DIÆTBEHANDLING AF VOKSNE PATIENTER MED KRONISK INFLAMMATORISK TARMSYGDOM (IBD): MORBUS CROHN (CD) OG COLITIS ULCEROSA (UC)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIÆTBEHANDLING AF VOKSNE PATIENTER MED KRONISK INFLAMMATORISK TARMSYGDOM (IBD): MORBUS CROHN (CD) OG COLITIS ULCEROSA (UC)"

Transkript

1 FAKD S R AMMEPLANER AF VOKSNE PATIENTER MED KRONISK INFLAMMATORISK TARMSYGDOM (IBD): MORBUS CROHN (CD) OG COLITIS ULCEROSA (UC) Revideret af Lisbeth Jensen, Anne Marie Loff og Eva Rosenbom FAKD, 2. reviderede udgave 2011.

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING UNDERSØGELSER BEHANDLINGSFORLØB A. Planlægning af behandlingen B. Udarbejdelse af individuelt tilpasset ernæringsterapiplan C. Information til patient og personale D. Dokumentation/evaluering E. Justering/ændring F. Information til patient og personale G. Afslutning af behandlingsforløbet under indlæggelsen eller efter udskrivelsen H. Information til patient og personale DIÆTPRINCIPPER TIDSFORBRUG KOSTTILSKUD / ALTERNATIV BEHANDLING VEJLEDNINGSMATERIALE LITTERATUR...10 Bilag Bilag AF PATIENTER MED KRONISK INFLAMMA- TORISK TARMSYGDOM (IBD) MORBUS CROHN (CD) OG COLITIS ULCEROSA (UC) Revideret af Lisbeth Jensen, Anne Marie Loff og Eva Rosenbom, Herlev Hospital Til høring hos Overlæge Karin Ladefoged, Dronning Ingrid Hospital, Nuuk, Grønland og Klinisk diætist Mette Borre, Århus Universitetshospital Gennemlæst af Seniorforsker, ph.d, cand. brom. klinisk diætist Anne Marie Beck Udgivet af Foreningen af Kliniske Diætister. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne rammeplan eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes. 2

3 1. INDLEDNING Kroniske inflammatoriske tarmsygdomme (på engelsk inflammatory bowel disease, forkortet IBD) omfatter i denne rammeplan colitis ulcerosa (UC) og morbus Crohn (CD). Årsagerne til sygdommene er ikke endeligt afklaret, men en vigtig faktor er et uhensigtsmæssigt immuno-logisk respons på luminale faktorer i tarmen hos genetisk disponerede personer (1). Sygdommene debuterer ofte hos yngre med aldersmaksimum mellem 20 og 30 år. Tværsnitsundersøgelser viser, at ca. 50 % på et givet tidspunkt er i klinisk remission, 25 % har moderat sygdomsaktivitet, og 25 % har betydelig sygdomsaktivitet (2,3). Sygdommenes incidens og prævalens er steget gennem de seneste 20 år. I Danmark er incidensen af UC således fordoblet til 17 og incidensen af CD firedoblet til 10 pr indbyggere pr. år. (4). Det samlede antal patienter med IBD i Danmark er ca Morbus Crohn kan være lokaliseret i hele fordøjelseskanalen, hvorimod Colitis Ulcerosa kun er lokaliseret i colon. Begge sygdomme kan give extraintestinale symptomer som ledsmerter, dermatitis, levergaldevejsaffektion. Selv om Morbus Crohn og Colitis Ulcerosa i mange henseender er forskellige, anvendes de samme behandlingsprincipper, dog under hensyntagen til sygdommens lokalisation, udbredelse, aktivitet og forløb. Sædvanligvis er behandlingen medikamentel, men både ved akut forværring og ved det kronisk kontinuerlige forløb kan operation komme på tale. Total colektomi er kurativ for patienter med Colitis Ulcerosa. Ved operation for Crohn`s sygdom foretages almindeligvis kun fjernelse af det makroskopisk forandrede tarmsegment. Der vil ved denne sygdom altid være en risiko for postoperativt recidiv i et nyt tarmsegment. Underernæring hos IBD-patienter er relateret til sygdomsudbredelse og intensitet og kan være betinget af fx, malabsorption, nedsat appetit og nedsat indtagelse af vitaminer og mineraler, men også af øget energiomsætning (4,5,6). 3

4 2. UNDERSØGELSER Dataindsamling Basisdata Cpr Ernæringsscreening Herunder: Antropometri (højde, vægt, vægtudvikling og ødemer) Alternative kostformer Energiindtagelse Fysisk aktivitet Stress Kvalme/opkast Diarré/afføringsfrekvens, Obstipation Abdominalsmerter Lokalisation af inflammationen Medicin Alder (køn) Primær og sekundær screening Score til sekundær screening. (bilag 1) A: Ernæringstilstand B: Sværhedsgrad af sygdom 1 point: IBD med vægttab Akut infektiøs diarre 2 point: CD med abcesser/fistler Pancolit eller præoperativt ved UC 3 point: Sepsis Kostanamnese, kostregistrering Nuværende, op til indlæggelsen Immobilitet, sengeliggende, oppegående Traume, feber Blod i afføringen (fæces) Afføringsmængde, hyppighed, måltidsrelateret Lette, svære Coloskopi, Rectoskopi, Tyndtarmspassage, UL, CT eller MR-skanning, kapselendoskopi F.eks. steroid, naturlægemidler, m.fl. Specielle data For at vurdere den inflammatoriske aktivitet/sværhedsgrad, suppleres basisdata med en eller flere af følgende oplysninger - se nedenstående. Skal patienten, evt. opereres, (tarmreseceres, have anlagt stomi), have enteral- eller parenteral ernæring, anvendes disse data også. Cpr Laboratoriedata Undersøgelsesdata Psykisk tilstand Alder (køn) Hæmatologisk status: Hæmoglobin,leukocytter, trombocytter Væsketal: Na, K, karbamid, kreatinin Fasereaktanter: CRP, albumin, evt. orosomucoid Levertal: ALAT, basisk fosfatase, bilirubin, faktor II, VII, X Vitaminer, mineraler: Ca, Mg, fosfat, Zn, ferritin, vit.-d, B12, folinsyre Blodsukker, Amylase + triglycerider ved parenteral ernæring Coloskopi, Rectoskopi, Tyndtarmspassage, UL, CT eller MR-scanning af abdomen, kapselendoskopi Lactosebelastning, laktosegentest Schilling 1 fedt i fæces eller fæceselastase test Evt. SeHCAT (måling af tyndtarmens galdesyreoptagelse) Transglutaminase-antistof Depression, spiseforstyrrelse m.m. 4

5 3. BEHANDLINGSFORLØB 3.A. Planlægning af behandlingen Dataindsamlingsparametre Mål Metode Alder, køn, (højde), vægt, vægtudvikling, fysisk aktivitet, stress Energi- og proteinindtagelse 1. Beregning af energibehov til vægtvedligeholdelse eller forebyggende ernæringsterapi (ved operation *) 2. Beregning af energibehov til vægtøgning 3. Beregning af energibehov til vægttab f.eks efter steroidinduceret vægtøgning** 1. Bestemmelse af den aktuelle energi- og proteinindtagelse 1. Harris-Benedict med tillæg for fysisk aktivitet og stress jvf. bilag Som 1. incl. vægtøgningsfaktor på 1,3 3. Typisk tilstræbes et energiindtag på kj lavere end det beregnede behov 1. Kostregistrering med husholdningsmål 2. Kostanamnese Næringsstofindtag Bestemmelse/vurdering af ikke energigivende nærings-stoffer; Na, K Ca, Mg, Zn, jern vitamin-d, B-12vitamin, folinsyre Mineral-/vitamintilskud Kvalme/opkast Nedsættelse af gener Medicin Diarré/obstipation Nedsættelse af gener Psylliumskaller (HUSK) Pylliumskaller med kalk Medicin Stenose Nedsættelse af gener Tilpasset konsistens Ved anvendelse af en vægtøgningsfaktor på 1,3 fås et energiniveau, der er realistisk for syge at nå, og som vil resultere i en vægtøgning på 1/2 til 1 kg/uge; afhængig af den indledende underernæringsgrad. * Forebyggende ernæringsterapi kan være relevant ved belastende operation, tarmresection eller anlæggelse af stomi. (7) ** Patienter i højdosis steroid-behandling øger ofte vægten uacceptabelt i et behandlingsforløb. Patienter i remission kan i visse tilfælde have behov for en energireduceret og proteinrig diæt svarende til 1,5 g protein/kg. Ved steroidbehandling bør man være opmærksom på evt. stigende blodsukker. 3.B. Udarbejdelse af individuelt tilpasset ernæringsterapiplan. Herunder oral og/eller enteral og/eller parenteral ernæring. 3.C. Information til patient og personale Om indholdet af ernæringsterapiplanen Om fortsat kostregistrering, minimum 3 døgn Om vægtudvikling (vejning 2-3 x pr. uge) # Om planlagte opfølgningsbesøg Om eventuel blodprøvetagning 5

6 3.D. Dokumentation/evaluering Registrering af basisdata: Energi- og proteinindtagelse v.h.a. kostregistrering (min. x 3/uge) Vægtudvikling (vejning min. 2-3 x pr uge) Ændring i stressfaktorer Ændring i aktivitetsfaktorer. Registrering af specielle data: Ændring i albumin, Hb Ændring i blodglukose Ændring i Na, K Ændring i Ca, Mg, Zn, fosfat, vitamin-d 3.E. Justering/ændring Minimum en gang ugentlig sammenholdes den registrerede energiindtagelse med det beregnede behov justeret for ændringer i stressfaktor og aktivitetsfaktor og vægtudviklingen med obs. for ødemer, væskeover/-underskud. Ernæringsterapiplanen justeres ved, at f.eks. den par-/enterale ernæring startes/øges i mængde, eller at den par-/enterale ernæring reduceres samtidig med en øgning i den perorale indtagelse o.s.v. 3.F. Information til patient og personale Om forløbet af ernæringsterapien Om justering i behandlingen. 3.G. Afslutning af behandlingsforløbet under indlæggelsen eller efter udskrivelsen Ved opnåelse af en vægtudvikling som forventet i forhold til energiindtagelsen Ved opnåelse af planlagt energiindtagelse (i minimum 1 uge). 3.H. Information til patient og personale Om afslutning af behandling. Ernæringsmæssig intervention ved klinisk diætist er dokumenteret ved grad B (4). Et prospektivt randomiseret kontrolleret studie viser at, diætetisk vejledning har en signifikant bedre effekt på Quality of Life sammenlignet med anvendelse af tilskudsdrikke eller fødeindtag ad libitum uden diætetisk vejledning (8). # Ideelt bør vejningen foregå om morgenen efter patientens toiletbesøg og med patienten i let påklædning. Vejningen bør som minimum foregå 2-3 x pr. uge af hensyn til eventuelle forskydninger i væskebalancen. 6

7 4. DIÆTPRINCIPPER Patienterne opdeles i 2 grupper. Henholdsvis den aktive og stabile fase. Aktive fase: Nydiagnostiseret eller recidiv. Stabile fase: Perioden uden recidiv. Energi/næringsstoffer Aktive fase Stabile fase Energitilførsel Sikre enten vægtvedligeholdelse eller en vægtøgning. Vægtøgning eller Vægtvedligeholdelse eller Vægtreduktion vurderet ud fra patientens kliniske tilstand. Energifordeling Kulhydrat : E % Fedt : E % Protein : E % Kulhydrat : E % Fedt : ca. 30 E % Protein : E % Protein Protein : E% Protein : E% Fedt Fedt : E % Fedt : ca. 30 E % MCT Ingen specifikke krav til type og fordeling. Anvendelse af MCT-fedtstof kan være relevant i tilfælde af svær malabsorp-tion. heraf mættet : 10 E % mono : 10 E % poly : 10 E % Anvendelse af MCT-fedtstof kan være relevant i tilfælde af svær malabsorp-tion. Fedtreduktion Kan være indiceret for patienter med galdesyremalabsorption, hvor colon er bevaret Fedt : E %. Der mangler evidens for at anbefale tilskud af fiskeolie. (9,10) Kan være indiceret for patienter med galdesyremalabsorption Fedt : E %. Fiskeolie Der mangler evidens for at anbefale tilskud af fiskeolie. (9,10) Kulhydrat Kulhydrat : E % Kulhydrat : E % Fiber Undgå en fiberrig voluminøs kost, da patienten ofte har nedsat appetit og ved obs for stenose. Mængde og tilberedningsform tolereres individuelt. Der anbefales 3 gram fibre/mj daglig jf. NNA. Ved ønske om vægtreduktion og manglende tolerance overfor fibre, kan dokumenteret fuldgyldig pulverdiæt anvendes. Mængde og tilberedningsform tolereres individuelt. Fibertilskud Fiberfattig kost Psylliumskaller kan anvendes ved tilstande med diarré. Ved vedvarende diarré kan forsøges med psylliumskaller med calcium efter lægelig ordination. Dette kan anvendes i kombination med medicinsk behandling. Ved relativ tarmobstruktion (sub-ileus, ileus, stenose) kan fiberfattig kost være indiceret. Psylliumskaller kan anvendes ved obstipation eller generelt for at øge fiberindholdet. Ved relativ tarmobstruktion (sub-ileus, ileus, stenose) kan fiberfattig kost være indiceret. 7

8 Energi/næringsstoffer Aktive fase Stabile fase Laktoseintolerance Laktosereduceret diæt introduceres på baggrund af en oral laktosebelastningstest. Der kan anvendes laktase-enzymer samt laktosefri mælk og laktosereduceret yoghurt. Laktosereduceret diæt introduceres på baggrund af en oral laktosebelastningstest. Der kan anvendes laktase-enzymer. Sukker/maltodextrin Kan anvendes som energikilde Max. 10 E % sukker af dagskosten. Alkohol Kan indtages med måde jf. SST Kan indtages med måde jf. SST Væske Mange patienter oplever nedsat lyst til og øget diarre ved indtagelse af alkohol. Modvirke dehydrering Individuel monitorering afhængig af diarré, opkast eller stomi-output. Substitionsbehandling kan blive nødvendig. Især har patienter med ileo- eller jejunostomi behov for ekstra Na- tilførsel, hvorfor maden gerne må til-føres ekstra salt. Peroral rehydreringsvæske kan også forsøges Det kan blive nødvendigt med supplerende lægeordineret iv-væske. Normalt ml/kg/døgn Patienter med ileo- eller jejunostomi har øget behov for væske og Na, hvorfor maden gerne må tilføres ekstra salt. Det kan være nødvendigt med supplerende lægeordineret iv-væske hos jejunostomipatienter. ref. Rammeplanen for ernæringsterapi, FaKD omkring fasteperioden og indtag af kulhydratrig væske indtil 2 timer før anæstesi. Vitaminer og mineraler Patienter med morbus Crohn kan have nedsat indtagelse af vitaminer og mineraler i forhold til anbefalingerne for raske. Dette gælder især A, C, B12-vitamin, riboflavin, thiamin, folinsyre, kalk, fosfor, jern, vitamin-d, Zn, Mg, grad C (4) Der anbefales daglig 1 stk. multi-vitamin mineraltablet til patienter i stabil fase og 2 stk. til patienter i aktiv fase (11) Patienter med inflammatorisk tarmsygdom har øget risiko for udvikling af osteoporose, grad A (4),(12,13). Der anbefales tilskud af mg Ca dagligt hos patienter i steroidbehandling. Tilskud af vitamin-d bør ligge på mikrogram pr. dag (13). Ved tilskud anbefales kalk-præparat kombineret med vitamin-d. Måltidsfordeling 6-8 måltider over hele døgnet individuelt tilrettelagt. Evt. ændret konsistens/flydende. Tilskudsdrikke Hjemmelavede eller kommercielle tilskudsdrikke kan anvendes individuelt som supplement. Der skal tages hensyn ved laktosemalaborption. 8

9 5. TIDSFORBRUG Patientrelaterede. Den aktive fase: Opstart af ernæringsterapi: 1-2 timer Opfølgning: 1-2 timer fordelt over 2-3 tilsyn pr. uge. Det gennemsnitlige tidsforbrug vil være 7 timer. Den stabile fase: kostvejledning: 1-2timer Opfølgning: 1-2 timer fordelt over 3-4 konsultationer. Der skal endvidere indregnes tidsforbrug til evt. efterfølgende ambulant diætetisk behandling. 6. KOSTTILSKUD / ALTERNATIV BEHANDLING Anvendelsen af kosttilskud/naturlægemidler vurderes i hvert enkelt tilfælde. Indtag af sådanne produkter er ikke nødvendigvis uforenelig med udførelse af kostvejledning. Probiotika er en samlet betegnelse for mælkesyrebakterier (Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus acidophilus og Lactobacillus casei F19) samt gær- og skimmelsvampe (Saccharomyces boulardii), der menes at have en gavnlig virkning på tarmfloraen. Der mangler evidens for anvendelse af probiotika i behandlingen. (14) Alternativ ikke dokumenteret behandling må frarådes. Dette gælder også hvis behandlingen eventuelt inkluderer ensidige kostplaner. 7. VEJLEDNINGSMATERIALE Den udarbejdede ernæringsterapiplan/forslag til dagskost Liste over energi-/proteinindhold i diverse drikkevarer Opskrifter på tilskudsdrikke Eksempler på energi-/proteinholdige fødevarer Ordination af ernæringspræparater (Grøn ernæringsrecept) til kommercielle tilskudsdrikke Information om COLITIS-CROHN FORENINGEN og brochuremateriale. 9

10 8. LITTERATUR 1. Fiocchi C. Inflammatory bowel disease. Current concepts of pathogenesis and implications for therapy. Minerva Gastroenterol Dietol. 2002; 48(3): Munkholm P. Crohn s disease-occurrence, course and prognosis. An epidemiologic cohort-study. Dan Med Bull. 1997; 44(3): Langholz E. Ulcerative colitis. An epidemiological study based on a regional inception cohort, with special reference to disease course and prognosis. Dan Med Bull. 1999; 46(5): Referenceprogram for Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme, Sundhedsstyrelsen, 2007, side Geerling BJ, Badart-Smook A, Stockbrugger RW, Brummer RJ. Comprehensive nutritional status in patients with long-standing Crohn s disease currently in remission. Am J Clin Nutr. 1998; 67(5): Capristo E, Mingrone G, Addolorato G, Greco AV, Gasbarrini G. Metabolic features of inflammatory bowel disease in a remission phase of the disease activity. J Intern Med. 1998; 243(5): Beier-Holgersen R, Boesby S. Influence of postoperative enteral nutrition on postsurgical infecions. Gut 1996; 39: Ravasco P. et al. Dietary counseling improves patient outcome : A prospective, randomized, controlled trial in colorectal cancer patients undergoing radiotherapy. Journal of Clin Oncology. 2005; 23(7) : De Ley M, de Vos R, Hommes DW, Stokkers PC. Fish oil for induction of remission in ulcerative colitis (Review). The Cochrane Library 2009, Issue Turner D, Zlotkin SH, Shah PS, Griffiths AM. Omega 3 fatty acids (fish oil) for maintenance of remission in Crohn s disease (Review). The Cochrane Library 2009, Issue Pedersen A, Ovesen L. Anbefalinger for den Danske Institutionskost, Fødevarestyrelsen, 2009, side Vestergaard P. Prevalence and pathogenesis of osteoporosis in patients with inflammatory bowel disease. Minerva Med. 2004; 95(6): H. Lochs et al. ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Gastroenterology. Clinical Nutrition 2006; 25: Rolfe V.E et al : Probiotics for maintenance of remission in Crohn s disease(review). The Cochrane Library 2008, Issue 3. 10

11 Bilag 1. O Normal 1 Let 2 Moderat 3 Svær A ernæringstilstand B sværhedsgrad af sygdom # Normal ernæringstilstand Normale behov Vægttab > 5% på 3 måneder eller Kostindtag 50-75% af behovet i den sidste uge Vægttab > 5% på 1½ måned eller BMI 18,5-20,5 + påvirket almentilstand eller Kostindtag 25-50% af behovet i den sidste uge Vægttab > 5% på 1 måned eller BMI < 18,5 + påvirket almentilstand eller Kostindtag 0-25% af behovet i den sidste uge Mavetarmpatienter med vægttab Akut infektiøs diarré Morbus Crohn med abcesser/fistler Colitis Ulcerosa, pancolitis, præoperativt Sepsis Alderskorrigeret total score = A + B (+ 1 alder 70 år) Kilde : vejledning til læger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, sygehjælpere og kliniske diætister. Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko. Sundhedsstyrelsen # sværhedsgrad af sygdom modificeret efter Gastroenheden, Herlev Hospital. Der kan på andre hospitaler forefindes anden graduering af diagnoserne. 11

12 Bilag 2. Beregning af BMR ifølge Harris-Benedict For kvinder : For mænd : BMR (kcal) = (9,6 x vægt) + (1,8 x højde (cm)) (4,7 x alder) BMR (kcal) = 66,5 + (13,8 x vægt) + (5,0 x højde (cm) ) (6,8 x alder) Hertil tillægges aktivitetsfaktor : Sengeliggende 1,1 Oppegående 1,3 samt evt. Vægtøgning 1,3 eller Stress (ved feber) : 38 grader 39 grader 40 grader 1,2 x BMR 1,3 x BMR 1,4 x BMR Kilde : j. Arthur Harris and Francis G. Benedict. A Biometric Study of Human Basal Metabolism. Proc Natl Acad Sci USA December; 4(12):

13 FAKD S R AMMEPLANER Foreningen af Kliniske Diætister Landemærket 10, 6. sal 1119 København K Telefon:

I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER)

I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER) I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER) Revideret af Anne Marie Beck og Birthe Stenbæk Hansen FaKD, 3. reviderede udgave december 2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI

DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (voksne patienter) Rammeplanen er udarbejdet af: Anne Marie Beck og Birthe Stenbæk Hansen, fra FaKD's Kvalitetssikringsudvalg Med assistance af: Mette Borre, Gitte Ploug

Læs mere

Praktisk ernæringsterapi til udvalgte sygdomsgrupper i ernæringsrisiko

Praktisk ernæringsterapi til udvalgte sygdomsgrupper i ernæringsrisiko www.ernæringsterapi.info Praktisk ernæringsterapi til udvalgte sygdomsgrupper i ernæringsrisiko Udarbejdet af: Klinisk diætist, seniorforsker Anne Marie Beck Overlæge, Ph.D Henrik Højgaard Rasmussen Professor,

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆGER, SYGEPLEJERSKER, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, SYGEHJÆLPERE OG KLINISKE DIÆTISTER

VEJLEDNING TIL LÆGER, SYGEPLEJERSKER, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, SYGEHJÆLPERE OG KLINISKE DIÆTISTER VEJLEDNING TIL LÆGER, SYGEPLEJERSKER, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, SYGEHJÆLPERE OG KLINISKE DIÆTISTER Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko Vejledning til læger, sygeplejersker,

Læs mere

Diætbehandling af FAKD S R AMMEPLANER. Allan Stubbe Christensen, Anne Marie Beck, Berit Elkjær, Hanne Gammelgaard, Lillian Jensen November 2009.

Diætbehandling af FAKD S R AMMEPLANER. Allan Stubbe Christensen, Anne Marie Beck, Berit Elkjær, Hanne Gammelgaard, Lillian Jensen November 2009. FAKD S R AMMEPLANER Diætbehandling af Allan Stubbe Christensen, Anne Marie Beck, Berit Elkjær, Hanne Gammelgaard, Lillian Jensen November 2009. Tak til cand. scient. i klinisk ernæring, Ph.d.-studerende

Læs mere

FAKD S R AMMEPLANER DIÆTBEHANDLING VED GESTATIONEL DIABETES MELITUS

FAKD S R AMMEPLANER DIÆTBEHANDLING VED GESTATIONEL DIABETES MELITUS FAKD S R AMMEPLANER Rammeplanen er revideret for FaKD s kvalitetsikringsudvalg af Louise Skovbjerg Jensen, Maria Jørgensen og Maria Bechmann Christensen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3

Læs mere

Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning

Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning Titel Søgeord Klinisk retningslinje for ernæring til patienter indlagt med KOL i exacerbation Hovedsøgeord: Ernæring Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning

Læs mere

FAKD S R AMMEPLANER DIÆTBEHANDLING VED

FAKD S R AMMEPLANER DIÆTBEHANDLING VED FAKD S R AMMEPLANER Rammeplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: klinisk diætist Birgit Schelde, Århus Universitetshospital; klinisk diætist Bente Pallesen, Odense Universitetshospital og

Læs mere

DIÆTISTEN. Småtspisende LÆS MERE PÅ SIDE 5 LÆS MERE PÅ SIDE 13 LÆS MERE PÅ SIDE 28

DIÆTISTEN. Småtspisende LÆS MERE PÅ SIDE 5 LÆS MERE PÅ SIDE 13 LÆS MERE PÅ SIDE 28 Nr. 89. Oktober 2007. 15. årgang DIÆTISTEN Småtspisende Alle hoved-halscancerpatienter oplever massive ernæringsmæssige problemer i forbindelse med et ofte langvarigt behandlingsforløb. LÆS MERE PÅ SIDE

Læs mere

Ernæring og aldring Ernæring og aldring

Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring En rapport fra Ernæringsrådet af Jette Ingerslev Anne Marie Beck Kirsten Schroll Bjørnsbo Ib Hessov Lars Hyldstrup Agnes N. Pedersen Ernæring og aldring Grafisk

Læs mere

DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL KRONISK SYGE. KOL-rehabilitering og ernæringsterapi Læs mere på side 5

DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL KRONISK SYGE. KOL-rehabilitering og ernæringsterapi Læs mere på side 5 Nr. 100. August 2009. 17. årgang DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL KRONISK SYGE KOL-rehabilitering og ernæringsterapi Læs mere på side 5 Kan et vægttab vedligeholdes på en fed kost? Læs mere på side

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

ERNÆRINGSSCREENING AF ÆLDRE I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

ERNÆRINGSSCREENING AF ÆLDRE I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE ERNÆRINGSSCREENING AF ÆLDRE I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Baggrund... 3 Formålet med projektet... 3 Projektets målgruppe... 4 Definitioner... 4 Årsager til for lidt eller forkert ernæring... 5 Anbefalinger...

Læs mere

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

SMAG. Skønne Måltider til Alle Gamle

SMAG. Skønne Måltider til Alle Gamle K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SMAG Skønne Måltider til Alle Gamle Hvidbog om nærende måltider med kulinarisk kvalitet til ældre Januar 2015 FORORD 1. INDLEDNING 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 2.1

Læs mere

Hyg om, snak med - og frist din småtspisende patient. (Nurture, talk to and tempt your patient, who is not eating enough)

Hyg om, snak med - og frist din småtspisende patient. (Nurture, talk to and tempt your patient, who is not eating enough) Hyg om, snak med - og frist din småtspisende patient. (Nurture, talk to and tempt your patient, who is not eating enough) Bachelorprojekt udarbejdet af Rikke B. Palm (RP) og Claus Brandstrup (CB) SUHR

Læs mere

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Ernæring til kræftpatienter resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013 LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Kulhydrat Fedt Protein Sondeernæring/ parenteral ernæring Ernæring til kræftpatienter I et

Læs mere

THE ANOREXIA OF AGING I PLEJEHJEM

THE ANOREXIA OF AGING I PLEJEHJEM Bachelor projekt: The anorexia of aging i plejehjem Skrevet af Yuriko Takahashi I klinisk diætetik, Ernæring og Sundheds, Ankerhus Vejleder: Ane Kruse Antal sider : 35 sider Anslag : 84.041 Antal side

Læs mere

Anbefalinger for den danske institutionskost

Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Fødevarestyrelsen, 2009 4. udgave, 1. oplag 2009 Trykt ISBN: 978-87-92395-29-0

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Ny Rammeplan for IBS med Low FODMAP Vi tager temperaturen på Low FODMAP diæten

DIÆTISTEN FOKUS. Ny Rammeplan for IBS med Low FODMAP Vi tager temperaturen på Low FODMAP diæten Nr. 134. April 2015. 23. årgang DIÆTISTEN FOKUS Ny Rammeplan for IBS med Low FODMAP Vi tager temperaturen på Low FODMAP diæten Nutrition Care Proces and Model styrker kliniske diætisters fagidentitet og

Læs mere

DIÆTBEHANDLING AF. Kliniske Diætister. Udarbejdet af: Anja Grøn Knudsen & Monika Kop Mattrup Januar 2007 Revideret 2009.

DIÆTBEHANDLING AF. Kliniske Diætister. Udarbejdet af: Anja Grøn Knudsen & Monika Kop Mattrup Januar 2007 Revideret 2009. FAKD S R AMMEPLANER polycystisk ovariesyndrom (PCOS) Udarbejdet af: Anja Grøn Knudsen & Monika Kop Mattrup Januar 2007 Revideret 2009 FaKD s RAMMEPLANER Indholdsfortegnelse 1. FORORD...3 2. INDLEDNING...4

Læs mere

Professionsbachelorprojekt (Januar 2012) Camilla Bendix Petersen Studienr.: 208000

Professionsbachelorprojekt (Januar 2012) Camilla Bendix Petersen Studienr.: 208000 En undersøgelse af gastric bypass tienters kostvaner med henblik på adfærdsændring Engelsk titel: A study of dietary habits in gastric bypass tients undergoing behavioral change. Professionsbachelorprojekt

Læs mere

PARENTERAL NUTRITION. Vejledning i anvendelse af parenteral ernæring til voksne patienter

PARENTERAL NUTRITION. Vejledning i anvendelse af parenteral ernæring til voksne patienter PARENTERAL NUTRITION Vejledning i anvendelse af parenteral ernæring til voksne patienter December 2007 Dette hæfte indeholder forslag til vejledning i anvendelse af trekammerposer fra Fresenius Kabi. Det

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

DIÆTBEHANDLING VED TYPE 2 DIABETES

DIÆTBEHANDLING VED TYPE 2 DIABETES DIÆTBEHANDLING VED TYPE 2 DIABETES (voksne) Rammeplanen er revideret for FaKD`s kvalitetssikringsudvalg af: Birgit Schelde, Maiken Beck, Merethe Have og Lene Hansen. januar 2001 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Proteinrig diæt til vægttab og vægtvedligeholdelse

Proteinrig diæt til vægttab og vægtvedligeholdelse Professionshøjskolen Metropol Ernærings- og Sundhedsuddannelserne Proteinrig diæt til vægttab og vægtvedligeholdelse 7. semester, Bachelorprojekt (studieordning 2006) Klinisk Diætetik Vejledere: Anne Marie

Læs mere

DIÆTISTEN. Mad og Medicin. AK-behandling - ingen undskyldning for IKKE at spise grønt Læs mere på side 10

DIÆTISTEN. Mad og Medicin. AK-behandling - ingen undskyldning for IKKE at spise grønt Læs mere på side 10 Nr. 119. Oktober 2012. 20. årgang DIÆTISTEN Mad og Medicin AK-behandling - ingen undskyldning for IKKE at spise grønt Læs mere på side 10 Tjek medicinlisten, når du vejleder Læs mere på side 23 Psykofarmaka

Læs mere

Kommissorium for Kost fagligt udvalg på Lokalcenter Nord.

Kommissorium for Kost fagligt udvalg på Lokalcenter Nord. Kommissorium for Kost fagligt udvalg på Lokalcenter Nord. Formål: Kost udvalget overordnet opgave er at arbejde med politikken - handlingsplaner og konkrete initiativer, som sætter fokus på kost til vores

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 4 september 2014 28. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk LÆS INDE I BLADET GLP-1 analoger

Læs mere

DIÆTISTEN. Reportage fra de Nordiske diætistdage i Bergen Læs mere side 6

DIÆTISTEN. Reportage fra de Nordiske diætistdage i Bergen Læs mere side 6 Nr. 129. Juni 2014. 22. årgang DIÆTISTEN FOKUS Regeringens ældremilliard betyder mere arbejde til kliniske diætister Læs mere om det og ernæringsindsatsen til de ældre borgere på side 12 Reportage fra

Læs mere