Indhold. Udgiver DAB Finsensvej Frederiksberg. 3 Budskab fra ledelsen 5 Om rapporten. 8 Beboerdemokratiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg. 3 Budskab fra ledelsen 5 Om rapporten. 8 Beboerdemokratiet"

Transkript

1 CSR Rapport 2013

2 Indhold 3 Budskab fra ledelsen 5 Om rapporten 8 Beboerdemokratiet 11 Beboerne 17 Medarbejderne 21 Samfundet 25 Miljøet 28 Leverandørerne 32 Regnskabspraksis Udgiver DAB Finsensvej Frederiksberg Udarbejdelse Rapporten er udarbejdet af DAB s CSR-Gruppe: Jane Skou Gettermann, Peter Køhlert Olesen, Pia Werther Jeppesen, Ulla Gregor og Jeanette Press Redaktion Foto Nicolas Egedorf, Thomas Sjølund Abildsten, Anders Klebak, Landskabsgruppen, Thomas Brolyng Steen, Tor Stenstrop Design og layout Uwe Jahn Tryk CS Grafisk Oplag eksemplarer Udsendelse CSR rapporten udsendes til alle afdelings- og selskabsbestyrelser, DAB s medarbejdere, alle ejendomskontorer, DAB s samarbejdspartnere, ministerierne og kommunalbestyrelserne i de kommuner, DAB samarbejder med. Denne tryksag er klimakompenseret i henhold til ClimateCalc. Kompensation er købt hos: ClimateCare Cert. no. CC /DK

3 Budskab fra ledelsen Det var både med stolthed og en god portion ydmyghed, at vi i DAB i 2013 modtog nyheden om, at vores første CSR rapport var kåret til en pris af FSR, Brancheorganisationen af godkendte revisorer i Danmark. Og da vi så oven i købet vandt prisen for den bedste emerging CSR rapport, sammen med it-virksomheden Siteimprove, og modtog et fint diplom, var det en blåstempling ikke bare af rapporten, men af den måde, DAB s virke indbefatter social ansvarlighed. Og den modtager vi med glæde. Siden DAB blev stiftet i 1942, har vi taget et socialt ansvar i forhold til boligsociale og samfundsrelaterede opgaver, hvilket afspejler sig i vores mål og værdier. Vi drager omsorg for beboerne, og gør hvad vi kan for at sikre dem velindrettede, sunde og tidssvarende boliger i trygge boligområder. Vi vil gerne styrke beboerdemokratiet og arbejder på, at hver boligafdeling har en afdelingsbestyrelse. Og så vil vi også gerne gøre vores for at sikre en god social sammenhæng i alle de boligafdelinger, vi administrerer. I rapporten beskriver vi vores indsats for at nå de mål, vi forpligtede os til at nå i 2012-rapporten, der dækker den toårige periode Nogle mål har vi allerede nået ved udgangen af 2013, mens vi på andre områder stadig har en del arbejde foran os. Særligt i forhold til at udbrede CSR budskabet til de administrerede boligafdelinger og -selskaber, er der endnu et stykke vej til målet. Men vi lærer af de erfaringer, vi drager os, og vil også fremadrettet arbejde på at gøre en forskel og inspirere boligafdelinger og selskaber. Vi håber, at flere vil tage skridt til egne CSR initiativer i det kommende år. Henrik Berg formand Niels Olsen adm. direktør DAB CSR Rapport

4 Involvering af beboerne i løsningen af boligområdets udfordringer, støtte til beboerdemokratiet gennem oplysning og kurser, gennemførelse af sundhedseftersyn, der skaber sunde boliger og aktiviteter for de mindste det at være et almennyttigt boligadministrationsselskab indebærer i sagens natur en høj grad af social ansvarlighed. I 2013 satte vi ord på og vandt en pris.

5 Om rapporten Da DAB s CSR rapport udkom for første gang i 2013, fik den en varm modtagelse af bestyrelserne i boligafdelingerne og selskaberne, af medarbejderne - og ikke mindst af FSR, Brancheorganisationen af godkendte revisorer, som tildelte os prisen for bedste førstegangsrapportering. Vores mål med rapporten var primært at inspirere de beboervalgte, som vi håbede ville tage initiativ til yderligere CSR aktiviteter i boligområderne. Dernæst ønskede vi at synliggøre DAB s CSR tiltag med rapporten. Fremover skal den være et brugbart arbejdsredskab, der peger os i retning af, hvor vi eventuelt bør sætte flere kræfter ind, for at nå de mål, vi har forpligtet os til. Rapporten retter fokus mod seks kerneområder: Beboerdemokratiet, beboerne, medarbejderne, samfundet, miljøet og leverandørerne. For hvert område gjorde vi status for, hvor vi var i 2012, og satte en række konkrete mål for, hvad vi skulle nå i løbet af 2013 og Vi vil ikke lægge skjul på, at CSR rapportering har vist sig at være et langt mere omfattende arbejde, end vi oprindeligt havde forestillet os. Ét er nemlig at forfatte en rapport, der beskriver vores CSR tiltag, og sætte mål for, hvor vi vil arbejde os hen i fremtiden. Noget helt andet er at udbrede budskabet til boligafdelinger og selskaber, at vænne medarbejderne i organisationen til også selv at tænke CSR ind i den daglige arbejdsgang, og at indhente tal og statistik på områder, hvor vi ikke før har målt og vejet vores indsats. Endnu er der, så vidt vi ved, ingen af de boligafdelinger, DAB administrerer, som har ladet sig inspirere af CSR rapporten og iværksat deres egne CSR initiativer. Og det er forståeligt nok. For selvom dette var vores oprindelige intention med rapporten, har vi arbejdet så hårdt med at implementere CSR i DAB, at vi ikke har været klar til at brede budskabet tilstrækkeligt ud. Rapporten er sendt til alle medlemmer af afdelings- og selskabsbestyrelserne. Vi har skrevet om den i DAB Nyhedsbrev (en udgivelse målrettet de selv samme bestyrelsesmedlemmer), og fortalt om den på repræsentantskabsmødet. Derudover har vi udgivet en pixi-udgave, der kan bruges som en hurtig genopfrisker af de væsentligste punkter i rapporten. Men vi har ikke været ude i boligafdelingerne og introducere CSR begrebet eller faciliteteret konkrete CSR initiativer. Det er mere indirekte, at vores CSR indsats har påvirket lokalområderne. Helt i tråd med vores intention om at fremstå som et godt eksempel og bakke op om lokale initiativer, har vi eksempelvis lanceret et nyt kursus for selskabsbestyrelsesmedlemmer, der introducerer de nyvalgte til arbejdet i selskabsbestyrelsen. Forvaltningsgrupperne har igen i år bidraget til planlægning og afholdelse af møder i boligafdelingerne. Og der, hvor man har boligsociale indsatser, har forvaltningskonsulenterne bakket bestyrelserne op, og eksempelvis bistået med at søge midler. dabbolig.dk DAB CSR Rapport

6 Om rapporten Tilsvarende kunne DAB i starten af 2013, med bevillingen af satspuljemidler oprette stillingen: Økonomisk rådgiver, og således arbejde målrettet på at reducere antallet af udsættelser i afdelingerne et af indsatspunkterne under området: Beboerne. Også på områderne: Leverandører, miljø, samfundet og medarbejderne har vi arbejdet på at nå de fastsatte mål. Eksempelvis har vi allerede nu indgået nye aftaler med leverandører, som lever op til DAB s indkøbspolitik med CSR. Vi har mindsket forbruget af el på fællesarealerne og varme i de boligafdelinger, der registreres i energisystemet. Vi har erfaringsudvekslet med aktører fra en række forskellige lande. Og vi har nedbragt medarbejderomsætningen, så den for 2013 ligger lavere end den gjorde i Alt i alt vil rapporten for 2013 vise, at vi har nået langt de fleste af målene, vi forpligtede os til at nå i 2012 rapporten, og det er vi stolte af. For det viser, at selvom størstedelen af arbejdet med at brede CSR videre ud til boligafdelingerne fortsat ligger foran os, så har vi i løbet af året skabt et solidt CSR fundament internt i organisationen, som vi kan basere kommende års indsatser på. Erfaringer indarbejdes fremadrettet DAB s anden CSR rapport adskiller sig fra den første rapport ved, at der ikke er tale om nye målsætninger eller nye handleplaner. De igangværende handleplaner løber nemlig frem til udgangen af Det vil sige, at rapporten for 2013 forklarer, hvordan DAB har arbejdet med de seks fokusområder, og vi løfter sløret for, hvordan vi vil indarbejde de erfaringer, vi har indhentet i løbet af året i CSR arbejdet i Således kan du under afsnittet om medarbejderne læse om, hvordan vi vil forsøge at tilpasse vores kursusudbud, så kurser, der har måttet aflyses grundet manglende tilmeldinger, bliver mere målrettede i deres indhold og dermed tiltrækker flere fra målgruppen. I Miljøafsnittet fortæller vi, hvordan vi har rettet en fejl, der havde sneget sig ind i vores Omegasystem, og dermed havde påvirket beregningen af el og varmeforbrug i afdelingerne. Og under afsnittet Beboerdemokratiet gør vi os nogle overvejelser om, hvordan vi bliver endnu bedre til at nå ud til de nyvalgte, idet vores tiltag i løbet af 2013 kun delvist har vist sig at være tilstrækkeligt. DAB s kommende CSR strategi for 2015 og frem afventer et igangværende arbejde med DAB s forretningsstrategi for Vi forventer at igangsætte arbejdet med revidering af CSR strategien og vælge eventuelle nye indsatsområder ultimo 2014 således, at dette kan indgå i CSR rapporten 2014, der udkommer foråret DAB s mål og værdier Beboerne: DAB s administration og den lokale ejendomsfunktion skal være kendetegnet ved redelighed, effektivitet og omsorg for beboerne. Vores samarbejde med bestyrelserne skal være præget af omhu, initiativ og loyalitet. Boligerne: Boligerne skal være velindrettede, sunde og tidssvarende med vidtstrakt råderet til beboerne. Boligområderne skal være velholdte med sund økonomi og god social sammenhæng. Medarbejderne: I DAB skal arbejdet være præget af faglighed, ildhu, ansvarlighed og humor. Vi lægger vægt på et engageret og kreativt samarbejde mellem alle led i DAB. Samfundet: Vores boligtilbud skal være rettet mod alle, præget af social ansvarlighed og et godt samarbejde med kommunerne. Vi arbejder for, at den almene boligsektor afbureaukratiseres og udvikles. DAB: Målt på pris og kvalitet skal DAB være det bedste boligselskab. 6 DAB CSR Rapport 2013

7 Beboerdemokratiet Ud for hvert emne vises det respektive udsnit af oversigten. Slår du flappen på omslaget ud, kan du løbende følge med i, hvilket område, teksten relaterer til. Forretningsstrategi MÅL & VÆRDIER STRATEGI Beboerne Medarbejderne Samfundet Boligerne Udvikling af beboerdemokratiet Fastholdelse og tiltrækning af nye medarbejdere Udvikling af boligsociale holdbare løsninger Udvikling og implementering af bæredygtige energiløsninger CSR strategi CSR politik Beboerdemokratiet Beboerne Medarbejderne Samfundet Miljøet Leverandørerne CSR handlingsplaner Uddanne bestyrelserne Udvikle beboerdemokratiet Tryghedseftersyn og sundhedseftersyn Økonomisk rådgivning Trivselsmåling Medarbejderudvikling Skabe rammer, der understøtter frivilligt arbejde Bidrage via DAB s konto for boligkultur og miljø Forbedre energieffektiviteten i boliger Forbedre øvrige miljøforhold ved boliger Indkøbspolitik med CSR Leverandører, der handler ansvarligt Assistere ved afdelingsmøder Fleksibel udlejning Bidrage til rummelighed og mangfoldighed Udvikle boligsociale holdbare løsninger Fokus på affaldshåndtering Samarbejde og erfaringsudveksling DAB s CSR politik Beboerne i de administrerede boligafdelinger oplever, at DAB er en redelig organisation, der drager omsorg for dem og arbejder for at fremme deres trivsel. Bestyrelserne oplever, at DAB værdsætter beboerdemokratiet og støtter og vejleder dem i deres bestyrelsesarbejde. Vores medarbejdere oplever, at DAB er en god arbejdsplads, der forstår at fastholde og tiltrække medarbejdere, blandt andet ved at prioritere kompetenceudvikling og uddannelse og sikre høj trivsel og humor i hverdagen. Vores omgivende samfund oplever, at DAB tager ansvar og bidrager. Vi arbejder for, at DAB og de administrerede boligselskaber og boligafdelinger reducerer påvirkningen af miljø og klima. Vi arbejder for, at DAB s og de administrerede boligselskaber og boligafdelingers leverandører udviser ansvarlighed. DAB CSR Rapport

8 Beboerdemokratiet Effektmål: Der skal være en valgt afdelingsbestyrelse i 90 procent af de almene boligafdelinger, DAB administrerer pr Beboerdemokratiet En valgt afdelingsbestyrelse, som varetager beboernes interesser, er krumtappen i beboerdemokratiet. Vi ville derfor ønske, at alle boligafdelinger havde en valgt afdelingsbestyrelse. I erkendelse af, at det ikke kan lade sig gøre alle steder en forudsætning er selvfølgelig, at der er beboere, som frivilligt stiller sig til rådighed lyder vores målsætning på, at der er valgt en bestyrelse i 90 procent af afdelingerne ved udgangen af Men det kan blive en udfordring at nå, for udviklingen fra 2012 til 2013 viser kun en lille fremgang i afdelinger med en valgt afdelingsbestyrelse. Antal afdelinger med valgt afdelingsbestyrelse 2012: ,3% 2013: ,9% Antal afdelinger uden valgt afdelingsbestyrelse 2012: 44-12,7% 2013: 42-12,1% Afdelingerne med valgt afdelingsbestyrelse kan mønstre en stigning på to afdelinger svarende til 0,6 procentpoint. Boligafdelingens størrelse hænger tæt sammen med, om der er valgt en afdelingsbestyrelse eller ej. I hele 28 boligafdelinger, som har færre end 50 boliger, er der således ingen afdelingsbestyrelse. Det samme gør sig gældende for seks boligafdelinger, der har mellem 50 og 69 boliger, mens der kun er fire boligafdelinger med boliger, som ikke har en valgt afdelingsbestyrelse og kun to boligafdelinger med mere end 100 boliger. Det virker meget logisk, at jo færre beboere der er i en boligafdeling, jo mindre sandsynlighed er der for, at der er tilstrækkeligt, som ønsker hvervet som beboerdemokrat. Bestyrelsesportalen fuldt udrullet I foråret 2013 blev de sidste boligselskaber introduceret til bestyrelsesportalen. I dag bruger alle boligselskaberne portalen, på nær tre, som ikke har ønsket at gøre brug af den nye webbaserede platform. Bestyrelsesportalen gør det muligt at modtage breve og dokumenter elektronisk, og hver bestyrelse kan gøre brug af et fælles elektronisk arkiv, hvor selskabets eller afdelingens dokumenter gemmes. Selvom selskabet vælger at gøre brug af bestyrelsesportalen, er det dog fortsat op til hvert enkelt medlem af selskabs- eller afdelingsbestyrelsen at beslutte, om de vil modtage deres post elektronisk eller på gammeldags manér via Post Danmark. Kurser for bestyrelsesmedlemmer Uddanne bestyrelserne En væsentlig forudsætning for et velfungerende beboerdemokrati er, at bestyrelsesmedlemmerne bliver klædt på til opgaven. Og det forsøger DAB at gøre ved at afholde kickstart-kurser for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. I 2013 opfyldte vi målsætningen for afholdelse af mindst to kickstart-kurser og et opfølgningskursus, idet der både i foråret og i efteråret blev afholdt kurser. 8 DAB CSR Rapport 2013

9 Men blot syv af de i alt 155 nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i 2013 deltog i DAB s kickstartkurser sammen med 23 andre beboerdemokrater. Det svarer til 4,5 procent af de nyvalgte, og er langt fra målsætningen på 30 procent. DAB har i 2013 tillige afholdt et andet kursus om afdelingsbestyrelsens arbejde, som yderligere fem nyvalgte har deltaget i. Tæller vi disse fem med, ender vi på 7,8 procent - stadig langt fra målet. Vi må gøre os nogle overvejelser om, hvordan vi bedre når de nyvalgte. Den yderligere promovering, som vi har udført i 2013, ser delvist ud til at have båret frugt, idet efterårskurset næsten blev overtegnet. Og det er selvfølgelig en anden problemstilling vi må håndtere, idet vi nødigt vil afvise interesserede. Statistikken over antallet af nyvalgte beboerdemokrater er nyudviklet, så da vi fastsatte målsætningen på 30 procent, var vi ikke klar over, hvor meget det svarede til i antal. Al begyndelse er svær det ved vi, og det er også derfor, at vi hurtigt vil tilbyde de nyvalgte et kursus og vi skal revurdere, hvad vores målsætning skal være fremover. I 2013 blev der desuden afholdt et flyttekursus, mens et kursus om mødeledelse og mødedeltagelse i afdelingsbestyrelsen måtte aflyses grundet manglende tilmeldinger. Vejledning og støtte i forbindelse med afdelingsmødet Assistere ved afdelingsmøder Vi kalder det årlige ordinære afdelingsmøde, hvor beboerne vælger afdelingsbestyrelse og vedtager budgettet, for årets begivenhed i afdelingen. Det understreger DAB s anerkendelse af betydningen af beboerdemokratiet og er baggrunden for, at vi ønsker, at alle afdelinger får tilbud om støtte og vejledning i forbindelse med afdelingsmødet. Et afdelingsmøde skal afvikles på en god og hensigtsmæssig måde, der sikrer, at alle beboere har mulighed for at ytre sig samtidigt med, at dagsordenen bliver overholdt, og mødet afvikles i god ro og orden. Også forberedelsen af afdelingsmødet har stor betydning for en vellykket afvikling. Vi satte os for at kortlægge, hvordan DAB tilbyder boligafdelingerne støtte og vejledning i forbindelse med afholdelse af det årlige møde, og fandt frem til følgende tre områder, hvor vi hyppigst bidrager: udarbejder indkaldelse og dagsorden for mødet, herunder kopiere og udsende til ejendomskontor til omdeling udarbejder konkrete forslag til behandling på mødet deltager på afdelingsmødet som dirigent eller som fremlægger af regnskab/budget/ forslag. Vi stødte i øvrigt ikke på et selskab eller en boligafdeling, som ikke kendte til muligheden for støtte. Og det er vi glade for. DAB arbejder desuden for oprettelse og uddannelse af lokale dirigentkorps eksempelvis bestående af selskabsbestyrelsesmedlemmer som herefter kan hjælpe med afvikling af møderne. Som sidegevinst kan det øge samhørigheden i selskabet. DAB tilbyder dirigentkurser til de selskaber, som ønsker at oprette et sådant korps. Vi er bekendt med, at der arbejdes herpå i Gladsaxe almennyttige Boligselskab og i Køge almennyttige Boligselskab, og vi hører gerne fra andre interesserede selskaber. DAB CSR Rapport

10 I DAB administrerede boligafdelinger involveres de unge, som det eksempelvis sker i Værebro Park (tv) hvor ejendomsfunktionærerne får en hjælpende hånd. Eller som i Skælskør Boligselskabs afdeling Parkvej, hvor ungerådet har været med til at få anlagt basket- og parkourbane, hvilket fik stor ros af ministeren for By, Bolig og Landdistrikter (nederst tv).

11 Beboerne Effektmål: Fraflytningsprocenten, målt på beboere, der flytter ud af et selskab, falder i løbet af 2013, så den pr er faldet med fem procent. Alle DAB-administrerede selskaber Fraflytningsprocent i gennemsnit 14,1 12,7 Fraflytningsprocent, hvor beboeren flytter ud af det enkelte selskab, i gennemsnit 11,7 10,3 Beboerne Samlet set for de DAB-administrerede boligselskaber ser opgørelsen ud, som vist ovenfor i tabellen. Fraflytningsprocenten er i gennemsnit faldet med 9,9 procent, mens den gennemsnitlige fraflytningsprocent ud af det enkelte selskab er faldet med 12 procent. Vi har altså nået målsætningen om et fald i 2013 og tilmed et større fald end målsætningen pr Vi er klar over, at faldet i fraflytningsprocenten ud af det enkelte selskab ikke alene skyldes vores bestræbelser på at fastholde beboerne, men at andre faktorer så som konjunkturerne i samfundet spiller ind. Ser vi på selskabsniveau, er der 31 selskaber, som har oplevet et fald i fraflytningsprocenten, 12 selskaber der fik en stigning, og tre som er uændret. Med hensyn til fraflytningsprocenten ud af det enkelte selskab ser det en smule anderledes ud 33 selskaber falder, 12 stiger og ét selskab oplever status quo. Tallene for de enkelte boligselskaber kan ses i tabellen på side 12. Tryghed Tryghedseftersyn og sundhedseftersyn I 2013 deltog DAB i et Tryghedseftersyn i Værebro Park, Gladsaxe almennyttige Boligselskab, i samarbejde med blandt andet boligafdelingen, kommunen og politiet. Der blev efterfølgende udarbejdet en opfølgnings- og prioriteringsrapport. Konkret er der blandt andet taget fat på fældning af træer for at skabe bedre oversigtsforhold mod sti og klub. Det tryghedsskabende arbejde i afdelingen er en del af en større indsats, som vil forløbe over flere år. I starten af året blev Tryghedseftersyn-konceptet repeteret på et møde for inspektører og forvaltningskonsulenter i DAB, så også nye medarbejdere er informeret. Der er hermed godt kendskab til produktet internt i huset. Eksternt blev Tryghedseftersyn promoveret på en stand til repræsentantskabsmøde og garantforsamling samt i artikler i DAB s publikationer. DAB s Landskabsgruppe har desuden udarbejdet et notat for Rådgivning på landskabsarbejder ved helhedsplaner. Notatet indgår fremover i forretningsgangen, hvorved det bliver fast procedure, at byggeudvalget opfordres til at få foretaget et Tryghedseftersyn, som en del af forundersøgelserne i enhver helhedsplan. Sundhedseftersyn DAB har gennemført ca sundhedseftersyn i de administrerede boligafdelinger siden Formålet med sundhedseftersynet er at afdække boligernes sundhedstilstand via fokus på boligens indeklima og byggetekniske problemer. Eftersynet har flere steder afhjulpet akutte problemer men i endnu højere grad medvirket til en forebyggende indsats, hvilket på sigt kan forhindre gener for beboerne og spare afdelingerne penge. Siden 2010 er der kun foretaget sundhedseftersyn i 11 afdelinger omfattende ca boliger. Det er en klar målsætning, at der fremadrettet skal foretages flere sundhedseftersyn. Af denne grund er der udarbejdet en handleplan, DAB CSR Rapport

12 Beboerne Boligselskab Fraflytningsprocent interne og eksterne flytninger i 2012/2013 (ændring i parentes) Fraflytningsprocent kun eksterne flytninger i 2012/2013 (ændring i parentes) Boligselskab Fraflytningsprocent interne og eksterne flytninger i 2012/2013 (ændring i parentes) Fraflytningsprocent kun eksterne flytninger i 2012/2013 (ændring i parentes) Asminderød 16,8/16,5 (-1,8%) 15,0/13,7 (-8,7%) Slagelse 18,6 / 13,5 (-27,4%) 18,3 / 12,1 (-33,9%) Ballerup 10,2 / 7,5 (-26,5%) 8,5 / 5,8 (-31,8%) Billige Boliger 2,9/11,7 (+303,4%) 2,9/7,8 (+169,0%) Birkerød 13,4/11,9 (-11,2%) 9,8/8,7 (-11,2%) Taastrup 15,8/12,9 (-18,4%) 12,8/9,1 (-28,9%) Esbjerg 16,8/15,6 (-7,1%) 14,5/13,2 (-9,0%) Hundested 22,8/18,4 (-19,3%) 20,6/16,1 (-21,8%) Hornsherred 14,9/23,1 (+55,0%) 14,0/23,1 (+65%) Værløse 11,0/9,3 (-15,5%) 8,6/7,0 (-18,6%) Gentofte 9,9/6,6 (-33,3%) 9,3/6,4 (-31,2%) Allerød 10,6/13,8 (+30,2%) 9,0/11,8 (+31,1%) Gladsaxe 10,8/10,5 (-2,8%) 8,8/7,6 (-13,6%) Carlshøj A+D 11,4/11,4 (0,0%) 9,3/8,9 (-4,3%) Glostrup 7,7/0,0 (-100%) 7,7/0,0 (-100%) Carlshøj B 10,3/10,7 (+3,9%) 9,0/8,6 (-4,4%) Haslev 15,3/10,7 (-30,1%) 13,0/9,2 (-29,2%) Munkesøparken 15,1/14,5 (-4,0%) 14,0/12,8 (-8,6%) Herlev 14,5/11,6 (-20,0%) 12,1/9,2 (-24,0%) Tinggården 24,6/17,6 (-28,5%) 20,1/13,5 (-32,8%) Hillerød 14,9/12,8 (-14,1%) 12,1/10,4 (-14,0%) Nørre Alslev 19,9/19,9 (0,0%) 18,6/18,9 (+1,6%) Hovedstaden 15,2/10,2 (-33,9%) 12,9/8,5 (-34,1%) Vallø 15,0/11,4 (-24,0%) 13,2/11,4 (-13,6%) Hvidovre 10,6/9,7 (-8,5%) 7,1/6,4 (-9,9%) Samvirke 11,8/11,6 (-1,7%) 9,5/9,2 (-3,2%) Hørsholm 11,8/14,0 (+18,6%) 9,2/10,3 (+12,0%) Lejre-Bramsnæs 11,7/10,0 (-14,5%) 10,0/9,6 (-4,0%) Kalundborg 19,1/18,7 (-2,1%) 17,4/17,2 (-1,1%) Hillerød B. 9,3/16,2 (+74,2%) 8,8/14,7 (+67,0%) Køge 15,6/14,5 (-7,1%) 12,1/12,1 (0,0%) Filsø 21,0/22,2 (+5,7%) 19,9/21,4 (+7,5%) Lyngby 11,5/13,0 (+13,0%) 9,7/10,6 (+9,3%) Frederiksberg 5,4/9,2 (+70,4%) 5,4/6,9 (+27,8%) Hovedstaden II 8,3/8,3 (0,0%) 6,7/6,4 (-4,5%) Ledøje-Smørum 18,4/13,2 (-28,3%) 14,7/10,5 (-28,6%) Lolland 21,9/22,3 (+1,8%) 20,1/20,8 (+3,5%) Ølstykke 15,7/17,3 (+10,2%) 14,9/16,5 (+10,7%) Skælskør 26,6/17,6 (-33,8%) 23,4/14,2 (-39,3%) Slangerup 4,5/5,2 (+15,6%) 3,9/4,5 (+15,4%) Kildegårdsparken 17,4/11,6 (-33,3%) 14,5/10,1 (-30,3%) Brøndby 9,6/8,5 (-11,5%) 7,9/7,5 (-5,1%) Ringsted 12,5/11,1 (-11,2%) 10,7/9,7 (-9,3%) B32 18,7/16,9 (-9,6%) 16,8/14,7 (-12,5%) Rødovre 10,3/8,5 (-17,5%) 7,5/6,1 (-18,7%) Vestbo 19,2/10,2 (-46,9%) 18,6/8,5 (-54,3%) 12 DAB CSR Rapport 2013

13 der skal skabe bedre eksponering blandt andet via påvisning af resultaterne og fordelene ved udførelse af sundhedseftersyn. Herudover er der fokus på optimering af synsprocessen herunder mulighed for udførelse af registreringerne på ipad eller tablet. At sundhedseftersyn har sin berettigelse kan blandt andet påvises statistisk. I en analyse har vi gennemgået registreringer fra de seneste fem års sundhedseftersyn og sammenlignet resultaterne med 2008-undersøgelsen, hvor de samme boliger blev gennemgået. Analysen påviser, at der i 10 ud af 11 boliger, hvor der blev registreret større problemer i 2008, efterfølgende er foretaget en indsats, som har medvirket til, at vurderingen af boligernes stand er forbedret. En supplerende analyse med fokus på boligerne, der i 2008-undersøgelsen fik vurderingen middel stand viser samme tendens. Blandt gengangerboligerne er der registreret 79 boliger, der fik vurderingen middel stand i 2008-undersøgelsen. I det efterfølgende sundhedseftersyn har 30 boliger svarende til 38 procent fået en forbedret vurdering, 44 procent har samme vurdering og kun fem procent forringet vurdering. CASE: Sundhedseftersynet alle pengene værd - Det tager minutter at foretage et sundhedseftersyn af en bolig, men så har jeg også været hele vejen rundt. Og det er super enkelt, siger ejendomsmester Henrik Bedsted, der har gennemgået mere end 300 boliger i Sorgenfrivang I, Lyngby almennyttige Boligselskab. - Sundhedseftersynet er alle pengene værd. Vi fanger små skader, fejl og mangler før de bliver til store og dyre problemer, siger Henrik Bedsted. Og det er super enkelt: Jeg har et skema med, hvor jeg skal krydse nogle felter af med ja eller nej. Eftersynet har det hele DAB s pakke til sundhedseftersynet indeholder alt, hvad afdelingen har brug for: Undervisning af ejendomsfunktionærer, registreringsskemaer, behandling af data scanning og analyseopgaver, intranetside med mulighed for at hente statistik, rapportskrivning og udarbejdelse af handleplan. - Jeg finder altid noget, når jeg foretager et sundhedseftersyn. Men det er mest småting. Det kan være en fuge i badeværelset, der har sluppet eller en knækket flise i køkkenet. Men så får vi det hurtigt repareret og inden det breder sig til en stor vandskade i gulvet eller giver fugt på væggene, slutter Henrik Bedsted. Når sundhedseftersynet er afsluttet får beboeren en kopi af rapporten, som bliver udarbejdet undervejs. Er der tegn på skimmelsvamp eller lignende, tager ejendomskontoret direkte kontakt til beboeren og aftaler det videre forløb. Mere end gange er DAB s udsendte, der skal foretage sundhedseftersyn i boligerne, blevet budt velkommen af beboerne. DAB s erfaringstal viser, at et eftersyn tager i gennemsnit ca. 10 minutter pr. bolig og har specielt fokus på boligens indeklima, og hvordan man for eksempel undgår skimmelsvamp. Erfaringer og værktøjer fra de mange eftersyn tilbyder DAB nu boligafdelingerne som en tillægsydelse. Du kan læse mere om DAB s sundhedseftersyn på dabbolig.dk > vejledninger > sundhedseftersyn. DAB CSR Rapport

14 Beboerne Indeklimavejledning skal øge trivslen For yderligere at sætte fokus på indeklimaet i boligerne, og nedbringe antallet af boliger med forekomst af skimmelsvamp, nedsatte DAB i 2013 en arbejdsgruppe, der har udarbejdet en ny indeklimavejledning til beboerne. Vejledningen skal skabe en større forståelse blandt beboerne for, hvor vigtigt et sundt indeklima er for helbredet, og samtidig give en række gode råd til, hvad man selv kan gøre, for at sikre et godt indeklima. Målet er, at DAB på sigt vil kunne nedbringe antallet af boliger der har skimmelsvamp eller dårligt indeklima. - Mange er ikke klar over, at de i høj grad selv er herre over indeklimaet i deres boliger, oplyser Steen Ejsing, der er byggechef i DAB, og ansvarlig for arbejdsgruppen. De tror, at et dårligt indeklima skyldes fejl i bygningskonstruktionen. Men i langt de fleste sager handler det om, at beboerne ikke ved, hvad de skal gøre for at få en sund bolig og det vil vi gerne forklare dem. Den nye vejledning adskiller sig fra tidligere vejledninger, DAB har udgivet om indeklima, fordi den primært handler om at forebygge i stedet for at fortælle om, hvordan man bekæmper skimmelsvamp. - Vi har samlet en række gode, enkle råd til beboerne om, hvordan og hvor ofte man eksempelvis lufter ud med størst virkning, hvilken temperatur man bør holde indendørs, og hvad man skal være særligt opmærksom på, når man gør rent, fortæller Steen Ejsing. Vi håber, at vi på den måde kan hjælpe med til at forbedre indeklimaet og øge trivslen blandt beboerne i de boliger, DAB administrerer. Indeklimavejledningen kommer dog kort ind på, hvad de typiske tegn på skimmelsvamp er. Og der er også en opfordring til beboere, der finder tegn på skimmel, eller mener, de har et indeklimaproblem, til at henvende sig på ejendomskontoret, hvor de kan få kompetent rådgivning og hjælp til at tackle problemet. Indeklimavejledningen vil ligge klar på alle ejendomskontorer i løbet af 2014, og er omtalt i DAB s publikationer til henholdsvis beboere, bestyrelser og ejendomsfunktionærer. Vejledningen findes også på DAB s hjemmeside, hvor den kan downloades som pdf-fil. Omsorg for beboerne Økonomisk rådgivning En begrænsning i antallet af udsættelser af økonomisk trængte beboere gennem gratis rådgivning, var det primære mål med projektet Forebyggelse af udsættelse af lejere der løber fra den 1. januar 2013 til den 31. december Og med cirka to millioner kroner i satspuljemidler, som DAB modtog i 2012, via Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, kunne vi ansætte en økonomisk rådgiver allerede i starten af DAB s økonomiske rådgiver arbejder både lokalt, ude i de enkelte boligafdelinger og centralt i DAB. I samarbejde med organisationen Første Skridt, der består af frivillige bankrådgivere og socialrådgivere, yder DAB nu økonomisk rådgivning til beboere, der har brug for hjælp til at få styr på økonomien, eller har svært ved at finde penge til at betale huslejen. Den lokale rådgivning sker dels gennem afholdelse af økonomikurser, dels gennem personlig rådgivning, mens den centrale rådgivning enten finder sted via telefonen, hvor beboeren eksepelvis selv kontakter DAB (typisk i forbindelse med, at vi har sendt en betalingspåmindelse), eller ved, at den økonomiske rådgiver aktivt opsøger beboere. 14 DAB CSR Rapport 2013

15 1291 beboere er søgt kontaktet eller har selv kontaktet DAB i 2013, med henblik på at få økonomisk rådgivning. Beboere kontaktet på DAB s initiativ Beboere, der selv har taget initiativ til at kontakte DAB Beboere, DAB forgæves har forsøgt at kontakte Det er primært beboere, der står på rykker 3 listen (listen over beboere, der sendes til inkasso via advokat), som får et opkald. Men i det omfang, der er tid til det, kontaktes også beboere, som har modtaget 2. rykker og dermed har fået opsagt deres lejemål. Det har dog vist sig at være en udfordring at komme i kontakt med personer på rykker 3 listen, da de ofte ikke står opført i telefonregistrene, eller slet ikke har nogen telefon. Tilsvarende har det også været lidt op ad bakke, at få kontakt til de økonomisk trængte beboere i boligafdelingerne. På trods af omtale i DAB s publikationer, på hjemmesiden, i lokale medier og i opslag eller breve til beboerne i de boligafdelinger, hvor DAB s økonomiske rådgiver og Første Skridt lægger vejen forbi, har der kun været et begrænset antal beboere, som dukkede op. I én boligafdeling var der eksempelvis kun en enkelt beboer, som tog imod tilbuddet om økonomisk bistand. Alligevel ser tallene for 2013 positive ud. Antallet af udsættelser er nemlig faldet med knapt otte procent, og selvom tallet også er afhængigt af den generelle økonomiske udvikling i samfundet, er vi optimistiske, og tror på, at vores indsats trods alt er med til at gøre en forskel. Og vi håber, at vi ved udgangen af 2016 når vores mål om, at antallet af udsættelser er faldet med i alt 33 procent over den fireårige periode, projektet løber. Tabellen viser antallet af beboere, der blev sat ud af fogeden, og beboere der stod til fogedudsættelse, men som valgte at fraflytte deres bolig, inden fogeden kom for at sætte dem ud. År Fogedudsættelse Beboer flytter før foged kommer ialt Andre tiltag i projektet indbefatter et forud-programmeret budgetskema, som ligger på DAB s hjemmeside, redigerede rykkerbreve, som nu er skrevet i et mere forståeligt sprog og et initiativ til et mere formaliseret samarbejde mellem DAB, boligselskaber og kommuner. Det skal blandt andet sikre, at udsættelsestruede beboere betragtes som et specifikt indsatsområde og samtidig sætte fokus på kommunens eventuelle besparelser som en drivkraft i det forebyggende arbejde. Fleksibel udlejning Fleksibel udlejning DAB er fortaler for anvendelsen af fleksibel udlejning, som vi mener er et godt værktøj til at præge beboersammensætningen i ønsket retning og til at tilgodese bestemte befolkningsgrupper. DAB har et mål om, at 90 procent af de administrerede almene boligselskaber pr har fået forelagt en aftale om fleksibel udlejning, og som bidrag til at få skræddersyet den rigtige aftale i det enkelte selskab er vi i gang med at udarbejde et inspirationskatalog. Omkring 30 boligselskaber har allerede mindst én aftale om fleksibel udlejning. DAB CSR Rapport

16 Engagerede ejendomsfunktionærer, som ikke er bange for at give en hånd med, også omkring beboernes sociale liv og trivsel dét kendetegner de DAB administrerede boligafdelinger. DAB søger at fastholde og udvikle de gode medarbejdere gennem fokus på arbejdsmiljø og udbygning af kompetencer.

17 Medarbejderne Effektmål: Medarbejderomsætningen skal nedbringes til fem procent pr År Medarbejderne som også blev spurgt om, hvorvidt han eller hun følte sig mobbet på arbejdspladsen. Og det afsnit i DAB s personalepolitik, som omhandler mobning, blev opdateret med en beskrivelse af, hvad mobning er, hvilke konsekvenser mobning kan have, og hvad man som medarbejder/leder kan gøre, hvis man bliver opmærksom på mobning. Mobning blev også taget op som emne på arbejdsmiljøudvalgets årlige møde, den 20. juni 2013, hvor hovedtemaet var trivsel. Udvalget gennemgik indsatserne mod mobning siden trivselsundersøgelsen blev gennemført, og evaluerede effekten af hvert tiltag. Det er vores indtryk, at færre medarbejdere bliver mobbet, hvilket vi håber vil afspejle sig i den trivselsundersøgelse, DAB vil gennemføre i procent af medarbejderne angav, at et meningsfuldt arbejde havde afgørende betydning for deres trivsel, og hele 96 procent svarede, at de i høj grad fandt deres arbejdsopgaver meningsfulde. DAB har i løbet af 2013 arbejdet målrettet på at bibeholde denne opfattelse blandt medarbejderne ved blandt andet at sammensætte en række kurser og minikurser, som den enkelte enten kan bruge til at dygtiggøre sig inden for sit felt - eller til at kvalificere sig til nye og spændende arbejdsopgaver. Medarbejderomsætning i alt Ekskl. pension / efterløn DAB har allerede nedbragt medarbejderomsætningen for 2013, således at tallet pr var under fem procent. Selvom det lave tal til dels kan skyldes tendensen i samfundet, hvor tilbøjeligheden til at forlade et godt og sikkert job for et nyt og mere usikkert job ikke er særlig stor, mener vi også, at tallet afspejler det foregående års indsats for at øge trivslen blandt DAB s medarbejdere blandt andet ved at skabe mulighed for at deltage i en række kurser internt og eksternt. Antal fratrædelser i alt Fremme medarbejdernes trivsel Trivselsmåling Antal pension / efterløn Medarbejderomsætning i alt (DA) ,2% 4,95% 11 5 afventer ,2% 5,7% ,0% ,06% 12,16% ,7% Tabellen viser tallet for medarbejderomsætningen i DAB s administration renset for tallet for medarbejdere, der gik på pension eller efterløn i løbet af DAB skal fortsat være kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø, og der skal være en sund balance mellem tiden, den enkelte medarbejder bruger på arbejdspladsen og tiden i hjemmet. I 2013 fortsatte vi derfor arbejdet med trivsel på arbejdspladsen, og har blandt andet fulgt op på nogle af de mange tilbagemeldinger, vi fik på trivselsundersøgelsen i Mobning på arbejdspladsen viste sig at fylde mere i besvarelsen end forventet. DAB tager skarpt afstand fra mobning og iværksatte straks tiltag for at afklare problemets omfang og imødegå mobning blandt medarbejderne. Ved MUS i 2012 og i 2013 blev trivselsundersøgelsen taget op med hver enkelt medarbejder, DAB CSR Rapport

18 Medarbejderne Medarbejderudvikling Regionalmøde for ejendomsfunktionærer og øvrige ansatte i selskaberne I november kunne DAB byde velkommen til et rekordstort antal ejendomsfunktionærer på de årlige regionalmøder. Fokus var i år på ejendomsfunktionærernes alsidige hverdag, og to eksterne foredragsholdere fra henholdsvis Politiet og Psykiatrifonden var indbudt til at fortælle om, hvordan man tackler en beboer, der er psykisk syg, opfører sig truende eller måske endda er voldelig. Fra psykiatrifondens psykolog var der konkrete råd at hente i forhold til, hvordan man bedst omgår en psykisk syg beboer. Eksempelvis kan det virke meget voldsomt og grænseoverskridende for en psykisk syg, at få et klap på skulderen uanset hvor velment det er. Ligesådan kan det virke skræmmende, hvis man kommer til at stille sig i en døråbning mens man taler med den psykisk syge, fordi man derved spærrer en flugtvej. Politikommisæren opfordrede til, at man satte en nultolerance for vold og trusler på ejendomskontoret og rådede samtidig til, at eventuelle hændelser straks blev politianmeldt. Udover de to eksterne oplægsholdere fik deltagerne også løftet sløret for DAB s fremtidige digitale strategi, og hørte om, hvordan den blandt andet vil forenkle arbejdsgangene på ejendomskontorerne. Medarbejderudvikling Medarbejderne i DAB skal løbende have mulighed for at udvikle deres færdigheder og tilegne sig nye kompetencer, så de kan imødekomme de stigende krav fra beboere, bestyrelser og samarbejdspartnere. På den årlige MUS drøftes, hvilke kurser eller efteruddannelsesforløb, der vil være relevant for den enkelte medarbejder. DAB bruger årligt kroner på uddannelse af de administrative medarbejdere, som arbejder internt i DAB. Hertil skal lægges medgået arbejdstid. For de ansatte i de administrerede selskaber afholdes både faglige kurser, der er særligt målrettet ejendomsfunktionærernes daglige arbejde, og kurser der generelt klæder medarbejderne på til at takle vanskelige situationer, som kan opstå i løbet af arbejdsdagen. Kursuskatalog og uddannelseskatalog udsendes til ejendomskontorerne Serviceudvalget i DAB besluttede i 2013, at kursuskataloget til ejendomskontorerne fra og med 2014 kun skulle udkomme én gang årligt, i modsætning til tidligere år, hvor det blev udsendt to gange årligt. Samtidig udgår kalenderen, men den erstattes af en oversigt over alle kursusdagene bagest i kursuskataloget. Størstedelen af de 18 kurser i kursuskatalogerne 2013 blev afviklet med et tilfredsstillende antal deltagere på i alt 13,4 personer i gennemsnit. Evalueringerne på samtlige kurser blev efterfølgende drøftet på VN-møderne. Kurset Pasning og energioptimering af fjernvarmecentralen blev både i foråret og efteråret aflyst på grund af for få tilmeldinger. Det kan hænge sammen med, at DAB igennem nogle år har gennemført et særligt forløb for grønne ambassadører på ejendomskontorerne, hvor netop dette emne blev gennemgået, og hvor der har været en stor succes med et højt antal deltagere. Kurset Ejendommens tekniske installationer blev både i foråret og efteråret aflyst, da evalueringerne i 2012 ikke var tilfredsstillende, og DAB derfor ønskede, at indgå et nyt samarbejde med en ny udbyder. Der har dog været stor interesse for et sådant kursus, hvorfor DAB arbejder på at få en ny udbyder på plads i Kurset Brandslukning blev aflyst i efteråret på grund af for få tilmeldinger. Øvrige kurser som eksempelvis Førstehjælpskursus, Flyttekursus, Trusler på arbejdspladsen, Grundkursus for nyansatte ejendomsfunktionærer, Grønne kurser og IT for funktionærer blev alle gennemført. I forbindelse med MUS 2013 blev der, i lighed med tidligere år, udarbejdet et uddannelseskatalog, 18 DAB CSR Rapport 2013

19 som indeholder en opsamling af de kursus- og uddannelsestilbud, som DAB udbyder til medarbejderne, en beskrivelse af lederuddannelse og forslag til en række AMU-kurser, som kunne være interessante for medarbejderne på ejendomskontorerne. Lederuddannelse hold 6 igangsættes Det 6. hold på Lederuddannelsen for ejendomsfunktionærer, som DAB har udviklet i samarbejde med Uddannelsescenter København Vest, havde opstart i august I alt 11 deltagere havde meldt sig til det intensive forløb, og derudover starter en tidligere kursusdeltager, som af private årsager måtte springe fra holdet før, på modul 3 og 4. Således vil der i 2015 være 12 nyuddannede ledere, hvis alle på holdet består. I alt 54 ejendomsfunktionærer har gennemgået uddannelsen, der stiller store krav til deltagerne, som ofte forbavses over, hvor meget hjemmearbejde, der er forbundet med at tage en uddannelse som leder. Lederuddannelsen løber over to år, og er opdelt i fire moduler, der alle afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen. Deltagerne bliver undervist i emner som virksomhedsorganisation og ledelse, kommunikation, økonomi, retslige forhold, driftsteknik, indkøb, lagerstyring og afsætning. Planlægning af interne kurser i DAB På baggrund af MUS 2012 udarbejdede DAB en oversigt over uddannelses- og kursusønsker for medarbejderne i administrationen til afholdelse i I 2013 var der planlagt fire interne kurser med eksterne undervisere indenfor ledelse i praksis, grundlæggende kommunikation, målrettet kommunikation og konflikthåndtering. Kurset ledelse i praksis blev ikke afviklet, da det blev vurderet, at der var behov for et mere målrettet og fagspecifikt kursus til de inspektører, der havde udtrykt ønske om et kursus indenfor ledelse. DAB arbejder på at afvikle et fagspecifikt og målrettet kursusforløb for alle inspektører i De øvrige kurser blev afviklet med maksimalt antal deltagere på kurserne, hvilket svarer til 14,6 deltagere i gennemsnit. Afholdelse af minikurser i DAB Minikurserne er en hurtig og udbytterig måde at oplære nye medarbejdere på eller introducere dem til ny viden hvor underviserne er erfarne kolleger. Hvert minikursus varer cirka en til to timer. DAB havde i 2013 planlagt 43 minikurser for medarbejdere i administrationen. Seks af dem blev aflyst på grund af manglende tilmelding. Et enkelt minikursus blev udskudt til primo På minikurserne deltog i gennemsnit 4,5 medarbejdere. Medarbejderudviklingsprogram DAB har i forbindelse med MUS 2012 udpeget kandidater til det Det seneste hold, som fik diplom på Lederuddannelsen for ejendomsfunktionærer, og således med rette kunne kalde sig ledere, bestod af otte ejendomsfunktionærer. På forreste række fra venstre ses: Mikkel Munk Rasmussen, Jan Riis, Kim Colin Bjerre og Brian Stærk. I bageste række fra venstre ses Henrik Kofoed- Hansen, som er lederuddannelsens lærer, Jørgen Ginderskov, Lasse Lundbye, Chris Clemens Petz og Palle Nielsen. DAB CSR Rapport

20 Medarbejderne Type nye medarbejderudviklingsprogram for medarbejdere i administrationen. Af de udpegede blev ni kandidater udvalgt til at følge det toårige program, der afholdes i samarbejde med konsulentbureauet Innovator. Medarbejderudviklingsprogrammet blev præsenteret for medarbejderne i DAB på nytårsmorgenmødet den 2. januar 2013, og i september 2013, blev det første af i alt fire moduler, på hver to dage, afholdt. Her kunne kandidaterne høre oplæg af den eksterne konsulent fra Innovator, som er tilknyttet projektet, indgå i plenum diskussioner og løse en række opgaver om personlig udvikling, ledelse og kommunikation. DAB har i løbet af 2013 afholdt et fælles orienteringsmøde med kandidaterne og deres kontorchefer. Og derudover har der været en række individuelle møder med hver af kandidaterne og deres respektive kontorchefer, samt HR og Innovator. På baggrund af disse møder udarbejdede HR et individuelt medarbejderudviklingsprogram (faglige- og personlige udviklingsområder) for de ni deltagere. DAB og Innovator følger løbende op på de ni kandidaters udvikling, og tilpasser de individuelle udviklingsprogrammer, så medarbejderne får størst muligt udbytte af programmet. Bidrage til rummelighed og mangfoldighed Bidrage til rummelighed og mangfoldighed Antal medarbejdere i DAB I DAB prioriterer vi tryghed i ansættelsen. Der skal være plads til forskelligheder blandt medarbejderne, og eventuelle særlige behov i arbejdsdagen skal tilgodeses. DAB giver således medarbejderne mulighed for fleksibel arbejdstid, periodevis deltidsarbejde, nedsat arbejdstid efter et individuelt skøn og mulighed for en arbejde hjemme ordning. Skånejob 0 5 Fleksjob aftale* aftale med 1 3 personlig assistent Jobrotationsvikar 0 2 Øvrige særlige ansættelser 0 4 Antal medarbejdere i selskaberne * En 56-aftale er en særlig aftale for medarbejdere, som har en kronisk sygdom eller lignende. I en tid, hvor det kniber med lærerpladser rundt om i landets virksomheder, er vi stolte af, at der i DAB s administration løbende er ansat fem elever. En i hver af de fire forvaltningsgrupper og en økonomielev. Eleverne indgår i DAB s daglige drift og varetager opgaver som udarbejdelse af dagsordener og referater, telefonkontakt til beboere og bestyrelser og lettere sagsbehandling. Derudover har der gennem snart tre år været journalistpraktikanter i DAB s kommunikationsafdeling, som for en periode på et halvt år ad gangen bidrager til produktionen samtidig med, at de dygtiggør sig inden for deres felt. Fra januar 2014 starter for første gang en kommunikationsstuderende i et seks måneders praktikforløb, som primært skal arbejde med kommunikation i forbindelse med DAB s mange projekter. Endvidere har vi ansat en række studentermedhjælpere, der tager sig af opgaver som udsendelse af standardbesvarelser for juridisk sektion og web-opdatering i kommunikation. Udover, at elever, praktikanter og studentermedhjælpere bidrager positivt i forhold til DAB s daglige drift, ser de også på arbejdsopgaverne med nye øjne og kan ofte bidrage med nye måder at løse dem på. 20 DAB CSR Rapport 2013

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

100 år er ingen alder

100 år er ingen alder Strategi 2015-2018 100 år er ingen alder 100 år er ingen alder AAB nærmer sig de 100 år, men det er ingen alder. Kompetente medarbejdere og beboervalgte, har skabt en udviklingsorienteret og værdibaseret

Læs mere

Indhold. 3 Budskab fra ledelsen 4 Om rapporten. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg 6 DAB

Indhold. 3 Budskab fra ledelsen 4 Om rapporten. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg 6 DAB CSR Rapport 2012 Indhold 3 Budskab fra ledelsen 4 Om rapporten 6 DAB 9 Beboerdemokratiet 12 Beboerne 15 Medarbejderne 19 Samfundet 23 Miljøet 31 Leverandørerne 33 Regnskabspraksis Udgiver DAB Finsensvej

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

2012 Arbejdsmiljøregnskab

2012 Arbejdsmiljøregnskab 212 Arbejdsmiljøregnskab DIAKONISSESTIFTELSEN / ARBEJDSMILJØREGNSKAB 212 Arbejdsmiljøregnskab 212 Personalepolitiske fokusområder i 212 Medarbejderudvikling gennem MUS og LUS Bekæmpelse af mobning MED-organisationen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 Styrket dialog og fælles løsninger Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 1. Styrket dialog og fælles løsninger For andet år i træk afholdte Randers Kommune i samarbejde med RandersBolig en boligkonference

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Notat. Beboerdemokrati

Notat. Beboerdemokrati Notat Beboerdemokrati For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet - det at beboerne har indflydelse på dagligdagen i deres boligområde og også på udviklingen heraf - den naturligste ting i verden.

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Dato: 13. december 2016 Lokale: Tidspunkt: Sorø Rådhus, lokale 272, Sorø Kl. 1000 1230

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

2013 ARBEJDSMILJØREGNSKAB

2013 ARBEJDSMILJØREGNSKAB 2013 ARBEJDSMILJØREGNSKAB ARBEJDSMILJØREGNSKAB Personalepolitiske fokusområder 2013 Nedbringelse af sygefravær MED-organisationen har i 2013 arbejdet med at iværksætte tredje og sidste del af Diakonissestiftelsens

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning

RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning Målsætning 2013-2014 RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning Den overordnede vision for Rødovre Boligselskab Rødovre Boligselskab er et selvstændigt boligselskab med egen administration. Et lokalt boligselskab,

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Beboerdemokrati Økonomi VIBO s organisation Boligsocial indsats Bæredygtighed Kommunikation Administrativ fokusering Beboerdemokrati En styrkelse af

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo

Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo 212 1 Gennemførelsen af dataindsamlingen Informationerne er indsamlet primo 212 af sermo analyse på foranledning af BL og på basis af

Læs mere

Boligorganisationerne

Boligorganisationerne Boligorganisationerne må tænke nyt Vi har et problem Hvert år støtter Landsbyggefonden moderniseringer i boligafdelingerne med flere milliarder kroner. Langt hovedparten går til genopretning af bygninger,

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Notat. KAB s trivselsstrategi Baggrund. Hvad er god trivsel i boligområderne? DIR 2015/05 #6.01. Notat til: Direktionen

Notat. KAB s trivselsstrategi Baggrund. Hvad er god trivsel i boligområderne? DIR 2015/05 #6.01. Notat til: Direktionen Notat DIR 2015/05 #6.01 Notat til: Direktionen Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 33 63 10 11 @kab bolig.dk KAB s trivselsstrategi 2015 2018 Baggrund I KAB s målsætningsprogram

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 En status på mødeafholdelser siden repræsentantskabsmødet i november 2014 er et repræsentantskabsmøde, 5 hovedbestyrelsesmøder.

Læs mere

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven I, II og III Bygaden Ole Rømers Vej Grønnehaven Nørreby Sønderby

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 137 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Åbent samråd UDU alm. del, samrådsspørgsmål Z-Ø Folketingets

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

ORDINÆRT AFDELINGSMØDE KILDEMARKEN TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2015 BESTYRELSENS BERETNING

ORDINÆRT AFDELINGSMØDE KILDEMARKEN TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2015 BESTYRELSENS BERETNING Året har været præget af flere store projekter. INDLEDNING Beboeraktiviteter og stort engagement fra frivillige. Genopbygning efter en brand sidste jul. Etablering af fibernet. Udskiftning af vinduer og

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland. Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer

Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland. Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Ansatte i Kommunikationsafdelingen Morten - Teamleder Helene - Beboerdemokrati Annette - Kundekommunikation

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By ÅBEN BY Tillæg til helhedsplan februar 2007 Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By Fra Landsbyggefondens pulje til social og forebyggende indsats 3. september 2007 Budget

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen.

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen. Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Velfungerende beboerdemokrati Fremsynet Velfungerende ved åbenhed beboerdemokrati og samarbejde

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Sammen kan vi mere. Målsætningsprogram 2009-2015 NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT

Sammen kan vi mere. Målsætningsprogram 2009-2015 NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT Målsætningsprogram 2009-2015 Boligkontoret Danmark Sammen kan vi mere NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT Målsætningsprogrammet er vedtaget på Boligkontoret

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

I VAB VIL VI... STRATEGI & VISION

I VAB VIL VI... STRATEGI & VISION I VAB 2020 STRATEGI & VISION I VAB Være et attraktivt og eftertragtet boligselskab....med en god og sund boligmasse i trygge rammer. Forskellige boligstørrelser, indretninger og pris vil sikre, at der

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Evaluering af mål A: Fokus på brugerindflydelse På Hjortens årlige seminar på Sølyst tilbage i 2011 var der generel enighed om, at der er

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere