Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Oktober årgang nr. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Oktober 2010 60. årgang nr. 4"

Transkript

1 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober årgang nr. 4 1

2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Louise Andersen, Connie Weis, Karen Bengtsson, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler og læserbreve. Navngivne artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter. Anonyme artikler optages ikke. Indlæg m.v. kan evt. optages under mærke. Tryk: Hellbrandt A/S Oplag: Bladet udkommer 4 gange årligt i 1650 ekspl. Redaktionens adresse: Stof til bladet afleveres til redaktionen, Berners Vænge 11, kld. Distribution: Bladet uddeles til beboerne i Bredalsparken og Grenhusene samt til Hvidovre Kommunalbestyrelse og DAB. Sendes desuden til beboerbladsudveksling i Boligselskabernes Landsforening. Deadline: Stof til næste nummer af bladet skal være indleveret til redaktionen senest d. 1. december Udgivelse: Næste nummer af bladet udkommer ultimo Januar Indlæg til bladet kan også afleveres elektronisk til Indhold Forsiden: Blommestien v/berners Vænge 60 års fødselsdag - Bredalsparken /Beboerfest Læserbrev: Ret fejlen og tænd for radioen, tak! 1990 erne Bestyrelsesarbejde Bredalsparken s butikscenter - Din Tøjmand, Tonny 1980 erne Nye regler for datanetværket Rettelse fra IT Gruppen Fremtiden Så kom Høpsi Vøpsi dagen Billeder fra Høpsi Vøpsi Orientering fra bestyrelsesmødet d. 9. august 2010 Orientering fra bestyrelsesmødet d. 13. september 2010 Billeder fra Skovturen 00 erne Læserbrev: Min mors vaskeri - Sådan kunne vi have det Rattus norvegicus i Bredalsparken Bestyrelses- & Udvalgsliste Ejendomskontoret Klubber i Bredalsparken Julearrangementer Ordinært afdelingsmøde

3 Bredalsparken/Grenhusene afholder Beboerfest Lørdag d. 20. november 2010 I medborgersalen, Hvidovrevej 280 fra kl Der vil blive serveret forret, buffet samt kaffe m/tærte. Pris for arrangementet er 150 kr. pr. person. Vin, øl og sodavand kan købes i salen for egen regning. Ved køb af billetten skal navn og adresse oplyses. Beboerfesten vil blive aflyst hvis der er købt mindre end 100 billetter. Der er 250 billetter til salg. Se opslag i din opgang i uge 44. Opslaget vil oplyse om hvor og hvornår der er salg af billetter. 3

4 Læserbrev: Ret fejlen og tænd for radioen, tak! Jeg hører til den del af befolkningen, der hører radio. Det bli r nok til nogle timer om dagen nyheder, debat, baggrund, vejrudsigt, trafikmeldinger og musik. Det er jeg ikke ene om, næppe heller i Bredalsparken. På landsplan har man opgjort, at det i morgen- og dagtimerne konstant er op imod 25% af befolkningen, der hører radio. Faktisk findes der mio. FMradioer i landet. For godt et halvt år var det imidlertid SLUT for os, der bor i Bredalsparken og Grenhusene. I hvert fald med at modtage radio over fællesantennen altså ordentlig radiolyd, som man kan modtage og sende ud gennem musikanlæggets højttalere. Dette til trods for, at vi for få år siden investerede i et nyt beboernet til TV, internet, telefon og radio. Hvorfor er vi så havnet i denne absurde situation? Som det fremgik af sidste nummer af beboerbladet, er beslutningen truffet af ITgruppen: Dels er det utroligt nemt at modtage radio ved hjælp af en stueantenne. Og dels koster det en bondegård i KODA-afgift at distribuere radio via beboernettet. Tilsyneladende argumenter man må bøje sig for. Sagen er bare, at de IKKE holder vand. Efter ½ år med stueantenne må det konstateres, at den bare IKKE gi r ordentlig lydkvalitet: Selv signalerne fra Danmarks Radio, der nu er den eneste radiostation jeg kan modtage, går ikke længere blot nogenlunde klart igennem. SURPRISE en stueantenne er selvfølgeligt en nødløsning, både til fjernsyn og radio. 4

5 Mht. den månedlige KODAafgift, så er den på 1,16 kr. pr. husstand for op til 12 radiokanaler det svarer til i alt knap kr. for Bredalsparken og Grenhusene under ét. Vel næppe en bondegård til sammenligning betaler hver husstand f.eks. 120 kr. om måneden til beboernettet. IT-gruppen oplyser, at de, da de anska ffede en n y hovedstation, kom til at anskaffe en model, der ikke muliggør at man udvælger, hvilke radiokanaler man modta- ger, og at det er årsagen til, at udgiften til KODA bliver meget højere end nødvendigt. Vi må bede IT-gruppen om at rette fejlen, så vi igen kan modtage radio over det bl.a. dertil anskaffede beboernet. Det er ikke en løsning bare at slukke for radioen! MVH Esben Vilshammer CPA 23, st. tv 12. september 2010 IT gruppen kunne desværre ikke nå at give svar på læserbrevet, men giver svar på hjemmesiden så hurtigt som muligt. Svaret vil også komme i det næste beboerblad. 5

6 1990 erne 1990erne blev præget af store projekter. Det kunne nu mærkes at Bredalsparken er over 40 år gammel og at byggeriet ikke lever op til de behov de nuværende beboere har. Det grønne område blev også prioriteret i 1990erne og i slutningen af 1990erne blev parkplanen til. Her er det landskabsgruppen i DAB, der sammen med det grønne udvalg har været primus motor på dette projekt. Ældreboligerne blev bygget i 1993, hvor de var indflytningsklare. Mange af vores beboer var efterhånden kommet i den alder hvor de ikke kunne magte de mange trapper der er i Bredalsparken, men de ville heller ikke flytte fra Bredalsparken, hvor mange af dem har boet hele deres voksne liv. Det var her deres sociale liv var og det ville de gerne bibeholde. Ældreboligerne kom til at give Bre- dalsparken endnu bedre mulighed for at imødekomme de skiftende behov blandt beboerne. Altanprojektet var et af de store projekter i 1990erne og det var et dyrt projekt, hvor beboerne som fik altan skulle stige i husleje. Men det gav de mange beboer en udvidelse af deres bolig, som de kunne nyde. En af de store udfordringer i 1990erne var også Bredalsparkens lejlighedsstørrelse, hvor de fleste boliger var 2 eller 3 rums boliger. Familierne var vokset og ville ikke længere have de små lejligheder. Der blev set på flere løsningsmodeller. Det gør der således stadig, da det er et område der ikke er færdigdebatteret. Køkkenudskiftning var også et projekt som blev startet. Køkkenerne var fra bygningerne blev bygget og derfor 6

7 ret utidssvarende. Her fik beboerne mulighed for gennem den frivillige køkkenudskiftning, selv at være med til at vælge deres køkken og derigennem få større indflydelse på deres egen bolig. Det blev igen lavet med et huslejetillæg. D. 3. december 1999 blev hele Danmark ramt af orkanen og dette medførte endnu engang at der skulle ses på vores tage. Det arbejde forsatte videre ind i 00erne. Beboeraktiviteterne har ikke haft den samme succes som i 1970erne og 80erne. Mange af klubberne begynder af have en aftagende medlemsskare og der er ledige klublokaler rundt om i Bredalsparken. Ældreboligerne v/cl. Petersens Alle

8 Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen laver mange forskellige opgaver og efteråret er den travleste tid på arbejdsåret for os, som går fra beboermødet i november og 1 år frem. Vi skal forberede budgettet og det medfører bl.a. at vi skal ud i bebyggelsen for at se på hvordan det står til på de udvendige arealer og inden i bygningerne på fællesområderne. Mandag d. 16. august gik bestyrelsen den årlige markvandring, som vi kalder det. Kim Andersen, - ejendomsleder og Michael Skov - inspektør, deltog og var leder på hver deres hold. De havde hver en liste med forskellige steder der skulle ses på. Når markvandringen er overstået bliver der på bl.a. på baggrund af turen, lavet et budget, som så bliver diskuteret og emnerne bliver prioritet i forhold til, hvad der trænger mest til at blive lavet. Til sidst bliver budgettet præsenteret på beboermødet. Herefter bliver resten af arbejdsåret brugt til at arbejde med budgettet. Fra venstre: Kim Andersen, Michael Skov, Connie Weis, Vibeke Nielsen, Børge Jensen, Henning Krog, Karen Bengtsson & Henriette Erichsen 8

9 Bredalsparken s butikscenter Vi har valgt at sætte fokus på alle vores butikker i Bredalsparken og vil over de næste blade præsentere alle butikkerne i Bredalsparkens Butikscenter. Fredag d. 1. oktober åbnede Din Tøjmand, Tonny. Det er Tonny der har butikken og han er i forvejen kendt i Hvidovre, da han tidligere har været partner med Flemming, Tøjeksperten på Hvidovrevej, men har nu åbnet sin egen bu- tik i eget navn. Det er en herretøjsbutik med tøj til mænd i alderen 25+. Tonny har store forventninger til at starte butik i Bredalsparken. Der er mange mennesker som bor i denne ende af Hvidovre, så derfor var det oplagt at åbne her. Han glæder sig til at møde vores beboer og hjælpe dem til at få en moderigtig garderobe, sammen med Patrick og Jonas. Fra venstre: Patrick, Tonny & Jonas 9

10 1980 erne Det var i dette årti at der blev lavet en stor grundig rapport om Bredalsparkens bygningsmæssige tilstand. Der var efterhånden mange opgaver, som skulle laves og hvis det hele skulle laves så ville det koste over 50 millioner kr. Det var nu op til afdelingsbestyrelsen at prioritere hvad der skulle laves. Ud over de nødvendige projekter blev der også sat fokus på det grønne område. Da afdeling 1 blev bygget var der råd til et varieret grønt område, men i takt med at det blev mere bekosteligt at bygge blev der ikke råd til lige så flotte grønne forhold i resten af Bredalsparken. Det blev der nu lavet om på. Det grønne område blev renoveret og tanken var at det i fremtiden skulle være en fornøjelse at bo i Bredalsparken. Ungdomsboligerne rundt om i Bredalsparken som var startet med at blive bygget i 1970er- ne blev forsat bygget i 1980erne. Dog med det nye at de blev bygget 2 og 2 i stedet for 1 ungdomsbolig i en opgang. Også børnene i Bredalsparken kom til at mærke ændringer, den sidste betonsandkasse blev fjernet og i 1987 blev kælebakken indviet. De børn der nu var i Bredalsparken og som benyttede sig af legepladserne, var mange gange børnebørn til de første indflyttere i Bredalsparken. Klublivet i Bredalsparken var stadig en stor succes og der var nu 14 klubber rundt om i Bredalsparken. En af de store klubber blev oprettet i foråret 1987 var ældrecenteret. Det er stadig en af de store klubber i Bredalsparken of de laver en masse forskellige arrangementer for deres medlemmer. En anden klub der blev dannet i starten af 1980erne var klubben Spire. Det var en nyttehaveklub som var placeret bag 10

11 slangehuset. Der var 26 haver og en venteliste på hele tiden. Klubben var et udtryk for at man godt kunne have lidt individualitet inden for rammerne af fællesskabet, som var en af grundstenene i Bredalsparken. Butikstorvet blev i 1986 færdigrenoveret og tanken bag var at gøre området mere tiltrækkende, således at vi kunne undgå at alle butikkerne luk- kede. Desværre var der nogle butikker som måtte lukke i de år grundet den generelle butiksdød. Der kom i forbindelse med renoveringen flere nye butikker, bl.a. en videoudlejning der hvor der havde været fiskehandel før. I 1988 blev renoveringen endelig afsluttet da det blev muligt at købe en skulptur af billedhuggeren Egon Fisker. Dette køb var muligt grundet fondsmidler og støtte. 11

12 Nye regler for datanetværket Da flere beboere ikke nedlægger adresser de ikke bruger, slæber vi nu rundt med mere end 1,5 million e- mail der aldrig bliver læst. Da det både er besværligt og ressourcekrævende, bliver vi nødt til at ændre betingelserne for benyttelse af Bredalsparken & Grenhusenes mailserver. Vi har tilføjet ændringerne som et nyt punkt under 5. Det nye punkt afs. 5.4 medfører at konti der ikke har været logget ind på i mere end et år, bliver slettet sammen med eventuelle der ligger i postkassen. adressen bliver stillet til rådighed for andre beboere efter en periode i karantæne. Endvidere bliver en eventuel tilhørende hjemmeside nedlagt og data slettet. Ved gennemgang af reglerne blev vi opmærksomme på at man kunne få det indtryk at vi ikke logger hvad der sker på nettet. Det er ikke helt rigtigt. Bredalsparken følger altid den givne lovgivning og efter regeringens vedtagelse af Terrorlovgivningen, betyder det, at vi som andre internetudbydere logger beboernes færden på internettet, men ikke hvad beboerne gør på internettet. Den ændrede formulering kan findes under 2 afsnit 2.3. I kan læse den nye udgave af reglerne på: under Datanetværk. 12

13 Rettelse fra IT Gruppen Vi var lidt for hurtigt ude i artiklen om den ekstra pakke i sidste nummer. Vi er stadig i gang med at undersøge mulighederne omkring tv, derfor er det ikke sikkert, at IT-gruppen stiller for- slag om en mellem TV pakke til afdelingsmødet. Hvis du vil være sikker på, at der kommer et forslag om en mellem pakke til TV, skal du altså selv stille forslag om det. 13

14 Fremtiden Hvad fremtiden vil bringe for Bredalsparken vil tiden vise. Vi står over for en masse spændende projekter. Inden for den nærmeste tid bliver det store el-projekt færdigt. Kommende projekter bliver opsætning af varmemålere, da vi ikke længere kan få dispensation fra Hvidovre Kommune. Nye ældreboliger vil blive bygget og Bredalsparken udvider, så nu kommer Bredalsparken til at starte ved krydset Hvidovrevej og Brostykkevej. Det bliver et meget spændende projekt at følge de næste år. Beboerhuset bliver også opdateret, så det kommer til at være mere tidssvarende. En væg bliver revet ned og der kommer nye borde, som ikke er så tunge at flytte rundt med. Hvordan skal vores bebyggelse se ud i fremtiden? Det er stadig behov for at opdatere alle lejlighederne i Bredalsparken. Spørgsmålet er hvad der er behov for blandt beboerne og hvad der er nødvendige forbedringer, som skal fortages på vores bygninger, som følge af alderen. Jeg glæder mig personligt til at følge den udvikling som Bredalsparken er i gang med. Som I har kunnet læse har Bredalsparken i de 60 år bebyggelsen har eksisteret altid været en bebyggelse som har udviklet sig efter beboernes behov og det er blevet set ude fra andre afdelinger. Jeg håber, at vi i fremtiden kan være lige så nytænkende og skabende, således at vi alle kan være med til at bibeholde Bredalsparken, som et fantastisk sted af bo. Louise Andersen 14

15 Så kom Høpsi Vøpsi dagen Det tegnede ikke godt med vejret, det regnede hele formiddagen, men kl. 11 stoppede regnen og det myldrede med glade mennesker, og ikke mindst mange børn. Det var sådan et flot arrangement, flot gået af de mennesker der står bag, og får det hele til at fungere. De skal have megen ros. Underholdningen var rigtig god, alle børnene morede sig. Der var brandbiler, der var musik, der var bål, der var fi- skedam, der var hoppeborg, der var tatovering, der var bamser, som blev lavet på stedet, der var, ja jeg kunne blive ved. Og alt det spiselige ikke at forglemme. Som tilskuer synes vi, at det er kanon flot arrangeret for Bredalsparkens børn. Vejret holdt til kl. 16. Tak for at vi måtte kigge med. Venlig hilsen Nordhøj 15

16 Vestegnens Brandvæsen kom med en brandbil Pølseboden var populær Årets underholdning var Sherif Haps Præmierne ved lodtrækning på billetten 16 Ungerne var meget glade for underholdningen

17 Bamserne som alle børnene fik på billetten En forældre kom på scenen Snobrød med spejderne 17

18 Orientering fra bestyrelsesmødet d. 9/ Regnskaberne for Bredalsparken og Grenhusene for 2009/10 blev godkendt. Bredalsparkens regnskab udviser et overskud på kr. Dette skyldes bl.a. mindre ydelser på lån til forbedringsarbejder samt besparelse på udgifter til fællesvaskerier på grund af lavere forbrug af vand og el, hvilket igen skyldes, at et stort antal vaskemaskiner er blevet udskiftet med maskiner, som har et markant lavere energiforbrug. Grenhusenes regnskab udvider et underskud på kr. Der er på flere konti mindre afvigelser mellem budget og regnskab. Således er der overskridelser på kontiene for ejendomsskatter, renovation og forsikringer. Vedligeholdelsesbudgettet blev overskredet med kr. på grund af visse uforudsete reparationsarbejder. Bredalsparken og Grenhusene har fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet. Denne grønne smiley betyder, at der er orden på arbejdsmiljøet. Bestyrelsen gennemfører markvandring d. 16. august som første etape i udarbejdelse af budget for næste år. Husk Høpsivøpsidag og Pensionistskovtur. 60-års fest. I sidste nummer af vores beboerblad blev det annonceret, at Bredalsparkens 60 år markeres med en fest i Medborgersalen d. 20. november. For en ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at det ikke er gratis at deltage. Nærmere information om pris og sted følger senere. 18

19 Orientering fra bestyrelsesmødet d. 13/ El-moderniseringen nærmer sin afslutning, idet man regner med at være færdig i løbet af december. Tagudskiftningen er afsluttet, og afleveringsforretning finder sted i slutningen af denne måned. Belysningen langs bagsiden af Gurrevej lige numre bliver udskiftet. Der bliver opsat nye parklamper magen til dem på Arn. Nielsens Boulevard. Arealet foran Sognegårds Alle bliver renoveret. Alle beboere har modtaget varmeregnskab. På grund af den kolde vinter, får alle en efterregning. Dog ikke så slemt, som man kunne have frygtet. Prisen for at deltage i Bredalsparkens 60-års fest d. 20/11 bliver 150 kr. pr. person. Det årlige afdelingsmøde er d. 10/11. 19

20 I år gik skovturen til Havnsø i den skønne Sejerøbugt. Vi mødtes alle ved busserne kl. 10 og 3 busser med i alt 128 pensionister kørte af sted. Vi kørte til Roskilde ad motorvejen og herfra kørte vi af landevejen forbi Munkholmbroen, hvor vi også holdte pause. Her var der mulighed for at få enten en øl eller en sodavand. Vi kørte videre af små veje hele vejen til Havnsø og ankom ca. kl. 12 til Havnsø Hotel, hvor der ventede en dejlig middag. Kalvesteg stegt som vildt med kartofler, waldorfsalat og hvad der hører til. Der var også en dejlig dessert, nøddepandekager med is. Så 20

21 blev der spillet op til dans og der var rigtig mange der fik en lille dans, det var dejligt at se. Dem der ikke dansede nød kaffen og kringlen eller gik en tur i det blæsende vejr. Der er meget smukt i Havnsø, selvom det blæser. Da klokken blev ca. 16 tog vi af sted igen og kørte hjem til Bredalsparken. Tak for en dejlig dag. Afdelingsbestyrelsen 21

22 00 erne De store projekter er blevet lavet eller påbegyndt i 00 erne. Bredalsparken har skullet ændre sig for at kunne opfylde beboerne behov, således at det stadig er et attraktivt sted at bo. Tagene som igen er blevet udskiftningsmodne bliver bedømt og et længerevarende projektforløb bliver påbegyndt. Hvert år skulle der laves tage på 2 blokke. Således at der i fremtiden ikke skulle laves så mange hvert år. Det var især blokkene på Berners Vænge og Sognegårds Alle, som var i dårlig stand. Projektet kommer til at forgå i flere år frem i tiden. Beboernes behov var forsat i fokus og et stort ønske om at etablere internet i bebyggelsen tog til. IT gruppen blev dannet og de har lavet beboernettet. Det er et meget stort arbejde, som har været til glæde for alle beboerne i Bredalsparken. IT-gruppen består at frivillige beboere, som er meget dygtige. De er valgt direkte på afdelingsmødet og er derfor en ret speciel gruppe. Det at en gruppe beboere som har ansvar for et budget og et arbejdsområde uden at der er nogen med fra afdelingsbestyrelsen, er ikke set ret mange steder i Danmark. Det er meget unikt for Bredalsparken. IT-gruppen varetager bl.a. opgaver omhandlende datanetværk, forhandlinger med leverandører, vedligeholdelse af hjemmeside og support af beboerne. IT-gruppen har til huse i Berners Vænge 18, kl. De har åben hver tirsdag kl. 18:30 til kl. 21 for personlig henvendelse og ellers har de en vagttelefon. Dog har de lukket juleaften, nytårsaften og under afdelingsmødet. Postkasserne har forandret Bredalsparkens udseende en smule. Det var et lovkrav og dermed var det bare med at få postkasserne sat op. Nogle 22

23 steder rundt om i Bredalsparken er de blevet sat op uden for, da det ikke var muligt at sætte dem op inden for i alle blokkene. Da vi jo er underlagt en ret stram lokalplan har det været lidt af en udfordring at få kravene til de nye postkasser og lokalplanen til at passe sammen. El-projektet er også et meget stort projekt som berører hele Bredalsparken. Det har været en nødvendighed at få mere strøm ind til selve boligerne. Dette behov bliver nu opfyldt ved at projektet snar er færdigt. Selve projektet har været en lang proces- først skulle der laves en rapport for hvad der egentligt var behov for i Bredalsparken. Herefter har projektet været i udbud og Elstrøm vandt udbuddet. Projektet har været lidt udfordret at DONG først skulle grave luftledningerne ned inden selve arbejdet kunne gå i gang. Hele Bredalsparken har været delt op i flere etaper og nu er etape 2,4 6, og 8 færdige. Resten af etaperne bliver færdige inden for det næste år. Beboeraktiviteterne har faste aktiviteter og her er det især Høpsi Vøpsi dag, skovtur for pensionisterne, julefrokost for pensionisterne og børnejul, som er meget populære. Der er rigtig mange beboer der deltager i de dage. 23

24 Læserbrev: Min mors vaskeri sådan kunne vi have det Der er stor forskel på, hvordan man bor også selvom man bor i almennyttigt byggeri. Her er en lille historie, om hvordan, det er at komme i et andet boligselskab. Som her var de grønne områder velholdte, der er gode legepladser til børnene og forældrene kan sidde på bænke og holde øje med dem. Der er tørrestativer i gården, hvis man vil benytte dem. Der var pæn fordeling mellem beboerne, nogle unge med små børn og andre, som min mor, ældre pensionister, der bor side om side. Min mor blev syg med Alzheimers sygdom for nogle år siden. Som almindelig husmor havde hun altid haft tøj, der var rent og duftende og synes at det var dejligt at vaske. Hendes ejendomskompleks bestod af 8 blokke som dem vi har i Bredalsparken. Når jeg kom på besøg fik vi kaffe men ikke al kaffen, for vi skulle jo have kaffen med i vaskeriet. Vi pakkede tøjet, tog vaskepulver m.m. med ned og gik i gang. Mens maskinerne så snurrede sad vi ved et bord og drak vores kaffe med brød til (det hørte sig til). Ind i mellem vaskemaskinernes tømning, og sætten over til at tørre eller centrifugere drak vi kaffe og ordnede verdenssituationen. Der var foruden det lille bord ve sad ved, også borde til at lægge tøjet sammen på og der var også en grøn plante af se på. Ved den rengjorte håndvask var der en opvaskebørste, klud og en bøtte opvaskemiddel, så man kunne gøre rent efter sig, når man var færdige i vaskeriet. 24

25 Vaskeriet var velholdt på gulve og vægge, der var ikke afskallet maling e.lign. og det hændte, at en nabo kom forbi og fik en sludder i forbindelse med at denne skulle finde en vasketur. Fordi vi vaskede sammen på denne måde fik min mor en lang tids fornemmelse af, at det var hende der vaskede og jeg hjalp til og samtidig fordi der var rent og pænt, havde vi det hyggeligt i vaskeriet. gulve og ikke mindst vaskemaskiner der snurrer det kunne være, at nogle af de gamle, der får hjælp til at vask her kunne få den samme rare fornemmelse af selv at være med til de daglige gøremål, hvis de fik lov. Jeg tænker tit på, hvordan det kunne være her med en grøn plante, velholdte vægge og Lisbet Ditlevsen Claus Petersens Alle 9, st.th Disse ture til vaskeriet var nogle af de sidste min mor opgav inden hun holdt op med at gøre ting selv på grund af hendes sygdom. Svar til Lisbet Ditlevsen Efter normal udskiftning, er der opsat 4 nye vaskemaskiner i det vaskeri du benytter. I storvaskerierne gør Anders Andersens Rengøring rent, derfor er der ingen rengøringsmidler. Dog er der en kost og fejebakke som er til fri afbenyttelse. Bestyrelsen 25

26 Rattus norvegicus i Bredalsparken Vi har fået nye beboer i Bredalsparken, men disse nye beboer er ikke ønsket i Bredalsparken. De ødelægger vores flotte bygninger og grønne områder og derfor skal de bekæmpes på alle mulige måder. Det er rotten vi taler om. Desværre er rotten blevet beboer her i Bredalsparken og vi gør meget for at komme den til livs. Derfor bliver vi alle sammen i Bredalsparken nødt til at være med til at mindske rottebestanden og den vigtigste hjælp er ved at INGEN beboer fodre fugle, katte osv. Det tiltrækker rotterne. Oftest fodres der med kornprodukter eller kogte madvarer, som rotterne elsker og spiser med stor glæde, hvilket betyder at de får rigeligt mad til at leve. En rotte skal have ca. 10 % af sin kropsvægt af spise hver dag. Når rotten for rigeligt mad, så yngler de også meget. En hunrotte kan få 3 til 5 kuld unger om året og er drægtig i 22 dage. Disse kuld kan indeholde 4 til 12 unger. Når disse unger er ca. 3 måneder gamle, så er de kønsmodne og så vil disse også yngle med 3 til 5 klud om året. Derfor er det så vigtigt at vi selv er med til at mindske levevilkårene for rotterne i Bredalsparken. Samtidig er der rundt om i Bredalsparken sket forbedringer på bygningerne, således at rotterne får svære ved at komme ind i vores bygninger. Der er sat net op ved indluftningerne, og kloakkerne hvor der har været problemer, er ved at blive lavet. Der er et stort fokus på dette område og 26

27 derfor er det også vigtigt at melde til ejendomskontoret hurtigst muligt, hvis man ser en rotte. Alle fakta kommer fra Hvidovre kommunes hjemmeside. Hvis du vil læse mere, så kan du besøg deres hjemmeside. 27

28 BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE Bestyrelsen Henning Davidsen Grenhusene 22 Tlf.: Karen Bengtsson Louise L. Andersen Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Berners Vænge 14, 1.tv Tlf.: Tlf.: Henning Krog Henriette Erichsen Arn. Nielsens Blv. 149 st.tv Gurrevej 89 A Tlf.: Tlf.: Børge Jensen (Formand) Grenhusene 181 Tlf.: Vibeke Nielsen Berners Vænge 24, 1.tv Tlf.: Connie Weis Arn. Nielsens Blv. 101 Tlf.: Udvalg Blad Mogens Pedersen Hvidovrevej 294 C st.th Tlf.: Louise Andersen (f), Connie Weis, Karen Bengtsson, Karin Degnebolig Grenhusudvalg: Børge Jensen (f), Jimmy Andresen, Gitte Andersen, Bo Volfing, Henning Davidsen Grønt Udvalg: Karen Bengtsson (f), Connie Weis, Mogens Pedersen Soku-/Kollektivudvalg: Connie Weis (f), Louise Andersen, Vibeke Nielsen, Henriette Erichsen Moderniseringsudvalg: Børge Jensen (f), Henriette Erichsen, Connie Weis, Vibeke Nielsen El-udvalg: Børge Jensen (f), Finn Andersen, Mogens Pedersen Solenergi/fanger: Henrik Berg (f), Louise Andersen, Skjold Elken IT-gruppen: Henrik Persson, Jesper Bjerg, Kennet Bjerg, Lars Simonsen, Jonas Bundgaard, Claus Sønderstrup, Gert Skjoldborg, Stephen Durhuus Det er muligt at få besvaret spørgsmål vedrørende IT & Bredbånd på Berners Vænge 18 kld. hver tirsdag ml.l kl Eller man kan ringe alle hverdage ml.kl på tlf weekend ml.kl

29 EJENDOMSKONTORET Berners Vænge 26 st.th, 2650 Hvidovre VAGTTELEFON Tlf.: Tlf.: Vagthavende ejendomsfunktionær kan kontaktes i akutte tilfælde såsom svigt i el-forsyningen, sprængte vandrør, oversvømmelser, manglende varmeforsyning eller lignende. Den vagthavende ejendomsfunktionær vil foretage det fornødne for at forhindre yderligere skader og forsøge at genetablere el-, varme og vandforsyning. Vagthavende kan endvidere rekvirere assistance fra andre funktionærer, fra eksterne håndværkere eller rednings-/sikringstjenester. Det skal bemærkes, at vagten kun må benyttes i akutte situationer, og at henvendelser om almindelige vedligeholdelsesopgaver, som for eksempel dryppende vandhaner, løbende toiletter og lignende, fortsat skal ske til ejendomskontoret inden for normal åbningstid. Den vagthavende ejendomsfunktionær har kompetence til at afvise at yde assistance og i stedet henvise beboerhenvendelser til ejendomskontoret. Du kan ringe til vagthavende på tlf.: Kontor- & telefontid: Mandag - fredag ml. kl Kontortid: Onsdag ml. kl Ejendomsleder Ejendomsmesterass. Kontorassistent Kontorassistent Kim Andersen Anders Stecher-Hansen Karin Degnebolig Tanja E. Mahler Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB) Tlf.: Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, Man kan kontakte Cirque kundeservice i forbindelse med fejlmelding af telefon på tlf.:

30 KLUBBER I BREDALSPARKEN Billardklubben, Berners Vænge 19 Formand: Henning Nielsen, Sognegårds Alle 33, 1.th. tlf.: Bredalsparkens Dartklub Tab & Vind, Hvidovrevej 308 Formand: John Rasmussen, Cl. Petersens Alle 25,1.th. tlf.: Bredalsparkens Vinklub, Gurrevej 79 Formand: Mogens Jørgensen, Gurrevej 67 A, tlf.: Bredalsparkens Seniorklub, Gurrevej 31 Formand: Gerda Nortoft, Gurrevej 20, tlf.: Design Færdige, Berners Vænge 18 Formand: Irene Maiböll, Berners Vænge 17, tlf.: Hobbyklubben 36, Gurrevej 36 Formand: Susanne Nielsen, Arn. Nielsens Blv. 177,2.tv. tlf Klub 13, Gurrevej 13 Formand: Flemming Christensen, Arn. Nielsens Blv. 177,2.th. tlf Motionsklubben i Bredalsparken, Arn. Nielsens Blv. 155 Formand: Henrik Persson, Grenhusene 42, tlf.: Nyttehaveforeningen Spiren, bag Gurrevej Formand: Ken Henriksen, Berners Vænge 34, 2. tlf.: Pensionist Bridgeklub, Gurrevej 6 Formand: Grete Christensen, Berners Vænge 9, 1.tv Petanqueklubben, Cl. Petersens Alle 25 Formand: Flemming Andersen, Hvidovrevej 316, 3.th. tlf.: Rullestuen, Gurrevej 193 Formand: Margit Brems, Cl. Petersens Alle 21, 2.th tlf.:

31 Julearrangementer Sæt X i kalenderen Ældrejulefest Torsdag d. 2. december 2010 Børnejulefest Søndag d. 5. december 2010 Se opsalg i uge 46 om billetsalg! 31

32 Ordinært afdelingsmøde 2010 Sæt X i kalenderen onsdag d. 10. november 2010 ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN & GRENHUSENE tirsdag d. 23. november 2010 SÆRSKILT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE 32

Nyt fra. Bredalsparken. Januar 2012 62. årgang nr. 1

Nyt fra. Bredalsparken. Januar 2012 62. årgang nr. 1 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2012 62. årgang nr. 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juli 2010 60. årgang nr. 3

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juli 2010 60. årgang nr. 3 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juli 2010 60. årgang nr. 3 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Louise Andersen, Connie Weis, Karen Bengtsson, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Juli 2013 63. årgang nr. 2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Bredalsparken og Grenhusene

Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2009 59. årgang nr. 1 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-)

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-) Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-) 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria

Læs mere

Bredalsparken. og Grenhusene. Nyt fra. Juli 2004 54. årgang nr. 3

Bredalsparken. og Grenhusene. Nyt fra. Juli 2004 54. årgang nr. 3 Nyt fra Bredalsparken 1 og Grenhusene Juli 2004 54. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 A. Genoptagelse af dagsorden fra det ordinære afdelingsmøde d. 11/11 Peter Rytter fortsatte som dirigent fra sidste

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2012 62. årgang nr. 4 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Karin Degnebolig- Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Maj 2008 58. årgang nr. 2

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Maj 2008 58. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Maj 2008 58. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Januar 2015 65. årgang nr. 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Januar 2014 64. årgang nr. 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Bredalsparken/Grenhusene NOTAT DAB mrk. ASG-2012-00767 HEC 5. januar 2015 1 Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 22. september 2014

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken. Maj 2012 62. årgang nr. 2

Nyt fra. Bredalsparken. Maj 2012 62. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Maj 2012 62. årgang nr. 2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juni 2005 55. årgang nr. 2

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juni 2005 55. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juni 2005 55. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE September 2014 64. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

Bredalsparken og Grenhusene

Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene November 2008 58. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2004 54. årgang nr. 4

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2004 54. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2004 54. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler:

Læs mere

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO AAB Afd.18 1.oktober 2015 Blad nr. 7 BEBOERINFO Kære Beboere Efteråret har meldt sin ankomst, med det følger mange opgaver i afd.18 blandt andet afdelingsmødet som blev afholdt torsdag d. 3. september

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i bestyrelseslokalet I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Barbara Cros, John Steen Johansen, John B Thomasberg (fra kl.

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 14. april 2014

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 14. april 2014 Bredalsparken/Grenhusene NOTAT DAB mrk. ASG-2012-00767 HEC 5. september 2014 1 Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 14. april 2014 Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 14. april 2014 behandlede

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene. April 2004 55. årgang nr. 2

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene. April 2004 55. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene April 2004 55. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Bytte - bytte bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig?

Bytte - bytte bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig? Bytte - bytte bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig? DAB April 2003 Hvorfor bytte bolig? Det er svært at flytte Med de ventelisteregler, der gælder

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

Spørgeskemaet udfyldes ved at sætte ét kryds i det felt, som svarer til din besvarelse. året

Spørgeskemaet udfyldes ved at sætte ét kryds i det felt, som svarer til din besvarelse. året Side 1 af 10 Kære beboer i Thyges Gaard. Dette spørgeskema er en del af en naboskabsundersøgelse i dit boligområde. Du skal udfylde skemaet ud fra dine egne vurderinger og holdninger. Ingen svar er mere

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 7. maj 2012 kl. 17.00 22.00 Til stede: Afbud: Else Marie Petersen, Willy Døj, Connie Andersen, varmemester John Th. Jørgensen

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 1. Organisation Boligselskabet BSB Søllerød ejer tre ejendomme: Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 Administrationen

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken. I dette hæfte gives en kort beskrivelse af afdeling 4, dens muligheder

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2007 57. årgang nr. 4

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2007 57. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2007 57. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 9

Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 9 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 14 beboere

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene November 2003 53. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

VELKOMMEN TIL Den Selvejende Institution FREDERIKSGÅRDEN

VELKOMMEN TIL Den Selvejende Institution FREDERIKSGÅRDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDERIKSGÅRDEN Administrator Advokat (H) Pernille Høxbro Rådmand Steins Alle 16 C - 009 2000 Frederiksberg C Telefon 38 71 26 56 Girokonto 411-2857 December 2012 VELKOMMEN TIL

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 8

Beboermøde. Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering fra teamleder 7. Orientering om regnskabet 2014 8. Afdelingens

Læs mere

www.kildemarken.org ORDINÆRT AFDELINGSMØDE KILDEMARKEN MANDAG DEN 24. NOVEMBER 2014 BESTYRELSENS BERETNING side 1 OVERSKRIFTER TIL BERETNINGEN

www.kildemarken.org ORDINÆRT AFDELINGSMØDE KILDEMARKEN MANDAG DEN 24. NOVEMBER 2014 BESTYRELSENS BERETNING side 1 OVERSKRIFTER TIL BERETNINGEN OVERSKRIFTER TIL BERETNINGEN AFDELINGEN Bestyrelsen. Forårsafdelingsmøde Træudviklingsplan Grundejerforening Ringsted boligselskab Trapper og vinduer Fordelingsnøgle Udskiftning af toiletter Afdelingens

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 39

VELKOMMEN TIL AFDELING 39 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 39 DANAGÅRDEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give:

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Udpegning af stemmeudvalg.

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere