center for Den Diabetiske Fod, MEA, Aarhus Universitetshospital Sårcentret, Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital Sårambulatorium, Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Sårcenter Viborg, Karkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Midt Sårklinik Silkeborg, Center for Planlagt Kirurgi, Hospitalsenhed Midt Sårambulatorium, Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Horsens Sårklinik, Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers. I forbindelse med det nationale projekt er der udarbejdet nationale anbefalinger for organisering af arbejdet med telemedicinsk sårvurdering i kommunerne. I den forbindelse anbefales det bl.a., at der i kommunerne, som minimum, er ansat én fuldtids diplomuddannet sårsygeplejerske pr borgere, eller eksempelvis én sårsygeplejerske pr. delområde i kommunen. I hver af de 19 kommuner er der på den baggrund ansat sårsygeplejersker og nøglepersoner, som varetager den telemedicinske sårbehandling i den kommunale sygepleje. 4.1 Betegnelser for sundhedsfaglige personalegrupper I nedenstående figur præsenteres de benævnelser for sundhedsfaglige professioner, som med fordel kan anvendes af alle sektorer for at sikre, at det i kommunikationen og dokumentationen i pleje.net er tydeligt, hvilket kompetenceniveau de forskellige betegnelser for sundhedspersoner refererer til. 5

6 Figur 1: Betegnelser for sundhedsfaglige personalegrupper Anbefalet Benævnelser, der anbefales Brugertyper der Profession kompetenceniveau anvendt i alle klynger og aktuelt anvendes ifm. det nationale ved kommunikation i i pleje.net projekt pleje.net Læger i sårfunktioner Ansvarshavende (over)læge Overlæge Ortopædkirurg Dermatolog Karkirurg Plastikkirurg Læger i almen praksis Praktiserende læge Praktiserende læge Diplomuddannelse Sårsygeplejerske Sårsygeplejersker på eller længerevarende Sårsygeplejerske Sårspecialist hospitaler efteruddannelse i sår Diplomuddannelse Sårsygeplejerske Sårsygeplejersker i eller længerevarende Sårsygeplejerske kommuner efteruddannelse i sår Kons.sygeplejerske Sygeplejersker i almen praksis 4 dages sårkursus Konsultationssygeplejerske Sygeplejersker i 4 dages sårkursus Nøgleperson Nøgleperson kommuner Refererer til Lokal såransvarlig sårsygeplejerske Basissygeplejersker i Sygeplejerske Primærsygeplejerske kommuner Hjemmesygeplejerske. 4.2 Pleje.net Bindeleddet mellem de deltagende aktører i telemedicinsk sårvurdering er den fælles sårjournal, pleje.net, som anvendes nationalt. Pleje.net er et webbaseret journalsystem, som udbydes af systemleverandøren Dansk Telemedicin A/S. Sårjournalen anvendes til kommunikation og dokumentation mellem patient, kommune og hospital og er således et dialogredskab mellem disse parter. Almen praksis har endvidere mulighed for at kommunikere, dokumentere samt følge patientens udvikling og behandling i pleje.net., hvis de oprettes med brugertyperne Praktiserende læge eller Kons.sygeplejerske i pleje.net. Tilsvarende gælder for fodterapeuter og bandagister. 6

7 4.3 Ansvar og opgaver i telemedicinsk sårvurdering De behandlende sundhedspersoner i kommunen, på hospitalet og i almen praksis har ansvar for at følge de nationale kliniske retningslinjer, der er gældende på sårområdet, samt relevante regionale og kommunale retningslinjer og anbefalinger. Kommunen Plejepersonalet i kommunerne, der varetager sårbehandling, er forpligtet til at kontakte sårsygeplejersken ved stagnation eller forværring i patientens sår. Pleje.net og/eller korrespondancemeddelelser tjekkes dagligt for nye notater og meddelelser. Sårsygeplejersker i kommunen Sårsygeplejerskerne i kommunerne har følgende primære opgaver i forbindelse med pleje.net: Holde sig opdaterede på ny viden om sår, herunder at undervise kollegaer og studerende i sårbehandling Deltage i kontinuerlig kompetenceudvikling, sidemandsoplæring og sparring Udarbejde og implementere procedurer/instrukser Supervisere kolleger ved at tilse komplekse sår, hvor sårheling er stagneret, eller såret er i forværring Samarbejde med sårcentre og sårambulatorier om patienter med sår Ansvarlig for at de telemedicinske konsultationer udføres og dokumenteres i pleje.net med notat og billede, samt i det kommunale dokumentationssystem EOJ, i henhold til det fastsatte tidsinterval Anvende pleje.net som dialogværktøj, og bidrage fortløbende med fyldestgørende og tidstro oplysninger om iværksat sårbehandling Følge op på dokumentation i pleje.net og EOJ Oprette sår i pleje.net Afslutte sår i pleje.net ved eksempelvis sårheling. Nøglepersoner Nøglepersonens funktion er at bistå sårsygeplejersken og varetage de opgaver, der er fastlagt lokalt. Ligeledes fungerer nøglepersonen som stedfortræder for sårsygeplejersken. 7

8 Hospital Sårsygeplejersker og/eller ansvarshavende læge på sårcenter/sårambulatorium dokumenterer alle ambulante besøg i pleje.net og sender en korrespondancemeddelelse til kommunen. Pleje.net tjekkes dagligt for nye notater. Såfremt behandlingen af såret skal ændres skal det skrives i et notat i pleje.net. Notatet sendes som korrespondancemeddelelse til kommunen. Endvidere kan der gives besked via SMS, mail- eller telefonkontakt i henhold til lokale aftaler. Ved gennemgang af notat og billede vurderes behovet for ambulant besøg i sårcenter/sårambulatorium, og såfremt et ambulant besøg er nødvendigt, indkaldes patienten. Sårsygeplejersker på hospitalet Sårsygeplejerskerne på hospitalerne har følgende primære opgaver i forbindelse med pleje.net: Være opdateret på ny viden om sår, herunder at undervise kollegaer og studerende i sårbehandling Deltage i kontinuerlig kompetenceudvikling, sidemandsoplæring og sparring Udarbejde og implementere procedurer/instrukser Samarbejde med den kommunale hjemmesygepleje om patienter med sår Dokumentere de telemedicinske konsultationer i pleje.net med notat og billede, samt i EPJ, i henhold til det fastsatte tidsinterval Anvende pleje.net som dialogværktøj, og bidrage fortløbende med fyldestgørende og tidstro oplysninger om iværksat sårbehandling Følge op på dokumentation i pleje.net og i EPJ Oprette sår i pleje.net Afslutte sår i pleje.net ved eksempelvis sårheling. Almen praksis Almen praksis har ikke været en direkte part i det nationale projekt om telemedicinsk sårvurdering, udover deres ordinære funktion i forbindelse med henvisning af patienter med sår til hospitalet. Almen praksis i Region Midtjylland har pt. ikke ansvar for opgaver i eller kommunikation via pleje.net. 8

9 Svartid Såfremt der er formuleret et spørgsmål i et nyt notat i pleje.net, gives svar herpå i løbet af 24 timer på hverdage. Denne svartid gælder for både kommuner og hospitaler. Et notat kan markeres med høj prioritet, så det er tydeligt for modtageren, at der foreligger et notat, som kræver svar. Akutte tilfælde I akutte tilfælde henvender sårsygeplejersken i kommunen, hospitalet og/eller almen praksis sig telefonisk til hinanden. 5. Henvisning og visitation Henvisning til hospital foregår via patientens praktiserende læge. Henvisningen udarbejdes og sendes indenfor tre døgn fra henvendelsen er modtaget fra sårsygeplejerske og/eller patient. Henvisningen skal indeholde mulige årsager til sårdannelse, samt diagnostiske overvejelser. Sårsygeplejerske på hospitalet (eller sekretær) kopierer henvisningen fra EPJ til pleje.net, så det er muligt at skabe et fælles aktuelt overblik over patientens sårstatus i pleje.net. 5.1 Inklusionskriterier for henvisning til hospital Inklusionskriterierne for henvisning fra praktiserende læge til hospital er følgende: Der ses ikke fremgang i sårheling Særligt ved venøse bensår: o Såret har varet i mindst seks uger Særligt ved diabetiske fodsår: o o Gældende nationale kliniske retningslinjer for diabetiske fodsår følges Ukompliceret diabetisk fodsår: Henvisning til sårspecialist hvis ikke væsentlig fremgang i sårheling ses indenfor 2-3 uger o Kompliceret diabetisk fodsår: Henvisning til sårspecialist førstkommende hverdag. 5.2 Visitation til pleje.net og indhentelse af samtykke Såfremt det vurderes, at patientens behandlingsforløb egner sig til at indgå i telemedicinsk sårvurdering, orienteres patienten om denne mulighed. Visitation til telemedicinsk sårvurdering kræver, at patienten giver samtykke til dette. Samtykket skal afgives på et informeret grundlag, hvilket vil sige, at patienten skal have information om behandlingsmetoden, hvem der får adgang til hvilke oplysninger, og til 9

10 hvilket formål. Patienten skal endvidere informeres om, at samtykket til enhver tid kan trækkes tilbage uden konsekvenser for det efterfølgende behandlingsforløb. Patienten informeres således om, at de behandlingsansvarlige sundhedspersoner i kommunen, på hospitalet og i almen praksis kan se oplysningerne i sårjournalen. Patienten skal informeres både mundtligt og skriftligt og det anbefales, at udlevere en informationspjece til patienten, der indeholder ovennævnte informationer (jf. bilag 11. A). Ansvaret for indhentelse af patientens samtykke påhviler den sundhedsperson, der visiterer patienten til telemedicinsk sårvurdering. Efter henvisning indkaldes patienten til 1. konsultation på hospitalet, hvor udredning iværksættes og behandlingsplan opstartes. Efterfølgende aftales telemedicinske konsultationer og ambulante besøg med afsæt i sårets udvikling. 6. Oprettelse og afslutning i pleje.net 6.1 Oprettelse af sår Ved oprettelse af sår i pleje.net, der skal behandles tværsektorielt, sendes korrespondancemeddelelse mellem systemerne; fra pleje.net til hhv. EPJ og EOJ med information om oprettelsen. Ved oprettelsen registreres og/eller tjekkes data vedrørende patientens stamdata, og der udarbejdes såranamnese, samt notat og billede inklusiv opmåling af såret. Endvidere udfyldes patientanamnesen med henblik at sikre et helhedssyn på patienten ved behandling. Følgende gælder for oprettelsen i pleje.net: Patienter, som den kommunale hjemmepleje har inkluderet, har sårsygeplejersken og nøglepersonen i kommunen ansvar for at oprette i pleje.net, på det tidspunkt, hvor den praktiserende læge fremsender henvisning til hospitalet Patienter, som er i et behandlingsforløb på hospitalet (sårcenter/sårambulatorium), og som ved konsultation visiteres til telemedicinsk sårvurdering, er sårsygeplejersken på hospitalet ansvarlig for at oprette i pleje.net. 10

11 Der kan i klyngerne være lokale aftaler om, hvem der opretter sår i pleje.net. 6.2 Afslutning af sår Sår der behandles tværsektorielt Ved sårheling, positiv fremgang i sårheling, eller hvis ingen kurativ behandling kan anbefales fra hospitalets side afsluttes patienten fra sårcenter/sårambulatorium. Kommunikationen herom sker efter de ordinære retningslinjer bl.a. med dokumentation i EPJ, korrespondancemeddelelse til hhv. kommune og patientens egen læge. I pleje.net angiver hospitalet afslutningsårsag, samt eventuelle aftaler, der er indgået i forbindelse hermed, og kobler sig af patientforløbet. Sår der behandles monosektorielt Efter at patienten er afsluttet fra fortsat behandling på sårambulatoriet er der ikke længere behov for tværsektoriel kommunikation via pleje.net. Det er imidlertid muligt for kommunen at fortsætte dokumentationen i pleje.net monosektorielt. Ved sårheling afslutter den kommunale sårsygeplejerske såret i pleje.net med angivelse af afslutningsårsag samt eventuelle aftaler der er indgået i forbindelse hermed, og kobler sig af patientforløbet. 7. Kommunikations- og dokumentationspraksis i pleje.net 7.1 Anvendelse af pleje.net Pleje.net anvendes til alle komplekse diabetiske fodsår og venøse bensår, hvor der er behov for tværsektoriel aktivitet mellem kommune og hospital, jvf. de nationale anbefalinger. Det aftales lokalt i klyngerne, om pleje.net skal anvendes til flere sårtyper end diabetiske fodsår og venøse bensår. Det er muligt at anvende pleje.net som dokumentationsredskab til komplekse sår internt i kommunen, hvor der er sparrings- og læringspotentiale, og hvor det er meningsfuldt at dokumentere sårs udvikling i eget regi. Patientinddragelse Pleje.net giver mulighed for, at patienten kan følge aktivt med i sårbehandlingen og kommunikationen mellem de sundhedspersoner, der har behandlingsansvaret. Patienten har endvidere selv mulighed for at kommunikere og stille spørgsmål via pleje.net. Alle patienter opfordres systematisk til at anvende pleje.net og patientens tilkendegivelse noteres i EOJ, EPJ, samt i pleje.net. 11

12 Indlæggelse eller kommunal aflastning Hvis en patient indlægges på hospitalet, mens vedkommende er inkluderet i telemedicinsk sårvurdering, følges de retningslinjer der er gældende for anvendelsen af telemedicinsk sårvurdering på det enkelte hospital. Ansvaret for patientens sårbehandlingen overgår til den afdeling, hvor patienten indlægges. Når patienten indlægges noteres dette i pleje.net af den kommunale hjemmesygeplejerske, og der sendes en korrespondancemeddelelse herom til sårcenter/sårambulatorium. Hvis en patient kommer i kommunal aflastning på plejehjem, akutplads eller på rehabiliteringscenter, mens vedkommende er inkluderet i telemedicinsk sårvurdering, fortsætter det telemedicinske sårforløb og dokumentationen i pleje.net uændret mellem kommune og hospital. 7.2 Data i pleje.net Data i pleje.net danner grundlag for den tværsektorielle kommunikation og udgør dokumentation for det tværsektorielle samarbejde. Ved dokumentation i pleje.net dokumenteres ligeledes i EOJ og i EPJ efter de gældende retningslinjer. Den fornødne journalføring sker efter de almindelige regler i de lokale journalsystemer. Pleje.net må ikke indeholde andre journaloplysninger, end hvad der allerede er journalført i de lokale systemer. Data i pleje.net indeholder som minimum stamdata, patientanamnese, såranamnese, samt notater og billeder. Det er endvidere en mulighed at anvende vurderingsskema, undersøgelsesfane og opgavefane til at give overblik over aktuel sårstatus, undersøgelser og fremtidige opgaver forløbet. Notat Notater, der skrives i pleje.net, følger Guide til at beskrive sår (se bilag 11 B.) og indeholder desuden en beskrivelse af iværksat behandling. Den faglige beskrivelse af såret suppleres med en helhedsvurdering af patienten, hvor fagligt fokus bl.a. rettes mod patientens almene tilstand. Når der tages billeder af sår følges vejledningen Tag gode digitale fotos (se bilag 11 C.), og billedet suppleres med et notat indeholdende en beskrivelse af såret jf. guiden til beskrivelse af sår. Når der lægges nyt notat og billede i pleje.net sendes en korrespondancemeddelelse med 12

13 besked herom. Der kan gives besked om nye notater i pleje.net via SMS, mail- eller telefonkontakt i henhold til lokale aftaler. Nyt sår Såfremt en patient, der tidligere har haft et sår, får et nyt sår, oprettes det nye sår i pleje.net. Der skrives aldrig videre i et tidligere oprettet sår i pleje.net, heller ikke selvom det nye sår opstår samme sted. Ved eventuel amputation afsluttes det tidligere oprettede sår i pleje.net, og der oprettes et nyt sår, hvor operationssåret kan følges (f.eks. diabetisk fodsår med neuropati ve. 2. tå, amp. ). 7.3 Tidsinterval for dokumentation i pleje.net Dokumentation i pleje.net med notat, billeder og opmåling af sår sker hver 14. dag, med mindre andet er aftalt. Såfremt det vurderes, at dokumentationen i form af notater, billeder og opmåling af sår skal ske med kortere eller længere interval end de 14 dage, skal det aftalte interval fremgå tydeligt af pleje.net, samt dokumenteres i hhv. EPJ og EOJ. Det aftalte tidsinterval noteres i opgavefanen i pleje.net. 7.4 Skrive- og læserettigheder i pleje.net At blive oprettet som bruger i pleje.net med fuld brugeradgang, dvs. med læse- og skriverettigheder kræver som minimum deltagelse i 4-dages sårkursus, eller kompetencer svarende til dette. Sårsygeplejersker og nøglepersoner (sygeplejersker) i kommunerne, samt sårsygeplejerske og ansvarshavende læge på hospitaler har fuld brugeradgang. Som udgangspunkt oprettes alle sygeplejersker, som arbejder med sårbehandling, med læserettigheder til pleje.net. 8. Juridiske forhold Ved anvendelsen af pleje.net er det væsentligt at være opmærksom på de juridiske forhold. Udover kravet om samtykke, der er beskrevet i afsnit 5.2, handler det særligt om brugeradgang, autorisationstjek og dataansvar. 13

14 8.1 Brugeradgang til pleje.net Overvejelser med afsæt i hvem skal have adgang og hvorfor? er vigtige for at sikre, at adgangen til pleje.net er så snæver som mulig. En snæver adgang indebærer, at en sundhedspersons skrive- og læserettighed i pleje.net kun gives til specifikke brugergrupper. I kommunerne er brugergrupperne dannet på baggrund af inddeling i distrikter og inkluderer derfor de patienter, der tilhører det enkelte distrikt. På hospitalerne inkluderer en brugergruppe de patienter, som tilhører det enkelte sårcenter/sårambulatorium. Sundhedspersonen har kun retsmæssig adgang til den brugergruppe, som de patienter, sundhedspersonen aktuelt sårbehandler, tilhører. 8.2 Autorisation To gange årligt er det påkrævet, at der foretages et såkaldt autorisationstjek i pleje.net, hvor der foregår et tjek af alle brugere af pleje.net i den enkelte kommune eller sårcenter/sårambulatorium. I autorisationstjekket fokuseres på hvem, der har adgang, hvilken adgang den enkelte bruger har, samt om adgangen er nødvendig. Dette er en opgave, som påhviler den lokale afdelingsledelse at udføre. 8.3 Dataansvar Der medfølger et dataansvar, når der skrives data i pleje.net. At være dataansvarlig betyder ansvar for behandlinger af personoplysninger, herunder for opbevaring, indhentning og videregivelse af personoplysninger. Den aktør, der lægger data i pleje.net, er ansvarlig for disse data. Konkret betyder det, at den enkelte kommune er ansvarlig for de data, kommunen skriver i pleje.net, ligesom det enkelte sårcenter/sårambulatorium er ansvarlig for de data, de skriver i pleje.net. På den baggrund har kommuner og region udarbejdet databehandlingsaftaler for arbejdet med pleje.net og håndteringen af personfølsomme oplysninger. Det er væsentligt at være opmærksom på dataansvar ved videregivelse af personfølsomme oplysninger til tredjepart, eksempelvis hvis en fodterapeut inddrages i behandlingsforløbet. En sådan videregivelse kræver også udarbejdelse af databehandlingsaftale. 9. Support Support i forhold til pleje.net er inddelt i to levels: Level 1: varetages af udpegede superbrugere, som supporterer brugere af pleje.net i egen kommune eller eget sårcenter/sårambulatorium. Supporten omfatter brugersupport, support i forhold teknisk udstyr, oprettelse af brugere, 14

15 samt udlevering af nye adgangskoder. Fælles Sårsupport yder support på level 1 til alle hospitaler, samt til de kommuner, der er med i Fælles Sårsupport (pr. 1. januar 2016 Fælles Servicecenter). Level 2: forestås af Dansk Telemedicin A/S og gælder systemmæssige og tekniske support i forhold til pleje.net og teknisk udstyr. 9.1 Fælles Sårsupport I Region Midtjylland har kommunerne mulighed for at modtage support fra Fælles Sårsupport (pr. 1. januar 2016 Fælles Servicecenter). Fælles Sårsupport har indgået aftaler med en række kommuner og alle hospitaler i Region Midtjylland og supporterer brugere i anvendelsen af pleje.net. Sårsupporten tilbyder endvidere vejledning i forhold til arbejdsgange og procedurer omkring anvendelsen af pleje.net. Der arbejdes med udgangspunkt i følgende servicekategorier i Fælles Sårsupport: Teknisk support til sundhedspersoner og borgere Oplæring af sundhedspersoner i anvendelsen af pleje.net Kvalitetssikring Brugeradministration Erfaringsopsamling Samarbejde og koordinering med systemleverandøren Dansk Telemedicin A/S. vedr. den fortsatte udvikling af pleje.net. Fælles Sårsupport er etableret som en projektorganisation og har ydet support til brugerne af pleje.net siden 1. november Projektet finansieres af de deltagende kommuner og den tværsektorielle Task Force for Nære Sundhedstilbud og Sundhedsinnovation. Pr. 1. januar 2016 overgår Fælles Sårsupport til Fælles Servicecenter. 15

16 10. Referencer Datatilsynet: Anmeldelse af behandlinger af personoplysninger: Digitaliseringsstyrelsen (2012) National handlingsplan for udbredelse af telemedicin. Fonden for Velfærdsteknologi. Fælles Sårsupport (2014) Samarbejdet omkring Fælles Sårsupport. Center for Telemedicin, Region Midtjylland. Klinikergruppen (2013) National implementering af telemedicinsk sårvurdering. Kliniske anbefalinger. MedCom. Sundhedsstyrelsen (2013) National klinisk retningslinje for udredning og behandling af diabetiske fodsår. 16

17 11. Bilag A. Informationspjecer om telemedicinsk sårvurdering B. Guide til at beskrive sår. Hvad skal en god klinisk beskrivelse af et sår indeholde? C. Tag gode digitale fotos. Kort fotovejledning 17

18 12. Lokale aftaler i klyngerne Vestklyngen: Henvisningsalgoritme for patienter med sår 18

19 13. Oversigt over specialer på sårområdet i Region Midtjylland Aarhus Universitetshospital Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Randers Medicinsk Endokrinologisk Afdeling Hud- og Kønssygdomme Ortopædkirurgisk Afdeling Ortopædkirurgisk Afdeling Karkirurgisk Afdeling Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Afdeling Center for Den Diabetiske Fod Sårcenter Sårambulatorium Sårambulatorium Sårcenter Viborg Sårklinik Silkeborg Sårklinik Diabetiske fodsår Diabetiske fodsår Diabetiske fodsår Diabetiske fodsår Diabetiske fodsår Diabetiske fodsår Diabetiske fodsår Venøse bensår Venøse bensår Venøse bensår Venøse bensår 19

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Samarbejdsaftale om brug af telemedicinsk sårvurdering mellem Regionshospitalet Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommuner og praktiserende læger 03.06.14 1 Indholdsfortegnelse: 1. Aftalens

Læs mere

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B H E N V I S N I N G S F O R L Ø B Telemedicinsk sårvurdering Anbefaling Hver region og samarbejdskommuner skal aftale, hvorledes henvisning og visitation for sår (specielt diabetiske og venøse sår) i forbindelse

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Henvisning til TMS RH RM RN RSJ RSD Tidspunkt i sårforløb for henvisning til TMS

Henvisning til TMS RH RM RN RSJ RSD Tidspunkt i sårforløb for henvisning til TMS TVÆRSEKTORIEL DOKUMENTATIONSPRAKSIS HENVISNING TIL TeleMedicinskSårvurdering (TMS)/OPRETTELSE AF NYE SÅR Henvisning til TMS RH RM RN RSJ RSD Tidspunkt i sårforløb for henvisning til TMS Henvisning - hvem

Læs mere

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat).

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat). Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Organisering af telemedicinsk sårvurdering og aktuel status for

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion 1 Marts 2013 National implementering af telemedicinsk sårvurdering kort introduktion Indhold National implementering af telemedicinsk sårvurdering... 2 kort introduktion... 2 Projekt telemedicinsk sårvurdering...

Læs mere

Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1

Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1 Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1 Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling mellem Sårcentret, Hospitalsenheden Vest og Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune,

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger MedCom Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 www.medcom.dk Dato: 08.10.13 1 Indhold 1 Forord... 3 2 Indledning...

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet 13. maj 2015 /SUBERG Referat fra møde i Sundhedsbrugerrådet den 6. maj 2015 Deltagere: Birgit Hagen, Anni Faarup Christensen, Alice Brask, Lillian Andersen, Jens

Læs mere

O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R

O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R Generelt Der er afholdt to møder i klinikergruppen. Gruppen er præget af stort engagement og stor vilje til at løse gruppens opgave. Der er stor forskel

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Fælles Forside Servicecenter

Fælles Forside Servicecenter Fælles Forside Servicecenter 7. Maj 2015 Gitte Kjeldsen og Nanna Skovgaard Sørensen Indhold Introduktion til Fælles Servicecenter Konceptet De fire servicekategorier Samarbejde på tværs? Hvad kan vi forvente

Læs mere

Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen.

Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen. Pkt. 7 Bilag C Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen 19. juni 2015 mhj/dsl Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen. Det nationale udbredelses projekt af telemedicinsk

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland - resultater fra casebaseret audit

Telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland - resultater fra casebaseret audit Telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland - resultater fra casebaseret audit Titel: Telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland - resultater fra casebaseret audit CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling,

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R 1.1 Generelt Der er nu afholdt 4 møder i klinikergruppen. Der afholdes i juni det femte og sidste møde i gruppen, hvor praktiserende læge/praksiskoordinatorer inviteres

Læs mere

Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering

Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering Fællesoffentlig digitaliseringsstrateg i 2011-2015 Regionernes digitaliseringsstrateg i for sundhedsvæsenet 2013 Strategi for

Læs mere

Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering i Horsensklyngen, Region Midtjylland.

Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering i Horsensklyngen, Region Midtjylland. Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering i Horsensklyngen, Region Midtjylland. Et samarbejde mellem Hedensted, Horsens, Skanderborg, Odder Kommuner samt almen praksis og Hospitalsenheden Horsens.

Læs mere

Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune

Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune Agenda Del 1: Baggrund Introduktion Formål Forventede gevinster Del 2: Implementerings proces

Læs mere

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015 Risikolog for udbredelse af teleicinsk sårvurdering per marts 2015 Risiko beskrivelse Konsekvens Modforanstaltning Ejer/ansvarlig for modforanstaltning NY På baggrund af anbefalinger fra forskningsprojektet

Læs mere

Henvisningsforløb & henvisninger

Henvisningsforløb & henvisninger 5. Møde i Klinikergruppen vedr. National implementering af telemedicinsk Sårvurdering 18.06.2013 Henvisningsforløb & henvisninger Eskild W. Henneberg 1 Organisationen: Det telemedicinske netværk skal ikke

Læs mere

01.12.2012 01.12.2015 13.11.2012

01.12.2012 01.12.2015 13.11.2012 Telemedicinsk konsultation - sårbehandlingsforløb Udarbejdet af: Sårsygeplejerske Wilja Yvonne Dam Eskildsen, Sårsygeplejerske Camilla Pia Bak Nielsen, Overlæge Karsten Fogh, Sårcenteret på Dermatologisk

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R Generelt Der er afholdt tre møder i klinikergruppen. Gruppen er præget af stort engagement og stor vilje til at løse gruppens opgave. Der er stor forskel på, hvor

Læs mere

Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering

Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering Baggrund På landsplan er det forventede antal tværsektorielle venøse bensår per år 4.497 (Epikon 2013). Dette antal sår forventes gradvist oprettet i pleje.net

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION MIDTJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt

Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt Nanna Skovgaard, kontorchef, Sundheds- og Ældreministeriet. - Konferencen Fælles om fremtidens telemedicin, 31. marts 2016 Disposition

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering.

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Baggrund Som konsekvens af et stigende antal patienter, der er ekstra udsat for diabetiske fodsår og venøse bensår, oplever sundhedssektoren

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Nøgleord: Vellykket implementering Telemedicin og velfærdsteknologi På tværs af sektorer

Nøgleord: Vellykket implementering Telemedicin og velfærdsteknologi På tværs af sektorer Workshop Implementering på tværs af sektorer vores erfaringer og fif! Lea Nørgaard Bek, Center for Telemedicin Anders Horst Petersen, Nære Sundhedstilbud Nøgleord og agenda Nøgleord: Vellykket implementering

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

NETVÆRK. Kort kommandovej Tilfredshed. Kvalitet Samarbejde. Kontinuitet. Overblik. Tillid. Randers klyngen

NETVÆRK. Kort kommandovej Tilfredshed. Kvalitet Samarbejde. Kontinuitet. Overblik. Tillid. Randers klyngen NETVÆRK Tillid Kort kommandovej Tilfredshed Kontinuitet Kvalitet Samarbejde Overblik Randers klyngen 1 Samarbejdet i Randers klyngen Erfa møde 2 gange årligt med sårsygeplejersker / sårnøglepersoner Nyt

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland - resultater fra casebaseret audit

Telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland - resultater fra casebaseret audit Telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland - resultater fra casebaseret audit Titel: Telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland - resultater fra casebaseret audit CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling,

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen Sundhedsstyrelsen Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen KL takker for muligheden for at afgive høringssvar på Sundhedsstyrelsens faglige

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] TELEMEDICINSK SÅRVURDERING

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] TELEMEDICINSK SÅRVURDERING EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] TELEMEDICINSK SÅRVURDERING Enheden for Velfærdsteknologi Socialforvaltningen, Københavns Kommune Afprøvet ved hjemmeplejen Valby/Vesterbro og Nørrebro

Læs mere

Dagsorden. 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser Region Sjælland Evaluering miniudbud 2. Godkendelse af referat

Dagsorden. 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser Region Sjælland Evaluering miniudbud 2. Godkendelse af referat Dagsorden Kl. 10.00 12.30 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser 2. Godkendelse af referat 3. Projektbeskrivelse 4. Godkendelse af kommissorium 5. Udbudsarbejdet KL 13.15 15.00 6. Indlæg fra KvaliCare

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 16.06.13 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen E-mail: lisbeth.irene.joergensen@rsyd.dk Telefon: Referat Tværsektoriel projektgruppe for den

Læs mere

Syddansk organisering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Syddansk organisering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 8. februar 2013 Udarbejdet af: Inger Stenstrøm Rasmussen, Lotte Bang, Lisbeth Jørgensen, Tanja Gerner Jusslin E-mail: Tanja.Gerner.Jusslin@regionsyddanmark.dk

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

MedCom telesårsprojekt implementering indtil sept. 2015

MedCom telesårsprojekt implementering indtil sept. 2015 MedCom telesårsprojekt implementering indtil sept. 2015 Formål: 1. At behandle sår bedre Telemedicin Oplæring af (sår)sygeplejersker i telemedicinsk samarbejde MedCom Dansk Telemedicin KvaliCare 2. At

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

Fælles Servicecenter

Fælles Servicecenter Fælles Servicecenter fra tegnebræt til virkelighed Gitte Kjeldsen, Project Manager, Hospitalsenheden Horsens Medtech Innovation Center Nanna Skovgaard Sørensen, Konsulent Center for Telemedicin, Region

Læs mere

Arbejdsgangene og ansvar er markeret med farver for de forskellige parter: Generelt Region/sårambulatorium/sygehus afd. Kommune OUH (MTV afdeling)

Arbejdsgangene og ansvar er markeret med farver for de forskellige parter: Generelt Region/sårambulatorium/sygehus afd. Kommune OUH (MTV afdeling) Vejledning for dataindsamlingsprocedurer på ikke-klinisk områder i forbindelse med evalueringen af projekt Regional implementering af telemedicinsk sårbehandling af diabetiske fodsårspatienter Evalueringen

Læs mere

Laboratorium om den gode sårbehandling

Laboratorium om den gode sårbehandling Laboratorium om den gode sårbehandling December 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund og relevans... 2 3. Produkter... 3 4. Effekter og monitorering... 3 5. Anvendelighed og bæredygtighed... 4 6.

Læs mere

Patienten i fokus set ud fra en kvalitetsvinkel. Regionshospitalet Randers

Patienten i fokus set ud fra en kvalitetsvinkel. Regionshospitalet Randers Patienten i fokus set ud fra en kvalitetsvinkel Regionshospitalet Kvalitetsstrategi i Region Midt Defineret af regionens lederforum for kvalitet med afsæt i regionens sundhedsplan 4 strategispor Akkreditering

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen

Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen ved Marianne Jensen, Sygeplejefaglig direktør og Peter Mikkelsen, Ældrechef Sundhedskoordinationsudvalget Region Sjælland 1. november 2016 Hvordan startede det?

Læs mere

Telemedicin. - Behandling over afstand.

Telemedicin. - Behandling over afstand. Telemedicin - Behandling over afstand www.regionmidtjylland.dk Hvad er telemedicin? Grundlæggende handler telemedicin om to ting: at sundhedsydelser ved hjælp af teknologi kan overføres over afstande.

Læs mere

Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde

Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde Denne oversigt er udarbejdet for at danne et overblik over de områder som har særlig betydning for at skabe patientsikre

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. Sårcenter, Regionshospitalet Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. Sårcenter, Regionshospitalet Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Sårcenter, Regionshospitalet Viborg, HE Midt Udarbejdet: juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Telemedicin Sårbehandling Telesår - præsentation af status for medcom

Telemedicin Sårbehandling Telesår - præsentation af status for medcom Telemedicin Sårbehandling Telesår - præsentation af status for medcom - 01.06.2015 Status Telesår RS 01.06.2015 1 Aktører i Telesårsløsningen Kar P A T I E N T Kommunal hjemmepleje Praksis læge Central

Læs mere

Patient-/borgerrettede forløb med fokus på patienter/borgerer med diabetiske fodsår

Patient-/borgerrettede forløb med fokus på patienter/borgerer med diabetiske fodsår Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Patient-/ borgerrettede forløb med fokus på patienter/borgere med diabetiske fodsår foregår såvel i primær som sekundær

Læs mere

KL s konference om Fremtidens sundhedsvæsen sundhedsuddannelser der matcher

KL s konference om Fremtidens sundhedsvæsen sundhedsuddannelser der matcher KL s konference om Fremtidens sundhedsvæsen sundhedsuddannelser der matcher Workshop om sygeplejerskeuddannelsen Anders Kjærulff Direktør for Kultur og Sundhed Holstebro Kommune 1 Begyndelsen mod. Version:

Læs mere

Forbedring af sårbehandlings indsatser i hjemmesygeplejen: Audit af praksis - oktober 2014

Forbedring af sårbehandlings indsatser i hjemmesygeplejen: Audit af praksis - oktober 2014 Forbedring af sårbehandlings indsatser i hjemmesygeplejen: Audit af praksis - oktober 2014 1. Indledning En audit af sårbehandling i Område Halse-Åbyhøj i juni 2012 viste at 23 % af ATA (ansigt til ansigt)

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Simon Feilberg NOTAT Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Aktiviteten på Maj 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Regeringen, Danske er,

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

December Samarbejdsaftale om parenteral ernæring. Region Syddanmark og de 22 kommuner

December Samarbejdsaftale om parenteral ernæring. Region Syddanmark og de 22 kommuner December 2017 Samarbejdsaftale om parenteral ernæring Region Syddanmark og de 22 kommuner Baggrund Nogle patienter kan ikke ind- eller optage tilstrækkelig næring via alm. kost, drikkeprodukter og/eller

Læs mere

En særlig indsats i sårbehandling gør det en forskel?

En særlig indsats i sårbehandling gør det en forskel? En særlig indsats i sårbehandling gør det en forskel? 1. Indledning Denne rapport er en opfølgningsaudit på en særlig sårbehandlingsindsats i Område Hasle-Åbyhøj gennemført i perioden september 2012 til

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Kravspecifikation. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Kravspecifikation. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Kravspecifikation vedrørende konsulentopgaven Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Indhold 1. Baggrund... 1 2. Omfang af materiale og kravspecifikation... 3 2.1 Omfang

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

SIKU

SIKU SIKU http://www.skandinaviskdyrepark.dk/index.dsp?area=400 Dagsorden 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser 2. MedCom del 1: rammerne for projektet 3. Indlæg fra hver enkel region i samarbejde med

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING TELECARE NORD KOL OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING Indhold Telemedicin til patienter med KOL 2 Formålet med telemedicin 2 Opgave og ansvarsfordeling 2 Identifikation og henvisning 3 Inklusionskriterier 3 Opfølgning

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Organisation - MTV spørgsmål Hvordan er diagnostik og behandling af diabetiske fodsår organiseret i Danmark? Hvilke barrierer og muligheder

Læs mere

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred Projektbeskrivelse for projekt Tidlig Indsats på Tværs i klynge midt I dette dokument skabes overblik og indblik i projekt Tidlig

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

December Samarbejdsaftale om sondeernæring. Region Syddanmark og de 22 kommuner

December Samarbejdsaftale om sondeernæring. Region Syddanmark og de 22 kommuner December 2017 Samarbejdsaftale om sondeernæring Region Syddanmark og de 22 kommuner Baggrund Det er vigtigt, at ernæringstruede patienter får dækket deres ernæringsbehov, hvis deres sygdoms- og sundhedsmæssige

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

MC S225 Udgivet af: MedCom, marts 2011 Tryk: One2One, Odense Oplag: 200 ISBN: 9788791600203

MC S225 Udgivet af: MedCom, marts 2011 Tryk: One2One, Odense Oplag: 200 ISBN: 9788791600203 MC S225 Udgivet af: MedCom, marts 2011 Tryk: One2One, Odense Oplag: 200 ISBN: 9788791600203 Den gode telesår konsultation Telemedicinsk kommunikation i sårbehandling Sundhedsfaglige anbefalinger Marts,

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering

Telemedicinsk sårvurdering Brugerevaluering af telemedicinsk sårvurdering i Region H Februar 2013 Enheden for Brugerundersøgelser Region Hovedstaden Telemedicinsk sårvurdering En kvalitativ brugerevaluering blandt patienter og sundhedsfagligt

Læs mere

1. Godkendelse af Temagruppens rolle og opgaver

1. Godkendelse af Temagruppens rolle og opgaver Dagsorden til mødet i Temagruppen vedr. sundheds-it og digitale arbejdsgange Dato: Tirsdag den 26. maj 2015 Sted: Mødelokale C4, Regionshuset Viborg Tidspunkt: 14.00 16.00 Video: 928728003@rm.dk Regionshuset

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen krav og anbefalinger

Høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen krav og anbefalinger 22.december 2016 Charlotte Holm Trænings- og Plejeafdelingen Gladsaxe Kommune Tlf.nr: 39 57 55 42 Email: chahol@gladsaxe.dk Høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Læs mere

MTV om diabetiske fodsår set med kommunale briller

MTV om diabetiske fodsår set med kommunale briller MTV om diabetiske fodsår set med kommunale briller Præsentation på SST-seminar 10. marts 2011 på Panum i København Chefkonsulent Lars Engberg Sundhedsstaben www.kk.dk Side 2 / Overordnet om kommunernes

Læs mere