Jeg vil prise dit navn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg vil prise dit navn"

Transkript

1 Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen

2 Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien til brug i Bispedømmet København Udarbejdet af Jette Thomsen Ansgarstiftelsens Forlag 2014

3 Jeg vil prise dit navn - Vekselsange til messen. Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien. Udarbejdet af Jette Thomsen. Indskrevet af Erling Rasmussen. Udgivet af Liturgikommissionen på Ansgarstiftelsens Forlag. Ansgarstiftelsens Forlag Alle rettigheder forbeholdt. Må ikke kopieres distribueres eller på anden måde gengives uden forlagets samtykke. 1. udgave maj udgave oktober ISBN Udgivet udelukkende som e-bog Distribueres gennem Pastoral-Centret tlf Den katolske Kirke i Danmark Gl. Kongevej København V.

4 Indhold Komponistens forord... IV Om udførelsen... IV Tak... V Oversigt over vekselsange og deres anvendelse... VI Adventstiden... VI Juletiden... VI Fastetiden... VI Det hellige påsketriduum... VII Påsketiden... VII Det almindelige kirkeår... VIII Herrens højtider i det alm. kirkeår... X Fester som fortrænger en søndag... X Andre fester... X Ritualmesser... X Registre... XII Jette Thomsens vekselsange i nummerorden efter salmenummeret. Bibelske lovsange står efter Davidssalmerne.... XII Liturgisk tabel XV

5 Komponistens forord Hermed præsenteres en samling vekselsange til gudstjenestebrug søn- og helligdage i de tre kirkeår A-B-C. Da den Katolske Kirke ejer en betydelig sangskat i den gregorianske sang som har sin rod i den jødiske synagogesang har jeg valgt at sætte dansk tekst under såvel antifoner som Davids Salmer med gregorianske melodier. Som inspirationskilde har jeg benyttet ANTIFONE MONASTICUM og PSALTERIUM MONASTICUM som indeholder de latinske tidebønner. Tidebønnerne består mest af Davids Salmer med tilhørende antifoner ligesom vekselsangene i Messens liturgi. De gregorianske salmetoner er så godt som uændrede (alle 8 salmetoner er benyttet) men det har været sværere at tilpasse de latinske antifoner til de danske undertekster. Jeg håber det er gjort uden at øve vold på de smukke latinske melodier. Om udførelsen Efter gammel skik skal disse vekselsange synges enstemmigt uden akkompagnement. Da menigheden skal synge med på antifonen kan organisten spille melodistemmen evt. i oktaver. Salmeversene synges af én eller flere solister. Der er ingen taktstreger og noderne har ingen halse som i anden musik. Det er tekstens betoninger der afgør nodeværdierne. Af den grund kan det være en god ide ved indøvningen at recitere teksten først uden melodi. Tempoet bør være flydende. En Davidssalme består af to halvvers der adskilles af en * med et pausetegn. Denne pause er vigtig og skal vare ca. 4 sek. inden man synger 2. halvvers. Næste salmevers følger ret hurtigt efter. Eks.: Herrens lov er fuldkommen * (pause) den kvæger sjælen (lille pause) Herrens vidnesbyrd holder * gør enfoldig vis. 1. halvvers kan ofte være delt af en flexa ƚ (bøjning) som angiver en minimal pause eller kort indånding. En lille forlængerstreg (episem) ˉ er sat over den sidste node inden ƚ. Før man begynder at synge vekselsangen anbefales det at organisten spiller antifonen igennem. Antifonen synges af solist(er). Den gentages af menigheden. Derefter synger solist(er) de to første salmevers. Antifonen gentages af menigheden osv. I flere år er disse vekselsange blevet afprøvet i Skt. Andreas i Ordrup. Det er mit håb at de også vil kunne finde anvendelse i andre kirker. Jette Thomsen Juni 2013 IV

6 Tak Forlaget takker Erling Rasmussen for indskrivning af noder korrekturlæsning og megen anden assistance i forbindelse med denne udgivelse. V

7 Oversigt over vekselsange og deres anvendelse Anvendelse i kirkeåret År A År B År C Adventstiden 1. søndag i advent Sl. 122 Vi drager med glæde til Herrens hus 2. søndag i advent Sl 72 I hans dage blomstrer retfærd Sl 80 Hærskarers Gud Sl 85 Lad os skue Herre din miskundhed Eller: Sl 85 Lad os se din godhed Luk 1 Magnificat Sl 25 Herre jeg løfter min sjæl til dig Sl 126 Herren har gjort store ting imod os 3. søndag i advent Sl 146 Kom Herre frels os Esajas 12 Bryd ud i fryderåb 4. søndag i advent Sl 24 Herren holde sit Sl 89 Om Herrens nåde Sl 80 Hærskarers Gud indtog vil jeg evigt synge Juletiden Julevigilien Sl 89 Om Herrens nåde Julenat Sl 96 I dag er os en frelser født Juledag Sl 98 Hele den vide jord har skuet Guds frelse Den hl. Families Sl 128 Salig enhver Fest som frygter Herren Nytårsaften Sl 96 Himlen glæde sig jorden juble Jomfru Maria Sl 67 Folkeslag skal Gudsmoder 1. januar takke dig Gud Herrens åbenbarelse (søn 2.-8.jan) 2. søndag efter jul (2.-5.jan) Herrens dåb Sl 72 Alle folk på jorden skal tilbede dig Sl 147 Lovsyng Herren Jerusalem Sl 29 Herren velsigne sit folk med fred Fastetiden 1. sønd. i fasten Sl 51 Vær os nådig Gud 2. sønd. i fasten Sl 33 Lad din godhed komme over os 3. sønd. i fasten Sl 95 Lytted I dog i dag til Herrens røst 4. sønd. i fasten Sl 23 Herren er min hyrde 5. sønd. i fasten Sl 130 Fra det dybe råber jeg til dig o Herre Sl 25 Alle Herrens stier er miskundhed Eller: Herre kom din miskundhed i hu Sl 116 Jeg vandrer for Herrens åsyn Sl 19 B Herre du har det evige livs ord Sl 137 Min tunge hænge ved ganen Sl 51 Skab mig o Gud Sl 91 I trængsel Herre vær du hos mig Sl 27 Jeg stoler på at jeg skal skue Sl 103 Barmhjertig og nådig er Herren Sl 34 Smag og se at Herren er god Sl 126 Herren har gjort store ting imod os VI

8 Anvendelse i kirkeåret Palmesøndag Sl 22 Min Gud min Gud hvorfor har du forladt mig Det hellige påsketriduum Skærtorsdag Sl 116 Velsignelsens Langfredag År A År B År C bæger vil jeg løfte Sl 31 Du min Gud i dine faderhænder Påskevigilien 1 Sl 104 Udsend din Ånd 2 Sl 16 Vogt mig Gud 3 2. Mos 15 Herren er min styrke og blev mig til frelse 4 Sl 30 Jeg ophøjer dig Herre 5 Esajas 12 I skal øse vand med glæde af frelsens kilder 6 Sl 19B Herre du har det evige livs ord Eller: Sl. 19B Herrens lovbud er rette 7a 7b Påskedag (ved dåb) Påskehalleluja Sl 42 Som hjorten skriger efter det levende vand Sl 51 Skab mig o Gud et rent hjerte Påskehalleluja med vers fra Sl. 118 se Påskedag Sl 118 Denne er dagen som Herren har gjort Eller: Sl 118 Denne dag har Herren skabt Påsketiden 2. sønd. i påsken Sl 118 Halleluja (hvide søndag) halleluja halleluja 3. sønd. i påsken Sl 16 Vogt mig Gud Sl 4 Opløft på os dit 4. sønd. i påsken Sl 23 Herren er min hyrde 5. sønd. i påsken Sl 33 Lad din godhed Herre komme over os 6. sønd. i påsken Sl 66 Bryd ud i fryderåb for vor Herre Kristi himmelfart Sl 47 Gud steg op under jubel åsyns lys Sl 118 Halleluja halleluja halleluja Sl 22 Herre jeg vil synge din pris Sl 98 Herren har åbenbaret sin retfærd Sl 30 Jeg ophøjer dig Herre Sl 100 Halleluja Sl 145 Jeg vil prise dit navn i al evighed Sl 67 Folkeslag skal takke dig Gud VII

9 Anvendelse i kirkeåret 7. sønd. i påsken Sl 27 Jeg stoler på at jeg skal skue Herrens godhed År A År B År C Sl 103 Herren har rejst sin trone i Himlen Pinsevigilien Sl 104 Udsend din Ånd Pinsedag Sl 104 Udsend din Ånd Sl 97 Herren har vist haner konge Det almindelige kirkeår 2. alm. søndag Sl 40 Se jeg kommer for at gøre din vilje 3. alm. søndag Sl 27 Herren er mit lys og min frelse 4. alm. søndag Sl 146 Kom Herre frels os / Salige er de fattige i ånden 5. alm. søndag Sl 112 For den oprigtige oprinder lys 6. alm. søndag Sl 119 Salige er den som vandrer efter Herrens lov 7. alm. søndag Sl 103 Barmhjertig og nådig er Herren 8. alm. søndag Sl 62 Min sjæl er stille for Gud alene Sl 25 Lær mig dine veje Herre Sl 95 Lytted I dog i dag til Herrens røst Sl 147 Herren læger dem hvis hjerte er sønderknust Sl 32 Med frelsesjubel omgiver du mig Sl 41 Helbred min sjæl Sl 103 Barmhjertig og nådig er Herren 9. alm. søndag Sl 31 I din retfærdighed vær min tilflugtsklippe Sl 81 Jubler for Gud vor styrke 10. alm. søndag Sl 50 Den der agter på Sl 130 Fra det dybe vejen råber jeg til dig o Herre 11. alm. søndag Sl 100 Vi er hans folk Sl 92 Det er godt at takke Herren 12. alm. søndag Sl 69 O Gud i din store Sl 107 Lov Herren for miskundhed han er god 13. alm. søndag Sl 89 Om Herrens nåde Sl 30 Jeg ophøjer dig Herre 14. alm. søndag Sl 145 Evigt og altid vil Sl 123 Vore øjne følger jeg love dit navn Herren til han er os 15. alm. søndag Sl 65 Sæden faldt i god jord 16. alm. søndag Sl 86 Herre du er god og tilgiver gerne Eller: Du Herre er god og rund 17. alm. søndag Sl 119 Herre hvor jeg elsker din lov nådig Sl 85 Lad os skue Herre din miskundhed Eller: lad os se din godhed Sl 23 Herren er min hyrde Sl 145 Herre du åbner din hånd Sl 96 Fortæl om Herrens undere Sl 19B Herre dine ord er Ånd og liv Sl 71 Min mund skal vidne om din retfærd Sl 138 Jeg vil lovsynge dig i englenes påhør Sl 1 Salig den mand Sl 103 Barmhjertig og nådig er Herren Sl 92 Det er godt at takke min Herre og min Gud Sl 117 Gå ud i al verden Sl 30 Jeg ophøjer dig Herre Sl 32 Herre tilgiv mig min syndeskyld Sl 63 Gud efter dig tørster min sjæl Sl 16 Herren er min del og arvelod Sl 66 Bryd ud i fryderåb for vor Herre Sl 69 I som er ydmyge skal søge Herren Sl 15 Herre hvem kan gæste dit telt Sl 138 Den dag jeg råbte svared du mig VIII

10 Anvendelse i kirkeåret 18. alm. søndag Sl 145 Herre du åbner din hånd 19. alm. søndag Sl 85 Lad os skue Herre din miskundhed eller: Lad os se din godhed 20. alm. søndag Sl 67 Folkeslag skal takke dig Gud 21. alm. søndag Sl 138 Din miskundhed Herre eller: Din trofasthed o Herre 22. alm. søndag Sl 63 Efter dig o Herre tørster min sjæl i længsel 23. alm. søndag Sl 95 Lytted I dog i dag til Herrens røst 24. alm. søndag Sl 103 Barmhjertig og nådig er Herren 25. alm. søndag Sl 145 Herren er nær ved alle 26. alm. søndag Sl 25 Alle Herrens stier er miskundhed eller: Herre kom din miskundhed i hu 27. alm. søndag Sl 80 Herrens vingård er Israels hus 28. alm. søndag Sl 23 I Herrens hus skal jeg bo 29. alm. søndag Sl 96 Giv Herren ære og pris 30. alm. søndag Sl 18 Jeg elsker dig Herre du min styrke 31. alm. søndag Sl 131 Bevar min sjæl i fred hos dig o Herre 32. alm. søndag Sl 63 Gud efter dig tørster min sjæl 33. alm. søndag Sl 128 Salig enhver som frygter Herren 34. alm. søndag -- Sl 23 Herren er min Jesus Kristus universets Konge hyrde År A År B År C Sl 78 Korn fra himlen gav han dem at spise Sl 34 Smag og se at Herren er god Sl 34 Smag og se Sl 34 Smag og se Sl 15 Herre hvem kan gæste dit telt Sl 146 Min sjæl lovpris Herren Sl 116 Jeg vandrer for Herrens åsyn Sl 54 Herren støtter min sjæl Sl 19 Herrens forskrifter er rette Sl 128 Herren velsigne os så længe vi lever Sl 90 Herre mæt os med din miskundhed Sl 33 Lad din godhed Herre komme over os Sl 126 Herren har gjort store ting imod os Sl 18 Jeg elsker dig Herre du min styrke Sl 146 Min sjæl lovpris Herren Sl 16 Herren er min del og arvelod Sl 93 Herren er konge Sl 90 Herre du var vor bolig Sl 33 Saligt det folk Sl 40 Du værdiges Herre at sætte mig fri Sl 117 Gå ud i al verden Sl 68 For den arme sørged du Sl 90 Herre du var vor bolig Sl 51 Jeg vil stå op og gå til min Fader Sl 113 Pris Herrens navn som rejser den faldne igen Sl 146 Min sjæl lovpris Herren Sl 95 Lytted I dog i dag til Herrens røst Sl 98 Herrens frelse blev åbenbaret for folkenes øjne Eller: Herren har åbenbaret sin retfærd Sl 121 Fra Herren kommer min hjælp Sl 34 Den arme råbte Sl 145 Evigt og altid vil jeg love dit navn Eller: Jeg vil prise dit navn i al evighed Sl 17 Jeg skal mættes når din herlighed åbenbares Sl 98 Herren dømmer folkene med retfærd Sl. 122 Vi drager med glæde til Herrens hus IX

11 Anvendelse i kirkeåret År A År B År C Herrens højtider i det alm. kirkeår Den hl. Treenighed Daniel 3 Pris Herren pris ham i det høje Sl 33 Saligt det folk Herren valgte Sl 8 Herre du er vor Herre Kristi Legemes og Sl 147 Lovsyng Herren Sl 116 Velsignelsens Sl 110 Du er præst Blods fest Jerusalem bæger vil jeg løfte evindelig Jesu Hjerte fest Sl 103 Barmhjertig og nådig er Herren Esajas 12 I skal øse vand med glæde Sl 23 Herren er min hyrde Fester som fortrænger en søndag Skt.Ansgar Sl 96 Fortæl om Herrens undere Herrens fremstilling Sl 24 Herren holde sit i templet indtog Skt. Johannes Sl 139 Jeg vil takke dig Døber De hl. Apostle Peter og Paulus -- vigilie De hl. Apostle Peter og Paulus dagen Herrens forklarelse Jomfru Marias optagelse i Himlen Kirkevielsesfest Domkirkens konsekration Det hellige Kors ophøjelse Alle Helgen Andre fester 19. marts Skt Josef Jomfru Marias brudgom 25. marts Herrens bebudelse Jomfru Marias uplettede undfangelse 25. november Niels Steensens Fest Ritualmesser Dåb Sl 19A Deres tale har nået jordens ende Sl 34 Herren friede mig fra alle mine rædsler Sl 97 Herren har vist han er konge Sl 45 Halleluja Sl 84 Hvor elskelige er dine boliger Sl 78 Glem ikke Herrens værker Sl 24 Så er den slægt som søger dit ansigt Sl 89 Hans slægt skal blive til evig tid Sl 40 Se jeg kommer for at gøre din vilje Sl 98 Herren har åbenbaret sin retfærdighed Sl 139 Jeg vil takke dig Sl 23 Herren er min hyrde Eller Sl 27 Herren er mit lys og min frelse Eller Sl 34 Smag og se at Herren er god Firmelse Sl 117 Gå ud i al verden X

12 Anvendelse i kirkeåret År A År B År C Bryllup Sl 34 Smag og se Præstevielse Sl 110 Du er præst evindelig Begravelse Sl 27 Herren er mit lys Requiem og min frelse XI

13 Registre Jette Thomsens vekselsange i nummerorden efter salmenummeret. Bibelske lovsange står efter Davidssalmerne. Lovs. Salme nr. Omkvædet Sl 1 Salig den mand Sl 4 Opløft på os dit åsyns lys Sl 8 Herre du er vor Herre Sl 15 Herre hvem kan gæste dit telt Sl 16 Herren er min del og arvelod 631 Sl 16 Vogt mig Gud Sl 17 Jeg skal mættes Sl 18 Jeg elsker dig Herre du min styrke Sl 19A Deres tale er nået til jordens ende Sl 19B Herrens forskrifter er rette Sl 19B Herre dine ord er Ånd og liv Sl 19B Herre du har det evige livs ord Sl 19B Herrens lovbud er rette 641 Sl 22 Herre jeg vil synge din pris Sl 22 Min Gud min Gud 645 Sl 23 Herren er min hyrde 648 Sl 23 I Herrens hus skal jeg bo 651 Sl 24 Herren holde sit indtog Sl 24 Så er den slægt som søger dit ansigt 655 Sl 25 Alle Herrens stier er miskundhed 657 Sl 25 Herre kom din miskundhed i hu Sl 25 Herre lær mig dine veje 659 Sl 25 Herre jeg løfter min sjæl til dig Sl 27 Herren er mit lys og min frelse Sl 27 Jeg stoler på at jeg skal skue Sl 29 Herren velsigne sit folk med fred Sl 30 Jeg ophøjer dig Herre Sl 31 Du min Gud i dine faderhænder Sl 31 I din retfærdighed vær min tilflugtsklippe Sl 32 Herre tilgiv mig min syndeskyld 672 Sl 32 Med frelsesjubel omgiver du mig Sl 33 Lad din godhed komme over os Sl 33 Saligt det folk Herren valgte til arvelod Sl 34 Den arme råbte Sl 34 Herren friede mig 687 Sl 34 Smag og se Sl 40 Du værdiges Herre at sætte mig fri Sl 40 Se jeg kommer for at gøre din vilje 691 Sl 41 Helbred min sjæl Sl 42 Som hjorten skriger efter det levende vand XII

14 Sl 45 Halleluja 696 Sl 47 Gud steg op under jubel 699 Sl 50 Den der agter på vejen Sl 51 Vær os nådig Gud Sl 51 Jeg vil stå op og gå til min Fader Sl 51 Skab mig o Gud 703 Sl 54 Herren støtter min sjæl Sl 62 Min sjæl er stille for Gud alene Sl 63 Efter dig o Herre tørster min sjæl Sl 63 Gud efter dig tørster min sjæl Sl 65 Sæden faldt i god jord Sl 66 Bryd ud i fryderåb for vor Herre Sl 67 Folkeslag skal takke dig Gud Sl 68 For den arme sørged du Gud Sl 69 I som er ydmyge skal søge Herren 715 Sl 69 O Gud i din store miskundhed Sl 71 Min mund skal vidne om din retfærd Sl 72 Alle folk på jorden skal tilbede dig 718 Sl 72 I hans dage blomstrer retfærd Sl 78 Glem ikke Herrens værker Sl 78 Korn fra himlen gav han dem at spise Sl 80 Herrens vingård er Israels hus Sl 80 Hærskarers Gud Sl 84 Hvor elskelige er dine boliger Sl 85 Lad os se din godhed 727 Sl 85 Lad os skue Herre din miskundhed 728 Sl 86 Du Herre er god og rund Sl 86 Herre du er god og tilgiver gerne Sl 89 Hans slægt skal blive til evig tid 731 Sl 89 Om Herrens nåde vil jeg evigt synge Sl 90 Herre du var vor bolig 733 Sl 90 Herre mæt os med din miskundhed Sl 91 I trængsel Herre vær hos mig Sl 92 A+B Det er godt at takke Herren Sl 93 Herren er konge Sl 95 Lytted I dog i dag til Herrens røst 743 Sl 96 Giv Herren ære og pris 746 Sl 96 I dag er os en frelser født 744 Sl 96 Himlen glæde sig jorden juble Sl 96 Fortæl om Herrens undere Sl 97 Herren har vist han er konge Sl 98 Hele den vide jord har skuet Sl 98 Herren har åbenbaret sin retfærd Sl 98 Herrens frelse blev åbenbaret Sl 98 Herren dømmer folkeslag med retfærd Sl 100 Vi er hans folk Sl 100 Halleluja XIII

15 Sl 103 Herren har rejst sin trone i Himlen Sl 103 Barmhjertig og nådig er Herren Sl 104 Udsend din Ånd Sl 107 Lov Herren for han er god Sl 110 Du er præst evindelig 777 Sl 112 For den oprigtige oprinder lys Sl 113 Pris Herrens navn som rejser den faldne igen Sl 116 Velsignelsens bæger vil jeg løfte 773 Sl 116 Jeg vandrer for Herrens åsyn Sl 117 Lovpris Herren alle folkeslag Sl 117 Gå ud i al verden Sl 118 Halleluja Sl 118 Den sten bygmestrene forkastede Sl 118 Denne er dagen som Herren har gjort Sl 118 Denne dag har Herren skabt 786 Sl 119 Du er os nær i alle dine vidnesbyrd Sl 119 Herre hvor jeg elsker din lov Sl 119 Salige er den som vandrer Sl 121 Fra Herren kommer min hjælp Sl 122 Vi drager med glæde til Herrens hus Sl 123 Vore øjne følger Herren til han er os nådig 796 Sl 126 Herren har gjort store ting imod os Sl 128 Herren velsigne os så længe vi lever 799 Sl 128 Salig enhver som frygter Herren Sl 130 Fra det dybe råber jeg til dig o Herre Sl 131 Bevar min sjæl i fred hos dig o Herre 805 Sl 137 Min tunge hænge ved ganen Sl 138 Den dag jeg råbte svared du mig Sl 138 Din miskundhed Herre varer evindelig Sl 138 Din trofasthed o Herre varer Sl 138 Jeg vil lovsynge dig i englenes påhør Sl 139 Jeg vil takke dig Sl 145 Herre du åbner din hånd Sl 145 Jeg vil prise dit navn i al evighed 809 Sl 145 Evigt og altid vil jeg love dit navn Sl 145 Herren er nær ved alle Sl 145 Jeg vil prise dit navn i al evighed Sl 146 Min sjæl lovpris Herren Sl 146 Salige er de fattige i ånden 817 Sl 146 Kom Herre frels os Sl 147 Herren læger dem hvis hjerte er sønderknust Sl 147 Lovpris Herren Jerusalem 2 Mos 15 Herren er min styrke og blev mig til frelse Esajas 12 I skal øse vand med glæde 825 Esajas 12 Bryd ud i fryderåb Daniel 3 Pris Herren pris ham i det høje 688 Luk 1 Magnificat XIV

16 Liturgisk tabel Uger i det almindelige kirkeår År Askeonsdag Påske Himmelfart Pinse Kristi Legem før fastetiden efter påsketiden til dato til uge fra dato fra uge l. sønd. i advent

17 År C: 6. alm. søndag Salme 1 Salig den mand Antifon & Jette Thomsen. Sa - lig den mand der sæt - ter sin lid til Her - ren. 1 & -. Sa - lig den mand som ik - ke går ef - ter gud - lø - ses råd står på syn - de - res vej * el- &.. ler sid-der i spot -te - res lag men har lyst til Her-rens lov * og som grun-der på hans lov bå - &. de dag og nat. 2 3 & &. &. Han er som tid * og bla til. * De gud & Thi Her et træ der plan - - tet ved bæk - ke bæ - rer sin frugt til ret - te. - de - ne vis - ner ik - ke; alt hvad han gør får han lyk - ke. - lø - se der - i - mod er som av - ner vin - den bort - vej - rer.. - ren ken - der ret - fær - di - ges vej * men gud - lø - ses vej bry - des af!.

18 År B: 3. søndag i påsken Salme 4 Opløft på os dit åsyns lys Antifon & # # - Jette Thomsen. Op - løft på os dit å - syns lys o Her - re. 1 2 & # Svar når jeg rå & #. du mig rum. & #. * - - ber min ret - færds Gud! I træng - sel skaf - fe - de #. Vær nå - dig og hør min bøn. Vid dog at Her - ren er mig un - # der - fuldt god; * når jeg på - kal - der Her - ren hø - & #. Man - ge si - ger: "Hvem brin - ger os lyk - ke?" * Op - & # #.. rer han mig. løft på os dit å - syns lys o Her-re! I fred går jeg til hvi - le og slum - rer * thi Her -. & # # ne i tryg hed. re du la - der mig bo a - le - -

19 År C: Den hl. Treenighed Salme 8 Herre du er vor Herre Antifon & - - Jette Thomsen. Her-re du er vor Her - re hvor her-ligt er dit navn o - ver he - le jor-den. 1 & Når jeg ser din -. him - mel værk af di - ne fing - re * må - nen og stjer - ner - ne som &. du skab - te hvad er da et men - ne - ske at du kom - mer ham &. et men - ne - ske - barn at du har om - sorg for ham.. i hu 2 3 & - Du gjor - de ham li - det rin - ge - re end eng - le du kro - ned ham med æ - re &.. og her - lig - hed * du sat - te ham o - ver alt hvad du skab - te. & -. Alt lag - de du un - der hans fød - der små-kvæg og ok - ser til ho - be * ja &. og - så de vil - de dyr på mar - ken him - lens fug - le og fis - ke - ne &.. i ha - vet * alt hvad der fa - rer ad ha - ve - nes sti - er.

20 År B: 22. alm. søndag År C: 16. alm. søndag Salme 15 Herre hvem kan gæste dit telt? Antifon & b - Jette Thomsen. Her - re hvem kan gæs - te dit telt? 1 & b Den som & b vand. - rer fuld-kom-ment og ø - ver ret * ta - ler sand-hed af sit hjer - te ik - ke bag - ta - ler med sin tun - ge * ik - ke vol - der sin næs -... te ondt; 2 & b og ej brin-ger & b æ - rer dem.. skam o - ver ven; * som ag - ter den for - kas - te - de rin - ge. der fryg - ter Her - ren * ej bry - der ed han svor til e - gen ska -. de. men 3 & b Ej lå - ner pen - & b. ge ud mod å - skyld - fri. * Hvem så - le - des gør skal al - drig rok - - ger og ej ta - ger ga - ve mod. kes.

21 År B: 33. alm. søndag År C: 13. alm. søndag Salme 16 Herren er min del og arvelod 1 & b & b - - Her - ren er min del og ar - ve - Her - ren er min til - mål - te del og mit bæ - ger. * Du hol - der min ar - ve - & b. lod i hævd. Antifon Jette Thomsen.. lod. Jeg. har al - tid Her - ren for ø - je * han er. & b ved min høj - re jeg rok - kes ik -. ke. 2 & b Der - for glæ - des mit hjer - te min æ - re jub - ler; * end - og & b. i. mit kød skal bo tryg-hed. Thi døds - ri - get gi - ver du ik - ke min sjæl * la - der ik - ke din. & b. hel - li - ge sku - e gra - ven. 3 & b - Du læ - rer mig li - vets vej; man mæt - tes af glæ - de for & b.. dit å - syn; * liv - sa - lig - hed er i din høj - re for e - vigt.

22 Påskenat 2. vekselsang År B: 33. alm. søndag 631 Salme 16 Vogt mig Gud 1 & b & - Vogt mig Gud thi b jeg sto - ler på Her - ren er min til - mål - te del og mit bæ - ger. * Du hol - der min ar - ve - & b. lod i hævd. Antifon Jette Thomsen.. dig! Jeg. har al - tid Her - ren for ø - je * han er. & b ved min høj - re jeg rok - kes ik -. ke. 2 & b. Der - for glæ - des mit hjer - te min æ - re jub - ler; * end - og mit kød skal bo & b. i tryg-hed. Thi døds - ri - get gi - ver du ik - ke min sjæl * la - der ik - ke din & b. hel - li - ge sku - e gra - ven.. 3 & b - Du læ - rer mig li - vets vej; man mæt - tes af glæ - de for & b.. dit å - syn; * liv - sa - lig - hed er i din høj - re for e - vigt.

23 År A B og C: efter 2. læsning i påskevigilien År A: 3. søndag i påsken År C: 13. alm. søndag 631 Salme 16 Vogt mig Gud & & - Vogt mig Gud thi. b jeg sto - ler på b Jeg si - ger til Her - ren: * Du er min Her - re. Her - ren er min til - mål - & te del og mit & Jeg vil pri & b &. ma - ner mig selv je han er * & Der - for glæ - & b mit kød skal bo &. ke min sjæl * & Du læ - rer & liv - sa - lig - hed Antifon. bæ - ger. * Du - se Her - ren der b. om nat - ten. ved min høj - re des mit hjer - te b. i tryg - hed. la - der ik - ke - mig li - vets vej; er i din høj. hol - der min ar -.. dig! gav mig råd * Jeg har al - tid b. ve - lod i hævd. b jeg rok - kes ik - min æ - re jub - Thi døds - ri - get din hel - li - ge man mæt - tes - Jette Thomsen b. re for e - vigt. mi - ne ny - rer Her - ren for ø -. ke.. ler; * end - og b. sku - e gra - ven. af glæ - de for gi - ver du ik -. dit å - syn; *

24 År C: 32. alm. søndag Salme 17 Jeg skal mættes når din herlighed åbenbares Antifon & # - Jette Thomsen. Jeg skal mæt - tes når din her - lig - hed å - ben - ba - res o Her - re. 1 & # -. Her - re hør en ret - fær - dig sag lyt til min kla - ge; * lån ø - re til bøn & #. fra svig - lø - se læ - ber! 2 & #.. Mi - ne skridt har holdt di - ne spor * jeg vak - le - de ej på mi - ne ve - je. & #. Jeg rå - ber til dig thi du sva - rer mig Gud * bøj ø - ret til mig hør på. mit ord! 3 & #.. Vogt mig som ø - je - ste-nen * skjul mig i di - ne vin -gers skyg - ge. Men jeg skal i ret - & #.. færd sku - e dit å - syn * mæt - tes ved din skik - kel - se når jeg våg - ner.

25 År A: 30. alm. søndag År B: 31. alm søndag Salme 18 Jeg elsker dig Herre du min styrke Antifon & b Jette Thomsen. Jeg el - sker dig Her - re du min styr - ke. 1 & b Her - re jeg har dig hjer - te - ligt kær min styr - ke! * Her - re & b. min klip - pe min borg min be - fri - er. Min Gud mit bjerg hvor - hen jeg tyr *.. & b mit skjold mit frel -. ses - horn mit værn. 2 3 & b & b. der. Jeg på - kal - der Her - ren den Her - ren & b Du som kraf le - ver lo - vet - tig hjæl-per din. høj - lo - ve - de *. og frel - ses fra væ - re min klip - pe * op - hø - jet væ-re min kon - ge. * og mi - ne fjen - vi - ser din sal - ve - de mis-kund -. frel-ses Gud.. hed.

26 Apostelfester Salme 19 A Deres tale har nået jordens ende Antifon & b Jette Thomsen.. et jor dens en de. De - res ta - le har nå & b.. Him - len for - kyn - der Guds æ - re * hvæl - vin - gen kund - gør hans hæn - ders & b.. værk. Dag bæ - rer bud til dag * nat la - der nat det vi - de. 2 & b.. U - den ord og u - den ta - le * u - den at ly - den hø - res når & b.. Him - lens røst o - ver jor - den vi - de * dens ta - le til jor - de - rigs en - de.

27 År C: 3. alm. søndag Salme 19 B Herre dine ord er Ånd og liv Antifon & b - - Her - re di - ne Jette Thomsen. ord er Ånd og liv. 1 & b.. Her - rens lov er fuld - kom -men * den kvæ - ger sjæ - len; Her - rens vid - nes - & b. byrd hol - der * gør en - fol - dig. vis. 2 & b Her - rens for - skrif - ter er ret - te glæ - der hjer - tet * Her - rens & b bud er purt gi. - ver ø - jet glans Her - rens frygt er ren va - rer e -.. vigt; * & b. Her - rens lov - bud er sand - hed ret - te til ho - be. 3 & b - Lad min munds & b. ord væ - re dig til be - hag lad mit hjer - tes. tan - ker nå frem for dit å - syn * Her - re min klip - pe og min gen - lø - ser.

28 Påskenat: 6. vekselsang Ar B: 3. søndag i fasten Salme 19 B Herre du har det evige livs ord & # & # - # - Her - re du har det e - vi -. # #... ge livs ord. Her - rens lov er fuld - kom - men * kvæ - ger sjæ - len; Her - rens vid - nes - & #. # byrd hol - der * gør en - fol - dig & # & #... vis. # Her - rens for - skrif - ter er ret - te * glæ - der hjer - tet Her - rens bud er Antifon #. purt * gi - ver ø - jet glans. & # Her - rens frygt er ren va - rer e - vigt; * Her - rens lov - bud er sand - & # #. hed ret - te til ho - be. kos - te - li - ge & # fint guld i mæng.. # Jette Thomsen frem for guld ja. - de; * sø - de frem for hon - ning og ku - bens saft.

29 År B: 26. alm. søndag Salme 19 B Herrens forskrifter er rette Antifon & Jette Thomsen. Her - rens for - skrif - ter er ret - te glæ - der hjer - tet. 1 &.. fuld kom men *. Her - rens lov er - - kvæ - ger sjæ - len. Her - rens vid - nes - byrd hol - der * &. gør en - fol - di - ge vi - se. 2 &. Her - rens frygt er ren va - rer e - vigt; * Her - rens lov - bud er sand - hed ret - te &... til ho - be. Din tje - ner ta - ger og va - re på dem; * at hol - de dem løn - ner sig. 3 &.. & Hvem mær - ker selv at han fej - ler? * Til - giv mig løn - li - ge syn - der. -. Værn og - så din tje - ner mod fræk - ke; ej rå - de de o - ver mig! * Så bli - ver jeg &. u - den ly - de og fri for svæ - re syn - der.

30 Påskenat 6. læsning Salme 19 B Herrens lovbud er rette Antifon & b b. Jette Thomsen. glæ der hjer tet. Her-rens lov -bud er ret - te & bb & bb. & b b - Her-rens lov er fuld-kom-men kvæ -ger sjæ -len. Her - rens vid -nes-byrd hol - der * gør en - fol - dig Her -. rens bud er purt gi vis. - Her-rens for-skrif -ter. ver ø - jet glans. er ret - te glæ-der. hjer - tet; * 2 & bb Her-rens frygt er ren va - rer e -. vigt. * Her - rens lov - bud er sand-hed ret - & b b.. te til ho - be. Kos - te - li - ge frem for guld ja fint guld i mæng - de; * & bb sø - de frem - for hon - ning og ku - bens. saft.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud,

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, 1 Jehovas egenskaber ( Abenbaringen 4:11) Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, væl - digt det værk som din hand

Læs mere

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen Altrets sakramente Lovprisning af Altrets Sakramente I Altrets helligste Sakramente være Jesus evig tak og pris og ære. Bøn før kommunionen Almægtige, evige Gud! Se, jeg træder hen til din enbårne Søns,

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Påskemåltid Skærtorsdag aften Liturgi til brug i discipelfællesskaber

Påskemåltid Skærtorsdag aften Liturgi til brug i discipelfællesskaber Påskemåltid Skærtorsdag aften Liturgi til brug i discipelfællesskaber INTRODUKTION Her følger liturgien som Keld Dahlmann har bearbejdet efter forlæg fra Ole Andersen. Til måltidet skal bruges rødvin,

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned = Menigheden står op! = Menigheden sidder ned 1. PRÆLUDIUM 2. INDGANGSBØN Kirkesanger / Kordegn: Lad os alle bede! Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre hvad du, Gud Fader, min skaber, du

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Advent. 3. søndag i advent Mel.: I blev skabt som mand og kvinde (DDS 706)

Advent. 3. søndag i advent Mel.: I blev skabt som mand og kvinde (DDS 706) Advent I advent tager flere af teksterne fra Det Gamle Testamente udgangspunkt i det golde ørkenlandskab og forjættelsen af ny frugtbarhed. Hos Esajas hører vi til 3. søndag i advent om dette tørre land

Læs mere

Rosenkransen er lige velegnet til at bede alene og i fællesskab, og der er flere måder at bede den på.

Rosenkransen er lige velegnet til at bede alene og i fællesskab, og der er flere måder at bede den på. Rosenkransen Rosenkransen er en af den katolske Kirkes mest udbredte og elskede bønner. Den har sit navn af, at de mange gange, vi siger Hil dig, Maria og Fadervor, knyttes sammen som en krans af roser

Læs mere

Ordo Missae. Messens Liturgi. for den Katol ske Kirke i Da nmark

Ordo Missae. Messens Liturgi. for den Katol ske Kirke i Da nmark Ordo Missae Messens Liturgi for den Katol ske Kirke i Da nmark Ordo Missae Messens Liturgi Udarbejdet ud fra Missale Romanum editio typica tertia af Liturgikommissionen og godkendt ad experimentum af Biskop

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Konfirmations-ord til din konfirmationsdag.

Konfirmations-ord til din konfirmationsdag. Konfirmations-ord til din konfirmationsdag. Skriv eller eller ud for det vers, du ønsker. Skriv dit navn her: GAMLE TESTAMENTE 1. 1. Mos 1, 1 I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden. 2. 1. Mos 1, 27

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

SØREN BIRCH LILLE MESSE FOR LIGESTEMMIGT KOR (SSA) OG ORGEL SAMPLE FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR FORLAGET MIXTUR

SØREN BIRCH LILLE MESSE FOR LIGESTEMMIGT KOR (SSA) OG ORGEL SAMPLE FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR FORLAGET MIXTUR SØREN BIRCH LILLE MESSE FOR LIGESTEMMIGT KOR (SSA) OG ORGEL FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR FORLAGET MIXTUR Søren Birh: Lille messe or ligestemmigt kor (SSA) og orgel Redaktion: Forlaget Mixtur FUK 15 01 ISMN

Læs mere

Guds fulde rustning BørneOase 2011

Guds fulde rustning BørneOase 2011 uds fulde rustning BørneOase 2011 1 Lad mig høre et kæmpe råb F C Lad mig høre et kæmpe råb! dm Bb Syng en sang om tro og håb! F C Klap nu alle drenge og piger, dm Bb mærk den glæde Jesus gi'r! Hjertet

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 15 livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 1 »Vi vil leve i bøn«sådan lyder en af kerneværdierne i IMU, og derfor ønsker vi at sætte fokus på bøn. 15 livliner er en opfordring til at

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Pilgrimsweekend i Svenstrup. Pilgrimsweekend i Svenstrup 26.-27. september 2008. Kristen meditation. Sognegården Gammel Viborgvej 17 9230 Svenstrup

Pilgrimsweekend i Svenstrup. Pilgrimsweekend i Svenstrup 26.-27. september 2008. Kristen meditation. Sognegården Gammel Viborgvej 17 9230 Svenstrup Pilgrimsweekend i Svenstrup 26.-27. september 2008 Sognegården Gammel Viborgvej 17 9230 Svenstrup Kristen meditation Pilgrimsweekend i Svenstrup Fredag den 26/9 Kl. 16.00: Sognegården åbner der er kaffe

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Den første bliver meget nemt blot et skridt på vejen mod et mål.

Den første bliver meget nemt blot et skridt på vejen mod et mål. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 27. november 2016 Kirkedag: 1.s.i adv/a Tekst: Sl 24; Rom 13,11-14; Matt 21,1-9 Salmer: SK: 87 * 447 * 450 * 75 * 83 * 80,4 * 74 LL: 87 * 75 * 83 * 80,4

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Åbningshilsen. Vi går og trækkes med et gammelt indgroet egoistisk, selvoptaget menneske. Det skal vi gøre op med og

Åbningshilsen. Vi går og trækkes med et gammelt indgroet egoistisk, selvoptaget menneske. Det skal vi gøre op med og 1 Sidste søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 9. februar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/356/138/601//603/439/565/476 Uddelingssalme: se ovenfor: 565 Åbningshilsen Der er frokost efter højmessen

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148 Alfabetisk register A Adventskransen nu vi tænder................................ 65 All night, all day.......................................... 226 Alle, både høj og lav......................................

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Bøn til den korsfæstede Frelser

Bøn til den korsfæstede Frelser Gud Søn Kors, Skt. Elisabeth kirke Holbæk Bøn til den korsfæstede Frelser Se, o gode og mildeste Jesus! For dit åsyn kaster jeg mig på knæ og bønfalder og besværger dig med min sjæls hele inderlighed,

Læs mere

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske.

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 24. marts 2013 Kirkedag: Palmesøndag/A Tekst: Matt 21,1-9 Salmer: SK: 83 * 84 * 176 * 177 * 202 * 172 LL: Optakt til påske med Dorthe Zielke og Søren Johannsen

Læs mere

Kære forbedere December 2016

Kære forbedere December 2016 For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste (Es 9,5). Kære forbedere Hvilken glæde

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud. Så bliver da tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden

Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud. Så bliver da tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden Øjet er legemets lys. Er dit øje klart, er hele dit legeme lyst; men er dit øje mat, er hele dit legeme mørkt. Hvis nu lyset i dig er mørke - hvilket mørke! Matthæus 6,22 - fra Jesu bjergprædiken Hvorfor

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Messens liturgi - en forklaring til messen - Indledning Liturgi er et græsk ord, som betyder: offentlig tjeneste; tjeneste udført på offentlighedens

Messens liturgi - en forklaring til messen - Indledning Liturgi er et græsk ord, som betyder: offentlig tjeneste; tjeneste udført på offentlighedens Messens liturgi - en forklaring til messen - Indledning Liturgi er et græsk ord, som betyder: offentlig tjeneste; tjeneste udført på offentlighedens vegne. Når vi taler om liturgi, tænker vi på menigheden,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Salme 135,5 Ja, det ved jeg, at HERREN er stor, og at vor Herre er over alle guder. (Læs Sl 135,1-7) Luk 1,37 For Gud er intet umuligt.

Salme 135,5 Ja, det ved jeg, at HERREN er stor, og at vor Herre er over alle guder. (Læs Sl 135,1-7) Luk 1,37 For Gud er intet umuligt. 1 Salme 134,1 Lovpris Herren, I Herrens tjenere, alle I, som gør nattjeneste i Herrens hus. (Læs Sl 134,1-3) Luk 6,12 I de dage skete det, at han gik op på et bjerg for at bede, og dér tilbragte han hele

Læs mere

34 Brylluppet i Kana Joh 2, Den blinde Bartimæus Mark 10, Opvækkelsen af enkens søn Luk 7,

34 Brylluppet i Kana Joh 2, Den blinde Bartimæus Mark 10, Opvækkelsen af enkens søn Luk 7, OVERSIGT BOG 1 EFTERÅR 2015 JESU UNDERE 34 Brylluppet i Kana Joh 2,1-12 12 13 35 Den blinde Bartimæus Mark 10,46-52 14 15 36 Opvækkelsen af enkens søn Luk 7,11-17 16 17 KATEKISMUS FOR BØRN FADERVOR 37

Læs mere

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et Lyksaligt det folk, som har øre for klang Lyk - sa - ligt det folk, som har ø - re for klang / her - o - ven - fra! / Det nyn - ner alt her på den e - vi - ge sang: / Hal - le - lu - ja! / Thomas Laub

Læs mere

Prædiken, en julemeditation Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 25. december 2011 kl. 16 Juledag Johs. 1, 1-14 Salmer:

Prædiken, en julemeditation Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 25. december 2011 kl. 16 Juledag Johs. 1, 1-14 Salmer: Prædiken, en julemeditation Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 25. december 2011 kl. 16 Juledag Johs. 1, 1-14 Salmer: 129 102 125-111 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: I begyndelsen

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

SAMPLE MERETE KUHLMANN PSALME 100 - EXSULTATE DOMINO - BRYD UD I FRYDERÅB FOR HERREN FOR LIGESTEMMIGT KOR OG ORGEL FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR

SAMPLE MERETE KUHLMANN PSALME 100 - EXSULTATE DOMINO - BRYD UD I FRYDERÅB FOR HERREN FOR LIGESTEMMIGT KOR OG ORGEL FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR MERETE KUHLMANN PSALME 100 - EXSULTATE DOMINO - BRYD UD I FRYDERÅB FOR HERREN FOR LIGESTEMMIGT KOR OG ORGEL FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR FORLAGET MIXTUR Merete Kuhlmann: Psalme 100 for ligestemmigt kor og orgel

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Jesu rædsel og styrke. Salme 22

Jesu rædsel og styrke. Salme 22 Jesu rædsel og styrke Salme 22 Salme 22:1-9 Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke, og om

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere