A/B Griffenfeldsgade 37-39

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Griffenfeldsgade 37-39"

Transkript

1 A/B Griffenfeldsgade Marts 2014 Bestyrelsens beretning for 2013 Fakta om foreningen A/B Griffenfeldsgade har eksisteret siden Ved udgangen af 2013 havde foreningen: 108 Andelsboliger 1 Boliglejemål 3 Erhvervslejemål 67 P-pladslejemål i underjordisk garageanlæg 1 Bestyrelseslokale 1 Beboerlokale Foreningens administrator er Boelskifte Administration, Efter et 2012 præget af byggeprojekter var 2013 på mange måder helt anderledes. Vi kunne tage vores nyrenoverede tagterrasser i brug og oven i købet bruge dem i en dejlig, varm solskinssommer. En anden solskinshistorie i 2013, var, at salget af ledige lejligheder i foreningen for alvor tog fart og vi oplevede en stor interesse for at bo i foreningen. Vi har fået mange nye andelshavere, som vi byder velkommen og som vi håber allerede er blevet glade for at bo i vores forening. Nu var det ikke lutter solskin i Renoveringsprojektet fra 2012 trak ud på visse områder og vi oplevede fortsat støj- og renholdelsesproblemer som følge af nattelivet i Griffenfeldsgade. Dette og meget andet vil omtales nærmere nedenfor. Støjgener fra nattelivet i Griffenfeldsgade Åbningen af to barer i Griffenfeldsgade, Ølsnedkeren og Dupong, i 2012 har desværre affødt en række støj- og renholdningsgener for foreningen. Bestyrelsen er i løbende dialog med indehaverne og følger udviklingen. Det forgangne år har været præget af dialog med særligt Dupong. Der har været afholdt en række møder sammen med ejerne og beboerne i de berørte ejendomme. Disse møder har dog været præget af de problemer, som opleves af de beboere, som deler ejendom sammen med barerne, og ikke så meget vores problemer. Vores problemer er hovedsageligt larm og tisseri på gaden og i gården. Adresse: Griffenfeldsgade 39C, st. tv København N Telefon: E-post: Hjemmeside:

2 Desværre er vores gener meget vanskelige at finde en løsning på, da disse problemer med larm og gadetisseri ligger i en gråzone af lovgivningen, hvor barerne ikke har det direkte ansvar. Det har vist sig, at en stor del af problemet skyldes unge mennesker, der drikker på gaden i stedet for at gå ind på baren de køber drikkevarer i 7-Eleven eller supermarkeder og drikker dem på gaden, da de er for unge til udskænkning på barerne. Salg af lejligheder Hvad angår salg af lejligheder har 2013 været et rigtig fint salgsår, hvor mange andelslejligheder er blevet solgt efter relativ kort tid og til en pris tæt på udbudsprisen. I løbet af 2. halvdel af 2013 blev rigtig mange andelsboliger solgt, mens få blev sat til salg. Siden generalforsamlingen i april 2013 er der blevet solgt 13 lejligheder, hvilket er en markant stigning, eftersom vi året forinden blot solgte 5 lejligheder. Det betyder, at vi for tiden ikke har toværelses lejligheder til salg. I forhold til lejelejligheder har foreningen fået solgt én siden sidste generalforsamling, hvilket betyder, at der nu kun et en enkelt lejelejlighed tilbage. Særligt hen over sommeren oplevede foreningen en stor interesse fra købere. Bestyrelsen blev kontaktet af købere, der uden at have en konkret lejlighed i sigte, ville gøre foreningen opmærksom på deres interesse i lejligheder i foreningen. Den stigende interesse har også medvirket til, at enkelte andelshavere har solgt uden brug af ejendomsmægler. Det bedre salg har endvidere åbnet op for de første interne køb i flere år, noget som har været umuligt i flere år pga. de lange liggetider. Generelt er lejlighederne solgt til en stigende kvadratmeterpris (i 2. halvår af 2013 er den gennemsnitlige pris ca kr. pr. m2). Se nedenstående figur, som viser udviklingen af salgsprisen. Hjemmesiden opdateres løbende med de lejligheder, der er til salg så mulige købere har mulighed for at få et overblik over lejligheder til salg i foreningen. Sælgere kan få lagt et link ind på hjemmesiden til mæglers salgsopslag. 2

3 Foreningens økonomi Bestyrelsen vurderer, at foreningens økonomi overordnet er fornuftig med en fornuftig gældssætning i forhold til ejendomsvurderingen og med yderligere råderum i form af et afsat beløb til fremtidig vedligeholdelse. Foreningen havde i 2013 en omsætning på 6,2 mio. kr., hvoraf boligafgiften klart er den største indtægt, og renteudgifterne og afdrag på lån er den største udgift (omkring 3,1 mio. kr.). Da foreningens bygninger er oppe i alderen og derfor løbende har brug for vedligeholdelse, oplever vi i disse år et øget pres på vedligeholdelsesudgifterne, hvilket sammen med stigende afgifter og forbrugsudgifter til kommunen og andre offentlige myndigheder, har været den væsentlige årsag til de løbende stigninger i boligafgiften. Priserne stiger hvert år. I 2013 har boligafgiften været uændret og det samme foreslår bestyrelsen for Men det er bestyrelsens vurdering, at vi ikke kan undgå boligafgiftsstigninger i fremtiden, idet vi må tage højde for ovennævnte udgiftsstigninger hvis foreningens økonomi skal fortsætte med at være fornuftig og balanceret. Bestyrelsen forventer derfor en mindre boligafgiftsstigning i 2015, idet vi som nævnt siden 2012 har holdt boligafgiften i ro. Foreningen har i år et driftsoverskud på kr., hvilket skyldes, at vi i 2. halvår af 2013 har sat bygningsvedligeholdelsen i bero for at have råd til nogle større vedligeholdelsesprojekter i Disse projekter er nærmere beskrevet i beretningens afsnit omkring vedligeholdelse. Foreningen havde pr. 31. december 2013 følgende tre lån: Nykredit 4,00% kontantlån med udløb i år 2035: Nykredit 4,36% rentetilpasningslån med udløb i år 2036: Nykredit 3,50% kontantlån med udløb i år 2042: kr kr kr. Vi har i 2013 afdraget kr kr. på foreningens lån, som på anbefaling fra administrator ikke er omlagt til en lavere rente, idet dette ikke kunne betale sig pga. kurstab ved omlægningen. Bestyrelsen lægger op til, at vi i år sætter andelskronen op fra kr. til kr. Stigningen sker som en følge af, at foreningen har fået større friværdi i ejendommen, hvilket er sket igennem afdrag på vores lån og salg af to lejelejligheder i Begrundelsen for forhøjelsen går også på, at vi det seneste år har solgt ledige lejligheder til andelskronen eller tæt på, og derfor ønsker at tilpasse andelskronen til markedsværdien. Vedligeholdelse Vedligeholdelsesarbejdet i 2013 er blevet holdt på et absolut minimum for at skabe råderum for større vedligeholdelsesprojekter i Dette betyder, at vi kun har lavet de allermest nødvendige ting. Fokus har derfor været på at skifte faldstammer og vedligeholde vandstigestrenge, hvilket vi fremover bliver ved med, når der opstår problemer. 3

4 I 2014 planlægges to større projekter med nødvendig vedligeholdelse, dette drejer sig om: Udskiftning af ventilationen i parkeringskælderen, da den nuværende er ulovlig og nedslidt. Udskiftning af vinduer på bagsiden af 39-blokken (opgang B og C), da de nuværende vinduer er stærkt angrebet af råd. Bestyrelsen er i gang med at indhente tilbud på disse projekter og stiller forslag om disse renoveringer ved generalforsamlingen. Fremtidig indretning af gården Sidste år oprettede vi et grønt udvalg, der skulle kigge på den fremtidige indretning af gården, og vi havde en del gode og produktive møder. Desværre har de fortsatte problemer med asfalten, samt forventelig udgifter til indretning af gården, gjort at udvalgets arbejde er sat på pause indtil der kan frigøres midler til indretningen fra kontoen for almindelige vedligeholdelse. Vi håber at kunne få sat vores plantekasser ud i løbet af forsommeren, når asfalten forhåbentligt endeligt kommer i orden. Renoveringsprojekt 2012 Ved generalforsamlingen i 2012 blev det vedtaget at renovere: Tagterrasserne Asfaltbelægningen i gården Altaner mod Griffenfeldsgade (over cykelforretningen) Altaner De gamle altaner i 37-blokken mod Griffenfeldsgade er desværre stadig ikke blevet udskiftet. Som beskrevet i sidste års beretning har der været problemer med godkendelsen i Københavns Kommune. Kommunens hovedanke har været, at vi i projekteringen ønskede at fæstne altanerne i naboejendommen, dette blev endeligt afvist af Københavns Kommune i det sene efterår I løbet af vinteren er der udarbejdet ny projektering af altanerne, som indebærer at vi fæstner dem alene i vores egen ejendom og altanerne bliver mindre end først planlagt. Den nye projektering er sendt til Københavns Kommune, og der ventes en forhåbentlig positiv tilbagemelding i forsommeren, så vi kan få sat de nye altaner op i løbet af sommeren. Gårdbelægning Asfalten i gården har desværre været ramt af en del lunker siden færdiggørelsen, dette har betydet, at vi har været nødt til at acceptere en løbende udbedring af disse. I skrivende stund mangler der stadig endelig udbedring af den store lunke ved thairestauranten og 39A. Dette har også betydet, at der endnu ikke har været afleveringsforretning på asfalten og arbejdet er dermed ikke endeligt godkendt. Tagterrasser Tagterrasserne blev afleveret i færdig stand af entreprenøren i foråret 2013, og vi har kunnet nyde dem i sommerens solskin. Desværre har vi i årets løb opdaget nogle lunker ved afløbene på 39-blokkens terrasse, disse vil blive taget med ved 1 års eftersynet og ventes udbedret herefter. 4

5 Trådløst netværk og kabel-tv Vores fælles trådløse netværk bliver stadig mere belastet, og flere andelshavere har fortalt, at det i perioder er svært at kommet på og bruge nettet. Vi vurderer, at det hænger sammen med, at stadig flere enheder bliver koblet på (computer, smartphones, tablets, fjernsyn), og at de bruger nettet mere (især til streaming af film/fjernsyn). Dette hænger sammen med, at færre ser traditionelt tv og i stedet er skiftet til forskellige former for online-tv. Denne udvikling kan vi også konstatere ved at stadig flere ønsker at skifte til den lille kabel-tv pakke (og måske slet ikke er interesseret i at modtage tv over kabelnettet). Det er også vores indtryk, at netværket også belastes af brugere, der henter uforholdsmæssigt store mængder data ned med metoder (fx Peer to peer), der belaster netværket yderligere. Derfor henstiller bestyrelsen også til at bruge netværket med omtanke, så alle kan få glæde af det. Bestyrelsen har indsamlet en række tilbud på en opgradering af netværket, men disse har alle vist sig at være temmelig dyre. Derfor har bestyrelsen iværksat en forsøgsordning i en enkelt opgang, hvor vi vil undersøge, hvor meget en mindre opgradering af netværkets hardware kan afhjælpe problemerne. Hvis dette ikke medfører den forventede positive effekt, vil næste skridt være at opgradere selve forbindelsen med en fiberforbindelse, men dette er for tiden stadig bekosteligt, og vil ikke kunne holdes indenfor den eksisterende opkrævning på 25 kr. pr. måned. Hvis forsøgsordningen fungerer med succes, vil vi etablere ordningen i alle opgangene, og det ventes at udgifterne vil være af sådan en størrelse, at det ikke bliver nødvendigt at sætte prisen på 25 kr. pr. måned op. Kabel-tv udbyderne mærkede for alvor konkurrencen fra streaming -tjenester som Netflix og HBO Nordic i 2013, og derfor må vi forvente af vores udbyder, YouSee, i kommende fremtid vil tilpasse sine produkter til konkurrencen, fx i retning af mere individuelle valg. Bestyrelsen følger udviklingen. Nyt på hjemmesiden Foreningens hjemmeside blev i løbet af sommeren opdateret, blandt andet med to nye undersider på hjemmesiden, Opgavebørs og Arbejdsområderne i bestyrelsen. Undersiden "Opgavebørs" består af arbejdsopgaver i andelsboligforeningen arbejdsopgaver, der knytter sig til bygningen, som fx maling af kælderrum osv. Ideen med opgavebørsen blev en realitet i sommeren 2013 og har to funktioner: Opgavebørsen giver bestyrelsen og andelshaverne et overblik over småopgaver i foreningen, ligesom den er en måde at inddrage de andelshavere, som ikke har mulighed for at møde op til arbejdsweekenderne, men som gerne vil hjælpe til i foreningen. Opgaverne på siden bliver løbende opdateret med hjælp fra viceværten. Kontakt bestyrelsen, hvis du ønsker at klare en af opgaverne fra Opgavebørsen. Et arbejdsår i andelsboligforeningen strækker sig fra 1. november til 1. november, hvilket betyder, at en opgave fra Opgavebørsen skal udføres inden november, hvis det skal erstatte en arbejdsdag i foreningen i det pågældende år. Opgavebørsen findes under siden Info for beboere => Arbejdsweekender => Opgavebørs. 5

6 På den anden underside, Arbejdsområderne i bestyrelsen, findes information om de enkelte bestyrelsesteams arbejde, således at det er lettere at få indsigt i bestyrelsens arbejde og hvilket team man som beboer skal henvende sig til, når man kontakter bestyrelsen. Siden findes på: Kontakt => Bestyrelsen => Arbejdsområderne i bestyrelsen. Nyt på hjemmesiden er også, at vi har samlet husordensregler og andre regler ét sted, under Info til beboerne. Tidligere lå de spredt på hjemmesiden eller i de lejlighedsmapper, som for efterhånden mange år siden blev anvendt til at samle information om foreningen. Der er ikke foretaget de store ændringer i reglerne, men bestyrelsen anbefaler, at alle beboere orienterer sig om reglerne. På hjemmesiden kan i også fortsat tilmelde jer bestyrelsens nyhedsbreve. Siden sidste generalforsamling møde har vi sendt to nyhedsbreve ud via til de andelshavere, der har tilmeldt sig nyhedsbrevet. Bestyrelsen vil fortsat benytte sig af nyhedsbreve, når andelshaverne skal informeres. Nyhedsbrevene ligger også på hjemmesiden under Nyheder => "Nyhedsbrev". I kan tilmelde jer nyhedsbrevet på hjemmesidens forside. Bestyrelsen arbejder desuden på at etablere en ny hjemmeside til andelsforeningen, som skal erstatte den nuværende. Indholdet vil hovedsageligt være det samme, men det vil forhåbentligt blive nemmere at orientere sig på siden og hjemmesiden vil støtte øget selvbetjening, fx at kunne skrive til viceværten direkte på hjemmesiden. Arbejdsdage I 2013 blev der afholdt én arbejdsweekend i foråret og én i efteråret. Ligeledes i år indkaldes der til to arbejdsweekender, som vi håber alle vil støtte op omkring. Der er som altid krav om, at hver andelshaver deltager i minimum én dags arbejde og ellers vil der blive opkrævet et gebyr på 500,-. Som alternativ kan man udføre sig en opgave fra Opgavebørsen. Den første arbejdsweekend i år er placeret lørdag den 5. april og søndag den 6. april Desuden afholdes der en arbejdsweekend i sidste weekend i oktober. Praktisk information og regler Barnevogne mv. Barnevogne mv. må ikke stilles på trappeafsatserne i ejendommen. Det skyldes bl.a. at trapperne er en flugtvej. Barnevogne mv. kan enten stilles i cykelkældrene eller det særlige indrettede rum til barnevogne i 37-blokkens kælder, lige ved udgangen fra elevatoren i 37B dvs. lige overfor indgangen til vaskeriet. Alternativt kan barnevogne mv. stilles ved postkasserne i opgangen dog må de ikke spærre for adgangen til postkasserne. 6

7 Postkasser i opgangene Post Danmark har kontaktet foreningen flere gange pga. at der har været parkeret barnevogne op af postkasserne, eller at postkasser har været overfyldte, så det ikke har været muligt at aflevere posten. Beboerne opfordres til at tømme deres postkasse jævnligt. Beboerne kan også henvende sig til PostDanmark og få en mærkat udleveret til at sætte på postkassen så man bliver fri for at modtage uønsket reklamer og aviser. Det skal indskærpes, at det ikke er tilladt at smide reklamer mv. i opgangen pga. brandfare. Kabel-tv Kabel-tv i foreningen leveres af YouSee og det er muligt at have individuelt pakkevalg. Alle beboere skal som minimum abonnere på grundpakken, og ønsker man at skifte sin programpakke, skal man rette henvendelse til bestyrelsens IT-team. Erfaringsmæssigt tager det mindst tre uger før ændringen kan træde i kraft, og det sker først med virkning fra den 1. i en måned. YouSee tager et gebyr for at skifte til mindre programpakke. For tiden er det kr. 395,- for valg af mindre programpakke (fx fra fuldpakke til mellempakke, at skifte fra mindre til større pakke sker uden et gebyr). Der er dog den undtagelse, at man ved indflytning inden én måned fra overtagelsesdagen gratis kan ændre valg af programpakke i den nye lejlighed. Foreningen dækker eventuelt gebyr fra YouSee. Dette skyldes at pakkevalg af administrative årsager er knyttet til boligen og ikke til beboeren, således som det normalt er tilfældet for YouSee s privatkunder. Foreningen står selv for en del af administrationen, mod at kabel-tv-pakkerne leveres til en pris ca. 100 kr. lavere end for normale YouSee privatkunder. Fejlmelding af kabel-tv kan ske direkte til YouSee Beboerne kan selv fejlmelde kabel-tv-signalet direkte hos YouSee Kabel TV på tlf Man kan også rette henvendelse om tv-signalfejl til bestyrelsens IT-team. I begge tilfælde bør man først sikre sig, at der ikke er noget galt med eget fjernsyn; fx spørge naboer om de har et lignende problem, da man selv skal dække udgifterne, hvis en fejlmelding af kabel-tv signalet viser sig at være fejl på eget fjernsyn. Evt. kan YouSee s support/driftsstatus på deres hjemmeside give svaret på problemer opstået centralt hos YouSee. Regler for fremleje og udlån Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at fremleje og udlån af lejligheder i foreningen skal godkendes af foreningens bestyrelse inden fremlejen eller udlånet kan begynde. Regler for fremleje/lån af lejligheder fremgår af 11 i foreningens vedtægt. Der kan gives tilladelse til fremleje/lån som følge af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, afprøvning af bofællesskab, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende. Der kan ikke gives tilladelse til fremleje/lån som følge af svigtende salg af lejligheden. I ansøgningen til bestyrelsen skal årsagen til fremleje/lån angives. Desuden skal en udfyldt fremlejekontrakt indsendes, underskrevet af udlejer og lejer, som skal godkendes af foreningens bestyrelse. 7

8 Fremleje tillades for 12 måneder ad gangen, i maksimalt to år. Derefter skal lejligheden bebos af andelshaver i minimum ét år før andelen kan udlejes igen. Vaskerierne Vaskerierne fungerer fint, men bestyrelsen vil gerne minde brugerne om at: rense filteret i tørretumblerne, fjerne spildt vaskepulver på vaskemaskinerne og hvis nødvendigt, feje gulv når man er færdig med at vaske. På grund af den begrænsede tørreplads, skal vasketøj hentes så snart det er tørt. Der må ikke henlægges tøj i vindueskarmene i dagevis, det vil blive fjernet. Affaldssortering Vi er fortsat ikke gode nok til at sortere vores daglige affald! Det sker ofte, at reklamer og aviser smides i affaldsskakten, hvilket giver overfyldte affaldsbeholdere i kælderen. Det er ikke svært at lægge aviser og andet papir i aviscontainer samt pap i papcontainer husk at slå papkasser flade så de ikke fylder for meget. Flamingo og indlæg mv. skal i de andre affaldscontainere, glas skal i glascontainer og batterier skal i den stander, som er opstillet i gårdene. Hjælp med at sortere dit affald så skåner du miljøet og gør det muligt for viceværten at hjælpe os endnu bedre! I skakterne må kun komme indpakket køkkenaffald. Husk at poser der smides i affaldsskakten skal lukkes så indholdet bliver i posen. Det er ikke længer nødvendigt at sortere farvet og klart glas. Derfor er den hvide iglo-beholder fjernet i 39-siden. Københavns Kommune har taget initiativ til at beboerne i de københavnske etageejendomme skal have beholdere til sortering af metal, elektronik og hård plast. Der står beholdere på bagsiden af 37- og 39- blokken. Storskrald Der bliver fortsat opstillet containere efter behov til storskrald. I 2013 var der opstillet container én gang. Brug det anviste rum i 39-blokken (det tidligere flaskerum) til storskrald i den mellemliggende periode. Nøgle til dette rum fås hos viceværten eller hos bestyrelsesmedlemmerne. Der må ikke stilles affald foran døren. Er du i tvivl, kan du spørge viceværten eller læse mere på hjemmesiden Storskrald kan også afleveres på Nærgenbrugsstationen, Gartnergade 8 ved indkørslen til garagen/cykelkælderen i 37-blokken. Nærgenbrugsstationen har åben tirsdag og torsdag samt lørdag På grund af brandfare må der ikke sættes private genstande på foreningens fællesarealer, herunder loftsgange og trappeopgange. Genstandene bliver fjernet uden varsel. Bestyrelsen A/B Griffenfeldsgade

A/B Griffenfeldsgade 37-39

A/B Griffenfeldsgade 37-39 A/B Griffenfeldsgade 37-39 Primo april 2011 Bestyrelsens beretning for året 2010 Fakta om foreningen A/B Griffenfeldsgade 37-39 har eksisteret siden 1980. Ved årets slutning den 31.12.2010 rummede foreningen:

Læs mere

Beretning. AB Glasgården. Marts 2013. Februar 2012: Fra skrot til slot

Beretning. AB Glasgården. Marts 2013. Februar 2012: Fra skrot til slot 2012 Beretning Februar 2012: Fra skrot til slot AB Glasgården Marts 2013 Ordinær generalforsamling i AB Glasgården Tirsdag den 19. marts 2013 Indhold BERETNING... 3 SALG AF ANDELE... 3 SALG AF FORENINGENS

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Dagsorden. Randers 21/04/2013

Dagsorden. Randers 21/04/2013 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej 14-32, Randers NØ Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej 14-32. Generalforsamlingen vil

Læs mere

Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling.

Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling. Til beboerne i ejendommen HAABET Bestyrelsens beretning for 2012 Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling. Punkterne

Læs mere

Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 8. ordinære generalforsamling.

Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 8. ordinære generalforsamling. Til andelshaverne i ejendommen HAABET Bestyrelsens beretning for2013 Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 8. ordinære generalforsamling. Administrator

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

2. Formandens beretning. Formanden aflagde beretning:

2. Formandens beretning. Formanden aflagde beretning: År 2012 den 27. marts, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Kingosparken. Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var 78 andelshavere. Endvidere var mødt inspektør Torben

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Nyhedsbrev December 2011

Nyhedsbrev December 2011 Nyhedsbrev December 2011 Bestyrelsens træffetid ændres Dagen vil fortsat være den første torsdag i måneden, men træffetidspunktet ændres til kl. 18-19. Begrundelsen er, at vi oplever, at beboere hovedsagligt

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

1. Administration Danmark og bestyrelsen har fået en del henvendelser fra beboere i løbet af perioden, og disse er blevet besvaret hurtigst muligt.

1. Administration Danmark og bestyrelsen har fået en del henvendelser fra beboere i løbet af perioden, og disse er blevet besvaret hurtigst muligt. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2008-2009 Bestyrelsen har i perioden arbejdet på følgende større projekter og opgaver: Administration og bestyrelse 1. Administration Danmark og bestyrelsen har

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel.

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel. Afslutningsvis er det på sin plads at takke ALLE øvrighedspersoner ; Bestyrelse, adm., revisor, vicevært samt rengøring, som på bedste vis forsøger at få hverdagen til at hænge sammen. Til orientering

Læs mere

Beretning. AB Glasgården. Marts 2014. Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer

Beretning. AB Glasgården. Marts 2014. Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer 2013 Beretning Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer AB Glasgården Marts 2014 Ordinær generalforsamling i AB Glasgården Tirsdag den 18. marts 2014 INDHOLD BERETNING... 3 SALG AF ANDELE... 4 SALG AF FORENINGENS

Læs mere

Beretning for året 2008-2009

Beretning for året 2008-2009 Beretning for året 2008-2009 Det forgangne år har været præget ganske kraftigt af den økonomiske krise, der for alvor ramte landet i sensommeren 2008. Konsekvenserne af krisen har påvirket både køb og

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere