Kulturministeriet. Digital TV i Danmark. Vurdering af kapacitetsbehov for kommerciel Gatekeeper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturministeriet. Digital TV i Danmark. Vurdering af kapacitetsbehov for kommerciel Gatekeeper"

Transkript

1 Kulturministeriet Digital TV i Danmark Vurdering af kapacitetsbehov for kommerciel Gatekeeper Januar 27

2 Kulturministeriet Digital TV i Danmark Vurdering af kapacitetsbehov for kommerciel Gatekeeper Januar 27 Ref A DTT(1.2) Version 1.2 Dato Udarbejdet af Jan Robin Stenmo, Henrik Rasmussen, Michael Hejlskov Jacobsen Kontrolleret af Jan Robin Stenmo, Michael Hejlskov Jacobsen Godkendt af Michael Hejlskov Jacobsen Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 2 DK-82 Århus N Denmark Telefon

3 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering Formål 1.2 Metoder 1 1 Rammer Interessenter Cost-Benefit opsummering Direkte fordele Direkte omkostninger Indirekte fordele Eksterne forhold Samlet CBA fremstilling med følsomhedsanalyser Konklusioner 5 2. Markedsmodel Forventet markedssituation på etableringstidspunktet Markedsfordeling mellem platforme Forventet markedsudvikling 1 år frem fra etableringstidspunkt Forventet tilgængelighed af digital TV over DTT Dækningsudvikling samt pris for STB omkostninger dækning Konkurrerende teknolier Tekniske muligheder optioner DVB-T versus DVB-H versus kombineret DVB-T/DVB-H versus indkodning SDTV versus HDTV Forbrugeradfærd / præferencer 14 NPVR, VOD, POD) Flow TV versus non-linear TV (timeshift, Interaktivitet Portabel mobil TV Media Center / Internet versus TV Bredbåndsdækning Forventet kundefordeling Platforme Tjenester Markedsscenarier for DTT I II III Økonomisk model Markedsscenarier DVB-T DVB-T/DVB-H Forbrugeromkostninger Krav til STB, antenne brugerudstyr Mulige løsninger Kanaludbud Antal kanaler Kvalitet Format HDTV/SDTV Distributionsbehov Krav til infrastruktur Mulige infrastruktur løsninger Investeringsoversigt 28 3 Ref A/DTT(1.2) I

4 3.5 Indtægter Indtægter fra slutkunder Omkostninger Etablering af nyt sendenet versus Drift af distributionsnet opgradering af eksisterende sendenet Investering i forbrugerudstyr Installation af forbruger udstyr Markedsføring churn Kundeservice billing Cost-Benefit-Analyse CBA for et aftalt udvalg udbudsscenarier sresultat Følsomhedsanalyse for variationer i input parametre Anbefalinger / Konklusioner Øvrige observationer Bilag Rammebetingelser Scenario A Scenario B Scenario C Følsomhedsanalyse Scenario A: 4 MUX, Scenario B: 5 MUX, Scenario C: 4 MUX Scenario A: 3 MUX, Scenario Scenario B: 3 MUX B: 4 MUX, Scenario C: 3 MUX Udbudsbetingelser Ren løsning MUX på før 212 ingen ekstra MUX i Alle tilgængelige MUX på før 212 ingen ekstra MUX i Alle tilgængelige MUX på nær 1 ingen ekstra MUX i Alle tilgængelige MUX på nær 2, heraf 3 MUX på før 212 ingen ekstra MUX i Ref A/DTT(1.2) II

5 1. Opsummering 1.1 Formål Rapportens formål er at klarlægge de forretningsmæssige konsekvenser af varierende udbudsbetingelser, konkret med hensyn til antal tildelte MUX (multiplex). Dette skal sikre, at de endelige udbudsbetingelser møder interesse i markedet, ikke afvises på grundlag af, at udbudsbetingelserne ikke giver de nødvendige ressourcer dispositionsmuligheder for at drive en sund forretning. 1.2 Metoder For at kunne afdække konsekvensen af varierende udbudsbetingelser, etableres en forenklet forretningsmodel, hvorpå effekten af varierende udbudsbetingelser kan simuleres. Forretningsmodellens forventede kontantstrømsresultat efter licensperiodens udløb i 219 (efter 1 års drift) lægges til grund. sresultatet er den akkumulerede sum af indtægter omkostninger. En gennemgang af tilgængeligt datamateriale fra ind- udland har peget på, at der er behov for et opdateret markedsrelevant datagrundlag. Rambøll har på den baggrund udført en opsamling af aktuelle data fra det danske marked. Dele af dataopsamlingen er gennemført ved interviews af en række hovedaktører på det danske marked. 1.3 Rammer Opgavens rammer udgøres af de forventninger medieudvalget har til udbudsbetingelserne. Der er gennemregnet flere udbudsscenarier for varierende udbudsbetingelser for derigennem at sikre resultaternes relevans ved de endelige udbudsbetingelser. Opdragsgiver har defineret 3 udbudsscenarier, som skal vurderes i forhold til varierende udbudsbetingelser i forhold til antal tildelte MUX i 29, antal tildelte MUX i 215 samt anvendelse af komprimeringsteknoli. Det er videre en rammebetingelse, at én MUX i kan indeholde 4 SDTV (Standard Definition TV) kanaler i 6 SDTV kanaler. De tre udbudsscenarier er: Scenario A: Public service model Scenario B: Kommerciel model Scenario C: Kombinationsmodel De enkelte udbudsscenarier udbudsbetingelser, som ønskes analyseret, er detaljeret beskrevet i bilag punkt Interessenter Opdragsgiver er Kulturministeriet. Opgaven berører fordeling af radiofrekvensressourcer, som reguleres af IT & Telestyrelsen, sendetilladelser for radio/tv som reguleres af Kulturministeriet. Rapporten vedrører rammebetingelser for en Gatekeeper (Gatekeeper er indehaver af rettigheder til at sende digital terrestrisk TV DTT), har indirekte indflydelse på øvrige distributører samt kanaludbydere. Derudover berøres slutbrugere de offentlige interesser. Ref A/DTT(1.2) 1/99

6 1.5 Cost-Benefit opsummering Direkte fordele Forbruger fordele (betalingsvilje) DTT (Digital Terrestrisk TV, TV distribueret via jordbaserede sendemaster) repræsenterer en mulighed for nemt at kunne modtage et bredere udvalg af TV kanaler på steder i situationer, hvor dette tidligere ikke har været muligt eller forbundet med for store omkostninger. Dette omfatter såvel mobile situationer (biler, campingvne o.lign.) sommerhuse som sekundære fjernsyn i hjemmet. I disse situationer vil DTT være en foretrukken distributionsform for mange markedssegmenter, såfremt kanaludbudet indfrier forventningerne. Det er så muligt at etablere TV distribution til håndholdte enheder, hvilket er net, der øger tilgængeligheden af TV tjenester for den enkelte. Kundernes betalingsvillighed afhænger meget af hvilken kundegruppe den enkelte kunde er i. I een kundegruppe f.eks. mænd mellem 2-4 er der større villighed til at betale for at se sportsudsendelser, mens der for kvinder i 2-4 års alderen er en større villighed til at betale for, at kunne se særlige danske eller amerikanske serier. Der er ved fastsættelse at pakke prisen taget udgangspunkt i en pris, der ligger lidt under den markedspris, andre udbydere tilbyder på markedet. Når det skal vurderes om en kunde er villig til at betale en bestemt pris, vil kunden normalt vurdere det nye produkt i forhold til et lignende produkt på markedet, hvis produktet vurderes at være lige så godt eller bedre prisen ikke er højere, vil kunden være positiv overfor køb af det nye produkt. Der er to ting der er afgørende for købet af prrampakker: Indeholder pakken interessante kanaler Er leverandøren der står bag produktet troværdig. Det er derfor afgørende for en Gatekeeper at sikre sig et produkt, der kan sammenlignes med de andre produkter på markedet, at Gatekeeperen ikke har et negativt ry blandt kunderne Leverandør fordele Gatekeeper har mulighed for at udnytte en teknoli for TV distribution, som kan nå tæt på 1% af befolkningen uden store omkostninger til kundeudstyr. Desuden er der mulighed for at kunne tilbyde TV kanaler til markedssegmenter, der tidligere har været vanskelige at nå. Muligheden for at etablere en TV distribution som kunden kan anvende i mobile situationer på håndholdte enheder, må forventes at påvirke TV forbruget positivt, dermed medføre en mulighed for højere betalingsvilje Direkte omkostninger Direkte omkostninger omfatter de investeringer driftsudgifter som påhviler Gatekeeper samt de investeringer løbende omkostninger som påhviler de forbrugere som anvender Gatekeepers tjenester Forbruger omkostninger Forbruger omkostninger er defineret som de investeringer løbende udgifter, der er dækket af slutkunden, såfremt denne ønsker at anvende Gatekeepers tjenester. I denne rapport er disse medtaget i budgettet som en omkostning, der skal afholdes for at etablere tjenesten hos forbrugeren. Det er gjort til en del af forretningsplanen, det påvirker således ikke den samlede økonomi hvorvidt Gatekeeper skulle vælge at afholde disse omkostninger helt eller delvis. Ref A/DTT(1.2) 2/99

7 Leverandør omkostninger Leverandør omkostninger defineres som de investeringer løbende udgifter Gatekeeper skal dække. Dette omfatter investeringer til distributionsinfrastruktur, krypteringssystemer, billingprocesser, kundeserviceprocesser, indkøb af TV-kanaler, markedsføring, administrativ, teknisk kunderettet bemanding Indirekte fordele Effekt af nye muligheder i annoncemarkedet Det er en mulighed for at interaktivitet kan anvendes til at forøge værdien af annoncemarkedet. Annoncer tilpasset forbrugerens præferencer forventes at have højere markedsværdi. Interaktivitet kan muliggøre direkte købsinitierende tiltag fra forbrugers side dermed forkorte tidsintervallet fra annonce til første købsmulighed. Dette forventes så at forbedre annoncers markedsværdi. Disse muligheder ligger imidlertid ikke direkte tilgængelig i en DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) implementering uden interaktivitet Effekt af alternativ spektrumsgenanvendelse Det radiofrekvensspektrum som ikke anvendes til DTT må forventes at repræsentere en alternativ værdi i en alternativ anvendelse. Den ideelle fordeling af radiofrekvensspektrum mellem DTT alternative anvendelser kan ikke påvises uden at kende en estimeret værdi af alternativ anvendelse. Derfor er det i denne rapport konkluderet med en minimums-tildeling til DTT i stedet for en ideal-fordeling mellem DTT alternativ anvendelse. Derfor kan værdien af alternativ anvendelse ignoreres i analysen Eksterne forhold Politiske hensyn De politiske hensyn som ønskes dækket af en Gatekeeper vil beskrives i de samlede udbudsbetingelser omfatter eksempelvis krav til demrafisk dækning, kanal/prram indhold, krav relateret til konkurrencemæssige forhold etc. Med baggrund i internationale erfaringer anbefales der at reguleringen i størst mulig grad er teknoliuafhængig. Der bør tages højde for at licensperiodens varighed dækker et tidsrum med stor forventet udvikling i mediemarkedet de anvendte teknolier, at dette forudsætter en rimelig grad af operationel frihed for Gatekeeper. Det forventes at den kommercielle Gatekeeper vil bidrage til at hæve bundniveauet i befolkningens adgang til bredere TV-udbud. Dette vurderes som væsentligt i en periode, hvor dele af befolkningen via Satellit, Kabel-TV eller IPTV har adgang til stadig bredere mere avancerede medietjenester. Det kunne være gavnligt at hæmme denne difference, ved at hæve bundniveauet Samlet CBA fremstilling med følsomhedsanalyser Vurderinger af den økonomiske effekt for variationer i udbudsbetingelserne er beskrevet nedenunder individuelt for hver parameter. Den økonomiske effekt som anvendes som målestok er den gennemsnitlige kontant-strøm for de tre alternative forretningsstrategier Ekstra MUX i 215 Analysen viser at samtlige udbudsscenarier påvirkes negativt af en tildeling af ekstra MUX i 215. Dette skyldes den meget korte tid til afskrivning af investeringen frem til 219. Afskrivningen kan ikke dækkes af de indtægter den ekstra kapacitet giver. I figuren nedenunder er det forudsat, at der anvendes maksimal MUX bestykning. Tendensen er imidlertid entydig ved alle kombinationer af øvrige forudsætninger. Ref A/DTT(1.2) 3/99

8 Figur 1 - Økonomisk effekt af ekstra MUX i 215 Økonomisk effekt af ekstra MUX i ekstra mux ekstra mux 215 ekstra mux Scenarie A, 4 MUX,, Middel kontantstrøm resultat (mill DKK) Scenarie B, 5 MUX,, Middel kontantstrøm resultat (mill DKK) Scenarie C, 4 MUX,, Middel kontantstrøm resultat (mill DKK) versus Det fremgår entydig af analysen, at giver det bedste økonomiske resultat. Dette skyldes at giver en bedre udnyttelse af kapaciteten dermed en lavere kapacitetsomkostning per TV-kanal. Hvis der anvendes frem til 212, vil kun scenario C give et positivt økonomisk resultat, kun hvis 3 eller samtlige MUX skiftes til i 212. I figuren nedenunder er der forudsat, at der ikke tildeles ekstra MUX i 215 at alle MUX bestykkes maksimalt. Tendensen er imidlertid den samme ved alle kombinationer af øvrige forudsætninger. Figur 2 - Økonomisk effekt af versus Økonomisk effekt af vs Scenarie A, 4 MUX,, Middel kontantstrøm resultat (mill DKK) Scenarie B, 5 MUX,, Middel kontantstrøm resultat (mill DKK) Scenarie C, 4 MUX,, Middel kontantstrøm resultat (mill DKK) 1MUX fra 212 2MUX fra 212 3MUX fra 212 4MUX fra 212 5MUX fra 212 Ref A/DTT(1.2) 4/99

9 Varierende MUX tildeling. Det fremgår af analysen at den økonomisk optimale MUX tildeling er 4 for samtlige udbudsscenarier. Det bemærkes specielt at scenario B påvirkes negativt ved tildeling af én ekstra MUX fra 4 MUX til 5 MUX. Det skyldes at der er forudsat, at de TV kanaler med størst markedsinteresse allokeres i de første MUX at den ekstra kapacitet i den femte MUX ikke resulterer i en tilstrækkelig øget betalingsvilje til at finansiere kapacitetsomkostningerne. Det bemærkes at scenario C giver et godt økonomisk resultat ved kun 3 MUX. Årsagen til dette er, at scenario C ikke indeholder forpligtigelser til at bære ukrypteret indhold. Ved ukrypteret indhold forpligtiger Gatekeeper sig til at finansiere kapacitet til TV-kanaler, som ikke giver indtægter. I figuren nedenunder er der forudsat, at der ikke tildeles ekstra MUX i 215, at der anvendes. Tendensen er imidlertid den samme ved alle kombinationer af øvrige forudsætninger. Figur 3 - Økonomiske effekt af varierende MUX tildeling Økonomisk effekt af varierende MUX tildeling MUX 4 MUX 5 MUX Scenarie A Scenarie B Scenarie C 1.6 Konklusioner Det fremgår entydigt af de varierende udbudsbetingelser (se bilag), der ligger til grund for denne rapport, at disse har væsentlig indflydelse på Gatekeepers forretning. Metoden er baseret på tre alternative markedsforventninger, der udgør grundlaget for tre alternative forretningsstrategier. De variationer i udbudsbetingelser, som opdragsgiver har defineret, er afprøvet på de tre forretningsstrategier. Kombinationer af udbudsbetingelser, som resulterer i at minimum to ud af tre forretningsstrategier giver positivt resultat, er vurderet at være acceptable udbudsbetingelser, hvilket lægges til grund for rapportens konklusion. I den virkelige verden vil en aktør først udarbejde en forretningsplan, når de regulatoriske forhold udbudsbetingelser er kendt. Det bør derfor bemærkes, at ingen af de tre forretningsplaner på en optimal måde udnytter kombinationsmulighederne i udbudsbetingelserne. Det er en metodesvaghed, som bør ligge til grund for evalueringen af disse konklusioner. Det samlede antal kombinationer (ca. 84) overstiger det antal individuelle forretningsplaner, der kan udarbejdes indenfor den givne tidsramme. Der er i rapporten opstillet tre forretningsstrategier for hvert af de tre markedsscenarier. Valget af forretningsstrategier skal findes i markedsmæssige grunde, hvori disse har virket mest dækkende for opgaven. Vurderingen af disse er knyttet Ref A/DTT(1.2) 5/99

10 op mod informationer indhentet fra aktører i Danmark. Det vurderes d, at metoden har den nødvendige validitet til at anvendes som beslutningsgrundlag for udbudsbetingelser. Det anbefales, at der i udbudet ikke tildeles ekstra MUX, som først kan anvendes fra 215, da disse ikke forventes at bidrage positivt til Gatekeepers forretning når licensperiodens slut-dato fastholdes til 219. Det anbefales, at Gatekeeper fritstilles i forhold til valg af komprimeringsteknoli. Dette begrundes i, at der er en betydelig udvikling på dette område, at nye komprimeringsteknolier må forventes at komme til anvendelse inden 219. Der kan d i en beauty-contest opstilles evalueringskriterier i forhold til bredde i prram kanal-udbud, der kan motiverer Gatekeeper til indirekte at forpligte sig til at anvende de mest effektive komprimeringsteknolier. Alle 3 udbudsscenarier kan give positivt økonomisk resultat for Gatekeeper, men det har varierende konsekvenser for det samlede antal MUX, som skal anvendes til DTT. Scenario A Scenario B forventes at kunne give positivt resultat ved 4 MUX. Scenario C forventes at kunne give positivt resultat ved 3 MUX. Dette forudsætter d, at der ikke stilles krav til komprimeringsteknoli, at der ikke indgår yderligere MUX i 215. Ref A/DTT(1.2) 6/99

11 2. Markedsmodel 2.1 Forventet markedssituation på etableringstidspunktet De væsentlige startbetingelser for en Gatekeeper udgøres af hvilke platforme kunderne anvender til TV modtagelse, hvilke TV tjenester kunderne ønsker. Det er så væsentlig at afklare, hvilke markeder de udbudte frekvensressourcer skal anvendes i. Enkelte markeder er modne men så stærkt konkurrencebetonede. Andre markeder er mere umodne men samtidig godt egnet til at udnytte de udbudte frekvensressourcers unikke egenskaber. I den tekniske implementering af DTT ligger der et trade-off mellem tjenestekapacitet tjenestekvalitet. For en given databåndbredde kan der enten leveres et højere antal kanaler med en lavere video-kvalitet eller en højere videokvalitet med et lavere antal kanaler. Udnyttelsen af en given båndbredde vil kunne forbedres på to punkter: Investering i mere avanceret komprimeringsteknoli Investering i forbedret dækning for at udnytte den mest aggressive modulationsteknik. Det forventes at kvalitetskrav til lineære TV tjenester i hovedsagen vil omfatte antal relevante kanaler samt den underliggende billed- lydkvalitet. Netop billed- lydkvalitet fremføres ofte som en væsentlig motivationsfaktor i overgangen fra anal til digital TV i Danmark. En prioritering af denne faktor kan således være væsentlig. Det bør vurderes om det er nødvendig at stille minimumskrav til billed- lydkvalitet for de kanaler som Gatekeeper ifølge udbudsbetingelserne skal distribuere. Figur 4 - Skitse over forholdet mellem kvantitet kvalitet Antal kanaler Satellit IPTV/DSL IPTV/FTTH DTT (Sverige) DTT(DK)? ATTV Billed- lydkvalitet Markedsfordeling mellem platforme Fordelingen af TV distribution mellem de væsentligste distributionsformer Satellit Kabel-TV Jordbaserede sendenet Ref A/DTT(1.2) 7/99

12 har været stabil gennem flere år, det forventes ikke at dette vil ændres væsentlig i perioden frem til 29, medmindre enkelte platforme kan tilbyde funktionalitet som påvirker markedspræferencerne signifikant. Det forventes d, at en væsentlig del af brugerne af ATTV (Anal Terrestrisk TV) skifter til DTT (Digital Terrestrisk TV). Endvidere forventes der en høj relativ vækst i antal kunder på IPTV (TV transporteret over dedikerede IP forbindelser) (både på ADSL FTTH). Denne teknoli har mulighed for at tilbyde ny funktionalitet i form af interaktivitet, adgang til stort antal kanaler, HDTV (High Definition TV), medieintegration/multiplay (flere tjenester integreret på samme bruger-udstyr). Det forventes d ikke at IPTV vil have en markedsandel som på starttidspunktet for DTT vil kunne konkurrere i størrelse med de ovennævnte distributionsformer. Denne forventning er baseret på en manglende modenhed af de tjenester som kan udnytte den unikke funktionalitet i IPTV, en træghed i optag af ny teknoli ikke mindst den relative korte tidsperiode frem til etableringstidspunktet i 29. Netop de TV-relaterede tjenester har været et incitament for vækst i bredbåndsmarkedet, deri så en bevægelse fra de lavere til de højere båndbredder. De lavere båndbredder i kombination med DTT kan d være et effektivt alternativ til en ren bredbåndsbaseret infrastruktur for TV, telefoni Internet. Dette giver så fundamentet for den interaktivitet medieintegration som af enkelte aktører forventes at blive en fremmende faktor for IPTV. Figur 5 - Markedsandele for TV-distribution i Danmark. Primær TV Markedsandele for tv-distribution i Danmark 3. kvartal 26 (kilde TDC kabel-tv) Terrestrial 18% Canal Digital / Viasat 16% TDC Kabel TV 45% Telia-Stofa + antenneforeninger 21% Derudover forventes en tendens i retning af at sekundære TV apparater erstattes af små computere Internet-TV (TV transporteret over det offentlige Internet uden særskilt beskyttelse). Internet-TV dækker over kanaler udsendelser, der tilgås via det almindelige offentlige Internet. Tilgang på TV tjenester på Internet forventes at vokse, er dermed i udgangspunktet tilstede på en integreret interaktiv platform. Det forventes ikke at Internet-TV får betydning for det primære TV på grund af den begrænsede kvalitet. Ref A/DTT(1.2) 8/99

13 Interaktivitet medieintegration forventes at kunne forøge værdien af de enkelte tjenester. For at DTT skal kunne tilbyde interaktivitet eller indgå i en integreret multimedieløsning er tovejs kommunikation en forudsætning. Egnede kandidatteknolier i denne sammenhæng er ADSL, fiber, WiMAX, GSM, UMTS. Forudsætningen er at integrationen er nem baseret på tovejskommunikation med stor udbredelse. Flere danske mobiloperatører har lanceret mobil-tv på 3G platform. Enkelte mobil- TV tjenester kan produceres mere effektivt på DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld), der er store forventninger til en integreret DVB-H/3G løsning (3G; trådløs teknoli for mobil telefoni multimedia kommunikation). Det forventes at mobiloperatørerne vil opbygge nødvendig markedserfaring ved udelukkende at anvende 3G på grund af eksisterende frie kapacitet ønske om at undgå usikre nyinvesteringer i infrastruktur. Der foregår test af DVB-H hvor flere centrale danske aktører er involveret. Det forventes at den nødvendige markedserfaring for at beslutte eventuel etablering af DVB-H/3G er til stede i Forventet markedsudvikling 1 år frem fra etableringstidspunkt Det forventes at de fleste tendenser beskrevet under punkt 2.1 er i en tidlig startfase så i 29. Nle vil fejle andre vil lykkes indenfor de næste 12 år. Omfanget af muligheder som slutkunden tilbydes forventes at blive større, vil samlet overgå den enkelte kundes behov. Kunden forventes at skulle kunne orientere sig i et langt mere komplekst marked. Kunder vil ikke kunne forvente en samlet integreret nem løsning. Dette på trods af at markedet ønsker at tilbyde nem adgang til individuelle tjenester. Spredningen mellem de enkelte kunder i forhold til tjeneste- platformstype forventes at vokse. Dertil kommer en forventning om, at denne spredning vil være afhængig af lokation (stue, køkken, værelser, kontor eller mobile løsninger). Tabel 1 - Tendenser motivationer Mulige tendenser Kundemotivation Udbydermotivation Ønsket om interaktivitet Indflydelse Delagtighed Værdiskabende Mersalg Ønsket om integration Overskuelige løsninger Samtidighed Kundebinding Synergi HDTV Bedre oplevelse Differentiator Flere relevante kanaler Differentiator On-demand / timeshift Frihed fra prramoversigten. Pay-per-view DTT kan forventes at være en relevant platform for de markedssegmenter, der ikke ønsker et for stort antal lineære kanaler. Det kan ikke afvises, at dele af dette markedssegment tilmed er et økonomisk stærkt segment, der har fravalgt satellit på grund at tekniske årsager mere end økonomiske årsager. Muligheden for integration med IP kan endvidere tilfredsstille den del af markedssegmentet, der ønsker interaktivitet tjenesteintegration, men ikke ønsker for stort antal lineære kanaler. DTT giver desuden en unik mulighed for mobilt TV. En mulighed de øvrige teknolier Ref A/DTT(1.2) 9/99

14 ikke kan konkurrere med, vil kunne indgå som komponent i mobil-løsninger, hvor der så vil være andre synergier. 2.3 Forventet tilgængelighed af digital TV over DTT Dækningsudvikling samt pris for dækning Det forventes at 99,3% demrafisk udendørs dækning er tilgængelig på etableringstidspunktet, at dette er et krav i udbudet. Endvidere forventes kundeoptaget at være større, hvor der er indendørsdækning, da det giver en nemmere implementering. Der tages udgangspunkt i at Gatekeeper etablerer identisk dækning med eksisterende Digi-TV, at Gatekeeper anvender de samme sendepositioner. BSD fungerer i dag som netværksoperatør for Digi-TV, nærmer sig nu en etableret demrafisk udendørs dækning på 99,3% STB omkostninger Omkostningerne til en Setop Box (STB) afhænger af boksens funktionalitet ydelse. Det forventes at Gatekeeper anvender en STB med mulighed for kryptering. Med udgangspunkt i 27 forventes følgende prisstruktur for STB i 29: Med kryptering : 5DKK Med kryptering : 75DKK Med kryptering, IP integration: 11DKK Priserne forventes endvidere af falde ca. 15% p.a. Boksene uden IP integration (for returvej til interaktivitet) forventes fra starten at være tilgængelige som konsumvarer. 2.4 Konkurrerende teknolier Tabellen beskriver de forhold som forventes på etableringstidspunktet. Tabel 2 - Beskrivelse af konkurrerende teknolier Analt kabel TV Digitalt kabel TV IPTV over ADSL IPTV over fiber Beskrivelse Modenhed Tilgængelighed Egenskaber De to store aktører er Telia-Stofa TDC Kabel-TV De to store aktører er Telia-Stofa TDC Kabel-TV Tilbydes af flere aktører. Ingen binding mellem ADSL leverandør IPTV tjeneste leverandør Tilbydes blandt andet af de nye bredbåndsselskaber. Fælles IP infrastruktur for alle multime- Moden / forældet Tidlig / moden 66% Kræver ikke STB. Kan udelukkende levere lineært TV Samme som for analt kabel TV, men forudsætter at der er ledig kapacitet på kabelnettet. Kræver STB. Kan udelukkende levere lineært TV, SDTV HDTV Tidlig / Moden 95% Kræver STB. Kan supportere integration interaktivitet, SDTV. HDTV afhænger af båndbredde Tidlig ITST bredbåndsudredning forventer en tilgængelighed for ca. 6. Kræver STB. Kan supportere integration interaktivitet SDTV HDTV Ref A/DTT(1.2) 1/99

15 Digital Satellit TV Beskrivelse Modenhed Tilgængelighed Egenskaber dietjenester Primære aktører er Canal Digital Viasat Moden husstande i 29. Her svarende til 25%. 5-6% (husholdninger udenfor etagebyggeri). Kræver STB. Kan udelukkende levere lineært TV. Kan levere HDTV DTT Tilbydes af Digi-TV Moden 99,3% Kræver STB. Kan udelukkende levere lineær TV. Kan levere HDTV 2.5 Tekniske muligheder optioner DVB-T versus DVB-H versus kombineret DVB-T/DVB-H Beskrivelse De radiofrekvensressourcer som udbydes kan teknisk set anvendes til DVB-T DVB-H (eller DMB). DVB-T supporterer stationære nomadiske tjenester, i princippet så mobile tjenester, såfremt disse tilbydes på brugerudstyr med ekstern strømkilde. DVB-H supporterer mobilt TV til håndholdt udstyr som for eksempel mobiltelefoner o.lign. med batteridrift. På grund af den lavere skærm-opløsning kan der anvendes en lavere dataoverføringshastighed per TV kanal, dermed er der plads til flere TV kanaler på de samme radiofrekvensressourcer Modenhed DVB-T er en moden teknoli, vil i 29 have mere end 3 års drift i Danmark bag sig. Internationalt vil der i 29 være installationer, der har været i drift i 8-1 år. DVB-H er en mindre moden teknoli, der er under stor udvikling. Teknolileverandører i mobil-branchen lægger store forventninger i denne teknoli således så betydelige udviklingsressourcer. Der er ikke fundet overbevisende dokumentation for den markedsmæssige værdi de tekniske omkostninger til etablering drift af infrastruktur. Der gøres i flere felt forsøg med DVB-H i Danmark Skandinavien, dette må forventes at give større indsigt i de tekniske markedsmæssige forhold omkring infrastruktur tjenester Tilgængelighed DVB-T er tilgængelig vil dermed med sikkerhed være tilgængelig ved etablering. DVB-H befinder sig i dag en tidlig international udrulning, derfor er tilgængeligheden af udstyr til såvel infrastruktur som brugere meget begrænset Egenskaber DVB-T tilbyder en mere effektiv TV distribution i forhold til radiofrekvensudnyttelse. Dette muliggør flere TV kanaler på de samme radiofrekvensressourcer, eller med andre ord en reduktion i andelen af radiofrekvensressourcer til TV formål. DVB-T tilbyder generelt en bedre billed- lydkvalitet, men vil ved dårlig signalmodtagelse udvise en mere alvorlig kvalitetsforringelse end en anal kanal med samme signalstyrke. DVB-T tilbyder derudover muligheden for en elektronisk prramguide (EPG), vil kunne levere HDTV. Ref A/DTT(1.2) 11/99

16 DVB-H tilbyder en effektiv TV distribution til mobilt brugerudstyr som mobiltelefoner o.lign. Alternativ distribution af mobilt TV via 3G nettet vil være mindre effektivt for så vidt angår udnyttelsen af radiofrekvensressourcer. DVB-H forudsætter d en dækning svarende til den mobile dækning, omkostningerne til en infrastruktur bliver dermed betydelig højere end for DVB-T. Enkelte analyser tyder på, at der kan opnås indendørs mobil dækning med en planlagt senderadius på omkring 2,5 km, når der tages højde for, at sendestyrken er reduceret til det niveau som tillades i mobilmaster placeret i boligområder. DVB-T/DVB-H tilbyder i tillæg mulighed for medieintegration. Kundens rettigheder til tjenester, kundens håndtering af tjenester vil blive den samme på mobilt stationært TV. Muligheden for at anvende en del af radiofrekvensressourcerne til DVB-H har været afgørende for enkelte kandidaters interesse i udbudet versus indkodning For at kunne overføre TV signaler på begrænset båndbredde kan man i dag anvende eller komprimeringsteknik. Disse gør det muligt at fjerne overflødig data uden at forringe slutbrugerens oplevelse. Både på kan der anvendes varierende grad af komprimering. Enkelte internationale DVB-T Gatekeepere leverer i dag op til 7-8 SDTV kanaler per MUX på. En kommerciel Gatekeeper vil ikke nødvendigvis selv MPEG-enkode TV signalet, da det kan komme i MPEG format fra en kanaludbyder via satellit eller fiber (analt på IP). En genindkodning af signalet vil generelt kun forringe signalet. En MPEG indkodning er dynamisk, så den nødvendige båndbredde til overførsel af en TV kanal vil variere i forhold til variationer i TV signalet. Når flere TV kanaler deles om en fast båndbredde, kan denne dynamik udnyttes ved at tildele de enkelte TV kanaler en dynamisk andel af den samlede båndbredde. Denne teknik anvendes så på digital satellit TV kaldes statistisk multiplex. Alternativet er at tildele en fast båndbredde til hver kanal som svarer til den maksimalt forventede båndbredde for kanalen Beskrivelse er en komprimeringsteknik tilpasset transmission af lyd billede. TV kanaler der anvender i dag er komprimeret ned til området 3-7 Mbps, hvor den lavere båndbredde kan give en forringelse i billedkvaliteten. er en forbedring af, kan reducere båndbredden yderligere. Med forventes man at kunne halvere båndbredden i forhold til. Hvor meget de to komprimeringsteknolier kan reducere båndbredden afhænger af, hvor meget variation der er i signalet i praksis så hvilken skærmstørrelse, skærmteknoli skærmopløsning brugeren anvender. Der sælges en voksende andel LCD TV med større skærmflade. Disse kræver et bedre signal for at undgå synlig forringelse Modenhed er en moden teknoli, der ikke forventes at udvikle sig yderligere. er en ny teknoli, har i dag en bred anvendelsesflade. Det forventes at denne teknoli vil udvikle sig yderligere i mange år fremover, vil sandsynligvis Ref A/DTT(1.2) 12/99

17 resultere i en yderligere forbedring af komprimeringsgraden. På den infrastrukturelle enkoderside har der i 26 været mange udfordringer, men det forventes at teknolien er moden i Tilgængelighed STB er i dag alment tilgængelig som konsumvare på lavprismarkedet. STB er var i 26 tilgængelig i begrænset udvalg, men det forventes at man i 29 vil finde disse som almindelige hyldevarer med et bredt udvalg. indkodere har været tilgængelige i 1-3 år, men der har i hele perioden været mange udfordringer med teknolien Egenskaber kan bidrage til at opnå den nødvendige bredde af tjenester til markedet, når båndbredden er begrænset. kan så anvendes til at højne kvaliteten af TV tjenester. Det vurderes uaktuelt at lancere HDTV uden på 3-6 MUX, hvor der så skal transporteres public service kanaler. En HDTV kanal i fylder en hel MUX. Udover at det øger distributionsomkostningen med en faktor 4 sammenlignet med en tilsvarende SDTV kanal, vil 1-2 HDTV kanaler skulle erstatte 4-8 SDTV kanaler, det resulterer i, at det bliver vanskeligt at levere et tilstrækkelig bredt tjenestetilbud til markedet. Konklusionen er derfor, at HDTV i forhold til DVB-T vil høre sammen SDTV versus HDTV Andelen af TV-apparater der kan vise HDTV vokser stærkt i Danmark, mange TVkanaler distributører eksperimenterer teknisk markedsmæssigt med mange aktiviteter relateret til HDTV. Primo 27 har Canal Digital meldt ud, at de i første halvår af 27 vil lancerer en HDTV pakke med i udgangspunktet 3 kanaler Beskrivelse SDTV (Standard Definition TV) er det TV format der anvendes i dag. SDTV dækker over en opløsning på 48 linier, interlaced. HDTV har minimum en opløsning på 72 linier prressive (72p), men kan typisk så være 18i eller 18p. HDTV har internationalt været kommercielt anvendt gennem 3-4 år. Gennembruddet for HDTV har med baggrund i de net højere produktionsomkostninger være begrænset på mange mindre markeder, hvor præferencen har været produktion af nationalt / regionalt indhold. Der er en betydelig andel af såkaldte HD-Ready apparater i fordelingen af nye solgte TV apparater, hvilket kan lægge grundlaget for et markedskrav om HD indhold. Flere satellit kabel-tv udbydere tilbyder i dag HDTV, oplever en voksende efterspørgsel efter HDTV, men det er endnu for tidligt at forudsige hvilken betalingsvilje der ligger bag dette markedskrav Modenhed Teknolisk vurderes HDTV at være en moden teknoli både i produktion, distribution, modtager-udstyr TV-apparater. Det forventes at den markedsmæssige modning afhænger af tilgængeligheden af relevant indhold (prrammer kanaler). Interessen for HD-Ready TV apparater indikerer at markedet vil modnes hurtig når der er adgang til relevant indhold, efter 3-4 år kan det forventes at HDTV er almindelig. Ref A/DTT(1.2) 13/99

18 Tilgængelighed I forhold til Gatekeeper er tilgængelighed i denne forbindelse et spørgsmål om tilgængelighed af TV-kanaler i HD kvalitet. Teknisk set er der ingen større forhindringer for en Gatekeeper Egenskaber HDTV opleves mere virkelig end SDTV. Forudsætningen for at have glæde af HDTV er at kunden har et HD-Ready TV apparat, ikke mindst at kunden har adgang til en TV distribution, der indeholder HDTV kanaler. At oplevelsen af HD forekommer mere virkelighedsnært kan endvidere bidrage til stigning af TV forbruget. Enkelte analytikere vurderer tilmed, at skiftet fra SDTV til HDTV vil svare til skiftet til farvefjernsyn i 197 erne. Med en begrænset sendekapacitet er der en trade-off mellem HDTV antal kanaler. I et marked hvor mange modtager basis-pakker med op til 35-5 TV kanaler, kan det være vanskelig, at etablere et attraktivt tilbud med et mere begrænset antal kanaler. Antal kanaler begrænses yderligere ved at inkludere et antal HD kanaler i tilbudet, da en HD kanal fylder 4 gange så meget som en SD kanal. Uanset tekniske begrænsninger bør det lægges til grund at TV markedet i 29 fremover i stigende grad vil inkludere HDTV. 2.6 Forbrugeradfærd / præferencer Kundernes anvendelse af TV tjenester isoleret i sammenhæng med andre medietjenester kommunikationstjenester må forventes at være i stadig udvikling. Buzzwords som medieintegration interaktivitet har været på mange power-point præsentationer de sidste 3-5 år, men kan fortsat ikke vise en uomtvistelig markedssucces. Generelt kan der forventes en spredning i kundesegmentet. Differencen i medietilbud funktionalitet øges mellem de som er meget købestærke eller teknolifokuseret, de som er mindre købestærke eller måske ikke har adgang til distributionen. En anali kan være adgang til brugen af Internet. I over 1-15 år var Internettet ulige fordelt mellem demrafiske grupper, men i dag har de fleste adgang til tjenesten. Det samme kan forventes med andre nye teknolier tjenester. Der må forventes at være en periode med demrafisk spredning, førend hele befolkningen vil have adgang til et større udvalg af tjenester muligheder. DTT kan være med til at sikre, at flere får en bredere adgang til TV-tjenester funktionalitet i en fase, hvor der er sandsynlighed for stor spredning i kundesegmentet Flow TV versus non-linear TV (timeshift, NPVR, VOD, POD) Udsendelsen af TV-relaterede tjenester har på grund af tekniske begrænsninger indtil nu været lineær. Brugerne har ikke haft mulighed for at påvirke sendetidspunkter, det ligger i broadcast distributionsformens natur, at alle samtidigt modtager det samme indhold. Hele forretningsmodellen med begrebet TV-kanal har denne begrænsning som eksistentiel forudsætning. Hvis det hele var on-demand kunne der eksistere en forretningsmodel, hvor kunden havde et kundeforhold direkte med prram-producenten. Nutidige forretningsmodeller omkring TV er præget af de historiske forhold, men der forventes over tid at ske en ændring fra kanal- til mere prramorienterede kundeforhold. Timeshift giver mulighed for at pause prrammet senere genstarte prrammet fra nøjagtigt det sendetidspunkt, hvor det blev standset. Dette forudsætter enten en lokal lagringsmulighed hos brugeren eller en central lagringsmulighed hos en distri- Ref A/DTT(1.2) 14/99

19 butør. Sidstnævnte mulighed kræver d at det er muligt at sende tidsforskudte enkeltstrømme mellem bruger distributør (unicast). NPVR (Network Personal Video Recorder) giver mulighed for at optage udsendelser fra flow-tv på lagringsmulighed hos en distributør, have mulighed for at se dette senere. Sammenlignet med en harddisk-recorder placeret hos brugeren giver dette mulighed for eksempelvis at forudprrammere optagelser via EPG. Denne løsning forudsætter d en mulighed for enkeltstrømme (unicast) fra tovejs kommunikation med en distributør. VOD (Video-On-Demand) er et alternativ til at leje fysiske film i videoudlejebutikker, men forudsætter mulighed for enkeltstrømme (unicast) fra tovejs kommunikation med en distributør. POD (Prram-On-Demand) giver mulighed for at se TV prrammer på et selvvalgt tidspunkt, uden at prrammet er lagret lokalt. Discovery har en del materiale liggende, der netop giver brugerne disse muligheder. Dette svarer til at flytte DR s TVportal fra Internettet over til en TV platform. Det er ikke muligt at kunne tilbyde ikke-lineær TV på DTT, men man kan opnå net af den samme funktionalitet, hvis man anvender en avanceret STB med lagermulighed Lokale trends Det danske marked er meget domineret af flow-tv. Det er ikke afklaret om dette er et resultat af, at kunderne foretrækker flow-tv, eller om kunderne ikke kan få andet. Internetportalerne fra DR, TV2 (Sputnik) andre TV tjenester på Internettet kunne indikere, at interessen for ikke-lineær TV er til stede. En alternativ fortolkning kunne så være, at interessen for ikke-lineær TV er meget stor, hvilket kan begrundes med, at brugerne anvender disse tjenester til trods for en net ringere lyd billedkvalitet. I dag er det kun et fåtal i befolkningen, der har effektiv adgang til VOD POD via IPTV tjenester over ADSL eller fiber, de forventninger markedet havde ved etablering af tjenesterne er langt fra nået. Dette gælder så vore nabolande, man ser en klar tendens til, at trafikken per bruger overordnet på VOD/POD platformen er meget lav. Den trafik der er, omfatter hovedsagelig gratis POD indhold. NPVR (Network Personal Video Recorder) netbaseret timeshift funktioner har været ramt af rettighedsmæssige problemer, har derfor en meget begrænset udbredelse, men eftersom tilsvarende funktionalitet i dag kan etableres med en lokal harddiskoptager, vil salget af denne type udstyr indikere, hvorvidt der er et marked for denne funktionalitet Trends i sammenlignelige markeder IPTV operatører i Norge har i 2-3 år haft et bredt udbud af VOD. Trods dette har man ikke blandt brugere, der gennem IPTV har adgang til denne type funktionalitet, kunnet se en større anvendelse. Om end der er mere trafik på POD, bidrager dette ikke direkte på indtægtssiden Interaktivitet Interaktivitet giver en mulighed for brugere til at deltage mere aktivt i TVudsendelser. I dag foregår dette via SMS konkurrencer, afstemninger, chat prrammer indringningsprrammer. Ref A/DTT(1.2) 15/99

20 I fremtiden vil der så blive muligt for at bruge interaktivitet gennem fjernbetjeningen i løsninger, hvor det er muligt bi-direktionelt at kommunikere med kanalproducenten. Meget tyder i dag på, at dette vil ske via IP-baserede løsninger såsom ADSL FTTH. Man sporer så en tro på, at specielt annoncemarkedet vil kunne påvirkes positivt via den interaktive mulighed for at initiere køb eller via direkte kontaktformidling til annoncører Lokale trends Den største succes på interaktivitet er SMS afstemninger SMS konkurrencer om præmier Globale trends Det engelske marked har aktører med en mere avanceret interaktivitet, hvor brugerne kan vælge at se mere detaljeret skriftlig information om de forhold, der omtales i udsendelsen. Det generelle billede er d, at forventningerne ikke er blevet opfyldt Trends i sammenlignelige markeder Der er i øjeblikket ikke net der tyder på, at interaktivt TV har opfyldt forventningerne i sammenlignelige markeder. Det kan d ikke udelukkes, at en fremtidig mediekonvergens kan bidrage til, at TV-platformen kan anvendes til andre formål end TV tjenester, at dette vil gøre interaktivitet til en mere naturlig del af platformanvendelsen Portabel mobil TV Portabel omfatter både flow TV on-demand TV på eksempelvis små bærbare TV med ekstern strømforsyning fastmonterede TV skærme i biler, campingvne o.lign. For biler i den højere prisklasse ses der en vækst i TV-apparater, antallet af løse DVD-afspillere til nakkestøttemontage vokser. Dette kunne indikere et marked for underholdning til passagerer i bilen, hvor så flow-tv vil være interessant hvis det bliver tilgængelig til en acceptabel pris. Disse kan med fordel anvende DVB-T teknolien under forudsætning af, at der er tilstrækkelig gerafisk dækning. Mobilt TV til håndholdte terminaler har været i markedet et par år i form af 3G streaming tjenester. Mobiloperatørerne disponerer over en infrastruktur, der er velegnet til envejsstrømme (unicast ) dermed streaming. Nettet er imidlertid mindre effektivt i forhold til kapacitetsudnyttelse for flow-tv. De to teknolier der nyder størst opmærksomhed til håndholdt mobilt TV er DVB-H DMB (Digital Multimedia Broadcasting). DVB-H er en standard i familie med DVB-T. DMB er en standard i familie med DAB. Det forventes at DVB-H kan tilbyde en bedre videokvalitet end 3G, at DVB-H dermed er konkurrencedygtig for flow-tv Lokale trends I Danmark har streaming TV til 3G telefoner været tilgængelig i et par år. Meget tyder d på, at det ikke har været en faktor, der har presset alle mobiloperatører i denne retning. Flere 3G operatører lancerer tjenesten i første halvår 27, mens 3 har været alene på markedet i 2-3 år. Det at flere operatører lancerer tjenesten kan indikere at der nu er et interessant marked. Der gennemføres i flere forsøg med DVB-H hvor tekniske, tjenestemæssige markedsmæssige forhold afdækkes. Men der er ingen tilgængelige erfaringer så langt. Ref A/DTT(1.2) 16/99

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden 16. november 2009 Mette Korsbjerg Det bedste ved tv fra YouSee Du kan fortsætte med at se tv som du gør i dag Du får et bredt udvalg

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

ANALYSE DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ- BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND. Erhvervsstyrelsen. Rapport. April, 2014.

ANALYSE DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ- BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND. Erhvervsstyrelsen. Rapport. April, 2014. Til Erhvervsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato April, 2014 ANALYSE DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ- BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND ANALYSE DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 7. maj 2015 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Ulf Lund Boxer TV

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Ønsker du indblik i køb og anvendelse af Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Præsentation af BFEs statistiske værktøjer BFOF BFEs

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Bilag 16: Tjenesteplatform

Bilag 16: Tjenesteplatform Bilag 16: Tjenesteplatform Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Tjenesteplatform...4 2.1 Systemoversigt...5 3. Elektronisk Programguide (EPG)...5 3.1 Programinformationsdatabase...6 3.2 Grænsesnit

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Lancerer nye boxe i foråret 2012 Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Her kan du læse om dine mange tekniske tv muligheder i foreningen og hos Stofa/Canal Digital, nemlig

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Din antenneforening har valgt Canal Digital

Din antenneforening har valgt Canal Digital Din antenneforening har valgt Canal Digital Nu er det din tur til at vælge tv, internet og telefoni 10464_Brochure_Olstykke.indd 1 23/07/09 8:46:33 Digitalt kabel-tv fra 15. september 2009 Digitalt tv

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Fakta om Stofa. Fiber og kabel TV -Teknik. FM radiokanaler. Digital radio. TV og lyd analog. TV og lyd digital. Overordnet hovedstation. WebTV. Fremtiden for fibernet

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Plus Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver.

Læs mere

Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020

Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Carsten Corneliussen www. strategix.dk 4. marts 2015 700 MHz Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Regeringens Vækstplan for digitalisering i Danmark vil fra 2020 anvende det såkaldte 700 MHz -bånd

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Gert Svendsen Consultant Millinium New Media Medlem af EBU Forum for Advanced Media (FAME) Medlem af Digital TV Group, UK

Gert Svendsen Consultant Millinium New Media Medlem af EBU Forum for Advanced Media (FAME) Medlem af Digital TV Group, UK Gert Svendsen Consultant Millinium New Media Medlem af EBU Forum for Advanced Media (FAME) Medlem af Digital TV Group, UK 25. jan. 2014 AF 2012 New Technology Update v/gert Svendsen 1 Agenda Ultra HD TV

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Tage Lauritsen FDA-Forum 27. April 2008 Hvad betyder digitaliseringen og hvad den kræver teknisk Hvilke tekniske forhold, skal antenneanlæggene forberede

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

Maritim kommunikation hvor står vi?

Maritim kommunikation hvor står vi? Maritim kommunikation hvor står vi? I hele skibsfartens historie har der været et behov for kommunikation mellem rederen og skibet. Indtil opfindelsen af telegrafen, måtte rederen vente på efterretninger

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006 Ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006 1 Bestyrelsens forventninger Gennemgang af dagsordenens punkter Afklaring af spørgsmål Diskussion Tilkendegivelse/anbefaling fra de fremmødte 2 Dagsorden

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2007 Side 1 af 7 Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 Her følger referatet fra Tune Kabelnets Generalforsamling, afholdt torsdag den 26. april 2007 i Tune Menighedscenter

Læs mere

Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark

Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark 1. Indledning har den 28. september 2006 sendt en rapport med analyser af alternative anvendelsesmuligheder

Læs mere

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop velkommen Når du folder brochuren ud, åbner du samtidig op for en hel ny verden af muligheder for kommunikation med dine gæster. Ved

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks.

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks. Få styr på de nye ord og udtryk VADUM ANTENNEFORENING Formand Carl Nielsen Kasserer John Andersen Tlf.: 98 27 17 42 Tlf.: 98 27 17 86 Næstformand Torben Østerbæk Tlf.: 98 27 17 38 16:9 format Størrelsesforholdet

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee Få styr på de nye ord og udtryk en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee 16:9 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen TV, dvs. TV i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet (bredde

Læs mere

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012 Jørn Holst Udfordringer! Waoo Pakkesalg (tripleplay) Præsenteret for slutbruger som enkelt og overskueligt Køb en med det hele for en overkommelig pris. Oprettelsesrabatter

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker på samme tid. Her kan

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

Ballerup Bynet. Ballerup, 24 feb. 2005 04-03-2005

Ballerup Bynet. Ballerup, 24 feb. 2005 04-03-2005 -Infrastruktur, 24 feb. 2005 1 Fokus i kring infrastrukturen i Et Netværk på sigt færre tminal Fokus på gængelighed effektivitet QoS, Plug-n-Play Krav båndbredde sikkhed Uanset levance-platformen Konvgens

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER HER FÅR DU ET HURTIGT OVERBLIK TIL DIG, DER SER TV MED ANTENNE Vil du se TV 2 med antenne efter årsskiftet,

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

MUX CPH. - en del af den globale landsby

MUX CPH. - en del af den globale landsby MUX CPH - en del af den globale landsby MUX CPH Digitaliseringen af tv-signalerne medfører at den danske tv-distribution 10-dobles i 8 MUX. Dette er en af de største mediepolitiske beslutninger, der er

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 (Rev. 16. marts 2009) Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Af Carsten Corneliussen, DR I/S DIGI-TV er et interessentselskab, som TV 2/Danmark og DR ejer i fællesskab. DIGI-TV er også navnet på den teknologiske

Læs mere

Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo

Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo Agenda Nuværende status på coaxnet og fibernet. 2. generations videoteknologi. Kunderne bevæger sig. 3. generations videoteknologi. Hvad sker der i Danmark?

Læs mere

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449 FAQ Hvad er mit kabelnetnummer / netværksnummer? Når du tænder din HD-boks første gang, skal du fortælle den, hvor du bor. I menuen "Konfiguration af netværk" skal du indtaste det kabelnetnummer / netværksnummer,

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 27. marts 2011 - kl. 19.30 1 Indledning

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Digitalt/Analogt kabel TV

Digitalt/Analogt kabel TV Digitalt/Analogt kabel TV Analogt TV signal Som kunde hos YouSee skal du ikke foretage dig noget i forbindelse med, at det analoge signal bliver slukket den 31. oktober 2009. YouSee vil de næste mange

Læs mere

Digitalt tv til Nødebo. Nødebo Kro, 1. april 2009

Digitalt tv til Nødebo. Nødebo Kro, 1. april 2009 Digitalt tv til Nødebo Nødebo Kro, 1. april 2009 1 Agenda 1. Introduktion og baggrund for at tale om digitalt-tv 2. Præsentation af TDC s løsninger og det konkrete tilbud tilbud til Nødebo 3. Demonstration

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR Peter Mølsted, DR TM Distribution 1 Tegnsprogstolkning DR og TV2 sender dagligt nyhedsprogrammer med simultan tegnsprogstolkning Sendetiden for Tegnsprogstolkning

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening.

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Få det som du vil Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Fiber Tv Telefoni TV Pakker Waoo! Forening TV Pakker

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Hvad venter DU på? Fremtiden fås nu! Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Få Waoo! Forening

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Spørgsmål til OE Kabel TV

Spørgsmål til OE Kabel TV Spørgsmål til OE Kabel TV spørgsmål 1: Hvordan forbruges 12-fiber linierne? Hvordan er de fordelt på telefoni, intranet og TV fordelingsnettet? svar 1: intranet og telefoni kører på samme kabel. Der vil

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere

Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Sikkerhedspakke med 5 GB backup, pr måned 25,-

Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Sikkerhedspakke med 5 GB backup, pr måned 25,- INTERNET HASTIGHED SIDE 1/2 SIKKERHEDSPAKKE GARANTERET HASTIGHED Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Hastighed Mindstepris i 6 mdr.: Pris

Læs mere

Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder

Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder Opgrader til fiberbre og få den ultimative løsning Lynhurtigt internet gør mere for dig Selvom du allerede har en internetforbindelse

Læs mere