Velkommen til Trollemose

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Trollemose"

Transkript

1 Velkommen til Trollemose 1

2 Indholdsfortegnelse: Denne folder...3 Hvordan får jeg en plejebolig i Trollemose?...3 Trollemose....4 Fællesstuens funktion...6 Traditioner...6 Multihus...6 Udflugter...7 Gæster...8 Kontaktpersoner...8 Indflytning...8 Samarbejde...9 Pleje - og handleplan...9 Her er mit liv...10 Samarbejdsbog...11 Tilladelse til at udveksle oplysninger...11 Beboer - pårørenderåd...12 Servicepakke...13 Kvalitetsstandarder...15 EDB...15 Personale...16 Vasketøj...16 Købmand...17 Adgang til plejeboliger...17 Nødkald...17 Relevante telefonnumre:...19 Rehabilitering

3 Denne folder Denne folder er tænkt som en hjælp til dig, der ønsker at flytte ind i en plejebolig i Trollemose. Folderen giver dig et overblik over det, der kan være rart at vide i forbindelse med indflytningen og hverdagen i huset. Folderen skal ses som et supplement til dialogen mellem dig, dine pårørende samt personalet i huset. Vi ser frem til et godt og nært samarbejde fremover, og byder endnu engang velkommen. Såfremt du eller din familie har yderlige spørgsmål, er I altid velkommen, til at kontakte os - telefon nr. findes på bagsiden af denne folder. Hvordan får jeg en plejebolig i Trollemose? Svendborg Kommunes boligvisitation visiterer til boligerne efter en behovsbestemt venteliste. Det betyder, at de borgere, der har det største behov får tilkendt en bolig først. Plejeboligerne lejes af Svendborg Andels - Boligforening. Du kan søge boligstøtte, varmehjælp samt indskudslån via Svendborg Kommune. Det betyder, at det er din privat lejede bolig med de rettigheder og forpligtigelser, der deraf følger. 3

4 Når indskud og 1. måneds husleje er betalt og lejekontrakten er underskrevet, kan du hente 3 nøgler på SAB s kontor i åbningstiden. (adresse og tlf. nr. finder du bagerst i folderen). Nøglerne bruges både til hoveddøren og til plejeboligen. Hoveddøren er låst i aften og natte timerne. Boligen skal synes af SAB s inspektør ved indflytning samt ved opsigelse. Trollemose. Sektion Trollemose er en del af Ældreområde Øst i Svendborg Kommune. Sektionen ligger op ad Trolleskoven og ned til et smukt område med blandt andet en sø. Trollemose åbnede den 1. februar Trollemose består af 4 huse med hver 12 handicapvenlige boliger. Hver bolig indeholder stue med soveafdeling, lille te køkken samt stort badeværelset. 4

5 I stuen er der kabel TV, med mulighed for at bestille forskellige tv-pakker. Der er, efter aftale med personalet, mulighed for at SKYPE via beboernes fælles computer. Alle boliger har havedør ud til en lille terrasse. Indretningen af din bolig, skal svare til din mobilitet og dit behov for hjælp. Der skal være plads til, at personalet kan hjælpe dig med forflytninger og personlig hygiejne, hvis du har brug for det. Vi anbefaler ikke løse tæpper, da de ofte giver anledning til fald. Hvis du bruger kørestol og /eller stålift, må du ikke have tæpper på gang-arealerne. Lejligheden indeholder 1 stort flytbart skab, seng og sengebord, der kan placeres efter ønske. Derudover er lejligheden umøbleret. Ophængning af gardiner, lamper, malerier m.m. er ligeledes et familiært anliggende. Hvert hus har egen fælles opholdsstue med åben køkken, samt et fælles vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler. 5

6 Fællesstuens funktion Fællesstuen har flere forskellige funktioner. Den fungerer som spise/dagligstue, fjernsyn/video stue, bruges til fælles aktivitet såsom bankospil osv. Pårørende har mulighed for at få kaffe/te. Ved evt. behov for køb af varm mad; spørg personalet, da det skal bestilles i forvejen. Traditioner I Trollemose gør vi meget ud af, at skabe/bevarer traditioner for vores beboere, sådan som de fleste har kendt til det hele deres liv. Vi holder påskefrokost. Til Sankt Hans, griller vi - såfremt vejret tillader det. I december er der adventshygge. Endelig holder vi julefrokost, hvor personalet deltager sammen med beboerne. Fredens Kirke afholder gudstjenester i Trollemose og julegudstjeneste, i kirken, i løbet af december måned for alle beboere på plejecentrene i området. Multihus I slutningen af 2003 blev det nye Multihus på Gl. Skårupvej indviet. Trollemose har sammen med Trollehøj fået stillet et dejligt lokale på 80 kvm til rådighed på hverdage. Tilbudene i Multihuset må dog ikke betragtes som et dagcenter, men skal derimod ses som et samlingssted, hvor alle beboere i Trollemose har mulighed for at være samlet om en fælles aktivitet. Aktiviteter som fællessang, musikarrangement, foredrag, gymnastik, bankospil o.s.v. vil i bred udstrækning foregå i Multihuset. 6

7 Trollemose og Trollehøj har egen minibus, hvori beboerne transporteres til og fra Multihuset. Udflugter Vi er på udflugt ca. 2 gange om året. Vi har ikke mulighed for at lave lange ture, men er som regel af sted fra midt på formiddagen til sidst på eftermiddagen. Vi er meget afhængige af de pårørendes hjælp på disse udflugter. Vi har som regel altid mange beboere i kørestol, og udflugterne vil være næsten umulige at gennemføre hvis ikke de pårørende ville deltage. Heldigvis plejer det ikke at være et problem her hos os. Vi har blandt andet været i Zoologisk have, på Egeskov Slot og på besøg i Kunstcafeen i Lundeborg. Vi plejer at have nogle rigtig hyggelige ture, hvor alle er godt trætte når vi vender hjem igen. 7

8 Gæster Da din bolig er privat lejet er der naturligvis ingen begrænsninger i.f.t. besøg. Dette gælder også i fællesstuen. Vi forventer dog der tages hensyn til de øvrige beboere. Kontaktpersoner Når du flytter ind vil du få en kontaktperson tilknyttet. Det er en stor fordel, hvis alle vigtige aftaler og informationer sker via din kontaktperson. Hver medarbejder er kontaktperson for 2-4 beboere og kan derfor bevare overblikket og det nære samarbejde med dig, dine pårørende samt andre samarbejdspartnere. Indflytning Når du flytter ind, vil vi meget gerne være forberedt til du kommer. Derfor er det vigtigt, datoen er aftalt på forhånd. Det optimale vil være om din indflytning kan tilpasses en hverdag om formiddagen. Vi vil så sørge for at der er god tid til at tage godt 8

9 imod dig dine pårørende. Såfremt du flytter ind i en weekend vil vi også gøre hvad vi kan for at modtage dig, men her er der færre personaler på arbejde end i hverdagen og derfor vil tiden til modtagelse blive med færre ressourcer til rådighed. Samarbejde Når du har besluttet dig for at flytte ind, tilbyder vi en samtale forud for indflytningen. Ved denne samtale kan vi få talt sammen om alle de praktiske ting i forbindelse med indflytningen. Ved samtalen deltager som regel sygeplejersken samt din kontaktperson. Efter indflytningen vil vi gerne have en opfølgende samtale, hvor vi kan få afstemt forventninger til hinanden og få lavet forberedelser til din pleje - og handleplan samt evaluering af indflytningen. Ved behov for frisør og fodpleje bedes, du selv eller pårørende, så vidt det er muligt bestille tid og lægge aftalt beløb i kuvert til betaling. Beboer eller pårørende står selv for afmåling af EL. Vi har desværre ikke ressourcer til ledsagelse til sygehus eller læge. Derfor bedes dine pårørende ledsage dig ved behov. Pleje - og handleplan For at sikre en optimal pleje- og omsorgsindsats, udarbejder vi en pleje - og handleplan og meget gerne i samarbejde med dig og evt. dine pårørende. Det er dig og din nærmeste familie, der bedst kender dine personlige behov og vaner. Pleje - og handleplanerne tager udgangspunkt i dine ressourcer, færdigheder og i dit livsmønster. 9

10 Pleje - og handleplanerne gælder for den samlede indsats bl.a. indenfor aktiviteter, personlig hygiejne, træning og ernæring. Her er mit liv Ofte når vi bliver ældre, kan vi får sværere ved at huske, derfor vil vi gerne bede dig og din familie udfylde et lille skema vi har valgt at kalde for Her er mit liv. Her er mit liv, er en lille livshistorie, der gerne skulle give personalet en viden om hvilket menneske lige netop DU er og hvordan DIT liv har formet sig indtil nu. Livshistorien kan være med til, at danne ramme for dine interesser i dine nye omgivelser og medvirke til at personalet langt bedre kan gøre det bedst mulige for at opfylde dine ønsker vaner og behov o.s.v. Derud over vil vi også gerne støtte dig i de ressourcer du har bevaret og fortsat kan udfører i dagligdagen. Skemaet er vedlagt brochuren og vi er gerne behjælpelige med udfyldelsen. Værdigrundlag: Se vedlagte folder 10

11 Samarbejdsbog Til brug ved skriftlig information mellem personalet og dine pårørende, vil du få udleveret en samarbejdsbog, hvori de vigtigste oplysninger skrives. Der vil være stor forskel på, hvor meget der skal skrives i denne bog. Det beror på en aftale mellem dig, dine pårørende og personalet. Tilladelse til at udveksle oplysninger Vi må ikke, uden dit samtykke, udveksle personlige oplysninger med eksterne samarbejdspartnere som f.eks. praktiserende læge og sygehus. Derfor beder vi dig om tilladelse til at udveksle oplysninger med relevante samarbejdspartnere vedrørende forhold, der har betydning for dit velbefindende. 11

12 Beboer - pårørenderåd Trollemose har et beboer - pårørenderåd. Der afholdes valg 1 gang årligt i marts, hvor der vælges repræsentanter til rådet. Rådet mødes 4 gange årligt. For at bruger pårørende rådet har sin berettigelse og giver mening ønskes det, at der minimum er 3 repræsentanter blandt beboereog pårørende. Hvis flere end 3 har interesse, så er der det ikke noget problem at være flere. Det er meget ønskeligt, hvis det er muligt at der er en repræsentant fra hvert hus såfremt det ikke er muligt at hvert hus får deres eget råd. Ved møderne behandles emner, der er aktuelle og relevante for din hverdag. Desuden har man stor indflydelse på indholdet af servicepakken, valg af leverandører osv. 12

13 Servicepakke Vi tilbyder en servicepakke, der dækker de fleste af dine daglige fornødenheder på nær den varme mad. Der er ingen forpligtelse til at tage imod pakken. Servicepakken kan ikke deles. 13

14 Aftalen om servicepakken ser således ud: Forplejning: Rengøringsartikler: Artikler til personlig hygiejne: Udgifter til fællesarealer: Morgenmad, eftermiddagsog aftenkaffe, smørrebrød samt drikkevarer. Rengøringsartikler til brug i lejligheden og på fællesarealerne. Vaskepulver og skyllemiddel. Vaskekort til vaskemaskine og tørretumbler. Eks. toiletpapir, køkkenruller, sæbe, shampoo, hudlotion, deodorant, engangsskrabere, tandpasta, kamme, tandbørster m.v. Aviser, blade, servietter, lys, duge, blomster, husholdnings artikler, evt. kabel - tv i fællesstuen samt aktiviteter. Beløbet dækker ikke: Varm mad (dette kan købes via Centralkøkkenet), frisør, fodterapeut, TV - licens i egen bolig, tobak,tøj, kosmetik, 14

15 slik, private blade samt telefonabonnement og indboforsikring. Refusion: Ved indlæggelse gives der refusion første hele fraværsdag. Ved fraflytning gives der refusion med det fulde beløb fra første hele dag. Beløbet administreres af sektionens medarbejdere. Kvalitetsstandarder Sektionslederen tildeler hjælp i forhold til Svendborg Kommunes kvalitetsstandarder. Du kan få en kopi af kvalitetsstandarderne ved at henvende dig til sektionslederen. Hjælp til rengøring ydes som hovedregel hver 14.dag. Hovedrengøring ydes ikke af plejepersonalet, det forventes at dine pårørende eller andre løser denne opgave. Du må meget gerne vælge andre til at komme og foretage hovedrengøring i din bolig. Vi blander os ikke i hvem du vælger. Den udgift der må være med en hovedrengøring er din egen betaling. Du får en serviceaftale med beskrivelse af den hjælp, du er visiteret til. Dit behov for hjælp vurderes og tilpasses løbende. EDB Vi har en computer med printer i hvert hus. Vi undgår derved, at skulle forlade huset, når vi vil skrive noget eller lede efter 15

16 oplysninger. Omsorgs- og handleplanerne indskrives og personalet dokumenterer deres daglige arbejde på computeren. Du har naturligvis aktindsigt, vi skriver ikke noget du ikke må vide. Du kan også give dine pårørende tilladelse til aktindsigt. Personale Dagvagterne arbejder fra ca. kl til kl Aftenvagterne arbejder fra ca. kl til kl Nattevagterne arbejder fra ca. kl til kl Dag- og aftenvagter er fortrinsvist tilknyttet et hus, men hjælper hinanden efter behov. Vagtskiftet foregår i personalerummet, men det bestræbes på at der i tidsrummet mellem kl og frem til kl er personale tilstede i husene. I nattevagterne er der 2 personaler på arbejde. De vil være på skift i husene, hvor de er størst behov i løbet at natten og sikre at alle får den hjælp der på forhånd er aftalt. Vasketøj Vi vasker dit tøj separat, så det er ikke nødvendigt at mærke tøjet, men det vil være en god idé at gøre det. Vi vasker, som hovedregel, kun tøj i vaskemaskine og tørrer det i tørretumbler, hvorfor vi håber, du vil tage hensyn til dette ved køb af tøj. Undgå uldtøj og tøj der ikke kan vaskes over 40 grader. Vi stryger som hovedregel ikke. 16

17 Købmand Varer til fælles brug i forhold til servicepakken, bestilles af personalet og leveres 2 gange ugentligt. Du har mulighed for at bestille varer 1 gang ugentligt til levering om tirsdagen. Adgang til plejeboliger Plejepersonalet har adgang til din bolig via en nøgleboks. Vi må ikke gå ind i din bolig, hvis du ikke er hjemme. Vi kan godt være behjælpelige med blomstervanding, post med videre i forbindelse med ferie eller indlæggelse, men det skal være efter en individuel aftale med dig. Du skal aftale med personalet om din bolig skal være låst eller ulåst, når du opholder dig i fællesstuen. Hoveddøren låses automatisk om aftenen. Ved besøg om aftenen skal ringeklokken med samtaleanlæg benyttes. Det anbefales, at nærmeste pårørende har en nøgle til boligen. Nødkald Du kan få nødkald ved behov. Dit behov for nødkald og type af kald vurderes i samarbejde med personalet. 17

18 Mine egne notater: 18

19 Relevante telefonnumre: Sektion Trollemose Sektionsleder, Agnete Bille, træffes ml Administrativ hjælp Søs Baagøe Plejegruppen Trollemose Aktivitetsmedarbejder Hus Hus Hus Hus Plejecenter ØST Hjælpemiddelkontoret Ergoterapeut Centralkøkkenet Svendborg Kommune Svendborg Andels- Boligforeningen (SAB) Bregnegårdshaven 7, 5700 Svendborg Kontortid: Aktuel kontortid oplyses på: Varmemester (Tlf. tid man-tors )

20 Rehabilitering I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål på plejecentrene er, at den enkelte borger skal støttes til et værdigt liv og til at få en større livskvalitet. Ud fra borgerens ønsker og behov vil personalet tage udgangspunkt i de ting, som den enkelte borger kan. Personalet vil støtte borgeren til at bevare færdigheder, der gør, at borgeren kan deltage mere aktivt i hverdagen. I løbet af 2012 er der blandt personalet blevet uddannet såkaldte hjemmetrænere. På sigt får alt personalet uddannelse inden for rehabilitering. Derudover er der ansat projektterapeuter, som støtter og vejleder de enkelte borgere samt personalet. Er der spørgsmål eller ideer til projektet så spørg personalet eller sektionsleder. 20

Velkommen til Plejecenter Trollehøj

Velkommen til Plejecenter Trollehøj Velkommen til Plejecenter Trollehøj 1 Trollehøj Plejecenter Trollehøj er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Trollehøj ligger op til Trolleskoven, og ned til et grønt område blandt andet tæt

Læs mere

Velkommen til Thurøhus

Velkommen til Thurøhus Velkommen til Thurøhus I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål på plejecentrene er, at den enkelte borger skal

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie

Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie Plejecenter Øst Svendborg kommune I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål

Læs mere

Plejecenter Øst Svendborg Kommune

Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til Plejecenter Ådalen Egemosevej 3, 5882 Vejstrup Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til Plejecenter Ådalen 3 Hvordan får jeg en plejebolig på Ådalen? 4 Indretning 4 Samarbejde 5 Kontaktpersoner

Læs mere

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER 1 Postadresse: Plejecenter Vest Stenstrup Plejecenter Hostrupvej 1 5771 Stenstrup Telefon 6223 4180 / 6223 4176 Døgntelefon mobil 3017 4646 Sektionsleder Rita Stuhr

Læs mere

Svendborg Kommune Plejecenter Vest

Svendborg Kommune Plejecenter Vest Svendborg Kommune Plejecenter Vest Velkommen til Aldersro Ældreboliger Forord Velkommen til Aldersro ældreboliger. Denne folder er udarbejdet som en hjælp til dig, der flytter ind i en ældrebolig på Aldersro.

Læs mere

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Kære nye beboer Vi vil gerne byde dig velkommen til Langgadehus. Ved hjælp af denne brochure håber vi, at

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Vision Den enkelte beboers behov er styrende for vort arbejde Værdier Hareskovbo er et hus, hvor beboere, personale og pårørende med deres forskellighed,

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen 2015 ØRESTAD PLEJECENTER Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Indhold En ny bolig et nyt hjem... 3 Ørestad Plejecenter... 3 Et Aktivt & Trygt Liv... 4 Information... 4 Aktiviteter... 4 Ørestad

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET... 4 2.

Læs mere

Velkommen Til Fårevejlecentret

Velkommen Til Fårevejlecentret Plejecentre Velkommen Til Fårevejlecentret Information til nye beboere og pårørende Indhold: 1. Velkommen til Fårevejlecentret 2. Fårevejle plejecenterets mål 3. Fårevejle plejecenterets historie 4. For

Læs mere

PLEJECENTER SMEDEGADE

PLEJECENTER SMEDEGADE PLEJECENTER SMEDEGADE Velkommen til PLEJECENTRET Smedegade 32, 4200 Slagelse Telefonliste over Plejecenter Smedegade, Smedegade 32: Plejecenter Smedegade Telefon: Administrativ medarbejder Dorthe Nayberg

Læs mere

Velkommen Til Plejecenter Bakkegården

Velkommen Til Plejecenter Bakkegården Velkommen Til Plejecenter Bakkegården Information til nye beboere og pårørende Indhold: 1. Velkommen til Plejecenter Bakkegården og Bakkely, Hørve 2. Bakkegårdens værdier og mål. 3. Bakkegårdens historie

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

Velkommen til din plejebolig

Velkommen til din plejebolig Velkommen til din plejebolig i Lundehaven Indholdsfortegnelse. Indledning Plejebolig... 2 Lundehaven.... 2 Indsatsområder for 2008-2010:... 2 Lundehavens adresse og telefonnumre.... 3 Indflytning i Lundehaven....

Læs mere

En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum

En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum V e l k o m m e n t i l H o l m e g å r d s p a r k e n En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum Velkommen til Holmegårdsparken De står over for at skulle flytte på plejehjem.

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Velkommen til Øsby Plejecenter rev.jan 2013 b S Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk De bydes velkommen som beboer på Øsby Plejecenter. Vi ser frem til et godt og positivt

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG Akaciegården Telefon nr.: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr: 19 04 25 37 e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk www.akaciegaarden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: Adresse Side 03 Levende

Læs mere

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL BRYGGERGÅRDEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM BRYGGERGÅRDEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE...

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4

INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4 Indhold INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4 OBLIGATORISKE OG VALGFRIE YDELSER... 4 OBLIGATORISKE YDELSER... 4 GODT AT VIDE VED INDFLYTNING...

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere