Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet"

Transkript

1 Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet

2

3 22. Kirkeministeriet Tekst

4

5 3 22. Kirkeministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ,8 556,4 3,6 Udgifter uden for udgiftsloft... 18,6 18,6 - Heraf anlægsbudget... 18,6 18,6 - Fællesudgifter... 82,8 3, Centralstyrelsen mv ,8 3,6 Folkekirken , Folkekirken (tekstanm. 1) ,2 - Artsoversigt: Driftsposter... 36,5 3,6 Interne statslige overførsler Øvrige overførsler ,5 - Finansielle poster Aktivitet i alt ,0 3,6 Forbrug af videreførsel Årets resultat Nettostyrede aktiviteter... -3,6-3,6 Bevilling i alt ,4 -

6 4 22. B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen mv. 01. Departementet (Driftsbev.)... 30,5-02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. (Driftsbev.). 2,4-04. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)... 2,9-05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (Reservationsbev.)... 14,1-06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (Reservationsbev.)... 10,7-15. Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) (Anlægsbev.)... 18,6 - Folkekirken Folkekirken (tekstanm. 1) 01. Biskopper (Lovbunden)... 10,1-03. Provster og præster (Lovbunden) ,8-08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten... 8,3 - C. Tekstanmærkninger. Dispositionsrammer mv. Nr. 1. ad Kirkeministeren bemyndiges til at stille garanti for folkekirkens fællesfonds optagelse af lån til finansiering af skadesudgifter i folkekirken. Lån kan optages til dækning af udgifter til tingog brandskader, arbejdsskader samt erhvervsansvarsskader. Lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut af folkekirkens fællesfond, som derefter kan videreformidle lånet til forsikringsordningens organisation. Statens hæftelse kan ikke overstige 500 mio. kr. Nr. 2. ad Kirkeministeren bemyndiges til at fordele indtægter fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum d. 14. januar 2012 til Istandsættelse af kirker mv.

7 22. Kirkeministeriet Anmærkninger

8

9 22. 7 Kirkeministeriet varetager opgaver, der vedrører den danske folkekirke samt sager vedrørende trossamfund uden for folkekirken. Opgaverne vedrørende den danske folkekirke omfatter tre hovedområder: Folkekirkens økonomi, folkekirkens styrelse og folkekirkens personale. Ministeriet administrerer budgettet for folkekirkens fælles økonomi, som dels omfatter statens bevillinger til folkekirken, dels midlerne fra landskirkeskatten, som indgår i folkekirkens fællesfond. Heraf afholdes udgifterne til folkekirkens præster samt til en række fælles folkekirkelige institutioner. Herudover fastsætter ministeriet regler for folkekirkens lokale økonomi og understøtter forvaltningen af samme. Inden for området folkekirkens styrelse og organisation udsteder ministeriet administrative forskrifter for folkekirken i tilknytning til den kirkelige lovgivning, som vedtages af Folketinget, og er endvidere øverste tilsynsmyndighed i en række anliggender. Ministeriet forbereder desuden sager, der reguleres ved kongelig anordning eller kongelig resolution, herunder ændringer af folkekirkens ritualer. På personaleområdet varetages en række fælles arbejdsgiverfunktioner for folkekirken. Det omfatter blandt andet forhandling om og fastlæggelse af løn- og ansættelsesvilkår for folkekirkens personale efter delegation fra Moderniseringsstyrelsen samt oprettelse og normering af præstestillinger. Ministeriet er tillige ansættelsesmyndighed for præsterne i folkekirken. Kirkeministeriet har den overordnede administration af den borgerlige personregistrering i Danmark, herunder undervisning og vejledning af personregisterførerne samt drift og udvikling af registreringssystemet. Ministeriet administrerer begravelseslovgivningen og giver tilladelse til anlæggelse af begravelsespladser uden for folkekirken. Opgaverne vedrørende trossamfund uden for folkekirken omfatter godkendelse af trossamfund, herunder betjening af det rådgivende udvalg vedrørende trossamfund, vielsesbemyndigelse til religiøse forkyndere i trossamfund uden for folkekirken samt sekretariatsbetjening af det lovforberedende udvalg vedrørende trossamfund uden for folkekirken. Yderligere information om ministeriets virksomhed kan findes på Flerårsbudget: Mio. kr F Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ,3 509,4 546,8 552,8 552,3 551,7 550,2 Udgift ,4 516,3 550,4 556,4 555,9 555,3 553,8 Indtægt... 4,1 6,9 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter... 57,9 55,2 61,3 60,6 60,0 59,4 57, Centralstyrelsen mv ,9 55,2 61,3 60,6 60,0 59,4 57,9 Folkekirken ,4 454,2 485,5 492,2 492,3 492,3 492, Folkekirken (tekstanm. 1) ,4 454,2 485,5 492,2 492,3 492,3 492,3 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal... 19,8 23,0 18,2 18,6 18,6 18,6 18,6 Udgift... 19,8 23,0 18,2 18,6 18,6 18,6 18,6 Indtægt Specifikation af nettotal: Fællesudgifter... 19,8 23,0 18,2 18,6 18,6 18,6 18, Centralstyrelsen mv ,8 23,0 18,2 18,6 18,6 18,6 18,6

10 8 22. Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft: Udgifter under delloft for driftsudgifter: Udgifter uden for udgiftsloft: Departementet (Driftsbev.) Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. (Driftsbev.) Forskellige tilskud (Reservationsbev.) Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (Reservationsbev.) Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (Reservationsbev.) Biskopper (Lovbunden) Provster og præster (Lovbunden) Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) (Anlægsbev.) Artsoversigt: Mio. kr F Bevilling i alt ,5 534,8 565,0 571,4 570,9 570,3 568,8 Årets resultat... -2,4-2, Forbrug af videreførsel... 2, Aktivitet i alt ,0 532,4 565,0 571,4 570,9 570,3 568,8 Udgift ,2 539,3 568,6 575,0 574,5 573,9 572,4 Indtægt... 4,1 6,9 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift... 40,2 37,0 37,6 36,5 35,9 35,3 34,7 Indtægt... 4,1 6,9 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Interne statslige overførsler: Udgift... 0, Indtægt... 0, Øvrige overførsler: Udgift ,4 502,3 531,0 538,5 538,6 538,6 537,7 Indtægt Finansielle poster: Udgift... 0,0 0, Indtægt... 0,0 0,

11 22. 9 Standardkontooversigt: Mio. kr F Driftsposter... 36,1 30,1 34,0 32,9 32,3 31,7 31,1 16. Husleje, leje af arealer, leasing... 2,9 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 18. Lønninger / personaleomkostninger... 21,8 21,5 23,9 23,3 22,9 22,5 22,1 20. Af- og nedskrivninger... 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 21. Andre driftsindtægter... 4,1 6,8 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 22. Andre ordinære driftsomkostninger... 15,2 12,6 11,0 10,5 10,3 10,1 9,9 28. Ekstraordinære indtægter , Interne statslige overførsler... 0, Interne statslige overførselsindtægter... 0, Interne statslige overførselsudgifter... 0, Øvrige overførsler ,4 502,3 531,0 538,5 538,6 538,6 537,7 34. Øvrige overførselsindtægter Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... 24,1 24,4 24,4 24,8 24,8 24,8 24,8 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ,3 477,9 506,6 513,7 513,8 513,8 512,9 Finansielle poster... 0,0 0, Finansielle indtægter... 0,0 0, Finansielle omkostninger... 0,0 0, Kapitalposter... 0,4 2, Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)... -2,4-2, Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)... 2, I alt ,5 534,8 565,0 571,4 570,9 570,3 568,8 Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud: Reserva- Driftsbevillinsomhebevilling Statsvirk- Anlægstionsbevilling Mio. kr. Beholdning primo ,5-23,0 -

12 Fællesudgifter Centralstyrelsen mv. Særlige bevillingsbestemmelser: Regler der fraviges eller suppleres BV Tilskud kan forudbetales. Beskrivelse Centralstyrelsen omfatter Kirkeministeriets departement samt en række driftsopgaver og tilskud, der administreres af departementet: De kgl. begravelseskapeller i Roskilde, Mindelunden og Frihedskæmperes og soldaters grave. Der ydes tilskud til folkekirkelige aktiviteter i udlandet, herunder deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde, Dansk Kirke i Sydslesvig og Danske Sømands- og Udlandskirker. Under centralstyrelsen er også opført en anlægsbevilling til kirkerestaurering Departementet (Driftsbev.) Departementet er inddelt i tre kontorer, der forvalter områderne økonomi, styrelse og personale. 1. Budgetoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 29,9 28,9 31,6 30,5 29,9 29,3 28,7 Forbrug af reserveret bevilling... 2, Indtægt... 4,1 6,9 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Udgift... 33,6 33,3 35,2 34,1 33,5 32,9 32,3 Årets resultat... 2,4 2, Almindelig virksomhed Udgift... 33,6 33,3 35,2 34,1 33,5 32,9 32,3 Indtægt... 4,1 6,9 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Udgift Hovedformål og lovgrundlag Virksomhedsstruktur Departementet, CVR-nr , er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti: Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv Departementet er virksomhedsbærende hovedkonto for de omkostningsbaserede bevillinger. Ud over departementet omfatter denne Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. Departementets hovedformål er at give kirkeministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne udvikle de lovgivningsmæssige rammer for folkekirken. Departementet er sekretariat for ministeren og varetager planlægnings- og styringsfunktioner for folke-

13 kirken, herunder lovgivningsinitiativer, fastsættelse af almindelige forskrifter på det kirkelige forvaltningsområde, koordinering af budgetter og personaleadministration med bistand fra de regionale og lokale kirkelige myndigheder. Kirkeministeriet bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv. Desuden varetager Kirkeministeriet opgaver vedrørende andre trossamfund udenfor folkekirken. Departementet er opdelt i hovedfunktioner i forhold til folkekirken. Sekretariat og økonomifunktion er samlet i 1. kontor. Koordination af ministerens policyudvikling, herunder lovgivningsinitiativer og fastsættelse af almindelige forskrifter, varetages i 2. kontor. Opgaver i forhold til folkekirkens personale varetages i 3. kontor. Yderligere oplysninger om Kirkeministeriet kan findes på 5. Opgaver og mål Opgaver Økonomi Styrelse Personale Mål At koordinere fællesfondens økonomi og rammer for de lokale kirkelige budgetter. Endvidere at sikre korrekt og effektiv anvendelse af finanslovsbevillingerne. At koordinere policyudvikling og lovgivningsinitiativer på det kirkelige forvaltningsområde samt udvikle administrationsgrundlaget og fungere som tilsynsmyndighed. At koordinere opgaver vedrørende andre trossamfund udenfor folkekirken. At udvikle og koordinere personalepolitik og personaleadministration i folkekirken samt at fungere som tilsynsmyndighed. 6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgave R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Udgift i alt (2017-pl)... 34,5 34,0 35,7 34,1 33,5 32,9 32,3 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 13,2 13,0 13,7 13,0 12,8 12,6 12,4 1. Økonomi... 4,2 4,2 4,4 4,2 4,1 4,0 3,9 2. Styrelse... 7,5 7,4 7,8 7,5 7,3 7,2 7,1 3. Personale... 9,5 9,4 9,9 9,4 9,3 9,1 8,9 Bemærkninger: Differencer skyldes afrunding. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr adskille sig fra foregående år. 7. Specifikation af indtægter R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Indtægter i alt... 4,1 6,9 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 6. Øvrige indtægter... 4,1 6,9 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

14 Personale R R B F BO1 BO2 BO Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.)... 21,7 21,4 23,9 23,3 22,9 22,5 22,1 Lønsumsloft (mio. kr.)... 21,7 21,4 23,9 23,3 22,9 22,5 22,1 9. Finansieringsoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Reguleret egenkapital , Overført overskud , Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 0,6 0,3 0,2 - -0,2-0,2-0,2 + anskaffelser... 0, afskrivninger... 0,3 0,3 0,1 0, Samlet gæld ultimo... 0,3 0,1 0,1-0,2-0,2-0,2-0,2 Låneramme ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,0-20,0-20,0-20,0-20,0 10. Almindelig virksomhed På kontoen afholdes udgifter til departementets drift, herunder bistand til folkekirken med igangsætning af udviklingsinitiativer, udvikling af folkekirkens rammer og sagsbehandling vedrørende trossamfund udenfor folkekirken. Desuden varetages en række projekter fuldt eller delvist finansieret af Kompetencesekretariatet på vegne af folkekirken og departementet selv. Der optages således løbende indtægter fra SCK, som modsvares af en tilsvarende udgift. På kontoen afholdes også udgifter i forbindelse med fejringen af reformationsjubilæet i Kulturministeriet har givet 2,0 mio. kr. i 2015 og yderligere 0,4 mio. kr. i 2016 til at skabe grundlaget for en større folkelig opmærksomhed på den betydning, som Reformationen har haft for Danmark socialt, kulturelt og uddannelsesmæssigt. Kirkeministeriet har en indtægt på 3,5 mio. kr. fra folkekirkens fællesfond til dækning af administrationsudgifter. Herudover kan der også oppebæres indtægter for konkrete opgaver og projekter for folkekirkens fællesfond. Desuden oppebæres en lejeindtægt fra Folkekirkens IT på 0,1 mio. kr. Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra Social- og Indenrigsministeriets departement til varetagelse af opgaver vedrørende trossamfund uden for folkekirken. Kirkeministeriets departement sekretariatsbetjener det lovforberedende udvalg vedrørende trossamfund uden for folkekirken. Trossamfundsudvalget har til opgave at foretage en gennemgang af den nugældende lovgivning og overveje behovet for og komme med forslag til en sammenhængende lovregulering for andre trossamfund. Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra Ankestyrelse til varetagelse af opgaver vedrørende vielsesbemyndigelser til religiøse forkyndere i trossamfund uden for folkekirken. Den 31. maj 2016 er der indgået aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser. Aftalen indebærer bl.a., at Kirkeministeriet får nye opgaver med kontrol, sagsbehandling og tilbagetagelse af vielsesbemyndigelser samt sagsbehandling og kontrol af løfteerklæringer for religiøse forkyndere i andre trossamfund. I gennemføres en kortlægning af moskeer i Danmark.

15 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Kirkeministeriet oppebærer indtægter på kontoen, som anvendes i perioden til at skabe grundlag for en større folkelig opmærksomhed på den betydning, som reformationen har haft for Danmark socialt, kulturelt og uddannelsesmæssigt jf. akt. 92 af 19. februar Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. (Driftsbev.) På bevillingen afholdes udgifter til Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller i Roskilde samt til frihedskæmperes og soldaters grave. 1. Budgetoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Udgift... 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Årets resultat... 0,0 0, Almindelig virksomhed Udgift... 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 3. Hovedformål og lovgrundlag Virksomhedsstruktur Virksomhedsbærende hovedkonto: Departementet, CVR-nr Departementet er virksomhedsbærende konto for Mindelunden. Kirkeministeriet er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af Mindelunden i Ryvangen, udgifter til ordinær vedligeholdelse og istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller mv. i Roskilde Domkirke samt udgifter vedrørende frihedskæmperes og soldaters grave. Tilsyn med vedligehold af De kgl. kapeller tiltrådtes d. 2. juni 1971 af Finansudvalget. Med cirkulære nr. 141 af 18. juni 1968 overtog staten vedligeholdelsespligten vedrørende soldaters og frihedskæmperes grave på danske kirkegårde. 5. Opgaver og mål Opgaver Mindelunden i Ryvangen Frihedskæmperes og soldaters grave De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke Mål At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig. At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig. At forestå drift og vedligehold af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke.

16 Specifikation af udgifter pr. opgave Mio. kr. R R B F BO1 BO2 BO Udgift i alt (2017-pl)... 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Mindelunden i Ryvangen... 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2. Frihedskæmperes og soldaters grave. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3. De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 10. Almindelig virksomhed På kontoen afholdes udgifter til drift af Mindelunden i Ryvangen, frihedskæmperes og soldaters grave samt til De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Forskellige tilskud (Reservationsbev.) Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 1,9 2,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,0 10. Almindelig virksomhed Udgift... 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0, Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 20. Tilskud til folkekirkens fællesfond Udgift... 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 25. Folkekirkens familiestøtte i Aalborg Stift Udgift ,9 0,9 0,9 0,9-46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ,9 0,9 0,9 0,9-10. Almindelig virksomhed Der ydes et tilskud på kr. til Det Mellemkirkelige Råd til dækning af udgifter til deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde. Tilskuddet til Det Mellemkirkelige Råd ydes i henhold til 12 i lov om folkekirkens økonomi, jf. LB nr. 331 af 29. marts Endvidere ydes der tilskud til: Selskabet for Kirkelig Kunst, Foreningen for Kirkegårdskultur og gejstlig betjening af Christiansø og Hirsholmene. Forventet fordeling af tilskuddene, kr. 1. Det Mellemkirkelige Råd Selskabet for Kirkelig Kunst Foreningen for Kirkegårdskultur Udgifter til den gejstlige betjening af Christiansø og Hirsholmene I alt

17 Tilskud til folkekirkens fællesfond Som følge af at Hovedstadens Sygehusfællesskab er nedlagt, ydes tilskud til den gejstlige betjening af Rigshospitalet, jf. ændringsforslagene til finansloven for Bevillingen på i alt 1,4 mio. kr. udbetales som tilskud til folkekirkens fællesfond. Beløbet er fastsat som 60 pct. af de budgetterede lønudgifter (1,0 mio. kr.) samt de budgetterede udgifter til øvrig drift vedrørende den gejstlige betjening af Rigshospitalet (0,4 mio. kr.). 25. Folkekirkens familiestøtte i Aalborg Stift Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Ifølge Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsættes der i alt 3,6 mio. kr. i perioden til Folkekirkens Familiestøtte i Aalborg Stift Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (Reservationsbev.) Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 14,8 14,5 13,9 14,1 14,1 14,1 14,1 10. Almindelig virksomhed Udgift... 14,8 14,5 13,9 14,1 14,1 14,1 14,1 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... 14,8 14,5 13,9 14,1 14,1 14,1 14,1 10. Almindelig virksomhed Tilskuddet ydes til Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), der yder kirkelig betjening til den danske menighed i Sydslesvig. DKS' virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansiering af 22 præstestillinger mv. Dansk Kirke i Sydslesvig har udarbejdet en strukturreform frem til 2020 for betjening af menighederne i Sydslesvig, der indebærer, at antallet af præstestillinger i 2015 og 2016 er reduceret med en stilling, og tilskuddet er reduceret med 0,6 mio. kr Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (Reservationsbev.) Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 9,3 9,9 10,5 10,7 10,7 10,7 10,7 10. Almindelig virksomhed Udgift... 9,3 9,9 10,5 10,7 10,7 10,7 10,7 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... 9,3 9,9 10,5 10,7 10,7 10,7 10,7 10. Almindelig virksomhed Tilskuddet ydes til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) til kirkelig betjening af danskere i udlandet. DSUK's virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansieringen af 21 sømandspræster, assistenter til sømandspræsterne, præster i storbykirker, ungdomsarbejde samt administrationstilskud. Bevillingen til DSUK er øget med en præstestilling og 0,6 mio. kr. i både 2015 og 2016 til styrkelse af den kirkelige betjening af danskere i udlandet.

18 Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) (Anlægsbev.) Særlige bevillingsbestemmelser: Regler der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Tilskud kan gives som tilsagn på Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling) Til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier og historisk kirkeinventar ydes tilskud til dækning af udgifter ved særskilte af Nationalmuseet anbefalede mindre restaureringsarbejder. Endvidere ydes i henhold til lov om folkekirkens økonomi 20, stk. 3, jf. LB nr. 331 af 29. marts 2014, tilskud til mere omfattende istandsættelse af kirker, kalkmalerier, kirkeinventar og bevaringsværdige gravminder. I perioden afholdes udgifter til opførsel af regentparrets gravmæle i Roskilde Domkirke. Hovedkontoen anvendes til istandsættelse af national ejendom. Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 19,8 23,0 18,2 18,6 18,6 18,6 18,6 Indtægtsbevilling Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling) Udgift... 14,9 20,4 18,2 18,6 18,6 18,6 18,6 22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0, Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 14,9 20,4 18,2 18,6 18,6 18,6 18,6 35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller Udgift... 4,8 2, Andre ordinære driftsomkostninger 4,8 2, Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud Indtægt Øvrige overførselsindtægter Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris Udgift , Andre ordinære driftsomkostninger - 0, Videreførselsoversigt: Beholdning Mio. kr. primo 2016 Øvrige beholdninger... 23,0 I alt... 23,0 Bemærkninger: Den videreførte beholdning primo 2016 på 23,0 mio. kr. består af 0,5 mio. kr. på Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling), 13,1 mio. kr. på Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller, 8,7 mio. kr. på Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke. Sidstnævnte videreførsel disponeres på finansloven for 2013 til Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller.

19 Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling) Rådighedsbevillingen disponeres til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier, kirkeinventar samt istandsættelse af kirker mv., jf. nedenstående oversigt. Der kan af kontoen afholdes udgifter til bistand til faglig vurdering af ansøgninger om istandsættelse. Forventet fordeling af tilskuddene (kr.) 1. Forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier Forundersøgelse og istandsættelse af kirkeinventar Istandsættelse af kirker mv I alt Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller I forbindelse med Aftaler om finansloven for 2005 blev der givet tilsagn om, at staten yder et tilskud til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke i perioden Der var tale om en hovedistandsættelse af Christian I, Christian IV, Frederik V og Christian IX's kapeller. Restaureringen vedrørte bl.a. kalkede vægge med Danmarks største sammenhængende rumudsmykning fra middelalderen. Herudover indebar istandsættelsen rensning af de kongelige kister, marmorgravmæler og marmorsarkofager. Restaureringen var anbefalet af Nationalmuseet. Projektet er færdiggjort i 2011, og mindreforbruget på kontoen anvendes på Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller. På kontoen afholdes udgifter til forundersøgelse, projektering og opførelse af Dronningens og prinsens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel. Der blev på finansloven for 2011 givet hjemmel til at igangsætte arbejdet med gravmælet inden for en ramme på 12,9 mio. kr. finansieret af et mindreforbrug fra istandsættelsen af begravelseskapellerne samt et mindreforbrug på Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke. Endvidere medgår indtægter på 19,0 mio. kr. fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum den 14. januar 2012, jf. tekstanmærkning nr. 2, til finansieringen af gravmælet. På baggrund af en forundersøgelse blev totaludgiften på finanslov 2014 skønnet til 31,9 mio. kr. I forbindelse med finanslov 2015 er skønnet reduceret til 31,4 mio. kr. Udgifter til istandsættelse og fundering af gulv i Sankt Birgittes Kapel afholdes af Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling). Det skønnes, at projektet er færdigt i Anlægsskema: Projektbeskrivelse: Opførelsen af Dronningens og prinsgemalens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel i Roskilde Domkirke Hjemmel: Finanslov bevilling til forundersøgelse på finanslov for 2011 Igangsættelse: 2012 Færdiggørelse: Medio 2017 (forventet) Mio. kr. Totaludgift Totaludgift pr. Finanslov ,4 Bevillinger og forbrug: Bevilling Forbrug Ultimo ,9 2, ,0 1, ,0 2, ,0 4, ,5 2, , ,0

20 Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris I forbindelse med finanslov 2015 blev der inden for hovedkonto Istandsættelse af kirker mv. omdisponeret et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. fra udførelsen af Hendes Majestæt Dronningens og Prinsgemalens gravmæle på konto Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller til Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris. Bygningen, som huser Den danske Kirke i Paris, ejes af den danske stat. Bevillingen blev benyttet til nødvendigt vedligeholdelsesarbejde af facaden.

21 Folkekirken Folkekirken (tekstanm. 1) Kirkeministeriet er den folkekirkelige centralstyrelse og administrerer bevillinger til den statsfinansierede del af folkekirken. Ministeriet udarbejder lovforslag og udsteder generelle og konkrete administrative forskrifter for det kirkelige forvaltningsområde og forbereder sager, der reguleres ved kongelig anordning eller kongelig resolution. Kirkeministeriet bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv. Love med særlig betydning for folkekirkens økonomi og forvaltning er lov om folkekirkens økonomi, jf. LB nr. 331 af 29. marts 2014, lov om menighedsråd, jf. LB nr. 771 af 24. juni 2013, lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. LB nr. 329 af 29. marts 2014 samt lov om ansættelse i stillinger i folkekirken mv., jf. LB nr. 864 af 25. juni Ministeriet er tilsynsmyndighed i visse kirkelige anliggender (kirker, kirkegårde, præstegårde, præster, kirkefunktionærer mv.) og er ansættelsesmyndighed for folkekirkens præster. Ministeriet udarbejder budget for fællesfonden, hvoraf folkekirkens fællesudgifter afholdes. Kirkeministeriet fastsætter størrelsen af landskirkeskatten, der lignes med samme procent af den skattepligtige indkomst på alle folkekirkens medlemmer og indtægtsføres i fællesfonden. Folkekirken er økonomisk og forvaltningsmæssigt opdelt i flere niveauer: Et lokalt niveau, der består af ca sogne, der er samlet i 103 provstier, et regionalt niveau, der består af 10 stifter, samt et landsdækkende niveau, hvor Kirkeministeriet er ansvarlig for økonomi og forvaltning. I hvert sogn er et menighedsråd ansvarlig for økonomi og forvaltning. Et menighedsråd består af mindst 5 valgte medlemmer samt sognets præst(er). Menighedsrådet administrerer kirke og kirkegård, ansætter kirkefunktionærer og forvalter sognets økonomi inden for de rammer, som provstiudvalget har godkendt for de enkelte kirkekasser. Menighedsråd medvirker ved besættelse af præstestillinger, men præster ansættes af kirkeministeren og er i udøvelsen af deres pastorale forpligtelser uafhængige af menighedsrådene. I hvert provsti er der et provstiudvalg, der består af 4-8 læge medlemmer, som er valgt af menighedsrådene i provstiet, af provsten, som er født medlem af og forretningsfører for udvalget, samt 1 repræsentant for provstiets præster. Provstiudvalget fastsætter efter budgetsamråd med menighedsrådene rammebevillinger for driftsudgifter samt bevillinger til anlægsarbejder for hver kirkekasse i provstiet. Provstiudvalget fastsætter desuden det samlede ligningsbeløb til kirkekasserne samt provstiudvalgskassen inden for et ligningsområde (en kommune). Provstiudvalgets kompetence i forhold til bevillinger og ligningsbeløb kan i stedet tillægges et besluttende budgetsamråd, der består af repræsentanter for menighedsrådene i ligningsområdet. Provstiudvalget skal godkende menighedsrådets beslutninger i forhold til bl.a. tjenesteboliger og andre bygninger bortset fra kirker og kirkegårde. Provstiudvalget beslutter også, hvad der skal foretages som følge af syn over kirker og andre bygninger samt kirkegårde. I hvert af de 10 stifter i Danmark udøves myndighedsfunktionerne af biskoppen for så vidt angår gejstlige anliggender. Biskoppen administrerer bevillingsdisponeringen for Provster og præster på grundlag af bevillingsrammer, der udmeldes af ministeriet. Biskoppen er tilsynsførende med præsters og provsters tjenstlige forhold. Biskoppen bestyrer desuden stiftets andel af fællesfonden. Stiftsøvrigheden, der består af biskoppen og stiftamtmanden, er overtilsyn for stiftets kirker og kirkegårde og skal godkende en række af menighedsrådenes beslutninger vedrørende kirker og kirkegårde. Stiftsøvrigheden er generel tilsynsmyndighed og klageinstans i forhold til menighedsrådenes og provstiudvalgenes økonomiske forvaltning.

22 Ved landets 10 stiftsadministrationer var der i 2015 beskæftiget 121,9 årsværk. Stiftsadministrationerne er finansieret af fællesfonden, og ressourceforbruget beløb sig til 75,4 mio. kr. i 2015 (i 2015-pl). Der er i 2016 budgetteret med en udgift på 72,5 mio. kr. (i 2016-pl). Kirkeministeren fastsætter bl.a. på grundlag af budgetbidrag fra biskopperne og folkekirkelige institutioner budget for fællesfonden. Fællesfonden finansierer folkekirkens egen andel af løn mv. til præster og provster, udgifter ved stiftsadministrationerne, folkekirkens uddannelsesinstitutioner, folkekirkens anvendelse af it, udligningsordning samt forskellige mindre udgiftsområder. Kirkeministeren fastsætter i forbindelse med fællesfondens budget det beløb, som skal udskrives i landskirkeskat til finansiering af fællesfondens udgifter. Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden rådgiver kirkeministeren om fællesfondens budgetfastsættelse og -opfølgning samt yder anden rådgivning efter anmodning. Gruppen består af en biskop, en stiftskontorchef, en repræsentant for Kirkeministeriet samt et medlem fra henholdsvis Landsforeningen af Menighedsråd og Danmarks Provsteforening. I forbindelse med fællesfondens budget hører budgetfølgegruppen et budgetsamråd bestående af en læg repræsentant for hvert stift, en observatør for Den Danske Præsteforening samt en fælles observatør for de øvrige faglige organisationer, der har medlemmer beskæftiget i folkekirken. Hovedparten af folkekirkens udgifter finansieres af kirkeskat, som lignes på medlemmerne af folkekirken. Kirkeskatten udskrives fælles for alle sogne i et ligningsområde. Den omfatter dels ligningsmidler til de lokale kirke- og provstiudvalgskasser, dels ligningsområdets andel af landskirkeskatten. Konsolideret opgørelse af folkekirkens indtægter (2014-pris- og lønniveau, mio. kr.) Lokale kasser Fællesfonden Staten I alt Konsolideret opgørelse af folkekirkens udgifter (2014-pris- og lønniveau, mio. kr.) Lønninger: kirkefunktionærer Lønninger: præster, provster og biskopper Lønninger: stifter og departement Øvrige driftsudgifter Anlægsinvesteringer I alt Yderligere oplysninger om folkekirken kan findes på Kirkeministeriets hjemmeside

23 Biskopper (Lovbunden) Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 9,2 9,8 10,0 10,1 10,1 10,1 10,1 10. Lønninger, LB nr. 331 af 2014 Udgift... 9,2 9,8 10,0 10,1 10,1 10,1 10,1 18. Lønninger / personaleomkostninger - 0, Finansielle omkostninger... 0,0 0, Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 9,1 9,8 10,0 10,1 10,1 10,1 10,1 10. Lønninger, LB nr. 331 af 2014 Af kontoen afholdes biskoppernes lønudgifter og bidrag til tjenestemandspension. Der afholdes lønudgifter til 10 biskopper i Danmark. Indtil 2010 blev der tillige afholdt lønudgifter til 1 biskop i Grønland. Finansieringen af biskoppen på Grønland er nu overtaget af det grønlandske selvstyre. Aktivitetsoversigt Aktivitet (antal årsværk) Biskopper Ressourceforbrug (mio. kr pl) Statens udgifter... 10,1 10,2 10,1 10,1 10,1 10,1 10, Provster og præster (Lovbunden) Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling ,0 436,2 467,3 473,8 473,9 473,9 473,9 10. Lønninger, LB nr. 331 af 2014 Udgift ,0 436,2 467,3 473,8 473,9 473,9 473,9 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ,0 436,2 467,3 473,8 473,9 473,9 473,9 10. Lønninger, LB nr. 331 af 2014 Af kontoen afholdes statens andel af præstelønninger samt pensionsbidrag. Staten dækker 40 pct. af udgifterne til aflønning af 1892,8 provster og præster målt i årsværk, samt den fulde pensionsudgift for samtlige præster og provster i henhold til 20 i lov om folkekirkes økonomi, jf. LB nr. 331 af 29. marts Fordelingen af præster på stifter kan ses i tabellen nedenfor. Fordelingen afspejler situationen primo 2014, men vil løbende ændres indtil 2016 på baggrund af en aftale mellem kirkeministeren og biskopperne, hvor en ny fordelingsmodel vil være fuldt implementeret. Den nye fordelingsmodel tager i højere grad end tidligere hensyn til, hvor befolkningen bor. Færøernes hjemmestyre overtog i 2007 folkekirken på Færøerne, men lønnen til de færøske præster, der fortsat er danske tjenestemænd, udbetales fortsat via Kirkeministeriet. Efterfølgende refunderes beløbet af Færøerne. På kontoen udbetales også løn til en grønlandsk præst i København. Alle udgifter i forbindelse med denne refunderes af Grønland. ad 46. Tilskud til anden virksomhed. Bevillingen udgør statens finansieringsandel netto. Der er indregnet et pensionsbidrag på 15 pct. af de samlede pensionsgivende lønudgifter. Pen-

24 sionsbidraget overføres til 36. Pensionsvæsenet månedligt i forhold til forbrug af pensionsgivende løn til provster og præster. Aktivitetsoversigt Aktivitet (antal årsværk) 1992,8 1992,8 1992,8 1992,8 1992,8 1992,8 1992,8 1992,8 1. Antal sognepræster og provster ,8 1892,8 1892,8 1892,8 1892,8 1892,8 1892,8 1892,8 2. Antal fællesfondspræster ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Ressourceforbrug (mio. kr. i 2014-priser) 1004,0 1007,8 1032,5 1016,5 1031,1 1031,2 1031,2 1031,2 1. Sognepræster og provster ,0 906,8 931,1 915,3 928,8 929,1 929,1 929,1 Statslig andel af udgifterne til løn (40 %) ,2 362,7 372,5 366,1 371,5 371,8 371,8 371,8 Fællesfondens andel af udgifterne til løn (60 %) ,8 544,1 558,7 549,2 557,3 557,3 557,3 557,3 2. Fællesfondspræster 3 46,8 46,8 46,8 48,8 47,2 48,2 48,2 48,2 Fællesfondens udgifter til løn (100%) ,8 46,8 46,8 48,8 47,2 48,2 48,2 48,2 3. Statslig udgift til pen- sions- Bidrag ,0 101,0 101,4 101,2 102,3 102,1 102,1 102,1 Bemærkninger: 1 Aktivitetsoversigten er baseret på bevillingstal for perioden til Fællesfondens andel af udgifterne til løn for 2007 og årene herefter er inklusiv 1,0 mio. kr., der overføres fra Forskellige tilskud til fællesfonden. 3 Med kompensationen for anden lovgivnings provenuvirkning på kirkeskattens afskaffelse er antallet af de af staten medfin ansierede præstestillinger blevet låst til 1892,8 årsværk. Samtidigt er det muligt for fællesfonden fremover at finansiere yderligere præstestillinger 100 pct. Lov om folkekirkens økonomi som ændret ved lov nr. 455 af 25. maj 2012 medførte, at det kun er de statsligt medfinansierede præster (1892,8), der er fastsat på finansloven, mens antallet af 100 pct. fællesfondsfinansierede stillinger (der i 2007 udgjorde i alt 99 årsværk) kan variere, alt efter hvorledes fællesfonden ønsker at prioritere. 4 Fra 2007 til 2012 var finansieringen af sognepræster og præster finansieret af fællesfonden ligestillet, således at staten overtog 40 pct. af finansieringen af præster finansieret af folkekirkens fællesfond fra fællesfonden. Statens ekstraudgift blev godtgjort af folkekirken ved en modregning i statens kompensation for anden lovgivnings effekt på kirkeskatten. 5 Pensionsbidraget udgør 15 pct. af den pensionsgivende løn og overføres til Folkekirkens præster og provster. I forhold til forbruget af pensionsgivende løn. Staten betaler den fulde pensionsudgift for samtlige tjenestemandsansatte præster og provster. Den samlede statslige pensionsudbetaling udgjorde 287,0 mio. kr. i Tallene for 2017 er fastsat som beløbet på Folkekirkens præster og provster opskrevet med lønindekset. Antal præstestillinger og befolkning fordelt på stifter i Danmark 2015 Stift Befolkningstal Sogne Præster og provster i alt (årsværk) Københavns Stift ,3 Helsingør Stift ,9 Roskilde Stift ,7 Lolland-Falsters Stift ,5 Fyens Stift ,7 Aalborg Stift ,3 Viborg Stift ,3 Århus Stift ,6 Ribe Stift ,0 Haderslev Stift ,7 I alt ,8 Kilde : Danmarks Statistik og KIS

25 Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 8,2 8,2 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 20. Kompensation som følge af navnelov Udgift... 8,1 8,1 8,1 8,2 8,2 8,2 8,2 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 8,1 8,1 8,1 8,2 8,2 8,2 8,2 30. Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navneloven Udgift... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 20. Kompensation som følge af navnelov Med vedtagelse af lov om ændring af navneloven ( lov nr. 435 af 14. maj 2007 om ændring af navneloven) pr. 1. maj 2007 opkræves gebyr i forbindelse med ansøgninger om navneændring. Gebyret er pr. 1. januar 2015 fastsat til 510 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis på ca. 8,6 mio. kr., forudsat ca navneændringer, hvoraf ca. de er gebyrbelagt. Gebyrindtægten optages på Gebyr ved navneændringer. Langt hovedparten af ansøgninger om navngivning og navneændring registreres af folkekirkens personregisterførere i sognene. I de sønderjyske landsdele behandles ansøgninger imidlertid af personregisterføreren i kommunen, ligesom en mindre andel af ansøgninger behandles af Statsforvaltningerne og andre trossamfund. Provenuet fra gebyrindtægten vil blive fordelt mellem et tilskud til folkekirkens fællesfond, der modsvares af en tilsvarende nedsættelse af landskirkeskatten, og en nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de myndigheder, der foretager navneændringer. Den konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af DNK/CPR-systemet. Indtægten på Gebyr ved navneændringer er budgetteret til 8,6 mio. kr. i Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navneloven Udgifterne vedrører Folkekirkens IT's opdatering og drift af betalingsløsningen efter nyudvikling af DNK/CPR-systemet. Udskiftningen skete i løbet af og er anslået til ca. 0,5 mio. kr. ekskl. moms. Udgifterne til drift og afskrivning af løsningen anslås til 0,1 mio. kr. årligt.

26 Anmærkninger til tekstanmærkninger Dispositionsrammer mv. Ad tekstanmærkning nr. 1. Folkekirken overgik i 2004 til selvforsikring, hvor folkekirkens fællesfond afholder skadesudgifter for de lokale kirkelige myndigheder. Kirkeministeren fastsætter dog en selvrisiko for skader, som de lokale kirkelige myndigheder selv skal afholde. Der budgetteres i fællesfonden med det forventede skadesbeløb. Tekstanmærkningen bemyndiger kirkeministeren til at stille garanti for fællesfondens optagelse af lån til finansiering af eventuelle skadesudgifter, der ligger ud over det forventede skadesbeløb. De statsgaranterede lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut af folkekirkens fællesfond, som kan videreformidle lånet til forsikringsordningens organisation. Den samlede statsgaranterede låneoptagelse kan ikke overstige maksimalt 500 mio. kr. Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2004 og er præciseret på finansloven for Ad tekstanmærkning nr. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan i henhold til 2 i lov nr. 817 af 1988 (møntloven) efter forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede mønter, herunder mønter til særlige lejligheder. Disse erindringsmønter udstedes fortrinsvis i forbindelse med nationale begivenheder, særligt inden for kongehuset. Indtægter fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum d. 14. januar 2012 medgår til finansieringen af dronningens og prinsgemalens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel i Roskilde Domkirke. Udgifterne til gravmælet afholdes på Istandsættelse af kirker mv. Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2012.

27

28 fm.dk

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet 22. Kirkeministeriet Tekst 3 22. Kirkeministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet 22. Kirkeministeriet Tekst 3 Realøkonomisk oversigt: 22. Kirkeministeriet A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger Tekst XX. og Transport-, anmærkninger Bygnings- 22. Kirkeministeriet og Boligministeriet 22. Kirkeministeriet Tekst 3 22. Kirkeministeriet

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Tekst 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519 FINANSLOV for finansåret 2013 Tekst 22 Finansmin. j.nr.: 12/03519 Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

Årsrapport 2015 for Kirkeministeriet

Årsrapport 2015 for Kirkeministeriet Årsrapport 2015 for Kirkeministeriet Marts 2016 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2015 for... 1 Kirkeministeriet... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 1.1 Fremlæggelse...

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 3. Folketinget

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 3. Folketinget Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 3. Folketinget 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi LBK nr 609 af 06/06/2007 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi Herved bekendtgøres lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2007, med de ændringer, der følger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi Side 1 af 10 Dato for udstedelse 28-04-2006 Dokumenttype Lovbekendtgørelse Forskriftens nr. 376 Forskriftens titel Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi Ressortministerium Kirkeministeriet Status

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 3. Folketinget 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter uden

Læs mere

Notat. Talepunkter til samråd i Folketingets Kirkeudvalg den 13. april 2011 om samrådsspørgsmål K

Notat. Talepunkter til samråd i Folketingets Kirkeudvalg den 13. april 2011 om samrådsspørgsmål K Kirkeudvalget 2010-11 KIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 15 Offentligt Notat Dato: 13. april 2011 Talepunkter til samråd i Folketingets Kirkeudvalg den 13. april 2011 om samrådsspørgsmål K Kirkeministeriet

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Status for kirkegårdenes økonomi. DKL og FDK årsmøde 6. september 2016

Status for kirkegårdenes økonomi. DKL og FDK årsmøde 6. september 2016 Status for kirkegårdenes økonomi DKL og FDK årsmøde 6. september 2016 Udviklingen i kirkeskatteprocenten 0,88 2 Højeste og laveste kirkeskatteprocenter Kommune Kirkeskattepct. Gentofte 0,43 Frederiksberg

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

Årsrapport 2012 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Årsrapport 2012 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2012 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke April 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Beretning... 3 2.1 Ministeriet for Ligestilling og Kirke... 3 2.2 Årets økonomiske

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi LBK nr 331 af 29/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 12. august 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 25676/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov om

Læs mere

Resultataftale For. Viborg Stift

Resultataftale For. Viborg Stift Resultataftale 2009 For Viborg Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for institutionens virke Denne aftale vedrører Viborg stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen varetager

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger

ÅRSBUDGET 2011 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger ÅRSBUDGET 211 for 26744146 under HORNBÆK i HELSINGØR i HELSINGØR Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hornbæk den 26 / 1 21 Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringkøbing Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8749 CVR-nr. 37539619 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning Dato: 27.februar 2007 Model for evaluering af stiftsråd 1 Indledning I regeringsgrundlaget Nye mål er anført følgende om stiftsråd: For at øge demokratiet og den lokale selvbestemmelse i folkekirken er

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Skibby. Skibby. Frederikssund. Frederikssund. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger

ÅRSBUDGET 2011. Skibby. Skibby. Frederikssund. Frederikssund. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger ÅRSBUDGET 211 for under i Frederikssund i Frederikssund Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 25 / 5 21 Michael Stenkvist menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Verner Johansen

Læs mere

Præsentation. v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Præsentation. v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Præsentation v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Viborg Stift strækker sig fra Aggersborg i nord til Blåhøj i syd og fra Fjaltring i vest til Hammershøj

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud

Omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud Betænkning 1511 Omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud Betænkning fra Udvalg om bloktilskud Kirkeministeriet - Oktober 2009 Betænkning 1511 Omlægning af statens tilskud til folkekirken

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode 7911. CVR-nr.

ÅRSBUDGET 2016. for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode 7911. CVR-nr. ÅRSBUDGET 216 for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd i Fredericia Provsti i Fredericia Kommune Myndighedskode 7911 CVR-nr. 3924412 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

ÅRSBUDGET 2012 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing ÅRSBUDGET 212 for 26744146 under HORNBÆK i HELSINGØR i HELSINGØR Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Aase Kjær menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Notat. 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen. Fase 1 - Opstart

Notat. 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen. Fase 1 - Opstart 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Det øgede økonomiske fokus i provstier og menighedsråd har ført til en række

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Staby. Staby Sogns Menighedsråd. Ringkøbing Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Staby. Staby Sogns Menighedsråd. Ringkøbing Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 215 for Staby under Staby Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 8741 CVR nummer: 1636213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Staby den 2 / 5 214 Birgitte

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Diagrammer over styringsmodeller Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning

Diagrammer over styringsmodeller Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning Model 1 indebærer: at den praksis, som er udviklet omkring regulering af indre anliggender, bliver lovfæstet. Der fastsættes

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjallese Provstiudvalg i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 4453 CVR-nr. 21188883 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 21 for Ølsted sogn under Ølsted Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 796 CVR nummer: 66182916 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Forslag til finanslov for finansåret 2018 Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger XX. 14. Udlændinge- Transport-, og Bygnings- Integrationsministeriet og Boligministeriet 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet Tekst

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Fredericia Kirkegårde. Fredericia Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Fredericia Kirkegårde. Fredericia Kommune ÅRSBUDGET 215 for Fredericia Kirkegårde under i i Fredericia Kommune Myndighedskode: CVR nummer: Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Fredericia, Kirkernes Hus den 21 / 1 214 Carsten Kjær Jørgensen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Kongens Lyngby Provstiudvalg. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode 4422. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Kongens Lyngby Provstiudvalg. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode 4422. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Kongens Lyngby Provstiudvalg i Kongens Lyngby Provsti i Lyngby-Taarbæk Kommune Myndighedskode 4422 CVR-nr. 21223042 Kongens Lyngby Provstiudvalg, CVR-nr. 21223042,, Afleveret d. 30-12-2013

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268 FINANSLOV for finansåret 2012 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 12/00268 Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Finansmin. j.nr.: 09-203 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 15. Velfærdsministeriet...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Grøndalslund. Grøndalslund. Rødovre-Hvidovre. Rødovre

ÅRSBUDGET 2011. Grøndalslund. Grøndalslund. Rødovre-Hvidovre. Rødovre ÅRSBUDGET 211 for under i Rødovre-Hvidovre i Rødovre Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lisbjerg Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8127. CVR-nr. 68049210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lisbjerg Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8127. CVR-nr. 68049210 ÅRSREGNSKAB for Lisbjerg Sogns Menighedsråd i Århus Nordre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8127 CVR-nr. 68049210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lejre Provstiudvalg. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode 4426. CVR-nr. 21268801. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lejre Provstiudvalg. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode 4426. CVR-nr. 21268801. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Lejre Provstiudvalg i Lejre Provsti i Lejre Kommune Myndighedskode 4426 CVR-nr. 21268801 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune ÅRSBUDGET 215 for Måløv Kirkekasse under Måløv Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup Kommune Myndighedskode: 7188 CVR nummer: 65324911 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2013. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 213 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 29 / 5 212 Carl Erik

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515 ÅRSREGNSKAB for Hammel Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8022 CVR-nr. 52937515 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 8. Erhvervs- og Vækstministeriet 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Tekst 3 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318 ÅRSREGNSKAB for Vejlby Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8266 CVR-nr. 58183318 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 17. Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Realøkonomisk oversigt: 17. Beskæftigelsesministeriet A. Oversigter.

Læs mere

Claus Helsbøl Sendt: 5. februar :19. Tønder Provsti; Ribe Stift (Hast) Høringssvar. Kirkeministeriet. Bloktilskud

Claus Helsbøl Sendt: 5. februar :19. Tønder Provsti; Ribe Stift (Hast) Høringssvar. Kirkeministeriet. Bloktilskud Fra: Claus Helsbøl Sendt: 5. februar 2010 08:19 Til: Kirkeministeriet Cc: Tønder Provsti; Ribe Stift Emne: (Hast) Høringssvar Kirkeministeriet Bloktilskud Jeg henvise til Finn Riber Jensen -tidligere provst

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 23 / 1 213 Peter Munch Kofoed

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Naur. Naur Sognes Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Naur. Naur Sognes Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 215 for Naur under Naur Sognes Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 8825 CVR nummer: 2381213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Naur den 12 / 5 214 Kenn Nørgaard

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Faxe. Faxe Sogns Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Faxe. Faxe Sogns Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune ÅRSBUDGET 21 for Faxe under Faxe Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Faxe Kommune Myndighedskode: 722 CVR nummer: 788919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Faxe den 12 / 6 214 menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 27 / 9 212 Torsten Schnieber

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2011. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 211 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Albertslund den 26 / 1 21 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode: 743 CVR nummer: 9 49 46 19 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSBUDGET 2016. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSBUDGET 216 for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 77 CVR-nr. 88217 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Højby Sogn i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode: 7886 CVR nummer: 16446416 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Højby den 23 / 5 213 Solfrid Fjallsbak menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Mørdrup Sogns Menighedsråd. i Helsingør Domprovsti. i Helsingør Kommune. Myndighedskode 9103. CVR-nr. 59936816

ÅRSBUDGET 2016. for Mørdrup Sogns Menighedsråd. i Helsingør Domprovsti. i Helsingør Kommune. Myndighedskode 9103. CVR-nr. 59936816 ÅRSBUDGET 216 for Mørdrup Sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Kommune Myndighedskode 91 CVR-nr. 5996816 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013 KOKKEDAL KIRKEKASSE. Kokkedal Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2013 KOKKEDAL KIRKEKASSE. Kokkedal Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Kokkedal Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 9145 CVR nummer: 1261387 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm den / 1 212 Aage Dtilevsen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Øsløs-Vesløs-Arup Kirkekasse. Øsløs-Vesløs-Arup Pastoratsråd. Thisted Provsti. Thisted Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Øsløs-Vesløs-Arup Kirkekasse. Øsløs-Vesløs-Arup Pastoratsråd. Thisted Provsti. Thisted Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Øsløs-Vesløs-Arup Pastoratsråd i Thisted Provsti i Thisted Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vesløs den 5 / 9 211 Bente Pilgaard menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Kokkedal. Kokkedal Sogns Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Kokkedal. Kokkedal Sogns Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 215 for Kokkedal under Kokkedal Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 9145 CVR nummer: 1261387 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm den 19 / 11

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Vetterslev - Høm. Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. Ringsted-Sorø Provsti. Ringsted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Vetterslev - Høm. Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. Ringsted-Sorø Provsti. Ringsted Kommune ÅRSBUDGET 215 for Vetterslev - Høm under Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd i Ringsted-Sorø Provsti i Ringsted Kommune Myndighedskode: 7373 CVR nummer: 1195213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vetterslev

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Risbjerg. Risbjerg Sogns Menighedsråd. Rødovre-Hvidovre Provsti. Hvidovre Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Risbjerg. Risbjerg Sogns Menighedsråd. Rødovre-Hvidovre Provsti. Hvidovre Kommune ÅRSBUDGET 215 for Risbjerg under Risbjerg Sogns Menighedsråd i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre Kommune Myndighedskode: 7143 CVR nummer: 17871218 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hvidovre den

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Torben Larsen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Svenstrup menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 5 211 Agnes Rønager menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 214 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 26 / 9 213 Carl Erik

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Krejbjerg Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8553. CVR-nr. 11278019

ÅRSREGNSKAB 2013. for Krejbjerg Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8553. CVR-nr. 11278019 ÅRSREGNSKAB for Krejbjerg Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8553 CVR-nr. 11278019 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ravsted Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode 9060. CVR-nr. 31189616

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ravsted Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode 9060. CVR-nr. 31189616 ÅRSREGNSKAB for Ravsted Sogns Menighedsråd i Aabenraa Provsti i Aabenraa Kommune Myndighedskode 9060 CVR-nr. 31189616 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. PUK-kassen. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune

ÅRSBUDGET 2014. PUK-kassen. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune ÅRSBUDGET 214 for under i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode: CVR nummer: 25261437 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Fladbjerg kapel den 3 / 9 213 Provst Jens Jacob Jensen

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Viborg Østre Provstiudvalg. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode 4469. CVR-nr. 22018639

REGNSKABSTAL 2012. for Viborg Østre Provstiudvalg. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode 4469. CVR-nr. 22018639 REGNSKABSTAL for Viborg Østre Provstiudvalg i Viborg Østre Provsti i Viborg Kommune Myndighedskode 4469 CVR-nr. 22018639 Viborg Østre Provstiudvalg, CVR-nr. 22018639,, Afleveret d. 12-03-2013 13:55 Side

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rind-Kollund Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 158515 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind Sognehus den 9 / 1 212 Søren

Læs mere