TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS"

Transkript

1 TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

2 TEKNIK & MILJØS STRATEGIPAS Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. Hvert år skal der ske en revision af strategipasset. Revisionen i efteråret 2013 er sket gennem en proces i ForvaltningsMED, chefgruppen og de enkelte afdelinger. Det betyder, at handlinger og mål nu er rettet til, så de er tidssvarende. ForvaltningsMED og chefgruppen har besluttet fire fælles indsatsområder, som er: Kompetenceudvikling, udvikling af ledelsesinformation, sygefravær samt kvalitetsstyring og kvalitetssikring. Dette kan du læse mere om i afsnittet Fælles vision, indsatser og mål. Derudover har hver afdeling formuleret handlinger og mål, som er indarbejdet i strategipasset. Du kan orientere dig herom i de 6 efterfølgende afsnit. Strategipasset giver dig således et overblik over handlinger og mål, der gælder for forvaltningen og for din afdeling. Det glæder mig, at vi i fællesskab har fået sat retning og mål for forvaltningen. Hans Kjær Direktør Teknik & Miljø 2 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 3

3 INDHOLD Fælles vision, indsatser og mål 7 Sekretariat 10 Esbjerg Lufthavn 22 Plan 32 Miljø 44 Vej & Park 56 Entreprenør 72 4 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 5

4 FÆLLES VISION, INDSATSER OG MÅL VISION 2016 Vi gør det nemt, hurtigt og professionelt med respekt for helheden. Det gør vi ved at: Omsætte den politiske dagsorden til handling gennem Effektiv drift og udvikling Økonomisk overblik og ansvarlighed God service og målrettet kommunikation At sætte Esbjerg på landkortet Servicere med respekt for helheden gennem Kvalitet og ansvarlige løsninger Professionalisme og hurtighed Tilgængelighed og selvbetjeningsløsninger Innovation og løbende forbedringer Have en inspirerende arbejdsplads gennem Tiltrækning og fastholdelse Tværfaglige og udviklende fællesskaber Faglig og personlig udvikling Dialog og medindflydelse i dagligdagen Synlig og værdibaseret ledelse 6 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 7

5 FÆLLES VISION, INDSATSER OG MÅL FÆLLES VISION, INDSATSER OG MÅL INDSATSER OG MÅL I Teknik & Miljø er vi fælles om 4 indsatser og mål: Kompetenceudvikling: Alle afdelinger har indarbejdet kompetenceafklaring og -udvikling i strategipasset. I første omgang beskriver vi afdelingens samlede kompetencebehov. Herefter sætter vi gang i den enkelte medarbejders/gruppes kompetenceudvikling. Vi gennemfører arbejdet med kompetenceafklaring og -udvikling inden udgangen af. Udvikling af ledelsesinformation: Vi har peget på relevante områder til et fælles ledelsesinformationssystem (LIS). Ud fra disse udarbejder vi månedlige rapporter, og sender dem til relevante parter. Målene fra ledelsesinformationen står i strategipasset - fx mål for brugertilfredshed og fravær. Vi udarbejder alle relevante LIS-rapporter i. Sygefravær: Hver afdeling har formuleret visioner og handlingsplaner for sygefraværet, som er overført til strategipasset under fyrtårnet Attraktiv arbejdsplads. Sygefraværsprojektet afsluttes i sommeren, men sygefravær vil løbende være et fokusområde, så vi i fællesskab kan indfri den målsætning om, at det gennemsnitlige sygefravær pr. helårsansat maksimalt må ligge på 11,9 dage i Udbredelse af kvalitetsstyring: Udbredelse af kvalitetsstyring er indarbejdet under fyrtårnet Effektivitet. Et kvalitetsstyringssystem er et administrativt værktøj der indeholder procedurer og forskellige hjælpeværktøjer. Vi udbreder gradvist systemet i og 2015 på de områder, hvor det giver værdi. Vi tager udgangspunkt i det eksisterende kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet, og sammentænker udrulningen med arbejdsgangsanalyser. 8 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 9

6 INDLEDNING SEKRETARIAT Udover de 3 obligatoriske fyrtårne - effektivitet, innovation og attraktiv arbejdsplads - har vi i Sekretariatet besluttet også at arbejde med fyrtårnet - service, idet lige præcis service er en vigtig del af Sekretariatets daglige virke. På de næste sider i strategipasset, vil du kunne se, hvilke handlinger og mål vi i Sekretariatet har besluttet at arbejde med i den kommende 3-årige periode, for at kunne leve op til Teknik & Miljøs overordnede Vision Alle medarbejdere i Sekretariatet har medvirket til udarbejdelsen af de formulerede handlinger og mål, hvorfor medarbejderinddragelse naturligvis også vil være et vigtigt element i den nu forestående gennemførelse. 10 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 11

7 SEKRETARIATET EFFEKTIVITET E.1 Optimere arbejdsprocesser og minimere spildtid for Sekretariat og dets kunder E.2 Nedbringelse af print og traditionel papirpost E.3 Sikre effektive og elektroniske sagsgange bl.a. via gennemførsel sagsgangsanalyser (Lean) inden for relevante områder E.4 Øget anvendelse af informationssider og selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden, både internt og eksternt E.5 Sikre at vedtagne interne retningslinjer om korrekt digital sagsbehandling følges E.6 Implementering af kvalitetssikring og kvalitetsstyring på relevante områder Indkøb af papir Anvendelsesgrad af Doc2mail i Antal sagsgangsanalyser årligt Antal hits på hjemmesiden Alle relevante parter skal kunne attestere inden Alle nyansatte skal på kursus i relevante systemer Udpegning af relevante områder gennemført Faldende tendens. Modtaget papir måles fra januar Antal sendte ark: 1768 Antal forsendelser: Stigende tendens Medio Senest indenfor den første måned efter ansættelse Primo E.7 Sikre fortsat implementering af Doc2mail herunder håndtering af CPRnumre i forbindelse med digital post E.8 Undersøge mulighederne for anvendelse af digital udsendelse af regninger E.9 Opdatering af Køb & Salgs salgssider E.10 Opfølgning på at allerede vedtagne retningslinjer om korrekt digital sagsbehandling efterleves E.11 Opstart af arbejdsgangsanalyser (LEAN) på følgende områder: Personaleområdet Udarbejdelse af dagsordenpunkter/ samling af dagsordener E.12 Gennemførsel af handlingsplan efter arbejdsgangsanalyser (Lean) på kirkegårdsområdet E.13 Analyse af nuværende filstruktur i fælles drev med henblik på at gøre den mere effektiv E. 14 Kirkegårde papirarkiv i kælderen. Oprydning og evt. indscanning E.15 Entreprisegarantier (sikkerhedsstillelse). Analyse for mere effektiv elektronisk sagsgang Opdatering og udbredelse af Doc2mail vejledning Håndtering af CPR-numre, afklares Ultimo 2013 Medio Ultimo 2013 Medio Ultimo Ultimo Medio Medio Primo Ultimo Medio 12 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 13

8 SEKRETARIATET EFFEKTIVITET E. 16 Oprettelse af side på kommunens hjemmeside vedr. information om kolonihaver; kontakter, telefonnumre mv. E. 17 Udrulning af Web-Gis Intern lancering Ekstern lancering E. 18 Oprydning af databaser, herunder: Overblik over indsatsområder Afklaring af brugerbehov for Arc-GIS Gennemførsel af oprydning Opdatering til ny Arc-GIS Tilpasning af Web-GIS til ny struktur Gennemgang og opdatering af scripts E. 19 Geokodning af bygninger E. 20 Implementering af adressepakken E. 21 Afholde møde med ledergruppen i Plan ved digital attestation af fakturaer i Prisme E. 22 Sikre at byggesager oprettet efter 1. januar 2009 er tilgængelige på hjemmesiden Oprettelse af side med beskrivelse Afsluttet Igangsættes Gennemføres i perioden Ultimo Uge 2, Juni Marts Medio E.23 Gennemføre hit-måling på følgende sider på hjemmesiden: Byggegrunde Byggesagsarkiv Kolonihaver Kirkegårde Kort over Esbjerg Kommune Herefter iværksættes eventuelle markedsførings-/forbedringstiltag Primo E.24 Opfølgning på arbejdsgangsanalyse i Byggeri/Byggeservice herunder: Kommunikation med Skanning vedr. nye arbejdsgange Kommunikation med Borgerservice vedr. opgavers placering i Teknik & Miljø Implementering af nye administrative procedurer (sagsbehandlingsproces og håndtering af tegninger), herunder relevante procedurebeskrivelser og formidling her af Digital kundehjælp Kompetenceudvikling i Byggeservice (gennemføres i samarbejde med Byggeri) Evaluering af Telefon- og Vagtordning (gennemføres i samarbejde med Byggeri) November 2013 December 2013 September Januar Medio November TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 15

9 SEKRETARIATET INNOVATION SEKRETARIATET ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS I.1 Sikre plads til innovation og løbende udvikling blandt andet ved anvendelse af relevant teknologi I.1 Sikre plads til innovation og løbende udvikling blandt andet ved anvendelse af relevant teknologi I.3 Indgå aktivt i tværgående samarbejder og erfa-grupper med det formål at styrke videndeling I.4 Arbejde målrettet med at skabe rammerne for innovation I.5 Undersøge mulighederne internt og eksternt om evt. oprettelse af ny erfa-gruppe indenfor området sekretærfunktion/betjening af politikere I.6 Oplæg i Sekretariat fra gæsteoplægsholder vedr. innovation I.7 Innovation drøftes som fast punkt på kontormøder og ved PLUS-samtaler Ved udbud Andel af faggrupper i netværk og erfagrupper DBA spørgsmålet: Min nærmeste leder skaber gode rammer for udvikling Opstartes Indflydelse ved alle 100 % Gennemsnitlig score på 8 Ultimo Januar A.1 Skabe rammerne for medarbejdernes trivsel og udvikling A.2 Løbende fokus på sygefravær herunder gennemførsel af et tværgående sygefraværsprojekt DBA gennemsnitlige resultater for de forskellige kategorier skal som minimum være Sygefravær i Sygefravær i 2016 Jobindhold: 8,3 Personlig og faglig udvikling: 8 Ansættelsesforhold: 8,1 Nærmeste leder: 7,8 Menneskelige relationer og værdier: 8,2 Arbejdsmiljø: 8,7 Kreativitet og fornyelse: 6,8 Orientering mod borgerne/ brugerne: 8,5 5,3 dage pr. helårsansat 5,3 dage pr. helårsansat 16 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 17

10 SEKRETARIATET ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS A.3 Synliggøre Sekretariat som en god arbejdsplads, så vi fortsat kan tiltrække kompetente medarbejdere A.4 Fastholde fokus på trivsel herunder sundhed A.5 Udarbejdelse af jobprofiler og dertil knyttede kompetenceudviklingsplaner A. 6 I forhold til sygefravær vil vi have fokus på: At fastholde vores lave sygefravær At leve op til Esbjerg Kommunes strategi for sygefravær At skabe en fælles kultur omkring håndtering af stress og konflikter A.7 Ved kommende jobopsiag vil vi i højere grad betone udviklingsmuligheder i jobbet Henvises til operationelle mål Antal trivselsarrangementer/ studieture årligt for hele Sekretariat Henvises til strategiske og operationelle mål Gennemføres fremadrettet med start Minimum 1 Ultimo Primo A.8 Gennemførsel af kompetenceafklaring og kompetenceudvikling herunder hensyntagen til sårbarhed og opgaveplacering: Stab Sekretariat Frodesgade Økonomi & Personale Kortkontoret Administration A.9 Afholdelse af trivselsarrangement ifm. afdelingsmøde med fokus på ex. sygefravær A.10 Afholdelse af alle samtaler i forbindelse med sygefravær herunder fælles udmelding herom A.11 Deltagelse på kursus vedr. den svære samtale A.12 Italesætte/ forstærke fælles kultur omkring håndtering af stress og konflikter Vi vil alle handle aktivt i håndteringen her af Igangsættes Igangsættes Igangsættes Igangsættes Igangsættes Marts Maj Juni August Oktober Medio Udmelding November 2013 Gennemførelse af samtaler 100 % Fast punkt på dagsorden ved ledermøder, Oktober 2013 start for alle Medio ledere Obligatorisk tema ved: Afdelingsmøder Kontormøder ved udgangen af 2013 Ledermøder PLUS-samtaler Introduktion af nye Gennemføres medarbejdere løbende 18 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 19

11 SEKRETARIATET SERVICE S.1 Sikre tilfredse kunder interne såvel som eksterne S.2 Tydelig forventningsafstemning og målrettet kommunikation med vores kunder, både internt og eksternt S.3 Mindske sårbarhed gennem sidemandsoplæring, funktionsbeskrivelser og jobrotation, hvor der er mulighed S.4 Skabe overblik over eksisterende vejledninger til internt/eksternt brug, fx ved attestation af fakturaer, oprettelse af dagsordenpunkt i E-doc, udfyldelse af blanketter, herunder feriesedler m.m. S.5 Øget kendskab til øvrige afdelinger og Forsyningens arbejdsområder (for at kunne henvise borgere og omstille telefoner rigtigt første gang) Gennemsnitligt resultat for brugerundersøgelsen i Køb & Salg Henvises til operationelle mål Henvises til operationelle mål 4,3 Ultimo 2013 Primo S.6 Udarbejde relevante arbejds-/ procedurebeskrivelser, herunder med links til relevante nyhedsbreve, oplysning om erfa-grupper m.m. Oprette relevante databaser, hvori arbejds-/procedurebeskrivelser gemmes S.7 Håndtering af borgerhenvendelser - hvor og hvordan modtages en henvendelse (politisk eller administrativt), hvem journaliserer, sender svar, koordinerer osv. S.8 Bred udmelding omkring opgavefordelingen på Kortkontoret S.9 Klimatilpasning, løbende levering af data og analyser S.10 Undersøge muligheder for udbredelse af GIS i andre forvaltninger Gennemføres som en del af kompetenceafklaring og kompetenceudvikling: Stab Sekretariat Frodesgade Økonomi & Personale Kortkontoret Administration Fase 1 Fase 2 Igangsættes Marts Maj Juni August Oktober Ultimo marts December TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 21

12 INDLEDNING ESBJERG LUFTHAVN Esbjerg Lufthavn er i dag en effektiv virksomhed, hvor der er en sund balance imellem indtægter og udgifter. Med udgangspunkt i effektivitet, innovation og en attraktiv arbejdsplads skal Esbjerg Lufthavn sikre sig at de tjenesteydelser lufthavnen tilbyder, er af en sådan kvalitet og pris, at kunderne efterspørge disse. Branding skal være med til at sikre at Esbjerg Lufthavn er kendt indenfor offshore og luftfragt branchen både nationalt såvel som internationalt. Esbjerg Lufthavn er den del af Energi Metropol Esbjerg. 22 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 23

13 ESBJERG LUFTHAVN EFFEKTIVITET E.1 Minimere spildtid og optimere arbejdsprocesser inden for Esbjerg Lufthavns ansvarsområde E.2 Forbedre ressourceudnyttelsen bl.a. gennem øget tværgående samarbejde mellem afdelingerne og løbende fokus på kompetenceudvikling E.3 Analysere og digitalisere relevante arbejdsgange E.4 Løbende opfølgning på safety management system (kvalitetsstyring) Udbetaling af ikke afholdte overarbejdstimer over 3 måneder gammel Optjent afspadsering Henvises til operationelle mål Intern og ekstern auditering Løbende fald. Senest ultimo = 0 kr. Maks. 14 dage pr. medarbejder Ingen findings E.8 Gennemføre arbejdsgangsanalyser med fokus på digitalisering på følgende områder: Fuelbestilling Brand og redning Ind- og udlevering af cargo Trafikkontor/tårn E.9 Opfølgning på gennemførte arbejdsgangsanalyser Ny arbejdsgang i drift Dec Feb. Medio Medio Minimum 1 gang årligt i alle afdelinger E.5 Revidere og udarbejde jobbeskrivelser pr. funktionsområde med det formål at sikre den rette til jobbet E.6 Gennemføre kompetenceafklaring og kompetenceudvikling E.7 Udnyttelse af medarbejderkompetencer på tværs af afdelingerne Revision og godkendelse af alle jobbeskrivelser Gennemføres som en del af MUS-samtalen Afspadsering mindskes på grund af mindre overtid Medio Årligt Ultimo 24 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 25

14 ESBJERG LUFTHAVN INNOVATION I.1 Danmarks første grønne lufthavn I.2 Udvikling af lufthavnens forretningsområde med det formål at fastholde eksisterende kunder og aktivitetsniveau samt tiltrække nye kunder/aktiviteter I.3 Udarbejdelse og implementering af handlingsplan for skabelsen af den første grønne lufthavn I.4 Implementere handlingsplan for fastholdelse og tiltrækning af kunder og forretningsområder Energiforbrug på: varme brændstof strøm Antallet af eksisterende kunder/ aktivitetsniveau der fastholdes Antal nye kunder/ aktiviteter der tiltrækkes Udarbejdelse gennemført Implementering gennemført Handlingsplan implementeret Reducere energiforbruget med 10 % fra % fastholdelse 20 % tilgang i nye kunder/aktiviteter fra Medio I.5 Analyse af effekt ved anvendelse af alternativ energi som: Solceller Jordvarme I.6 Videreudvikling af ydelser for fragt- og passagerflyvning I.7 Modernisering af de fysiske rammer Analyse gennemført Udvide baneenderne Optimere brug af fragtenheden Udvidelse af apron Løbende revidering af tids og prioriteringsplan Primo 2015 Modernisering sker løbende frem til TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 27

15 ESBJERG LUFTHAVN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS A.1 Sikring af personlig og faglig udvikling for at kunne støtte den fremtidige udvikling af Esbjerg Lufthavn A.2 Løbene fokus på sygefravær herunder gennemførsel af et tværgående sygefraværsprojekt A.3 Fokusere på de langtidsfriske og fastholde/ udvide antallet her af A.4 Ændre kulturen hos medarbejdere og ledere A.5 Informere om muligheder og afstemme forventninger i forhold til sygefravær, værdier og ledelse. Lufthavnens egen APV måling, som gennemføres hvert andet år DBA-måling MUS-samtale Sygefravær i Sygefravær i 2016 Andel af medarbejdere med maksimalt 3 sygedage årligt Henvises til strategiske og operationelle mål Henvises til strategiske og operationelle mål Positiv udvikling i forhold til e måling Positiv udvikling i forhold til e måling 3,5 dage pr. helårsansat 3,0 dage pr. helårsansat Minimum 73 % A.6 Gennemføre måling blandt alle medarbejdere, hvor fokus lægges på den attraktive arbejdsplads hvilken arbejdsplads vil vi have i 2016? A.7 På baggrund af de gennemførte målinger udarbejdes der en handleplan med indsatsområder til sikring af en attraktiv arbejdsplads med lavt sygefravær A.8 Kursusdeltagelse for ledere Fra sygefravær til trivsel A.9 Dagskursus for indsatsledere, Tillids- og MED- repræsentanter vedr. regler og retningslinjer på personaleområdet A.10 Temadag/informationsdag for medarbejdere, hvor der informeres om muligheder i forbindelse med fravær A.11 Teambuilding-kursus for at styrke samarbejdet og kommunikationen A.12 Referater fra koordinationsmøder skrives mere fyldestgørende og sendes til alle medarbejdere på mail Spørgsmål og metode fastlagt Måling foretaget Handleplan udarbejdet Alle ledere har gennemført kurset Temadag afholdt for alle med start fra 28. oktober 2013 Ultimo december Ultimo Januar 7. november november 2013 Ultimo Januar Ultimo Januar 28 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 29

16 ESBJERG LUFTHAVN BRANDING B.1 Skabe synlighed omkring Esbjerg Lufthavn og dens ydelser Antal nye kunder/aktiviteter der tiltrækkes 20 % tilgang fra B.2 Udarbejde og implementere en marketingplan for Offshore, Cargo og EnergiMetropol B.3 Afholdelse af events B.4 Igangsætte samarbejde med ekstern samarbejdspartner med det formål at få hjælp til marketingplan B.5 Synliggøre de gode historier også blandt medarbejderne B.6 Messedeltagelse både som deltagere og med egen stand B.7 Afholdelse af event B.8 Kundepleje udbrede kendskabet hos potentielle Cargo-kunder B.9 Opdatering af hjemmeside, særligt med fokus på Cargo Plan udarbejdes Plan gennemført Antal events Kontakt etableret Målt på presseomtale antal artikler og reklamer Antal messer der er deltaget i Fælles reklamefremstød i samarbejde med Shell, gennemført hvert 2. år Primo Min. 12 pr. år 1 til 2 pr. år August Medio Marts, herefter løbende 30 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 31

17 INDLEDNING PLAN Plan er i mange henseender en vigtig og betydende samarbejdspartner for byens borgere og virksomheder. Vi er et knudepunkt for udformning af det fysiske miljø, naturen og planlægningen i Esbjerg Kommune, som sikrer hensyn til nutiden, fremtiden og de historiske omgivelser, både i forhold til borgerne og erhvervslivet. Vi har opgaver som myndighed i forhold til konkrete projekter, store som små, men også i forhold til at sikre rammerne for en fornuftig og bæredygtig udformning af fremtidens Esbjerg. Derfor er det vigtigt, at vi opleves som en moderne, effektiv og innovativ medspiller, der målrettet arbejder på at leve op til de mange forpligtigelser, vi har. Det skylder vi både vore kunder, os selv og hinanden. Vi skal kunne håndtere forventningerne om høj kvalitet og produktivitet i alle forhold under stramme økonomiske vilkår og trods alt holde modet og humøret oppe. For når orkanen raser, kan vi krybe i ly og gemme os, indtil den måske går over. Men vi kan også vælge at stå frem og åbent møde de kommende års udfordringer. Dette strategipas er et første forsøg på at vise en vej dertil. I strategipasset har vi prioriteret de opgaver, der skal arbejdes med de kommende år for at understøtte den positive udvikling, vi allerede har, og jeg er sikker på, at du fortsat vil være en positiv medspiller. 32 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 33

18 PLAN EFFEKTIVITET E. 1 Minimere spildtid og optimere arbejdsprocesser således, at vi sikrer høj faglig kvalitet i opgaveløsningen og høj kundetilfredshed Sagsbehandlingstid: Lokalplaner Enfamiliehuse Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet Øvrigt erhvervs-, institutions- og etagebyggeri Løbende brugerundersøgelse: Projektevaluering Ejendomme Medarbejderstab og opgaver 9 mdr. fra fuldt oplyst materiale 4 uger fra fuldt oplyst materiale 6 uger fra fuldt oplyst materiale 6 uger fra fuldt oplyst materiale Gennemsnitlig score på mindst 4 på en skala fra 1 til 5 set over et kvartal Gennemsnitlig score på mindst 4 på en skala fra 1 til 5 Med nuværende medarbejderstab skal en stigning i opgavers omfang og kompleksitet kunne håndteres E.2 Udvikle planlægnings-, styrings- og kommunikationsværktøjer E.3 Indføre kvalitetsstyring på relevante område E.4 Sikre optimale arbejdsprocesser ved at gennemføre arbejdsgangsanalyser E.5 Øget brug af digitalisering og anvendelse af IT som værktøj E.6 Effektiv forventningsafstemning samt mål- og opgaveformulering E.7 Sikre viden og forståelse omkring ansvar og roller i forhold til kunder E.8 Optimere udbud og konkurrenceudsættelse af vedligehold Implementering af e områder med start fra Antal gennemførte arbejdsgangsanalyser årligt med start fra Måling af antal hits på hjemmeside Evaluering af de konkrete processer og møder Henvises til strategiske og operationelle mål Vedligeholdelsesniveau Mobilt vedligehold herunder programmer, som er under udvikling i Caretaker Mindst 2 pr. år Mindst 2 pr. år Flere daglige unikke brugere/stigende Mindst 80 % af brugerne/deltagerne melder positivt tilbage Fastholdelse af 2013-niveau 34 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 35

19 E.9 Gennemføre arbejdsgangsanalyser på følgende områder - Lokalplaner - Parcelhussager E.10 Involvere bygningsbrugere mere i egen drift og vedligehold gennem afholdelse af dialogmøder E.11 Oprette en bæredygtighedsportal E.12 Opdatering af webkommuneplan E.13 Udbrede kendskabet til projekthåndbog og Project- Flow Afholdelsesfrekvens Oprettet Trin 1: Præsentationsdel, struktur på hjemmesiden. Integration med Web-Gis. Visning af hovedstruktur med redegørelse og rammedel Trin 2: Ændringer i arbejdsgange i produktion af planer og upload af planer (ikke finansieret) Alle større projekter opstartes efter principperne i projekthåndbog/projectflow Antal medarbejdere der har været på kursus i projekthåndbog/projectflow primo 1 gang årligt Medio 2015 Ultimo Ultimo 2015 Primo 8 medarbejdere E.14 Videreudvikling af LIS i fælles system inden for følgende områder: Byggesager Brugertilfredshed Lokalplaner E.15 Afholde kursus i skriftlig kommunikation for Kommuneplan & Klima E.16 Opdatere skema/model for brugerundersøgelse i Ejendomme E.17 Undersøge muligheden for optimering af tidsregistreringssystemet som anvendes i Ejendomme E.18 Opdatere projekt- og ressourcestyringssystemet E.19 Undersøge alternative muligheder for udbud af vedligehold E.20 Opdatere/udarbejde konkrete og tekniske brugervejledninger E.21 Afholde årligt pedelseminar Ny timeseddel herunder bredere registrering af tidsforbruget generelt, gennemført Vurdere mulighederne for alternativt udbud Evt. udarbejdelse af testmodel Primo Primo Ultimo Medio Ultimo Ultimo Medio Ultimo 2-3 gange årligt via informationsbrev 1.kvt. 36 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 37

20 PLAN INNOVATION E.22 Kanalstrategi: Implementering af Byg & Miljø Kursusdeltagelse I drift Elektronisk udsendelse af BBR-meddelelser E.23 Større tværgående projekter koordineres på ledermøder således, at relevante faggrupper inddrages i tide E. 24 Opfølgning på arbejdsgangsanalyse i Byggeri/Byggeservice: Nye blanketløsninger/indberetningsskemaer vedr. skimmelsvamp, ejendomsavance og generelle forespørgsler (link, skema, faq) Indføre elektronisk fordeling af sager elektronisk dueslag og indarbejde screeninger Udarbejdelse og implementering af kvitteringsmail i Byggeri Implementering af nye administrative procedurer i Byggeservice/Byggeri, herunder relevante procedurebeskrivelser og formidling heraf Minimere indhentelse af supplerende materiale. Gennemføres Implementeret Implementeres Gennemføres med start fra Udarbejdelse af skemaer/oprettelse af formular Fuldt implementeret Fuldt implementeret Primo Medio Ultimo Primo Medio Medio Februar September September I.1 Arbejde målrettet med at skabe rammerne for innovation I.2 Vi skal fortsat være kendte og respekterede nationalt for vores Bedste praksis I.3 Honorere nye og fremtidige krav til udbud og styring iht. lovgivningen I.4 Fokus på den bygningsmæssige værdi I.5 Videreudvikle den innovative organisation I.6 Vi skal sætte Esbjerg på landkortet I.7 Udvikling af nye digitale muligheder herunder den mobile arbejdsplads I.8 Arbejde med helhedsorienterede løsninger i projekter og planprocesser I.9 Styrke samarbejdsrelationer og partnerskabsaftaler DBA spørgsmålene: Min nærmeste leder skaber gode rammer for udvikling Registrering af efterspørgsel på faglige løsninger Henvises til strategiske og operationelle mål Bygningsmæssig værdi Henvises til strategiske og operationelle mål Opgørelse af omtaler m.v. i medierne, herunder antal gange hvor Esbjerg omtales positivt i medierne indenfor Plans område Opgøre antal nye muligheder, der er taget i anvendelse Henvises til operationelle mål Henvises til operationelle mål Stigende tendens sammenlignet med målingen i 2011 Minimum fastholdelse af nuværende niveau Fastholdelse af 2013-niveau 4 gange årligt i landsdækkende medier 1 ny digital arbejdsmetode pr. år 38 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 39

21 PLAN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS I.10 Brug af mobil platform ved tilsyn: - Færdigsyn - Bygningsregistrering - Bygningssyn I.11 Afholde innovationcamp med eksternt oplæg I.12 Innovation skal indgå i drøftelserne på de enkelte teammøder I.13 Løbende udvikling af skabelon til borgerinddragelse I.14 Udvikle projektsamarbejdet og den faglige dialog med eksterne parter E.15 Evaluere nuværende netværk og samarbejdsrelationer I.16 Ejendomme og Kommuneplan- & Klima afdækker områder for udvikling af samarbejde omkring miljø- og energiledelse I.17 Synliggøre sammenhængen mellem bygningers tilstand og bevillinger til vedligehold gennem udvikling af data til Caretaker I drift I drift I drift Afholdt Igangsat Antal drøftelser af innovation i teams Evaluering efter hvert projekt, opstartes Øge antallet af samarbejder Gennemføres Primo Medio Medio Ultimo Primo Min. 4 gange årligt 2 nye samarbejder pr. år Medio A.1 Fastholde/udvikle et godt arbejdsmiljø hvor medarbejderne kan matche fremtidens udfor-dringer både fagligt og socialt A.2 Løbende fokus på sygefravær herunder gennemførsel af et tværgående sygefraværsprojekt A.3 Skabe rammerne for den personlige udvikling gennem et udviklende og udfordrende arbejdsmiljø A.4 Skabe en fælles kultur baseret på vores værdigrundlag herunder fokus på læring, samarbejde og anerkendende dialog A.5 Gennemføre kompetenceafklaring og kompetenceudvikling A.6 I forhold til sygefravær vil vi have fokus på: Nedbringelse af langtidssygefravær Enkelte kortere fravær At leve op til Esbjerg Kommunes strategi for sygefravær DBA-måling PLUS-samtale Sygefravær i Sygefravær i 2016 DBA spørgsmålene vedr. faglig og personlig udvikling DBA spørgsmålene vedr. menneskelige relationer og værdier i hele Plan Henvises til strategiske og operationelle mål Stigning i gennemsnitlig score i forhold til 2011 målingen 7 dage pr. helårsansat. Svarende til 213 langtidsfriske dage. 6 dage pr. helårsansat. Svarende til 214 langtidsfriske dage Gennemsnitlig stigning Som minimum fastholde niveauet fra DBA-målingen i 2011 Udgangen af herefter årlig revision ved PLUS-samtaler 40 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 41

22 PLAN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS A.7 Etablere særlige arbejds-/ møderum til opgaver, der nødvendiggør dette A.8 Gennemføre kompetenceafklaring og kompetenceudvikling: Ejendomme Byggeri Kommuneplan- & Klima A.9 Planlægning og gennemførelse af faglige sociale arrangementer A.10 Fejre de små succeser og fortælle den gode historie A.11 Konkrete temaer m.v. på afdelings- og gruppemøder A.12 Fælles kultur i Plan for håndtering af sygefravær, og hvordan vi ser på sygefravær 1 fælles social 1 fælles faglig 1 i hvert kontor Gennemføres løbende med start Sættes på dagsordenen Udarbejdelse af kulturnotat, så alle kender vores kultur, og den foreligger i en form, hvor nye medarbejdere hurtigt kan lære den. Ultimo 2013 Medio Medio Minimum 1 gang årligt Minimum 1 gang årligt Minimum 1 gang årligt Min. 2 gange årligt Kulturnotatet er færdigt og godkendt i MED december 2013 A.13 Vi afholder omsorgssamtalerne så hurtigt som muligt efter advis er modtaget, men sikrer at indkaldelsen ikke skaber unødvendig uro. Samtalerne gennemføres ud fra samtaleværktøjet. A.14 Der gennemføres et kompetenceforløb for den enkelte leder i det omfang det vurderes, at der er et behov A.15 Undersøge hvilke ordninger, der er tilgængelige for ledere/medarbejdere i TM som eksempelvis: Fysioterapiordning Coachordning (fx ved stress) Motionsrum TTA-team (har TM mulighed for et sådant) Muligheder for hjælp til den svære samtale Adviseringer sammenholdt med samtaleskemaer med start fra Antal gennemførte relevante kurser Alle ledere/medarbejdere kan finde og anvende de relevante værktøjer Der er minimum afholdt omsorgssamtaler ved alle adviseringer Mindst 1 årligt Medio 42 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 43

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Social- og Sundhedsforvaltningens indsatsområder 6 2 FORORD Social- og Sundhedsområdets

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 2015 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune TEKNIK & MILJØS STRATEGIPAS INDHOLD Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. Hvert år skal der ske en revision af strategipasset. Revisionen

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads Dansk Dekommissionerings personalepolitik Vejen til en attraktiv arbejdsplads Godkendt af SU den 27. november 2009, Revideret og godkendt af SU den 23. november 2013 Indledning Dansk Dekommissionering

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården

Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Strategi for sygefravær

Strategi for sygefravær Personalepolitik Strategi for sygefravær 2013-2016 September 2012 Formål Esbjerg Kommunes sygefraværsstrategi har som formål at understøtte den overordnede personalepolitiks mål om at tage vare på kommunens

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003.

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. 1 Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. Ydelser Vores sagsbehandling, afgørelser og andre ydelser er af højeste faglige kvalitet. Sagsbehandlingen skal være grundig, og der afsættes fornøden tid til

Læs mere

Skovbos udviklingskontrakt 2014

Skovbos udviklingskontrakt 2014 Skovbos udviklingskontrakt 2014 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Job- og kompetenceprofil Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Hovedopgave : overordnet ansvarlig for at Center Nord-Vest s og SOF`s strategier og politikker udvikles og

Læs mere

Stresspolitik i Varde Kommune

Stresspolitik i Varde Kommune Stresspolitik i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 13. marts 2014 Stressforebyggelse og trivselsfremme en del af en sund Kommune Formålet med stresspolitikken er at forebygge stress og fremme

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Byggeri og miljø Status-opfølgning d. 1. september 2008

Byggeri og miljø Status-opfølgning d. 1. september 2008 Byggeri og miljø -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering og

Læs mere

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Rev. Dato Beskrivelse Udarbejdet af Godkendt af 8 29.11.11 Pkt. 4.1 Ændret vedr. Intern Kontrakt LTY PEF 9 01.05.12 Pkt. 2 Indsat link til

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Bilag 1: Handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2007

Bilag 1: Handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2007 Dato: 18-04-2007 Sagsnr.: 2007-5653 Dok.nr.: 2007-57707 Bilag 1: Handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2007 Sygefraværsstatikken for hele 2006 viser, at sygefraværet i forvaltningen ligger på

Læs mere

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision:

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision: Handlingsplan for Retten i Esbjerg 2010 Indledning: Retten i Esbjergs opgave, vision og værdier. Retten i Esbjerg udøver som en del af Danmarks Domstole dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK September 2013 Dokument nr. 2013-2 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet:BDC Offentlig-privat samarbejde om Park og vej Bilag 2, Samarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmeplejen Midt/Vest 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmeplejen Midt/Vest 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmeplejen Midt/Vest 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv

Læs mere