Fremmødte: Mette G, Steen, Ian, Mads, Rikke, Nina, Elin, Anne, Pia, Inga og Mette S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremmødte: Mette G, Steen, Ian, Mads, Rikke, Nina, Elin, Anne, Pia, Inga og Mette S"

Transkript

1 Referat fra Bestyrelsesmøde d fra kl Referent: Mette Sølbeck Fremmødte: Mette G, Steen, Ian, Mads, Rikke, Nina, Elin, Anne, Pia, Inga og Mette S Pkt. Emne Dokumenter m.m. 1. Godkendelse af referat fra sidst. Godkendt 2. Godkendelse af dagsorden. Referat fra dialogmøde ved Mette S tilføjes 3. Ansættelse af daglig leder i Hedevang Orientering af Inga: Lene Nielsen er ansat som dagl. leder i Hedevang fra 1. dec 4. Dagsorden til Dialogmøde d Tilbagemelding fra Ian vedr. fokusgruppeinterview. Orientering fra dialogmøde ved Mette S. Generelt stort tilfredshed med børneuniverset. Målt via fokusgruppe interview, spørgeskemaundersøgelse og interview af udvalgte 5 årige i børnehaverne. Spændende præsentation af lærigsmiljøer. Alt er læringsmiljøer. Fokus på kvalitetudvikling og læring gennem leg. Der blev vist film med helt lavpraktiske eksempler på læringsmiljøer. 5. Præsentation af Projektgruppe vedr. Sundhedspolitik. Varde Kommunes Sundhedspolitik. Forslag til opstart v/inga. Tilbagemelding fra fokusgruppeinterview ved Ian: Hvem har ansvaret for at tabulex er for alle også de tosprogede. Det er en stor opgave t lægge ud til de enkelte børnehaver, her må forvaltningen tage et ansvar. Alle forældre fra bestyrelsen ønsker at deltage i styregruppen. Desuden Nina, Lærke og Camilla Opstartsmøde, fremtidsværksted hvor vi sætter rammen. Herefter i små grupper, hvor der udarbejdes

2 forslag til hvad sundhedspolitikken skal indeholde (ud fra Varde kommunes sundhedspolitik og sundhedsstyrelsen) Drøftelse og beslutning i Styregruppen. Mads og Camilla: oplæg om krop og bevægelse Ninna og Mette S: oplæg til mad og måltider. 6. Tabulex og ny hjemmesiden. Personalet melder at de faste forældre bruger tabulex. De er ligeledes parat til at hjælpe forældre hvis de oplever problemer med at bruge systemet. En del forældre skal mindes om at melde ferie ol. i tabulex Søgefunktion efterlyses for let at kunne navigere i de efterhånden mange beskeder. Inga: Man kan evt. lave sagsmapper, fx til referater osv. Tabulex skal være til daglig kommunikation og børnenært. Hjemmesiden skal være til det mere formelle. Tabulex er anonymt, alle kan lave legeaftaler eller andet for andre. Vi bliver enige om at dette er et vilkår som tidligere Introduktion af forældre, til tabulex ved opstartmøde i børnehaven Fokus på de få der ikke bruger tabulex, har de adgang til digitale medier hjemme og har børnene? Inga, de daglige ledere og

3 enkelte medarbejdere har været på kursus i hvordan de opgraderer hjemmesiden. Siden skal være forholdsvis stationær. Kommunen skal lægge regler for ferier, sygdom osv. ind på siden. Hjemmesiden skal indeholde en god beskrivelse af børnehaverne. Således de bliver attraktive for nye familier. 7. Bevillinger fra anlægs og renoveringspuljen. Der er givet bevilling på kr. til hegn om legepladsen i Hedevang. Desuden er Tarzanbanen blevet indlemmet i legepladsområdet. Der er bevilliget kr. til renovering af kælderen i Sønderalle. Der er desværre fundet fugt i kælderen (ingen skimmelsvamp ved måling). Der afventes nærmere i forhold til dette. Projektet derfor foreløbigt i bero 8. Forslag fra Ian vedr. skriv til forældrene i Børneuniverset om, deres mulighed for indflydelse på deres barns hverdag. Forældreråd og forældrekaffe. 9. Handlingsplaner til succeskriterier i Aftalen Fokuspunkter: Trivsel læringsmiljøer og digitalisering. Ventilationen i Sønderalle fungerer igen Ian er i gang, men endnu ikke færdig. Sender den rundt til redigering og diskuteres i bestyrelsen når den er klar. Afsluttes den 11. nov. Kerneopgaven er skrevet ind, ellers er der ikke ændret. Aftalens handleplaner gennemgås. Særlig OBS på proceduren: Dagsorden til bestyrelsesmøde 14 dage før møde, forældrerådsmøde og forældrekaffe. At den bliver ført ud i alle 3 intuitioner (det halter lidt med forældrekaffen) Hvordan arbejder man med

4 inklusion blandt forældrene? Hvor meget kan man tillade sig ar presse på? Stor succes med mentorordninger i forhold til udenlandske familier. Vi vil i forældrebestyrelsen arbejde mere med dette. Aftalen godkendes i forældrebestyrelsen. 10. Nyt fra forældreråd Orientering Sønderalle Frugtordningen starter op igen. Starter 1.dec., først uden brugerbetaling som appetitvækker, for at få forældrene med. Sponserløb: Godt fremmøde. Der blev gjort en aktiv indsats fra forældrerødderne for at få den store tilslutning. Der blev samlet knap 7000 kr. ind, til fælles kassen Lociaoptog den 12. dec Vestervold Ingen kommentar til dagsorden her Indretning af legepladsen og hvordan skal pengene bruges. Der samler sig meget vand på legepladsen. Rikke undersøger om muligheden for dræn. Der skal arrangeres en arbejdslørdag med skovle osv for at udbedre bl.a. huller. De overvejer at anskaffe sig kaniner og har undersøgt forældreopbakning til pasning af disse i weekender og ferier. Der er opbagning til det. Hedevang Trafikpolitik personalet skal ikke være politibetjent. Sundhed, trivsel og mobbepolitik blev diskuteret. Der kom et oplæg til sundhedspolitikken som skal

5 11. Pædagogiske tiltag og tilbagemeldinger fra afdelingerne. med når bestyrelsen skal udarbejde sundhedspolitikken i nov. Spejderhytten ønske om at denne forlænges, interesse for naturen er skærpet. Rejsegilde stor succes, særlig for børnene Orientering Sønderalle Elin Julegaver i november. Julehygge i dec. Legepladsen godt i gang, men det sidste mangler. Det bliver godt. Bedsteforældredag de inviteres med i kirke til juleafslutning Vestervold Rikke Julegaver og julehygge. Kirke til juleafslutning. Fremtidens dagtilbud er godt i gang. Der arbejdes nu på at lave en motorikbane. Der arbejdes med at bevare bakken, men det er dyrt. Hedevang - Nina. Julegaver og julehygge. Byggeriet skrider frem og de glæder sig til at indtage byggeriet snart. Planen holder med indflytning den 1. januar Gul gruppe lukkes ned fra på mandag. 12. Nyt fra Børneuniverset Ansættelser studerende fra 1. januar på hver afdeling. Første studerende fra den nye pædagoguddannelse. De skal være der i 6 måneder. Digitalt valg til Bestyrelsen. Det bliver der arbejdet videre med på forvaltningen. De undersøger mulighederne for dette og melder tilbage. Pædagogisk Dag. Anne Mette Hede om brugen af digitale medier.

6 4. november er der fælles pædagogisk aften, også om digitalisering. Workshops som illustrerer hvordan de forskellige digitale værktøjer kan bruges i dagligdagen. Lederinternat internt eksternt. Ekstern: Alle kommunale ledere. Handler om udvikling og overordnede værdier mhp hvad der kan gøres bedre i Varde kommune. Intern: Varde kommunes ledelsesgrundlag og hvilke opgaver har hver enkel 13. Kvittering om fravalg til Sund Mad Ingen havde stemt ja til ordningen 14. Evt. Mads fortæller om en el-pære der kan skifte farve og styres fra I-pad. Mads sender link til Inga. Tilsynsmøde: Man får fint indblik i andre ting som der tales om her i bestyrelsen. En time hvert sted Hvad der rører sig, fx magtanvendelse, sikkerhed, udfordringer i forhold til tosprogede Personalet er rigtig godt tilfreds med at arbejde i børneuniverset. Forslag til videre arbejde i bestyrelsen: Standard for opstartsamtalen og evt 3- månederssamtalen: hvad skal den indeholde? Tages op på lederniveau, personalegruppen og i bestyrelsen.

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Børnebakken, Østergade 25, 3720 Aakirkeby Dato for tilsynsbesøg: 30. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg: Januar

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende 1. Hvordan arbejder I som nuværende kontaktforældre med kontakt og trivsel? - Hvilken del af arbejdet er det vigtigste, og hvordan kan det gøres bedre? Ikke meget med kontakt og trivsel i klassen Lærer

Læs mere

Virksomhedsplan Årsplan 2010

Virksomhedsplan Årsplan 2010 Virksomhedsplan Årsplan 2010 Forord...3 Fakta oplysninger om udflytterbørnehaven Kattingeværk...3 Samfundsmæssige forudsætninger for målsætningen i det pædagogiske arbejde og institutionens pædagogiske

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. Referat. (Konstituerende møde) Kl. 19.00

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. Referat. (Konstituerende møde) Kl. 19.00 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 DAGTILBUD ALS SYD Dagplejen, Fynshav Børnehave, Tandslet Naturbørnehave, Bygadens Børnegård, Børnehuset Tangsmose, Kløverlykke Børnehus,

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Ungeråd i helhedsplaner 2013

Ungeråd i helhedsplaner 2013 Ungeråd i helhedsplaner 2013 - en erfaringsopsamling om ungeråd i Danmark Af Cand.soc. Lene Pfeiffer Petersen For beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe Oktober 2013 1. Indledning Denne undersøgelse af ungeråd

Læs mere

Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune

Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune Spørgeskemaundersøgelse, alle medarbejdere Rapport for daginstitutioner 1 Rapporten indeholder analyse af svar fra spørgeskema udsendt til alle medarbejdere i

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Vores Børnehave, Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Dato for tilsynsbesøg: 21. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune Birgitte Hammersholt & Susan-Brigitte Nielsen Familieplejekonsulenter Side2/14 Tilsynsrapport

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET S E P T E M B E R 2 0 1 2 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Siden januar i år har skolen, børnehaven, klub og fritidsordning haft én og samme bestyrelse. Denne bestyrelse har endnu ikke fundet sig et navn,

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Kridthuset Limfjordsvej 2 9670 Løgstør

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere