Danske Bioanalytikere Efteruddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Bioanalytikere Efteruddannelse"

Transkript

1 Danske Bioanalytikere Efteruddannelse

2 Du gør en forskel, når det drejer sig om liv og død Når vi får symptomer i vores krop, er du med til at opklare hvorfor. Ofte er det et spørgsmål om liv og død. Dit job kræver derfor stor faglighed og præcision. Når du virkelig gør en forskel, er det, fordi du også lægger en ære i det. Når vores måde at drive forsikringsselskab på adskiller sig fra andre er det ikke noget, der kan beskrives i paragraffer. Det handler om holdning og handling. I Bauta Forsikring er du medlem. Ikke kunde. Det betyder for eksempel, at overskud kommer medlemmerne til gode. Vi bygger på gensidig tillid, og ingen får større fordele end andre. Og så ligger vores priser for øvrigt i den lave ende. At vi har valgt at passe på dem, der passer på andre, gør os til et anderledes forsikringsselskab. Læs mere om hvad det betyder, og om du kan blive medlem på bauta.dk/bioanalytiker 13 JUNI 2013 JUNI 2013 JUNI AUG 2013 AUG 2013 AUG 2013 Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital. Vi klarer os bedst i Tænk Penges test om hus- og ulykkesforsikringer. Se bauta.dk/taenkpenge Kontakt os for et tilbud Vi passer på dig BAUTA FORSIKRING en del af LB Forsikring

3 Kære medlem Bioanalytikerfaget er kloge hænder og store faglige kompetencer, som vi skal være stolte af. Danske Bioanalytikere vil gerne understøtte denne faglige stolthed, og det gør vi bl.a. ved at udbyde efteruddannelse til jer. Og det endda på en helt unik måde. Det er nemlig bioanalytikere selv, der udvikler kurser og temadage til bioanalytikere. Medlemmerne af de faglige udviklingsgrupper, som kreerer kurserne, er hver især ekspert inden for deres arbejdsområde, og kurserne er altid på fuld højde med tendenser og udvikling i faget. Udviklingsgrupperne har om nogen fingeren på den faglige puls, og de er med til at sikre, at alle I andre kan få del i denne viden. Det er unikt og har helt sikkert en stor del af æren for, at Danske Bioanalytikeres kurser tiltrækker godt 700 deltagere om året. Kursuskatalog 2014 indeholder både gamle kendinge og spritnye kurser. Det hæmostatiske system og Differentialtælling bliver altid hurtigt udsolgt. De er også med i år. Det samme er Læring eller belæring, som er blevet ekstra aktuel med dbios strategi for den diagnostiske samarbejdspartner, som fordrer nye kommunikative kompetencer. New generation sequencing og Få gang i bioanalytikerforskning er to af de mange spritnye tilbud. Fagligt Forum er også nyt. På Fagligt Forum sætter vi fokus på den nyeste sundhedsfaglige viden, som kan have betydning for bioanalytiker-faget. Det bliver en fest. Og den er åben for alle. Jeg vil opfordre jer til at gå på opdagelse i hele kursuskataloget. Det rummer noget for alle. En stor tak til de faglige udviklingsgrupper og alle de øvrige bioanalytikere, som har gjort det muligt at udbyde de mange kurser. God fornøjelse med efteruddannelse i Venlig hilsen Martina Jürs, Næstformand Danske Bioanalytikeres vision: Danske Bioanalytikere skaber værdi, indflydelse og anerkendelse for og med alle medlemmer 1

4 Indhold Kursusnummer Indhold Side Forord 1 Indhold 2 Onlinetilmelding 3 01/14 Introduktion til molekylærbiologi 4 02/14 Next Generation Sequencing (NGS) 5 03/14 Brug af genetisk information 6 04/14 Histokemiske metoder 7 05/14 Hæmatologi - akutte leukæmier 8 06/14 Hæmatologi - differentialtælling af leukocytter 9 07/14 Hæmatologi - kvalitetssikring 10 08/14 Identifikation af skimmelsvampe 11 09/14 Temadag i necrotiserende fasciitis 12 10/14 Den kritiske patient 13 11/14 Brug hjernen før det er for sent 14 12/14 Få gang i bioanalytikerforskning 15 13/14 Blodmanagement og transfusionsstrategi 16 14/14 Osteoporosetemadag nr /14 Det hæmostatiske system 18 16/14 Blodprøvetagning på børn 20 17/14 Coaching for bioanalytikere 21 18/14 Etik-kursus for bioanalytikere 22 19/14 Læring eller belæring I 23 20/14 Læring eller belæring II 24 21/14 Arbejdsmiljøkursus 1 - når kommunikation giver gevinst 25 22/14 Arbejdsmiljøkursus 2 - ret og regler på arbejdsmiljøområdet 26 23/14 Arbejdsmiljøkursus 3 - arbejdspladskulturens betydning 27 24/14 Faglig Forum Uddannelse- og Forskningsfond 29 dbio s faglige udviklingsgrupper 30 Årsmøder 31 Praktiske oplysninger 32 2

5 Sådan tilmelder du dig dbio s efteruddannelseskurser: Vejledning til onlinetilmelding til kurser og temadage Du kan kun tilmelde dig kurserne elektronisk via vores hjemmeside på dbio-kurser Her kan du fra oversigten klikke dig ind på det kursus, du er interesseret i at tilmelde dig. Du får tilsendt en bekræftelse på din tilmelding pr. mail, hvis du har oplyst din korrekte mailadresse til vores medlemssystem. For medlemmer af dbio: Du kan logge dig ind med dit cpr.nr. og post nr. Når du er logget ind, så får vi alle informationer med på din kursustilmelding. Samtidig kan du kontrollere, at vi har de rigtige oplysninger registreret på dig. Vigtigt at vi har din mailadresse: Vi sender alt kursusmateriale herunder optagerbreve og deltagerbreve til dig pr. mail, så du kan enten oprette din arbejdsmail eller din private mail i vores medlemssystem. Du kan oprette en mailadresse, når du er logget ind på hjemmesiden. Det gøres ved at gå ind på Min Profil øverst på hjemmesiden. Under vis/ret stamdata skriver du din adresse, og opdaterer dine medlemsdata ved tryk på knappen nederst på siden. For offentligt ansatte: Er du offentlig ansat skal du have dit EAN nummer parat, når du tilmelder dig. Nummeret kan du få oplyst hos afdelingslederen på din arbejdsplads. EAN nummeret gør, at vi kan sende fakturaen elektronisk til din arbejdsplads, så det er vigtigt, at vi får det korrekte EAN nummer ved tilmeldingen. Er du ikke medlem af dbio: Vær opmærksom på at få udfyldt alle felter i tilmeldingsskemaet, især arbejdsplads,telefon og , så vi har mulighed for at kontakte dig vedrørende kurset. Danske Bioanalytikeres mål på det faglige område: Danske Bioanalytikere skal understøtte faget og professionsudviklingen så bioanalytikerne fortsat er centrale aktører 3

6 01/14 Kursus udviklet af genteknologisk udviklingsgruppe Introduktion til molekylærbiologi Kursets målsætning er at give kursisterne en teoretisk viden om grundlæggende basale genetiske og molekylærbiologiske begreber. Diagnostisk molekylærbiologi, har bidraget til vores forståelse for, hvordan strukturelle ændringer i DNA og RNA er forbundet med udvikling af sygdomme. Nye teknologier har desuden accelereret muligheden for at undersøge de genetiske komponenter af sygdomme og diagnostisk molekylærbiologi er meget udbredt på en række områder, herunder genetik, hæmatologi, patologi, immunologi og mikrobiologi. Som bioanalytiker arbejder vi i en unik periode, hvor metoderne udvikler sig hurtigt. Med vores viden og erfaring har vi mulighed for at være med til at udvikle nye molekylærbiologiske test til diagnosticering af sygdomme. Kurset vil bidrage til en forståelse af den menneskelige celles opbygning, struktur og funktion, samt beskrive helt generelle metoder, som fx oprensning af DNA og RNA, PCR, RT-PCR, Real-Time PCR, HRM, Sanger sekventering samt MLPA. Der vil være indlagt case arbejde, hvor deltagerne selv arbejder med data og genom-sekvenser. Under kurset vil desuden gives indblik i anvendelsen af flere molekylærbiologiske teknikker, som In-situ hybridisering, Next Generation Sekventering og Array-teknologi. Afslutningsvis behandles og diskuteres etiske spørgsmål og problemstillinger i forbindelse med resultaterne fra de molekylærgenetiske analyser. Kurset henvender sig til bioanalytikere, der ønsker at få en teoretisk viden om grundlæggende basale genetiske og molekylærbiologiske begreber og deres anvendelse inden for praktisk laboratoriearbejde. Et vist kendskab til molekylærbiologiske teknikker anbefales. Annonceres i fagbladet når navnene foreligger. Undervisningsmateriale: Medicinsk genetik 2. udgave, udsendes inden kurset start. Bioanalytiker Tina Therkildsen Koch. 4 Vejle Center Hotel. Tirsdag den 30. september til torsdag den 2. oktober Internat. 35 deltagere Medlem: kr. 7325,- organisationer: kr. 8125,- Den 2. maj 2014

7 Kursus udviklet af genteknologisk udviklingsgruppe Next Generation Sequencing (NGS) 02/14 Laboratorierne står nu overfor en ny generation af DNA sekventering Next Generation Sequencing, som i den kommende tid vil blive lanceret på de fleste molekylærgenetiske rutine og forskningsafdelinger som supplement til den eksisterende teknologi. Next Generation Sequencing muliggør, at der stadig identificeres nye kodende og ikke-kodende gener og viser status på eksempelvis methylering og deletions/ insertionsniveau. Teknologierne fordrer et godt bioinformatisk miljø, hvor den store mængde data, der genereres kan behandles og omsættes til relevant information. Bioanalytikere og andre interesserede, der arbejder med molekylærgenetiske metoder og som ønsker kendskab til NGS teknologierne. Annonceres i fagbladet når navnene foreligger. Bioanalytiker Bettina Borre Buhl. Kurset vil introducere de vigtigste analytiske principper og der vil endvidere blive fokuseret på teknologiens anvendelighed i diagnostikken. Severin Kursuscenter, Middelfart. Tirsdag den 8. til onsdag den 9. april Internat. 50 deltagere Medlem: kr. 5450,- organisationer: kr. 6250,- Den 10. februar

8 03/14 Temadag udviklet af genteknologisk udviklingsgruppe Brug af genetisk information Mulighederne for genetiske tests stiger i takt med den enorme viden, der genereres indenfor feltet. Udviklingsgruppen ønsker at fremlægge noget af den mangfoldighed, der ligger i forsknings- og rutineresultaterne for at bidrage til en dybere forståelse af de genetiske analysers anvendelse. Indhold: Hvordan håndteres data? Hvordan med de etiske perspektiver? Hvordan håndteres selvtest af genetiske profiler? Hvordan rådgives familier med genetiske defekter? Alle bioanalytikere, der ønsker at vide noget om genetikkens anvendelse i praksis. Annonceres i fagbladet når navnene foreligger. Bioanalytiker Katja Haugaard Olesen. Dagen er ment som en inspirationsdag, hvor deltagerne erhverver kendskab til en del af brugen af genetiske data til dato. 6 Scandic Bygholm Park, Horsens. Onsdag den 7. maj deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 11. marts 2014

9 Temadag udviklet af histo/cyto udviklingsgruppen Histokemiske metoder, påvisning af bindevævsfibre 04/14 Formålet med temadagen er at give kursisterne en teoretisk baggrund og ideer til, at arbejde med kvalitetssikring af metoder til påvisning af bindevævsfibre. Disse belyses ved udvalgte metoder, fx sølvfarvninger og metoder med anionfarvestoffer. Der vil være erfaringsudveksling blandt deltagerne og den diagnostiske anvendelse af metoderne vil være en del af temadagen. Inden temadagen vil kursusdeltagerne blive bedt om at udføre et lille forsøg. Forsøgsresultaterne vil indgå i den teoretiske undervisning og i dialogen på temadagen. Temadagen henvender sig til bioanalytikere med kort eller lang erfaring inden for det histologiske speciale. Undervisningen er tilrettelagt efter, at deltagerne har læst henvisningerne på den tilsendte referenceliste. Bioanalytikerunderviser Janne Jensen. Bioanalytiker Inge Marie Bayer. Bioanalytiker Vinni Dorte Bredahl. Temadagens indhold: Kort gennemgang af bindevævsfibrenes opbygning med henblik på forståelse af metodernes selektivitet og metodernes farvebindingsteori. Kvalitetssikring, standardisering og kontrolmetoder. Metodernes diagnostiske relevans. Erfaringsudveksling. Vejle Sygehus. Tirsdag den 7. oktober deltagere Medlem: kr. 1525,- organisationer: kr. 1925,- Den 2. maj

10 05/14 Kursus udviklet af hæmatologisk udviklingsgruppe Hæmatologi - Akutte leukæmier Kursets formål er at øge deltagernes viden og forståelse for de kliniske overvejelser og valg af undersøgelser, der fører til diagnosen akut leukæmi, samt behandlingen heraf. Kurset bygges op over patientforløbet, med dybere gennemgang af ætiologi, symptomer, udredning og valg af analyser til diagnosticering. Undervisningsmateriale: Kompendium til hæmatologiske sygdomme udsendes til deltagerne før kursets start. Bioanalytiker Vinni Dorte Bredahl. Kurset henvender sig til bioanalytikere, der har speciel viden indenfor det hæmatologiske område. Overlæge, ph.d. Trine Plesner. Overlæge Eigil Kjeldsen. Professor, overlæge, ph.d. Henrik Hasle. Læge, ph.d.-stud. Lene Granfeldt Østergaard. Overlæge, dr.med. Bendt Nielsen. Molekylærbiolog, cand.scient., ph.d. Charlotte Guldborg Nyvold. Læge, ph.d., dr.med. Anne Stridsholt Roug. 1. reservelæge, ph.d. Hans Beier Ommen. 1. reservelæge Eva Funding. 8 Hotel Scandic City Aarhus. Mandag den 26. til onsdag den 28. maj Eksternat. 24 deltagere Medlem: kr. 5975,- organisationer: kr. 6775,- Den 28. marts 2014

11 Kursus udviklet af hæmatologisk udviklingsgruppe Hæmatologi - Differentialtælling af leukocytter fra patienter med maligne blodsygdomme 06/14 Hæmatologikursus med henblik på at opnå en teoretisk baggrund for, og praktisk færdighed i, og morfologisk vurdering af, cellerne ved maligne blodsygdomme Kursets hovedvægt er lagt på praktiske øvelser, til vurdering af hæmatologiske præparater ved hjælp af digital morfologi. På denne baggrund gennemgås morfologi og klinik ved nogle hæmatologiske sygdomme, med det formål at fremme deltagernes praktiske dygtighed og kompetence indenfor differentialtælling af celler i blod. Indledningsvis vil der dog være en teoretisk gennemgang, dels af normale forhold, dels af maligne forandringer. Prognose og behandlingsstrategier i klinikken vil blive berørt sidste dag Kronisk lymfatisk leukæmi, myelomatose, akut lymfatisk leukæmi. Differentialtælling af kropsvæsker på Cellavision. Hvordan kan kompetencen i differentialtælling dokumenteres. Kurset henvender sig til bioanalytikere med erfaring i hæmatologiske laboratorieundersøgelser inklusive differentialtælling. Afdelingsbioanalytiker Margit Grome. Bioanalytikerunderviser Jens Peter Philipsen. 1. reservelæge Mette Borg Clausen. Bioanalytiker Lisbet Trustrup Hansen. Følgende emner vil blive gennemgået: Omsætning af blodceller under normale omstændigheder og ved malign blodsygdom. Polycytæmi vera, essentiel thrombocytose, myelofibrose og kronisk myeloid leukæmi. Myelodysplasi og akutte myeloide leukæmier. FTF, København. Onsdag den 22. til fredag den 24. oktober Eksternat. 20 deltagere Medlem: kr. 5775,- organisationer: kr. 6575,- Den 2. maj

12 07/14 Temadag udviklet af hæmatologisk udviklingsgruppe Kvalitetssikring i hæmatologi Dagen er tænkt som 3-4 oplæg med efterfølgende workshop, hvor deltagerne kan forholde sig til emnet. Det er således intentionen, at deltagerne deltager aktivt på dagen. Gruppernes konklusioner samles op, kommenteres og diskuteres. Indhold: Fra tradition til bevidste valg. For eksempel: Er det de rigtige analyser, der rekvireres og besvares? Betydning af legemsstilling mv., K2 eller K3-EDTA. Hvor tit skal man kalibrere? Hvor tit analysere kontroller? Hvor mange niveauer? Kontrolregler osv. Inden temadagen udsendes et spørgeskema, vi vil bruge som udgangspunkt for valg af emner. Bioanalytikere og andre, der arbejder med kvalitetssikring indenfor laboratoriehæmatologi. Overlæge dr.med. Ivan Brandslund. Bioanalytikerunderviser Jens Peter Philipsen. Bioanalytiker Birgitte Christensen. 10 Haraldskær, Vejle. Torsdag d. 9. oktober deltagere Medlem: kr. 1525,- organisationer: kr. 1925,- Den 2. maj 2014

13 Kursus udviklet af klinisk mikrobiologisk udviklingsgruppe Identifikation af skimmelsvampe 08/14 Hyppigheden af dybe svampeinfektioner er stigende, og identifikation (og resistensbestemmelse) af svampe spiller en stadig større rolle i det klinisk mikrobiologiske laboratorium. Kurset omhandler identifikation af de klinisk mest betydende skimmelsvampe med hovedvægt på Aspergillus. Kurset vil veksle mellem teori og praktisk arbejde i laboratoriet. Indhold: Identifikation af klinisk betydende skimmelsvampe, særligt Aspergillus, belyst dels ved teori dels ved praktisk arbejde i laboratoriet (makroskopisk og mikroskopisk undersøgelse af isolater). Den praktiske del af kurset vil udgøre en betydelig del. Bioanalytikere med erfaring fra en klinisk mikrobiologisk afdeling. Overlæge, MSc Medical Mycology Lise Kristensen. Bioanalytikerunderviser Tanja Petersen. Bioanalytikere med tilknytning til mykologisk laboratorium, KMA Herning. Bioanalytiker Indgrid Astrup. Regionhospitalet Herning. Onsdag den 1. til torsdag den 2. oktober Eksternat. 10 deltagere Medlem: kr. 4475,- organisationer: kr. 5275,- Den 2. maj

14 09/14 Temadag udviklet af KLINISK mikrobiologisk udviklingsgruppe Necrotiserende fasciitis, luftvejsinfektioner og normalflora Formål: Formålet med temadagen er at få et indtryk af necrotiserende fasciitis set fra forskellige vinkler. Hvordan er den kliniske vurdering, hvordan er den mikrobiologiske og hvordan har hele patientforløbet været set fra patientens side. Luftvejssekreter er en stor del af prøverne på mikrobiologiske afdelinger, og de kræver en høj grad af vurdering. Dels af materialets egnethed, dels den kliniske relevans af bakteriefund. En gennemgang af relevante fund og klinik er god viden for bioanalytikeren. Viden om kroppens normalflora er vigtig og spændende. Det har været et lidt overset område, som man på denne temadag bliver klogere på. Form: Undervisningen vil veksle mellem oplæg og dialog. Forudsætninger: Bioanalytikere, uanset erfaring, ansat på klinisk mikrobiologiske afdelinger. Overlæge Klaus Kjær Petersen. Professor Jens K. Møller. Professorsekretær Belinda Lund Momme. Professor Mogens Kilian. Overlæge i Lungesygdomme Kirsten Brændholt Rasmussen. Repræsentant fra udviklingsgruppen. 12 Severin Kursuscenter, Middelfart. Onsdag den 7. maj deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 11. marts 2014

15 Udviklet af nuklearmedicinsk udviklingsgruppe Temadag om Den kritiske patient 10/14 I sundhedssektoren har vi dagligt kontakt til mange patienter og pårørende. Patienterne er forskellige steder i deres sygdom, nogle er under udredning, nogle er i behandling og andre er i kontrolforløb. Er vi som sundhedsprofessionelle vidende om, hvordan den kritiske patient behandles? Dagen vil indeholde følgende emner: Hvad sker der med / i et menneske, når det bliver ramt af livstruende sygdom? Hvordan agerer vi overfor den kritiske patient, cancerpatienten, forældre til kritisk syge børn og personer i sorg? Hvordan hjælper vi hinanden gennem situationer, som berører os meget med henblik på kollegial støtte også taget i betragtning, at der er forskel på, om det er en erfaren eller ikke-erfaren kollega. Personale med mellemlang patientkontakt (f.eks. bioanalytikere, sygeplejersker og radiografer). Psykolog fra Kræftrådgivningen i Vejle. Personale fra klinisk afdeling. Underviser fra UC Lillebælt. Bioanalytiker Birgitte Christensen. Vejle Sygehus. Torsdag den 25. september deltagere Medlem: kr. 1525,- organisationer: kr. 1925,- Den 2. maj

16 11/14 Udviklet af nuklearmedicinsk udviklingsgruppe Brug hjernen før det er for sent - Temadag om Nuklearmedicinske hjerneundersøgelser Nuklearmedicinske hjerneundersøgelser diagnosticerer, hvilke sygdomme, der kan forekomme i hjernen. DAT-skanninger er en del af diagnosticering af Parkinson sygdom. CBF synliggør blodgennemstrømningen i hjernen. PET kan blandt andet påvise hjernetumorer og blodgennemstrømning. Nye PET tracere hjælper klinikerne med svære diagnoser og er et område under rivende udvikling. Bioanalytiker Camilla Sloth Knudsen, Rigshospitalet Pet center. Bioanalytiker Gitte Munkebo Kodahl, Nuklearmedicinsk Afdeling & PET-center, Aarhus Universitetshospital. Overlæge Ulrik B. Andersen, Glostrup Nuklearmedicinsk afsnit. Afdelingslæge Otto Henriksen, Rigshospitalets Nuklearmedicinsk/PET center. Afdelingsbioanalytiker Lis Larsen. Vi gennemgår de forskellige skanninger og fremstilling af tracere. Radiografer, sygeplejersker og bioanalytikere med kendskab til undersøgelser af hjernen. 14 Glostrup Hospital. Torsdag den 6. marts deltagere Medlem: kr. 1525,- organisationer: kr. 1925,- Den 3. februar 2014

17 Temadag udviklet af nuklearmedicinsk udviklingsgruppe Få gang i bioanalytikerforskning 12/14 Bioanalytikerne har god faglig indsigt og er en oplagt faggruppe til praksisnær forskning. Temadagen vil indeholde: Forskningsmetodik og studiedesign. Fra idé til præsentation. Posterfremstilling og øvelse med posterfremstilling. Fondsansøgning og andre økonomiske aspekter. Juridiske og etiske aspekter samt relevant lovgivning. Kurset henvender sig til bioanalytikere, der er interesseret i selvstændigt at udfører projekter/forskning og formidle disse. Der vil være mulighed for at indsende idéer, igangværende eller afsluttede projekter før kursusstart. Disse vil blive inddraget i undervisning og øvelse. Forskningsbioanalytiker Helle Juhl Simonsen. Forskningsbioanalytiker Karoline Knudsen. Overlæge Per Borghammer. Bioanalytikerunderviser Christian Juhl. Bioanalytiker Annette Düsterdich. Aarhus Universitetshospital, NBG. Onsdag den 2. april deltagere Medlem: kr. 1525,- organisationer: kr. 1925,- Den 27. februar

18 13/14 Temadag udviklet af klinisk immunologisk udviklingsgruppe Blodmanagement og transfusionsstrategi De klinisk immunologiske afdelinger/ blodbanker er for alvor kommet på banen i forhold til rådgivning i forbindelse med balanceret transfusionsterapi. Formålet har været at tilbyde en evidensbaseret transfusionsbehandling til den enkelte patient, og samtidig nedsætte blodforbruget i Danmark. Bioanalytikere og andet personale med interesse for blodtransfusion. Specialister indenfor områderne. Bioanalytiker Majken Holm. Oplæggene på temadagen vil fokusere på blodforbruget før, nu og i fremtiden, samt på hvad Blodmanagement og transfusionspakker betyder for hverdagen i blodbanken og på de blodforbrugende afdelinger. Analyser, der ligger til grund for den kliniske rådgivning vil ligeledes blive berørt, og præparater som tranexamsyre, fibrinogen og NovoSeven vil blive omtalt. 16 Dalum Landbrugsskole, Odense. Torsdag den 6. november deltagere Medlem: kr. 1525,- organisationer: kr. 1925,- Den 23. september 2014

19 Temadag udviklet af osteoporoseudviklingsgruppen Osteoporosetemadag nr /14 Indhold: D-vitamin og calcium-omsætning er centrale faktorer for knogledannelsen. Vi skal høre om disse faktorers indflydelse på mor og barn. Fedme har mange risikofaktorer. En undersøgelse har haft fokus på forskellen mellem fedes og normalvægtiges knoglestatus. Hvad betyder overtræning for knoglestatus? Prostatakræft og osteoporose. Knogletab v. anorexia nervosa. D-vitamin mangel er udbredt hos deres mødre og spædbørn. D-vitamin er vigtigt for udviklingen af skelettet, men kan også have betydning for andre organsystemer. I forbindelse med graviditet og amning sker der store ændringer i kvindens kalciumhomøostase og knoglemetabolisme. Denne undersøgelse viser graviditets- og amnings effekt på forandringer i kalcitrope hormoner, knogleomsætningen, BMD og kalciumhomøostasen. Oplæg om knoglestruktur ved svær adipositas vurderet med HR-pQCT (High-Resolution Peripheral Quantitative Computed Tomography) og DXA sammenlignet med normalvægtige. Det er velkendt at mennesker kan blive høje af stoffer som alkohol og tobak, men også af aktiviteter som spil, shopping og motion. Vi har i en årrække fulgt 105 mænd med prostatakræft for at belyse sammenhængen mellem prostatakræft og osteoporose. Det viser sig at den medicinske eller kirurgiske kastration øger risiko for osteoporose. Formål: Temadagen har til formål at oplyse og inspirere, ved at bringe nyt fra en række forskningsområder, som berører knoglestofskiftet. Alle bioanalytikere med interesse i de ovennævnte emner. Læge, ph.d. Mads Hviid Poulsen. Læge Jacob Frølich. Cand. scient.san., ph.d. Susanna Við Streym. Cand. scient.san., ph.d. Ulla Kristine M Liendgaard. Autoriseret psykolog og bachelor i idræt og sundhed, Ph.d. stud. Mia Beck Lichtenstein. Stud. med. Katrine Deimer Frederiksen. Bioanalytiker Nini Pedersen. Hotel Quality Park, Middelfart. Torsdag den 27. marts deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 12. februar

20 15/14 Kursus udviklet af J. Sidelmann Kliniske og metodologiske aspekter af det hæmostatiske system Det er kursets formål gennem teoretisk undervisning, diskussioner og øvelser at bibringe deltagerne forudsætninger for at forstå såvel den normale, som den patologiske hæmostase. Der vil blive lagt vægt på gennemgang af korrekt indsamling af prøvemateriale til undersøgelse af kvantiteter i koagulations- og fibrinolysesystemerne. Koagulations- og fibrinolysesystemerne vil blive gennemgået tillige med den normale og abnorme hæmostase, trombose og blødning. Nyere principper inden for kvantitering af hæmostasevariabler, herunder anvendelse af kromogene syntetiske substrater. Kurset vil også beskæftige sig med klinisk biokemiske undersøgelser til vurdering af den hæmostatiske balance hos den blødende eller tromboseramte patient samt ved dissemineret intravaskulær koagulation. Principper for standardisering ved antikoagulationsbestemmelse (INR-systemet) vil blive gennemgået, og man vil gøre rede for DNA-undersøgelser som værktøj ved udredning af den trombosetruede patient. Bioanalytikere og andet laboratoriepersonale, som arbejder med og eller har interesse i emnet. Overlæge, professor dr.med. Jørgen Jespersen. Klinikchef, dr.med. Jørgen Gram. Lektor, cand. scient. ph.d. Else-Marie Bladbjerg. Lektor, ph.d. Johannes Sidelmann. Cand.scient, ph.d. Jane Skov. Cand.scient, ph.d.stud. Daniel Madsen. Undervisningsmateriale: Kompendium Det hæmostatiske system, udsendes før kursets start. Følgende litteratur anbefales: Jespersen J., Bertina RM., Haverkate F., eds. Laboratory Techniques in Thrombosis. A Manual. 2.nd revised edition of ECAT. Assay Procedures: Kluwer Academic Publishers, 1999: Påsættes senere. Bemærk: Der er fælles middag den 1. dag inkl. i prisen Frokost er ikke inkluderet i prisen. 18 Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Tirsdag den 11. til fredag den 14. november Eksternat. 14 deltagere Medlem: kr. 5800,- Medlem, andre organisationer: kr. 6600,- Den 2. maj 2014

21 ACL TOP family ann 165x200.indd 1 17/09/13 14

22 16/14 Temadag udviklet af klinisk biokemisk udviklingsgruppe Blodprøvetagning på børn Hvad kan man som bioanalytiker gøre for at tackle børns angst for blodprøvetagning? Mange børn, som er bange for blodprøvetagning, og som ikke frivilligt ønsker at deltage, holdes med magt, for at proceduren alligevel kan udføres. Undervisningen af bioanalytikere til arbejdsfunktionen venepunktur, fokuserer ofte kun på selve stikketeknikken. På kurset får deltagerne redskaber til at opnå en god blodprøvetagning på børn, således at børnene ikke traumatiseres ved blodprøvetagning. Deltagerne får ligeledes redskaber til at håndtere svære situationer med forældre og børn, som enten ikke vil stikkes eller er generelt utrygge i situationen. Formål: At få nogle redskaber til at tackle svære blodprøvetagningssituationer med børn. Disse redskaber erhverves via erfaringsudveksling, oplæg fra foredragsholdere og diskussion. Indhold: Læring om kommunikation med børn. Læring om børnepsykologi. Relationer mellem barnet/børnefamilien og den sundhedsprofessionelle. Mødet med familien med anden etnisk baggrund end dansk. Mødet med den ressourcesvage familie. Redskaber til at skabe den gode kontakt til barnet, humor og distraktion eller andet. Den etiske situation under blodprøvetagning (anvendelse af magt). Bioanalytikere og andre personalegrupper, der tager blodprøver på børn. Bioanalytikerunderviser Tina Skov Thomsen. Hospitalsklovn og sygeplejerske Lene Kragh m.fl. Bioanalytiker Nini Pedersen. 20 Severin Kursuscenter, Middelfart. Onsdag den 12. november deltagere Medlem: kr. 1525,- organisationer: kr. 1925,- Den 2. maj 2014

23 Kursus som opfølgning på underviserdag 2013 Coaching - udnyt dit og den studerendes potentiale 17/14 Coaching som en metode til at sikre læring, fortalte klinisk underviser, fysioterapeut Charlotte Hjulmand om, på dbio s underviserdag Deltagere på underviserdagen bad efterfølgende dbio om at udbyde et coaching kursus. Her er det, så brug det! Philip har stor viden og mange års erfaring som han evner at systematiserer og formidle, så det bliver enkelt, forståeligt og muligt at omsætte til praksis. Philip er intens, nærværende og evner på forbilledlig vis, at efterleve Kirkegaards tese om at møde den enkelte, hvor han er. Udtalelse af klinisk underviser Charlotte Hjulmand. Kender du fornemmelsen af at læse flere og flere tykke bøger for at kvalificere din undervisning? Kender du fornemmelsen af, at den studerende ikke lytter eller forstår, hvad du siger? Kender du fornemmelsen af, at dine grænser overskrides i læringssituationen? Prøv noget andet tag et kursus i coaching, hvor fokus vil være på, hvordan der kan skabes nærvær og udviklingspotentiale i læringssituationen. Formål: Formålet med kurset er at udvikle dine coachingfærdigheder, så du i højere grad kan åbne for dit og andres fulde potentiale, Indhold: Viden om og øvelser i styrkelse af nærvær i læringssituationen. Viden om samt øvelse i at benytte forskellige coachings-værktøjer. Form: Undervisningen er en vekselvirkning mellem oplæg, praktiske øvelser, refleksion og diskussion. Du vil ligeledes modtage individuel feedback. Undervisere samt andre med undervisnings- og formidlingsopgaver. Underviser: Philip Neess, coach og vejleder. Bioanalytiker Lisbet Trustrup Hansen. Hornstrup Kursuscenter, Vejle. Onsdag den 5. til fredag den 7. marts Internat. 20 deltagere Medlem: kr. 7750,- organisationer: kr. 8550,- Den 20. januar

24 18/14 Et kursus udviklet af Fagetisk Nævn Kender du typen? et kursus om bioanalytikeransvar Kursets formål: Give en forståelse for hvad der kendetegner en profession og hvad der skal til for at handle etisk. Give værktøjer til at håndtere dilemmaer og agere professionelt i dagligdagen. Indhold: Gennem oplæg og diskussioner får deltagerne på kurset mulighed for at forholde sig til professionens og egne grundværdier og hvad, der skal til for at udøve god professionel praksis. Bioanalytikeretik hviler på fagets grundværdier og værdierne i sundhedsvæsenet. Disse er beskrevet i pjecen: Bioanalytikernes fagetiske Univers. Men for at kunne forholde sig til værdier og god faglig praksis, er det nødvendigt at drøfte, hvad der ligger bag ordene og kunne argumentere for de forskellige værdier og de deraf afledte valg. Medlemmer fra Fagetisk Nævn deltager og bidrager sammen med deltagerne med aktuelle cases. Alle bioanalytikere med interesse for emnet. Lektor Jørgen Husted. Sygeplejerske Dorte Holdgaard. Medlemmer af Fagetisk Nævn. + evt. overraskelse. Observatør: Repræsentant fra Fagetisk Nævn. Bioanalytiker Birgitte Christensen. Form: På kurset vil der både være teoretiske og praktiske oplæg og øvelser i egenrefleksion og grupperefleksion. 22 Hornstrup Kursuscenter, Vejle. Tirsdag den 13. til onsdag den 14. maj Internat. 25 deltagere Medlem: kr. 5850,- organisationer: kr. 6650,- Den 17. marts 2014

Danske Bioanalytikere Efteruddannelse

Danske Bioanalytikere Efteruddannelse Danske Bioanalytikere Efteruddannelse 2015 15 Danske Bioanalytikere efteruddannelse Danske Bioanalytikeres faglige udvalg planlægger i samarbejde med de faglige udviklingsgrupper indholdet i efteruddannelsesprogrammet.

Læs mere

Danske Bioanalytikere efteruddannelse

Danske Bioanalytikere efteruddannelse 12 Danske Bioanalytikere efteruddannelse 2012 En stærk kombination - til måling af akutparametre AQT90 FLEX Analyse af hjerte-, koagulations-, infektions- og graviditetsmarkører fra en enkelt prøve Alle

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013.

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013. Fremtidens bioanalytikere hvilke opgaver løser de? 1 9 Kunstigt blod erstatter donortapninger Genetiske test/profil, nye slags laboratorier Forskning livstilssygdomme, alderdomssygdomme (vi lever længere)

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W Sårkursus Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Kursets relevans Udviklingen

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse de overordnede linjer De overordnede linjer varetages af Torben Jørgensen, fra Forskningscenter for forebyggelse og sundhed og Lene Sillasen,

Læs mere

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik INVITATION TIL KONFERENCE LØRDAG D. 12 SEPTEMBER 20 KL. 8.00-14. Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg Arrangører: VODSKOV SKOLE. EGEBAKKEN. ØSTER UTTRUP SKOLE GODTHÅBSKOLEN. HOSPITALSUNDERVISNINGEN

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet?

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet? HOSPITALS- HYGIEJNE 2015 KONFERENCE DEN 4. 5. februar 2015 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra: Rigshospitalet Odense Hvidovre Hospital Aarhus Glostrup Hospital Statens Serum Institut Sygehus

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015 Efteruddannelseskurser for PLEJEFAMILIER Forår 2015 DEN GODE BESKRIVELSE For plejefamilier og medarbejdere på opholdssteder Tirsdag d. 17. marts, Rødovregaard Om at udarbejde en skriftlig beskrivelse vedrørende

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere

Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Vurdering af egenskaber hos kliniske måleredskaber. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M. 14. 16. december

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Er der en hospitalsklovn gemt i dig?

Er der en hospitalsklovn gemt i dig? Er der en hospitalsklovn gemt i dig? Hospitalsklovneuddannelsen Danske hospitalsklovne tilbyder nye pladser på vores professionelle hospitalsklovneuddannelse. Uddannelsen er en artistisk uddannelse, der

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Kursuskatalog 2015/16 for de frie skoler og uddannelsessteder. Uddannelsesforum Ligeværd (UL)

Kursuskatalog 2015/16 for de frie skoler og uddannelsessteder. Uddannelsesforum Ligeværd (UL) Kursuskatalog 2015/16 for de frie skoler og uddannelsessteder Uddannelsesforum Ligeværd (UL) 1 Indholdsfortegnelse: Forord.side 3 Indledning..side 4 Kursustilbud..side 7 1) Introduktion til alle undervisere

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 PROGRAM Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM Institut

Læs mere

Fremtidens bioanalytiker hvad skal vil du lave?

Fremtidens bioanalytiker hvad skal vil du lave? Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Fremtidens bioanalytiker hvad skal vil du lave? Fredag den 15. november 2013 kl. 9.00-15.45 Det er svært at spå Program især om fremtiden (Storm P)

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere