Miltubalancers ætiologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miltubalancers ætiologi"

Transkript

1 milt ubalancer Milten har sammen med sit partnerorgan Maven, en central placering i kroppen, både fysisk og energetisk. Rent fysisk befinder Milten og Maven sig i midten af kroppen i den midterste jiao og det gør dem til krumtappen i kroppen. Al bevægelse af qi og kropssubstanser, og alt kommunikation mellem organerne i den nederste og øverste jiao, skal igennem den midterste jiao. Milten sender sin qi opad og Maven sin nedad. Hvis denne mekanisme forstyrres eller går i stå, vil det have stor betydning for qi bevægelse og kommunikation i hele kroppen. Tyndtarmen og Tyktarmen for eksempel, er direkte afhængig af Mavens og Miltens qi ji, men også organer som Lungerne er afhængige af, at Milten sender qi og jin-ye op til dem. Hvis Milten endvidere ikke transformerer og transporterer som den skal, vil der opstå Fugt, som i første omgang vil stagnere i den midterste jiao. Det vil så blokere for bevægelse af qi igennem den midterste jiao og derved kunne forstyrre mange andre organer i deres funktioner. Det er ikke kun i forhold til bevægelse og transport af de vitale substanser, at Maven og Milten har en central placering og rolle. Milten og Maven er, sammen med Nyrerne og Lungerne, fundamentet ved produktionen af qi, xue og jin-ye. Milten skiller det rene fra det urene, og sammen med Maven sørger den for, at det rene bliver sendt opad og at det urene bliver sendt nedad og til sidst ud ad kroppen. Hvis Milten er svag, vil der være manglende produktion af qi, xue og jin-ye Dette vil påvirke hele kroppen og samtlige organer, men der vil også opstå forstyrrelse af bevægelsen af qi og transformation og transport af disse substanser. Miltubalancers ætiologi Det hedder at Milten afskyr Fugt, og at den kan lide tørhed. Det betyder, at Miltens qi ji nemt forstyrres af Fugt. Fugten kan både være udefra- 465

2 kommende og den kan være indvendig genereret. Udefrakommende Fugt kan være klimatiske påvirkninger, som når en person opholder sig i fugtige omgivelser eller udsættes for våde, fugtige vejrforhold. Udefrakommende Fugt har traditionelt været en stor ætiologisk faktor i et land som Danmark, fordi Danmark har en koldt og fugtigt klima. I gamle dage var det værre, fordi boligstandarden var ringere og der var flere mennesker, som var beskæftiget med udendørs erhverv. Det er dog alligevel stadigvæk et problem, fordi luftfugtigheden generelt er høj i Danmark og fordi folk bliver udsat for regnvejr, når de cykler, går, løber osv. Derfor er det vigtigt, at folk er ordentlig påklædt og at de hurtigt skifter til tørt tøj, hvis de bliver våde. Fugten kan trænge ind i kroppen igennem benenes yin meridianer. Derfor skal folk, især kvinder, være påpasselige med ikke at gå med manglende påklædning på ben eller fødder, når det er koldt og fugtigt. Endvidere vil ophold i boliger som har svamp gøre, at der opstå Fugtsymptomer hos nogle klienter. Derfor kan skimmelsvamp o. lign betragtes som en form for udefrakommende Fugt. Fugten kan også være indvendig genereret. Dette vil ske enten fordi Milten er qi xu og ikke er i stand til at transformere den mad og de drikkevarer som indtages, så der opstår Fugt, som yderligere vil belaste Milten. Eller fordi der indtages mad- og drikkevarer som er decideret Fugtskabende, som for eksempel mejeriprodukter, søde sager, øl og hvedemel. En af de opgaver som Milt yang varetager er, at transformere og transportere. Hvis der indtages for meget mad og drikkevarer som er kolde, enten i sin energi eller sin temperatur, vil det belaste Milt yang. Derfor vil indtagelse af for mange rå grønsager, salat, frugt, koldt vand og is, have en negativ effekt på Milten. Det er især dårligt for Milt yang, hvis der drikkes for meget kold vand ved måltider. I det hele taget er kosten og måden der spises på, helt enkelt den vigtigste årsag til udvikling af Milt relateret ubalancer. Folk spiser og drikker ofte produkter som er for kolde energetisk og temperaturmæssigt, ting som er for søde eller som er Fugt- og Slimskabende. De spiser mad som er for grov og utilberedt. De spiser for hurtigt, for meget ad gangen, for ofte, for sent om aftenen og de spiser mad af for dårlig kvalitet. Ofte er tendensen til Milt qi xu og Fugt-Slim allerede lagt i spædbarnsårene. Ved at give den forkerte kost og på den forkerte måde, vil Milten, som ikke er færdigudviklet og derfor sårbar, blive overbelastet og svækket. Det vil både føre til en grundlæggende tendens til Milt qi xu og til dannelsen af Fugt og Slim, som yderligere belaster Miltens qi. Selv om det at spise for meget, for hurtigt og for sent, ofte angives som årsager til Milt og Mave ubalancer, er det vigtig at huske, at det at spise for 466

3 lidt, også vil skade Milt qi. I Danmark og Nordeuropa er underernæring pga. madmangel ikke et ubredt problem mere. Alligevel mødes noget tilsvarende hos klienter, som går på strenge slankekure, hvor der spises meget lidt eller ensidigt kost. De vil hurtigt kunne udvikle Milt qi xu. Dette vil desværre have den uheldige konsekvens, at Milten ikke fungerer optimalt mht. at skille det rene fra det urene og derfor danner de Fugt og Slim. Det bevirker, at de tit tager på i vægt igen, lige så snart at de begynder at spise normalt igen. Endvidere vil patienter, som har en historie af anoreksi og bulimi, ofte alvorligt have skadet deres Milt og Mave qi. Det skyldes at den ekstreme underernæring som er en konsekvens af deres lidelse, grundlæggende vil have svækket deres Milt og Mave qi. Samtidig vil gentagende og tvungen opkastning have forstyrret Maven og Miltens qi ji og derved vil de ikke være i stand til at sende deres qi i den rigtige retning. Noget medicin, især antibiotika, har en meget kølende og Fugtskabende energi. De vil derfor kunne skade Milt yang. Milt yang understøttes af Nyre yang og ming men, hvis disse er svage, vil Milt yang også svækkes og vil ikke kunne varetage sine opgaver med hensyn til at transformere og transformere qi og kropsvæskerne. For at Miltens qi ji kan fungere optimalt, er det vigtigt, at der fysisk er åben passage, for at qi kan sendes op og ned fra den midterste jiao. Hvis personen sidder fremoverbøjet eller sidder skævt, vil det fysisk blokere for qi bevægelsen. Endvidere vil fysisk aktivitet og motion hjælpe med at bevæge qi i den midterste jiao. Derfor kan en person, som er meget stillesiddende have tendens til stagnation af qi i den midterste jiao. Milt qi kan bindes og stagneres af bekymring, af at tænke og spekulere meget. Dette kan føre til en svækkelse af Milt qi. Hvis en person læser, ser fjernsyn, skriver på computeren o. lign mens de spiser, vil det svække Milt qi. Det er fordi Milten skal bruge sin qi både til at fordøje eller skille det rene fra det urene intellektuelt og fysisk samtidigt. I det hele taget vil det at studere og læse meget, belaste Milten og kunne føre til Milt qi xu. Længerevarende sygdom, fysisk belastning af kroppen og blodtab, kan føre til Milt qi xu. Årsagen er, at Milten skal på overarbejde, for at skabe tilstrækkelig gu qi til at rette op på den kronisk xu tilstand. Miltubalancers patologi Hvis Milten ikke er i stand til at skille det rene fra det urene, vil mad og væskeindtagelse ikke blive ordentligt transformeret. Det vil resultere i, at ren qi sendes nedad sammen med de urene rester. Det betyder, at personen vil mangle qi og derfor vil de føle sig trætte og energiforladte. Hvis der ikke er en ordentlig transformation af det som indtages, vil der endvidere opstå Fugt. Det skyldes at noget af det urene qi som skulle have været skilt fra og 467

4 sendt nedad, trækkes ud og sendes opad sammen den rene qi. Det vil ofte ses ved at der er en fedtet eller klistret belægning på tungen. En person med Fugt vil også være træt, både fordi Milten belastes og derved produceres der mindre qi, men også fordi Fugten blokerer for bevægelsen af qi i kroppen. Ved Fugt vil trætheden ofte være mest udtalt om morgenen og efter indtagelse af Fugtskabende madvarer. Ved Milt qi xu vil trætheden være værst opad dagen og efter måltider. Trætheden er værst efter måltider, fordi Milten skal bruge qi til at transformere maden og derfor er der ikke nok qi at sende opad til at skabe zhen qi. Endvidere vil der også opstå Fugt, som lægger sig som en dyne og slører shen. Hvis transformation af maden har været ufuldstændig eller hvis der er Fugt, vil afføringen være løs og usammenhængende. Ved Milt yang xu, og ved invasioner af Fugt-Kulde som slukker for Miltens Ild, vil transformation være så dårlig, at afføringen er vandig og med ufordøjede madrester i. Hvis der er Fugt-Varme, vil Varmen bevirke, at afføringen bliver klistret og kraftigt lugtende og der kan være en sviende eller brændende fornemmelse i endetarmen. Varmen kan være så kraftig, at den får blodkarrene til at sprænge og der kan være blod i afføringen. Blod i afføringen kan også ses ved Milt qi xu. Det er fordi at en af Miltens opgaver er at holde blodet ind i blodkarrene. Hvis Milten er qi xu, kan der derfor opstå blødninger. Det er ikke kun i tarmene, at Milt qi xu kan resultere i blødninger, men alle former for blødninger kan skyldes Milt qi xu. Det er meget typisk at for eksempel pletblødninger og forlængede eller kraftige menstruationsblødninger hos kvinder, skyldes Milt qi xu. Endvidere kan den manglende evne til at holde blodet inde i blodkarrene være årsag til, at en person med Milt qi xu, har let til at få blå mærker. Milt qi skal udover at holde blodet inde i blodkarrene også løfte og holde organer på plads. Derfor vil der ved Milt qi xu og Milt yang xu, kunne ses organprolaps, brok, hæmorroider og en tyngende fornemmelse eller fornemmelse af, at det hele trækkes nedad. Hvis der er en manglende produktion af gu qi, kan det ud over at føre til træthed, også føre til xue xu, fordi xue skabes af gu qi. Endvidere vil en manglende produktion af qi og xue bevirke, at musklerne, især i armene og benene, føles svage eller slappe, fordi de mangler næring. Fugt vil kunne give en tyngende fornemmelse i arme og ben, fordi det er en yin patogen og fordi det blokerer for bevægelsen af qi. Fugt-Varme kan til gengæld give smerter i musklerne. Ved Milt yang xu vil arme og ben kunne føles kolde. Årsagen er, at ved yang xu er der ikke tilstrækkelig Varme i kroppen til at varme kroppens ekstremiteter. Det samme gør sig gældende mht. afførin- 468

5 gens konsistens som er en af måderne, man kan differentiere mellem Milt qi xu og Milt yang xu. Når Milten og Maven ikke sender deres qi henholdsvis nedad og opad, vil det stagnere i den midterste jiao. Det vil give en oppustet fornemmelse i maven, som typisk vil ses i forbindelse med indtagelse af mad. Det vil endvidere også gøre, at der kan være manglende appetit og kvalme. Manglende appetit er et interessant symptom. I kinesiske tekstbøger er det et nøglesymptom ved Milt qi xu. Ikke desto mindre vil de fleste klienter med Milt qi xu svare, at de har en god appetit, alt for god. Dette kan skyldes flere forhold. For det første er der flere mekanisme som bevirker, at folk har lyst til eller behov for at spise. Udover at være en nødvendighed for at skaffe næring til kroppen, er det at spise en form for nydelse, en måde at trøste sig selv på og noget man gør, når man bl.a. keder sig. Derfor vil flere af disse mekanismer gøre, at man kan have lyst til at proppe noget i munden, selv om maven ikke føles speciel sulten. Endvidere har mange mennesker med Milt qi xu også Varme i Maven, som gør, at deres appetit er stor. Noget man kan spørge personen om er, om de har appetit om morgenen. Mange mennesker med Milt qi xu har ingen appetit om morgenen og springer morgenmaden over. Det skyldes at deres Mave og Milt er for svag til at sende deres qi op og nedad og det vil først komme i gang, når der har været tilstrækkelig fysisk aktivitet, til at kunne aktivere den. Dette bliver kun værre i tilfælde af der er Fugt til stede, fordi denne vil være stagneret omkring Maven og Milten, mens de har ligget stille om natten og det vil blokere for den allerede svækkede qi bevægelse. Folk med Milt qi xu har ofte trang til at spise søde sager. Det er fordi den søde smag styrker Milten. Milten qi xu vil derfor bevirke, at kroppen kræver sødt for at styrke Milten. Problemet er bare, at de fleste mennesker kvitterer for dette signal ved at indtage slik, chokolade og lignende sukkerindholdsrigeprodukter. Denne sødme er for koncentreret til, at Milten kan transformere det, så der opstår Fugt, og Milten bliver yderligere svækket. Dette medfører, at der sendes nye signaler om behovet for sødt og en ond cirkel udvikles. Det er ikke kun appetitten som kan nedsættes ved Milt ubalancer. Ved Fugt tilstande kan den øgede mængde væske i kroppen gøre at der kan være en manglende tørst. Personen kan glemme at drikke. Problemet er, at Fugt er en form for xie qi, som ikke har de fugtende, smørende og kølende kvaliteter som jin og ye har. Ved Fugt-Varme kan man opleve den paradoksale situation, at Varmen bevirker, at personen er tørstig, men Fugten er årsagen til, at de ikke har lyst til at drikke alligevel. 469

6 Fordi Fugten er en fortættet form for kropsvæske, vil det ofte medføre, at personen har en klistret fornemmelse i munden. Ved Fugt-Varme vil de dog kunne have en bitter smag i munden, hvis Varmen er meget kraftig. Hvis Milten ikke er stand til at varetage sine funktioner med at transformere og transportere væske i kroppen, vil der kunne opstå ødem. Ødem vil være kronisk, men vil ofte være fremprovokeret efter indtagelse af bestemte madvarer. Endvidere vil det kunne opstå i den præmenstruelle periode, hvis stagneret Lever qi invaderer Milten. Andre symptomer og tegn, som kan ses i den præmenstruelle periode, hvis Lever qi forstyrrer Milten er, oppustet mave, trang til søde sager og løs afføring. Folk med Milt qi xu kan som beskrevet ofte have tendens til dannelsen af Fugt og Slim. Dette kan give problemer med vægtforøgelse. De vil ofte udvikle en pæreformet krop, fordi Fugt har tendens til at søge nedad pga. dens yin natur. Det er meget typisk for kvinder at udvikle denne kropsform omkring 35-års alderen. Det er fordi kvinders ming men begynder at aftage i styrken fra denne alder. Samtidig er deres Milt qi begyndt at blive xu, fordi den igennem 20 år skulle arbejde hårdere for at genskabe den xue som mistedes gennem menstruationsblødninger. Mænds ming men aftager først i styrken fra 40-års alderen og det er ofte her, at mænd begynder at tage på i vægt. Det er dog ikke alle menneske med Milt qi xu som bliver overvægtige. Undervægt kan også i nogle tilfælde skyldes Milt qi xu. Det skyldes at den manglende produktion af gu qi ved Milt qi xu, føre til qi xu og xue xu, så muskler og bindevæv ikke får tilstrækkelig næring. Ved Milt qi xu vil personen typisk have et blegt ansigt. Årsagen er, at der både kan være en reel mangel på xue og fordi der er for lidt qi til at bevæge xue op til ansigtet. Ved Fugt ubalancer vil ansigtet og evt. øjnene typisk have et gulligt skær. Som beskrevet i afsnittet om ætiologien, kan bekymring, spekulationer samt at tænke meget, stagnere og binde Milt qi. Omvendt, hvis Milten er qi xu, kan det resultere i, at personen har en tendens til at spekulere meget over ting, at bekymre sig unødvendigt, og ikke kunne slippe tankerne. Det er fordi de ikke er i stand til at kunne skille det rene fra det urene på intellektuelt plan eller sagt med andre ord, de kan ikke skille det relevante fra det irrelevante. Deres yi stagneres og de kommer til at tænke i ring. I ekstreme tilfælde kan det føre til en depressiv tilstand, fordi de bekymrer sig så meget og fordi det kan blive til tvangstanker. Milt qi xu kan også bevirke at personen har svært ved at studere og at indlære ting, fordi tankerne ikke er klare. Det er især slemt, hvis der er Fugt, fordi det kan sløre shen og gøre, at de har svært ved at koncentrere sig. Det vil føles ligesom der er vat i hovedet eller at der ligger en dyne over deres hjerne. Endvide- 470

7 re kan den manglende produktion af gu qi føre til xue xu, så hjernen ikke næres af Hjerte xue. Generelle Milt symptomer og tegn Træthed, især efter måltider Løs afføring Svag appetit Tendens til overvægt Shi mønstre Fugt-Kulde invaderer Milten Dette kan være både et akut og et kronisk mønster. Hvis det er et akut mønster, vil det skyldes invasion af udefrakommende xie qi. Alligevel vil det klassificeres som værende en indre ubalance, fordi xie qi nu befinder sig i det indre. Ætiologi Fugt-Kulde kan invadere Milten, hvis personen har opholdt sig i kolde og fugtige omgivelser, haft vådt tøj på, indtaget medicin, mad eller drikke, som har en meget kold eller fugtig temperatur eller energi. Fugt-Kulde kan også invadere gennem Miltmeridianen på fødderne og benene, hvis personen har gået på kold, fugtig jord i bare tæer eller haft våde sko på. Kontakt med visse bakterie og vira kan forårsage Fugt-Kulde tilstande. Det kan være alt fra at spise uren mad til kolera. Det er fordi et mønster defineres ud fra dets symptomer. Hvis symptomerne og tegnene er dem som ses ved Fugt-Kulde, vil det som har forårsaget det, have været Fugt-Kulde, og skal behandles sådan. Symptomer og tegn Svag appetit Kvalme Blokeret eller proppet fornemmelse i maven eller bughulen Løs afføring eller diarré 471

8 Symptomer og tegn Klistret smag i munden Manglende tørst Manglende smagssans Tunghed i armene og benene Hvidt, klistret udflåd fra vaginaen Ødem Kold fornemmelse i maven eller bughulen Træthed Tunghed i kroppen og hovedet Slørede tanker eller en fornemmelse af, at hovedet er fuldt af vat Mat, hvidt ansigt Tyk hvid og klistret tungebelægning på en bleg tunge. Ved et kronisk mønster, vil belægningen ikke nødvendigvis være så tyk Glat og langsom puls. Ved ydre invasioner kan pulsen være mere overfladisk og den vil være kraftigere. Nøglesymptomer: Løs afføring, ingen appetit, manglende tørst, glat puls og hvid klistret tungebelægning. Behandlingsprincip Transformer og dræn Fugt og Kulde. Punkter Vælg fra: Ma 8, Mi 6, Mi 9, Ren 6, Ren 8, Ren 9, Ren 11 og UB 22. Hvis der samtidigt er Milt qi xu tilføj: Mi 3, Ma 36, Ren 12, UB 21 og UB 20. Nåleteknik: Styrkende teknik på Ma 36, Mi 3, Ren 12, UB 20 og UB 21. Drænende eller jævn teknik på Ma 8, Mi 6, Mi 9 og UB 22. Moxa på Ren 6 og Ren 8 og moxa kan også bruges på de andre punkter. Forklaring: Ma 8 dræner Fugt fra hovedet. Ren 9, Mi 6, Mi 9 og UB 22 dræner Fugt. 472

9 Ren 6 og Ren 8 med moxa uddriver Fugt-Kulde fra den midterste jiao. Ren 11 regulerer qi og dræner Fugt fra den midterste jiao. Ma 36, Mi 3, UB 20 og UB 21 styrker Milt qi, transformerer Fugt og regulerer qi i den midterste jiao. Patentpiller Ping Wei Wan (Transformerer Fugt-Kulde og regulerer Mave og Milt qi). Huo Zheng Zhen Qi Wan (Uddriver Fugt-Kulde og regulerer Mave og Milt qi). Relevante råd En person med Fugt-Kulde som invaderer Milten, skal undgå mad og drikkevarer som er kolde, både energetisk og temperaturmæssigt. Vedkommende skal også undgå at indtage ting som er Fugtskabende. Madvarer og drikke personen især skal være opmærksom på er, mejeriprodukter, kolde drikke, is, slik og kage, hvedemel, sukker, salat, agurk, tomat, melon og tropiske frugter. Vedkommende vil til gengæld have godt af at spise madvarer, som er tilberedt og varmende i deres energi. Ingefær kan anbefales. Maveområde skal helst holdes varmt. Fugt-Kulde invaderer Milten kan forårsages af følgende ubalancemønstre: Milt qi xu Milt yang xu Fugt-Kulde invaderer Milten kan resultere i følgende ubalancemønstre: Milt yang xu Fugt-Slim Fugt-Varme Fugt-Varme invaderer Milten Den store forskel mellem dette og det foregående mønster, er tilstedeværelsen af Varme symptomer og tegn. Ligesom med Fugt-Kulde der invaderer Milten, kan dette mønster både være akut og kronisk. En akut tilstand vil skyldes en invasion af udefrakommende xie qi, hvorimod en kronisk tilstand oftest vil skyldes Milt qi xu som skaber Fugt. Når den stagnerer, vil Fugten generere Varme og bliver til Fugt-Varme. Denne proces accelereres, hvis der er allerede Varme til stede i forvejen, som for eksempel ved Lever qi stagnation Varme. Ofte vil det være en kronisk tilstand af latent Fugt- 473

Kost Kosten kan være for kold i sin energi eller temperatur og derved svække Milt og Nyre yang.

Kost Kosten kan være for kold i sin energi eller temperatur og derved svække Milt og Nyre yang. Hjertebanken i kinesisk medicin, omfatter en subjektiv fornemmelse af uregelmæssige hjerteslag, hjerteslag der springer over, sommerfuglefornemmelse i brystkassen, hårdt bankende hjerteslag samt hjerteflimmer.

Læs mere

De Sultne Spøgelser. Stofmisbrug set ud fra traditionel kinesisk medicin. Speciale 2014 Maria friis Petersen

De Sultne Spøgelser. Stofmisbrug set ud fra traditionel kinesisk medicin. Speciale 2014 Maria friis Petersen De Sultne Spøgelser Stofmisbrug set ud fra traditionel kinesisk medicin Speciale 2014 Maria friis Petersen Skolen for Akupunktur og Traditionel Kinesisk Medicin Vejleder Elsebeth Lægaard og Lotte Stausholm

Læs mere

Din guide til amning.

Din guide til amning. AmmeGuiden Din guide til amning. I denne bog finder du svar på mange af de spørgsmål, som kan opstå i forbindelse med amning af dit lille nye barn. Modermælken er en vigtig ernæringskilde for barnet, og

Læs mere

BU MEI. TCM som element i håndtering af stress og stressrelaterede søvnubalancer

BU MEI. TCM som element i håndtering af stress og stressrelaterede søvnubalancer BU MEI TCM som element i håndtering af stress og stressrelaterede søvnubalancer Skolen for Akupunktur og Traditionel Kinesisk Medicin * Aku-15 / *Espelundsvej 4 * 4330 Hvalsø Vejleder: Elsebeth Lægaard

Læs mere

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Indledning Denne pjece er for dig der skal i gang med en 3-stofsbehandling for din kroniske hepatitis C (på dansk leverbetændelse C). Pjecen indeholder

Læs mere

Første Trimester FØRSTE TRIMESTER. 1. Uge 2. Uge 3. Uge (2+0) 4. Uge (3+0) 5. Uge (4+0) 6. Uge (5+0)

Første Trimester FØRSTE TRIMESTER. 1. Uge 2. Uge 3. Uge (2+0) 4. Uge (3+0) 5. Uge (4+0) 6. Uge (5+0) Graviditetsbogen Den søde hemmelighed Det er nu et nyt kapitel i dit liv begynder - du træder ind i en ny tidsregning. Dag 1 i din nye tidsregning starter egentligt først, når jeres lille barn kommer til

Læs mere

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre?

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Hvor alvorlig er sygdommen? Hvor alvorlig er ulykken? Hvad kan vi gøre om bord? Hvornår skal vi kontakte læge? Hvordan får vi fat i en læge? Søg

Læs mere

KUNSTEN AT GIVE SLIP.

KUNSTEN AT GIVE SLIP. KUNSTEN AT GIVE SLIP. Arnkjel Joleik Nielsen Her er lidt af det, jeg aldrig når at sige, når jeg underviser. Nordisk Tai Chi Chuan Forening Rigtigt mange Tai Chi Chuan elever lider af den fejlopfattelse

Læs mere

Forårskure. Antinutrienter

Forårskure. Antinutrienter Forårskure Når foråret spirer frem, får vi naturligt lyst til at forny os på samme måde, som naturen fornyer sig ved at lade det nye vokse frem. Forårsrengøring, hvor vi renser ud i det gamle og får luftet

Læs mere

Naturlig hjælp til børn

Naturlig hjælp til børn Naturlig hjælp til børn Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Kære læser Dette hæfte henvender sig først og fremmest til forældre, der ønsker at behandle deres

Læs mere

30 dages Hverdagsoverskud

30 dages Hverdagsoverskud 30 dages Hverdagsoverskud Maj / juni 2014 Overskudsmentor Eva Beierholm Bendtsen www.livs-appetit.dk www.overskudsmentor.dk info@livs-appetit.dk / info@overskudsmentor.dk 4540330298 Overskudsmentor Eva

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium I Hillerød Hospital

Læs mere

Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner på fare autonome symptomer Indbildt og reel fare

Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner på fare autonome symptomer Indbildt og reel fare Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg En kortfattet beskrivelse af angstens psykologi, fysiologi og behandling af overlæge i psykiatri Sebastian Swane Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner

Læs mere

sunde børn Til forældre med børn i alderen 0-3 år

sunde børn Til forældre med børn i alderen 0-3 år sunde børn Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2012 sunde børn Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2012 Sunde børn Til forældre med børn i alderen 0-3 år Redaktionen er afsluttet den 15. november

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år

SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2015 SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2015 SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere

Læs mere

Har du problemer med FORDØJELSEN? Så prøv en TARMSKYLNING

Har du problemer med FORDØJELSEN? Så prøv en TARMSKYLNING Har du problemer med FORDØJELSEN? Så prøv en TARMSKYLNING Ulla Stavnsbjerg 1 FORORD Hvis du tænker på at få lavet en tarmskylning, kan du have forskellige overvejelser og en vis skepsis. Det er helt naturligt

Læs mere

Sundhedsråd i International Tjeneste

Sundhedsråd i International Tjeneste Sundhedsråd i International Tjeneste FSU Forsvarets Sundhedstjeneste Indhold Indhold Autorisation Nærværende publikation FSU 902-57 Sundhedsråd i international tjeneste er en revision og viderebearbejdning

Læs mere

Naturlig hjælp til. Stress, søvnbesvær, depression og angst

Naturlig hjælp til. Stress, søvnbesvær, depression og angst Naturlig hjælp til Stress, søvnbesvær, depression og angst 1 Kære Læser Vi lever i en tid, hvor stadig flere mennesker udsættes for store psykiske belastninger. Flere og flere kan ikke klare presset fra

Læs mere

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER Når kroppen siger fra Det ville være nemt, hvis kroppen bare var en maskine 2 Når kroppen siger fra Maven gør ondt. Hovedet er ved at eksplodere. Svimmelheden er næsten

Læs mere

Stress, søvnbesvær, depression og angst

Stress, søvnbesvær, depression og angst Naturlig hjælp til Stress, søvnbesvær, depression og angst Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Kære Læser Vi lever i en tid, hvor stadig flere mennesker udsættes

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E NIVEAU E Indhold Kost... 3 Kostberegning... 3 Energi... 6 Fordøjelse... 11 Næringsstoffer... 14 Vitaminer og mineraler... 19 Hygiejne... 23 Mikroorganismer... 23 Personlighygiejne... 27 Køkkenhygiejne...

Læs mere

En bog om krop, kærester, kærlighed mm

En bog om krop, kærester, kærlighed mm spiseforstyrrelser prævention overgreb graviditet kroppen kærlighed sexsygdomme forelskelse forældre homoseksualitet den første gang venner En bog om krop, kærester, kærlighed mm www.libresse.dk Denne

Læs mere

Dag 2 Væske - dit helbred

Dag 2 Væske - dit helbred Velkommen til Herbal Centers vægttabskursus Dag 2 Væske - dit helbred Her får du et spørgsmål, som du har hørt mange gange før: "Hvor mange glas vand drikker du om dagen?" To, tre, fire - eller flere?

Læs mere

KASPER JØRGENSEN OG LAILA ØKSNEBJERG ÆNDRINGER I TÆNKNING OG PERSONLIGHED VED FREMSKREDEN PARKINSONS SYGDOM

KASPER JØRGENSEN OG LAILA ØKSNEBJERG ÆNDRINGER I TÆNKNING OG PERSONLIGHED VED FREMSKREDEN PARKINSONS SYGDOM KASPER JØRGENSEN OG LAILA ØKSNEBJERG ÆNDRINGER I TÆNKNING OG PERSONLIGHED VED FREMSKREDEN PARKINSONS SYGDOM INDHOLD ÆNDRINGER I TÆNKNING OG PERSONLIGHED VED FREMSKREDEN PARKINSONS SYGDOM Kasper Jørgensen

Læs mere

Introduktion 3. Information til pårørende, venner og besøgende 4. Dit forløb på intensivafdelingen 9. Når du forlader intensivafdelingen 12

Introduktion 3. Information til pårørende, venner og besøgende 4. Dit forløb på intensivafdelingen 9. Når du forlader intensivafdelingen 12 Indhold Side Introduktion 3 Information til pårørende, venner og besøgende 4 Dit forløb på intensivafdelingen 9 Når du forlader intensivafdelingen 12 Hjemme igen hvordan bliver mit liv nu? 13 Hvordan alvorlig

Læs mere

ET GODT HELBRED Lynguiden ET GODT HELBRED. Lynguiden. Banebrydende, visionært, intellligent! Helt naturligt!

ET GODT HELBRED Lynguiden ET GODT HELBRED. Lynguiden. Banebrydende, visionært, intellligent! Helt naturligt! ET GODT HELBRED Banebrydende, visionært, intellligent! Helt naturligt! Hilser denne bog velkommen. Fortæller hvad den almene folkeoplysning og politikere forsømmer. Noget, der burde være almen viden..

Læs mere

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL Et bedre liv med KOL En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL indholdsfortegnelse Et bedre liv med KOL Om KOL side Din egen KOL-bog... 5 Flere og flere får KOL... 6 KOL

Læs mere

Ayurveda. for velvære og balance. Gennem ayurveda lærer du, hvordan du ved at opbygge balance kan forme og forlænge dit liv og undgå sygdom.

Ayurveda. for velvære og balance. Gennem ayurveda lærer du, hvordan du ved at opbygge balance kan forme og forlænge dit liv og undgå sygdom. Ayurveda for velvære og balance Gennem ayurveda lærer du, hvordan du ved at opbygge balance kan forme og forlænge dit liv og undgå sygdom. Af Marianne Pedersen 42 www.livogsjael.dk www.livogsjael.dk 43

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere