MUM44.. MUM46.. MUM48..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUM44.. MUM46.. MUM48.."

Transkript

1 MUM44.. MUM46.. MUM48..

2 da Dansk

3 da qáääóââé=ãéç=â ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í=Ñê~= Ñáêã~Éí=_lp`eK aéêãéç=ü~ê=çì=î~äöí=éí=ãççéêåéi= Ñ êëíéâä~ëëéë=üìëüçäçåáåöë~éé~ê~ík vçéêäáöéêé=áåñçêã~íáçåéê=çã=îçêéë=éêççìâíéê= ÑáåÇÉê=Çì=é =îçêéë=áåíéêåéíëáçék Indhold For din egen sikkerheds skyld Overblik Betjening Rengøring og pleje Hjælp i tilfælde af fejl Eksempler på brug Tilbehør/Ekstratilbehør Bortskaffelse Garantibetingelser For din egen sikkerheds skyld Læs denne vejledning nøje igennem før brug for at få vigtige sikkerheds- og betjeningshenvisninger til dette apparat Producenten fraskriver sig ansvaret for skader, der skyldes en manglende overholdelse af instrukserne vedr. korrekt brug af apparatet. Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen eller husholdningslignende indretninger. Det må ikke bruges til erhvervsmæssig brug. Ved husholdningslignende indretninger forstås f.eks. brug i medarbejderkøkkener i forretninger, på kontorer, i landbrugsmæssig og anden erhvervsmæssig drift samt brug på pensioner, små hoteller og andre former for boliger, hvor apparatet betjenes af gæsterne selv. Apparatet er kun beregnet til at blive brugt til mængder og tider, som er almindelige i en normal husholdning. Overskrid ikke tilladte maks. mængder (se Eksempler på brug )! Dette produkt er egnet til at røre, ælte og piske levnedsmidler. Det må ikke bruges til at forarbejde andre genstande eller substanser. Bruges det at producenten tilladte tilbehør, kan produktet evt. også bruges til andre ting. Apparatet må kun bruges med originalt tilbehør. Tilbehør skal bruges iht. bestemmelserne i vedlagte brugsanvisninger. Opbevar venligst brugsanvisningen. Giv brugsanvisningen videre til en senere ejer., Generelle sikkerhedstips Risiko for elektrisk stød Dette apparat må ikke bruges af børn. Apparatet og dets tilslutningsledning skal holdes uden for børns rækkevidde. Apparater kan bruges af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der er forbundet hermed. Apparatet er ikke legetøj for børn. 44 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

4 Tilslut og benyt kun apparatet iht. angivelserne på typeskiltet. Må kun tages i brug, hvis ledningen og apparatet er ubeskadigede. Apparatet skal altid afbrydes fra nettet, når det ikke er under opsyn, før det samles, før det skilles ad eller før det rengøres. Ledningen må ikke trækkes hen over skarpe kanter eller varme flader. Hvis tilslutningsledningen til dette apparat er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, fabrikantens kundeservice eller lignende, kvalificeret person for at undgå fare. Apparatet må kun repareres af vor kundeservice., Sikkerhedsoplysninger til dette apparat Kvæstelsesfare Risiko for elektrisk stød! Sæt først elstikket i, når alle forberedelser til arbejdet med apparatet er afsluttet. Dyp aldrig grundmodellen i væske og hold den aldrig ind under rindende vand. Brug ikke nogen damprenser. Forsøg ikke at indstille svingarmen, mens apparatet er tændt. Vent til drevudtaget står helt stille. Udskift kun redskab/tilbehør, når maskinen står stille drevet kører kort efter, at apparatet er slukket. Apparatet må kun tændes og slukkes med drejekontakten. Træk netstikket ud, når apparatet ikke er i brug. Træk altid netstikket ud forinden du afhjælper en fej! Apparatet starter igen, så snart strømmen vender tilbage efter et strømsvigt. Kvæstelsesfare som følge af roterende redskaber! Stik ikke fingrene ind i roterende dele. Stik aldrig hånden ned i skålen, når apparatet er i gang. Udskift kun redskab, når apparatet står stille apparatet kører kort efter, at det er slukket (efterløb). Apparatet må af sikkerhedsmæssige grunde kun bruges, hvis ikke brugte drevudtag er beskyttet med beskyttelseslåg (4, 7). Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive/roterende drev! Stik aldrig hånden ned i den påsatte blender! Forsøg aldrig at samle blenderen på grundmodellen. Blenderen skal være sat rigtigt på og låget være strammet helt fast, når der arbejdes med blenderen. Blenderen må kun sættes på og tages af, når apparatet står helt stille. Berør ikke blenderknivene med de bare fingre. da Robert Bosch Hausgeräte GmbH 45

5 da Fare for skoldning! Ved blanding af varme ingredienser kommer der damp ud gennem tragten i låget. Påfyld max. 0,5 liter varm eller skummende væske. Vigtigt! Brug kun et redskab eller et tilbehør ad gangen. Brugsanvisningen beskriver forskellige modeller (se også modeloversigt, Billede ). Apparatet er vedligeholdelsesfrit. Overblik Fold billedsiderne ud. Billede Motorenhed 1 Sikkerhedsknap 2 Svingarmen (se Arbejdspositioner ) 3 Drejekontakt 0/off = stop / P = parkeringsfunktion; hold grebet fast, indtil drevet bliver stående; redskabet er i svingposition. Hvis drevet ikke bevæger sig, er svingpositionen allerede nået. Trin 1 4 = arbejdshastighed Trin 1 = laveste hastighed langsom Trin 4 = højeste hastighed hurtig I tilfælde af strømsvigt: apparatet forbliver tændt og går automatisk i gang igen, så snart apparatet forsynes med strøm igen. 4 Låg til drevudtag Beskyttelseskappen tages af ved at dreje den indtil låsen går op. 5 Drevudtag til hurtigsnitter * citruspresse * kornmølle * Sæt beskyttelseskappen på, når drevet ikke er i brug. 6 Drevudtag til redskab (røreris, piskeris, æltekrog) ismaskinens røreenhed * klappet ned eller op til kødhakker * 7 Låg til drevudtag til blender 8 Drevudtag til blender multiblender Beskyttelseskappen sættes på drevet, når blenderen ikke er i brug. 9 Opbevaring af ledning (Billede ) MUM 44..: Opvikling af ledning MUM 46../48..: Opbevar ledningen i ledningsrummet Skål med tilbehør 10 Røreskål 11 Låg Redskab 12 Røreris 13 Piskeris 14 Dejkroge med dejskraber Blender 15 Sokkel 16 Knivindsats 17 Pakring 18 Blenderbæger 19 Låg 20 Tragt * Følger en tilbehørsdel ikke med leveringen, kan den købes i handlen og hos kundeservice. Arbejdspositioner l_p> ^éé~ê~íéí=ã =âìå=äêìöéëi=üîáë=êéçëâ~älíáääéü ê= Éê=~åÄê~Öí=êáÖíáÖí=ÉÑíÉê=ÇÉååÉ=í~ÄÉä=çÖ=ÄÉÑáåÇÉê= ëáö=á=~êäéàçëéçëáíáçåk pîáåö~êãéå=ëâ~ä=î êé=ñ~äçéí=á=ü~â=á=éåüîéê= ~êäéàçëéçëáíáçåk Indstilling af arbejdsposition Billede Tryk på sikkerhedsknappen og bevæg svingarmen. Bevæg svingarmen, til den falder i hak i den ønskede position. 46 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

6 da Position Betjening Isætning/udtagning af røreris, piskeris og dejkroge Tilsætning af store mængder c~êé=ñçê=âî ëíéäëéê> p í=ñ êëí=éäëíáââéí=ái=å ê=~ääé=ñçêäéêéçéäëéê= íáä ~êäéàçéí=ãéç=~éé~ê~íéí=éê=~ñëäìííéík l_p> ^éé~ê~íéí=ã =âìå=äêìöéëi=å ê=íáääéü êlêéçëâ~ä= ÄÉÑáåÇÉê=ëáÖ=á=~êÄÉàÇëéçëáíáçåK q åç=áââé=ñçê=~éé~ê~íéíi=üîáë=çéí=éê=íçãík= rçë í=áââé=~éé~ê~í=çö=íáääéü êëçéäé=ñçê=î~êãéj âáäçéêk=aéäéåé=ã =áââé=ë ííéë=á=ãáâêçä äöéj çîåéåk Rengør apparat og tilbehør, før den tages i brug første gang (se Rengøring og pleje ). Forberedelse Stil grundmodellen på en glat, ren flade. Ledningen trækkes ud af kabelrummet (Billede ). Netstikket sættes i stikkontakten. Røreris, piskeris og æltekrog Billede Piskeris (a) bruges til at røre dej (f. eks. mørdej) Piskeris (b) bruges til piskede æggehvider, piskefløde og til let dej (f. eks. lagkagedej) Dejkroge (c) med dejskraber (d) bruges til at ælte tung dej og iblanding af ingredienser, som ikke skal finhakkes (f.eks.rosiner, tynde chokoladeblade) hî ëíéäëéëñ~êé=ëçã=ñ äöé= ~Ñ êçíéêéåçé=êéçëâ~äéê> píáâ=~äçêáö=ü åçéå=åéç=á=ëâ äéåi=å ê=~éé~ê~íéí= Éê=á=Ö~åÖK rçëâáñí=âìå=êéçëâ~äi=å ê=~éé~ê~íéí=ëí ê=ëíáääé=ó= ~éé~ê~íéí=â êéê=âçêí=éñíéêi=~í=çéí=éê=ëäìââéí= EÉÑíÉêä ÄFK _ÉëâóííÉäëÉëâ~ééÉå=ëâ~ä=~äíáÇ=î êé=ë~í= é =ÇÉ=ÇêÉîI=ëçã=áââÉ=ÄÉåóííÉëI=å ê=~éé~ê~íéí= Éê=á=Ö~åÖK Stil grebet på P og hold fast i det, til drevet bliver stående. Bemærk: Hvis drevet ikke bevæger sig, er svingpositionen allerede nået. Tryk på sikkerhedsknappen og stil svingarmen i position 6. Sæt skålen på plads. Skålens sokkel skal sidde fast i grundmodellens udsparing. Isæt det ønskede redskab (røreris, piskeris eller æltekrog). Ved drejkrogen drejes dejskraberen, indtil dejkrogen kan trykkes på plads. Kom ingredienserne i skålen. Tryk på sikkerhedsknappen og stil svingarmen i position 1. Sæt låget på. Stil grebet på det ønskede trin. Påfyldning af flere ingredienser Sluk for apparatet med grebet. Stil grebet på P og hold fast i det, til drevet bliver stående. Tag låget af. Tryk på sikkerhedsknappen og stil svingarmen i position 7. Påfyld ingredienserne eller påfyld ingredienserne gennem åbning i låget. Efter arbejdet Sluk for apparatet med grebet. Stil grebet på P og hold fast i det, til drevet bliver stående. Træk netstikket ud. Tag låget af. Tryk på sikkerhedsknappen og stil svingarmen i position 6. Tag redskabet ud. Tag skålen af. Vask de enkelte dele af, se Rengøring og pleje. Robert Bosch Hausgeräte GmbH 47

7 da Blender Billede hî ëíéäëéëñ~êé=ëçã=ñ äöé=~ñ=ëâ~êéé= âåáîélêçíéêéåçé=çêéî> píáâ=~äçêáö=ü åçéå=åéç=á=çéå=é ë~ííé=ääéåçéê>= _äéåçéêéå=ëâ~ä=î êé=ë~í=êáöíáöí=é =çö=ä ÖÉí= î êé=ëíê~ããéí=üéäí=ñ~ëíi=å ê=çéê=~êäéàçéë=ãéç= ÄäÉåÇÉêÉåK= _äéåçéêéå=ã =âìå=ë ííéë=é =çö=í~öéë=~ñi=å ê= ~éé~ê~íéí=ëí ê=üéäí=ëíáääék c~êé=ñçê=ëâçäçåáåö> séç=ää~åçáåö=~ñ=î~êãé=áåöêéçáéåëéê=âçããéê= ÇÉê=Ç~ãé=ìÇ=ÖÉååÉã=íê~ÖíÉåë=ä ÖK= m ÑóäÇ ã~ñk=mir=äáíéê=î~êã=éääéê=ëâìããéåçé= î ëâék m~ë=é > _äéåçéêéå=â~å=äéëâ~çáöéëk= _É~êÄÉàÇ=áââÉ=ÇóÄÑêçëëÉÇÉ=ã~Çî~êÉê=EìåÇí~ÖÉå= áëíéêåáåöéêfk=_äéåçéêéå=ëâ~ä=~äíáç=î êé=ñóäçí=ãéç= áåöêéçáéåëéêi=å ê=çéå=éê=á=ö~åök m~ë=é > séç=ää~åçáåö=~ñ=î ëâéê=á=öä~ëääéåçéêéåw= fåçëíáääáåö=ã~âëk=é =íêáå=pk=m ÑóäÇ=ã~âëK=MIR=äáíÉê= î~êã=éääéê=ëâìããéåçé=î ëâék Tryk på sikkerhedsknappen og stil svingarmen i position 3. Tag låg til drevudtag til blender af. Sæt blenderen på (markering på sokkel på markering på grundmodel) og drej den mod venstre indtil stop (Billede -4/5). Påfyld ingredienserne. Maksimal mængde: kunststofblender, flydende konsistens = 1 liter. Maksimal mængde: glasblender, flydende konsistens = 0,75 liter skummende eller varme væsker maks. 0,5 liter, optimal bearbejdningsmængde, fast konsistens = gram. Sæt låget på og tryk det fast. Hold altid fast på låget med en hånd, når blenderen kører. Stik ikke fingrene hen over påfyldningsåbningen! Stil grebet på det ønskede trin. Påfyldning af flere ingredienser Billede -6 Sluk for apparatet med grebet. Tag låget af og påfyld ingredienserne eller fjern tragten og påfyld ingredienserne lidt ad gangen eller påfyld flydende ingredienser gennem tragten. Efter arbejdet Sluk for apparatet med grebet. Træk netstikket ud. Drej blenderen mod højre og tag den af. Tip: Det anbefales at rengøre blenderen straks efter brug. Rengøring og pleje l_p> _Éåóí=áåÖÉå=ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖ êáåöëãáçäéêk= lîéêñä~çéêåé=â~å=äéëâ~çáöéëk= Rengøring af grundmodel c~êé=ñçê=éäéâíêáëâ=ëí Ç> aóé=~äçêáö=öêìåçãççéääéå=á=î~åç=çö=üçäç=çéå= ~äçêáö=áåç=ìåçéê=êáåçéåçé=î~åçk Træk netstikket ud. Tør grundmodellen af med en fugtig klud. Kom en smule opvaskemiddel i rengøringsvandet efter behov. Tør apparatet af med en tør klud. Rengøring af skål og tilbehør Alle dele tåler opvaskemaskine. Forsøg ikke at klemme kunststofdele fast i opvaskemaskinen, da de kan blive deformeret. Rengøring af blender hî ëíéäëéëñ~êé=ëçã=ñ äöé= ~Ñ ëâ~êéé=âåáîé> _Éê ê=áââé=ääéåçéêâåáîéåé=ãéç=çé=ä~êé=ñáåöêék= _äéåçéêéå=â~å=ëâáääéë=~çk= aéí=äéííéê=êéåö êáåöéåk m~ë=é > _Éåóí=áåÖÉå=ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖ êáåöëãáçäéêk= håáîéå ã =áââé=ë ííéë=á=çéî~ëâéã~ëâáåéåk= oéåö ê=âìå=âåáîéå=ìåçéê=êáåçéåçé=î~åçk Tip: Hvis blenderen kun har været brugt til blendning af væske, behøver man normalt ikke at skille blenderen ad. Kom en smule vand med opvaskemiddel i blenderen, mens den er på apparatet. Tænd for apparatet og lad den køre i et par sekunder (ved modeller med momentfunktion, stilles apparatet på trin M). Hæld vandet ud og skyl blenderen med rent vand. 48 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

8 Adskillelse af blender Billede Drej blendersoklen til højre og tag den af. Drej knivens vinger mod venstre. Kniven løsnes. Tag kniven ud og fjern pakringen. Samle blender Billede c~êé=ñçê=âî ëíéäëéê> cçêë Ö=~äÇêáÖ=~í=ë~ãäÉ=ÄäÉåÇÉêÉå=é = ÖêìåÇãçÇÉääÉåK Anbring pakringen på kniven. Sæt kniven ind i blenderen nedefra. Skru kniven fast ved hjælp af soklen. Drej blendersoklen til venstre, til den sidder fast. Hjælp i tilfælde af fejl Kontakt venligst kundeservice i tilfælde af fejl. Eksempler på brug Flødeskum g Pisk fløden i 1½ til 4 minutter på trin 4 (afhængigt af mængde og kvalitet) med piskeriset. Æggehvider 1 til 8 æggehvider Pisk æggehviderne i 4 til 6 minutter på trin 4 med med piskeriset. Lagkagebund dêìåççéëâêáñí 2 æg 2 3 spsk varmt vand 100 g sukker 1 lille pakke vanillesukker 70 g mel 70 g maizenamel evt. bagepulver Rør ingredienserne (undtagen mel og maizenamel) sammen i ca. 4 6 minutter på trin 4 med piskeriset, til det skummer. Stil apparatet på trin 2 og tilsæt det sigtede mel og maizenamel skevis i løbet af et halvt til et minut. Max. mængde: 2 x grunddej da Rørdej dêìåççéëâêáñí 3 4 æg g sukker 1 knivspids salt 1 lille pakke vanillesukker eller skal af en ½ citron g smør (rumtemperatur) 500 g mel 1 lille pakke bagepulver 1 / 8 l mælk Rør alle ingredienserne i ca. et halvt minut på trin 1, herefter i ca. 3 4 minutter på trin 3 med røreriset. Max. mængde: 1,5 2 x grunddej Mørdej dêìåççéëâêáñí 125 g smør (stuetemperatur) g sukker 1 æg 1 knivspids salt En smule citronskal eller vanillesukker 250 g mel evt. bagepulver Ælt alle ingredienser i ca. et halvt minut på trin 1, herefter i ca. 2 3 minutter med piskeriset (trin 3) eller dejkrogen (trin 2). Max. mængde: 2 x grunddej Gærdej dêìåççéëâêáñí 500 g mel 1 æg 80 g fedt (stuetemperatur) 80 g sukker ml lunken mælk 25 g frisk gær eller 1 pakke tørgær skal af en ½ citron 1 knivspids salt Rør alle ingredienserne i ca. et halvt minut på trin 1, herefter i ca. 3 6 minutter på trin 2 med æltekrogen. Max. mængde: 1,5 x grunddej Mayonnaise 2 æg 2 tsk sennep ¼ l olie 2 spsk citronsaft eller eddike 1 knivspids salt 1 knivspids sukker Det er vigtigt, at ingredienserne har samme temperatur. Robert Bosch Hausgeräte GmbH 49

9 da Æg, sennep, citronsaft, salt og sukker kommes i blenderen og blandes i nogle sekunder på trin 2. Stil blenderen på trin 4. Hæld langsomt olie gennem hullet i låget og bliv ved med at blande mayonnaisen, til den har fået en fast konsistens. Tilbehør/Ekstratilbehør Yderligere vedlagt tilbehør (se vedlagte modeloversigt Billede ) er beskrevet i de separate brugsanvisninger, der følger med den enkelte genstand. Vedlagte tilbehør kan også købes særskilt. Tilbehør til model MUM 45.. kan også benyttes til model MUM 44../46../48... Billede Kunststof-røreskål (MUZ4KR3) Skålen er beregnet til forarbejdning af op til 1 kg mel plus ingredienser. Røreskål af stål (MUZ4ER2) Skålen er beregnet til forarbejdning af op til 1 kg mel plus ingredienser. Blender af kunststof (MUZ4MX2) Til at blande drikkevarer, til at purere frugt og grønt, til at fremstille mayonnaise, til at småhakke frugt og grønt og nødder og til at crushe isterninger. Blenderpåsatz af glas (MUZ4MX3) Til at blande drikkevarer, til at purere frugt og grønt, til at fremstille mayonnaise, til at småhakke frugt og grønt og nødder og til at crushe isterninger. Multiblender (MUZ4MM3) Bruges til at hakke krydderurter, grøntsager, æbler og kød, til råkost af gulerødder, selleri og ost og til at rive nødder og kølet chokolade. Hurtigsnitter (MUZ4DS3) Til at skære agurk, kål, kålrabi, ræddiker; til råkost af gulerødder, æbler og selleri, rødkål, ost og nødder; til rivning af hård ost, chokolade og nødder. Pommes-frites-jern (MUZ45PS1) Til hurtigsnitteren MUZ4DS3. Til at skære rå kartofler til pommes frites. Asia-grønt-skive (MUZ45AG1) Til hurtigsnitteren MUZ4DS3. Skærer frugt og grønt i fine strimler til asiatiske grøntsagsretter. Riveskive grov (MUZ45RS1) Til hurtigsnitteren MUZ4DS3. Til at rive rå kartofler til f. eks. kartoffelfrikadeller/ søsterkage eller kartoffelboller. Kartoffelrösti-skive (MUZ45KP1) Til hurtigsnitteren MUZ4DS3. Til at rive rå kartofler til rösti og til at skære frugt og grøntsager i tykke skiver. Citruspresse (MUZ4ZP1) Til presning af appelsiner, citroner og grapefrugter. Kødhakkeren (MUZ4FW3) Til hakning af råt kød til tartar eller frikadeller/ bøffer. Hulskive-sæt (MUZ45LS1) Til kødhakkeren MUZ4FW3. Fin (3 mm) til postejer og smurt pålæg, grov (6 mm) til pølser og bacon. Småkageformsæt (MUZ45SV1) Til kødhakkeren MUZ4FW3. Med metalskabelon til 4 forskellige småkageformer. Kornkværn (MUZ45RV1) Til kødhakkeren MUZ4FW3. Til at rive nødder, mandler, chokolade og tørrede rundstykker. Frugtpresse (MUZ45FV1) Til kødhakkeren MUZ4FW3. Til at presse bærfrugt til mos (undtagen hindbær), tomater og hyben. Samtidigt fjernes stilk og kerner automatisk fra f. eks. ribs. Tilbehørsholder (MUZ4ZT1) Til opbevaring af tilbehørsdele som f. eks. dejkrog, piskeris, røreris, snitte-, råkost- og riveskive. Kornmølle med kegleformet maleværk af stål (MUZ4GM3) Til alle kornsorter undtagen majs og olieholdige frø, tørrede svampe og krydderurter. Ismaskine (MUZ4EB1) Til tilberedning af op til 550 g is pr. arbejdsgang og beholder. 50 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

10 Bortskaffelse Dette apparat er mærket iht. bestemmelserne i det europæiske direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment WEEE). Direktivet indeholder bestemmelser mht. retur og brug af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr, der gælder i hele EU-området. Brug genbrugsordningerne for emballage og ældre apparater og vær med til at skåne miljøet. Er der tvivl om ordningerne og hvor genbrugspladserne er placeret, kan kommunen kontaktes. da Garantibetingelser På dette apparat yder BOSCH 1 års garanti. Købsnota skal altid vedlægges ved indsendelse til reparation, hvis denne ønskes udført på garanti. Medfølger købsnota ikke, vil reparationen altid blive udført mod beregning. Indsendelse til reparation. Skulle Deres BOSCH apparat gå i stykker, kan indsendes til vort serviceværksted: BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 6, 2750 Ballerup, tlf På reparationer ydes 12 måneders garanti. De kan naturligvis også indsende apparatet gennem Deres lokale forhandler. Ret til ændringer forbeholdes. Robert Bosch Hausgeräte GmbH 51

11 Kundendienst Customer Service DE Deutschland, Germany BSH Hausgeräte Service GmbH Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte Trautskirchener Strasse Nürnberg Online Auftragsstatus, Filterbeutel- Konfigurator und viele weitere Infos unter: Reparaturservice* (Mo-Fr: erreichbar) Tel.: Ersatzteilbestellung* (365 Tage rund um die Uhr erreichbar) Tel.: Fax: *) 3,9 Ct./Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 /Min. AE United Arab Emirates, الا مارات العربي ة المت حدة BSH Home Appliances FZE Round About 13, Plot Nr MO-0532A Jebel Ali Free Zone Dubai Tel.: AL Republika e Shqiperise, Albania AERTECH SH.P.K. Rr. Sami Frasheri Pallati i Aviacionit te vjetar Shkalla 1, Hyrja 2 Tirana Tel.: Fax: AT Österreich, Austria BSH Hausgeräte Gesellschaft mbh Werkskundendienst für Hausgeräte Quellenstrasse Wien Tel.: * Fax: Hotline für Espresso-Geräte: Tel.: * *innerhalb Österreichs zum Regionaltarif 11/12 AU Australia BSH Home Appliances Pty. Ltd. 7-9 Arco Lane HEATHERTON, Victoria 3202 Tel.: BA Bosna i Hercegovina, Bosnia-Herzegovina "HIGH" d.o.o. Gradačačka 29b Sarajewo Info-Line: Fax: BE Belgique, België, Belgium BSH Home Appliances S.A. Avenue du Laerbeek 74 Laarbeeklaan Bruxelles Brussel Tel.: Fax: BG Bulgaria BSH Domakinski Uredi Bulgaria EOOD 115К Tsarigradsko Chausse Blvd. European Trade Center Building, 5th floor 1784 Sofia Tеl.: Fax: نيرحب Bahrain, BH Khalaifat Est. P.O.BOX 5111 Manama Tel.: BY Belarus, Беларусь OOO "БСХ Бытовая техника" тел.: CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland BSH Hausgeräte AG Werkskundendienst für Hausgeräte Fahrweidstrasse Geroldswil Service Tel.: Service Fax: Ersatzteile Tel.: Ersatzteile Fax: CY Cyprus, Κύπρος BSH Ikiakes Syskeves-Service 39, Arh. Makaariou III Str Egomi/Nikosia (Lefkosia) Tel.: Fax: cytanet.com.cy CZ Česká Republika, Czech Republic BSH domácí spotřebiče s.r.o. Firemní servis domácích spotřebičů Pekařská 10b Praha 5 Tel.: Fax: DK Danmark, Denmark BSH Hvidevarer A/S Telegrafvej Ballerup Tel.: Fax: BSHG.com EE Eesti, Estonia SIMSON OÜ Raua Tallinn Tel.: Fax: ES España, Spain BSH Electrodomésticos España S.A. Servicio Oficial del Fabricante Parque Empresarial PLAZA, C/ Manfredonia, Zaragoza Tel.: Fax:

12 FI Suomi, Finland BSH Kodinkoneet Oy Itälahdenkatu 18 A, PL Helsinki Tel.: Fax: Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 23%) Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 23%) FR France BSH Electroménager S.A.S. 50 rue Ardoin BP SAINT-OUEN cedex Service interventions à domicile: Service Consommateurs: (0,34 TTC/mn) Service Pièces Détachées et Accessoires: (0,34 TTC/mn) GB Great Britain BSH Home Appliances Ltd. Grand Union House Old Wolverton Road Wolverton Milton Keynes MK12 5PT To arrange an engineer visit, to order spare parts and accessories or for product advice please visit or call Tel.: * *Calls from a BT landline will be charged at up to 3 pence per minute. A call set-up fee of up to 6 pence may apply. GR Greece, Ελλάς BSH Ikiakes Siskeves A.B.E. Central Branch Service 17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou Kifisia Πανελλήνιο τηλέφωνο: (αστική χρέωση) HK Hong Kong, 香 港 BSH Home Appliances Limited Unit 1 & 2, 3rd Floor North Block, Skyway House 3 Sham Mong Road Tai Kok Tsui, Kowloon Hong Kong Tel.: Fax: /12 HR Hrvatska, Croatia BSH kućni uređaji d.o.o. Kneza Branimira Zagreb Tel: Fax: HU Magyarország, Hungary BSH Háztartási Készülék Kereskedelmi Kft. Háztartási gépek márkaszervize Királyhágó tér Budapest Hibabejelentés Tel.: Fax: Alkatrészrendelés Tel.: Fax: IE Republic of Ireland BSH Home Appliances Ltd. Unit F4, Ballymount Drive Ballymount Industrial Estate Walkinstown Dublin 12 Service Requests, Spares and Accessories Tel.: Fax: ישראל Israel, IL C/S/B Home Appliance Ltd. Uliel Building 2, Hamelacha St. Industrial Park North Lod Tel.: Fax: IN India, Bhārat, भ रत BSH Customer Service Front Office Shop No.4,Everest Grande, Opp. Shanti Nagar Bus Stop, Mahakali Caves Road, Andheri East Mumbai IS Iceland Smith & Norland hf. Noatuni Reykjavik Tel.: Fax: IT Italia, Italy BSH Elettrodomestici S.p.A. Via. M. Nizzoli Milano (MI) Numero verde KZ Kazakhstan, Қазақстан IP ''Batkayev Ildus A.'' B. Momysh-uly Str.7 Chymkent Tel./Fax: نانبل Lebanon, LB Teheni, Hana & Co. Boulevard Dora 4043 Beyrouth P.O. Box Jdeideh Tel.: LT Lietuva, Lithuania Senuku prekybos centras UAB Jonavos g Kaunas Tel.: Fax: LU Luxembourg BSH électroménagers S.A Zl Breedeweues 1259 Senningerberg Tel.: Fax: LV Latvija, Latvia General Serviss Limited Bullu street 70c 1067 Riga Tel.: Elkor Serviss Brivibas gatve Riga Tel.: ; -36 Fax: MD Moldova S.R.L. "Rialto-Studio" ул. Щусева Кишинев тел./факс: ME Crna Gora, Montenegro Elektronika komerc Ul. Slobode Bijelo Polje Tel./Fax: Mobil: t-com.me MK Macedonia, Македонија GORENEC Jane Sandanski 69 lok Skopje Tel.: Mobil:

13 MT Malta Oxford House Ltd. Notabile Road Mriehel BKR 14 Tel.: Fax: MV Raajjeyge Jumhooriyyaa, Maledives Lintel Investments Ma. Maadheli, Majeedhee Magu Malé Tel.: lintel.com.mv NL Nederland, Netherlands BSH Huishoudapparaten B.V. Taurusavenue LS Hoofddorp Storingsmelding: Tel.: Fax: Onderdelenverkoop: Tel.: Fax: NO Norge, Norway BSH Husholdningsapparater A/S Grensesvingen Oslo Tel.: Fax: NZ New Zealand BSH Home Appliances Ltd. Unit F 2, 4 Orbit Drive Mairangi Bay Auckland 0632 Tel.: Fax: PL Polska, Poland BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa Centrala Serwisu Tel.: Fax: PT Portugal BSHP Electrodomésticos Lda. Rua Alto do Montijo, nº Carnaxide Tel.: Fax: RO România, Romania BSH Electrocasnice srl. Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr , sect Bucuresti Tel.: Fax: RU Russia, Россия OOO "БСХ Бытовая техника" Сервис от производителя Малая Калужская 19/ Москва тел.: المملكة العربية السعودية Arabia, SA Saudi BSH Home Appliances Saudi Arabia L.L.C. Bin Hamran Commercial Centr. 6th Floor 603B Jeddah Tel.: SE Sverige, Sweden BSH Hushållsapparater AB Landsvägen Solna Tel.: SG Singapore, 新 加 坡 BSH Home Appliances Pte. Ltd. 37 Jalan Pemimpin Union Industrial Building Block A, # Singapore Tel.: Fax: SI Slovenija, Slovenia BSH Hišni aparati d.o.o. Litostrojska Ljubljana Tel.: Fax: SK Slovensko, Slovakia BSH domáci spotřebiče s.r.o. Organizačná zložka Bratislava Galvaniho 17/C Bratislava Tel.: TR Türkiye, Turkey BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.S. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No: Ümraniye, Istanbul Tel.: Fax: TW Taiwan, 台 湾 Achelis Taiwan Co. Ltd. 4th floor, No. 112 Sec 1 Chung Hsiao E Road Taipei ROC 100 Tel.: UA Ukraine, Україна ТОВ "БСХ Побутова Техніка" тел.: XK Kosovo NTP GAMA Rruga Mag Prishtine-Ferizaj Ferizaj Tel.: Tel.: gama-electronics.com XS Srbija, Serbia BSH Kućni aparati d.o.o. Milutina Milankovića 11ª Novi Beograd Tel.: Fax: ZA South Africa BSH Home Appliances (Pty) Ltd. 15th Road Randjespark Private Bag X36, Randjespark 1685 Midrand Johannesburg Tel.: Fax: /12

14 Garantiebedingungen DEUTSCHLAND (DE) Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt. Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen: Bosch-Infoteam (Mo-Fr: Uhr erreichbar) und Bedienungsfragen zu kleinen Hausgeräten: Tel.: oder unter Nur für Deutschland gültig! 1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2-6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt. Glühlampen. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle Eigentum über. Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät. aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedin- Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Landesvertretung anfordern. Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot: zur Verfügung. Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 / München // Germany 05/ / de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi, es, pt, el, tr, pl, hu, uk, ru, ar

15

16

17

18

19

20

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 20 VELUX 4 VELUX KUX 100 1 2 VELUX 5 L R VELUX 21 CVP 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 1 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 452015-2013-02

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

Multiquick 3 Minipimer 3

Multiquick 3 Minipimer 3 Multiquick 3 Minipimer 3 MQ 35 Omelette MQ 30 Pasta MQ 300 Soup MQ 300 Curry Type 46 www.braunhousehold.com Hand blender Dansk De Longhi Braun Household GmbH Carl-Ulrich-Straße 4 6363 Neu-Isenburg/Germany

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden?

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Rigshospitalet Når man taler om mænd sygdom.. Y+ = Y+ = Y+ = Et paradoks Når manden er ramt af forkølelse og giver sig hen til sin sygdom,

Læs mere

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING Køkkenmaskine Cube 1000 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer med

Læs mere

a2 2 g1 off h3 Auto Mix Pulse h4 c1 b1 2 7 c3 c2 b2 5 k c4 c5 k2 2 1 l C/H A/D www.krups.com

a2 2 g1 off h3 Auto Mix Pulse h4 c1 b1 2 7 c3 c2 b2 5 k c4 c5 k2 2 1 l C/H A/D www.krups.com g a h h h a g h Auto Mix Pulse 6 on g off a 8 a a g c b h c c h b c c b c c i j 6 k b k i j b k d e f i A/D C/H E G i l www.krups.com 0 0 8 0 0 8 0 06 0 0 8 0 06 Dansk Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor,

Læs mere

English 1-6. Nederlands 7-13. Français 14-20. Deutsch 21-27. Italiano 28-34. Português 35-41. Español 42-48. Dansk 49-54. Svenska 55-60.

English 1-6. Nederlands 7-13. Français 14-20. Deutsch 21-27. Italiano 28-34. Português 35-41. Español 42-48. Dansk 49-54. Svenska 55-60. KMX50 series w English 1-6 Nederlands 7-13 Français 14-20 Deutsch 21-27 Italiano 28-34 Português 35-41 Español 42-48 Dansk 49-54 Svenska 55-60 Norsk 61-66 Suomi 67-72 Türkçe 73-79 Ïesky 80-85 Magyar 86-92

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer.

Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer. KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page77 Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer. BESKRIVELSE AF TILBEHØRSDELE a Motorblok

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

EN GOD KRUMME BØRNEUDGAVE. Mia Irene Kristensen & Jacob Damgaard

EN GOD KRUMME BØRNEUDGAVE. Mia Irene Kristensen & Jacob Damgaard EN GOD KRUMME BØRNEUDGAVE Mia Irene Kristensen & Jacob Damgaard FOF Kursus 5. & 6. december 2010 DET SKAL VI LAVE... Knækbrød Avotella Hjemmelavet smør Koldhævet foccacia Citronbrød Rugbrødslagkage KNÆKBRØD

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Teknisk information 12/2010 DORMA TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Den sikre løsning til kontrolleret fasthold af branddøre Universel anvendelse, konstant fastholdepunkt

Læs mere

bamix Mono/bamix de Luxe

bamix Mono/bamix de Luxe Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 R R bamix Mono/bamix de Luxe Brugsanvisning R R bamix Mono/bamix de Luxe Indholdsfortegnelse

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Solidaritetsfond Årsrapport DA DA BILAG I: TÆRSKELVÆRDIER FOR STØRRE KATASTROFER

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

FØDSELSDAG MED ØKOBANDEN

FØDSELSDAG MED ØKOBANDEN FØDSELSDAG MED ØKOBANDEN Her kan du få en masse gode ideer af Økobanden til hvordan du kan gøre din fødselsdag sund, sjov og økologisk. BEMÆRK: Fødselsdagsopskrifterne er til 10 børn. MENU 1 Æbleorm af

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER:

SIKKERHEDSANVISNINGER: KR_MINI-BLENDER_PERFECT-MIX_8080012620_MISE EN PAGE 07/05/13 15:50 Page47 BESKRIVELSE A Motordel B Knap 2: Hurtig hastighed C Knap 1: Langsom hastighed D Skål- og blenderdel D1 Knivdel med pakning D2 Knap

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

INTERNET http://www.alto-online.com ALTO HEADQUARTERS Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K Tel.: +45 72 18 10 00 Fax: +45 72 18 1164 E-mail: incentive@incentive-dk.com

Læs mere

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, mentale eller sensoriske færdigheder eller manglende

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den.3.5 COM(5) 8 final ANNEXES to 3 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Solidaritetsfond Årsrapport 3 DA DA BILAG I: EU'S SOLIDARITETSFOND - TÆRSKELVÆRDIER

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W DA HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W A B C D E F G 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Køkkenmaskine. Royal 1200 BRUGSANVISNING

Køkkenmaskine. Royal 1200 BRUGSANVISNING Køkkenmaskine Royal 1200 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober 3 auberginer Salt Moussaka Lidt olie til stegning 1 hakket løg 2 fed fin hakket hvidløg 1 kg hakket lamme eller oksekød 1 dl rødvin 2 spsk tomatpure 1 nip sukker ¼ tsk stødt kanel 1 spsk frisk hakket oregano

Læs mere

Bananer med chokolade

Bananer med chokolade Bananer med chokolade Bananer med chokolade (20 stk.) INGREDIENSER 10 bananer (½ banan pr. barn) 1 pakke mørk pålægschokolade FREMGANGSMÅDE Bananerne halveres og flækkes forsigtigt på langs. De skal kunne

Læs mere

European Social Survey. Introduktion til ESS

European Social Survey. Introduktion til ESS European Social Survey Den europæiske samfundsundersøgelse Introduktion til ESS Torben Fridberg National Coordinator tf@sfi.dk 1 Formål med ESS 1. At følge ændringer i de europæiske befolkningers holdninger,

Læs mere

Mænds sygdomme og mænds sundhedspsykologi - Den mandlige patient

Mænds sygdomme og mænds sundhedspsykologi - Den mandlige patient Mænds sygdomme og mænds sundhedspsykologi - Den mandlige patient Rigshospitalet Et paradoks Forkølede mænd kaldes ynkelige Når manden bliver alvorligt syg, trækker han sig ofte fra andre, taler ikke om

Læs mere

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere Aluminium-anslagsdøre Til aluminium-anslagsdøre Letmetal-dørlukkerarm 2 Til glatte anslagsdøre i de forskellige systemer 2 Dørbredde

Læs mere

M a d t i l k r æ s n e g a n e r

M a d t i l k r æ s n e g a n e r Mad til kræsne ganer Amerikansk chokoladekage 10 personer 1 springform 22 cm Dej: 60 g kakaopulver 1½ dl kogende vand 180 g blødt smør 350 g sukker 3 æg 250 g mel 1 tsk. bagepulver ½ tsk. natron 1½ dl

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Køkkenmaskiner MUM 4, 6, 8

Køkkenmaskiner MUM 4, 6, 8 Køkkenmaskiner MUM 4, 6, 8 2008 2009 Muligheder og madglæde En højtidsstund Vi tilbringer en stor del af vores tid i køkkenet og gør vi det ikke, ønsker vi ofte, at vi gjorde. Køkkenet er et sted, hvor

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

Opskrifter. Supper Saucer Tilbehør Desserter Varme og kolde drikke Babymad. Supper

Opskrifter. Supper Saucer Tilbehør Desserter Varme og kolde drikke Babymad. Supper Opskrifter Supper Saucer Tilbehør Desserter Varme og kolde drikke Babymad Supper Grøntsagssuppe af rå grøntsager 1 kogt kartoffel 1 gulerod, 1 tomat En lille smule peber Selleri, agurk osv. efter smag

Læs mere

Inspiration fra Pharmakons køkken

Inspiration fra Pharmakons køkken Inspiration fra Pharmakons køkken Efterårets hyggestunder Oktober 2014 Efteråret er over os. Derfor har vi, her på Pharmakon, valgt at fokusere på, lidt til den søde tand og lidt der varmer i de mørke

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya KYLLING PIE MED GRØN SALAT 1 hel kylling 3 løg 1½ dl hvedemel

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Smoothie med frugt og bær Kartoffelpizza Ovnbagte rodfrugter med dip Gazpacho Bagte blommer med vaniljecreme

INDHOLDSFORTEGNELSE. Smoothie med frugt og bær Kartoffelpizza Ovnbagte rodfrugter med dip Gazpacho Bagte blommer med vaniljecreme INDHOLDSFORTEGNELSE Smoothie med frugt og bær Kartoffelpizza Ovnbagte rodfrugter med dip Gazpacho Bagte blommer med vaniljecreme Indsæt egne opskrifter FOKUSORD BLENDE RISTE CITRONSAFT Smoothie med frugt,

Læs mere

Montageoversigt dørlukkere

Montageoversigt dørlukkere Montageoversigt dørlukkere Dørlukker med glideskinne Dørlukker med arm Side Indhold 4-6 TS 1500 Montage hængselside / dørblad Montage modsat hængselside / karm Montage modsat hængselside / dørblad / parallelarm

Læs mere

HAND BLENDER SET BL 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU

HAND BLENDER SET BL 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU HAND BLENDER SET BL 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F M L H G I J K 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-41 NEDERLANDS 42-48 MAGYAR 49-55

Læs mere

Brændenældesuppe. Del 1: Indsamling af brændenælder, skvalderkål og vejbred. Del 2: Forberedelse af øvrige ingredienser

Brændenældesuppe. Del 1: Indsamling af brændenælder, skvalderkål og vejbred. Del 2: Forberedelse af øvrige ingredienser Brændenældesuppe Del 1: Indsamling af brændenælder, skvalderkål og vejbred De små blade i toppen af brændenælderne samles ind (se billeder af planten). Tag en frostpose på hånden, når bladene plukkes.

Læs mere

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Bruschetta med tun 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Tunsalat: 300 gr. tun i vand 1,5 dl. mayonnaise 2 dl. Finthakket bladselleri ½finthakket løg 4 spsk. Citronsaft Salt og frisk kværnet sort peber

Læs mere

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter da Brugsanvisning 50 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan bruges af personer med nedsat fysisk, sansemæssig eller psykisk kapacitet eller med manglende

Læs mere

Dagens program. Svend Aage Madsen

Dagens program. Svend Aage Madsen Dagens program Velkommen Intro oplæg Præsentationsrunde Forebyggelsespakker og mænds sundhed MHW erfaringer og fremover Gruppedrøftelser og ideudvikling Afslutning Tlf: 35454767 - E-mail: svendaage@madsen.mail.dk

Læs mere

Mejeriprodukter og mere frugt

Mejeriprodukter og mere frugt Mejeriprodukter og mere frugt Bilag Side 1 Morgenfrisk Frugtyoghurt (4 pers.) 8 dl yoghurt naturel af letmælk eller skummetmælk 200 g frugt, fx banan, melon, appelsin, æble, bær 25 g. mandler Vælg én eller

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vyndaqel 20 mg bløde kapsler tafamidis

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vyndaqel 20 mg bløde kapsler tafamidis INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vyndaqel 20 mg bløde kapsler tafamidis Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 2

Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 2 Symboler og signalord brugt i denne vejledning... 2 Farer for børn og personer med begrænset evne til at betjene apparater... 3 Sikker opstilling af mini-hakkeren...

Læs mere

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret Råvarer: Pighvar Østers Forskellige Kartofler Kørvel Agurk Persille Purløg Dild Estragon Skalotteløg Perleløg Løg Citron Sukker Æbleeddike Smør Fløde Hønsefond Forret Tatar af pighvar og østers Syltet

Læs mere

Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet

Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet 1 roulade =16 stk. Kage: 3 æg str. L 150 g sukker 60 g mel 60 g kartoffelmel 1 tsk bagepulver

Læs mere

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes.

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes. DEJ-GRUNDOPSKRIFTER Pie-dej 1,5 kg mel 15 g salt 250 g smør eller fedtstof 3/8 l vand Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter

Læs mere

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 DORMA TS 73 V Dørlukker Montagevenlig med trinløs justerbar lukkekraft Enkel og hurtig montering Sikret kvalitet. Godkendt efter DS/EN 1154. Især til indvendige

Læs mere

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps 26. april 2015 Indhold 1 Flødekartofler 3 2 Spinattærte 4 3 Fennikeltærte 5 4 Frikadeller 6 5 Pastasalat 7 6 Rødkålssalat 8 7 Klassisk Rødkålssalat 9 8 Hummus

Læs mere

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Læs mere

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009 Eriks Mad og Musik. januar 009 Henriettes gulerodssuppe ½ kg gulerødder 0 g smør / dl appelsinsaft l grønsagsbouillon (måske lidt mere) lille grofthakket løg - tskf hakket frisk timian salt peber muskatnød

Læs mere

Æblekage med rugbrød.

Æblekage med rugbrød. Æblekage med rugbrød. Ingredienser: 150 g rugbrød 75 g smør 75 g farin 1 æg 75 g mel 1 tsk bagepulver 1 tsk stødt kanel 3/4 dl mælk 2-3 æbler 1 spsk kanelsukker Sådan gør du: 1. Tænd ovnen på 200 grader.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Stavblenderen LACOR 700W

Stavblenderen LACOR 700W Stavblenderen LACOR 700W BRUGSANVISNING OG VEDLIGEHOLDELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Vigtige sikkerhedsforholdsregler 3 De vigtigste tekniske specifikationer 4 Relevante oplysninger 4 Hovedfunktion 5

Læs mere

Menu. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum.

Menu. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum. Menu Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Opskrift

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Multifunktionsmaskine

Multifunktionsmaskine Multifunktionsmaskine Foodprocessor Blender Minihakker Kaffekværn Saftcentrifuge Model nr. 42020 Brugsanvisning Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse

Læs mere

Julefrokost Næsten som vi plejer

Julefrokost Næsten som vi plejer Julefrokost Næsten som vi plejer Jule sild: 8 løg, i skiver Pynt 3 tomater og 1 bd. persille Jule sild med karry salat Sildene skæres i passende størrelse og anrettes i små glasskåle, oven på ligges løgringe

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Defitelio, 80 mg/ml, koncentrat til infusionsvæske, opløsning defibrotid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Defitelio, 80 mg/ml, koncentrat til infusionsvæske, opløsning defibrotid B. INDLÆGSSEDDEL 17 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Defitelio, 80 mg/ml, koncentrat til infusionsvæske, opløsning defibrotid Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

Nem glutenfri opskrift fra Doves Farm på lagkagebunde. Kan nydes af alle!

Nem glutenfri opskrift fra Doves Farm på lagkagebunde. Kan nydes af alle! Nem glutenfri opskrift fra Doves Farm på lagkagebunde. Kan nydes af alle! 150 g smør* 150 g sukker 2 dråber vaniljeekstrakt 2 æg** 150 g glutenfrit selvhævende hvidt mel fra Doves Farm (Self-raising White

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Online-datablad. WTR1-P921B10 ZoneControl DIFFUS FOTOCELLE OG REFLEKSIONS FOTOCELLE

Online-datablad. WTR1-P921B10 ZoneControl DIFFUS FOTOCELLE OG REFLEKSIONS FOTOCELLE Online-datablad WTR1-P921B10 ZoneControl A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Billeder kan afvige Oversigt over tekniske data Egenskaber Aktuator Maks. antal sensorer Logisk funktionsmåde Sensor-/detektionsprincip

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual Model 90770 Brugsanvisning Instruction manual DK GASGRILL MED 6 BRÆNDERE, SIDEBRÆNDER OG INFRARØD BARÆNDER Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill,

Læs mere

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006 Glædelig jul Af Jan Ekstrøm Artikel i Beboer-Info December 2006 Snakkesnegle Dej 2 dl mælk 50 g gær 1 dl smør- & rapsolie 2 æg 1 2 tsk stødt kardemomme 2 spsk sukker 1 2 tsk groft salt 550 g hvedemel Fyld

Læs mere

KAGER & DESSERTER TIL FESTLIGE ØJEBLIKKE

KAGER & DESSERTER TIL FESTLIGE ØJEBLIKKE KAGER & DESSERTER TIL FESTLIGE ØJEBLIKKE Skab fristende øjeblikke Pistaciekage med citrussalat 8 personer 1 pose ODENSE Dessertmasse med pistaciesmag 150 g ODENSE Bagemarcipan 3 æg 1 tsk. vaniljesukker

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Aerius 5 mg filmovertrukne tabletter desloratadin

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Aerius 5 mg filmovertrukne tabletter desloratadin INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN Aerius 5 mg filmovertrukne tabletter desloratadin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. De kan få brug for

Læs mere

Leben im Bad Living bathrooms. SensoWash e. Datablad til forinstallation # 610001 00 2 00 4300 # 610200 00 2 00 4300 # 610300 00 2 00 4300

Leben im Bad Living bathrooms. SensoWash e. Datablad til forinstallation # 610001 00 2 00 4300 # 610200 00 2 00 4300 # 610300 00 2 00 4300 Leben im Bad Living bathrooms SensoWash e Datablad til forinstallation # 610001 00 2 00 4300 # 610200 00 2 00 4300 # 610300 00 2 00 4300 Index Anvisninger Index... 2 Anvisninger... 2 Teknisk tegning...3

Læs mere

Online-datablad CQ28-10NPP-KW1S05 CQ KAPACITIVE AFSTANDSSENSORER

Online-datablad CQ28-10NPP-KW1S05 CQ KAPACITIVE AFSTANDSSENSORER Online-datablad CQ28-10NPP-KW1S05 CQ C D E F H I J K L M N O P Q R S T illeder kan afvige Oversigt over tekniske data Egenskaber Husform Dimensioner (l x h x b) Detekteringsafstand S n Sikret detekteringsafstand

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU CHOPPER CH 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-19 SVENSKA 20-24 ITALIANO 25-29 PORTUGUÊS 30-34 NEDERLANDS 35-39 MAGYAR 40-45 ČESKY 46-50 SLOVENŠČINA

Læs mere

Transportkøbers Krav. TØF konference januar 2004. v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S

Transportkøbers Krav. TØF konference januar 2004. v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S Transportkøbers Krav TØF konference januar 2004 v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S Grundfos product range 2 Grundfos 2003, kort Salg 11 mia. DKK Indtjening før skat 1 mia. DKK 11.000

Læs mere

Blender i rustfrit stål

Blender i rustfrit stål Blender i rustfrit stål QUIGG MD 16077 KUNDESERVICE (+45) 70212020 www.medion.dk Varenr.: 5888 12/15 BRUGSANVISNING 25058888 12/15 5888 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler

Læs mere