Energimærke. Adresse: Skolevej 9 Postnr./by:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Adresse: Skolevej 9 Postnr./by:"

Transkript

1 SIDE 1 AF 30 Adresse: Skolevej 9 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: Energikonsulent: Jan V. Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: Oplyst for perioden: Fjernvarme: kwh Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G D Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 01 Hovedbygning: 1 B2-5 Isolering af ydervægge og radiatornicher 2 B5 - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum op til 350 mm isolering 3 B2 Efterisolering af limtræsremme over vinduer med 100 mm. 123 kwh el kwh 75 kwh el kwh 1 kwh el kwh kr kr. 11,8 år kr kr. 8,6 år 700 kr kr. 23,2 år 4 Montering af 350 kvm solceller på taget kwh el kr kr. 12,5 år

2 SIDE 2 AF 30 Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 5 B1 Montering af ny cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg 876 kwh el kr kr. 8,0 år 6 B1 Isolering af væg mod uopvarmet kælderrum med 100 mm. 6 kwh el kwh kr kr. 16,1 år 7 B1 BL1 og BL4 Udskiftning af ældre cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg til aut. modulerende cirkulationspumper. 841 kwh el kr kr. 9,5 år 03 Skole og SFO: 23 Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg 948 kwh el kr kr. 7,4 år 24 Isolering af etageadskillelse mod krybekælder 25 Efterisolering af ventilationskanaler op til en samlet tykkelse på 100 mm 13 kwh el kwh 1 kwh el kwh kr kr. 15,4 år kr kr. 15,8 år 26 Isolering af lemme til krybekælder 90 kwh 50 kr kr. 32,0 år 04 Toiletbygning: 37 Isolering af betonrem med 100 mm kwh kr kr. 14,6 år 08 Værksted (Gl.Toiletbygning): 41 Isolering af væg mod uopvarmet rum med 200 mm kwh kr kr. 11,5 år 20 Toiletbygning: 46 Isolering af hule ydervægge ved indblæsning af granulat 47 Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 350 mm kwh kwh kr kr. 10,0 år kr kr. 7,4 år

3 SIDE 3 AF 30 Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Samlet besparelse på vand 0 kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: B Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og

4 SIDE 4 AF 30 renovering. Læs mere i Bygningsreglementet ( Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 01 Hovedbygning: 8 B1 Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder med 250 mm 9 kwh el kwh kr. 9 B2 Efterisolering af undersiden gangbro mod det fri 1 kwh el 610 kwh 10 Isolering af betonelementfacader og piller 29 kwh el kwh 11 B1 Efterisolering af kældervægge af massiv beton 8 kwh el kwh 400 kr kr kr. 12 B1 og B5 efterisolering af ventilationskanaler op til 100 mm tykkelse 13 B5 Isolering af uisoleret væg og udskiftning af døre mod tagrum på blok 5 1 kwh el 360 kwh 3 kwh el kwh 200 kr kr. 14 Montering af nye aut. mod. cirkulationspumper til varmeflader på ventilationsanlæg 979 kwh el kr. 15 Efterisolering af cirkulationsledninger, tilslutnings- og brugsvandsrør op til en samlet tykkelse på 50 mm. Samt efterisolering af ARO varmtvandsbeholderen med 75 mm mineraluld 16 Udskiftning af yderdøre med 1 lags glas til yderdøre med energiruder. -16 kwh el kwh 1 kwh el kwh kr kr. 17 B1, B2 og B5 Udskiftning af kældergulve 45 kwh el kwh kr.

5 SIDE 5 AF 30 Forslag til forbedring 18 Undervisning og gymnastik udskiftning af armaturer til T5 rør med HF. Årlig besparelse i energienheder kwh el kwh Årlig besparelse i kr. inkl. moms kr. 19 Udvendig efterisolering af eks. flade tage med 150 mm. 9 kwh el kwh kr. 20 Udskiftning af døre og vinduer med 2 lags termoruder til nye med energiruder. 22 kwh el kwh kr. 21 Efterisolering af varmefordelingsrør 430 kwh 300 kr. 22 B2 Sløjd nyt balanceret ventilationsanlæg kwh el kwh -389 kr. 03 Skole og SFO: 27 Efterisolering af massive ydervægge med 100 mm. 32 kwh el kwh kr. 28 Efterisolering af tilslutningsrør, brugsvandsrør og cirkulationsledning -2 kwh el kwh kr. 29 Efterisolering af hanebåndsloft op til 350 mm 1 kwh el kwh kr. 30 Efterisolering af skråvægge, skunke, kvistflunker og lysninger til veluxvinduer 31 Udskiftning af ældre belysningsanlæg til nye T5 rør med HF, samt glødepærer til sparepærer 22 kwh el kwh kwh el kwh kr kr. 32 Isolering af kældervægge med 100 mm 2 kwh el kwh kr.

6 SIDE 6 AF 30 Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 33 Udførelse af nyt kældergulv 6 kwh el kwh kr. 34 Udskiftning af døre og vinduer med 1 lags glas til nye døre og vinduer med 2 lags energiruder med varm kant 1 kwh el kwh kr. 35 Efterisolering af varmefordelingsrør 80 kwh 44 kr. 36 Udskiftning af døre og vinduer med 2 lags termo og 1 lags glas med forsatsrude til nye med 2 lags energiruder med varm kant kwh kr. 04 Toiletbygning: 38 Udvendig efterisolering af fladt tag med 250 mm kwh 39 Udførelse af nyt terrændæk kwh 700 kr. 900 kr. 40 Udskiftning af yderdør med 2 lags termorude 50 kwh 27 kr. 08 Værksted (Gl.Toiletbygning): 42 Udvendig efterisolering af fladt tag med 250 mm. 740 kwh 500 kr. 43 Udførelse af nyt terrændæk kwh 600 kr. 44 Efterisolering af varmefordelingsrør 240 kwh 200 kr. 45 Efterisolering af varmtvandsbeholder og tilslutningsrør til varmtvandsbeholderen 180 kwh 99 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Dette mærke inderholder bygninger på Næsby Skole der anvendes til undervisning og SFO: Skolen opvarmes ved. 001 Hovedbygning består af flere bygninger og er flere plan, er opført i 1930 med ombygning blok 1 er til undervisning og administration fra blok 2 gymnastik og sløjt er til undervisning fra blok 5 undervisning og SFO fra SFO og undervisning, samt lokal arkiv er opført 1930 og ombygget i 1959 og Kælderen er også

7 SIDE 7 AF 30 opvarmet. 004 Toiletbygning er opført i Værkstedsbygning er opført i 1965 (toiletter er nedlagt) bygningen er ændret til depot og lille værksted, så det opvarmede areal er kun på 31 m²; men den er medtaget fordi der er varme og en varmtvandsbeholder i værkstedet. 020 Toiletbygning er opført i 1930, bygningen er placeret forlængelse af blok 2 (under Hovedbygningen). Det samlede opvarmede areal er opmålt til m². FORUDSÆTNINGER - Ved besigtigelsen blev tegninger for bygningerne anvendt til vurdering af isoleringsforhold i de skjulte konstruktioner. (kommunens web-lager og E-tegninger) - Ib Jørgensen var repræsentant for ejer under besigtigelsen. DRIFT for 2011 i følge kommunens energistyringssystem: - VARME-FORBRUG Varmeforbruget er opgjort til GJ = kwh svarende til klimakorr. forbrug på kwh, som angivet på mærkets forside. Det beregnede forbrug på kwh er dermed større end det oplyste forbrug. Forskellen kan skyldes flere forhold hvor bl.a. brugsvaner spiller en stor rolle, samt en meget omhyggelig servicechef. - EL-FORBRUG EL-forbruget er opgjort til kwh. Det beregnede EL-forbrug er opgjort til kwh og dermed lidt større end det oplyste forbrug. - VAND-FORBRUG Vand-forbruget er opgjort til m³. KONKLUSION Der er angivet flere forslag med god rentabilitet: - efterisolering af uisolerede brugsvandrør og varmefordelingsrør op til en lagtykkelse på min. 50 mm. - efterisolering af u- og isolerede ventilationskanaler i tagrum op til en lagtykkelse på 100 mm. - udskiftning af ældre toiletter med 1 skyl til toiletter med 2 skyl, samt perlatorer på vandhaner. - indblæsning af isolering i uisolerede hulmure og isolering af radiatornicher. - efterisolering af ydervæggene. - Efterisolering af lofter op til en samlet tykkelse 350 mm på bygningerne 1, 3 og udskiftning af ældre ventilationsanlæg til et behovstyret (CO2) ventilationsanlæg med modstrømsvarmegenvinding på i sløjd blok 2. - Udskiftning af ældre/gamle cirkulationspumper til modulerende A-mærkede pumper. - udskiftning af ældre lysarmaturer til nye og med styringer. Der skal gøres opmærksom på, at forslagene er indbyrdes afhængige, og derfor ikke umiddelbart kan summeres.

8 SIDE 8 AF 30 Inden igangsætning af udskiftning af pumper og ventilationsanlæg, bør man kontakte et rådgivende VVSingeniørfirma for at få gendimensioneret hele bygningsmassen, da der er foretaget flere ændringer og tilbygninger i tidens løb. Også i forbindelse med evt. nye isoleringstiltag og udskiftning af døre og vinduer. Det vil bevirke at renoveringen af varme- og ventilationsanlæg bliver optimeret til et godt indeklima for brugerne af bygningerne.

9 SIDE 9 AF 30 Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag 01 Hovedbygning: Status: Blok 1 - Det flade tag er isoleret med 150 mm mineraluld. Gangbro og mellembygning - Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 150 mm mineraluld i mellem bjælkerne. Blok 2 og 5 - loftet er uisoleret, dog på blok 5 er ca. halvdelen isoleret med mm isoleringsskum. Isoleringsforholdet er i henhold til besigtigelse og oplyst af kunden. Forslag 2: Blok 2 og blok 5 - Det anbefales at efterisolere loftet mod uopvarmet tagrum med op til en samlet tykkelse på 350 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. Taget bør udbedres for utætheder inden isoleringsarbejdet udføres. Alternativt på blok 5 isoleres skråloftet/tag med op til 350 mm mineraluld, dampspærre og godkendt beklædning. Der skal ventileres i mellem tagbeklædningen og isoleringen. Dampspærre og isolering føres helt ned mellem bjælkerne. Denne løsning giver ekstra depotplads. Taget bør udbedres for utætheder inden isoleringsarbejdet udføres. Forslag 19: Blok 1 - Det anbefales ved renovering at efterisolere det eksisterende flade tag med 150 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Blok 2 sammenbygningen - Det anbefales ved renovering at efterisolere det eksisterende flade tag med 150 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng. 03 Skole og SFO:

10 SIDE 10 AF 30 Status: Handbåndsloft er isoleret med 100 mm mineraluld over det meste, dog er der områder hvor der ikke er nogen isolering. - nogle loftslemme er isolerede med 20 mm og andre er uisolerede og utætte. Skråvægge er med forskellige isoleringstykkelser. - ved SFO-lokalerne er isoleret med mm. - ved Lokalhistorisk arkiv er der isoleret med 20 mm og områder uden isolering. Skunkvægge er med forskellige isoleringstykkelser - ved SFO-lokalerne er isoleret med mm. - ved Lokalhistorisk arkiv er der isoleret med 20 mm og områder uden isolering. - skunklemme er uisolerede og ikke tætsluttende. Vandret skunk er med forskellige isoleringstykkelser. - ved SFO-lokalerne er isoleret med mm og områder uden isolering. - ved Lokalhistorisk arkiv er der isoleret med 20 mm og områder uden isolering. Kvisteloft er isoleret med 50 mm Lysninger til velux-vinduer er ikke isolerede. Forslag 29: Forslag 30: Det anbefales at efterisolere hanebåndsloftet med op til en samlet tykkelse på 350 mm. Inden efterisolering af loft/tagetage igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Udskifte uisolerede loftslemme. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder mv. er ikke inkl. i denne overslagspris. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i loftsrummet skal også tillægges overslagsprisen. Det anbefales ved renovering at efterisolere skråvægge og skunke med op til en samlet tykkelse på 350 mm i forbindelse med renovering af tagetage eller udskiftning af taget. Evt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. Der monteres nye tætte isolerede loftslemme. I forbindelse med isoleringen af skråvæggene fjernes eksisterende beklædning og der monteres 250 mm isolering og ny dampspærre på lysningspladerne til Veluxvinduerne. Dampspærren skal føres helt ud til vinduet og ind til dampspærren i skråvæggen og afsluttet med godkendt beklædning. Kvistflunker isoleres med 100 mm. Alternativ til efterisolering af lodret- og vandret skunk, så kan man efterisolere skunken skrå ned under spærbjælkerne, således at det bliver en varm skunk. Dampspærren skal føres helt ned mellem bjælkelaget og være tæt ind under gulvet. 04 Toiletbygning: Status: Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 100 mm mineraluld.

11 SIDE 11 AF 30 Forslag 38: Udvendig efterisolering af det eksisterende flade tag med 250 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng. 08 Værksted (Gl.Toiletbygning): Status: Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 100 mm mineraluld. Forslag 42: Det anbefales ved renovering at efteriolere udvendigt på det eksisterende flade tag med 250 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng. 20 Toiletbygning: Status: Loft mod uopvarmet tagrum er uisoleret. Tagbeklædning er tegl på gitterspær. Isoleringsforholdet er skønnet, da tagrummet var ikke tilgængeligt. Forslag 47: Det anbefales at efterisolere loftet mod uopvarmet tagrum med op til en samlet tykkelse på 350 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. Ydervægge 01 Hovedbygning: Status: Blok 1 - Ydervæggene på øst og vestfacaderne består af elementer med ca. 50 mm isolering - Massive betonpiller i mellem vinduerne. - Gavlvægge består af 35 cm gule teglstenshulmur og er skønnet isoleret med 125 mm isolering. Blok 2 og 5 - ydervæggene består af cm røde teglstenshulmure og skønnet uisolerede.

12 SIDE 12 AF 30 - radiatornicher er massive 24 cm teglstensmur-helstensvæg. - væg mod uopvarmet tagrum er udført som uisoleret 12 cm teglstensvæg. - sammenbygningen på 1. sal er udført som isoleret hulmur. - kældervægge er udført som massive betonvægge - limtræsremme over vinduer er ikke isolerede. Isoleringsforholdet er i henhold til tegninger og efter opførelsestidspunktet. Forslag 1: Forslag 3: Forslag 10: Forslag 13: Blok 2 og Blok 5 - Det anbefales at montere indvendig isoleringsvæg på ydervægge over jord med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Arbejdet udføres sammen med isolering af vægge placeret under terræn. Det skal iøvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. Endvidere montering af indvendig isoleringsvæg på massive radiatornicher med 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Udvendig isolering er den mest energieffektive, da man bryder kuldebroer mm; men facaderne ændres markant. Blok 2 - Det anbefales at montere 100 mm isolering indvendig på limtræsremme over vinduer ved sammenbygningen, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Blok 1 - Det anbefales at montere udvendig isoleringsvæg med 200 mm isolering på massive betonelementvægge og massive betonpiller. Vægge og pillerne afsluttes med et armeret facadepuds eller anden godkendt beklædning. Prisoverslaget er baseret på den udvendige løsning (kilde Blok 5 - Det anbefales at isolere uisoleret vægge mod uopvarmet tagrum med 200 mm mineraluld. Isolering udføres på bagside af teglvæggene, evt. i træskelet og fastholdes med tråd. Endvidere anbefales det at udskifte de 4 gl. døre til nye massive isolerede døre. 03 Skole og SFO: Status: Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 50 mm mineraluld. Isoleringsforholdet er i henhold til tegninger og visuel besigtigelse. Forslag 27: Det anbefales at montere indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg.

13 SIDE 13 AF 30 Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering, da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslaget er baseret på den udvendige løsning (kilde 04 Toiletbygning: Status: Ydervægge er udført som ca. 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur og indvendigt af letbeton. Hulrummet er isoleret med 75 mm mineraluld. Over ydervæggen er der støbt en 19 cm betonbjælke med 5 cm lecaplade og udv. puds, som rem for tagkonstruktionen. Forslag 37: Det anbefales at montere udvendig isoleringsvæg på betonrem med 100 mm isolering og afsluttet med godkendt beklædning. 08 Værksted (Gl.Toiletbygning): Status: Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 75 mm mineraluld. Vægge mod uopvarmede rum består af 12 cm massiv teglvæg (halvstens væg). Forslag 41: Det anbefales at isolere uisolerede vægge mod uopvarmede rum med 200 mm mineraluld. Isolering udføres på bagside af teglvæg, evt. i træskelet og fastholdes med tråd. 20 Toiletbygning: Status: Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur med 75 mm hulrum. Hulrummet er ikke isoleret. Isoleringsforholdet i henhold til tegninger. Forslag 46: Det anbefales at isolere uisolerede hulmure med mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden.

14 SIDE 14 AF 30 Vinduer, døre og ovenlys 01 Hovedbygning: Status: Vinduer er fortrinsvis med 2 lags termoruder, dog er der stadig døre og vinduer som er med 1 lags glas. Enkelte vinduer med 1 lags glas er også med forsatsruder. Nogle yderdøre og vinduer er med 2 lags energiruder. Oplukkelige tagvindue på blok 1 er monteret med 2 lags energiruder. Døre til tagrum er uisolerede og slutter ikke tæt til karm. Forslag 16: Forslag 20: Blok 2 og blok 5 - det anbefales at udskifte yderdøre med 1 lag glas til yderdøre monteret med 2 lags energiruder med varm kant. Det anbefales ved renovering at udskifte døre og vinduer med 2 lags termoruder til nye døre og vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. Samt udskifte vinduer med 1 lags glas og forsatsrude til nye vinduer med energiruder med varm kant. (evt. generel udskiftes til 3 lags energiruder med varm kant) 03 Skole og SFO: Status: Vinduer er oplukkelige danebrogsvinduer med rammer og sprosser. Vinduerne er forsynet med 1 lags glas og nogle er yderligere med forsatsvinduer. Andre vinduer er med 2 lags termoruder, dog er enkelte med energiruder. Tagvinduer er med 2 lags energiruder, dog er der ældre vinduer med 1 +1 lag glas. Der er regnet med 2 massive uisolerede og 1 massiv isoleret yderdør. Endvidere er der døre med 1 lags glas og andre døre med 2 lags termoruder og isolerde fyldninger. Forslag 34: Forslag 36: Det anbefales ved renovering at udskifte døre og vinduer med 1 lag glas til nye døre og vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. Samt udskifte massive uisolerede døre med nye massive isolerede døre. Det anbefales ved renovering at udskifte døre og vinduer med 2 lags termorude og 1 lag glas med forsatsrude/ramme til nye vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. 04 Toiletbygning: Status: Der er 3 typer yderdøre, hvor den ene dør er massiv med isolerede fyldninger, en dør med 2 ruder og 2 lags energiruder, den sidste er med 1 termorude og 1 isoleret fyldning. Forslag 40: Det anbefales at udskifte yderdør med 2 lags termorude til yderdør monteret med 2 lags energirude med varm kant og isoleret fyldning. 08 Værksted (Gl.Toiletbygning): Status: Massiv yderdør med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider.

15 SIDE 15 AF Toiletbygning: Status: Oplukkelige dannebrogsvinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Yderdør er monteret med 2 lags energirude. Gulve og terrændæk 01 Hovedbygning: Status: Blok 1 - etageadskillelse mod uopvarmet kælder er isoleret med 30 mm "flamingo" Gangbro - gangbro mod det fri består af beton med strøgulve. Mellem strøer er der isoleret med 100 mm mineraluld. Blok 2 - Blok 5 - terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Isoleringsforholdet er i henhold til tegninger og skøn fra opførelsestidspunktet. Forslag 8: Forslag 9: Blok 1 - Det anbefales at montere nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af massiv beton med 250 mm mineraluld afsluttet med godkendt beklædning. Det kan blive nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft, eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pex-rør). Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Denne løsning vil medføre en kold kælder og der kan i visse tilfælde opstå fugtproblemer. Gangbro mellem Blok 1 og Blok 2 - Det anbefales at montere nedhængt isolering på underside af etageadskillelse mod fri af massiv beton med 150 mm mineraluld. 03 Skole og SFO: Status: Etageadskillelse mod krybekælder består af bjælkelag uden isolering mellem bjælker. Gulve er udført i træ. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Forslag 24: Det anbefales at isolere mellem bjælker på underside af etageadskillelse mod krybekælder med 150 mm mineraluld. Der udføres krydsforskalling hvori monteres yderligere 100 mm mineraluld. Der skal udføres effektiv dampspærre, og isoleringen fastholdes med tråd eller forskalling. Denne løsning lever op til kravene i Bygningsreglementet, men den store samlede isoleringstykkelse kan nemt medføre fugt og risiko for skimmelsvamp. Hvis løsningen vælges ud fra optimal isolering bør det nærmere undersøges om der er nærliggende risiko for skader. 04 Toiletbygning: Status: Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm letklinker under betonen.

16 SIDE 16 AF 30 Forslag 39: Det anbefales ved renovering at fjerne eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. 08 Værksted (Gl.Toiletbygning): Status: Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm letklinker under betonen. Forslag 43: Det anbefales ved renovering at fjerne eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. 20 Toiletbygning: Status: Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 200 mm letklinker under betonen. Isoleringsforholdet er skønnet i forhold til at kloarken er renoveret i 1974 og er antageligt udført med leca-isolering. Kælder 01 Hovedbygning: Status: Blok 1 Kældergulvet er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Kældervægge er udført i massiv beton. Kældervæggene er ikke isolerede. Kældervægge mod uopvarmet kælder er udført som massiv betonvæg. Isoleringsforholdet er i henhold til tegninger og skøn fra opførelsestidspunktet. Forslag 6: Blok 1 - Det anbefales at isolere uisoleret væg mod uopvarmet kælderrum med 100 mm mineraluld. Isolering udføres på bagside af betonvæggen og fastholdes med tråd og beklædning.

17 SIDE 17 AF 30 Forslag 11: Forslag 17: Blok 1 - det anbefales at montere indvendig ventileret isoleringsvæg på kælderydervæg mod jord med 100 mm mineraluld, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Arbejdet udføres sammen med isolering af vægge placeret over terræn. Det skal iøvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. B1, B2 og B5. Det anbefales ved renovering at fjerne eksisterende kældergulve og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. 03 Skole og SFO: Status: Kælderydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. Lemme til krybekælder er ikke isoleret og ikke tætsluttende. Kældergulv er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Forslag 26: Forslag 32: Forslag 33: Isolering af uisolerede lemme til krybekælder med 150 mm mineraluld monteret i træramme. Isolering fastholdes med forskalling eller plade. Samtidig sikres tætning mellem lem og karm. Det anbefales ved renovering at montere indvendig ventileret isoleringsvæg på kælderydervæg mod jord med 100 mm mineraluld, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Arbejdet udføres sammen med isolering af vægge placeret over terræn. Det skal iøvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. Det anbefales ved renovering af fjerne eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet.

18 SIDE 18 AF 30 Ventilation Ventilation 01 Hovedbygning: Status: BLOK 1 ventileres ved 4+1 stk. balancerede anlæg, en for hver etage, den ene etage har en ekstra ventilationsanlæg. Ventilationsanlæggene er placeret i kælderen. De 4 anlæg er fra 1989 og af fabrikat Novenco A/S - kælderen ventileres ved type ZL-06CL, anlægget er udstyret med vandbåren varmeflade og varmegenvinding i form af krydsveksler. - stuen, 1. sal og 2. sal ventileres hver etage ved type ZL-15CL-anlæg. de 3 anlæg er udstyret med vandbåren varmeflade og varmegenvinding i form af krydsveksler. Ventilatorerne er remtrukne F-hjul og kan køre med variabel luftmængde. Ventilationskanalerne er inden for klimaskærmen Den sidste anlæg er fra 2006 og af fabrikat Exhausto A/S type VEX 3,5 og placeret i uopvarmet kælderdepotrum. Anlægget er udstyret med vandbåren varmeflade og varmegenvinding i form af krydsveksler. Ventilatorerne er direkte trukne F-hjul og motoren er fælles for indblæsning og udsugning. Anlægget kan køre med variabel luftmængde. Ventilationskanalerne er isoleret med 50 mm i uopvarmet kælderdepotrummet BLOK 2 - Gymnastiksalen ventileres ved udsugninganlæg Exhausto BES på 0,27 kw Omklædning og baderum ventileres ved udsugninganlæg Novenco CNA Anlæg styres af en hygrometer placeret i baderummet Sløjd i kælderen ventileres ved udsugning, da det "balancerede" anlæg ikke kører mere. Det bestående anlæg var en blanding af fabrikat Svenska Fläkt, type VABV og placeret i materialedepotrum i kælderen. Anlægget er fra 1974 og udstyret med vandbåren varmeflade og ingen varmegenvinding. Ventilatorene er remtrukne F-hjul. Derudover er der fordelt forskellige udsugningsventilatorer i vinduerne. Dette anlæg er deffekt, men derfor udsuges der kun fra udsugningsventilatorerne i vinduerne resten af blok 2 er med naturlig ventilation.

19 SIDE 19 AF BLOK 5 - halvdelen af 1. sal på blok 5 ventileres ved balancerede anlæg anlægget er af fabrikat Exhausto, type VEX 3,5 og er placeret på loftet over blok 5. Anlægget er fra 2000 og udstyret med vandbåren varmeflade og varmegenvinding i form af krydsveksler. Ventilatoren er med direkte trukne F-hjul og motoren er fælles for indblæsning og udsugning, kan køre med variabel luftmængde. Ventilationskanalerne på loftet over B5 er isoleret med 50 mm isolering resten af blok 5 er med naturlig ventilation. Forslag 12: Forslag 22: Det anbefales at efterisolere ventilationskanalerne op til en samlet tykkelse på 100 mm i uopvarmet depotrum i kælderen under blok 1 og på loftet af blok 5. Blok 2 sløjd - Det anbefales at udskifte best. gl. ventilationsanlæg og udsugere i vinduer med nyt balanceret anlæg med varmegenvinding i form af en modstrømsveksler. 03 Skole og SFO: Status: Loftsetagen excl. lokalhist. arkiv ventileres ved balancerede anlæg Anlægget er af fabrikat Exhausto, type VEX 3,5 og placeret i skunken mod sydvest. Anlægget er fra 1998 og udstyret med vandbåren varmeflade og varmegenvinding i form af en krydsveksler. Ventilatorene er direkte trukne F-hjul og kan køre med variabel luftmængde. Ventilationskanalerne på hanebåndsloftet er isoleret med 30 mm lamelmåtter Vestlige del af bygningen ventileres ved konstant udsugning i kælderen Resten af bygningen ventileres ved naturlig ventilation Forslag 25: Det anbefales at efterisolere ventilationskanalerne på hanebåndet op til en samlet tykkelse på 100 mm. 04 Toiletbygning: Status: Toiletbygningen ventileres ved udsugning. 08 Værksted (Gl.Toiletbygning): Status: Bygningen ventileres ved naturlig ventilation 20 Toiletbygning: Status: Toiletbygningen ventileres ved udsugning.

20 SIDE 20 AF 30 Varme Varmeanlæg 01 Hovedbygning: Status: Bygningen opvarmes med. Anlægget er udført som direkte anlæg, med vand i fordelingsnettet. 03 Skole og SFO: Status: Bygningen forsynes med fra hovedbygning 1 blok Toiletbygning: Status: Bygningen forsynes med fra hovedbygning 1 blok Værksted (Gl.Toiletbygning): Status: Bygningen opvarmes med intern fra Hovedbygningen 1 blok Toiletbygning: Status: Bygningen opvarmes med intern fra Hovedbygningen 1 blok 5 via blok 2.

21 SIDE 21 AF 30 Varmt vand 01 Hovedbygning: Status: For blok 1 produceres det varme vand i en 200 ltr. ARO-varmtvandsbeholder som er isoleret med 30 mm mineraluld. Cirkulationspumpe for denne bygning er Grundfos UP20-30N med en effekt på 75 W. Tilslutningsrør er isoleret med 15 mm isolering, dog er mindre rørstrækning uisoleret. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er isoleret med 20 mm isolering, dog er mindre rørstrækning uisoleret For blok 2, toiletbygning 020, blok 5 og toiletbygning 004 produceres det varme vand i 2 stk ltr. varmtvandsbeholdere, som er isoleret med 70 mm mineraluld. Cirkulationspumpe for de øvrige bygninger er en ældre pumpe Grundfos UP40-37F med en effekt på 60W. Tilslutningsrør er isoleret med 30 mm isolering, dog er mindre rørstrækning uisoleret. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er isoleret med 30 mm isolering, dog er mindre rørstrækning uisoleret. Forslag 5: Forslag 15: B1 Det anbefales at montere nye automatisk modulerende cirkulationspumper på brugsvandsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2 med rustfri pumpehus. Det anbefales at efterisolere tilslutningsrør til varmtvandsbeholder, brugsvandrør og cirkulationsledning op til 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Samt at efterisolere ARO varmtvandsbeholderen med op til en samlet tykkelse på 100 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. 03 Skole og SFO: Status: Varmt brugsvand produceres i 200 l ARO varmtvandsbeholder, isoleret med 30 mm mineraluld. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er isoleret med 20 mm isolering. Dog er der enkelte rørstrækninger uden isolering På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en ældre pumpe uden trinregulering med en effekt på 25 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UMS Brugsvandsrør og cirkulationsledning er isoleret med 20 mm isolering. Dog er der enkelte rørstrækninger uden isolering. Forslag 28: Det anbefales at efterisolere tilslutningsrør, brugsvandsrør og cirkulationsledning med op til en samlet tykkels på 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Samt at efterisolere varmtvandsbeholderen op til en samlet tykkelse på 100 mm. 04 Toiletbygning: Status: Varmt brugsvand produceres via varmtvandsbeholder placeret i teknikrum blok 5

22 SIDE 22 AF Værksted (Gl.Toiletbygning): Status: Varmt brugsvand produceres i 200 l varmtvandsbeholder, isoleret med 30 mm mineraluld. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er isoleret med 15 mm isolering. Forslag 45: Det anbefales at efterisolere tilslutningsrør til varmtvandsbeholderen med op til en samlet tykkelse på 50 mm mineraluld afsluttet med pap og lærred. Samt at efterisolere varmtvandsbeholderen op til en samlet tykkelse på 100 mm. 20 Toiletbygning: Status: Varmt brugsvand produceres via varmtvandsbeholder placeret i blok 5.

23 SIDE 23 AF 30 Fordelingssystem 01 Hovedbygning: Status: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Varmefordelingsrør er isoleret med 30 mm isolering På varmefordelingsanlæg til radiatoranlæg er monteret flg. pumper: - på 1BL1... en ældre pumpe Grundfos UPS (3) på 115 W - på 1BL2... en aut. pumpe Grundfos UPE (A-M) på 400 W - på 1BL3... en aut. pumpe Grundfos Magna (A-M) på 180 W - på 1BL4... en aut. trinst. pumpe Grundfos UMC (3) på 140 W - på 1BL5... en aut. pumpe Grundfos UPE (A-M) på 150 W - på 5BL-GYM. en aut. pumpe Grundfos Magna (A-M) på 100 W - på 5BL-Syd... en aut. pumpe Grundfos Magna (A-M) på 100 W - på 5BL-Nord. en aut. pumpe Grundfos Magna (A-M) på 100 W På varmefordelingsanlæg til ventilationsanlæg er monteret flg. pumper: Blok 1 - på 1VE1 en ældre pumpe Grundfos UPS (3) på 70 W - på 1VE2 en ældre pumpe Grundfos UPS (3) på 70 W - på 1VE3 en ældre pumpe Grundfos UPS (3) på 70 W - på 1VE4 en ældre pumpe Grundfos UPS (3) på 70 W - på 1VE5 en aut. pumpe Grundfos UPS (A-M) på 50 W Blok 2 - på 2VE-sløjd en gl. pumpe Smedegaard Perfecta 25 på 25 W ( ikke i brug) Blok 5 - på 5VE-loft en ældre pumpe Grundfos UPS (3) på 70 W Forslag 7: Forslag 14: Forslag 21: Blok 1- BL1 og BL4 Det anbefales at udskifte ældre cirkulationspumper på varmefordelingsanlæg til nye automatisk modulerende cirkulationspumper. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna / Alpha. Det anbefales at udskifte de 6 ældre cirkulationspumper til varmefladerne på ventilationsanlæggene på blok 1 VE1, VE2, VE3 og VE4, samt gl. anlæg i blok 2 sløjt og ældre anlæg i blok 5. Det vurderes at pumper kan udskiftes til pumper med lavere effekt, som f.eks. Grundfos Alpha 2. Det anbefales at efterisolere af varmefordelingsrør op til en samlet tykkelse på 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. 03 Skole og SFO:

24 SIDE 24 AF 30 Status: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Varmefordelingsrør er isoleret med 30 mm isolering. Rør er fremført i installationsskakt fra bygning 1 (blok 5). På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 250 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UPS Forslag 23: Forslag 35: Det anbefales montere ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna. Det anbefales at efterisolere af varmefordelingsrør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. 04 Toiletbygning: Status: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Varmefordelingsrør er udført som præisolerede stålrør i jord og ellers synlige rør er isoleret med 15 mm isolering. 08 Værksted (Gl.Toiletbygning): Status: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Varmefordelingsrør i jord er udført som præisolerede stålrør. Varmefordelingsrør er isoleret med 15 mm isolering Forslag 44: Det anbefales at efterisolere varmefordelingsrør med op til en samlet tykkelse på 50 mm mineraluld afsluttet med pap og lærred. 20 Toiletbygning: Status: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.

25 SIDE 25 AF 30 Automatik 01 Hovedbygning: Status: Ud over andet automatik er monteret ur for natsænkning af rumtemperatur. 03 Skole og SFO: Status: Ud over andet automatik er monteret ur for natsænkning af rumtemperatur. 04 Toiletbygning: Status: Ud over andet automatik er monteret ur for natsænkning af rumtemperatur. 08 Værksted (Gl.Toiletbygning): Status: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. 20 Toiletbygning: Status: Ud over andet automatik er monteret ur for natsænkning af rumtemperatur. Vedvarende energi Solceller 01 Hovedbygning: Forslag 4: Det anbefales at montering solceller på taget af bygning 001. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinsk silicium eller Polykrystallinsk silicium med et areal på 350 kvm svarende til 50 KW. Monokrystallinsk silicium har en noget bedre virkningsgrad, men er samtidig noget dyrere. I forslaget er regnet med typen Polykrystallinsk silicium af god kvalitet. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales.

26 SIDE 26 AF 30 El Belysning 01 Hovedbygning: Status: Belysningsanlæggene i de fleste undervisningslokalerne består af ældret8 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. Dog er belysningsanlæggene i nogle undervisningslokaler blevet udskiftet til 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i rummene. Belysningsanlæggene i gymnastiksalen består af ældre T8-2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningen i toiletter består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Belysningen i trappeopgangen består af armaturer med kompaktlysrør. Lyset styres med bevægelsesmeldere. Belysningsanlæggene i kontorlokalerne består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente spoler. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningen i gangarealer består af T5 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Forslag 18: Det anbefales at udskifte belysningsanlæggene i undervisningslokalerne og gymnastiksal til T5-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i rummene. 03 Skole og SFO: Status: Belysningsanlæggene i undervisnings/opholdslokalerne består af ældre T8 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningen i gangarealer består af ældre T8 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningen i toiletarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningen i trappeopgangen består af armaturer med kompaktlysrør. Lyset styres med bevægelsesmeldere. Belysningen i lokalhist. arkiv består af armaturer med almindelige glødelamper. Arkivet benyttes ikke så meget. Belysningsanlæggene i undervisningskælderlokalerne består af ældre T8 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningen i kælderdepotrum består af ældre T8 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere.

27 SIDE 27 AF 30 Forslag 31: Det anbefales at udskifte belysningsanlæggene i undervisningslokaler til 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i rummene. Det anbefales at udskifte belysningsanlæggene i gangarealerne til 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i rummene. Glødepærerne udskiftes til sparepærer. 04 Toiletbygning: Status: Belysningen i toiletbygningen består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Belysningen i depotarealer består af ældre 2-T8-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. 08 Værksted (Gl.Toiletbygning): Status: Belysningen i værkstedarealer består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningen i depotarealer består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. 20 Toiletbygning: Status: Belysningen i toiletbygningen består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Andre elinstallationer 01 Hovedbygning: Status: Der er monteret 3 armaturer a 70 W halogenrør på vestsiden af bygning 1 til oplysning af skolegården.

28 SIDE 28 AF 30 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1930, 1974 og 1965 År for væsentlig renovering: 1965 og 1959 Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: 0 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 6662 m² Opvarmet areal: 6880 m² Anvendelse ifølge BBR: Undervisning Kommentar til BBR-oplysninger: Det samlede BBR erhvervsareal er m². Det opvarmede areal er opmålt og beregnet til 6880 m² incl. tagetage og kælder, da der er ophængt radiatorer og er i brug. Det opvarmede areal er det samme for alle bygninger undtagen bygning 003 og 008. Bygning 003 er BBR 908 m² og det opvarmede er på m² Bygning 008 er BBR 95 m² og det opvarmede er på 31 m² Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Fjernvarme: El: Fast afgift: 0,55 kr. pr. kwh 2,00 kr. pr. kwh ,00 kr. pr. år

29 SIDE 29 AF 30 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m2, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber. Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 2A 8963 Auning BBR-nr.: 707-113417-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Kølsenvej 19 Postnr./by: 8831 Løgstrup BBR-nr.: 791-061660-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Erik Menveds Plads 002 Postnr./by: 8900 Randers C BBR-nr.: 730-010358-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Sdr Fælledvej 007 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114451-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 40 Adresse: Postnr./by: Dommervænget 4A 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-141226-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Kjellerupsgade 21A 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-552936-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Bøsbrovej 1A 8940 Randers SV BBR-nr.: 730-017390-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hovedgaden 13 Postnr./by: 8830 Tjele BBR-nr.: 791-219646-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Sydagervej 9 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111889-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Damms Teglgård 6 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-018642-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Christiansfeldvej 6A 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-003583-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 3,00 MWh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 3,00 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sandved 31A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024430-001 Energikonsulent: Carl Bock Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.030 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.030 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Nørre Alle 85 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-342683-001 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 570 kwh el 780 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 570 kwh el 780 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Lundingsgade 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-284721-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Overgade 52 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-296173-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

75.668 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

75.668 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Østerbro 84 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Bargumsvej 13 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jacob Hansens Vej 51 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-293271 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Solvangsalle 3 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-113085-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Ringkøbingvej 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-378688-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

37.603 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

37.603 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: P. Knudsens Vej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: N P Josiassens Vej 17 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-074256-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Egevænget 8 Postnr./by: 8464 Galten BBR-nr.: 746-002405-001 Energikonsulent: Søren Hem Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Skolevej 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-001752-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Borgergade 01 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-012903-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Kløvermarken 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011076-004 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Vandværksvej 14 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-652492-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Højstrupvangen 1 Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: 461-556779-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Solsikkevej 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009657-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 277 kwh el 2,39 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 277 kwh el 2,39 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Rabensvej 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008641-001 Energikonsulent: Per Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Løkkevej 70 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-249116-001 Energikonsulent: Carl P. Adolph Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: 6600 Vejen BBR-nr.: 575-028683-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Skolebakken 10 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-022856-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Pomonavej 3 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Pomonavej 3 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Pomonavej 3 Postnr./by: 4850 Stubbekøbing BBR-nr.: 376-023927-001 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vollsmose Alle 16 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-514359-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Øster Alle 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-060581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Lyshøjgårdsvej 59 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-356817-001 Energikonsulent: Lasse Hundborg Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Tjørnevej 64 Postnr./by: 8832 Skals BBR-nr.: 791-215756-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

279.755 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

279.755 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skolevej 6 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rymarksvej 23 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-004715-002 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Østergade 10 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Østergade 10 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Østergade 10 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001626-001 Energikonsulent: Per Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Ryes Møllevej 15A 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008942-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Brokkedalvej 5 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-101950-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

44.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

44.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Rudolph Wulffs Gade 3 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-122044-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Åstruphegnet 23 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-002247-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208206-001 Energikonsulent: Niels Peter Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Stadionparken 50 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111478-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Ryttermarken 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-025195-001 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye pumper 1.349 kwh el 2.100 kr. 16.000 kr. 7,9 år

Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye pumper 1.349 kwh el 2.100 kr. 16.000 kr. 7,9 år SIDE 1 AF 9 Adresse: Thrigesvej 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014129-001 Energikonsulent: Per Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 23.050 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 23.050 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Bredstrupsgade 18 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Hovedvejen 10B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009450-007 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

364.146 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

364.146 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Lærkevej 9 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Åvej 2 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105000-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Lille Strandvej 26 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-116436-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Mariendalsvej 39 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Mariendalsvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Mariendalsvej 39 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077378-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

53.476 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

53.476 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige

Læs mere

Energimærke. Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-464830-001 Energikonsulent: Ulrik A. Hovmand Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Sankt Nicolai Gade 6 Postnr./by: 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-084971-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejredalsvej 21 Postnr./by: 8220 Brabrand BBR-nr.: 751-174918 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Egebjerg Bygade 78 Postnr./by: 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-149478-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Næsgårdvej 5 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-080604-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 15 Adresse: Klitmøllervej 71 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-466370-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rundingen 22 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-162957-001 Energikonsulent: Jan Heiner Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Svendsgade 3 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Svendsgade 3 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Svendsgade 3 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-016889-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Islands Brygge 34A 2300 København S BBR-nr.: 101-241220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere