Dagplejen I REBILD KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagplejen I REBILD KOMMUNE"

Transkript

1 Dagplejen I REBILD KOMMUNE

2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Når dit barn skal starte... 3 Opfølgningsmøde... 3 Aflevering og afhentning af barnet... 4 Medbringes... 4 Mad i dagplejen... 5 Legestue samarbejde... 5 Sygdom hos børn... 6 Forholdsregler for de enkelte børnesygdomme... 7 Forebyggelse ved sygdom... 8 Medicingivning... 8 Dagplejers sygdom og raskmelding... 8 Gæstepleje... 9 Ferie og fridage... 9 Bilkørsel Dyr hos dagplejeren Tavshedspligt Forældrebestyrelse Udmeldelse Dagplejekontoret-kontaktliste... 12

3 Velkommen i dagplejen Med denne pjece ønsker vi at fortælle om Dagplejen i Rebild Kommune. Du kan finde mange flere oplysninger om os på dagplejens hjemmeside Dagplejen udarbejder hvert andet år en kontrakt, den kan også ses på dagplejens hjemmeside. At have et barn i dagpleje, er altid et samspil mellem dig som forældre, dagplejeren og pædagogen. Når dit barn skal starte Du har nu fået en plads i dagpleje til dit barn og kan aftale forbesøg hos dagplejeren. På det vedlagte brev kan du se din dagplejers åbningstid. Stemmer den ikke overens med dine behov bedes du kontakte dagplejekontoret hurtigst muligt. Forbesøget finder sted i dagplejerens åbningstid. Ved forbesøget ser du lidt af hverdagen og de andre børn. Du får kendskab til dagplejeren og sammen får I en snak om dit barn. Desuden giver dagplejeren dig lidt praktisk information. Besøget varer ca. 1 1½ time. Opfølgningsmøde Når dit barn har været i dagplejen i uger, bliver du kontaktet af dagplejepædagogen, som vil lave aftale om et opfølgningsmøde hos dagplejeren. Dette møde vil have en varighed på ca. 1 time og ligge i dagplejerens middagsstund. På mødet, hvor både dagplejer og pædagog deltager, vil der bl.a. blive snakket om dit barns start og trivsel i dagplejen og dit og dagplejerens samarbejde.

4 Aflevering og afhentning af barnet Dit barn må komme efter behov og aftale i dagplejerens åbningstid. Det er en god ide, at lave et godt samarbejde med dagplejeren om barnets møde og hente tider. Det er rart for dagplejeren, at vide nogenlunde hvornår barnet kommer og bliver hentet. Vi opfordrer derfor til, at du laver en individuel aftale med din dagplejer indenfor dagplejerens åbningstid. Hvis dit barn møder senere end kl 9.00, skal du have en aftale med dagplejeren om det. Du kan ellers risikere at komme til en lukket dør, da dagplejeren gerne må forlade sit hjem for at tilgodese de afleverede børns behov for udendørs aktiviteter eller besøg hos andre dagplejere. Det er vigtigt, at du siger farvel til dit barn. Selvom barnet bliver ked af det, skal dit barn vide at du går. Gør afleveringen kort, men hjertelig og med de nødvendige beskeder og gå så. Hvis dit barn er ulykkelig en dag kan du altid ringe til dagplejeren for at høre hvordan det går. Ved afhentning er det ligeledes vigtigt, at det ikke bliver trukket i langdrag, men selvfølgelig skal der være tid til en kort orientering om dagens forløb og en ordentlig afsked med dagplejeren. Hvis barnet bliver hentet af en anden end forældrene, skal dagplejeren have besked, ellers må dagplejeren ikke udlevere barnet. Medbringes Det er vigtigt for barnets hverdag, at det er hensigtsmæssigt klædt på alt efter årstiden. Sørg altid for et ekstra sæt tøj samt engangsvaskeklude og håndklæde. Bleer, barnevogn og godkendt sele samt plasticposer til snavsetøj skal medbringes. Regnslag til barnevogn bruges ikke i dagplejen, såfremt barnet er i vognen. Ifølge sundhedsstyrelsen er regnslaget årsag til, at der opstår kondens og derved dannes skimmelsvampe i barnevognen. Dette kan være med til at give barnet luftvejsinfektioner og i værste tilfælde kroniske lidelser.

5 Mad i dagplejen I dagplejen sørger dagplejeren for, at børnene får et måltid om formiddagen, frokost og mad igen om eftermiddagen med frugt og brød. Maden er sund og uden alt for mange tilsætningsstoffer, fedt og sukker og med et varieret udbud af frugt og grønt. I det daglige serveres der mælk og vand. Hvis det ikke har spist morgenmad hjemmefra vil dagplejeren gerne hjælpe med at give dit barn morgenmad (inden kl. 7.15), hvis det ikke har spist morgenmad. Får du brug for det tilbud, skal du selv medbringe sund morgenmad til dit barn. Har du i øvrigt specielle ønsker, som fx økologisk mad skal det også medbringes. Ligeledes gælder det at forældrene selv medbringer grød- og mælkeblanding så længe det er nødvendigt. Legestue samarbejde Dagplejerne er opdelt i legestuegrupper på 5-7 dagplejere. I Rebild kommune mødes dagplejerne hver 14. dag i heldagslegestue. Denne dag skal dit barn afleveres og hentes i legestuen. I legestuen har pædagogen og dagplejeren mulighed for, at se barnet i en større sammenhæng og der kan laves aktiviteter til stimulering af børnenes udvikling, som ikke kan laves i hjemmene. Her lærer børnene andre jævnaldrende og de andre dagplejere i gruppe at kende. Du har som forældre også mulighed for, at få hilst på gæstedagplejeren. Dette støtter også op om gæsteplejesystemet idet børnene kender de børn og voksne de kommer ud til ved egen dagplejers planlagte frihed. I legestuen arbejdes der også med projekter såsom sang - motorik og andre relevante emner og på en sådan måde, at den enkelte dagplejer kan arbejde videre i sin dagligdag derhjemme.

6 Sygdom hos børn Dagplejeren må kun modtage raske børn. Barnet skal være så frisk at det kan deltage i Dagplejens almindelige hverdag. Er barnets almentilstand sådan, at det ikke kan følge de aktiviteter der er planlagt til at foregå både ude og inde, må det blive hjemme. Dette både af hensyn til det syge barn, som har brug for ekstra omsorg og kærlighed og af hensyn til smittefaren for de raske børn. Et barn med en smitsom sygdom må først modtages, når det ikke længere smitter. Får et barn i dagplejen tegn på sygdom, bør det så vidt muligt adskilles fra de øvrige børn og snarest hentes af forældrene. Barnet er rask, når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i dagplejen, uden at kræve særlig pasning. Hvis et barn møder i dagplejen uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom. Vær opmærksom på at dit barn godt kan være syg uden at have feber. Da børn er mere modtagelige for smitsomme sygdomme end voksne, og da mange sygdomme smitter allerede i inkubationstiden, er det ikke muligt helt at undgå smitte i dagplejen. Et enkelt sygdomstilfælde i dagplejen giver ofte anledning til, at flere børn bliver smittet. Derfor er det vigtigt, at diagnosen smitsom sygdom stilles hurtigt for at begrænse smitte spredningen. Din dagplejer informeres om, hvis barnet ikke kommer på grund af sygdom. Specielt er det også vigtigt at informere dagplejeren, hvis der optræder smitsom leverbetændelse, diarré sygdomme, minigitis eller andre alvorlige smitsomme sygdomme i barnets hjem, selv om barnet er rask.

7 Forholdsregler for de enkelte børnesygdomme: Børnesår: Da små børn ikke har forståelse for renlighed og hele tiden vil berøre sårene, er der stor risiko for smitte i dagplejen. Derfor må børnene ikke modtages i dagplejen, førend sårene er tørret ind og skorperne er faldet af. Selvom der er iværksat behandling kan sårene godt smitte. Fåresyge: Sygdommen er blevet sjælden, efter man er begyndt at MFR-vaccinere. Smitter ikke når hævelsen er begyndt at svinde, hvilket ofte sker indenfor en uge. Kighoste: Smitter i op til 6 uger. Hosten kan vare endnu længere. Barnet kan modtages i dagpleje, når det er upåvirket af sin hoste. Optræder der kighoste i en dagpleje, hvor der er børn under et år, skal disse hjemsendes, medmindre de har haft kighoste eller tidligere mindst har fået de 2 første kighostevaccinationer. Lus og fnat: Når behandlingen er iværksat må barnet modtages i dagpleje. Maveinfektion: Barnet må komme i dagpleje, når afføringen er blevet normal og/eller opkastning er ophørt. Mellemørebetændelse: Børn med øreflåd må modtages i dagplejen, hvis de i øvrigt virker raske, og lægen mener, at der ikke er smitte risiko. Det er dog en forudsætning, at øreflåd ikke medfører særlige pasningsproblemer. Hvis et barn pludselig får øreflåd, bør barnet hentes hjem og læge kontaktes. Mæslinger: Sygdommen er blevet sjælden, efter man er begyndt at MFRvaccinere. Barnet bør komme til kræfter, inden det begynder i dagpleje for at undgå, at det får komplikationer. Mæslinger tærer meget på barnets kræfter og giver nedsat modstandskræft. Røde hunde: Sygdommen er blevet sjælden, efter man er begyndt at MFRvaccinere. Smitter ikke når udslettet har varet i 5 dage. Skarlagensfeber: Smitter ikke efter 2 dages penicillin behandling. Skoldkopper: Barnet må komme når alle blærer er tørret ind, da de tørre sårskorper ikke smitter. Øjenbetændelse: Børn med øjenbetændelse må ikke komme i dagpleje. Hvis der er øjenbetændelse med stærkt pusflåd. Hvis der er øjenbetændelse og tydelig lysskyhed. Hvis der er øjenbetændelse og påvirket almentilstand. Et barn med de nævnte symptomer bør undersøges af læge.

8 Forebyggelse af børnesygdommene Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle børn følger det almindelige vaccinationsprogram. Vaccinationer beskytter barnet mod sygdomme der kan være alvorlige, og som kan medføre varige skader eller død. Hvor flere små børn er samlet, er det vigtigt at overholde en god hygiejne for at nedsætte risiko for smittespredning. Dagplejerne er informeret om, at god hygiejne først og fremmest omfatter god håndhygiejne i form af håndvask inden tilberedning af madvarer, inden og efter spisning, efter hjælp til toiletbesøg, og efter sortering af vasketøj. Man bør endvidere vaske hænder, når man har hjulpet et barn med at pudse næse. Ved aftørring af næser bruges papirlommetørklæder, der kun anvendes én gang. Medicingivning Dagplejeren må ikke give medicin herunder hører også smertestillende febernedsættende præparater. Dagplejeren er ikke uddannet til at observere og behandle syge børn. Derfor bør medicingivning foregå i hjemmet. Når barnet efter akut, smitsom sygdom igen kommer i dagpleje, skal eventuel fortsat medicin gives på tidspunkter uden for dagplejen. Ved kroniske sygdomme er der undertiden behov for at give medicin i løbet af dagen. Såfremt dagplejekontoret har godkendt, at dagplejeren kan påtage sig at give et barn den ordinerede medicin, skal dagplejeren grundigt instrueres i medicingivningen. Dagplejers sygdom og raskmelding Ved dagplejers sygdom vil du mellem kl. 6 og 7 om morgenen blive ringet op og få tilbudt gæstepleje. Du har pladsen ved gæsteplejeren indtil du hører andet fra kontoret eller fra gæsteplejeren. Har du sagt nej tak til gæstepleje, men alligevel får brug for gæstepleje er du altid velkommen til at kontakte dagplejekontoret.

9 Har du mobiltelefon er det vigtigt at din dagplejer og dagplejekontoret får besked, så vi kan komme i kontakt med dig hvis din dagplejer melder sig syg. Gæstepleje Hvis dit barns dagplejer har ferie, afspadserer, er på kursus eller er syg bliver du tilbudt gæstepleje til barnet. Ingen børn har fast gæstepleje men vi tilstræber at barnet kommer til så få dagplejere som muligt. Da vi først og fremmest skal bruge gruppens tomme pladser kan du ikke forvente at få dit barn i gæstepleje hos den samme dagplejer hver gang. I pressede perioder kan du forvente at få dit barn passet udenfor gruppen hvis jeres dagplejer skal have fri eller bliver syg. Politisk er der vedtaget følgende principper for gæstepleje: Først benyttes de ledige pladser i gruppen, derefter får dagplejerne i gruppen det 5. barn. Dernæst benyttes de ledige pladser i lokalområdet, derefter benyttes. 5. barns pladsen ved områdets dagplejere. Til sidst benyttes ledig plads i et andet lokalområde, derefter benyttes 5. barns pladsen ved det andet lokalområdes dagplejere. Ferie og fridage Det kan opleves som om dagplejeren har mange fridage. Bl.a. på grund af en arbejdsuge på 48 timer optjener dagplejeren yderligere 6 fridage udover de 6 ferieuger. Vi ønsker desuden at yde en god og kvalificeret pasning af børnene. Derfor får dagplejerne også tilbud om relevante kurser, så de kan følge med i udviklingen og dygtiggøre sig løbende. Dette giver også anledning til at tilbyde gæstepleje og har dagplejeren så yderligere perioder med sygdom, vil der selvfølgelig være endnu mere gæstepleje. Den 24 og 31. december har dagplejen lukket.

10 Dagen efter Kr. himmelfartsdag, grundlovsdag og dagene mellem jul og nytår har Dagplejen åbent efter behov. Du kan ikke forvente at få pasning i dit lokalområde i denne periode. I uge 8, uge 42, dagene før påske og i sommerferien er der pasning efter principper som ved gæstepleje. Ferie og fridage planlægges i et samarbejde mellem forældrene og dagplejeren. Bilkørsel Dagplejeren må kun køre med børnene, når forældrene skriftligt har givet tilladelse til det. Enhver køretur skal have et pædagogisk formål og du vil som forældre altid vide det i forvejen. Dagplejeren kører efter gældende lovgivning om sikkerhed ved transport af børn. Dyr I mange dagplejehjem findes der dyr. Kontakt med dyrene er altid af kortere varighed og sker altid under dagplejerens direkte opsyn. Tavshedspligt/meddelelsespligt Både dagplejere og pædagoger er omfattet af straffelovens bestemmelser om tavshedspligt med hensyn til oplysninger om barnets og forældrenes private forhold. Dagplejeren har i forhold til de børn hun passer ikke tavshedspligt overfor pædagogen. 10 Dagplejer og pædagoger er ligeledes omfattet af servicelovens bestemmelser om meddelelsespligt, hvorefter den, der får kendskab til, at et barn under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette det sociale udvalg jvf. serviceloven.

11 Forældrebestyrelsen Hvert år i 3. kvartal er der valg til forældrebestyrelsen. Der vælges 8 forældrerepræsentanter samt 3 medarbejderrepræsentanter. Dagplejelederen er sekretær og uden stemmeret i bestyrelsen. Forældrebestyrelsen arbejder efter vedtægter udarbejdet af kommunalbestyrelsen i Rebild Kommune. Vedtægten kan ses på dagplejens hjemmeside. Bestyrelsen fastsætter principper for Dagplejen, godkender budgettet og godkender og evaluerer den pædagogiske læreplan. Desuden har bestyrelsen indstillingsret ved ansættelse af leder og pædagoger, og udtaleret ved ansættelse af dagplejere. Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt pr. post eller mail til Dagplejens kontor. Udmeldelsen skal senest ske til den sidste hverdag i måneden og gælder fra den sidste hverdag i efterfølgende måned. 11

12 Kontakt til dagplejekontoret Dagplejen har følgende telefonnumre: , og De øvrige telefonnumre og mail adresser kan ses på. dagplejens hjemmeside. Adresse Dagplejen Rebild Kommune Sverriggårdsvej Skørping Træffetider Kontorets åbnings og telefon tider: Mandag kl samt Tirsdag kl samt Onsdag kl samt Torsdag kl samt Fredag kl samt Vi håber denne pjece giver svar på eventuelle spørgsmål. Vi står gerne til rådighed for yderligere spørgsmål. Venlig hilsen personalet Dagplejen Rebild Kommune

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen - et rart sted at være og lære 1 - et rart sted at være og lære Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & Skole, Dagplejen Fotos: Dagplejen Tryk: Vejen Kommune Udgivet: 2 Januar 2014

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Haderslev. Du har fået plads til pr. hos dagplejer: adresse: tlf.: Åbningstider: Mandag fra kl. Tirsdag fra kl. Onsdag fra kl. Torsdag fra

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

BØRNEHUSET BAVNEHØJ. Tranehavevej 15 2450 Københaven SV. Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk

BØRNEHUSET BAVNEHØJ. Tranehavevej 15 2450 Københaven SV. Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk BØRNEHUSET BAVNEHØJ Tranehavevej 15 2450 Københaven SV Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk BØRNEHUSET BAVNEHØJ 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Normering...side 3 Lukkedage...side 4 Praktiske oplysninger

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

Klatretræet Motorikken Torpegårdsvej 2a 5792 Årslev tlf 7253 4720

Klatretræet Motorikken Torpegårdsvej 2a 5792 Årslev tlf 7253 4720 Klatretræet Motorikken Torpegårdsvej 2a 5792 Årslev tlf 7253 4720 Praktiske vink Ansatte: Britta Kruse - institutionsleder Tina Storm souschef Bodil Elholm- pæd. Lisa Jensen medhj. Eline Madsen pæd. (på

Læs mere

Hjerm Dagtilbud. VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Hjerm Dagtilbud. VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbud VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Velkommen Du og dit barn bydes hermed hjertelig velkommen til Dagplejen i Hjerm. Hjerm Dagpleje er en del af Struer Kommunes

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier,

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 0 Indholdsfortegnelse: 2. Præsentation af børnehaven... side 2 Åbningstider... side 2 Vi kan træffes på... side 2 Personale... side 3 En typisk dag i børnehaven... side 3-4 Sikkerhedsregler...

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Solvangens velkomstpjece

Solvangens velkomstpjece Solvangens velkomstpjece Velkommen til Børnehaven Solvangen Nørre Allé 34, 2600 Glostrup Tlf. 4396 1963 E-mail: info@bh-solvangen.dk Hjemmeside: www.bh-solvangen.dk Solvangens åbningstider Mandag og tirsdag:

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk Møllehøjens Børnegård Børnehuset Hvidehøj Lillestræde 7, Ganløse Lillestræde 5 3660 Stenløse 3660 Stenløse 7259 9501 7259 9503 Daglig leder: Gitte Arestrup Daglig leder: Maya Grandahl Gitte.arestrup@egekom.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A.

Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A. Kære læser. Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A. Materialet er delt op i 2 hovedafsnit: Pædagogisk målsætning. Praktiske oplysninger. Hvert år bliver afsnittene

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN MARIEHØNEN VELKOMSTFOLDER UDARBEJDET APRIL 2012

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN MARIEHØNEN VELKOMSTFOLDER UDARBEJDET APRIL 2012 VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN MARIEHØNEN VELKOMSTFOLDER UDARBEJDET APRIL 2012 I DENNE FOLDER HÅBER VI, AT I KAN FINDE SVAR PÅ NOGLE AF DE SPØRGSMÅL I HAR, I FORBINDELSE MED JERES BARNS OPSTART I VUGGESTUEN

Læs mere