Opgave 1: Sommereksamen 2. juni Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:"

Transkript

1 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 2. juni 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer skal der helst være enighed om resultaterne. Mange af opgaverne er problembaserede opgaver, hvor løsningen i høj grad vil være afhængig af den argumentation, der bruges i opstillingen af løsningen. I disse situationer vil der kunne opnås andre løsninger, der er lige så tilfredsstillende som dette løsningsforslag eller mere tilfredsstillende, hvis vægten lægges på andre parametre end dem jeg bruger. Opgave 1: Spørgsmål 1.1: Beregn den optimale pris/mængde kombination. p = -0,1m Groms = -0,2m Gromk = 600 Groms = Gromk: -0,2m = 600 m = ( )/0,2 = p = -(0,1*7.000) = kr/stk. Se også graf til spm DB: Omsætning: * VO: * Spørgsmål 1.2: Illustrer løsningen grafisk og beregn priselasticiteten ved optimalprisen. Se graf på bilag 1. Brian Nielsen Side 1 af 9

2 e p = p = = p b Priselasticiteten (numerisk) kunne også have været beregnet således; e p = gromk e 1 e = 600 e ( e 1) = 600e 1.300e = 600e 700e = e = 7 Spørgsmål 1.3: Bestem hvorledes man nu skal fordele salget på de to markeder (husk kapacitetsgrænsen på stk.) På grafen på bilag 2 ses det, at den fælles grænseomsætning er kr kr. Denne findes ved grænseomsætningen ved kapacitetsgrænsen på stk. på den fælles grænseomsætningskurve. For at få ensbenævnte kurver er priserne i Tyskland reduceret med kr. 400 (provisionen). Herved fås følgende prismængdekombinationer: Danmark: stk til kr kr/stk. Tyskland: stk. til kr kr./stk. For sjov eller for at medtage den løsning vises her den matematiske løsning (se fx også eksempel på side 350 ff.) DK : p = 0,1m groms = 0,2m m = 5groms Brian Nielsen Side 2 af 9

3 DE : p = 0,05m groms = 0,1m Herefter bliver man nødt til at regulere for den provision på 400 kr, der betales til den tyske agent: groms = 0,1m groms = 0,1m m = 10 groms Herefter kan de to funktioner sammenlægges, da de nu har m som fælles enhed: m = 15groms DK + DE groms = 1 15 m Ved at sætte groms = gromk (600 kr) fås en mængde på stk. hvilket er klart over kapacitetsgrænsen. Det må derfor beregnes hvad den fælles grænseomsætning er ved den maksimale produktion på enheder: Groms = / ,33 = kr. Herved fås følgende mængder og priser: DK: m= - 5* = stk p = - 0,1* = kr/stk DE: m= - 10* = stk p = - 0,05* = kr/stk Spørgsmål 1.4: Beregn dækningsbidraget Omsætning: DK: * = DE: * = Variable omkostninger; Materialer: * 300 = Løn: * 300 = Provision : * 400 = Brian Nielsen Side 3 af 9

4 Spørgsmål 1.5: Beregn hvorledes virksomheden nu bør disponere og hvad dækningsbidraget bliver: Først beregnes grænseomkostningen, der stiger med 100 kr. pr time for 2 arbejdstimer til kr. 800 pr. stk. Hvis den fælles grænseomsætning sættes lig med kr. 800, så fås: Groms = - 1/15m ,33 = 800 m = 933 1/3 *15 = og i DK: groms = -0,2m = 800 m = 5*1.200 = p = *0,1 = og i DE: groms = -0,1m = 800 m = 10*800 =8.000 p = *0,05 = Dette giver et dækningsbidrag på: Omsætning: DK: * = DE: * = Variable omkostninger; Materialer: * 300 = Løn: * 300 = * 500 = Provision : * 400 = Spørgsmål 1.6: Du bedes beregne den absolut laveste pris, man kan acceptere at sælge de stk. for. Det vil sige, at der er enheder tilbage til det danske og tyske marked. Grænseomsætningen er aflæst til kr på bilag 2 og på bilag 1 er det aflæst, at dette giver følgende: Vores fælles formel ovenfor giver selvfølgeligt samme resultat: Groms = / ,33 = Hvilket kan overføres til groms-formlerne for hvert land. DK: stk til kr DE: stk til kr Brian Nielsen Side 4 af 9

5 Omsætning: DK: * = DE: * = Variable omkostninger; Materialer: * 300 = Løn: * 300 = * 500 = Provision : * 400 = Det vil sige et fald på kr Så må minimumsprisen blive VO + db på bedste alternativ: p min = /5.000 = 860 kr./stk Spørgsmål 1.7: Beregn hvorledes virksomheden nu handler optimalt Af bilag 2 fremgår det, at den samlede mængde bliver enheder. På bilag 1 aflæses følgende kombinationer: DK: stk til kr DE: stk til kr Omsætning: DK: * = DE: * DE: * = Variable omkostninger; Materialer: * 300 = Løn: * 300 = * 500 = Køb af færdigvarer: * 900 = Provision : * 400 = Brian Nielsen Side 5 af 9

6 Opgave 2: Spørgsmål 2.1: Beregn den optimale seriestørrelse og angiv hvad de samlede årlige omkostninger til omstilling og forrentning af den bundne kapital bliver. 2* D* S 2* 4.000* Q 0 = = = 800 D C * H *(1 ) 700*0,10*(1 ) P Det vil sige, at det mest optimale er at fremstille 800 enheder i hver serie, altså 5 serier pr.variant. De totale årlige omkostninger kan beregnes med følgende formel: Q P D D * S T = * * C * H + = 2 P Q * * 700 * 0, * = = Det vil sige, at de samlede årlige omkostninger til omstilling og forrentning af den bundne kapital bliver kr pr. variant eller (4*42.000=) kr i alt. Spørgsmål 2.2: Beregn om det vil være økonomisk fordelagtigt for virksomheden at foretage investeringen. Investeringssum: kr Levetid: 10 år Rente 10 % Hvis omstillingsomkostningerne kører mod 0, vil det ikke kunne betale sig at holde lager. Det vil så kunne betale sig at køre over på Just-In-Time, hvor man principielt producerer ordren når den er bestilt. Hvis man kan fjerne lagrene helt, vil det årlige nettooverskud af investeringen blive den fulde omkostning fra spørgsmål 2.1, altså kr. Herved får vi: Kapitalværdi: *α 10 10% = ,73 Det vil sige, at investeringen ikke umiddelbart er fordelagtig. Spørgsmål 2.3: Diskuter hvilke afsætningsmæssige fordele, der kan tænkes at være forbundet med det mere fleksible produktionsapparat. Brian Nielsen Side 6 af 9

7 Den største fordel må være, at man kan lave enhederne i serier, der lige netop opfylder det aktuelle behov. Man kan næsten tillade sig at blive ordreproducerende frem for serieproducerende. Det vil under normale omstændigheder medføre, at der ikke forekommer ukurans og stor rentebinding i lagre. Ved den større omstillingsparathed skulle man kunne tilpasse produktionen til kundernes aktuelle behov og ventetider på næste serie skulle så ikke forekomme mere, men det kræver selvfølgeligt en omhyggelig afstemning mellem sælgerne (der registrerer kundebehov) og produktion. I øvrigt individuel besvarelse. Spørgsmål 2.4 Diskuter hvilken indflydelse på og hvilke krav til virksomhedens organisation investeringen kan medføre. Enhver ændring hen mod Just-in-time medfører at organisationen skal være mere dynamisk. Produktionen kan ikke tilrettelægges med så lange planer som tidligere og der vil være mange flere situationer, hvor det kræves, at den enkelte kan tænke og tage stilling til ændringer her og nu. Det vil således kræve flexibilitet og opmærksomhed fra den enkelte medarbejder. Et sådant system har mange steder (nogen gange på langt sigt) vist sig at give mere motiverede medarbejdere. Brian Nielsen Side 7 af 9

8 Opgave 3: Spørgsmål 3.1: Beregn hvornår det gamle anlæg bør udskiftes: Først beregnes de gennemsnitlige årlige omkostninger i alt til drift af det nye anlæg: Gasforbrug Reparation og vedligeholdelse Kapitaltjeneste af nyt anlæg: *α 15 10% -1 = Herefter sammenlignes med det gamle opvarmningsanlægs grænseomkostninger: År Grænseomk. på gl. anlæg Nyt anlæg < < < < > Det ses således, at der bør skiftes efter 4 år (ultimo år 4), idet det 5 år er dyrere med det gamle anlæg end med det nye, der forudsættes genanskaffet identisk. Spørgsmål 3.2: Beregn lånets effektive rente Lån: Løbetid 10 år Pålydende rente 6% Hovedstol kr Kurs (incl omk.) 97 Årlig ydelse: * α 10 6% -1 = ,25 Effektiv rente: ( *0,97) * α 10 R -1 = ,25 R = 6,65% Brian Nielsen Side 8 af 9

9 Spørgsmål 3.3: Vis ved beregninger om lånet får indflydelse på udskiftningstidspunktet for det gamle anlæg Nutidsværdi af 10 årlige ydelser på kr , ,25 * α 10 10% = ,54 Udbetalt: *0,97 = ,00 Finansieringstilskud ,46 Dette finansieringstilskud kan bruges til at nedbringe investeringens kapitalværdi ved beregningen: Investeringens nutidsværdi ( ,46 = ) Årlig ydelse: ,54* α % = Årlige driftsudgifter og gas Samlet gennemsnitlig omkostning ,54 kr ,41 kr ,00 kr ,41 kr Det ses således, at med denne finansiering skal der skiftes nu. Det samme kan beregnes ved at se på de årlige ydelser incl. Cash-flow fra lånet. Brian Nielsen Side 9 af 9

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1: Stedprøve 13. marts 1997. Spørgsmål 1.1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Stedprøve 13. marts 1997. Spørgsmål 1.1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 13. marts 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag.

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Sommereksamen 29. maj 996 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer

Læs mere

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve august 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål.

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål. Omprøve 1997 Løsningsforslag Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve 8. august 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 4 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 24. maj 4 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver,

Læs mere

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale.

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Opgave 1 1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Liniens ligning for strømper: p = am + b To tal på linien: Nuværende

Læs mere

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til:

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Det skal her understreges, at der er tale o et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%):

Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%): Stedprøve Marts 999, samlet Stedprøve Marts 999, opgave (4%): Spørgsmål.: Giv en vurdering af de to prisfastsættelsesmetoder, man har anvendt i de foregående to år. Metoden der blev anvendt for to år siden

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 2/1 Aalborg Universitet HD-studiet l.del Side 1 af 6 ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

KAPITEL 10 flere eksempler

KAPITEL 10 flere eksempler KAPITEL 10 flere eksempler Afsnit 10.3 Matematik i virksomhedsøkonomiske problemstillinger E3a GROMS og GROMK til bestemmelse af optimale afsætning, hvis salgsprisen er konstant I eksempel 3 i kapitel

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20%

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20% 1 1 50 Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af4 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger Tillæg til lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Dette tillæg dækker sammen med lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer af Jørgen Waarst og Knud Erik Bang den justerede fagmodulplan og

Læs mere

Driftsøkonomiseminar HA 3. semester. Gruppe 13

Driftsøkonomiseminar HA 3. semester. Gruppe 13 Driftsøkonomiseminar Efterår 2004 Side 1 af 18 Titelblad Dato: Efterår 2004 Berglind Thorsteinsdottir Charlotta Rosenquist Daniel Dock Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne Lund Olesen Side 2

Læs mere

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen.

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen. Hoegaarden A/S er en virksomhed i sund økonomisk udvikling. Virksomheden fremstiller lette og vedligeholdelsesfrie produkter i glasfiber. Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

11. Problemløser. Problemløser

11. Problemløser. Problemløser Problemløser Med målsøgning varieres indholdet i én af inputcellerne indtil det ønskede resultat - målet - er nået. Med PROBLEMLØSER er det muligt at variere - i Excelsprog: redigere (tidligere: justere)

Læs mere

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer 4. Grundlæggende lagerteori Opgave 4.1 Handelsvirksomheden A/S CRABEN, Frederikshavn Man forhandler i denne virksomhed bl.a. dressingen AROMATIC.

Læs mere

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse Konsekvensanalyse Iværksættelse af en aktivitet er altid forbundet med en vis usikkerhed med hensyn til resultatet. Når det er tale om udvikling af et nyt produkt kan usikkerhedsmomentet dog begrænses

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter

Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter TDC Download free books at TDC Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter 2008 TDC & Ventus Publishing ApS ISBN 978-87-781-378-9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere