TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS"

Transkript

1 TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

2 TEKNIK & MILJØS STRATEGIPAS Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. Hvert år skal der ske en revision af strategipasset. Revisionen i efteråret 2013 er sket gennem en proces i ForvaltningsMED, chefgruppen og de enkelte afdelinger. Det betyder, at handlinger og mål nu er rettet til, så de er tidssvarende. ForvaltningsMED og chefgruppen har besluttet fire fælles indsatsområder, som er: Kompetenceudvikling, udvikling af ledelsesinformation, sygefravær samt kvalitetsstyring og kvalitetssikring. Dette kan du læse mere om i afsnittet Fælles vision, indsatser og mål. Derudover har hver afdeling formuleret handlinger og mål, som er indarbejdet i strategipasset. Du kan orientere dig herom i de 6 efterfølgende afsnit. Strategipasset giver dig således et overblik over handlinger og mål, der gælder for forvaltningen og for din afdeling. Det glæder mig, at vi i fællesskab har fået sat retning og mål for forvaltningen. Hans Kjær Direktør Teknik & Miljø 2 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 3

3 INDHOLD Fælles vision, indsatser og mål 7 Sekretariat 10 Esbjerg Lufthavn 22 Plan 32 Miljø 44 Vej & Park 56 Entreprenør 72 4 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 5

4 FÆLLES VISION, INDSATSER OG MÅL VISION 2016 Vi gør det nemt, hurtigt og professionelt med respekt for helheden. Det gør vi ved at: Omsætte den politiske dagsorden til handling gennem Effektiv drift og udvikling Økonomisk overblik og ansvarlighed God service og målrettet kommunikation At sætte Esbjerg på landkortet Servicere med respekt for helheden gennem Kvalitet og ansvarlige løsninger Professionalisme og hurtighed Tilgængelighed og selvbetjeningsløsninger Innovation og løbende forbedringer Have en inspirerende arbejdsplads gennem Tiltrækning og fastholdelse Tværfaglige og udviklende fællesskaber Faglig og personlig udvikling Dialog og medindflydelse i dagligdagen Synlig og værdibaseret ledelse 6 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 7

5 FÆLLES VISION, INDSATSER OG MÅL FÆLLES VISION, INDSATSER OG MÅL INDSATSER OG MÅL I Teknik & Miljø er vi fælles om 4 indsatser og mål: Kompetenceudvikling: Alle afdelinger har indarbejdet kompetenceafklaring og -udvikling i strategipasset. I første omgang beskriver vi afdelingens samlede kompetencebehov. Herefter sætter vi gang i den enkelte medarbejders/gruppes kompetenceudvikling. Vi gennemfører arbejdet med kompetenceafklaring og -udvikling inden udgangen af. Udvikling af ledelsesinformation: Vi har peget på relevante områder til et fælles ledelsesinformationssystem (LIS). Ud fra disse udarbejder vi månedlige rapporter, og sender dem til relevante parter. Målene fra ledelsesinformationen står i strategipasset - fx mål for brugertilfredshed og fravær. Vi udarbejder alle relevante LIS-rapporter i. Sygefravær: Hver afdeling har formuleret visioner og handlingsplaner for sygefraværet, som er overført til strategipasset under fyrtårnet Attraktiv arbejdsplads. Sygefraværsprojektet afsluttes i sommeren, men sygefravær vil løbende være et fokusområde, så vi i fællesskab kan indfri den målsætning om, at det gennemsnitlige sygefravær pr. helårsansat maksimalt må ligge på 11,9 dage i Udbredelse af kvalitetsstyring: Udbredelse af kvalitetsstyring er indarbejdet under fyrtårnet Effektivitet. Et kvalitetsstyringssystem er et administrativt værktøj der indeholder procedurer og forskellige hjælpeværktøjer. Vi udbreder gradvist systemet i og 2015 på de områder, hvor det giver værdi. Vi tager udgangspunkt i det eksisterende kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet, og sammentænker udrulningen med arbejdsgangsanalyser. 8 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 9

6 INDLEDNING SEKRETARIAT Udover de 3 obligatoriske fyrtårne - effektivitet, innovation og attraktiv arbejdsplads - har vi i Sekretariatet besluttet også at arbejde med fyrtårnet - service, idet lige præcis service er en vigtig del af Sekretariatets daglige virke. På de næste sider i strategipasset, vil du kunne se, hvilke handlinger og mål vi i Sekretariatet har besluttet at arbejde med i den kommende 3-årige periode, for at kunne leve op til Teknik & Miljøs overordnede Vision Alle medarbejdere i Sekretariatet har medvirket til udarbejdelsen af de formulerede handlinger og mål, hvorfor medarbejderinddragelse naturligvis også vil være et vigtigt element i den nu forestående gennemførelse. 10 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 11

7 SEKRETARIATET EFFEKTIVITET E.1 Optimere arbejdsprocesser og minimere spildtid for Sekretariat og dets kunder E.2 Nedbringelse af print og traditionel papirpost E.3 Sikre effektive og elektroniske sagsgange bl.a. via gennemførsel sagsgangsanalyser (Lean) inden for relevante områder E.4 Øget anvendelse af informationssider og selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden, både internt og eksternt E.5 Sikre at vedtagne interne retningslinjer om korrekt digital sagsbehandling følges E.6 Implementering af kvalitetssikring og kvalitetsstyring på relevante områder Indkøb af papir Anvendelsesgrad af Doc2mail i Antal sagsgangsanalyser årligt Antal hits på hjemmesiden Alle relevante parter skal kunne attestere inden Alle nyansatte skal på kursus i relevante systemer Udpegning af relevante områder gennemført Faldende tendens. Modtaget papir måles fra januar Antal sendte ark: 1768 Antal forsendelser: Stigende tendens Medio Senest indenfor den første måned efter ansættelse Primo E.7 Sikre fortsat implementering af Doc2mail herunder håndtering af CPRnumre i forbindelse med digital post E.8 Undersøge mulighederne for anvendelse af digital udsendelse af regninger E.9 Opdatering af Køb & Salgs salgssider E.10 Opfølgning på at allerede vedtagne retningslinjer om korrekt digital sagsbehandling efterleves E.11 Opstart af arbejdsgangsanalyser (LEAN) på følgende områder: Personaleområdet Udarbejdelse af dagsordenpunkter/ samling af dagsordener E.12 Gennemførsel af handlingsplan efter arbejdsgangsanalyser (Lean) på kirkegårdsområdet E.13 Analyse af nuværende filstruktur i fælles drev med henblik på at gøre den mere effektiv E. 14 Kirkegårde papirarkiv i kælderen. Oprydning og evt. indscanning E.15 Entreprisegarantier (sikkerhedsstillelse). Analyse for mere effektiv elektronisk sagsgang Opdatering og udbredelse af Doc2mail vejledning Håndtering af CPR-numre, afklares Ultimo 2013 Medio Ultimo 2013 Medio Ultimo Ultimo Medio Medio Primo Ultimo Medio 12 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 13

8 SEKRETARIATET EFFEKTIVITET E. 16 Oprettelse af side på kommunens hjemmeside vedr. information om kolonihaver; kontakter, telefonnumre mv. E. 17 Udrulning af Web-Gis Intern lancering Ekstern lancering E. 18 Oprydning af databaser, herunder: Overblik over indsatsområder Afklaring af brugerbehov for Arc-GIS Gennemførsel af oprydning Opdatering til ny Arc-GIS Tilpasning af Web-GIS til ny struktur Gennemgang og opdatering af scripts E. 19 Geokodning af bygninger E. 20 Implementering af adressepakken E. 21 Afholde møde med ledergruppen i Plan ved digital attestation af fakturaer i Prisme E. 22 Sikre at byggesager oprettet efter 1. januar 2009 er tilgængelige på hjemmesiden Oprettelse af side med beskrivelse Afsluttet Igangsættes Gennemføres i perioden Ultimo Uge 2, Juni Marts Medio E.23 Gennemføre hit-måling på følgende sider på hjemmesiden: Byggegrunde Byggesagsarkiv Kolonihaver Kirkegårde Kort over Esbjerg Kommune Herefter iværksættes eventuelle markedsførings-/forbedringstiltag Primo E.24 Opfølgning på arbejdsgangsanalyse i Byggeri/Byggeservice herunder: Kommunikation med Skanning vedr. nye arbejdsgange Kommunikation med Borgerservice vedr. opgavers placering i Teknik & Miljø Implementering af nye administrative procedurer (sagsbehandlingsproces og håndtering af tegninger), herunder relevante procedurebeskrivelser og formidling her af Digital kundehjælp Kompetenceudvikling i Byggeservice (gennemføres i samarbejde med Byggeri) Evaluering af Telefon- og Vagtordning (gennemføres i samarbejde med Byggeri) November 2013 December 2013 September Januar Medio November TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 15

9 SEKRETARIATET INNOVATION SEKRETARIATET ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS I.1 Sikre plads til innovation og løbende udvikling blandt andet ved anvendelse af relevant teknologi I.1 Sikre plads til innovation og løbende udvikling blandt andet ved anvendelse af relevant teknologi I.3 Indgå aktivt i tværgående samarbejder og erfa-grupper med det formål at styrke videndeling I.4 Arbejde målrettet med at skabe rammerne for innovation I.5 Undersøge mulighederne internt og eksternt om evt. oprettelse af ny erfa-gruppe indenfor området sekretærfunktion/betjening af politikere I.6 Oplæg i Sekretariat fra gæsteoplægsholder vedr. innovation I.7 Innovation drøftes som fast punkt på kontormøder og ved PLUS-samtaler Ved udbud Andel af faggrupper i netværk og erfagrupper DBA spørgsmålet: Min nærmeste leder skaber gode rammer for udvikling Opstartes Indflydelse ved alle 100 % Gennemsnitlig score på 8 Ultimo Januar A.1 Skabe rammerne for medarbejdernes trivsel og udvikling A.2 Løbende fokus på sygefravær herunder gennemførsel af et tværgående sygefraværsprojekt DBA gennemsnitlige resultater for de forskellige kategorier skal som minimum være Sygefravær i Sygefravær i 2016 Jobindhold: 8,3 Personlig og faglig udvikling: 8 Ansættelsesforhold: 8,1 Nærmeste leder: 7,8 Menneskelige relationer og værdier: 8,2 Arbejdsmiljø: 8,7 Kreativitet og fornyelse: 6,8 Orientering mod borgerne/ brugerne: 8,5 5,3 dage pr. helårsansat 5,3 dage pr. helårsansat 16 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 17

10 SEKRETARIATET ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS A.3 Synliggøre Sekretariat som en god arbejdsplads, så vi fortsat kan tiltrække kompetente medarbejdere A.4 Fastholde fokus på trivsel herunder sundhed A.5 Udarbejdelse af jobprofiler og dertil knyttede kompetenceudviklingsplaner A. 6 I forhold til sygefravær vil vi have fokus på: At fastholde vores lave sygefravær At leve op til Esbjerg Kommunes strategi for sygefravær At skabe en fælles kultur omkring håndtering af stress og konflikter A.7 Ved kommende jobopsiag vil vi i højere grad betone udviklingsmuligheder i jobbet Henvises til operationelle mål Antal trivselsarrangementer/ studieture årligt for hele Sekretariat Henvises til strategiske og operationelle mål Gennemføres fremadrettet med start Minimum 1 Ultimo Primo A.8 Gennemførsel af kompetenceafklaring og kompetenceudvikling herunder hensyntagen til sårbarhed og opgaveplacering: Stab Sekretariat Frodesgade Økonomi & Personale Kortkontoret Administration A.9 Afholdelse af trivselsarrangement ifm. afdelingsmøde med fokus på ex. sygefravær A.10 Afholdelse af alle samtaler i forbindelse med sygefravær herunder fælles udmelding herom A.11 Deltagelse på kursus vedr. den svære samtale A.12 Italesætte/ forstærke fælles kultur omkring håndtering af stress og konflikter Vi vil alle handle aktivt i håndteringen her af Igangsættes Igangsættes Igangsættes Igangsættes Igangsættes Marts Maj Juni August Oktober Medio Udmelding November 2013 Gennemførelse af samtaler 100 % Fast punkt på dagsorden ved ledermøder, Oktober 2013 start for alle Medio ledere Obligatorisk tema ved: Afdelingsmøder Kontormøder ved udgangen af 2013 Ledermøder PLUS-samtaler Introduktion af nye Gennemføres medarbejdere løbende 18 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 19

11 SEKRETARIATET SERVICE S.1 Sikre tilfredse kunder interne såvel som eksterne S.2 Tydelig forventningsafstemning og målrettet kommunikation med vores kunder, både internt og eksternt S.3 Mindske sårbarhed gennem sidemandsoplæring, funktionsbeskrivelser og jobrotation, hvor der er mulighed S.4 Skabe overblik over eksisterende vejledninger til internt/eksternt brug, fx ved attestation af fakturaer, oprettelse af dagsordenpunkt i E-doc, udfyldelse af blanketter, herunder feriesedler m.m. S.5 Øget kendskab til øvrige afdelinger og Forsyningens arbejdsområder (for at kunne henvise borgere og omstille telefoner rigtigt første gang) Gennemsnitligt resultat for brugerundersøgelsen i Køb & Salg Henvises til operationelle mål Henvises til operationelle mål 4,3 Ultimo 2013 Primo S.6 Udarbejde relevante arbejds-/ procedurebeskrivelser, herunder med links til relevante nyhedsbreve, oplysning om erfa-grupper m.m. Oprette relevante databaser, hvori arbejds-/procedurebeskrivelser gemmes S.7 Håndtering af borgerhenvendelser - hvor og hvordan modtages en henvendelse (politisk eller administrativt), hvem journaliserer, sender svar, koordinerer osv. S.8 Bred udmelding omkring opgavefordelingen på Kortkontoret S.9 Klimatilpasning, løbende levering af data og analyser S.10 Undersøge muligheder for udbredelse af GIS i andre forvaltninger Gennemføres som en del af kompetenceafklaring og kompetenceudvikling: Stab Sekretariat Frodesgade Økonomi & Personale Kortkontoret Administration Fase 1 Fase 2 Igangsættes Marts Maj Juni August Oktober Ultimo marts December TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 21

12 INDLEDNING ESBJERG LUFTHAVN Esbjerg Lufthavn er i dag en effektiv virksomhed, hvor der er en sund balance imellem indtægter og udgifter. Med udgangspunkt i effektivitet, innovation og en attraktiv arbejdsplads skal Esbjerg Lufthavn sikre sig at de tjenesteydelser lufthavnen tilbyder, er af en sådan kvalitet og pris, at kunderne efterspørge disse. Branding skal være med til at sikre at Esbjerg Lufthavn er kendt indenfor offshore og luftfragt branchen både nationalt såvel som internationalt. Esbjerg Lufthavn er den del af Energi Metropol Esbjerg. 22 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 23

13 ESBJERG LUFTHAVN EFFEKTIVITET E.1 Minimere spildtid og optimere arbejdsprocesser inden for Esbjerg Lufthavns ansvarsområde E.2 Forbedre ressourceudnyttelsen bl.a. gennem øget tværgående samarbejde mellem afdelingerne og løbende fokus på kompetenceudvikling E.3 Analysere og digitalisere relevante arbejdsgange E.4 Løbende opfølgning på safety management system (kvalitetsstyring) Udbetaling af ikke afholdte overarbejdstimer over 3 måneder gammel Optjent afspadsering Henvises til operationelle mål Intern og ekstern auditering Løbende fald. Senest ultimo = 0 kr. Maks. 14 dage pr. medarbejder Ingen findings E.8 Gennemføre arbejdsgangsanalyser med fokus på digitalisering på følgende områder: Fuelbestilling Brand og redning Ind- og udlevering af cargo Trafikkontor/tårn E.9 Opfølgning på gennemførte arbejdsgangsanalyser Ny arbejdsgang i drift Dec Feb. Medio Medio Minimum 1 gang årligt i alle afdelinger E.5 Revidere og udarbejde jobbeskrivelser pr. funktionsområde med det formål at sikre den rette til jobbet E.6 Gennemføre kompetenceafklaring og kompetenceudvikling E.7 Udnyttelse af medarbejderkompetencer på tværs af afdelingerne Revision og godkendelse af alle jobbeskrivelser Gennemføres som en del af MUS-samtalen Afspadsering mindskes på grund af mindre overtid Medio Årligt Ultimo 24 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 25

14 ESBJERG LUFTHAVN INNOVATION I.1 Danmarks første grønne lufthavn I.2 Udvikling af lufthavnens forretningsområde med det formål at fastholde eksisterende kunder og aktivitetsniveau samt tiltrække nye kunder/aktiviteter I.3 Udarbejdelse og implementering af handlingsplan for skabelsen af den første grønne lufthavn I.4 Implementere handlingsplan for fastholdelse og tiltrækning af kunder og forretningsområder Energiforbrug på: varme brændstof strøm Antallet af eksisterende kunder/ aktivitetsniveau der fastholdes Antal nye kunder/ aktiviteter der tiltrækkes Udarbejdelse gennemført Implementering gennemført Handlingsplan implementeret Reducere energiforbruget med 10 % fra % fastholdelse 20 % tilgang i nye kunder/aktiviteter fra Medio I.5 Analyse af effekt ved anvendelse af alternativ energi som: Solceller Jordvarme I.6 Videreudvikling af ydelser for fragt- og passagerflyvning I.7 Modernisering af de fysiske rammer Analyse gennemført Udvide baneenderne Optimere brug af fragtenheden Udvidelse af apron Løbende revidering af tids og prioriteringsplan Primo 2015 Modernisering sker løbende frem til TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 27

15 ESBJERG LUFTHAVN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS A.1 Sikring af personlig og faglig udvikling for at kunne støtte den fremtidige udvikling af Esbjerg Lufthavn A.2 Løbene fokus på sygefravær herunder gennemførsel af et tværgående sygefraværsprojekt A.3 Fokusere på de langtidsfriske og fastholde/ udvide antallet her af A.4 Ændre kulturen hos medarbejdere og ledere A.5 Informere om muligheder og afstemme forventninger i forhold til sygefravær, værdier og ledelse. Lufthavnens egen APV måling, som gennemføres hvert andet år DBA-måling MUS-samtale Sygefravær i Sygefravær i 2016 Andel af medarbejdere med maksimalt 3 sygedage årligt Henvises til strategiske og operationelle mål Henvises til strategiske og operationelle mål Positiv udvikling i forhold til e måling Positiv udvikling i forhold til e måling 3,5 dage pr. helårsansat 3,0 dage pr. helårsansat Minimum 73 % A.6 Gennemføre måling blandt alle medarbejdere, hvor fokus lægges på den attraktive arbejdsplads hvilken arbejdsplads vil vi have i 2016? A.7 På baggrund af de gennemførte målinger udarbejdes der en handleplan med indsatsområder til sikring af en attraktiv arbejdsplads med lavt sygefravær A.8 Kursusdeltagelse for ledere Fra sygefravær til trivsel A.9 Dagskursus for indsatsledere, Tillids- og MED- repræsentanter vedr. regler og retningslinjer på personaleområdet A.10 Temadag/informationsdag for medarbejdere, hvor der informeres om muligheder i forbindelse med fravær A.11 Teambuilding-kursus for at styrke samarbejdet og kommunikationen A.12 Referater fra koordinationsmøder skrives mere fyldestgørende og sendes til alle medarbejdere på mail Spørgsmål og metode fastlagt Måling foretaget Handleplan udarbejdet Alle ledere har gennemført kurset Temadag afholdt for alle med start fra 28. oktober 2013 Ultimo december Ultimo Januar 7. november november 2013 Ultimo Januar Ultimo Januar 28 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 29

16 ESBJERG LUFTHAVN BRANDING B.1 Skabe synlighed omkring Esbjerg Lufthavn og dens ydelser Antal nye kunder/aktiviteter der tiltrækkes 20 % tilgang fra B.2 Udarbejde og implementere en marketingplan for Offshore, Cargo og EnergiMetropol B.3 Afholdelse af events B.4 Igangsætte samarbejde med ekstern samarbejdspartner med det formål at få hjælp til marketingplan B.5 Synliggøre de gode historier også blandt medarbejderne B.6 Messedeltagelse både som deltagere og med egen stand B.7 Afholdelse af event B.8 Kundepleje udbrede kendskabet hos potentielle Cargo-kunder B.9 Opdatering af hjemmeside, særligt med fokus på Cargo Plan udarbejdes Plan gennemført Antal events Kontakt etableret Målt på presseomtale antal artikler og reklamer Antal messer der er deltaget i Fælles reklamefremstød i samarbejde med Shell, gennemført hvert 2. år Primo Min. 12 pr. år 1 til 2 pr. år August Medio Marts, herefter løbende 30 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 31

17 INDLEDNING PLAN Plan er i mange henseender en vigtig og betydende samarbejdspartner for byens borgere og virksomheder. Vi er et knudepunkt for udformning af det fysiske miljø, naturen og planlægningen i Esbjerg Kommune, som sikrer hensyn til nutiden, fremtiden og de historiske omgivelser, både i forhold til borgerne og erhvervslivet. Vi har opgaver som myndighed i forhold til konkrete projekter, store som små, men også i forhold til at sikre rammerne for en fornuftig og bæredygtig udformning af fremtidens Esbjerg. Derfor er det vigtigt, at vi opleves som en moderne, effektiv og innovativ medspiller, der målrettet arbejder på at leve op til de mange forpligtigelser, vi har. Det skylder vi både vore kunder, os selv og hinanden. Vi skal kunne håndtere forventningerne om høj kvalitet og produktivitet i alle forhold under stramme økonomiske vilkår og trods alt holde modet og humøret oppe. For når orkanen raser, kan vi krybe i ly og gemme os, indtil den måske går over. Men vi kan også vælge at stå frem og åbent møde de kommende års udfordringer. Dette strategipas er et første forsøg på at vise en vej dertil. I strategipasset har vi prioriteret de opgaver, der skal arbejdes med de kommende år for at understøtte den positive udvikling, vi allerede har, og jeg er sikker på, at du fortsat vil være en positiv medspiller. 32 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 33

18 PLAN EFFEKTIVITET E. 1 Minimere spildtid og optimere arbejdsprocesser således, at vi sikrer høj faglig kvalitet i opgaveløsningen og høj kundetilfredshed Sagsbehandlingstid: Lokalplaner Enfamiliehuse Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet Øvrigt erhvervs-, institutions- og etagebyggeri Løbende brugerundersøgelse: Projektevaluering Ejendomme Medarbejderstab og opgaver 9 mdr. fra fuldt oplyst materiale 4 uger fra fuldt oplyst materiale 6 uger fra fuldt oplyst materiale 6 uger fra fuldt oplyst materiale Gennemsnitlig score på mindst 4 på en skala fra 1 til 5 set over et kvartal Gennemsnitlig score på mindst 4 på en skala fra 1 til 5 Med nuværende medarbejderstab skal en stigning i opgavers omfang og kompleksitet kunne håndteres E.2 Udvikle planlægnings-, styrings- og kommunikationsværktøjer E.3 Indføre kvalitetsstyring på relevante område E.4 Sikre optimale arbejdsprocesser ved at gennemføre arbejdsgangsanalyser E.5 Øget brug af digitalisering og anvendelse af IT som værktøj E.6 Effektiv forventningsafstemning samt mål- og opgaveformulering E.7 Sikre viden og forståelse omkring ansvar og roller i forhold til kunder E.8 Optimere udbud og konkurrenceudsættelse af vedligehold Implementering af e områder med start fra Antal gennemførte arbejdsgangsanalyser årligt med start fra Måling af antal hits på hjemmeside Evaluering af de konkrete processer og møder Henvises til strategiske og operationelle mål Vedligeholdelsesniveau Mobilt vedligehold herunder programmer, som er under udvikling i Caretaker Mindst 2 pr. år Mindst 2 pr. år Flere daglige unikke brugere/stigende Mindst 80 % af brugerne/deltagerne melder positivt tilbage Fastholdelse af 2013-niveau 34 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 35

19 E.9 Gennemføre arbejdsgangsanalyser på følgende områder - Lokalplaner - Parcelhussager E.10 Involvere bygningsbrugere mere i egen drift og vedligehold gennem afholdelse af dialogmøder E.11 Oprette en bæredygtighedsportal E.12 Opdatering af webkommuneplan E.13 Udbrede kendskabet til projekthåndbog og Project- Flow Afholdelsesfrekvens Oprettet Trin 1: Præsentationsdel, struktur på hjemmesiden. Integration med Web-Gis. Visning af hovedstruktur med redegørelse og rammedel Trin 2: Ændringer i arbejdsgange i produktion af planer og upload af planer (ikke finansieret) Alle større projekter opstartes efter principperne i projekthåndbog/projectflow Antal medarbejdere der har været på kursus i projekthåndbog/projectflow primo 1 gang årligt Medio 2015 Ultimo Ultimo 2015 Primo 8 medarbejdere E.14 Videreudvikling af LIS i fælles system inden for følgende områder: Byggesager Brugertilfredshed Lokalplaner E.15 Afholde kursus i skriftlig kommunikation for Kommuneplan & Klima E.16 Opdatere skema/model for brugerundersøgelse i Ejendomme E.17 Undersøge muligheden for optimering af tidsregistreringssystemet som anvendes i Ejendomme E.18 Opdatere projekt- og ressourcestyringssystemet E.19 Undersøge alternative muligheder for udbud af vedligehold E.20 Opdatere/udarbejde konkrete og tekniske brugervejledninger E.21 Afholde årligt pedelseminar Ny timeseddel herunder bredere registrering af tidsforbruget generelt, gennemført Vurdere mulighederne for alternativt udbud Evt. udarbejdelse af testmodel Primo Primo Ultimo Medio Ultimo Ultimo Medio Ultimo 2-3 gange årligt via informationsbrev 1.kvt. 36 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 37

20 PLAN INNOVATION E.22 Kanalstrategi: Implementering af Byg & Miljø Kursusdeltagelse I drift Elektronisk udsendelse af BBR-meddelelser E.23 Større tværgående projekter koordineres på ledermøder således, at relevante faggrupper inddrages i tide E. 24 Opfølgning på arbejdsgangsanalyse i Byggeri/Byggeservice: Nye blanketløsninger/indberetningsskemaer vedr. skimmelsvamp, ejendomsavance og generelle forespørgsler (link, skema, faq) Indføre elektronisk fordeling af sager elektronisk dueslag og indarbejde screeninger Udarbejdelse og implementering af kvitteringsmail i Byggeri Implementering af nye administrative procedurer i Byggeservice/Byggeri, herunder relevante procedurebeskrivelser og formidling heraf Minimere indhentelse af supplerende materiale. Gennemføres Implementeret Implementeres Gennemføres med start fra Udarbejdelse af skemaer/oprettelse af formular Fuldt implementeret Fuldt implementeret Primo Medio Ultimo Primo Medio Medio Februar September September I.1 Arbejde målrettet med at skabe rammerne for innovation I.2 Vi skal fortsat være kendte og respekterede nationalt for vores Bedste praksis I.3 Honorere nye og fremtidige krav til udbud og styring iht. lovgivningen I.4 Fokus på den bygningsmæssige værdi I.5 Videreudvikle den innovative organisation I.6 Vi skal sætte Esbjerg på landkortet I.7 Udvikling af nye digitale muligheder herunder den mobile arbejdsplads I.8 Arbejde med helhedsorienterede løsninger i projekter og planprocesser I.9 Styrke samarbejdsrelationer og partnerskabsaftaler DBA spørgsmålene: Min nærmeste leder skaber gode rammer for udvikling Registrering af efterspørgsel på faglige løsninger Henvises til strategiske og operationelle mål Bygningsmæssig værdi Henvises til strategiske og operationelle mål Opgørelse af omtaler m.v. i medierne, herunder antal gange hvor Esbjerg omtales positivt i medierne indenfor Plans område Opgøre antal nye muligheder, der er taget i anvendelse Henvises til operationelle mål Henvises til operationelle mål Stigende tendens sammenlignet med målingen i 2011 Minimum fastholdelse af nuværende niveau Fastholdelse af 2013-niveau 4 gange årligt i landsdækkende medier 1 ny digital arbejdsmetode pr. år 38 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 39

21 PLAN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS I.10 Brug af mobil platform ved tilsyn: - Færdigsyn - Bygningsregistrering - Bygningssyn I.11 Afholde innovationcamp med eksternt oplæg I.12 Innovation skal indgå i drøftelserne på de enkelte teammøder I.13 Løbende udvikling af skabelon til borgerinddragelse I.14 Udvikle projektsamarbejdet og den faglige dialog med eksterne parter E.15 Evaluere nuværende netværk og samarbejdsrelationer I.16 Ejendomme og Kommuneplan- & Klima afdækker områder for udvikling af samarbejde omkring miljø- og energiledelse I.17 Synliggøre sammenhængen mellem bygningers tilstand og bevillinger til vedligehold gennem udvikling af data til Caretaker I drift I drift I drift Afholdt Igangsat Antal drøftelser af innovation i teams Evaluering efter hvert projekt, opstartes Øge antallet af samarbejder Gennemføres Primo Medio Medio Ultimo Primo Min. 4 gange årligt 2 nye samarbejder pr. år Medio A.1 Fastholde/udvikle et godt arbejdsmiljø hvor medarbejderne kan matche fremtidens udfor-dringer både fagligt og socialt A.2 Løbende fokus på sygefravær herunder gennemførsel af et tværgående sygefraværsprojekt A.3 Skabe rammerne for den personlige udvikling gennem et udviklende og udfordrende arbejdsmiljø A.4 Skabe en fælles kultur baseret på vores værdigrundlag herunder fokus på læring, samarbejde og anerkendende dialog A.5 Gennemføre kompetenceafklaring og kompetenceudvikling A.6 I forhold til sygefravær vil vi have fokus på: Nedbringelse af langtidssygefravær Enkelte kortere fravær At leve op til Esbjerg Kommunes strategi for sygefravær DBA-måling PLUS-samtale Sygefravær i Sygefravær i 2016 DBA spørgsmålene vedr. faglig og personlig udvikling DBA spørgsmålene vedr. menneskelige relationer og værdier i hele Plan Henvises til strategiske og operationelle mål Stigning i gennemsnitlig score i forhold til 2011 målingen 7 dage pr. helårsansat. Svarende til 213 langtidsfriske dage. 6 dage pr. helårsansat. Svarende til 214 langtidsfriske dage Gennemsnitlig stigning Som minimum fastholde niveauet fra DBA-målingen i 2011 Udgangen af herefter årlig revision ved PLUS-samtaler 40 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 41

22 PLAN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS A.7 Etablere særlige arbejds-/ møderum til opgaver, der nødvendiggør dette A.8 Gennemføre kompetenceafklaring og kompetenceudvikling: Ejendomme Byggeri Kommuneplan- & Klima A.9 Planlægning og gennemførelse af faglige sociale arrangementer A.10 Fejre de små succeser og fortælle den gode historie A.11 Konkrete temaer m.v. på afdelings- og gruppemøder A.12 Fælles kultur i Plan for håndtering af sygefravær, og hvordan vi ser på sygefravær 1 fælles social 1 fælles faglig 1 i hvert kontor Gennemføres løbende med start Sættes på dagsordenen Udarbejdelse af kulturnotat, så alle kender vores kultur, og den foreligger i en form, hvor nye medarbejdere hurtigt kan lære den. Ultimo 2013 Medio Medio Minimum 1 gang årligt Minimum 1 gang årligt Minimum 1 gang årligt Min. 2 gange årligt Kulturnotatet er færdigt og godkendt i MED december 2013 A.13 Vi afholder omsorgssamtalerne så hurtigt som muligt efter advis er modtaget, men sikrer at indkaldelsen ikke skaber unødvendig uro. Samtalerne gennemføres ud fra samtaleværktøjet. A.14 Der gennemføres et kompetenceforløb for den enkelte leder i det omfang det vurderes, at der er et behov A.15 Undersøge hvilke ordninger, der er tilgængelige for ledere/medarbejdere i TM som eksempelvis: Fysioterapiordning Coachordning (fx ved stress) Motionsrum TTA-team (har TM mulighed for et sådant) Muligheder for hjælp til den svære samtale Adviseringer sammenholdt med samtaleskemaer med start fra Antal gennemførte relevante kurser Alle ledere/medarbejdere kan finde og anvende de relevante værktøjer Der er minimum afholdt omsorgssamtaler ved alle adviseringer Mindst 1 årligt Medio 42 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 43

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 2015 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune TEKNIK & MILJØS STRATEGIPAS INDHOLD Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. Hvert år skal der ske en revision af strategipasset. Revisionen

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af kontorchef til Industrimiljø Job- og personprofil Baggrund Esbjerg Kommune søger en ny kontorchef til Industrimiljø. Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er Danmarks

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september 2011. En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover.

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

at medarbejdere og ledere yder Øgede forventninger hos kommunens borgere til bedre og

at medarbejdere og ledere yder Øgede forventninger hos kommunens borgere til bedre og Formålet med HR-strategien er at understøtte kommunens vision HR-VISION om Hvidovre Kommune som en attraktiv arbejdsplads, hvis gode Vi er kendt omdømme tiltrækker dygtige medarbejdere, der kan håndtere,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Midtfynsværkstederne Status-opfølgning d. 1. september 2008

Midtfynsværkstederne Status-opfølgning d. 1. september 2008 Midtfynsværkstederne -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef 11.11.2014. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef Job- og personprofil Baggrund Vi søger sekretariatschef i Teknik og Miljø til landets 5. største kommune og Danmarks EnergiMetropol.

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere