Geberit AquaClean 5000plus. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geberit AquaClean 5000plus. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Geberit AquaClean 5000plus DK Betjeningsvejledning

2

3 Hygiejne og velvære... 4 Fordele for dit helbred og velvære... 4 Nem betjening... 4 Har du spørgsmål vedrørende Geberit AquaClean?... 4 Registrering af garantibeviset... 4 Miljø... 4 Vigtige henvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Overensstemmelseserklæring... 5 Sikkerhedshensyn... 5 Drift... 5 Symbolforklaring... 5 Betjening Geberit AquaClean 5000plus... 6 Oversigt over betjeningselementer... 6 Betjeningsfelt... 6 Fjernbetjening Geberit AquaClean 5000plus... 7 Ekstrafunktioner fjernbetjening Geberit AquaClean 5000plus... 8 Integreret betjeningsfelt... 9 Anvendelse af Geberit AquaClean 5000plus Anvendelse af lady-douche Værd at vide Stænkbeskyttelse Opbevaring af fjernbetjeningen Sænkningsautomatik til toiletsæde og -låg Memoryfunktion Nulstilling af lagrede indstillinger til fabriksindstilling Pleje og rengøring Anvisninger vedrørende pleje Komponenter Tilladte rengøringsmidler og -redskaber Ikke tilladte rengøringsmidler og -redskaber Tips Rengøring af toiletsæde, toiletlåg og hus Fejlafhjælpning Driftsfejl Batteriskift på fjernbetjeningen Udskiftning af aktive kulfiltre Udskiftning af udligningsbufferne Tømning af varmtvandsbeholderen Rengøring eller udskiftning af douchedysen Afmontering og montering af toiletsæde og -låg Tekniske data Garanti over for slutkunde

4 Hygiejne og velvære Geberit AquaClean 5000plus er et Douche-WC sæde, der anvender den friskeste og reneste kilde: vand. En individuel vandstråle renser bagdelen på en skånsom og behagelig måde. Det er nemt at anvende, men effektivt. Tørringen kan foregå med toiletpapir, håndklæde eller ved hjælp af den integrerede føntørrer. Fordele for dit helbred og velvære Nem betjening Doucheprincippet omfatter desuden ekstrafunktioner såsom oscillerende douchestråle, lady-douche beregnet til kvinders naturlige intimhygiejne, en pulserende massagestråle, føntørrer, fjernbetjening og memoryfunktion. Betjeningen er legende let. Du kan enten anvende knapperne, der er anbragt synligt på siden, eller fjernbetjeningen. Har du spørgsmål vedrørende Geberit AquaClean? Vi besvarer gerne eventuelle spørgsmål ved henvendelse. Kontakt venligst dit lokale Geberit-salgsselskab. Registrering af garantibeviset Benyt lejligheden til at registrere dine kontaktdata online, så vi kan give dig optimal service: Miljø Dette produkt lever op til kravene i EU-direktivet Restriction of Hazardous Substances (2002/95/EF). Det er stort set frit for bestemte miljøbelastende indholdsstoffer som f.eks. bly, kviksølv, kadmium og krom VI. Alle gamle Geberit AquaClean 5000plus kan afleveres gratis hos Geberit, som sørger for en faglig korrekt bortskaffelse. Denne ordning gælder for alle EU-lande samt Schweiz og Norge. Oplysninger om de pågældende indleveringssteder får du hos dit lokale Geberit-salgsselskab eller på landenes respektive hjemmesider. 4

5 Vigtige henvisninger Korrekt anvendelse Geberit AquaClean 5000plus er et Douche-WC sæde, der også er beregnet til afvaskning af analområdet og med lady-douchen desuden til afvaskning af vaginalområdet. Enhver anden anvendelse betragtes som ukorrekt. Geberit påtager sig ikke noget ansvar for følgerne af ukorrekt anvendelse. Overensstemmelseserklæring Sikkerhedshensyn Overensstemmelseserklæringen kan fås hos dit lokale Geberit-salgsselskab. Hvis Geberit AquaClean viser tegn på skader, skal det straks frakobles netforsyningen, og der skal rettes henvendelse til Geberits kundeservice Hvis netkablet er beskadiget, skal det udskiftes af en fagmand Forsøg under ingen omstændigheder selv at åbne og reparere Geberit AquaClean. Undlad at foretage ændringer eller ekstrainstallationer. Geberit AquaClean indeholder strømførende dele. Livsfare efter åbning Reparationer må udelukkende foretages af en autoriseret fagmand under anvendelse af originale reservedele og originalt tilbehør Geberit AquaClean må kun tilkobles den netspænding, der angives på typeskiltet. Der findes yderligere tekniske data i kapitlet Tekniske data Drift Personer, herunder især børn, med manglende kendskab til brugen af Geberit AquaClean 5000plus skal instrueres i brugen heraf Alle personer har en særlig, individuel temperaturfølsomhed. Kontrollér indstillingen for føn- og vandtemperaturen før hver anvendelse af Geberit AquaClean 5000plus Betjening og vedligeholdelse må udelukkende ske som beskrevet i denne betjeningsvejledning Geberit AquaClean 5000plus må kun fungere med drikkevand Symbolforklaring FARE Henviser til en mulig farlig situation, som kan medføre døden eller alvorlige personskader. Henviser til en vigtig oplysning. 5

6 Betjening Geberit AquaClean 5000plus Oversigt over betjeningselementer 5 1 Serienummer 2 Betjeningsfelt 3 Netkontakt 4 Rum til aktivt kulfilter 5 Rengøringsanvisninger til slutkunden Aftapningsskrue 7 Douchearm 8 Føntørrer 9 Brugeridentifikation 10 Udligningsbuffer 11 Reservedyse Betjeningsfelt Statusindikator varmtvandsbeholder 2 Douchestrålens styrke 3 Start og stop douchen 6

7 Fjernbetjening Geberit AquaClean 5000plus D1 D2 D3 D11 D4 D10 D9 D5 D8 D7 D Display D1 Temperaturindikator brusevand/fønluft D2 Føntemperatur D3 Serviceindikator D4 Statusindikator varmtvandsbeholder D5 Lugtudsugning D6 Føntørring D7 Douchearmens position D8 Oscillerende douchestråle D9 Massagestråle D10 Douchestrålens styrke D11 Fejlvisning Knapper 1 Start og stop <Douche> 2 Formindsk <Douchestrålens styrke > 3 Øg <Douchestrålens styrke +> 4 <Lugtudsugning> 5 <Føntørring> 6 Start og stop <Oscillerende douchestråle> 7 <Douchearmens position> frem og tilbage 8 <Service> 9 <Temperatur brusevand/fønluft> 10 <Varmtvandsbeholder> ON/Energisparefunktion/OFF 11 Start og stop <Massagestråle> 12 <Lady-douche> 7

8 Ekstrafunktioner fjernbetjening Geberit AquaClean 5000plus Med fjernbetjeningen kan man hente alle ekstrafunktioner. Fjernbetjeningen aktiveres ved at trykke én gang på en vilkårlig knap. Displaytekst vises. Den slukker selv 10 min efter brug. <Lady-douche> Den blide douchestråle vasker yderst blidt og nænsomt. Tryk på knappen: Douchearmen kører til positionen og starter douchen. Douchen stopper efter 20 s. Det er muligt at afbryde douchen tidligere ved at trykke på knappen<douche>. <Massagestråle> Den pulserende massagestråle giver velvære og virker afslappende. Tryk på knappen: Massagestrålen aktiveres. Funktionen kan aktiveres før eller under douchen. Tryk på knappen igen: Massagestrålen deaktiveres. <Douchearmens position> Douchearmen kan flyttes frem eller tilbage i 7 trin alt efter siddeposition ved hjælp af pilebetjeningsknappen. Tryk på knappen: Douchearmens position indstilles. <Oscillerende douchestråle> Den oscillerende douchestråle giver en mere effektiv vask. Tryk på knappen: Oscillerende douchestråle aktiveres. Funktionen kan aktiveres før eller under douchen. Douchearmen kører ud og trækkes tilbage igen. Tryk på knappen igen: Oscillerende douchestråle stopper. <Varmtvandsbeholder> Tryk på knappen: Display : Varmeanlægget er tændt (fabriksindstilling). Vandtemperaturen er forindstillet til 37 C Display : Energisparefunktion. Varmeanlægget starter først, når brugeridentifikationen aktiveres. Opvarmningstiden er 3 til 4 min Display : Varmeanlægget er slukket <Temperatur brusevand> Indstil den ønskede temperatur for brusevandet. Tryk på knappen: Temperaturen sættes op eller ned. <Temperatur fønluft> Indstil den ønskede temperatur for fønluften. Forudsætning: Vælg funktionen føntørring. Tryk på knappen: Temperaturen sættes op eller ned. <Lugtudsugning> Ved tændt lugtudsugning starter lugtudsugningen automatisk efter 4 bis 6 s, så snart der sidder en person på WC'et. Tryk på knappen: Display : Lugtudsugningen er tændt Ingen visning: Lugtudsugningen er slukket 8

9 Integreret betjeningsfelt <Føntørring> Ved tændt føntørrer starter føntørringen automatisk efter hver douch. Tryk på knappen: Display : Føntørrer er tændt Ingen visning: Føntørrer er slukket <Service> Til deaktivering af douchefunktionen ved manuel rengøring eller udskiftning af douchedysen Tryk på knappen: Douchearmen kører ud uden at sprøjte med vand. For yderligere oplysninger se kapitlet Fejlafhjælpning. Start og stop <Douche> Tryk på knappen: Douchearmen kører til positionen og starter douchen. Douchen stopper automatisk efter 20 s. Tryk på knappen igen: Douchen stopper. <Douchestrålens styrke> Ved at trykke på <+> eller <-> under douchen ændres anal- og lady-douchestrålens styrke. Der kan vælges mellem 7 trin for douchestrålens styrke. Statusindikator varmtvandsbeholder LED lyser ved : Varmeanlæg er tændt LED lyser ved : Varmeanlæg er i energisparefunktion. Varmeanlægget starter først, når brugeridentifikationen aktiveres. Opvarmningstiden er 3 til 4 min LED lyser ved : Varmeanlægget er slukket 9

10 Anvendelse af Geberit AquaClean 5000plus Doucheprincip: Douchedysen rengøres automatisk med rent vand før og efter hver douche Vandstrålens styrke og nøjagtighed kan reguleres individuelt. Under douchen bliver douchestrålen langsomt køligere og køligere. Forudsætninger Lugtudsugningen og føntørringen er tændt. Takket være brugeridentifikationen kan douchen først aktiveres, når der sidder en person på WC'et. WC-skyllet aktiveres som sædvanligt ved hjælp af skylleknappenpå cisternen. Et WC med monteret Geberit AquaClean 5000plus kan til enhver tid benyttes som et normalt WC. 1 Sæt dig på WC'et. Resultat Lugtudsugning starter automatisk efter 4 bis 6 s og sørger for, at fjerne enhver ubehagelig lugt. Den stopper, så snart du rejser dig. 2 Tryk på betjeningsknappenn <Douche>. Resultat Douchen starter og stopper efter 20 s. Douchen kan afbrydes tidligere ved at trykke på knappen <Douche>. Efter douchen starter føntørringen automatisk. Den stopper, så snart du trykker på knappen <Føntørring>. 10

11 Anvendelse af lady-douche Vandstrålens styrke og nøjagtighed kan reguleres individuelt. Under douchen bliver douchestrålen langsomt køligere og køligere. ` Tryk på knappen<lady-douche>. Resultat Lady-douchen starter og stopper efter 20 s. Douchen kan afbrydes tidligere ved at trykke på knappen<douche>. Efter douchen starter føntørringen automatisk. Den stopper, så snart du rejser dig eller trykker på knappen<føntørring>. 11

12 Værd at vide Stænkbeskyttelse Stænkbeskyttelsen kan anvendes til at kontrollere funktionerne for Geberit AquaClean 5000plus, uden at der sidder en person på WC'et. Brugeridentifikationen skal dækkes til, og alle funktionerne kan kontrolleres med fjernbetjeningen. 2 1 Stænkbeskyttelse 2 Brugeridentifikation 1 Opbevaring af fjernbetjeningen Fjernbetjeningen kan opbevares i en separat vægholder. Sænkningsautomatik til toiletsæde og -låg Dæmpere affjedrer toiletsædet og -låget støjfrit og sørger for langsom lukning. Åbningen foregår som ved et normalt toiletsæde og -låg. Toiletsædet og -låget må ikke trykkes ned manuelt. Derved skades dæmperne. 12

13 Memoryfunktion Memoryfunktionen for Geberit AquaClean 5000plus gemmer den sidst indstillede styrke for følgende funktioner: Douchestrålens styrke Vandtemperatur Douchearmens position Føntemperatur Massagestråle til og fra Oscillerende douchestråle til og fra Lugtudsugning til og fra Føntørrer til og fra De lagrede indstillinger kan nulstilles tilbage til fabriksindstilling. Ved hjælp af denne fremgangsmåde nulstilles alle gemte indstillinger. Nulstilling af lagrede indstillinger til fabriksindstilling ` Tryk samtidigt på knapperne <Service> og <Varmtvandsbeholder> på fjernbetjeningen, og hold dem nede i 2 s. Resultat LED lyser op på betjeningsfeltet. Alle indstillinger er nu nulstillet til fabriksindstilling. 13

14 Pleje og rengøring Geberit AquaClean 5000plus er et næsten vedligeholdelsesfrit, førsteklasses produkt. Toiletsædet og -låget er nemme at rengøre og afmontere om nødvendigt. Douchedysen er også nem at udskifte i tilfælde af tilkalkning eller tilstopning. Aggressive rengøringsmidler kan beskadige materialeoverfladen. Det er derfor vigtigt at følge de nedenstående anvisninger vedrørende pleje og rengøring. Anvisninger vedrørende pleje Komponenter Til den regelmæssige pleje, behøver man almindeligvis blot anvende vand, et mildt rengøringsmiddel, der ikke virker irriterende på huden, og en ikke kradsende svamp eller en blød klud. For at kunne opfylde design- såvel som funktionsmæssige krav består Geberit AquaClean 5000plus af forskellige komponenter. Af denne grund er det vigtigt at overholde følgende rengøringsanvisninger, for garantien dækker ikke skader på overfladen eller af materialet, der skyldes ukorrekt behandling. 1 1 Toiletsæde og -låg 2 Føntørrer 3 Douchearm 4 Hus

15 Tilladte rengøringsmidler og -redskaber Rengøringsmidler Rengøringsmidlerne må godt være svagt sure, f. eks. citronsyre Rengøringsmidlerne skal helst fortyndes med vand Rengøringsmidlerne skal være flydende Rengøringsmidlerne må ikke virke irriterende på huden Rengøringsmidlerne må godt være skummende Rengøringsredskaber Svamp, tavlesvamp Klud, vaskeskind WC-børste 15

16 Ikke tilladte rengøringsmidler og -redskaber Rengøringsmidler Rengøringsmidlerne må ikke være i pulverform, f. eks. skurepulver eller skuremiddel Rengøringsmidlerne må ikke være ætsende, f. eks. koncentreret afløbsrens Xi Rengøringsmidlerne må ikke virke irriterende på øjne og hud Rengøringsmidlerne må ikke indeholde en høj klorkoncentration Rengøringsmidlerne må ikke være slibende, som f. eks. sand eller skuremidler Rengøringsredskaber Kradsende svamp Ståluld, stålbørste, stålsvamp 16

17 Tips Problem Anvendelse af desinfektionsmiddel Tilkalket eller tilstoppet douchedyse på grund af fremmedstoffer i vandet Afhjælpning Kom desinfektionsmiddel på en blød klud, og tør komponenterne af med den. Kontrollér materialernes bestandighed over for desinfektionsmidlet. Rengøringen foretages ved at lægge douchedysen i et almindeligt afkalkningsmiddel et par timer. 17

18 Rengøring af toiletsæde, toiletlåg og hus Til rengøringen må der ikke anvendes kradsende svampe og skuremidler. Det frarådes desuden at anvende opløsningsmiddelbaserede eller syreholdige rengøringsmidler, afkalkningsmidler, husholdningseddike og rengøringsmidler, der indeholder eddikesyre. De angriber nemlig overfladen, som kan blive misfarvet. 1 Tør komponenterne af med en blød klud vædet med et mildt opvaskemiddel, der ikke virker irriterende på huden. 2 Tør komponenterne af med en blød klud. 18

19 Fejlafhjælpning FARE Livsfare på grund af elektrisk stød ` Forsøg under ingen omstændigheder selv at åbne og reparere apparatet ` Udskift under ingen omstændigheder selv netkablet, hvis det er beskadiget ` Kontakt kundeservice Driftsfejl Fejl Ingen funktion og visning [Error] på fjernbetjeningens display Ingen funktion via fjernbetjening (der er ingen symboler i displayet) Årsag Afhjælpning Netstikket sidder ikke i stikdåsen Sæt netstikket i stikdåsen Netkontakten er slukket Tænd netkontakten Sikringen i den elektriske fordeler er defekt Kontrolvinduet for brugeridentifikationen på kabinettets øverste del er tilsmudset Softwarefejl Strømforsyningen er afbrudt Vandtilførsel er afbrudt Batterierne er brugt op Der er ikke isat nogen batterier Batterierne er isat forkert Der er ingen forbindelse mellem douche-wc sædet og fjernbetjeningen Fjernbetjeningen er defekt Udskift sikringen i den elektriske fordeler Rengør kontrolvinduet med en blød klud Sluk for netkontakten, og tænd den igen efter 30 s Lad strømforsyningen kontrollere af en fagmand Træk netstikket ud, åbn hjørneventilen og sæt netstikket i igen efter 30 s Hold fjernbetjeningen ved siden af douche-wc sædet, og udskift batterierne Hold fjernbetjeningen ved siden af douche-wc-sædet, og sæt batterier (3 x 1,5 V, type LR3 / AAA) i Hold fjernbetjeningen ved siden af douche-wc-sædet, og isæt batterierne, så polerne vender rigtigt Hold fjernbetjeningen ved siden af douche-wc-sædet, og sæt batterierne i igen Udskift fjernbetjeningen 19

20 Fejl Årsag Brusevandets temperatur er Varmeanlægget er ikke tændt for lav Lugtudsugningen starter ikke Douchestrålen er for svag, eller der sprøjtes overhovedet ikke noget vand Douchearmen kører ikke tilbage Føntørringen starter ikke Sænkningsautomatikken virker ikke Dårlig lugt på trods af lugtudsugning Der løber vand ud på gulvet Alle tre LED'er på betjeningsfeltet blinker, og på fjernbetjeningen vises [Error] Opvarmningstiden er for kort ved varmeanlæg i energisparefunktion Automatisk start af lugtudsugningen er deaktiveret Douchestrålens styrke er indstillet for lavt Douchedysen er forstoppet eller tilkalket Strømforsyningen er afbrudt Douche-WC-sædet er defekt Automatisk start af føntørring er deaktiveret Hydraulik defekt Hængsler i venstre og højre side er ikke lukkede Aktivt kulfilter er udtjent Der er opstået lækage Et sikkerhedselement har slukket for douche-wc-sædet i kort tid Afhjælpning Stil <Varmtvandsbeholder> på ON med fjernbetjeningen Stil <Varmtvandsbeholder> på ON med fjernbetjeningen Tænd for lugtudsugningen med fjernbetjeningen Øg douchestrålens styrke Rengør eller udskift douchedysen Genopret strømforsyningen. Douchearmen kører automatisk tilbage Sluk douche-wc-sædet, og kontakt kundeservice Tænd for føntørringen med fjernbetjeningen Kontakt kundeservice Luk hængslerne helt Udskift aktivt kulfilter Sluk for douche-wc-sædet. Afbryd vandtilførslen, træk netstikket ud, og kontakt kundeservice Sluk for netkontakten, og tænd den igen efter 30 s 20

21 Batteriskift på fjernbetjeningen Der skal sættes 3 batterier af type 1,5 V LR3 / AAA i fjernbetjeningen. Stil dig ved siden af douche-wc-sædet, så fjernbetjeningen genkendes. 1 Skub fjernbetjeningens beskyttelseskappe på indtil anslag. 2 Tryk på låsen, fjern beskyttelseskappen, udskift batterierne, idet det sikres, at polerne vender rigtigt. 21

22 Udskiftning af aktive kulfiltre For at sikre en effektiv lugtudsugning er det nødvendigt at skifte det aktive kulfilter regelmæssigt. Ved normal anvendelse skal det aktive kulfilter skiftes halvårligt. 1 Tag filterholderens afdækning af Fjern det udtjente aktive kulfilter, og smid det ud. 3 Isæt et nyt aktivt kulfilter. 4 Sæt filterholderens afdækning på. 22

23 Udskiftning af udligningsbufferne Hvis udligningsbufferne ikke ligger jævnt på WC-skålen, kan der opstå skader på Geberit AquaClean 5000plus. 1 Vip toiletsædet og -låget op. 2 Fjern den beskadigede udligningsbuffer. 3 Isæt en ny udligningsbuffer. 23

24 Tømning af varmtvandsbeholderen Anvendes Geberit AquaClean 5000plus ikke i et længere tidsrum, anbefaler vi at varmtvandsbeholderen tømmes. Så snart Geberit AquaClean 5000plus tages i brug igen, fyldes varmtvandsbeholderen automatisk med vand. Sørg ved genopretning af driften for at hjørneventilen åbnes først og netstikket sættes i efterfølgende. Ellers fungerer Geberit AquaClean 5000plus ikke, og på fjernbetjeningens display vises [Error]. 1 Luk hjørneventilen. 2 Træk netstikket ud. 3 Løsn panserslangen til afløbet, og tøm restvandet i opsamlingsbeholderen

25 4 Skru filterstudsen af med hånden Stil opsamlingsbeholderen under aftapningsåbningen, og løsn aftapningsskruen en kvart omdrejning med en mønt. Resultat Vandet fra varmtvandsbeholderen løber ned i opsamlingsbeholderen. 6 Stram aftapningsskruen igen. 7 Genmontér filterstudser og panserslange. 25

26 Rengøring eller udskiftning af douchedysen 1 Vip toiletsædet op. 2 Tryk på knappen<service> på fjernbetjeningen. Resultat Douchearmen kører ud uden at sprøjte med vand. 3 Hold douchearmen fast med den ene hånd, og træk douchedysen forsigtigt af med den anden hånd. 4 Rengør og afkalk douchedysen. 5 Tryk på knappen<service>. Resultat Douchearmen kører tilbage til udgangspositionen uden dyse. 6 Rengør douchearmens åbning. 7 Tryk på knappen<service>. Resultat Douchearmen kører ud uden at sprøjte med vand. 26

27 8 Sæt den rengjorte eller nye douchedyse på douchearmen. En reservedyse befinder sig på undersiden af kabinettet. 9 Tryk på knappen<service>. Resultat Douchearmen kører tilbage til udgangsposition. 27

28 Afmontering og montering af toiletsæde og -låg 1 Vip toiletsædet og -låget op, og skub begge hængselskapper. 2 Tag toiletsædet og -låget af. 3 Efter rengøringen sættes toiletsædet og -låget på igen, og de to hængelseskapper skubbes ind. Resultat Toiletsædet er fastlåst. 4 Luk toiletsædet og -låget. 28

29 Tekniske data Mærkespænding 230 V AC Netfrekvens Hz Effektforbrug 850 W Effektforbug standby / ved tilkoblet varmeanlæg 0,9 / 6,7 W Beskyttelsestype IP x4 Sikkerhedsklasse I Længde netkabel 2 m Luftgennemstrømning for lugtudsugning 4,4 m 3 /h Luftgennemstrømning for føntørrer 9,1 m 3 /h Gennemstrømningsmængde for analdouche 1,7 3 l/min Gennemstrømning ladydouche 0,6 2 l/min Føntemperatur, fabriksindstilling 45 C Indstillingsområde for lufttemperatur C Vandtemperatur, fabriksindstilling 37 C Indstillingsområde for vandtemperatur C Opbevaringstemperatur C Douchetid, fabriksindstilling 20 s Antal tryktrin for douchestråle 7 Forsyningstrykområde 1 10 bar Varmtvandsbeholderens volumen 1,65 l Nettovægt 6,3 kg Bruttovægt 9,2 kg Maks. belastning af toiletsæde / -låg 150 kg Driftstemperatur 5 40 C 29

30 Garanti over for slutkunde Følgende garanti over for slutkunde gælder ved siden af det ved lov fastsatte ansvar for materielle fejl, der påhviler kontrahenten, og har ingen indvirkning derpå. Det Geberit-selskab ( Geberit ), der er ansvarligt for det område, hvor Geberit AquaClean-produktet ( produktet ) installeres, yder garanti for det produkt, der er oplyst med serienummer på garantibeviset. Garantien omfatter følgende: 1. Geberit garanterer i en periode på 3 år fra installationsdatoen hos slutkunden ( garantiperiode ), at produktet er frit for materiale- og produktionsfejl. Garantiens omfang er som følger: I de første to år af garantiperioden istandsætter eller skifter Geberit i tilfælde af materiale- og produktionsfejl de defekte dele gratis gennem en af Geberit autoriseret kundeservice. I det tredje år af garantiperioden leverer Geberit i tilfælde af materiale- eller produktionsfejl gratis reservedele til udskiftning af defekte dele til den af Geberit autoriserede kundeservice, som kunden har valgt at lade reparationen udføre af. Slutkunden kan ikke fremsætte yderligere krav over for Geberit, ud over bestemmelserne i denne garanti. 2. Der kan kun gøres garantikrav gældende, hvis: produktet er monteret og taget i drift af en VVS-installatør eller af en af Geberit autoriseret kundeservice; der ikke er foretaget ændringer af produktet, især at der ikke er fjernet eller skiftet dele eller foretaget eftermonteringer; og produktets fejl ikke skyldes forkert installation eller brug eller mangelfuld pleje og vedligeholdelse; I det tredje år af garantiperioden kan der kun fremsættes krav, såfremt slutkunden udfylder det vedlagte garantibevis og sender det retur til det lokale Geberit-selskab i det område, hvor produktet er installeret, inden 90 arbejdsdage fra installationsdatoen. 3. Denne garanti gælder for installationssteder i lande, hvor Geberit repræsenteres af eget salgsselskab eller gennem en salgspartner. 4. Denne garanti er udelukkende underlagt lovgivningen i det land, hvor Geberit har sit hovedsæde. FN's konvention om aftaler om internationale køb af løsøre er udelukket. Alle uoverensstemmelser, der måtte udspringe af nærværende garanti, afgøres ved domstolen i den by, hvor Geberit har sit hjemsted. 30

31 Installatør: Fornavn: Navn: Firma: Adresse: Postnr.: By: Installationsdato: Underskrift: Serienummer [ ] bahama beige [ ] alpinhvid [ ] manhattan [ ] pergamon

32 (CH) Geberit Vertriebs AG Soorpark CH-9606 Bütschwil Tel Fax (IT) Geberit Marketing e Distribuzione SA Via Gerre 4 CH-6928 Manno Tel Fax (BG) Юнитрейд Интернешънъл ЕООД бул. Черни връх 161-А 1407 София тел. 02/ факс: 02/ (00) D &BDC (DE) Geberit Vertriebs GmbH Kundendienst / Servicestelle Theuerbachstrasse 1 D Pfullendorf Tel. (075 52) Fax (075 52) (AT) Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG Geberit AquaClean Schauraum Argentinier Strasse 29 A-1040 Wien Tel. (01) Fax (01) (UK) Geberit Sales Ltd. Geberit House Academy Drive Warwick Warwickshire CV34 6QZ Tel: (0) Fax (0) In Eire Tel: (AE) Geberit International Sales AG Dubai Branch P.O. Box 54715, Dubai Airport Free Zone East Wing, Bldg- 4A, 4th Floor, 401, Dubai - UAE Tel Fax (ZA) Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd Street, Eastgate Gardens Commercial Park Sandton, South Africa Tel Fax (FR) Geberit France Parc Tertiaire S lic 23/25 rue de Villeneuve - BP Rungis cedex Tél. +33(0) Fax +33(0) (BE) Geberit nv Beaulieustraat 6 B-1830 Machelen Tel Fax (NL) Geberit B.V. Fultonbaan NE Nieuwegein Tel. +31 (0) Fax +31 (0) (DK) Geberit A/S Lægårdsvej 26 DK-8520 Lystrup Tlf Fax (NO) Geberit AS Luhrtoppen 2 N-1470 Lørenskog Oslo Tel (SE) Geberit AB Kantyxegatan 25 Box SE Malmö Tel (FI) Geberit Oy Ruukinkuja 4 FI ESPOO Puhelin (PL) Geberit Sp. z o.o. ul. Postępu Warszawa Tel (RU) Geberit International Sales AG Russia Branch Krasnoproletarskaya str. 16, bld.3, entrance 8, office 1-5, RU Moscow T: F: (HU) Geberit Kft 1117 Budapest, Budafoki út 97. Tel (SK) Geberit Slovensko s.r.o Karadžičova Bratislava 2 Tel: (RO) Geberit International Sales AG Splaiul Unirii, Nr. 86, Et. 3 Sector 4, Bucharest Tel /81 Fax (TR) Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. ti. Koþuyolu Cad. No: Kadýköy- Ýstanbul Turkey Tel Fax (ES) Geberit, S.A. La Selva, 10 1 A; Ed. In Blau Parque de Negocios Mas Blau E El Prat de Llobregat (Barcelona) Tel (PT) Geberit Tecnologia Sanitária, S.A Urb. Pólo Tecnológico à Estr. do Paço do Lumiar, Lt. 6-2º A LISBOA (SI) Geberit prodaja, d.o.o. Smolnik Ruše Tel: Fax: (HR) Predstavništvo Geberit prodaja d.o.o. Kutnjački put Zagreb, HR Tel: Fax: (SR) Geberit - Predstavništvo za Republiku Srb ju i Republiku Crnu Goru Vojvode Skopljanca 24 SR Beograd Tel: Fax: (BA) Geberit prodaja d.o.o. Predstavništvo Bosna i Hercegovina Aleja lipa br.561 BA Sarajevo Tel: Fax: (LU) Geberit Luxembourg 61, avenue de la Libération L-3850 Schifflange Tel Fax (CZ) Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 CZ Brno Tel: Fax: (MK) Geberit prodaja d.o.o. Prestavništvo vo Makedonija Skopje Čede Fi ipovski 12 MK Skopje Tel: Fax:

Geberit AquaClean Mera. Et mesterværk. funktion og design. Kan leveres fra 1. september 2015. Nyhed

Geberit AquaClean Mera. Et mesterværk. funktion og design. Kan leveres fra 1. september 2015. Nyhed Geberit AquaClean Mera Et mesterværk i funktion og design Kan leveres fra 1. september 2015 Nyhed Geberit AquaClean Mera Et mesterværk i funktion og design. Geberit AquaClean Mera løfter niveauet for douchetoiletters

Læs mere

Toilettet, som vasker dig med vand.

Toilettet, som vasker dig med vand. Toilettet, som vasker dig med vand. I centrum af dit badeværelse: Velvære. Vand har egenskaber, som har en mærkbar indvirkning på vores velbefindende: det forfrisker, opliver, renser. Men Geberit AquaClean

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Betjenings og installations manual model Jasmin

Betjenings og installations manual model Jasmin Betjenings og installations manual model Jasmin AB-300 Series : Symbol AB-311, AB-312 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler.....3 Grundlæggende instruktioner....4

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning DK devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Anvendelse og funktion Devilink HR Devilink HR (indbygningsrelæ) er en enhed der tænder og slukker for varmeelementer

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. Tapetafdamper DTS 5800

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. Tapetafdamper DTS 5800 Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Tapetafdamper Driftsvejledningen er en del af apparatet. Gem den til senere brug! Læs hele betjeningsvejledningen grundigt igennem, før du

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Installationssystem. TacTiles

Installationssystem. TacTiles Installationssystem TacTiles Limfri installation For 2 år siden installerede vi 4.000 kvadratmeter tæppefliser i vores showroom med TacTiles, og jeg er stadig meget tilfreds. Jeg skal ærligt indrømme,

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. Tapetafdamper W 16 DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. Tapetafdamper W 16 DK Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Tapetafdamper DK 4 X x 360 1 x 135 1. 2. 3. 5 6 7 A 8 9 80 2 Jahre Dampf-Tapetenablöser Garantie Steam wallpaper stripper 2 years Décolleuse

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning MPE 60 DK c Manicure-/Pedicure-sæt Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Kære

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Geberit AquaClean Toilettet, som rengør dig med vand. Mere komfort til dine gæster.

Geberit AquaClean Toilettet, som rengør dig med vand. Mere komfort til dine gæster. Geberit AquaClean Toilettet, som rengør dig med vand. Mere komfort til dine gæster. For at konkurrere med de bedste som hotelejer i disse tider, er det absolut nødvendigt at have douchetoiletter. Ernst

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Midtpunktet. Geberit Monolith

Midtpunktet. Geberit Monolith Midtpunktet. Geberit Monolith For folk med karakter. Og dem som sætter pris på de gode ting i livet. Vil du gerne give dit nye badeværelse et karakteristisk, moderne touch? Med Geberit Monolith moduler

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 DK 1. Generelle oplysninger 114 1.1 Generelt om denne vejledning 114 1.2 Symbolforklaring 114 1.3 Producentens ansvar og garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere