Geberit AquaClean 5000plus. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geberit AquaClean 5000plus. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Geberit AquaClean 5000plus DK Betjeningsvejledning

2

3 Hygiejne og velvære... 4 Fordele for dit helbred og velvære... 4 Nem betjening... 4 Har du spørgsmål vedrørende Geberit AquaClean?... 4 Registrering af garantibeviset... 4 Miljø... 4 Vigtige henvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Overensstemmelseserklæring... 5 Sikkerhedshensyn... 5 Drift... 5 Symbolforklaring... 5 Betjening Geberit AquaClean 5000plus... 6 Oversigt over betjeningselementer... 6 Betjeningsfelt... 6 Fjernbetjening Geberit AquaClean 5000plus... 7 Ekstrafunktioner fjernbetjening Geberit AquaClean 5000plus... 8 Integreret betjeningsfelt... 9 Anvendelse af Geberit AquaClean 5000plus Anvendelse af lady-douche Værd at vide Stænkbeskyttelse Opbevaring af fjernbetjeningen Sænkningsautomatik til toiletsæde og -låg Memoryfunktion Nulstilling af lagrede indstillinger til fabriksindstilling Pleje og rengøring Anvisninger vedrørende pleje Komponenter Tilladte rengøringsmidler og -redskaber Ikke tilladte rengøringsmidler og -redskaber Tips Rengøring af toiletsæde, toiletlåg og hus Fejlafhjælpning Driftsfejl Batteriskift på fjernbetjeningen Udskiftning af aktive kulfiltre Udskiftning af udligningsbufferne Tømning af varmtvandsbeholderen Rengøring eller udskiftning af douchedysen Afmontering og montering af toiletsæde og -låg Tekniske data Garanti over for slutkunde

4 Hygiejne og velvære Geberit AquaClean 5000plus er et Douche-WC sæde, der anvender den friskeste og reneste kilde: vand. En individuel vandstråle renser bagdelen på en skånsom og behagelig måde. Det er nemt at anvende, men effektivt. Tørringen kan foregå med toiletpapir, håndklæde eller ved hjælp af den integrerede føntørrer. Fordele for dit helbred og velvære Nem betjening Doucheprincippet omfatter desuden ekstrafunktioner såsom oscillerende douchestråle, lady-douche beregnet til kvinders naturlige intimhygiejne, en pulserende massagestråle, føntørrer, fjernbetjening og memoryfunktion. Betjeningen er legende let. Du kan enten anvende knapperne, der er anbragt synligt på siden, eller fjernbetjeningen. Har du spørgsmål vedrørende Geberit AquaClean? Vi besvarer gerne eventuelle spørgsmål ved henvendelse. Kontakt venligst dit lokale Geberit-salgsselskab. Registrering af garantibeviset Benyt lejligheden til at registrere dine kontaktdata online, så vi kan give dig optimal service: Miljø Dette produkt lever op til kravene i EU-direktivet Restriction of Hazardous Substances (2002/95/EF). Det er stort set frit for bestemte miljøbelastende indholdsstoffer som f.eks. bly, kviksølv, kadmium og krom VI. Alle gamle Geberit AquaClean 5000plus kan afleveres gratis hos Geberit, som sørger for en faglig korrekt bortskaffelse. Denne ordning gælder for alle EU-lande samt Schweiz og Norge. Oplysninger om de pågældende indleveringssteder får du hos dit lokale Geberit-salgsselskab eller på landenes respektive hjemmesider. 4

5 Vigtige henvisninger Korrekt anvendelse Geberit AquaClean 5000plus er et Douche-WC sæde, der også er beregnet til afvaskning af analområdet og med lady-douchen desuden til afvaskning af vaginalområdet. Enhver anden anvendelse betragtes som ukorrekt. Geberit påtager sig ikke noget ansvar for følgerne af ukorrekt anvendelse. Overensstemmelseserklæring Sikkerhedshensyn Overensstemmelseserklæringen kan fås hos dit lokale Geberit-salgsselskab. Hvis Geberit AquaClean viser tegn på skader, skal det straks frakobles netforsyningen, og der skal rettes henvendelse til Geberits kundeservice Hvis netkablet er beskadiget, skal det udskiftes af en fagmand Forsøg under ingen omstændigheder selv at åbne og reparere Geberit AquaClean. Undlad at foretage ændringer eller ekstrainstallationer. Geberit AquaClean indeholder strømførende dele. Livsfare efter åbning Reparationer må udelukkende foretages af en autoriseret fagmand under anvendelse af originale reservedele og originalt tilbehør Geberit AquaClean må kun tilkobles den netspænding, der angives på typeskiltet. Der findes yderligere tekniske data i kapitlet Tekniske data Drift Personer, herunder især børn, med manglende kendskab til brugen af Geberit AquaClean 5000plus skal instrueres i brugen heraf Alle personer har en særlig, individuel temperaturfølsomhed. Kontrollér indstillingen for føn- og vandtemperaturen før hver anvendelse af Geberit AquaClean 5000plus Betjening og vedligeholdelse må udelukkende ske som beskrevet i denne betjeningsvejledning Geberit AquaClean 5000plus må kun fungere med drikkevand Symbolforklaring FARE Henviser til en mulig farlig situation, som kan medføre døden eller alvorlige personskader. Henviser til en vigtig oplysning. 5

6 Betjening Geberit AquaClean 5000plus Oversigt over betjeningselementer 5 1 Serienummer 2 Betjeningsfelt 3 Netkontakt 4 Rum til aktivt kulfilter 5 Rengøringsanvisninger til slutkunden Aftapningsskrue 7 Douchearm 8 Føntørrer 9 Brugeridentifikation 10 Udligningsbuffer 11 Reservedyse Betjeningsfelt Statusindikator varmtvandsbeholder 2 Douchestrålens styrke 3 Start og stop douchen 6

7 Fjernbetjening Geberit AquaClean 5000plus D1 D2 D3 D11 D4 D10 D9 D5 D8 D7 D Display D1 Temperaturindikator brusevand/fønluft D2 Føntemperatur D3 Serviceindikator D4 Statusindikator varmtvandsbeholder D5 Lugtudsugning D6 Føntørring D7 Douchearmens position D8 Oscillerende douchestråle D9 Massagestråle D10 Douchestrålens styrke D11 Fejlvisning Knapper 1 Start og stop <Douche> 2 Formindsk <Douchestrålens styrke > 3 Øg <Douchestrålens styrke +> 4 <Lugtudsugning> 5 <Føntørring> 6 Start og stop <Oscillerende douchestråle> 7 <Douchearmens position> frem og tilbage 8 <Service> 9 <Temperatur brusevand/fønluft> 10 <Varmtvandsbeholder> ON/Energisparefunktion/OFF 11 Start og stop <Massagestråle> 12 <Lady-douche> 7

8 Ekstrafunktioner fjernbetjening Geberit AquaClean 5000plus Med fjernbetjeningen kan man hente alle ekstrafunktioner. Fjernbetjeningen aktiveres ved at trykke én gang på en vilkårlig knap. Displaytekst vises. Den slukker selv 10 min efter brug. <Lady-douche> Den blide douchestråle vasker yderst blidt og nænsomt. Tryk på knappen: Douchearmen kører til positionen og starter douchen. Douchen stopper efter 20 s. Det er muligt at afbryde douchen tidligere ved at trykke på knappen<douche>. <Massagestråle> Den pulserende massagestråle giver velvære og virker afslappende. Tryk på knappen: Massagestrålen aktiveres. Funktionen kan aktiveres før eller under douchen. Tryk på knappen igen: Massagestrålen deaktiveres. <Douchearmens position> Douchearmen kan flyttes frem eller tilbage i 7 trin alt efter siddeposition ved hjælp af pilebetjeningsknappen. Tryk på knappen: Douchearmens position indstilles. <Oscillerende douchestråle> Den oscillerende douchestråle giver en mere effektiv vask. Tryk på knappen: Oscillerende douchestråle aktiveres. Funktionen kan aktiveres før eller under douchen. Douchearmen kører ud og trækkes tilbage igen. Tryk på knappen igen: Oscillerende douchestråle stopper. <Varmtvandsbeholder> Tryk på knappen: Display : Varmeanlægget er tændt (fabriksindstilling). Vandtemperaturen er forindstillet til 37 C Display : Energisparefunktion. Varmeanlægget starter først, når brugeridentifikationen aktiveres. Opvarmningstiden er 3 til 4 min Display : Varmeanlægget er slukket <Temperatur brusevand> Indstil den ønskede temperatur for brusevandet. Tryk på knappen: Temperaturen sættes op eller ned. <Temperatur fønluft> Indstil den ønskede temperatur for fønluften. Forudsætning: Vælg funktionen føntørring. Tryk på knappen: Temperaturen sættes op eller ned. <Lugtudsugning> Ved tændt lugtudsugning starter lugtudsugningen automatisk efter 4 bis 6 s, så snart der sidder en person på WC'et. Tryk på knappen: Display : Lugtudsugningen er tændt Ingen visning: Lugtudsugningen er slukket 8

9 Integreret betjeningsfelt <Føntørring> Ved tændt føntørrer starter føntørringen automatisk efter hver douch. Tryk på knappen: Display : Føntørrer er tændt Ingen visning: Føntørrer er slukket <Service> Til deaktivering af douchefunktionen ved manuel rengøring eller udskiftning af douchedysen Tryk på knappen: Douchearmen kører ud uden at sprøjte med vand. For yderligere oplysninger se kapitlet Fejlafhjælpning. Start og stop <Douche> Tryk på knappen: Douchearmen kører til positionen og starter douchen. Douchen stopper automatisk efter 20 s. Tryk på knappen igen: Douchen stopper. <Douchestrålens styrke> Ved at trykke på <+> eller <-> under douchen ændres anal- og lady-douchestrålens styrke. Der kan vælges mellem 7 trin for douchestrålens styrke. Statusindikator varmtvandsbeholder LED lyser ved : Varmeanlæg er tændt LED lyser ved : Varmeanlæg er i energisparefunktion. Varmeanlægget starter først, når brugeridentifikationen aktiveres. Opvarmningstiden er 3 til 4 min LED lyser ved : Varmeanlægget er slukket 9

10 Anvendelse af Geberit AquaClean 5000plus Doucheprincip: Douchedysen rengøres automatisk med rent vand før og efter hver douche Vandstrålens styrke og nøjagtighed kan reguleres individuelt. Under douchen bliver douchestrålen langsomt køligere og køligere. Forudsætninger Lugtudsugningen og føntørringen er tændt. Takket være brugeridentifikationen kan douchen først aktiveres, når der sidder en person på WC'et. WC-skyllet aktiveres som sædvanligt ved hjælp af skylleknappenpå cisternen. Et WC med monteret Geberit AquaClean 5000plus kan til enhver tid benyttes som et normalt WC. 1 Sæt dig på WC'et. Resultat Lugtudsugning starter automatisk efter 4 bis 6 s og sørger for, at fjerne enhver ubehagelig lugt. Den stopper, så snart du rejser dig. 2 Tryk på betjeningsknappenn <Douche>. Resultat Douchen starter og stopper efter 20 s. Douchen kan afbrydes tidligere ved at trykke på knappen <Douche>. Efter douchen starter føntørringen automatisk. Den stopper, så snart du trykker på knappen <Føntørring>. 10

11 Anvendelse af lady-douche Vandstrålens styrke og nøjagtighed kan reguleres individuelt. Under douchen bliver douchestrålen langsomt køligere og køligere. ` Tryk på knappen<lady-douche>. Resultat Lady-douchen starter og stopper efter 20 s. Douchen kan afbrydes tidligere ved at trykke på knappen<douche>. Efter douchen starter føntørringen automatisk. Den stopper, så snart du rejser dig eller trykker på knappen<føntørring>. 11

12 Værd at vide Stænkbeskyttelse Stænkbeskyttelsen kan anvendes til at kontrollere funktionerne for Geberit AquaClean 5000plus, uden at der sidder en person på WC'et. Brugeridentifikationen skal dækkes til, og alle funktionerne kan kontrolleres med fjernbetjeningen. 2 1 Stænkbeskyttelse 2 Brugeridentifikation 1 Opbevaring af fjernbetjeningen Fjernbetjeningen kan opbevares i en separat vægholder. Sænkningsautomatik til toiletsæde og -låg Dæmpere affjedrer toiletsædet og -låget støjfrit og sørger for langsom lukning. Åbningen foregår som ved et normalt toiletsæde og -låg. Toiletsædet og -låget må ikke trykkes ned manuelt. Derved skades dæmperne. 12

13 Memoryfunktion Memoryfunktionen for Geberit AquaClean 5000plus gemmer den sidst indstillede styrke for følgende funktioner: Douchestrålens styrke Vandtemperatur Douchearmens position Føntemperatur Massagestråle til og fra Oscillerende douchestråle til og fra Lugtudsugning til og fra Føntørrer til og fra De lagrede indstillinger kan nulstilles tilbage til fabriksindstilling. Ved hjælp af denne fremgangsmåde nulstilles alle gemte indstillinger. Nulstilling af lagrede indstillinger til fabriksindstilling ` Tryk samtidigt på knapperne <Service> og <Varmtvandsbeholder> på fjernbetjeningen, og hold dem nede i 2 s. Resultat LED lyser op på betjeningsfeltet. Alle indstillinger er nu nulstillet til fabriksindstilling. 13

14 Pleje og rengøring Geberit AquaClean 5000plus er et næsten vedligeholdelsesfrit, førsteklasses produkt. Toiletsædet og -låget er nemme at rengøre og afmontere om nødvendigt. Douchedysen er også nem at udskifte i tilfælde af tilkalkning eller tilstopning. Aggressive rengøringsmidler kan beskadige materialeoverfladen. Det er derfor vigtigt at følge de nedenstående anvisninger vedrørende pleje og rengøring. Anvisninger vedrørende pleje Komponenter Til den regelmæssige pleje, behøver man almindeligvis blot anvende vand, et mildt rengøringsmiddel, der ikke virker irriterende på huden, og en ikke kradsende svamp eller en blød klud. For at kunne opfylde design- såvel som funktionsmæssige krav består Geberit AquaClean 5000plus af forskellige komponenter. Af denne grund er det vigtigt at overholde følgende rengøringsanvisninger, for garantien dækker ikke skader på overfladen eller af materialet, der skyldes ukorrekt behandling. 1 1 Toiletsæde og -låg 2 Føntørrer 3 Douchearm 4 Hus

15 Tilladte rengøringsmidler og -redskaber Rengøringsmidler Rengøringsmidlerne må godt være svagt sure, f. eks. citronsyre Rengøringsmidlerne skal helst fortyndes med vand Rengøringsmidlerne skal være flydende Rengøringsmidlerne må ikke virke irriterende på huden Rengøringsmidlerne må godt være skummende Rengøringsredskaber Svamp, tavlesvamp Klud, vaskeskind WC-børste 15

16 Ikke tilladte rengøringsmidler og -redskaber Rengøringsmidler Rengøringsmidlerne må ikke være i pulverform, f. eks. skurepulver eller skuremiddel Rengøringsmidlerne må ikke være ætsende, f. eks. koncentreret afløbsrens Xi Rengøringsmidlerne må ikke virke irriterende på øjne og hud Rengøringsmidlerne må ikke indeholde en høj klorkoncentration Rengøringsmidlerne må ikke være slibende, som f. eks. sand eller skuremidler Rengøringsredskaber Kradsende svamp Ståluld, stålbørste, stålsvamp 16

17 Tips Problem Anvendelse af desinfektionsmiddel Tilkalket eller tilstoppet douchedyse på grund af fremmedstoffer i vandet Afhjælpning Kom desinfektionsmiddel på en blød klud, og tør komponenterne af med den. Kontrollér materialernes bestandighed over for desinfektionsmidlet. Rengøringen foretages ved at lægge douchedysen i et almindeligt afkalkningsmiddel et par timer. 17

18 Rengøring af toiletsæde, toiletlåg og hus Til rengøringen må der ikke anvendes kradsende svampe og skuremidler. Det frarådes desuden at anvende opløsningsmiddelbaserede eller syreholdige rengøringsmidler, afkalkningsmidler, husholdningseddike og rengøringsmidler, der indeholder eddikesyre. De angriber nemlig overfladen, som kan blive misfarvet. 1 Tør komponenterne af med en blød klud vædet med et mildt opvaskemiddel, der ikke virker irriterende på huden. 2 Tør komponenterne af med en blød klud. 18

19 Fejlafhjælpning FARE Livsfare på grund af elektrisk stød ` Forsøg under ingen omstændigheder selv at åbne og reparere apparatet ` Udskift under ingen omstændigheder selv netkablet, hvis det er beskadiget ` Kontakt kundeservice Driftsfejl Fejl Ingen funktion og visning [Error] på fjernbetjeningens display Ingen funktion via fjernbetjening (der er ingen symboler i displayet) Årsag Afhjælpning Netstikket sidder ikke i stikdåsen Sæt netstikket i stikdåsen Netkontakten er slukket Tænd netkontakten Sikringen i den elektriske fordeler er defekt Kontrolvinduet for brugeridentifikationen på kabinettets øverste del er tilsmudset Softwarefejl Strømforsyningen er afbrudt Vandtilførsel er afbrudt Batterierne er brugt op Der er ikke isat nogen batterier Batterierne er isat forkert Der er ingen forbindelse mellem douche-wc sædet og fjernbetjeningen Fjernbetjeningen er defekt Udskift sikringen i den elektriske fordeler Rengør kontrolvinduet med en blød klud Sluk for netkontakten, og tænd den igen efter 30 s Lad strømforsyningen kontrollere af en fagmand Træk netstikket ud, åbn hjørneventilen og sæt netstikket i igen efter 30 s Hold fjernbetjeningen ved siden af douche-wc sædet, og udskift batterierne Hold fjernbetjeningen ved siden af douche-wc-sædet, og sæt batterier (3 x 1,5 V, type LR3 / AAA) i Hold fjernbetjeningen ved siden af douche-wc-sædet, og isæt batterierne, så polerne vender rigtigt Hold fjernbetjeningen ved siden af douche-wc-sædet, og sæt batterierne i igen Udskift fjernbetjeningen 19

20 Fejl Årsag Brusevandets temperatur er Varmeanlægget er ikke tændt for lav Lugtudsugningen starter ikke Douchestrålen er for svag, eller der sprøjtes overhovedet ikke noget vand Douchearmen kører ikke tilbage Føntørringen starter ikke Sænkningsautomatikken virker ikke Dårlig lugt på trods af lugtudsugning Der løber vand ud på gulvet Alle tre LED'er på betjeningsfeltet blinker, og på fjernbetjeningen vises [Error] Opvarmningstiden er for kort ved varmeanlæg i energisparefunktion Automatisk start af lugtudsugningen er deaktiveret Douchestrålens styrke er indstillet for lavt Douchedysen er forstoppet eller tilkalket Strømforsyningen er afbrudt Douche-WC-sædet er defekt Automatisk start af føntørring er deaktiveret Hydraulik defekt Hængsler i venstre og højre side er ikke lukkede Aktivt kulfilter er udtjent Der er opstået lækage Et sikkerhedselement har slukket for douche-wc-sædet i kort tid Afhjælpning Stil <Varmtvandsbeholder> på ON med fjernbetjeningen Stil <Varmtvandsbeholder> på ON med fjernbetjeningen Tænd for lugtudsugningen med fjernbetjeningen Øg douchestrålens styrke Rengør eller udskift douchedysen Genopret strømforsyningen. Douchearmen kører automatisk tilbage Sluk douche-wc-sædet, og kontakt kundeservice Tænd for føntørringen med fjernbetjeningen Kontakt kundeservice Luk hængslerne helt Udskift aktivt kulfilter Sluk for douche-wc-sædet. Afbryd vandtilførslen, træk netstikket ud, og kontakt kundeservice Sluk for netkontakten, og tænd den igen efter 30 s 20

21 Batteriskift på fjernbetjeningen Der skal sættes 3 batterier af type 1,5 V LR3 / AAA i fjernbetjeningen. Stil dig ved siden af douche-wc-sædet, så fjernbetjeningen genkendes. 1 Skub fjernbetjeningens beskyttelseskappe på indtil anslag. 2 Tryk på låsen, fjern beskyttelseskappen, udskift batterierne, idet det sikres, at polerne vender rigtigt. 21

22 Udskiftning af aktive kulfiltre For at sikre en effektiv lugtudsugning er det nødvendigt at skifte det aktive kulfilter regelmæssigt. Ved normal anvendelse skal det aktive kulfilter skiftes halvårligt. 1 Tag filterholderens afdækning af Fjern det udtjente aktive kulfilter, og smid det ud. 3 Isæt et nyt aktivt kulfilter. 4 Sæt filterholderens afdækning på. 22

23 Udskiftning af udligningsbufferne Hvis udligningsbufferne ikke ligger jævnt på WC-skålen, kan der opstå skader på Geberit AquaClean 5000plus. 1 Vip toiletsædet og -låget op. 2 Fjern den beskadigede udligningsbuffer. 3 Isæt en ny udligningsbuffer. 23

24 Tømning af varmtvandsbeholderen Anvendes Geberit AquaClean 5000plus ikke i et længere tidsrum, anbefaler vi at varmtvandsbeholderen tømmes. Så snart Geberit AquaClean 5000plus tages i brug igen, fyldes varmtvandsbeholderen automatisk med vand. Sørg ved genopretning af driften for at hjørneventilen åbnes først og netstikket sættes i efterfølgende. Ellers fungerer Geberit AquaClean 5000plus ikke, og på fjernbetjeningens display vises [Error]. 1 Luk hjørneventilen. 2 Træk netstikket ud. 3 Løsn panserslangen til afløbet, og tøm restvandet i opsamlingsbeholderen

25 4 Skru filterstudsen af med hånden Stil opsamlingsbeholderen under aftapningsåbningen, og løsn aftapningsskruen en kvart omdrejning med en mønt. Resultat Vandet fra varmtvandsbeholderen løber ned i opsamlingsbeholderen. 6 Stram aftapningsskruen igen. 7 Genmontér filterstudser og panserslange. 25

26 Rengøring eller udskiftning af douchedysen 1 Vip toiletsædet op. 2 Tryk på knappen<service> på fjernbetjeningen. Resultat Douchearmen kører ud uden at sprøjte med vand. 3 Hold douchearmen fast med den ene hånd, og træk douchedysen forsigtigt af med den anden hånd. 4 Rengør og afkalk douchedysen. 5 Tryk på knappen<service>. Resultat Douchearmen kører tilbage til udgangspositionen uden dyse. 6 Rengør douchearmens åbning. 7 Tryk på knappen<service>. Resultat Douchearmen kører ud uden at sprøjte med vand. 26

27 8 Sæt den rengjorte eller nye douchedyse på douchearmen. En reservedyse befinder sig på undersiden af kabinettet. 9 Tryk på knappen<service>. Resultat Douchearmen kører tilbage til udgangsposition. 27

28 Afmontering og montering af toiletsæde og -låg 1 Vip toiletsædet og -låget op, og skub begge hængselskapper. 2 Tag toiletsædet og -låget af. 3 Efter rengøringen sættes toiletsædet og -låget på igen, og de to hængelseskapper skubbes ind. Resultat Toiletsædet er fastlåst. 4 Luk toiletsædet og -låget. 28

29 Tekniske data Mærkespænding 230 V AC Netfrekvens Hz Effektforbrug 850 W Effektforbug standby / ved tilkoblet varmeanlæg 0,9 / 6,7 W Beskyttelsestype IP x4 Sikkerhedsklasse I Længde netkabel 2 m Luftgennemstrømning for lugtudsugning 4,4 m 3 /h Luftgennemstrømning for føntørrer 9,1 m 3 /h Gennemstrømningsmængde for analdouche 1,7 3 l/min Gennemstrømning ladydouche 0,6 2 l/min Føntemperatur, fabriksindstilling 45 C Indstillingsområde for lufttemperatur C Vandtemperatur, fabriksindstilling 37 C Indstillingsområde for vandtemperatur C Opbevaringstemperatur C Douchetid, fabriksindstilling 20 s Antal tryktrin for douchestråle 7 Forsyningstrykområde 1 10 bar Varmtvandsbeholderens volumen 1,65 l Nettovægt 6,3 kg Bruttovægt 9,2 kg Maks. belastning af toiletsæde / -låg 150 kg Driftstemperatur 5 40 C 29

30 Garanti over for slutkunde Følgende garanti over for slutkunde gælder ved siden af det ved lov fastsatte ansvar for materielle fejl, der påhviler kontrahenten, og har ingen indvirkning derpå. Det Geberit-selskab ( Geberit ), der er ansvarligt for det område, hvor Geberit AquaClean-produktet ( produktet ) installeres, yder garanti for det produkt, der er oplyst med serienummer på garantibeviset. Garantien omfatter følgende: 1. Geberit garanterer i en periode på 3 år fra installationsdatoen hos slutkunden ( garantiperiode ), at produktet er frit for materiale- og produktionsfejl. Garantiens omfang er som følger: I de første to år af garantiperioden istandsætter eller skifter Geberit i tilfælde af materiale- og produktionsfejl de defekte dele gratis gennem en af Geberit autoriseret kundeservice. I det tredje år af garantiperioden leverer Geberit i tilfælde af materiale- eller produktionsfejl gratis reservedele til udskiftning af defekte dele til den af Geberit autoriserede kundeservice, som kunden har valgt at lade reparationen udføre af. Slutkunden kan ikke fremsætte yderligere krav over for Geberit, ud over bestemmelserne i denne garanti. 2. Der kan kun gøres garantikrav gældende, hvis: produktet er monteret og taget i drift af en VVS-installatør eller af en af Geberit autoriseret kundeservice; der ikke er foretaget ændringer af produktet, især at der ikke er fjernet eller skiftet dele eller foretaget eftermonteringer; og produktets fejl ikke skyldes forkert installation eller brug eller mangelfuld pleje og vedligeholdelse; I det tredje år af garantiperioden kan der kun fremsættes krav, såfremt slutkunden udfylder det vedlagte garantibevis og sender det retur til det lokale Geberit-selskab i det område, hvor produktet er installeret, inden 90 arbejdsdage fra installationsdatoen. 3. Denne garanti gælder for installationssteder i lande, hvor Geberit repræsenteres af eget salgsselskab eller gennem en salgspartner. 4. Denne garanti er udelukkende underlagt lovgivningen i det land, hvor Geberit har sit hovedsæde. FN's konvention om aftaler om internationale køb af løsøre er udelukket. Alle uoverensstemmelser, der måtte udspringe af nærværende garanti, afgøres ved domstolen i den by, hvor Geberit har sit hjemsted. 30

31 Installatør: Fornavn: Navn: Firma: Adresse: Postnr.: By: Installationsdato: Underskrift: Serienummer [ ] bahama beige [ ] alpinhvid [ ] manhattan [ ] pergamon

32 (CH) Geberit Vertriebs AG Soorpark CH-9606 Bütschwil Tel Fax (IT) Geberit Marketing e Distribuzione SA Via Gerre 4 CH-6928 Manno Tel Fax (BG) Юнитрейд Интернешънъл ЕООД бул. Черни връх 161-А 1407 София тел. 02/ факс: 02/ (00) D &BDC (DE) Geberit Vertriebs GmbH Kundendienst / Servicestelle Theuerbachstrasse 1 D Pfullendorf Tel. (075 52) Fax (075 52) (AT) Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG Geberit AquaClean Schauraum Argentinier Strasse 29 A-1040 Wien Tel. (01) Fax (01) (UK) Geberit Sales Ltd. Geberit House Academy Drive Warwick Warwickshire CV34 6QZ Tel: (0) Fax (0) In Eire Tel: (AE) Geberit International Sales AG Dubai Branch P.O. Box 54715, Dubai Airport Free Zone East Wing, Bldg- 4A, 4th Floor, 401, Dubai - UAE Tel Fax (ZA) Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd Street, Eastgate Gardens Commercial Park Sandton, South Africa Tel Fax (FR) Geberit France Parc Tertiaire S lic 23/25 rue de Villeneuve - BP Rungis cedex Tél. +33(0) Fax +33(0) (BE) Geberit nv Beaulieustraat 6 B-1830 Machelen Tel Fax (NL) Geberit B.V. Fultonbaan NE Nieuwegein Tel. +31 (0) Fax +31 (0) (DK) Geberit A/S Lægårdsvej 26 DK-8520 Lystrup Tlf Fax (NO) Geberit AS Luhrtoppen 2 N-1470 Lørenskog Oslo Tel (SE) Geberit AB Kantyxegatan 25 Box SE Malmö Tel (FI) Geberit Oy Ruukinkuja 4 FI ESPOO Puhelin (PL) Geberit Sp. z o.o. ul. Postępu Warszawa Tel (RU) Geberit International Sales AG Russia Branch Krasnoproletarskaya str. 16, bld.3, entrance 8, office 1-5, RU Moscow T: F: (HU) Geberit Kft 1117 Budapest, Budafoki út 97. Tel (SK) Geberit Slovensko s.r.o Karadžičova Bratislava 2 Tel: (RO) Geberit International Sales AG Splaiul Unirii, Nr. 86, Et. 3 Sector 4, Bucharest Tel /81 Fax (TR) Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. ti. Koþuyolu Cad. No: Kadýköy- Ýstanbul Turkey Tel Fax (ES) Geberit, S.A. La Selva, 10 1 A; Ed. In Blau Parque de Negocios Mas Blau E El Prat de Llobregat (Barcelona) Tel (PT) Geberit Tecnologia Sanitária, S.A Urb. Pólo Tecnológico à Estr. do Paço do Lumiar, Lt. 6-2º A LISBOA (SI) Geberit prodaja, d.o.o. Smolnik Ruše Tel: Fax: (HR) Predstavništvo Geberit prodaja d.o.o. Kutnjački put Zagreb, HR Tel: Fax: (SR) Geberit - Predstavništvo za Republiku Srb ju i Republiku Crnu Goru Vojvode Skopljanca 24 SR Beograd Tel: Fax: (BA) Geberit prodaja d.o.o. Predstavništvo Bosna i Hercegovina Aleja lipa br.561 BA Sarajevo Tel: Fax: (LU) Geberit Luxembourg 61, avenue de la Libération L-3850 Schifflange Tel Fax (CZ) Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 CZ Brno Tel: Fax: (MK) Geberit prodaja d.o.o. Prestavništvo vo Makedonija Skopje Čede Fi ipovski 12 MK Skopje Tel: Fax:

Geberit AquaClean 4000. Betjeningsvejledning

Geberit AquaClean 4000. Betjeningsvejledning Geberit AquaClean 4000 DK Betjeningsvejledning Hygiejne og velvære... 4 Nem betjening... 4 Har du spørgsmål vedrørende Geberit AquaClean?... 4 Registrering af garantibeviset... 4 Miljø... 4 Vigtige henvisninger...

Læs mere

Geberit AquaClean 5000. Betjeningsvejledning

Geberit AquaClean 5000. Betjeningsvejledning Geberit AquaClean 5000 DK Betjeningsvejledning Hygiejne og velvære... 4 Nem betjening... 4 Har du spørgsmål vedrørende Geberit AquaClean?... 4 Registrering af garantibeviset... 4 Miljø... 4 Vigtige henvisninger...

Læs mere

Geberit AquaClean 8000. Betjeningsvejledning

Geberit AquaClean 8000. Betjeningsvejledning Geberit AquaClean 8000 DK Betjeningsvejledning Hygiejne og velvære... 4 Nem betjening... 4 Har du spørgsmål vedrørende Geberit AquaClean?... 4 Registrering af garantibeviset... 4 Miljø... 4 Vigtige henvisninger...

Læs mere

Geberit AquaClean 5000plus. Betjeningsvejledning

Geberit AquaClean 5000plus. Betjeningsvejledning Geberit AquaClean 5000plus DK Betjeningsvejledning Fjernbetjening Geberit AquaClean 5000plus Med fjernbetjeningen kan man hente alle funktioner. Fjernbetjeningen aktiveres ved at trykke én gang på en vilkårlig

Læs mere

Geberit AquaClean 8000plus. Betjeningsvejledning

Geberit AquaClean 8000plus. Betjeningsvejledning Geberit AquaClean 8000plus DK Betjeningsvejledning Fjernbetjening Geberit AquaClean 8000plus Med fjernbetjeningen kan man hente alle ekstrafunktioner samt foretage og gemme individuelle indstillinger.

Læs mere

Geberit AquaClean 8000plus. Betjeningsvejledning

Geberit AquaClean 8000plus. Betjeningsvejledning Geberit AquaClean 8000plus DK Betjeningsvejledning Hygiejne og velvære... 4 Fordele for dit helbred og velvære... 4 Nem betjening... 4 Har du spørgsmål vedrørende Geberit AquaClean?... 4 Registrering

Læs mere

Betjeningsvejledning Geberit AquaClean 8000plus

Betjeningsvejledning Geberit AquaClean 8000plus Pleje og rengøring Geberit AquaClean 8000plus er et næsten vedligeholdelsesfrit, førsteklasses produkt. WC-skålen har en særlig belægning. Takket være denne belægning trækker vanddråberne sig sammen til

Læs mere

Betjeningsvejledning Geberit AquaClean 8000

Betjeningsvejledning Geberit AquaClean 8000 Pleje og rengøring Geberit AquaClean 8000 er et næsten vedligeholdelsesfrit, førsteklasses produkt. WC-skålen har en særlig belægning. Takket være denne belægning trækker vanddråberne sig sammen til kugler

Læs mere

Brugsanvisning Balena 6000

Brugsanvisning Balena 6000 Skræddersyet velvære... 2 Ganske enkelt komfortabelt - med kontrolpanel...2 Ganske enkelt individuelt - med fjernbetjening...2 Har du spørgsmål? - Vi hjælper gerne!...2 Vigtige henvisninger... 3 Forskriftsmæssig

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean. 8000UP+ og 8000AP+

Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean. 8000UP+ og 8000AP+ Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean 8000UP+ og 8000AP+ Indholdsfortegnelse: Beskrivelse af AquaClean Side 3 Fjernbetjening Side 4 Programmering Side 5 Åbne Service låge Side 6 Skift aktiv kulfilter

Læs mere

TOILET GUIDE TIL BORGEREN Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean AP og AquaClean UP.

TOILET GUIDE TIL BORGEREN Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean AP og AquaClean UP. TOILET GUIDE TIL BORGEREN Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean 8000+ AP og AquaClean 8000+ UP. VASK. TØRRING. LUGT UDSUGNING. MULIGHED FOR AUTOMATISK UDSKYL NÅR MAN REJSER SIG FRA TOILET. Der

Læs mere

Toilet guide til borgeren - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE PÅ AQUACLEAN 5000 PLUS

Toilet guide til borgeren - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE PÅ AQUACLEAN 5000 PLUS Toilet guide til borgeren - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE PÅ AQUACLEAN 5000 PLUS + = SmartHome ApS. Messingvej 33, 8940 Randers SV. TLF 22 47 22 44 VEDLIGEHOLDELSES PRODUKTER TIL AQUACLEAN 5000 PLUS Aktiv kul

Læs mere

TOILET GUIDE TIL PERSONALE Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean AP og AquaClean UP.

TOILET GUIDE TIL PERSONALE Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean AP og AquaClean UP. TOILET GUIDE TIL PERSONALE Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean 8000+ AP og AquaClean 8000+ UP. Også velegnede til bariatriske borger. VASK. TØRRING. LUGT UDSUGNING. MULIGHED FOR AUTOMATISK UDSKYL

Læs mere

Toilet guide til borgeren - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE PÅ AQUACLEAN 5000 PLUS

Toilet guide til borgeren - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE PÅ AQUACLEAN 5000 PLUS Toilet guide til borgeren - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE PÅ AQUACLEAN 5000 PLUS + = VASK. TØRRING. LUGTUDSUGNING. SmartHome ApS. Messingvej 33, 8940 Randers SV. TLF 22 47 22 44 Mail: smarthome@smarthome.dk

Læs mere

Geberit AquaClean Mera. Et mesterværk. funktion og design. Kan leveres fra 1. september 2015. Nyhed

Geberit AquaClean Mera. Et mesterværk. funktion og design. Kan leveres fra 1. september 2015. Nyhed Geberit AquaClean Mera Et mesterværk i funktion og design Kan leveres fra 1. september 2015 Nyhed Geberit AquaClean Mera Et mesterværk i funktion og design. Geberit AquaClean Mera løfter niveauet for douchetoiletters

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Toilettet, som vasker dig med vand.

Toilettet, som vasker dig med vand. Toilettet, som vasker dig med vand. I centrum af dit badeværelse: Velvære. Vand har egenskaber, som har en mærkbar indvirkning på vores velbefindende: det forfrisker, opliver, renser. Men Geberit AquaClean

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

TOILET GUIDE TIL BORGEREN Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean 8000+ AP og AquaClean 8000+ UP.

TOILET GUIDE TIL BORGEREN Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean 8000+ AP og AquaClean 8000+ UP. TOILET GUIDE TIL BORGEREN Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean 8000+ AP og AquaClean 8000+ UP. SmartHome Tlf. 2247 2244 TILBEHØR TIL AQUACLEAN 8000 PLUS (UP og AP) Geberit AquaClean Dyse Cleaner.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Maintenance Manual Instandhaltungsanleitung Manuel d entretien Istruzioni per la manutenzione

Maintenance Manual Instandhaltungsanleitung Manuel d entretien Istruzioni per la manutenzione Maintenance Manual Instandhaltungsanleitung Manuel d entretien Istruzioni per la manutenzione Indhold Indhold Indhold... 2 Målgruppe... 2 Symbolforklaring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktbetegnelse...

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti

Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti HVLP-forlængergreb DK 2 4 1 3 a 6 5 8 7 A OK 10 11 9 B NOT OK A B 2 1 3 DK Brugsanvisning Læs denne betjeningsvejledning, og gør dig fortrolig

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

2 års garanti. HandiRoll 550

2 års garanti. HandiRoll 550 2 års garanti HandiRoll 550 DK HandiRoll 550 (a) (b) (a) g h i (a) (b) (c) (a) (b) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DK...1-5 ++...6 DK GENERELLE ANVISNINGER Advarsel: Du må kun anvende HandiRoll 550 sammen med

Læs mere

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 20 VELUX 4 VELUX KUX 100 1 2 VELUX 5 L R VELUX 21 CVP 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 1 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 452015-2013-02

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA BA06 DA BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Betjenings og installations manual model Jasmin

Betjenings og installations manual model Jasmin Betjenings og installations manual model Jasmin AB-300 Series : Symbol AB-311, AB-312 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler.....3 Grundlæggende instruktioner....4

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA BS06 DA BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed...

Læs mere

Receiver REC 150. da Betjeningsvejledning

Receiver REC 150. da Betjeningsvejledning Receiver da Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning STABILA er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen RC3-2 Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Dok./Rev.-Nr.: ALDIDKWE17_BA_V3 GENERELT Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere