Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset"

Transkript

1 Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen og forslog Jette Sanggaard fra KAB som dirigent. Jette Sanggard blev valgt som dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent Jette Sanggaard takkede for valget, og konstaterede at alt materiale er rettidigt omdelt, og at afdelingsmødet derfor er beslutningsdygtigt. Jette Sanggard foreslog Anette Lærkesen fra KAB som referent. Anette Lærkesen blev valgt. 3. Fremlæggelse af beretning Det har været et dejligt stille og roligt år for afdelingsbestyrelsen, og dermed også for beboerne i Lykkebo. Dette er dog ikke ensbetydende med at der ikke er sket noget! Medarbejderne med Dennis i spidsen har deres udfordringer, og Dennis har et ualmindelig godt blik for hvad der trænger her i ejendommen. Nogen af de opgaver der er blevet iværksat er: Alle tagrender på begge sider af bygningerne er blevet gennemgået. Der blev bla. udskiftet omkring 100 lodninger. Postkasserne blev udskiftet som aftalt ved sidste afdelingsmøde og det har pyntet gevaldigt. Der er udskiftet lamper i gården så vi har fået mere lys og mindre strømudgift. Der er kommet nye gynger og opsat nye basketball mål i boldburet.

2 Vi har sammen med Skyttevænget købt en ny traktor da den gamle var udtjent og det havde den været et par år. Det er dejligt, at vores ejendomme kan finde ud af at samarbejde også økonomisk da det giver en meget mere rationel drift for begge parter. Det er bl.a. købet af traktor et tydeligt eksempel på. Betalingsanlægget på vaskeriet var også udtjent. Vi fik derfor et nyt anlæg hvor der samtidig blev installeret elektronisk adgang til hoveddøren til vaskeriet. Der blev malet affaldsøer så de nu har den sorte farve som bruges andre steder i ejendommen. Vores to kastanjetræer ude ved parkering A blev syge og måtte fældes, og der bliver plantet noget nyt så der bliver pænt igen. Alle andre træer er blevet beskåret og døde bøgebuske bliver fjernet. Vores Spirea buske blomster nu i hele ejendommen og er begyndt at fylde lidt mere Ud over det blev der, meget tiltrængt, skiftet møbler i fælleshuset og et nyt musikanlæg blev indkøbt da det gamle stod af. Nu har vi fået et anlæg der kan klare belastningen ved fester og som kan tilsluttes både ipods, ipads pc er mv. Vi fik indgået en vagtordning med et eksternt firma. Det betyder, at beboerne kan ringe uden for normal arbejdstid hvis der opstår akut brug for hjælp eller håndværker. Stor tak til personalet som får tingene til at fungere vi er rigtig glade for jer Også en tak til Jette Sanggaard som nu er blevet vores faste driftschef hun har styr på økonomi og aktiviteter og samarbejdet med Jette fungere glimrende. Vores økonomi er bestemt på vej i den rigtige retning og det arbejder vi på, at den fortsat skal være. Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt. 4. Fremlæggelse af regnskab for 1. august 2013 til 31. juli 2014 Jakob Monrad Nielsen fra KAB fremlagde regnskabet for sidste år, som udviser et overskud på kr. Dette giver et samlet overskud i afdelingen på kr. Ud af det samlede overskud går ind i afdelingen til, at minimere stigningen i budgetlejen for det kommende år. Regnskabet blev herefter taget til efterretning. 5. Godkendelse af driftsbudget (rammebudget) for 1. august 2015 til 31. juli 2016 På grund af forøget elforbrug og for at øge henlæggelserne, forslås det at hæve budgettet med kr. om året. Af planlagte vedligeholdelsesarbejder kan nævnes lågerne ind til gården, maling af skure og nyt materiel. Formanden supplerede med, at stigningen i henlæggelserne kun er planlagt i regnskabsåret , og at beløbet bl.a. bruges til betaling af den traktor, man har købt sammen med Skyt- 2

3 tevænget. Herudover er der afsat til et evt. køb af ny vaskemaskine og den sidste del af stigningen vedrører antennebudgetter hvilket forsvinder, hvis man vedtager forslag 3. Spm.: Hvorfor er der så stor stigning i ungdomsboligernes husleje? Svar: Det er på grund af grundskyld til Københavns kommune. Hertil kommer, at ungdomsboligerne faldt tilsvarende (for meget) i husleje sidste år. Spm.: Hvorfor er indtægterne for fælleshuset er faldet? Svar: Antallet af udlejninger er faldet fra ca. 20 om året til ca. 10 om året. Afstemning om budgettet For 18 Imod 0 Blank 0 6. Den reviderede handleplan fremlægges til orientering Jette Sanggaard orienterede om handleplanen og oplyste, at man forsøger at holde aktiviteterne i balance, for at der ikke bliver huslejestigninger. 7. Behandling af indkomne forslag Forslag 1: Nedsættelse af depositum ved leje af fælleshuset i weekender til kr. Information: Leje af fælleshuset i hverdage koster 150 kr./dag uden depositum. Afstemning om nedsættelse af depositum til kr. ved leje i weekenden For 14 Imod 2 Blank 2 Forslaget blev vedtaget Forslag 2: Tilskud fra afdelingens henlæggelser til at fremme beboernes brug af råderetten i forbindelse med udskiftning af køkken. Hvis man udskifter sit køkken ved brug af råderetten, betaler man selv hele forbedringen, som så bliver afskrevet over 20 år. Det vil sige, at hvis man fra flytter boligen efter fx 10 år får man halvdelen af køkkenets pris (uden hårde hvidevarer) retur. Restbeløbet bliver lagt oveni huslejen for den nye, som flytter ind som et månedligt tillæg. I forbindelse med køkkenudskiftningen foreslås det at afdelingen afholder udgiften til el og vvs, dog ikke over kr. Sagsbehandlingen er som en almindelig rådretssag, dvs. man sender en ansøgning til KAB med tegning og pris på køkkenudskiftningen. Arbejdet kan sættes i gang når der er opnået godkendelse og regninger skal afleveres samtidigt med at ejendomskontoret besigtiger det færdige arbejde. Spm.: Hvilken el skal det typisk laves i et nyt køkken? Svar: Ved gennemgribende renovering af køkkener skal de gældende regler for antal stik mv. opfyldes. Nyere køkkener har typisk flere stik end ældre køkkener, så ofte er det således et 3

4 spørgsmål om opdatering af installationerne i køkkenet. Alt dette skal udføres af en autoriseret elektriker. Spm.: Og hvad med vand? Svar: Hvis man fx vælger at flytte vasken, skal vandrør og afløb flyttes. Arbejde, der også skal udføres af et autoriseret firma. Spm.: Køkkenerne i Lykkebo er generelt meget dårlige. Hvornår har man planer om at skifte dem alle? Svar: Der er ikke afsat midler til løbende eller totaludskiftning af alle køkkener. Ønskes dette vil henlæggelserne skulle hæves væsentligt og dermed huslejen. Det er baggrunden for, at mange afdelinger vælger modeller der gør det lettere for den enkelte beboer selv, at tage initiativ til køkkenudskiftning og samtidigt få større valgfrihed. Der er i Lykkebo afsat midler til løbende reparationer af de eksisterende køkkener. Spm.: Det er vel alle de andre beboere, som er med til at betale for de EL- og VVS arbejder der laves i forbindelse med. nyt køkken? Svar: Ja det er kontoen til VVS- og EL arbejder, som dækker udgifterne både til arbejder ifm et nyt køkken som ved reparationsbehov i boligerne generelt. Men samtidigt påregnes det, at køkken fornyelsen vil spare afdelingen for udgifter til løbende vedligehold af såvel el-,vvs og køkkenelementer, i en længere årrække fremover. Spm.: Mener ikke det er OK, at det ikke kommer alle til gode. Svar: Bestyrelsen mener det er en god investering, hvis folk selv vil udskifte køkkenet. Spm.: Hvorfor giver afdelingen ikke et generelt tilskud til udskiftningen af køkkener. Hvorfor giver man specifikt til el og VVS? Svar: For at sikre, at el og VVS udføres af autoriserede og dermed bliver lovligt. Spm.: Hvorfor er det nødvendigt at flytte vaskemaskine og/eller opvaskemaskine ved flytning, hvis den næste beboer vil overtage dem? Svar: Loven siger, at afdelingen har vedligeholdelsespligten på de ting, der står i lejemålet ved indflytningen. KAB arbejder på at udforme et aftalegrundlag, således at man ikke som nu behøver at flytte tingene ud af boligen og ind igen. Afstemning For 14 Imod 0 Blank 4 Forslag et blev vedtaget Spm.: Hvilken vedligeholdelse har afdelingen over for køkkener fx lamperne under overskabene? Svar.: Selve lyskilden skal beboerne selv udskifte, men hvis lampen er gået i stykker, skal man han vende sig på EK det samme gælder for kuplen på badeværelset. 4

5 Forslag 3: Ny og fleksibel TV-aftale fra YouSee med virkning fra 1. juli Det omdelte forslag viser de forskellige pakker samt priserne på disse. Lykkebo har i øjeblikket et sløjfeanlæg, hvilket betyder, at alle skal have den samme tv-pakke. Det er ikke teknisk muligt at vælge individuelle løsninger. Med den foreslåede løsning, kan alle nøjes med grundpakken og derefter tilvælge et antal individuelle programmer (en bland-selv pakke). YouSee tilbyder i denne forbindelse, at hver bolig får en gratis kortlæser og et gratis kort. Hvis man ønsker at der skal tilkobles kortlæsere og kort til flere forskellige TV i boligen, skal disse tilkøbes. Det er også muligt at flytte kortlæseren og kortet rundt mellem flere TV i boligen. Kanalvalg ud over grundpakken vil kunne ændres fra måned til måned. Grundpakken koster 122 kr./md. Afstemning For 16 Imod 0 Blank 2 Forslag et blev vedtaget Det blev tilføjet, at YouSee gerne vil komme til et informationsmøde i Lykkebo, hvor det samtidig vil være muligt at få hjælp til installationen. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Kirsten Secher ønskede genvalg Kirsten Secher blev genvalgt. 9. Valg af suppleanter for 1 år: Louise Christiansen og Kasper Andersen blev valgt. Bestyrelsen består nu af: Susie Jensen, formand, på valg i 2016 Liselotte Bjørkvad, bestyrelsesmedlem, på valg i 2016 Kirsten Secher, bestyrelsesmedlem, på valg i 2017 Louise Christiansen, suppleant, på valg i 2016 Kasper Andersen, suppleant, på valg i Festudvalg Lykkebo har 25 års jubilæum den 15. August og det skal fejres. Liselotte Bjørkvad og Anette Petersen blev valgt til festudvalget. 5

6 11. Eventuelt Spm.: I vinterperioden udgør saltning af gangarealerne et stort problem for beboerne i stueetagen. Kan man gøre noget ved dette? Svar: Problemet bliver formentlig løst med den nye maskine man har købt. Den smider kun saltet, lige der hvor den kører. Ejendomskontoret er OBS på problemet, og mængden af salt vil helt sikkert blive mindre. Spm.: Hvis ansvar er det, hvis man falder inden for lågen til afdelingen? Er det ens eget eller er det afdelingens? Svar: Kan ikke umiddelbart svare på det. Mener vi bør tage sagen op, hvis det bliver aktuelt. Spm.: Om sommeren bliver der ofte spillet musik for åbne vinduer i ungdomsboligerne. Kan man gøre noget ved det? Svar: Bank på hos beboeren og tag en snak om det. Ofte har man bare ikke lige tænkt over, at det kan genere andre. Spm.: Er det muligt at skrue ned for udluftningen, da den støjer meget? Svar: Nej, det kan man desværre ikke. Spm.: Hvorfor er det kommet ekstraregning på varme to år i træk? Svar: Generelt er varmeforbruget i afdelingen faldet, men afgifterne er desværre steget, og det er derfor man har været nødt til at sende ekstraregninger ud. Spm.: Er det muligt at lave individuel varmeafregning? Svar: Dette har tidligere været diskuteret, men sammenholdt med den udgift, det er at opsætte individuelle målere, bliver det for dyrt. Man kan ikke opnå en besparelse, der svarer til de udgifter det er at sætte individuelle målere op, betale for aflæsning, samt at målerne skal udskiftes hvert 10. år. Kommunen har fritaget Lykkebo for individuelle målere. Formanden takkede herefter for et godt møde. 8. juni 2015 Dato Underskrift / dirigent 6

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Stemmer til rådighed: 56 Deltagere: 31 (fordelt på 28 husstande), samt 4 medarbejdere fra SAB Der skal gøres opmærksom på, at alle de 56 til rådighedsværende stemmer

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2013. Til stede var husstandene fordelt

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Dato 3. juni 2015 Sted Kulkælderen, Store Mølle Vej 18-20, København S Deltagere Fra afdelingen: 43 lejemål Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 39 husstande. Øvrige deltagere: Driftschef Lars Todbjerg-Hansen, Domea. Afdelingsmødet blev afholdt Tirsdag den 17. september 2012, kl. 17.30,

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 15. september 2014 Sted Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17B Deltagere Fra afdelingen: 76 lejemål repræsenteret Fra fsb-organisationen:

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde, Islands Plads afdeling 204 Den 23. oktober 2012

Referat af afdelingsmøde, Islands Plads afdeling 204 Den 23. oktober 2012 http://www.islandsplads.dk Referat af afdelingsmøde, Islands Plads afdeling 204 Den 23. oktober 2012 1. Valg af dirigent og referent Anne E. byder velkommen. Karen udpeges til dirigent, Anne S. referent.

Læs mere