DIÆTBEHANDLING AF VOKSNE PATIENTER MED KRONISK INFLAMMATORISK TARMSYGDOM (IBD): MORBUS CROHN (CD) OG COLITIS ULCEROSA (UC)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIÆTBEHANDLING AF VOKSNE PATIENTER MED KRONISK INFLAMMATORISK TARMSYGDOM (IBD): MORBUS CROHN (CD) OG COLITIS ULCEROSA (UC)"

Transkript

1 FAKD S R AMMEPLANER AF VOKSNE PATIENTER MED KRONISK INFLAMMATORISK TARMSYGDOM (IBD): MORBUS CROHN (CD) OG COLITIS ULCEROSA (UC) Revideret af Lisbeth Jensen, Anne Marie Loff og Eva Rosenbom FAKD, 2. reviderede udgave 2011.

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING UNDERSØGELSER BEHANDLINGSFORLØB A. Planlægning af behandlingen B. Udarbejdelse af individuelt tilpasset ernæringsterapiplan C. Information til patient og personale D. Dokumentation/evaluering E. Justering/ændring F. Information til patient og personale G. Afslutning af behandlingsforløbet under indlæggelsen eller efter udskrivelsen H. Information til patient og personale DIÆTPRINCIPPER TIDSFORBRUG KOSTTILSKUD / ALTERNATIV BEHANDLING VEJLEDNINGSMATERIALE LITTERATUR...10 Bilag Bilag AF PATIENTER MED KRONISK INFLAMMA- TORISK TARMSYGDOM (IBD) MORBUS CROHN (CD) OG COLITIS ULCEROSA (UC) Revideret af Lisbeth Jensen, Anne Marie Loff og Eva Rosenbom, Herlev Hospital Til høring hos Overlæge Karin Ladefoged, Dronning Ingrid Hospital, Nuuk, Grønland og Klinisk diætist Mette Borre, Århus Universitetshospital Gennemlæst af Seniorforsker, ph.d, cand. brom. klinisk diætist Anne Marie Beck Udgivet af Foreningen af Kliniske Diætister. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne rammeplan eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes. 2

3 1. INDLEDNING Kroniske inflammatoriske tarmsygdomme (på engelsk inflammatory bowel disease, forkortet IBD) omfatter i denne rammeplan colitis ulcerosa (UC) og morbus Crohn (CD). Årsagerne til sygdommene er ikke endeligt afklaret, men en vigtig faktor er et uhensigtsmæssigt immuno-logisk respons på luminale faktorer i tarmen hos genetisk disponerede personer (1). Sygdommene debuterer ofte hos yngre med aldersmaksimum mellem 20 og 30 år. Tværsnitsundersøgelser viser, at ca. 50 % på et givet tidspunkt er i klinisk remission, 25 % har moderat sygdomsaktivitet, og 25 % har betydelig sygdomsaktivitet (2,3). Sygdommenes incidens og prævalens er steget gennem de seneste 20 år. I Danmark er incidensen af UC således fordoblet til 17 og incidensen af CD firedoblet til 10 pr indbyggere pr. år. (4). Det samlede antal patienter med IBD i Danmark er ca Morbus Crohn kan være lokaliseret i hele fordøjelseskanalen, hvorimod Colitis Ulcerosa kun er lokaliseret i colon. Begge sygdomme kan give extraintestinale symptomer som ledsmerter, dermatitis, levergaldevejsaffektion. Selv om Morbus Crohn og Colitis Ulcerosa i mange henseender er forskellige, anvendes de samme behandlingsprincipper, dog under hensyntagen til sygdommens lokalisation, udbredelse, aktivitet og forløb. Sædvanligvis er behandlingen medikamentel, men både ved akut forværring og ved det kronisk kontinuerlige forløb kan operation komme på tale. Total colektomi er kurativ for patienter med Colitis Ulcerosa. Ved operation for Crohn`s sygdom foretages almindeligvis kun fjernelse af det makroskopisk forandrede tarmsegment. Der vil ved denne sygdom altid være en risiko for postoperativt recidiv i et nyt tarmsegment. Underernæring hos IBD-patienter er relateret til sygdomsudbredelse og intensitet og kan være betinget af fx, malabsorption, nedsat appetit og nedsat indtagelse af vitaminer og mineraler, men også af øget energiomsætning (4,5,6). 3

4 2. UNDERSØGELSER Dataindsamling Basisdata Cpr Ernæringsscreening Herunder: Antropometri (højde, vægt, vægtudvikling og ødemer) Alternative kostformer Energiindtagelse Fysisk aktivitet Stress Kvalme/opkast Diarré/afføringsfrekvens, Obstipation Abdominalsmerter Lokalisation af inflammationen Medicin Alder (køn) Primær og sekundær screening Score til sekundær screening. (bilag 1) A: Ernæringstilstand B: Sværhedsgrad af sygdom 1 point: IBD med vægttab Akut infektiøs diarre 2 point: CD med abcesser/fistler Pancolit eller præoperativt ved UC 3 point: Sepsis Kostanamnese, kostregistrering Nuværende, op til indlæggelsen Immobilitet, sengeliggende, oppegående Traume, feber Blod i afføringen (fæces) Afføringsmængde, hyppighed, måltidsrelateret Lette, svære Coloskopi, Rectoskopi, Tyndtarmspassage, UL, CT eller MR-skanning, kapselendoskopi F.eks. steroid, naturlægemidler, m.fl. Specielle data For at vurdere den inflammatoriske aktivitet/sværhedsgrad, suppleres basisdata med en eller flere af følgende oplysninger - se nedenstående. Skal patienten, evt. opereres, (tarmreseceres, have anlagt stomi), have enteral- eller parenteral ernæring, anvendes disse data også. Cpr Laboratoriedata Undersøgelsesdata Psykisk tilstand Alder (køn) Hæmatologisk status: Hæmoglobin,leukocytter, trombocytter Væsketal: Na, K, karbamid, kreatinin Fasereaktanter: CRP, albumin, evt. orosomucoid Levertal: ALAT, basisk fosfatase, bilirubin, faktor II, VII, X Vitaminer, mineraler: Ca, Mg, fosfat, Zn, ferritin, vit.-d, B12, folinsyre Blodsukker, Amylase + triglycerider ved parenteral ernæring Coloskopi, Rectoskopi, Tyndtarmspassage, UL, CT eller MR-scanning af abdomen, kapselendoskopi Lactosebelastning, laktosegentest Schilling 1 fedt i fæces eller fæceselastase test Evt. SeHCAT (måling af tyndtarmens galdesyreoptagelse) Transglutaminase-antistof Depression, spiseforstyrrelse m.m. 4

5 3. BEHANDLINGSFORLØB 3.A. Planlægning af behandlingen Dataindsamlingsparametre Mål Metode Alder, køn, (højde), vægt, vægtudvikling, fysisk aktivitet, stress Energi- og proteinindtagelse 1. Beregning af energibehov til vægtvedligeholdelse eller forebyggende ernæringsterapi (ved operation *) 2. Beregning af energibehov til vægtøgning 3. Beregning af energibehov til vægttab f.eks efter steroidinduceret vægtøgning** 1. Bestemmelse af den aktuelle energi- og proteinindtagelse 1. Harris-Benedict med tillæg for fysisk aktivitet og stress jvf. bilag Som 1. incl. vægtøgningsfaktor på 1,3 3. Typisk tilstræbes et energiindtag på kj lavere end det beregnede behov 1. Kostregistrering med husholdningsmål 2. Kostanamnese Næringsstofindtag Bestemmelse/vurdering af ikke energigivende nærings-stoffer; Na, K Ca, Mg, Zn, jern vitamin-d, B-12vitamin, folinsyre Mineral-/vitamintilskud Kvalme/opkast Nedsættelse af gener Medicin Diarré/obstipation Nedsættelse af gener Psylliumskaller (HUSK) Pylliumskaller med kalk Medicin Stenose Nedsættelse af gener Tilpasset konsistens Ved anvendelse af en vægtøgningsfaktor på 1,3 fås et energiniveau, der er realistisk for syge at nå, og som vil resultere i en vægtøgning på 1/2 til 1 kg/uge; afhængig af den indledende underernæringsgrad. * Forebyggende ernæringsterapi kan være relevant ved belastende operation, tarmresection eller anlæggelse af stomi. (7) ** Patienter i højdosis steroid-behandling øger ofte vægten uacceptabelt i et behandlingsforløb. Patienter i remission kan i visse tilfælde have behov for en energireduceret og proteinrig diæt svarende til 1,5 g protein/kg. Ved steroidbehandling bør man være opmærksom på evt. stigende blodsukker. 3.B. Udarbejdelse af individuelt tilpasset ernæringsterapiplan. Herunder oral og/eller enteral og/eller parenteral ernæring. 3.C. Information til patient og personale Om indholdet af ernæringsterapiplanen Om fortsat kostregistrering, minimum 3 døgn Om vægtudvikling (vejning 2-3 x pr. uge) # Om planlagte opfølgningsbesøg Om eventuel blodprøvetagning 5

6 3.D. Dokumentation/evaluering Registrering af basisdata: Energi- og proteinindtagelse v.h.a. kostregistrering (min. x 3/uge) Vægtudvikling (vejning min. 2-3 x pr uge) Ændring i stressfaktorer Ændring i aktivitetsfaktorer. Registrering af specielle data: Ændring i albumin, Hb Ændring i blodglukose Ændring i Na, K Ændring i Ca, Mg, Zn, fosfat, vitamin-d 3.E. Justering/ændring Minimum en gang ugentlig sammenholdes den registrerede energiindtagelse med det beregnede behov justeret for ændringer i stressfaktor og aktivitetsfaktor og vægtudviklingen med obs. for ødemer, væskeover/-underskud. Ernæringsterapiplanen justeres ved, at f.eks. den par-/enterale ernæring startes/øges i mængde, eller at den par-/enterale ernæring reduceres samtidig med en øgning i den perorale indtagelse o.s.v. 3.F. Information til patient og personale Om forløbet af ernæringsterapien Om justering i behandlingen. 3.G. Afslutning af behandlingsforløbet under indlæggelsen eller efter udskrivelsen Ved opnåelse af en vægtudvikling som forventet i forhold til energiindtagelsen Ved opnåelse af planlagt energiindtagelse (i minimum 1 uge). 3.H. Information til patient og personale Om afslutning af behandling. Ernæringsmæssig intervention ved klinisk diætist er dokumenteret ved grad B (4). Et prospektivt randomiseret kontrolleret studie viser at, diætetisk vejledning har en signifikant bedre effekt på Quality of Life sammenlignet med anvendelse af tilskudsdrikke eller fødeindtag ad libitum uden diætetisk vejledning (8). # Ideelt bør vejningen foregå om morgenen efter patientens toiletbesøg og med patienten i let påklædning. Vejningen bør som minimum foregå 2-3 x pr. uge af hensyn til eventuelle forskydninger i væskebalancen. 6

7 4. DIÆTPRINCIPPER Patienterne opdeles i 2 grupper. Henholdsvis den aktive og stabile fase. Aktive fase: Nydiagnostiseret eller recidiv. Stabile fase: Perioden uden recidiv. Energi/næringsstoffer Aktive fase Stabile fase Energitilførsel Sikre enten vægtvedligeholdelse eller en vægtøgning. Vægtøgning eller Vægtvedligeholdelse eller Vægtreduktion vurderet ud fra patientens kliniske tilstand. Energifordeling Kulhydrat : E % Fedt : E % Protein : E % Kulhydrat : E % Fedt : ca. 30 E % Protein : E % Protein Protein : E% Protein : E% Fedt Fedt : E % Fedt : ca. 30 E % MCT Ingen specifikke krav til type og fordeling. Anvendelse af MCT-fedtstof kan være relevant i tilfælde af svær malabsorp-tion. heraf mættet : 10 E % mono : 10 E % poly : 10 E % Anvendelse af MCT-fedtstof kan være relevant i tilfælde af svær malabsorp-tion. Fedtreduktion Kan være indiceret for patienter med galdesyremalabsorption, hvor colon er bevaret Fedt : E %. Der mangler evidens for at anbefale tilskud af fiskeolie. (9,10) Kan være indiceret for patienter med galdesyremalabsorption Fedt : E %. Fiskeolie Der mangler evidens for at anbefale tilskud af fiskeolie. (9,10) Kulhydrat Kulhydrat : E % Kulhydrat : E % Fiber Undgå en fiberrig voluminøs kost, da patienten ofte har nedsat appetit og ved obs for stenose. Mængde og tilberedningsform tolereres individuelt. Der anbefales 3 gram fibre/mj daglig jf. NNA. Ved ønske om vægtreduktion og manglende tolerance overfor fibre, kan dokumenteret fuldgyldig pulverdiæt anvendes. Mængde og tilberedningsform tolereres individuelt. Fibertilskud Fiberfattig kost Psylliumskaller kan anvendes ved tilstande med diarré. Ved vedvarende diarré kan forsøges med psylliumskaller med calcium efter lægelig ordination. Dette kan anvendes i kombination med medicinsk behandling. Ved relativ tarmobstruktion (sub-ileus, ileus, stenose) kan fiberfattig kost være indiceret. Psylliumskaller kan anvendes ved obstipation eller generelt for at øge fiberindholdet. Ved relativ tarmobstruktion (sub-ileus, ileus, stenose) kan fiberfattig kost være indiceret. 7

8 Energi/næringsstoffer Aktive fase Stabile fase Laktoseintolerance Laktosereduceret diæt introduceres på baggrund af en oral laktosebelastningstest. Der kan anvendes laktase-enzymer samt laktosefri mælk og laktosereduceret yoghurt. Laktosereduceret diæt introduceres på baggrund af en oral laktosebelastningstest. Der kan anvendes laktase-enzymer. Sukker/maltodextrin Kan anvendes som energikilde Max. 10 E % sukker af dagskosten. Alkohol Kan indtages med måde jf. SST Kan indtages med måde jf. SST Væske Mange patienter oplever nedsat lyst til og øget diarre ved indtagelse af alkohol. Modvirke dehydrering Individuel monitorering afhængig af diarré, opkast eller stomi-output. Substitionsbehandling kan blive nødvendig. Især har patienter med ileo- eller jejunostomi behov for ekstra Na- tilførsel, hvorfor maden gerne må til-føres ekstra salt. Peroral rehydreringsvæske kan også forsøges Det kan blive nødvendigt med supplerende lægeordineret iv-væske. Normalt ml/kg/døgn Patienter med ileo- eller jejunostomi har øget behov for væske og Na, hvorfor maden gerne må tilføres ekstra salt. Det kan være nødvendigt med supplerende lægeordineret iv-væske hos jejunostomipatienter. ref. Rammeplanen for ernæringsterapi, FaKD omkring fasteperioden og indtag af kulhydratrig væske indtil 2 timer før anæstesi. Vitaminer og mineraler Patienter med morbus Crohn kan have nedsat indtagelse af vitaminer og mineraler i forhold til anbefalingerne for raske. Dette gælder især A, C, B12-vitamin, riboflavin, thiamin, folinsyre, kalk, fosfor, jern, vitamin-d, Zn, Mg, grad C (4) Der anbefales daglig 1 stk. multi-vitamin mineraltablet til patienter i stabil fase og 2 stk. til patienter i aktiv fase (11) Patienter med inflammatorisk tarmsygdom har øget risiko for udvikling af osteoporose, grad A (4),(12,13). Der anbefales tilskud af mg Ca dagligt hos patienter i steroidbehandling. Tilskud af vitamin-d bør ligge på mikrogram pr. dag (13). Ved tilskud anbefales kalk-præparat kombineret med vitamin-d. Måltidsfordeling 6-8 måltider over hele døgnet individuelt tilrettelagt. Evt. ændret konsistens/flydende. Tilskudsdrikke Hjemmelavede eller kommercielle tilskudsdrikke kan anvendes individuelt som supplement. Der skal tages hensyn ved laktosemalaborption. 8

9 5. TIDSFORBRUG Patientrelaterede. Den aktive fase: Opstart af ernæringsterapi: 1-2 timer Opfølgning: 1-2 timer fordelt over 2-3 tilsyn pr. uge. Det gennemsnitlige tidsforbrug vil være 7 timer. Den stabile fase: kostvejledning: 1-2timer Opfølgning: 1-2 timer fordelt over 3-4 konsultationer. Der skal endvidere indregnes tidsforbrug til evt. efterfølgende ambulant diætetisk behandling. 6. KOSTTILSKUD / ALTERNATIV BEHANDLING Anvendelsen af kosttilskud/naturlægemidler vurderes i hvert enkelt tilfælde. Indtag af sådanne produkter er ikke nødvendigvis uforenelig med udførelse af kostvejledning. Probiotika er en samlet betegnelse for mælkesyrebakterier (Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus acidophilus og Lactobacillus casei F19) samt gær- og skimmelsvampe (Saccharomyces boulardii), der menes at have en gavnlig virkning på tarmfloraen. Der mangler evidens for anvendelse af probiotika i behandlingen. (14) Alternativ ikke dokumenteret behandling må frarådes. Dette gælder også hvis behandlingen eventuelt inkluderer ensidige kostplaner. 7. VEJLEDNINGSMATERIALE Den udarbejdede ernæringsterapiplan/forslag til dagskost Liste over energi-/proteinindhold i diverse drikkevarer Opskrifter på tilskudsdrikke Eksempler på energi-/proteinholdige fødevarer Ordination af ernæringspræparater (Grøn ernæringsrecept) til kommercielle tilskudsdrikke Information om COLITIS-CROHN FORENINGEN og brochuremateriale. 9

10 8. LITTERATUR 1. Fiocchi C. Inflammatory bowel disease. Current concepts of pathogenesis and implications for therapy. Minerva Gastroenterol Dietol. 2002; 48(3): Munkholm P. Crohn s disease-occurrence, course and prognosis. An epidemiologic cohort-study. Dan Med Bull. 1997; 44(3): Langholz E. Ulcerative colitis. An epidemiological study based on a regional inception cohort, with special reference to disease course and prognosis. Dan Med Bull. 1999; 46(5): Referenceprogram for Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme, Sundhedsstyrelsen, 2007, side Geerling BJ, Badart-Smook A, Stockbrugger RW, Brummer RJ. Comprehensive nutritional status in patients with long-standing Crohn s disease currently in remission. Am J Clin Nutr. 1998; 67(5): Capristo E, Mingrone G, Addolorato G, Greco AV, Gasbarrini G. Metabolic features of inflammatory bowel disease in a remission phase of the disease activity. J Intern Med. 1998; 243(5): Beier-Holgersen R, Boesby S. Influence of postoperative enteral nutrition on postsurgical infecions. Gut 1996; 39: Ravasco P. et al. Dietary counseling improves patient outcome : A prospective, randomized, controlled trial in colorectal cancer patients undergoing radiotherapy. Journal of Clin Oncology. 2005; 23(7) : De Ley M, de Vos R, Hommes DW, Stokkers PC. Fish oil for induction of remission in ulcerative colitis (Review). The Cochrane Library 2009, Issue Turner D, Zlotkin SH, Shah PS, Griffiths AM. Omega 3 fatty acids (fish oil) for maintenance of remission in Crohn s disease (Review). The Cochrane Library 2009, Issue Pedersen A, Ovesen L. Anbefalinger for den Danske Institutionskost, Fødevarestyrelsen, 2009, side Vestergaard P. Prevalence and pathogenesis of osteoporosis in patients with inflammatory bowel disease. Minerva Med. 2004; 95(6): H. Lochs et al. ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Gastroenterology. Clinical Nutrition 2006; 25: Rolfe V.E et al : Probiotics for maintenance of remission in Crohn s disease(review). The Cochrane Library 2008, Issue 3. 10

11 Bilag 1. O Normal 1 Let 2 Moderat 3 Svær A ernæringstilstand B sværhedsgrad af sygdom # Normal ernæringstilstand Normale behov Vægttab > 5% på 3 måneder eller Kostindtag 50-75% af behovet i den sidste uge Vægttab > 5% på 1½ måned eller BMI 18,5-20,5 + påvirket almentilstand eller Kostindtag 25-50% af behovet i den sidste uge Vægttab > 5% på 1 måned eller BMI < 18,5 + påvirket almentilstand eller Kostindtag 0-25% af behovet i den sidste uge Mavetarmpatienter med vægttab Akut infektiøs diarré Morbus Crohn med abcesser/fistler Colitis Ulcerosa, pancolitis, præoperativt Sepsis Alderskorrigeret total score = A + B (+ 1 alder 70 år) Kilde : vejledning til læger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, sygehjælpere og kliniske diætister. Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko. Sundhedsstyrelsen # sværhedsgrad af sygdom modificeret efter Gastroenheden, Herlev Hospital. Der kan på andre hospitaler forefindes anden graduering af diagnoserne. 11

12 Bilag 2. Beregning af BMR ifølge Harris-Benedict For kvinder : For mænd : BMR (kcal) = (9,6 x vægt) + (1,8 x højde (cm)) (4,7 x alder) BMR (kcal) = 66,5 + (13,8 x vægt) + (5,0 x højde (cm) ) (6,8 x alder) Hertil tillægges aktivitetsfaktor : Sengeliggende 1,1 Oppegående 1,3 samt evt. Vægtøgning 1,3 eller Stress (ved feber) : 38 grader 39 grader 40 grader 1,2 x BMR 1,3 x BMR 1,4 x BMR Kilde : j. Arthur Harris and Francis G. Benedict. A Biometric Study of Human Basal Metabolism. Proc Natl Acad Sci USA December; 4(12):

13 FAKD S R AMMEPLANER Foreningen af Kliniske Diætister Landemærket 10, 6. sal 1119 København K Telefon:

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Hvorfor er kost og ernæring vigtig?

Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Rehabilitering, forebyggelse af sygdom og (gen)indlæggelse God Mad- Godt Liv. Knudshoved 17.08.11 Mette Holst. Klinisk Sygeplejespecialist, MKS, Phd. Center for Ernæring

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand ... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand Henrik Højgaard Rasmussen Overlæge Ph.d Leder af Center for Ernæring og Tarmsygdomme CET Medicinsk Gastroenterologisk afdeling Aalborg Universitetshospital

Læs mere

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke ENTERAL ERNÆRING Patientinformation Sondeernæring og ernæringsdrikke Hvis du ikke får tilstrækkeligt med energi, protein, vitaminer og mineraler, kommer du ind i en ond cirkel... Du har mindre appetit

Læs mere

Prader-Willi Syndrom og kost. Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring

Prader-Willi Syndrom og kost. Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring Prader-Willi Syndrom og kost Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring 1 INDIVIDUALISERET DIÆT!!! 2 De officielle kostråd 1. Spis varieret, ikke for meget, og vær fysisk aktiv

Læs mere

ENTERAL NUTRITION. Vejledning i anvendelse af enteral ernæring

ENTERAL NUTRITION. Vejledning i anvendelse af enteral ernæring ENTERAL NUTRITION Vejledning i anvendelse af enteral ernæring Vejledning enteral ernæring Dette er en vejledning i anvendelse af enteral ernæring (sondeernæring eller enteral nutrition). Enteral ernæring

Læs mere

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 Medicinske mave-tarmsygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 1 Ulcussygdom Hvad skal vi snakke om? Kronisk inflammatoriske tarmsygdomme 2 3 Anatomi 4 Fysiologi Synkesmerter/-stop Ræben Hoste

Læs mere

KOST OG TRÆNING KIF, MAJ 2015

KOST OG TRÆNING KIF, MAJ 2015 KOST OG TRÆNING KIF, MAJ 2015 HVEM ER JEG? SARA SIG MØLLER MASTER IN HUMAN NUTRITION, KU (2011-2013) SPECIALE: NUTRITIONAL IMPACT ON HYPOTHALAMIC AMENORRHEA AND BONE HEALTH IN FEMALE ENDURANCE ATHLETES

Læs mere

Ernæring ved genoptræning

Ernæring ved genoptræning Ernæring ved genoptræning Foredrag 16.1.14 fysioterapeuter region Nord Randi Tobberup Klinisk diætist Cand. Scient i klinisk ernæring Ikke Birte i dag, men Randi Uddannet klinisk diætist i 2011 Cand. scient

Læs mere

KIH egastro. E-Health. Sygeplejerskens rolle. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

KIH egastro. E-Health. Sygeplejerskens rolle. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH egastro Klinisk Integreret Hjemmemonitorering E-Health Sygeplejerskens rolle Herlev Universits Hospital i København IBD sygeplejerske: Dorte Marker Gastroenheden Overskrifter Disease course in IBD

Læs mere

En guide til hvordan du skriver kostdagbog og hvordan du udregner energifordelingen i din kost.

En guide til hvordan du skriver kostdagbog og hvordan du udregner energifordelingen i din kost. En guide til hvordan du skriver kostdagbog og hvordan du udregner energifordelingen i din kost. http://www.learn2live.dk 1 Ved at føre kostdagbog kan du sikre dig, at du ikke indtager flere kalorier end

Læs mere

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master

Læs mere

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm Patientvejledning Irritabel tarm Tyktarm Irritabel tarm (colon irritable) er en tilstand, hvor tyktarmens normale bevægelser er ændret, så tarmindholdet ikke føres fremad mod ende tarmen på normal vis.

Læs mere

ErnæringsNyt. Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest

ErnæringsNyt. Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest ErnæringsNyt Januar 2014 Torsdag d. 7. november blev der afholdt Ernæringens dag, i Hospitalsenheden Vest. Rigtig mange afdelinger gjorde en stor indsats på dagen. I alt deltog 13 afsnit i dataindsamlingen,

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER)

I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER) I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER) Revideret af Anne Marie Beck og Birthe Stenbæk Hansen FaKD, 3. reviderede udgave december 2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆGER, SYGEPLEJERSKER, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, SYGEHJÆLPERE OG KLINISKE DIÆTISTER

VEJLEDNING TIL LÆGER, SYGEPLEJERSKER, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, SYGEHJÆLPERE OG KLINISKE DIÆTISTER VEJLEDNING TIL LÆGER, SYGEPLEJERSKER, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, SYGEHJÆLPERE OG KLINISKE DIÆTISTER Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko Vejledning til læger, sygeplejersker,

Læs mere

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling)

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling) PROHIP Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Did you feed your patient today? Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

Ernæringsrådgivning ved udskrivelse fra hospital

Ernæringsrådgivning ved udskrivelse fra hospital Ernæringsrådgivning ved udskrivelse fra hospital Jens Rikardt Andersen Institut for Human Ernæring, Kbh Universitet Ernæringsenheden 5711, Rigshospitalet Hvad ved vi om tiden efter udskrivelse? Alt for

Læs mere

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today?

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? PROHIP Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

Patientvejledning. Graviditet efter gastric bypass

Patientvejledning. Graviditet efter gastric bypass Patientvejledning Graviditet efter gastric bypass Overvægtsoperation er ingen hindring for, at du kan blive gravid. Tværtimod vil muligheden for at opnå graviditet bedres efter et stort vægttab. Det er

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

REFERENCEPROGRAM FOR KRONISKE INFLAMMATORISKE TARMSYGDOMME

REFERENCEPROGRAM FOR KRONISKE INFLAMMATORISKE TARMSYGDOMME REFERENCEPROGRAM FOR KRONISKE INFLAMMATORISKE TARMSYGDOMME 2007 Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67 2300 København S

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

KOST OG TRÆNING TRI CLUB DENMARK, NOVEMBER 2014

KOST OG TRÆNING TRI CLUB DENMARK, NOVEMBER 2014 KOST OG TRÆNING TRI CLUB DENMARK, NOVEMBER 2014 HVEM ER JEG? SARA SIG MØLLER PROFESSIONSBACHELOR I ERNÆRING OG SUNDHED MED SPECIALE I ERNÆRING & FYSISK AKTIVITET (2005-2009) MASTER IN HUMAN NUTRITION,

Læs mere

ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER

ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER PRÆSTATIONSFREMME TRÆNING RESTITUTION ERNÆRING ATK ROADSHOW ERNÆRING TIL SVØMMERE VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK

Læs mere

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008 Ernæring for atletikudøvere Foredrag FIF 4/3 2008 Kasper Hansen Kasper Hansen 16 år i BAC Professions bachelor i ernæring og sundhed Speciale: Atletikudøvere og ernæring Tro på mig Sandt eller falsk Hvis

Læs mere

Ernæring ved Huntingtons Sygdom - EN VEJLEDNING TIL FAGPERSONER

Ernæring ved Huntingtons Sygdom - EN VEJLEDNING TIL FAGPERSONER Ernæring ved Huntingtons Sygdom - EN VEJLEDNING TIL FAGPERSONER Ernæring ved Huntingtons Sygdom - en vejledning til plejepersonale. Tangkær Bomiljø HS, Ørsted 4. udgave 2012 Udarbejdet af Klinisk diætist

Læs mere

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB Indholdsfortegnelse KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB PERSONLIG PLAN TIL DIG DER VIL HAVE SUCCES MED VÆGTTAB 3 4 5 7 9 Komplet kostplan

Læs mere

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL Signe Wildt Overlæge, Ph.d Køge Sygehus DSKE 17. marts 2015 Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi - DSGH Christian Lodberg Hvas Michael Dam

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr Bariatisk Kirurgi Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup Formål Overvægtskirurgi Opnå: Permanent vægttab Bedre livskvalitet Helbrede/forhindre følgesygdomme Sukkersyge Forhøjet BT Hjertesygdomme Kræftsygdomme

Læs mere

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Anja Olsen Seniorforsker Center for Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse 15. januar 2015 Forekomst af tarmkræft 1968-72 40 Antal

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag Idræt Biologi KEMI Molekylestruktur - fordøjelse - energiindhold Matematik Energiindtag - Energiforbrug Præstation Helbred, Fedme Energiforbrug & undervægt KOST & ERNÆRING Fysik Energibalance Måling af

Læs mere

Hvordan håndterer kræftsygeplejersken ernæring til kræftpatienter?

Hvordan håndterer kræftsygeplejersken ernæring til kræftpatienter? Hvordan håndterer kræftsygeplejersken ernæring til kræftpatienter? Rapport på spørgeskemaundersøgelse blandt kræftsygeplejersker 01-06-2014 Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Foreningen af Kliniske

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet

Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet Fødevareplatform Region Sjælland 14. januar 2010 Thomas Meinert Larsen, Lektor, Institut for Human Ernæring, Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Læs mere

Ernæringen du behøver Smagen du vil ha

Ernæringen du behøver Smagen du vil ha Ernæringen du behøver Smagen du vil ha Ernæringsdrikke og ernæringscremer Vi præsenterer Fresubin er en række ernæringsprodukter til dig, der har brug for tilskud af energi og protein. De smager godt og

Læs mere

Mad og hjertesvigt. kl. diætist Anette Lange

Mad og hjertesvigt. kl. diætist Anette Lange Mad og hjertesvigt kl. diætist Anette Lange Program Graden af hjertesvigt. Anbefalinger for maden i forhold til graden af hjertesvigt. Vægten? Hvordan handler jeg fornuftigt ind? Aktiv hverdag New York

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

DIÆTBEHANDLING AF AF VOKSNE MED CØLIAKI

DIÆTBEHANDLING AF AF VOKSNE MED CØLIAKI FAKD S R AMMEPLANER AF Udarbejdet af Anette Haugbølle og Mette Borre Maj 2000 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. UNDERSØGELSER... 5 3. DIÆTPRINCIPPER... 6 4. VEJLEDNINGSFORLØB FOR CØLIAKERE MED

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2015

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2015 Mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for mad og måltider på plejehjem i Faaborg

Læs mere

Forum for Underernæring

Forum for Underernæring Forum for Underernæring Brugerundersøgelse Region Hovedstaden: Friske data Dansk Selskab for Klinisk Ernæring: målsætning Kendte løsninger Drivkræfter endnu uden synderlig effekt: Viden Kvalitetssikring

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker København 010414 ulbe@si-folkesundhed.dk Danskerne synes følgende er ok:

Læs mere

BASAL SPORTSERNÆRING CAMPUS VEJLE SPORTSDIÆTIST LENE BUNDGAARD

BASAL SPORTSERNÆRING CAMPUS VEJLE SPORTSDIÆTIST LENE BUNDGAARD BASAL SPORTSERNÆRING CAMPUS VEJLE SPORTSDIÆTIST LENE BUNDGAARD PROGRAM ENERGIGIVENDE NÆRINGSSTOFFER (KULHYDRAT, PROTEIN, FEDT) ENERGIBEHOV MÅLTIDSFORDELING OG MÅLTIDSMØNSTER KOST FØR/UNDER/EFTER TRÆNING

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI

DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (voksne patienter) Rammeplanen er udarbejdet af: Anne Marie Beck og Birthe Stenbæk Hansen, fra FaKD's Kvalitetssikringsudvalg Med assistance af: Mette Borre, Gitte Ploug

Læs mere

Løberens kost og ernæring. v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk

Løberens kost og ernæring. v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk Løberens kost og ernæring v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk Kontaktoplysninger Camilla Birkebæk Master i Fitness og Træning, pb. Ernæring og sundhed Personlig træner og Diætist Jernbanegade

Læs mere

Diætisten - Din hjælp til et sundere liv

Diætisten - Din hjælp til et sundere liv Diætisten - Din hjælp til et sundere liv Udgivet af Foreningen af Kliniske Diætister Redaktion: Lisa Bolting Heidi Dreist Pia Houmøller Udarbejdelse: PRspektiv Layout og design: ekvator ApS Fotos: GettyImages

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Ernæring & Udholdenhedssport V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5

Ernæring & Udholdenhedssport V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5 Ernæring & Udholdenhedssport 1 V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5 Hvem er jeg? 2 Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master in Human

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark

Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark Juni, 2008 Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark GDA er en mærkning på emballagen af mad og drikkevarer og viser indholdet af energi (kalorier), sukker,, mættet og salt (natrium). GDA står for Guideline

Læs mere

Løberens kost og ernæring

Løberens kost og ernæring Løberens kost og ernæring Hvem er jeg? Camilla Birkebæk Master i Fitness og Træning Diætist STOTT pilates instruktør Personlig træner med speciale i udholdenhedsidræt, skader og kropsholdning Camilla.birkebaek@mail.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Det handler derfor om en hurtig indsats med den rigtige kosttype, eller endnu bedre en generel forebyggende indsats.

Det handler derfor om en hurtig indsats med den rigtige kosttype, eller endnu bedre en generel forebyggende indsats. FORORD At gøre en ernæringsmæssig indsats, er en meget vigtig faktor for at bevare et godt funktionsniveau højt op i alderen. Vægt, vægtudvikling og indtag af mad og drikke er de bedste parametre til at

Læs mere

Energibalance og kostsammensætning

Energibalance og kostsammensætning Energibalance og kostsammensætning Af Ulla Skovbæch Pedersen og Anette Due Energibalance Energiindtag er den mængde mad (kalorier), du får fra kosten, bestående af fedt, protein, kulhydrater og alkohol.

Læs mere

S.A.T.S Danmark A/S. KostCoach Uddannelse

S.A.T.S Danmark A/S. KostCoach Uddannelse KostCoach Uddannelse KostCoach dag 1 Grundlæggende næringslære, kort repetition Energiforbrug og fødeindtag Forskellen på mænd og kvinder Kosttilskud Måltidssammensætning og planlægning Formål At eleven

Læs mere

Kost og ernæring for løbere

Kost og ernæring for løbere Kost og ernæring for løbere 1 Hvad er sund kost? Kilde: Alt om kost - Fødevarestyrelsen 2 Energikrav til marathon Forbrænder ca. 1kcal/kg/km Løber på 75kg: 3165kcal = 13293kJ Realistisk forhold ved MT(ca.75%

Læs mere

Diætbehandling af. børn, unge og voksne med Anorexia Nervosa

Diætbehandling af. børn, unge og voksne med Anorexia Nervosa FAKD S R AMMEPLANER Diætbehandling af med Anorexia Nervosa Udarbejdet af: Faglig sammenslutning af kliniske diætister med spiseforstyrrelser som speciale Arbejdsgruppe har bestået af: Lene Kiib Hecht,

Læs mere

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013 Optimal ernæring 1 KVIK TRI, MAJ 2013 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (jan. 2009) Underviser Teknisk Skole, 2009-2010 Foredragsholder,

Læs mere

Information om pouch

Information om pouch Information om pouch 2 Forord Denne pjece henvender sig til dig som på grund af Colitis Ulcerosa (CU) eller Familiær Adeno Polypose (FAP) overvejer at få en pouch. Denne pjece er tænkt som et supplement

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Cancer og ernæring. Benedicte Wilson, overlæge, afd S, OUH

Cancer og ernæring. Benedicte Wilson, overlæge, afd S, OUH Cancer og ernæring Benedicte Wilson, overlæge, afd S, OUH 1 ASPEN guidelines A major distinction between therapeutic trial of efficacy of a drug or a procedure and the feeding of nutrients known to be

Læs mere

Energiindtag. Energiindtag generelt. Proteinindtag for triathleter. Energiindtag for triathleter 21-02-2013

Energiindtag. Energiindtag generelt. Proteinindtag for triathleter. Energiindtag for triathleter 21-02-2013 21-02-2013 Kost og triathlon Tom Gruschy Knudsen og Jesper Rygaard Hansen Jesper Rygaard 7 marathonløb 10 Ironman rundt om i verden Træningsvejledning Firmatræning Firmatøj til løbetræningen Løbestilsanalyse

Læs mere

Temaeftermiddag om kost og træning

Temaeftermiddag om kost og træning Temaeftermiddag om kost og træning Dagens program Energibehov, - forbrug og -forsyningen Test af dine kostvaner De energigivende stoffer Kosten før, under og efter træning Vitaminer og mineraler Væske

Læs mere

1. Hvad er sundhed? Fysisk

1. Hvad er sundhed? Fysisk Kost og sundhed Program 1. Hvad er sundhed? 2. Konsekvenser af mangelfuld kost 3. Energi 4. De officielle kostråd 5. Vigtige vitaminer og mineraler 6. Væske 7. Mad før, under og efter træning - Hvad og

Læs mere

En medlemsside for dig med IBS

En medlemsside for dig med IBS En medlemsside for dig med IBS Hvem er vi? Ditte Stine Ida Stine Junge Albrechtsen Uddannet klinisk diætist (prof.bach klinisk ernæring) Privatpraktiserende med speciale i mave/ tarmsygdomme Forfatter

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Figuactiv. Figuactiv Shakes. (Kosttilskud, udviklet i henhold til gældende Bekendtgørelsen, 786 om slankekostprodukter)

Figuactiv. Figuactiv Shakes. (Kosttilskud, udviklet i henhold til gældende Bekendtgørelsen, 786 om slankekostprodukter) Figuactiv (Kosttilskud, udviklet i henhold til gældende Bekendtgørelsen, 786 om slankekostprodukter) Ernæring og nydelse Når du ønsker at tabe dig målrettet, skal to af de daglige måltider normalt erstattes

Læs mere

Opslagsværk plejehjem

Opslagsværk plejehjem Opslagsværk plejehje I oversigten nedenfor har vi udvalgt nogle af de ernærings-ener, der er gode at blive lidt klogere på eller få genopfrisket, når an laver ad til ældre. Til hvert ene er der også links,

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

Kostvejledning til ileostomipatienter

Kostvejledning til ileostomipatienter Kostvejledning til ileostomipatienter 2 Forord I denne pjece kan du læse en vejledning om mad og drikke, så du kan tage hensyn til, at du har fået en ileostomi. Desuden kan du bruge denne pjece som inspiration

Læs mere

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi Undervejs i stråleterapiforløbet kan mange spørgsmål dukke Hoved-halskræftpatienter i stråleterapi op: - Hvorfor opstår bivirkninger ved stråleterapi? - Hvilke bivirkninger kan opstå? - Hvorfor har det

Læs mere

Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk. Laktoseintolerans

Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk. Laktoseintolerans Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk Laktoseintolerans Indholdsfortegnelse: Hvad er laktose...3 Hvad er laktoseintolerans...3 Børn og laktose...4 Kostvejledning...4 Gode råd...4

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Kostformer hos. Favrskov Mad

Kostformer hos. Favrskov Mad Kostformer hos Favrskov Mad Kostformer hos Favrskov Mad For at sikre at borgere, der køber mad hos Favrskov Mad, får mad der er tilpasset individuelle behov, er det vigtigt at tilbyde den rette kostform/diæt,

Læs mere

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energiforbrug ved løb. Energibehov for 70 kg løber 11-05-2010. Hvordan skal man spise?

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energiforbrug ved løb. Energibehov for 70 kg løber 11-05-2010. Hvordan skal man spise? Energiindtag Kost og marathonløb Tom Gruschy Knudsen Hvordan skal man spise? Generelle anbefalinger Anbefalinger for løbere Marathonløb forberedelse Væske og energiindtag Energiindtag generelt Energifordeling:

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi Tab dig 20-25 kg uden kirurgi På Privathospitalet Møn samarbejder den bariatriske speciallæge med dedikerede diætister fra Frk. Skrump om et vægttabsprogram, der sikrer optimalt udbytte af et intensivt

Læs mere