Geberit AquaClean 5000plus. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geberit AquaClean 5000plus. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Geberit AquaClean 5000plus DK Betjeningsvejledning

2

3 Hygiejne og velvære... 4 Fordele for dit helbred og velvære... 4 Nem betjening... 4 Har du spørgsmål vedrørende Geberit AquaClean?... 4 Registrering af garantibeviset... 4 Miljø... 4 Vigtige henvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Overensstemmelseserklæring... 5 Sikkerhedshensyn... 5 Drift... 5 Symbolforklaring... 5 Betjening Geberit AquaClean 5000plus... 6 Oversigt over betjeningselementer... 6 Betjeningsfelt... 6 Fjernbetjening Geberit AquaClean 5000plus... 7 Ekstrafunktioner fjernbetjening Geberit AquaClean 5000plus... 8 Integreret betjeningsfelt... 9 Anvendelse af Geberit AquaClean 5000plus Anvendelse af lady-douche Værd at vide Stænkbeskyttelse Opbevaring af fjernbetjeningen Sænkningsautomatik til toiletsæde og -låg Memoryfunktion Nulstilling af lagrede indstillinger til fabriksindstilling Pleje og rengøring Anvisninger vedrørende pleje Komponenter Tilladte rengøringsmidler og -redskaber Ikke tilladte rengøringsmidler og -redskaber Tips Rengøring af toiletsæde, toiletlåg og hus Fejlafhjælpning Driftsfejl Batteriskift på fjernbetjeningen Udskiftning af aktive kulfiltre Udskiftning af udligningsbufferne Tømning af varmtvandsbeholderen Rengøring eller udskiftning af douchedysen Afmontering og montering af toiletsæde og -låg Tekniske data Garanti over for slutkunde

4 Hygiejne og velvære Geberit AquaClean 5000plus er et Douche-WC sæde, der anvender den friskeste og reneste kilde: vand. En individuel vandstråle renser bagdelen på en skånsom og behagelig måde. Det er nemt at anvende, men effektivt. Tørringen kan foregå med toiletpapir, håndklæde eller ved hjælp af den integrerede føntørrer. Fordele for dit helbred og velvære Nem betjening Doucheprincippet omfatter desuden ekstrafunktioner såsom oscillerende douchestråle, lady-douche beregnet til kvinders naturlige intimhygiejne, en pulserende massagestråle, føntørrer, fjernbetjening og memoryfunktion. Betjeningen er legende let. Du kan enten anvende knapperne, der er anbragt synligt på siden, eller fjernbetjeningen. Har du spørgsmål vedrørende Geberit AquaClean? Vi besvarer gerne eventuelle spørgsmål ved henvendelse. Kontakt venligst dit lokale Geberit-salgsselskab. Registrering af garantibeviset Benyt lejligheden til at registrere dine kontaktdata online, så vi kan give dig optimal service: Miljø Dette produkt lever op til kravene i EU-direktivet Restriction of Hazardous Substances (2002/95/EF). Det er stort set frit for bestemte miljøbelastende indholdsstoffer som f.eks. bly, kviksølv, kadmium og krom VI. Alle gamle Geberit AquaClean 5000plus kan afleveres gratis hos Geberit, som sørger for en faglig korrekt bortskaffelse. Denne ordning gælder for alle EU-lande samt Schweiz og Norge. Oplysninger om de pågældende indleveringssteder får du hos dit lokale Geberit-salgsselskab eller på landenes respektive hjemmesider. 4

5 Vigtige henvisninger Korrekt anvendelse Geberit AquaClean 5000plus er et Douche-WC sæde, der også er beregnet til afvaskning af analområdet og med lady-douchen desuden til afvaskning af vaginalområdet. Enhver anden anvendelse betragtes som ukorrekt. Geberit påtager sig ikke noget ansvar for følgerne af ukorrekt anvendelse. Overensstemmelseserklæring Sikkerhedshensyn Overensstemmelseserklæringen kan fås hos dit lokale Geberit-salgsselskab. Hvis Geberit AquaClean viser tegn på skader, skal det straks frakobles netforsyningen, og der skal rettes henvendelse til Geberits kundeservice Hvis netkablet er beskadiget, skal det udskiftes af en fagmand Forsøg under ingen omstændigheder selv at åbne og reparere Geberit AquaClean. Undlad at foretage ændringer eller ekstrainstallationer. Geberit AquaClean indeholder strømførende dele. Livsfare efter åbning Reparationer må udelukkende foretages af en autoriseret fagmand under anvendelse af originale reservedele og originalt tilbehør Geberit AquaClean må kun tilkobles den netspænding, der angives på typeskiltet. Der findes yderligere tekniske data i kapitlet Tekniske data Drift Personer, herunder især børn, med manglende kendskab til brugen af Geberit AquaClean 5000plus skal instrueres i brugen heraf Alle personer har en særlig, individuel temperaturfølsomhed. Kontrollér indstillingen for føn- og vandtemperaturen før hver anvendelse af Geberit AquaClean 5000plus Betjening og vedligeholdelse må udelukkende ske som beskrevet i denne betjeningsvejledning Geberit AquaClean 5000plus må kun fungere med drikkevand Symbolforklaring FARE Henviser til en mulig farlig situation, som kan medføre døden eller alvorlige personskader. Henviser til en vigtig oplysning. 5

6 Betjening Geberit AquaClean 5000plus Oversigt over betjeningselementer 5 1 Serienummer 2 Betjeningsfelt 3 Netkontakt 4 Rum til aktivt kulfilter 5 Rengøringsanvisninger til slutkunden Aftapningsskrue 7 Douchearm 8 Føntørrer 9 Brugeridentifikation 10 Udligningsbuffer 11 Reservedyse Betjeningsfelt Statusindikator varmtvandsbeholder 2 Douchestrålens styrke 3 Start og stop douchen 6

7 Fjernbetjening Geberit AquaClean 5000plus D1 D2 D3 D11 D4 D10 D9 D5 D8 D7 D Display D1 Temperaturindikator brusevand/fønluft D2 Føntemperatur D3 Serviceindikator D4 Statusindikator varmtvandsbeholder D5 Lugtudsugning D6 Føntørring D7 Douchearmens position D8 Oscillerende douchestråle D9 Massagestråle D10 Douchestrålens styrke D11 Fejlvisning Knapper 1 Start og stop <Douche> 2 Formindsk <Douchestrålens styrke > 3 Øg <Douchestrålens styrke +> 4 <Lugtudsugning> 5 <Føntørring> 6 Start og stop <Oscillerende douchestråle> 7 <Douchearmens position> frem og tilbage 8 <Service> 9 <Temperatur brusevand/fønluft> 10 <Varmtvandsbeholder> ON/Energisparefunktion/OFF 11 Start og stop <Massagestråle> 12 <Lady-douche> 7

8 Ekstrafunktioner fjernbetjening Geberit AquaClean 5000plus Med fjernbetjeningen kan man hente alle ekstrafunktioner. Fjernbetjeningen aktiveres ved at trykke én gang på en vilkårlig knap. Displaytekst vises. Den slukker selv 10 min efter brug. <Lady-douche> Den blide douchestråle vasker yderst blidt og nænsomt. Tryk på knappen: Douchearmen kører til positionen og starter douchen. Douchen stopper efter 20 s. Det er muligt at afbryde douchen tidligere ved at trykke på knappen<douche>. <Massagestråle> Den pulserende massagestråle giver velvære og virker afslappende. Tryk på knappen: Massagestrålen aktiveres. Funktionen kan aktiveres før eller under douchen. Tryk på knappen igen: Massagestrålen deaktiveres. <Douchearmens position> Douchearmen kan flyttes frem eller tilbage i 7 trin alt efter siddeposition ved hjælp af pilebetjeningsknappen. Tryk på knappen: Douchearmens position indstilles. <Oscillerende douchestråle> Den oscillerende douchestråle giver en mere effektiv vask. Tryk på knappen: Oscillerende douchestråle aktiveres. Funktionen kan aktiveres før eller under douchen. Douchearmen kører ud og trækkes tilbage igen. Tryk på knappen igen: Oscillerende douchestråle stopper. <Varmtvandsbeholder> Tryk på knappen: Display : Varmeanlægget er tændt (fabriksindstilling). Vandtemperaturen er forindstillet til 37 C Display : Energisparefunktion. Varmeanlægget starter først, når brugeridentifikationen aktiveres. Opvarmningstiden er 3 til 4 min Display : Varmeanlægget er slukket <Temperatur brusevand> Indstil den ønskede temperatur for brusevandet. Tryk på knappen: Temperaturen sættes op eller ned. <Temperatur fønluft> Indstil den ønskede temperatur for fønluften. Forudsætning: Vælg funktionen føntørring. Tryk på knappen: Temperaturen sættes op eller ned. <Lugtudsugning> Ved tændt lugtudsugning starter lugtudsugningen automatisk efter 4 bis 6 s, så snart der sidder en person på WC'et. Tryk på knappen: Display : Lugtudsugningen er tændt Ingen visning: Lugtudsugningen er slukket 8

9 Integreret betjeningsfelt <Føntørring> Ved tændt føntørrer starter føntørringen automatisk efter hver douch. Tryk på knappen: Display : Føntørrer er tændt Ingen visning: Føntørrer er slukket <Service> Til deaktivering af douchefunktionen ved manuel rengøring eller udskiftning af douchedysen Tryk på knappen: Douchearmen kører ud uden at sprøjte med vand. For yderligere oplysninger se kapitlet Fejlafhjælpning. Start og stop <Douche> Tryk på knappen: Douchearmen kører til positionen og starter douchen. Douchen stopper automatisk efter 20 s. Tryk på knappen igen: Douchen stopper. <Douchestrålens styrke> Ved at trykke på <+> eller <-> under douchen ændres anal- og lady-douchestrålens styrke. Der kan vælges mellem 7 trin for douchestrålens styrke. Statusindikator varmtvandsbeholder LED lyser ved : Varmeanlæg er tændt LED lyser ved : Varmeanlæg er i energisparefunktion. Varmeanlægget starter først, når brugeridentifikationen aktiveres. Opvarmningstiden er 3 til 4 min LED lyser ved : Varmeanlægget er slukket 9

10 Anvendelse af Geberit AquaClean 5000plus Doucheprincip: Douchedysen rengøres automatisk med rent vand før og efter hver douche Vandstrålens styrke og nøjagtighed kan reguleres individuelt. Under douchen bliver douchestrålen langsomt køligere og køligere. Forudsætninger Lugtudsugningen og føntørringen er tændt. Takket være brugeridentifikationen kan douchen først aktiveres, når der sidder en person på WC'et. WC-skyllet aktiveres som sædvanligt ved hjælp af skylleknappenpå cisternen. Et WC med monteret Geberit AquaClean 5000plus kan til enhver tid benyttes som et normalt WC. 1 Sæt dig på WC'et. Resultat Lugtudsugning starter automatisk efter 4 bis 6 s og sørger for, at fjerne enhver ubehagelig lugt. Den stopper, så snart du rejser dig. 2 Tryk på betjeningsknappenn <Douche>. Resultat Douchen starter og stopper efter 20 s. Douchen kan afbrydes tidligere ved at trykke på knappen <Douche>. Efter douchen starter føntørringen automatisk. Den stopper, så snart du trykker på knappen <Føntørring>. 10

11 Anvendelse af lady-douche Vandstrålens styrke og nøjagtighed kan reguleres individuelt. Under douchen bliver douchestrålen langsomt køligere og køligere. ` Tryk på knappen<lady-douche>. Resultat Lady-douchen starter og stopper efter 20 s. Douchen kan afbrydes tidligere ved at trykke på knappen<douche>. Efter douchen starter føntørringen automatisk. Den stopper, så snart du rejser dig eller trykker på knappen<føntørring>. 11

12 Værd at vide Stænkbeskyttelse Stænkbeskyttelsen kan anvendes til at kontrollere funktionerne for Geberit AquaClean 5000plus, uden at der sidder en person på WC'et. Brugeridentifikationen skal dækkes til, og alle funktionerne kan kontrolleres med fjernbetjeningen. 2 1 Stænkbeskyttelse 2 Brugeridentifikation 1 Opbevaring af fjernbetjeningen Fjernbetjeningen kan opbevares i en separat vægholder. Sænkningsautomatik til toiletsæde og -låg Dæmpere affjedrer toiletsædet og -låget støjfrit og sørger for langsom lukning. Åbningen foregår som ved et normalt toiletsæde og -låg. Toiletsædet og -låget må ikke trykkes ned manuelt. Derved skades dæmperne. 12

13 Memoryfunktion Memoryfunktionen for Geberit AquaClean 5000plus gemmer den sidst indstillede styrke for følgende funktioner: Douchestrålens styrke Vandtemperatur Douchearmens position Føntemperatur Massagestråle til og fra Oscillerende douchestråle til og fra Lugtudsugning til og fra Føntørrer til og fra De lagrede indstillinger kan nulstilles tilbage til fabriksindstilling. Ved hjælp af denne fremgangsmåde nulstilles alle gemte indstillinger. Nulstilling af lagrede indstillinger til fabriksindstilling ` Tryk samtidigt på knapperne <Service> og <Varmtvandsbeholder> på fjernbetjeningen, og hold dem nede i 2 s. Resultat LED lyser op på betjeningsfeltet. Alle indstillinger er nu nulstillet til fabriksindstilling. 13

14 Pleje og rengøring Geberit AquaClean 5000plus er et næsten vedligeholdelsesfrit, førsteklasses produkt. Toiletsædet og -låget er nemme at rengøre og afmontere om nødvendigt. Douchedysen er også nem at udskifte i tilfælde af tilkalkning eller tilstopning. Aggressive rengøringsmidler kan beskadige materialeoverfladen. Det er derfor vigtigt at følge de nedenstående anvisninger vedrørende pleje og rengøring. Anvisninger vedrørende pleje Komponenter Til den regelmæssige pleje, behøver man almindeligvis blot anvende vand, et mildt rengøringsmiddel, der ikke virker irriterende på huden, og en ikke kradsende svamp eller en blød klud. For at kunne opfylde design- såvel som funktionsmæssige krav består Geberit AquaClean 5000plus af forskellige komponenter. Af denne grund er det vigtigt at overholde følgende rengøringsanvisninger, for garantien dækker ikke skader på overfladen eller af materialet, der skyldes ukorrekt behandling. 1 1 Toiletsæde og -låg 2 Føntørrer 3 Douchearm 4 Hus

15 Tilladte rengøringsmidler og -redskaber Rengøringsmidler Rengøringsmidlerne må godt være svagt sure, f. eks. citronsyre Rengøringsmidlerne skal helst fortyndes med vand Rengøringsmidlerne skal være flydende Rengøringsmidlerne må ikke virke irriterende på huden Rengøringsmidlerne må godt være skummende Rengøringsredskaber Svamp, tavlesvamp Klud, vaskeskind WC-børste 15

16 Ikke tilladte rengøringsmidler og -redskaber Rengøringsmidler Rengøringsmidlerne må ikke være i pulverform, f. eks. skurepulver eller skuremiddel Rengøringsmidlerne må ikke være ætsende, f. eks. koncentreret afløbsrens Xi Rengøringsmidlerne må ikke virke irriterende på øjne og hud Rengøringsmidlerne må ikke indeholde en høj klorkoncentration Rengøringsmidlerne må ikke være slibende, som f. eks. sand eller skuremidler Rengøringsredskaber Kradsende svamp Ståluld, stålbørste, stålsvamp 16

17 Tips Problem Anvendelse af desinfektionsmiddel Tilkalket eller tilstoppet douchedyse på grund af fremmedstoffer i vandet Afhjælpning Kom desinfektionsmiddel på en blød klud, og tør komponenterne af med den. Kontrollér materialernes bestandighed over for desinfektionsmidlet. Rengøringen foretages ved at lægge douchedysen i et almindeligt afkalkningsmiddel et par timer. 17

18 Rengøring af toiletsæde, toiletlåg og hus Til rengøringen må der ikke anvendes kradsende svampe og skuremidler. Det frarådes desuden at anvende opløsningsmiddelbaserede eller syreholdige rengøringsmidler, afkalkningsmidler, husholdningseddike og rengøringsmidler, der indeholder eddikesyre. De angriber nemlig overfladen, som kan blive misfarvet. 1 Tør komponenterne af med en blød klud vædet med et mildt opvaskemiddel, der ikke virker irriterende på huden. 2 Tør komponenterne af med en blød klud. 18

19 Fejlafhjælpning FARE Livsfare på grund af elektrisk stød ` Forsøg under ingen omstændigheder selv at åbne og reparere apparatet ` Udskift under ingen omstændigheder selv netkablet, hvis det er beskadiget ` Kontakt kundeservice Driftsfejl Fejl Ingen funktion og visning [Error] på fjernbetjeningens display Ingen funktion via fjernbetjening (der er ingen symboler i displayet) Årsag Afhjælpning Netstikket sidder ikke i stikdåsen Sæt netstikket i stikdåsen Netkontakten er slukket Tænd netkontakten Sikringen i den elektriske fordeler er defekt Kontrolvinduet for brugeridentifikationen på kabinettets øverste del er tilsmudset Softwarefejl Strømforsyningen er afbrudt Vandtilførsel er afbrudt Batterierne er brugt op Der er ikke isat nogen batterier Batterierne er isat forkert Der er ingen forbindelse mellem douche-wc sædet og fjernbetjeningen Fjernbetjeningen er defekt Udskift sikringen i den elektriske fordeler Rengør kontrolvinduet med en blød klud Sluk for netkontakten, og tænd den igen efter 30 s Lad strømforsyningen kontrollere af en fagmand Træk netstikket ud, åbn hjørneventilen og sæt netstikket i igen efter 30 s Hold fjernbetjeningen ved siden af douche-wc sædet, og udskift batterierne Hold fjernbetjeningen ved siden af douche-wc-sædet, og sæt batterier (3 x 1,5 V, type LR3 / AAA) i Hold fjernbetjeningen ved siden af douche-wc-sædet, og isæt batterierne, så polerne vender rigtigt Hold fjernbetjeningen ved siden af douche-wc-sædet, og sæt batterierne i igen Udskift fjernbetjeningen 19

20 Fejl Årsag Brusevandets temperatur er Varmeanlægget er ikke tændt for lav Lugtudsugningen starter ikke Douchestrålen er for svag, eller der sprøjtes overhovedet ikke noget vand Douchearmen kører ikke tilbage Føntørringen starter ikke Sænkningsautomatikken virker ikke Dårlig lugt på trods af lugtudsugning Der løber vand ud på gulvet Alle tre LED'er på betjeningsfeltet blinker, og på fjernbetjeningen vises [Error] Opvarmningstiden er for kort ved varmeanlæg i energisparefunktion Automatisk start af lugtudsugningen er deaktiveret Douchestrålens styrke er indstillet for lavt Douchedysen er forstoppet eller tilkalket Strømforsyningen er afbrudt Douche-WC-sædet er defekt Automatisk start af føntørring er deaktiveret Hydraulik defekt Hængsler i venstre og højre side er ikke lukkede Aktivt kulfilter er udtjent Der er opstået lækage Et sikkerhedselement har slukket for douche-wc-sædet i kort tid Afhjælpning Stil <Varmtvandsbeholder> på ON med fjernbetjeningen Stil <Varmtvandsbeholder> på ON med fjernbetjeningen Tænd for lugtudsugningen med fjernbetjeningen Øg douchestrålens styrke Rengør eller udskift douchedysen Genopret strømforsyningen. Douchearmen kører automatisk tilbage Sluk douche-wc-sædet, og kontakt kundeservice Tænd for føntørringen med fjernbetjeningen Kontakt kundeservice Luk hængslerne helt Udskift aktivt kulfilter Sluk for douche-wc-sædet. Afbryd vandtilførslen, træk netstikket ud, og kontakt kundeservice Sluk for netkontakten, og tænd den igen efter 30 s 20

21 Batteriskift på fjernbetjeningen Der skal sættes 3 batterier af type 1,5 V LR3 / AAA i fjernbetjeningen. Stil dig ved siden af douche-wc-sædet, så fjernbetjeningen genkendes. 1 Skub fjernbetjeningens beskyttelseskappe på indtil anslag. 2 Tryk på låsen, fjern beskyttelseskappen, udskift batterierne, idet det sikres, at polerne vender rigtigt. 21

22 Udskiftning af aktive kulfiltre For at sikre en effektiv lugtudsugning er det nødvendigt at skifte det aktive kulfilter regelmæssigt. Ved normal anvendelse skal det aktive kulfilter skiftes halvårligt. 1 Tag filterholderens afdækning af Fjern det udtjente aktive kulfilter, og smid det ud. 3 Isæt et nyt aktivt kulfilter. 4 Sæt filterholderens afdækning på. 22

23 Udskiftning af udligningsbufferne Hvis udligningsbufferne ikke ligger jævnt på WC-skålen, kan der opstå skader på Geberit AquaClean 5000plus. 1 Vip toiletsædet og -låget op. 2 Fjern den beskadigede udligningsbuffer. 3 Isæt en ny udligningsbuffer. 23

24 Tømning af varmtvandsbeholderen Anvendes Geberit AquaClean 5000plus ikke i et længere tidsrum, anbefaler vi at varmtvandsbeholderen tømmes. Så snart Geberit AquaClean 5000plus tages i brug igen, fyldes varmtvandsbeholderen automatisk med vand. Sørg ved genopretning af driften for at hjørneventilen åbnes først og netstikket sættes i efterfølgende. Ellers fungerer Geberit AquaClean 5000plus ikke, og på fjernbetjeningens display vises [Error]. 1 Luk hjørneventilen. 2 Træk netstikket ud. 3 Løsn panserslangen til afløbet, og tøm restvandet i opsamlingsbeholderen

25 4 Skru filterstudsen af med hånden Stil opsamlingsbeholderen under aftapningsåbningen, og løsn aftapningsskruen en kvart omdrejning med en mønt. Resultat Vandet fra varmtvandsbeholderen løber ned i opsamlingsbeholderen. 6 Stram aftapningsskruen igen. 7 Genmontér filterstudser og panserslange. 25

26 Rengøring eller udskiftning af douchedysen 1 Vip toiletsædet op. 2 Tryk på knappen<service> på fjernbetjeningen. Resultat Douchearmen kører ud uden at sprøjte med vand. 3 Hold douchearmen fast med den ene hånd, og træk douchedysen forsigtigt af med den anden hånd. 4 Rengør og afkalk douchedysen. 5 Tryk på knappen<service>. Resultat Douchearmen kører tilbage til udgangspositionen uden dyse. 6 Rengør douchearmens åbning. 7 Tryk på knappen<service>. Resultat Douchearmen kører ud uden at sprøjte med vand. 26

27 8 Sæt den rengjorte eller nye douchedyse på douchearmen. En reservedyse befinder sig på undersiden af kabinettet. 9 Tryk på knappen<service>. Resultat Douchearmen kører tilbage til udgangsposition. 27

28 Afmontering og montering af toiletsæde og -låg 1 Vip toiletsædet og -låget op, og skub begge hængselskapper. 2 Tag toiletsædet og -låget af. 3 Efter rengøringen sættes toiletsædet og -låget på igen, og de to hængelseskapper skubbes ind. Resultat Toiletsædet er fastlåst. 4 Luk toiletsædet og -låget. 28

29 Tekniske data Mærkespænding 230 V AC Netfrekvens Hz Effektforbrug 850 W Effektforbug standby / ved tilkoblet varmeanlæg 0,9 / 6,7 W Beskyttelsestype IP x4 Sikkerhedsklasse I Længde netkabel 2 m Luftgennemstrømning for lugtudsugning 4,4 m 3 /h Luftgennemstrømning for føntørrer 9,1 m 3 /h Gennemstrømningsmængde for analdouche 1,7 3 l/min Gennemstrømning ladydouche 0,6 2 l/min Føntemperatur, fabriksindstilling 45 C Indstillingsområde for lufttemperatur C Vandtemperatur, fabriksindstilling 37 C Indstillingsområde for vandtemperatur C Opbevaringstemperatur C Douchetid, fabriksindstilling 20 s Antal tryktrin for douchestråle 7 Forsyningstrykområde 1 10 bar Varmtvandsbeholderens volumen 1,65 l Nettovægt 6,3 kg Bruttovægt 9,2 kg Maks. belastning af toiletsæde / -låg 150 kg Driftstemperatur 5 40 C 29

30 Garanti over for slutkunde Følgende garanti over for slutkunde gælder ved siden af det ved lov fastsatte ansvar for materielle fejl, der påhviler kontrahenten, og har ingen indvirkning derpå. Det Geberit-selskab ( Geberit ), der er ansvarligt for det område, hvor Geberit AquaClean-produktet ( produktet ) installeres, yder garanti for det produkt, der er oplyst med serienummer på garantibeviset. Garantien omfatter følgende: 1. Geberit garanterer i en periode på 3 år fra installationsdatoen hos slutkunden ( garantiperiode ), at produktet er frit for materiale- og produktionsfejl. Garantiens omfang er som følger: I de første to år af garantiperioden istandsætter eller skifter Geberit i tilfælde af materiale- og produktionsfejl de defekte dele gratis gennem en af Geberit autoriseret kundeservice. I det tredje år af garantiperioden leverer Geberit i tilfælde af materiale- eller produktionsfejl gratis reservedele til udskiftning af defekte dele til den af Geberit autoriserede kundeservice, som kunden har valgt at lade reparationen udføre af. Slutkunden kan ikke fremsætte yderligere krav over for Geberit, ud over bestemmelserne i denne garanti. 2. Der kan kun gøres garantikrav gældende, hvis: produktet er monteret og taget i drift af en VVS-installatør eller af en af Geberit autoriseret kundeservice; der ikke er foretaget ændringer af produktet, især at der ikke er fjernet eller skiftet dele eller foretaget eftermonteringer; og produktets fejl ikke skyldes forkert installation eller brug eller mangelfuld pleje og vedligeholdelse; I det tredje år af garantiperioden kan der kun fremsættes krav, såfremt slutkunden udfylder det vedlagte garantibevis og sender det retur til det lokale Geberit-selskab i det område, hvor produktet er installeret, inden 90 arbejdsdage fra installationsdatoen. 3. Denne garanti gælder for installationssteder i lande, hvor Geberit repræsenteres af eget salgsselskab eller gennem en salgspartner. 4. Denne garanti er udelukkende underlagt lovgivningen i det land, hvor Geberit har sit hovedsæde. FN's konvention om aftaler om internationale køb af løsøre er udelukket. Alle uoverensstemmelser, der måtte udspringe af nærværende garanti, afgøres ved domstolen i den by, hvor Geberit har sit hjemsted. 30

31 Installatør: Fornavn: Navn: Firma: Adresse: Postnr.: By: Installationsdato: Underskrift: Serienummer [ ] bahama beige [ ] alpinhvid [ ] manhattan [ ] pergamon

32 (CH) Geberit Vertriebs AG Soorpark CH-9606 Bütschwil Tel Fax (IT) Geberit Marketing e Distribuzione SA Via Gerre 4 CH-6928 Manno Tel Fax (BG) Юнитрейд Интернешънъл ЕООД бул. Черни връх 161-А 1407 София тел. 02/ факс: 02/ (00) D &BDC (DE) Geberit Vertriebs GmbH Kundendienst / Servicestelle Theuerbachstrasse 1 D Pfullendorf Tel. (075 52) Fax (075 52) (AT) Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG Geberit AquaClean Schauraum Argentinier Strasse 29 A-1040 Wien Tel. (01) Fax (01) (UK) Geberit Sales Ltd. Geberit House Academy Drive Warwick Warwickshire CV34 6QZ Tel: (0) Fax (0) In Eire Tel: (AE) Geberit International Sales AG Dubai Branch P.O. Box 54715, Dubai Airport Free Zone East Wing, Bldg- 4A, 4th Floor, 401, Dubai - UAE Tel Fax (ZA) Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd Street, Eastgate Gardens Commercial Park Sandton, South Africa Tel Fax (FR) Geberit France Parc Tertiaire S lic 23/25 rue de Villeneuve - BP Rungis cedex Tél. +33(0) Fax +33(0) (BE) Geberit nv Beaulieustraat 6 B-1830 Machelen Tel Fax (NL) Geberit B.V. Fultonbaan NE Nieuwegein Tel. +31 (0) Fax +31 (0) (DK) Geberit A/S Lægårdsvej 26 DK-8520 Lystrup Tlf Fax (NO) Geberit AS Luhrtoppen 2 N-1470 Lørenskog Oslo Tel (SE) Geberit AB Kantyxegatan 25 Box SE Malmö Tel (FI) Geberit Oy Ruukinkuja 4 FI ESPOO Puhelin (PL) Geberit Sp. z o.o. ul. Postępu Warszawa Tel (RU) Geberit International Sales AG Russia Branch Krasnoproletarskaya str. 16, bld.3, entrance 8, office 1-5, RU Moscow T: F: (HU) Geberit Kft 1117 Budapest, Budafoki út 97. Tel (SK) Geberit Slovensko s.r.o Karadžičova Bratislava 2 Tel: (RO) Geberit International Sales AG Splaiul Unirii, Nr. 86, Et. 3 Sector 4, Bucharest Tel /81 Fax (TR) Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. ti. Koþuyolu Cad. No: Kadýköy- Ýstanbul Turkey Tel Fax (ES) Geberit, S.A. La Selva, 10 1 A; Ed. In Blau Parque de Negocios Mas Blau E El Prat de Llobregat (Barcelona) Tel (PT) Geberit Tecnologia Sanitária, S.A Urb. Pólo Tecnológico à Estr. do Paço do Lumiar, Lt. 6-2º A LISBOA (SI) Geberit prodaja, d.o.o. Smolnik Ruše Tel: Fax: (HR) Predstavništvo Geberit prodaja d.o.o. Kutnjački put Zagreb, HR Tel: Fax: (SR) Geberit - Predstavništvo za Republiku Srb ju i Republiku Crnu Goru Vojvode Skopljanca 24 SR Beograd Tel: Fax: (BA) Geberit prodaja d.o.o. Predstavništvo Bosna i Hercegovina Aleja lipa br.561 BA Sarajevo Tel: Fax: (LU) Geberit Luxembourg 61, avenue de la Libération L-3850 Schifflange Tel Fax (CZ) Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 CZ Brno Tel: Fax: (MK) Geberit prodaja d.o.o. Prestavništvo vo Makedonija Skopje Čede Fi ipovski 12 MK Skopje Tel: Fax:

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 11 Rev.03 del 30-06-12 DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 11 11 Dansk

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Lagerbeholdningskontrol-system

Lagerbeholdningskontrol-system DK Lagerbeholdningskontrol-system stst-79, STST30000 A B C F G D E H I A) Hovedenhed B) Sporingsenhed x5 C) Monteringsbeslag D) Brugerkort x5 E) Reserveværktøjskabler x3 F) USB kabel G) Taske til skruer

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 022 630 Transportemballage

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 550 DK. Type 0440

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 550 DK. Type 0440 Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Type 0440 2 Jahre Garantie 2 years Guarantee 2 ans de garantie 2 jaar garantie 8 6 5 4 3 1/2 7 11 13 12 14 Originalbetriebsanleitung 9 10 W550

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS WP12T350SN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN SRE 5 E 3 5 FIN 4 > u = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 4 38 50

Læs mere

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12)

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) ICC 2 Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) Læs denne brugsanvisning før første gangs brug af apparater og følg anvisningerne. Gem brugsanvisningen til senere brug eller til senere ejere.

Læs mere

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK ANBEFALINGER LÆS BRUGSANVISNINGEN GRUNDIGT, SÅ DU FÅR DET MESTE UD AF DIN HVIDEVARE Vi anbefaler at du gemmer installations- og brugsanvisningen til senere brug, og at du skriver serienummeret, som vist

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 960 Indhold Råd om

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere