Danske Bioanalytikere Efteruddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Bioanalytikere Efteruddannelse"

Transkript

1 Danske Bioanalytikere Efteruddannelse

2 Du gør en forskel, når det drejer sig om liv og død Når vi får symptomer i vores krop, er du med til at opklare hvorfor. Ofte er det et spørgsmål om liv og død. Dit job kræver derfor stor faglighed og præcision. Når du virkelig gør en forskel, er det, fordi du også lægger en ære i det. Når vores måde at drive forsikringsselskab på adskiller sig fra andre er det ikke noget, der kan beskrives i paragraffer. Det handler om holdning og handling. I Bauta Forsikring er du medlem. Ikke kunde. Det betyder for eksempel, at overskud kommer medlemmerne til gode. Vi bygger på gensidig tillid, og ingen får større fordele end andre. Og så ligger vores priser for øvrigt i den lave ende. At vi har valgt at passe på dem, der passer på andre, gør os til et anderledes forsikringsselskab. Læs mere om hvad det betyder, og om du kan blive medlem på bauta.dk/bioanalytiker 13 JUNI 2013 JUNI 2013 JUNI AUG 2013 AUG 2013 AUG 2013 Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital. Vi klarer os bedst i Tænk Penges test om hus- og ulykkesforsikringer. Se bauta.dk/taenkpenge Kontakt os for et tilbud Vi passer på dig BAUTA FORSIKRING en del af LB Forsikring

3 Kære medlem Bioanalytikerfaget er kloge hænder og store faglige kompetencer, som vi skal være stolte af. Danske Bioanalytikere vil gerne understøtte denne faglige stolthed, og det gør vi bl.a. ved at udbyde efteruddannelse til jer. Og det endda på en helt unik måde. Det er nemlig bioanalytikere selv, der udvikler kurser og temadage til bioanalytikere. Medlemmerne af de faglige udviklingsgrupper, som kreerer kurserne, er hver især ekspert inden for deres arbejdsområde, og kurserne er altid på fuld højde med tendenser og udvikling i faget. Udviklingsgrupperne har om nogen fingeren på den faglige puls, og de er med til at sikre, at alle I andre kan få del i denne viden. Det er unikt og har helt sikkert en stor del af æren for, at Danske Bioanalytikeres kurser tiltrækker godt 700 deltagere om året. Kursuskatalog 2014 indeholder både gamle kendinge og spritnye kurser. Det hæmostatiske system og Differentialtælling bliver altid hurtigt udsolgt. De er også med i år. Det samme er Læring eller belæring, som er blevet ekstra aktuel med dbios strategi for den diagnostiske samarbejdspartner, som fordrer nye kommunikative kompetencer. New generation sequencing og Få gang i bioanalytikerforskning er to af de mange spritnye tilbud. Fagligt Forum er også nyt. På Fagligt Forum sætter vi fokus på den nyeste sundhedsfaglige viden, som kan have betydning for bioanalytiker-faget. Det bliver en fest. Og den er åben for alle. Jeg vil opfordre jer til at gå på opdagelse i hele kursuskataloget. Det rummer noget for alle. En stor tak til de faglige udviklingsgrupper og alle de øvrige bioanalytikere, som har gjort det muligt at udbyde de mange kurser. God fornøjelse med efteruddannelse i Venlig hilsen Martina Jürs, Næstformand Danske Bioanalytikeres vision: Danske Bioanalytikere skaber værdi, indflydelse og anerkendelse for og med alle medlemmer 1

4 Indhold Kursusnummer Indhold Side Forord 1 Indhold 2 Onlinetilmelding 3 01/14 Introduktion til molekylærbiologi 4 02/14 Next Generation Sequencing (NGS) 5 03/14 Brug af genetisk information 6 04/14 Histokemiske metoder 7 05/14 Hæmatologi - akutte leukæmier 8 06/14 Hæmatologi - differentialtælling af leukocytter 9 07/14 Hæmatologi - kvalitetssikring 10 08/14 Identifikation af skimmelsvampe 11 09/14 Temadag i necrotiserende fasciitis 12 10/14 Den kritiske patient 13 11/14 Brug hjernen før det er for sent 14 12/14 Få gang i bioanalytikerforskning 15 13/14 Blodmanagement og transfusionsstrategi 16 14/14 Osteoporosetemadag nr /14 Det hæmostatiske system 18 16/14 Blodprøvetagning på børn 20 17/14 Coaching for bioanalytikere 21 18/14 Etik-kursus for bioanalytikere 22 19/14 Læring eller belæring I 23 20/14 Læring eller belæring II 24 21/14 Arbejdsmiljøkursus 1 - når kommunikation giver gevinst 25 22/14 Arbejdsmiljøkursus 2 - ret og regler på arbejdsmiljøområdet 26 23/14 Arbejdsmiljøkursus 3 - arbejdspladskulturens betydning 27 24/14 Faglig Forum Uddannelse- og Forskningsfond 29 dbio s faglige udviklingsgrupper 30 Årsmøder 31 Praktiske oplysninger 32 2

5 Sådan tilmelder du dig dbio s efteruddannelseskurser: Vejledning til onlinetilmelding til kurser og temadage Du kan kun tilmelde dig kurserne elektronisk via vores hjemmeside på dbio-kurser Her kan du fra oversigten klikke dig ind på det kursus, du er interesseret i at tilmelde dig. Du får tilsendt en bekræftelse på din tilmelding pr. mail, hvis du har oplyst din korrekte mailadresse til vores medlemssystem. For medlemmer af dbio: Du kan logge dig ind med dit cpr.nr. og post nr. Når du er logget ind, så får vi alle informationer med på din kursustilmelding. Samtidig kan du kontrollere, at vi har de rigtige oplysninger registreret på dig. Vigtigt at vi har din mailadresse: Vi sender alt kursusmateriale herunder optagerbreve og deltagerbreve til dig pr. mail, så du kan enten oprette din arbejdsmail eller din private mail i vores medlemssystem. Du kan oprette en mailadresse, når du er logget ind på hjemmesiden. Det gøres ved at gå ind på Min Profil øverst på hjemmesiden. Under vis/ret stamdata skriver du din adresse, og opdaterer dine medlemsdata ved tryk på knappen nederst på siden. For offentligt ansatte: Er du offentlig ansat skal du have dit EAN nummer parat, når du tilmelder dig. Nummeret kan du få oplyst hos afdelingslederen på din arbejdsplads. EAN nummeret gør, at vi kan sende fakturaen elektronisk til din arbejdsplads, så det er vigtigt, at vi får det korrekte EAN nummer ved tilmeldingen. Er du ikke medlem af dbio: Vær opmærksom på at få udfyldt alle felter i tilmeldingsskemaet, især arbejdsplads,telefon og , så vi har mulighed for at kontakte dig vedrørende kurset. Danske Bioanalytikeres mål på det faglige område: Danske Bioanalytikere skal understøtte faget og professionsudviklingen så bioanalytikerne fortsat er centrale aktører 3

6 01/14 Kursus udviklet af genteknologisk udviklingsgruppe Introduktion til molekylærbiologi Kursets målsætning er at give kursisterne en teoretisk viden om grundlæggende basale genetiske og molekylærbiologiske begreber. Diagnostisk molekylærbiologi, har bidraget til vores forståelse for, hvordan strukturelle ændringer i DNA og RNA er forbundet med udvikling af sygdomme. Nye teknologier har desuden accelereret muligheden for at undersøge de genetiske komponenter af sygdomme og diagnostisk molekylærbiologi er meget udbredt på en række områder, herunder genetik, hæmatologi, patologi, immunologi og mikrobiologi. Som bioanalytiker arbejder vi i en unik periode, hvor metoderne udvikler sig hurtigt. Med vores viden og erfaring har vi mulighed for at være med til at udvikle nye molekylærbiologiske test til diagnosticering af sygdomme. Kurset vil bidrage til en forståelse af den menneskelige celles opbygning, struktur og funktion, samt beskrive helt generelle metoder, som fx oprensning af DNA og RNA, PCR, RT-PCR, Real-Time PCR, HRM, Sanger sekventering samt MLPA. Der vil være indlagt case arbejde, hvor deltagerne selv arbejder med data og genom-sekvenser. Under kurset vil desuden gives indblik i anvendelsen af flere molekylærbiologiske teknikker, som In-situ hybridisering, Next Generation Sekventering og Array-teknologi. Afslutningsvis behandles og diskuteres etiske spørgsmål og problemstillinger i forbindelse med resultaterne fra de molekylærgenetiske analyser. Kurset henvender sig til bioanalytikere, der ønsker at få en teoretisk viden om grundlæggende basale genetiske og molekylærbiologiske begreber og deres anvendelse inden for praktisk laboratoriearbejde. Et vist kendskab til molekylærbiologiske teknikker anbefales. Annonceres i fagbladet når navnene foreligger. Undervisningsmateriale: Medicinsk genetik 2. udgave, udsendes inden kurset start. Bioanalytiker Tina Therkildsen Koch. 4 Vejle Center Hotel. Tirsdag den 30. september til torsdag den 2. oktober Internat. 35 deltagere Medlem: kr. 7325,- organisationer: kr. 8125,- Den 2. maj 2014

7 Kursus udviklet af genteknologisk udviklingsgruppe Next Generation Sequencing (NGS) 02/14 Laboratorierne står nu overfor en ny generation af DNA sekventering Next Generation Sequencing, som i den kommende tid vil blive lanceret på de fleste molekylærgenetiske rutine og forskningsafdelinger som supplement til den eksisterende teknologi. Next Generation Sequencing muliggør, at der stadig identificeres nye kodende og ikke-kodende gener og viser status på eksempelvis methylering og deletions/ insertionsniveau. Teknologierne fordrer et godt bioinformatisk miljø, hvor den store mængde data, der genereres kan behandles og omsættes til relevant information. Bioanalytikere og andre interesserede, der arbejder med molekylærgenetiske metoder og som ønsker kendskab til NGS teknologierne. Annonceres i fagbladet når navnene foreligger. Bioanalytiker Bettina Borre Buhl. Kurset vil introducere de vigtigste analytiske principper og der vil endvidere blive fokuseret på teknologiens anvendelighed i diagnostikken. Severin Kursuscenter, Middelfart. Tirsdag den 8. til onsdag den 9. april Internat. 50 deltagere Medlem: kr. 5450,- organisationer: kr. 6250,- Den 10. februar

8 03/14 Temadag udviklet af genteknologisk udviklingsgruppe Brug af genetisk information Mulighederne for genetiske tests stiger i takt med den enorme viden, der genereres indenfor feltet. Udviklingsgruppen ønsker at fremlægge noget af den mangfoldighed, der ligger i forsknings- og rutineresultaterne for at bidrage til en dybere forståelse af de genetiske analysers anvendelse. Indhold: Hvordan håndteres data? Hvordan med de etiske perspektiver? Hvordan håndteres selvtest af genetiske profiler? Hvordan rådgives familier med genetiske defekter? Alle bioanalytikere, der ønsker at vide noget om genetikkens anvendelse i praksis. Annonceres i fagbladet når navnene foreligger. Bioanalytiker Katja Haugaard Olesen. Dagen er ment som en inspirationsdag, hvor deltagerne erhverver kendskab til en del af brugen af genetiske data til dato. 6 Scandic Bygholm Park, Horsens. Onsdag den 7. maj deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 11. marts 2014

9 Temadag udviklet af histo/cyto udviklingsgruppen Histokemiske metoder, påvisning af bindevævsfibre 04/14 Formålet med temadagen er at give kursisterne en teoretisk baggrund og ideer til, at arbejde med kvalitetssikring af metoder til påvisning af bindevævsfibre. Disse belyses ved udvalgte metoder, fx sølvfarvninger og metoder med anionfarvestoffer. Der vil være erfaringsudveksling blandt deltagerne og den diagnostiske anvendelse af metoderne vil være en del af temadagen. Inden temadagen vil kursusdeltagerne blive bedt om at udføre et lille forsøg. Forsøgsresultaterne vil indgå i den teoretiske undervisning og i dialogen på temadagen. Temadagen henvender sig til bioanalytikere med kort eller lang erfaring inden for det histologiske speciale. Undervisningen er tilrettelagt efter, at deltagerne har læst henvisningerne på den tilsendte referenceliste. Bioanalytikerunderviser Janne Jensen. Bioanalytiker Inge Marie Bayer. Bioanalytiker Vinni Dorte Bredahl. Temadagens indhold: Kort gennemgang af bindevævsfibrenes opbygning med henblik på forståelse af metodernes selektivitet og metodernes farvebindingsteori. Kvalitetssikring, standardisering og kontrolmetoder. Metodernes diagnostiske relevans. Erfaringsudveksling. Vejle Sygehus. Tirsdag den 7. oktober deltagere Medlem: kr. 1525,- organisationer: kr. 1925,- Den 2. maj

10 05/14 Kursus udviklet af hæmatologisk udviklingsgruppe Hæmatologi - Akutte leukæmier Kursets formål er at øge deltagernes viden og forståelse for de kliniske overvejelser og valg af undersøgelser, der fører til diagnosen akut leukæmi, samt behandlingen heraf. Kurset bygges op over patientforløbet, med dybere gennemgang af ætiologi, symptomer, udredning og valg af analyser til diagnosticering. Undervisningsmateriale: Kompendium til hæmatologiske sygdomme udsendes til deltagerne før kursets start. Bioanalytiker Vinni Dorte Bredahl. Kurset henvender sig til bioanalytikere, der har speciel viden indenfor det hæmatologiske område. Overlæge, ph.d. Trine Plesner. Overlæge Eigil Kjeldsen. Professor, overlæge, ph.d. Henrik Hasle. Læge, ph.d.-stud. Lene Granfeldt Østergaard. Overlæge, dr.med. Bendt Nielsen. Molekylærbiolog, cand.scient., ph.d. Charlotte Guldborg Nyvold. Læge, ph.d., dr.med. Anne Stridsholt Roug. 1. reservelæge, ph.d. Hans Beier Ommen. 1. reservelæge Eva Funding. 8 Hotel Scandic City Aarhus. Mandag den 26. til onsdag den 28. maj Eksternat. 24 deltagere Medlem: kr. 5975,- organisationer: kr. 6775,- Den 28. marts 2014

11 Kursus udviklet af hæmatologisk udviklingsgruppe Hæmatologi - Differentialtælling af leukocytter fra patienter med maligne blodsygdomme 06/14 Hæmatologikursus med henblik på at opnå en teoretisk baggrund for, og praktisk færdighed i, og morfologisk vurdering af, cellerne ved maligne blodsygdomme Kursets hovedvægt er lagt på praktiske øvelser, til vurdering af hæmatologiske præparater ved hjælp af digital morfologi. På denne baggrund gennemgås morfologi og klinik ved nogle hæmatologiske sygdomme, med det formål at fremme deltagernes praktiske dygtighed og kompetence indenfor differentialtælling af celler i blod. Indledningsvis vil der dog være en teoretisk gennemgang, dels af normale forhold, dels af maligne forandringer. Prognose og behandlingsstrategier i klinikken vil blive berørt sidste dag Kronisk lymfatisk leukæmi, myelomatose, akut lymfatisk leukæmi. Differentialtælling af kropsvæsker på Cellavision. Hvordan kan kompetencen i differentialtælling dokumenteres. Kurset henvender sig til bioanalytikere med erfaring i hæmatologiske laboratorieundersøgelser inklusive differentialtælling. Afdelingsbioanalytiker Margit Grome. Bioanalytikerunderviser Jens Peter Philipsen. 1. reservelæge Mette Borg Clausen. Bioanalytiker Lisbet Trustrup Hansen. Følgende emner vil blive gennemgået: Omsætning af blodceller under normale omstændigheder og ved malign blodsygdom. Polycytæmi vera, essentiel thrombocytose, myelofibrose og kronisk myeloid leukæmi. Myelodysplasi og akutte myeloide leukæmier. FTF, København. Onsdag den 22. til fredag den 24. oktober Eksternat. 20 deltagere Medlem: kr. 5775,- organisationer: kr. 6575,- Den 2. maj

12 07/14 Temadag udviklet af hæmatologisk udviklingsgruppe Kvalitetssikring i hæmatologi Dagen er tænkt som 3-4 oplæg med efterfølgende workshop, hvor deltagerne kan forholde sig til emnet. Det er således intentionen, at deltagerne deltager aktivt på dagen. Gruppernes konklusioner samles op, kommenteres og diskuteres. Indhold: Fra tradition til bevidste valg. For eksempel: Er det de rigtige analyser, der rekvireres og besvares? Betydning af legemsstilling mv., K2 eller K3-EDTA. Hvor tit skal man kalibrere? Hvor tit analysere kontroller? Hvor mange niveauer? Kontrolregler osv. Inden temadagen udsendes et spørgeskema, vi vil bruge som udgangspunkt for valg af emner. Bioanalytikere og andre, der arbejder med kvalitetssikring indenfor laboratoriehæmatologi. Overlæge dr.med. Ivan Brandslund. Bioanalytikerunderviser Jens Peter Philipsen. Bioanalytiker Birgitte Christensen. 10 Haraldskær, Vejle. Torsdag d. 9. oktober deltagere Medlem: kr. 1525,- organisationer: kr. 1925,- Den 2. maj 2014

13 Kursus udviklet af klinisk mikrobiologisk udviklingsgruppe Identifikation af skimmelsvampe 08/14 Hyppigheden af dybe svampeinfektioner er stigende, og identifikation (og resistensbestemmelse) af svampe spiller en stadig større rolle i det klinisk mikrobiologiske laboratorium. Kurset omhandler identifikation af de klinisk mest betydende skimmelsvampe med hovedvægt på Aspergillus. Kurset vil veksle mellem teori og praktisk arbejde i laboratoriet. Indhold: Identifikation af klinisk betydende skimmelsvampe, særligt Aspergillus, belyst dels ved teori dels ved praktisk arbejde i laboratoriet (makroskopisk og mikroskopisk undersøgelse af isolater). Den praktiske del af kurset vil udgøre en betydelig del. Bioanalytikere med erfaring fra en klinisk mikrobiologisk afdeling. Overlæge, MSc Medical Mycology Lise Kristensen. Bioanalytikerunderviser Tanja Petersen. Bioanalytikere med tilknytning til mykologisk laboratorium, KMA Herning. Bioanalytiker Indgrid Astrup. Regionhospitalet Herning. Onsdag den 1. til torsdag den 2. oktober Eksternat. 10 deltagere Medlem: kr. 4475,- organisationer: kr. 5275,- Den 2. maj

14 09/14 Temadag udviklet af KLINISK mikrobiologisk udviklingsgruppe Necrotiserende fasciitis, luftvejsinfektioner og normalflora Formål: Formålet med temadagen er at få et indtryk af necrotiserende fasciitis set fra forskellige vinkler. Hvordan er den kliniske vurdering, hvordan er den mikrobiologiske og hvordan har hele patientforløbet været set fra patientens side. Luftvejssekreter er en stor del af prøverne på mikrobiologiske afdelinger, og de kræver en høj grad af vurdering. Dels af materialets egnethed, dels den kliniske relevans af bakteriefund. En gennemgang af relevante fund og klinik er god viden for bioanalytikeren. Viden om kroppens normalflora er vigtig og spændende. Det har været et lidt overset område, som man på denne temadag bliver klogere på. Form: Undervisningen vil veksle mellem oplæg og dialog. Forudsætninger: Bioanalytikere, uanset erfaring, ansat på klinisk mikrobiologiske afdelinger. Overlæge Klaus Kjær Petersen. Professor Jens K. Møller. Professorsekretær Belinda Lund Momme. Professor Mogens Kilian. Overlæge i Lungesygdomme Kirsten Brændholt Rasmussen. Repræsentant fra udviklingsgruppen. 12 Severin Kursuscenter, Middelfart. Onsdag den 7. maj deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 11. marts 2014

15 Udviklet af nuklearmedicinsk udviklingsgruppe Temadag om Den kritiske patient 10/14 I sundhedssektoren har vi dagligt kontakt til mange patienter og pårørende. Patienterne er forskellige steder i deres sygdom, nogle er under udredning, nogle er i behandling og andre er i kontrolforløb. Er vi som sundhedsprofessionelle vidende om, hvordan den kritiske patient behandles? Dagen vil indeholde følgende emner: Hvad sker der med / i et menneske, når det bliver ramt af livstruende sygdom? Hvordan agerer vi overfor den kritiske patient, cancerpatienten, forældre til kritisk syge børn og personer i sorg? Hvordan hjælper vi hinanden gennem situationer, som berører os meget med henblik på kollegial støtte også taget i betragtning, at der er forskel på, om det er en erfaren eller ikke-erfaren kollega. Personale med mellemlang patientkontakt (f.eks. bioanalytikere, sygeplejersker og radiografer). Psykolog fra Kræftrådgivningen i Vejle. Personale fra klinisk afdeling. Underviser fra UC Lillebælt. Bioanalytiker Birgitte Christensen. Vejle Sygehus. Torsdag den 25. september deltagere Medlem: kr. 1525,- organisationer: kr. 1925,- Den 2. maj

16 11/14 Udviklet af nuklearmedicinsk udviklingsgruppe Brug hjernen før det er for sent - Temadag om Nuklearmedicinske hjerneundersøgelser Nuklearmedicinske hjerneundersøgelser diagnosticerer, hvilke sygdomme, der kan forekomme i hjernen. DAT-skanninger er en del af diagnosticering af Parkinson sygdom. CBF synliggør blodgennemstrømningen i hjernen. PET kan blandt andet påvise hjernetumorer og blodgennemstrømning. Nye PET tracere hjælper klinikerne med svære diagnoser og er et område under rivende udvikling. Bioanalytiker Camilla Sloth Knudsen, Rigshospitalet Pet center. Bioanalytiker Gitte Munkebo Kodahl, Nuklearmedicinsk Afdeling & PET-center, Aarhus Universitetshospital. Overlæge Ulrik B. Andersen, Glostrup Nuklearmedicinsk afsnit. Afdelingslæge Otto Henriksen, Rigshospitalets Nuklearmedicinsk/PET center. Afdelingsbioanalytiker Lis Larsen. Vi gennemgår de forskellige skanninger og fremstilling af tracere. Radiografer, sygeplejersker og bioanalytikere med kendskab til undersøgelser af hjernen. 14 Glostrup Hospital. Torsdag den 6. marts deltagere Medlem: kr. 1525,- organisationer: kr. 1925,- Den 3. februar 2014

17 Temadag udviklet af nuklearmedicinsk udviklingsgruppe Få gang i bioanalytikerforskning 12/14 Bioanalytikerne har god faglig indsigt og er en oplagt faggruppe til praksisnær forskning. Temadagen vil indeholde: Forskningsmetodik og studiedesign. Fra idé til præsentation. Posterfremstilling og øvelse med posterfremstilling. Fondsansøgning og andre økonomiske aspekter. Juridiske og etiske aspekter samt relevant lovgivning. Kurset henvender sig til bioanalytikere, der er interesseret i selvstændigt at udfører projekter/forskning og formidle disse. Der vil være mulighed for at indsende idéer, igangværende eller afsluttede projekter før kursusstart. Disse vil blive inddraget i undervisning og øvelse. Forskningsbioanalytiker Helle Juhl Simonsen. Forskningsbioanalytiker Karoline Knudsen. Overlæge Per Borghammer. Bioanalytikerunderviser Christian Juhl. Bioanalytiker Annette Düsterdich. Aarhus Universitetshospital, NBG. Onsdag den 2. april deltagere Medlem: kr. 1525,- organisationer: kr. 1925,- Den 27. februar

18 13/14 Temadag udviklet af klinisk immunologisk udviklingsgruppe Blodmanagement og transfusionsstrategi De klinisk immunologiske afdelinger/ blodbanker er for alvor kommet på banen i forhold til rådgivning i forbindelse med balanceret transfusionsterapi. Formålet har været at tilbyde en evidensbaseret transfusionsbehandling til den enkelte patient, og samtidig nedsætte blodforbruget i Danmark. Bioanalytikere og andet personale med interesse for blodtransfusion. Specialister indenfor områderne. Bioanalytiker Majken Holm. Oplæggene på temadagen vil fokusere på blodforbruget før, nu og i fremtiden, samt på hvad Blodmanagement og transfusionspakker betyder for hverdagen i blodbanken og på de blodforbrugende afdelinger. Analyser, der ligger til grund for den kliniske rådgivning vil ligeledes blive berørt, og præparater som tranexamsyre, fibrinogen og NovoSeven vil blive omtalt. 16 Dalum Landbrugsskole, Odense. Torsdag den 6. november deltagere Medlem: kr. 1525,- organisationer: kr. 1925,- Den 23. september 2014

19 Temadag udviklet af osteoporoseudviklingsgruppen Osteoporosetemadag nr /14 Indhold: D-vitamin og calcium-omsætning er centrale faktorer for knogledannelsen. Vi skal høre om disse faktorers indflydelse på mor og barn. Fedme har mange risikofaktorer. En undersøgelse har haft fokus på forskellen mellem fedes og normalvægtiges knoglestatus. Hvad betyder overtræning for knoglestatus? Prostatakræft og osteoporose. Knogletab v. anorexia nervosa. D-vitamin mangel er udbredt hos deres mødre og spædbørn. D-vitamin er vigtigt for udviklingen af skelettet, men kan også have betydning for andre organsystemer. I forbindelse med graviditet og amning sker der store ændringer i kvindens kalciumhomøostase og knoglemetabolisme. Denne undersøgelse viser graviditets- og amnings effekt på forandringer i kalcitrope hormoner, knogleomsætningen, BMD og kalciumhomøostasen. Oplæg om knoglestruktur ved svær adipositas vurderet med HR-pQCT (High-Resolution Peripheral Quantitative Computed Tomography) og DXA sammenlignet med normalvægtige. Det er velkendt at mennesker kan blive høje af stoffer som alkohol og tobak, men også af aktiviteter som spil, shopping og motion. Vi har i en årrække fulgt 105 mænd med prostatakræft for at belyse sammenhængen mellem prostatakræft og osteoporose. Det viser sig at den medicinske eller kirurgiske kastration øger risiko for osteoporose. Formål: Temadagen har til formål at oplyse og inspirere, ved at bringe nyt fra en række forskningsområder, som berører knoglestofskiftet. Alle bioanalytikere med interesse i de ovennævnte emner. Læge, ph.d. Mads Hviid Poulsen. Læge Jacob Frølich. Cand. scient.san., ph.d. Susanna Við Streym. Cand. scient.san., ph.d. Ulla Kristine M Liendgaard. Autoriseret psykolog og bachelor i idræt og sundhed, Ph.d. stud. Mia Beck Lichtenstein. Stud. med. Katrine Deimer Frederiksen. Bioanalytiker Nini Pedersen. Hotel Quality Park, Middelfart. Torsdag den 27. marts deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 12. februar

20 15/14 Kursus udviklet af J. Sidelmann Kliniske og metodologiske aspekter af det hæmostatiske system Det er kursets formål gennem teoretisk undervisning, diskussioner og øvelser at bibringe deltagerne forudsætninger for at forstå såvel den normale, som den patologiske hæmostase. Der vil blive lagt vægt på gennemgang af korrekt indsamling af prøvemateriale til undersøgelse af kvantiteter i koagulations- og fibrinolysesystemerne. Koagulations- og fibrinolysesystemerne vil blive gennemgået tillige med den normale og abnorme hæmostase, trombose og blødning. Nyere principper inden for kvantitering af hæmostasevariabler, herunder anvendelse af kromogene syntetiske substrater. Kurset vil også beskæftige sig med klinisk biokemiske undersøgelser til vurdering af den hæmostatiske balance hos den blødende eller tromboseramte patient samt ved dissemineret intravaskulær koagulation. Principper for standardisering ved antikoagulationsbestemmelse (INR-systemet) vil blive gennemgået, og man vil gøre rede for DNA-undersøgelser som værktøj ved udredning af den trombosetruede patient. Bioanalytikere og andet laboratoriepersonale, som arbejder med og eller har interesse i emnet. Overlæge, professor dr.med. Jørgen Jespersen. Klinikchef, dr.med. Jørgen Gram. Lektor, cand. scient. ph.d. Else-Marie Bladbjerg. Lektor, ph.d. Johannes Sidelmann. Cand.scient, ph.d. Jane Skov. Cand.scient, ph.d.stud. Daniel Madsen. Undervisningsmateriale: Kompendium Det hæmostatiske system, udsendes før kursets start. Følgende litteratur anbefales: Jespersen J., Bertina RM., Haverkate F., eds. Laboratory Techniques in Thrombosis. A Manual. 2.nd revised edition of ECAT. Assay Procedures: Kluwer Academic Publishers, 1999: Påsættes senere. Bemærk: Der er fælles middag den 1. dag inkl. i prisen Frokost er ikke inkluderet i prisen. 18 Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Tirsdag den 11. til fredag den 14. november Eksternat. 14 deltagere Medlem: kr. 5800,- Medlem, andre organisationer: kr. 6600,- Den 2. maj 2014

21 ACL TOP family ann 165x200.indd 1 17/09/13 14

22 16/14 Temadag udviklet af klinisk biokemisk udviklingsgruppe Blodprøvetagning på børn Hvad kan man som bioanalytiker gøre for at tackle børns angst for blodprøvetagning? Mange børn, som er bange for blodprøvetagning, og som ikke frivilligt ønsker at deltage, holdes med magt, for at proceduren alligevel kan udføres. Undervisningen af bioanalytikere til arbejdsfunktionen venepunktur, fokuserer ofte kun på selve stikketeknikken. På kurset får deltagerne redskaber til at opnå en god blodprøvetagning på børn, således at børnene ikke traumatiseres ved blodprøvetagning. Deltagerne får ligeledes redskaber til at håndtere svære situationer med forældre og børn, som enten ikke vil stikkes eller er generelt utrygge i situationen. Formål: At få nogle redskaber til at tackle svære blodprøvetagningssituationer med børn. Disse redskaber erhverves via erfaringsudveksling, oplæg fra foredragsholdere og diskussion. Indhold: Læring om kommunikation med børn. Læring om børnepsykologi. Relationer mellem barnet/børnefamilien og den sundhedsprofessionelle. Mødet med familien med anden etnisk baggrund end dansk. Mødet med den ressourcesvage familie. Redskaber til at skabe den gode kontakt til barnet, humor og distraktion eller andet. Den etiske situation under blodprøvetagning (anvendelse af magt). Bioanalytikere og andre personalegrupper, der tager blodprøver på børn. Bioanalytikerunderviser Tina Skov Thomsen. Hospitalsklovn og sygeplejerske Lene Kragh m.fl. Bioanalytiker Nini Pedersen. 20 Severin Kursuscenter, Middelfart. Onsdag den 12. november deltagere Medlem: kr. 1525,- organisationer: kr. 1925,- Den 2. maj 2014

23 Kursus som opfølgning på underviserdag 2013 Coaching - udnyt dit og den studerendes potentiale 17/14 Coaching som en metode til at sikre læring, fortalte klinisk underviser, fysioterapeut Charlotte Hjulmand om, på dbio s underviserdag Deltagere på underviserdagen bad efterfølgende dbio om at udbyde et coaching kursus. Her er det, så brug det! Philip har stor viden og mange års erfaring som han evner at systematiserer og formidle, så det bliver enkelt, forståeligt og muligt at omsætte til praksis. Philip er intens, nærværende og evner på forbilledlig vis, at efterleve Kirkegaards tese om at møde den enkelte, hvor han er. Udtalelse af klinisk underviser Charlotte Hjulmand. Kender du fornemmelsen af at læse flere og flere tykke bøger for at kvalificere din undervisning? Kender du fornemmelsen af, at den studerende ikke lytter eller forstår, hvad du siger? Kender du fornemmelsen af, at dine grænser overskrides i læringssituationen? Prøv noget andet tag et kursus i coaching, hvor fokus vil være på, hvordan der kan skabes nærvær og udviklingspotentiale i læringssituationen. Formål: Formålet med kurset er at udvikle dine coachingfærdigheder, så du i højere grad kan åbne for dit og andres fulde potentiale, Indhold: Viden om og øvelser i styrkelse af nærvær i læringssituationen. Viden om samt øvelse i at benytte forskellige coachings-værktøjer. Form: Undervisningen er en vekselvirkning mellem oplæg, praktiske øvelser, refleksion og diskussion. Du vil ligeledes modtage individuel feedback. Undervisere samt andre med undervisnings- og formidlingsopgaver. Underviser: Philip Neess, coach og vejleder. Bioanalytiker Lisbet Trustrup Hansen. Hornstrup Kursuscenter, Vejle. Onsdag den 5. til fredag den 7. marts Internat. 20 deltagere Medlem: kr. 7750,- organisationer: kr. 8550,- Den 20. januar

24 18/14 Et kursus udviklet af Fagetisk Nævn Kender du typen? et kursus om bioanalytikeransvar Kursets formål: Give en forståelse for hvad der kendetegner en profession og hvad der skal til for at handle etisk. Give værktøjer til at håndtere dilemmaer og agere professionelt i dagligdagen. Indhold: Gennem oplæg og diskussioner får deltagerne på kurset mulighed for at forholde sig til professionens og egne grundværdier og hvad, der skal til for at udøve god professionel praksis. Bioanalytikeretik hviler på fagets grundværdier og værdierne i sundhedsvæsenet. Disse er beskrevet i pjecen: Bioanalytikernes fagetiske Univers. Men for at kunne forholde sig til værdier og god faglig praksis, er det nødvendigt at drøfte, hvad der ligger bag ordene og kunne argumentere for de forskellige værdier og de deraf afledte valg. Medlemmer fra Fagetisk Nævn deltager og bidrager sammen med deltagerne med aktuelle cases. Alle bioanalytikere med interesse for emnet. Lektor Jørgen Husted. Sygeplejerske Dorte Holdgaard. Medlemmer af Fagetisk Nævn. + evt. overraskelse. Observatør: Repræsentant fra Fagetisk Nævn. Bioanalytiker Birgitte Christensen. Form: På kurset vil der både være teoretiske og praktiske oplæg og øvelser i egenrefleksion og grupperefleksion. 22 Hornstrup Kursuscenter, Vejle. Tirsdag den 13. til onsdag den 14. maj Internat. 25 deltagere Medlem: kr. 5850,- organisationer: kr. 6650,- Den 17. marts 2014

Danske Bioanalytikere Efteruddannelse

Danske Bioanalytikere Efteruddannelse Danske Bioanalytikere Efteruddannelse 2015 15 Danske Bioanalytikere efteruddannelse Danske Bioanalytikeres faglige udvalg planlægger i samarbejde med de faglige udviklingsgrupper indholdet i efteruddannelsesprogrammet.

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2011

KURSER & KONFERENCER 2011 KURSER & KONFERENCER 2011 Velkomst Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder KURSER OG KONFERENCER OM DEMENS 2011 Det er en fornøjelse endnu engang at kunne

Læs mere

Valg MØD KANDIDATERNE 05/15. til næstformandsposterne. //side 10. //side 28. //side 06. TEMA: Gennembrud for diagnostisk samarbejdspartner

Valg MØD KANDIDATERNE 05/15. til næstformandsposterne. //side 10. //side 28. //side 06. TEMA: Gennembrud for diagnostisk samarbejdspartner 05/15 TEMA: Gennembrud for diagnostisk samarbejdspartner //side 10 At lykkes med forandringer Læs prisopgaven //side 28 Valg til næstformandsposterne MØD KANDIDATERNE //side 06 2014 Siemens Healthcare

Læs mere

Studér - lige hvor du lyster Merituddannelse til bioanalytiker er en succes Flere uddannelser med fjernundervisning på vej

Studér - lige hvor du lyster Merituddannelse til bioanalytiker er en succes Flere uddannelser med fjernundervisning på vej 02 08 Studér - lige hvor du lyster Merituddannelse til bioanalytiker er en succes Flere uddannelser med fjernundervisning på vej Danske Bioanalytikere 1. feruar 2008 kolofon indhold 2 dbio nr. 02 1. februar

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen TEMA: Kærlighed i Kaos Side 4 ADHD - modediagnose eller barsk virkelighed Side 33 Ændring af førtidspensionen Side 15 Kursuskatalog Midtersiderne TEMA: Kærlighed i Kaos

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

INDUSTRIEN: HØJ HYRE, BLÆRET TITEL, FIRMABIL OG MASSER AF FLEKSIBILITET

INDUSTRIEN: HØJ HYRE, BLÆRET TITEL, FIRMABIL OG MASSER AF FLEKSIBILITET 04/09 FAGLIGHED DET KRÆVER JERNVILJE AT BEKÆMPE INDUSTRIEN: HØJ HYRE, BLÆRET TITEL, FIRMABIL OG MASSER AF FLEKSIBILITET APRIL 2009 4 NEWS 6 Inge Munk Nielsen og Merete Primdahl, KMA i Esbjerg er glade

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Pårørende og kræftpatientens sociale netværk. Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Pia Riis Olsen (red.

Pårørende og kræftpatientens sociale netværk. Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Pia Riis Olsen (red. Pårørende og kræftpatientens sociale netværk Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D Pia Riis Olsen (red.) 1 2 Pårørende og kræftpatientens sociale netværk Et udviklings- og

Læs mere

Radiograf og bioanalytiker faggrænserne flyder

Radiograf og bioanalytiker faggrænserne flyder 10/12 AK-projekt er gigantsucces men lukkes måske til januar Studerende erstatter skriftlig opgave med video Radiograf og bioanalytiker faggrænserne flyder Hele verden rundt... Rejseforsikring Verden dækker

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress NR.4 2007 Reportage: Generalforsamling i Selskabet KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Fra sure kællinger til velkomne rådgivere 11/11. - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner

Fra sure kællinger til velkomne rådgivere 11/11. - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner 11/11 Fra sure kællinger til velkomne rådgivere - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner Hvor skal vi hen? Læs dbios formænds visioner De svære at stikke

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE HUSK LÆGEDAGE 2014 MANDAG 10. FREDAG 14. NOVEMBER 120 kurser på fem dage vælg selv antallet af dage Husk

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer

AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer AKTbladet Børns adfærd og trivsel Nummer 132 - Maj 2013-9. årgang Sommer Redaktørens spalte Var det sommeren der kom? Den engelske forfatter George Orwell har ikke levet forgæves. Selv om årstallet for

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Uddannelse 2011. Region Midtjylland Århus Universitetshospital, Risskov. Uddannelsesafdelingen

Uddannelse 2011. Region Midtjylland Århus Universitetshospital, Risskov. Uddannelsesafdelingen Uddannelse 2011 Region Midtjylland Århus Universitetshospital, Risskov Uddannelsesafdelingen Medarbejdere i Uddannelsesafdelingen (tlf. 7789 + dir. valg) Kerstin Bäck Møller....kerstin.baeck.moeller@ps.rm.dk

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik

Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening FOKUS: Kommunale sundhedscentre Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik NR.2 2009 NIKKB NYT: Kollegialitet til

Læs mere