Ansvarlig leverandørstyring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvarlig leverandørstyring"

Transkript

1 Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring Etisk Handel af Anders Nash Consultant PricewaterhouseCoopers 1. Hvad er Etisk Handel og hvad betyder det for virksomheden? Etisk Handel versus Fair Trade Etisk Handel. Denne betegnelse er på mange administrerende direktørers læber i disse dage og debatten omkring hvilken effekt det har på en virksomheds bundlinieresultater tager til. Det er ikke længere kun af interesse for udviklingsagenturer i deres kamp for at opfylde Millennium- Development Goals. Også inden for den private sektor, i takt med at outsourcing bliver en stadig større del af vestlige virksomhedernes aktiviteter, øges betydningen ligeledes af deres forsyningskæder. Mange taler om Etisk Handel, men hvad er det egentlig? Storbritanniens ledende Fair Trade organisation, Traidcraft, definerer forskellen på Fair Trade og Etisk Handel som værende: Etisk handel drejer sig om at opnå et grundlæggende minimum for etisk adfærd i handelsforbindelser. Fair Trade organisationer, samtidig med at støtte mange af de principper der ligger bag etisk handel, bevæger sig ud over dette og har til formål at fremme udviklingen for dårligt stillede mennesker i de fattigere dele af verden. 1 1) fair_trade/ethical_trade.htm -Citat oversat. December 2008 Corporate Social Responsibility 1

2 Ansvarlig leverandørstyring Etisk Handel er således et lidt anderledes koncept end Fair Trade og af større interesse for de fleste erhvervsledere. Specifikt henviser nogle til Etisk Handel som en paraplybetegnelse, hvorunder man finder alle former for forretningspraksis, som fremmer mere social, økonomisk og/eller miljømæssigt ansvarlig handel. Selvom Etisk Handel for mange er synonymt med Fair Trade er dette en antagelse erhvervsledere i dag bør undgå. Diskussionen omkring forskellene mellem Fair Trade og Etisk Handel bliver blot mere uklar, ved Fair Trades overgang til mainstream. Faktisk associeres Fair Trade stadig ofte med basis forbrugsgoder og råvarer såsom bananer, kaffe og kakao, der bliver forbundet med det internationale Fair Trade certificeringsmærke (Max Havelaar). Fair Trade er i realiteten et ekstremt eksempel på Etisk Handel, som gennemgående redefinerer en organisations mål. Med henblik på Ansvarlig Leverandørstyring, lad os da bruge en mere snæver definition med særlig opmærksomhed på arbejdspraksis i en virksomheds forsyningskæde. For noget nær 80 % af virksomheder, drejer leverandørstyring sig først og fremmest om at sikre menneske- og arbejdstagerrettigheder. Eksempler som En Gry og Sif, Nokia og Toms i denne artikel viser, hvordan en række initiativer i høj grad kan styrke en virksomheds image, på disse områder i særdeleshed. For nogle er det nu blevet en forudsætning, at erhvervslivets ledere sikrer afbalancerede arbejdsforhold gennem hele forsyningskæden, som respekterer rettighederne for alle involverede og samtidig sikrer en hierarkisk handelsstruktur, der ikke udøver unødig magt fra top til bund. Etisk Handel er nu dybt forankret i forretningsforetagender gennem hele den private sektor. Udvikling siden begyndelsen; mainstreaming af debatten omkring Etisk Handel Forbrugerbevidsthed startede denne udvikling i 1980 erne, primært i takt med øget opmærksomheden omkring arbejdsvilkår i den Tredje Verden. Flere højt profilerede sager, der involverede store virksomheder, bidrog til forbrugernes utilfredshed. Emner som sweatshops fik så meget opmærksomhed, at flere virksomheder var tvunget til, enten at handle eller at stå over for en modreaktion fra diverse forbrugergrupper. Der findes en overflod af eksempler i internationale medier: Nike blev, grundet sweatshops, i 1990 erne udsat for dårlig omtale, der kulminerede i voldsomme reaktioner fra forbrugerne som i Making Nike Sweat 2 kampagnen i Her agiterede universitetsfor- 2 Corporate Social Responsibility December 2008

3 Ansvarlig leverandørstyring brugergrupper imod Nike-produkter på universitetscampusser over hele USA. Outsourcing af Nike s produktion blev gransket og krævede kraftanstrengelser fra virksomhedens side for at gyde olie på vandene. En af Danmarks ledende virksomheder, Mærsk, kom i 2001 og 2005 i modvind fra deres egne containermedarbejdere og chauffører i Honduras og El Salvador, da de nægtede at indgå forhandlinger med fagforeningerne 3. I Storbritannien gennemgår Primark i øjeblikket dårlig omtale angående leverandørstyring i deres forsyningskæde og bruger diverse kommunikationskanaler i et forsøg på at afdæmpe situationen. Gennem årene har forbrugerne fået selskab af investorer, lovgivere og selv medarbejdere for at få virksomhederne til at udvise en mere etisk konstruktiv opførsel. Etisk Handel i forsyningskæden roses nu af magtfulde globale grupper. For bare at nævne nogle; FN s Global Compact, the Global Reporting Initiative og Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH); oprettet ved Copenhagen Business School i februar Detaljer om Global Compact findes nedenfor, mens detaljer om the Global Reporting Initiative berøres senere i artiklen. DIEH er en alliance mellem virksomheder, NGO er og fagforeninger der arbejder for at fremme Etisk Handel og Ansvarlig Leverandørstyring. Det fungerer hovedsageligt som en vidensplatform, der kombinerer disse stakeholder-grupper og tilbyder rådgivning og medlemskab til tilknyttede grupper. Der kan argumenters for, at Global Compact, om end det helt frivilligt opfyldes af virksomheder, udgør et verdenskonsensus med hensyn til Etisk Handel. Med over 4300, og et støt stigende antal, deltagende virksomheder i Global Compact, har ingen anden instans så meget indflydelse på udviklingen i debatten. Faktisk baserer de fleste initiativer indenfor Etisk Handel deres grundlæggende idealer på Global Compacts hoved principper (se nedenfor). Global Compacts hoved principper Der kan argumenters for, at Global Compact, om end det helt frivilligt opfyldes af virksomheder, udgør et verdenskonsensus med hensyn til Etisk Handel. Med over 4300, og et støt stigende antal, deltagende virksomheder i Global Compact, har ingen anden instans så meget indflydelse på udviklingen i debatten. Faktisk baserer de fleste initiativer 2) 3) December 2008 Corporate Social Responsibility 3

4 Ansvarlig leverandørstyring indenfor Etisk Handel deres grundlæggende idealer på Global Compacts hoved principper (se nedenfor). Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Miljø Antikorruption Områder der, blandt de fleste virksomhedsledere, vil give genlyd og derved indirekte styrke samfundet er eksempelvis arbejdssundhed og sikkerhed, retten til at være medlem af fagforeninger, gennemskuelighed mellem forsyningskædens aktører og en behagelig arbejdsplads. Disse dækker primært over menneskerettigheder, arbejdstagervilkår og, i mindre grad, antikorruption. Mange af disse områder er beskrevet i et vist omfang i de kommende afsnit, i eksemplerne omkring Toms, En Gry og Sif og Nokia. Da Miljøet er et relativt veldokumenteret og certificerbart område, vil omtalen af dette være forholdsvis kort. 2. Hvorfor er dette vigtigt for virksomhederne? Så hvad betyder Etisk Handel? Hvad betyder det for virksomheden? Hvad hvis vi ser på de mest kyniske af erhvervslivets ledere? Det vedkommer nu forbrugere, leverandører, kunder og selvfølgelig ansatte. Selv investorer vurderer nu ofte bæredygtigheden af virksomheder, med Ansvarlig Leverandørstyring i tankerne. Med hensyn til globale erhvervsledere er næsten alle nu, blandt andet, enige om, at Etisk Handel tilfredsstiller pres fra forbruger- og interesseorganisationer, styrker corporate branding og hjælper med at fastholde personale. Etisk Handel danner rygraden i Danidas OPP- (Offentlige Private Partnerskaber) og B2Bprogrammer, der viser netop, hvor vigtigt Etisk Handel anses for at være for udviklingen af den internationale private sektor. Der er faktisk ingen grund til, at profit-orienterede virksomheder og filantropiske bevæggrunde ikke kan overlappe hinanden. Det forretningsmæssige incitament for Etisk Handel, dog stadig omstridt, overvejes i stigende grad af markedets førende administrerende direktører. Alene i 2005, udstedte 52 procent af de 250 største børsnoterede virksomheder i verden CSR-rapporter 4. Af disse fokuserer 68 pro- 4 Corporate Social Responsibility December 2008

5 Ansvarlig leverandørstyring cent på sociale og økonomiske detaljer, hvilket begge er essentielle dele af en virksomheds Ansvarlige Leverandørstyring. Tag for eksempel den administrerende direktør for Nokia, Olli-Pekka Kallasvuo. Kallasvuo har stået i spidsen for Nokias fremstød indenfor social ansvarlighed 5, hvorved indførelsen af stadig mere CSR-data til Nokias årlige rapporter sikres. Meget af dette dokumenteres i Nokias Ansvarlige Leverandørstyring gennem et utal af kommunikationskanaler. Den vægt, der lægges på sociale anliggender i særdeleshed og engagement i alle medarbejdere ses tydeligt ved at læse Kallasvuos pressemeddelelser på virksomhedens hjemmeside. Materiale om Nokia s målsætning for deres leverandører, gennem hele forsyningskæden, er alment offentligt tilgængeligt. Kun få vil hævde at virksomheder, i denne tid med global økonomisk afmatning, uanset om man vælger at kalde det recession eller noget andet, kan ignorere Etisk Handel hvis de vil beholde eksisterende kunder. Med stagneret økonomisk vækst i mange sektorer, genereres nye forretninger måske bedst ved at prissætte så kunder, der ellers var loyale over for konkurrenterne, vælger at handle med nye steder. Netop derfor, er der et behov for at differentiere sig. En sammenhængende politik indenfor Ansvarlig Leverandørstyring kan være afgørende for at forhindre at kunderne henvender sig til andre leverandører, mens et stærkt etisk engagement i leverandørstyringen kan lokke nye kunder til. En ting er sikkert; kunder bliver stadigt mere bevidste og stiller stadigt højere krav. Som tidligere nævnt led Nike under Making Nike Sweat [og Students Against Sweatshops i 90 erne], selvom virksomhedens størrelse hjalp dem med at komme sig på en måde som mindre firmaer ikke ville kunne. Benetton har ved flere lejligheder være udsat for dårlig omtale. Den mest famøse sag er vedrørende Benetton s brug af Mapuche landarealer i Patagonien, og deres næstenbeslutning om at benytte de fordømte RFID Tracking Chips. Selvom disse er verdenskendte cases, kan man kun forestille sig hvilken effekt uventet turbulens kan have på en virksomhed. 4) Blowfield, Michael E., More than A Feeling? What We Know about CSR s Impacts, Afhandling præsenteret på konferencen Presented Beyond CSR? Business, Poverty, and Social Justice, London, 22. maj, ) December 2008 Corporate Social Responsibility 5

6 Ansvarlig leverandørstyring Praktisk talt findes der ikke noget bedre tidspunkt end dette til at styrke slagkraften inden for Ansvarlig Leverandørstyring. Faktum er, at selvom der kun foreligger meget få konkrete beviser for, at Ansvarlig Leverandørstyring faktisk styrker bundlinien, hersker der ikke meget tvivl om, at forsømmelse af dette kan have uheldige konsekvenser. Dette har mange virksomheder erfaret og har oplevet højt profileret negative omtale i internationale medier. Selv om de fleste virksomheder er i stand til at vende tilbage og håndtere disse anliggender, vil den negative presse de seneste år rettet mod eksempelvis Nike, Talisman og Starbucks formentlig altid blive husket. Mens disse navne tiltager, er det netop på dette afgørende tidspunkt også vigtigt at fremhæve succeshistorierne, snarere end kun manglerne. Ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, er Center for Samfundsansvar (CenSa) en institution, som står i forgrunden for debatten omkring Etisk Handel. Kun få grupper i Danmark, eller Nordeuropa, er mere proaktive i undersøgelsen af de afgørende spørgsmål omkring Ansvarlig Leverandørstyring. Deres samarbejde med den danske regering og deltagelse i debatten på internationalt plan betyder at få ved mere om emnet end CenSa. Kontorchef Carsten Ingerslev har en pragmatisk tilgang til dette ultimative businessspørgsmål. Han mener, at der er for mange variabler involveret i det at drive virksomhed til at kunne besvare det, at argumenterne ikke er sort/hvide og sandsynligvis aldrig bliver det. Men Ingerslev anerkender betydningen af spørgsmålet og ser frem til de snarlige Princeton Rounds, der holdes i New Jersey til efteråret. Her vil en blanding af akademikere, økonomer og eksperter på området være samlet i et forsøg på at finde en sammenhæng. Det menes at 2/3 af de største erhvervsdirektører vil konkludere at Ansvarlig Leverandørstyring har en positiv effekt på deres bundlinie, mens den resterende tredjedel stadig ikke mener, at beviserne er fyldestgørende. Ingerslev mener at have samlet den gruppe mennesker, der er bedst rustede til at adressere det økonomiske spørgsmål på Princeton. Han håber at de, ved at etablere relevante metoder til at måle og evaluere, kan bevæge sig i retning af et eklektisk og mere sammenhængende svar. Bendheim Center for Finance at Prinston University og Danmarks Økonomi- og Erhvervsministeriet er fælles værter for 6 Corporate Social Responsibility December 2008

7 Ansvarlig leverandørstyring konferencen. Ingerslev har ingen illusioner omkring vigtigheden af Etisk Handel i økonomien, hverken på det økonomiske eller det sociale plan. Enhver virksomhed, der har forsømt området vil sandsynligvis erfare det på den hårde måde. Man behøver ikke kigge længe efter, hvordan regeringer tager hånd om sagen. Den svenske regering, som ofte fremhæver det sociale ansvar i erhvervslivet, håndhæver en fokuseret CSR-politik på statsejede virksomheder. De 54 statsejede virksomheder i Sverige er alle forpligtede til, at rapportere offentligt tilgængelige målinger med jævne mellemrum, i henhold til Global Reporting Initiative (GRI). Ingerslev beretter, at Censsa menes at fremlægge et lovforslag for Folketinget til november, det første af sin art. Lovforslaget foreslår omfattende ændringer, der vil gøre Etisk Handel obligatorisk gennem hele økonomien. Ifølge Ingerslev vil ikke blot statsejede virksomheder holdes ansvarlige, lovforslaget lægger lige vægt på erhvervsledere på tværs af økonomien og målet vil være alle børsnoterede selskaber; de 1000 største virksomheder i Danmark og alle institutionelle investorer; banker, pensions-investor etc. Dog understreger han at tiltagene stadig kunne have været mere ambitiøse. Ansvarlig Leverandørstyring er allerede adopteret af store dele af den private sektor, og der florerer allerede gode eksempler, dette selv om mange virksomheder stadig er i begynderstadiet for planlægning af deres virksomhedspolitik. Internationalt behøver man blot at se på virksomheder som Illy, der for længst har besluttet at købe kaffe andetsteds end råvarebørsen og som aktivt har bistået deres leverandører i at udvikle produktionsteknikker, forenkle logistikken og målsætte sig et mere bevidst marked. Med hensyn til kaffe, som med mange andre produkter og tjenester, er der penge at tjene ved specialisering. December 2008 Corporate Social Responsibility 7

8 Ansvarlig leverandørstyring TOMS GRUPPEN A/S Uden at skulle kigge for langt ud over vores egne grænser, har danske virksomheder kunnet mærke fordelene ved at udvikle Ansvarlig Leverandørstyring. Der er blevet skrevet meget de seneste måneder omkring chokoladeselskabet Toms. Toms sætter ikke blot smil på danskernes læber, men har proaktivt fokuseret på at berige tilværelsen for folk gennem hele deres forsyningskæde. Sammen med Ibis, en dansk NGO med fokus på uddannelse, delte ressourcer og lokal indflydelse, har Toms positivt påvirket aktører i deres forsyningskæder i Asunafo South og Tano South distrikterne i Ghana. Godkendt og støttet af Danidas OPP, oser disse initiativer af Made in Denmark. Corporate public relations manager Mette Andersen er hurtig til at slå enhver selvtilfredshed hen mod resultatet af hårdt arbejde. De får størstedelen af deres kakaobønner fra Ghana og, ifølge Andersen, har deres gode forhold til deres kakaobønnedyrkere givet uendelige fordele. Hun ser på førstehånds resultaterne i Asunafo South og Tano South distrikterne, og anser fordelene for at være både håndgribelige og målbare. Eksempelvis har de været i stand til at fremme en mere effektivt landbrugspraksis ved at erstatte massegæring med bakkegæring. Dette betyder at yderligere 80 landmænd bliver uddannet med en teknik, som igen ikke blot har forbedret kvaliteten af deres kakao, men som væsentligt har styrket landmændenes indkomster. Selvom modstandere vil pointere at kakao til special chokolade blot udgør en lille procentdel af international kakaohandel, er Toms indsats ikke gået ubemærket hen i Ghana, verdens andenstørste kakaoproducent. Andersen er resolut i sin beslutsomhed når hun fortæller at Toms sætter stor pris på deres leverandører og at dette omsætter sig til stærke handelsforbindelser. Sammen med IBIS Ghana har de koncentreret sig om at udvikle økonomiske såvel som sociale muligheder gennem hele Toms forsyningskæde. De anser uddannelse for at være et vigtigt element i udvikling og har bidraget til at forbedre læreruddannelsen i deres landmænds lokalsamfund. Dette har resulteret i øget opmærksomhed omkring børnearbejde og børns ret til uddannelse, samt udvidet tilgængeligheden af lærematerialer. Andersen fortsætter med at forklare at initiativet omfatter mere end 50 lokalsamfund og at de har stor interesse i at støtte aktiviteter, der kan forbedre levevilkårene for kakaodyrkerne og deres familier. Andersen påpeger Toms engagement i Global Compact samt anerkendelse fra the Fair Trade Labelling Organisation (FLO). Hun fastslår at de anerkender vigtigheden af Etisk Handel i forsyningskæden og er helt åbne omkring det. At deres engagement i Global Compact giver dem mulighed for at kommunikere deres fremskridt jævnligt til deres stakeholders og at deres deltagelse med FLO befæster dette. 3. Nogle tilgængelige initiativer En overflod af initiativer er tilgængelige i forhold til Ansvarlig Leverandørstyring. Der er sket en opblomstring i antallet af initiativer indenfor emnet. Initiativerne formerer sig i takt med at denne sektor øger momentum. Nogle af de mest veletablerede initiativer synes at definere, hvordan Ansvarlig 8 Corporate Social Responsibility December 2008

9 Ansvarlig leverandørstyring Leverandørstyring vil blive vurderet af markedet i de kommende år. FN s Global Compact Global Reporting Initiative FN s etablering af Global Compact er, som nævnt, blevet modtaget af tusindvis af medlemmer og fortsætter med at ekspandere. Det anses af mange som værende det fremherskende initiativ inden for Ansvarlig Leverandørstyring. Initiativet kræver at virksomheder leverer redegørelser for deres engagement, en årlig Communication On Progress og udgiver online updates omkring deres tiltag for at sikre at de efterlever Ansvarlig Leverandørstyring. Stakeholders kan holde sig underrettet via FN s Global Compacts hjemmeside. Global Reporting Initiative (GRI), angiver i øjeblikket måske de facto standarden for retningslinierne omkring rapportering af bæredygtighed. GRI har nu udviklet sin tredje generation af målingsretningslinjer, kendt som G3. Hvordan en virksomhed vælger at udnytte GRI målinger er til en vis grad op til dem, men stadig større virksomheder udvikler GRI målinger i deres rapporteringsprocedurer. Det giver et dechifrerbart sæt resultater, som stakeholders kan gennemgå og som kan indgå i alt fra mission statements til årsrapporter. Disse målinger bruges nu af et stigende antal virksomheder til at understøtte deres påstande. Det giver sporbare resultater i det omfattende spørgsmål om Ansvarlig Leverandørstyring. Mærsk kan eksempelvis have valgt at benytte G3 målingen, LA3 (Labour), til deres fagforeningsanliggender. Det kunne muliggøre rapportering af deres tiltag. I kraft af dette kan det være et supplement til ordninger, såsom Global Compact og fungere som indikatorer for virksomheders forpligtelse til Ansvarlig Leverandørstyring. F.I.N.E F.I.N.E er et samarbejde mellem de fire største Fair Trade netværk. Selvom vi tidligere nævnte denne forskel mellem Fair Trade Handel og Etisk Handel, er F.I.N.E s diverse medlemskaber og certificeringsinitiativer dybt forankret i Etisk Handel. F.I.N.E består af: the Fair Trade Labelling Organization (FLO), International Fair Trade Association (IFAT), Network of European Workshops (NEWS) og the European Fair Trade Association (EFTA). Initiativer fra FLO og IFAT appellerer mest til virksomhederne, mens de to andre primært udgør netværksplatforme. FLO s genkendelige mærkat (tidligere identificeret som Max Havelaar) har tidligere været trykt i denne artikel, og kræ- December 2008 Corporate Social Responsibility 9

10 Ansvarlig leverandørstyring ver stor opmærksomhed fra ledende virksomheder til alle deres leverandører. Det bruges som oftest til forbrugsgoder med korte forsyningskæder, der forholdsvis let kan spores. FLO certificering (FLO-CERT, et ISO 65-initiativ) kræver en høj grad af gennemsigtighed gennem hele forsyningskæden, hvilket kan være mindre attraktivt for private virksomheder, der kan ønske at holde eksempelvis regnskabsmæssige spørgsmål mere lukkede. I 2007 udgjorde salget af Fair Trade Certificerede varer på verdensplan ca. 2.3 milliarder (US $ 3,62 milliarder), svarende til en 47 % stigning fra året før 6, og forbrugerne fortsætter med at poste penge i certificerede produktlinier. FLO-certificerede virksomheder, især de der sælger fødevarer, øger i stigende grad deres markedsandel på denne målrettede facon. IFAT medlemskab tilbyder alternativ Fair Trade Handel. Denne er tilgængelig for selskaber, der sælger produkter, som endnu ikke er certificerede af FLO. Der hvor IFAT adskiller sig fra FLO er ved at medlemmerne forpligter sig til at overholde bestemte etiske principper. Da forsyningskæden ofte er mere kompliceret for disse selskaber (måske forklarer dette, hvorfor FLO endnu ikke certificerer deres produkter) kommer selskabet med en solid erklæring, som udelukkende omhandler leverandører og producenter, der opererer i overensstemmelse med deres etiske manifest. 6) Fairtrade Labelling Organizations International (2008). d6f2e27d2c&tx_ttnews 10 Corporate Social Responsibility December 2008

11 Ansvarlig leverandørstyring EN GRY OG SIF En Gry og Sif er en lille dansk virksomhed, der drives i Herlev af søstrene Gry og Sif. Selv om de endnu afventer fuldt medlemskab, har de udfyldt ansøgningen og omstruktureret deres business-systemer i overensstemmelse hermed. De er grossister af kunsthåndværk og fungerer dermed i en industri, der falder uden for FLO s certificering. Alle deres produkter stammer fra Kathmandu-dalen i Nepal, som beskæftiger omkring 500 kvinder. Siden virksomhedens opstart i 2002 har søstrenes forhold til de lokale kvinder, som fremstiller deres produkter, sikret at de konstant har haft øje for deres velfærd. Sif Hoverby fortæller at de havde arbejdet med Global Compact siden 2005 og mente, at de kunne anstrenge sig lidt yderligere for at vise deres forpligtelse til kvinderne på fabrikkerne. IFAT gav dem den ideelle lejlighed for at vise dette. Hoverby mener, at deres produkter er en afspejling af de mennesker, der laver dem, så det at sikre kvinders økonomiske og sociale trivsel er et af En Gry og Sifs grundlæggende mål. De kender mange af dem personligt og bestræber sig på selv at rejse til Nepal to til tre gange om året for at besøge dem, medbringe gaver og høre deres perspektiver. Gennem hele det maoistiske oprør i Nepal har mange udenlandske investorer fundet det vanskeligere at drive forretning i landet grundet pengeafpresning og maoistisk indblanding. Mange fabrikker, hvor der blev indgivet klager fra arbejderne, fandt sig chikaneret af partikadrerne. Denne kendsgerning forholder Hoverby sig til og forklarer at deres arbejdere fortæller om deres passion for deres arbejde, hver gang de rejser til Nepal. De er glade for at have indflydelse på produktionsudviklingen, deres løn ligger i toppen af markedet og de har gode arbejdstider, hvilket alt sammen gavner deres familier. En Gry og Sif anses i kunsthåndværkskredse for at være en meget etisk virksomhed, der opererer i en arbejdskrævende og ofte rå industri. Som et resultat af deres initiativer, har de en dedikeret kundebase og kan derved udvide gennem word-of-mouth. ISO14001 Det miljømæssige aspekt af Ansvarlig Leverandørstyring er måske et etableret område i erhvervslivet. Da det nu har været et fokuspunkt i så lang tid, og håndgribelige virkninger kan måles, findes der allerede mange initiativer til at hjælpe virksomheder med at forvalte dette område. ISO er et eksempel på et initiativ, der anvendes af virksomheder internationalt, som bidrager til at definere klare mål og milepæle. 4. Sporbarhed i forsyningskæden Hvor ender ansvaret? Hovedleverandører? Underleverandører? Dette er ærligt talt et område, der generelt stadig er udefineret. Forskellige initiativer lægger pres på førende virksomheder for at de skal definere deres hovedleverandørers aktiviteter. IFAT har været et udmærket eksempel på dette i de seneste år, til December 2008 Corporate Social Responsibility 11

12 Ansvarlig leverandørstyring trods for, at de for nyligt er begyndt at lægge mere vægt på, at etisk forvaltning strækker sig længere ned i kæden. Her hentyder spørgsmålet først og fremmest til forsyningskædens komplicerede karakter. Når en førende virksomhed outsourcer meget til underleverandører, bliver det sværer at hold øjet med hele forsyningskæden. Som nævnt tidligere certificerer FLO hovedsageligt produkter med korte forsyningskæder, da underleverandører her ofte blot findes i et enkelt lag. I nogle tilfælde modtager virksomheder dårlig omtale omkring deres leverandørstyring, eksempelvis i forhold til sweatshops, da de har været ude af stand til fuldt ud at overvåge underleverandørerne. Den bedste fremgangsmåde på dette område fra virksomhedens side er derfor at sikre et stringent etisk regelsæt i hele organisationen. Dette bliver endnu vigtigere på områder hvor det drejer sig om outsourcing. Det er afgørende at sikre at dem, som virksomheden handler med er 100 % klare over og handler i overensstemmelse med virksomhedens praksis. En start kunne være at udarbejde bindende kontrakter. Truslen om opsigelse af kontrakter og/eller søgsmål i tilfælde af kontraktbrud kan også virke som incitament. For at gå skridtet videre kan det være værd at opfordre leverandørerne til at opstille lignende kontrakter med deres underleverandører. Svage politikker på dette område kan give bagslag for selv de stærkeste virksomheder. Figur Corporate Social Responsibility December 2008

13 Ansvarlig leverandørstyring 5. Hvordan ser fremtiden ud for Ansvarlig Leverandørstyring? ISO26000? Endnu flere initiativer? Der vil måske blive rusket op i emnet omkring Ansvarlig Leverandørstyring i ISO26000 lover at levere et nyt initiativ, der kan ændre dynamikken i sektorerne markant. Selvom kun få ved, hvad det vil indeholde, når det i sidste ende frigives, vil det sandsynligvis følge trop med andre ISO-standarder hvilke er guld-standard i deres respektive måleområder. Selvom det er frivilligt, virker det til at være meget højt på dagsordenen for førende administrerende direktører i hele verden at opnå disse standarder. 6. Afslutningsvis Best Practise Selvom de fleste, der læser denne artikel, er velinformerede omkring Ansvarlig Leverandørstyring, er det værd at revurdere. For de som ikke allerede har adopteret relevante mission statements og certificeringsmetoder: undersøg emnet. Et godt sted at starte (mission statements og certificeringsmetoder) ville være at se på virksomhedens kapacitet. Hvis der er tilgængelige ressourcer til at finansiere en hel stilling specifikt til formålet, så gør det. Hvis ikke, så overvej at starte med virksomhedens afdeling for corporate branding eller indkøbsafdelingen, som er de to afdelinger, der bør tilegne sig stor forståelse inden for området Ansvarlig Leverandørstyring. Se tilbage gennem forsyningskæden. Er der faste aftaler med alle, man foretager forretninger med? Ved man hvor de får deres produkter fra? Og til slut Think Global, Act Local. Selvom en større virksomhed vil implementere et etisk regelsæt, som dækker hele organisationen, så overvej hvilke komplikationer dette kan have for datterselskaberne og leverandørerne. Kan de overholde dette, eller kan kulturelle- og andre- forskelle betyde at en anden fremgangsmåde er nødvendig? Derfor må ethvert etisk regelsæt tillade fleksibilitet til, på lokalt plan, at aftale et mere målrettede regelsæt. December 2008 Corporate Social Responsibility 13

14 Ansvarlig leverandørstyring 7. Om forfatteren Anders Nash er cand.merc.int.-studerende og har et særligt fokus på CSR i udviklingslande, især i Sydøstasien. Sidste år rejste han to gange til Nepal for at indlede etiske handelsinitiativer i Kathmandu Dalen og dermed bidrage til forbedringer for over 500 kvinder, der arbejder inden for brugskunstindustrien. Hans kendskab til supply chain management kombineret med et indgående kendskab til regionen har medført at han har beskæftiget sig med talrige initiativer med et primært fokus på IFAT, Global Compact, GRI og SA8000. Han forventer at færdiggøre sit studium i Corporate Social Responsibility December 2008

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder Leverandørstyring herunder offentlige indkøb Hanne Gürtler Sekretariatsleder Ansvarlig leverandørstyring Behov for en fælles indsats! Folkelige organisationer Fagbevægelsen Offentlige instanser Virksomheder

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige 2014/1 BSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. maj 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

CSR-Politik: SUBSTANS

CSR-Politik: SUBSTANS CSR-Politik: SUBSTANS Den 15. september 2016 Definition: CSR (Corporate Social Responsibility, ofte også Corporate Sustainability and Responsibility) er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP Fast Track - Værktøj Indhold In- og ekstern rapportering / rapporteringssystem / GRI / COP... 2 Indledning... 2 Din rolle som advokat... 3 Rapportering

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Porters nye budskab til erhvervslederne

Porters nye budskab til erhvervslederne Porters nye budskab til erhvervslederne Harvard-professor Michael Porter, en af verdens førende vækststrateger, opfordrer erhvervslederne til at engagere sig mere direkte i samfundsudviklingen. Politikerne

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Mærker Max Havelaar/ Fair trade

Mærker Max Havelaar/ Fair trade Sagsnr. 40.08-02-1198 Ref. LES/jca Den 17. februar 2003 PnOJUXSSH0DWULF6&5 2YHUVLJWRYHUVWDQGDUGHUPnOJUXSSHDNWXHOOHGHOWDJHUHVWDNHKROGHU 0nOJUXSSH 'HOWDJHUH 6WDNHKROGHU Mærker Max Havelaar/ Fair trade FSC

Læs mere

CSR en platform for innovation

CSR en platform for innovation CSR en platform for innovation CSR Greenland Præsentation d. 2. marts 2011 Agenda CSR Greenland Hvad er CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Corporate social Innovation (CSI) CSI eksempler CSI i Grønland Anne

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Velkomst ved fondssymposium onsdag den 11. maj 2011

Velkomst ved fondssymposium onsdag den 11. maj 2011 Velkomst ved fondssymposium onsdag den 11. maj 2011 Flemming Borreskov FN s Global Compact I år har vi valgt at sætte fokus på filantropiske fonde og foreningers samfundsansvar. Eller rettere - hvordan

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Dagens program 13.00-13.15: Kaffe og registrering 13.15-13.25: Velkomst ved 13.25-13.45: Introduktion til og FSC-ordningen 13.45-14:05:

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015

Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015 Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015 Indledning Handleplanen er en udmøntning af Rødovre Kommunes politik på det frivillige sociale område, som er vedtaget i efteråret 2014.

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV)

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) 20. november 2014 Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) Corporate Social Responsibility (CSR) eller samfundsansvar - er et begreb i konstant udvikling. Oprindeligt var CSR et frivilligt engagement

Læs mere

Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar

Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar 28. november 2008 Program Velkomst: Pia Wiberg, formand for DANSKE ARK, Witraz Arkitekter Indlæg ved: Mads Øvlisen, professor og medlem af bestyrelsen for

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1 KNI Værdier KNI Værdier Side 1 Indhold Fra CEO 3 KNI 4 Historie 5 KNI ånden 6 KNI værdier 7 Leveregler i KNI 8 Medarbejderprofil i KNI koncernen 9 Kompetenceudvikling i KNI 10 KNI Værdier Side 2 Fra CEO

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

International kaffe-indkøbspolitik

International kaffe-indkøbspolitik nternational kaffe-indkøbspolitik Version: Juli 2016 Vores målsætning Enkelt, ansvarsbevidst, pålidelig: mere end 100 år har traditionelle købmandsværdier dannet grundlag for ALDs vedvarende succes. Vores

Læs mere

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder)

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) 7. oktober 2008 Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) Eksp.nr. /ksh-eogs 1. Indledning Udkast til lovforslag har været sendt i høring

Læs mere

RQ1: Hvilke årsager kan være til grund for virksomhedernes brug af CSR?

RQ1: Hvilke årsager kan være til grund for virksomhedernes brug af CSR? Bilag 2: Fortolkning af data: Ved tolkning af data, skal det bestemmes, hvilke parametre, der tolkes ud fra. I dette tilfælde vil der blive tolket ud fra begreber og dermed relevans i forhold til de fire

Læs mere

Hvad er bæredygtighed? Brundtland

Hvad er bæredygtighed? Brundtland Hvad er bæredygtighed? Brundtland 2... 24. januar 2014 Bæredygtighed Er ikke et videnskabeligt faktuelt begreb, men et normativt princip, ligesom f.eks. Lovgivning Er baseret på en grundtanke om naturlige

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere