APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 2006"

Transkript

1 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 Holmen, d.. maj 006. Arbejdspladsvurdering og undervisningsmiljøvurdering for Statens Teaterskole Statens Teaterskole har i april 006 færdiggjort udarbejdelsen af en vurdering af skolens arbejds- og undervisningsmiljø, som har resulteret i den vedlagte handlingsplan. Handlingsplanen er udarbejdet fælles for medarbejdere og studerende på skolen, eftersom langt de fleste arbejdsfunktioner på skolen udføres af medlemmer af begge grupper. Udarbejdelsen af handlingsplanen er sket i faser:. En spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige skolens 6 fastansatte medarbejdere og ca. studerende i efteråret 005. Spørgeskemaet var udarbejdet af sikkerhedsorganisationen. Der blev modtaget 57 spørgeskemaer retur, heraf 5 fra studerende og fra medarbejdere.. En række møder i januar og februar for forskellige grupper af medarbejdere (hhv. administrative, produktionstekniske og pædagogiske medarbejdere) og studerende, hvor alle havde mulighed for at kommentere, uddybe og supplere spørgeskemabesvarelserne.. To møder i sikkerhedsudvalget, hvor input fra spørgeskemaer og møder med medarbejdere og studerende blev bearbejdet til en handlingsplan, herunder en prioritering af punkterne, en fastlæggelse af foreløbige tidsfrister for opfølgning/afhjælpning m.v. Statens Teaterskole har i de seneste ½ år været hårdt ramt af sygefravær blandt medarbejderne. Sygefraværet har altovervejende relateret sig til arbejdsulykker på skolen, som der er taget forholdsregler til at forhindre en gentagelse af, eller til sygdom (herunder i nogle tilfælde svær, kronisk sygdom), som ikke er relateret til arbejdsmiljøet på skolen. (En enkelt undtagelse herfra er en medarbejder, som i en meget lang periode har været sygemeldt pga. stress, som er delvist arbejdsbetinget. Bl.a. pga. denne sag arbejdes der på skolen meget fokuseret på identifikation og reduktion af stress blandt medarbejderne.) Den løbende observation af sygefraværet har ikke bidraget til identifikation af forhold vedr. arbejdseller undervisningsmiljø, som ikke er omfattet af handlingsplanen eller som skolen ikke allerede i anden sammenhæng arbejder på at eliminere. I de tilfælde, hvor en medarbejder har af ukendte årsager har et usædvanligt højt sygefravær, vil der blive taget kontakt til den pågældende medarbejder for at identificere årsagerne til det øgede fravær. Handlingsplanen er gjort tilgængelig for ansatte og studerende på skolen, dels i elektronisk udgave via de såkaldte Offentlige Mapper i Microsoft Outlook, dels i to papirbaserede udgaver hhv. i skolens reception og på kontoret på Skolen for Moderne Dans, som ligger i en anden bygning.

2 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 Alle punkter er tildelt en kategori mellem og efter følgende kriterier: : Umiddelbar handling påkrævet. : Prioriteret indsats, ikke akut. : Ikke prioriteret indsats p.t. : Ingen indsats påkrævet (herunder punkter, som ikke er relevante i.f.t. arbejds- eller undervisningsmiljø). Sikkerhedsudvalget har i.f.m. udarbejdelsen af handlingsplanen forsynet hvert af de punkter, som vurderes at kræve handling fra udvalgets side, med en foreløbig tidsfrist. Af hensyn til den økonomiske og øvrige ressourcemæssige indsats, som arbejdet med handlingsplanens punkter medfører, vil udvalget inden. juli 006 gennemgå tidsfristerne og foretage en samlet prioritering. Dette kan medføre, at tidsfristen på nogle punkter udskydes til senere. Prioriteringen vil tage udgangspunkt i den ovennævnte inddeling af punkterne i kategorier. Det er hensigten, at handlingsplanen skal være styrende for sikkerhedsorganisationens arbejde i de kommende år. Det vil således være en fast del af sikkerhedsudvalgets mødedagsorden at følge op på planens realisering. Holmen, d.. maj 006 Ledelsesrepræsentant Medarbejderrepræsentant Bilag: - Et uudfyldt eksemplar af det udsendte kortlægningsskema.

3 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A. Indeklima A..: Kontorer a. Varme. Bygn. A, C og SMD. b. Kulde. Bygn. C, bibl. og SMD. c. Tør luft. a.i a.ii a.iii b.i b.ii c. d. e. d. Træk fra vinduer. e. Indelukket luft. Ad a. I. SMD kan ikke løses uden ny isolering. Kontakte SFOU/TNT mhp. rådgivning. Evt. afskærmning på vinduer. Herefter drøfte løsning i sikkerhedsudvalg. II. Bygn. C undersøge mulighed for solafskærmning i vinduer. Kontakt til SFOU/TNT. Evt. alternativ er persienner eller særlige rullegardiner. Inddrage brugere. Herefter drøfte løsning i sikkerhedsudvalg. III. Bygn. A Evt. forlænge ventilationsstreng til OA- og teknikerkt. Ad b. I. Evt. ekstra radiator på SMD-kt. II. Bibliotek kontakt SFOU/TNT. Ad c. Rengøringsproblem, jfr. pkt. A.. Branchespecifikt problem i produktionsrum og værksteder m.v. Inddrage brugere. Evt. grønne planter. Ad d. Pedeller undersøger problemets omfang og reparerer/udskifter tætningslister m.v. a.i AH a.ii BK a.iii OA b.i AH b.ii BK c. d. BK e. RL Ad e. Evt. små ventilatorer. A..: P-rum a. Tør luft. Ad a. Branchespecifikt problem pga. sce- OA - a.i a.ii a.iii b.i b.ii c d e

4 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A. Indeklima b. Høj luftfugtighed. c. Indelukket luft. nografibygning i P-rum. Kan reduceres, men ikke elimineres. Nye støvsugere er indkøbt. Årlig hovedrengøring og/eller øget periodisk rengøring ville mindske problem. Ad b. Pauser og udluftning. Kontakt evt. pedeller og få øget ventilation. Ad c. Pauser og udluftning. Kontakt evt. pedeller og få øget ventilation. a. b. A..: T-rum inkl. SMD Indelukkede og overophedede om sommeren. a. SMD. b. Bygning C. (Brugsanvisning til rum.) Ad a. Undersøge muligheder i.f.t. computerstyring af vinduer. Undersøge, om nødvendigt med ventilation. (TNT se på isolering af loft.) Ad b. Undersøge, om tilstrækkelig isolering over T. (TNT se på isolering af loft.) a: AH. b. BK. a b. - (Brugsanvisning til rum.) A..: Sang-/talerum a. Tør luft. Ad a. Pauser og udluftning. Evt. støvsuge b. Træk og lave temperaturer. loftsplader. Ad b. Indgå i brugsanvisning. a: BK/KB (Brugsanvisning til rum.) A..5: Computerundervisningslokalring Lokalet bliver for varmt. Forsøgsvis flyttet til andet lokale. Evalue- i gang. Forbedringsmuligheder un- dersøges. FGH Påbud fra Arbejdstilsynet. A..6: Dansesale SMD Kuldebroer i sal. Problemer med Isolation af port mod vest. AH 0-006

5 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A. Indeklima varmeveksler/fyr. Riskabelt at danse i sal, fordi der er for koldt. Glasdøre mod syd overvejes, om de kan isoleres. Undersøge, om fyr/varmeanlæg fungerer og er dimensioneret korrekt. Inddrage RG i problemanalyse. A..7: Eksterne lagre Fugtige og uopvarmede. Dele af eksterne lagre forventes flyttet til ny tilbygning. Til resterende del af eksterne lagre søges nye og bedre egnede lokaler. OA A..8: Værksteder, inkl. Mangelfuld udsugning og ventilation. fra Arbejdstilsynet. Tiltag i gang i.f.m. opfyldelse af påbud finværksted OA A..9: Interne lagre Mangelfuld ventilation på Lokale må ikke anvendes som arbejdsplads eller undervisningslokale. lydlager. OA - A..0: Malersal Meget høj luftfugtighed. Pauser og udluftning. KB A..: Møderum Dårligt indeklima afhængigt af antal personer, udstyr m.v. (Brugsanvisning til rum.) Pauser og udluftning. (Evt. undersøge regler om antal personer i lokaler - Brugsanvisning til rum.) A..: Kantine Kølighed i kantine Sikkerhedsudvalget har vurderet, at problemets omfang ikke er væsentligt. A..: Finværksted Støv dårlig rengøring. Indgår ikke i rengøringsplan? A..: Ekstrem varme og kulde i reception afhængigt af årstid Undersøge mulighed for oprydning min. gange pr. år med efterfølgende rengøring. Oprydnings- og rengøringsdisciplin hos brugere. Nyt receptionslokale ønskes indarbejdet i tilbygningsprojekt KB OA, AN, BK FGH

6 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A. Gulve () / A..: Gulv i bygning C,. sal Flere steder gået i stykker. Huller i Der lægges ny parketgulv oven på det eksisterende gulv. Lægge nyt gulv i etaper. gulv risiko for fald eller skader. Rengøres ikke, fordi i dårlig stand. Hårdest angrebne områder først. Tidshorisont FGH er for den fulde gennemførelse. A..: Gulv i bibliotek Usikkerhed om, hvorvidt det får Pedeller drøfter med rengøringsfirma. FGH/BK A..: Gulv i malersal den rigtige behandling. Gulvet er ikke egnet til kropsundervisning. Der er en kant på gulvet på rampen ved malerudsugningen. Evt. inddrages ekstern konsulent. Kropsundervisning forventes flyttet til tilbygning fra studieåret 007/008. Der laves en kant -tilbygning. OA A. Belysning A..: Kontorer A..: Gangarealer A..: Undervisningsrum Udarbejdelse af lysplan for hele skolen, evt. ved anvendelse af ekstern konsulentbistand. Færdig seneste januar 007. A..: T-rum A..5: Finværksted Inddragelse af brugere. Prioriteret investeringsplan. Tidshorisont gælder den ful- Dårlig A..6: Lydlager FGH A..7: P-rum de gennemførelse af projekt. A..8: Te-køkken på adm.gang A..9: Lærerbord i bibliotek 6

7 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A. Rengøring A..: Toiletter STS og SMD A..: Kontorer STS og SMD A..: Gulv i bygning C Utilfredsstillende Bedre oprydningsdisciplin på skolen, så rengøringsfolk kan komme til at gøre rent. A..: Gulve i SMD-sale Overveje duksesystem à la SMD. BK/AH - A..5: Baderum STS og SMD Tilbagemelding til BK/AH hver gang der A..6: Malersal er utilfredshed. A..7: Kropslokale A..8: P-rum Manglende rengøring, bl.a. i.f.m. prøver eller visninger Informere om, at P-rum ikke indgår i rengøringsplan og at rengøring her skal bestilles særskilt hos BK. A..9: Køkken på bibliotek Rengøres ikke Undersøge, om køkken indgår i rengøringsplan. A..0: Hovedrengøring Ønskes oftere Gennemgå plan for løbende hovedrengøring og vurdere, om udvalgte områder skal opprioriteres (f.eks. P-rum). BK BK BK A..: Bestillingsprocedure Uklarhed over procedure Informere om bestillingsprocedure BK

8 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A.5 Lyde/støj A.5.: Mgl. lydisolering af rektors kontor. Fortrolige samtaler på rektors kontor kan overhøres af forbipasserende Kontorets døre lydisoleres. FGH på gangen. A.5.: Reception Støj fra teatersal i reception. Nyt receptionslokale ønskes indarbejdet i tilbygningsprojekt. Receptionsmedarbejdere kan bede ansatte FGH og studerende om at dæmpe musikken i.f.m. nedtagning af scenografier etc. A.5.: Finværksted Støjgener i værksted og for overliggende kontoer. Lydgener er uundgåelige pga. placering af kontorer og værksteder ved siden af / over/under hinanden. Forekommer dog kun forholdsvis sjældent. Mindre støj fra ombygget vakuummaskine. Problemets omfang undersøges ved kontakt til ansatte i kontorer over finværksted. Herefter drøftes problem i sikker- FGH A.5.: Fælleskontor på SMD A.5.5: Undervisning Højt støjniveau, når fuld bemandet. Støj, hvis der mere end 8 deltagere, og lærere sørger ikke for ro i timerne. hedsudvalg. Løsningsmuligheder drøftes lokalt. Evt. undersøge mulighed for individuelle kontorer. Drøftes med medarbejdere i kontoret. Mere selvdisciplin og social kontrol. A.5.6: P-rum lysdæmpere Nye dæmpere støjer. Finde hensigtsmæssig placering ved visninger o.s.v. A.5.7: P-rum lydisolering Dårlig lydisolering af P-rum forstyrrer undervisning. 8 Lægge al støjende undervisning i P, P, P7 og P8 og rolige undervisningen i de øvrige. FGH 0-007

9 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A.5 Lyde/støj A.5.8: Dårlig lyd i P-rum Dårlig akustik Lejlighedsvis ophænges inddækning. Ikke egnet som permanent løsning. Ikke muligt at have bedre akustik i multifunktionsrum. A.5.9: Vejarbejde Der opleves vibrationer fra Midlertidigt problem. vejarbejdet. Holde flere pauser og gå til stille områder. 9

10 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A.6 Oprydning/orden A.6.: Fællesarealer Rod og uorden generelt. Der står ting fra undervisning og produktion i gangarealer. Der skal laves en klar ansvarsfordeling mellem medarbejdere mht. oprydning af områderne. Der skal være luft i planlægning, så der er tid til at rydde op efter forløb m.v. OA/FGH Fastlæggelse af ansvar i.f.m. opstart af forløb el.lign. Etablering af nærlager i.f.m. tilbygning. A.6.: Undervisningsrum Rod og uorden. Indskærpe lærernes ansvar for at der ryd- KB A.6.: Værksteder Manglende oprydning v. elever og lærere. des op. Lave brugsanvisning til rummet. Problemets omfang er begrænset på produktionsværksteder. Forsøg med dukseordning på finværkstedet. A.6.: Dansesale For meget rod i sal på SMD. Tage vogne og kasser med til SMD, når der hentes udstyr fra STS. Indkøb af kasser til fast udstyr på SMD. Evt. indkøb af lampevogn med kroge. AH laver oversigt over nødvendigt udstyr og forslag til placering. Generel opryding i kælder- og rengøringsrum. A.6.5: P-rum Rummene er meget rodede. Mini-APV sikrer fokus på sikkerhed. Have mere fokus generelt. A.6.6: Oprydningskultur Oprydningskulturen er meget Se ovenfor. dårlig. Faste oprydningstidspunkter. RL AH

11 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A.7 Rygning - A.7.: Rygning på adm.gang. Rygning på adm.gang generer på Problem er løst. Rygning på gang er forbudt. kontor. A.7.: Rygepolitik. Respekteres ikke. Røgfri skole pr.. august 006. Sker under alle omstændigheder pr.. april 007. A.7.: Rygesteder. Uhensigtsmæssig placering. A.7.: Rygepolitik for værksteder. Mangler. FGH A.8 Lugtgener A.8.: Finværksted. Der er lugtgener på finværkstedet og fra finværkstedet til de omgivende og overliggende områder. Lugtgener er uundgåelige pga. placering af kontorer og værksteder ved siden af / over/under hinanden. Gener kan begrænses ved så vidt muligt at flytte svejsearbejde til produktionsværksteder og malearbejde til malersal. Problemets omfang undersøges ved kontakt til ansatte i kontorer over finværksted. Herefter drøftes problem i sikker- FGH/OA A.8.: Kopimaskine på adm.gang. Der er lugtgener fra kopimaskine. hedsudvalg. Sikkerhedsudvalget var usikker på, om der er lugtgener fra kopimaskine. Respondent efterlyses mhp. at undersøge problemets omfang. Ny kopimaskine primo maj 006. FGH

12 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A.9. Diverse A.9.: SMD studenterfaciliteter. Mangler opholdsrum til elever. Mangler elevkøkkenfacilitet. Ingen umiddelbar løsning mht. fælles- og opholdsrum. Elevkøkken er næsten færdigindrettet. A.9.: SMD undervisnings- Lille sal på SMD uegnet til under- Problematik tages op på elevmøde. CM lokaler A.9.: Undervisningslokaler visning. Der mangler undervisningslokaler. Der mangler et stort T-lokale (0 stud. + - undervisere). Ved undervisning med 0 elever anvendes eksterne undervisningslokaler (f.eks. på KARCH), P-rum eller Krop. Sikkerhedsgruppe er ved at vurdere indretning af værksted og udarbejder forslag. A.9.: Finværksted Der er for lidt plads i finværkstedet. A.9.5: Foyér Foyéren er for uinspirerende. Udsmykningsprojekt forventes gennemført i 006. A.9.6: Skabe Der mangler skabe til undervisere Behov undersøges og det forsøges dækket (til bøger m.v.). med ledige reoler, skabe m.v. på skolen. Der er generelt ikke skabe nok til medarbejderne. A.9.7: Kontorer Teknikerkontor er overbefolket og mangler omklædningsfaciliteter. A.9.8: Døre Døre holdes åbne med scenelodder og kiler. Det er manglende respekt, for det er sagt mange gange. A.9.9: Skræddersal Der er for mange folk på skræddersalen. Det giver støjforurening, dårligt indeklima og dårlig logistik. A.9.0: Værksteder Der er for mange folk på værk- Fælles skab til svejsetøj. Øvrige behov undersøges og det forsøges dækket med ledige reoler, skabe m.v. på skolen. Hvis ej muligt indkøbes nye skabe. Det undersøges, om kontoret overholder krav til plads pr. person. Kiler fjernes konsekvent. Instruktion af medarbejdere og studerende, bl.a. på fællesfundament. Problematikker er tæt forbundet til aktivitetsniveauet på produktionsområdet. Der arbejdes på at nedbringe dette. RL/AN -006 TJ OA OA Ledergrp. - Ledergrp. -

13 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A.9. Diverse A.9.: Sprøjtekabine stederne. Sprøjtekabinen er ofte ikke tilgængelig grundet undervisning. Det er uhensigtsmæssigt med undervisning i en malersal. Der er ofte planlagt undervisning/prøver ud over den aftalte tidsramme. Kabine på finværksted er et alternativ ved nogle opgaver. Problem løses ved tilbygning til skolen. Undervisning flyttes fra malersal til ny bygning B. Ergonomiske forhold B.: Skærmarbejde Hovedpine pga. stillesiddende skærmarbejde uden naturlige Der er sket gennemgang af arbejdspladser med instruktion i skærmhøjde, belysning Gymnastikrutine. pauser. m.v. Problemer med nakke og skuldre. Tilbud om skærmbriller til medarbejdere. FGH B.: Tung port B.: Løft Rygsmerter pga. tung port ved bibliotek En del tunge løft og upraktiske arbejdsstillinger. Tunge løft i.f.m. transport til/fra lager og oprydning på lager. Evt. opfølgning. Problemet løst ved instruktion. Opfølgning på, om problemet løst permanent. Løftekursus til produktionsafdelingen og pedellerne, f.eks. AMU. Være så mange som muligt fælles om tunge løft. Bruge relevant løfteudstyr, f.eks. klavervogn. B.: Arbejde i loftshøjde For få lifte til arbejde i loftshøjde. Der kommer en ny lift på prøve i maj. Indkøb af nyt stillads til SMD undersøges. FGH OA LP/HS B.5: T-rum Dårlige borde og stole Det er besluttet at nedsætte en arbejds- Arb.grp

14 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 B.7: Stiger B.8: Transport B. Ergonomiske forhold gruppe vedr. bestykning og indretning af undervisningslokaler. Behov/ønsker undersøges blandt brugere. SMD prøvesidder klapstole. B.6: Finværksted Manglende mulighed for indstil- Sikkerhedsgruppe er ved at vurdere ind- RL/AN -006 ling af arbejdsborde. Stiger er tunge og vanskelige at bære rundt på. Vanskeligt at finde vogne til transport af tunge ting. retning af værksted og udarbejder forslag. Ved nyindkøb af stiger købes lette. Instruktion af studerende i bæreteknik. (En del af fællesfundamentet? Kontakt AN.) Produktionsafdelingen skal på kursus i stilladser i august 006. Vogne står på lageret, når de er tomme. Vil være mere tilgængelige, når nærlager er etableret forventet medio 007. OA OA

15 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 C. Psykiske forhold C.: Tidspres/stress. Der er nedsat en tænketank. Der har været afholdt et personaleseminar om stress. Der er ledelsesmæssigt fokus på nedbringelse af stress. Ny måling ØVL Der er fokus på at mindske belastning for -007 mest belastede medarbejdergrupper. Der er tilført ekstra ressourcer enkelte steder. C.: Kommunikation. C.: For højt aktivitetsniveau. C.: Mgl. back-up. Der er uklarhed om ansvars-/sagsfordeling. Det er svært at gennemskue kommunikationsveje. Der mangler kommunikation mellem drama og andre fag. Der mangler kommunikation af pædagogiske konsekvenser efter elevevalueringer. Der er behov for bedre kommunikation. For mange møder. For få lokaler. For lidt udstyr. Der ønskes mulighed for at sætte andre ind i sine arbejdsopgaver, så der er back-up, hvis man er syg, på ferie el.lign. Kommunikationsproblematikken generelt skal drøftes i sikkerhedsudvalget og evt. senere være et tema på et personaleseminar. En del af de efterspurgte informationer vil fremgå af inter-/intranet fra medio 006. FGH Ledelsesmæssigt fokus tidligere start på planlægning af skoleår. Der er sket en vis reduktion af aktiviteter. Behov for afstemning af forventninger. Udarbejde kort arbejdsbeskrivelse/årsplan. Afsætte tid til oplæring af andre. Drøfte på administrationsmøde i.f.m. drøftelse af generelle APV/UMV. Fokus på tilpasning af aktivitetsniveau. Ledergrp. C.5: Alenearbejde og kontakt For meget tid, hvor man arbejder Mere social tid/kontakt. FGH FGH Løb. Løb.

16 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 C. Psykiske forhold alene med sine arbejdsopgaver. Der efterlyses af det administrative personale mere kontakt med kollegerne. Drøfte på administrationsmøde i.f.m. drøftelse af generelle APV/UMV. C.6: Mgl. uddannelse i IT. Mange banale henvendelser til IT-medarbejder pga. manglende viden hos ansatte og studerende. Efteruddannelse af medarbejdere ved fokus i anvendelse af midler til intern efteruddannelse. Bedre intern uddannelse af/intro til studerende. Superbruger -system (både studerende og medarbejdere). Udarbejde ny IT-strategi under inddragelse af medarbejdere inkl. uddannelsestilbud og kompetencekrav. C.7: Dårlig sprogtone. Problem med sarkasme og ironi. Nedsat tænketanke om mobning og samarbejde. Der har været afholdt personaleseminarer om mobning og samarbejde. Anbefaling af anerkendende samtaleform, hilse-politik m.v. Evt. flere samarbejdskurser. Opretholde fælles fokus, bl.a. i diverse mødefora. C.8: Afbrydelser. C.9: Bestilling af udstyr. Mange afbrydelser virker forstyrrende i arbejdet. Bestilling til undervisning sker for sent. Ikke muligt at sige nej. Nødvendigt at trylle. Vurdere henvendelsers vigtighed/uopsættelighed. Lære at sige fra/sætte grænser. Acceptere et nej. Fokus på at informere gensidigt. FGH -006 Alle Ny måling -007 Alle - Alle - C.0: Beslutninger Der er træghed i besluningsproces- Der bliver nedsat en tænketank om beslut- SR - 6

17 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 C. Psykiske forhold serne. ninger som opfølgning af MTU. C.: Konfliktløsning Der er konfliktskyhed i.f.t. samarbejdskonflikter. Der bliver nedsat en tænketank om personaleledelse, herunder konfliktløsning, som opfølgning af MTU. Ledergruppen har modtaget undervisning FGH - C.: Arbejdsbelastning for studerende. C.: Elevindflydelse Lange arbejdsdage (undervisning + forberedelse). Tidspres i.f.t. gennemførelse af undervisning. Manglende tid til privatliv. Manglende mulighed for at ordne praktiske ting. Svært at finde tid til forberedelse af løbende fag pga. fokus på dramatiske forløb. Der efterlyses øget elevindflydelse. i konfliktløsning. Et højt arbejdspres er en uomgængelig del af en kunstnerisk uddannelse på højeste niveau. Kurser i administration af arbejdstid og forebyggelse af stress. Realistisk og hensynsfuld skemalægning. Integrere -timersregel i mini-apv. På SMD arbejdes med ansvar for egen læring. Søg indflydelse via elev- og skoleråd. Ledelsesmæssigt fokus på inddragelse af studerende i diverse arbejdsgrupper. C.: Planlægning Lokalekoks og skemakoks. Det er besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe vedr. bestykning og indretning af undervisningslokaler. Bestillingsprocedurer m.v. gennemgås for at identificere forbedringsmuligheder. C.5: Økonomiområdet Der har i den seneste periode været stærkt øget arbejdsbelastning på det økonomiadministrative område. Der sker aflastning ved andre medarbejdere i.f.t. enkelte opgaver, f.eks. fakturaregistrering/-udskrivning. Led.grp. Løb. FGH Løb. FGH - D. Kemiske forhold 7

18 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 D.: Kemiske masker på finværksted. D.: Malkode-regler. D.: Svejsesug. D.: Maling-/kemikaliepolitik. Studerende er i tvivl om, hvorvidt der er kemiske masker til steder på finværksted. Der er behov for en beslutning om, hvor farlige stoffer, der tillades på skolen. Problemer ved svejsning i P-rum, fordi intet sug. Politik overholdes ikke af lærere og elever. Pågældende underviser skal kontrollere, at det evt. nødvendige sikkerhedsudstyr er tilstede. Elever skal selv købe kemiske masker, hvis der er behov for dem. Der skal defineres en malkode-grænse på Statens Teaterskole. Mulige løsninger: Etablering af centralt sug over P- rum og stigrør, således at der kan etableres svejsesug med flexslange. Mobilt svejsesug. Økonomiske muligheder undersøges. Der skal laves en kort vejledning, som udleveres til alle elever og undervisere. Der udpeges en kemikalieduks på finværkstedet. AN, RL OA, AN, CBK OA -006 OA/AN Samme gælder øvrige politikker, f.eks. alkohol og rygning. 8

19 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 E. Biologiske forhold E.: Borebiller i gulve Der er borebiller i gulvene på. Borebillerne er ved at dø af sig selv. Ingen dødshjælp påkrævet. sal i bygning C. FGH - E.:Skimmelsvamp. Der er skimmelsvamp på kostumer Tilbygning muliggør flytning af lagre til og møbler på eksternt lager. egnede lokaler. Der skal være opmærksomhed på sikkerhed FGH/OA ved oprydning/rengøring. E.:Bananfluer. Der er observeret bananfluer i Elever og ansatte skal være opmærksom- vaskeområde på finværksted. E.: Pelsklannerne. Der er observeret pelsklanner på. sal i bygning C. De spiser f.eks. uldprodukter. me på bortskaffelse af organisk affald. Omfang undersøges. Hvis omfattende, evt. skadedyrsbekæmper. FGH E.5: Vask i finværksted Undersøges. FGH F. Ulykkesrisiko F.: Flugtveje Usikkerhed om fornødne flugtveje Regler undersøges og skolens kontorer fra kontorer. gennemgås. OA F.: Sne/is Der er risiko for faldulykker på Det fastlægges, at stien til hovedindgangen skolens interne stier ved sne/is. er den, der skal anvendes i glat føre, og TJ/BK/AH at denne altid er ryddet. () F.: Fald Der er risiko for fald på gulvet på Jfr. pkt. om gulve ovenfor.. sal i bygn. C pga. forfald. Lægning af nyt gulv overvejes. TJ/BK F.: Brandfare Brandrisiko pga. kaffemaskiner. Sluk maskinen efter brug! F.5: Ledninger Der er for mange ledninger på Ledningsbakker og straps. gulvet i bygning C. Multistik kan skrues op under borde. BK F.6: Rigning Skolens riggeudstyr giver ikke Der er indkøbt nye seler og faldsikring. optimal sikkerhed. Stort fokus i produktionsafdelingen. Behov for personligt fokus hos brugere. OA - 9

20 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 F. Ulykkesrisiko F.7: Dansesal Tværbjælken i malersalen er farlig Undervisning flyttes til ny bygning fra for høje personer. medio 007. F.8: P-rumsgulv Skruer og søm i P-rumsgulv er en De skal pilles ud, når produktionen er risiko for elever på gulvet. færdig som del af den afsluttende oprydning. Indføre oprydnings- clearing ved OA den ansvarlige for rummet (HS/LP). F.9: Brandbekæmpelse. årets brandbekæmpelseskursus Afholdes på et andet tidspunkt. AN F.0: Scenetræk F.: Oprydning F.: Tidspres F.: Finværksted F.: Lamper i efteråret 005 blev aflyst. Elever har ikke tilstrækkeligt kendskab til scenetræk i.f.m. juleshowet. Der bør ikke ryddes op på lørdage pga. tømmermænd. Der er for stort tidspres i.f.m. rigning. Det er svært at nå hylderne over savmaskine og metalskærer. Det er for farligt for skuespillerelever selv at hænge lamper op til 0- minuttersprogram. Instruere alle elevgrupper i omgang med træk. Afklare problemstilling med elevers sikkerhedsrepræsentanter. Der må ikke ryddes op i spirituspåvirket tilstand. Det vil heller ikke blive accepteret i elevers produktionsplan. Problemstilling tages op i skolerådet mhp. formulering af regler. Problemstilling undersøges. Respondent efterlyses. Sikkerhedsgruppe er ved at vurdere indretning af værksted og udarbejder forslag. Belysning af 0-minuttersprogram og andre forløb uden teknisk bistand belyses fra stativ. AN -006 FGH AN RL/AN -006 FGH

21 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 G. Andre forhold G.: Pædagogik Der efterlyses et seriøst seminar om pædagogik for alle ansatte og Der bliver nedsat en tænketank om pædagogik som opfølgning af MTU. SR -006 studerende. G.: Sen mad Der efterlyses mulighed for at Brug kantine på arkitektskolen. købe mad om aftenen Det er muligt at bestille mad i vores kantine inden dennes lukketid. FGH Snackautomat overvejes. G.: Finværksted Scenografelever mangler nøgle til Fjerne lås til rummet. finværkstedet BK/TJ - G.: Inventar Inventaret i sang/tale forsvinder. Problematik drøftes med brugere. KB -

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Fitnessinstruktører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:57 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

APV 2014. APV-rapport 2014. Ergoterapeutuddannelsen. Udarbejdet af HR og Kommunikation

APV 2014. APV-rapport 2014. Ergoterapeutuddannelsen. Udarbejdet af HR og Kommunikation APV 2014 APV-rapport 2014 Ergoterapeutuddannelsen Udarbejdet af HR og Kommunikation Resultat af undersøgelsen af det fysiske arbejdsmiljø 1.1. Forhold i det fysiske arbejdsmiljø, der fungerer godt Fast

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Dyrepassere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Den skal revideres mindst hvert tredje år. Men den skal også revideres, når vi laver noget nyt.

Den skal revideres mindst hvert tredje år. Men den skal også revideres, når vi laver noget nyt. APV Hvad er en APV? En APV er en arbejdspladsvurdering. Den består af 2 dele: En kortlægning/vurdering og en handlingsplan for de problemer, der er fundet i kortlægningen. Dette skema indeholder kortlægningen.

Læs mere

APV for elever på Erhvervsuddannelserne

APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV er et af de bedste værktøjer til et sundt og et godt arbejdsmiljø, igennem hele livet. Dette skema kan bruges igen og igen. APV for elever på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for elever på Stevns Friskole 2015 Numerisk og procentvis opgørelse % % % % % %

Undervisningsmiljøvurdering for elever på Stevns Friskole 2015 Numerisk og procentvis opgørelse % % % % % % Stevns Friskole Fysiske forhold inkl. indeklima Vurder nedenstående arbejdsmiljøforhold:. Temperaturen i klasselalet 8 9 % 9. Temperaturforandringer i klasselalet i løbet af dagen. Evt. Stigning/fald i

Læs mere

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads MANUAL den lille arbejdsplads Materialesættet er specielt udarbejdet til brug for udarbejdelse af arbejdspladsvurdering på arbejdspladser med fra 1-15 medarbejdere. 93 Materialesættet består af: 1. Et

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa.

Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa. Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa. 2007 1. Generelt. Denne Arbejdspladsvurdering omhandler de 15 medarbejdere, der er ansat i Handicapområdet og organisatorisk er placeret

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Sceneteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:17 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere.

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV checkskema Hvad er formålet med APV en? Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV arbejdet

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Tjørnelyskolen Greve Foråret 2004

Undervisningsmiljøvurdering Tjørnelyskolen Greve Foråret 2004 Undervisningsmiljøvurdering Tjørnelyskolen Greve Foråret 2004 Denne undervisningsmiljøvurdering (UVM) er skrevet på baggrund af de skemaer der blev udfyldt af alle skolens klasser (4. 9. kl.) før påskeferien.

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Sammendrag af APV rapporter 2009 Psykiatri og Handicap Område VEST.

Sammendrag af APV rapporter 2009 Psykiatri og Handicap Område VEST. Sammendrag af APV rapporter 2009 Psykiatri og Handicap Område VEST. Glesborg og Ørum Belysning i kontorer i Ørum Initiativer for at igangsætte bedring af fysiske forhold i Ørum Højdeindstillelige borde

Læs mere

2014 Rengøring. APV-spørgeskema

2014 Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:53 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

2014 Frisører. APV-spørgeskema

2014 Frisører. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Bornholms Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen på Bornholms Gymnasium

Læs mere

HAR DU PROBLEMER MED?

HAR DU PROBLEMER MED? (Som startskud på denne APV runde vil det være en fordel, hvis rektor i et brev forklarede betydningen af projektet ligeledes bør der reklameres i eks CAMPUS) Dette er et elektronisk værktøj til vurdering

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING BRØNDBY GYMNASIUM 2008 OPFØLGNING OKTOBER 2008 (RØD).

ARBEJDSPLADSVURDERING BRØNDBY GYMNASIUM 2008 OPFØLGNING OKTOBER 2008 (RØD). ARBEJDSPLADSVURDERING BRØNDBY GYMNASIUM 2008 OPFØLGNING OKTOBER 2008 (RØD). Opfølgning på møde mellem sikkerhedsrepræsentantsuppleant AJ, tillidsrepræsentant SM og vicerektor LV 21. oktober 2008. Der er

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Guldbæk Friskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Guldbæk Friskole UMV Sådan! Dato: 03.04.2013 Undervisningsmiljøvurdering for Guldbæk Friskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 01.04.2015 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Sammendrag af APV-rapporter 2009 Handicap og Psykiatri ØST Og status pr. marts 2010 Neoropædagogisk Team

Sammendrag af APV-rapporter 2009 Handicap og Psykiatri ØST Og status pr. marts 2010 Neoropædagogisk Team Sammendrag af APV-rapporter 2009 Handicap og Psykiatri ØST Og status pr. marts 2010 Neoropædagogisk Team (Anvendt HR-afdelingens skemaer ) Dårligt indeklima svært at få arbejdsro m.m. Rummet benyttes til

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Museer og biografer Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Dental College

Undervisningsmiljøvurdering Dental College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 100,0 90,0 80,0 70,0 75,6 70,0 76,0 Overordnede resultater 67,3 63,7 64,9 76,9 86,5 89,1 98,0 60,0

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Campus Randers. Fælles APV - handlingsplan 2012

Campus Randers. Fælles APV - handlingsplan 2012 Problemområde (rød: > 33,3%) 1 3. Støj (41,3%) Konkret problem Løsning Ansvarlig Frist for løsning Flermands-kontorer i kombination Støj i fællesarealer afhjælpes med HEBR med døre ud til fællesområde

Læs mere

2014 Musikere. APV-spørgeskema

2014 Musikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Musikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:36 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur -varme eller kulde, f.eks. under omklædning, på scenen, inde/ude mv. 1.02.

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Klager fra borgere. 91 snak rundt omkring Ikke et varigt problem. -

Klager fra borgere. 91 snak rundt omkring Ikke et varigt problem. - Arbejdspladsvurdering 2004/2005 - handleplan Sæby Rådhus, Drifts- og Forsyningsafdelingen, Ålborgvej 93 og administrativt personale ved Virksomheden Thorshøj I orden Problem Fysiske forhold Socialforvaltningen,

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Arbejdspladsvurdering 204 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Fysiske forhold A. Skolens rum Lokalitet / aktivitet Ikke A Pladsforhold 5 2 A2 Gulve/vægge/loft 0 A3 Indretning

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

APV-skema. Navn, dato, år

APV-skema. Navn, dato, år APV-skema Navn, dato, år Spørgsmål 1. INDEKLIMA/Temperatur - Hvor enig er du i følgende udsagn? Kun ét svar i hver linje enig Enig Hverken Temperaturen i arbejdsrummet er mellem 18 og 25 grader Jeg er

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Haderslev Handelsskole/Det Blå Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV skema. Dagplejere. Rebild kommunes APV-skema til dagplejere.

APV skema. Dagplejere. Rebild kommunes APV-skema til dagplejere. APV skema Dagplejere Rebild kommunes APV-skema til dagplejere. Hensigten med dette skema er, endnu engang at sætte fokus på dagplejernes arbejdsmiljø. Udover at vi i sikkerhedsgruppen synes det er en rigtig

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

Vandret rapport UMV 2014

Vandret rapport UMV 2014 Rapporten er udarbejdet d.0-0-0 Vandret rapport UMV 0 Antal Inviterede Antal besvarede Undervisnings () () () () () Medie Ide & (0) m() () Grafisk() Design() 0 0 Svarprocent %,%,% 00%,% %,% %,%,% Samlet

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vaskerier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur(varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø

APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø Fysisk APV 2015 APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø Nykøbing Katedralskole 2015 Indhold 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 1 2. HANDLINGSPLAN... 4 HANDLINGSPLAN ALVORLIGE PROBLEMER... 4 HANDLINGSPLAN - VÆSENTLIGE

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Technology College

Undervisningsmiljøvurdering Technology College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 75,3 71,4 77,9 61,7 69,2 53,2 53,1 65,8

Læs mere

APV 2008 APV-HANDLINGSPLAN. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Natur og miljøafdelingen Teknik- og Miljø Norddjurs Kommune

APV 2008 APV-HANDLINGSPLAN. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Natur og miljøafdelingen Teknik- og Miljø Norddjurs Kommune APV 2008 APV-HANDLINGSPLAN Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Natur og miljøafdelingen Teknik- og Miljø Norddjurs Kommune APV-handlingsplan (På baggrund af APV gennemført i april 2008) Senest revideret dato:

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Kontor og administration Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:16 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (evt. støv, lugt, tobaksrøg)

Læs mere