Vandets kvaliteter forstærkes på en naturlig måde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandets kvaliteter forstærkes på en naturlig måde"

Transkript

1 Vandets kvaliteter forstærkes på en naturlig måde VandVitalisering

2 Vand > end H2O Vand er et gådefyldt levende væsen, som nærer alt levende. Vand er en vigtig bærer og formidler og tilmed skaber af energi. I vores krop foregår en masse fint afstemte kemiske og biologiske processer, der baserer sig på vandets naturlige egenskaber. Vores velbefindende afhænger af den udveksling af energi i kroppen og denne udveksling er afhængig af vand, og ikke mindst af kvaliteten af det vand vi indtager. Uden vand intet liv Vand indgår i et umådeligt kompliceret økosystem. Et åbent økosystem, hvor der konstant udveksles energi med omgivelserne, og hvor energi strømmer igennem det. Naturens verden er afbalanceret, og hver enkelt del i den er i harmoni med de øvrige. Vi kan f.eks. ikke forstå et rindende vandløb ved at betragte hver enkelt af dets facetter isoleret: fysikken, kemien, biologien og geologien, fordi alle aspekter påvirker hinanden og hænger sammen. Vandets kvaliteter er derfor noget vi alle er afhængige af og bør forholde os til. Vand, der er blevet påvirket af en GRANDER enhed, kalder vi for vitaliseret vand. Indhold Vand > end H2O 2 GRANDER ambassadører 3 Hvordan det startede 4 Anvendelsesområder 5 Til central vandforsyning af drikkevand 6-7 Varme og kølekredsløb 8-9 Til Brønde, vandtanke, pools og damme 10 GRANDER Info 11 Kontakt info 12 Vitaliseret vand er vand, hvor vandets naturlige iboende kvaliteter og egenskaber bliver styrket som f.eks. selvrensende effekt og mikrobiologiske stabilitet. Private, industrien, serviceerhverv og landbruget anvender med stor fordel vitaliseret vand pga. af disse enestående egenskaber og fordi vitaliseret vand er: Vedvarende grøn teknologi Uden driftsomkostning Uden vedligeholdelse Vi har mange danske observationer, empiriske resultater og ikke mindst ambassadører i forbindelse med markante resultater, der er opnået ved brug af GRANDER vitaliseret vand. Mange hilsner Vandvitalisering I/S Billed ophavsret: Forside og side 2 - pixelio, Side 3 - Die Fotografen, Side 4 - U.V.O., Side 6 nederst - Energisch/Uranus, Side 7 - Manner AG, Hotel Weisses Rössel, Span. Hofreitschule, Energisch/Uranus 2x, til højre øverst -Markus Mitterer (Kitzbühel), øvrige billeder -U.V.O. Archiv Der tages forbehold for trykfejl i alt indhold og angivelser.

3 GRANDER AMBASSADØRER Vores innovative kunder har vist os meget stor tillid, og fungerer ofte som ambassadører for GRANDER vandvitalisering. Disse ambassadører, og anbefalinger fra mund til øre har medført, at mange tusinde danskere i dag nyder og har gavn af vitaliseret vand. Vi viser her et lille udpluk, og hvis du har lyst til at se flere og mere detaljeret information herom, gå ind på vores hjemmeside Cafe Europa Vi har kunnet skære ned på forbruget af sæbe og afspænding i vores opvaske- maskiner. Smagen af vores kaffe er også blevet markant bedre, rundere og blødere, og det gælder også andre produkter, vi vitaliserer Jens Nørgaard Badeland på Bornholm Med sine 6000m2 er Joboland Brændesgårdshaven et af de største vandlande i Danmark. Efter en dag kan man se, hvor man næste morgen normalt skal støvsuge. Vi observerede at, med Grander vand forsvandt snavset hen over natten. Vandets forstærkede selvrensende evne rensende simpelt hen bassinet. udtaler Peter Holst. KOI dam Havedam - Sundere fisk og renere vand Vi lavede en test med nogle syge fisk og de kom sig utroligt hurtigt og deres sår helede op, vi havde faktisk regnet med at miste dem. Vores konklusion omkring Grander vandvitalisering er at det skam virker og burde være en del af en god koi dam! Fiskende bliver sundere og som sidegevinst får man klarere vand, og de kunder som har testet Grander i havedamme, fortæller om mindre problemer med trådalger Væksthusgartneriet Reva-Centret Skovminde Lille investering gav stor besparelse Det bedste af de hele er, at vi også slipper for at bruge kemikalier, hvilket ikke alene giver os en besparelse på kr årlig men også gør, at vi ikke længere skal bruge så meget tid på rensning af arbejdsborde for alger. Gartner Rikke Koefoed, Nylars, Bornholm Lans Lyngkilde, EdoKoi, Danmark største specialforretning for produkter til vand i have og park. Dykon A/S Nordeuropas største producent af naturfyldsdyner og puder. Vi har fået markante resultater efter kort tid, der både styrker bundlinien og miljøet Adm. Dir. Peter B. Petersen Årets slagtesvinsproducent 08 / 09, Halvering af dødelighed, bedre tilvækst, markant lavere medicinforbrug, homogen og lugtfri gylle er blandt resultaterne Lars Børgesen

4 Vand med en ringere orden og Vitaliseret va nd m ed en højere ord en o g struktur. GRANDER vandvitalisering hvordan det startede Den Østrigske naturforsker Johan Grander opdagede metoden til at vitalisere vand for godt 25 år siden. Han havde igennem 70 erne beskæftiget sig intenst med naturlig magnetisme og vand. Indgående iagttagelse af naturen samt intuition var fundamentet i hans eksperimenter. Det var faktisk under udviklingsarbejdet af en miljøvenlig elektromotor, at han kom på sporet af vandvitaliseringen. Vandet som var en del af motoren udviste nemlig nogle helt forunderlige egenskaber og en meget høj indre orden. Johan Granders opdagede, at dette vand igennem informationsoverførsel er i stand til at overføre denne orden og energi til ikke vitaliseret vand, også uden at komme i direkte kontakt. Derfor er kernen og virkningen i GRANDER vandvitalisering, det såkaldte informationsvand, som er indkapslet i alle produkterne. Vand er et levende system, som befinder sig i en permanent vekslen mellem naturen og vandets omgivelser. Den såkaldte GRANDER effekt forstærker denne permanente vekselvirkning. I denne stadige vekselproces ligger også svaret på spørgsmålet om, hvorfor effekten i GRANDER enheder, selv efter mange års anvendelse ikke kan opbruges, og hvorfor enhederne ikke har brug for yderligere energi og vedligeholdelse. Ved hjælp denne enestående grønne teknologi forstærkes vandets kvaliteter på en naturlig måde. Det kan regenerere sig, har en højere selvrensningsevne, større modstandskraft, skaber mikrobiologisk balance og bliver derved holdbart i længere tid. Disse egenskaber er blevet dokumenteret af forskere fra hele ver den, og de betegner GRANDER vandvitalisering som en mindre teknologisk revolution. Bl.a. har de konstateret, at immunforsvaret hos mennesker og dyr bliver væsentligt styrket. Inden for industriel anvendelse er der store besparelser og positive virkninger bl.a. inden for vaskeeffektivitet og korrosionsbeskyttelse. Dette er blevet dokumenteret af flere uafhængige diplomarbejder og af den Tyske miljøorganisation B.A.U.M. Også disse effekter kommer private og andre brancher til gode. Symbolsk gengivelse

5 Anvendelsesområder Ved brug af GRANDER vandvitalisering i nedenstående anvendelsesområder, ses ofte disse egenskaber og virkninger: Vitalisering af drikke- og brugsvand Længere holdbarhed Øger lysten til at drikke vand på grund af vandets bedre smag At drikke vitaliseret vand kan give en højere velbefindende Behagelig fornemmelse for hud og hår i og efter bad Forbedret plantevækst og usædvanlig stor blomsterpragt Levnedsmidler har bedre smag, er friskere og har længere holdbarhedstid Besparelse på vaske- og rengøringsmidler Vandet kommer vitaliseret tilbage til naturen og er derfor til gavn for miljøet Mange dyr føler sig tiltrukket af vitaliseret vand og drikker mere Vitalisering af vand varmeanlæg Klart og rent vand i varmeanlæg Tilbøjeligheden til dannelse af slam mindskes Sænkning af forkimningsmodtagelighed Varmeapparater og gulvvarmerør får frit gennemløb Tilbøjelighed til dannelse af korrosion sænkes Forbedring af varmeoverførsel Højere beskyttelse af anlægget hvad angår tekniske problemer Bedre velbefindende gennem et bedre indeklima Vitalisering af svømmebade Markant reduceret forbrug af klor Behagelig badeoplevelse gennem mærkbart blødere vand Reducerede øje- og hudirritationer Forbedring af den mikrobiologiske kvalitet af vandet og derigennem mindre bundet klor Mindre forbrug af rengøringsmidler og rengøringsanstrengelser Vitalisering af brønde, damme, vådfodertanke og andre vandreservoirer Forbedring af den mikrobiologiske kvalitet af vandet gennem understøtelse af den naturlige selvrensningskraft Trinvis genskabelse af den mikrobiologiske ligevægt Vitalisering af kølekredsløb og procesvand Rent og klart vand Forhøjelse af selvrensningsevnen Forbedring og stabilisering af mikrobiologiske forhold Reducering/optimering af kemikalieforbruget Reducering af korrosionspotentialet Længere holdbarhedstid og øget driftsikkerhed Forringelse af lugtudledning Færre driftomkostninger Ressourceskånende og miljøvenlig

6 Til central vandforsyning af drikkevand GRANDER gennemstrømningsenheder Valg af enhed Valget af den rette enhed bestemmes af pladsforhold og vandmængde og/ eller forbrug. Det vil sige at den størrelse, der skal anvendes ikke altid er identisk med rørdimensionen! Garanti og returret 3 måneders returret til fuld pris 5 års garanti Betingelse for alle garantifordringer er, at installationen bliver foretaget fagligt korrekt af en autoriseret installatør. En endelig beslutning med hensyn til den optimale enhedsstørrelse bør derfor tages på stedet, hvorfor vi lægger stor vægt på en besigtigelse og rådgivning af en af vore uddannede rådgivere. Virkningens Varighed Der er mere end års erfaringer med virkningen. I denne periode er vitaliseringseffekten i enhederne bevaret i fuldt omfang til vores kunders fulde tilfredshed. Virkningen forbliver konstant også ved uregelmæssigt forbrug, længere tilstandsperioder, vidtforgrenede rørsystemer, kredsløb osv. Ædel stål Alle enheder er fremstillet i V2A ædelstål. Materiale nummer: Vandførende indre komponenter , udvendig kappe (3 og ). Som specialudførsel kan apparaterne også leveres i syrebestandig V4A ædelstål ( indvendig og udvendig). Godkendelser Original GRANDER gennemstrømningsenheder hygieiniske og tekniske sikkerhed er, når det gælder drikkevand, blevet godkendt. (Universität Graz, TÜV Wien und SVGW og i Danmark VA godkendt.) Vandgennemstrømning Fyldt med informationsvand Vandvitalisering er: Vedvarende grøn teknologi Uden driftsomkostninger Vedligeholdelsesfri Montering i hovedvandledning

7 Central vandforsyning Varme-og kølekredløb WFLX ½"/¾" W500 K500 W380 K380 W750 K750 W751 K751 W101 K101 W540 K540 W640 K640 W0 K0 W250 K250 W300 K300 W400 K400 Dimension Vandtryk op til (bar) Driftstemperatur (+ C) Tryktab ved 2 m/s (mbar): Vægt ca. (kg) DN15 1/2 25 1,5 DN10 3/8 70 0,8 DN 3/ DN DN DN32 5/4 50 9,5 DN40 6/ DN DN65 2 1/ DN DN Mål ca. (mm) Højde Bredde Dybde /2 0/ / /260 Alle enheder leveres med rødgods koblinger. W300 og W400 nominel flangedimension efter DIN 2633.

8 Til varme- og kølekredsløb GRANDER kredsløbsvitalisering styrker både bundlinien og miljøet Industrial anvendelse i køl kredsløb På trods af tilsætning af bakteriehæmmende midler kæmper man i mange kølekredsløb med problemer med bakterievækst, som har en negativ indflydelse på køleegenskaberne. Installation af GRANDER vandvitalisering fører ofte til en forbedring og frem for alt stabilisering af køle/procesvandets mikrobiologiske kvalitet Varmtvandsvitalisering Ved montering af GRANDER vandvitalisering i varmekredsløb bliver kredsløbsvand igen frisk og klart. Bæredygtighed, livlighed og selvrensningsevne vender tilbage til vandet, hvilket fører til, at tekniske problemer ofte forsvinder af sig selv indenfor få måneder. På den måde bliver det forurenede og ofte dårligt lugtende cirkulationsvand igen klart og stort set lugtneutralt. Ædelstål Alle gennemstrømsenheder er fremstillet i V2A ædelstål. Materialenumre: Vandførende indvendige komponenter: Udvendig kappe: (3 og ) I specialudførelse kan de også leveres i syrefast V4A ædelstål ( indvendig og udvendig). Dobbeltcylindrene er som standard udført i V4A ædelstål. Materialenummer: Alle tekniske data svarer til GRAN- DER-Vandvitaliseringsenhederne i tabel på side 6. Garanti og returret 3 måneders returret til fuld pris Garanti 5 år KD2K KDZG

9 Procesvand. Grander Vandvitalisering anvendes med fordel til behandling af procesvand, i en lang række sammenhænge. Øget produktivitet lavere vandforbug lettere vedligehold og rengøring lavere kemiforbrug til f.eks. rengøring lavere kimtal stabilitet ved f.eks. gæringsprocesser mange andre fordele kan opnås. Kredsløbsenheder bør ikke monteres på drikkevandsforsyningen! KDZK KDZG Lille og stor kredsløbdobbeltcylinder Se oversigt side 7

10 Til Brønde, Vandtanke, Svømmebade, Damme... I Brønde og vandboringer I borede brønde anvendes en GRAN- DER enkeltcylindersom hænges under eller lige over dykpumpen. I åbne brønde anvendes en dobbeltcylinder, som placeres (hænges) i nærheden af indsuget. I søer og damme. Her dimensioneres efter vandmængden. Enheden placeres i nærheden af cirkulationen til evt. filtrering. I Vådfodertanke Der anvendes en stor dobbeltcylinder som fæstnes på midteraksen med spændebånd. Enheder GRANDER Dobbeltcylindere består af to kamre placeret ved siden af hinanden, som er fyldt med informationsvand. GRANDER Vitaliseringscylinder er tiltænkt beholdere med mindre volumen (små brønde, vandtanke, drikkevandsbeholdere osv.) Ædelstål Cylindere er fremstillet i V4A ædelstål. Garanti og returret 3 måneders returret til fuld pris Garanti: 5 år Art. Nr. Mål ca. (mm) Højde Bredde Dybde Vægt ca. (kg) DZKL & KDZK BRDZ & KDZG ,5 LKHG 165 Ø 34 0,5 BRLK 390 Ø 34 1 BRLG 665 Ø 70 6 BQ2S LKHG DZKL BRDZ

11 Grander info GRANDER Journal III Beretninger fra brugere af Grander Vandvitalisering i Europa og resten af verden. Et udpluk af hvordan mange har haft succes med Grander. JOURNAL IV JOURNAL IV JOURNAL IV GRANDER Journal IV Rundbordssamtale med Johann Grander. Test af Grander Vandvitalisering hos B.A.U.M. Grander i Supermarkeder samt mange flere fortællinger. GRANDER Industrijournal Klart vand til Industrien : Internationale virksomheders erfaringer med Grander Vandvitalisering. Den første omfattende samling af Brugerberetninger. (Fås også som DVD). SCHWIMMBAD JOURNAL SCHWIMMBAD JOURNAL SCHWIMMBAD JOURNAL GRANDER Svømmebadsjournal En behagelig badeoplevelse. Brug af Grander Vandvitalisering i lige fra private swimmingpools til offentlige svømmebade. Special Brochurer GRANDER Brochure Varmekredsløb GRANDER Brochure om Drikkebrønde Wohlige Wärme durch Grander Wohlige Wärme durch Grander Wohlige Wärme durch Grander Grander-Technologie im Heizkreislauf Grander-Technologie Grander-Technologie im Heizkreislauf im Heizkreislauf Bedre Indeklima med GRANDER Med Grander Vandvitalisering bliver selv det mest forurenede og ildelugtende vand i varmeanlægget igen klart og lugtneutralt. Wertvolles stilvoll gespendet Wertvolles stilvoll gespendet Belebtes Wasser aus dem Grander Trinkbrunnen Grander Trinkbrunnen Belebtes Wasser aus dem Wertvolles stilvoll gespendet Belebtes Wasser aus dem Grander Trinkbrunnen Vitaliseret vand direkte fra GRAN- DER drikkebrønde. Information om design, materiale og tekniske specifikationer. Clear water for industry På denne DVD vises mere fra de virksomheder, som er omtalt i brochuren. De ansvarlige teknikere giver en mere uddybende beskrivelse af deres individuelle erfaringer med Grander Vandvitalisering i deres virksomheder. DVD en er på Tysk og Engelsk. Grander Experiences Den nyeste DVD om GRANDER-vandvitalisering dokumenterer aktuelle og klassiske anvendelseseksempler. DVD en er på Tysk, Engelsk, Fransk, Italiensk og Spansk.

12 Danmxark Vandvitalisering I/S Markleddet Vordingborg T.: E.: Benelux Finland Frankrig Italien Storbritannien Mallorca Norge Polen Portugal Sverige Spanien Schweiz Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig Forenede Arabiske Emirater (Dubai, Kuwait, Qatar) Marokko Sydafrika Brasilien Chile Sydøstasien / Australien / New Zealand USA / Canada Deres forhandler af GRANDER-Vandvitalisering VandVitalisering

Medalje Rusland hædrer Johann Grander 4 Det Russiske Naturvidenskabernes Akademi hædrer naturforskeren Johann Grander med dets Æresmedalje i sølv.

Medalje Rusland hædrer Johann Grander 4 Det Russiske Naturvidenskabernes Akademi hædrer naturforskeren Johann Grander med dets Æresmedalje i sølv. Journal II Møde International Grander Konference 10 Grander konsulenter fra hele verden og fremstående videnskabsmænd mødtes i Aurach nær Kitzbühel til en informativ udveksling af erfaringer. Medalje Rusland

Læs mere

FÆRRE SMERTER BEDRE SØVN PATENTERET TEKNOLOGI

FÆRRE SMERTER BEDRE SØVN PATENTERET TEKNOLOGI Sov dig til et bedre liv... FÆRRE SMERTER BEDRE SØVN PATENTERET TEKNOLOGI 2 Ortenvej 60 6800 Varde Tlf.: +45 75 21 11 10 vello@vello.dk www.vello.dk INDHOLD Hvad kan magnetterapi hjælpe mod?... 4 Energimedicin

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

viegajournal Marathon og markedsføring 1/09 Sanpress: En unik systemverden fra Viega V-profil: Originale Viega fittings eller kopier?

viegajournal Marathon og markedsføring 1/09 Sanpress: En unik systemverden fra Viega V-profil: Originale Viega fittings eller kopier? Marathon og markedsføring viegajournal 1/09 Når et Excel-ark fyldt med handlingsplaner bliver til konkrete projekter så er Susanne glad. Hun er spændt på at sætte de næste PR- og markedsføringsaktiviteter

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Herunder de bemærkninger og kommentarere vi har modtaget sammen med skemaet.

Herunder de bemærkninger og kommentarere vi har modtaget sammen med skemaet. Herunder de bemærkninger og kommentarere vi har modtaget sammen med skemaet. 1. En klar forbedring, vi håber det fortsætter. 2. Vi syntes det virker fint. 3. Kan især mærke forskellen ved bad/hårvask.

Læs mere

C i r k u l a t i o n

C i r k u l a t i o n Kundeavis Nr. 32 11. årgang September 2007 Hovedbanegården holder sig tør med Grundfos KØBENHAVN: DSB varetager omkring 80 procent af al passagertogtransport i Danmark og befordrer omkring 157 millioner

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com Alt til havedammen Skandinaviens største sortiment www.pondteam.com 1 2 Indhold Velkommen Sid 5 Du kan selv bestemme formen Sid 6-7 En rigtig elastisk gummidug Sid 8 EPDM folie Sid 9 Folietilbehør Sid

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Side 5 Side 3 Side 8. Grundfos overdækker Parken

Side 5 Side 3 Side 8. Grundfos overdækker Parken Nr. 15 6. årgang september 2001 GRUNDFOS KUNDEAVIS Cirkulation Vinterpaladsets hjerte og lunger Grundfos har leveret vinterpaladsets nye hjerte... Stærke sager Grundfos går helt amok på HI-messen. Opgradér

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Læsevejledning til dette dokument 3. Principper 4 Om energi 4. Applikationer 15 Installationerne/missionerne 15. Energiens livscyklus 6

Læsevejledning til dette dokument 3. Principper 4 Om energi 4. Applikationer 15 Installationerne/missionerne 15. Energiens livscyklus 6 Læsevejledning til dette dokument 3 Principper 4 Om energi 4 Energiens livscyklus 6 Energiudvinding og produktion 6 Energilagring 6 Energidistribution og transport 7 Fornyelig og ikke-fornyelig energi

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

PRODUKTBROCHURE DIN WELLNESS-REJSE STARTER HER...

PRODUKTBROCHURE DIN WELLNESS-REJSE STARTER HER... PRODUKTBROCHURE DIN WELLNESS-REJSE STARTER HER... VELKOMMEN INDHOLD...til en sundere livsstil! Opnå balance, hav det godt, elsk livet... Hos Nikken stræber vi efter at gøre dit hjem til et sundere sted

Læs mere

Verdens første intelligente bruserhoved

Verdens første intelligente bruserhoved Verdens første intelligente bruserhoved Fremtidens standard inden for bruserteknik Faktorer, der kendetegner en god og behagelig badeoplevelse formålet med at gå i bad er altid at blive våd. Meget vådt.

Læs mere

GTS-institutternes markedsposition

GTS-institutternes markedsposition Publikationen indeholder to dele: Innovationspresset på danske virksomheder - GTS-nettets anbefalinger GTS-institutternes markedsposition og potentiale - baggrundsanalyse Om publikationen Denne publikation

Læs mere

Tema: Hvor ligger fremtiden for dansk værktøjsindustri? Materialevalg til værktøjer er hjerteblod for Grundfos

Tema: Hvor ligger fremtiden for dansk værktøjsindustri? Materialevalg til værktøjer er hjerteblod for Grundfos Materialevalg til værktøjer er hjerteblod for Grundfos Dansk værktøjsindustris mission holder også i fremtiden posten Nr. Danske forskere: Prisen er ikke det afgørende parameter 2 2004 Tema: Hvor ligger

Læs mere

Den Biobaserede Fremtid

Den Biobaserede Fremtid BÆREDYGTIGT SYGEHUS I VEST Den Biobaserede Fremtid Tæt på biomasse, biogas og biodiesel. En indsigt i alternative ressourcer. Side 4-8 TEMANUMMER BÆREDYGTIGHED 7 22 24 INDHOLD LEDER 3 NUTID KRÆVER FORANDRING

Læs mere

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet - af Karl-Henrik Arendt, www.akvariesiden.dk Læs vejledningen evt. før der købes akvarium, eller senest inden der købes fisk! Er det hele allerede købt, så kan

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Landbrug. Et partnerskab mellem Europa og landmændene INDBLIK I EU POLITIK

Landbrug. Et partnerskab mellem Europa og landmændene INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Landbrug Et partnerskab mellem Europa og landmændene EU s fælles landbrugspolitik: for vores mad, vores landdistrikter og vores miljø 2 I N D B L I K I E U - P O L I T I K INDHOLD

Læs mere

BILAGSRAPPORT WEBSHOPKONCEPT TIL ULTRAFILTER SKANDINAVIEN APS

BILAGSRAPPORT WEBSHOPKONCEPT TIL ULTRAFILTER SKANDINAVIEN APS BILAGSRAPPORT WEBSHOPKONCEPT TIL ULTRAFILTER SKANDINAVIEN APS MMD EAL 4. SEMESTER AFGANGS EKSAMEN Af merwais Sarwari, Muharrem Karakaplan, Diar Baker Ahmad & Yrsa Jensen Vejleder: Thomas Jessen Bivejleder:

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Maj 2008 ENERGIGUIDEN Tænd op i din brændeovn Ny cirkulationspumpe sparer strøm Sænk energiforbruget med isolering Bæredygtig energi er

Læs mere

w w w.v i va-l i te.d k

w w w.v i va-l i te.d k Fuld Spectret Dagslys Produkter Vælg et bedre lys for et bedre liv! Standard tre pulver lysrør Sol lys Viva-Lite lys w w w.v i va-l i te.d k Indtil for omkring hundrede år siden, brugte vi 90 procent af

Læs mere