Bilag 1 Præsentation af kandidater til Danske Andelskassers Banks bestyrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Præsentation af kandidater til Danske Andelskassers Banks bestyrelse"

Transkript

1 Bilag 1 Præsentation af kandidater til Danske Andelskassers Banks bestyrelse I henhold til vedtægternes 19 består bestyrelsen af 6-10 medlemmer, valgt af generalforsamlingen. Antallet fastsættes af bestyrelsen forud for hver ordinær generalforsamling, og bestyrelsen har forud for den ordinære generalforsamling i 2015 fastsat antallet til 8. Som følge af, at bestyrelsens tidligere medlem Kenneth Clausen - der i 2014 blev valgt for 2 år - fratrådte ekstraordinært den 24. oktober 2014, jf. selskabsmeddelelse nr. 13/2014, skal der på generalforsamlingen vælges 5 nye medlemmer. Kandidater til bestyrelsen indstilles af bestyrelsen og af enhver stemmeberettiget aktionær og vælges af generalforsamlingen; dog indstiller bestyrelsen den regnskabs- og revisionskyndige kandidat. Danske Andelskassers Banks bestyrelse indstiller til genvalg af Jakob Fastrup, Jens Jørgensen Hald og Poul Weber. Herudover indstiller bestyrelsen til valg af ny kandidater Bent Andersen og Klaus Moltesen Ravn. Kompetenceprofil for bestyrelsen Bestyrelsen tilstræber, at bestyrelsen samlet er i besiddelse af en bred faglig, menneskelig og ledelsesmæssig kompetence, samt at der i den samlede bestyrelse er en god alders- og kønsfordeling. Det af bestyrelsen nedsatte nomineringsudvalg gennemgår mindst en gang årligt bestyrelsens kompetencer og sammensætning. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem skal ikke dække alle områder (i lige høj grad), men i fællesskab skal bestyrelsen have kompetencer og erfaring indenfor/med: Økonomi Jura Virksomhedsledelse Forretningsudvikling Bestyrelsesarbejde Pengeinstitutdrift Kapitalforhold og -fremskaffelse Branchemæssige forhold, særligt i relation til de brancher, hvor Danske Andelskassers Bank har en særlig eksponering, herunder specielt landbrug, samt de kundesegmenter, der er Danske Andelskassers Banks primære markedsområder Samfundsforhold, særligt i relation til de lokalområder, hvor Danske Andelskassers Bank er engageret Hertil kommer, at mindst et af bestyrelsens medlemmer skal have regnskabskompetencer, der opfylder kravene i henhold til Bekendtgørelse nr af 19.

2 december 2011 om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, ligesom samtlige bestyrelsens medlemmer naturligvis til enhver tid skal levende op til gældende krav i henhold til finansiel lovgivning. Den samlede kompetenceprofil for Danske Andelskassers Banks bestyrelse kan findes på Oplysninger om kandidater i alfabetisk rækkefølge Bent Andersen Bent Andersen er født i 1948 og pt. bosiddende i København men har netop købt hus i Århus. Bent Andersen er bankuddannet og merkonom i finansiering og regnskab og har 50 års erfaring fra finanssektoren. Bent Andersen fungerer indtil den 30. april 2015 som administrerende direktør i DLR Kredit A/S. Bent Andersen har i årene 2007-d.d. fungeret som sagkyndig dommer i Østre Landsret. I Danske Andelskassers Banks bestyrelse kan Bent Andersen bidrage med bl.a. viden om og erfaring med økonomi, ledelse af finansiel virksomhed, forretningsudvikling specifikt indenfor landbrug samt bestyrelsesarbejde. Bent Andersen har desuden særligt kendskab til kapitalfremskaffelse. Bent Andersen opstiller som nyt medlem af Danske Andelskassers Banks bestyrelse, og han vil i henhold til Komitéen for god selskabsledelses definition være at betragte som et uafhængigt bestyrelsesmedlem. Bent Andersen fungerer indtil den 30. april 2015 som administrerende direktør i DLR Kredit A/S. Herudover er Bent Andersen medlem af bestyrelsen i VP Securities A/S, Realkreditrådet, e-nettet Holding A/S og e-nettet A/S. Ingen Jakob Fastrup Jakob Fastrup er født i 1957 og bosiddende i Sinding, nær Herning. Jakob Fastrup er uddannet cand. jur. og har mange års erfaring som advokat, siden 2003 med møderet for Højesteret. Jakob Fastrup er partner, direktør og bestyrelsesmedlem hos MidtAdvokaterne i Ikast. Herudover er han formand for foreningen Danmark på Vippen. I Danske Andelskassers Banks bestyrelse bidrager Jakob Fastrup bl.a. med viden om og erfaring med jura, økonomi, virksomhedsledelse, forretningsudvikling, bestyrelsesarbejde og samfundsforholdene i Midtjylland. Jakob Fastrup har været medlem af Danske Andelskassers Banks bestyrelse siden 2006 og formand siden Han er formand for bestyrelsens vederlagsudvalg samt medlem af bestyrelsens revisionsudvalg og marketmaker-udvalg.

3 I henhold til Komitéen for god selskabsledelses definition er Jakob Fastrup at betragte som et uafhængigt bestyrelsesmedlem. Partner, direktør og bestyrelsesmedlem i MidtAdvokaterne A/S. Bestyrelsesformand i Danmark på Vippen. Bestyrelsesmedlem i Garanti Invest A/S. Bestyrelsesformand for Sammenslutningen Danske Andelskasser, I.B og Co. A/S, I.B. Holding ApS, I.B Gruppen Holding A/S, I.B Medier A/S og I.B Facilities A/S. Næstformand i Andelskassen MidtVest. Bestyrelsesmedlem i Effect Denmark A/S, Capacity Ejendomme A/S og Advokatforum A/S. Direktør i Advokatforum A/S og B.B.J. Holding ApS. Jens Jørgensen Hald Jens Jørgensen Hald er født i 1946 og bosiddende i Hobro. Jens Jørgensen Hald er uddannet landmand og har mange års erfaring som leder af eget landbrug og som projektleder og konsulent for forskellige danske ministerier og Verdensbanken, særligt i Østeuropa. Han er endvidere engageret i ledelsen og udviklingen af virksomheder i Uganda og Polen tillige med udviklingsarbejde i Uganda. I Danske Andelskassers Banks bestyrelse bidrager Jens Jørgensen bl.a. med viden om og erfaring med økonomi, virksomhedsledelse, forretningsudvikling, bestyrelsesarbejde, landbrug og samfundsforhold i Nord- og Østjylland. Jens Jørgensen Hald har været medlem af Danske Andelskassers Banks bestyrelse siden 2003 og næstformand siden Han er medlem af bestyrelsens revisionsudvalg og risikoudvalg. I henhold til Komitéen for god selskabsledelses definition er Jens Jørgensen Hald at betragte som et uafhængigt bestyrelsesmedlem. Direktør i JJHald Consulting, JMN spolka cywilna S.Z.O.O, Polen og HKZ Agro Processing Company Limited Uganda samt HKZ Agro Processing Limited, United Arab Emirates (UAE) Dubai. Formand for Waterteck Ltd., der opererer ud fra Kampala, Uganda. Stifter af Ulfix ApS og K/S Opton Solenergi Antwerpen. Bestyrelsesmedlem i DAB Invest A/S og DAB Invest 2 A/S. Bestyrelsesformand i Andelskassen Østjylland. Næstformand i Sammenslutningen Danske Andelskasser. Klaus Moltesen Ravn Klaus Moltesen Ravn er født i 1976 og bosiddende i Høgsbro, nær Ribe.

4 Klaus Moltesen Ravn er uddannet jordbrugsteknolog med økonomisk speciale og har en bred landbrugsmæssig baggrund som bl.a. økonomikonsulent i LandboSyd og cheføkonom Agrocura Finans og Råvarer. I Danske Andelskassers Banks bestyrelse vil Klaus Moltesen Ravn bl.a. kunne bidrage med viden om og erfaring med landbrug, økonomi, virksomhedsledelse, bestyrelsesarbejde og samfundsforholdene i Syd- og Vestjylland. Klaus Moltesen Ravn har særlig viden om landbrugets konjunktur- og indtjeningsforhold. Klaus Moltesen Ravn opstiller som nyt medlem af Danske Andelskassers Banks bestyrelse, og han vil i henhold til Komitéen for god selskabsledelses definition være at betragte som et uafhængigt bestyrelsesmedlem. Leder af eget landbrug. Bestyrelsesmedlem i Andelskassen Sydjyllands Fond, hvorfra han udtræder, såfremt han bliver valgt. Bestyrelsesmedlem i Grøndal Svineproduktion A/S. Medstifter af Systematisk Valuta Invest A/S. Jytte Simonsen Jytte Simonsen er født i 1959 og bosiddende i Karup Jytte Simonsen har oplyst, at hun er uddannet i bank med uddannelsen finansdiplomstudiet samt en del af ejendomsmægleruddannelsen. I dag arbejder hun som revisorassistent, så hun har indsigt i økonomi og regnskabsforståelse. Hun har boet sammen med en landmand i over 10 år på et kvægbrug med ca. 200 ha. agerbrug, så hun ved hvad en foderplan består af og kan også håndtere en traktor. Hun kender derfor til landbrugets udviklingsmuligheder og udfordringer, på nuværende tidspunkt og fremover. Samtidig lever hun i sin hverdag med de krav der stilles til den selvstændige erhvervsdrivende. Hun vil kunne bidrage bestyrelsen i Danske Andelskassers Bank med sin erfaring omkring økonomi fra sit professionelle og private liv. Jytte Simonsen opstiller som nyt medlem af Danske Andelskassers Banks bestyrelse, og hun vil i henhold til Komitéen for god selskabsledelses definition være at betragte som et uafhængigt bestyrelsesmedlem. Nuværende og tidligere ledelsesposter Jytte Simonsen har ingen nuværende eller tidligere ledelsesposter. Poul Weber Poul Weber er født i 1949 og bosiddende nær Stenstrup på Sydfyn.

5 Poul Weber er uddannet teknisk assistent og har arbejdet som arbejdsleder inden for bygge- og anlægsbranchen. Han har gennem mange år været aktiv inden for politik som bl.a. borgmester på Sydfyn, amtsborgmester på Fyn og regionsrådsmedlem i Region Syddanmark. I Danske Andelskassers Banks bestyrelse bidrager Poul Weber bl.a. med viden om og erfaring med økonomi, forretningsudvikling, virksomhedsledelse, bestyrelsesarbejde og samfundsforhold såvel generelt som på Fyn. Poul Weber har været medlem af Danske Andelskassers Banks bestyrelse siden 2009, og han er medlem af bestyrelsens nomineringsudvalg, vederlagsudvalg og lokalstrategiudvalg. I henhold til Komitéen for god selskabsledelses definition er Poul Weber at betragte som et uafhængigt bestyrelsesmedlem. Formand for Vingsted Hotel og Konferencecenter, DGI-Huset Herning A/S, Svendborg Museum og Rådet for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune. Bestyrelsesmedlem i VDK Holding. Bestyrelsesformand for Andelskassen Fyn. Bestyrelsesmedlem i SDA, Film Fyn A/S og Værkstedets Skole i Kværndrup, DGI-Huse og Haller.

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013 2014 Den lovpligtige redegørelse Finansrådets ledelseskodeks om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen for Danske Andelskassers Bank A/S 1. Finansrådet ledelseskodeks i Danske

Læs mere

Governance redegørelse

Governance redegørelse 1 // Noter Governance redegørelse Middelfart Sparekasse 2013 2 // Indholdsfortegnelse indhold Indledning... 4 Udviklingen i bestyrelsen i 2013... 6 Bestyrelsens organisering... 10 Information om direktion

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107

Læs mere

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2012 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2010 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2014 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers Bank A/S. Bankens hjemsted er i Viborg Kommune. Banken fører følgende binavne: ANDELSKASSEN

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Selskabsoplysninger. Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg CVR: 2580 2888. Hjemsted: Svendborg.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Selskabsoplysninger. Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg CVR: 2580 2888. Hjemsted: Svendborg. Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 4 Fusionen Fynske Bank Side 5 Fynske Bank s hovedaktiviteter Side 6 Året 2013 i overskrifter Side 6 Regnskabet 2013

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Året 2014 i overskrifter Side 4 Bankens hovedaktiviteter Side 5 Regnskabet 2014 Side 5 Kapitalgrundlag Side 7 Kapitalstyring,

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks November 2013 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Corporate Governance-rapport 2014

Corporate Governance-rapport 2014 Corporate Governance-rapport 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne lovpligtige

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder.

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder. BANG & OLUFSEN Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance) Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 1. juni 2011-31.maj 2012 Denne årlige redegørelse

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra året... side 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Ledelse og afdelinger

Ledelse og afdelinger Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Ledelsesberetning:

Læs mere