De ydre planeters tegnskift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De ydre planeters tegnskift"

Transkript

1 De ydre planeters tegnskift Saturn, Uranus, Neptun og Pluto er de ydre planeter i vores solsystem. De er transpersonelige planeter (dog omtales Saturn normalt ikke som transpersonelig men som værende på grænsen mellem det personlige og det transpersonelige) med en langsom omløbstid rundt om jorden. Saturn bruger ca. 29 år på et omløb om jorden, Uranus ca. 84 år, Neptun ca. 165 år og Pluto ca. 248 år. Da der er tolv lige store tegn i dyrekredsen (det er de tegn som kendes fra almen omtale: vædder, tyr, tvilling osv.) er Saturn altså ca. 2½ år i hvert tegn, Uranus ca. 7 år, Neptun ca år og Pluto ca år. Når disse transpersonelige planeter skifter til et nyt tegn i dyrekredsen, sætter det kollektive bevægelser i gang, som påvirker os alle på den ene eller den anden måde. Saturn har været i jomfruens tegn siden september Fra oktober 09 til april 10 var den inde og vende i vægtens tegn, som den forlod igen for kort at vende tilbage til jomfruens tegn, som den her i juli måned endeligt forlod for at gå ind i vægtens tegn igen. Hvor Saturn er, vil man umiddelbart opleve begrænsning og mangel. På sigt kan det blive der, hvor vi udvikler os mest. Der, hvor vi kan få fat på vores autoritet og udkrystallisere vores sande jeg. Saturn var den yderste planet, som mennesket kunne se inden, stjernekikkerten blev opfundet. Den er som nåleøjet, vi skal i gennem, den indsnævring og centrering af vores personlighed som skal til, før vi kan få kontakt med det, som lægger ud over vores person. Det viser sig også ved, at døren åbnes op til de ydre transpersonelige planeter Uranus, Neptun og Pluto, som er længere væk fra jorden end Saturn. Perioden, hvor Saturn har været i jomfruens tegn, startede med en fødevare krise, som hævede priserne kraftigt på specielt korn og brød, og som også påvirkede prisen på olie. Stjernetegnet jomfruen har bl.a. med dagligdagen, renhed, perfektionisme, ernæring, mad og korn at gøre. Derfor giver det mening, at Saturn i jomfruen kan forårsage mangler og deraf afledte prisstigninger på fødevarer. De tre år, Saturn har været i jomfruen, kan dog også have været med til, at vi har fået et mere realistisk syn på fødevare produktionen og vores fremtidige energiforsyning. Det vil måske vise sig tydeligere nu, hvor Saturn har forladt jomfruens tegn. Saturn i vægtens tegn kan vise sig som problemer og kriser i relationer mellem lande og mennesker, da vægten bl.a. står for diplomati og parforhold. Saturn var i vægtens tegn under klimatopmødet i København i december 09, og kan være et godt udtryk for den hårdknude, som mødet vist mest (i hvert fald på kort sigt) endte med at være. Det giver også mening, når vægten siges at styre byen København, blandt mange byer. Hvordan det så vil afspejle sig nu, hvor Saturn endeligt har skiftet tegn til vægten og vil være der indtil oktober 2012, kan der kun gisnes om. Det kan tænke sig, at der kan komme en del diplomatiske hårdknuder, som kan kulminere i sommer-efterår 1

2 2012, inden Saturn skifter tegn til Skorpionen. Men som sagt kan det også sagtens give sig udslag i, at nogle gamle diplomatiske tvister kan løses, fordi der hvor Saturn påvirker, er man nødt til at se facts i øjnene og tage sig af det. Det samme gælder på det personlige plan. Vægten repræsenterer bl.a. relationer og parforhold, men på et dybere plan handler det om ægteskab. At sige ja og tage ansvaret på sig. Vægten bliver ofte fremstillet som vægelsindet, og det kan man også sige, at den er indtil det punkt, hvor den træffer en beslutning, for så står den fast på det. Saturn i vægten vil i høj grad forstærke dette, så der kan blive indgået nogle dybere ægteskaber i de næste par år, både i konkret og i overført betydning. Måske ikke altid lette, for Saturn peger som altid på et sted, hvor der opleves underskud, men der vil være en stor vilje til at tage ansvar for at vokse i ægteskabet. Pluto, som er den yderste kendte planet (officielt er den dog nu degraderet til en dværgplanet), skiftede tegn fra Skytten til Stenbukken i januar 2008, vendte kort tilbage til Skytten igen i juni for endeligt at gå ind i Stenbukken i november samme år. Det gik ikke stille af sig. Her startede den økonomiske krise, som vi stadigvæk er påvirket af. D. 15. september 2008 indleverede Lehman Brothers Holdings Inc., en amerikansk international bank- og finanskoncern, konkursbegæring. D. 9. september var Pluto begyndte at bevæge sig direkte efter at være gået retrograd ( baglæns ) nogle måneder. D. 27. november skifter Pluto endeligt tegn til Stenbukken. Samme dag forsvinder Stein Bagger fra et hotel i Dubai og forsøger at stikke af fra sin svindel med IT Factory. Jeg skal ikke gøre mig til dommer over Stein Bagger og hans handlinger, som jeg ikke kender, men i offentligheden er han blevet symbol på oppustede, falske værdier. Noget som mangler reelt indhold og jordforbindelse. Pluto står for død og genfødsel, transformation, det dybe underbevidste. Pluto kan også have noget manipulerende over sig. Skytten er optimistisk og med store armbevægelser. I ubalanceret form kunne Pluto i skytten let vise sig som udnyttelse af andre, grådighed og ekstravagance. Når Pluto så bevæger sig ind i Stenbukken, som står for bl.a. jordforbindelse, sparsommelighed og offentlig administration, så vil meget af det uærlige og oppustede blive afsløret og dø. Det var nok det, som Stein Bagger oplevede, og det samme skete med huspriserne herhjemme og i mange andre lande. Koncerner, som man aldrig troede skulle vakle, smuldrede pludseligt helt (f.eks. Lehman Brothers) eller delvist (f.eks. Danske Bank) væk. Der kan ske rigtigt meget endnu i de 14 år mere, hvor Pluto er i Stenbukken (Pluto er forholdsvist kort tid i Stenbukken. Plutos bane gør, at det kan variere en del, hvor længe den er i hvert tegn). Måske vil der komme nogen store afsløringer og skandaler frem fra tilsyneladende veletablerede firmaer og offentlige institutioner, måske vil dele af den offentlige administration dø og blive genfødt på en anden måde? Vi er meget klogere i 2024 men set isoleret 2

3 på Plutos placering, så er det klogt at bevare jordforbindelsen, ikke slå for store brød op og for alt i verden at være ærlig overfor sig selv og andre. Uranus skiftede tegn fra fiskene til vædderen i maj måned, vendte tilbage til fiskene i august og vil endeligt skifte til vædderen i marts Uranus står bl.a. for fornyelse, frihed, revolution, alternativ behandling samt højere tænkning og kommunikation. Det er meget pudsigt at tænke på, at Uranus gik ind i Vandbæreren i og i fiskene i Når jeg tænker tilbage på, hvornår jeg fik min første mobiltelefon, så var det i 96. Jeg husker, at jeg talte med et firma, hvor jeg skulle opgive mit erhvervs telefon nummer. Jeg gav så vedkommende mit nummer, hvorefter han spurgte, hvilket fastnet nummer jeg havde. Jeg forklarede ham, at jeg ikke havde noget fastnet nummer tilknyttet mit firma. Det havde han godt nok aldrig hørt om før. Som tiden dog går!! Men det er netop logisk, at Uranus, som bl.a. har med højere kommunikation at gøre, i Vandbæreren (hvor Uranus hersker), som bl.a. handler om frihed, selvstændighed og det impulsive, vil give en meget større frihed og trådløshed. Det fortsætter på sin vis i fiskenes tegn, som bl.a. har karakter af det flydende og grænseløse. Kommunikationen må jo netop siges at være blevet meget mere fri, flydende og grænseløs med bærbare computere og lynhurtige forbindelser. Uranus er også planet for fjernsyn og de sidste 6 års tid har jo givet mange flydende fjernsyn i form af fladskærme med flydende krystaller og lignende. Telefoni via computer er et andet symbol på, at kommunikations grænserne er forandret. De sidste 15 år har været en stor revolution på disse områder, vis omfang vi nok glemmer at tænke på. Mobiltelefoner, computere, internet, billige flyrejser, billig telefoni osv. er en selvfølge nu til forskel for 15 år siden. På samme måde vil Uranus revolutionere i vædderen. Vædderen er et ildtegn, som starter ved forårs solhverv. Vædderen er derfor igangsætter, pionér med stor energi men også impulsiv og uden evne/interesse i at fuldføre projektet. Måske vil de næste syv år blive en tid med mange nye projektor indenfor alternativ behandling. Det kan også tænkes, at mange lande og befolkningsgrupper vil kræve frihed. I den mere uheldige udformning kan det blive konflikter og krige når vædderens impulsive udiplomatiske væsen forenes med Uranus trang til revolution og frihed. Den sidste af de transpersonelige planeter Neptun skifter i april 2011 fra vandbæreren til fiskenes tegn, går tilbage til Vandbæreren i august for endeligt at gå ind i fiskenes tegn i februar Neptun står for idealisme, universel kærlighed, intuition, det mystiske og verdensfjerne. Neptun kan også skabe meget forvirring og misbrug. Neptun er hersker i fiskenes tegn, så det forstærker Neptuns energi, når den i går ind i sit eget tegn. Det kan blive 14 meget spændende år med en dyb kærligheds energi hvor det materielle kommer mere i baggrunden. Det kan også blive en tid med forvirring, som kan skyldes, at der ikke bliver taget ansvar. 3

4 I disse dage er der også en speciel konstellation, som involverer de fleste af overstående planeter. Saturn S er i starten af vægten X og laver en kvadrat til Pluto Æ i starten af Stenbukken Z, som laver en kvadrat til Jupiter j som er i starten af vædderen x. Tæt på Jupiter er Uranus F i slutningen af fiskene M. Jupiter er 12 år om et omløb om jorden og er sammen med Saturn hverken personlig eller transpersonelig plant. Fire af de fem yderste planeter (Neptun er ikke med i konstellationen) er altså involveret i denne konstellation som kulminerede d. 21. august. Måske har den vist sig som de seneste ugers kraftige regn og oversvømmelse, i Danmark, men endnu værre i et land som Pakistan. Og ildebrandene i Rusland. Jupiter (ild) blæser Plutos vand elementet op og forårsager død og undergang, Saturn og Uranus skubber på og skaber forandring i de normale strukturerer. Men bag det hele er det måske også universets råb til os om at tage ansvar for vores spirituelle sider og lade kærlighedens fornyende kraft gennemstrømme os? Som det nok kan ses af overstående, er det nemmere at se planeternes indflydelse i bakspejlet; hvordan de påvirker i fremtiden kan kun blive prognoser. Men altså prognoser, som bygger på fortolkninger af planeternes og stjernetegnenes væsen. Hvordan det så udmønter sig konkret i virkeligheden, er det svært at vide. Det er dog meget karakteristisk for vores tid, at de tre ydre planeter har skiftet/skifter tegn inden for en forholdsvist kort tidsperiode (3 år). Da tegnskiftene kan påvirke meget, kan det alene af den grund blive en meget turbulent tid. Og der er også mange dystre profetier på baggrund af planeternes stilling i de kommende år. Samtidigt laves der referencer til Maya kalenderens ophør, som efter sigende skulle være ved vintersolhverv d. 21. december Dette gør, at det er populært at udlægge det som om, at det bliver jordens undergang. Men det kunne også være afslutningen af en epoke og starten på en ny. Der er i hvert fald megen nedbrydning af det gamle og fornyelse i vente. En ny økonomisk krise er ikke usandsynlig på den baggrund. Det kan også godt vise sig som en forøgelse af konflikter og krige. Når Uranus og Pluto står i direkte kvadrat, hvilket de gør 7 gange i perioden juni 2012 til marts 2015 i ildtegnet vædderen og jordtegnet Stenbukken, kan omvæltningerne manifestere sig kraftigt. Jordens undergang er blevet proklameret mange gange i jordens historie. Det handler nok nærmere om, at der er noget, som går under inde i os. Noget gammelt blive renset ud, så det nye kan komme frem. Jeg tror, at det vil være vigtigt de næste år at holde fokus på de værdier, som er sande for én selv. Samtidigt at tro på at de forandringer, som kommer til os, er forandringer, som vil hjælpe os til at få kontakt med vores værdier, så vi kan leve mere og mere i overensstemmelse med dem. Men det er en tid, hvor det gælder om at holde tungen lige i munden og bygge på klippegrund. 4

5 5

LANGTIDSANALYSE HOROSkOP 2008-2013 af LIZ GREENE

LANGTIDSANALYSE HOROSkOP 2008-2013 af LIZ GREENE LANGTIDSANALYSE HOROSkOP - af LIZ GREENE Horoskop - for Ilya, født 12 Aug 1948 Nr 7890.003 AstroScan Hærvejen 311, 7323 Give Telefon: 33338548. Internet: www.astroscan.dk Astrologisk viden, fuldstændig

Læs mere

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama ASTROLOGIMAGASINET NR. 2 HOROSKOPET 2009 PRIS: KR. 59,50 Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama Florencio Anton Maler gennem afdøde kunstnere Forårshoroskoper Dag til dag horoskoper

Læs mere

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014 A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 1 2 0 1 4 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET STORT TEMA OM UTROSKAB Skabt til utroskab Tre må man være Brager igennem Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Læs mere

SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG

SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG Ved at analysere horoskopet for år 2000, som også er et horoskop for de næste 1000 år, og dermed Vandmandens tidsalder, kan vi astrologisk forstå den nuværende verdenskrise,

Læs mere

Nyhedsbrev august 11. 1) Reception på centeret. Kære læser af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrev august 11. 1) Reception på centeret. Kære læser af nyhedsbrevet. Nyhedsbrev august 11 Indhold: 1) Reception (side 1) 2) Hjemmeside. (side 2) 3) Aktiviteter i centeret (side 2) - Faste terapeuter (side 2) - Faste ugentlige aktiviteter (side 4) - Foredrag (side 6) - Kurser

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

FREMTIDENS PARFORHOLD

FREMTIDENS PARFORHOLD A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 3 2 0 1 3 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET Stort tema: FREMTIDENS PARFORHOLD Emmelie: PRIORITER OGSÅ KÆRLIGHEDEN Joan Ørting: FEMININE FORHOLD ER FREMTIDEN Mor-datter-udfordring

Læs mere

SØREN KIERKEGAARD I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION?

SØREN KIERKEGAARD I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION? A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 2 2 0 1 3 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? SØREN KIERKEGAARD ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION? Charles

Læs mere

Nyt blod. Lotto Henrik. Astrid Lindgren. Vild med dans

Nyt blod. Lotto Henrik. Astrid Lindgren. Vild med dans ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2008 PRIS: KR. 59,50 HOROSKOPET Nyt blod PAULA LARRAIN FRA DIKTATUR TIL STUDIEVÆRT Lotto Henrik ET VINDERHOROSKOP Astrid Lindgren FYLDER 100 ÅR Vild med dans HOROSKOPER FOR ROBERT

Læs mere

BORGEN. Steve Jobs. Skæbneåret 2012 Den kardinale gyser ÅRSHOROSKOPER FOR ALLE TEGN. Forudsigelse af næste afsnit. Vreden som drivkraft

BORGEN. Steve Jobs. Skæbneåret 2012 Den kardinale gyser ÅRSHOROSKOPER FOR ALLE TEGN. Forudsigelse af næste afsnit. Vreden som drivkraft HOROSKOPET BORGEN Forudsigelse af næste afsnit Steve Jobs Vreden som drivkraft ÅRSHOROSKOPER FOR ALLE TEGN Vinterhoroskoper Dag til dag horoskoper Kærlighedshoroskoper Skæbneåret 2012 Den kardinale gyser

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich 1 Erindringens tale ERINDRINGENS TALE - Om at se bag illusionerne af Jes Dietrich 2 Copyright 2009 tilhører Jes Dietrich. For mere information eller inspiration, eller for andre bøger af Jes Dietrich,

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Heste- og rideterapi /// 4. Entreprenør med passion /// 7. Også i dette nummer. Sammenslutningen af Alternative Behandlere

SAB-NYT. Leder /// 3. Heste- og rideterapi /// 4. Entreprenør med passion /// 7. Også i dette nummer. Sammenslutningen af Alternative Behandlere S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Heste- og rideterapi /// 4 Entreprenør med passion /// 7 Også i dette nummer Nyt fra Redaktionen,

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Sigridur. Daniel Craig. Anne Linnet. Den islandske håndlæser. Går Jorden under 21.12. kl. 12.12? er agent 007. Løve med Jomfruen opstigende

Sigridur. Daniel Craig. Anne Linnet. Den islandske håndlæser. Går Jorden under 21.12. kl. 12.12? er agent 007. Løve med Jomfruen opstigende A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 1 2 0 1 3 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET Sigridur Den islandske håndlæser Daniel Craig er agent 007 Anne Linnet Løve med Jomfruen opstigende Går Jorden under

Læs mere

World of Wisdom - fødselsanalyse + dynamisk analyse (2006-2009) for Kvinde Test 1,02 11 º 5,35 1,03 ¹ 4,16 1,55 0,21 1,04 0,08 0,27 ¹ 1,34 0,51 ¹

World of Wisdom - fødselsanalyse + dynamisk analyse (2006-2009) for Kvinde Test 1,02 11 º 5,35 1,03 ¹ 4,16 1,55 0,21 1,04 0,08 0,27 ¹ 1,34 0,51 ¹ Registered: WWW.WOW.DK www.world-of-wisdom.com Side 2 Kvinde Test Fredag 29-06-1956 09:00:00 København Placidus Medium orber Tidszone: 1:00Ø Sommertid: 0:00 Danmark 55N40 12Ø35 ¾ ± ˆ š Ð ª «} ƒ Š Þ ¼ µ

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Nyhedsbrev august 13. Indhold:

Nyhedsbrev august 13. Indhold: Nyhedsbrev august 13 Indhold: 1) Aktiviteter i centeret (side 1) - Faste terapeuter (side 2) - Faste ugentlige aktiviteter (side 5) - Kurser, workshops og foredrag (side 7) 2) Sundhedsdagene på Frb.: aktiviteter

Læs mere

Sati. Mindfulness Intro. Tredie udgave 01.06.2011 af David F.

Sati. Mindfulness Intro. Tredie udgave 01.06.2011 af David F. Sati Mindfulness Intro Tredie udgave 01.06.2011 af David F. 1 Introduktion Tak fordi du downloadede denne Mindfulness Introduktion! Dette er en simpel, men også nyttig introduktion til at få dig i gang

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere