Bestyrelsen er foreningens.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen er foreningens."

Transkript

1 Forslag 6.1 Fremsat af Bestyrelsen. Nuværende lovtekst: Ændrings forslag: Motivering: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold under ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges og sammensættes efter følgende regler: Bestyrelsen er foreningens. Formanden vælges for ét år ad gangen. De øvrige 6 medlemmer vælges for to år ad gangen således, at der hvert år er 3 medlemmer på valg ud over formanden. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, der træder i stedet for formanden når denne er forhindret. Bestyrelsen fordeler opgaverne imellem sig i henhold til en forretningsorden, der er vedtaget af bestyrelsen, og i henhold til de mål og handlingsplaner, som bestyrelsen har fået tilslutning til på generalforsamlingen. Hvis der i løbet af en bestyrelsesperiode opstår en vakance fordi et medlem vælger at udtræde af bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv. Medlemmer, der indtræder i Hvis der i løbet af en.. Slettes og ændres til: I tillæg til valg af bestyrelsesmedlemmer vælges 2 suppleanter, der vælges for en

2 bestyrelsen ved vakance, kommer automatisk på valg på førstkommende generalforsamling. periode på 1 år. Der vælges 2 suppleanter, og den først valgte indtræder først i tilfælde af frafald i bestyrelsen. Bestyrelsessuppleanter skal indtræde i bestyrelsen såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i utide. Bestyrelsessuppleanten indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode. Suppleanterne skal indkaldes til bestyrelsesmøderne, og modtager i alle tilfælde mødereferat. Suppleanterne har ikke stemmeret i bestyrelsen, men overtager stemmeretten i tilfælde af indtræden i bestyrelsen. Udebliver et bestyrelsesmedlem uden lovligt forfald fra 3 på hinanden følgende varslede bestyrelsesmøder, betragtes vedkommende som udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand. Bestyrelsen er kun. Resten uændret Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Bestyrelsen offentliggør dagsorden for og referat af bestyrelsens møder ved opslag i klubben og på hjemmesiden.

3 Forslag 6.2 Fremsat af Rene Eriksen. Hermed to forslag som gerne må tages op på GF. 1. Havkajakroerne ønsker at oprette et havkajakudvalg, stadig med tætte kontakter til instruktør udvalget og turudvalget. 2. Er det muligt at oprette ro-område og frigivelses-niveau/ EPP status på ROKORT, dette ville gøre det meget nemmere for instruktørerne at holde styr på medlemmerne og de opdateringer som kommer hen af vejen. Forslag 6.3 Fremsat af Jette Bælum Nuværende tekst: Ændringsforslag Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for

4 Kajakklubben Strømmen. 2.5 Alle effekter, som et medlem opbevarer i klubhuset, skal være mærket med navn. Ting der findes uden navn, tages i forvaring af bestyrelsen og udleveres kun ved bevisførelse for ejers rettighed. Alt hvad et medlem ønsker at opbevare i klubhuset skal opbevares i medlemmets skab eller båd. Hvad der forefindes andre steder tages i forvaring af bestyrelsen. 2.8 Klubbens medlemmer kan i begrænset omfang (max 3 gange) tage 1-2 personer med ud at ro, fx for at introducere personen til kajakroning inden indmeldelse. Det påhviler medlemmet at være ekstra forsigtig når sådanne gæster tages med ud. Forudsætningen for at kunne tage en gæst med ud at ro, som ikke er et frigivet medlem i en anden klub, er: - at værten er et aktivt, frigivet medlem af Strømmen med mindst roområde C / C-Hav og har roet mindst en sæson. - at gæsten bærer redningsvest- at gæsten kan svømme - at der udvises særlig forsigtighed, herunder at gæsten aldrig roer alene Her kunne tilføjes ved Alt hvad et medlem ønsker at opbevare i klubhuset ud over vest, overtræk og pagaj, skal opbevares i medlemmets skab eller båd.. Dette kunne rettes til: at gæsten bærer godkendt svømmevest. Da det er svømmevest vi som udgangspunkt kun bruger. - at gæsten udfylder et gæstekort, som

5 fremlægges på pulten. Dette kunne rettes til: at gæsten skal skrives ind i rokort på computeren med fuldt navn, samt navn på medlem som man er med. Ydermere af hensyn til sikkerhed kunne man her indføre at der også som minimum skal udfyldes telefonnummer på nærmest pårørende. Så hvis uheldet er ude ved man hvem man kan kontakte. Forslag 6.4 Fremsat af Dorthe Tordrup Nielsen Forslag: Jeg vil gerne stille et forslag omkring medlemsstop og begrænset udbud at pladser til nybegyndere i Forslag om medlemsstop: Begrundelse: Der er både fordele og ulemper ved at være en stor klub, lige nu synes jeg, at vi ser ulemperne ved at være blevet for stor. Jeg synes, at klubben bærer præg af, at det er Tordenskjolds soldater der trækker læsset ved de arbejder og arrangementer der skal udføres i og for klubben. Og blandt dem spores der en vis træthed, sidst har vi set det ved, at arrangementer ikke er blevet til noget, eller ved arrangementer der er kommet op at stå i sidste øjeblik. Det der bl.a. sker når en klub bliver for stor, er mangel på ejerskab til tingene, så tænkes der ikke så meget over, at det er andre klubmedlemmer der gør, hvad der kræves for at drive klubben.

6 Og frem for alt, hyggen forsvinder når man ikke kender de folk der kommer og går i klubben, og er nødt til at spørge : er du fra vores klub eller er du på besøg?? Fra en tidligere drøftelse omkring medlemstal, mener jeg, at kunne huske at vi talte om begrænsning på max. 230 medlemmer. Desværre kan jeg ikke finde det i referaterne fra de tidligere generalforsamlinger. Jeg kan finde en kalkulation, på medlemsunderlag for at få nybygningen opført og finansieret og som jeg husker det, var det i den forbindelse der blev talt medlemtal. Fra generalforsamling 2008: Nybygning af bådhal til kr er optaget i budgettet. Indtægterne i budgetter er beregnet på grundlag af 170 kontingentbetalende medlemmer i 2008 samt optagelse og indmeldelsesgebyr fra yderligere 30 personer. 200 kontingentbetalende medlemmer ved indgangen i 2009 samt optagelse og indmeldelsesgebyr fra yderligere 30. I alt 230 kontingentbetalende medlemmer ved udgangen af Der er ifølge medlemsstatistik 170 aktive medlemmer i 2007 og ca. 80 personer på venteliste. Om begrænset udbud til nybegyndere 2013: Forslaget omkring begrænset udbud til nybegyndere er bl.a. også tænkt som medlemsregulerende, og også for at få

7 overskud og energi til at tage fat på de begyndere fra tidligere år, som ikke er kommet ind i fællesskabet og kommet igang med at ro jævnligt. Jeg foreslår, at der udbydes 10 pladser til turkajak og 10 pladser til havkajak. Med dette forslag håber jeg, at der kan komme en positiv og konstruktiv drøftelse af medlemstallet i klubben, og ikke kun en modargumentaion til mit forslag. Forslag 6.5 Fremsat af Flemming Larsen. Forslag vedr. vores kommunikationsveje i Strømmen. Jeg synes det er utrolig fedt, at der sker så mange forskellige aktiviteter i klubben. Nogle gange har jeg bare lidt svært ved at finde de informationer som jeg søger. Derfor vil jeg gerne foreslå følgende: Hvor finder jeg og tilmelder jeg mig diverse aktiviteter? På hjemmesiden... findes alle de aktiviteter, der er afholdt. Her kan vi lægge beretninger og billeder fra ture og andre arrangementer. Per er jo super god til at få langt tingene ind hurtigt. Det er bare fedt. Findes en årskalender, hvor vi kan følge med i årets gang i kajakklubben Strømmen. På rokortet... findes alle arangementer der afvikles inden for den næste ca. 1½ måned. Indbydelser og tilmeldinger foregår på rokortet. På opslagstavlen i klubben.

8 Findes opslag vedr. f.eks. køb og salg, billeder og turberetninger Fordele! Vi kan hurtigt få et overblik over, hvilke arrangementer, der er i den nærmeste fremtid. Det bliver mere overskueligt, hvor jeg skal tilmelde mig et arrangement. Alle kan se, hvem der er tilmeldt et givent arrangement. Det er jo også muligt at skrive kommentarer på sin tilmelding. (f.eks. jeg tager kage med eller jeg skal hjem kl. 18) Forslag 6.6 Fremsat af Jørgen Henriksen. Forslag: Forslag om, at alt post bliver digital, og at vigtige meddelelse ophænges i klubben og offentliggøres på hjemmesiden. Begrundelse: Herved spares tid og kr. ved f.eks. udsending af dagsorden til generalforsamlingen. Kostede klubben kr. i porto, samt arbejde med konvulutter og pakning. Det er på tide, at kajakklubben går ind i den digitale verden her i 2013.

9 Forslag 6.7 Fremsat af Peter Blæsbjerg. Forslag: Begrundelse: Til anskaffelse af TV modtager. Fjerne eksisterende TV hvorefter det indkøbes et fladskærm TV eks. 32 tm, pris ca. 2000,- kr samt en lille tv-pakke. Er der ikke stemning for dette skal det eksisterende TV fjernes. Forslag 6.8 Fremsat af Peter Blæsbjerg. Forslag: Begrundelse: Til etablering af gæstetoilet: Rummet i indgangspartiet genetableres som gæste toilet. Det koste ikke så meget der er afløb m.m. Forventet udgift max. Kr. 2000, ,- med håndvask.

10 Depotet flyttes til varmerum Forslag 6.9 Fremsat af Ketty Jensen og Jette Bælum Vi vil gerne foreslå, at det eksisterende køkken udskiftesmed et nyt, da det er lige ved at skille af. Vi forestiller os et køkken stort set af samme størrelse som det nuværende, dog med en bedre udnyttelse af den eksisterende plads og med nyere detaljer. pris ca kr. Vi stiller os gerne til rådighed med at få projektet gennemført Forslag 6.10 Fremsat af Dorte Guldborg og Peter Blæsbjerg Så er der nyt fra de HÅRDT-ARBEJDNE Status er: Sauna anvendes til Grovkøkken og opvask Vindue fra stuen anvendes i grovkøkken (det er undersøgt ) og dør laves ud mod græsplæne, tæt på herrernes omklædning

11 Opholdsstue udvides i 2 forslag. 1. Partiet ved døren til stuen rykkes ud så vi får et helt firkantet rum + saunaen 2. Samme model, men med ekstra rum fra klokke i stuen og til endevæg. Ca 2.70 m ind mod kajakrummet. Det kan evt. være TVstue

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TROA Formål: Flytning til nye lokaler Torsdag d. 21. maj 2015 kl 19:00 på Godthåbsgade 8A FORMALIA Til stede: 39 stemmeberettigede. Derudover 3 repræsentater

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

VEDTÆGTER REGLEMENTER

VEDTÆGTER REGLEMENTER VEDTÆGTER OG REGLEMENTER (REVIDERET FEBRUAR ) TØNDER ROKLUB Medlem af D.F.f.R. under D.I.F. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Forord... Side Vedtægter for Tønder Roklub... Side Reglement

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Det har betydet, at vi har købt en masse nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber pagajer.

Det har betydet, at vi har købt en masse nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber pagajer. Generaforsamling i kano og kajakklubben Gudenaa den 6. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Esben blev valgt Generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig 2. Formandens beretning (Se

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG 27.2.2011 kl 11

Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG 27.2.2011 kl 11 Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG 27.2.2011 kl 11 Vi starter med Frokost Dagsorden : Valg af dirigent Valg af referent Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse. Det reviderede regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser.

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser. Skawdyks generalforsamling 2014 Fredag den 28. februar 2014 kl. 19.00 i klubhuset, Chr. X Vej 39, 9990 Skagen. Fremmødte: 29. heraf 21 stemmeberettigede. Grundet at mødet trak ud var der frafald under

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere