syv trinitatis-motetter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "syv trinitatis-motetter"

Transkript

1 hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii

2 Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å

3 hilli er yv rinii-moeer Kom, Gud Helligånd, kom r! eg er verden ly eg ied' rolig å Herren Herre, du rnger mig Orde lev kød eg åklde Herren Se, nu iger olen Tilegne Søren Chriin Veergrd og Trinii kirke kor.

4 Node il gennemyn

5 kom, gud helligånd, kom r! n... grundvig orn hilli er, 010 rolig q = 0 m # # # # # # # Kom, Gud Hel - lig - ånd, kom r! Gen - nem - ryd den l enor m # # # # # # Kom, m Gud Hel - lig - ånd, kom r! Gen - nem - ryd den # # # # # # # # Kom, Gud Hel - lig - ånd, kom r! Gen - nem - ryd den iù m dolce # # # j # j # # # mør iù - ke n med # # # j m dolce Gud mor - gen - rø - de! mør - ke n med Gud mor - gen - rø - de! iù m dolce mør Ñ Ü - ke n med # j # # # # # # # j # # # # Gud mor - gen - rø - de!

6 6 # # : ; # # # # # # Ld vor hjer-e lær-ke-lg hil-e Her-ren kl-re dg, Ld vor hjer-e lær-ke-lg om år o dø - de! klnguld klnguld # # j # # j # # # j # # j # Ld vor hjer-e lær-ke-lg om år o dø - de! klnguld : ; # # # # # # j # Ld vor hjer-e lær-ke-lg hil-e Her-ren kl-re dg, om år o dø - de! klnguld : ; # # # # # # j # Ld vor hjer-e lær-ke-lg hil-e Her-ren kl-re dg, om år o dø - de! hil-e Her-ren kl-re dg, om klnguld # # # # # j # # år o dø - de! klnguld # # # # # j # hil-e Her-ren kl-re dg, om år o dø - de! Node il gennemyn 16 m Sjæ-le-ør-ger l-ler- ed, hjer - e-km-re æd - le gæ! Vær ho o il e - de m iù m dolce iù Sjæ-le-ør-ger l-ler- ed, hjer - e-km-re æd m m dolce # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # - le gæ! Vær ho o il e - de m dolce # # # # # # # # # Sjæ-le-ør-ger l-ler- ed, Vær ho o il e - de

7 klnguld # j # m him-melk rø i ræng - el id! med Gud red i orm og rid, him-melk rø i ræng - el id! klnguld med Gud red i orm og rid, klnguld # # med Gud red i orm og rid, him-melk rø i ræng - el id! m j # # # j # Ñ Ü # # j # # m # # 7 # # # m Sluk vor org med glæ - de! Sluk vor org med glæ er. Sluk vor org med glæ - de! Sluk vor org m Sluk vor org med glæ - de! Sluk vor # # # m org med glæ m - er. Sluk vor org med glæ - de! Sluk vor org m Sluk vor org med glæ - de! Sluk vor Sluk org med glæ m vor org med glæ - de! Sluk # # # # - er. - vor org de! med glæ de! med glæ de! med glæ er. # # # # - de! # # # # er. # # # j # j # - de! # # er. # # # # j - de!

8 inderlig iù : ; # # # # # # # # # # # # # # # Ld or o, om ådig ro, li-ve lom-er o - ver - gro gr-ven mør-ke il - je! Og ved iù : ; # # # # # # # # # # # # # Ld or o, om ådig ro, li-ve lom-er o - ver - gro gr-ven mør-ke il - je! Og ved iù : ; # # # # # # # # # # # # # # # # Ld or o, om ådig ro, li-ve lom-er o - ver - gro gr-ven mør-ke il - je! Og ved # # # oco # # # # # # # kir - ke - går - den or vi r o hver kyg - ge # kir # kir Node il gennemyn # # # oco # # - ke - går - den or vi r o - ke - går - den or vi r o hver kyg - ge oco # # # # # # # hver kyg - ge 6 m non dim. # # # # or m non dim. or m non dim. or klr med din hvi - de lil - je! klr # # j # j med din hvi - de lil - je! klr # # # med din hvi - de lil - je!

9 jeg er verden ly joh, 1 9 hilli er, 010 < > ynge med orkud ind, å der oår en myldrende ekur klr # # # # # # # # W "eg er -7 ek. ver-den ly. Den om øl -ger mig kl l-drig vn - dre i mør - ke. orn l enor rolig, men med inenie q = m klr # # eg er ver - den ly, m klr # # eg er ver - den ly. m klr eg er ver - den ly, m klr eg er ver - den ly. # # # # j ver - den ly. # # # # j # j # # j # # j ver - den ly. j # # j ver - den ly. j # ver - den ly. # # eg er ver - den ly. # # eg er ver - den ly. m klr # # # m klr ver - den ly. # # ver - den ly.

10 10 9 # # # # # # # # oco iù med rolig remdri Den om Den om Den om Den om Den om Den om øl-ger mig kl l-drig vn-dre i mør- ke. # # # # # # # # øl-ger mig kl l-drig vn-dre i mør- ke. Node il gennemyn # # Den om Den om øl-ger mig kl l-drig # # øl-ger mig kl l-drig # # # # # # # # # # # øl-ger mig kl l-drig vn-dre i mør- ke, Den om øl-ger mig kl l-drig # # # # # # # # # # # øl-ger mig kl l-drig vn-dre i mør- ke, Den om øl-ger mig kl l-drig # # # # # øl-ger mig kl l-drig vn-dre i mør- ke. Den om øl-ger mig kl l-drig # # # # # øl-ger mig kl l-drig vn-dre i mør- ke. Den om øl-ger mig kl l-drig

11 11 1 # # crec. men h-ve e - vig liv, men h-ve e - vig liv. crec. er. Ó í # # men h-ve e - vig liv, men h-ve e - vig liv. crec. er. vn-dre i mør- ke, men h-ve e - vig liv, men h-ve e - vig liv. crec. er. # # er. vn-dre i mør- ke. men h-ve e - vig liv, men h-ve e - vig liv. crec. er. # # vn-dre i mør- ke. men h-ve e - vig liv, men h-ve e - vig liv. # # j # crec. # # # j # # # # # # j # j # j # # j # # # j # # j # j j # # # vn-dre i mør- ke. men h-ve e - vig liv, men h-ve e - vig liv. er. j # # # Ó í # # # vn-dre i mør- ke. eg vn-dre i mør- ke. eg enz miur klr enz miur klr

12 1 # # # # W # # # # W # # # # W # # # klr *) # # # # W klr *) # # # # W ynge med orkud ind, å der oår en myldrende ekur, der lægger ig il ro å den ide klng klr 10-1 ek. *) eg er ver - den ly, ver - den ly." klr eg er ver - den ly, ver - den ly." klr eg er ver - den ly, ver - den ly." klr *) eg er ver - den ly, ver - den ly." eg er ver - den ly, ver - den ly." eg er ver - den ly, ver - den ly." # # *) *) # # W *) # # W Node il gennemyn er ver - den ly, ver - den ly." # # er ver - den ly, ver - den ly." *) # # W *) om nødvendig korik vejrrækning med ekgengele å ide one.

13 jeg ied' rolig å herren r dvidlme 0 1 orn l enor 6 6 rolig e = 100 m 6 j j eg m eg m i hilli er, ed' ro - lig å Her - ren, hn ø - jed ig il mig og hør - e mi krig. j j # j i - ed' ro - lig å Her - ren, hn ø - jed ig il mig og hør - e mi krig. j # eg i - ed' ro - lig å Her - ren, hn ø - jed ig il mig og hør - e mi krig. # # 6

14 1 oco 1 7 Hn drog mig o Hn drog mig o den ru-en-de grv, hn - e min od å en kli oco Hn drog mig o Hn drog mig o den ru-en-de grv, hn - e min od å en kli - den ru-en-de grv, hn - e min od å en kli - den ru-en-de grv, hn - e min od å en kli - oco 1 7 Hn drog mig o Hn drog mig o den ru-en-de den ru-en-de - e, e, e, e, grv, hn - e min od å en kli - e, oco Hn drog mig o den ru-en-de grv, hn - e min od å en kli - e, oco Hn drog mig o den ru-en-de grv, hn - e min od å en kli - oco 1 7 # oco 1 j 7 oco 1 7 j Ü Ñ Ñ Node il gennemyn grv, hn - e min od å en kli - # e, # e,

15 1 10 oco iù moo m <#> j m en en ny ng, en ny ng lg-de hn i min m Ó j en ny ng, en ny ng, klnguld ny ng, en ny ng lg-de hn i min m m en ny ng, klnguld en ny ng, en ny ng lg-de hn i min m j en j j j Ó j klnguld klnguld ny ng lg-de hn i min klnguld en ny ng, en ny ng lg-de hn i min

16 16 16 mund, en lov - ng il vor Gud. m en rll. lov m - ng il vor Gud. m mund, en lov - ng il vor Gud. m en lov - ng il vor Gud. m mund, en lov - ng il vor Gud. m mund, en lov - ng il vor Gud. il vor Gud. emo Mn - ge kl e de og Mn - ge kl e de Mn - ge kl e de og Mn - ge kl e de m j j mund, en lov - ng il vor Gud. Mn - ge kl e de og m j Node il gennemyn # j j 9 9 # j j # j # j Mn - ge kl e de

17 17 0 # # j # j Mn-ge kl e de og ryg - e Her - ren. # # j # j Mn-ge kl e de og ryg - e Her - ren. # j # j # j j # j # j ryg - e Her - ren, Mn-ge kl e de og ryg - e Her - ren. # # # # j # j og ryg-e Her - ren, Mn-ge kl e de og ryg - e Her - ren. # j # j # # j j # j j ryg - e Her - ren, Mn-ge kl e de og ryg - e Her - ren. # # j Ó og ryg-e Her - ren, # j ryg - e Her - ren, Mn-ge kl e de og ryg - e Her - ren. # j Ó og ryg-e Her - ren, # # # #

18 1 meno moo h = 6 S S S m - lig den mnd, der æ-er in lid il Her - - ren. m - lig den mnd, der æ-er in lid il Her - - ren. m - lig den mnd, der æ-er in lid il Her - ren. m S - lig den mnd, der æ-er in lid il Her - ren. m # S - lig den mnd, der æ-er in lid il Her - - ren. m # S n n # w # w # # # j # j - lig den mnd, der æ-er in lid il Her - - ren. Node il gennemyn

19 orde lev kød joh. 1,1 19 orn l enor med glæde q. = m 9n 9 Or-de lev kød og og o-lig i - lnd o, or de lev kød og og o-lig i - lnd o, 9 9 Or-de lev kød og og o-lig i - lnd o, or de lev kød og og o-lig i - lnd o, m 9 9 Or-de lev kød og og o-lig i - lnd o, or de lev kød og og o-lig i - lnd o, m hilli er,

20 0 og og m m # # # # # j # og vi å hn her - lig - hed, en m og vi å hn her - lig - hed, vi å hn her - lig- hed, og vi å hn her - lig - hed, m m og # # vi å hn her - lig - hed, vi å hn her - lig- hed, en # # # # j # # # # # j # # m dolce m dolce # Node il gennemyn m # # # # # # og vi å hn her - lig- hed, og vi å hn her - lig - hed, m # # # # og vi å hn her - lig - hed, en m dolce

21 1 11 # 6 9 # j lid roligere her-lig- hed, om den En-år-ne hr den r F-de-ren, m dolce om den En-år-ne hr den r F-de-ren, oco ri. # 6 9 # j klnguld <#> 6 9 # # # j uld klnguld uld her-lig- hed, om den En-år-ne hr den r F-de-ren, uld m dolce nå -de og nd-hed. 6 9 # # # j nå -de og nd-hed. klnguld 6 # # 9 j # j nå -de og nd-hed. klnguld 6 # # 9 j j om den En-år-ne hr den r F-de-ren, uld nå -de og nd-hed. m dolce klnguld <#> 6 # # 9 j j om den En-år-ne hr den r F-de-ren, uld her-lig- hed, om den En-år-ne hr den r F-de-ren, uld nå -de og nd-hed. klnguld 6 # # 9 j j nå -de og nd-hed.

22 Node il gennemyn 1 emo oco ri. m 9 9 Or-de lev kød og og o-lig i - lnd o, or de lev kød og og o-lig i - lnd o. 9 9 Or-de lev kød og og o-lig i - lnd o, or de lev kød og og o-lig i - lnd o, m 9 9 n Or-de lev kød og og o-lig i - lnd o, or de lev kød og og o-lig i - lnd o. 9 9 m m j n Blnd o.

23 jeg åklde herren dvidlme 11 orn l enor energik q = 100 n 9 # # # j # Hl - le - lu - j! Hl - le - lu - j! Hl Hl - le - lu - j! Hl - le - lu - j! Hl Hl - le - lu - j! Hl - le - lu - j! Hl hilli er, le - lu - j! Hl - le - j 9 # # # j # - le - lu - j! Hl - le - # # # 9 # j n # - le - lu - j! Hl - le - 9 lu lu lu # # # - j! Hl - le - lu - j! Hl j # # - j! Hl - le - lu - j! Hl - j! Hl - le - lu - j! Hl Hl - le - lu - - j! - le - lu - - j! # # # n j - le - lu - - j! - le - lu - - j! # n

24 meno moo q. = 6 j j eg 6 å - kld - e Her - ren i ræng - e - len, j eg å - kld - e Her - ren i 6 j j Node il gennemyn eg 6 å - kld - e Her - ren i ræng - e - len, j eg å - kld - e Her - ren i 6 eg eg 6 å å - kld - e Her - ren i ræng - e - len, eg å - kld - e Her - ren i kld - e Her - ren i ræng - e - len, eg å - kld - e Her - ren i

25 11 crec. oco oco Her ræng Her dolce 9 j - ren v - red og ør - e mig ud å å - en lnd. - e - len, Her crec. oco oco ræng Her crec. oco oco dolce 9 j j - ren ør - e mig ud å å - en lnd. dolce 9 j j j - ren v - red og ør - e mig ud å å - en lnd. - e - len, Her crec. oco oco crec. oco oco dolce 9 j j j - ren ør - e mig ud å å - en lnd. dolce 9 - ren v - red og ør - e mig ud å å - en lnd. crec. oco oco dolce 9 ræng - e - len, Her crec. oco oco - ren ør - e mig ud å å - en lnd. dolce 9 Her - ren v - red og ør - e mig ud å å - en lnd. crec. oco oco 9 ræng - e - len, Her dolce - ren ør - e mig ud å å - en lnd. 1 j 9 j # Her Her - ren er min lov - ng og yr - ke, hn lev mig il rel - e. 9 j j 9 # - ren er min lov - ng og yr - ke, hn lev mig il rel - e. 9

26 6 1 energik q = # # # j # Hl - le - lu - j! Hl - le - lu - j! Hl - le - lu - j! Hl - le - j 9 # # # j # Hl - le - lu - j! Hl - le - lu - j! Hl Hl - le - lu - j! Hl - le - lu - j! Hl - le - lu - j! Hl - le - # # # 9 # j n # - le - lu - j! Hl - le - Node il gennemyn 9 lu lu lu # # # w - j! Hl - le - lu - j! Hl j # # - j! Hl - le - lu - j! Hl - j! Hl - le - lu - j! Hl Hl - le - lu - - j! - le - lu - - j! # # # n j - le - lu - - j! - le - lu - - j! w w # n w

27 7 herre, du rnger mig og kender mig r dvidlme 19 hilli er, 010 enor m dolce Her m dolce Her W - re, du rn - - ger mig og ken - der mig. W - re, du rn - - ger mig og ken - der mig. rolig q = 6 Bg-r og or-r in-de-lu-er du mig, og du læg-ger din hånd å mig. m Bg-r og or-r in-de-lu-er du mig, og du læg-ger din hånd å m j Bg-r og or-r in-de-lu-er du mig, og du læg-ger din hånd å mig. m Bg-r og or-r in-de-lu-er du mig, og du læg-ger din hånd å Bg-r og or-r in-de-lu-er du mig, og du læg-ger din hånd å mig. m Bg-r og or-r in-de-lu-er du mig, og du læg-ger din hånd å m m mig. mig. mig.

28 Ñ Ü klr # # # Er du # # # # j dér. Si-ger jeg o il him - le (n), læg-ger jeg mig i død - ri - ge # # # j Si-ger jeg o il him - le (n), læg-ger jeg mig i død - ri - ge # # # # # j Si-ger jeg o il him - le (n), læg-ger jeg mig i død - ri - ge # # # # j Node il gennemyn Si-ger jeg o il him - le (n), læg-ger jeg mig i død - ri - ge Si-ger jeg o il him - le (n), læg-ger jeg mig i død - ri - ge # # # j # j Si-ger jeg o il him - le (n), læg-ger jeg mig i død - ri - ge

29 9 1 j # # # er du dér. # # er du dér. # j # # er du dér. # # er du dér. # j # # er du dér. # # er du dér.

30 0 1 iù moo q = 9 limrende og klr m Lå m Lå m Lå Lå - ner jeg mor-gen - rø-den vin - ger, Lå - ner jeg mor-gen-rø - den - ner jeg mor - gen - rø - den vin - ger, lå - ner jeg mor-gen - m Lå - ner jeg mor - gen - rø - den vin - ger, lå - ner jeg mor - gen - rø - den vin m crec. w w w m crec. w Lå j j ner vin ner vin n - ner jeg mor n w n Node il gennemyn

31 1 1 j vin rø - ger og lår mig ned, hvor h - ve en - den vin - ger Ü m - der, Ñ j - gen - rø - den vin - ger Ned, hvor h - ve j j m ger ger - ger og lår mig ned, hvor h - ve en m w w m - der, Ned, hvor h - ve Ó Og lår mig ned, hvor h - ve en Ned, hvor h - ve m - der,

32 m Ó en - der, å m j w hvor h - ve en m en der, å w - - der, å m j w hvor h - ve en der, å m Node il gennemyn m w en - - der, å m hvor h - ve en w der, å 9 lid roligere, erygge oco oco le-der din hånd mig og-å dér, din høj-re hånd hol-der mig oco oco le-der din hånd mig og-å dér, din høj-re hånd hol-der mig. oco oco le-der din hånd mig og-å dér, din høj-re hånd hol-der mig w. w w.

33 e, nu iger olen jko knuden orn l enor gryende enz miur myldrende med orkude inder, ogå indenor emmegruerne W Se, Se, nu i - ger o - len h Se, nu i - ger o - len h Se, nu i - ger o - len h - ve kød, W nu i - ger o - len h - ve kød, W - ve kød, W - ve kød, hilli er, 010

34 k - med lid orkud ind, ogå indenor emmegruerne, å homoonien løre W lu lu lu lu lu lu og øl - ge lu - er i rnd, og øl - ge lu - er i rnd, og øl - ge lu - er i rnd, og øl - ge lu - er i rnd, og øl - ge lu - er i rnd, og øl - ge lu - er i rnd, i glød; W i i i i i glød; W glød; W glød; W glød; W glød; W Node il gennemyn lu og øl - ge lu - er i rnd, W lu og øl - ge lu - er i rnd, i i glød; glød;

35 W W crec. hvil - ken -lig ju - el, køn l er y, me - den ly-e ln - der å ver - den ky! crec. W W hvil - ken -lig ju - el, køn l er y, me - den ly-e ln - der å ver - den ky! crec. W W hvil - ken -lig ju - el, køn l er y, me - den ly-e ln - der å ver - den ky! crec. W W hvil - ken -lig ju - el, køn l er y, me - den ly-e ln - der å ver - den ky! crec. W W hvil - ken -lig ju - el, køn l er y, me - den ly-e ln - der å ver - den ky! crec. W nw hvil - ken -lig ju - el, køn l er y, me - den ly-e ln - der å ver - den ky! crec. W W hvil - ken -lig ju - el, køn l er y, me - den ly-e ln - der å ver - den ky! crec. W W hvil - ken -lig ju - el, køn l er y, me - den ly-e ln - der å ver - den ky!

36 6 rolig og krylklr Ld j mig nu kun dr - ge d n - mørk hv, ld crec. j mig ik - kun æv - ne i - N mørk hv, crec. ld mig ik - kun æv - ne i - w 11 mod min grv. Li - ve Gud mig kær - mer, jeg er hn rn, mod min grv. Li j - ve Gud mig kær - mer, jeg er hn rn, Node il gennemyn Li - ve Gud mig kær - mer, jeg er hn rn, 17 d d j w hn hånd mig ri - ver dø j hn hånd mig ri - ver dø - - den grn. w - - den grn.

37 1 klnguld j Se, d i-ger o len - hv å ny, l crec. j - le dø-den kyg - ger or e - vig ly! 7 klnguld j crec. Se, d i-ger o - len hv å ny, l klnguld crec. Se, Se, - le dø-den kyg - ger or e - vig ly! d i-ger o - len hv å ny, l - le dø-den kyg - ger or e - vig ly! klnguld j n j n crec. j d i-ger o - len hv å ny, l - le dø-den kyg - ger or e - vig ly! 9 O, or e - jer - ju - el, or - - lig ly: O, O, j or e - jer - ju - el, or - - lig ly: j or e - jer - ju - el, or - - lig ly: O, or e - jer - ju - el, or - - lig ly: ly ly ly - e n - der il - le å li - - ve ky! - e n - der il - le å li - - ve ky! - e n - der il - le å li - - ve ky! j w ly j j w w n - e n - der il - le å li - ve ky! w

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER Skrubberuphavn T K S T R O G N O D R 1. udgave - 1. oplag Udgivet 2010 af Ulla Abdullas Cocobongoband - www.cocobongo.dk Illustrationer: Pia Thaulov Foto: Niels Jensen Alle rettigheder tilhører Ulla Abdullas

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

I forældrenes fodspor

I forældrenes fodspor D Indig Nummer 18 31. okober 26 I forældrene fodpor A f C h e f k o n u l e n D v i d J e n e n, d j @ d i. d k 3 Finlnd om koleekempel Finlnd udløer i dg de fglige poenile i lng flere koleelever, end

Læs mere

DISCANTORINUS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG SAMPLE KORALBOG

DISCANTORINUS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG SAMPLE KORALBOG DISCANTORINS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG KORALBOG Disantorinus - koralog Redaktion: FKs forlagsudvalg fukdk FK 133 a Folkekirkens ngdomskor / Forlaget Mixtur 2013 ISMN 979-0-706799-12-

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

34831_110_Cover.qxd 01-12-2011 12:52 Page 1 B Ø R N E N E S S A N G B O G B ØRNENES S ANGB OG

34831_110_Cover.qxd 01-12-2011 12:52 Page 1 B Ø R N E N E S S A N G B O G B ØRNENES S ANGB OG BØRNENES S A N G B O G BØRNENES S A N G B O G JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, Danmark. Copyright 99, 998 Intellectual Reserve, Inc. Alle

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Vågn op, du som sover

Vågn op, du som sover Vågn du som sover Stehan Kaae 2009 or SAB-kor Eeserrevet 5 Vågn du som sover Stehan Kaae 2009 SOPRAN q = 80 4 î ALT BAS Vågn 4 4 î Vågn 7 î î Vågn î î î î 12 ú ª m ú m m ª ª du som so n - ver, ª ª du som

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Pythagoras sætning. I denne note skal vi give tre forskellige beviser for Pythagoras sætning:

Pythagoras sætning. I denne note skal vi give tre forskellige beviser for Pythagoras sætning: Pythgors sætning I denne note skl i gie tre forskellige eiser for Pythgors sætning: Pythgors sætning I en retinklet treknt, hor den rette inkel etegnes med, gælder: + = eis 1 Ld os tegne et stort kdrt

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Besvar 10 spørgsmål om rekorder i naturen

Besvar 10 spørgsmål om rekorder i naturen Navn: Klasse: ke ørken Materiale ID: SCR.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: ke ørken Materiale ID: SCR.13.1.1.da Navn: Klasse: ke ørken Materiale ID: SCR.13.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: ke ørken Materiale ID:

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Underøgele af forældre brugerhed med dagilbud i kommun Apr. 2012 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommun, om de pørgmål, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

29 nye sange med tekster, noder og akkorder

29 nye sange med tekster, noder og akkorder LE med YS RU 29 nye sange med tekster, noder og akkorder RUMLERIM; LE med YS RU 29 nye sange med tekster, noder og akkorder. Nodebog. ISBN 978-87-906416-2-7 Tekst musik: nders Bøgelund, Jan Irhø og Thorstein

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter - rædsel og skræk Ordforklaring Se, syng, lyt, læs Skriv ind navneord Hvad er? Hvad betyder ordet? Hvorfor fejrer man? Se, syng, lyt og læs. Se videoen rædsel

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Landsforeningen LEVs. byggestrategi

Landsforeningen LEVs. byggestrategi Landsforeningen LEVs byggestrategi for 2011 til 2015 byggestrategi Landsforeningen LEV har fastlagt sin boligvision med afsæt i FNs Handicapkon ven tion, sådan at landforeningen arbejder for, at mennesker

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

REDOK. Morse. Morsenøglen: Hvide felter = prik (.) Røde felter = streg (-) Skråstreg = nyt bogstav To skråstreger = nyt ord

REDOK. Morse. Morsenøglen: Hvide felter = prik (.) Røde felter = streg (-) Skråstreg = nyt bogstav To skråstreger = nyt ord REDOK Dette katalog er ment som en hjælp til lederne i arbejdet med REDOK Niveau 2. Alle koder, der bliver brugt i REDOK Niveau 2, er forklaret i dette katalog. Morse Da englænderen Samuel Morse i 1837

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Transportarmerede betonelementvægge Før og nu

Transportarmerede betonelementvægge Før og nu Bjarne Cr. Jensen Side 1 Transportarerede betoneleentvægge Før og nu Bjarne Cr. Jensen 13. august 007 Bjarne Cr. Jensen Side Introduktion Betoneleentoreningen ar de senere år stået bag udviklingsarbejder

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,-

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,- HJEMMESIDE TILBUD Giv mig bare lige en Prof hjemmeside Jeg vil have en simpel & professionel hjemmeside, til at starte rigtig godt op på. (Billeder, tekster, Video, links) Finder eller fotograferer dine

Læs mere

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Cross Boule 1 Forord Cross Boule når som helst og hvor som helst Dnsk Arejder Idrætsforund er glde for t kunne præsentere Cross Boule - et oldspil, hvor lle kn være med. Spillet

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Kom i FORM erfaringer fra Ballerup Kommune

Kom i FORM erfaringer fra Ballerup Kommune Kom i FORM erfaringer fra Ballerup Kommune Konference om standarder i Odense den 15. juni 2011 v/chefkonsulent Rita Lützhøft www.ballerup.dk Budskaber FORM når vi laver ny organisation Forretningsbeskrivelse

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Råd til forældre. www!netstof!dk

Råd til forældre. www!netstof!dk Råd til forældre til teenagere www!netstof!dk indledning indledning Det at være forældre til en teenager kan være et udfordrende job! Puberteten er præget af store udsving# både fysisk og psykisk! For

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

Spørgsmål og svar. http://www.gf-forsikring.dk/ny-kunde/ulykke/sporgsmal-og-svar.aspx. Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark?

Spørgsmål og svar. http://www.gf-forsikring.dk/ny-kunde/ulykke/sporgsmal-og-svar.aspx. Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark? Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark? Ulykken sker når du mindst venter det Over 500.000 danskere i alle aldersgrupper behandles hvert år på skadestuerne.

Læs mere

Trigonometri. Matematik A niveau

Trigonometri. Matematik A niveau Trigonometri Mtemtik A niveu Arhus Teh EUX Niels Junge Trigonometri Sinus Cosinus Tngens Her er definitionen for Cosinus Sinus og Tngens Mn kn sige t osinus er den projierede på x-ksen og sinus er den

Læs mere

Lær at læse. 1. 120-ord som ordbilleder. 2. Bogstavlyde sæt lydene sammen. 3. Andre regler. hund. om der. dig. ikke. vil. med

Lær at læse. 1. 120-ord som ordbilleder. 2. Bogstavlyde sæt lydene sammen. 3. Andre regler. hund. om der. dig. ikke. vil. med Lær at læse 1. 120-ord som ordbille ikke dig om vil med 2. Bogstavlyde sæt lye sammen 3. Andre regler Fx vokalforvekslinger, stumme bogstaver kage hest hund 1. 120 ord som ordbille Hvis man kan dem, kan

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

www.tistrupfestuge.dk

www.tistrupfestuge.dk g u F Tirup 2014 www.irupfug.k 1 Foror Fik/påægbor Så år Tirup Fug r for ør. - For ug, r r bv i ær V år ri og ro mør r bv æv ug r mg g, rfor prøvr vi i år kor ug i. Drfor rr fug i år før og 6. ugu m Mii

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Guide. SLÅ TIL NU! Og få rejsen til under halv pris. Se de gode tilbud. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. SLÅ TIL NU! Og få rejsen til under halv pris. Se de gode tilbud. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Gui J 204 - Se fle guid bt.dk/plus b.dk/plus 0 sid SLÅ L NU! Og få rejs und Se bud Få rejs und INDHOLD: Få rejs und...4 Go bud... 6-7 Fik drømmefi spot... 8-0 PLUS udgives Blingske Media,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Navn: Klasse: 254 Materiale

Læs mere

2010-2011. Årsplaner for 2y

2010-2011. Årsplaner for 2y 2010-2011 Årsplaner for 2y KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR DANSK... 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT... 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM... 5 ÅRSPLAN FOR KUNST... 6 ÅRSPLAN FOR MATEMATIK... 8 ÅRSPLAN

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

En vejledning af Helen Nielsen

En vejledning af Helen Nielsen STORE-MARIE En vejledning af Helen Nielsen Store-Marie er en bordmodel af Rulle-Marie. Rulle-Marie er den enkelte elevs redskab, og Store-Marie bruges over for hele klassen eller i mindre gruppe. Store-Marie

Læs mere

2. Pinsedag Markedsdag Slowfood Odsherred arrangement. Værtspar søges. Egebjergs digitale nyhedsbrev - 27. april 2013. Nyt fra ELV LÆS OM:

2. Pinsedag Markedsdag Slowfood Odsherred arrangement. Værtspar søges. Egebjergs digitale nyhedsbrev - 27. april 2013. Nyt fra ELV LÆS OM: EGEBLADET Egebjergs digitale nyhedsbrev - 27. april 2013 LÆS OM: 2. Pinsedag Markedsdag Slowfood Odsherred arrangement Nyt fra ELV Egebjerg LandsbyVirksomhed Værtspar søges Find kalenderen frem med det

Læs mere