Jeg vil prise dit navn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg vil prise dit navn"

Transkript

1 Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen

2 Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien til brug i Bispedømmet København Udarbejdet af Jette Thomsen Ansgarstiftelsens Forlag 2014

3 Jeg vil prise dit navn - Vekselsange til messen. Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien. Udarbejdet af Jette Thomsen. Indskrevet af Erling Rasmussen. Udgivet af Liturgikommissionen på Ansgarstiftelsens Forlag. Ansgarstiftelsens Forlag Alle rettigheder forbeholdt. Må ikke kopieres distribueres eller på anden måde gengives uden forlagets samtykke. 1. udgave maj udgave oktober ISBN Udgivet udelukkende som e-bog Distribueres gennem Pastoral-Centret tlf Den katolske Kirke i Danmark Gl. Kongevej København V.

4 Indhold Komponistens forord... IV Om udførelsen... IV Tak... V Oversigt over vekselsange og deres anvendelse... VI Adventstiden... VI Juletiden... VI Fastetiden... VI Det hellige påsketriduum... VII Påsketiden... VII Det almindelige kirkeår... VIII Herrens højtider i det alm. kirkeår... X Fester som fortrænger en søndag... X Andre fester... X Ritualmesser... X Registre... XII Jette Thomsens vekselsange i nummerorden efter salmenummeret. Bibelske lovsange står efter Davidssalmerne.... XII Liturgisk tabel XV

5 Komponistens forord Hermed præsenteres en samling vekselsange til gudstjenestebrug søn- og helligdage i de tre kirkeår A-B-C. Da den Katolske Kirke ejer en betydelig sangskat i den gregorianske sang som har sin rod i den jødiske synagogesang har jeg valgt at sætte dansk tekst under såvel antifoner som Davids Salmer med gregorianske melodier. Som inspirationskilde har jeg benyttet ANTIFONE MONASTICUM og PSALTERIUM MONASTICUM som indeholder de latinske tidebønner. Tidebønnerne består mest af Davids Salmer med tilhørende antifoner ligesom vekselsangene i Messens liturgi. De gregorianske salmetoner er så godt som uændrede (alle 8 salmetoner er benyttet) men det har været sværere at tilpasse de latinske antifoner til de danske undertekster. Jeg håber det er gjort uden at øve vold på de smukke latinske melodier. Om udførelsen Efter gammel skik skal disse vekselsange synges enstemmigt uden akkompagnement. Da menigheden skal synge med på antifonen kan organisten spille melodistemmen evt. i oktaver. Salmeversene synges af én eller flere solister. Der er ingen taktstreger og noderne har ingen halse som i anden musik. Det er tekstens betoninger der afgør nodeværdierne. Af den grund kan det være en god ide ved indøvningen at recitere teksten først uden melodi. Tempoet bør være flydende. En Davidssalme består af to halvvers der adskilles af en * med et pausetegn. Denne pause er vigtig og skal vare ca. 4 sek. inden man synger 2. halvvers. Næste salmevers følger ret hurtigt efter. Eks.: Herrens lov er fuldkommen * (pause) den kvæger sjælen (lille pause) Herrens vidnesbyrd holder * gør enfoldig vis. 1. halvvers kan ofte være delt af en flexa ƚ (bøjning) som angiver en minimal pause eller kort indånding. En lille forlængerstreg (episem) ˉ er sat over den sidste node inden ƚ. Før man begynder at synge vekselsangen anbefales det at organisten spiller antifonen igennem. Antifonen synges af solist(er). Den gentages af menigheden. Derefter synger solist(er) de to første salmevers. Antifonen gentages af menigheden osv. I flere år er disse vekselsange blevet afprøvet i Skt. Andreas i Ordrup. Det er mit håb at de også vil kunne finde anvendelse i andre kirker. Jette Thomsen Juni 2013 IV

6 Tak Forlaget takker Erling Rasmussen for indskrivning af noder korrekturlæsning og megen anden assistance i forbindelse med denne udgivelse. V

7 Oversigt over vekselsange og deres anvendelse Anvendelse i kirkeåret År A År B År C Adventstiden 1. søndag i advent Sl. 122 Vi drager med glæde til Herrens hus 2. søndag i advent Sl 72 I hans dage blomstrer retfærd Sl 80 Hærskarers Gud Sl 85 Lad os skue Herre din miskundhed Eller: Sl 85 Lad os se din godhed Luk 1 Magnificat Sl 25 Herre jeg løfter min sjæl til dig Sl 126 Herren har gjort store ting imod os 3. søndag i advent Sl 146 Kom Herre frels os Esajas 12 Bryd ud i fryderåb 4. søndag i advent Sl 24 Herren holde sit Sl 89 Om Herrens nåde Sl 80 Hærskarers Gud indtog vil jeg evigt synge Juletiden Julevigilien Sl 89 Om Herrens nåde Julenat Sl 96 I dag er os en frelser født Juledag Sl 98 Hele den vide jord har skuet Guds frelse Den hl. Families Sl 128 Salig enhver Fest som frygter Herren Nytårsaften Sl 96 Himlen glæde sig jorden juble Jomfru Maria Sl 67 Folkeslag skal Gudsmoder 1. januar takke dig Gud Herrens åbenbarelse (søn 2.-8.jan) 2. søndag efter jul (2.-5.jan) Herrens dåb Sl 72 Alle folk på jorden skal tilbede dig Sl 147 Lovsyng Herren Jerusalem Sl 29 Herren velsigne sit folk med fred Fastetiden 1. sønd. i fasten Sl 51 Vær os nådig Gud 2. sønd. i fasten Sl 33 Lad din godhed komme over os 3. sønd. i fasten Sl 95 Lytted I dog i dag til Herrens røst 4. sønd. i fasten Sl 23 Herren er min hyrde 5. sønd. i fasten Sl 130 Fra det dybe råber jeg til dig o Herre Sl 25 Alle Herrens stier er miskundhed Eller: Herre kom din miskundhed i hu Sl 116 Jeg vandrer for Herrens åsyn Sl 19 B Herre du har det evige livs ord Sl 137 Min tunge hænge ved ganen Sl 51 Skab mig o Gud Sl 91 I trængsel Herre vær du hos mig Sl 27 Jeg stoler på at jeg skal skue Sl 103 Barmhjertig og nådig er Herren Sl 34 Smag og se at Herren er god Sl 126 Herren har gjort store ting imod os VI

8 Anvendelse i kirkeåret Palmesøndag Sl 22 Min Gud min Gud hvorfor har du forladt mig Det hellige påsketriduum Skærtorsdag Sl 116 Velsignelsens Langfredag År A År B År C bæger vil jeg løfte Sl 31 Du min Gud i dine faderhænder Påskevigilien 1 Sl 104 Udsend din Ånd 2 Sl 16 Vogt mig Gud 3 2. Mos 15 Herren er min styrke og blev mig til frelse 4 Sl 30 Jeg ophøjer dig Herre 5 Esajas 12 I skal øse vand med glæde af frelsens kilder 6 Sl 19B Herre du har det evige livs ord Eller: Sl. 19B Herrens lovbud er rette 7a 7b Påskedag (ved dåb) Påskehalleluja Sl 42 Som hjorten skriger efter det levende vand Sl 51 Skab mig o Gud et rent hjerte Påskehalleluja med vers fra Sl. 118 se Påskedag Sl 118 Denne er dagen som Herren har gjort Eller: Sl 118 Denne dag har Herren skabt Påsketiden 2. sønd. i påsken Sl 118 Halleluja (hvide søndag) halleluja halleluja 3. sønd. i påsken Sl 16 Vogt mig Gud Sl 4 Opløft på os dit 4. sønd. i påsken Sl 23 Herren er min hyrde 5. sønd. i påsken Sl 33 Lad din godhed Herre komme over os 6. sønd. i påsken Sl 66 Bryd ud i fryderåb for vor Herre Kristi himmelfart Sl 47 Gud steg op under jubel åsyns lys Sl 118 Halleluja halleluja halleluja Sl 22 Herre jeg vil synge din pris Sl 98 Herren har åbenbaret sin retfærd Sl 30 Jeg ophøjer dig Herre Sl 100 Halleluja Sl 145 Jeg vil prise dit navn i al evighed Sl 67 Folkeslag skal takke dig Gud VII

9 Anvendelse i kirkeåret 7. sønd. i påsken Sl 27 Jeg stoler på at jeg skal skue Herrens godhed År A År B År C Sl 103 Herren har rejst sin trone i Himlen Pinsevigilien Sl 104 Udsend din Ånd Pinsedag Sl 104 Udsend din Ånd Sl 97 Herren har vist haner konge Det almindelige kirkeår 2. alm. søndag Sl 40 Se jeg kommer for at gøre din vilje 3. alm. søndag Sl 27 Herren er mit lys og min frelse 4. alm. søndag Sl 146 Kom Herre frels os / Salige er de fattige i ånden 5. alm. søndag Sl 112 For den oprigtige oprinder lys 6. alm. søndag Sl 119 Salige er den som vandrer efter Herrens lov 7. alm. søndag Sl 103 Barmhjertig og nådig er Herren 8. alm. søndag Sl 62 Min sjæl er stille for Gud alene Sl 25 Lær mig dine veje Herre Sl 95 Lytted I dog i dag til Herrens røst Sl 147 Herren læger dem hvis hjerte er sønderknust Sl 32 Med frelsesjubel omgiver du mig Sl 41 Helbred min sjæl Sl 103 Barmhjertig og nådig er Herren 9. alm. søndag Sl 31 I din retfærdighed vær min tilflugtsklippe Sl 81 Jubler for Gud vor styrke 10. alm. søndag Sl 50 Den der agter på Sl 130 Fra det dybe vejen råber jeg til dig o Herre 11. alm. søndag Sl 100 Vi er hans folk Sl 92 Det er godt at takke Herren 12. alm. søndag Sl 69 O Gud i din store Sl 107 Lov Herren for miskundhed han er god 13. alm. søndag Sl 89 Om Herrens nåde Sl 30 Jeg ophøjer dig Herre 14. alm. søndag Sl 145 Evigt og altid vil Sl 123 Vore øjne følger jeg love dit navn Herren til han er os 15. alm. søndag Sl 65 Sæden faldt i god jord 16. alm. søndag Sl 86 Herre du er god og tilgiver gerne Eller: Du Herre er god og rund 17. alm. søndag Sl 119 Herre hvor jeg elsker din lov nådig Sl 85 Lad os skue Herre din miskundhed Eller: lad os se din godhed Sl 23 Herren er min hyrde Sl 145 Herre du åbner din hånd Sl 96 Fortæl om Herrens undere Sl 19B Herre dine ord er Ånd og liv Sl 71 Min mund skal vidne om din retfærd Sl 138 Jeg vil lovsynge dig i englenes påhør Sl 1 Salig den mand Sl 103 Barmhjertig og nådig er Herren Sl 92 Det er godt at takke min Herre og min Gud Sl 117 Gå ud i al verden Sl 30 Jeg ophøjer dig Herre Sl 32 Herre tilgiv mig min syndeskyld Sl 63 Gud efter dig tørster min sjæl Sl 16 Herren er min del og arvelod Sl 66 Bryd ud i fryderåb for vor Herre Sl 69 I som er ydmyge skal søge Herren Sl 15 Herre hvem kan gæste dit telt Sl 138 Den dag jeg råbte svared du mig VIII

10 Anvendelse i kirkeåret 18. alm. søndag Sl 145 Herre du åbner din hånd 19. alm. søndag Sl 85 Lad os skue Herre din miskundhed eller: Lad os se din godhed 20. alm. søndag Sl 67 Folkeslag skal takke dig Gud 21. alm. søndag Sl 138 Din miskundhed Herre eller: Din trofasthed o Herre 22. alm. søndag Sl 63 Efter dig o Herre tørster min sjæl i længsel 23. alm. søndag Sl 95 Lytted I dog i dag til Herrens røst 24. alm. søndag Sl 103 Barmhjertig og nådig er Herren 25. alm. søndag Sl 145 Herren er nær ved alle 26. alm. søndag Sl 25 Alle Herrens stier er miskundhed eller: Herre kom din miskundhed i hu 27. alm. søndag Sl 80 Herrens vingård er Israels hus 28. alm. søndag Sl 23 I Herrens hus skal jeg bo 29. alm. søndag Sl 96 Giv Herren ære og pris 30. alm. søndag Sl 18 Jeg elsker dig Herre du min styrke 31. alm. søndag Sl 131 Bevar min sjæl i fred hos dig o Herre 32. alm. søndag Sl 63 Gud efter dig tørster min sjæl 33. alm. søndag Sl 128 Salig enhver som frygter Herren 34. alm. søndag -- Sl 23 Herren er min Jesus Kristus universets Konge hyrde År A År B År C Sl 78 Korn fra himlen gav han dem at spise Sl 34 Smag og se at Herren er god Sl 34 Smag og se Sl 34 Smag og se Sl 15 Herre hvem kan gæste dit telt Sl 146 Min sjæl lovpris Herren Sl 116 Jeg vandrer for Herrens åsyn Sl 54 Herren støtter min sjæl Sl 19 Herrens forskrifter er rette Sl 128 Herren velsigne os så længe vi lever Sl 90 Herre mæt os med din miskundhed Sl 33 Lad din godhed Herre komme over os Sl 126 Herren har gjort store ting imod os Sl 18 Jeg elsker dig Herre du min styrke Sl 146 Min sjæl lovpris Herren Sl 16 Herren er min del og arvelod Sl 93 Herren er konge Sl 90 Herre du var vor bolig Sl 33 Saligt det folk Sl 40 Du værdiges Herre at sætte mig fri Sl 117 Gå ud i al verden Sl 68 For den arme sørged du Sl 90 Herre du var vor bolig Sl 51 Jeg vil stå op og gå til min Fader Sl 113 Pris Herrens navn som rejser den faldne igen Sl 146 Min sjæl lovpris Herren Sl 95 Lytted I dog i dag til Herrens røst Sl 98 Herrens frelse blev åbenbaret for folkenes øjne Eller: Herren har åbenbaret sin retfærd Sl 121 Fra Herren kommer min hjælp Sl 34 Den arme råbte Sl 145 Evigt og altid vil jeg love dit navn Eller: Jeg vil prise dit navn i al evighed Sl 17 Jeg skal mættes når din herlighed åbenbares Sl 98 Herren dømmer folkene med retfærd Sl. 122 Vi drager med glæde til Herrens hus IX

11 Anvendelse i kirkeåret År A År B År C Herrens højtider i det alm. kirkeår Den hl. Treenighed Daniel 3 Pris Herren pris ham i det høje Sl 33 Saligt det folk Herren valgte Sl 8 Herre du er vor Herre Kristi Legemes og Sl 147 Lovsyng Herren Sl 116 Velsignelsens Sl 110 Du er præst Blods fest Jerusalem bæger vil jeg løfte evindelig Jesu Hjerte fest Sl 103 Barmhjertig og nådig er Herren Esajas 12 I skal øse vand med glæde Sl 23 Herren er min hyrde Fester som fortrænger en søndag Skt.Ansgar Sl 96 Fortæl om Herrens undere Herrens fremstilling Sl 24 Herren holde sit i templet indtog Skt. Johannes Sl 139 Jeg vil takke dig Døber De hl. Apostle Peter og Paulus -- vigilie De hl. Apostle Peter og Paulus dagen Herrens forklarelse Jomfru Marias optagelse i Himlen Kirkevielsesfest Domkirkens konsekration Det hellige Kors ophøjelse Alle Helgen Andre fester 19. marts Skt Josef Jomfru Marias brudgom 25. marts Herrens bebudelse Jomfru Marias uplettede undfangelse 25. november Niels Steensens Fest Ritualmesser Dåb Sl 19A Deres tale har nået jordens ende Sl 34 Herren friede mig fra alle mine rædsler Sl 97 Herren har vist han er konge Sl 45 Halleluja Sl 84 Hvor elskelige er dine boliger Sl 78 Glem ikke Herrens værker Sl 24 Så er den slægt som søger dit ansigt Sl 89 Hans slægt skal blive til evig tid Sl 40 Se jeg kommer for at gøre din vilje Sl 98 Herren har åbenbaret sin retfærdighed Sl 139 Jeg vil takke dig Sl 23 Herren er min hyrde Eller Sl 27 Herren er mit lys og min frelse Eller Sl 34 Smag og se at Herren er god Firmelse Sl 117 Gå ud i al verden X

12 Anvendelse i kirkeåret År A År B År C Bryllup Sl 34 Smag og se Præstevielse Sl 110 Du er præst evindelig Begravelse Sl 27 Herren er mit lys Requiem og min frelse XI

13 Registre Jette Thomsens vekselsange i nummerorden efter salmenummeret. Bibelske lovsange står efter Davidssalmerne. Lovs. Salme nr. Omkvædet Sl 1 Salig den mand Sl 4 Opløft på os dit åsyns lys Sl 8 Herre du er vor Herre Sl 15 Herre hvem kan gæste dit telt Sl 16 Herren er min del og arvelod 631 Sl 16 Vogt mig Gud Sl 17 Jeg skal mættes Sl 18 Jeg elsker dig Herre du min styrke Sl 19A Deres tale er nået til jordens ende Sl 19B Herrens forskrifter er rette Sl 19B Herre dine ord er Ånd og liv Sl 19B Herre du har det evige livs ord Sl 19B Herrens lovbud er rette 641 Sl 22 Herre jeg vil synge din pris Sl 22 Min Gud min Gud 645 Sl 23 Herren er min hyrde 648 Sl 23 I Herrens hus skal jeg bo 651 Sl 24 Herren holde sit indtog Sl 24 Så er den slægt som søger dit ansigt 655 Sl 25 Alle Herrens stier er miskundhed 657 Sl 25 Herre kom din miskundhed i hu Sl 25 Herre lær mig dine veje 659 Sl 25 Herre jeg løfter min sjæl til dig Sl 27 Herren er mit lys og min frelse Sl 27 Jeg stoler på at jeg skal skue Sl 29 Herren velsigne sit folk med fred Sl 30 Jeg ophøjer dig Herre Sl 31 Du min Gud i dine faderhænder Sl 31 I din retfærdighed vær min tilflugtsklippe Sl 32 Herre tilgiv mig min syndeskyld 672 Sl 32 Med frelsesjubel omgiver du mig Sl 33 Lad din godhed komme over os Sl 33 Saligt det folk Herren valgte til arvelod Sl 34 Den arme råbte Sl 34 Herren friede mig 687 Sl 34 Smag og se Sl 40 Du værdiges Herre at sætte mig fri Sl 40 Se jeg kommer for at gøre din vilje 691 Sl 41 Helbred min sjæl Sl 42 Som hjorten skriger efter det levende vand XII

14 Sl 45 Halleluja 696 Sl 47 Gud steg op under jubel 699 Sl 50 Den der agter på vejen Sl 51 Vær os nådig Gud Sl 51 Jeg vil stå op og gå til min Fader Sl 51 Skab mig o Gud 703 Sl 54 Herren støtter min sjæl Sl 62 Min sjæl er stille for Gud alene Sl 63 Efter dig o Herre tørster min sjæl Sl 63 Gud efter dig tørster min sjæl Sl 65 Sæden faldt i god jord Sl 66 Bryd ud i fryderåb for vor Herre Sl 67 Folkeslag skal takke dig Gud Sl 68 For den arme sørged du Gud Sl 69 I som er ydmyge skal søge Herren 715 Sl 69 O Gud i din store miskundhed Sl 71 Min mund skal vidne om din retfærd Sl 72 Alle folk på jorden skal tilbede dig 718 Sl 72 I hans dage blomstrer retfærd Sl 78 Glem ikke Herrens værker Sl 78 Korn fra himlen gav han dem at spise Sl 80 Herrens vingård er Israels hus Sl 80 Hærskarers Gud Sl 84 Hvor elskelige er dine boliger Sl 85 Lad os se din godhed 727 Sl 85 Lad os skue Herre din miskundhed 728 Sl 86 Du Herre er god og rund Sl 86 Herre du er god og tilgiver gerne Sl 89 Hans slægt skal blive til evig tid 731 Sl 89 Om Herrens nåde vil jeg evigt synge Sl 90 Herre du var vor bolig 733 Sl 90 Herre mæt os med din miskundhed Sl 91 I trængsel Herre vær hos mig Sl 92 A+B Det er godt at takke Herren Sl 93 Herren er konge Sl 95 Lytted I dog i dag til Herrens røst 743 Sl 96 Giv Herren ære og pris 746 Sl 96 I dag er os en frelser født 744 Sl 96 Himlen glæde sig jorden juble Sl 96 Fortæl om Herrens undere Sl 97 Herren har vist han er konge Sl 98 Hele den vide jord har skuet Sl 98 Herren har åbenbaret sin retfærd Sl 98 Herrens frelse blev åbenbaret Sl 98 Herren dømmer folkeslag med retfærd Sl 100 Vi er hans folk Sl 100 Halleluja XIII

15 Sl 103 Herren har rejst sin trone i Himlen Sl 103 Barmhjertig og nådig er Herren Sl 104 Udsend din Ånd Sl 107 Lov Herren for han er god Sl 110 Du er præst evindelig 777 Sl 112 For den oprigtige oprinder lys Sl 113 Pris Herrens navn som rejser den faldne igen Sl 116 Velsignelsens bæger vil jeg løfte 773 Sl 116 Jeg vandrer for Herrens åsyn Sl 117 Lovpris Herren alle folkeslag Sl 117 Gå ud i al verden Sl 118 Halleluja Sl 118 Den sten bygmestrene forkastede Sl 118 Denne er dagen som Herren har gjort Sl 118 Denne dag har Herren skabt 786 Sl 119 Du er os nær i alle dine vidnesbyrd Sl 119 Herre hvor jeg elsker din lov Sl 119 Salige er den som vandrer Sl 121 Fra Herren kommer min hjælp Sl 122 Vi drager med glæde til Herrens hus Sl 123 Vore øjne følger Herren til han er os nådig 796 Sl 126 Herren har gjort store ting imod os Sl 128 Herren velsigne os så længe vi lever 799 Sl 128 Salig enhver som frygter Herren Sl 130 Fra det dybe råber jeg til dig o Herre Sl 131 Bevar min sjæl i fred hos dig o Herre 805 Sl 137 Min tunge hænge ved ganen Sl 138 Den dag jeg råbte svared du mig Sl 138 Din miskundhed Herre varer evindelig Sl 138 Din trofasthed o Herre varer Sl 138 Jeg vil lovsynge dig i englenes påhør Sl 139 Jeg vil takke dig Sl 145 Herre du åbner din hånd Sl 145 Jeg vil prise dit navn i al evighed 809 Sl 145 Evigt og altid vil jeg love dit navn Sl 145 Herren er nær ved alle Sl 145 Jeg vil prise dit navn i al evighed Sl 146 Min sjæl lovpris Herren Sl 146 Salige er de fattige i ånden 817 Sl 146 Kom Herre frels os Sl 147 Herren læger dem hvis hjerte er sønderknust Sl 147 Lovpris Herren Jerusalem 2 Mos 15 Herren er min styrke og blev mig til frelse Esajas 12 I skal øse vand med glæde 825 Esajas 12 Bryd ud i fryderåb Daniel 3 Pris Herren pris ham i det høje 688 Luk 1 Magnificat XIV

16 Liturgisk tabel Uger i det almindelige kirkeår År Askeonsdag Påske Himmelfart Pinse Kristi Legem før fastetiden efter påsketiden til dato til uge fra dato fra uge l. sønd. i advent

17 År C: 6. alm. søndag Salme 1 Salig den mand Antifon & Jette Thomsen. Sa - lig den mand der sæt - ter sin lid til Her - ren. 1 & -. Sa - lig den mand som ik - ke går ef - ter gud - lø - ses råd står på syn - de - res vej * el- &.. ler sid-der i spot -te - res lag men har lyst til Her-rens lov * og som grun-der på hans lov bå - &. de dag og nat. 2 3 & &. &. Han er som tid * og bla til. * De gud & Thi Her et træ der plan - - tet ved bæk - ke bæ - rer sin frugt til ret - te. - de - ne vis - ner ik - ke; alt hvad han gør får han lyk - ke. - lø - se der - i - mod er som av - ner vin - den bort - vej - rer.. - ren ken - der ret - fær - di - ges vej * men gud - lø - ses vej bry - des af!.

18 År B: 3. søndag i påsken Salme 4 Opløft på os dit åsyns lys Antifon & # # - Jette Thomsen. Op - løft på os dit å - syns lys o Her - re. 1 2 & # Svar når jeg rå & #. du mig rum. & #. * - - ber min ret - færds Gud! I træng - sel skaf - fe - de #. Vær nå - dig og hør min bøn. Vid dog at Her - ren er mig un - # der - fuldt god; * når jeg på - kal - der Her - ren hø - & #. Man - ge si - ger: "Hvem brin - ger os lyk - ke?" * Op - & # #.. rer han mig. løft på os dit å - syns lys o Her-re! I fred går jeg til hvi - le og slum - rer * thi Her -. & # # ne i tryg hed. re du la - der mig bo a - le - -

19 År C: Den hl. Treenighed Salme 8 Herre du er vor Herre Antifon & - - Jette Thomsen. Her-re du er vor Her - re hvor her-ligt er dit navn o - ver he - le jor-den. 1 & Når jeg ser din -. him - mel værk af di - ne fing - re * må - nen og stjer - ner - ne som &. du skab - te hvad er da et men - ne - ske at du kom - mer ham &. et men - ne - ske - barn at du har om - sorg for ham.. i hu 2 3 & - Du gjor - de ham li - det rin - ge - re end eng - le du kro - ned ham med æ - re &.. og her - lig - hed * du sat - te ham o - ver alt hvad du skab - te. & -. Alt lag - de du un - der hans fød - der små-kvæg og ok - ser til ho - be * ja &. og - så de vil - de dyr på mar - ken him - lens fug - le og fis - ke - ne &.. i ha - vet * alt hvad der fa - rer ad ha - ve - nes sti - er.

20 År B: 22. alm. søndag År C: 16. alm. søndag Salme 15 Herre hvem kan gæste dit telt? Antifon & b - Jette Thomsen. Her - re hvem kan gæs - te dit telt? 1 & b Den som & b vand. - rer fuld-kom-ment og ø - ver ret * ta - ler sand-hed af sit hjer - te ik - ke bag - ta - ler med sin tun - ge * ik - ke vol - der sin næs -... te ondt; 2 & b og ej brin-ger & b æ - rer dem.. skam o - ver ven; * som ag - ter den for - kas - te - de rin - ge. der fryg - ter Her - ren * ej bry - der ed han svor til e - gen ska -. de. men 3 & b Ej lå - ner pen - & b. ge ud mod å - skyld - fri. * Hvem så - le - des gør skal al - drig rok - - ger og ej ta - ger ga - ve mod. kes.

21 År B: 33. alm. søndag År C: 13. alm. søndag Salme 16 Herren er min del og arvelod 1 & b & b - - Her - ren er min del og ar - ve - Her - ren er min til - mål - te del og mit bæ - ger. * Du hol - der min ar - ve - & b. lod i hævd. Antifon Jette Thomsen.. lod. Jeg. har al - tid Her - ren for ø - je * han er. & b ved min høj - re jeg rok - kes ik -. ke. 2 & b Der - for glæ - des mit hjer - te min æ - re jub - ler; * end - og & b. i. mit kød skal bo tryg-hed. Thi døds - ri - get gi - ver du ik - ke min sjæl * la - der ik - ke din. & b. hel - li - ge sku - e gra - ven. 3 & b - Du læ - rer mig li - vets vej; man mæt - tes af glæ - de for & b.. dit å - syn; * liv - sa - lig - hed er i din høj - re for e - vigt.

22 Påskenat 2. vekselsang År B: 33. alm. søndag 631 Salme 16 Vogt mig Gud 1 & b & - Vogt mig Gud thi b jeg sto - ler på Her - ren er min til - mål - te del og mit bæ - ger. * Du hol - der min ar - ve - & b. lod i hævd. Antifon Jette Thomsen.. dig! Jeg. har al - tid Her - ren for ø - je * han er. & b ved min høj - re jeg rok - kes ik -. ke. 2 & b. Der - for glæ - des mit hjer - te min æ - re jub - ler; * end - og mit kød skal bo & b. i tryg-hed. Thi døds - ri - get gi - ver du ik - ke min sjæl * la - der ik - ke din & b. hel - li - ge sku - e gra - ven.. 3 & b - Du læ - rer mig li - vets vej; man mæt - tes af glæ - de for & b.. dit å - syn; * liv - sa - lig - hed er i din høj - re for e - vigt.

23 År A B og C: efter 2. læsning i påskevigilien År A: 3. søndag i påsken År C: 13. alm. søndag 631 Salme 16 Vogt mig Gud & & - Vogt mig Gud thi. b jeg sto - ler på b Jeg si - ger til Her - ren: * Du er min Her - re. Her - ren er min til - mål - & te del og mit & Jeg vil pri & b &. ma - ner mig selv je han er * & Der - for glæ - & b mit kød skal bo &. ke min sjæl * & Du læ - rer & liv - sa - lig - hed Antifon. bæ - ger. * Du - se Her - ren der b. om nat - ten. ved min høj - re des mit hjer - te b. i tryg - hed. la - der ik - ke - mig li - vets vej; er i din høj. hol - der min ar -.. dig! gav mig råd * Jeg har al - tid b. ve - lod i hævd. b jeg rok - kes ik - min æ - re jub - Thi døds - ri - get din hel - li - ge man mæt - tes - Jette Thomsen b. re for e - vigt. mi - ne ny - rer Her - ren for ø -. ke.. ler; * end - og b. sku - e gra - ven. af glæ - de for gi - ver du ik -. dit å - syn; *

24 År C: 32. alm. søndag Salme 17 Jeg skal mættes når din herlighed åbenbares Antifon & # - Jette Thomsen. Jeg skal mæt - tes når din her - lig - hed å - ben - ba - res o Her - re. 1 & # -. Her - re hør en ret - fær - dig sag lyt til min kla - ge; * lån ø - re til bøn & #. fra svig - lø - se læ - ber! 2 & #.. Mi - ne skridt har holdt di - ne spor * jeg vak - le - de ej på mi - ne ve - je. & #. Jeg rå - ber til dig thi du sva - rer mig Gud * bøj ø - ret til mig hør på. mit ord! 3 & #.. Vogt mig som ø - je - ste-nen * skjul mig i di - ne vin -gers skyg - ge. Men jeg skal i ret - & #.. færd sku - e dit å - syn * mæt - tes ved din skik - kel - se når jeg våg - ner.

25 År A: 30. alm. søndag År B: 31. alm søndag Salme 18 Jeg elsker dig Herre du min styrke Antifon & b Jette Thomsen. Jeg el - sker dig Her - re du min styr - ke. 1 & b Her - re jeg har dig hjer - te - ligt kær min styr - ke! * Her - re & b. min klip - pe min borg min be - fri - er. Min Gud mit bjerg hvor - hen jeg tyr *.. & b mit skjold mit frel -. ses - horn mit værn. 2 3 & b & b. der. Jeg på - kal - der Her - ren den Her - ren & b Du som kraf le - ver lo - vet - tig hjæl-per din. høj - lo - ve - de *. og frel - ses fra væ - re min klip - pe * op - hø - jet væ-re min kon - ge. * og mi - ne fjen - vi - ser din sal - ve - de mis-kund -. frel-ses Gud.. hed.

26 Apostelfester Salme 19 A Deres tale har nået jordens ende Antifon & b Jette Thomsen.. et jor dens en de. De - res ta - le har nå & b.. Him - len for - kyn - der Guds æ - re * hvæl - vin - gen kund - gør hans hæn - ders & b.. værk. Dag bæ - rer bud til dag * nat la - der nat det vi - de. 2 & b.. U - den ord og u - den ta - le * u - den at ly - den hø - res når & b.. Him - lens røst o - ver jor - den vi - de * dens ta - le til jor - de - rigs en - de.

27 År C: 3. alm. søndag Salme 19 B Herre dine ord er Ånd og liv Antifon & b - - Her - re di - ne Jette Thomsen. ord er Ånd og liv. 1 & b.. Her - rens lov er fuld - kom -men * den kvæ - ger sjæ - len; Her - rens vid - nes - & b. byrd hol - der * gør en - fol - dig. vis. 2 & b Her - rens for - skrif - ter er ret - te glæ - der hjer - tet * Her - rens & b bud er purt gi. - ver ø - jet glans Her - rens frygt er ren va - rer e -.. vigt; * & b. Her - rens lov - bud er sand - hed ret - te til ho - be. 3 & b - Lad min munds & b. ord væ - re dig til be - hag lad mit hjer - tes. tan - ker nå frem for dit å - syn * Her - re min klip - pe og min gen - lø - ser.

28 Påskenat: 6. vekselsang Ar B: 3. søndag i fasten Salme 19 B Herre du har det evige livs ord & # & # - # - Her - re du har det e - vi -. # #... ge livs ord. Her - rens lov er fuld - kom - men * kvæ - ger sjæ - len; Her - rens vid - nes - & #. # byrd hol - der * gør en - fol - dig & # & #... vis. # Her - rens for - skrif - ter er ret - te * glæ - der hjer - tet Her - rens bud er Antifon #. purt * gi - ver ø - jet glans. & # Her - rens frygt er ren va - rer e - vigt; * Her - rens lov - bud er sand - & # #. hed ret - te til ho - be. kos - te - li - ge & # fint guld i mæng.. # Jette Thomsen frem for guld ja. - de; * sø - de frem for hon - ning og ku - bens saft.

29 År B: 26. alm. søndag Salme 19 B Herrens forskrifter er rette Antifon & Jette Thomsen. Her - rens for - skrif - ter er ret - te glæ - der hjer - tet. 1 &.. fuld kom men *. Her - rens lov er - - kvæ - ger sjæ - len. Her - rens vid - nes - byrd hol - der * &. gør en - fol - di - ge vi - se. 2 &. Her - rens frygt er ren va - rer e - vigt; * Her - rens lov - bud er sand - hed ret - te &... til ho - be. Din tje - ner ta - ger og va - re på dem; * at hol - de dem løn - ner sig. 3 &.. & Hvem mær - ker selv at han fej - ler? * Til - giv mig løn - li - ge syn - der. -. Værn og - så din tje - ner mod fræk - ke; ej rå - de de o - ver mig! * Så bli - ver jeg &. u - den ly - de og fri for svæ - re syn - der.

30 Påskenat 6. læsning Salme 19 B Herrens lovbud er rette Antifon & b b. Jette Thomsen. glæ der hjer tet. Her-rens lov -bud er ret - te & bb & bb. & b b - Her-rens lov er fuld-kom-men kvæ -ger sjæ -len. Her - rens vid -nes-byrd hol - der * gør en - fol - dig Her -. rens bud er purt gi vis. - Her-rens for-skrif -ter. ver ø - jet glans. er ret - te glæ-der. hjer - tet; * 2 & bb Her-rens frygt er ren va - rer e -. vigt. * Her - rens lov - bud er sand-hed ret - & b b.. te til ho - be. Kos - te - li - ge frem for guld ja fint guld i mæng - de; * & bb sø - de frem - for hon - ning og ku - bens. saft.

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011 Sjølundkirkens lovsangsarkiv 22. september 2011 Indhold Notater... 4 Alletiders at du er her... 5 Der er en forløser... 6 Der er glæde i Guds hus... 7 Det håb den fred... 8 Din glæde fylder mig... 10 Dit

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Liturgi Ingen lys tændes på alteret. I Vinderslev ringes kun med den gamle klokke. Ingen blomster, kun kristtjørn. Præludium (alvorligt)

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

E. G. White DEN STORE STRID

E. G. White DEN STORE STRID E. G. White DEN STORE STRID 1 Oversat fra The Great Controversy ISBN 87-990923-0-1 Kristen Informationstjeneste Solberg, 3522 Bjoneroa, Norge www. Endtime.net Kontaktperson i Danmark: Frode Andersen Ørslevklostervej

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Nu kom han, patriarkers håb, med flammeord og himmeldåb; og barnet tyder nu i vang, hvad David dunkelt så og sang.

Nu kom han, patriarkers håb, med flammeord og himmeldåb; og barnet tyder nu i vang, hvad David dunkelt så og sang. H. C. Andersen Sikken voldsom trængsel og alarm, Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm. Lygten tændes klokken fire alt, det skal være aften med gevalt. Midt på gaden sælges

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

290 I al sin glans nu stråler solen Mel.: Henrik Rung 1859

290 I al sin glans nu stråler solen Mel.: Henrik Rung 1859 290 I al sin glans nu stråler solen Mel.: Henrik Rung 1859 1 I al sin glans nu stråler solen, livslyset over nåde-stolen, nu kom vor pinselilje-tid, nu har vi sommer skær og blid, nu spår os mer end englerøst

Læs mere

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Til undervisning af børn i alderen 8-11 år Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 1998 by Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere