Indhold. Udgiver DAB Finsensvej Frederiksberg. 3 Budskab fra ledelsen 5 Om rapporten. 8 Beboerdemokratiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg. 3 Budskab fra ledelsen 5 Om rapporten. 8 Beboerdemokratiet"

Transkript

1 CSR Rapport 2013

2 Indhold 3 Budskab fra ledelsen 5 Om rapporten 8 Beboerdemokratiet 11 Beboerne 17 Medarbejderne 21 Samfundet 25 Miljøet 28 Leverandørerne 32 Regnskabspraksis Udgiver DAB Finsensvej Frederiksberg Udarbejdelse Rapporten er udarbejdet af DAB s CSR-Gruppe: Jane Skou Gettermann, Peter Køhlert Olesen, Pia Werther Jeppesen, Ulla Gregor og Jeanette Press Redaktion Foto Nicolas Egedorf, Thomas Sjølund Abildsten, Anders Klebak, Landskabsgruppen, Thomas Brolyng Steen, Tor Stenstrop Design og layout Uwe Jahn Tryk CS Grafisk Oplag eksemplarer Udsendelse CSR rapporten udsendes til alle afdelings- og selskabsbestyrelser, DAB s medarbejdere, alle ejendomskontorer, DAB s samarbejdspartnere, ministerierne og kommunalbestyrelserne i de kommuner, DAB samarbejder med. Denne tryksag er klimakompenseret i henhold til ClimateCalc. Kompensation er købt hos: ClimateCare Cert. no. CC /DK

3 Budskab fra ledelsen Det var både med stolthed og en god portion ydmyghed, at vi i DAB i 2013 modtog nyheden om, at vores første CSR rapport var kåret til en pris af FSR, Brancheorganisationen af godkendte revisorer i Danmark. Og da vi så oven i købet vandt prisen for den bedste emerging CSR rapport, sammen med it-virksomheden Siteimprove, og modtog et fint diplom, var det en blåstempling ikke bare af rapporten, men af den måde, DAB s virke indbefatter social ansvarlighed. Og den modtager vi med glæde. Siden DAB blev stiftet i 1942, har vi taget et socialt ansvar i forhold til boligsociale og samfundsrelaterede opgaver, hvilket afspejler sig i vores mål og værdier. Vi drager omsorg for beboerne, og gør hvad vi kan for at sikre dem velindrettede, sunde og tidssvarende boliger i trygge boligområder. Vi vil gerne styrke beboerdemokratiet og arbejder på, at hver boligafdeling har en afdelingsbestyrelse. Og så vil vi også gerne gøre vores for at sikre en god social sammenhæng i alle de boligafdelinger, vi administrerer. I rapporten beskriver vi vores indsats for at nå de mål, vi forpligtede os til at nå i 2012-rapporten, der dækker den toårige periode Nogle mål har vi allerede nået ved udgangen af 2013, mens vi på andre områder stadig har en del arbejde foran os. Særligt i forhold til at udbrede CSR budskabet til de administrerede boligafdelinger og -selskaber, er der endnu et stykke vej til målet. Men vi lærer af de erfaringer, vi drager os, og vil også fremadrettet arbejde på at gøre en forskel og inspirere boligafdelinger og selskaber. Vi håber, at flere vil tage skridt til egne CSR initiativer i det kommende år. Henrik Berg formand Niels Olsen adm. direktør DAB CSR Rapport

4 Involvering af beboerne i løsningen af boligområdets udfordringer, støtte til beboerdemokratiet gennem oplysning og kurser, gennemførelse af sundhedseftersyn, der skaber sunde boliger og aktiviteter for de mindste det at være et almennyttigt boligadministrationsselskab indebærer i sagens natur en høj grad af social ansvarlighed. I 2013 satte vi ord på og vandt en pris.

5 Om rapporten Da DAB s CSR rapport udkom for første gang i 2013, fik den en varm modtagelse af bestyrelserne i boligafdelingerne og selskaberne, af medarbejderne - og ikke mindst af FSR, Brancheorganisationen af godkendte revisorer, som tildelte os prisen for bedste førstegangsrapportering. Vores mål med rapporten var primært at inspirere de beboervalgte, som vi håbede ville tage initiativ til yderligere CSR aktiviteter i boligområderne. Dernæst ønskede vi at synliggøre DAB s CSR tiltag med rapporten. Fremover skal den være et brugbart arbejdsredskab, der peger os i retning af, hvor vi eventuelt bør sætte flere kræfter ind, for at nå de mål, vi har forpligtet os til. Rapporten retter fokus mod seks kerneområder: Beboerdemokratiet, beboerne, medarbejderne, samfundet, miljøet og leverandørerne. For hvert område gjorde vi status for, hvor vi var i 2012, og satte en række konkrete mål for, hvad vi skulle nå i løbet af 2013 og Vi vil ikke lægge skjul på, at CSR rapportering har vist sig at være et langt mere omfattende arbejde, end vi oprindeligt havde forestillet os. Ét er nemlig at forfatte en rapport, der beskriver vores CSR tiltag, og sætte mål for, hvor vi vil arbejde os hen i fremtiden. Noget helt andet er at udbrede budskabet til boligafdelinger og selskaber, at vænne medarbejderne i organisationen til også selv at tænke CSR ind i den daglige arbejdsgang, og at indhente tal og statistik på områder, hvor vi ikke før har målt og vejet vores indsats. Endnu er der, så vidt vi ved, ingen af de boligafdelinger, DAB administrerer, som har ladet sig inspirere af CSR rapporten og iværksat deres egne CSR initiativer. Og det er forståeligt nok. For selvom dette var vores oprindelige intention med rapporten, har vi arbejdet så hårdt med at implementere CSR i DAB, at vi ikke har været klar til at brede budskabet tilstrækkeligt ud. Rapporten er sendt til alle medlemmer af afdelings- og selskabsbestyrelserne. Vi har skrevet om den i DAB Nyhedsbrev (en udgivelse målrettet de selv samme bestyrelsesmedlemmer), og fortalt om den på repræsentantskabsmødet. Derudover har vi udgivet en pixi-udgave, der kan bruges som en hurtig genopfrisker af de væsentligste punkter i rapporten. Men vi har ikke været ude i boligafdelingerne og introducere CSR begrebet eller faciliteteret konkrete CSR initiativer. Det er mere indirekte, at vores CSR indsats har påvirket lokalområderne. Helt i tråd med vores intention om at fremstå som et godt eksempel og bakke op om lokale initiativer, har vi eksempelvis lanceret et nyt kursus for selskabsbestyrelsesmedlemmer, der introducerer de nyvalgte til arbejdet i selskabsbestyrelsen. Forvaltningsgrupperne har igen i år bidraget til planlægning og afholdelse af møder i boligafdelingerne. Og der, hvor man har boligsociale indsatser, har forvaltningskonsulenterne bakket bestyrelserne op, og eksempelvis bistået med at søge midler. dabbolig.dk DAB CSR Rapport

6 Om rapporten Tilsvarende kunne DAB i starten af 2013, med bevillingen af satspuljemidler oprette stillingen: Økonomisk rådgiver, og således arbejde målrettet på at reducere antallet af udsættelser i afdelingerne et af indsatspunkterne under området: Beboerne. Også på områderne: Leverandører, miljø, samfundet og medarbejderne har vi arbejdet på at nå de fastsatte mål. Eksempelvis har vi allerede nu indgået nye aftaler med leverandører, som lever op til DAB s indkøbspolitik med CSR. Vi har mindsket forbruget af el på fællesarealerne og varme i de boligafdelinger, der registreres i energisystemet. Vi har erfaringsudvekslet med aktører fra en række forskellige lande. Og vi har nedbragt medarbejderomsætningen, så den for 2013 ligger lavere end den gjorde i Alt i alt vil rapporten for 2013 vise, at vi har nået langt de fleste af målene, vi forpligtede os til at nå i 2012 rapporten, og det er vi stolte af. For det viser, at selvom størstedelen af arbejdet med at brede CSR videre ud til boligafdelingerne fortsat ligger foran os, så har vi i løbet af året skabt et solidt CSR fundament internt i organisationen, som vi kan basere kommende års indsatser på. Erfaringer indarbejdes fremadrettet DAB s anden CSR rapport adskiller sig fra den første rapport ved, at der ikke er tale om nye målsætninger eller nye handleplaner. De igangværende handleplaner løber nemlig frem til udgangen af Det vil sige, at rapporten for 2013 forklarer, hvordan DAB har arbejdet med de seks fokusområder, og vi løfter sløret for, hvordan vi vil indarbejde de erfaringer, vi har indhentet i løbet af året i CSR arbejdet i Således kan du under afsnittet om medarbejderne læse om, hvordan vi vil forsøge at tilpasse vores kursusudbud, så kurser, der har måttet aflyses grundet manglende tilmeldinger, bliver mere målrettede i deres indhold og dermed tiltrækker flere fra målgruppen. I Miljøafsnittet fortæller vi, hvordan vi har rettet en fejl, der havde sneget sig ind i vores Omegasystem, og dermed havde påvirket beregningen af el og varmeforbrug i afdelingerne. Og under afsnittet Beboerdemokratiet gør vi os nogle overvejelser om, hvordan vi bliver endnu bedre til at nå ud til de nyvalgte, idet vores tiltag i løbet af 2013 kun delvist har vist sig at være tilstrækkeligt. DAB s kommende CSR strategi for 2015 og frem afventer et igangværende arbejde med DAB s forretningsstrategi for Vi forventer at igangsætte arbejdet med revidering af CSR strategien og vælge eventuelle nye indsatsområder ultimo 2014 således, at dette kan indgå i CSR rapporten 2014, der udkommer foråret DAB s mål og værdier Beboerne: DAB s administration og den lokale ejendomsfunktion skal være kendetegnet ved redelighed, effektivitet og omsorg for beboerne. Vores samarbejde med bestyrelserne skal være præget af omhu, initiativ og loyalitet. Boligerne: Boligerne skal være velindrettede, sunde og tidssvarende med vidtstrakt råderet til beboerne. Boligområderne skal være velholdte med sund økonomi og god social sammenhæng. Medarbejderne: I DAB skal arbejdet være præget af faglighed, ildhu, ansvarlighed og humor. Vi lægger vægt på et engageret og kreativt samarbejde mellem alle led i DAB. Samfundet: Vores boligtilbud skal være rettet mod alle, præget af social ansvarlighed og et godt samarbejde med kommunerne. Vi arbejder for, at den almene boligsektor afbureaukratiseres og udvikles. DAB: Målt på pris og kvalitet skal DAB være det bedste boligselskab. 6 DAB CSR Rapport 2013

7 Beboerdemokratiet Ud for hvert emne vises det respektive udsnit af oversigten. Slår du flappen på omslaget ud, kan du løbende følge med i, hvilket område, teksten relaterer til. Forretningsstrategi MÅL & VÆRDIER STRATEGI Beboerne Medarbejderne Samfundet Boligerne Udvikling af beboerdemokratiet Fastholdelse og tiltrækning af nye medarbejdere Udvikling af boligsociale holdbare løsninger Udvikling og implementering af bæredygtige energiløsninger CSR strategi CSR politik Beboerdemokratiet Beboerne Medarbejderne Samfundet Miljøet Leverandørerne CSR handlingsplaner Uddanne bestyrelserne Udvikle beboerdemokratiet Tryghedseftersyn og sundhedseftersyn Økonomisk rådgivning Trivselsmåling Medarbejderudvikling Skabe rammer, der understøtter frivilligt arbejde Bidrage via DAB s konto for boligkultur og miljø Forbedre energieffektiviteten i boliger Forbedre øvrige miljøforhold ved boliger Indkøbspolitik med CSR Leverandører, der handler ansvarligt Assistere ved afdelingsmøder Fleksibel udlejning Bidrage til rummelighed og mangfoldighed Udvikle boligsociale holdbare løsninger Fokus på affaldshåndtering Samarbejde og erfaringsudveksling DAB s CSR politik Beboerne i de administrerede boligafdelinger oplever, at DAB er en redelig organisation, der drager omsorg for dem og arbejder for at fremme deres trivsel. Bestyrelserne oplever, at DAB værdsætter beboerdemokratiet og støtter og vejleder dem i deres bestyrelsesarbejde. Vores medarbejdere oplever, at DAB er en god arbejdsplads, der forstår at fastholde og tiltrække medarbejdere, blandt andet ved at prioritere kompetenceudvikling og uddannelse og sikre høj trivsel og humor i hverdagen. Vores omgivende samfund oplever, at DAB tager ansvar og bidrager. Vi arbejder for, at DAB og de administrerede boligselskaber og boligafdelinger reducerer påvirkningen af miljø og klima. Vi arbejder for, at DAB s og de administrerede boligselskaber og boligafdelingers leverandører udviser ansvarlighed. DAB CSR Rapport

8 Beboerdemokratiet Effektmål: Der skal være en valgt afdelingsbestyrelse i 90 procent af de almene boligafdelinger, DAB administrerer pr Beboerdemokratiet En valgt afdelingsbestyrelse, som varetager beboernes interesser, er krumtappen i beboerdemokratiet. Vi ville derfor ønske, at alle boligafdelinger havde en valgt afdelingsbestyrelse. I erkendelse af, at det ikke kan lade sig gøre alle steder en forudsætning er selvfølgelig, at der er beboere, som frivilligt stiller sig til rådighed lyder vores målsætning på, at der er valgt en bestyrelse i 90 procent af afdelingerne ved udgangen af Men det kan blive en udfordring at nå, for udviklingen fra 2012 til 2013 viser kun en lille fremgang i afdelinger med en valgt afdelingsbestyrelse. Antal afdelinger med valgt afdelingsbestyrelse 2012: ,3% 2013: ,9% Antal afdelinger uden valgt afdelingsbestyrelse 2012: 44-12,7% 2013: 42-12,1% Afdelingerne med valgt afdelingsbestyrelse kan mønstre en stigning på to afdelinger svarende til 0,6 procentpoint. Boligafdelingens størrelse hænger tæt sammen med, om der er valgt en afdelingsbestyrelse eller ej. I hele 28 boligafdelinger, som har færre end 50 boliger, er der således ingen afdelingsbestyrelse. Det samme gør sig gældende for seks boligafdelinger, der har mellem 50 og 69 boliger, mens der kun er fire boligafdelinger med boliger, som ikke har en valgt afdelingsbestyrelse og kun to boligafdelinger med mere end 100 boliger. Det virker meget logisk, at jo færre beboere der er i en boligafdeling, jo mindre sandsynlighed er der for, at der er tilstrækkeligt, som ønsker hvervet som beboerdemokrat. Bestyrelsesportalen fuldt udrullet I foråret 2013 blev de sidste boligselskaber introduceret til bestyrelsesportalen. I dag bruger alle boligselskaberne portalen, på nær tre, som ikke har ønsket at gøre brug af den nye webbaserede platform. Bestyrelsesportalen gør det muligt at modtage breve og dokumenter elektronisk, og hver bestyrelse kan gøre brug af et fælles elektronisk arkiv, hvor selskabets eller afdelingens dokumenter gemmes. Selvom selskabet vælger at gøre brug af bestyrelsesportalen, er det dog fortsat op til hvert enkelt medlem af selskabs- eller afdelingsbestyrelsen at beslutte, om de vil modtage deres post elektronisk eller på gammeldags manér via Post Danmark. Kurser for bestyrelsesmedlemmer Uddanne bestyrelserne En væsentlig forudsætning for et velfungerende beboerdemokrati er, at bestyrelsesmedlemmerne bliver klædt på til opgaven. Og det forsøger DAB at gøre ved at afholde kickstart-kurser for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. I 2013 opfyldte vi målsætningen for afholdelse af mindst to kickstart-kurser og et opfølgningskursus, idet der både i foråret og i efteråret blev afholdt kurser. 8 DAB CSR Rapport 2013

9 Men blot syv af de i alt 155 nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i 2013 deltog i DAB s kickstartkurser sammen med 23 andre beboerdemokrater. Det svarer til 4,5 procent af de nyvalgte, og er langt fra målsætningen på 30 procent. DAB har i 2013 tillige afholdt et andet kursus om afdelingsbestyrelsens arbejde, som yderligere fem nyvalgte har deltaget i. Tæller vi disse fem med, ender vi på 7,8 procent - stadig langt fra målet. Vi må gøre os nogle overvejelser om, hvordan vi bedre når de nyvalgte. Den yderligere promovering, som vi har udført i 2013, ser delvist ud til at have båret frugt, idet efterårskurset næsten blev overtegnet. Og det er selvfølgelig en anden problemstilling vi må håndtere, idet vi nødigt vil afvise interesserede. Statistikken over antallet af nyvalgte beboerdemokrater er nyudviklet, så da vi fastsatte målsætningen på 30 procent, var vi ikke klar over, hvor meget det svarede til i antal. Al begyndelse er svær det ved vi, og det er også derfor, at vi hurtigt vil tilbyde de nyvalgte et kursus og vi skal revurdere, hvad vores målsætning skal være fremover. I 2013 blev der desuden afholdt et flyttekursus, mens et kursus om mødeledelse og mødedeltagelse i afdelingsbestyrelsen måtte aflyses grundet manglende tilmeldinger. Vejledning og støtte i forbindelse med afdelingsmødet Assistere ved afdelingsmøder Vi kalder det årlige ordinære afdelingsmøde, hvor beboerne vælger afdelingsbestyrelse og vedtager budgettet, for årets begivenhed i afdelingen. Det understreger DAB s anerkendelse af betydningen af beboerdemokratiet og er baggrunden for, at vi ønsker, at alle afdelinger får tilbud om støtte og vejledning i forbindelse med afdelingsmødet. Et afdelingsmøde skal afvikles på en god og hensigtsmæssig måde, der sikrer, at alle beboere har mulighed for at ytre sig samtidigt med, at dagsordenen bliver overholdt, og mødet afvikles i god ro og orden. Også forberedelsen af afdelingsmødet har stor betydning for en vellykket afvikling. Vi satte os for at kortlægge, hvordan DAB tilbyder boligafdelingerne støtte og vejledning i forbindelse med afholdelse af det årlige møde, og fandt frem til følgende tre områder, hvor vi hyppigst bidrager: udarbejder indkaldelse og dagsorden for mødet, herunder kopiere og udsende til ejendomskontor til omdeling udarbejder konkrete forslag til behandling på mødet deltager på afdelingsmødet som dirigent eller som fremlægger af regnskab/budget/ forslag. Vi stødte i øvrigt ikke på et selskab eller en boligafdeling, som ikke kendte til muligheden for støtte. Og det er vi glade for. DAB arbejder desuden for oprettelse og uddannelse af lokale dirigentkorps eksempelvis bestående af selskabsbestyrelsesmedlemmer som herefter kan hjælpe med afvikling af møderne. Som sidegevinst kan det øge samhørigheden i selskabet. DAB tilbyder dirigentkurser til de selskaber, som ønsker at oprette et sådant korps. Vi er bekendt med, at der arbejdes herpå i Gladsaxe almennyttige Boligselskab og i Køge almennyttige Boligselskab, og vi hører gerne fra andre interesserede selskaber. DAB CSR Rapport

10 I DAB administrerede boligafdelinger involveres de unge, som det eksempelvis sker i Værebro Park (tv) hvor ejendomsfunktionærerne får en hjælpende hånd. Eller som i Skælskør Boligselskabs afdeling Parkvej, hvor ungerådet har været med til at få anlagt basket- og parkourbane, hvilket fik stor ros af ministeren for By, Bolig og Landdistrikter (nederst tv).

11 Beboerne Effektmål: Fraflytningsprocenten, målt på beboere, der flytter ud af et selskab, falder i løbet af 2013, så den pr er faldet med fem procent. Alle DAB-administrerede selskaber Fraflytningsprocent i gennemsnit 14,1 12,7 Fraflytningsprocent, hvor beboeren flytter ud af det enkelte selskab, i gennemsnit 11,7 10,3 Beboerne Samlet set for de DAB-administrerede boligselskaber ser opgørelsen ud, som vist ovenfor i tabellen. Fraflytningsprocenten er i gennemsnit faldet med 9,9 procent, mens den gennemsnitlige fraflytningsprocent ud af det enkelte selskab er faldet med 12 procent. Vi har altså nået målsætningen om et fald i 2013 og tilmed et større fald end målsætningen pr Vi er klar over, at faldet i fraflytningsprocenten ud af det enkelte selskab ikke alene skyldes vores bestræbelser på at fastholde beboerne, men at andre faktorer så som konjunkturerne i samfundet spiller ind. Ser vi på selskabsniveau, er der 31 selskaber, som har oplevet et fald i fraflytningsprocenten, 12 selskaber der fik en stigning, og tre som er uændret. Med hensyn til fraflytningsprocenten ud af det enkelte selskab ser det en smule anderledes ud 33 selskaber falder, 12 stiger og ét selskab oplever status quo. Tallene for de enkelte boligselskaber kan ses i tabellen på side 12. Tryghed Tryghedseftersyn og sundhedseftersyn I 2013 deltog DAB i et Tryghedseftersyn i Værebro Park, Gladsaxe almennyttige Boligselskab, i samarbejde med blandt andet boligafdelingen, kommunen og politiet. Der blev efterfølgende udarbejdet en opfølgnings- og prioriteringsrapport. Konkret er der blandt andet taget fat på fældning af træer for at skabe bedre oversigtsforhold mod sti og klub. Det tryghedsskabende arbejde i afdelingen er en del af en større indsats, som vil forløbe over flere år. I starten af året blev Tryghedseftersyn-konceptet repeteret på et møde for inspektører og forvaltningskonsulenter i DAB, så også nye medarbejdere er informeret. Der er hermed godt kendskab til produktet internt i huset. Eksternt blev Tryghedseftersyn promoveret på en stand til repræsentantskabsmøde og garantforsamling samt i artikler i DAB s publikationer. DAB s Landskabsgruppe har desuden udarbejdet et notat for Rådgivning på landskabsarbejder ved helhedsplaner. Notatet indgår fremover i forretningsgangen, hvorved det bliver fast procedure, at byggeudvalget opfordres til at få foretaget et Tryghedseftersyn, som en del af forundersøgelserne i enhver helhedsplan. Sundhedseftersyn DAB har gennemført ca sundhedseftersyn i de administrerede boligafdelinger siden Formålet med sundhedseftersynet er at afdække boligernes sundhedstilstand via fokus på boligens indeklima og byggetekniske problemer. Eftersynet har flere steder afhjulpet akutte problemer men i endnu højere grad medvirket til en forebyggende indsats, hvilket på sigt kan forhindre gener for beboerne og spare afdelingerne penge. Siden 2010 er der kun foretaget sundhedseftersyn i 11 afdelinger omfattende ca boliger. Det er en klar målsætning, at der fremadrettet skal foretages flere sundhedseftersyn. Af denne grund er der udarbejdet en handleplan, DAB CSR Rapport

12 Beboerne Boligselskab Fraflytningsprocent interne og eksterne flytninger i 2012/2013 (ændring i parentes) Fraflytningsprocent kun eksterne flytninger i 2012/2013 (ændring i parentes) Boligselskab Fraflytningsprocent interne og eksterne flytninger i 2012/2013 (ændring i parentes) Fraflytningsprocent kun eksterne flytninger i 2012/2013 (ændring i parentes) Asminderød 16,8/16,5 (-1,8%) 15,0/13,7 (-8,7%) Slagelse 18,6 / 13,5 (-27,4%) 18,3 / 12,1 (-33,9%) Ballerup 10,2 / 7,5 (-26,5%) 8,5 / 5,8 (-31,8%) Billige Boliger 2,9/11,7 (+303,4%) 2,9/7,8 (+169,0%) Birkerød 13,4/11,9 (-11,2%) 9,8/8,7 (-11,2%) Taastrup 15,8/12,9 (-18,4%) 12,8/9,1 (-28,9%) Esbjerg 16,8/15,6 (-7,1%) 14,5/13,2 (-9,0%) Hundested 22,8/18,4 (-19,3%) 20,6/16,1 (-21,8%) Hornsherred 14,9/23,1 (+55,0%) 14,0/23,1 (+65%) Værløse 11,0/9,3 (-15,5%) 8,6/7,0 (-18,6%) Gentofte 9,9/6,6 (-33,3%) 9,3/6,4 (-31,2%) Allerød 10,6/13,8 (+30,2%) 9,0/11,8 (+31,1%) Gladsaxe 10,8/10,5 (-2,8%) 8,8/7,6 (-13,6%) Carlshøj A+D 11,4/11,4 (0,0%) 9,3/8,9 (-4,3%) Glostrup 7,7/0,0 (-100%) 7,7/0,0 (-100%) Carlshøj B 10,3/10,7 (+3,9%) 9,0/8,6 (-4,4%) Haslev 15,3/10,7 (-30,1%) 13,0/9,2 (-29,2%) Munkesøparken 15,1/14,5 (-4,0%) 14,0/12,8 (-8,6%) Herlev 14,5/11,6 (-20,0%) 12,1/9,2 (-24,0%) Tinggården 24,6/17,6 (-28,5%) 20,1/13,5 (-32,8%) Hillerød 14,9/12,8 (-14,1%) 12,1/10,4 (-14,0%) Nørre Alslev 19,9/19,9 (0,0%) 18,6/18,9 (+1,6%) Hovedstaden 15,2/10,2 (-33,9%) 12,9/8,5 (-34,1%) Vallø 15,0/11,4 (-24,0%) 13,2/11,4 (-13,6%) Hvidovre 10,6/9,7 (-8,5%) 7,1/6,4 (-9,9%) Samvirke 11,8/11,6 (-1,7%) 9,5/9,2 (-3,2%) Hørsholm 11,8/14,0 (+18,6%) 9,2/10,3 (+12,0%) Lejre-Bramsnæs 11,7/10,0 (-14,5%) 10,0/9,6 (-4,0%) Kalundborg 19,1/18,7 (-2,1%) 17,4/17,2 (-1,1%) Hillerød B. 9,3/16,2 (+74,2%) 8,8/14,7 (+67,0%) Køge 15,6/14,5 (-7,1%) 12,1/12,1 (0,0%) Filsø 21,0/22,2 (+5,7%) 19,9/21,4 (+7,5%) Lyngby 11,5/13,0 (+13,0%) 9,7/10,6 (+9,3%) Frederiksberg 5,4/9,2 (+70,4%) 5,4/6,9 (+27,8%) Hovedstaden II 8,3/8,3 (0,0%) 6,7/6,4 (-4,5%) Ledøje-Smørum 18,4/13,2 (-28,3%) 14,7/10,5 (-28,6%) Lolland 21,9/22,3 (+1,8%) 20,1/20,8 (+3,5%) Ølstykke 15,7/17,3 (+10,2%) 14,9/16,5 (+10,7%) Skælskør 26,6/17,6 (-33,8%) 23,4/14,2 (-39,3%) Slangerup 4,5/5,2 (+15,6%) 3,9/4,5 (+15,4%) Kildegårdsparken 17,4/11,6 (-33,3%) 14,5/10,1 (-30,3%) Brøndby 9,6/8,5 (-11,5%) 7,9/7,5 (-5,1%) Ringsted 12,5/11,1 (-11,2%) 10,7/9,7 (-9,3%) B32 18,7/16,9 (-9,6%) 16,8/14,7 (-12,5%) Rødovre 10,3/8,5 (-17,5%) 7,5/6,1 (-18,7%) Vestbo 19,2/10,2 (-46,9%) 18,6/8,5 (-54,3%) 12 DAB CSR Rapport 2013

13 der skal skabe bedre eksponering blandt andet via påvisning af resultaterne og fordelene ved udførelse af sundhedseftersyn. Herudover er der fokus på optimering af synsprocessen herunder mulighed for udførelse af registreringerne på ipad eller tablet. At sundhedseftersyn har sin berettigelse kan blandt andet påvises statistisk. I en analyse har vi gennemgået registreringer fra de seneste fem års sundhedseftersyn og sammenlignet resultaterne med 2008-undersøgelsen, hvor de samme boliger blev gennemgået. Analysen påviser, at der i 10 ud af 11 boliger, hvor der blev registreret større problemer i 2008, efterfølgende er foretaget en indsats, som har medvirket til, at vurderingen af boligernes stand er forbedret. En supplerende analyse med fokus på boligerne, der i 2008-undersøgelsen fik vurderingen middel stand viser samme tendens. Blandt gengangerboligerne er der registreret 79 boliger, der fik vurderingen middel stand i 2008-undersøgelsen. I det efterfølgende sundhedseftersyn har 30 boliger svarende til 38 procent fået en forbedret vurdering, 44 procent har samme vurdering og kun fem procent forringet vurdering. CASE: Sundhedseftersynet alle pengene værd - Det tager minutter at foretage et sundhedseftersyn af en bolig, men så har jeg også været hele vejen rundt. Og det er super enkelt, siger ejendomsmester Henrik Bedsted, der har gennemgået mere end 300 boliger i Sorgenfrivang I, Lyngby almennyttige Boligselskab. - Sundhedseftersynet er alle pengene værd. Vi fanger små skader, fejl og mangler før de bliver til store og dyre problemer, siger Henrik Bedsted. Og det er super enkelt: Jeg har et skema med, hvor jeg skal krydse nogle felter af med ja eller nej. Eftersynet har det hele DAB s pakke til sundhedseftersynet indeholder alt, hvad afdelingen har brug for: Undervisning af ejendomsfunktionærer, registreringsskemaer, behandling af data scanning og analyseopgaver, intranetside med mulighed for at hente statistik, rapportskrivning og udarbejdelse af handleplan. - Jeg finder altid noget, når jeg foretager et sundhedseftersyn. Men det er mest småting. Det kan være en fuge i badeværelset, der har sluppet eller en knækket flise i køkkenet. Men så får vi det hurtigt repareret og inden det breder sig til en stor vandskade i gulvet eller giver fugt på væggene, slutter Henrik Bedsted. Når sundhedseftersynet er afsluttet får beboeren en kopi af rapporten, som bliver udarbejdet undervejs. Er der tegn på skimmelsvamp eller lignende, tager ejendomskontoret direkte kontakt til beboeren og aftaler det videre forløb. Mere end gange er DAB s udsendte, der skal foretage sundhedseftersyn i boligerne, blevet budt velkommen af beboerne. DAB s erfaringstal viser, at et eftersyn tager i gennemsnit ca. 10 minutter pr. bolig og har specielt fokus på boligens indeklima, og hvordan man for eksempel undgår skimmelsvamp. Erfaringer og værktøjer fra de mange eftersyn tilbyder DAB nu boligafdelingerne som en tillægsydelse. Du kan læse mere om DAB s sundhedseftersyn på dabbolig.dk > vejledninger > sundhedseftersyn. DAB CSR Rapport

14 Beboerne Indeklimavejledning skal øge trivslen For yderligere at sætte fokus på indeklimaet i boligerne, og nedbringe antallet af boliger med forekomst af skimmelsvamp, nedsatte DAB i 2013 en arbejdsgruppe, der har udarbejdet en ny indeklimavejledning til beboerne. Vejledningen skal skabe en større forståelse blandt beboerne for, hvor vigtigt et sundt indeklima er for helbredet, og samtidig give en række gode råd til, hvad man selv kan gøre, for at sikre et godt indeklima. Målet er, at DAB på sigt vil kunne nedbringe antallet af boliger der har skimmelsvamp eller dårligt indeklima. - Mange er ikke klar over, at de i høj grad selv er herre over indeklimaet i deres boliger, oplyser Steen Ejsing, der er byggechef i DAB, og ansvarlig for arbejdsgruppen. De tror, at et dårligt indeklima skyldes fejl i bygningskonstruktionen. Men i langt de fleste sager handler det om, at beboerne ikke ved, hvad de skal gøre for at få en sund bolig og det vil vi gerne forklare dem. Den nye vejledning adskiller sig fra tidligere vejledninger, DAB har udgivet om indeklima, fordi den primært handler om at forebygge i stedet for at fortælle om, hvordan man bekæmper skimmelsvamp. - Vi har samlet en række gode, enkle råd til beboerne om, hvordan og hvor ofte man eksempelvis lufter ud med størst virkning, hvilken temperatur man bør holde indendørs, og hvad man skal være særligt opmærksom på, når man gør rent, fortæller Steen Ejsing. Vi håber, at vi på den måde kan hjælpe med til at forbedre indeklimaet og øge trivslen blandt beboerne i de boliger, DAB administrerer. Indeklimavejledningen kommer dog kort ind på, hvad de typiske tegn på skimmelsvamp er. Og der er også en opfordring til beboere, der finder tegn på skimmel, eller mener, de har et indeklimaproblem, til at henvende sig på ejendomskontoret, hvor de kan få kompetent rådgivning og hjælp til at tackle problemet. Indeklimavejledningen vil ligge klar på alle ejendomskontorer i løbet af 2014, og er omtalt i DAB s publikationer til henholdsvis beboere, bestyrelser og ejendomsfunktionærer. Vejledningen findes også på DAB s hjemmeside, hvor den kan downloades som pdf-fil. Omsorg for beboerne Økonomisk rådgivning En begrænsning i antallet af udsættelser af økonomisk trængte beboere gennem gratis rådgivning, var det primære mål med projektet Forebyggelse af udsættelse af lejere der løber fra den 1. januar 2013 til den 31. december Og med cirka to millioner kroner i satspuljemidler, som DAB modtog i 2012, via Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, kunne vi ansætte en økonomisk rådgiver allerede i starten af DAB s økonomiske rådgiver arbejder både lokalt, ude i de enkelte boligafdelinger og centralt i DAB. I samarbejde med organisationen Første Skridt, der består af frivillige bankrådgivere og socialrådgivere, yder DAB nu økonomisk rådgivning til beboere, der har brug for hjælp til at få styr på økonomien, eller har svært ved at finde penge til at betale huslejen. Den lokale rådgivning sker dels gennem afholdelse af økonomikurser, dels gennem personlig rådgivning, mens den centrale rådgivning enten finder sted via telefonen, hvor beboeren eksepelvis selv kontakter DAB (typisk i forbindelse med, at vi har sendt en betalingspåmindelse), eller ved, at den økonomiske rådgiver aktivt opsøger beboere. 14 DAB CSR Rapport 2013

15 1291 beboere er søgt kontaktet eller har selv kontaktet DAB i 2013, med henblik på at få økonomisk rådgivning. Beboere kontaktet på DAB s initiativ Beboere, der selv har taget initiativ til at kontakte DAB Beboere, DAB forgæves har forsøgt at kontakte Det er primært beboere, der står på rykker 3 listen (listen over beboere, der sendes til inkasso via advokat), som får et opkald. Men i det omfang, der er tid til det, kontaktes også beboere, som har modtaget 2. rykker og dermed har fået opsagt deres lejemål. Det har dog vist sig at være en udfordring at komme i kontakt med personer på rykker 3 listen, da de ofte ikke står opført i telefonregistrene, eller slet ikke har nogen telefon. Tilsvarende har det også været lidt op ad bakke, at få kontakt til de økonomisk trængte beboere i boligafdelingerne. På trods af omtale i DAB s publikationer, på hjemmesiden, i lokale medier og i opslag eller breve til beboerne i de boligafdelinger, hvor DAB s økonomiske rådgiver og Første Skridt lægger vejen forbi, har der kun været et begrænset antal beboere, som dukkede op. I én boligafdeling var der eksempelvis kun en enkelt beboer, som tog imod tilbuddet om økonomisk bistand. Alligevel ser tallene for 2013 positive ud. Antallet af udsættelser er nemlig faldet med knapt otte procent, og selvom tallet også er afhængigt af den generelle økonomiske udvikling i samfundet, er vi optimistiske, og tror på, at vores indsats trods alt er med til at gøre en forskel. Og vi håber, at vi ved udgangen af 2016 når vores mål om, at antallet af udsættelser er faldet med i alt 33 procent over den fireårige periode, projektet løber. Tabellen viser antallet af beboere, der blev sat ud af fogeden, og beboere der stod til fogedudsættelse, men som valgte at fraflytte deres bolig, inden fogeden kom for at sætte dem ud. År Fogedudsættelse Beboer flytter før foged kommer ialt Andre tiltag i projektet indbefatter et forud-programmeret budgetskema, som ligger på DAB s hjemmeside, redigerede rykkerbreve, som nu er skrevet i et mere forståeligt sprog og et initiativ til et mere formaliseret samarbejde mellem DAB, boligselskaber og kommuner. Det skal blandt andet sikre, at udsættelsestruede beboere betragtes som et specifikt indsatsområde og samtidig sætte fokus på kommunens eventuelle besparelser som en drivkraft i det forebyggende arbejde. Fleksibel udlejning Fleksibel udlejning DAB er fortaler for anvendelsen af fleksibel udlejning, som vi mener er et godt værktøj til at præge beboersammensætningen i ønsket retning og til at tilgodese bestemte befolkningsgrupper. DAB har et mål om, at 90 procent af de administrerede almene boligselskaber pr har fået forelagt en aftale om fleksibel udlejning, og som bidrag til at få skræddersyet den rigtige aftale i det enkelte selskab er vi i gang med at udarbejde et inspirationskatalog. Omkring 30 boligselskaber har allerede mindst én aftale om fleksibel udlejning. DAB CSR Rapport

16 Engagerede ejendomsfunktionærer, som ikke er bange for at give en hånd med, også omkring beboernes sociale liv og trivsel dét kendetegner de DAB administrerede boligafdelinger. DAB søger at fastholde og udvikle de gode medarbejdere gennem fokus på arbejdsmiljø og udbygning af kompetencer.

17 Medarbejderne Effektmål: Medarbejderomsætningen skal nedbringes til fem procent pr År Medarbejderne som også blev spurgt om, hvorvidt han eller hun følte sig mobbet på arbejdspladsen. Og det afsnit i DAB s personalepolitik, som omhandler mobning, blev opdateret med en beskrivelse af, hvad mobning er, hvilke konsekvenser mobning kan have, og hvad man som medarbejder/leder kan gøre, hvis man bliver opmærksom på mobning. Mobning blev også taget op som emne på arbejdsmiljøudvalgets årlige møde, den 20. juni 2013, hvor hovedtemaet var trivsel. Udvalget gennemgik indsatserne mod mobning siden trivselsundersøgelsen blev gennemført, og evaluerede effekten af hvert tiltag. Det er vores indtryk, at færre medarbejdere bliver mobbet, hvilket vi håber vil afspejle sig i den trivselsundersøgelse, DAB vil gennemføre i procent af medarbejderne angav, at et meningsfuldt arbejde havde afgørende betydning for deres trivsel, og hele 96 procent svarede, at de i høj grad fandt deres arbejdsopgaver meningsfulde. DAB har i løbet af 2013 arbejdet målrettet på at bibeholde denne opfattelse blandt medarbejderne ved blandt andet at sammensætte en række kurser og minikurser, som den enkelte enten kan bruge til at dygtiggøre sig inden for sit felt - eller til at kvalificere sig til nye og spændende arbejdsopgaver. Medarbejderomsætning i alt Ekskl. pension / efterløn DAB har allerede nedbragt medarbejderomsætningen for 2013, således at tallet pr var under fem procent. Selvom det lave tal til dels kan skyldes tendensen i samfundet, hvor tilbøjeligheden til at forlade et godt og sikkert job for et nyt og mere usikkert job ikke er særlig stor, mener vi også, at tallet afspejler det foregående års indsats for at øge trivslen blandt DAB s medarbejdere blandt andet ved at skabe mulighed for at deltage i en række kurser internt og eksternt. Antal fratrædelser i alt Fremme medarbejdernes trivsel Trivselsmåling Antal pension / efterløn Medarbejderomsætning i alt (DA) ,2% 4,95% 11 5 afventer ,2% 5,7% ,0% ,06% 12,16% ,7% Tabellen viser tallet for medarbejderomsætningen i DAB s administration renset for tallet for medarbejdere, der gik på pension eller efterløn i løbet af DAB skal fortsat være kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø, og der skal være en sund balance mellem tiden, den enkelte medarbejder bruger på arbejdspladsen og tiden i hjemmet. I 2013 fortsatte vi derfor arbejdet med trivsel på arbejdspladsen, og har blandt andet fulgt op på nogle af de mange tilbagemeldinger, vi fik på trivselsundersøgelsen i Mobning på arbejdspladsen viste sig at fylde mere i besvarelsen end forventet. DAB tager skarpt afstand fra mobning og iværksatte straks tiltag for at afklare problemets omfang og imødegå mobning blandt medarbejderne. Ved MUS i 2012 og i 2013 blev trivselsundersøgelsen taget op med hver enkelt medarbejder, DAB CSR Rapport

18 Medarbejderne Medarbejderudvikling Regionalmøde for ejendomsfunktionærer og øvrige ansatte i selskaberne I november kunne DAB byde velkommen til et rekordstort antal ejendomsfunktionærer på de årlige regionalmøder. Fokus var i år på ejendomsfunktionærernes alsidige hverdag, og to eksterne foredragsholdere fra henholdsvis Politiet og Psykiatrifonden var indbudt til at fortælle om, hvordan man tackler en beboer, der er psykisk syg, opfører sig truende eller måske endda er voldelig. Fra psykiatrifondens psykolog var der konkrete råd at hente i forhold til, hvordan man bedst omgår en psykisk syg beboer. Eksempelvis kan det virke meget voldsomt og grænseoverskridende for en psykisk syg, at få et klap på skulderen uanset hvor velment det er. Ligesådan kan det virke skræmmende, hvis man kommer til at stille sig i en døråbning mens man taler med den psykisk syge, fordi man derved spærrer en flugtvej. Politikommisæren opfordrede til, at man satte en nultolerance for vold og trusler på ejendomskontoret og rådede samtidig til, at eventuelle hændelser straks blev politianmeldt. Udover de to eksterne oplægsholdere fik deltagerne også løftet sløret for DAB s fremtidige digitale strategi, og hørte om, hvordan den blandt andet vil forenkle arbejdsgangene på ejendomskontorerne. Medarbejderudvikling Medarbejderne i DAB skal løbende have mulighed for at udvikle deres færdigheder og tilegne sig nye kompetencer, så de kan imødekomme de stigende krav fra beboere, bestyrelser og samarbejdspartnere. På den årlige MUS drøftes, hvilke kurser eller efteruddannelsesforløb, der vil være relevant for den enkelte medarbejder. DAB bruger årligt kroner på uddannelse af de administrative medarbejdere, som arbejder internt i DAB. Hertil skal lægges medgået arbejdstid. For de ansatte i de administrerede selskaber afholdes både faglige kurser, der er særligt målrettet ejendomsfunktionærernes daglige arbejde, og kurser der generelt klæder medarbejderne på til at takle vanskelige situationer, som kan opstå i løbet af arbejdsdagen. Kursuskatalog og uddannelseskatalog udsendes til ejendomskontorerne Serviceudvalget i DAB besluttede i 2013, at kursuskataloget til ejendomskontorerne fra og med 2014 kun skulle udkomme én gang årligt, i modsætning til tidligere år, hvor det blev udsendt to gange årligt. Samtidig udgår kalenderen, men den erstattes af en oversigt over alle kursusdagene bagest i kursuskataloget. Størstedelen af de 18 kurser i kursuskatalogerne 2013 blev afviklet med et tilfredsstillende antal deltagere på i alt 13,4 personer i gennemsnit. Evalueringerne på samtlige kurser blev efterfølgende drøftet på VN-møderne. Kurset Pasning og energioptimering af fjernvarmecentralen blev både i foråret og efteråret aflyst på grund af for få tilmeldinger. Det kan hænge sammen med, at DAB igennem nogle år har gennemført et særligt forløb for grønne ambassadører på ejendomskontorerne, hvor netop dette emne blev gennemgået, og hvor der har været en stor succes med et højt antal deltagere. Kurset Ejendommens tekniske installationer blev både i foråret og efteråret aflyst, da evalueringerne i 2012 ikke var tilfredsstillende, og DAB derfor ønskede, at indgå et nyt samarbejde med en ny udbyder. Der har dog været stor interesse for et sådant kursus, hvorfor DAB arbejder på at få en ny udbyder på plads i Kurset Brandslukning blev aflyst i efteråret på grund af for få tilmeldinger. Øvrige kurser som eksempelvis Førstehjælpskursus, Flyttekursus, Trusler på arbejdspladsen, Grundkursus for nyansatte ejendomsfunktionærer, Grønne kurser og IT for funktionærer blev alle gennemført. I forbindelse med MUS 2013 blev der, i lighed med tidligere år, udarbejdet et uddannelseskatalog, 18 DAB CSR Rapport 2013

19 som indeholder en opsamling af de kursus- og uddannelsestilbud, som DAB udbyder til medarbejderne, en beskrivelse af lederuddannelse og forslag til en række AMU-kurser, som kunne være interessante for medarbejderne på ejendomskontorerne. Lederuddannelse hold 6 igangsættes Det 6. hold på Lederuddannelsen for ejendomsfunktionærer, som DAB har udviklet i samarbejde med Uddannelsescenter København Vest, havde opstart i august I alt 11 deltagere havde meldt sig til det intensive forløb, og derudover starter en tidligere kursusdeltager, som af private årsager måtte springe fra holdet før, på modul 3 og 4. Således vil der i 2015 være 12 nyuddannede ledere, hvis alle på holdet består. I alt 54 ejendomsfunktionærer har gennemgået uddannelsen, der stiller store krav til deltagerne, som ofte forbavses over, hvor meget hjemmearbejde, der er forbundet med at tage en uddannelse som leder. Lederuddannelsen løber over to år, og er opdelt i fire moduler, der alle afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen. Deltagerne bliver undervist i emner som virksomhedsorganisation og ledelse, kommunikation, økonomi, retslige forhold, driftsteknik, indkøb, lagerstyring og afsætning. Planlægning af interne kurser i DAB På baggrund af MUS 2012 udarbejdede DAB en oversigt over uddannelses- og kursusønsker for medarbejderne i administrationen til afholdelse i I 2013 var der planlagt fire interne kurser med eksterne undervisere indenfor ledelse i praksis, grundlæggende kommunikation, målrettet kommunikation og konflikthåndtering. Kurset ledelse i praksis blev ikke afviklet, da det blev vurderet, at der var behov for et mere målrettet og fagspecifikt kursus til de inspektører, der havde udtrykt ønske om et kursus indenfor ledelse. DAB arbejder på at afvikle et fagspecifikt og målrettet kursusforløb for alle inspektører i De øvrige kurser blev afviklet med maksimalt antal deltagere på kurserne, hvilket svarer til 14,6 deltagere i gennemsnit. Afholdelse af minikurser i DAB Minikurserne er en hurtig og udbytterig måde at oplære nye medarbejdere på eller introducere dem til ny viden hvor underviserne er erfarne kolleger. Hvert minikursus varer cirka en til to timer. DAB havde i 2013 planlagt 43 minikurser for medarbejdere i administrationen. Seks af dem blev aflyst på grund af manglende tilmelding. Et enkelt minikursus blev udskudt til primo På minikurserne deltog i gennemsnit 4,5 medarbejdere. Medarbejderudviklingsprogram DAB har i forbindelse med MUS 2012 udpeget kandidater til det Det seneste hold, som fik diplom på Lederuddannelsen for ejendomsfunktionærer, og således med rette kunne kalde sig ledere, bestod af otte ejendomsfunktionærer. På forreste række fra venstre ses: Mikkel Munk Rasmussen, Jan Riis, Kim Colin Bjerre og Brian Stærk. I bageste række fra venstre ses Henrik Kofoed- Hansen, som er lederuddannelsens lærer, Jørgen Ginderskov, Lasse Lundbye, Chris Clemens Petz og Palle Nielsen. DAB CSR Rapport

20 Medarbejderne Type nye medarbejderudviklingsprogram for medarbejdere i administrationen. Af de udpegede blev ni kandidater udvalgt til at følge det toårige program, der afholdes i samarbejde med konsulentbureauet Innovator. Medarbejderudviklingsprogrammet blev præsenteret for medarbejderne i DAB på nytårsmorgenmødet den 2. januar 2013, og i september 2013, blev det første af i alt fire moduler, på hver to dage, afholdt. Her kunne kandidaterne høre oplæg af den eksterne konsulent fra Innovator, som er tilknyttet projektet, indgå i plenum diskussioner og løse en række opgaver om personlig udvikling, ledelse og kommunikation. DAB har i løbet af 2013 afholdt et fælles orienteringsmøde med kandidaterne og deres kontorchefer. Og derudover har der været en række individuelle møder med hver af kandidaterne og deres respektive kontorchefer, samt HR og Innovator. På baggrund af disse møder udarbejdede HR et individuelt medarbejderudviklingsprogram (faglige- og personlige udviklingsområder) for de ni deltagere. DAB og Innovator følger løbende op på de ni kandidaters udvikling, og tilpasser de individuelle udviklingsprogrammer, så medarbejderne får størst muligt udbytte af programmet. Bidrage til rummelighed og mangfoldighed Bidrage til rummelighed og mangfoldighed Antal medarbejdere i DAB I DAB prioriterer vi tryghed i ansættelsen. Der skal være plads til forskelligheder blandt medarbejderne, og eventuelle særlige behov i arbejdsdagen skal tilgodeses. DAB giver således medarbejderne mulighed for fleksibel arbejdstid, periodevis deltidsarbejde, nedsat arbejdstid efter et individuelt skøn og mulighed for en arbejde hjemme ordning. Skånejob 0 5 Fleksjob aftale* aftale med 1 3 personlig assistent Jobrotationsvikar 0 2 Øvrige særlige ansættelser 0 4 Antal medarbejdere i selskaberne * En 56-aftale er en særlig aftale for medarbejdere, som har en kronisk sygdom eller lignende. I en tid, hvor det kniber med lærerpladser rundt om i landets virksomheder, er vi stolte af, at der i DAB s administration løbende er ansat fem elever. En i hver af de fire forvaltningsgrupper og en økonomielev. Eleverne indgår i DAB s daglige drift og varetager opgaver som udarbejdelse af dagsordener og referater, telefonkontakt til beboere og bestyrelser og lettere sagsbehandling. Derudover har der gennem snart tre år været journalistpraktikanter i DAB s kommunikationsafdeling, som for en periode på et halvt år ad gangen bidrager til produktionen samtidig med, at de dygtiggør sig inden for deres felt. Fra januar 2014 starter for første gang en kommunikationsstuderende i et seks måneders praktikforløb, som primært skal arbejde med kommunikation i forbindelse med DAB s mange projekter. Endvidere har vi ansat en række studentermedhjælpere, der tager sig af opgaver som udsendelse af standardbesvarelser for juridisk sektion og web-opdatering i kommunikation. Udover, at elever, praktikanter og studentermedhjælpere bidrager positivt i forhold til DAB s daglige drift, ser de også på arbejdsopgaverne med nye øjne og kan ofte bidrage med nye måder at løse dem på. 20 DAB CSR Rapport 2013

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

Indhold. 3 Budskab fra ledelsen 4 Om rapporten. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg 6 DAB

Indhold. 3 Budskab fra ledelsen 4 Om rapporten. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg 6 DAB CSR Rapport 2012 Indhold 3 Budskab fra ledelsen 4 Om rapporten 6 DAB 9 Beboerdemokratiet 12 Beboerne 15 Medarbejderne 19 Samfundet 23 Miljøet 31 Leverandørerne 33 Regnskabspraksis Udgiver DAB Finsensvej

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland. Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer

Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland. Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Ansatte i Kommunikationsafdelingen Morten - Teamleder Helene - Beboerdemokrati Annette - Kundekommunikation

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Beboerdemokrati Økonomi VIBO s organisation Boligsocial indsats Bæredygtighed Kommunikation Administrativ fokusering Beboerdemokrati En styrkelse af

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/8 Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Øvrige forslag til indsatser

Øvrige forslag til indsatser Øvrige forslag til indsatser På workshop den 16. marts 2013 blev der udarbejdet forslag til prioriterede indsatser, der skal bidrage til at virkeliggøre den nye vision for Slagelse Boligselskab. I dette

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Velkommen. God læselyst. Redaktion HR og Kommunikation. Design og layout Uwe Jahn. Forsidefoto Nicolas Egedorf. Oplag 2.

Velkommen. God læselyst. Redaktion HR og Kommunikation. Design og layout Uwe Jahn. Forsidefoto Nicolas Egedorf. Oplag 2. Kurser 2014 Velkommen...til DAB s kursuskatalog for 2014. I de DAB administrerede boligselskaber betragtes uddannelse som en vigtig faktor i forhold til at fastholde og motivere såvel medarbejdere som

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Effektiv og nærværende ejendomsadministration

Effektiv og nærværende ejendomsadministration 1 2 Effektiv og nærværende ejendomsadministration 2 3 Arbejdsfelt Vi er en virksomhed, der har stor erfaring i at administrere ejendomme på det private ejendomsmarked. Den private sektor er betydningsfuld

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/7 Afd. 64, Gandrup. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Karsten Høgh Jensen Gitte Andreasen Anders Henning Larsen Dorte Hansen Jytte Gravesen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.)

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 08.02.2012 SA Referat Den 7. februar 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 11 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Administrationens beretning november 2014

Administrationens beretning november 2014 Administrationens beretning november 2014 Helt overordnet vil jeg gerne fremhæve 3 nøgletal fra styringsdialogen, der viser hvordan vi står i forhold til andre sammenlignelige boligselskaber. Vi ser på

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Værdier og. målsætninger

Værdier og. målsætninger Værdier og målsætninger Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere værdi- og visionsgrundlaget for AAB. Vi håber, at alle vil bruge det som inspiration og arbejdsredskab i den fremtidige udvikling af

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 22.04.2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 22.04.2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 23. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Hans Jensen Helle Thode Davidsen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.) Dato: 03.03.2015 Sted: Viktoriagade 20 Møde ang.: Formøde

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Kan afdelingsbestyrelsesarbejdet gribes an på en anden måde, så det appellerer til nye kræfter/medlemmer? 1. Anskueliggøre arbejdsopgaverne og være mere synlig i

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole HANDLINGSPLAN 2015 Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole 1 Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling Juridisk videndeling Videndeling i hverdagen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere