Afdelingsmøde. Børglumparken Den store gildesal Mandag den 8. september kl Valg af dirigent. Dirigenten åbner herefter mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsmøde. Børglumparken Den store gildesal Mandag den 8. september kl. 17.00. 1. Valg af dirigent. Dirigenten åbner herefter mødet"

Transkript

1 29/ Afdelingsmøde Børglumparken Den store gildesal Mandag den 8. september kl Valg af dirigent Dirigenten åbner herefter mødet 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning er vedlagt. På mødet vil der være anledning til at komme med synspunkter omkring bestyrelsens virksomhed og spørge ind til resultaterne og planerne for det videre arbejde. 4. Indkomne forslag De indkomne forslag er til drøftelse, og der kan træffes bindende beslutning. 3. Afdelingens driftsbudget for 2015 Afdelingens driftsbudget skal godkendes af beboerne. Selskabets direktør, Bjarne Krog-Jensen præsenterer hovedtallene. 5. Valg af formand Torben Ringsø er på valg i år. Han modtager genvalg. Formanden vælges for 2 år. 7. Valg af suppleanter Niels Peter Nielsen er på valg og modtager genvalg. Herudover skal der vælges en suppleant mere. Suppleanter vælges for 1 år. 6. Valg til bestyrelsen Ulla Thusgaard og Peter Østergaard er på valg i år. De modtager begge genvalg. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. 8. TEMA - Fælles ordning Hver husstand har 2 stemmer - uanset husstandens størrelse og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Efter mødet serverer vi smørrebrød. Fælles internet og TV! I år inviterer vi Thomas Tengstedt fra EnergiMidt til at fortælle om mulighederne for fælles internet og Tv-kanaler i afdelingen. Her kan alle spørge ind til detaljerne omkring fordele og ulemper. Hvad koster det?! Hvor meget bredbånd får man? Koster det at ændre TV-pakke? Skal alle være med?! Hvad med medarbejderordninger? Osv. På mødet diskuterer vi, om vi skal gå videre med projektet. 9. Eventuelt Tid til spørgsmål og overvejelser... Med venlig hilsen afdelingsbestyrelsen

2

3 Afdeling 4 Børglumparken Boligselskabet Fruehøjgaard Bestyrelsens Beretning 2014 Bestyrelsen 2013/14 Bente Lind Jensen, (kasserer) Frank Lyngholm Jakobsen Niels Peter Nielsen (suppleant) Peter Østergaard Eriksen Torben Ringsø Jensen, (formand) Ulla Thusgaard Jørgensen 1

4 Børglumparken 2014 Strategiplan December 2012 vedtog afdelingsbestyrelsen en strategiplan for med en vision om at gøre Børglumparken til den bedst fungerende almene boligafdeling i Herning kommune. Det forløbne år er planens andet år og det år, hvor initiativerne fra planen skulle gøres driftssikre. Det er meningen, at aktiviteter, som vi sætter i gang, selv skal køre, og at grupperne bag aktiviteterne selv skal bestemme og tilrettelægge. Det arbejder vi fortsat på. Flere fællesskaber I forhold til strategiplanen er vi nået rigtigt langt og vi har nået mange af de mål, vi satte os. Et initiativ, som først dukkede op på sidste afdelingsmøde var en urtehave. Den er nu i gang. På samme måde er der kommet et gæsteværelse og en frugthave. Et scooterrum er blevet indrettet. Og så har aktivitetsudvalget haft travlt med at arrangere udflugter. Madklubber og fællesspisninger kører fortsat, selvom det kniber med folk til at trække læsset. Der har vi en udfordring. Ideen med at etablere de mange fællesskaber er kun delvis blevet en realitet. De forskellige fællesskaber eksisterer. Nogle samles omkring sociale aktiviteter, andre er på mere ad hoc-basis og ikke med faste aktiviteter knyttet. Man mødes spontant. Naboskabsundersøgelsen fra april viste, at vi som beboere gennemsnitligt er vældig tilfredse med og trygge ved at bo i afdelingen. Ens bliver vi aldrig, men fælles interesser har vi dog. Strategiplanen og vores socialplan fra 2011 udstikker nogle ambitiøse mål for hvor meget, der skal foregå i Børglumparken. Ved at opstarte flere forskellige aktiviteter var ideen, at flere skulle blive aktive i afdelingen. Det er på mange felter lykkedes fint efter planen. De flere eller mange fællesskaber har sikret, at der har været plads til alle. Fælles forståelse I strategiplanen tales der om at sigtet er en fælles forståelse af, hvad det vil sige at bo i Børglumparken og hvad det kræver af den enkelte og af os, der er aktive i 2

5 bestyrelsen samt af de mennesker, der har med afdelingen at gøre. Ingen fælles forståelse uden en høj grad af åbenhed og et generelt højt informationsniveau. Det har bestyrelsen løbende arbejdet med. Vi har forsøgt at påvirke og forbedre omgangstonen, og vi har styrket vores kommunikationsvirksomhed generelt ved flittigt at melde ud på alle platforme. Vi har vores egen hjemmeside. Vi har en Facebook-side, en info-tavle og vi udgiver jævnligt nyhedsbreve og har et tæt samarbejde med informationsmedarbejderen i Fruehøjgaard. Vi tropper op til alle møder, vi kan nå. På cafe-dage er der som regel mindst et medlem fra bestyrelsen til stede og alle kan spørge ind. Vi er nået meget langt. De mange muligheder I samtaler bliver der ofte sagt dette og hint, men særligt en kommentar hæftede jeg mig ved, og den gik på, at den jeg talte med aldrig tidligere havde boet et sted, hvor der som her er så mange muligheder for udfoldelse. Den slags udtalelser fryder en bestyrelse, og er også et af bestyrelsens egne hovedmål for arbejdet. Af listen over årets gang kan enhver forvisse sig om, at der vitterligt foregår rigtigt mange ting i Børglumparken. Bestyrelsen har arbejdet godt i det forløbne år, men takkes skal også aktivitetsudvalget, klimafolkene, papirpiloterne, de aktive i beboerhuset, Tryghed under Tag, administrationen, de praktiske og de grønne folk, samt ikke mindst alle de, der helt spontant hjælper en nabo med et behov for hjælp. Med alle de gode kræfter, så kommer vi helt sikkert ganske tæt på målet ved udgangen af Først på det tidspunkt skal strategiplanen endeligt evalueres. Bestyrelsen glæder sig til at komme i gang med endnu et frugtbart år. Fremlagt på vegne af Børglumparkens bestyrelse Torben Ringsø Jensen 3

6 Årets gang har været præget af mange aktiviteter i Børglumparken. Bestyrelsen udarbejder en digital beboermappe. Projektet sparer både ressourcer og penge for afdelingen. Studerende på Aalborg Universitet foretager en naboskabsundersøgelse i april Undersøgelsen viser udbredt tryghed og tilfredshed med at bo i afdelingen. Bestyrelsen byder nye beboere velkommen med velkomstfolder. 27 lejligheder har fået nye lejere, heriblandt 10 ungdomsboliger. Bestyrelsen deltager i workshop om midtvejsevaluering af den landsdækkende boligsociale indsats i Århus. Et gæsteværelse bliver indrettet i viceværtskontoret. Bestyrelsen indkøber redskaber og rengøringsmidler. Udlejningen af boliger går så godt, at der stort set i dag ikke længere er ledige lejligheder i afdelingen. Den gennemsnitlige lejeperiode stiger med godt 2 måneder på 4 måneder. Bestyrelsen ansøger BRFkredit om donation af et stk. computer med software og modtager positivt svar tilbage. Den er nu på vej. Den 8. maj er der markvandring med driftschef, Kjeld Kristensen og ansvarlig for det grønne, Martin Timm. Referatet ligger på hjemmeside. Køkkener, køle-frys og komfurer bliver drøftet med administrationen på møde den 22. maj. En forslag vil bliver fremlagt. Som den første afdeling i Boligselskabet Fruehøjgaard vedtager bestyrelsen i efteråret en forretningsorden. Bestyrelsen udsender nyhedsbreve i november 2013, 2 gange i januar, februar, april, maj og august. I december trækker Holger Fjord sig fra sin suppleantpost i bestyrelsen, og udlån af værktøj overgår til Torben Ringsø Jensen. Holger fortsætter som klimaambassadør og medlem af aktivitetsudvalget. Samarbejdsaftalen mellem bestyrelsen og aktivitetsudvalget fra 2011 bliver bekræftet januar

7 Børglumparkens Facebook-gruppe bliver anvendt til korte beskeder og forespørgsler fra beboere. 45 er tilmeldt. Fra marts 2014 har Børglumparken sin egen hjemmeside, som bestyrelsen vedligeholder. Ud over udgifter til server hviler projektet i sig selv. Tryghed under Tag bevilger kr. til fællesspisning i afdelingen og køber afdelingens bordtennisbord for kr. I forbindelse med indretning af beboerhuset anskaffer afdelingen en fælles printer. Klimaambassadørerne arrangerer møder omkring sortering af papiraffald med Papirpiloterne. Formanden stopper som klimaambassadør. Ruth Jensen træder til som ny klimaambassadør. Papirpiloterne samles løbende i beboerhuset til vejning af papiraffald. Container til genbrugsglas udskiftes til container til plastaffald i containergården. Flaskecontaineren bliver flyttet til containergården. Alt sortering af affald er hermed samlet i hhv. affaldsrummene og containergården. Bestyrelsen forhører sig omkring økonomien bag et muligt solcelleprojekt og når frem til, at det ikke er rentabelt. Afdelingsmødets beslutning om facadebeplantning på 5 gavle bliver i første omgang til 3 gavle med facadeplanter og projektet realiseres i efteråret Grøn Team planter bøg i buskadserne i gårdene og omkring parkeringspladserne. Ekstraordinært afdelingsmøde 10. juni beslutter at bygge 8 carporte i afdelingen. Projektet styres af driftschefen. De 2 frugthaver med hver 6 træer planter grøn team i foråret, og nu er først høst klar. 2 træer skal genplantes. Problemer med utætte altaner bliver gået efter af firmaet JFP og senere udbedret ved forbedret regnvandsafløb. Bestyrelsen afholder 2 arbejdsdage for frivillige i afdelingen, for at få køkkenet i store gildesal sat i stand. Ny gryder og pander bliver indkøbt. 5

8 Håndhævelse af husordenens bestemmelser omkring havernes vedligeholdelse kommer endelig på plads i marts måned. Det varetages nu af driftschefen. Efter ønske fra beboerne lukker Grøn Team haverne mellem nr. 65 og 67 for gennemgang. I den forbindelse bliver der skabt en passage bag haverne ind mod naturhegnet. Hver onsdag og søndag er der cafe og hyggeligt samvær i beboerhuset. Bankoudvalget afholder bankospil i store gildesal den 20. januar. Bankoudvalget ansøger bestyrelsen om og får bevilget kr. Urtehave med krydderurter kommer fint fra start, hvor rigtigt mange hjælper til med maling af pallerammer, opsætning og såning. Siden juni har der været krydderurter klar til alle. Aktivitetsudvalget ansøger Fruehøjgaardfonden om penge til beboerhuset og får 12. december tildelt kr. Aktivitetsudvalget står for indkøb og indretning. De aktive i afdelingen inviteres af Tryghed under Tag på tur til Bazar Vest og Den gamle By i Århus. I julen og nytåret afholdes der flere arrangementer i beboerhuset. I forbindelse med landskampen mellem Danmark og Tyskland under EM i håndbold samles de interesserede foran storskærmen i beboerhuset. Grand Prix-aften i beboerhuset den 10. maj kombineres med fællesspisning, som Fredagsklubben står for. De 2 madklubber arrangerer fællesspisning i alt 4 gange. Madklubberne arrangerer og afholder deres egne madaftener. På grund af en rigtig varm sommer bliver lysthuset nu for alvor taget i brug til fælles arrangementer. Den istandsatte øverste gård bliver brugt af de unge til frokoster og lektielæsning. Vellykket sankthansfest med fællesspisning og bålafbrænding ved åen den 23. juni. Aktivitetsudvalget holder møder omkring planlægning af udflugter. Aktivitetsudvalget står bag og afvikler udflugter til Lottruphus ved Viborg og Bjerrely Fiskesø uden for Herning. 6

9 Organisation og ledelse

10

11 Børglumparken Budgetforslag for perioden 1. januar december 2015 Huslejestigning pr. 1. januar ,27% Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet vil det medføre en stigning i huslejen på 1,27%, svarende til en samlet huslejestigning for hele afdelingen på kr , med ikrafttrædelse pr. 1. januar Huslejestigningen kommer som følge af almindelige prisstigninger. Et eksempel på den månedlige husleje for udvalgte boliger vil se således ud: Nuværende husleje Ændring Husleje pr. 1. januar 2015 Bolig-areal Sådan er huslejestigningen fordelt -0,48% 1,01% 0,64% -0,64% 0,74% Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr Indtægt grundet overført fra opsamlet resultat falder med kr Afdrag og renter på kreditforeningslån falder med kr Administrationsbidrag stiger med kr Diverse reguleringer, forskellige konti falder med kr Side 1 af 3

12 Børglumparken Budgetforslag for perioden 1. januar december 2015 Beboerindflydelse Mindre beboerindflydelse Ingen beboerindflydelse Beboer indflydelse Konto Kontonavn Regnskab 2013 UDGIFTER Afdrag og renter på kreditforeningslån Nettokapitaludgifter i alt 106 Ejendomsskatter Vand- og kloakafgift 109 Renovation 110 Forsikringer 111 El og varme i fællesarealer 112 Administration Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter i alt Henlæggelser i alt Renholdelse Planlagt vedligeholdelse - Dækket af afdelingens opsparing Istandsættelse ved fraflytning - Dækket af afdelingens opsparing Vaskeri og selskabslokaler Diverse udgifter Opsparing til planlagt vedligeholdelse Opsparing til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Opsparing til tab ved fraflytning 125 Afdrag og renter på forbedringslån Afskrivning på forbedringsarbejder Tab ved lejeledighed - Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytninger - Dækket af afdelingens opsparing Ekstraordinære udgifter i alt 140 Udgifter i alt Årets overskud (i kr.) (i kr.) (i kr.) Budget Nyt budget INDTÆGTER 201 Husleje 202 Renter 203 Andre indtægter Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære indtægter i alt Nødvendig huslejestigning Balance Side 2 af 3

13 Børglumparken Budgetforslag for perioden 1. januar december 2015 Budget for vedligeholdelse og opsparing hertil Drifts- og vedligeholdelsesplaner (D&V-plan): En D&V-plan er et arbejdsredskab, som vi benytter til at fastlægge den fremtidige vedligeholdelse og opsparing for afdelingen. En D&V-plan løber over en 20 årige periode, hvor der bliver foretaget en skønsmæssig vurdering af afdelingens behov for vedligeholdelse. Vurderingen sker løbende, og både drift og planlagt vedligeholdelse indgår i D&Vplanen. Til en D&V-planen får vi input fra den årlige markvandring, hvor afdelingsbestyrelsen og driftschefen gennemgår bygninger og udearealer. Med jævne mellemrum foretages der en gennemgang af bygningerne af ekstern byggesagkyndig. Også det årlige afdelingsmøde kan påvirke D&V-planen, da beboerne her har mulighed for at vedtage nye vedligeholdelsesopgaver for afdelingen. Større vedligeholdelsesarbejder: Der er ikke afsat større enkelt beløb til planlagt vedligehold i Nedenfor viser vi de første 10 år af D&V-planen Planlagt forbrug Årets opsparing Opsparing ultimo Regnskab 2013 Budget Opsparing primo Planlagt forbrug Årets opsparing Anden finansiering Opsparing ultimo Side 3 af 3

14 Ordforklaring...til budgettet Udgifter: Afdrag og renter af kred.lån (105) Betaling af afdrag og renter på lån, som er optaget til at opføre ejendommen for. De fleste har samme ydelse hvert år, men nogle lån - i nyere byggerier - bliver reguleret i takt med inflationen. Ejendomsskatter (106) Betaling til kommunen for ejendomsskatter, baseret på grundlag af ejendomsvurderingen. Vandafgift (107) Udgifter til betaling af ejendommens samlede vandforbrug, som blandt andet bliver benyttet til vaskemaskiner, brusebade, toiletter og køkkenhaner m.v. Vandforbruget er afhængigt af den enkelte beboer, så det er godt at spare på vandet. Husk derfor at ringe til boligselskabet hurtigst muligt, hvis du konstaterer et brud eller utæthed. Udgiften afhænger både af kommunens vandpris og prisen for at få returvandet ud til kloakkerne. Renovation (109) Betaling til kommunen for at hente vores almindelige husholdningsaffald og vores storskrald. Udgiften afhænger af antallet af tømninger, men også af beboernes adfærd. Så spar på emballage og andet unødvendigt affald. Forsikring (110) Afdelingen har tegnet en bygningsbrandforsikring på ejendommen. Der kan også være tegnet andre forsikringer. Husk at hver husstand gør klogt i selv at tegne en indboforsikring. Indboet er ikke dækket af afdelingens forsikringer. El og varme til fælles arealer (111) El- og varmeforsyning til opgange, kældre, selskabslokaler, affaldsrum, fælles udearealer m.v. Målerpasning (111) Dækker udgiften til måleraflæsning og udarbejdelse af varmeregnskaber m.v. Selve varmeudgiften bliver betalt af beboeren via det månedlige a conto varmebidrag. Der bliver hvert år udarbejdet et varmeregnskab, hvor beboeren enten får penge retur eller skal efterbetale alt efter forbrug og a contoindbetalingen. Administrationsbidrag (112) Budgetteret udgift til administration. Administrationsbidraget bliver betalt til boligorganisationen, som afholder alle udgifter for at varetage de administrative opgaver, herunder udgifter til inspektører m.v. Dispositionsfond (112) Afdelingen skal bidrage (henlægge) til boligorganisationens dispositionsfond. Bidragene er obligatoriske. Bidraget udgør pt. 554 kr. pr lejemål pr. år. Afdelingens pligtmæssige bidrag (113) Afdelinger, der helt eller delvis er taget i brug før 1. januar 1970, skal betale et årligt pligtmæssigt bidrag til Landsbyggefonden. A-indskuddene er fastlagte årlige beløb, som ikke bliver reguleret. G- indskuddene bliver derimod reguleret i takt med inflationen en gang årligt. Renholdelse (114) Størsteparten af denne post indeholder lønudgifter til ejendomsfunktionærer eller medhjælp. Herudover kan der være følgende poster: Rengøring af trapper og vinduer, måttevask, skadedyrsbekæmpelse og rengøringsartikler. Planlagt og periodisk vedligeholdelse (116) På denne konto kan du se de faktiske udgifter, der har været til drift og vedligeholdelse. Bemærk afsnittet omkring drifts- og vedligeholdelsesplanen på side 3. Udgiften fra denne konto påvirker ikke budgettet direkte. Det sker derimod på kontoen for henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 120), hvor henlæggelsen finder sted. Afdelingen sparer altså penge op på konto 120, så afdelingen kan bruge af de opsparede midler, som ses af denne konto. Istandsættelse ved fraflytning (117) Denne konto dækker afdelingens andel af normal-istandsættelse ved fraflytning. Udgiften påvirker ikke huslejen, idet årets udgift bliver betalt af afdelingens opsparede midler. Se henlæggelser på konto 121. Særlige aktiviteter (118) Udgifter i forbindelse med drift af fælles faciliteterne (beboerlokale, vaskerier, selskabslokaler m.v.) bliver bogført på denne konto. Indtægterne fremgår af andre ordinære indtægter. Diverse konto (119) Denne konto indeholder udgifter til blandt andet: Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, udgifter til beboermøder/beboeraktiviteter, afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, deltagelse i kurser og udgifter til beboerbladet Hjem til dig.

15 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse (120) Hvert år skal afdelingen foretage henlæggelse (opsparing) til vedligeholdelse og fornyelser af tekniske installationen og hovedistandsættelser. Henlæggelser bliver foretaget for at opnå en størst mulig udjævning af udgiften til større vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, så disse kan blive lavet på det bedste tidspunkt både teknisk og økonomisk. Samtidig er henlæggelserne med til at sikre en jævn huslejeudvikling. Se også afsnittet om drifts- og vedligeholdelsesplanen på side 3. Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning (121) Istandsættelse påhviler lejer og/eller afdelingen. Denne konto bliver brugt til at dække afdelingens andel i udgiften ved fraflytning. Vi henlægger midler der svarer til de forventede istandsættelsesudgifter for de enkelte boligtyper eller den forventede fraflytningsfrekvens, samt efter lejernes forventede boanciennitet ved fraflytning. Tab ved fraflytning (123) Henlæggelser til denne konto afhænger af, hvorvidt vi skønner, at der er risiko for tab ved fraflytning. Det kan for eksempel være manglende betaling for skyldig husleje eller udgifter til istandsættelse ved fraflytning, som påhviler den fraflyttede lejer. Ydelser på lån til forbedringsarbejder (125) Betaling af afdrag og renter på lån, der er optaget i forbindelse med forbedrings- eller moderniseringsarbejder. For det meste er det et fast beløb, men der også forekomme ydelser, som er reguleret i takt med inflationen. Afskrivning af forbedringsarbejder (126) På denne konto kan du se den del af forbedrings- eller moderniseringsarbejder som ikke er finansieret ved låneoptagelse. Beløbet bliver afskrevet over brugsperioden. Tab ved fraflytning ( ) Hvis afdelingen har tab, som følge af en fraflyttet lejer, der ikke betaler sin fraflytningsregning, kan disse udgifter stå her. Huslejetab vil blive dækket af selskabets dispositionsfond, mens øvrige udgifter vil blive dækket af de løbende henlæggelser, som afdelingen har foretaget gennem tiderne (se henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning konto 123). Hvis der ikke er henlagt beløb nok, vil det udækkede beløb fremgå af kontoen. Afvikling af underskud (133) Hvis afdelingen tidligere har haft underskud på sine regnskaber, skal dette underskud normalt være afviklet over 3 år. Indtægter: Boligafgifter og leje (201) På denne konto opføres den lejeindtægt, som kan opnås ved fuld udlejning. Lejeindtægten dækker indtægten fra boliger, erhverv, kældre, garager, butikker m.v. Renter (202) Afdelingens renteindtægter stammer fra den forrentning, som afdelingens kontanter giver. Andre ordinære indtægter (203) Indtægter fra beboerlokaler, fællesvaskerier og selskabslokaler fremgår af denne konto. Indtægterne kan således være beboernes betaling for vask eller benyttelse af selskabslokaler. Udgifterne fremgår af kontoen for særlige aktiviteter (118) Overført resultat (203.3) Hvis afdelingen tidligere har haft overskud på sine regnskaber, skal dette overskud normalt være afviklet over 3 år. Venlig hilsen Administrationen Telefon:

16

17

18 Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej Herning 25. august 2014 M: E: Forslag til afdelingsmødet Forslag om køkkenrenovering Vi vil foreslå en renovering af afdelingens køkkener, så der kommer nyt inventar (skabe, bordeplade, køkkenvask, vandhane mm). Sagen kommer op, fordi vi i 2014 skal have nye køleskab. I den forbindelse er vi blevet opmærksomme på, at målene på nuværende køleskabe ikke svarer til de skabsmål, som bliver brugt i dag. Det betyder, at vi kun kan vælge mellem 2 typer køleskabe (med vores skabsmål), og de vil også udgå indenfor en tid. Ved at vente et år med nye køleskabe, og samtidig rykke køkkenudskiftningen nogle år frem, kan vi få en køkkenrenovering i 2015, der er til at betale, og vi får fremtidssikret indretningen af vores køkkener. Prisen for køkkenrenoveringen er beregnet til... kr ,- heraf har vi selv opsparet... kr ,- Lån... kr ,- Køkkenrenoveringen i 2015 vil betyde en huslejestigning på 1,45 % pr. måned/lejemål eller mellem kr. 23,- og kr. 88,- pr. måned/lejemål. Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen Forslag om bestemmelse i husordenen vedr. adgang til bygninger Ansatte og håndværkere har ind imellem behov for uhindret adgang til bygninger og facader. Derfor indføjes det i husordenen en bestemmelse med følgende ordlyd: Håndværkere, servicefolk eller ansatte, der har brug for at tilgå bygninger, vinduer eller tage må ikke hindres adgang til haven. Er tilstedeværelsen af større omfang vil du blive orienteret i god tid typisk en uge forud. Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen Forslag vedr. carportenes placering Tidligere beslutning om placering af de planlagte carporte har vist sig at give problemer med hensyn til lys fra parklamperne og vil stå meget tæt på trækronerne ud mod Børglumvej. Jeg foreslår derfor, at de 4 dobbeltcarporte vendes om og placeres ind mod bygningerne. Forslagsstiller: Torben Ringsø Jensen Forslag om facadebeplantning Facadebeplantning: Jeg foreslår, at gavlen i passagen mellem nr. 71 og 87 beplantes med facadeplanter. Forslagsstiller: Torben Ringsø Jensen

19 Tjørring, den 25. august 2014 Forslag til afdelingsmødet 2014 i Børglumparken. Jeg foreslår at, afdelingsbestyrelsen i Børglumparken i samarbejde med Boligselskabet Fruehøjgaards administration, undersøger mulighederne for at skifte til fjernaflæste radiator varmemålere i Børglumparkens boliger. Med venlig hilsen Peter Østergaard Eriksen Børglumvej 87, 1. tv.

20 Tjørring, den 25. august 2014 Forslag til afdelingsmødet 2014 i Børglumparken. På vegne af IT-Café-en i Beboerhuset ansøger jeg om, at der afsættes kr i Børglumparkens budget for 2015 til køb af 2 stk. computerskabe. Formålet er at forskønne Beboerhuset, sådan som Aktivitetsgruppen har arbejdet på siden efteråret Lågerne i skabene kan lukkes, når computerne ikke bruges. Det giver et pænere og mindre rodet indtryk. IT-Café-en har brug for skuffer og hyldeplads til småting som bruges ofte. Når Beboerhuset udlejes som 'Den lille gildesal', er det en fordel for alle, at skabene kan låses af. På den måde kan vi forebygge, at der ændres på computernes indstillinger. Med venlig hilsen Peter Østergaard Eriksen Børglumvej 87, 1. tv.

21

22

23

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til beboere i Afdeling Dalgasparken Dalgas Allé 2-6 7400 Herning Herning, den 2/9 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde tirsdag den 13/9 2016, klokken

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Aaparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Aaparken Til beboere i Afdeling Aaparken Aaparken 6-14 7400 Herning Herning, den 29/8 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Aaparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde torsdag den 8/9 2016, klokken 17.00

Læs mere

Første afdelingsmøde i Afdeling Rådhusstrædet

Første afdelingsmøde i Afdeling Rådhusstrædet Til beboere i Afdeling Rådhusstrædet Rådhusstrædet 16 743 Ikast Herning, den 29/8 216 Første afdelingsmøde i Afdeling Rådhusstrædet Til brug ved det ordinære afdelingsmøde torsdag den 8/9 216, klokken

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Brændgårdsparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Brændgårdsparken Til beboere i Afdeling Brændgårdsparken Brændgårdvej 1-79 7400 Herning Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Brændgårdsparken Herning, den 28/8 2015 Til brug ved det ordinære afdelingsmøde mandag den 7/9 2015,

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling North Camp

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling North Camp Til beboerne i Afdeling North Camp Nørregade 9 Kousgaards Plads 4 74 Herning Herning, den 2/9 216 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling North Camp Kære beboere på North Camp! Til brug ved det ordinære afdelingsmøde

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emne Ordinært

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Bestyrelsen

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 7 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 589 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 64,49 3.128

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 3. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 3. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 3 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 716 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 62,07 3.729

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Beboermøde Afdeling 18 og 25

Beboermøde Afdeling 18 og 25 Beboermøde Afdeling 18 og 25 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. april 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. april 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. april 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emne Ordinært

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 155 - Afdeling - Holger Danskes Vej Skæringsdato: 01-07-1987 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelse 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Haraldsvej 4, lejl. 1-8 8600 Silkeborg Antal lejemål: 8 Antal m²: 536 Budgettet viser en samlet

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 117 - Afdeling - Konges Bryghus I Skæringsdato: 01-08-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 108 - Afdeling - Bogtrykkergården Skæringsdato: 04-06-1978 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Galgebakken Budget for perioden 1. januar december 2017

Galgebakken Budget for perioden 1. januar december 2017 96159 - Galgebakken Budget for perioden Adresse: Galgebakken Torv m.fl., 2620 Albertslund Tilsynsførende kommune: Administrator: Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BO-VEST Malervangen

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde 5.9.2016 Ejendommens beligenhed: Virklundvej 17 C-D 8600 Silkeborg Antal lejemål: 24 Antal m²: 1582 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

Sager til orientering... 4

Sager til orientering... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2014 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Torsdag den 25. september 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Pkt. 28. Budgetkontrol

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde d. 8.9.2016 Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 15,17,25 A-H 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 1434 Budgettet viser en samlet

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Afdelingsmøde aflyst, godkendt af hovedbestyrelsen Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 9A-9B 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 715 Budgettet viser en

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelsen 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Amerikavej 37-47 8883 Gjern Antal lejemål: 6 Antal m²: 373 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 133 - Skotlandsgade Skæringsdato: 01-10-1987 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt -

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde - konstituerende

Afdelingsbestyrelsesmøde - konstituerende Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 6. november 2013 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde - konstituerende

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej Herning 6. maj 2015 M: E:

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej Herning 6. maj 2015 M: E: Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 6. maj 2015 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Bestyrelsesmøde

Læs mere

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016/17 6

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2017 Afd. 19 GARAGER - SPÆTTEVEJ Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Budget UDKAST. For perioden 1. april 2015 til 31. marts 2016. Henlæggelse/ Opsparing 21% Faste udgifter 10%

Budget UDKAST. For perioden 1. april 2015 til 31. marts 2016. Henlæggelse/ Opsparing 21% Faste udgifter 10% 2 For perioden 1. april 2015 til 31. marts 2016 Henlæggelse/ Opsparing 21% Prioritetydelse mv. 43% Variable udgifter 26% Faste udgifter 10% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Budgetudkast. For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014. Henlæggelse/ Opsparing 18% Faste udgifter 8%

Budgetudkast. For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014. Henlæggelse/ Opsparing 18% Faste udgifter 8% 1 2 For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014 Henlæggelse/ Opsparing 18% Variable udgifter 23% Prioritetydelse mv. 51% Faste udgifter 8% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 63 Blichergården Maj/Juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2005 Boliger: 80 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 5.759,00 Garager:

Læs mere

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Afdeling 5 Kildevænget Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 3,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 24

Beboermøde. Afdeling 24 Beboermøde Afdeling 24 Dagsorden beboermøde afdeling 24 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2011/2012

Læs mere

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2015/16 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2015/16 6

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Huslejeændring i % 8,0 Udgiftsfordeling Figurerne viser afdelingens forventede udgifter fordelt på de fem udgifts hovedgrupper og en specifikation af gruppen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 142 - Afdeling - Bagergården Skæringsdato: 01-07-1988 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 10. december 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 10. december 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 10. december 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Bestyrelsen

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 1

Beboermøde. Afdeling 1 Beboermøde Afdeling 1 Dagsorden beboermøde afdeling 1 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved formand Palle Christensen 5. Orientering om afdelingens årsregnskab

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2012 Afd. 74 Elmely Maj 2011 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1995 Boliger: 20 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 1.549,00 Garager: Areal i

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 20, Sct. Mogensbo (ungdomsboliger) Maj/juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1989 Boliger: 12 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål:

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Godkendt budget. For perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Henlæggelse/ Opsparing. Faste udgifter 15%

Godkendt budget. For perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Henlæggelse/ Opsparing. Faste udgifter 15% 2 For perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016 Henlæggelse/ Opsparing 15% Variable udgifter 25% Prioritetydelse mv. 45% Faste udgifter 15% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 103 - Afdeling - Nivåhøj III Skæringsdato: 01-04-1983 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden

Resultatopgørelse for perioden Boligforeningen 10.marts 1943 afdelingsnr. 14 Vejlbygade/Vikærsvej Resultatopgørelse for perioden 01.10.2013-31.12.2014 Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/2014 2013/2014 2015

Læs mere

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,67% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,67% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdeling 3 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,67% Svarende til 26.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 726 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 62,07

Læs mere

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 140 - Televænget Skæringsdato: 01-01-1982 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 14.949

Læs mere

AAB, afdeling 2 Driftsbudget for 2016

AAB, afdeling 2 Driftsbudget for 2016 BOLIGFORENINGEN AAB AAB, afdeling 2 Driftsbudget for 2016 Boligafgift og lejer Antal M² Boligafgift Ændring Boligafgift Ændr. Årsbasis kr/m² % kr/m² Dato kr/m² kr. i alt Boliger 37 3.195,0 661,66 6 39,75

Læs mere

Budget Afdeling 58. Huslejeforhøjelse 2,78% Smedebakken Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 58. Huslejeforhøjelse 2,78% Smedebakken Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2017 Afdeling 58 Smedebakken 22-76 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

Glostrup Andelsboligforening. Årsregnskab Afdeling 2

Glostrup Andelsboligforening. Årsregnskab Afdeling 2 Glostrup Andelsboligforening Årsregnskab 2013 Afdeling 2 Boligorganisation: Tilsyndførende kommune: LBF-nr.: 317 Kommunenr. 161 Glostrup Andelsboligforening Glostrup Kommune Dalvangsvej 54 Rådhusvej 2

Læs mere

Budget Afdeling 7. Huslejeforhøjelse 0,0% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 7. Huslejeforhøjelse 0,0% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2015 Afdeling 7 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag til budget. Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Almene boligorganisationer Budgetperiode Budget for afdeling 54101 Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014 31.12.2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 15.028. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdeling 1 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til 68.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 989 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 49,3

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2016 Juli 2015 Afd. 10. Vestervang AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1967-1973 Boliger: 319 Erhverv: 6 Areal i boliglejemål: 25.339,70 Garager: 88 Areal i

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2016 Juli 2015 Afd. 55. Tinggården AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1.998,00 Boliger: 17 Erhverv: 0 Areal i boliglejemål: 1.143,00 Garager: 0 Areal i erhverslejemål:

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2017 Juli 2016 Afd. 12. Houlkærvænget AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1972-1974 Boliger: 504 Erhverv: 0 Areal i boliglejemål: 42.026,40 Garager: 104 Areal

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 127 - Afdeling - Runddelen I+II Skæringsdato: 01-01-1983 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Syd Budget for perioden 1. januar december 2017

Syd Budget for perioden 1. januar december 2017 96167-4 Syd Budget for perioden Adresse: Tilsynsførende kommune: Administrator: Uglens Kvarter m.fl., 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BO-VEST Malervangen 1 2600 Glostrup

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2016 Juli 2015 Afd. 01. Sct. Laurentiivænget AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1.941,00 Boliger: 16 Erhverv: 0 Areal i boliglejemål: 1.616,00 Garager: 0 Areal

Læs mere

DAB Administration Ældreboligerne Broparken. Budget. For perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Henlæggelse/ Opsparing. Faste udgifter 13%

DAB Administration Ældreboligerne Broparken. Budget. For perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Henlæggelse/ Opsparing. Faste udgifter 13% 2 For perioden 1. januar 216 til 31. december 216 Henlæggelse/ Opsparing 21% Variable udgifter 21% Prioritetydelse mv. 45% Faste udgifter 13% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Budget 2015 for Faxe Boligselskab, afd. 1

Budget 2015 for Faxe Boligselskab, afd. 1 Faxe Boligselskab, afd. 1 DAB Faxe Boligselskab Budget 2015 for Faxe Boligselskab, afd. 1 Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Boliger: 1,46% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 43,50 m

Læs mere

Lægeforeningens Boliger

Lægeforeningens Boliger Lægeforeningens Boliger Afdeling 2 Sionsgade Budget for 2016 Boligafgiftsforhøjelse 0,77% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Ibrugtagning 1957 Familieboliger 2 209 Brutto kvm. 1050 Ungdomsboliger 0 0 Værelser 0 0 Erhverv 4 810 Institutioner 0 0

Ibrugtagning 1957 Familieboliger 2 209 Brutto kvm. 1050 Ungdomsboliger 0 0 Værelser 0 0 Erhverv 4 810 Institutioner 0 0 Afdeling 21 Side 1 Afdelingsdata: Driftsbudget 2014 Lejemålsart Antal enheder Areal Ibrugtagning 1957 Familieboliger 2 209 Brutto kvm. 1050 Ungdomsboliger 0 0 Værelser 0 0 Erhverv 4 810 Institutioner 0

Læs mere

Budget Afdeling 42 Firkløveren. Huslejeforhøjelse 1,14% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 42 Firkløveren. Huslejeforhøjelse 1,14% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2016 Afdeling 42 Firkløveren Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 135.030. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,36% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,36% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdeling 17 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,36% Svarende til 19.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 868 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 81,18

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2011 Afd. 12, Houlkærvænget Maj 2010 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1972-1974 Boliger: 504 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 42.026,40 Garager:

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 119 Kastanjegården Skæringsdato: 01-11-1983 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 4.995

Læs mere