Aleris-Hamlet Hospitaler Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aleris-Hamlet Hospitaler Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning"

Transkript

1 Aleris-Hamlet Hospitaler Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 97,25% 98,18% 96,97% Begrundelse for akkrediteringsstatus: Der er fundet mangler i en patientsikkerhedskritisk indikator på trin 2, der er vurderet NO. Ud fra en konkret vurdering finder akkrediteringsnævnet imidlertid ikke, at denne mangel udgør en væsentlig risiko for patientsikkerheden. Der kan derfor tildeles midlertidig akkreditering, indtil der kan ske fornyet vurdering ved fokuseret genbesøg inden for 6 måneder efter akkrediteringsnævnets afgørelse. Surveyteamets sammenfattende konklusion: Aleris-Hamlet Hospitaler har et virksomhedsgrundlag med værdier og holdninger, der efterleves, og er velintegreret i hele organisationen. Der er en synlig og engageret ledelse, med fokus på kvalitetsarbejdet og tæt opfølgning af handleplaner. Surveyteamet mødte en professionel medarbejderstab, der med stolthed, glæde og imødekommenhed deltog som en aktiv del af surveyet. Patienterne blev mødt med venlighed og respekt, i gode og sikre omgivelser. Hospitalet bør fortsat have fokus på patientjournalen, lægemiddelordination og medicingennemgang. Ligeledes bør arbejdet med at sikre databasekompletheden til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram overvåges. Hospitalet er ikke i mål med patientforløbsbeskrivelser, men arbejdet er godt i gang Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 1 af 58

2 1.1.3 Planlægning, drift og økonomi (3/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Indikator 7 Ikke relevant: Side 2 af 58

3 Indikator 8 Ikke relevant: Indikator 9 Ikke relevant: Indikator 10 Ikke relevant: Datasikkerhed (4/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Inddragelse af borgerne i udvikling af kvaliteten af sygehusets ydelser (5/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 3 af 58

4 1.2.1 Kvalitetspolitik og -organisation (1/8) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Kvalitetsovervågning (2/8) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 4 af 58

5 Patientsikkerhedskritisk: I betydelig grad opfyldt Arbejdsgangen er implementeret Opfølgning: konsistent, men der er fundet enkeltstående afvigelser i form af mangelfuld indberettelse til RKKP. Indikator 7 Ikke relevant: Indikator 8 Ikke relevant: Indikator 9 Ikke relevant: Kvalitetsforbedring (3/8) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 5 af 58

6 Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhed og risikostyring (4/8) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 6 af 58

7 Indikator 7 Ikke relevant: Indikator 8 Ikke relevant: Indikator 9 Ikke relevant: Patientidentifikation (5/8) # Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 7 af 58

8 1.2.9 Omsorg for patienter, pårørende og personale efter en utilsigtet hændelse (6/8) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientklager og patientskade-erstatningssager (7/8) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 8 af 58

9 Indikator 7 Ikke relevant: Indikator 8 Ikke relevant: Inddragelse af patienter og pårørendes oplevelser og erfaringer (8/8) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Dokumentstyring (1/4) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 9 af 58

10 Patientsikkerhedskritisk: I betydelig grad opfyldt Der er fundet enkeltstående Opfølgning: afvigelser på alle enheder i form af udprintet materiale. Retningslinjen foreskriver, at udprintet materiale ikke er gyldigt Patientjournalen (2/4) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: I nogen grad opfyldt Der er fundet svag praksis i forhold Opfølgning: til scanning af journalmateriale (medicinskema) på 1 enhed ud af 5 undersøgte. Medicinskema journaliseres således ikke. Fokuseret genbesøg Side 10 af 58

11 Indikator 7 Ikke relevant: Indikator 8 Ikke relevant: Allergi og intolerans (3/4) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: I nogen grad opfyldt Der er fundet svag implementering Opfølgning: på 1 enhed ud af 5 undersøgte. Der er forevist 6 eksempler i form af anæstesiskemaer og medicinark. I 3 af disse er der fundet afvigelser i form af manglende udfyldelse af CAVE feltet. Fokuseret genbesøg Side 11 af 58

12 1.3.5 Sikkerhed og fortrolighed ved personhenførbare data (4/4) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: I betydelig grad opfyldt Konsistent implementering på mere Opfølgning: end halvdelen af de enheder, hvor indikatoren er vurderet, men svag implementering på 1 ud af 5 matrikler. Papirbaseret journalarkiv er placeret i kopirum med åbenstående dør. Der forefindes papirbaserede journaler i personalekontor med åbentstående dør, der er ikke personale til stede i kontoret Ansættelse af personale (1/6) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 12 af 58

13 1.4.3 Introduktion af nyt personale (2/6) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 13 af 58

14 1.4.4 Arbejdstilrettelæggelse (3/6) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Uddannelse og kompetenceudvikling (4/6) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 14 af 58

15 1.4.6 Bemyndigelse af klinisk personale med forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed (Læger, ta Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed (6/6) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 15 af 58

16 1.5.1 Hygiejnepolitik og organisation (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Forebyggelse og overvågning af nosokomielle infektioner (2/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 16 af 58

17 Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Anlægger og plejer ikke centralt Opfølgning: venekateter Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Yder ikke respirationsbehandling. Opfølgning: Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: I betydelig grad opfyldt Manglerne vedrører delelementer i Opfølgning: arbejdsgangen. Der hvor der ikke foreligger patientforløbsbeskrivelser, findes ikke nedskrevet antibiotikastrategi. Indikator 8 Ikke relevant: Indikator 9 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant HAI-BA er ikke i drift/udfører ikke procedurer, der indebærer risiko for, at patienter pådrager sig infektioner. Opfølgning: Indikator 10 Ikke relevant: Procedurer og arbejdsgange ved genbehandling af medicinsk udstyr og tekstiler (3/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 17 af 58

18 1.5.5 Hånd- og uniformshygiejne (4/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 18 af 58

19 1.5.6 Rengøring (5/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant, mål opfyldt Rengøring har levet op til fastsatte mål og har løbende været overvåget. Opfølgning: Beredskabsplan (1/2) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Indgår ikke i den regionale beredskabsplan. Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: Side 19 af 58

20 Indgår ikke i den regionale Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: beredskabsplan. Indgår ikke i den regionale Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: beredskabsplan. Indgår ikke i den regionale Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: beredskabsplan. Indgår ikke i den regionale Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: beredskabsplan. Indgår ikke i den regionale Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: beredskabsplan. Indikator 7 Ikke relevant: Indgår ikke i den regionale Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: beredskabsplan. Indikator 8 Ikke relevant: Indgår ikke i den regionale Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: beredskabsplan Interne beredskabshændelser (2/2) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 20 af 58

21 Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der har ikke været interne Opfølgning: hændelser. Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der har ikke været interne Opfølgning: hændelser Anskaffelse og implementering af apparatur til klinisk brug (1/4) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Håndtering af apparatur til klinisk brug (2/4) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 21 af 58

22 Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant, mål opfyldt Relevante personer har røntgenkørekort. Opfølgning: Kontrol, vedligehold, reparation og udfasning af apparatur til klinisk brug (3/4) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 22 af 58

23 1.7.4 Forsyning af utensilier (4/4) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Sygehusets sikkerhed og tilgængelighed (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 23 af 58

24 Patientsikkerhedskritisk: I betydelig grad opfyldt Manglerne vedrører delelement i Opfølgning: arbejdsgangen, idet der ikke kan beskrives risikovurdering. Patientsikkerhedskritisk: I betydelig grad opfyldt Manglerne vedrører delelement i Opfølgning: arbejdsgangen, idet der ikke kan beskrives risikovurdering. Der er desuden fundet 1 enkeltstående afvigelse ud af 4 undersøgte enheder i forhold til adgangsforhold for uvedkommende. Patientsikkerhedskritisk: I betydelig grad opfyldt Manglerne vedrører delelement i Opfølgning: arbejdsgangen, idet der ikke kan beskrives risikovurdering. Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: I betydelig grad opfyldt Manglerne vedrører et delelement i Opfølgning: arbejdsgangen, idet der ikke kan beskrives risikovurdering. I 1 ud af 4 steder var fyldte iltbomber frit tilgængelige for uvedkommende. Side 24 af 58

25 Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: I nogen grad opfyldt Manglerne vedrører et delelement i Opfølgning: arbejdsgangen, idet der ikke kan beskrives risikovurdering. I 1 ud af 4 undersøgte enheder er brandslukningsudstyr og flugtveje vanskeligt tilgængeligt, da det blokerer/delvist blokerer f.eks. transportvogne, akutvogn (opvågningen) og gangarealer. Fokuseret genbesøg Indikator 9 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: I betydelig grad opfyldt Manglerne vedrører delelement i Opfølgning: arbejdsgangen idet der ikke kan beskrives risikovurdering Bygninger og lokalers egnethed (2/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: Ikke prioriteret Opfølgning: Håndtering af affald (3/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 25 af 58

26 1.8.4 Tekniske forsyninger (4/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: I betydelig grad opfyldt Der er mangler i indholdet. Opfølgning: Manglerne vedrører, at sygehuset ikke kan beskrive overvejelser i forhold til risokovurdering. Side 26 af 58

27 Indikator 7 Ikke relevant: Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke prioriteret Opfølgning: Svigt af patientkritiske tekniske forsyninger, it-systemer og kommunikationssystemer (5/ Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 27 af 58

28 2.1.1 Informeret samtykke (1/3) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Indikator 7 Ikke relevant: Indikator 8 Ikke relevant: Patientens og pårørendes inddragelse som partnere (2/3) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 28 af 58

29 Patientsikkerhedskritisk: Ikke prioriteret Opfølgning: Religiøs og kulturel støtte til patienter og pårørende (3/3) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 29 af 58

30 2.2.1 Vigtige samtaler med patienten og pårørende (1/2) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke prioriteret Opfølgning: Skriftlig information om behandlingsforløb og patientrettigheder (2/2) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 30 af 58

31 Indikator 7 Ikke relevant: Sundhedsfaglig kontaktperson (1/1) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 31 af 58

32 2.4.1 Henvisninger (1/1) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: Ikke prioriteret Opfølgning: Frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 32 af 58

33 Har ikke psykiatriske patienter. Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: Har ikke psykiatriske patienter. Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: Har ikke psykiatriske patienter. Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: Har ikke psykiatriske patienter. Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: Har ikke psykiatriske patienter. Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: Forebyggelse af selvmordsrisiko (2/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der har ikke været et selvmord. Opfølgning: Side 33 af 58

34 Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der har ikke været et selvmord. Opfølgning: Smertevurdering og -behandling (3/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Behandling af den enkelte akutte patient (4/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 34 af 58

35 Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Modtager kun egne akutte Opfølgning: patienter. Afklaret med IKAS. Indikator 7 Ikke relevant: Indikator 8 Ikke relevant: Indikator 9 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke prioriteret Opfølgning: Behandling af den elektivt henviste patient (5/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 35 af 58

36 Indikator 7 Ikke relevant: Indikator 8 Ikke relevant: Indikator 9 Ikke relevant: Indikator 10 Ikke relevant: Indikator 11 Ikke relevant: Indikator 12 Ikke relevant: Side 36 af 58

37 2.8.2 Rekvisition af og prøvetagning til paraklinisk undersøgelse (1/3) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Undersøgelser udført uden for diagnostisk afdeling (2/3) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 37 af 58

38 Patientsikkerhedskritisk: Ikke prioriteret Opfølgning: Rettidig reaktion på prøvesvar og undersøgelsesresultater (3/3) # Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 38 af 58

39 Indikator 7 Ikke relevant: Indikator 8 Ikke relevant: Lægemiddelordination (1/7) # Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: I betydelig grad opfyldt Konsistent implementering på alle Opfølgning: enheder, hvor indikatoren er vurderet, men der er fundet enkeltstående afvigelser på halvdelen af enhederne. Fokuseret genbesøg Patientsikkerhedskritisk: I nogen grad opfyldt Arbejdsgangene er undersøgt i 4 enheder og fundet svage i 2 enheder i forhold til ordination af patienternes vanlige medicin. Der er fundet svag implementering på 2 enheder i forhold til angivelse af styrke og dosering. Opfølgning: Fokuseret genbesøg Side 39 af 58

40 2.9.2 Lægemiddeldispensering (2/7) # Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der udføres ikke vanskelige Opfølgning: dosisberegninger Lægemiddeladministration (3/7) # Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 40 af 58

41 Patientsikkerhedskritisk: I betydelig grad opfyldt Konsistent implementering på alle Opfølgning: enheder, hvor indikatoren er vurderet, men der er fundet enkeltstående afvigelser på halvdelen af enhederne (2 ud af 4 afdelinger). Der er forevist 5 eksempler i form af medicinskemaer og journaler. I 2 ud af 5 af disse er der fundet afvigelser i form af manglende signatur for medicindispensering og givning. Fokuseret genbesøg Opbevaring af lægemidler (4/7) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: I betydelig grad opfyldt Konsistent implementering på alle Opfølgning: enheder, hvor indikatoren er vurderet, men der er fundet enkeltstående afvigelser på mere end halvdelen af enhederne. Side 41 af 58

42 Indikator 7 Ikke relevant: Lægemidler til akutte situationer (5/7) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Medicingennemgang (6/7) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 42 af 58

43 Patientsikkerhedskritisk: I nogen grad opfyldt Der er fundet svag implementering Opfølgning: på 2 enheder ud af 3 undersøgte i forhold til angivelse af styrke og dosering af patientens egen medicin. Fokuseret genbesøg Patientsikkerhedskritisk: Ikke prioriteret Opfølgning: Forsyning af lægemidler (7/7) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 43 af 58

44 Observation og opfølgning på kritiske observationsfund (1/2) # Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Sedation af patienter uden medvirken af anæstesiologisk personale (2/2) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: I betydelig grad opfyldt Forholdene er undersøgt på 1 Opfølgning: afdeling, der udfører sedation uden anæstesipersonale, og implementeringen er fundet svag i form af manglende ASA vurdering, som retningslinjen foreskriver. Side 44 af 58

45 Patientsikkerhedskritisk: Ikke prioriteret Opfølgning: Vurdering forud for procedurer i anæstesi (1/4) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientens ophold i opvågningsenheden (2/4) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 45 af 58

46 Sikker kirurgi (3/4) # Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 46 af 58

47 Infusion med blodkomponenter (4/4) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: Helt opfyldt Der er ikke patienter, der har fået Opfølgning: blodtransfusion under surveyet. Patientsikkerhedskritisk: Helt opfyldt Se indikator 4 Opfølgning: Patientsikkerhedskritisk: I nogen grad opfyldt Sygehuset har ikke sat specifikke Opfølgning: mål for kvaliteten af infusion med blodkomponenter. Fokuseret genbesøg Side 47 af 58

48 Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke opfyldt Der er ikke defineret mål. Opfølgning: Fokuseret genbesøg Adgang til ydelser på intensiv terapienhed (1/1) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Har ikke intensiv terapi. Opfølgning: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Har ikke intensiv terapi. Opfølgning: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Har ikke intensiv terapi. Opfølgning: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Har ikke intensiv terapi. Opfølgning: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Har ikke intensiv terapi. Opfølgning: Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Har ikke intensiv terapi. Opfølgning: Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Har ikke intensiv terapi. Opfølgning: Hjertestopbehandling (1/1) # Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 48 af 58

49 Patientsikkerhedskritisk: I betydelig grad opfyldt Der er set dokumentation for, at Opfølgning: hjertestopundervisningen i høj grad er implementeret for det fastansatte personale, mens der er mangler på mellem 2% - 53% af de timelønnede fordelt på de 5 matrikler. Fokuseret genbesøg Ernæringsscreening, plan og opfølgning (1/1) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 49 af 58

50 Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke prioriteret Opfølgning: Rehabilitering (1/2) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Genoptræningsplaner (2/2) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 50 af 58

51 Forebyggelse og sundhedsfremme (1/1) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 51 af 58

52 Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke prioriteret Opfølgning: Epikrise (1/3) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 52 af 58

53 Patientsikkerhedskritisk: Ikke prioriteret Opfølgning: Information ved overflytning mellem afdelinger og sygehuse (2/3) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: Ikke prioriteret Opfølgning: Udskrivelsesplanlægning i samarbejde med patienten og videregivelse af information (3 Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 53 af 58

54 Patientsikkerhedskritisk: Ikke prioriteret Opfølgning: Patienttransport med sundhedsfaglig ledsager (1/1) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Palliativ indsats til patienter med livstruende sygdom og omsorg for patientens pårøren Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Behandler ikke patienter med behov for palliativ indsats. Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: Side 54 af 58

55 Behandler ikke patienter med Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: behov for palliativ indsats. Behandler ikke patienter med Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: behov for palliativ indsats. Behandler ikke patienter med Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: behov for palliativ indsats. Behandler ikke patienter med Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: behov for palliativ indsats Værdig omgang med afdøde (2/2) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Udarbejdelse og anvendelse af retningslinjer vedrørende behandling af konkrete patien Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 55 af 58

56 Patientsikkerhedskritisk: I betydelig grad opfyldt Der er mangler i indholdet. Opfølgning: Manglerne består i, at forløbsbeskrivelserne lægefagligt henviser til de nationale anbefalinger og der ikke foreligger retningslinjer med lokale beslutninger på det lægefaglige område. Patientsikkerhedskritisk: I betydelig grad opfyldt Tiltag er gennemført, og der er Opfølgning: foretaget vurdering af effekten for alle relevante databaser fraset en database. For de resterende er der ikke iværksat tiltag i forhold til mangler Behandling på intensiv terapienhed Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: Side 56 af 58

57 Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: Indikator 7 Ikke relevant: Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: Indikator 8 Ikke relevant: Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: Indikator 9 Ikke relevant: Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: Indikator 10 Ikke relevant: Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: Indikator 11 Ikke relevant: Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: Side 57 af 58

58 Indikator 12 Ikke relevant: Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Opfølgning: Sygehusets tilrettelæggelse af konkrete patientforløb (3/3) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Ikke ansvarlig for kronikerforløb. Opfølgning: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Ikke ansvarlig for kronikerforløb. Opfølgning: Indikator 7 Ikke relevant: Side 58 af 58

Aleris-Hamlet Hospitaler

Aleris-Hamlet Hospitaler Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 19-02-2014 Aleris-Hamlet Hospitaler Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 22-08-2013 Gyldig til: 16-10-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Gentofte Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-03-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 06-05-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 15-01-2014 Hospitalet Valdemar A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-12-2013 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til

Læs mere

Psykiatri og Social Region Midtjylland

Psykiatri og Social Region Midtjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 01-10-2014 Psykiatri og Social Region Midtjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 11-04-2014 Gyldig til: 05-06-2017

Læs mere

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Sygehus Vendsyssel Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 01-11-2013 Gyldig til: 26-12-2016 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 100,00% 100,00% 91,49%

Læs mere

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 25-03-2017 Opfyldelse

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 22-04-2015 Psykiatrien i Region Syddanmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 03-10-2014 Gyldig til: 27-11-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Psykiatrien Region Sjælland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-06-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-08-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer PrivatHospitalet Danmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-12-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Glostrup Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Glostrup Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Glostrup Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 03-06-2015 Gyldig til: 28-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Gildhøj Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-02-2014 Akkrediteringsstatus Betinget akkreditering Gyldig til 02-04-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Endoskopiklinikken Århus A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2014 Sygehus Thy-Mors Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-11-2013 Gyldig til: 22-01-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Allergiklinikken i Roskilde

Allergiklinikken i Roskilde Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Allergiklinikken i Roskilde Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 02-06-2015 Gyldig til: 27-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 03-12-2014 Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 20-06-2014 Gyldig til: 14-08-2017

Læs mere

Herlev Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Herlev Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 11-11-2015 Herlev Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 24-04-2015 Gyldig til: 18-06-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrien i Region Nordjylland Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrien i Region Nordjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-11-2013 Gyldig til 23-01-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Andel af indikatorer

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2015 OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 12-09-2014 Gyldig

Læs mere

Gildhøj Privathospital

Gildhøj Privathospital Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 11-06-2014 Gildhøj Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 06-02-2014 Gyldig til: 02-04-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens

Hospitalsenheden Horsens Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 03-12-2014 Hospitalsenheden Horsens Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 01-05-2014 Gyldig til: 25-06-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrien i Region Syddanmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrien i Region Syddanmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-10-2014 Gyldig til 27-11-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aarhus Universitetshospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aarhus Universitetshospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 28-02-2014 Gyldig til 24-04-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 02-12-2013 Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 07-11-2013 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Medicinsk Speciallægeklinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Medicinsk Speciallægeklinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Medicinsk Speciallægeklinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-11-2015 Gyldig til 06-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Privathospitalet Mølholm. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Mølholm. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Mølholm Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 05-09-2013 Gyldig til: 30-10-2016 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 99,46% 100,00%

Læs mere

PTU's RehabiliteringsCenter. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

PTU's RehabiliteringsCenter. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning PTU's RehabiliteringsCenter Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 08-10-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 02-12-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 01-07-2015 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 16-01-2015 Gyldig til: 12-03-2018

Læs mere

OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 20-11-2013 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 97,60% 91,84% 88,24%

Læs mere

Sygehus Lillebælt. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 07-11-2014 Gyldig til: 01-01-2018

Sygehus Lillebælt. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 07-11-2014 Gyldig til: 01-01-2018 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-06-2015 Sygehus Lillebælt Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 07-11-2014 Gyldig til: 01-01-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

1. juli 2015 Allergiklinikken i Roskilde. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

1. juli 2015 Allergiklinikken i Roskilde. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Allergiklinikken i Roskilde Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 02-06-2015 Gyldig til 27-07-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Øjenlægernes Hus. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Øjenlægernes Hus. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Øjenlægernes Hus Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 25-02-2015 Gyldig til 21-04-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

7. januar 2016 Øjenlægernes Center København ApS

7. januar 2016 Øjenlægernes Center København ApS Øjenlægernes Center København ApS Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 30-11-2015 Gyldig til 24-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aagaard Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 13-04-2016 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 08-06-2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 09-01-2015 Regionshospitalet Randers Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 15-05-2014 Gyldig til: 09-07-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Steno Diabetes Center. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Steno Diabetes Center. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 19-02-2014 Steno Diabetes Center Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 08-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for

Læs mere

Christianshavns Kirurgiske Klinik Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Christianshavns Kirurgiske Klinik Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Christianshavns Kirurgiske Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 20-10-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Kæbekirurgisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Kæbekirurgisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Kæbekirurgisk Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 02 12 2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 26 01 2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Nørmark Privathospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Nørmark Privathospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Nørmark Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-08-2015 Gyldig til 06-10-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 05-11-2015 Gyldig til 30-12-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af

Læs mere

Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-12-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 28-01-2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Øjenlægernes Hus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018

Øjenlægernes Hus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 14-10-2015 Øjenlægernes Hus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

7. januar 2016 Københavns Øjen & Skeleklinik v. Hesgaard & Johansen

7. januar 2016 Københavns Øjen & Skeleklinik v. Hesgaard & Johansen Københavns Øjen & Skeleklinik v. Hesgaard & Johansen Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 02-12-2015 Gyldig til 26-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

24. juni 2015 Neurofysiologisk Klinik - Sjælland Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

24. juni 2015 Neurofysiologisk Klinik - Sjælland Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Neurofysiologisk Klinik - Sjælland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 10-06-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 04-08-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

MR Scanner Viborg. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

MR Scanner Viborg. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning MR Scanner Viborg Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-07-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

2. december 2015 Ørenæsehalsklinikken (Nordjysk Søvncenter)

2. december 2015 Ørenæsehalsklinikken (Nordjysk Søvncenter) Ørenæsehalsklinikken (Nordjysk Søvncenter) Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-11-2015 Gyldig til 28-12-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland

Psykiatrien i Region Nordjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2014 Psykiatrien i Region Nordjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-11-2013 Gyldig til: 23-01-2017

Læs mere

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-09-2015 Gyldig til 28-10-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

Sygehus Sønderjylland

Sygehus Sønderjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 10-10-2013 Sygehus Sønderjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 17-05-2013 Gyldig til: 11-07-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 17-02-2016 Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 27-10-2015 Gyldig til: 21-12-2018

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Aarhus Universitetshospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-02-2014 Gyldig til: 24-04-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken)

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 16-09-2015 MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-04-2015

Læs mere

Den Private Smerteklinik, Tværfagligt SmerteTeam

Den Private Smerteklinik, Tværfagligt SmerteTeam Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 25-02-2015 Den Private Smerteklinik, Tværfagligt SmerteTeam Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 30-10-2014 Gyldig

Læs mere

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 06-03-2014 Gyldig til: 30-04-2017

Læs mere

Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse

Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse Denne tabel skal ikke forstås som en log, der beskriver alle ændringer, men skal vise, hvor man kan genfinde indhold fra DDKM

Læs mere

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Gildhøj Privathospital Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 26-01-2017 Gyldig til 22-03-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Bornholms Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Bornholms Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 07-01-2016 Bornholms Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 21-05-2015 Gyldig til: 15-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-10-2015 Gyldig til 21-12-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Skovhus Privathospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Skovhus Privathospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Skovhus Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 03-10-2013 Akkrediteringsstatus: Akkreditering pågår Gyldig til: 27-11-2016 99,13% 94,00% 81,58% 80,00% Begrundelse

Læs mere

Apnøklinikkerne/Allerød øre-, næse- og halsklinik

Apnøklinikkerne/Allerød øre-, næse- og halsklinik Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 28-10-2015 Apnøklinikkerne/Allerød øre-, næse- og halsklinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 24-02-2015 Gyldig

Læs mere

Plastikkirurgisk Klinik Aarhus

Plastikkirurgisk Klinik Aarhus Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 14-01-2015 Plastikkirurgisk Klinik Aarhus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 27-08-2014 Gyldig til: 21-10-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-01-2014 Gyldig til:

Læs mere

Plastikkirurgisk Klinik Aarhus. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Plastikkirurgisk Klinik Aarhus. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Plastikkirurgisk Klinik Aarhus Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-08-2014 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 21-10-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Sirculus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Sirculus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Sirculus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 21-05-2015 Gyldig til: 15-07-2018 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret

Læs mere

Allergiklinikken i Slagelse

Allergiklinikken i Slagelse Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-06-2015 Allergiklinikken i Slagelse Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 27-01-2015 Gyldig til: 23-03-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Kysthospitalet Skodsborg Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Kvalitetsudvikling

Kysthospitalet Skodsborg Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Kvalitetsudvikling Kysthospitalet Skodsborg Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 23-11-2016 Gyldig til 18-01-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de

Læs mere

Øjenkirurgisk Center Fakse

Øjenkirurgisk Center Fakse Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 13-04-2016 Øjenkirurgisk Center Fakse Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 26-11-2015 Gyldig til: 20-01-2019 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

10. juni 2015 MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken)

10. juni 2015 MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-04-2015 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 23-06-2018

Læs mere

Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-09-2015 Gyldig til 23-11-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Københavns Søvn- og Snorkeklinik

Københavns Søvn- og Snorkeklinik Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 17-02-2016 Københavns Søvn- og Snorkeklinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 01-10-2015 Gyldig til: 25-11-2018

Læs mere

Flettet surveyrapport

Flettet surveyrapport Flettet surveyrapport Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Teres Hospitalet Aarhus Akkreditering gyldig fra: 14-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus 26-06-2013

Læs mere

Københavns Søvn- og Snorkeklinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Københavns Søvn- og Snorkeklinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Københavns Søvn- og Snorkeklinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 01-10-2015 Gyldig til 25-11-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS

Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-03-2016 Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-09-2015 Gyldig

Læs mere

Horsens Kommune, Sundhed og Omsorg, Sygepleje

Horsens Kommune, Sundhed og Omsorg, Sygepleje Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 29-02-2016 Horsens Kommune, Sundhed og Omsorg, Sygepleje Standardsæt for Kommuner - Sygepleje Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 09-12-2015

Læs mere

B-014 Styringsværktøj kvalitetsovervågning Trin 3

B-014 Styringsværktøj kvalitetsovervågning Trin 3 B-014 Styringsværktøj Trin 3 OBS: Arket indeholder kun de standarder hvor der er krav om kvalitetovervågning på trin 3 1.1.3 - Planlægning, drift og økonomi (3/5) Der foreligger dokumentation for, at ledelser

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 21-12-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

MRI, Ultralyd- og Røntgenklinikken. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

MRI, Ultralyd- og Røntgenklinikken. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning MRI, Ultralyd- og Røntgenklinikken Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-02-2015 Gyldig til 31-03-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

Holbæk Sygehus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 13-06-2014 Gyldig til: 07-08-2017

Holbæk Sygehus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 13-06-2014 Gyldig til: 07-08-2017 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 26-11-2014 Holbæk Sygehus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 13-06-2014 Gyldig til: 07-08-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 30-09-2011 jp-nævn Jesper Poulsen Alle standarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering af

Læs mere

MRI, Ultralyd- og Røntgenklinikken

MRI, Ultralyd- og Røntgenklinikken Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 09-07-2015 MRI, Ultralyd- og Røntgenklinikken Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 04-02-2015 Gyldig til: 31-03-2018

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 31-08-2011 jp-nævn Jesper Poulsen Der er 10 ikke opfyldte akkrediteringsstandarder. Akkreditering pågår Der er krav om opfølgning på væsentlige områder, herunder

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Surveyrapport til offentliggørelse Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Grymer Privathospital ApS Survey: 1 Ekstern survey Startdato: 12-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 20-06-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

9. juli 2015 Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

9. juli 2015 Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Standardsæt for Præhospital Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 05-06-2015 Gyldig til 30-07-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 30-11-2011 ag-nævn Anna Guttesen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet

Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 28-10-2015 Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Standardsæt for Præhospital Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 05-06-2015 Gyldig

Læs mere

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Hjælperedskab til Akkrediteringsstandarder for Privathospitaler og klinikker, 2016. Sæt kryds i kolonnen for at markere, at den/de pågældende indikatorer

Læs mere

Kolding Kommune, Seniorforvaltningen - Sygepleje

Kolding Kommune, Seniorforvaltningen - Sygepleje Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-03-2016 Kolding Kommune, Seniorforvaltningen - Sygepleje Standardsæt for Kommuner - Sygepleje Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 11-11-2015

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 30-11-2011 ag-nævn Anna Guttesen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7042 AROS Privathospital Akkreditering gyldig fra: 20-09-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 21-12-2011 ag-nævn Anna Guttesen Følgende standarder er ikke opfyldt: 1.4.1 og 2.11.2. Herudover er standard 1.2.4 vurderet delvis opfyldt. Akkrediteret med bemærkninger

Læs mere

Ændringer i standardsættet som helhed

Ændringer i standardsættet som helhed Artikel I. Bilag 1 Hvad er nyt i 2.version Afsnit 1.01 Ændringer i standardsættet som helhed (a) Sygdomsspecifikke standarder Den mest synlige ændring er, at de sygdomsspecifikke standarder nu ikke omhandler

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 15-02-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 15-02-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Horsens Kommune, Sundhed og Omsorg, Genoptræning Ledelsesgrundlag (1/3) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Horsens Kommune, Sundhed og Omsorg, Genoptræning Ledelsesgrundlag (1/3) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Horsens Kommune, Sundhed og Omsorg, Genoptræning Standardsæt for Kommuner - Træning Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 09-12-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 02-02-2019 Opfyldelse

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 18-01-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Følgende standarder er ikke opfyldt: 1.5.3 og 2.18.1 Akkrediteret med bemærkninger Følgende standarder er delvist opfyldt: 1.2.5,

Læs mere

9. juli 2015 Ambulanceleverandør Falck Danmark, Region Hovedstaden Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

9. juli 2015 Ambulanceleverandør Falck Danmark, Region Hovedstaden Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Ambulanceleverandør Falck Danmark, Region Hovedstaden Standardsæt for Præhospital Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 05-06-2015 Gyldig til 30-07-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 09-05-2012 ag-nævn Anna Guttesen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

2 : Selvevaluering (I gang) Start: 02-03-2010

2 : Selvevaluering (I gang) Start: 02-03-2010 2 : Selvevaluering (I gang) Start: 02-03-2010 Standard Indikator Trin Helt opf. SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag 01 Virksomhedsgrundlag 02 Implementering af 2 X virksomhedsgrundlaget 03 Dokumentation for

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 08-09-2011 jp-nævn Jesper Poulsen 2 akkrediteringsstandarder er ikke opfyldt, hvor manglerne i standard 1.7.1 er tungtvejende ift. patienternes sikkerhed. Akkrediteret

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 21-12-2011 ag-nævn Anna Guttesen Alle standarder er opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering af virksomhedsgrundlaget

Læs mere