GRUNDFOS A/S Logistik Koncept

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS A/S Logistik Koncept"

Transkript

1 GRUNDFOS A/S Logistik Koncept Intern transport lagerog logistik

2 K oncern Logistik Produkter GRUNDFOS A/S TQ (M) Nøgletal K valitet/m iljø

3 G rundfos Koncernen G rundlagt: 1945 afpouldue Jensen Nettoom sæ tning år 2000: 9,5 m ia.kr Antalm edarbejdere: Indkøbsvolum en 2,6 m ia kr

4 Nordeuropa Sydeuropa Østeuropa Tysklan d Danmark Storbritanni en Holland Finland Irland Norge Sverige Estland Letland Litauen Frankrig Grækenland Italien Portugal Spanien Belgien Schweiz Dubai Polen Tjekkiet Tyrkiet Ungarn Østrig Rusland Tyskland Nordamerika Grundfos internationalt Canada USA Mexico Sydamerika Brasilien Argentina Grundfos salgsselskaber Grundfos produktionsselskaber Selskaber opkøbt af Grundfos Asien og Stillehavet Japan Indien Japan Korea Kina Hong Kong Taiwan Thailand Malaysia Singapore Indonesien Australien og New Zealand Australien New Zealand

5 K oncern Logistik Produkter GRUNDFOS A/S TQ (M) Nøgletal K valitet/m iljø

6 HVAC

7 Industry

8 Waste W ater& W atersupply

9 K oncern Logistik Produkter GRUNDFOS A/S TQ (M) Nøgletal K valitet/m iljø

10 Nøgletal Nettoom sæ tning år 2000: 3,3 m ia.kr Antalm edarbejdere: O verskudsgrad år 2000: 8,4 Indkøbsvolum en G rundfos A/S 1,3 mia.kr Indkøbsvolum en Koncern 2,6 mia.kr

11 K oncern Logistik Produkter GRUNDFOS A/S TQ (M) Nøgletal K valitet/m iljø

12 K valitetog m iljø Kvalitet ISO 9001 Miljø ISO EM AS Arbejdsm iljø OHSAS 18001

13 K oncern Logistik Produkter GRUNDFOS A/S TQ (M) Nøgletal K valitet/m iljø

14 TQ (M) Modtog Den D anske K valitetspris i1999 Den Europæ iske Kvalitetspris site visitijuni2001

15 K oncern Logistik Produkter GRUNDFOS A/S TQ (M) Nøgletal K valitet/m iljø

16 DC-N DC-B DC-W DC-H DC-S Norway Sweden Finland Poland Germany Netherlands Austria France Italy Ukraine Spain Portugal Denmark United Kingdom Ireland Iceland Russia Belgium Belarus Estonia Latvia Lithuania Turkey Geogia Armenia Azerbeijan Greece Bulgaria Schweiz Hungary Cech. Rep. Moldova Yugoslavia Bosh. Hers. Croatia Albania Romania Macedonia Slovakia Slovenia Distribution centres Europa

17 INDONESIA RUSSIA MONGOLIA CHINA KAZAKHASTAN INDIA SAUDI ARABIA IRAN PAKISTAN AFGHANISTAN TURKMENISTAN IRAQ SYRIA BURMA NE PA L YEMEN OMAN JOR DAN UZBEKISTAN TAJIKISTAN KYRGYZSTAN BHU TAN BANGLADESH VIETNAM CAMBODIA LAOS THAILAND PHILIPPINES MALAYSIA JAPAN SOUTH KOREA NORTH KOREA PAPUA NEW GUINEA AZERBAIJAN SRI LANKA TAIWAN HONG KONG SINGAPORE Distribution centre DC-N DC-M DC-A Asien

18 USA WASHINGTON MONTANA NORTH DAKOTA MINNESOTA MICHIGAN VERMONT MAINE OREGON NEVADA CALIFORNIA IDAHO UTAH WYOMING COLORADO SOUTH DAKOTA NEBRASKA KANSAS WISCONSIN NEW YORK IOWA PENNSYLVANIA INDIANA OHIO ILLINOIS WEST VIRGINIA MISSOURI VIRGINIA KENTUCKY NEW HAMPSHIRE MASSACHUSETTS RHODE ISLAND CONNECTICUT NEW JERSEY DELAWARE MARYLAND ARIZONA NEW MEXICO OKLAHOMA ARKANSAS TENNESSEE NORTH CAROLINA SOUTH CAROLINA DC-U TEXAS LOUISIANA MISSISSIPPI ALABAMA GEORGIA FLORIDA Distribution centres

19 Vision R esultater Mission Logistik Transport koncept Indkøbs-og partnerskabs koncept Strategier og handlingsplan er

20 Vision Grundfos Group Purchase wilbe World Class with regard to procurem ent ofgoods and services

21 Vision R esultater Mission Logistik Transport koncept Indkøbs-og partnerskabs koncept Strategier og handlingsplan er

22 Mission Grundfos Group mustbe evaluated by its Custom ers within G rundfos as giving the bestservice in respectof Deliveries Q uality Costs Inform ation concerning products and technologies Sourcing Securing a high degree ofethicaland environm ental consciousness

23 Vision R esultater Mission Logistik Transport koncept Indkøbs-og partnerskabs koncept Strategier og handlingsplan er

24 Strategier Purchase Objective G oal Strategy Enter into Partnership A greem ents Partnership A greem ents A- suppliers: % Partnership A greem ents alternative Fram ework A greem ents with B suppliers Im plem entpartnership C oncept With the restwe willhave Fram ew ork Agreem ents % % Materialprice index % Im plem entpartnership C oncept

25 Vision R esultater Mission Logistik Transport koncept Indkøbs-og partnerskabs koncept Strategier og handlingsplan er

26 Indkøbs-og partnerskabskoncept Konsolidering afindkøb Koncernaftaler Partnerskabskoncept B esparelsesprojekter Leveringsevne,leveringstid,kvalitetog om kostninger MRP styring,forecastog leveringsplaner Lagerhoteller Autom atic replenishm ent

27 Indkøbs-og partnerskabskoncept IT EDI SAP R3 im plem entering koncernbasis Lotus Notes databaser -G roup Purchase og Supplier G rundfos draw ing m anagem ent Koncern kalender

28 Indkøbs-og partnerskabskoncept eb usiness Løsning tilindkøb afmro varer WEB EDIløsning EAN Erfaringsudveksling m ed partnere eb usiness løsninger Auktioner Internetbaserede projektstyringsvæ rktøjer

29 Indkøbskoncept Lagerhotel (praktisk eksem pelm organ M atroc) Før 5 leverandører 8 ugers leveringstid Lagerbinding > ½ Mil. Dkr 1 års aftaler Ingen risiko villighed til atforetage produktionsinvesteringer Nu 1 leverandør Daglige leverancer Ingen lagerbinding 3 årig aftale Produktionsinvesteringer har resulteretien besparelse på ca.5 Mil. Dkr

30 Vision R esultater Mission Logistik Transport koncept Indkøbs-og partnerskabs koncept Strategier og handlingsplan er

31 Transportkoncept- Fjerdeparts logistik på G rundfos Fjerdeparten haren koordinerende og ledende ro le i forhold tilunderleverandørernes aktiviteterog ressourcerog leverersåledes en sam letsupply chain løsning

32 Transportkoncept Partnerskab indgåetmed Schenker/W ilson Logistics sam ttnt Ensartetoverordnetm anagem ent G ode udviklingsm uligheder Optimale analysefaciliteter Fæ les fokus på om kostningsreduktioner Højere grad afleveringssikkerhed Større mulighed foroptim ering aftransporterne Stigning iden adm inistrative effektivitet Track & trace på a le forsendelser

33 Transport(shuttles) Estonia Denmark Latvia Lithuania Ireland Portugal United Kingdom Spain Netherlands Germany Poland Belgium Cech. Rep. Slovakia France Schweiz Italy Belarus Ukraine Austria Moldova SloveniaHungary Croatia Romania Bosh. Hers. Yugoslavia Bulgaria Macedonia Albania Greece Distribution centres

34 Inbound concept Øgetfokus på optim ering aflogistikken på forsyningssiden Proaktiv opfølgning på ordrer(reducere antalforsinkelser) Autom atisk fakturakontrolpå im portforsendelser Muligtatparre faktura med indkøbsordrenum m er Online sporing afgods M indre usikkerhed im aterialestrøm m en giveranledning til reduktion afinterne sikkerhedslagre Højgrad afdatavaliditetpå forsyningssiden

35 Leverandør Inbound concept Grundfos Transportpartner Transportleverandør Transport WEB Indkøbsordrer O rdrebekræ ftels er Transport booking Transport bekræ ftelse Transportstatus Advisering af gods Faktura

36 Vision R esultater Mission Logistik Transport koncept Indkøbs-og partnerskabs koncept Strategier og handlingsplan er

37 Leveringsevne eksterne leverandører mål opnået

38 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Kvalitet Indgående materialekvalitet År Opnået Mål %

39 EDIim plem entering mål2001 :40% affakturalinier(80.000) EDI faktura år 2001 indkøb total jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec mål impl

40 Partnerskaber(transport) Anta letafleverandørerskalreduceres gennem partnerskaber

41

42 Leveringssikkerhed (transport) Optim ering afhele logistikkæ den Leveringssikkerhed på 98% iår 2001 (m ål) Leveringssikkerhed på 97% iår 2000 Leveringssikkerhed 120% 100% 80% 60% 40% Resultat Mål 20% 0%

43 Fokus på IT (transport) Stigende fokus på udnyttelsen afit tilatopnå effektiviseringer 100% EDIkom m unikation m ed transportør ( transaktioner/år) Transportordre (EDIFACT IFTM IN) Faktura (EDIFACT INVOIC) Proofofdelivery (EDIFACT IFTSTA) Antal ekspeditioner Antal /931993/941994/951995/961996/971997/ År

44 Score card eksem pel overblik resultater INDKØBSFUNKTIONENS STRATEGISKE SCORECARD - TQ PROCES & RESULTAT OMRÅDER AFD PERIODE: 2001 RESULTATOMRÅDE STATUS MÅNED STATUS ÅR MÅL 2001 MAR.2001 TIL DATO 6. KUNDERESULTATER Kundetilfredshedsmåling 4,2 7. MEDARBEJDERRESULTATER Resultat af medarbejdertilfredshedsmåling 4,6 4,5 Svarprocent på medarbejdertilfredshedsmålingen 100% 100% 8. SAMFUNDSRESULTATER 9. RESULTATER Transportomk. i % af omsætning 1,1 1,1 1,21 Leveringsevne eksport: Bil - Scandinavien 98% 98% 98% Bil - Kontinent 100% 99% 98% Skib 98% 98% 98% Fly 99% 99% 98% Kurer 98% 98% 98% Antal fremsatte forbedringsforslag

45 SLUT

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md.

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md. TILMELDINGSSKEMA Trin 1 Kundeinformation Udfyld venligst nedenstående med blokbogstaver Kirsten Kimers Gård Navn Adresse Postnr. By E-mail-adresse Fødselsdato Telefonnr. Trin 2 Bredbånd, Vælg hastighed

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter Bliv erhvervspartner og støt FLYGTNINGE 2 og støt flygtninge HVORFOR BLIVE ERHVERVSPARTNER I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP? Som erhvervspartner i Dansk Flygtningehjælp er jeres virksomhed med til at hjælpe børn

Læs mere

Spirax Energy Service. Energi med omtanke

Spirax Energy Service. Energi med omtanke Spirax Energy Service Energi med omtanke 1 Serviceydelser til damp & kondensat systemer 100 års ekspertise med damp i industrien Vi har handlet på det industrielle marked, med alle dets krav til damp,

Læs mere

IBLCE EKSAMENSANSØGNING 2015 Læs venligst ansøgningsvejledningen.

IBLCE EKSAMENSANSØGNING 2015 Læs venligst ansøgningsvejledningen. IBLCE EKSAMENSANSØGNING 2015 Læs venligst ansøgningsvejledningen. 1. Demografiske oplysninger FORNAVN(e) MELLEMNAVN(e) EFTERNAVN E-mail (privat) E-mail (arbejde) Marker venligst hvilken, der er din primære

Læs mere

Velkommen til EMO pressemødet. Hartwig von Saß Talsmand Deutsche Messe AG. 15. juni 2011, København

Velkommen til EMO pressemødet. Hartwig von Saß Talsmand Deutsche Messe AG. 15. juni 2011, København Velkommen til EMO pressemødet Hartwig von Saß Talsmand Deutsche Messe AG 15. juni 2011, København Global Fairs Global Business Page 1 Seite 1 Messer fremmer kommunikationsmix Global Fairs Global Business

Læs mere

Båndplaner, Bestemmelser og Love for Amatørradio

Båndplaner, Bestemmelser og Love for Amatørradio Båndplaner, Bestemmelser og Love for Amatørradio Samlet af: OZ1SMB, Sven EDR Helsingør Opdateret 18/06-2014 1 Dette hæfte Den gode nyhed siden sidste opdatering er at nu må ulicenserede på f.eks. licens

Læs mere

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Effektiv Travel Management Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Synes du, det er besværligt at bestille erhvervsrejser? Bruger jeres virksomhed for lang tid på komplekse og krævende procedurer?

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Få del i de spændende muligheder inden for offshoreindustrien i Asien!

Få del i de spændende muligheder inden for offshoreindustrien i Asien! Vers. 2 OGA i Kuala Lumpur, Malaysia fra den 2.-4. juni 2015 Få del i de spændende muligheder inden for offshoreindustrien i Asien! Med målet om at blive centrum for regionens olie- og gasindustri er Malaysia

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Plastindustrien i Danmark & Norsk Kompositforbund

Plastindustrien i Danmark & Norsk Kompositforbund Plastindustrien i Danmark & Norsk Kompositforbund Emner : Status & Trends Nye markeder - Kina Leverings flaskehalse Vinger til vindmøller Prognose til 2012 Perspektiver og Udfordringer for danske aktører

Læs mere

Rejsekarantæneliste for bloddonorer udarbejdet af DSKI's Udvalg for Transfusionsoverførbare Infektioner. Version 2, ikrafttræden 1. juli 2015.

Rejsekarantæneliste for bloddonorer udarbejdet af DSKI's Udvalg for Transfusionsoverførbare Infektioner. Version 2, ikrafttræden 1. juli 2015. Karantæneliste RØD ORANGE GUL GRØN Ophold i området giver 6 måneders karantæne grundet risiko for malaria. Ophold i området giver 4 ugers karantæne hele året. Dette er grundet risiko for diverse importerede

Læs mere

WWW.Agile-Team.COM. Spin-off netværksmøde. Leo Schou-Jensen Prolog Development Center A/S Agile-Team Aps

WWW.Agile-Team.COM. Spin-off netværksmøde. Leo Schou-Jensen Prolog Development Center A/S Agile-Team Aps WWW.Agile-Team.COM Spin-off netværksmøde Leo Schou-Jensen Prolog Development Center A/S Agile-Team Aps Our background PDC Founded 1984 Domicile: o Head office: Copenhagen, Denmark o St. Petersburg, Russia

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

Financial Times April 2012. Forretning i Kina

Financial Times April 2012. Forretning i Kina Financial Times April 2012 Forretning i Kina Danske løsninger i Kina - Kan man være for lille? Ved Carsten Boyer Thøgersen Tidl. generalkonsul og kontorchef i Udenrigsministeriet DTU Risø Campus Den 24.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 24. februar 2011 ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 Offentliggørelse af årsrapport 2010 Væsentlige hovedtal for årsrapport 2010 (perioden 1. januar 31. december 2010) Nettoomsætningen udgjorde

Læs mere

Skibsfarten i tal November 2011

Skibsfarten i tal November 2011 Skibsfarten i tal November 211 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Nøgletal for den danske handelsflåde 3 2. Størrelse og sammensætning af handelsflåden Danmark 2.1 Den danske handelsflådes udvikling 4 2.2 Ændringer

Læs mere

Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015

Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015 Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015 Gældende fra 1. januar 2015 Pris- og serviceguide 2 PÅLIDELIG. NÅR SOM HELST. HVOR SOM HELST. DU BESTEMMER. INTERNATIONALE SERVICES DHL SAME DAY Side 5

Læs mere

Vejtransport, Eksport. Eksport til: Terminal: Fra DK: Vejl. Trans- Agent: porttid: TRANSPORTGUIDE. International System Transport

Vejtransport, Eksport. Eksport til: Terminal: Fra DK: Vejl. Trans- Agent: porttid: TRANSPORTGUIDE. International System Transport 1 Vejtransport, Eksport TRANSPORTGUIDE International System Transport 2 3 Generel information Generel information International System Transport a-s, København aktieselskabsregister nr. 54.973 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Telias priser for fastnet privat

Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl 70937 Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Kundeservice : 80 10 10 10 Besøg også: telia.dk Telia Altid Telia Fritid/Fritid Xtra Fastnet-abonnement

Læs mere

Velkommen til erhvervstræf

Velkommen til erhvervstræf DI Lolland Falster Erhvervstræf 2013 24 04 13 Velkommen til erhvervstræf Erhvervstræf 2013 DI Lolland Falster Erhvervstræf 2013 24 04 13 Erhvervstræf 2013 Lolland Falster erhvervslivets nye Mekka! DI Lolland

Læs mere

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation Grafisk Projekteringsværktøj BACnet er en forkortelse for Building Automation and Control networks. Oprettelse af BACnet objekter ifbm. system-integration

Læs mere