Jeg vil prise dit navn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg vil prise dit navn"

Transkript

1 Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen

2 Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien til brug i Bispedømmet København Udarbejdet af Jette Thomsen Ansgarstiftelsens Forlag 2014

3 Jeg vil prise dit navn - Vekselsange til messen. Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien. Udarbejdet af Jette Thomsen. Indskrevet af Erling Rasmussen. Udgivet af Liturgikommissionen på Ansgarstiftelsens Forlag. Ansgarstiftelsens Forlag Alle rettigheder forbeholdt. Må ikke kopieres distribueres eller på anden måde gengives uden forlagets samtykke. 1. udgave maj udgave oktober ISBN Udgivet udelukkende som e-bog Distribueres gennem Pastoral-Centret tlf Den katolske Kirke i Danmark Gl. Kongevej København V.

4 Indhold Komponistens forord... IV Om udførelsen... IV Tak... V Oversigt over vekselsange og deres anvendelse... VI Adventstiden... VI Juletiden... VI Fastetiden... VI Det hellige påsketriduum... VII Påsketiden... VII Det almindelige kirkeår... VIII Herrens højtider i det alm. kirkeår... X Fester som fortrænger en søndag... X Andre fester... X Ritualmesser... X Registre... XII Jette Thomsens vekselsange i nummerorden efter salmenummeret. Bibelske lovsange står efter Davidssalmerne.... XII Liturgisk tabel XV

5 Komponistens forord Hermed præsenteres en samling vekselsange til gudstjenestebrug søn- og helligdage i de tre kirkeår A-B-C. Da den Katolske Kirke ejer en betydelig sangskat i den gregorianske sang som har sin rod i den jødiske synagogesang har jeg valgt at sætte dansk tekst under såvel antifoner som Davids Salmer med gregorianske melodier. Som inspirationskilde har jeg benyttet ANTIFONE MONASTICUM og PSALTERIUM MONASTICUM som indeholder de latinske tidebønner. Tidebønnerne består mest af Davids Salmer med tilhørende antifoner ligesom vekselsangene i Messens liturgi. De gregorianske salmetoner er så godt som uændrede (alle 8 salmetoner er benyttet) men det har været sværere at tilpasse de latinske antifoner til de danske undertekster. Jeg håber det er gjort uden at øve vold på de smukke latinske melodier. Om udførelsen Efter gammel skik skal disse vekselsange synges enstemmigt uden akkompagnement. Da menigheden skal synge med på antifonen kan organisten spille melodistemmen evt. i oktaver. Salmeversene synges af én eller flere solister. Der er ingen taktstreger og noderne har ingen halse som i anden musik. Det er tekstens betoninger der afgør nodeværdierne. Af den grund kan det være en god ide ved indøvningen at recitere teksten først uden melodi. Tempoet bør være flydende. En Davidssalme består af to halvvers der adskilles af en * med et pausetegn. Denne pause er vigtig og skal vare ca. 4 sek. inden man synger 2. halvvers. Næste salmevers følger ret hurtigt efter. Eks.: Herrens lov er fuldkommen * (pause) den kvæger sjælen (lille pause) Herrens vidnesbyrd holder * gør enfoldig vis. 1. halvvers kan ofte være delt af en flexa ƚ (bøjning) som angiver en minimal pause eller kort indånding. En lille forlængerstreg (episem) ˉ er sat over den sidste node inden ƚ. Før man begynder at synge vekselsangen anbefales det at organisten spiller antifonen igennem. Antifonen synges af solist(er). Den gentages af menigheden. Derefter synger solist(er) de to første salmevers. Antifonen gentages af menigheden osv. I flere år er disse vekselsange blevet afprøvet i Skt. Andreas i Ordrup. Det er mit håb at de også vil kunne finde anvendelse i andre kirker. Jette Thomsen Juni 2013 IV

6 Tak Forlaget takker Erling Rasmussen for indskrivning af noder korrekturlæsning og megen anden assistance i forbindelse med denne udgivelse. V

7 Oversigt over vekselsange og deres anvendelse Anvendelse i kirkeåret År A År B År C Adventstiden 1. søndag i advent Sl. 122 Vi drager med glæde til Herrens hus 2. søndag i advent Sl 72 I hans dage blomstrer retfærd Sl 80 Hærskarers Gud Sl 85 Lad os skue Herre din miskundhed Eller: Sl 85 Lad os se din godhed Luk 1 Magnificat Sl 25 Herre jeg løfter min sjæl til dig Sl 126 Herren har gjort store ting imod os 3. søndag i advent Sl 146 Kom Herre frels os Esajas 12 Bryd ud i fryderåb 4. søndag i advent Sl 24 Herren holde sit Sl 89 Om Herrens nåde Sl 80 Hærskarers Gud indtog vil jeg evigt synge Juletiden Julevigilien Sl 89 Om Herrens nåde Julenat Sl 96 I dag er os en frelser født Juledag Sl 98 Hele den vide jord har skuet Guds frelse Den hl. Families Sl 128 Salig enhver Fest som frygter Herren Nytårsaften Sl 96 Himlen glæde sig jorden juble Jomfru Maria Sl 67 Folkeslag skal Gudsmoder 1. januar takke dig Gud Herrens åbenbarelse (søn 2.-8.jan) 2. søndag efter jul (2.-5.jan) Herrens dåb Sl 72 Alle folk på jorden skal tilbede dig Sl 147 Lovsyng Herren Jerusalem Sl 29 Herren velsigne sit folk med fred Fastetiden 1. sønd. i fasten Sl 51 Vær os nådig Gud 2. sønd. i fasten Sl 33 Lad din godhed komme over os 3. sønd. i fasten Sl 95 Lytted I dog i dag til Herrens røst 4. sønd. i fasten Sl 23 Herren er min hyrde 5. sønd. i fasten Sl 130 Fra det dybe råber jeg til dig o Herre Sl 25 Alle Herrens stier er miskundhed Eller: Herre kom din miskundhed i hu Sl 116 Jeg vandrer for Herrens åsyn Sl 19 B Herre du har det evige livs ord Sl 137 Min tunge hænge ved ganen Sl 51 Skab mig o Gud Sl 91 I trængsel Herre vær du hos mig Sl 27 Jeg stoler på at jeg skal skue Sl 103 Barmhjertig og nådig er Herren Sl 34 Smag og se at Herren er god Sl 126 Herren har gjort store ting imod os VI

8 Anvendelse i kirkeåret Palmesøndag Sl 22 Min Gud min Gud hvorfor har du forladt mig Det hellige påsketriduum Skærtorsdag Sl 116 Velsignelsens Langfredag År A År B År C bæger vil jeg løfte Sl 31 Du min Gud i dine faderhænder Påskevigilien 1 Sl 104 Udsend din Ånd 2 Sl 16 Vogt mig Gud 3 2. Mos 15 Herren er min styrke og blev mig til frelse 4 Sl 30 Jeg ophøjer dig Herre 5 Esajas 12 I skal øse vand med glæde af frelsens kilder 6 Sl 19B Herre du har det evige livs ord Eller: Sl. 19B Herrens lovbud er rette 7a 7b Påskedag (ved dåb) Påskehalleluja Sl 42 Som hjorten skriger efter det levende vand Sl 51 Skab mig o Gud et rent hjerte Påskehalleluja med vers fra Sl. 118 se Påskedag Sl 118 Denne er dagen som Herren har gjort Eller: Sl 118 Denne dag har Herren skabt Påsketiden 2. sønd. i påsken Sl 118 Halleluja (hvide søndag) halleluja halleluja 3. sønd. i påsken Sl 16 Vogt mig Gud Sl 4 Opløft på os dit 4. sønd. i påsken Sl 23 Herren er min hyrde 5. sønd. i påsken Sl 33 Lad din godhed Herre komme over os 6. sønd. i påsken Sl 66 Bryd ud i fryderåb for vor Herre Kristi himmelfart Sl 47 Gud steg op under jubel åsyns lys Sl 118 Halleluja halleluja halleluja Sl 22 Herre jeg vil synge din pris Sl 98 Herren har åbenbaret sin retfærd Sl 30 Jeg ophøjer dig Herre Sl 100 Halleluja Sl 145 Jeg vil prise dit navn i al evighed Sl 67 Folkeslag skal takke dig Gud VII

9 Anvendelse i kirkeåret 7. sønd. i påsken Sl 27 Jeg stoler på at jeg skal skue Herrens godhed År A År B År C Sl 103 Herren har rejst sin trone i Himlen Pinsevigilien Sl 104 Udsend din Ånd Pinsedag Sl 104 Udsend din Ånd Sl 97 Herren har vist haner konge Det almindelige kirkeår 2. alm. søndag Sl 40 Se jeg kommer for at gøre din vilje 3. alm. søndag Sl 27 Herren er mit lys og min frelse 4. alm. søndag Sl 146 Kom Herre frels os / Salige er de fattige i ånden 5. alm. søndag Sl 112 For den oprigtige oprinder lys 6. alm. søndag Sl 119 Salige er den som vandrer efter Herrens lov 7. alm. søndag Sl 103 Barmhjertig og nådig er Herren 8. alm. søndag Sl 62 Min sjæl er stille for Gud alene Sl 25 Lær mig dine veje Herre Sl 95 Lytted I dog i dag til Herrens røst Sl 147 Herren læger dem hvis hjerte er sønderknust Sl 32 Med frelsesjubel omgiver du mig Sl 41 Helbred min sjæl Sl 103 Barmhjertig og nådig er Herren 9. alm. søndag Sl 31 I din retfærdighed vær min tilflugtsklippe Sl 81 Jubler for Gud vor styrke 10. alm. søndag Sl 50 Den der agter på Sl 130 Fra det dybe vejen råber jeg til dig o Herre 11. alm. søndag Sl 100 Vi er hans folk Sl 92 Det er godt at takke Herren 12. alm. søndag Sl 69 O Gud i din store Sl 107 Lov Herren for miskundhed han er god 13. alm. søndag Sl 89 Om Herrens nåde Sl 30 Jeg ophøjer dig Herre 14. alm. søndag Sl 145 Evigt og altid vil Sl 123 Vore øjne følger jeg love dit navn Herren til han er os 15. alm. søndag Sl 65 Sæden faldt i god jord 16. alm. søndag Sl 86 Herre du er god og tilgiver gerne Eller: Du Herre er god og rund 17. alm. søndag Sl 119 Herre hvor jeg elsker din lov nådig Sl 85 Lad os skue Herre din miskundhed Eller: lad os se din godhed Sl 23 Herren er min hyrde Sl 145 Herre du åbner din hånd Sl 96 Fortæl om Herrens undere Sl 19B Herre dine ord er Ånd og liv Sl 71 Min mund skal vidne om din retfærd Sl 138 Jeg vil lovsynge dig i englenes påhør Sl 1 Salig den mand Sl 103 Barmhjertig og nådig er Herren Sl 92 Det er godt at takke min Herre og min Gud Sl 117 Gå ud i al verden Sl 30 Jeg ophøjer dig Herre Sl 32 Herre tilgiv mig min syndeskyld Sl 63 Gud efter dig tørster min sjæl Sl 16 Herren er min del og arvelod Sl 66 Bryd ud i fryderåb for vor Herre Sl 69 I som er ydmyge skal søge Herren Sl 15 Herre hvem kan gæste dit telt Sl 138 Den dag jeg råbte svared du mig VIII

10 Anvendelse i kirkeåret 18. alm. søndag Sl 145 Herre du åbner din hånd 19. alm. søndag Sl 85 Lad os skue Herre din miskundhed eller: Lad os se din godhed 20. alm. søndag Sl 67 Folkeslag skal takke dig Gud 21. alm. søndag Sl 138 Din miskundhed Herre eller: Din trofasthed o Herre 22. alm. søndag Sl 63 Efter dig o Herre tørster min sjæl i længsel 23. alm. søndag Sl 95 Lytted I dog i dag til Herrens røst 24. alm. søndag Sl 103 Barmhjertig og nådig er Herren 25. alm. søndag Sl 145 Herren er nær ved alle 26. alm. søndag Sl 25 Alle Herrens stier er miskundhed eller: Herre kom din miskundhed i hu 27. alm. søndag Sl 80 Herrens vingård er Israels hus 28. alm. søndag Sl 23 I Herrens hus skal jeg bo 29. alm. søndag Sl 96 Giv Herren ære og pris 30. alm. søndag Sl 18 Jeg elsker dig Herre du min styrke 31. alm. søndag Sl 131 Bevar min sjæl i fred hos dig o Herre 32. alm. søndag Sl 63 Gud efter dig tørster min sjæl 33. alm. søndag Sl 128 Salig enhver som frygter Herren 34. alm. søndag -- Sl 23 Herren er min Jesus Kristus universets Konge hyrde År A År B År C Sl 78 Korn fra himlen gav han dem at spise Sl 34 Smag og se at Herren er god Sl 34 Smag og se Sl 34 Smag og se Sl 15 Herre hvem kan gæste dit telt Sl 146 Min sjæl lovpris Herren Sl 116 Jeg vandrer for Herrens åsyn Sl 54 Herren støtter min sjæl Sl 19 Herrens forskrifter er rette Sl 128 Herren velsigne os så længe vi lever Sl 90 Herre mæt os med din miskundhed Sl 33 Lad din godhed Herre komme over os Sl 126 Herren har gjort store ting imod os Sl 18 Jeg elsker dig Herre du min styrke Sl 146 Min sjæl lovpris Herren Sl 16 Herren er min del og arvelod Sl 93 Herren er konge Sl 90 Herre du var vor bolig Sl 33 Saligt det folk Sl 40 Du værdiges Herre at sætte mig fri Sl 117 Gå ud i al verden Sl 68 For den arme sørged du Sl 90 Herre du var vor bolig Sl 51 Jeg vil stå op og gå til min Fader Sl 113 Pris Herrens navn som rejser den faldne igen Sl 146 Min sjæl lovpris Herren Sl 95 Lytted I dog i dag til Herrens røst Sl 98 Herrens frelse blev åbenbaret for folkenes øjne Eller: Herren har åbenbaret sin retfærd Sl 121 Fra Herren kommer min hjælp Sl 34 Den arme råbte Sl 145 Evigt og altid vil jeg love dit navn Eller: Jeg vil prise dit navn i al evighed Sl 17 Jeg skal mættes når din herlighed åbenbares Sl 98 Herren dømmer folkene med retfærd Sl. 122 Vi drager med glæde til Herrens hus IX

11 Anvendelse i kirkeåret År A År B År C Herrens højtider i det alm. kirkeår Den hl. Treenighed Daniel 3 Pris Herren pris ham i det høje Sl 33 Saligt det folk Herren valgte Sl 8 Herre du er vor Herre Kristi Legemes og Sl 147 Lovsyng Herren Sl 116 Velsignelsens Sl 110 Du er præst Blods fest Jerusalem bæger vil jeg løfte evindelig Jesu Hjerte fest Sl 103 Barmhjertig og nådig er Herren Esajas 12 I skal øse vand med glæde Sl 23 Herren er min hyrde Fester som fortrænger en søndag Skt.Ansgar Sl 96 Fortæl om Herrens undere Herrens fremstilling Sl 24 Herren holde sit i templet indtog Skt. Johannes Sl 139 Jeg vil takke dig Døber De hl. Apostle Peter og Paulus -- vigilie De hl. Apostle Peter og Paulus dagen Herrens forklarelse Jomfru Marias optagelse i Himlen Kirkevielsesfest Domkirkens konsekration Det hellige Kors ophøjelse Alle Helgen Andre fester 19. marts Skt Josef Jomfru Marias brudgom 25. marts Herrens bebudelse Jomfru Marias uplettede undfangelse 25. november Niels Steensens Fest Ritualmesser Dåb Sl 19A Deres tale har nået jordens ende Sl 34 Herren friede mig fra alle mine rædsler Sl 97 Herren har vist han er konge Sl 45 Halleluja Sl 84 Hvor elskelige er dine boliger Sl 78 Glem ikke Herrens værker Sl 24 Så er den slægt som søger dit ansigt Sl 89 Hans slægt skal blive til evig tid Sl 40 Se jeg kommer for at gøre din vilje Sl 98 Herren har åbenbaret sin retfærdighed Sl 139 Jeg vil takke dig Sl 23 Herren er min hyrde Eller Sl 27 Herren er mit lys og min frelse Eller Sl 34 Smag og se at Herren er god Firmelse Sl 117 Gå ud i al verden X

12 Anvendelse i kirkeåret År A År B År C Bryllup Sl 34 Smag og se Præstevielse Sl 110 Du er præst evindelig Begravelse Sl 27 Herren er mit lys Requiem og min frelse XI

13 Registre Jette Thomsens vekselsange i nummerorden efter salmenummeret. Bibelske lovsange står efter Davidssalmerne. Lovs. Salme nr. Omkvædet Sl 1 Salig den mand Sl 4 Opløft på os dit åsyns lys Sl 8 Herre du er vor Herre Sl 15 Herre hvem kan gæste dit telt Sl 16 Herren er min del og arvelod 631 Sl 16 Vogt mig Gud Sl 17 Jeg skal mættes Sl 18 Jeg elsker dig Herre du min styrke Sl 19A Deres tale er nået til jordens ende Sl 19B Herrens forskrifter er rette Sl 19B Herre dine ord er Ånd og liv Sl 19B Herre du har det evige livs ord Sl 19B Herrens lovbud er rette 641 Sl 22 Herre jeg vil synge din pris Sl 22 Min Gud min Gud 645 Sl 23 Herren er min hyrde 648 Sl 23 I Herrens hus skal jeg bo 651 Sl 24 Herren holde sit indtog Sl 24 Så er den slægt som søger dit ansigt 655 Sl 25 Alle Herrens stier er miskundhed 657 Sl 25 Herre kom din miskundhed i hu Sl 25 Herre lær mig dine veje 659 Sl 25 Herre jeg løfter min sjæl til dig Sl 27 Herren er mit lys og min frelse Sl 27 Jeg stoler på at jeg skal skue Sl 29 Herren velsigne sit folk med fred Sl 30 Jeg ophøjer dig Herre Sl 31 Du min Gud i dine faderhænder Sl 31 I din retfærdighed vær min tilflugtsklippe Sl 32 Herre tilgiv mig min syndeskyld 672 Sl 32 Med frelsesjubel omgiver du mig Sl 33 Lad din godhed komme over os Sl 33 Saligt det folk Herren valgte til arvelod Sl 34 Den arme råbte Sl 34 Herren friede mig 687 Sl 34 Smag og se Sl 40 Du værdiges Herre at sætte mig fri Sl 40 Se jeg kommer for at gøre din vilje 691 Sl 41 Helbred min sjæl Sl 42 Som hjorten skriger efter det levende vand XII

14 Sl 45 Halleluja 696 Sl 47 Gud steg op under jubel 699 Sl 50 Den der agter på vejen Sl 51 Vær os nådig Gud Sl 51 Jeg vil stå op og gå til min Fader Sl 51 Skab mig o Gud 703 Sl 54 Herren støtter min sjæl Sl 62 Min sjæl er stille for Gud alene Sl 63 Efter dig o Herre tørster min sjæl Sl 63 Gud efter dig tørster min sjæl Sl 65 Sæden faldt i god jord Sl 66 Bryd ud i fryderåb for vor Herre Sl 67 Folkeslag skal takke dig Gud Sl 68 For den arme sørged du Gud Sl 69 I som er ydmyge skal søge Herren 715 Sl 69 O Gud i din store miskundhed Sl 71 Min mund skal vidne om din retfærd Sl 72 Alle folk på jorden skal tilbede dig 718 Sl 72 I hans dage blomstrer retfærd Sl 78 Glem ikke Herrens værker Sl 78 Korn fra himlen gav han dem at spise Sl 80 Herrens vingård er Israels hus Sl 80 Hærskarers Gud Sl 84 Hvor elskelige er dine boliger Sl 85 Lad os se din godhed 727 Sl 85 Lad os skue Herre din miskundhed 728 Sl 86 Du Herre er god og rund Sl 86 Herre du er god og tilgiver gerne Sl 89 Hans slægt skal blive til evig tid 731 Sl 89 Om Herrens nåde vil jeg evigt synge Sl 90 Herre du var vor bolig 733 Sl 90 Herre mæt os med din miskundhed Sl 91 I trængsel Herre vær hos mig Sl 92 A+B Det er godt at takke Herren Sl 93 Herren er konge Sl 95 Lytted I dog i dag til Herrens røst 743 Sl 96 Giv Herren ære og pris 746 Sl 96 I dag er os en frelser født 744 Sl 96 Himlen glæde sig jorden juble Sl 96 Fortæl om Herrens undere Sl 97 Herren har vist han er konge Sl 98 Hele den vide jord har skuet Sl 98 Herren har åbenbaret sin retfærd Sl 98 Herrens frelse blev åbenbaret Sl 98 Herren dømmer folkeslag med retfærd Sl 100 Vi er hans folk Sl 100 Halleluja XIII

15 Sl 103 Herren har rejst sin trone i Himlen Sl 103 Barmhjertig og nådig er Herren Sl 104 Udsend din Ånd Sl 107 Lov Herren for han er god Sl 110 Du er præst evindelig 777 Sl 112 For den oprigtige oprinder lys Sl 113 Pris Herrens navn som rejser den faldne igen Sl 116 Velsignelsens bæger vil jeg løfte 773 Sl 116 Jeg vandrer for Herrens åsyn Sl 117 Lovpris Herren alle folkeslag Sl 117 Gå ud i al verden Sl 118 Halleluja Sl 118 Den sten bygmestrene forkastede Sl 118 Denne er dagen som Herren har gjort Sl 118 Denne dag har Herren skabt 786 Sl 119 Du er os nær i alle dine vidnesbyrd Sl 119 Herre hvor jeg elsker din lov Sl 119 Salige er den som vandrer Sl 121 Fra Herren kommer min hjælp Sl 122 Vi drager med glæde til Herrens hus Sl 123 Vore øjne følger Herren til han er os nådig 796 Sl 126 Herren har gjort store ting imod os Sl 128 Herren velsigne os så længe vi lever 799 Sl 128 Salig enhver som frygter Herren Sl 130 Fra det dybe råber jeg til dig o Herre Sl 131 Bevar min sjæl i fred hos dig o Herre 805 Sl 137 Min tunge hænge ved ganen Sl 138 Den dag jeg råbte svared du mig Sl 138 Din miskundhed Herre varer evindelig Sl 138 Din trofasthed o Herre varer Sl 138 Jeg vil lovsynge dig i englenes påhør Sl 139 Jeg vil takke dig Sl 145 Herre du åbner din hånd Sl 145 Jeg vil prise dit navn i al evighed 809 Sl 145 Evigt og altid vil jeg love dit navn Sl 145 Herren er nær ved alle Sl 145 Jeg vil prise dit navn i al evighed Sl 146 Min sjæl lovpris Herren Sl 146 Salige er de fattige i ånden 817 Sl 146 Kom Herre frels os Sl 147 Herren læger dem hvis hjerte er sønderknust Sl 147 Lovpris Herren Jerusalem 2 Mos 15 Herren er min styrke og blev mig til frelse Esajas 12 I skal øse vand med glæde 825 Esajas 12 Bryd ud i fryderåb Daniel 3 Pris Herren pris ham i det høje 688 Luk 1 Magnificat XIV

16 Liturgisk tabel Uger i det almindelige kirkeår År Askeonsdag Påske Himmelfart Pinse Kristi Legem før fastetiden efter påsketiden til dato til uge fra dato fra uge l. sønd. i advent

17 År C: 6. alm. søndag Salme 1 Salig den mand Antifon & Jette Thomsen. Sa - lig den mand der sæt - ter sin lid til Her - ren. 1 & -. Sa - lig den mand som ik - ke går ef - ter gud - lø - ses råd står på syn - de - res vej * el- &.. ler sid-der i spot -te - res lag men har lyst til Her-rens lov * og som grun-der på hans lov bå - &. de dag og nat. 2 3 & &. &. Han er som tid * og bla til. * De gud & Thi Her et træ der plan - - tet ved bæk - ke bæ - rer sin frugt til ret - te. - de - ne vis - ner ik - ke; alt hvad han gør får han lyk - ke. - lø - se der - i - mod er som av - ner vin - den bort - vej - rer.. - ren ken - der ret - fær - di - ges vej * men gud - lø - ses vej bry - des af!.

18 År B: 3. søndag i påsken Salme 4 Opløft på os dit åsyns lys Antifon & # # - Jette Thomsen. Op - løft på os dit å - syns lys o Her - re. 1 2 & # Svar når jeg rå & #. du mig rum. & #. * - - ber min ret - færds Gud! I træng - sel skaf - fe - de #. Vær nå - dig og hør min bøn. Vid dog at Her - ren er mig un - # der - fuldt god; * når jeg på - kal - der Her - ren hø - & #. Man - ge si - ger: "Hvem brin - ger os lyk - ke?" * Op - & # #.. rer han mig. løft på os dit å - syns lys o Her-re! I fred går jeg til hvi - le og slum - rer * thi Her -. & # # ne i tryg hed. re du la - der mig bo a - le - -

19 År C: Den hl. Treenighed Salme 8 Herre du er vor Herre Antifon & - - Jette Thomsen. Her-re du er vor Her - re hvor her-ligt er dit navn o - ver he - le jor-den. 1 & Når jeg ser din -. him - mel værk af di - ne fing - re * må - nen og stjer - ner - ne som &. du skab - te hvad er da et men - ne - ske at du kom - mer ham &. et men - ne - ske - barn at du har om - sorg for ham.. i hu 2 3 & - Du gjor - de ham li - det rin - ge - re end eng - le du kro - ned ham med æ - re &.. og her - lig - hed * du sat - te ham o - ver alt hvad du skab - te. & -. Alt lag - de du un - der hans fød - der små-kvæg og ok - ser til ho - be * ja &. og - så de vil - de dyr på mar - ken him - lens fug - le og fis - ke - ne &.. i ha - vet * alt hvad der fa - rer ad ha - ve - nes sti - er.

20 År B: 22. alm. søndag År C: 16. alm. søndag Salme 15 Herre hvem kan gæste dit telt? Antifon & b - Jette Thomsen. Her - re hvem kan gæs - te dit telt? 1 & b Den som & b vand. - rer fuld-kom-ment og ø - ver ret * ta - ler sand-hed af sit hjer - te ik - ke bag - ta - ler med sin tun - ge * ik - ke vol - der sin næs -... te ondt; 2 & b og ej brin-ger & b æ - rer dem.. skam o - ver ven; * som ag - ter den for - kas - te - de rin - ge. der fryg - ter Her - ren * ej bry - der ed han svor til e - gen ska -. de. men 3 & b Ej lå - ner pen - & b. ge ud mod å - skyld - fri. * Hvem så - le - des gør skal al - drig rok - - ger og ej ta - ger ga - ve mod. kes.

21 År B: 33. alm. søndag År C: 13. alm. søndag Salme 16 Herren er min del og arvelod 1 & b & b - - Her - ren er min del og ar - ve - Her - ren er min til - mål - te del og mit bæ - ger. * Du hol - der min ar - ve - & b. lod i hævd. Antifon Jette Thomsen.. lod. Jeg. har al - tid Her - ren for ø - je * han er. & b ved min høj - re jeg rok - kes ik -. ke. 2 & b Der - for glæ - des mit hjer - te min æ - re jub - ler; * end - og & b. i. mit kød skal bo tryg-hed. Thi døds - ri - get gi - ver du ik - ke min sjæl * la - der ik - ke din. & b. hel - li - ge sku - e gra - ven. 3 & b - Du læ - rer mig li - vets vej; man mæt - tes af glæ - de for & b.. dit å - syn; * liv - sa - lig - hed er i din høj - re for e - vigt.

22 Påskenat 2. vekselsang År B: 33. alm. søndag 631 Salme 16 Vogt mig Gud 1 & b & - Vogt mig Gud thi b jeg sto - ler på Her - ren er min til - mål - te del og mit bæ - ger. * Du hol - der min ar - ve - & b. lod i hævd. Antifon Jette Thomsen.. dig! Jeg. har al - tid Her - ren for ø - je * han er. & b ved min høj - re jeg rok - kes ik -. ke. 2 & b. Der - for glæ - des mit hjer - te min æ - re jub - ler; * end - og mit kød skal bo & b. i tryg-hed. Thi døds - ri - get gi - ver du ik - ke min sjæl * la - der ik - ke din & b. hel - li - ge sku - e gra - ven.. 3 & b - Du læ - rer mig li - vets vej; man mæt - tes af glæ - de for & b.. dit å - syn; * liv - sa - lig - hed er i din høj - re for e - vigt.

23 År A B og C: efter 2. læsning i påskevigilien År A: 3. søndag i påsken År C: 13. alm. søndag 631 Salme 16 Vogt mig Gud & & - Vogt mig Gud thi. b jeg sto - ler på b Jeg si - ger til Her - ren: * Du er min Her - re. Her - ren er min til - mål - & te del og mit & Jeg vil pri & b &. ma - ner mig selv je han er * & Der - for glæ - & b mit kød skal bo &. ke min sjæl * & Du læ - rer & liv - sa - lig - hed Antifon. bæ - ger. * Du - se Her - ren der b. om nat - ten. ved min høj - re des mit hjer - te b. i tryg - hed. la - der ik - ke - mig li - vets vej; er i din høj. hol - der min ar -.. dig! gav mig råd * Jeg har al - tid b. ve - lod i hævd. b jeg rok - kes ik - min æ - re jub - Thi døds - ri - get din hel - li - ge man mæt - tes - Jette Thomsen b. re for e - vigt. mi - ne ny - rer Her - ren for ø -. ke.. ler; * end - og b. sku - e gra - ven. af glæ - de for gi - ver du ik -. dit å - syn; *

24 År C: 32. alm. søndag Salme 17 Jeg skal mættes når din herlighed åbenbares Antifon & # - Jette Thomsen. Jeg skal mæt - tes når din her - lig - hed å - ben - ba - res o Her - re. 1 & # -. Her - re hør en ret - fær - dig sag lyt til min kla - ge; * lån ø - re til bøn & #. fra svig - lø - se læ - ber! 2 & #.. Mi - ne skridt har holdt di - ne spor * jeg vak - le - de ej på mi - ne ve - je. & #. Jeg rå - ber til dig thi du sva - rer mig Gud * bøj ø - ret til mig hør på. mit ord! 3 & #.. Vogt mig som ø - je - ste-nen * skjul mig i di - ne vin -gers skyg - ge. Men jeg skal i ret - & #.. færd sku - e dit å - syn * mæt - tes ved din skik - kel - se når jeg våg - ner.

25 År A: 30. alm. søndag År B: 31. alm søndag Salme 18 Jeg elsker dig Herre du min styrke Antifon & b Jette Thomsen. Jeg el - sker dig Her - re du min styr - ke. 1 & b Her - re jeg har dig hjer - te - ligt kær min styr - ke! * Her - re & b. min klip - pe min borg min be - fri - er. Min Gud mit bjerg hvor - hen jeg tyr *.. & b mit skjold mit frel -. ses - horn mit værn. 2 3 & b & b. der. Jeg på - kal - der Her - ren den Her - ren & b Du som kraf le - ver lo - vet - tig hjæl-per din. høj - lo - ve - de *. og frel - ses fra væ - re min klip - pe * op - hø - jet væ-re min kon - ge. * og mi - ne fjen - vi - ser din sal - ve - de mis-kund -. frel-ses Gud.. hed.

26 Apostelfester Salme 19 A Deres tale har nået jordens ende Antifon & b Jette Thomsen.. et jor dens en de. De - res ta - le har nå & b.. Him - len for - kyn - der Guds æ - re * hvæl - vin - gen kund - gør hans hæn - ders & b.. værk. Dag bæ - rer bud til dag * nat la - der nat det vi - de. 2 & b.. U - den ord og u - den ta - le * u - den at ly - den hø - res når & b.. Him - lens røst o - ver jor - den vi - de * dens ta - le til jor - de - rigs en - de.

27 År C: 3. alm. søndag Salme 19 B Herre dine ord er Ånd og liv Antifon & b - - Her - re di - ne Jette Thomsen. ord er Ånd og liv. 1 & b.. Her - rens lov er fuld - kom -men * den kvæ - ger sjæ - len; Her - rens vid - nes - & b. byrd hol - der * gør en - fol - dig. vis. 2 & b Her - rens for - skrif - ter er ret - te glæ - der hjer - tet * Her - rens & b bud er purt gi. - ver ø - jet glans Her - rens frygt er ren va - rer e -.. vigt; * & b. Her - rens lov - bud er sand - hed ret - te til ho - be. 3 & b - Lad min munds & b. ord væ - re dig til be - hag lad mit hjer - tes. tan - ker nå frem for dit å - syn * Her - re min klip - pe og min gen - lø - ser.

28 Påskenat: 6. vekselsang Ar B: 3. søndag i fasten Salme 19 B Herre du har det evige livs ord & # & # - # - Her - re du har det e - vi -. # #... ge livs ord. Her - rens lov er fuld - kom - men * kvæ - ger sjæ - len; Her - rens vid - nes - & #. # byrd hol - der * gør en - fol - dig & # & #... vis. # Her - rens for - skrif - ter er ret - te * glæ - der hjer - tet Her - rens bud er Antifon #. purt * gi - ver ø - jet glans. & # Her - rens frygt er ren va - rer e - vigt; * Her - rens lov - bud er sand - & # #. hed ret - te til ho - be. kos - te - li - ge & # fint guld i mæng.. # Jette Thomsen frem for guld ja. - de; * sø - de frem for hon - ning og ku - bens saft.

29 År B: 26. alm. søndag Salme 19 B Herrens forskrifter er rette Antifon & Jette Thomsen. Her - rens for - skrif - ter er ret - te glæ - der hjer - tet. 1 &.. fuld kom men *. Her - rens lov er - - kvæ - ger sjæ - len. Her - rens vid - nes - byrd hol - der * &. gør en - fol - di - ge vi - se. 2 &. Her - rens frygt er ren va - rer e - vigt; * Her - rens lov - bud er sand - hed ret - te &... til ho - be. Din tje - ner ta - ger og va - re på dem; * at hol - de dem løn - ner sig. 3 &.. & Hvem mær - ker selv at han fej - ler? * Til - giv mig løn - li - ge syn - der. -. Værn og - så din tje - ner mod fræk - ke; ej rå - de de o - ver mig! * Så bli - ver jeg &. u - den ly - de og fri for svæ - re syn - der.

30 Påskenat 6. læsning Salme 19 B Herrens lovbud er rette Antifon & b b. Jette Thomsen. glæ der hjer tet. Her-rens lov -bud er ret - te & bb & bb. & b b - Her-rens lov er fuld-kom-men kvæ -ger sjæ -len. Her - rens vid -nes-byrd hol - der * gør en - fol - dig Her -. rens bud er purt gi vis. - Her-rens for-skrif -ter. ver ø - jet glans. er ret - te glæ-der. hjer - tet; * 2 & bb Her-rens frygt er ren va - rer e -. vigt. * Her - rens lov - bud er sand-hed ret - & b b.. te til ho - be. Kos - te - li - ge frem for guld ja fint guld i mæng - de; * & bb sø - de frem - for hon - ning og ku - bens. saft.

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Liturgisk Kalender 2015. bispedømmet København

Liturgisk Kalender 2015. bispedømmet København Liturgisk Kalender 2015 bispedømmet København søndagstekstrække B hverdagstekstrække I Ansgarstiftelsens Forlag 1 Mos 2 Mos 3 Mos 4 Mos 5 Mos Jos Dom Ruth 1 Sam 2 Sam 1 Kong 2 Kong 1 Krøn 2 Krøn Ezra Neh

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem.

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem. 1 Salme 1,3 Han er som et træ, plantet ved bækken, hvor rødderne ikke mangler vand; et træ, som bærer frugt, når høsten er inde, bladene kan klare tørre tider. Alt, hvad han gør, bliver i sidste ende godt.

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011 Sjølundkirkens lovsangsarkiv 22. september 2011 Indhold Notater... 4 Alletiders at du er her... 5 Der er en forløser... 6 Der er glæde i Guds hus... 7 Det håb den fred... 8 Din glæde fylder mig... 10 Dit

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen 62 Slip kontrollen - lovsangsaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 62 Slip kontrollen Introduktion til denne Temaaften Fokusset denne aften vil være på Guds storhed Gennem lovsang vil vi prise ham fordi han

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

02 - Vi kommer ind for din trone. 01- Jeg si r dig tak

02 - Vi kommer ind for din trone. 01- Jeg si r dig tak 01- Jeg si r dig tak m Jeg si r dig tak F F/ For alt hvad du har gjort for mig. m Mit hjerte strømmer over F F/ f ubeskrivelig kærlighed. 02 - Vi kommer ind for din trone E F#m7 Vi kommer ind for in trone.

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Wudasie Maryam Etiopiske Mariasprisninger 2009 3 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 2 Indhold Mandag...

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

34831_110_Cover.qxd 01-12-2011 12:52 Page 1 B Ø R N E N E S S A N G B O G B ØRNENES S ANGB OG

34831_110_Cover.qxd 01-12-2011 12:52 Page 1 B Ø R N E N E S S A N G B O G B ØRNENES S ANGB OG BØRNENES S A N G B O G BØRNENES S A N G B O G JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, Danmark. Copyright 99, 998 Intellectual Reserve, Inc. Alle

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

sidemanden, så skruer jeg måske op for volumen og forsøger at få øjenkontakt. Når man nu som jeg står på en prædikestol

sidemanden, så skruer jeg måske op for volumen og forsøger at få øjenkontakt. Når man nu som jeg står på en prædikestol 10.s.e.trin. 24.8.2014. Domkirken 10: 754 Se, nu stiger, 396 Min mund, 163 Fuglen har rede, 331 Uberørt, 10 Alt hvad. Nadver: 12 Min sjæl. Dåb: 448 Fyldt af glæde. Gråbrødre 17: 10, 163, 331, 786 Nu går

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

LITURGISK KALENDER 2012

LITURGISK KALENDER 2012 LITURGISK KALENDER 2012 BISPEDØMMET KØBENHAVN SØNDAGSTEKSTRÆKKE B HVERDAGSTEKSTRÆKKE II 1 Mos 2 Mos 3 Mos 4 Mos 5 Mos Jos Dom Ruth 1 Sam 2 Sam 1 Kong 2 Kong 1 Krøn 2 Krøn Ezra Neh Ester Job Sl Ordspr Første

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Pilgrimsweekend Egholm 24.-25. sept. 2010

Pilgrimsweekend Egholm 24.-25. sept. 2010 Til vandring Må din vej gå dig i møde, og må vinden være din ven, og må solen varme din kind, og må regnen vande mildt din jord, indtil vi ses igen må Gud holde, holde dig i sin hånd. (Irsk-keltisk tradition)

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere