syv trinitatis-motetter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "syv trinitatis-motetter"

Transkript

1 hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii

2 Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å

3 hilli er yv rinii-moeer Kom, Gud Helligånd, kom r! eg er verden ly eg ied' rolig å Herren Herre, du rnger mig Orde lev kød eg åklde Herren Se, nu iger olen Tilegne Søren Chriin Veergrd og Trinii kirke kor.

4 Node il gennemyn

5 kom, gud helligånd, kom r! n... grundvig orn hilli er, 010 rolig q = 0 m # # # # # # # Kom, Gud Hel - lig - ånd, kom r! Gen - nem - ryd den l enor m # # # # # # Kom, m Gud Hel - lig - ånd, kom r! Gen - nem - ryd den # # # # # # # # Kom, Gud Hel - lig - ånd, kom r! Gen - nem - ryd den iù m dolce # # # j # j # # # mør iù - ke n med # # # j m dolce Gud mor - gen - rø - de! mør - ke n med Gud mor - gen - rø - de! iù m dolce mør Ñ Ü - ke n med # j # # # # # # # j # # # # Gud mor - gen - rø - de!

6 6 # # : ; # # # # # # Ld vor hjer-e lær-ke-lg hil-e Her-ren kl-re dg, Ld vor hjer-e lær-ke-lg om år o dø - de! klnguld klnguld # # j # # j # # # j # # j # Ld vor hjer-e lær-ke-lg om år o dø - de! klnguld : ; # # # # # # j # Ld vor hjer-e lær-ke-lg hil-e Her-ren kl-re dg, om år o dø - de! klnguld : ; # # # # # # j # Ld vor hjer-e lær-ke-lg hil-e Her-ren kl-re dg, om år o dø - de! hil-e Her-ren kl-re dg, om klnguld # # # # # j # # år o dø - de! klnguld # # # # # j # hil-e Her-ren kl-re dg, om år o dø - de! Node il gennemyn 16 m Sjæ-le-ør-ger l-ler- ed, hjer - e-km-re æd - le gæ! Vær ho o il e - de m iù m dolce iù Sjæ-le-ør-ger l-ler- ed, hjer - e-km-re æd m m dolce # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # - le gæ! Vær ho o il e - de m dolce # # # # # # # # # Sjæ-le-ør-ger l-ler- ed, Vær ho o il e - de

7 klnguld # j # m him-melk rø i ræng - el id! med Gud red i orm og rid, him-melk rø i ræng - el id! klnguld med Gud red i orm og rid, klnguld # # med Gud red i orm og rid, him-melk rø i ræng - el id! m j # # # j # Ñ Ü # # j # # m # # 7 # # # m Sluk vor org med glæ - de! Sluk vor org med glæ er. Sluk vor org med glæ - de! Sluk vor org m Sluk vor org med glæ - de! Sluk vor # # # m org med glæ m - er. Sluk vor org med glæ - de! Sluk vor org m Sluk vor org med glæ - de! Sluk vor Sluk org med glæ m vor org med glæ - de! Sluk # # # # - er. - vor org de! med glæ de! med glæ de! med glæ er. # # # # - de! # # # # er. # # # j # j # - de! # # er. # # # # j - de!

8 inderlig iù : ; # # # # # # # # # # # # # # # Ld or o, om ådig ro, li-ve lom-er o - ver - gro gr-ven mør-ke il - je! Og ved iù : ; # # # # # # # # # # # # # Ld or o, om ådig ro, li-ve lom-er o - ver - gro gr-ven mør-ke il - je! Og ved iù : ; # # # # # # # # # # # # # # # # Ld or o, om ådig ro, li-ve lom-er o - ver - gro gr-ven mør-ke il - je! Og ved # # # oco # # # # # # # kir - ke - går - den or vi r o hver kyg - ge # kir # kir Node il gennemyn # # # oco # # - ke - går - den or vi r o - ke - går - den or vi r o hver kyg - ge oco # # # # # # # hver kyg - ge 6 m non dim. # # # # or m non dim. or m non dim. or klr med din hvi - de lil - je! klr # # j # j med din hvi - de lil - je! klr # # # med din hvi - de lil - je!

9 jeg er verden ly joh, 1 9 hilli er, 010 < > ynge med orkud ind, å der oår en myldrende ekur klr # # # # # # # # W "eg er -7 ek. ver-den ly. Den om øl -ger mig kl l-drig vn - dre i mør - ke. orn l enor rolig, men med inenie q = m klr # # eg er ver - den ly, m klr # # eg er ver - den ly. m klr eg er ver - den ly, m klr eg er ver - den ly. # # # # j ver - den ly. # # # # j # j # # j # # j ver - den ly. j # # j ver - den ly. j # ver - den ly. # # eg er ver - den ly. # # eg er ver - den ly. m klr # # # m klr ver - den ly. # # ver - den ly.

10 10 9 # # # # # # # # oco iù med rolig remdri Den om Den om Den om Den om Den om Den om øl-ger mig kl l-drig vn-dre i mør- ke. # # # # # # # # øl-ger mig kl l-drig vn-dre i mør- ke. Node il gennemyn # # Den om Den om øl-ger mig kl l-drig # # øl-ger mig kl l-drig # # # # # # # # # # # øl-ger mig kl l-drig vn-dre i mør- ke, Den om øl-ger mig kl l-drig # # # # # # # # # # # øl-ger mig kl l-drig vn-dre i mør- ke, Den om øl-ger mig kl l-drig # # # # # øl-ger mig kl l-drig vn-dre i mør- ke. Den om øl-ger mig kl l-drig # # # # # øl-ger mig kl l-drig vn-dre i mør- ke. Den om øl-ger mig kl l-drig

11 11 1 # # crec. men h-ve e - vig liv, men h-ve e - vig liv. crec. er. Ó í # # men h-ve e - vig liv, men h-ve e - vig liv. crec. er. vn-dre i mør- ke, men h-ve e - vig liv, men h-ve e - vig liv. crec. er. # # er. vn-dre i mør- ke. men h-ve e - vig liv, men h-ve e - vig liv. crec. er. # # vn-dre i mør- ke. men h-ve e - vig liv, men h-ve e - vig liv. # # j # crec. # # # j # # # # # # j # j # j # # j # # # j # # j # j j # # # vn-dre i mør- ke. men h-ve e - vig liv, men h-ve e - vig liv. er. j # # # Ó í # # # vn-dre i mør- ke. eg vn-dre i mør- ke. eg enz miur klr enz miur klr

12 1 # # # # W # # # # W # # # # W # # # klr *) # # # # W klr *) # # # # W ynge med orkud ind, å der oår en myldrende ekur, der lægger ig il ro å den ide klng klr 10-1 ek. *) eg er ver - den ly, ver - den ly." klr eg er ver - den ly, ver - den ly." klr eg er ver - den ly, ver - den ly." klr *) eg er ver - den ly, ver - den ly." eg er ver - den ly, ver - den ly." eg er ver - den ly, ver - den ly." # # *) *) # # W *) # # W Node il gennemyn er ver - den ly, ver - den ly." # # er ver - den ly, ver - den ly." *) # # W *) om nødvendig korik vejrrækning med ekgengele å ide one.

13 jeg ied' rolig å herren r dvidlme 0 1 orn l enor 6 6 rolig e = 100 m 6 j j eg m eg m i hilli er, ed' ro - lig å Her - ren, hn ø - jed ig il mig og hør - e mi krig. j j # j i - ed' ro - lig å Her - ren, hn ø - jed ig il mig og hør - e mi krig. j # eg i - ed' ro - lig å Her - ren, hn ø - jed ig il mig og hør - e mi krig. # # 6

14 1 oco 1 7 Hn drog mig o Hn drog mig o den ru-en-de grv, hn - e min od å en kli oco Hn drog mig o Hn drog mig o den ru-en-de grv, hn - e min od å en kli - den ru-en-de grv, hn - e min od å en kli - den ru-en-de grv, hn - e min od å en kli - oco 1 7 Hn drog mig o Hn drog mig o den ru-en-de den ru-en-de - e, e, e, e, grv, hn - e min od å en kli - e, oco Hn drog mig o den ru-en-de grv, hn - e min od å en kli - e, oco Hn drog mig o den ru-en-de grv, hn - e min od å en kli - oco 1 7 # oco 1 j 7 oco 1 7 j Ü Ñ Ñ Node il gennemyn grv, hn - e min od å en kli - # e, # e,

15 1 10 oco iù moo m <#> j m en en ny ng, en ny ng lg-de hn i min m Ó j en ny ng, en ny ng, klnguld ny ng, en ny ng lg-de hn i min m m en ny ng, klnguld en ny ng, en ny ng lg-de hn i min m j en j j j Ó j klnguld klnguld ny ng lg-de hn i min klnguld en ny ng, en ny ng lg-de hn i min

16 16 16 mund, en lov - ng il vor Gud. m en rll. lov m - ng il vor Gud. m mund, en lov - ng il vor Gud. m en lov - ng il vor Gud. m mund, en lov - ng il vor Gud. m mund, en lov - ng il vor Gud. il vor Gud. emo Mn - ge kl e de og Mn - ge kl e de Mn - ge kl e de og Mn - ge kl e de m j j mund, en lov - ng il vor Gud. Mn - ge kl e de og m j Node il gennemyn # j j 9 9 # j j # j # j Mn - ge kl e de

17 17 0 # # j # j Mn-ge kl e de og ryg - e Her - ren. # # j # j Mn-ge kl e de og ryg - e Her - ren. # j # j # j j # j # j ryg - e Her - ren, Mn-ge kl e de og ryg - e Her - ren. # # # # j # j og ryg-e Her - ren, Mn-ge kl e de og ryg - e Her - ren. # j # j # # j j # j j ryg - e Her - ren, Mn-ge kl e de og ryg - e Her - ren. # # j Ó og ryg-e Her - ren, # j ryg - e Her - ren, Mn-ge kl e de og ryg - e Her - ren. # j Ó og ryg-e Her - ren, # # # #

18 1 meno moo h = 6 S S S m - lig den mnd, der æ-er in lid il Her - - ren. m - lig den mnd, der æ-er in lid il Her - - ren. m - lig den mnd, der æ-er in lid il Her - ren. m S - lig den mnd, der æ-er in lid il Her - ren. m # S - lig den mnd, der æ-er in lid il Her - - ren. m # S n n # w # w # # # j # j - lig den mnd, der æ-er in lid il Her - - ren. Node il gennemyn

19 orde lev kød joh. 1,1 19 orn l enor med glæde q. = m 9n 9 Or-de lev kød og og o-lig i - lnd o, or de lev kød og og o-lig i - lnd o, 9 9 Or-de lev kød og og o-lig i - lnd o, or de lev kød og og o-lig i - lnd o, m 9 9 Or-de lev kød og og o-lig i - lnd o, or de lev kød og og o-lig i - lnd o, m hilli er,

20 0 og og m m # # # # # j # og vi å hn her - lig - hed, en m og vi å hn her - lig - hed, vi å hn her - lig- hed, og vi å hn her - lig - hed, m m og # # vi å hn her - lig - hed, vi å hn her - lig- hed, en # # # # j # # # # # j # # m dolce m dolce # Node il gennemyn m # # # # # # og vi å hn her - lig- hed, og vi å hn her - lig - hed, m # # # # og vi å hn her - lig - hed, en m dolce

21 1 11 # 6 9 # j lid roligere her-lig- hed, om den En-år-ne hr den r F-de-ren, m dolce om den En-år-ne hr den r F-de-ren, oco ri. # 6 9 # j klnguld <#> 6 9 # # # j uld klnguld uld her-lig- hed, om den En-år-ne hr den r F-de-ren, uld m dolce nå -de og nd-hed. 6 9 # # # j nå -de og nd-hed. klnguld 6 # # 9 j # j nå -de og nd-hed. klnguld 6 # # 9 j j om den En-år-ne hr den r F-de-ren, uld nå -de og nd-hed. m dolce klnguld <#> 6 # # 9 j j om den En-år-ne hr den r F-de-ren, uld her-lig- hed, om den En-år-ne hr den r F-de-ren, uld nå -de og nd-hed. klnguld 6 # # 9 j j nå -de og nd-hed.

22 Node il gennemyn 1 emo oco ri. m 9 9 Or-de lev kød og og o-lig i - lnd o, or de lev kød og og o-lig i - lnd o. 9 9 Or-de lev kød og og o-lig i - lnd o, or de lev kød og og o-lig i - lnd o, m 9 9 n Or-de lev kød og og o-lig i - lnd o, or de lev kød og og o-lig i - lnd o. 9 9 m m j n Blnd o.

23 jeg åklde herren dvidlme 11 orn l enor energik q = 100 n 9 # # # j # Hl - le - lu - j! Hl - le - lu - j! Hl Hl - le - lu - j! Hl - le - lu - j! Hl Hl - le - lu - j! Hl - le - lu - j! Hl hilli er, le - lu - j! Hl - le - j 9 # # # j # - le - lu - j! Hl - le - # # # 9 # j n # - le - lu - j! Hl - le - 9 lu lu lu # # # - j! Hl - le - lu - j! Hl j # # - j! Hl - le - lu - j! Hl - j! Hl - le - lu - j! Hl Hl - le - lu - - j! - le - lu - - j! # # # n j - le - lu - - j! - le - lu - - j! # n

24 meno moo q. = 6 j j eg 6 å - kld - e Her - ren i ræng - e - len, j eg å - kld - e Her - ren i 6 j j Node il gennemyn eg 6 å - kld - e Her - ren i ræng - e - len, j eg å - kld - e Her - ren i 6 eg eg 6 å å - kld - e Her - ren i ræng - e - len, eg å - kld - e Her - ren i kld - e Her - ren i ræng - e - len, eg å - kld - e Her - ren i

25 11 crec. oco oco Her ræng Her dolce 9 j - ren v - red og ør - e mig ud å å - en lnd. - e - len, Her crec. oco oco ræng Her crec. oco oco dolce 9 j j - ren ør - e mig ud å å - en lnd. dolce 9 j j j - ren v - red og ør - e mig ud å å - en lnd. - e - len, Her crec. oco oco crec. oco oco dolce 9 j j j - ren ør - e mig ud å å - en lnd. dolce 9 - ren v - red og ør - e mig ud å å - en lnd. crec. oco oco dolce 9 ræng - e - len, Her crec. oco oco - ren ør - e mig ud å å - en lnd. dolce 9 Her - ren v - red og ør - e mig ud å å - en lnd. crec. oco oco 9 ræng - e - len, Her dolce - ren ør - e mig ud å å - en lnd. 1 j 9 j # Her Her - ren er min lov - ng og yr - ke, hn lev mig il rel - e. 9 j j 9 # - ren er min lov - ng og yr - ke, hn lev mig il rel - e. 9

26 6 1 energik q = # # # j # Hl - le - lu - j! Hl - le - lu - j! Hl - le - lu - j! Hl - le - j 9 # # # j # Hl - le - lu - j! Hl - le - lu - j! Hl Hl - le - lu - j! Hl - le - lu - j! Hl - le - lu - j! Hl - le - # # # 9 # j n # - le - lu - j! Hl - le - Node il gennemyn 9 lu lu lu # # # w - j! Hl - le - lu - j! Hl j # # - j! Hl - le - lu - j! Hl - j! Hl - le - lu - j! Hl Hl - le - lu - - j! - le - lu - - j! # # # n j - le - lu - - j! - le - lu - - j! w w # n w

27 7 herre, du rnger mig og kender mig r dvidlme 19 hilli er, 010 enor m dolce Her m dolce Her W - re, du rn - - ger mig og ken - der mig. W - re, du rn - - ger mig og ken - der mig. rolig q = 6 Bg-r og or-r in-de-lu-er du mig, og du læg-ger din hånd å mig. m Bg-r og or-r in-de-lu-er du mig, og du læg-ger din hånd å m j Bg-r og or-r in-de-lu-er du mig, og du læg-ger din hånd å mig. m Bg-r og or-r in-de-lu-er du mig, og du læg-ger din hånd å Bg-r og or-r in-de-lu-er du mig, og du læg-ger din hånd å mig. m Bg-r og or-r in-de-lu-er du mig, og du læg-ger din hånd å m m mig. mig. mig.

28 Ñ Ü klr # # # Er du # # # # j dér. Si-ger jeg o il him - le (n), læg-ger jeg mig i død - ri - ge # # # j Si-ger jeg o il him - le (n), læg-ger jeg mig i død - ri - ge # # # # # j Si-ger jeg o il him - le (n), læg-ger jeg mig i død - ri - ge # # # # j Node il gennemyn Si-ger jeg o il him - le (n), læg-ger jeg mig i død - ri - ge Si-ger jeg o il him - le (n), læg-ger jeg mig i død - ri - ge # # # j # j Si-ger jeg o il him - le (n), læg-ger jeg mig i død - ri - ge

29 9 1 j # # # er du dér. # # er du dér. # j # # er du dér. # # er du dér. # j # # er du dér. # # er du dér.

30 0 1 iù moo q = 9 limrende og klr m Lå m Lå m Lå Lå - ner jeg mor-gen - rø-den vin - ger, Lå - ner jeg mor-gen-rø - den - ner jeg mor - gen - rø - den vin - ger, lå - ner jeg mor-gen - m Lå - ner jeg mor - gen - rø - den vin - ger, lå - ner jeg mor - gen - rø - den vin m crec. w w w m crec. w Lå j j ner vin ner vin n - ner jeg mor n w n Node il gennemyn

31 1 1 j vin rø - ger og lår mig ned, hvor h - ve en - den vin - ger Ü m - der, Ñ j - gen - rø - den vin - ger Ned, hvor h - ve j j m ger ger - ger og lår mig ned, hvor h - ve en m w w m - der, Ned, hvor h - ve Ó Og lår mig ned, hvor h - ve en Ned, hvor h - ve m - der,

32 m Ó en - der, å m j w hvor h - ve en m en der, å w - - der, å m j w hvor h - ve en der, å m Node il gennemyn m w en - - der, å m hvor h - ve en w der, å 9 lid roligere, erygge oco oco le-der din hånd mig og-å dér, din høj-re hånd hol-der mig oco oco le-der din hånd mig og-å dér, din høj-re hånd hol-der mig. oco oco le-der din hånd mig og-å dér, din høj-re hånd hol-der mig w. w w.

33 e, nu iger olen jko knuden orn l enor gryende enz miur myldrende med orkude inder, ogå indenor emmegruerne W Se, Se, nu i - ger o - len h Se, nu i - ger o - len h Se, nu i - ger o - len h - ve kød, W nu i - ger o - len h - ve kød, W - ve kød, W - ve kød, hilli er, 010

34 k - med lid orkud ind, ogå indenor emmegruerne, å homoonien løre W lu lu lu lu lu lu og øl - ge lu - er i rnd, og øl - ge lu - er i rnd, og øl - ge lu - er i rnd, og øl - ge lu - er i rnd, og øl - ge lu - er i rnd, og øl - ge lu - er i rnd, i glød; W i i i i i glød; W glød; W glød; W glød; W glød; W Node il gennemyn lu og øl - ge lu - er i rnd, W lu og øl - ge lu - er i rnd, i i glød; glød;

35 W W crec. hvil - ken -lig ju - el, køn l er y, me - den ly-e ln - der å ver - den ky! crec. W W hvil - ken -lig ju - el, køn l er y, me - den ly-e ln - der å ver - den ky! crec. W W hvil - ken -lig ju - el, køn l er y, me - den ly-e ln - der å ver - den ky! crec. W W hvil - ken -lig ju - el, køn l er y, me - den ly-e ln - der å ver - den ky! crec. W W hvil - ken -lig ju - el, køn l er y, me - den ly-e ln - der å ver - den ky! crec. W nw hvil - ken -lig ju - el, køn l er y, me - den ly-e ln - der å ver - den ky! crec. W W hvil - ken -lig ju - el, køn l er y, me - den ly-e ln - der å ver - den ky! crec. W W hvil - ken -lig ju - el, køn l er y, me - den ly-e ln - der å ver - den ky!

36 6 rolig og krylklr Ld j mig nu kun dr - ge d n - mørk hv, ld crec. j mig ik - kun æv - ne i - N mørk hv, crec. ld mig ik - kun æv - ne i - w 11 mod min grv. Li - ve Gud mig kær - mer, jeg er hn rn, mod min grv. Li j - ve Gud mig kær - mer, jeg er hn rn, Node il gennemyn Li - ve Gud mig kær - mer, jeg er hn rn, 17 d d j w hn hånd mig ri - ver dø j hn hånd mig ri - ver dø - - den grn. w - - den grn.

37 1 klnguld j Se, d i-ger o len - hv å ny, l crec. j - le dø-den kyg - ger or e - vig ly! 7 klnguld j crec. Se, d i-ger o - len hv å ny, l klnguld crec. Se, Se, - le dø-den kyg - ger or e - vig ly! d i-ger o - len hv å ny, l - le dø-den kyg - ger or e - vig ly! klnguld j n j n crec. j d i-ger o - len hv å ny, l - le dø-den kyg - ger or e - vig ly! 9 O, or e - jer - ju - el, or - - lig ly: O, O, j or e - jer - ju - el, or - - lig ly: j or e - jer - ju - el, or - - lig ly: O, or e - jer - ju - el, or - - lig ly: ly ly ly - e n - der il - le å li - - ve ky! - e n - der il - le å li - - ve ky! - e n - der il - le å li - - ve ky! j w ly j j w w n - e n - der il - le å li - ve ky! w

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Forleggerene Ejendom for alle Lande WILHELM HANSEN. MUSIK.FORLAG. KOBENHAVN

Forleggerene Ejendom for alle Lande WILHELM HANSEN. MUSIK.FORLAG. KOBENHAVN JULENS MELODER Pag. Niels W. Gade: Jule4lokkerne........................ 3 Henrik Rung: Kimer, Klokker. N. F. S. Gmndtvig............... 4 Franz Gruber: Glade Jul. B. S. ngemann................... 5 Tysk

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011 Sjølundkirkens lovsangsarkiv 22. september 2011 Indhold Notater... 4 Alletiders at du er her... 5 Der er en forløser... 6 Der er glæde i Guds hus... 7 Det håb den fred... 8 Din glæde fylder mig... 10 Dit

Læs mere

Vågn op, du som sover

Vågn op, du som sover Vågn du som sover Stehan Kaae 2009 or SAB-kor Eeserrevet 5 Vågn du som sover Stehan Kaae 2009 SOPRAN q = 80 4 î ALT BAS Vågn 4 4 î Vågn 7 î î Vågn î î î î 12 ú ª m ú m m ª ª du som so n - ver, ª ª du som

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Tiden den gik, en pige jeg fandt, måneskinsture sammen os bandt. Nede ved havnen vi sværmed vi to, lige til byen forstummed i ro.

Tiden den gik, en pige jeg fandt, måneskinsture sammen os bandt. Nede ved havnen vi sværmed vi to, lige til byen forstummed i ro. WÜtz Üá ÑÜ á Dragør, du perle ved Øresunds kyst, her har jeg levet med liv og med lyst. Fra jeg var lille - til jeg blev stor, klang i mit hjerte de jublende ord. Dragør Dragør, - dejlige by, lige skøn

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Fanø Nordsøbad Med Illustrationer, Kort og Bebyggelsesplan

Fanø Nordsøbad Med Illustrationer, Kort og Bebyggelsesplan Fanø Nordsøbad Med Illustrationer, Kort og Bebyggelsesplan Indeholder foruden fotografier gengivelser af skitser af Holger Drachmann. Træstik udført af xylograf F.Hendriksen Udgivet af Badebestyrelsens

Læs mere

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com SALME Velkommen til Vo Vi land Velkommen til alle venner Velkommen til hele verden Det kan vi godt, at kende det Og vi er alle venner Med venlig hilsen Thanh Loi Le www.voviland.com Åbent hver søndag Kl.

Læs mere

3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31. Giv os større tro

3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31. Giv os større tro 1 3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31 Giv os større tro Giv os en større tro! Siger apostlene til Jesus. Det virker som om de er på power shopping i tro. Hvor Jesus

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere