Miltubalancers ætiologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miltubalancers ætiologi"

Transkript

1 milt ubalancer Milten har sammen med sit partnerorgan Maven, en central placering i kroppen, både fysisk og energetisk. Rent fysisk befinder Milten og Maven sig i midten af kroppen i den midterste jiao og det gør dem til krumtappen i kroppen. Al bevægelse af qi og kropssubstanser, og alt kommunikation mellem organerne i den nederste og øverste jiao, skal igennem den midterste jiao. Milten sender sin qi opad og Maven sin nedad. Hvis denne mekanisme forstyrres eller går i stå, vil det have stor betydning for qi bevægelse og kommunikation i hele kroppen. Tyndtarmen og Tyktarmen for eksempel, er direkte afhængig af Mavens og Miltens qi ji, men også organer som Lungerne er afhængige af, at Milten sender qi og jin-ye op til dem. Hvis Milten endvidere ikke transformerer og transporterer som den skal, vil der opstå Fugt, som i første omgang vil stagnere i den midterste jiao. Det vil så blokere for bevægelse af qi igennem den midterste jiao og derved kunne forstyrre mange andre organer i deres funktioner. Det er ikke kun i forhold til bevægelse og transport af de vitale substanser, at Maven og Milten har en central placering og rolle. Milten og Maven er, sammen med Nyrerne og Lungerne, fundamentet ved produktionen af qi, xue og jin-ye. Milten skiller det rene fra det urene, og sammen med Maven sørger den for, at det rene bliver sendt opad og at det urene bliver sendt nedad og til sidst ud ad kroppen. Hvis Milten er svag, vil der være manglende produktion af qi, xue og jin-ye Dette vil påvirke hele kroppen og samtlige organer, men der vil også opstå forstyrrelse af bevægelsen af qi og transformation og transport af disse substanser. Miltubalancers ætiologi Det hedder at Milten afskyr Fugt, og at den kan lide tørhed. Det betyder, at Miltens qi ji nemt forstyrres af Fugt. Fugten kan både være udefra- 465

2 kommende og den kan være indvendig genereret. Udefrakommende Fugt kan være klimatiske påvirkninger, som når en person opholder sig i fugtige omgivelser eller udsættes for våde, fugtige vejrforhold. Udefrakommende Fugt har traditionelt været en stor ætiologisk faktor i et land som Danmark, fordi Danmark har en koldt og fugtigt klima. I gamle dage var det værre, fordi boligstandarden var ringere og der var flere mennesker, som var beskæftiget med udendørs erhverv. Det er dog alligevel stadigvæk et problem, fordi luftfugtigheden generelt er høj i Danmark og fordi folk bliver udsat for regnvejr, når de cykler, går, løber osv. Derfor er det vigtigt, at folk er ordentlig påklædt og at de hurtigt skifter til tørt tøj, hvis de bliver våde. Fugten kan trænge ind i kroppen igennem benenes yin meridianer. Derfor skal folk, især kvinder, være påpasselige med ikke at gå med manglende påklædning på ben eller fødder, når det er koldt og fugtigt. Endvidere vil ophold i boliger som har svamp gøre, at der opstå Fugtsymptomer hos nogle klienter. Derfor kan skimmelsvamp o. lign betragtes som en form for udefrakommende Fugt. Fugten kan også være indvendig genereret. Dette vil ske enten fordi Milten er qi xu og ikke er i stand til at transformere den mad og de drikkevarer som indtages, så der opstår Fugt, som yderligere vil belaste Milten. Eller fordi der indtages mad- og drikkevarer som er decideret Fugtskabende, som for eksempel mejeriprodukter, søde sager, øl og hvedemel. En af de opgaver som Milt yang varetager er, at transformere og transportere. Hvis der indtages for meget mad og drikkevarer som er kolde, enten i sin energi eller sin temperatur, vil det belaste Milt yang. Derfor vil indtagelse af for mange rå grønsager, salat, frugt, koldt vand og is, have en negativ effekt på Milten. Det er især dårligt for Milt yang, hvis der drikkes for meget kold vand ved måltider. I det hele taget er kosten og måden der spises på, helt enkelt den vigtigste årsag til udvikling af Milt relateret ubalancer. Folk spiser og drikker ofte produkter som er for kolde energetisk og temperaturmæssigt, ting som er for søde eller som er Fugt- og Slimskabende. De spiser mad som er for grov og utilberedt. De spiser for hurtigt, for meget ad gangen, for ofte, for sent om aftenen og de spiser mad af for dårlig kvalitet. Ofte er tendensen til Milt qi xu og Fugt-Slim allerede lagt i spædbarnsårene. Ved at give den forkerte kost og på den forkerte måde, vil Milten, som ikke er færdigudviklet og derfor sårbar, blive overbelastet og svækket. Det vil både føre til en grundlæggende tendens til Milt qi xu og til dannelsen af Fugt og Slim, som yderligere belaster Miltens qi. Selv om det at spise for meget, for hurtigt og for sent, ofte angives som årsager til Milt og Mave ubalancer, er det vigtig at huske, at det at spise for 466

3 lidt, også vil skade Milt qi. I Danmark og Nordeuropa er underernæring pga. madmangel ikke et ubredt problem mere. Alligevel mødes noget tilsvarende hos klienter, som går på strenge slankekure, hvor der spises meget lidt eller ensidigt kost. De vil hurtigt kunne udvikle Milt qi xu. Dette vil desværre have den uheldige konsekvens, at Milten ikke fungerer optimalt mht. at skille det rene fra det urene og derfor danner de Fugt og Slim. Det bevirker, at de tit tager på i vægt igen, lige så snart at de begynder at spise normalt igen. Endvidere vil patienter, som har en historie af anoreksi og bulimi, ofte alvorligt have skadet deres Milt og Mave qi. Det skyldes at den ekstreme underernæring som er en konsekvens af deres lidelse, grundlæggende vil have svækket deres Milt og Mave qi. Samtidig vil gentagende og tvungen opkastning have forstyrret Maven og Miltens qi ji og derved vil de ikke være i stand til at sende deres qi i den rigtige retning. Noget medicin, især antibiotika, har en meget kølende og Fugtskabende energi. De vil derfor kunne skade Milt yang. Milt yang understøttes af Nyre yang og ming men, hvis disse er svage, vil Milt yang også svækkes og vil ikke kunne varetage sine opgaver med hensyn til at transformere og transformere qi og kropsvæskerne. For at Miltens qi ji kan fungere optimalt, er det vigtigt, at der fysisk er åben passage, for at qi kan sendes op og ned fra den midterste jiao. Hvis personen sidder fremoverbøjet eller sidder skævt, vil det fysisk blokere for qi bevægelsen. Endvidere vil fysisk aktivitet og motion hjælpe med at bevæge qi i den midterste jiao. Derfor kan en person, som er meget stillesiddende have tendens til stagnation af qi i den midterste jiao. Milt qi kan bindes og stagneres af bekymring, af at tænke og spekulere meget. Dette kan føre til en svækkelse af Milt qi. Hvis en person læser, ser fjernsyn, skriver på computeren o. lign mens de spiser, vil det svække Milt qi. Det er fordi Milten skal bruge sin qi både til at fordøje eller skille det rene fra det urene intellektuelt og fysisk samtidigt. I det hele taget vil det at studere og læse meget, belaste Milten og kunne føre til Milt qi xu. Længerevarende sygdom, fysisk belastning af kroppen og blodtab, kan føre til Milt qi xu. Årsagen er, at Milten skal på overarbejde, for at skabe tilstrækkelig gu qi til at rette op på den kronisk xu tilstand. Miltubalancers patologi Hvis Milten ikke er i stand til at skille det rene fra det urene, vil mad og væskeindtagelse ikke blive ordentligt transformeret. Det vil resultere i, at ren qi sendes nedad sammen med de urene rester. Det betyder, at personen vil mangle qi og derfor vil de føle sig trætte og energiforladte. Hvis der ikke er en ordentlig transformation af det som indtages, vil der endvidere opstå Fugt. Det skyldes at noget af det urene qi som skulle have været skilt fra og 467

4 sendt nedad, trækkes ud og sendes opad sammen den rene qi. Det vil ofte ses ved at der er en fedtet eller klistret belægning på tungen. En person med Fugt vil også være træt, både fordi Milten belastes og derved produceres der mindre qi, men også fordi Fugten blokerer for bevægelsen af qi i kroppen. Ved Fugt vil trætheden ofte være mest udtalt om morgenen og efter indtagelse af Fugtskabende madvarer. Ved Milt qi xu vil trætheden være værst opad dagen og efter måltider. Trætheden er værst efter måltider, fordi Milten skal bruge qi til at transformere maden og derfor er der ikke nok qi at sende opad til at skabe zhen qi. Endvidere vil der også opstå Fugt, som lægger sig som en dyne og slører shen. Hvis transformation af maden har været ufuldstændig eller hvis der er Fugt, vil afføringen være løs og usammenhængende. Ved Milt yang xu, og ved invasioner af Fugt-Kulde som slukker for Miltens Ild, vil transformation være så dårlig, at afføringen er vandig og med ufordøjede madrester i. Hvis der er Fugt-Varme, vil Varmen bevirke, at afføringen bliver klistret og kraftigt lugtende og der kan være en sviende eller brændende fornemmelse i endetarmen. Varmen kan være så kraftig, at den får blodkarrene til at sprænge og der kan være blod i afføringen. Blod i afføringen kan også ses ved Milt qi xu. Det er fordi at en af Miltens opgaver er at holde blodet ind i blodkarrene. Hvis Milten er qi xu, kan der derfor opstå blødninger. Det er ikke kun i tarmene, at Milt qi xu kan resultere i blødninger, men alle former for blødninger kan skyldes Milt qi xu. Det er meget typisk at for eksempel pletblødninger og forlængede eller kraftige menstruationsblødninger hos kvinder, skyldes Milt qi xu. Endvidere kan den manglende evne til at holde blodet inde i blodkarrene være årsag til, at en person med Milt qi xu, har let til at få blå mærker. Milt qi skal udover at holde blodet inde i blodkarrene også løfte og holde organer på plads. Derfor vil der ved Milt qi xu og Milt yang xu, kunne ses organprolaps, brok, hæmorroider og en tyngende fornemmelse eller fornemmelse af, at det hele trækkes nedad. Hvis der er en manglende produktion af gu qi, kan det ud over at føre til træthed, også føre til xue xu, fordi xue skabes af gu qi. Endvidere vil en manglende produktion af qi og xue bevirke, at musklerne, især i armene og benene, føles svage eller slappe, fordi de mangler næring. Fugt vil kunne give en tyngende fornemmelse i arme og ben, fordi det er en yin patogen og fordi det blokerer for bevægelsen af qi. Fugt-Varme kan til gengæld give smerter i musklerne. Ved Milt yang xu vil arme og ben kunne føles kolde. Årsagen er, at ved yang xu er der ikke tilstrækkelig Varme i kroppen til at varme kroppens ekstremiteter. Det samme gør sig gældende mht. afførin- 468

5 gens konsistens som er en af måderne, man kan differentiere mellem Milt qi xu og Milt yang xu. Når Milten og Maven ikke sender deres qi henholdsvis nedad og opad, vil det stagnere i den midterste jiao. Det vil give en oppustet fornemmelse i maven, som typisk vil ses i forbindelse med indtagelse af mad. Det vil endvidere også gøre, at der kan være manglende appetit og kvalme. Manglende appetit er et interessant symptom. I kinesiske tekstbøger er det et nøglesymptom ved Milt qi xu. Ikke desto mindre vil de fleste klienter med Milt qi xu svare, at de har en god appetit, alt for god. Dette kan skyldes flere forhold. For det første er der flere mekanisme som bevirker, at folk har lyst til eller behov for at spise. Udover at være en nødvendighed for at skaffe næring til kroppen, er det at spise en form for nydelse, en måde at trøste sig selv på og noget man gør, når man bl.a. keder sig. Derfor vil flere af disse mekanismer gøre, at man kan have lyst til at proppe noget i munden, selv om maven ikke føles speciel sulten. Endvidere har mange mennesker med Milt qi xu også Varme i Maven, som gør, at deres appetit er stor. Noget man kan spørge personen om er, om de har appetit om morgenen. Mange mennesker med Milt qi xu har ingen appetit om morgenen og springer morgenmaden over. Det skyldes at deres Mave og Milt er for svag til at sende deres qi op og nedad og det vil først komme i gang, når der har været tilstrækkelig fysisk aktivitet, til at kunne aktivere den. Dette bliver kun værre i tilfælde af der er Fugt til stede, fordi denne vil være stagneret omkring Maven og Milten, mens de har ligget stille om natten og det vil blokere for den allerede svækkede qi bevægelse. Folk med Milt qi xu har ofte trang til at spise søde sager. Det er fordi den søde smag styrker Milten. Milten qi xu vil derfor bevirke, at kroppen kræver sødt for at styrke Milten. Problemet er bare, at de fleste mennesker kvitterer for dette signal ved at indtage slik, chokolade og lignende sukkerindholdsrigeprodukter. Denne sødme er for koncentreret til, at Milten kan transformere det, så der opstår Fugt, og Milten bliver yderligere svækket. Dette medfører, at der sendes nye signaler om behovet for sødt og en ond cirkel udvikles. Det er ikke kun appetitten som kan nedsættes ved Milt ubalancer. Ved Fugt tilstande kan den øgede mængde væske i kroppen gøre at der kan være en manglende tørst. Personen kan glemme at drikke. Problemet er, at Fugt er en form for xie qi, som ikke har de fugtende, smørende og kølende kvaliteter som jin og ye har. Ved Fugt-Varme kan man opleve den paradoksale situation, at Varmen bevirker, at personen er tørstig, men Fugten er årsagen til, at de ikke har lyst til at drikke alligevel. 469

6 Fordi Fugten er en fortættet form for kropsvæske, vil det ofte medføre, at personen har en klistret fornemmelse i munden. Ved Fugt-Varme vil de dog kunne have en bitter smag i munden, hvis Varmen er meget kraftig. Hvis Milten ikke er stand til at varetage sine funktioner med at transformere og transportere væske i kroppen, vil der kunne opstå ødem. Ødem vil være kronisk, men vil ofte være fremprovokeret efter indtagelse af bestemte madvarer. Endvidere vil det kunne opstå i den præmenstruelle periode, hvis stagneret Lever qi invaderer Milten. Andre symptomer og tegn, som kan ses i den præmenstruelle periode, hvis Lever qi forstyrrer Milten er, oppustet mave, trang til søde sager og løs afføring. Folk med Milt qi xu kan som beskrevet ofte have tendens til dannelsen af Fugt og Slim. Dette kan give problemer med vægtforøgelse. De vil ofte udvikle en pæreformet krop, fordi Fugt har tendens til at søge nedad pga. dens yin natur. Det er meget typisk for kvinder at udvikle denne kropsform omkring 35-års alderen. Det er fordi kvinders ming men begynder at aftage i styrken fra denne alder. Samtidig er deres Milt qi begyndt at blive xu, fordi den igennem 20 år skulle arbejde hårdere for at genskabe den xue som mistedes gennem menstruationsblødninger. Mænds ming men aftager først i styrken fra 40-års alderen og det er ofte her, at mænd begynder at tage på i vægt. Det er dog ikke alle menneske med Milt qi xu som bliver overvægtige. Undervægt kan også i nogle tilfælde skyldes Milt qi xu. Det skyldes at den manglende produktion af gu qi ved Milt qi xu, føre til qi xu og xue xu, så muskler og bindevæv ikke får tilstrækkelig næring. Ved Milt qi xu vil personen typisk have et blegt ansigt. Årsagen er, at der både kan være en reel mangel på xue og fordi der er for lidt qi til at bevæge xue op til ansigtet. Ved Fugt ubalancer vil ansigtet og evt. øjnene typisk have et gulligt skær. Som beskrevet i afsnittet om ætiologien, kan bekymring, spekulationer samt at tænke meget, stagnere og binde Milt qi. Omvendt, hvis Milten er qi xu, kan det resultere i, at personen har en tendens til at spekulere meget over ting, at bekymre sig unødvendigt, og ikke kunne slippe tankerne. Det er fordi de ikke er i stand til at kunne skille det rene fra det urene på intellektuelt plan eller sagt med andre ord, de kan ikke skille det relevante fra det irrelevante. Deres yi stagneres og de kommer til at tænke i ring. I ekstreme tilfælde kan det føre til en depressiv tilstand, fordi de bekymrer sig så meget og fordi det kan blive til tvangstanker. Milt qi xu kan også bevirke at personen har svært ved at studere og at indlære ting, fordi tankerne ikke er klare. Det er især slemt, hvis der er Fugt, fordi det kan sløre shen og gøre, at de har svært ved at koncentrere sig. Det vil føles ligesom der er vat i hovedet eller at der ligger en dyne over deres hjerne. Endvide- 470

7 re kan den manglende produktion af gu qi føre til xue xu, så hjernen ikke næres af Hjerte xue. Generelle Milt symptomer og tegn Træthed, især efter måltider Løs afføring Svag appetit Tendens til overvægt Shi mønstre Fugt-Kulde invaderer Milten Dette kan være både et akut og et kronisk mønster. Hvis det er et akut mønster, vil det skyldes invasion af udefrakommende xie qi. Alligevel vil det klassificeres som værende en indre ubalance, fordi xie qi nu befinder sig i det indre. Ætiologi Fugt-Kulde kan invadere Milten, hvis personen har opholdt sig i kolde og fugtige omgivelser, haft vådt tøj på, indtaget medicin, mad eller drikke, som har en meget kold eller fugtig temperatur eller energi. Fugt-Kulde kan også invadere gennem Miltmeridianen på fødderne og benene, hvis personen har gået på kold, fugtig jord i bare tæer eller haft våde sko på. Kontakt med visse bakterie og vira kan forårsage Fugt-Kulde tilstande. Det kan være alt fra at spise uren mad til kolera. Det er fordi et mønster defineres ud fra dets symptomer. Hvis symptomerne og tegnene er dem som ses ved Fugt-Kulde, vil det som har forårsaget det, have været Fugt-Kulde, og skal behandles sådan. Symptomer og tegn Svag appetit Kvalme Blokeret eller proppet fornemmelse i maven eller bughulen Løs afføring eller diarré 471

8 Symptomer og tegn Klistret smag i munden Manglende tørst Manglende smagssans Tunghed i armene og benene Hvidt, klistret udflåd fra vaginaen Ødem Kold fornemmelse i maven eller bughulen Træthed Tunghed i kroppen og hovedet Slørede tanker eller en fornemmelse af, at hovedet er fuldt af vat Mat, hvidt ansigt Tyk hvid og klistret tungebelægning på en bleg tunge. Ved et kronisk mønster, vil belægningen ikke nødvendigvis være så tyk Glat og langsom puls. Ved ydre invasioner kan pulsen være mere overfladisk og den vil være kraftigere. Nøglesymptomer: Løs afføring, ingen appetit, manglende tørst, glat puls og hvid klistret tungebelægning. Behandlingsprincip Transformer og dræn Fugt og Kulde. Punkter Vælg fra: Ma 8, Mi 6, Mi 9, Ren 6, Ren 8, Ren 9, Ren 11 og UB 22. Hvis der samtidigt er Milt qi xu tilføj: Mi 3, Ma 36, Ren 12, UB 21 og UB 20. Nåleteknik: Styrkende teknik på Ma 36, Mi 3, Ren 12, UB 20 og UB 21. Drænende eller jævn teknik på Ma 8, Mi 6, Mi 9 og UB 22. Moxa på Ren 6 og Ren 8 og moxa kan også bruges på de andre punkter. Forklaring: Ma 8 dræner Fugt fra hovedet. Ren 9, Mi 6, Mi 9 og UB 22 dræner Fugt. 472

9 Ren 6 og Ren 8 med moxa uddriver Fugt-Kulde fra den midterste jiao. Ren 11 regulerer qi og dræner Fugt fra den midterste jiao. Ma 36, Mi 3, UB 20 og UB 21 styrker Milt qi, transformerer Fugt og regulerer qi i den midterste jiao. Patentpiller Ping Wei Wan (Transformerer Fugt-Kulde og regulerer Mave og Milt qi). Huo Zheng Zhen Qi Wan (Uddriver Fugt-Kulde og regulerer Mave og Milt qi). Relevante råd En person med Fugt-Kulde som invaderer Milten, skal undgå mad og drikkevarer som er kolde, både energetisk og temperaturmæssigt. Vedkommende skal også undgå at indtage ting som er Fugtskabende. Madvarer og drikke personen især skal være opmærksom på er, mejeriprodukter, kolde drikke, is, slik og kage, hvedemel, sukker, salat, agurk, tomat, melon og tropiske frugter. Vedkommende vil til gengæld have godt af at spise madvarer, som er tilberedt og varmende i deres energi. Ingefær kan anbefales. Maveområde skal helst holdes varmt. Fugt-Kulde invaderer Milten kan forårsages af følgende ubalancemønstre: Milt qi xu Milt yang xu Fugt-Kulde invaderer Milten kan resultere i følgende ubalancemønstre: Milt yang xu Fugt-Slim Fugt-Varme Fugt-Varme invaderer Milten Den store forskel mellem dette og det foregående mønster, er tilstedeværelsen af Varme symptomer og tegn. Ligesom med Fugt-Kulde der invaderer Milten, kan dette mønster både være akut og kronisk. En akut tilstand vil skyldes en invasion af udefrakommende xie qi, hvorimod en kronisk tilstand oftest vil skyldes Milt qi xu som skaber Fugt. Når den stagnerer, vil Fugten generere Varme og bliver til Fugt-Varme. Denne proces accelereres, hvis der er allerede Varme til stede i forvejen, som for eksempel ved Lever qi stagnation Varme. Ofte vil det være en kronisk tilstand af latent Fugt- 473

Kost Kosten kan være for kold i sin energi eller temperatur og derved svække Milt og Nyre yang.

Kost Kosten kan være for kold i sin energi eller temperatur og derved svække Milt og Nyre yang. Hjertebanken i kinesisk medicin, omfatter en subjektiv fornemmelse af uregelmæssige hjerteslag, hjerteslag der springer over, sommerfuglefornemmelse i brystkassen, hårdt bankende hjerteslag samt hjerteflimmer.

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage S TA N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage Mave Cardia [C] Pylorus [P] Ptosis Maven er nedsunken. Svært ved at løfte armene over hovedet, hængemave, svært at tømme maven, spiser uden at

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Fordøjelse. Søs Wollesen Læge

Fordøjelse. Søs Wollesen Læge Fordøjelse. Søs Wollesen Læge Du bliver hvad du spiser....nej du bliver hvad du fordøjer.. Fordøjelses-besvær Ca. 1,5 mio danskere har symptomer fra deres fordøjelsessystem i løbet af 1 år Mere end ½ mio.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Bedes udfyldt inden kostvejledning og medbringes! Brug god tid til besvarelsen, det du kan og vil, da hvert spørgsmål er af stor vigtighed. Anette Gammelgaard + Ernæringsterapeut

Læs mere

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Birgitte Nymann 2011 02-11-2011 FLAD MAVE HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Spis maven flad Mad, sukker, alkohol, fordøjelse Sov maven flad Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Afspænd

Læs mere

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet MIne spisevaner opgavekort Mine udfordringer er Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen 1 Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig Jeg spiser foran fjernsynet 2 3 MIne spisevaner Jeg taber

Læs mere

Ansigtet viser kroppens tilstand

Ansigtet viser kroppens tilstand Ansigtet viser kroppens tilstand Dit ansigt er en åben bog, der afslører, hvordan din krop har det. Problemer med fordøjelsen, lungerne, hjertet og fertiliteten kan alt sammen aflæses i det lille område

Læs mere

Dag 2 Væske - dit helbred

Dag 2 Væske - dit helbred Velkommen til Herbal Centers vægttabskursus Dag 2 Væske - dit helbred Her får du et spørgsmål, som du har hørt mange gange før: "Hvor mange glas vand drikker du om dagen?" To, tre, fire - eller flere?

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge:

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge: Spørgeskema til individuel kostvejledning, hvor du bedes besvare spørgsmålene så godt du kan. Giv dig god tid og tilføj gerne yderligere forhold, du synes kan være relevante. (5 sider) Navn: Dato: Fødselsdato:

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Sådan finder du din Ayurvedatype

Sådan finder du din Ayurvedatype Sådan finder du din Ayurvedatype Tekst: Nikolai Zederlinn (Spis dig lykkelig) og Metthe Christensen (Feelgood.dk) Layout: Valentin Thomsen Hvad er godt for dig? Nogen mennesker kan bare spise uhæmmede

Læs mere

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time)

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time) Velkommen til Kost & Velvære Åhavevej 44 7200 Grindsted Kære.Du har en aftale dag d../. 201 Klokken.. Ved en kostvejledning vil du blive spurgt om en række ting, som er af privat karakter; det er derfor

Læs mere

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI 02c STOMI INFO Spis godt Lev godt ILEOSTOMI Gode råd til dig som har en ileostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd, der er indeholdt i denne brochure er

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Lars Henrik Rasmussen www.kropsaand.dk. Organuret

Lars Henrik Rasmussen www.kropsaand.dk. Organuret Organuret Lars Henrik Rasmussen En vigtig del af Traditionel Kinesisk Medicin (TCM) er organuret. Det er læren om, at energien strømmer igennem organer og tilsvarende meridianer hele døgnet, således at

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

Opskrifter på FiguAktiv-måltider

Opskrifter på FiguAktiv-måltider FIGUAKTIV KONCEPT Aloe Vera, FiguAktiv drikkepulver, FiguAktiv urtete, ProBalance FiguAktiv er en forbedring af Figuline, hvor smagen og indholdsstofferne er forbedret. Der er endnu mere B12 vitamin i.

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens

Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens Regionshospitalet Randers/Grenaa Børneafdelingen 2 Rigtig mange børn har problemer med forstoppelse og har brug for professionel hjælp for at komme problemet

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Sønderborg Kommune Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Hvordan opstår syreskader? Syreskader der i fagsprog kaldes erosioner kommer som følge af,

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Tillykke med din beslutning om at rense din krop ud samt at øge bevidstheden om hvad din krop har brug for af brændstof, og ikke mindst hvad den IKKE skal have.

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk www.jerk.dk jerk@langer.dk Jerk W. Langer Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer OBS! - Omfattet af lov om ophavsrettigheder. - Må ikke kopieres. Videnskabs-journalist Læge Forfatter

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Migræne & Hovedpineforeningen

Migræne & Hovedpineforeningen Migræne & Hovedpineforeningen - er også for børn og unge gode råd test om du har migræne øvelser mod spændingshovedpine læs om massage og motion er du teenager med hovedpine? www.hovedpineforeningen.dk

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne N r. 1 2 Erosioner syreskader på tænderne Erosioner syreskader på tænderne Syre fra drikkevarer, mad eller maven kan skade dine tænder og populært sagt få dem til at ætse væk. Når tandemaljen udsættes

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm Patientvejledning Irritabel tarm Tyktarm Irritabel tarm (colon irritable) er en tilstand, hvor tyktarmens normale bevægelser er ændret, så tarmindholdet ikke føres fremad mod ende tarmen på normal vis.

Læs mere

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Optræning Af bækkenbunden Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Indhold Bækkenbunden...3 Bughulen...4 Venepumpeøvelser...5 Træning af bækkenbunden...7 Knibeøvelser...9 Lette

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI 02b STOMI INFO Spis godt Lev godt KOLOSTOMI Gode råd til dig som har en kolostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd der er indeholdt i denne brochure er en

Læs mere

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter FIGUR 1 Øjets slimhinde (bindehinde) dækker det hvide i øjet og bagsiden af øjenlågene Rødt øje et alarmsignal, når øjet er udsat for en ydre påvirkning, eller en øjensygdom er i anmarch Af Jørgen Bruun-Jensen

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen Vandladnings problemer og polio Lise Kay, Anne Marie Eriksen Kontrol af kroppens funktioner Blærens dobbelt funktion Vandladnings symptomer Start besvær Bydende vandladnings trang Slap stråle Mangelfuld

Læs mere

Energi til hele skidagen

Energi til hele skidagen Energi Til Hele Skidagen - 1 - Energi til hele skidagen En rapport fra skifitness.dk af Anja Bolbjerg De fleste kender fornemmelsen af at gassen går ud af ballonen op ad skidagen. Den sædvanlige kost på

Læs mere

Generel viden om søvn 12 18 år

Generel viden om søvn 12 18 år Generel viden om søvn 12 18 år www.sundhedstjenesten-egedal.dk God søvn gør dig glad og kvik. Viden om søvn er første skridt på vejen til god søvn. Der findes megen forskning vedrørende søvn og dens store

Læs mere

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 Museskader Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Hvad kan du gøre for at undgå museskader? Museskader

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

SLIP SUKKERVANEN. Find balancen og få øget velvære KAREN NORBERG FORLAGET PRESSTO

SLIP SUKKERVANEN. Find balancen og få øget velvære KAREN NORBERG FORLAGET PRESSTO SLIP SUKKERVANEN Find balancen og få øget velvære KAREN NORBERG FORLAGET PRESSTO Indledning Idéen til denne bog udsprang af min egen nysgerrighed både som professionel sundhedskonsulent og som privatperson.

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Bækkenbunden

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Bækkenbunden Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Bækkenbunden 2 www.krop-fysik.dk Svært ved at holde tæt? Næsten hver 10. dansker (op mod 450.000) er inkontinent, dvs. kan i større eller mindre grad ikke holde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Flad mave for altid så enkelt er det!

Flad mave for altid så enkelt er det! B i r g i t t e N y m a n n Flad mave for altid så enkelt er det! p o l i t i k e n s fo r l ag Indhold Forord 004 Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kap. 10 Kap. 11 Kap. 12

Læs mere

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning.

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Af Line Felholt, måned 2012 03 Kom af med det uønskede fedt

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen Mad og Diabetes Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Mad og Diabetes Er det mad? Hvad sker der indeni Gennemgang af organernes funktion. Spiserør, mavesæk, tarme,

Læs mere

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien Patientinformation Genoptræning efter fødsel Fysioterapien Indhold Efter fødslen... side 4 Bækkenbunden... side 5 Knibeøvelser... side 6 Knib inden belastninger... side 7 Målet med bækkenbundstræningen...

Læs mere

Stærkere, gladere, raskere med mad

Stærkere, gladere, raskere med mad Stærkere, gladere, raskere med mad Mia Damhus Cand. pharm., ernæringsterapeut DET Center for Ernæring og Terapi SBCet i 2004 3 hovedakbviteter klinik med 8 behandlere undervisning og kursusvirksomhed forlag

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Pjecen trykkes i 6.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Pjecen trykkes i 6.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk ældre og epilepsi Ældre og epilepsi er forfattet af specialeansvarlig overlæge, Birthe Pedersen, Epilepsihospitalet i Dianalund, og sygeplejerske, Helene Meinild, og udgivet af Dansk Epilepsiforening med

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

1 Fri for sukker Kom din sukkertrang til livs Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Fri for sukker Kom din sukkertrang til livs Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Fri for sukker Kom din sukkertrang til livs Sukkerafvænning for alle Bogen her er skrevet for at hjælpe dig med at slippe af med din trang til sukker og give dig en sukkerafvænning. Bogen er ikke skrevet

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Candida. Har du svamp?

Candida. Har du svamp? Candida Har du svamp? Mange har hørt om Candida-infektion eller overvækst af gærsvampe. De færreste er dog klar over, at de kan være medvirkende årsag til gener som fordøjelsesproblemer, træthed, stress,

Læs mere

Kostvejledning til ileostomipatienter

Kostvejledning til ileostomipatienter Kostvejledning til ileostomipatienter 2 Forord I denne pjece kan du læse en vejledning om mad og drikke, så du kan tage hensyn til, at du har fået en ileostomi. Desuden kan du bruge denne pjece som inspiration

Læs mere

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen Hvorfor overvægt Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job Elevator i stedet for trapper Bussen i stedet for cyklen Pizza, Fast food i stedet for sund mad Færdiglavet mad i stedet for hjemmelavet

Læs mere

MS I DAGLIGDAGEN. www.almirall.com. Solutions with you in mind

MS I DAGLIGDAGEN. www.almirall.com. Solutions with you in mind MS I DAGLIGDAGEN www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION 1. Anbefalinger omkring at tage tøj på Vi foreslår, at du husker de følgende anbefalinger, hvis du lider af fremskredne

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD 1 Indhold BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER GOD KØKKENHYGIEJNE MAD OG ERNÆRING KROPPEN OPSAMLING 2 BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER 3 Socialt og kulturelt dannelsesprojekt At

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

På vandretur og hvad så? En buket af gode råd til dig, der vil begynde at vandre.

På vandretur og hvad så? En buket af gode råd til dig, der vil begynde at vandre. På vandretur og hvad så? En buket af gode råd til dig, der vil begynde at vandre. Dansk Vandrelaug Kultorvet 7, 1. 1175 København K Tlf. 3312 1165 ma.-fre. kl. 13-17 Fax 3313 1165 dvl@dvl.dk www.dvl.dk

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Sundhedsmappe Indflydelse på egen sundhed CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Min sundhedsmappe I denne mappe kan du samle dine ting om sundhed. Der er i forvejen sat noget ind, men

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Guide. Undgå kollaps i varmen DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK DET SKAL DU GØRE. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Undgå kollaps i varmen DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK DET SKAL DU GØRE. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK 12 sider Undgå kollaps i varmen DET SKAL DU GØRE Undgå kollaps i varmen INDHOLD: Danskerne lider

Læs mere

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013 Optimal ernæring 1 KVIK TRI, MAJ 2013 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (jan. 2009) Underviser Teknisk Skole, 2009-2010 Foredragsholder,

Læs mere