Indhold. Udgiver DAB Finsensvej Frederiksberg. 3 Budskab fra ledelsen 5 Om rapporten. 8 Beboerdemokratiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg. 3 Budskab fra ledelsen 5 Om rapporten. 8 Beboerdemokratiet"

Transkript

1 CSR Rapport 2013

2 Indhold 3 Budskab fra ledelsen 5 Om rapporten 8 Beboerdemokratiet 11 Beboerne 17 Medarbejderne 21 Samfundet 25 Miljøet 28 Leverandørerne 32 Regnskabspraksis Udgiver DAB Finsensvej Frederiksberg Udarbejdelse Rapporten er udarbejdet af DAB s CSR-Gruppe: Jane Skou Gettermann, Peter Køhlert Olesen, Pia Werther Jeppesen, Ulla Gregor og Jeanette Press Redaktion Foto Nicolas Egedorf, Thomas Sjølund Abildsten, Anders Klebak, Landskabsgruppen, Thomas Brolyng Steen, Tor Stenstrop Design og layout Uwe Jahn Tryk CS Grafisk Oplag eksemplarer Udsendelse CSR rapporten udsendes til alle afdelings- og selskabsbestyrelser, DAB s medarbejdere, alle ejendomskontorer, DAB s samarbejdspartnere, ministerierne og kommunalbestyrelserne i de kommuner, DAB samarbejder med. Denne tryksag er klimakompenseret i henhold til ClimateCalc. Kompensation er købt hos: ClimateCare Cert. no. CC /DK

3 Budskab fra ledelsen Det var både med stolthed og en god portion ydmyghed, at vi i DAB i 2013 modtog nyheden om, at vores første CSR rapport var kåret til en pris af FSR, Brancheorganisationen af godkendte revisorer i Danmark. Og da vi så oven i købet vandt prisen for den bedste emerging CSR rapport, sammen med it-virksomheden Siteimprove, og modtog et fint diplom, var det en blåstempling ikke bare af rapporten, men af den måde, DAB s virke indbefatter social ansvarlighed. Og den modtager vi med glæde. Siden DAB blev stiftet i 1942, har vi taget et socialt ansvar i forhold til boligsociale og samfundsrelaterede opgaver, hvilket afspejler sig i vores mål og værdier. Vi drager omsorg for beboerne, og gør hvad vi kan for at sikre dem velindrettede, sunde og tidssvarende boliger i trygge boligområder. Vi vil gerne styrke beboerdemokratiet og arbejder på, at hver boligafdeling har en afdelingsbestyrelse. Og så vil vi også gerne gøre vores for at sikre en god social sammenhæng i alle de boligafdelinger, vi administrerer. I rapporten beskriver vi vores indsats for at nå de mål, vi forpligtede os til at nå i 2012-rapporten, der dækker den toårige periode Nogle mål har vi allerede nået ved udgangen af 2013, mens vi på andre områder stadig har en del arbejde foran os. Særligt i forhold til at udbrede CSR budskabet til de administrerede boligafdelinger og -selskaber, er der endnu et stykke vej til målet. Men vi lærer af de erfaringer, vi drager os, og vil også fremadrettet arbejde på at gøre en forskel og inspirere boligafdelinger og selskaber. Vi håber, at flere vil tage skridt til egne CSR initiativer i det kommende år. Henrik Berg formand Niels Olsen adm. direktør DAB CSR Rapport

4 Involvering af beboerne i løsningen af boligområdets udfordringer, støtte til beboerdemokratiet gennem oplysning og kurser, gennemførelse af sundhedseftersyn, der skaber sunde boliger og aktiviteter for de mindste det at være et almennyttigt boligadministrationsselskab indebærer i sagens natur en høj grad af social ansvarlighed. I 2013 satte vi ord på og vandt en pris.

5 Om rapporten Da DAB s CSR rapport udkom for første gang i 2013, fik den en varm modtagelse af bestyrelserne i boligafdelingerne og selskaberne, af medarbejderne - og ikke mindst af FSR, Brancheorganisationen af godkendte revisorer, som tildelte os prisen for bedste førstegangsrapportering. Vores mål med rapporten var primært at inspirere de beboervalgte, som vi håbede ville tage initiativ til yderligere CSR aktiviteter i boligområderne. Dernæst ønskede vi at synliggøre DAB s CSR tiltag med rapporten. Fremover skal den være et brugbart arbejdsredskab, der peger os i retning af, hvor vi eventuelt bør sætte flere kræfter ind, for at nå de mål, vi har forpligtet os til. Rapporten retter fokus mod seks kerneområder: Beboerdemokratiet, beboerne, medarbejderne, samfundet, miljøet og leverandørerne. For hvert område gjorde vi status for, hvor vi var i 2012, og satte en række konkrete mål for, hvad vi skulle nå i løbet af 2013 og Vi vil ikke lægge skjul på, at CSR rapportering har vist sig at være et langt mere omfattende arbejde, end vi oprindeligt havde forestillet os. Ét er nemlig at forfatte en rapport, der beskriver vores CSR tiltag, og sætte mål for, hvor vi vil arbejde os hen i fremtiden. Noget helt andet er at udbrede budskabet til boligafdelinger og selskaber, at vænne medarbejderne i organisationen til også selv at tænke CSR ind i den daglige arbejdsgang, og at indhente tal og statistik på områder, hvor vi ikke før har målt og vejet vores indsats. Endnu er der, så vidt vi ved, ingen af de boligafdelinger, DAB administrerer, som har ladet sig inspirere af CSR rapporten og iværksat deres egne CSR initiativer. Og det er forståeligt nok. For selvom dette var vores oprindelige intention med rapporten, har vi arbejdet så hårdt med at implementere CSR i DAB, at vi ikke har været klar til at brede budskabet tilstrækkeligt ud. Rapporten er sendt til alle medlemmer af afdelings- og selskabsbestyrelserne. Vi har skrevet om den i DAB Nyhedsbrev (en udgivelse målrettet de selv samme bestyrelsesmedlemmer), og fortalt om den på repræsentantskabsmødet. Derudover har vi udgivet en pixi-udgave, der kan bruges som en hurtig genopfrisker af de væsentligste punkter i rapporten. Men vi har ikke været ude i boligafdelingerne og introducere CSR begrebet eller faciliteteret konkrete CSR initiativer. Det er mere indirekte, at vores CSR indsats har påvirket lokalområderne. Helt i tråd med vores intention om at fremstå som et godt eksempel og bakke op om lokale initiativer, har vi eksempelvis lanceret et nyt kursus for selskabsbestyrelsesmedlemmer, der introducerer de nyvalgte til arbejdet i selskabsbestyrelsen. Forvaltningsgrupperne har igen i år bidraget til planlægning og afholdelse af møder i boligafdelingerne. Og der, hvor man har boligsociale indsatser, har forvaltningskonsulenterne bakket bestyrelserne op, og eksempelvis bistået med at søge midler. dabbolig.dk DAB CSR Rapport

6 Om rapporten Tilsvarende kunne DAB i starten af 2013, med bevillingen af satspuljemidler oprette stillingen: Økonomisk rådgiver, og således arbejde målrettet på at reducere antallet af udsættelser i afdelingerne et af indsatspunkterne under området: Beboerne. Også på områderne: Leverandører, miljø, samfundet og medarbejderne har vi arbejdet på at nå de fastsatte mål. Eksempelvis har vi allerede nu indgået nye aftaler med leverandører, som lever op til DAB s indkøbspolitik med CSR. Vi har mindsket forbruget af el på fællesarealerne og varme i de boligafdelinger, der registreres i energisystemet. Vi har erfaringsudvekslet med aktører fra en række forskellige lande. Og vi har nedbragt medarbejderomsætningen, så den for 2013 ligger lavere end den gjorde i Alt i alt vil rapporten for 2013 vise, at vi har nået langt de fleste af målene, vi forpligtede os til at nå i 2012 rapporten, og det er vi stolte af. For det viser, at selvom størstedelen af arbejdet med at brede CSR videre ud til boligafdelingerne fortsat ligger foran os, så har vi i løbet af året skabt et solidt CSR fundament internt i organisationen, som vi kan basere kommende års indsatser på. Erfaringer indarbejdes fremadrettet DAB s anden CSR rapport adskiller sig fra den første rapport ved, at der ikke er tale om nye målsætninger eller nye handleplaner. De igangværende handleplaner løber nemlig frem til udgangen af Det vil sige, at rapporten for 2013 forklarer, hvordan DAB har arbejdet med de seks fokusområder, og vi løfter sløret for, hvordan vi vil indarbejde de erfaringer, vi har indhentet i løbet af året i CSR arbejdet i Således kan du under afsnittet om medarbejderne læse om, hvordan vi vil forsøge at tilpasse vores kursusudbud, så kurser, der har måttet aflyses grundet manglende tilmeldinger, bliver mere målrettede i deres indhold og dermed tiltrækker flere fra målgruppen. I Miljøafsnittet fortæller vi, hvordan vi har rettet en fejl, der havde sneget sig ind i vores Omegasystem, og dermed havde påvirket beregningen af el og varmeforbrug i afdelingerne. Og under afsnittet Beboerdemokratiet gør vi os nogle overvejelser om, hvordan vi bliver endnu bedre til at nå ud til de nyvalgte, idet vores tiltag i løbet af 2013 kun delvist har vist sig at være tilstrækkeligt. DAB s kommende CSR strategi for 2015 og frem afventer et igangværende arbejde med DAB s forretningsstrategi for Vi forventer at igangsætte arbejdet med revidering af CSR strategien og vælge eventuelle nye indsatsområder ultimo 2014 således, at dette kan indgå i CSR rapporten 2014, der udkommer foråret DAB s mål og værdier Beboerne: DAB s administration og den lokale ejendomsfunktion skal være kendetegnet ved redelighed, effektivitet og omsorg for beboerne. Vores samarbejde med bestyrelserne skal være præget af omhu, initiativ og loyalitet. Boligerne: Boligerne skal være velindrettede, sunde og tidssvarende med vidtstrakt råderet til beboerne. Boligområderne skal være velholdte med sund økonomi og god social sammenhæng. Medarbejderne: I DAB skal arbejdet være præget af faglighed, ildhu, ansvarlighed og humor. Vi lægger vægt på et engageret og kreativt samarbejde mellem alle led i DAB. Samfundet: Vores boligtilbud skal være rettet mod alle, præget af social ansvarlighed og et godt samarbejde med kommunerne. Vi arbejder for, at den almene boligsektor afbureaukratiseres og udvikles. DAB: Målt på pris og kvalitet skal DAB være det bedste boligselskab. 6 DAB CSR Rapport 2013

7 Beboerdemokratiet Ud for hvert emne vises det respektive udsnit af oversigten. Slår du flappen på omslaget ud, kan du løbende følge med i, hvilket område, teksten relaterer til. Forretningsstrategi MÅL & VÆRDIER STRATEGI Beboerne Medarbejderne Samfundet Boligerne Udvikling af beboerdemokratiet Fastholdelse og tiltrækning af nye medarbejdere Udvikling af boligsociale holdbare løsninger Udvikling og implementering af bæredygtige energiløsninger CSR strategi CSR politik Beboerdemokratiet Beboerne Medarbejderne Samfundet Miljøet Leverandørerne CSR handlingsplaner Uddanne bestyrelserne Udvikle beboerdemokratiet Tryghedseftersyn og sundhedseftersyn Økonomisk rådgivning Trivselsmåling Medarbejderudvikling Skabe rammer, der understøtter frivilligt arbejde Bidrage via DAB s konto for boligkultur og miljø Forbedre energieffektiviteten i boliger Forbedre øvrige miljøforhold ved boliger Indkøbspolitik med CSR Leverandører, der handler ansvarligt Assistere ved afdelingsmøder Fleksibel udlejning Bidrage til rummelighed og mangfoldighed Udvikle boligsociale holdbare løsninger Fokus på affaldshåndtering Samarbejde og erfaringsudveksling DAB s CSR politik Beboerne i de administrerede boligafdelinger oplever, at DAB er en redelig organisation, der drager omsorg for dem og arbejder for at fremme deres trivsel. Bestyrelserne oplever, at DAB værdsætter beboerdemokratiet og støtter og vejleder dem i deres bestyrelsesarbejde. Vores medarbejdere oplever, at DAB er en god arbejdsplads, der forstår at fastholde og tiltrække medarbejdere, blandt andet ved at prioritere kompetenceudvikling og uddannelse og sikre høj trivsel og humor i hverdagen. Vores omgivende samfund oplever, at DAB tager ansvar og bidrager. Vi arbejder for, at DAB og de administrerede boligselskaber og boligafdelinger reducerer påvirkningen af miljø og klima. Vi arbejder for, at DAB s og de administrerede boligselskaber og boligafdelingers leverandører udviser ansvarlighed. DAB CSR Rapport

8 Beboerdemokratiet Effektmål: Der skal være en valgt afdelingsbestyrelse i 90 procent af de almene boligafdelinger, DAB administrerer pr Beboerdemokratiet En valgt afdelingsbestyrelse, som varetager beboernes interesser, er krumtappen i beboerdemokratiet. Vi ville derfor ønske, at alle boligafdelinger havde en valgt afdelingsbestyrelse. I erkendelse af, at det ikke kan lade sig gøre alle steder en forudsætning er selvfølgelig, at der er beboere, som frivilligt stiller sig til rådighed lyder vores målsætning på, at der er valgt en bestyrelse i 90 procent af afdelingerne ved udgangen af Men det kan blive en udfordring at nå, for udviklingen fra 2012 til 2013 viser kun en lille fremgang i afdelinger med en valgt afdelingsbestyrelse. Antal afdelinger med valgt afdelingsbestyrelse 2012: ,3% 2013: ,9% Antal afdelinger uden valgt afdelingsbestyrelse 2012: 44-12,7% 2013: 42-12,1% Afdelingerne med valgt afdelingsbestyrelse kan mønstre en stigning på to afdelinger svarende til 0,6 procentpoint. Boligafdelingens størrelse hænger tæt sammen med, om der er valgt en afdelingsbestyrelse eller ej. I hele 28 boligafdelinger, som har færre end 50 boliger, er der således ingen afdelingsbestyrelse. Det samme gør sig gældende for seks boligafdelinger, der har mellem 50 og 69 boliger, mens der kun er fire boligafdelinger med boliger, som ikke har en valgt afdelingsbestyrelse og kun to boligafdelinger med mere end 100 boliger. Det virker meget logisk, at jo færre beboere der er i en boligafdeling, jo mindre sandsynlighed er der for, at der er tilstrækkeligt, som ønsker hvervet som beboerdemokrat. Bestyrelsesportalen fuldt udrullet I foråret 2013 blev de sidste boligselskaber introduceret til bestyrelsesportalen. I dag bruger alle boligselskaberne portalen, på nær tre, som ikke har ønsket at gøre brug af den nye webbaserede platform. Bestyrelsesportalen gør det muligt at modtage breve og dokumenter elektronisk, og hver bestyrelse kan gøre brug af et fælles elektronisk arkiv, hvor selskabets eller afdelingens dokumenter gemmes. Selvom selskabet vælger at gøre brug af bestyrelsesportalen, er det dog fortsat op til hvert enkelt medlem af selskabs- eller afdelingsbestyrelsen at beslutte, om de vil modtage deres post elektronisk eller på gammeldags manér via Post Danmark. Kurser for bestyrelsesmedlemmer Uddanne bestyrelserne En væsentlig forudsætning for et velfungerende beboerdemokrati er, at bestyrelsesmedlemmerne bliver klædt på til opgaven. Og det forsøger DAB at gøre ved at afholde kickstart-kurser for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. I 2013 opfyldte vi målsætningen for afholdelse af mindst to kickstart-kurser og et opfølgningskursus, idet der både i foråret og i efteråret blev afholdt kurser. 8 DAB CSR Rapport 2013

9 Men blot syv af de i alt 155 nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i 2013 deltog i DAB s kickstartkurser sammen med 23 andre beboerdemokrater. Det svarer til 4,5 procent af de nyvalgte, og er langt fra målsætningen på 30 procent. DAB har i 2013 tillige afholdt et andet kursus om afdelingsbestyrelsens arbejde, som yderligere fem nyvalgte har deltaget i. Tæller vi disse fem med, ender vi på 7,8 procent - stadig langt fra målet. Vi må gøre os nogle overvejelser om, hvordan vi bedre når de nyvalgte. Den yderligere promovering, som vi har udført i 2013, ser delvist ud til at have båret frugt, idet efterårskurset næsten blev overtegnet. Og det er selvfølgelig en anden problemstilling vi må håndtere, idet vi nødigt vil afvise interesserede. Statistikken over antallet af nyvalgte beboerdemokrater er nyudviklet, så da vi fastsatte målsætningen på 30 procent, var vi ikke klar over, hvor meget det svarede til i antal. Al begyndelse er svær det ved vi, og det er også derfor, at vi hurtigt vil tilbyde de nyvalgte et kursus og vi skal revurdere, hvad vores målsætning skal være fremover. I 2013 blev der desuden afholdt et flyttekursus, mens et kursus om mødeledelse og mødedeltagelse i afdelingsbestyrelsen måtte aflyses grundet manglende tilmeldinger. Vejledning og støtte i forbindelse med afdelingsmødet Assistere ved afdelingsmøder Vi kalder det årlige ordinære afdelingsmøde, hvor beboerne vælger afdelingsbestyrelse og vedtager budgettet, for årets begivenhed i afdelingen. Det understreger DAB s anerkendelse af betydningen af beboerdemokratiet og er baggrunden for, at vi ønsker, at alle afdelinger får tilbud om støtte og vejledning i forbindelse med afdelingsmødet. Et afdelingsmøde skal afvikles på en god og hensigtsmæssig måde, der sikrer, at alle beboere har mulighed for at ytre sig samtidigt med, at dagsordenen bliver overholdt, og mødet afvikles i god ro og orden. Også forberedelsen af afdelingsmødet har stor betydning for en vellykket afvikling. Vi satte os for at kortlægge, hvordan DAB tilbyder boligafdelingerne støtte og vejledning i forbindelse med afholdelse af det årlige møde, og fandt frem til følgende tre områder, hvor vi hyppigst bidrager: udarbejder indkaldelse og dagsorden for mødet, herunder kopiere og udsende til ejendomskontor til omdeling udarbejder konkrete forslag til behandling på mødet deltager på afdelingsmødet som dirigent eller som fremlægger af regnskab/budget/ forslag. Vi stødte i øvrigt ikke på et selskab eller en boligafdeling, som ikke kendte til muligheden for støtte. Og det er vi glade for. DAB arbejder desuden for oprettelse og uddannelse af lokale dirigentkorps eksempelvis bestående af selskabsbestyrelsesmedlemmer som herefter kan hjælpe med afvikling af møderne. Som sidegevinst kan det øge samhørigheden i selskabet. DAB tilbyder dirigentkurser til de selskaber, som ønsker at oprette et sådant korps. Vi er bekendt med, at der arbejdes herpå i Gladsaxe almennyttige Boligselskab og i Køge almennyttige Boligselskab, og vi hører gerne fra andre interesserede selskaber. DAB CSR Rapport

10 I DAB administrerede boligafdelinger involveres de unge, som det eksempelvis sker i Værebro Park (tv) hvor ejendomsfunktionærerne får en hjælpende hånd. Eller som i Skælskør Boligselskabs afdeling Parkvej, hvor ungerådet har været med til at få anlagt basket- og parkourbane, hvilket fik stor ros af ministeren for By, Bolig og Landdistrikter (nederst tv).

11 Beboerne Effektmål: Fraflytningsprocenten, målt på beboere, der flytter ud af et selskab, falder i løbet af 2013, så den pr er faldet med fem procent. Alle DAB-administrerede selskaber Fraflytningsprocent i gennemsnit 14,1 12,7 Fraflytningsprocent, hvor beboeren flytter ud af det enkelte selskab, i gennemsnit 11,7 10,3 Beboerne Samlet set for de DAB-administrerede boligselskaber ser opgørelsen ud, som vist ovenfor i tabellen. Fraflytningsprocenten er i gennemsnit faldet med 9,9 procent, mens den gennemsnitlige fraflytningsprocent ud af det enkelte selskab er faldet med 12 procent. Vi har altså nået målsætningen om et fald i 2013 og tilmed et større fald end målsætningen pr Vi er klar over, at faldet i fraflytningsprocenten ud af det enkelte selskab ikke alene skyldes vores bestræbelser på at fastholde beboerne, men at andre faktorer så som konjunkturerne i samfundet spiller ind. Ser vi på selskabsniveau, er der 31 selskaber, som har oplevet et fald i fraflytningsprocenten, 12 selskaber der fik en stigning, og tre som er uændret. Med hensyn til fraflytningsprocenten ud af det enkelte selskab ser det en smule anderledes ud 33 selskaber falder, 12 stiger og ét selskab oplever status quo. Tallene for de enkelte boligselskaber kan ses i tabellen på side 12. Tryghed Tryghedseftersyn og sundhedseftersyn I 2013 deltog DAB i et Tryghedseftersyn i Værebro Park, Gladsaxe almennyttige Boligselskab, i samarbejde med blandt andet boligafdelingen, kommunen og politiet. Der blev efterfølgende udarbejdet en opfølgnings- og prioriteringsrapport. Konkret er der blandt andet taget fat på fældning af træer for at skabe bedre oversigtsforhold mod sti og klub. Det tryghedsskabende arbejde i afdelingen er en del af en større indsats, som vil forløbe over flere år. I starten af året blev Tryghedseftersyn-konceptet repeteret på et møde for inspektører og forvaltningskonsulenter i DAB, så også nye medarbejdere er informeret. Der er hermed godt kendskab til produktet internt i huset. Eksternt blev Tryghedseftersyn promoveret på en stand til repræsentantskabsmøde og garantforsamling samt i artikler i DAB s publikationer. DAB s Landskabsgruppe har desuden udarbejdet et notat for Rådgivning på landskabsarbejder ved helhedsplaner. Notatet indgår fremover i forretningsgangen, hvorved det bliver fast procedure, at byggeudvalget opfordres til at få foretaget et Tryghedseftersyn, som en del af forundersøgelserne i enhver helhedsplan. Sundhedseftersyn DAB har gennemført ca sundhedseftersyn i de administrerede boligafdelinger siden Formålet med sundhedseftersynet er at afdække boligernes sundhedstilstand via fokus på boligens indeklima og byggetekniske problemer. Eftersynet har flere steder afhjulpet akutte problemer men i endnu højere grad medvirket til en forebyggende indsats, hvilket på sigt kan forhindre gener for beboerne og spare afdelingerne penge. Siden 2010 er der kun foretaget sundhedseftersyn i 11 afdelinger omfattende ca boliger. Det er en klar målsætning, at der fremadrettet skal foretages flere sundhedseftersyn. Af denne grund er der udarbejdet en handleplan, DAB CSR Rapport

12 Beboerne Boligselskab Fraflytningsprocent interne og eksterne flytninger i 2012/2013 (ændring i parentes) Fraflytningsprocent kun eksterne flytninger i 2012/2013 (ændring i parentes) Boligselskab Fraflytningsprocent interne og eksterne flytninger i 2012/2013 (ændring i parentes) Fraflytningsprocent kun eksterne flytninger i 2012/2013 (ændring i parentes) Asminderød 16,8/16,5 (-1,8%) 15,0/13,7 (-8,7%) Slagelse 18,6 / 13,5 (-27,4%) 18,3 / 12,1 (-33,9%) Ballerup 10,2 / 7,5 (-26,5%) 8,5 / 5,8 (-31,8%) Billige Boliger 2,9/11,7 (+303,4%) 2,9/7,8 (+169,0%) Birkerød 13,4/11,9 (-11,2%) 9,8/8,7 (-11,2%) Taastrup 15,8/12,9 (-18,4%) 12,8/9,1 (-28,9%) Esbjerg 16,8/15,6 (-7,1%) 14,5/13,2 (-9,0%) Hundested 22,8/18,4 (-19,3%) 20,6/16,1 (-21,8%) Hornsherred 14,9/23,1 (+55,0%) 14,0/23,1 (+65%) Værløse 11,0/9,3 (-15,5%) 8,6/7,0 (-18,6%) Gentofte 9,9/6,6 (-33,3%) 9,3/6,4 (-31,2%) Allerød 10,6/13,8 (+30,2%) 9,0/11,8 (+31,1%) Gladsaxe 10,8/10,5 (-2,8%) 8,8/7,6 (-13,6%) Carlshøj A+D 11,4/11,4 (0,0%) 9,3/8,9 (-4,3%) Glostrup 7,7/0,0 (-100%) 7,7/0,0 (-100%) Carlshøj B 10,3/10,7 (+3,9%) 9,0/8,6 (-4,4%) Haslev 15,3/10,7 (-30,1%) 13,0/9,2 (-29,2%) Munkesøparken 15,1/14,5 (-4,0%) 14,0/12,8 (-8,6%) Herlev 14,5/11,6 (-20,0%) 12,1/9,2 (-24,0%) Tinggården 24,6/17,6 (-28,5%) 20,1/13,5 (-32,8%) Hillerød 14,9/12,8 (-14,1%) 12,1/10,4 (-14,0%) Nørre Alslev 19,9/19,9 (0,0%) 18,6/18,9 (+1,6%) Hovedstaden 15,2/10,2 (-33,9%) 12,9/8,5 (-34,1%) Vallø 15,0/11,4 (-24,0%) 13,2/11,4 (-13,6%) Hvidovre 10,6/9,7 (-8,5%) 7,1/6,4 (-9,9%) Samvirke 11,8/11,6 (-1,7%) 9,5/9,2 (-3,2%) Hørsholm 11,8/14,0 (+18,6%) 9,2/10,3 (+12,0%) Lejre-Bramsnæs 11,7/10,0 (-14,5%) 10,0/9,6 (-4,0%) Kalundborg 19,1/18,7 (-2,1%) 17,4/17,2 (-1,1%) Hillerød B. 9,3/16,2 (+74,2%) 8,8/14,7 (+67,0%) Køge 15,6/14,5 (-7,1%) 12,1/12,1 (0,0%) Filsø 21,0/22,2 (+5,7%) 19,9/21,4 (+7,5%) Lyngby 11,5/13,0 (+13,0%) 9,7/10,6 (+9,3%) Frederiksberg 5,4/9,2 (+70,4%) 5,4/6,9 (+27,8%) Hovedstaden II 8,3/8,3 (0,0%) 6,7/6,4 (-4,5%) Ledøje-Smørum 18,4/13,2 (-28,3%) 14,7/10,5 (-28,6%) Lolland 21,9/22,3 (+1,8%) 20,1/20,8 (+3,5%) Ølstykke 15,7/17,3 (+10,2%) 14,9/16,5 (+10,7%) Skælskør 26,6/17,6 (-33,8%) 23,4/14,2 (-39,3%) Slangerup 4,5/5,2 (+15,6%) 3,9/4,5 (+15,4%) Kildegårdsparken 17,4/11,6 (-33,3%) 14,5/10,1 (-30,3%) Brøndby 9,6/8,5 (-11,5%) 7,9/7,5 (-5,1%) Ringsted 12,5/11,1 (-11,2%) 10,7/9,7 (-9,3%) B32 18,7/16,9 (-9,6%) 16,8/14,7 (-12,5%) Rødovre 10,3/8,5 (-17,5%) 7,5/6,1 (-18,7%) Vestbo 19,2/10,2 (-46,9%) 18,6/8,5 (-54,3%) 12 DAB CSR Rapport 2013

13 der skal skabe bedre eksponering blandt andet via påvisning af resultaterne og fordelene ved udførelse af sundhedseftersyn. Herudover er der fokus på optimering af synsprocessen herunder mulighed for udførelse af registreringerne på ipad eller tablet. At sundhedseftersyn har sin berettigelse kan blandt andet påvises statistisk. I en analyse har vi gennemgået registreringer fra de seneste fem års sundhedseftersyn og sammenlignet resultaterne med 2008-undersøgelsen, hvor de samme boliger blev gennemgået. Analysen påviser, at der i 10 ud af 11 boliger, hvor der blev registreret større problemer i 2008, efterfølgende er foretaget en indsats, som har medvirket til, at vurderingen af boligernes stand er forbedret. En supplerende analyse med fokus på boligerne, der i 2008-undersøgelsen fik vurderingen middel stand viser samme tendens. Blandt gengangerboligerne er der registreret 79 boliger, der fik vurderingen middel stand i 2008-undersøgelsen. I det efterfølgende sundhedseftersyn har 30 boliger svarende til 38 procent fået en forbedret vurdering, 44 procent har samme vurdering og kun fem procent forringet vurdering. CASE: Sundhedseftersynet alle pengene værd - Det tager minutter at foretage et sundhedseftersyn af en bolig, men så har jeg også været hele vejen rundt. Og det er super enkelt, siger ejendomsmester Henrik Bedsted, der har gennemgået mere end 300 boliger i Sorgenfrivang I, Lyngby almennyttige Boligselskab. - Sundhedseftersynet er alle pengene værd. Vi fanger små skader, fejl og mangler før de bliver til store og dyre problemer, siger Henrik Bedsted. Og det er super enkelt: Jeg har et skema med, hvor jeg skal krydse nogle felter af med ja eller nej. Eftersynet har det hele DAB s pakke til sundhedseftersynet indeholder alt, hvad afdelingen har brug for: Undervisning af ejendomsfunktionærer, registreringsskemaer, behandling af data scanning og analyseopgaver, intranetside med mulighed for at hente statistik, rapportskrivning og udarbejdelse af handleplan. - Jeg finder altid noget, når jeg foretager et sundhedseftersyn. Men det er mest småting. Det kan være en fuge i badeværelset, der har sluppet eller en knækket flise i køkkenet. Men så får vi det hurtigt repareret og inden det breder sig til en stor vandskade i gulvet eller giver fugt på væggene, slutter Henrik Bedsted. Når sundhedseftersynet er afsluttet får beboeren en kopi af rapporten, som bliver udarbejdet undervejs. Er der tegn på skimmelsvamp eller lignende, tager ejendomskontoret direkte kontakt til beboeren og aftaler det videre forløb. Mere end gange er DAB s udsendte, der skal foretage sundhedseftersyn i boligerne, blevet budt velkommen af beboerne. DAB s erfaringstal viser, at et eftersyn tager i gennemsnit ca. 10 minutter pr. bolig og har specielt fokus på boligens indeklima, og hvordan man for eksempel undgår skimmelsvamp. Erfaringer og værktøjer fra de mange eftersyn tilbyder DAB nu boligafdelingerne som en tillægsydelse. Du kan læse mere om DAB s sundhedseftersyn på dabbolig.dk > vejledninger > sundhedseftersyn. DAB CSR Rapport

14 Beboerne Indeklimavejledning skal øge trivslen For yderligere at sætte fokus på indeklimaet i boligerne, og nedbringe antallet af boliger med forekomst af skimmelsvamp, nedsatte DAB i 2013 en arbejdsgruppe, der har udarbejdet en ny indeklimavejledning til beboerne. Vejledningen skal skabe en større forståelse blandt beboerne for, hvor vigtigt et sundt indeklima er for helbredet, og samtidig give en række gode råd til, hvad man selv kan gøre, for at sikre et godt indeklima. Målet er, at DAB på sigt vil kunne nedbringe antallet af boliger der har skimmelsvamp eller dårligt indeklima. - Mange er ikke klar over, at de i høj grad selv er herre over indeklimaet i deres boliger, oplyser Steen Ejsing, der er byggechef i DAB, og ansvarlig for arbejdsgruppen. De tror, at et dårligt indeklima skyldes fejl i bygningskonstruktionen. Men i langt de fleste sager handler det om, at beboerne ikke ved, hvad de skal gøre for at få en sund bolig og det vil vi gerne forklare dem. Den nye vejledning adskiller sig fra tidligere vejledninger, DAB har udgivet om indeklima, fordi den primært handler om at forebygge i stedet for at fortælle om, hvordan man bekæmper skimmelsvamp. - Vi har samlet en række gode, enkle råd til beboerne om, hvordan og hvor ofte man eksempelvis lufter ud med størst virkning, hvilken temperatur man bør holde indendørs, og hvad man skal være særligt opmærksom på, når man gør rent, fortæller Steen Ejsing. Vi håber, at vi på den måde kan hjælpe med til at forbedre indeklimaet og øge trivslen blandt beboerne i de boliger, DAB administrerer. Indeklimavejledningen kommer dog kort ind på, hvad de typiske tegn på skimmelsvamp er. Og der er også en opfordring til beboere, der finder tegn på skimmel, eller mener, de har et indeklimaproblem, til at henvende sig på ejendomskontoret, hvor de kan få kompetent rådgivning og hjælp til at tackle problemet. Indeklimavejledningen vil ligge klar på alle ejendomskontorer i løbet af 2014, og er omtalt i DAB s publikationer til henholdsvis beboere, bestyrelser og ejendomsfunktionærer. Vejledningen findes også på DAB s hjemmeside, hvor den kan downloades som pdf-fil. Omsorg for beboerne Økonomisk rådgivning En begrænsning i antallet af udsættelser af økonomisk trængte beboere gennem gratis rådgivning, var det primære mål med projektet Forebyggelse af udsættelse af lejere der løber fra den 1. januar 2013 til den 31. december Og med cirka to millioner kroner i satspuljemidler, som DAB modtog i 2012, via Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, kunne vi ansætte en økonomisk rådgiver allerede i starten af DAB s økonomiske rådgiver arbejder både lokalt, ude i de enkelte boligafdelinger og centralt i DAB. I samarbejde med organisationen Første Skridt, der består af frivillige bankrådgivere og socialrådgivere, yder DAB nu økonomisk rådgivning til beboere, der har brug for hjælp til at få styr på økonomien, eller har svært ved at finde penge til at betale huslejen. Den lokale rådgivning sker dels gennem afholdelse af økonomikurser, dels gennem personlig rådgivning, mens den centrale rådgivning enten finder sted via telefonen, hvor beboeren eksepelvis selv kontakter DAB (typisk i forbindelse med, at vi har sendt en betalingspåmindelse), eller ved, at den økonomiske rådgiver aktivt opsøger beboere. 14 DAB CSR Rapport 2013

15 1291 beboere er søgt kontaktet eller har selv kontaktet DAB i 2013, med henblik på at få økonomisk rådgivning. Beboere kontaktet på DAB s initiativ Beboere, der selv har taget initiativ til at kontakte DAB Beboere, DAB forgæves har forsøgt at kontakte Det er primært beboere, der står på rykker 3 listen (listen over beboere, der sendes til inkasso via advokat), som får et opkald. Men i det omfang, der er tid til det, kontaktes også beboere, som har modtaget 2. rykker og dermed har fået opsagt deres lejemål. Det har dog vist sig at være en udfordring at komme i kontakt med personer på rykker 3 listen, da de ofte ikke står opført i telefonregistrene, eller slet ikke har nogen telefon. Tilsvarende har det også været lidt op ad bakke, at få kontakt til de økonomisk trængte beboere i boligafdelingerne. På trods af omtale i DAB s publikationer, på hjemmesiden, i lokale medier og i opslag eller breve til beboerne i de boligafdelinger, hvor DAB s økonomiske rådgiver og Første Skridt lægger vejen forbi, har der kun været et begrænset antal beboere, som dukkede op. I én boligafdeling var der eksempelvis kun en enkelt beboer, som tog imod tilbuddet om økonomisk bistand. Alligevel ser tallene for 2013 positive ud. Antallet af udsættelser er nemlig faldet med knapt otte procent, og selvom tallet også er afhængigt af den generelle økonomiske udvikling i samfundet, er vi optimistiske, og tror på, at vores indsats trods alt er med til at gøre en forskel. Og vi håber, at vi ved udgangen af 2016 når vores mål om, at antallet af udsættelser er faldet med i alt 33 procent over den fireårige periode, projektet løber. Tabellen viser antallet af beboere, der blev sat ud af fogeden, og beboere der stod til fogedudsættelse, men som valgte at fraflytte deres bolig, inden fogeden kom for at sætte dem ud. År Fogedudsættelse Beboer flytter før foged kommer ialt Andre tiltag i projektet indbefatter et forud-programmeret budgetskema, som ligger på DAB s hjemmeside, redigerede rykkerbreve, som nu er skrevet i et mere forståeligt sprog og et initiativ til et mere formaliseret samarbejde mellem DAB, boligselskaber og kommuner. Det skal blandt andet sikre, at udsættelsestruede beboere betragtes som et specifikt indsatsområde og samtidig sætte fokus på kommunens eventuelle besparelser som en drivkraft i det forebyggende arbejde. Fleksibel udlejning Fleksibel udlejning DAB er fortaler for anvendelsen af fleksibel udlejning, som vi mener er et godt værktøj til at præge beboersammensætningen i ønsket retning og til at tilgodese bestemte befolkningsgrupper. DAB har et mål om, at 90 procent af de administrerede almene boligselskaber pr har fået forelagt en aftale om fleksibel udlejning, og som bidrag til at få skræddersyet den rigtige aftale i det enkelte selskab er vi i gang med at udarbejde et inspirationskatalog. Omkring 30 boligselskaber har allerede mindst én aftale om fleksibel udlejning. DAB CSR Rapport

16 Engagerede ejendomsfunktionærer, som ikke er bange for at give en hånd med, også omkring beboernes sociale liv og trivsel dét kendetegner de DAB administrerede boligafdelinger. DAB søger at fastholde og udvikle de gode medarbejdere gennem fokus på arbejdsmiljø og udbygning af kompetencer.

17 Medarbejderne Effektmål: Medarbejderomsætningen skal nedbringes til fem procent pr År Medarbejderne som også blev spurgt om, hvorvidt han eller hun følte sig mobbet på arbejdspladsen. Og det afsnit i DAB s personalepolitik, som omhandler mobning, blev opdateret med en beskrivelse af, hvad mobning er, hvilke konsekvenser mobning kan have, og hvad man som medarbejder/leder kan gøre, hvis man bliver opmærksom på mobning. Mobning blev også taget op som emne på arbejdsmiljøudvalgets årlige møde, den 20. juni 2013, hvor hovedtemaet var trivsel. Udvalget gennemgik indsatserne mod mobning siden trivselsundersøgelsen blev gennemført, og evaluerede effekten af hvert tiltag. Det er vores indtryk, at færre medarbejdere bliver mobbet, hvilket vi håber vil afspejle sig i den trivselsundersøgelse, DAB vil gennemføre i procent af medarbejderne angav, at et meningsfuldt arbejde havde afgørende betydning for deres trivsel, og hele 96 procent svarede, at de i høj grad fandt deres arbejdsopgaver meningsfulde. DAB har i løbet af 2013 arbejdet målrettet på at bibeholde denne opfattelse blandt medarbejderne ved blandt andet at sammensætte en række kurser og minikurser, som den enkelte enten kan bruge til at dygtiggøre sig inden for sit felt - eller til at kvalificere sig til nye og spændende arbejdsopgaver. Medarbejderomsætning i alt Ekskl. pension / efterløn DAB har allerede nedbragt medarbejderomsætningen for 2013, således at tallet pr var under fem procent. Selvom det lave tal til dels kan skyldes tendensen i samfundet, hvor tilbøjeligheden til at forlade et godt og sikkert job for et nyt og mere usikkert job ikke er særlig stor, mener vi også, at tallet afspejler det foregående års indsats for at øge trivslen blandt DAB s medarbejdere blandt andet ved at skabe mulighed for at deltage i en række kurser internt og eksternt. Antal fratrædelser i alt Fremme medarbejdernes trivsel Trivselsmåling Antal pension / efterløn Medarbejderomsætning i alt (DA) ,2% 4,95% 11 5 afventer ,2% 5,7% ,0% ,06% 12,16% ,7% Tabellen viser tallet for medarbejderomsætningen i DAB s administration renset for tallet for medarbejdere, der gik på pension eller efterløn i løbet af DAB skal fortsat være kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø, og der skal være en sund balance mellem tiden, den enkelte medarbejder bruger på arbejdspladsen og tiden i hjemmet. I 2013 fortsatte vi derfor arbejdet med trivsel på arbejdspladsen, og har blandt andet fulgt op på nogle af de mange tilbagemeldinger, vi fik på trivselsundersøgelsen i Mobning på arbejdspladsen viste sig at fylde mere i besvarelsen end forventet. DAB tager skarpt afstand fra mobning og iværksatte straks tiltag for at afklare problemets omfang og imødegå mobning blandt medarbejderne. Ved MUS i 2012 og i 2013 blev trivselsundersøgelsen taget op med hver enkelt medarbejder, DAB CSR Rapport

18 Medarbejderne Medarbejderudvikling Regionalmøde for ejendomsfunktionærer og øvrige ansatte i selskaberne I november kunne DAB byde velkommen til et rekordstort antal ejendomsfunktionærer på de årlige regionalmøder. Fokus var i år på ejendomsfunktionærernes alsidige hverdag, og to eksterne foredragsholdere fra henholdsvis Politiet og Psykiatrifonden var indbudt til at fortælle om, hvordan man tackler en beboer, der er psykisk syg, opfører sig truende eller måske endda er voldelig. Fra psykiatrifondens psykolog var der konkrete råd at hente i forhold til, hvordan man bedst omgår en psykisk syg beboer. Eksempelvis kan det virke meget voldsomt og grænseoverskridende for en psykisk syg, at få et klap på skulderen uanset hvor velment det er. Ligesådan kan det virke skræmmende, hvis man kommer til at stille sig i en døråbning mens man taler med den psykisk syge, fordi man derved spærrer en flugtvej. Politikommisæren opfordrede til, at man satte en nultolerance for vold og trusler på ejendomskontoret og rådede samtidig til, at eventuelle hændelser straks blev politianmeldt. Udover de to eksterne oplægsholdere fik deltagerne også løftet sløret for DAB s fremtidige digitale strategi, og hørte om, hvordan den blandt andet vil forenkle arbejdsgangene på ejendomskontorerne. Medarbejderudvikling Medarbejderne i DAB skal løbende have mulighed for at udvikle deres færdigheder og tilegne sig nye kompetencer, så de kan imødekomme de stigende krav fra beboere, bestyrelser og samarbejdspartnere. På den årlige MUS drøftes, hvilke kurser eller efteruddannelsesforløb, der vil være relevant for den enkelte medarbejder. DAB bruger årligt kroner på uddannelse af de administrative medarbejdere, som arbejder internt i DAB. Hertil skal lægges medgået arbejdstid. For de ansatte i de administrerede selskaber afholdes både faglige kurser, der er særligt målrettet ejendomsfunktionærernes daglige arbejde, og kurser der generelt klæder medarbejderne på til at takle vanskelige situationer, som kan opstå i løbet af arbejdsdagen. Kursuskatalog og uddannelseskatalog udsendes til ejendomskontorerne Serviceudvalget i DAB besluttede i 2013, at kursuskataloget til ejendomskontorerne fra og med 2014 kun skulle udkomme én gang årligt, i modsætning til tidligere år, hvor det blev udsendt to gange årligt. Samtidig udgår kalenderen, men den erstattes af en oversigt over alle kursusdagene bagest i kursuskataloget. Størstedelen af de 18 kurser i kursuskatalogerne 2013 blev afviklet med et tilfredsstillende antal deltagere på i alt 13,4 personer i gennemsnit. Evalueringerne på samtlige kurser blev efterfølgende drøftet på VN-møderne. Kurset Pasning og energioptimering af fjernvarmecentralen blev både i foråret og efteråret aflyst på grund af for få tilmeldinger. Det kan hænge sammen med, at DAB igennem nogle år har gennemført et særligt forløb for grønne ambassadører på ejendomskontorerne, hvor netop dette emne blev gennemgået, og hvor der har været en stor succes med et højt antal deltagere. Kurset Ejendommens tekniske installationer blev både i foråret og efteråret aflyst, da evalueringerne i 2012 ikke var tilfredsstillende, og DAB derfor ønskede, at indgå et nyt samarbejde med en ny udbyder. Der har dog været stor interesse for et sådant kursus, hvorfor DAB arbejder på at få en ny udbyder på plads i Kurset Brandslukning blev aflyst i efteråret på grund af for få tilmeldinger. Øvrige kurser som eksempelvis Førstehjælpskursus, Flyttekursus, Trusler på arbejdspladsen, Grundkursus for nyansatte ejendomsfunktionærer, Grønne kurser og IT for funktionærer blev alle gennemført. I forbindelse med MUS 2013 blev der, i lighed med tidligere år, udarbejdet et uddannelseskatalog, 18 DAB CSR Rapport 2013

19 som indeholder en opsamling af de kursus- og uddannelsestilbud, som DAB udbyder til medarbejderne, en beskrivelse af lederuddannelse og forslag til en række AMU-kurser, som kunne være interessante for medarbejderne på ejendomskontorerne. Lederuddannelse hold 6 igangsættes Det 6. hold på Lederuddannelsen for ejendomsfunktionærer, som DAB har udviklet i samarbejde med Uddannelsescenter København Vest, havde opstart i august I alt 11 deltagere havde meldt sig til det intensive forløb, og derudover starter en tidligere kursusdeltager, som af private årsager måtte springe fra holdet før, på modul 3 og 4. Således vil der i 2015 være 12 nyuddannede ledere, hvis alle på holdet består. I alt 54 ejendomsfunktionærer har gennemgået uddannelsen, der stiller store krav til deltagerne, som ofte forbavses over, hvor meget hjemmearbejde, der er forbundet med at tage en uddannelse som leder. Lederuddannelsen løber over to år, og er opdelt i fire moduler, der alle afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen. Deltagerne bliver undervist i emner som virksomhedsorganisation og ledelse, kommunikation, økonomi, retslige forhold, driftsteknik, indkøb, lagerstyring og afsætning. Planlægning af interne kurser i DAB På baggrund af MUS 2012 udarbejdede DAB en oversigt over uddannelses- og kursusønsker for medarbejderne i administrationen til afholdelse i I 2013 var der planlagt fire interne kurser med eksterne undervisere indenfor ledelse i praksis, grundlæggende kommunikation, målrettet kommunikation og konflikthåndtering. Kurset ledelse i praksis blev ikke afviklet, da det blev vurderet, at der var behov for et mere målrettet og fagspecifikt kursus til de inspektører, der havde udtrykt ønske om et kursus indenfor ledelse. DAB arbejder på at afvikle et fagspecifikt og målrettet kursusforløb for alle inspektører i De øvrige kurser blev afviklet med maksimalt antal deltagere på kurserne, hvilket svarer til 14,6 deltagere i gennemsnit. Afholdelse af minikurser i DAB Minikurserne er en hurtig og udbytterig måde at oplære nye medarbejdere på eller introducere dem til ny viden hvor underviserne er erfarne kolleger. Hvert minikursus varer cirka en til to timer. DAB havde i 2013 planlagt 43 minikurser for medarbejdere i administrationen. Seks af dem blev aflyst på grund af manglende tilmelding. Et enkelt minikursus blev udskudt til primo På minikurserne deltog i gennemsnit 4,5 medarbejdere. Medarbejderudviklingsprogram DAB har i forbindelse med MUS 2012 udpeget kandidater til det Det seneste hold, som fik diplom på Lederuddannelsen for ejendomsfunktionærer, og således med rette kunne kalde sig ledere, bestod af otte ejendomsfunktionærer. På forreste række fra venstre ses: Mikkel Munk Rasmussen, Jan Riis, Kim Colin Bjerre og Brian Stærk. I bageste række fra venstre ses Henrik Kofoed- Hansen, som er lederuddannelsens lærer, Jørgen Ginderskov, Lasse Lundbye, Chris Clemens Petz og Palle Nielsen. DAB CSR Rapport

20 Medarbejderne Type nye medarbejderudviklingsprogram for medarbejdere i administrationen. Af de udpegede blev ni kandidater udvalgt til at følge det toårige program, der afholdes i samarbejde med konsulentbureauet Innovator. Medarbejderudviklingsprogrammet blev præsenteret for medarbejderne i DAB på nytårsmorgenmødet den 2. januar 2013, og i september 2013, blev det første af i alt fire moduler, på hver to dage, afholdt. Her kunne kandidaterne høre oplæg af den eksterne konsulent fra Innovator, som er tilknyttet projektet, indgå i plenum diskussioner og løse en række opgaver om personlig udvikling, ledelse og kommunikation. DAB har i løbet af 2013 afholdt et fælles orienteringsmøde med kandidaterne og deres kontorchefer. Og derudover har der været en række individuelle møder med hver af kandidaterne og deres respektive kontorchefer, samt HR og Innovator. På baggrund af disse møder udarbejdede HR et individuelt medarbejderudviklingsprogram (faglige- og personlige udviklingsområder) for de ni deltagere. DAB og Innovator følger løbende op på de ni kandidaters udvikling, og tilpasser de individuelle udviklingsprogrammer, så medarbejderne får størst muligt udbytte af programmet. Bidrage til rummelighed og mangfoldighed Bidrage til rummelighed og mangfoldighed Antal medarbejdere i DAB I DAB prioriterer vi tryghed i ansættelsen. Der skal være plads til forskelligheder blandt medarbejderne, og eventuelle særlige behov i arbejdsdagen skal tilgodeses. DAB giver således medarbejderne mulighed for fleksibel arbejdstid, periodevis deltidsarbejde, nedsat arbejdstid efter et individuelt skøn og mulighed for en arbejde hjemme ordning. Skånejob 0 5 Fleksjob aftale* aftale med 1 3 personlig assistent Jobrotationsvikar 0 2 Øvrige særlige ansættelser 0 4 Antal medarbejdere i selskaberne * En 56-aftale er en særlig aftale for medarbejdere, som har en kronisk sygdom eller lignende. I en tid, hvor det kniber med lærerpladser rundt om i landets virksomheder, er vi stolte af, at der i DAB s administration løbende er ansat fem elever. En i hver af de fire forvaltningsgrupper og en økonomielev. Eleverne indgår i DAB s daglige drift og varetager opgaver som udarbejdelse af dagsordener og referater, telefonkontakt til beboere og bestyrelser og lettere sagsbehandling. Derudover har der gennem snart tre år været journalistpraktikanter i DAB s kommunikationsafdeling, som for en periode på et halvt år ad gangen bidrager til produktionen samtidig med, at de dygtiggør sig inden for deres felt. Fra januar 2014 starter for første gang en kommunikationsstuderende i et seks måneders praktikforløb, som primært skal arbejde med kommunikation i forbindelse med DAB s mange projekter. Endvidere har vi ansat en række studentermedhjælpere, der tager sig af opgaver som udsendelse af standardbesvarelser for juridisk sektion og web-opdatering i kommunikation. Udover, at elever, praktikanter og studentermedhjælpere bidrager positivt i forhold til DAB s daglige drift, ser de også på arbejdsopgaverne med nye øjne og kan ofte bidrage med nye måder at løse dem på. 20 DAB CSR Rapport 2013

Indhold. 3 Budskab fra ledelsen 4 Om rapporten. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg 6 DAB

Indhold. 3 Budskab fra ledelsen 4 Om rapporten. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg 6 DAB CSR Rapport 2012 Indhold 3 Budskab fra ledelsen 4 Om rapporten 6 DAB 9 Beboerdemokratiet 12 Beboerne 15 Medarbejderne 19 Samfundet 23 Miljøet 31 Leverandørerne 33 Regnskabspraksis Udgiver DAB Finsensvej

Læs mere

Et godt år men også nye udfordringer

Et godt år men også nye udfordringer 20. ÅRGANG NR. 3 Juni 2013 Et godt år men også nye udfordringer Mere end 400 beboerdemokrater deltog ved årets repræsentantskabsmøde og garantforsamling. Foto og tekst: Nicolas Egedorf KommuneInfo God

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 Forord Karen Jespersen tidl. Velfærdsminister Der er en stigende interesse for

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus ÅRSBERETNING 2014-2015 Boligkontoret Århus INDHOLD Ved strategiens ende kan en ny begynde... 4 Vi er kommet godt i mål... 6 Vores strategiske mål... 6 Kommunikationsmål... 8 Vores leveregler... 9 Fortsat

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER

JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER MAGASIN OM HANDLINGSPLANER JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER SÅDAN LAVER DU EN HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLANEN I PRAKSIS FIRE KOMMUNERS ERFARINGER MATCH 4 FAST ARBEJDE EFTER ÅR PÅ KONTANTHJÆLP VELVILJE

Læs mere

Beretning 2011/2012. danmarks almene boliger

Beretning 2011/2012. danmarks almene boliger Beretning 2011/2012 bl danmarks almene boliger BOLIGEN har de seneste år gennemgået en betydelig forandring. Fra at være et oplysningsorgan er bladet blevet en aktør i samfundsudvikling. Udover at referere

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20 Til samtlige medarbejdere Kommunaldirektørens hjørne 3 Et job med mening

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Socialt-etisk regnskab 2006

Socialt-etisk regnskab 2006 Socialt-etisk regnskab 2006 Nysgerrighed og fælles reflektion er forudsætningen for fremdrift og forandring Blød bæredygtig bevidsthed For tredje gang har vi indarbejdet en redegørelse om sparekassens

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Evaluering af det kriminal- præventive projekt Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Andreas Christensen, juni 2000 Indhold RESUMÉ 6 OM DIG & MIG 11 BAGGRUNDEN FOR DIG & MIG 11 PROCESSEN

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere