Miltubalancers ætiologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miltubalancers ætiologi"

Transkript

1 milt ubalancer Milten har sammen med sit partnerorgan Maven, en central placering i kroppen, både fysisk og energetisk. Rent fysisk befinder Milten og Maven sig i midten af kroppen i den midterste jiao og det gør dem til krumtappen i kroppen. Al bevægelse af qi og kropssubstanser, og alt kommunikation mellem organerne i den nederste og øverste jiao, skal igennem den midterste jiao. Milten sender sin qi opad og Maven sin nedad. Hvis denne mekanisme forstyrres eller går i stå, vil det have stor betydning for qi bevægelse og kommunikation i hele kroppen. Tyndtarmen og Tyktarmen for eksempel, er direkte afhængig af Mavens og Miltens qi ji, men også organer som Lungerne er afhængige af, at Milten sender qi og jin-ye op til dem. Hvis Milten endvidere ikke transformerer og transporterer som den skal, vil der opstå Fugt, som i første omgang vil stagnere i den midterste jiao. Det vil så blokere for bevægelse af qi igennem den midterste jiao og derved kunne forstyrre mange andre organer i deres funktioner. Det er ikke kun i forhold til bevægelse og transport af de vitale substanser, at Maven og Milten har en central placering og rolle. Milten og Maven er, sammen med Nyrerne og Lungerne, fundamentet ved produktionen af qi, xue og jin-ye. Milten skiller det rene fra det urene, og sammen med Maven sørger den for, at det rene bliver sendt opad og at det urene bliver sendt nedad og til sidst ud ad kroppen. Hvis Milten er svag, vil der være manglende produktion af qi, xue og jin-ye Dette vil påvirke hele kroppen og samtlige organer, men der vil også opstå forstyrrelse af bevægelsen af qi og transformation og transport af disse substanser. Miltubalancers ætiologi Det hedder at Milten afskyr Fugt, og at den kan lide tørhed. Det betyder, at Miltens qi ji nemt forstyrres af Fugt. Fugten kan både være udefra- 465

2 kommende og den kan være indvendig genereret. Udefrakommende Fugt kan være klimatiske påvirkninger, som når en person opholder sig i fugtige omgivelser eller udsættes for våde, fugtige vejrforhold. Udefrakommende Fugt har traditionelt været en stor ætiologisk faktor i et land som Danmark, fordi Danmark har en koldt og fugtigt klima. I gamle dage var det værre, fordi boligstandarden var ringere og der var flere mennesker, som var beskæftiget med udendørs erhverv. Det er dog alligevel stadigvæk et problem, fordi luftfugtigheden generelt er høj i Danmark og fordi folk bliver udsat for regnvejr, når de cykler, går, løber osv. Derfor er det vigtigt, at folk er ordentlig påklædt og at de hurtigt skifter til tørt tøj, hvis de bliver våde. Fugten kan trænge ind i kroppen igennem benenes yin meridianer. Derfor skal folk, især kvinder, være påpasselige med ikke at gå med manglende påklædning på ben eller fødder, når det er koldt og fugtigt. Endvidere vil ophold i boliger som har svamp gøre, at der opstå Fugtsymptomer hos nogle klienter. Derfor kan skimmelsvamp o. lign betragtes som en form for udefrakommende Fugt. Fugten kan også være indvendig genereret. Dette vil ske enten fordi Milten er qi xu og ikke er i stand til at transformere den mad og de drikkevarer som indtages, så der opstår Fugt, som yderligere vil belaste Milten. Eller fordi der indtages mad- og drikkevarer som er decideret Fugtskabende, som for eksempel mejeriprodukter, søde sager, øl og hvedemel. En af de opgaver som Milt yang varetager er, at transformere og transportere. Hvis der indtages for meget mad og drikkevarer som er kolde, enten i sin energi eller sin temperatur, vil det belaste Milt yang. Derfor vil indtagelse af for mange rå grønsager, salat, frugt, koldt vand og is, have en negativ effekt på Milten. Det er især dårligt for Milt yang, hvis der drikkes for meget kold vand ved måltider. I det hele taget er kosten og måden der spises på, helt enkelt den vigtigste årsag til udvikling af Milt relateret ubalancer. Folk spiser og drikker ofte produkter som er for kolde energetisk og temperaturmæssigt, ting som er for søde eller som er Fugt- og Slimskabende. De spiser mad som er for grov og utilberedt. De spiser for hurtigt, for meget ad gangen, for ofte, for sent om aftenen og de spiser mad af for dårlig kvalitet. Ofte er tendensen til Milt qi xu og Fugt-Slim allerede lagt i spædbarnsårene. Ved at give den forkerte kost og på den forkerte måde, vil Milten, som ikke er færdigudviklet og derfor sårbar, blive overbelastet og svækket. Det vil både føre til en grundlæggende tendens til Milt qi xu og til dannelsen af Fugt og Slim, som yderligere belaster Miltens qi. Selv om det at spise for meget, for hurtigt og for sent, ofte angives som årsager til Milt og Mave ubalancer, er det vigtig at huske, at det at spise for 466

3 lidt, også vil skade Milt qi. I Danmark og Nordeuropa er underernæring pga. madmangel ikke et ubredt problem mere. Alligevel mødes noget tilsvarende hos klienter, som går på strenge slankekure, hvor der spises meget lidt eller ensidigt kost. De vil hurtigt kunne udvikle Milt qi xu. Dette vil desværre have den uheldige konsekvens, at Milten ikke fungerer optimalt mht. at skille det rene fra det urene og derfor danner de Fugt og Slim. Det bevirker, at de tit tager på i vægt igen, lige så snart at de begynder at spise normalt igen. Endvidere vil patienter, som har en historie af anoreksi og bulimi, ofte alvorligt have skadet deres Milt og Mave qi. Det skyldes at den ekstreme underernæring som er en konsekvens af deres lidelse, grundlæggende vil have svækket deres Milt og Mave qi. Samtidig vil gentagende og tvungen opkastning have forstyrret Maven og Miltens qi ji og derved vil de ikke være i stand til at sende deres qi i den rigtige retning. Noget medicin, især antibiotika, har en meget kølende og Fugtskabende energi. De vil derfor kunne skade Milt yang. Milt yang understøttes af Nyre yang og ming men, hvis disse er svage, vil Milt yang også svækkes og vil ikke kunne varetage sine opgaver med hensyn til at transformere og transformere qi og kropsvæskerne. For at Miltens qi ji kan fungere optimalt, er det vigtigt, at der fysisk er åben passage, for at qi kan sendes op og ned fra den midterste jiao. Hvis personen sidder fremoverbøjet eller sidder skævt, vil det fysisk blokere for qi bevægelsen. Endvidere vil fysisk aktivitet og motion hjælpe med at bevæge qi i den midterste jiao. Derfor kan en person, som er meget stillesiddende have tendens til stagnation af qi i den midterste jiao. Milt qi kan bindes og stagneres af bekymring, af at tænke og spekulere meget. Dette kan føre til en svækkelse af Milt qi. Hvis en person læser, ser fjernsyn, skriver på computeren o. lign mens de spiser, vil det svække Milt qi. Det er fordi Milten skal bruge sin qi både til at fordøje eller skille det rene fra det urene intellektuelt og fysisk samtidigt. I det hele taget vil det at studere og læse meget, belaste Milten og kunne føre til Milt qi xu. Længerevarende sygdom, fysisk belastning af kroppen og blodtab, kan føre til Milt qi xu. Årsagen er, at Milten skal på overarbejde, for at skabe tilstrækkelig gu qi til at rette op på den kronisk xu tilstand. Miltubalancers patologi Hvis Milten ikke er i stand til at skille det rene fra det urene, vil mad og væskeindtagelse ikke blive ordentligt transformeret. Det vil resultere i, at ren qi sendes nedad sammen med de urene rester. Det betyder, at personen vil mangle qi og derfor vil de føle sig trætte og energiforladte. Hvis der ikke er en ordentlig transformation af det som indtages, vil der endvidere opstå Fugt. Det skyldes at noget af det urene qi som skulle have været skilt fra og 467

4 sendt nedad, trækkes ud og sendes opad sammen den rene qi. Det vil ofte ses ved at der er en fedtet eller klistret belægning på tungen. En person med Fugt vil også være træt, både fordi Milten belastes og derved produceres der mindre qi, men også fordi Fugten blokerer for bevægelsen af qi i kroppen. Ved Fugt vil trætheden ofte være mest udtalt om morgenen og efter indtagelse af Fugtskabende madvarer. Ved Milt qi xu vil trætheden være værst opad dagen og efter måltider. Trætheden er værst efter måltider, fordi Milten skal bruge qi til at transformere maden og derfor er der ikke nok qi at sende opad til at skabe zhen qi. Endvidere vil der også opstå Fugt, som lægger sig som en dyne og slører shen. Hvis transformation af maden har været ufuldstændig eller hvis der er Fugt, vil afføringen være løs og usammenhængende. Ved Milt yang xu, og ved invasioner af Fugt-Kulde som slukker for Miltens Ild, vil transformation være så dårlig, at afføringen er vandig og med ufordøjede madrester i. Hvis der er Fugt-Varme, vil Varmen bevirke, at afføringen bliver klistret og kraftigt lugtende og der kan være en sviende eller brændende fornemmelse i endetarmen. Varmen kan være så kraftig, at den får blodkarrene til at sprænge og der kan være blod i afføringen. Blod i afføringen kan også ses ved Milt qi xu. Det er fordi at en af Miltens opgaver er at holde blodet ind i blodkarrene. Hvis Milten er qi xu, kan der derfor opstå blødninger. Det er ikke kun i tarmene, at Milt qi xu kan resultere i blødninger, men alle former for blødninger kan skyldes Milt qi xu. Det er meget typisk at for eksempel pletblødninger og forlængede eller kraftige menstruationsblødninger hos kvinder, skyldes Milt qi xu. Endvidere kan den manglende evne til at holde blodet inde i blodkarrene være årsag til, at en person med Milt qi xu, har let til at få blå mærker. Milt qi skal udover at holde blodet inde i blodkarrene også løfte og holde organer på plads. Derfor vil der ved Milt qi xu og Milt yang xu, kunne ses organprolaps, brok, hæmorroider og en tyngende fornemmelse eller fornemmelse af, at det hele trækkes nedad. Hvis der er en manglende produktion af gu qi, kan det ud over at føre til træthed, også føre til xue xu, fordi xue skabes af gu qi. Endvidere vil en manglende produktion af qi og xue bevirke, at musklerne, især i armene og benene, føles svage eller slappe, fordi de mangler næring. Fugt vil kunne give en tyngende fornemmelse i arme og ben, fordi det er en yin patogen og fordi det blokerer for bevægelsen af qi. Fugt-Varme kan til gengæld give smerter i musklerne. Ved Milt yang xu vil arme og ben kunne føles kolde. Årsagen er, at ved yang xu er der ikke tilstrækkelig Varme i kroppen til at varme kroppens ekstremiteter. Det samme gør sig gældende mht. afførin- 468

5 gens konsistens som er en af måderne, man kan differentiere mellem Milt qi xu og Milt yang xu. Når Milten og Maven ikke sender deres qi henholdsvis nedad og opad, vil det stagnere i den midterste jiao. Det vil give en oppustet fornemmelse i maven, som typisk vil ses i forbindelse med indtagelse af mad. Det vil endvidere også gøre, at der kan være manglende appetit og kvalme. Manglende appetit er et interessant symptom. I kinesiske tekstbøger er det et nøglesymptom ved Milt qi xu. Ikke desto mindre vil de fleste klienter med Milt qi xu svare, at de har en god appetit, alt for god. Dette kan skyldes flere forhold. For det første er der flere mekanisme som bevirker, at folk har lyst til eller behov for at spise. Udover at være en nødvendighed for at skaffe næring til kroppen, er det at spise en form for nydelse, en måde at trøste sig selv på og noget man gør, når man bl.a. keder sig. Derfor vil flere af disse mekanismer gøre, at man kan have lyst til at proppe noget i munden, selv om maven ikke føles speciel sulten. Endvidere har mange mennesker med Milt qi xu også Varme i Maven, som gør, at deres appetit er stor. Noget man kan spørge personen om er, om de har appetit om morgenen. Mange mennesker med Milt qi xu har ingen appetit om morgenen og springer morgenmaden over. Det skyldes at deres Mave og Milt er for svag til at sende deres qi op og nedad og det vil først komme i gang, når der har været tilstrækkelig fysisk aktivitet, til at kunne aktivere den. Dette bliver kun værre i tilfælde af der er Fugt til stede, fordi denne vil være stagneret omkring Maven og Milten, mens de har ligget stille om natten og det vil blokere for den allerede svækkede qi bevægelse. Folk med Milt qi xu har ofte trang til at spise søde sager. Det er fordi den søde smag styrker Milten. Milten qi xu vil derfor bevirke, at kroppen kræver sødt for at styrke Milten. Problemet er bare, at de fleste mennesker kvitterer for dette signal ved at indtage slik, chokolade og lignende sukkerindholdsrigeprodukter. Denne sødme er for koncentreret til, at Milten kan transformere det, så der opstår Fugt, og Milten bliver yderligere svækket. Dette medfører, at der sendes nye signaler om behovet for sødt og en ond cirkel udvikles. Det er ikke kun appetitten som kan nedsættes ved Milt ubalancer. Ved Fugt tilstande kan den øgede mængde væske i kroppen gøre at der kan være en manglende tørst. Personen kan glemme at drikke. Problemet er, at Fugt er en form for xie qi, som ikke har de fugtende, smørende og kølende kvaliteter som jin og ye har. Ved Fugt-Varme kan man opleve den paradoksale situation, at Varmen bevirker, at personen er tørstig, men Fugten er årsagen til, at de ikke har lyst til at drikke alligevel. 469

6 Fordi Fugten er en fortættet form for kropsvæske, vil det ofte medføre, at personen har en klistret fornemmelse i munden. Ved Fugt-Varme vil de dog kunne have en bitter smag i munden, hvis Varmen er meget kraftig. Hvis Milten ikke er stand til at varetage sine funktioner med at transformere og transportere væske i kroppen, vil der kunne opstå ødem. Ødem vil være kronisk, men vil ofte være fremprovokeret efter indtagelse af bestemte madvarer. Endvidere vil det kunne opstå i den præmenstruelle periode, hvis stagneret Lever qi invaderer Milten. Andre symptomer og tegn, som kan ses i den præmenstruelle periode, hvis Lever qi forstyrrer Milten er, oppustet mave, trang til søde sager og løs afføring. Folk med Milt qi xu kan som beskrevet ofte have tendens til dannelsen af Fugt og Slim. Dette kan give problemer med vægtforøgelse. De vil ofte udvikle en pæreformet krop, fordi Fugt har tendens til at søge nedad pga. dens yin natur. Det er meget typisk for kvinder at udvikle denne kropsform omkring 35-års alderen. Det er fordi kvinders ming men begynder at aftage i styrken fra denne alder. Samtidig er deres Milt qi begyndt at blive xu, fordi den igennem 20 år skulle arbejde hårdere for at genskabe den xue som mistedes gennem menstruationsblødninger. Mænds ming men aftager først i styrken fra 40-års alderen og det er ofte her, at mænd begynder at tage på i vægt. Det er dog ikke alle menneske med Milt qi xu som bliver overvægtige. Undervægt kan også i nogle tilfælde skyldes Milt qi xu. Det skyldes at den manglende produktion af gu qi ved Milt qi xu, føre til qi xu og xue xu, så muskler og bindevæv ikke får tilstrækkelig næring. Ved Milt qi xu vil personen typisk have et blegt ansigt. Årsagen er, at der både kan være en reel mangel på xue og fordi der er for lidt qi til at bevæge xue op til ansigtet. Ved Fugt ubalancer vil ansigtet og evt. øjnene typisk have et gulligt skær. Som beskrevet i afsnittet om ætiologien, kan bekymring, spekulationer samt at tænke meget, stagnere og binde Milt qi. Omvendt, hvis Milten er qi xu, kan det resultere i, at personen har en tendens til at spekulere meget over ting, at bekymre sig unødvendigt, og ikke kunne slippe tankerne. Det er fordi de ikke er i stand til at kunne skille det rene fra det urene på intellektuelt plan eller sagt med andre ord, de kan ikke skille det relevante fra det irrelevante. Deres yi stagneres og de kommer til at tænke i ring. I ekstreme tilfælde kan det føre til en depressiv tilstand, fordi de bekymrer sig så meget og fordi det kan blive til tvangstanker. Milt qi xu kan også bevirke at personen har svært ved at studere og at indlære ting, fordi tankerne ikke er klare. Det er især slemt, hvis der er Fugt, fordi det kan sløre shen og gøre, at de har svært ved at koncentrere sig. Det vil føles ligesom der er vat i hovedet eller at der ligger en dyne over deres hjerne. Endvide- 470

7 re kan den manglende produktion af gu qi føre til xue xu, så hjernen ikke næres af Hjerte xue. Generelle Milt symptomer og tegn Træthed, især efter måltider Løs afføring Svag appetit Tendens til overvægt Shi mønstre Fugt-Kulde invaderer Milten Dette kan være både et akut og et kronisk mønster. Hvis det er et akut mønster, vil det skyldes invasion af udefrakommende xie qi. Alligevel vil det klassificeres som værende en indre ubalance, fordi xie qi nu befinder sig i det indre. Ætiologi Fugt-Kulde kan invadere Milten, hvis personen har opholdt sig i kolde og fugtige omgivelser, haft vådt tøj på, indtaget medicin, mad eller drikke, som har en meget kold eller fugtig temperatur eller energi. Fugt-Kulde kan også invadere gennem Miltmeridianen på fødderne og benene, hvis personen har gået på kold, fugtig jord i bare tæer eller haft våde sko på. Kontakt med visse bakterie og vira kan forårsage Fugt-Kulde tilstande. Det kan være alt fra at spise uren mad til kolera. Det er fordi et mønster defineres ud fra dets symptomer. Hvis symptomerne og tegnene er dem som ses ved Fugt-Kulde, vil det som har forårsaget det, have været Fugt-Kulde, og skal behandles sådan. Symptomer og tegn Svag appetit Kvalme Blokeret eller proppet fornemmelse i maven eller bughulen Løs afføring eller diarré 471

8 Symptomer og tegn Klistret smag i munden Manglende tørst Manglende smagssans Tunghed i armene og benene Hvidt, klistret udflåd fra vaginaen Ødem Kold fornemmelse i maven eller bughulen Træthed Tunghed i kroppen og hovedet Slørede tanker eller en fornemmelse af, at hovedet er fuldt af vat Mat, hvidt ansigt Tyk hvid og klistret tungebelægning på en bleg tunge. Ved et kronisk mønster, vil belægningen ikke nødvendigvis være så tyk Glat og langsom puls. Ved ydre invasioner kan pulsen være mere overfladisk og den vil være kraftigere. Nøglesymptomer: Løs afføring, ingen appetit, manglende tørst, glat puls og hvid klistret tungebelægning. Behandlingsprincip Transformer og dræn Fugt og Kulde. Punkter Vælg fra: Ma 8, Mi 6, Mi 9, Ren 6, Ren 8, Ren 9, Ren 11 og UB 22. Hvis der samtidigt er Milt qi xu tilføj: Mi 3, Ma 36, Ren 12, UB 21 og UB 20. Nåleteknik: Styrkende teknik på Ma 36, Mi 3, Ren 12, UB 20 og UB 21. Drænende eller jævn teknik på Ma 8, Mi 6, Mi 9 og UB 22. Moxa på Ren 6 og Ren 8 og moxa kan også bruges på de andre punkter. Forklaring: Ma 8 dræner Fugt fra hovedet. Ren 9, Mi 6, Mi 9 og UB 22 dræner Fugt. 472

9 Ren 6 og Ren 8 med moxa uddriver Fugt-Kulde fra den midterste jiao. Ren 11 regulerer qi og dræner Fugt fra den midterste jiao. Ma 36, Mi 3, UB 20 og UB 21 styrker Milt qi, transformerer Fugt og regulerer qi i den midterste jiao. Patentpiller Ping Wei Wan (Transformerer Fugt-Kulde og regulerer Mave og Milt qi). Huo Zheng Zhen Qi Wan (Uddriver Fugt-Kulde og regulerer Mave og Milt qi). Relevante råd En person med Fugt-Kulde som invaderer Milten, skal undgå mad og drikkevarer som er kolde, både energetisk og temperaturmæssigt. Vedkommende skal også undgå at indtage ting som er Fugtskabende. Madvarer og drikke personen især skal være opmærksom på er, mejeriprodukter, kolde drikke, is, slik og kage, hvedemel, sukker, salat, agurk, tomat, melon og tropiske frugter. Vedkommende vil til gengæld have godt af at spise madvarer, som er tilberedt og varmende i deres energi. Ingefær kan anbefales. Maveområde skal helst holdes varmt. Fugt-Kulde invaderer Milten kan forårsages af følgende ubalancemønstre: Milt qi xu Milt yang xu Fugt-Kulde invaderer Milten kan resultere i følgende ubalancemønstre: Milt yang xu Fugt-Slim Fugt-Varme Fugt-Varme invaderer Milten Den store forskel mellem dette og det foregående mønster, er tilstedeværelsen af Varme symptomer og tegn. Ligesom med Fugt-Kulde der invaderer Milten, kan dette mønster både være akut og kronisk. En akut tilstand vil skyldes en invasion af udefrakommende xie qi, hvorimod en kronisk tilstand oftest vil skyldes Milt qi xu som skaber Fugt. Når den stagnerer, vil Fugten generere Varme og bliver til Fugt-Varme. Denne proces accelereres, hvis der er allerede Varme til stede i forvejen, som for eksempel ved Lever qi stagnation Varme. Ofte vil det være en kronisk tilstand af latent Fugt- 473

Indhold. anerkendelser 11 forord 13 introduktion 15. 1. del de diagnostiske søjler 23

Indhold. anerkendelser 11 forord 13 introduktion 15. 1. del de diagnostiske søjler 23 Indhold anerkendelser 11 forord 13 introduktion 15 1. del de diagnostiske søjler 23 Sektion 1 Den Diagnostiske Søjle At observere 27 Observation af Shen 29 Observation af Krops bygningen/kropsholdningen

Læs mere

3 Sygdomsårsager og Diagnose. Godken dt 1 Udfyld skemaet med Yin organernes positioner. Nummer Spørgsmål Point

3 Sygdomsårsager og Diagnose. Godken dt 1 Udfyld skemaet med Yin organernes positioner. Nummer Spørgsmål Point Undergruppe Puls 1 Udfyld skemaet med Yin organernes positioner. Udfyld skemaet med de kinesiske navne på pulspositionerne. 3 = 6 point Eksempel på Pulsskema i lille udsnit. 2 Hvilket organ s Qi kan skades

Læs mere

Gruppe opgave til akupunktør uddannelsen.

Gruppe opgave til akupunktør uddannelsen. Gruppe opgave til akupunktør uddannelsen. Gruppens medlemmer: Opgaven skal løses uden brug af bogen eller elementskema. Opgaven skal afleveres når I mener I har løst den på bedst mulige vis. God fornøjelse.

Læs mere

3 Sygdomsårsager og Diagnose. Puls 1 Udfyld skemaet med Yin organernes positioner. Udfyld skemaet med de kinesiske navne på pulspositionerne.

3 Sygdomsårsager og Diagnose. Puls 1 Udfyld skemaet med Yin organernes positioner. Udfyld skemaet med de kinesiske navne på pulspositionerne. Undgrup 3 Sygdoms og Diagnose Puls 1 Udfyld skemaet med Yin organnes position. Udfyld skemaet med de kinesiske navne på pulspositionne. 3 = 6 point Ekseml på Pulsskema i lille udsnit. 2 Hvilket organ s

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anerkendelse At behandle børn, en introduktion... 23

Indholdsfortegnelse. Anerkendelse At behandle børn, en introduktion... 23 Indholdsfortegnelse Anerkendelse... 21 At behandle børn, en introduktion... 23 SEKTION 1... 29 De vigtigste principper i kinesisk medicinsk pædiatri... 30 Børn har en ren yang konstitution... 30 Børns

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato:

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato: SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Dato: Navn: Fødselsdato: Alder: Stilling: Mobil: Adresse: Postnummer og by: Email: Arbejdstider: Egen læge: Seneste kontakt: Vægt: Højde: Blodtryk: Hvilken problemstilling

Læs mere

Stærk ryg og balance. Five Animals Qigong

Stærk ryg og balance. Five Animals Qigong Stærk ryg og balance Five Animals Qigong Five Animal Qigong - Wu Qin Xi Et komplet medicinsk Qigong System Five Animal Qigong (5 dyrs energi træning) er det ældste kendte dynamiske Qigongsystem skabt af

Læs mere

Diagnostiske metoder Tunge og puls diagnose. Jan Lasota

Diagnostiske metoder Tunge og puls diagnose. Jan Lasota Diagnostiske metoder Tunge og puls diagnose Jan Lasota Diagnostiske metoder Inspektion / se. Auskulation / høre Olfaction / lugte Anamnese / udspørge Palpation / føle Bruges til at bestemme sygdommens

Læs mere

Kost Kosten kan være for kold i sin energi eller temperatur og derved svække Milt og Nyre yang.

Kost Kosten kan være for kold i sin energi eller temperatur og derved svække Milt og Nyre yang. Hjertebanken i kinesisk medicin, omfatter en subjektiv fornemmelse af uregelmæssige hjerteslag, hjerteslag der springer over, sommerfuglefornemmelse i brystkassen, hårdt bankende hjerteslag samt hjerteflimmer.

Læs mere

Ætiologi sygdomsårsager. side 41-44

Ætiologi sygdomsårsager. side 41-44 Ætiologi sygdomsårsager side 41-44 De tre udløsende faktorer Ydre omgivelser (det man kalder vind og vejr). Ubalance i følelseslivet. Livsstil. Homøostase Homøostase betyder kropslig ligevægt. Ved perfekt

Læs mere

Akklimatisering: Dette forebygger risikoen for overophedning og hedeslag.

Akklimatisering: Dette forebygger risikoen for overophedning og hedeslag. September 2007 Overophedning og Hedeslag Overophedning er ingen sygdom i sig selv, men et symptom på at noget er galt. Ved ophold i varmt klima er der stor risiko for overophedning og i sidste ende hedeslag.

Læs mere

De fem elementer. Lek,on 2

De fem elementer. Lek,on 2 De fem elementer Lek,on 2 De fem elementer ILD Træ Jord Vand Metal Zang elementer Her er vist zang organer som er yin eller faste. Lever Nyre Hjerte Kredsløb Lunge Milt Fu elementer Her er vist fu organer

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Navn: Dato: Egen læge: Hvilke(t) problemområde(r) ønsker du hjælp til at få klarhed over og forbedre?

Navn: Dato: Egen læge: Hvilke(t) problemområde(r) ønsker du hjælp til at få klarhed over og forbedre? Spørgeskema til individuel kostvejledning, hvor du bedes besvare spørgsmålene så godt du kan. Giv dig god tid og tilføj gerne yderligere forhold, du synes kan være relevante. På den sidste side skal du

Læs mere

Kunsten at Diagnosticere

Kunsten at Diagnosticere Kunsten at Diagnosticere En Master Class i hvordan man diagnosticere med Kinesisk Medicin Formålet med diagnosen Før vi overhovedet begynder at kigge på hvordan vi diagnosticerer, skal vi stille os selv

Læs mere

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage S TA N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage Mave Cardia [C] Pylorus [P] Ptosis Maven er nedsunken. Svært ved at løfte armene over hovedet, hængemave, svært at tømme maven, spiser uden at

Læs mere

Kvalme og opkastning SIG til!

Kvalme og opkastning SIG til! Kvalme og opkastning SIG til! Forord Denne pjece er udarbejdet og udgivet af MSD og SIG Emesis, en landsdækkende gruppe af sygeplejersker, der beskæftiger sig med området kvalme og opkastning. Pjecens

Læs mere

SIG til! ved kvalme og opkastning

SIG til! ved kvalme og opkastning SIG til! ved kvalme og opkastning Forord Denne pjece er udarbejdet af SIG Emesis, en landsdækkende gruppe af sygeplejersker, der beskæftiger med problematikker indenfor kvalme og opkastning. Pjecens indhold

Læs mere

Fordøjelsen er af stor betydning for kroppens og sindets sundhed. Og mange sygdomme kunne undgås, hvis fordøjelsen fungerede optimalt.

Fordøjelsen er af stor betydning for kroppens og sindets sundhed. Og mange sygdomme kunne undgås, hvis fordøjelsen fungerede optimalt. Sundhed er at lytte Forøg dit velvære med gode råd om mad og sundhed Nicolay Marcus Zederlinn FLOWFOOD Indledning Her er en lille bog med gode råd om mad og sundhed. Hvert enkelt af rådene kan du erfare

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Irriteret tyktarm Tilføjet af Jette Plesner onsdag 07. maj 2008 Sidst opdateret torsdag 03. september 2009 Irriteret tyktarm er efterhånden blevet en folkesygdom. Maven bliver oppustet og gør ondt. Man

Læs mere

Slip af med hovedpinen

Slip af med hovedpinen Slip af med hovedpinen Stort set alle danskere oplever at have hovedpine en gang imellem. Men der er faktisk noget, du selv kan gøre for at slippe af med den. Blandt andet kan for mange hovedpinepiller

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

Kvalme og opkastning. SIG til!

Kvalme og opkastning. SIG til! Kvalme og opkastning SIG til! Forord Denne pjece er udarbejdet af SIG Emesis og udgivet af MSD. SIG Emesis er en landsdækkende gruppe af sygeplejersker, der beskæftiger sig med området kvalme og opkastning

Læs mere

Symptomer. Hovedet: Hovedpine Migræne Svimmelhed Søvnbesvær Vågner om natten Taber hovedhåret

Symptomer. Hovedet: Hovedpine Migræne Svimmelhed Søvnbesvær Vågner om natten Taber hovedhåret Symptomer Bedøm hvordan du har haft det de sidste måneder efter denne skala og skriv det aktuelle tal ud for symptomet. Der hvor det er relevant må du gerne skrive årstal eller hvor længe du har haft symptomet.

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Meridianer. Lektion 10 side 18-21

Meridianer. Lektion 10 side 18-21 Meridianer Lektion 10 side 18-21 Meridianer og sidegrene Meridianer og sidegrene er et abstrakt begreb for nogle baner hvori qi og blod cirkulerer. Meridianer løber lodret og der findes 14 stk. hvor af

Læs mere

Gode råd om hvordan man kommer af med stress

Gode råd om hvordan man kommer af med stress Gode råd om hvordan man kommer af med stress Først skal du erkende, at du har et problem, at du ikke har det godt og ikke kan gøre det, du gerne vil, og som du plejer at gøre. Din familie, venner og veninder

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

Iliaca-Femoral Bypass

Iliaca-Femoral Bypass Til patienter og pårørende Iliaca-Femoral Bypass Operation på bækkenpulsåren Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hovedpulsåren løber fra hjertet og ned i bughulen, hvor den forsyner de indre

Læs mere

Guide: Sov godt - og undgå overvægt

Guide: Sov godt - og undgå overvægt Guide: Sov godt - og undgå overvægt Motion og slankekure er ikke nok. Vil du have styr på vægten, skal du sove nok. Dårlig søvn giver nemlig overvægt, siger eksperterne. Af Line Feltholt, januar 2012 03

Læs mere

Fordøjelse. Søs Wollesen Læge

Fordøjelse. Søs Wollesen Læge Fordøjelse. Søs Wollesen Læge Du bliver hvad du spiser....nej du bliver hvad du fordøjer.. Fordøjelses-besvær Ca. 1,5 mio danskere har symptomer fra deres fordøjelsessystem i løbet af 1 år Mere end ½ mio.

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Hudens helbred. Måneden, der følges: Oplever du nogen kløende fornemmelse på huden?

Hudens helbred. Måneden, der følges: Oplever du nogen kløende fornemmelse på huden? Primær biliær cholangitis, tidligere kendt som primær biliær cirrose (PBC), er en sjælden leversygdom, der nogle gange kan være uden symptomer. Hvis du følger dine symptomer på PBC, kan det hjælpe dig

Læs mere

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Birgitte Nymann 2011 02-11-2011 FLAD MAVE HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Spis maven flad Mad, sukker, alkohol, fordøjelse Sov maven flad Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Afspænd

Læs mere

Instruktions Manual (UN-2000M)

Instruktions Manual (UN-2000M) Instruktions Manual (UN-2000M) Dobbelt virkende thumper Massage Apparat (UN-2000M) Brugsanvisninger - Sæt stikket i stikkontakten.. Brug knappen til at vælge intensiteten af massagen (Fig.1) Sæt knappen

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Bedes udfyldt inden kostvejledning og medbringes! Brug god tid til besvarelsen, det du kan og vil, da hvert spørgsmål er af stor vigtighed. Anette Gammelgaard + Ernæringsterapeut

Læs mere

Af læge Carl J. Brandt, stifter af SlankeDoktor.dk. Hvad sker der med. Brugertræf 2. februar 2008. under vægttab. kroppen

Af læge Carl J. Brandt, stifter af SlankeDoktor.dk. Hvad sker der med. Brugertræf 2. februar 2008. under vægttab. kroppen Hvad sker der med kroppen under vægttab Brugertræf 2. februar 2008 Af læge Carl J. Brandt, stifter af SlankeDoktor.dk Hvad sker der med din krop Hovedet psykiske Muskler og kraft Hjerte og kredsløb Blodkar

Læs mere

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI 02c STOMI INFO Spis godt Lev godt ILEOSTOMI Gode råd til dig som har en ileostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd, der er indeholdt i denne brochure er

Læs mere

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Kære patient Velkommen til Dronninglund Sygehus Vi fokuserer på din livsstil/ KRAM - faktorerne KOST RYGNING ALKOHOL/stoffer MOTION

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

Patientvejledning. Irritabel tyktarm

Patientvejledning. Irritabel tyktarm Patientvejledning Irritabel tyktarm Irritabel tyktarm er en sygdom/tilstand med oppustet mave, smerter og ændret afføring. Irritabel tyktarm kan påvirke livskvaliteten i udtalt grad. Hvor udbredt er irritabel

Læs mere

Navn: Alder: Telefonnummer:

Navn: Alder: Telefonnummer: Navn: Alder: Telefonnummer: Velkommen til akupunktur behandling hos Jordemoder.dk i samarbejde med Sackmann Akupunktur For at kunne give dig den bedst mulige behandling bedes du udfylde nedenstående spørgeskema

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

En af de metoder som fremmer sundheden, og giver rigtig gode resultater, er teorien om ikke at blande protein og stivelse i samme måltid.

En af de metoder som fremmer sundheden, og giver rigtig gode resultater, er teorien om ikke at blande protein og stivelse i samme måltid. Nyhedsbrev 4 I de første 3 nyhedsbreve lærte vi, at kroppen skal have vand, ilt og strøm (gennem maden), og at kroppen skal tilføres flere baseholdige fødevarer så den ikke bliver for sur. I dette nummer

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

12. At beskrive et problem specifikt og præcist

12. At beskrive et problem specifikt og præcist 12. At beskrive et problem specifikt og præcist A) Vær specifik, når du beskriver problemet. Hvem var til stede? Hvad skete der nøjagtigt? Hvor var du? Hvornår skete det? Hvordan forløb det? ikke fokusere

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Indledende akupunktur

Indledende akupunktur Indledende akupunktur Akupunktur er en erfaringsvidenskab. Det vil sige at gennem erfaring ved man at det virker. Det er en asiatisk diagnose og behandlingsmetode. Tengbjerg akupunkturuddannelse 1 Traditionel

Læs mere

v. Christina Klok SA-akupunktør jordemoder og uterus-entusiast GYNÆKOLOGI Undervisning på DA s seminar d. 8/4-17

v. Christina Klok SA-akupunktør jordemoder og uterus-entusiast GYNÆKOLOGI Undervisning på DA s seminar d. 8/4-17 v. Christina Klok SA-akupunktør jordemoder og uterus-entusiast GYNÆKOLOGI Undervisning på DA s seminar d. 8/4-17 Uterus-begrebet i TCM = indre og ydre kvindelige kønsorganer og ikke kun livmoderen Uterus

Læs mere

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism)

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) PREVIEW fællesmøde 12 maj 2015 Diabetes er et voksende globalt problem 2014 2035 WORLD

Læs mere

Dag 2 Væske - dit helbred

Dag 2 Væske - dit helbred Velkommen til Herbal Centers vægttabskursus Dag 2 Væske - dit helbred Her får du et spørgsmål, som du har hørt mange gange før: "Hvor mange glas vand drikker du om dagen?" To, tre, fire - eller flere?

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Sådan finder du din Ayurvedatype

Sådan finder du din Ayurvedatype Sådan finder du din Ayurvedatype Tekst: Nikolai Zederlinn (Spis dig lykkelig) og Metthe Christensen (Feelgood.dk) Layout: Valentin Thomsen Hvad er godt for dig? Nogen mennesker kan bare spise uhæmmede

Læs mere

0 Har aldrig eller næsten aldrig symptomet; døjer aldrig eller næsten aldrig med dette

0 Har aldrig eller næsten aldrig symptomet; døjer aldrig eller næsten aldrig med dette Hvordan har du det? side 1 af 8 Brug dette spørgeskema til at identificere dine problemområder samt at følge hvordan de forbedres uge for uge, mens du følger et program. Start med at gøre status, inden

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens

Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens Regionshospitalet Randers/Grenaa Børneafdelingen 2 Rigtig mange børn har problemer med forstoppelse og har brug for professionel hjælp for at komme problemet

Læs mere

Patientinformation. Kost anbefalinger. Til overvægtige børn og deres familie. Regionshospitalet Randers Børneafdelingen

Patientinformation. Kost anbefalinger. Til overvægtige børn og deres familie. Regionshospitalet Randers Børneafdelingen Patientinformation Kost anbefalinger Til overvægtige børn og deres familie Regionshospitalet Randers Børneafdelingen Sund kost Indledning: Denne pjece handler om nogle kost anbefalinger til dig og din

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000. www.madklassen.dk Bakterier i maden Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.000 X Bakterier i maden Hvordan undgår du at blive syg

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI 02b STOMI INFO Spis godt Lev godt KOLOSTOMI Gode råd til dig som har en kolostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd der er indeholdt i denne brochure er en

Læs mere

Ansigtet viser kroppens tilstand

Ansigtet viser kroppens tilstand Ansigtet viser kroppens tilstand Dit ansigt er en åben bog, der afslører, hvordan din krop har det. Problemer med fordøjelsen, lungerne, hjertet og fertiliteten kan alt sammen aflæses i det lille område

Læs mere

Aorta Aneurisme operation

Aorta Aneurisme operation Til patienter og pårørende Aorta Aneurisme operation Operation for udposning på hovedpulsåren i maven Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hovedpulsåren løber fra hjertet og ned i bughulen, hvor

Læs mere

FØRSTEHJÆLP. Hvad vi kan gøre her og nu, når uheldet er ude. Rødding Dyrehospital, Fagdyrlæge Gunnar Gram

FØRSTEHJÆLP. Hvad vi kan gøre her og nu, når uheldet er ude. Rødding Dyrehospital, Fagdyrlæge Gunnar Gram Hvad vi kan gøre her og nu, når uheldet er ude. Shock Kredsløbssvigt, dvs. ikke nok blod og dermed ilt ud i kroppens væv herunder hjernen. Hvis reaktionen ikke stoppes, skades nyrer, lever, hjerte og lunger,

Læs mere

Vigtigt viden om dine kropsreaktioner

Vigtigt viden om dine kropsreaktioner Vigtigt viden om dine kropsreaktioner - når du afgifter dit underliv fri af svamp (og resten af din krop) Når du afgifter og rydder op i din krop kan der komme mange forskellige reaktioner. Det er ikke

Læs mere

DE SIDSTE LEVEDØGN. - kendetegn på at døden er nær. Denne pjece er tænkt som en mulig støtte til pårørende i en vanskelig tid.

DE SIDSTE LEVEDØGN. - kendetegn på at døden er nær. Denne pjece er tænkt som en mulig støtte til pårørende i en vanskelig tid. DE SIDSTE LEVEDØGN - kendetegn på at døden er nær Denne pjece er tænkt som en mulig støtte til pårørende i en vanskelig tid. Hospice Djursland Maj 2012 Kære pårørende Ethvert menneskes dødsproces er særegen.

Læs mere

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge:

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge: Spørgeskema til individuel kostvejledning, hvor du bedes besvare spørgsmålene så godt du kan. Giv dig god tid og tilføj gerne yderligere forhold, du synes kan være relevante. (5 sider) Navn: Dato: Fødselsdato:

Læs mere

Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Rejsevejledning og udenlandsvaccination Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Læs mere

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne N r. 1 2 Erosioner syreskader på tænderne Erosioner syreskader på tænderne Syre fra drikkevarer, mad eller maven kan skade dine tænder og populært sagt få dem til at ætse væk. Når tandemaljen udsættes

Læs mere

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet MIne spisevaner opgavekort Mine udfordringer er Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen 1 Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig Jeg spiser foran fjernsynet 2 3 MIne spisevaner Jeg taber

Læs mere

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center Patientinformation Veneblodprop i benet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Klinik Medicinsk Center 2 Veneblodprop i benet De har lige fået besked om, at De har en veneblodprop /dyb årebetændelse

Læs mere

Krop & Sundhed. - Hvad er det egentlig for noget? Find ud af det lige her! :)

Krop & Sundhed. - Hvad er det egentlig for noget? Find ud af det lige her! :) Krop & Sundhed - Hvad er det egentlig for noget? Find ud af det lige her! :) S ide 2 Krop & S u n dhed Å rgang 1, Nummer 1 Søvn - hvorfor er det så vigtigt? Søvn er en nødvendighed for alle levende væsner.

Læs mere

Med venlig hilsen Hong

Med venlig hilsen Hong Kære læser Du sidder nu med materialet fra mit foredrag. Venligst kontakt mig, hvis du ønsker at kopiere eller gengive tekst og/eller billeder da alt materiale er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke

Læs mere

Spis dig sund, slank og stærk

Spis dig sund, slank og stærk Spis dig sund, slank og stærk Find den rette balance i kosten, uden at forsage alt det usunde. Test dig selv, og se hvilken mad, der passer til dig Af Krisztina Maria, februar 2013 03 Spis dig sund, slank

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

ZANG og FU organer. side

ZANG og FU organer. side ZANG og FU organer side 39-40. ZANG / yins egenskaber. Stof Struktur Kulde, mørke Vand, jord og træ Blød Parasympaticus Inferior - profund ZANG / yins egenskaber. Negativ Hunkøn Kvindelig Langsom Pessimistisk

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

Endometriose og mave-tarmproblemer

Endometriose og mave-tarmproblemer Endometriose og mave-tarmproblemer Mange kvinder med endometriose oplever mave-tarmproblemer af den ene eller den anden slags, herunder udfordringer omkring toiletbesøg. Årsagerne til disse problemer kan

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram - bækkenbund. Blære- og bækkenbunds træning

Patientvejledning. Træningsprogram - bækkenbund. Blære- og bækkenbunds træning Patientvejledning Træningsprogram - bækkenbund Blære- og bækkenbunds træning Bækkenbunden er den muskelgruppe der lukker bækkenet nedadtil. Mandens bækkenbund er mindre end kvindens, da mandens bækken

Læs mere

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Sønderborg Kommune Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Hvordan opstår syreskader? Syreskader der i fagsprog kaldes erosioner kommer som følge af,

Læs mere

Organurog søvn, psyke

Organurog søvn, psyke Orgnurog søvn, psyke Flow / orgn ur Lunge (03-05) Tyktrm (05-07) Milt (09-11) Mve (07-09) Hjerte (11-13) Tyndtrm (13-15 Nyre (17-19) Urinblære (15-17) Perikrdium(19-21) Snjio(21-23) Lever (01-03) Gldeblære

Læs mere

Patientinformation. Kost anbefalinger. Til overvægtige børn og deres familie

Patientinformation. Kost anbefalinger. Til overvægtige børn og deres familie Patientinformation Kost anbefalinger Til overvægtige børn og deres familie Kvalitet Døgnet Rundt Børneafdelingen Sund kost Indledning: Denne pjece handler om nogle kost anbefalinger til dig og din familie.

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Bækkenbunden

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Bækkenbunden Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Bækkenbunden 2 www.krop-fysik.dk Svært ved at holde tæt? Næsten hver 10. dansker (op mod 450.000) er inkontinent, dvs. kan i større eller mindre grad ikke holde

Læs mere

Forstoppelse. Til patienter og pårørende. Vælg farve. vejledning og behandling af forstoppelse (obstipation) Børne- og ungeklinikken

Forstoppelse. Til patienter og pårørende. Vælg farve. vejledning og behandling af forstoppelse (obstipation) Børne- og ungeklinikken Til patienter og pårørende Forstoppelse vejledning og behandling af forstoppelse (obstipation) Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Børne- og ungeklinikken Hvor tit har børn normal afføring? Hvad er forstoppelse?

Læs mere

Hjerte. Jan Lasota & Anne Mette Friis

Hjerte. Jan Lasota & Anne Mette Friis Hjerte Jan Lasota & Anne Mette Friis Hjertet / H Hjertet ligger midt i sternum drejet en lille smule til venstre, beskyttet af ribben og sternum. Hjertet er zang- og yin-organ. Hører til elementet ild.

Læs mere

Sklerodermi og tarmen. Lotte Fynne Neurogastroenterologisk Enhed Århus Sygehus

Sklerodermi og tarmen. Lotte Fynne Neurogastroenterologisk Enhed Århus Sygehus Sklerodermi og tarmen Lotte Fynne Neurogastroenterologisk Enhed Århus Sygehus Sklerodermi >90 % har tarmproblemer Næstefter huden det mest angrebne organ Angriber små kar og nerver Deponere bindevæv Tre

Læs mere

Fastvokset stigbøjle (otosklerose)

Fastvokset stigbøjle (otosklerose) HVIS DU VIL VIDE MERE OM FASTVOKSET STIGBØJLE (OTOSKLEROSE) Hvordan hører vi? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden

Læs mere

Hvilke problemer kan opstå, hvis det trykkede hoved ikke løsnes helt op? En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn

Hvilke problemer kan opstå, hvis det trykkede hoved ikke løsnes helt op? En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn Det er en almindelig opfattelse at spædbørn og børn ikke bør have nogen strukturel stress eller spænding i sin krop, fordi de er så unge. Virkeligheden

Læs mere

Tryk: Brøndby Kommunes Trykkeri Ældre og Omsorg, Brøndby Kommune

Tryk: Brøndby Kommunes Trykkeri Ældre og Omsorg, Brøndby Kommune Den Sidste Tid Denne udgave er er revideret af: Ingrid Hermansen, anæstesi- og smertesygeplejerske Hanne Berger, sygeplejerske Ældrecentret Æblehaven Guldborgvej 6 2660 Brøndby Strand Kilder: Ulla Søderstrøm,

Læs mere

Information om Lyrica (pregabalin)

Information om Lyrica (pregabalin) Information om Lyrica (pregabalin) Denne brochure er til dig, der er i behandling med lægemidlet Lyrica, og er et supplement til den information om din sygdom og medicin, som du har fået af din læge. Hvilke

Læs mere

Migræne & Hovedpineforeningen

Migræne & Hovedpineforeningen Migræne & Hovedpineforeningen - er også for børn og unge gode råd test om du har migræne øvelser mod spændingshovedpine læs om massage og motion er du teenager med hovedpine? www.hovedpineforeningen.dk

Læs mere

MAVE-TARM-FORSTYRRELSER

MAVE-TARM-FORSTYRRELSER ALT OM MAVE-TARM-FORSTYRRELSER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DE? Mave-tarm-problemer forbundet med MS inkluderer alle dem, som påvirker fordøjelsessystemet og er et resultat af sygdommens

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 endda mene, at du ikke anstrenger dig nok. Det kan give problemer i forhold til familie, venner og din arbejdsgiver. I denne folder kan du læse om årsagerne til træthed

Læs mere

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn HVORFOR SOVER VI? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time)

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time) Velkommen til Kost & Velvære Åhavevej 44 7200 Grindsted Kære.Du har en aftale dag d../. 201 Klokken.. Ved en kostvejledning vil du blive spurgt om en række ting, som er af privat karakter; det er derfor

Læs mere